НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 1. А - Бъл . - 2011 . - 416 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-3981-36-6 

  

Сист. No: 59683

- 2 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 2. Бъл - Бъл . - 2011 . - 415-826 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-137-3 

  

Сист. No: 59684

- 3 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 3. Бъл - Бъл . - 2011 . - 827-1238 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-138-0 

  

Сист. No: 59685

- 4 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 4. Бъл - Гър . - 2011 . - 1239-1650 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-139-7 

  

Сист. No: 59686

- 5 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 5. Гър - Зми . - 2012 . - 1651-2062 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-140-3 

  

Сист. No: 59687

- 6 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 6. Зна - Кру . - 2012 . - 2063-2474 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-141-0 

  

Сист. No: 59688

- 7 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 7. Кру - Мом . - 2012 . - 2475-2886 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-153-3 

  

Сист. No: 59689

- 8 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 8. Мом - Пан . - 2012 . - 2887-3298 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-154-0 

  

Сист. No: 59690

- 9 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 9. Пан - Рем . - 2012 . - 3299-3710 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-155-7 

  

Сист. No: 59691

- 10 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 10. Рем - Сон . - 2012 . - 3711-4122 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-156-4 

  

Сист. No: 59692

- 11 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 11. Сон - Уни . - 2012 . - 4123-4534 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-157-1 

  

Сист. No: 59693

- 12 -

С1/03/Г63 

Голяма енциклопедия България  : В 12 т. /  Глав. ред. Васил Гюзелев . - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН ; Труд, 2011-2012 . - 24 см

   Други ред.: Е. Бакалова, А. Дончев, В. Големански, Е. Головински, Н. Димов, Ч. Големинов. - Т. 1-12 са с обща паг.

   Т. 12. Уни - Я . - 2012 . - 4535-4948 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-398-158-8 

  

Сист. No: 59694

Философия

- 13 -

ЗВ/101/К78 

Колев, Иван Георгиев

   Философия : Систематична антология /  Състав., прев. Иван Колев . - София : Анубис, 2001 . - 142 с. ; 24 см

   Съдържа и Автори и съчинения

   ISBN 978-954-426-417-8 

  

Сист. No: 59521

- 14 -

ЗВ/101(091)/Т64, Ч1/101(091)/Т64ЗВ/101(091)/Т64; Ч1/101(091)/Т64

Тодоров, Цветан

   Духът на Просвещението / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Тодорина Атанасова ; Ред. Стоян Атанасов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 116 с. ; 21 см

   Ориг. загл. L`Еsprit des Lumieres / Tzvetan Todorov. - Пълното име на авт. е Цветан Тодоров Боров

   ISBN 978-954-07-2931-2 

  

Сист. No: 59556

- 15 -

22680 

Пинкър, Стивън

   Как работи умът / Стивън Пинкър ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток - Запад, 2011 . - 798 с. : с ил. ; 22 см . -  (Библиотека Красив ум)

   Ориг. загл.: How the mind works / Steven Pinker. - Библиогр.: с. 763-797. - Именен показалец ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-321-932-2 

  

Сист. No: 59609

- 16 -

ЗВ/17/Е63 

Ендсьо, Даг Ойстейн

   Сексът и религията : [Роман] / Даг Ойстейн Ендсьо ; Прев. [от норв.] Василена Старирадева . - [София] : Персей, 2012 . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Sex og Religion / Dag Oistein Endsjo

   ISBN 978-619-161-001-3 

  

Сист. No: 59447

Езотерична литература

- 17 -

ЗВ/23/28/Р72 

Рого, Д. Скот

   Чудесата : Опит за науч. обяснение / Д. Скот Рого ; Прев. от англ. Любов Жонкова Георгиева . - София : ЖАР - Жанет Аргирова, 1997 . - 232 с. : с ил. ; 19 см . -  (Езотерика)

   Ориг. загл. Miracles / D. Scott Rogo

  

Сист. No: 59816

Психология

- 18 -

ЗВ/159.9/Н21 

Нанев, Христо

   Прозрения : Свръхфеноменът Слава Севрюкова / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2006 . - 306 с. : с ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Христо Нанев Иванов. - Библиогр. с. 299-301

   ISBN 978-954-411-127-4 

  

Сист. No: 59628

- 19 -

К/63/Н26 

Наръчник на общуването  /  Състав. Соня Казакова и др . - Пазарджик : Беллопринт, 2009 . - 64 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   По проект "Изкуството да общуваме в училище" Други състав. : Г. Гаджева, Т. Симова, Т. Панева. - Изд. на Математическа гимназия "Константин Величков" - Пазарджик. - Съдържа и Анкета. - Библиогр. с. 64

   ISBN 978-954-684-241-1 

  

Сист. No: 59836

- 20 -

ЗВ/159.9/Е97, Ч1/159.9/Е97ЗВ/159.9/Е97; Ч1/159.9/Е97

Ефтимова, Андреана Борисова

   Невербалната комуникация : Медии и медиатори / Андреана Ефтимова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2011 . - 231 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-28-0988-3 

  

Сист. No: 59380

- 21 -

ЗВ/159.9/Н88 

Нойес, Ранди Б.

   Изкуството да ръководиш себе си : Овладей емоционалната си интелигентност / Ранди Б. Нойес ; Прев. Василена Старирадева . - [София] : Персей, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. с.222-223

   ISBN 978-954-8308-74-8 

  

Сист. No: 59755

- 22 -

ЗВ/159.9/Б80 

Брет, Реджина

   Бог никога не спи : 50 урока за малките житейски обрати / Реджина Брет ; Прев. [от англ.] Албена Стамболова . - София : Сиела, 2012 . - 224 с. ; 21см

   

   ISBN 978-954-28-1172-5 

  

Сист. No: 59815

Парапсихология

- 23 -

ЗВ/159.9/И29 

Игнатов, Игнат Иванов

   Ясновидство / Игнат Игнатов . - [София] : Персей, 2008 . - 192 с. : с ил., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

   Академична справка на д-р Игнат Игнатов: с. 175-177. - Библиогр.: с. 179-189

   ISBN 978-954-9420-90-6 

  

Сист. No: 59494

- 24 -

ЗВ/159.9/С30 

Нанев, Христо

   Легендата реалност : Свръхфеноменът Слава Севрюкова / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2009 . - 331 с. : с портр. ; 21 см . -  (Свят на чудеса)

   Пълното име на авт. е Христо Нанев Иванов. - Библиогр. с. 325-327

   ISBN 978-954-411-166-3 

  

Сист. No: 59579

- 25 -

ЗВ/159.9/С30 

Нанев, Христо

   Прорицания : Свръхфеноменът Слава Севрюкова / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2011 . - 342 с. ; 21 см . -  (Свят на чудеса)

   Пълното име на авт. е Христо Нанев Иванов. - Библиогр. с. 339-341

   ISBN 978-954-411-172-4 

  

Сист. No: 59423

- 26 -

ЗВ/159.9/Л16 

Лактионова, Галина

   Истината за живота след смъртта / Галина Лактионова ; Прев. Ирена Патулова . - София : СофтПрес, 2012 . - 320 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 307-319

   ISBN 978-619-151-001-6 

  

Сист. No: 59314

Религия. Теология

- 27 -

ЗВ/23/28/Р72 

Рого, Д. Скот

   Чудесата : Опит за науч. обяснение / Д. Скот Рого ; Прев. от англ. Любов Жонкова Георгиева . - София : ЖАР - Жанет Аргирова, 1997 . - 232 с. : с ил. ; 19 см . -  (Езотерика)

   Ориг. загл. Miracles / D. Scott Rogo

  

Сист. No: 59816

- 28 -

ЗВ/23/28/С75 

Стефанов, Родислав

   Камино де Сантяго / Родислав Стефанов . - София : Изток-Запад, 2012 . - 284, ХVІ с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-988-9 

  

Сист. No: 59610

Обществени науки

- 29 -

ЗВ/316/Г46, Ч1/316/Г46ЗВ/316/Г46; Ч1/316/Г46

Гидънс, Антъни

   Социология / Антъни Гидънс ; Прев. Ивайло Парчев . - [София] : Прозорец, 2003 . - 655 с. : с табл. ; 23 см . -  (Поредица Хроника)

   Ориг. загл. Sociology / Anthony Giddens. - Съдържа и Речник на основните понятия ; Речник на важните термини. - Библиогр. с. 620-639 и след отд. гл. ; Азб. показалец

   ISBN 954-733-341-0 

  

Сист. No: 59448

- 30 -

ЗВ/342/А80, Ч1/34/А80ЗВ/342/А80; Ч1/34/А80

Арабаджийски, Николай Запринов

   Полицейско право : Правен режим и правомощия на полицейските служители / Николай Арабаджийски . - София : Сиела, 2005 . - 264 с.

   Библиогр. с. 249-251 и под линия

   ISBN 954-649-801-7 

  

Сист. No: 59417

- 31 -

ЗВ/316.6/Б98 

Бюканан, Марк

   Социалният атом : Защо богатите стават по-богати, измамниците ги залавят и съседът ви обикновено прилича на вас / Марк Бюканан ; Прев. от англ. Мария Цонева . - София : Изток-Запад, 2011 . - 234 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The social atom : Why the rich get richer, cheaters get caught, and your neighbor usually like you / Mark Buchanan

   ISBN 978-954-321-793-9 

  

Сист. No: 59446

- 32 -

ЗВ/343/Г22, Ч1/34/Г22ЗВ/343/Г22; Ч1/34/Г22

Ганчевски, Бойко Георгиев

   Психодиагностика на криминалното поведение / Бойко Ганчевски . - София : Албатрос, 2011 . - 624 с. ; 22 см

   Съдържа: Библиогр. с. 596-614. - Терминологичен речник с. 615-623

   ISBN 978-954-751-099-9 

  

Сист. No: 59425

Статистика. Социология

- 33 -

ЗВ/316.6/Г75, Ч1/316.6/Г75ЗВ/316.6/Г75; Ч1/316.6/Г75

Градев, Дончо

   Стигма и личностна биография / Дончо Градев . - София : Изток-Запад, 2010 . - 616 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 600-613

   ISBN 978-954-321-719-9 

  

Сист. No: 59460

- 34 -

ЗВ/311/К16, Ч1/31/К16ЗВ/311/К16; Ч1/31/К16

Калинов, Красимир Бойчев

   Статистически методи в поведенческите и социалните науки / Красимир Калинов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : НБУ, 2010 . - XIII, 569 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-613-1 

  

Сист. No: 59459

- 35 -

22678 

Коев, Кольо

   Обречени на смисъл : Всекидневността като дискурсивни възможности / Кольо Коев . - София : Обсидиан, 2012 . - 320 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 289-302

   ISBN 978-954-769-289-3 

  

Сист. No: 59598

Политика

- 36 -

22673 

Тодоров, Цветан

   Страхът от варварите : Отвъд сблъсъка на цивилизациите / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Владимир Атанасов ; Ред. Стоян Атанасов . - София : Изток-Запад, 2009 . - 304 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Цветан Тодоров Боров. - Подвижните пясъци на цивилизациятя и варварството / Стоян Атанасов

   ISBN 978-954-321-598-0 

  

Сист. No: 59466

- 37 -

ЗВ/32/К63, Ч1/32/К63ЗВ/32/К63; Ч1/32/К63

Класици на политическото мислене  : Т. 1- /  Състав. Ханс Майер, Хорст Денцер ; Прев. [от нем.] Олга Симова . - София : НБУ, 2009- . - 23 см . -  (Artes liberales. Основни книги по общо образование)

   

   Т. 1 . - 2009 . - 182 с.

   

   ISBN 978-954-535-548-6 

  

Сист. No: 59327

- 38 -

ЗВ/32/К63, Ч1/32/К63ЗВ/32/К63; Ч1/32/К63

Класици на политическото мислене  : Т. 1- /  Състав. Ханс Майер, Хорст Денцер ; Прев. [от нем.] Олга Симова . - София : НБУ, 2009- . - 23 см . -  (Artes liberales. Основни книги по общо образование)

   

   Т. 2 . - 2010 . - 181 с.

   

   ISBN 978-954-535-620-9 

  

Сист. No: 59328

- 39 -

Ч1/327/Б13 

Баев, Йордан

   Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война / Йордан Баев ; Науч. ред. Стефан Мичев . - София : Дамян Яков, 2010 . - 464 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 440-457

   ISBN 978-954-527-485-5 

  

Сист. No: 59458

- 40 -

ЗВ/329.1/.7/С63 

Йенсен, Бент

   Сталин : Биография / Бент Йенсен ; Прев. [от дат.] Любомир Цветков . - [София] : Персей, 2010 . - 352 с. : с фотогр. ; 20 см

   Ориг. загл. Stalin: en biografi / Bent Jensen.

   ISBN 978-954-8308-59-5 

  

Сист. No: 59456

- 41 -

ЗВ/328/Ц13 

Цакова, Ивка

   Лобизмът : Лобита, лобиране, лобисти : Цикъл лекции / Ивка Цакова . - София : Дамян Яков, 2010 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-527-483-1 

  

Сист. No: 59350

- 42 -

ЗВ/343/Б44 

Бийтън, Марк

   Италианската мафия : Кратка история / Марк Бийтън ; Прев. от англ. Рая Йотова . - [София] : ИКОН-М, 2011 . - 304 с. : с фотогр., к. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-8517-48-5 

  

Сист. No: 59607

- 43 -

ЗВ/32/Б61, Ч1/32/Б61ЗВ/32/Б61; Ч1/32/Б61

Болинага, Иниго

   Кратка история на фашизма / Иниго Болинага ; Прев. [от исп.] Петко Вълков . - София : Сиела, 2011 . - 203 с. : с ил. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Ориг. загл. Breve Historia del Fascismo / Inigo Bolinaga.

   ISBN 978-954-28-0904-3 

  

Сист. No: 59345

- 44 -

ЗВ/329(497.2)/Д58, Ч1/329(497.2)/Д58ЗВ/329(497.2)/Д58; Ч1/329(497.2)/Д58

Семерджиев, Петър

   Истината за Георги Димитров / Петър Семерджиев . - София : Сиела, 2011 . - 340 с. ; 21 см

   Азб. показалец на имената

   ISBN 978-954-28-0872-5 

  

Сист. No: 59313

- 45 -

22663, ЗВ/32/Т7022663; ЗВ/32/Т70

Томов, Александър Трифонов

   Новата демократична държава : След Джон Кейнс и Милтън Фридман / Алексдандър Томов . - София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011 . - 267 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 265-266 . - Съдържа и Статист. табл. и бел. към тях.

   ISBN 978-954-07-3281-7 

  

Сист. No: 59389

- 46 -

ЗВ/329(497.2)/Ж48 

Благов, Крум Йончев

   Загадката Людмила Живкова / Крум Благов . - София : Репортер, 2012 . - 240 с., [8] л. : със сн., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 237-240

   ISBN 978-954-8102-65-0 

  

Сист. No: 59741

- 47 -

ЗВ/327(4/9)/Б47, Ч1/327/Б47ЗВ/327(4/9)/Б47; Ч1/327/Б47

Благоева-Хазърбасанова, Елена

   Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата : Същност и управление / Елена Благоева-Хазърбасанова . - София : НБУ, 2012 . - 207 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-716-9 

  

Сист. No: 59416

- 48 -

ЗВ/323/Б70 

Ботин, Висенте

   Погребението на Кастро / Висенте Ботин ; Прев. [от исп.] Захари Омайников и др . - София : Колибри, 2012 . - 392 с. ; 21 см

   Други прев.: Д. Радичкова, Е. Дамянова

   ISBN 978-619-150-091-8 

  

Сист. No: 59618

- 49 -

ЗВ/32/Б90 

Буш, Джордж Уокър

   Важни решения / Джордж Буш ; Прев. от англ. Сашка Георгиева . - София : Enthusiast, 2012 . - 478 с.: с к., 16 л. сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-164-004-1 

  

Сист. No: 59546

- 50 -

ЗВ/323(497.2) /Л58ЗВ/323(497.2)/Л58

Лилов, Григор Тодоров

   Топсекрет : Операция президент / Григор Лилов . - София : Кайлас, 2012 . - 368 с. ; 20 см

   Кор. загл. Top secret: Операция Президент.

   ISBN 978-954-92098-7-7 

  

Сист. No: 59401

- 51 -

ЗВ/32/Е51 

Смит, Сали Бидъл

   Елизабет, кралицата : Историята на един съвременен монарх / Сали Бидъл Смит ; Прев. [от англ.] Борислава Велкова . - София : Еднорог, 2012 . - 744 с. : 16 л. сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 734 - 741

   ISBN 978-954-365-116-0 

  

Сист. No: 59561

- 52 -

22689, ЗВ/323(497.2)/М31, К/2/М3122689; ЗВ/323(497.2)/М31; К/2/М31

Вицепрезидентът  : [Ангел Марин] : Архивни материали и документи /  Състав. и предг. Светла Тошкова . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 736 с. : с факс., табл., ил. , [20] л. : сн. ; 22 см

   Продълж. на Рапорт / Ангел Марин. - Съдържа и Хроника на дейността на вицепрезидента на Република България ген. Ангел Марин 2002-2012 г.

   ISBN 978-954-09-0711-6 

  

Сист. No: 59819

- 53 -

ЗВ/32/Г23, К/82/Г23ЗВ/32/Г23; К/82/Г23

Гарелов, Иван

   Недалеч и неотдавна : [Политически репортажи] / Иван Гарелов . - [София] : Труд, 2013 . - 413 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-280-6 

  

Сист. No: 59857

Икономика

- 54 -

ЗВ/339/И22 

Иванова, Ваня Петрова и др.

   Сборник текстове и задачи по световна икономика / Ваня Иванова, Петя Иванова . - 2. прераб. и доп изд. . - София : Ciela, 1999 . - 164 с. : с диагр., табл. ; 23 см

   1. изд. 1996 с авт. Ек. Сотирова, А. Тончева, П. Иванова, на изд. Абагар - В. Търново. - Сб. е към учебника Световна икономика с авт. Ст. Савов, 4. прераб. и доп. изд

   ISBN 954-649-222-1 

  

Сист. No: 59793

- 55 -

ЗВ/338.2/К72 

Ковачев, Асен Златков

   Управление на икономиката / Асен Ковачев . - София : Ciela, 2002 . - 326 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-387-2 

  

Сист. No: 59787

- 56 -

ЗВ/330/Р32 

Ралева, Стела Стоянова

   Микроикономика : Учебно помагало / Стела Стоянова Ралева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2002 . - 148 с. : с табл., черт. ; 24 см

   Изд. на УНСС.

   ISBN 954-494-507-5 

  

Сист. No: 59774

- 57 -

ЗВ/336/А92 

Асенов, Емил и др.

   Банков контрол / Емил Асенов, Тодор Шопов . - София : Крисан-С, 2003 . - 276 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 276

   ISBN 90733 

  

Сист. No: 59792

- 58 -

ЗВ/339/А75 

Антонова, Диана Антонова и др.

   Маркетинг : Ръководство за упражнения : Ч. 1 - / Диана Антонова, Ваньо Киров . - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2003 - . - 21 см

   

   Ч. 1 . - 2003 . - 32 с. : с табл., диагр., сх.

   

   ISBN 954-90139-3-6 

  

Сист. No: 59799

- 59 -

ЗВ/336/Д15 

Дамянов, Дамян Николов

   Одит на финансовите отчети : Учебно методическо пособие / Дамян Николов Дамянов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2005 . - 212 с. ; 24 см

   Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов

   ISBN 954-23-0223-1 

  

Сист. No: 59789

- 60 -

22674, ЗВ/338.2/Х7822674; ЗВ/338.2/Х78

Христов, Христо Станев

   Тайните фалити на комунизма : Истината за краха на българския социализъм в секретните архиви на дело N 4/1990 за икономическата катастрофа / Христо Христов . - София : Сиела, 2007 . - 376 с. : с ил., 16 л. : факс. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-28-0162-7 

  

Сист. No: 59479

- 61 -

ЗВ/330/У33, Ч1/330/У33ЗВ/330/У33; Ч1/330/У33

Узунов, Атанас Димитров

   Обща теория на икономиката : [Учебник за студентите от ИУ] : Ч. 1 - 2 / Атанас Узунов . - София : Булвест 2000, 2008 . - 23 см

   

   Ч. 2. Макроикономика . - 120 с. : с диагр.

   

   ISBN 978-954-18-0162-8 

  

Сист. No: 59599

- 62 -

ЗВ/330/У33, Ч1/330/У33ЗВ/330/У33; Ч1/330/У33

Узунов, Атанас Димитров

   Обща теория на икономиката : [Учебник за студентите от ИУ] : Ч. 1 - 2 / Атанас Узунов . - София : Булвест 2000, 2008 . - 23 см

   

   Ч. 1. Микроикономика

   

   ISBN 978-954-18-0148-2 

  

Сист. No: 59600

- 63 -

ЗВ/338/К91 

Кругман, Пол

   Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. / Пол Кругман ; Прев. от англ. Ина Димитрова . - София : Изток-Запад, 2009 . - 196 с. : с диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-565-2 

  

Сист. No: 59569

- 64 -

22668, ЗВ/338/С7622668; ЗВ/338/С76

Стиглиц, Джозуеф

   Свободно падане : Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея / Джозуеф Стиглиц ; Прев. [от англ.] Драгомира Паунова . - София : ИнфоДар, 2011 . - 518 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Freefall / Joseph E. Stiglitz

   ISBN 978-954-761-486-4 

  

Сист. No: 59441

- 65 -

ЗВ/334/Т86 

Троянска, Невяна

   ТИМ : Отборът, който превзе България / Невяна Троянска . - София : Слънце, 2011 . - 208 с., [4] л. : ил. ; 20 см . -  (Поредица Свидетелства на времето)

   

   ISBN 978-954-742-173-8 

  

Сист. No: 59650

- 66 -

ЗВ/338.4/Т92, Ч1/338/Т92ЗВ/338.4/Т92; Ч1/338/Т92

Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза  : Сборник статии /  Състав. и ред. Соня Алексиева . - София : НБУ, 2011 . - 516 с. : със сх., портр. ; 24 см

   Изд. на НБУ. Департамент "Икономика и бизнес администрация". Секция "Туризъм". - Съдържа и Справка за авторите в сборника. - Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-535-642-1- 

  

Сист. No: 59646

- 67 -

Ч1/338/Г87 

Грос, Даниел

   Най-големите бизнес истории на всички времена : 20 вдъхновяващи разказа за смели и предприемчиви хора, променили начина, по който днес живеем и правим бизнес / Даниел Грос и списание Forbes ; [Предг. Тимоти С. Форбс] ; Прев. от англ. Евелина Банева . - София : Кибеа, 2012 . - 440 с. : с портр. ; 20 см . -  (Серия Личности)

   Ориг. загл. Greatest business stories of all time / Daniel Gross. - Съдържа и За автора

   ISBN 954-474-218-2 

  

Сист. No: 59778

Право

- 68 -

ЗВ/343/Б44 

Бийтън, Марк

   Италианската мафия : Кратка история / Марк Бийтън ; Прев. от англ. Рая Йотова . - [София] : ИКОН-М, 2011 . - 304 с. : с фотогр., к. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-8517-48-5 

  

Сист. No: 59607

- 69 -

Ч1/34/К86 

Костов, Атанас

   Интелектуалната собственост в интернет / Атанас Костов . - София : Фенея, 2012 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9499-91-9 

  

Сист. No: 59590

- 70 -

Ч1/34/Н74 

Николов, Николай Иванов

   Конфликтът на интереси по българското право / Николай Николов . - София : Фенея, 2012 . - 284 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 274-283

   ISBN 978-954-9499-76-6 

  

Сист. No: 59571

- 71 -

Ч1/34/П36 

Пенчев, Георги

   Екологично право : Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - София : Фенея, 2012 . - 331 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 319 - 323. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-9499-97-1 

  

Сист. No: 59559

- 72 -

22669, ЗВ/343/Х7822669; ЗВ/343/Х78

Христов, Христо Станев

   Секретното дело за лагерите / Христо Христов . - 2. изд. . - София : Ciela, 2012 . - 252 с. : 12 л. ил., факс. ; 21 см . -  (Поредица Памет)

   Съдържа и Списък на починалите в лагера край Ловеч. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-28-1040-7 

  

Сист. No: 59445

Обществено управление. Военно дело

- 73 -

ЗВ/35/С37, Ч1/35/С37ЗВ/35/С37; Ч1/35/С37

Симеонов, Стефан Ангелов

   Въведение в полицейската етика /  Авт.-състав. Стефан Симеонов . - София : Фенея, 2006 . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 161-164

   ISBN 978-954-8214-94-0 

  

Сист. No: 59562

- 74 -

Ч1/35/Т87 

Трудови отношения 2012 година  : Нормат. актове ; Съдебна практика ; Практика на МТСП ; Прил. комент. : Кн.-годишник /  Състав., ред., предг. Васил Мръчков ; Комент. Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2012 . - 640 с. : с табл ; 24 см + 1 CD

   Други комент.: Е. Банова, С. Сербезова, С. Симеонова

  

Сист. No: 59654

Педагогика

- 75 -

Д/372/Й76, ФД/372/Й76, ФД/372Й76Д/372/Й76; ФД/372/Й76

Йовева, Румяна и др.

   Митове : Когато Земята беше плоска : Учебно помагало по литература - V клас / Румяна Йовева Никова, Младен Енчев . - София : Кръгозор, 2006 . - 66 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-771-134-2 

  

Сист. No: 59358

- 76 -

ЗВ/327/П63, К/63/П63ЗВ/327/П63; К/63/П63

Повишаване на политическото съзнание и основните граждански компетенции в променяща се Европа  : [Проект] POWAR . - [Пазарджик], 2007 ([Пазарджик : Беллопринт]) . - 142 с. ; 20 см

   Изд. на партньорите по проект POWAR. - Библиогр. след отд. гл.
   http://www.powar.esta-bw.de 

  

Сист. No: 59839

- 77 -

ЗВ/37.0/Х63 

Холт, Джон

   Как децата учат / Джон Холт ; Прев. от англ. Гаяне Минасян . - София : Изток-Запад, 2010 . - 292 с. ; 20 см

   Прев. по: How children learn / John Holt. - Съдържа и За автора: с. 291

   ISBN 978-954-321-737-3 

  

Сист. No: 59760

- 78 -

Ч1/37/В89 

Вуков, Георги

   Пътят към Харвард : За успешното кандидатстване в САЩ и Европа / Георги Вуков ; Предг. Антония Ховсеп Калайджиян . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-26-1023-6 

  

Сист. No: 59632

- 79 -

ЗВ/371/Н72, Ч1/371/Н72ЗВ/371/Н72; Ч1/371/Н72

Николаева, Силвия

   Мениджмънт на класа : Какво знае, може и прави учителят като ефективен мениджър на ученическия клас? / Силвия Николаева . - София : Анубис ; Булвест 2000, 2011 ([София] : Вулкан) . - 292 с ; 23 см

   Пълно име на авт. - Силвия Николаева Николова. - Библиогр. с. 289-290

   ISBN 978-954-426-897-8 

   ISBN 978-954-18-0783-5 

  

Сист. No: 59355

- 80 -

С/37/К45 

Захариева, Райна Сергеева

   Пенка Милева Касабова : Био-библиография / Райна Захариева ; Ред. Габриела Каменова ; Снимки Мирчо Сливенски, Елица Коцева . - София : Изкуства, 2012 . - 207 с. : с цв. ил., факс. ; 23 см

   Имената на ред. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец ; Геогр. показалец ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-9463-76-7 

  

Сист. No: 59613

- 81 -

С1/93/99/Т53 

Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки  : История на България, обща история, политика, евроинтеграция, право, етика : В учебния материал от ІV до ХІІ клас и ВУЗ /  [Състав.] Мария Ганчева Попова и др ; Увод Мария Ганчева Попова . - София : Наука и изкуство, 2012 . - 527 с. ; 20 см . -  (Терминологични речници)

   Кор. загл. Терминологичен речник по обществено-политически науки. - Други състав. : Адриана Христова, Борислав Попов, Екатерина Петкова, Кристияна Симеонова, Маргарита Симеонова, Сия Колковска. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. - Библиогр. с. 20-23

   ISBN 978-954-02-0324-9 

  

Сист. No: 59481

- 82 -

ЗВ/376/Z58 

Zespol Szkol przy Ambasadzie Rzeczypospolitej im. Wladyslawa III Warnenczyka w Sofii  /  Text Jadwiga Bielska et al . - Sofia : Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, 2006 (Пазарджик : Беллопринт) . - 68 с. : с ил., факс., табл. , [19] с. сн., ил. ; 24 см

   Изд. на Посолството на Република Полша в България и М-во на образованието - Полша. - Други авт. на текст : M. Bielski, D. Najdendwa, M. Rusew

  

Сист. No: 59845

- 83 -

ИзАВК1/3/C85 

Covill, Charlotte

   I like pizza / Charlotte Covill ; Прев. [от англ.] Михаела Михайлова . - София : Прес, 2008 . - 48 с. : с цв. ил. ; 23 см + 1 DVD . -  (Kids English Zone ; B. 7)

   Изд. на ВВС. - DVD съдържа текстове.

   ISBN 978-954-308-224-7 

  

Сист. No: 59701

- 84 -

К/63/Р44 

[Ре-чейнч] Re-Chance  : Наръчник за учители и обучаващи : Повишаване на възможностите за заетост на младежи в неравностойно социално положение : Проект № 2009-1-AT-1-LEO05-0001188 . - [Пазарджик], 2011 ([Пазарджик : Беллопринт]) . - 140 с. : с табл. ; 30 см

   Кор. загл. Развиване на социални компетенции сред младежи в неравностойно социално положение. - Изд. на партньорите по проект Re-Chance, Програма Леонардо да Винчи, компонент "Трансфер на иновации". - Библиогр. с. 110-113
   http://www.rechance.eu 

  

Сист. No: 59840

Етнография. Фолклор

- 85 -

22681 

Кафене Европа  / Йорданка Бибина и др ; Състав., ред. Рая Заимова . - София : Дамян Яков, 2007 . - 232 с. : с ил. ; 19Х21 см

   Други авт. : Р. Заимова, Л. Кирова, Р. Стателова, Л. Пейчева, В. Димов, Н. Аретов, Ф. Христакуди, Г. Червенакова, С. Велкова, Д. Парушева, Р. Бейлери, Р. Божилова, М. Спасов, Р. Станчева, А. Балчева, Л. Миндова, Р. Пашалийска, К. Кузмова-Зографова, П. Дойнов, С. Карлуковска, Д. Чулова-Маркова, С. Лозанова, М. Георгиева, П. Йокимов, Л. Стоилова, отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. е издадена с конкурс на Нац. фонд "Култура"

   ISBN 978-954-527-373-5 

  

Сист. No: 59612

- 86 -

ЗВ/398/К88, Ч1/398/К88ЗВ/398/К88; Ч1/398/К88

Краев, Георг Димитров

   Фолклорът като сувенир - начин на употреба в туризма / Георг Краев . - София : НБУ, 2009 . - 214 с. ; 21 см

   Речник на някои термини. - Библиогр.: с. 214

   ISBN 978-954-535-577-6 

  

Сист. No: 59523

Математика. Естетвени науки

- 87 -

ЗВ/51/С34 

Серафимов, Димо

   Четиризначни математически таблици и формули : [За учениците от СОУ] / Димо Серафимов, Никола Николов, Георги Коларов . - 2. изд. . - София : Регалия 6, 1998 . - 160 с. : с черт., табл. ; 20 см

   Пълното име на първия авт. е Димо Серафимов Ангелов

   ISBN 954-8147-12-2 

  

Сист. No: 59728

- 88 -

ЗВ/51/Т64 

Тодоров, Добромир и др.

   Математика ІІ : Теория, задачи, примерни изпитни теми : [За студентите от УНСС] / Добромир Тодоров, Тодор Николов . - София, 2002 . - 239 с. : с черт., табл. ; 20 см

   Съдържа и Биогр. справка. - Библиогр. с. 235-236. - Без сведение за изд.

  

Сист. No: 59796

- 89 -

ЗВ/57/Б45 

Биология и здравно образование  : Тестови задачи за държавни зрелостни изпити / Владимир Атанасов Овчаров и др . - София : Булвест 2000, 2008 . - 152 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см

   Други авт. : Св. П. Евтимова, Т. В. Димитрова, М. Ив. Христова Съдържа и Нормативна уредба за провеждане на държавните зрелостни изпити ; Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

   ISBN 978-954-18-0585-5 

  

Сист. No: 59475

- 90 -

ЗВ/54/Н48 

Нейков, Георги Димитров и др.

   Химия и опазване на околната среда : Тестови задачи за държавни зрелостни изпити / Георги Димитров Нейков, Свобода Танева Бенева, Лени Алексиева Николова . - София : Булвест 2000, 2008 . - 168 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Съдържа и Нормативна уредба за провеждане на държавните зрелостни изпити ; Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

   ISBN 978-954-18-0581-7 

  

Сист. No: 59474

- 91 -

ЗВ/50/С25 

Свенсен, Хенрик

   Краят е близо : Историята, рисковете и поуките от природните бедствия : Със специални допълнения от автора за българското издание на книгата / Хенрик Свенсен ; Прев. Неда Димова-Бренстрьом . - [София] : Персей, 2010 . - 320 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 308-317

   ISBN 978-954-8308-61-8 

  

Сист. No: 59346

Медицина

- 92 -

ЗВ/613/Б28, Ч2/613/Б28Ч2/613/Б28; ЗВ/613/Б28

Батманжелидж, Фарудин (1931 - )

   Ти не си болен, а просто си жаден : Вода за здраве, оздравяване и живот / Фарадун Батмангелидж ; Прев. Станислава Попова . - [София] : Здраве и щастие, 2008 . - 238 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. You're not sik, you're thirsty! / Fereydoon Batmanghelidj

   ISBN 978-954-9356-98-4 

  

Сист. No: 59472

- 93 -

Ч2/617/Б72 

Бошнаков, Красимир Трендафилов и др.

   Пластично-възстановителна и естетична хирургия : Т. 1 - / Красимир Бошнаков, Илия Баташки ; Ред. Гeорги Паскалев . - Пазарджик : Беллопринт ООД, 2008 . - 30 см

   Пълното име на ред. е Георги Паскалев Сафев

   Т. 2 . - 2008 . - 168 с. : с ил.

   Съдържа и Рецензия на Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Т. 1 / Христо Бояджиев. - Библиогр. с. 168

   ISBN 978-954-684-227-5 

  

Сист. No: 59842

- 94 -

Ч2/617/Б72 

Бошнаков, Красимир Трендафилов и др.

   Пластично-възстановителна и естетична хирургия : Т. 1 - / Красимир Бошнаков, Илия Баташки ; Ред. Георги Паскалев . - Пазарджик : Беллопринт ООД, 2008 - . - 30 см

   Пълното име на ред. е Георги Паскалев Сафев

   Т. 1 . - 2008 . - 184 с. : с ил., табл.

   Библиогр. с. 179-184

   ISBN 978-954-684-206-0 

  

Сист. No: 59841

- 95 -

ЗВ/613/Б28, Ч2/613/Б28ЗВ/613/Б28; Ч2/613/Б28

Батманжелидж, Фарудин (1931 - )

   Водата - натурално лекарство срещу затлъстяването, рака и депресията / Ф. Батманжелидж ; Прев. [от англ.] и ред. Лиляна Стоянова . - [София] : Здраве и щастие, 2009 . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Obesity, cancer, depression: their common cause & natural cure / Fereydoon Batmangelidj

   ISBN 978-954-9356-81-6 

  

Сист. No: 59544

- 96 -

ЗВ/616/М68 

Мириманова, Екатерина Валериевна

   Системата минус 60 : Моето вълшебно преобразяване / Екатерина Мириманова ; Прев. от рус Радка Чобанова-Димова . - Пловдив : Хермес, 2009 (Хасково : Полиграфюг) . - 207 с., 8 л. : цв. ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Система Минус 60 / Екатерина Мириманова. - Прев. е известна като Радка Атанасова Чобанова

   ISBN 978-954-26-0797-7 

  

Сист. No: 59641

- 97 -

ЗВ/613/Б28, Ч2/613/Б28 

Батманжелидж, Фарудин (1931 - )

   Тялото жадува за вода : Прочистване, лечение, отслабване чрез пиене на вода : Книга, която променя досегашните понятия / Файридун Батманжелидж ; Прев. Емил Друмев . - [София] : Здраве и щастие, 2010 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Your Body`s Many Cries for Water / F. Batmanghelidj

   ISBN 978-954-8420-15-0 

  

Сист. No: 59495

- 98 -

ЗВ/615.8/М49, Ч2/615/М49Ч2/615/М49; ЗВ/615.8/М49

Мермерски, Христо Минков и др.

   Учебник за здравословни храни, здравословно хранене и природна медицина : Т. 1 - / Христо Мермерски, Йонко Мермерски . - София : Интерюниверсити - Мермерски ООД, 2011 . - 20 см

   В тома означено 9. доп., разш. и напълно прераб. изд.

   Т. 1 . - 2011 . - 953 с.

   

   ISBN 978-954-92301-3-0 

  

Сист. No: 59696

- 99 -

ЗВ/61/П53, Ч2/61/П53ЗВ/61/П53; Ч2/61/П53

Пирьова, Боряна Генчева

   Поведенческа медицина / Боряна Пирьова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : НБУ, 2011 . - 211 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-693-3 

  

Сист. No: 59413

- 100 -

ЗВ/615.8/М49, Ч2/615/М49ЗВ/615.8/М49; Ч2/615/М49

Мермерски, Христо Минков и др.

   Учебник за здравословни храни, здравословно хранене и природна медицина : Т. 1 - / Христо Мермерски, Йонко Мермерски . - София : Интерюниверсити - Мермерски ООД, 2011 - . - 20 см

   

   Т. 2 . - 2011 . - 957 с.

   В тома означено 9. доп., разш. и напълно прераб. изд.

   ISBN 978-954-92301-4-7 

  

Сист. No: 59647

- 101 -

ЗВ/613/Д13 

Дайъмънд, Харви и др.

   Сила за живот : Отслабване без диети / Харви Дайъмънд, Мерилин Дайъмънд ; Науч. ред. [и послесл.] Панко Станчев ; Прев. от англ. Евелина Банева, Десислава Лазарова ; [Предг.] Едуард А. Тоб . - София : Кибеа, 2012 . - 358 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Fit for life / Harvey and Marilyn Diamond

   ISBN 978-954-474-022-8 

  

Сист. No: 59454

- 102 -

ЗВ/615.8/М49, Ч2/615/М49ЗВ/615.8/М49; Ч2/615/М49

Мермерски, Христо Минков и др.

   Приложна природна медицина : Домашен лекар / Христо Мермерски, Йонко Мермерски . - София : Интерюниверсити - Мермерски ООД, 2012 . - 904 с. ; 20 см

   Кн. е т. 3 от тритомника Учебник за здравословни храни, здравословно хранене, народна и природна медицина от същите автори

   ISBN 978-954-92301-4-7 (Т. 3)

  

Сист. No: 59649

- 103 -

ЗВ/615.8/М49, Ч2/615/М49ЗВ/615.8/М49; Ч2/615/М49

Мермерски, Христо Минков и др.

   Българска енциклопедия на народната медицина и здравето / Христо Мермерски, Йонко Мермерски . - 5. прераб. и доп. изд. . - [София] : [Интерюнивърсити Мермерски], [2007] . - 976 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9991-35-2 

  

Сист. No: 59566

Приложни науки. Техника

- 104 -

ЗВ/657/К75 

Козовски, Лило и др.

   Основи на счетоводството : Задачи, примери, въпроси и тестове за учениците от техникумите по икономика и търговия, неикономическите техникуми и други у-ща / Лило Козовски, Димитър Раев . - Дряново ; София : Анжели, 1994 . - 64 с. : с табл. ; 20 см

   

  

Сист. No: 59795

- 105 -

ЗВ/657/Д94 

Душанов, Иван

   Обща теория на счетоводството : [Учебник за студентите от ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград] / Иван Душанов . - София : Счетоводна къща, 1998 . - 192 с. : с табл., сх . ; 24 см

   Пълното име на авт. е Иван Душанов Иванов

   ISBN 954-9560-03-1 

  

Сист. No: 59785

- 106 -

ЗВ/65/И21 

Иванов, Веселин Савов

   Основи на управлението : [Учебник за студентите от УНСС] / Веселин Савов Иванов . - 3. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 1999 . - 309 с. ; 20 см

   Авт. е известен като Веселин Савов. - Библиогр. с. 307-308. - Изд. на УНСС

  

Сист. No: 59829

- 107 -

ЗВ/657/Д62 

Динев, Михаил Петров

   Обща теория на счетоводството / Михаил Динев . - София : Тракия-М, 2000 . - 283 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 283

   ISBN 954-9574-45-8 

  

Сист. No: 59794

- 108 -

ЗВ/658/Ч-95 

Чуков, Кръстьо

   Финансово-стопански анализ на предприятието / Кръстьо Чуков . - София : Тракия-М, 2003 . - 263 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 261-263

   ISBN 954-8401-24-Х 

  

Сист. No: 59798

- 109 -

ЗВ/657/С23 

Сборник задачи по счетоводство на банките  / Даниела Фесчиян и др . - София : Ciela, 2004 . - 424 с. ; 23 см

   Други авт. : Р. Пожаревска, К. Савова-Симеонова, Л. Рангелова, М. Начкова . - Съдържа и образци на счетоводни док.

   ISBN 954-649-667-7 

  

Сист. No: 59783

- 110 -

ЗВ/657/И52 

Илиев, Георги Илиев

   Корпоративно счетоводство / Георги Илиев Илиев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2005 . - 291 с. : със сх., табл.

   Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за магистърско и дистанционно обучение. Кат. Счетоводна отчетност. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-23-0242-8 

  

Сист. No: 59790

- 111 -

ЗВ/681.3/О-56 

Омура, Джордж

   Професионални основи на AutoCAD 2006 : [За AutoCAD 2006 и AutoCAD LT 2006] / Джордж Омура ; Прев. [от англ.] Васил Сирманов . - София : СофтПрес, 2005 . - 575 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и Основни термини в AutoCAD 2006 ; Таблица на термините на български език. - Азб. показалец

   ISBN 954-685-373-9 

  

Сист. No: 59630

- 112 -

ЗВ/657/А18 

Аверкович, Екатерина Неделчева

   Счетоводна политика на нефинансовите предприятия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Екатерина Неделчева Аверкович . - 2. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006 . - 138 с. ; 23 см

   1. изд. 2004. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за магистърско и дистанционно обучение

   ISBN 978-954-23-0320-6 

  

Сист. No: 59786

- 113 -

ЗВ/657/Д15 

Дамянов, Дамян Николов и др.

   Счетоводни концепции и стандарти за финансово отчитане : Учебно-методическо пособие / Дамян Дамянов, Васил Божков . - Свищов : [Акад. изд. Ценов], 2006 . - 264 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0312-1 

  

Сист. No: 59788

- 114 -

ЗВ/657/Д84 

Дочев, Михаил

   Съдебно-счетоводни експертизи : Учебник за дистанционно обучение / Михаил Дочев, Христо Дочев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006 . - 292 с. ; 23 см

   Пълното име на първия авт. е Михаил Дочев Михайлов. - Библиогр. след отд. гл

   ISBN 978-954-23-0280-3 

  

Сист. No: 59782

- 115 -

ЗВ/657/М49 

Меразчиев, Васил Богомилов

   Банково посредничество : Счетоводни аспекти : Уч. пособие за дистанционно обучение / Васил Меразчиев . - [3. изд.] . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006 . - 216 с. : с табл. ; 23 см

   1. изд. 2001. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-23-0271-1 

  

Сист. No: 59791

- 116 -

ЗВ/641/642/Г89 

Грюел, Евилина

   Френска кухня : Кулинарни изкушения от Франция : Бързо, лесно, вкусно и здравословно /  [Авт.-състав.] Евилина Грюел . - [София] : Персей, 2008 . - 192 с. : с цв.ил. ; 14Х20 см

   Пълното име на авт. е Евилина Мичева-Грюел

   ISBN 978-954-9420-92-0 

  

Сист. No: 59528

- 117 -

ЗВ/65/Р96 

Рушкоф, Дъглас

   Теория и практика на манипулацията / Дъглас Рушкоф ; Прев. Пенка Стефанова . - 2. изд. . - София : Кръгозор, 2008 . - 308 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Coercion : Why we listen to what "they" say / Douglas Rushkoff

   ISBN 978-954-771-060-5 

  

Сист. No: 59648

- 118 -

ЗВ/629.1/К86 

Косев, Константин Петков

   Фолксваген Голф ІІІ, Венто : Ремонт, експлоатация, техническо обслужване / Константин Косев . - София : Техника, 2009 . - 320 с. : с ил., табл., сх. ; 28 см

   Съдържа: За Golf, Vento, Variant, Cabrio, Golf VR6 Syncro, Golf GT - варианти ; За бензинови двигатели 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,8, 2,9 л. ; За дизелови и турбодизелови двигатели 1,9 л.

   ISBN 978-954-03-0666-7 

  

Сист. No: 59655

- 119 -

ЗВ/641/642/М68 

Мириманова, Екатерина Валериевна

   Рецепти към системата минус 60 / Екатерина Мириманова ; Прев. от рус. Радка Чобанова-Димова . - Пловдив : Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг) . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Рецепты к системе минус 60 / Екатерина Мириманова. - Прев. известна като Радка Атанасова Чобанова

   ISBN 978-954-26-0928-5 

  

Сист. No: 59636

- 120 -

ЗВ/658/Х15, Ч2/65/Х15ЗВ/658/Х15; Ч2/65/Х15

Хаджиев, Кристиян Стоянов

   Теория на организацията / Кристиян Хаджиев . - София : НБУ, 2011 . - 370 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-535-663-6 

  

Сист. No: 59486

- 121 -

ЗВ/641/642/О-50, Ч2/64/О-50ЗВ/641/642/О-50; Ч2/64/О-50

Оливър, Джейми

   Моето меню за 30 минути : Революционен метод за бързо приготвяне на вкусна храна / Джейми Оливър ; Прев. от англ. Даниела Атанасова ; Фотогр. Дейвид Лофтъс . - Пловдив : Хермес, 2012 (Костинброд : Мултипринт) . - 288 с. : с фотогр. ; 26 см

   Ориг. загл. Jamie`s 30-minute meals: A Revolutionary Approach to Cooking Good Food Fast / Jemie Oliver. - Азбучен показалец

   ISBN 978-954-26-1162-2 

  

Сист. No: 59671

- 122 -

ЗВ/657/Д52 

Джорджева, Богдана

   Обща теория на счетоводната отчетност : Учебник за предпроф. подготовка в ІХ кл. на СОУ / Богдана Джорджева . - София : Тилиа, [1995] . - 175 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-8706-39-3 

  

Сист. No: 59797

Селско стопанство

- 123 -

ЗВ/638/П84, Ч2/636/639/П84ЗВ/638/П84; Ч2/636/639/П84

Практическо пчеларство  : [Ръководство] / Богомил Венов и др . - 4. изд. . - София : Християнин, 2007 . - 373 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Други авт.: Б. Митев, Т. Симидчиев, Б. Бижев, С. Недялков

   ISBN 954-8729-20-2 

  

Сист. No: 59421

- 124 -

Ч2/633/635/В46 

Венкова, Диана и др.

   Палми : Пътеводител за любителя / Диана Венкова, Анелия Пенчева . - [София] : Стас и Ко, 2010 . - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Азбучник латински имена, Азбучник български имена

   ISBN 978-954-92578-1-6 

  

Сист. No: 59608

- 125 -

Ч2/633/635/Б23 

Балконски цветя  : Пътеводител за любителя : Ч. 1 - . - София : Стас и Ко, 2010 - . - 24 см

   

   Ч. 1 / Анка Дончева, Диана Венкова, Анелия Пенчева ; Ред.  Десислава Тодорова . - 2010 . - 144 с. : с цв. ил.

   Съдържа и Азбучник латински имена, Азбучник български имена

   ISBN 978-954-92578-2-3 

  

Сист. No: 59533

Изкуство

- 126 -

ИзЧ/745/749/А64 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Самоковска възрожденска дърворезба : Монография / Валентин Ангелов ; Снимки Константин Шестаков . - София : Бълг. художник, 2001 . - 144 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Рез. на рус. и англ. - Кн. е изд. с конкурс на Нац. фонд "Култура"

   ISBN 954-406-104-5 

  

Сист. No: 59427

- 127 -

ИзЧГр/77/В90 

Във фокус  : Великите портрети : [Албум] / Лиа Бендейвид-Вал и др ; Прев. [от англ.] Теодора Джебарова . - София : Егмонт България, 2004 . - 504 с. : фотогр. ; 26Х26 см . -  (Във фокус)

   Кор. загл. Във фокус National Geographic Великите портрети. - Др. авт.: Стюарт Франклин, Сам Абел, Джоди Коб, Уилям Албърт Алард, Дейвид Алън Харви. - Изд. на National Geographic.

   ISBN 954-446-811-0 

  

Сист. No: 59555

- 128 -

ЗВ/782/785/М19, ИзЧ/782/785/М19ЗВ/782/785/М19; ИзЧ/782/785/М19

Макайвър, Джоел

   Истината за Metallica / Джоел Макайвър ; Прев. от англ. Антония Халачева ; Предг. Томас Гейбриъл Фишър . - София : Адикс, 2008 . - 416 с., 24 с. : ил. ; 24 см

   Съдържа и Дискография с. 414-415

   ISBN 978-954-91900-5-2 

  

Сист. No: 59595

- 129 -

ИзЧ/792/А36 

Стайков, Димитър

   Човешкият цирк и Крикор Азарян / Димитър Стайков ; Ред. Гергана Рачева . - София : Intense, 2008 . - 472 с. : с ил. ; 22 см

   Intense - търговска марка на Локус Пъблишинг ЕООД. - Съдържа и Писмо на Йордан Радичков до Крикор Азарян по повод на 50-ия му рожден ден ; Постановки на Крикор Азарян ; Интервюта ; Критически летопис

   ISBN 978-954-783-070-7 

  

Сист. No: 59500

- 130 -

ИзС/73/76/С82 

Стоичкова, Соня

   Речник на терминологията в графичното изкуство / Соня Стоичкова . - София : Old Street, 2008 . - 128 с. ; 18 см

   Съдържа: Терминологичен показалец

   ISBN 978-954-91884-2-4 

  

Сист. No: 59637

- 131 -

ИзЧ/7.03/Б33 

Бел, Джулиан

   Огледалото на света : Нова история на изкуството / Джулиан Бел ; Прев. от англ. Елика Рафи . - София : Рива, 2009 . - 496 с. : с цв. ил., портр. ; 27 см

   Ориг. загл. Mirror of the world / Julian Bell. - Именен показалец

   ISBN 978-954-320-230-0 

  

Сист. No: 59396

- 132 -

ЗВ/782/785/М19, ИзЧ/782/785/М19ЗВ/782/785/М19; ИзЧ/782/785/М19

Макайвър, Джоел

   Кървавият райх на Slayer / Джоел Макайвър ; Прев. от англ. Юлия Комитова . - София : ADDIX, 2010 . - 288 с. : с ил., 12 л. сн. ; 24 см

   Съдържа и Дискография. - Библиогр. с. 286

   ISBN 978-954-92327-7-6 

  

Сист. No: 59347

- 133 -

ЗВ/73/76/А64, ИзЧ/73/76/А64ЗВ/73/76/А64; ИзЧ/73/76/А64

Ангелов, Валентин Ангелов

   От изкуство към антиизкуство : Панорамен поглед върху новото, съвременното и авангардното българско пластично изкуство в контекста на европейската художествена култура / Валентин Ангелов . - София : Агато, 2011 . - 292 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа: Библиогр. под линия. - Именен показалец

   ISBN 978-954-8761-88-8 

  

Сист. No: 59391

- 134 -

ИзЧ/792.07/А36 

Радинска, Валентина Димитрова

   Ние с Коко : Крикор Азарян отблизо : Документален роман / Валентина Радинска . - София : Enthusiast, 2011 . - 317 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2958-38-3 

  

Сист. No: 59386

- 135 -

ЗВ/792.07/В31, ИзЧ/792.07/В31ЗВ/792.07/В31; ИзЧ/792.07/В31

Вачкова, Силвия и др.

   Пратеник на мъжки времена : Спомени за Григор Вачков / Силвия Вачкова, Мартина Вачкова, Юрий Дачев . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 210 с., 20 л. : ил. ; 20 см + 1 DVD

   DVD съдържа Ние, духовата музика : Мюзикъл / Режисьор Младен Младенов ; Сценарист Йордан Радичков ; Оператор Иван Райнов

   ISBN 978-954-491-793-7 мека подв.

   ISBN 978-954-491-795-1 твърда подв.

  

Сист. No: 59422

- 136 -

ЗВ/791.44.07/В95 

Вълчанов, Рангел Петров

   Ура! Най-после и онемях! / Рангел Вълчанов . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-814-9 

  

Сист. No: 59503

- 137 -

ЗВ/791.44.07/Д52, ИзЧ/791.44.071/Д52ЗВ/791.44.07/Д52; ИзЧ/791.44.071/Д52

Дзефирели, Франко

   Автобиография / Франко Дзефирели ; Прев. от итал. Нели Раданова . - София : Колибри, 2012 . - 447 с., 20 л. цв. ил., портр. ; 21 см . -  (Библиотека Амаркорд)

   Ориг. загл. Autobiografia / Franco Zeffirelli. - Възприета форма на името на прев. - Нели Николова Раданова-Кушева. - Съдържа: Филмогр. с. 428-436. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-529-997-1 

  

Сист. No: 59536

- 138 -

ЗВ/7/З-79, ИзЧ/7/З-79, К/7/З-79ЗВ/7/З-79; ИзЧ/7/З-79; К/7/З-79

Змийчаров, Петър

   Портрети на предмети : Компаративен роман / Петър Змийчаров . - София : Българска книжница, 2012 . - 160 с. ; 20 см

   Кн. се издава със спомоществователството на Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-380-251-7 

  

Сист. No: 59695

- 139 -

ЗВ/792.07/Л81, ИзЧ/792.07/Л81ЗВ/792.07/Л81; ИзЧ/792.07/Л81

Лолова, Татяна Желязкова

   [Eдна втора] 1/2 живот : Автобиографичен разказ в един разговор с Георги Каприев 21 март - 25 юни 1996 г / Татяна Лолова ; Състав. Георги Каприев . - 6. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2012 . - 350 с. : с ил., LХIV с. : фотогр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-999-5 

  

Сист. No: 59532

- 140 -

ЗВ/792.07/Р12, ИзЧ/792.07/Р12ЗВ/792.07/Р12; ИзЧ/792.07/Р12

Радева, Емилия

   Коя съм...? / Емилия Радева ; Ред. Юрий Дачев . - [София] : Персей, 2012 . - 208 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-616-161-012-9 

  

Сист. No: 59340

- 141 -

ЗВ/792/С55, ИзЧ/792/С55ЗВ/792/С55; ИзЧ/792/С55

Спасов, Красимир

   Записки от режисьорския бележник / Красимир Спасов ; Предг. Венета Дойчева . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 175 с., 8 л. : с ил., портр. ; 20 см

   Изд. е спечелило конкурс на М-вото на културата. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5 ; Пълно име на авт. на предг. - Венета Дойчева Иванова. - Вместо предговор - "Играта - ярост и меланхолия" / Венета Дойчева : с. 5

   ISBN 978-954-09-0663-8 

  

Сист. No: 59580

- 142 -

ИзЧ/782/785/С65 

Стамболиев, Огнян Тодоров

   Книга за оперетата и мюзикъла : От Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър : 110 класически оперети, 50 световни мюзикъла / Огнян Тодоров Стамболиев ; Науч. ред. Румяна Каракостова . - София : Гея -Либрис, 2012 . - 304 с. ; 23 см

   Съдържа и Оперетата и мюзикълът на българската музикална сцена / Румяна Каракостова. - Малък музикален речник. - Азбучен показалец на заглавията

   ISBN 978-954-300-114-9 

  

Сист. No: 59336

- 143 -

ЗВ/792/Т36, ИзЧ/792/Т36ЗВ/792/Т36; ИзЧ/792/Т36

Тасева, Ирина

   Сбогом любов / Ирина Тасева ; Ред. и предг. Ананас Свиленов . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 192 с. : с ил. ; 20см

   

   ISBN 978-954-491-781-4 

  

Сист. No: 59432

Спорт. Игри

- 144 -

ЗВ/796.3/А23 

Агаси, Андре

   Открито : Автобиография / Андре Агаси ; Прев. Евелина Пенева . - София : Intense, 2010 . - 432 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Open. An Autobiogpaphy / Andre Agassi.

   ISBN 978-954-783-117-9 

  

Сист. No: 59408

Езикознание

- 145 -

С1/808Б/Н21 

Нанова, Ани Любенова

   Фразеологичен синонимен речник на българския език А-Я / Ани Нанова ; Под ред. на З. Омайников . - София : Хейзъл, 2005 . - 1389 с. ; 20 см . -  (Хейзъл издания)

   Съдържа около 10 000 фразеологични единици ; Словник на думите - синоними на фразеологизми, с препратка към съответните фразеологични синонимни редове. - Азб. показалец. - Библиогр. с. 14

   ISBN 978-954-828-373-1 

  

Сист. No: 59656

- 146 -

ИзАВК1/804.0/А80 

Арагон, Жан-Клод

   Разговорен френски по най-лесния начин : [АВК] / Жан-Клод Арагон ; Прев. [от фр.] и адапт. Марин Загорчев . - София : Skyprint, 2008 . - 44 с. ; 17 см + 3 CD

   Прил. CD 1. Урок 1-5. - CD 2. Урок 6-10. - CD 3. Урок 1-10

   ISBN 978-954-390-020-6 

  

Сист. No: 59431

- 147 -

ИзАВК1/802/809/Р70 

Ровеле-Фенати, Беатриче

   Мобилен езиков тренинг : Италиански / Беатриче Ровеле-Фенати . - София : ПОНС, 2008 ; 19 см + 1 CD

   

   ISBN 978-954-344-043-6 

  

Сист. No: 59588

- 148 -

ЗВ/802/809/Л73 

Личкова, Боряна

   [Еспанол] Espanol idiomatico : Textos y test / Боряна Личкова . - София : Колибри, 2008 . - 166 с. ; 23 см

   Съдържа и Ключ с верните отговори. - Азб. показалец на испанските идиоми с разяснения и превод. - Библиогр. с. 165

   ISBN 978-954-529-540-9 

  

Сист. No: 59700

- 149 -

ИзАВК1/802.0/Д34 

Дейвис, Ребека

   Английски за 4 седмици : Самоучител : [АВК] / Ребека Дейвис ; Прев. [от англ.] Майя Долапчиева . - София : PONS, 2009 . - 304 с. : с ил., табл. ; 24 см + 1 CD

   Прил. Аудиодиск. Текстове и упражнения [Аудио CD] / Диктори Джулиан Батмейкър и др. - 1 аудиодиск (1 ч. 21 мин. 38 сек.) : зв. ; 12 см. - Други четци: Х. Блоксидж, М. Борил, П. Кол, Дж. Мартин, Р. Мене, П. Нюкомб, Д. Ребш, И. Споутън, Д. Волмър, М.-Л. Волмър

   ISBN 978-954-344-054-2 

  

Сист. No: 59537

- 150 -

Д/80/П47, ФД/80/П47Д/80/П47; ФД/80/П47

Петрова, Стефка Вълкова

   Българска граматика : Основни правила / Стефка Петрова . - [София] : Skyprint, 2009 . - 88 с. ; 17 см.

   

   ISBN 978-954-390-029-9 

  

Сист. No: 59545

- 151 -

ЗВ/808Б/Б92 

Български език и литература  / Кирил Василев Димчев и др . - София : Булвест 2000, 2011 . - 248 с. : с табл., портр. ; 26 см . -  (Готови за матура : Подготовка за държавен зрелостен изпит)

   Др. авт.: Ангел Петров, Мая Падешка, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева.

   ISBN 978-954-18-0789-7 

  

Сист. No: 59574

- 152 -

ЗВ/802/809/К86, Ч1/802/809/К86ЗВ/802/809/К86; Ч1/802/809/К86

Костова, Мария

   Латински език : За студенти по право, история, философия, международни отношения, европеистика / Мария Костова . - 3. прераб. и доп. изд . - София : НБУ, 2011 ([София] : Планета 3) . - 240 с. : с табл. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Мария Костова Илиева

   ISBN 978-954-535-672-8 

  

Сист. No: 59577

- 153 -

ЗВ/808Б/Б92 

Български език и литература  : Тестови задачи : Подготовка за държавен зрелостен изпит / Кирил Василев Димчев и др . - София : Булвест 2000, 2012 . - 288 с. ; 23 см

   По новия формат на изпитния тест, утвърден от МОМН. - Др. авт.: Ангел Петров, Антония Радкова, Мая Падешка, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

   ISBN 978-954-18-0810-8 

  

Сист. No: 59476

- 154 -

С1/808Б/О-96, ФДС/80/О-96С1/808Б/О-96; ФДС/80/О-96

Официален правописен речник на българския език  / Владко Мурдаров и др . - София : Просвета, 2012 (София : Военно издателство) . - 676 с. ; 24 см

   Други авт.: Т. Александрова, Р. Станчева, К. Чаралозова, М. Димитрова, К. Викторова, М. Лакова, П. Костадинова, М. Томов, Н. Паскалев, И. Стоилова, А. Атанасова. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин.

   ISBN 978-954-01-2701-9 

  

Сист. No: 59605

Литературознание

- 155 -

22676, ЗВ/82Б.3/.4/М9622676; ЗВ/82Б.3/.4/М96

Цочева, Надежда

   Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни / Надежда Цочева ; Ред. Катя Кузмова-Зографова . - София : Изток-Запад, 2007 . - 222 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 209-222

   ISBN 978-954-321-402-0 

  

Сист. No: 59505

- 156 -

ЗВ/82Б/С75, Ч1/82Б/С75ЗВ/82Б/С75; Ч1/82Б/С75

Стефанов, Валери Стоилов и др.

   Теми. Автори. Проблеми : Изпити в Университета : Матура по литература : Т. 1 - 2 / Валери Стоилов Стефанов, Милена Георгиева Кирова . - 2. изд. . - [В. Търново] : Фабер, 2009 . - 20 см

   

   Т. 2 . - 2009 . - 218 с.

   

   ISBN 978-954-400-010-3 

  

Сист. No: 59484

- 157 -

ЗВ/82Б/С75, Ч1/82Б/С75ЗВ/82Б/С75; Ч1/82Б/С75

Стефанов, Валери Стоилов и др.

   Теми. Автори. Проблеми : Изпити в Университета : Матура по литература : Т. 1 - 2 / Валери Стоилов Стефанов, Милена Георгиева Кирова . - 2. изд. . - [В. Търново] : Фабер, 2009 . - 20 см

   

   Т. 1 . - 2009 . - 219 с.

   

   ISBN 978-954-400-009-7 

  

Сист. No: 59485

- 158 -

22672, ЗВ/82Б.3/.4/М7422672; ЗВ/82Б.3/.4/М74

Богданов, Иван Генчев

   Стоян Михайловски : Поет, трибун, мислител : Културно-исторически анализ с приложение на системна библиография / Иван Богданов ; Науч. ред., подб. на арх. материали и бел., [предг.] Надежда Александрова . - София : НБУ, 2010 . - 383 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 326-343

   ISBN 978-954-535-617-9 

  

Сист. No: 59463

- 159 -

ЗВ/820/899/В84 

Воронски, Владимир

   Болна роза : Критическо изследване / Владимир Воронски . - София : Персей, 2010 . - 239 с., [3] л. : цв. ил. ; 20 см

   Текст и на англ. ез. - Съдържа и Черни сонети 2

   ISBN 978-954-8308-47-2 

  

Сист. No: 59709

- 160 -

ЗВ/820/899/К86, К/82/К86ЗВ/820/899/К86; К/82/К86

Костурков, Йордан Йорданов

   Рефлексии : Книгите на Амалтея двадесет години по-късно : Портрети, есета, статии за българската и чуждата литература / Йордан Костурков . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0934-6 

  

Сист. No: 59617

- 161 -

ЗВ/820/899/С13 

Лами, Жан-Клод

   Франсоаз Саган : Една легенда / Жан-Клод Лами ; Прев. от фр. Боряна Семкова . - София : Рива, 2010 . - 256 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Francoise Sagan, une legende / Jean-Claude Lamy. - Библиогр. с. 253-255

   ISBN 978-954-320-318-5 

  

Сист. No: 59527

- 162 -

22671, ЗВ/820/899/Б5322671; ЗВ/820/899/Б53

Бушардо, Югет

   Симон дьо Бовоар / Югет Бушардо ; Прев. от фр. Боряна Семкова . - София : Рива, 2011 . - 288 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Simone de Beauvoir / Huguette Bouchardeau

   ISBN 978-954-320-355-0 

  

Сист. No: 59457

- 163 -

ЗВ/820/899/Х15, Ч1/820/899/Х15ЗВ/820/899/Х15; Ч1/820/899/Х15

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Романът - що е то? : Опит върху историята и поетиката на романа / Симеон Хаджикосев . - [София] : Персей, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-66-3 

  

Сист. No: 59725

- 164 -

ЗВ/820/899/А66 

Игов, Светлозар

   Иво Андрич : Исторически песимизъм и трансцедентални блянове / Светлозар Игов . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 208 с. ; 21 см

   Изд. е спечелило конкурс на М-вото на културата. - Библиогр. с. 201-205

   ISBN 978-954-26-1138-7 

  

Сист. No: 59587

- 165 -

22683, ЗВ/82Б/К2322683; ЗВ/82Б/К23

Каменова, Емилия Стойчева

   Страсти и неволи : За писателите, за техните критици и за всички останали / Емилия Каменова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 480 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1159-2 

  

Сист. No: 59643

- 166 -

ЗВ/820/899/К86, К/82/К86ЗВ/820/899/К86; К/82/К86

Костурков, Йордан Йорданов

   Тайният живот на великите американски писатели : Литературни портрети / Йордан Костурков . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1085-4 

  

Сист. No: 59645

- 167 -

ЗВ/82/Х15 

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Което е било и ще бъде : Мемоари / Симеон Дончев Хаджикосев . - София : Персей, 2012 . - 191 с. ; 20 см

   Изд. е спечелило конкурс на М-вото на културата.

   ISBN 978-954-8308-99-1 

  

Сист. No: 59337

- 168 -

ЗВ/820/899/M78, К/82/M78ЗВ/820/899/M78; К/82/M78

Modest, Julian

   Literaturaj konfesoj : Esperantaj eseoj / Julian Modest ; Red. Petko Arnaudov . - Pazargik : Belloprint, 2000 . - 78 p. ; 20 см

   Изд. на Esperanto societo Radio - Pazardgik

  

Сист. No: 59843

Чужда художествена литература

- 169 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Божествено зло : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Стоян Медникаров . - София : Бард, 1995 . - 460 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Divine evil / Nora Roberts

  

Сист. No: 59803

- 170 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Родена в лед : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 1996 . - 299 с., ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. Born in ice / Nora Roberts

  

Сист. No: 59805

- 171 -

ЗВ/Ч820(73)/М19 

Макнот, Джудит

   Рай : [Роман] / Джудит Макнот ; Прев. от англ. Бойка Пиркова . - София : Плеяда, 2002 . - 431 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. Paradise / Judith McNaught

   ISBN 978-954-409-165-1 

  

Сист. No: 59811

- 172 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Марина Цветаева : Вечната бунтарка / Анри Троая ; Прев. от фр. Виолета Йончева . - София : Рива, 2002 . - 247 с., 4 л. сн. ; 20 см

   Ориг. загл. Marina Tsvetaeva / Henri Troyat. - Библиогр. с. 242-244

   ISBN 954-8440-70-9 

  

Сист. No: 59366

- 173 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Здравей тъма / Сандра Браун ; Прев. от англ. Мария Донева . - София : Коала, 2003 . - 416 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и съдба)

   Ориг. загл. Hello, darkness / Sandra Brown

   ISBN 954-530-091-4 

  

Сист. No: 59809

- 174 -

ЗВ/Ч840/Г14 

Гавалда, Анна

   Обичах я : Роман / Анна Гавалда ; Прев. от фр. Весела Шумакова . - София : Унискорп, 2003 . - 156 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Je l'aimais / Anna Gavalda

   ISBN 954-8456-64-8 

  

Сист. No: 59596

- 175 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Полунощ в стаята на сенките / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2003 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Midnight bayou / Nora Roberts

   ISBN 978-954-585-413-2 

  

Сист. No: 59806

- 176 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робърдс, Карин

   Шепот в полунощ / Карън Робърдс ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова . - София : Калпазанов, 2004 . - 383 с. ; 20 см . -  (Колекция Избрани бестселъри)

   Ориг. загл. Whispers at midnight / Karen Robards. - Пълното име на прев. е Силвия Вангелова Ненкова

   ISBN 954-17-0218-X 

  

Сист. No: 59820

- 177 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Тургенев : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Виолета Йончева . - София : Рива, 2004 . - 223 с., 8 л. ; 20 см

   Ориг. загл. Tourgueniev / Henri Troyat. - Библиогр. с. 218-219

   ISBN 954-320-010-6 

  

Сист. No: 59492

- 178 -

ЗВ/Ч-2/Ш50 

Шекспир, Уилям

   Макбет / Уилям Шекспир ; Прев. от англ. Валeри Петров . - [3. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 175 с. ; 17 см . -  (Поредица Шедьовър. Малка серия)

   Истинското име на прев. В. Петров е Валери Нисим Меворах

   ISBN 954-739-516-5 

  

Сист. No: 59826

- 179 -

22677, ЗВ/Ч840/Ш7822677; ЗВ/Ч840/Ш78

Шмит, Ерик-Еманюел

   Господин Ибрахим и цветята на Корана / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. [от фр.] Зорница Китинска . - Плевен : Lege Artis, 2004 . - 72 с. ; 19 см . -  (Безкрайна проза)

   Ориг. загл. Monseieur Ibrahim et les fleurs du Coran / Eric-Emmanuel Schmitt. - Съдържа и за авт. - Кн. 2 от поредицата Кръговратът на незримото

   ISBN 954-9933-46-6 

  

Сист. No: 59570

- 180 -

22682, ЗВ/Ч840/Ш7822682; ЗВ/Ч840/Ш78

Шмит, Ерик-Еманюел

   Миларепа / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. [от фр.] Зорница Китинска . - Плевен : Леге Артис, 2004 . - 57 с. ; 19 см . -  (Безкрайна проза)

   Ориг. загл. Milarepa / Eric-Emmanuel Schmitt. - Съдържа и за авт.

   ISBN 954-9933-45-8 

  

Сист. No: 59586

- 181 -

22679, ЗВ/Ч840/Ш7822679; ЗВ/Ч840/Ш78

Шмит, Ерик-Еманюел

   Оскар и розовата дама / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. [от фр.] Зорница Китинска . - Плевен : Леге Артис, 2004 (София : Артграф) . - 94 с. ; 19 см . -  (Безкрайна проза)

   Ориг. загл. Oscar et la dame rose / Eric-Emmanuel Schmitt. - Съдържа и за авт. - Кн. 3 от поредицата Кръговратът на незримото.

   ISBN 954-9933-47-4 

  

Сист. No: 59602

- 182 -

ЗВ/Ч839.6/А60 

Амбьорнсен, Ингвар

   Кръвни братя / Ингвар Амбьорнсен ; Прев. от норв. Анюта Качева . - [София] : Персей, 2005 . - 255 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Brodre i blodet / Ingvar Ambjornsen

   ISBN 954-9420-15-9 

  

Сист. No: 59766

- 183 -

ЗВ/Ч820(94)/К52 

Кери, Питър

   Оскар и Лусинда / Питър Кери ; Прев. Стамен Стойчев . - [София] : Персей, 2005 . -  (Върхове на съвременната световна проза)

   

   ISBN 954-9420-17-5 

  

Сист. No: 59747

- 184 -

ЗВ/Ч820(73)/М19 

Макнот, Джудит

   Нещо прекрасно : [Роман] / Джудит Макнот ; Прев. от англ. София Русенова . - София : Плеяда, 2005 . - 391 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. Something wonderful / Judith McNaught

  

Сист. No: 59812

- 185 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Увлечението : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Дори Габровска . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2006 . - 400 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The crush / Sandra Brown

   ISBN 978-954-26-0441-9 

  

Сист. No: 59808

- 186 -

ЗВ/Ч820(73)/К90 

Кренц, Джейн Ан

   Най-дългата нощ : Роман / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Диана Кутева, Стамен Стойчев . - Пловдив : Хермес, 2006 . - 352 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. All night long / Jayne Ann Krentz

   ISBN 978-954-26-0438-9 

  

Сист. No: 59804

- 187 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Страховити царици : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Калина Любомирова . - София : Рива, 2006 . - 223 с. : със сх. ; 20 см

   Ориг. загл. Terribles tsarines / Henri Troyat. - Библиогр. с. 219-220

   ISBN 978-954-320-078-8 

  

Сист. No: 59465

- 188 -

ЗВ/Ч820(73)/Ъ 

Ъпдайк, Джон

   Към края на времето / Джон Ъпдайк ; Прев. от англ. Людмил Люцканов . - София : Ciela, 2006 . - 306 с. ; 21 см

   Без сведение за ориг. загл.

   ISBN 978-954-649-873-1 

  

Сист. No: 59768

- 189 -

ЗВ/Ч840/Б53 

Бовоар, Симон дьо

   Гостенката : [Роман] / Симон дьо Бовоар ; Прев. от фр. Мария Коева . - София : Фама, 2007 . - 432 с. ; 20 см . -  (Класика)

   Ориг. загл. L`Invitee / Simone de Beauvoir

   ISBN 978-954-597-254-6 

  

Сист. No: 59572

- 190 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Сделка за милиони / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2007 . - 392 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и съдба)

   Ориг. загл. Play dirty / Sandra Brown

   ISBN 978-954-9625-05-9 

  

Сист. No: 59776

- 191 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Лов на пираня : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - София : Персей, 2007 . - 544 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 1)

   Ориг. загл.: Охота на пиранью / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-45-6 

  

Сист. No: 59361

- 192 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Следата на пиранята : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2007 . - 496 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 2)

   Ориг. загл. След пираньи / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-58-6 

  

Сист. No: 59439

- 193 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Стръв за пираня : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2007 . - 462 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 3)

   Ориг. загл. Крючок для пираньи / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-61-6 

  

Сист. No: 59467

- 194 -

ЗВ/Ч820/Г28 

Гемел, Дейвид Андрю

   Троя : Кн. 1 - 3 / Дейвид Гемел ; Прев. [от англ.] Симеон Цанев . - София : ИнфоДар, 2007 . - 21 см

   

   Кн. 3. Гибелта на царете / Дейвид Гемел, Стела Гемел ; Прев. [от англ.]  Симеон Цанев, Илиян Илиев . - 2008 . - 530 с. : с к.

   Ориг. загл. Fall of kings / David A. Gemmell

  

Сист. No: 59491

- 195 -

ЗВ/Ч820(73)/Е53 

Елис, Дейвид

   Сред лъжци / Дейвид Елис ; Прев. [от англ.] Виолета Ненова . - София : ИнфоДар, 2007 . - 406 с. ; 20 см

   Ориг. загл. In The Company Of Liars / David Ellis

   ISBN 978-954-761-257-0 

  

Сист. No: 59451

- 196 -

ЗВ/Ч820(73)/Р28 

Райс, Луан

   Непобедимо лято / Луан Райс ; Прев. от англ. Димитър Димитров . - София : Плеяда, 2007 . - 367 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. The perfect summer / Luanne Rice

   ISBN 978-954-409-259-7 

  

Сист. No: 59813

- 197 -

ЗВ/Ч891.62/Р48 

Реймо, Чет

   Валентин : Роман / Чет Реймо ; Прев. Емил Минчев . - [София] : Персей, 2007 . - 332 с. ; 20 см . -  (Исторически романи)

   Ориг. загл.: Valentine / Chet Raymo

   ISBN 978-954-9420-27-2 

  

Сист. No: 59719

- 198 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робърдс, Карин

   Райско гнездо / Карън Робърдс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Kalpazanov, 2007 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Paradise county / Karen Robards

   ISBN 978-954-17-0234-5 

  

Сист. No: 59814

- 199 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Пастернак : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Гинка Асенова . - София : Рива, 2007 . - 126 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Pasternak / Henri Troyat. - Библиогр. с.124

   ISBN 978-954-320-116-7 

  

Сист. No: 59395

- 200 -

ЗВ/Ч820/Г28 

Гемел, Дейвид Андрю

   Троя : Кн. 1 - / Дейвид Гемел ; Прев. [от англ.] Симеон Цанев . - София : ИнфоДар, 2007 - . - 21 см

   

   Кн. 1. Повелителят на сребърния лък . - 2007 . - 497 с. : с к.

   Ориг. загл. Lord of the silver bow / David Gemmell

   ISBN 978-954-761-278-5 

  

Сист. No: 59489

- 201 -

ЗВ/Ч820/Г28 

Гемел, Дейвид Андрю

   Троя : Кн. 1 - / Дейвид Гемел ; Прев. [от англ.] Симеон Цанев . - София : ИнфоДар, 2007 - . - 21 см

   

   Кн. 2. Гръмотевичния щит . - 2008 . - 509 с. : с к.

   Ориг. загл. Shield of thunder / David A. Gemmell

   ISBN 978-954-761-307-2 

  

Сист. No: 59490

- 202 -

ЗВ/Ч820(71)/А46 

Алан, Шарлот Вейл

   Нежни сърца / Шарлот Вейл Алан ; Прев. от англ. Светлана Павлова . - София : Плеяда, 2008 . - 319 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. Sudden moves / Charlotte Vale Allen

   ISBN 978-954-409-262-7 

  

Сист. No: 59817

- 203 -

ЗВ/Ч840/Б53 

Бовоар, Симон дьо

   Лъскави картинки / Симон дьо Бовоар ; Прев. от фр. Мария Коева . - София : Фама, 2008 . - 268 с. ; 21 см . -  (Класика)

   

   ISBN 978-954-597-329-1 

  

Сист. No: 59581

- 204 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Горещи страсти в рая : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Росен Иванов . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 399 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Slow heat in heaven / Sandra Brown

   ISBN 978-954-26-0657-4 

  

Сист. No: 59779

- 205 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Димна завеса : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 447 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Smoke screen / Sandra Brown

   ISBN 978-954-26-0715-1 

  

Сист. No: 59780

- 206 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   С дъх на скандал : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Маргарита Василева . - 2. изд. . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 432 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Breath of scandal / Sandra Brown

   ISBN 978-954-26-0658-1 

  

Сист. No: 59781

- 207 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Капан за пираня : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2008 . - 352 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 5)

   Ориг. загл.: Пиранья против воров / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-96-8 

  

Сист. No: 59761

- 208 -

ЗВ/Ч839.7/Г50 

Гиу, Ян

   Пътят към Йерусалим : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2008 . - 432 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Vaden till Jerusalem. - Кн. 1 от трилогията Рицарят тамплиер

   ISBN 978-954-9420-53-1 

  

Сист. No: 59729

- 209 -

ЗВ/Ч882/Д18 

Данилова, Анна Василиевна

   Когато вече ме нямаше / Анна Данилова ; Прев. [от рус.] Ива Николова : Персей, 2008 . - 367 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Когда меня не стало / Анна Данилова

   ISBN 978-954-9420-67-8 

  

Сист. No: 59763

- 210 -

ЗВ/Ч882/Д77 

Донцова, Даря

   Покер с акула / Даря Донцова ; Прев. от рус. Валерий Зайцев . - София : Синтаксис, 2008 . - 330 с. ; 20 см . -  (Ироничен криминален роман ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Покер с акулой / Дарья Донцова. - Романът е от поредицата Евлампия Романова. Следствието се води от дилетант

   ISBN 978-954-9667-22-6 

  

Сист. No: 59737

- 211 -

22662, ЗВ/Ч820/Л4922662; ЗВ/Ч820/Л49

Лесинг, Дорис

   Лятото преди мрака / Дорис Лесинг . - Пловдив : Летера, 2008 . - 243 с. ; 22 см . -  (Съвременна класика)

   Ориг. загл. The summer before the dark / Doris Lessing. - Интегрално изд. ; 1. изд. 1978

   ISBN 978-954-516-796-6 

  

Сист. No: 59363

- 212 -

ЗВ/Ч830/П84 

Пранге, Петер

   Последният харем : Роман / Петер Пранге ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - София : Унискорп, 2008 . - 462 с. ; 21 см . -  (Поредица Избрано за вас)

   Ориг. загл. Der letzte harem / Peter Prange

   ISBN 978-954-330-160-7 

  

Сист. No: 59418

- 213 -

ЗВ/Ч820(71)/Р66 

Ричи, Нино

   Заветът / Нино Ричи ; Прев. Стамен Стойчев . - [София] : Персей, 2008 . - 480 с. ; 20 см . -  (Исторически романи)

   Ориг. загл.: Testament / Nino Ricci

   ISBN 978-954-9420-81-4 

  

Сист. No: 59738

- 214 -

ЗВ/Ч891.66/Р70 

Робъртс, Уилям Оуен

   Черната смърт : Роман / Уилям Оуен Робъртс ; Прев. [от англ.] Стефан Аврамов . - [София] : Персей, 2008 . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. зaгл. Y pla (Pestilence) / Wiliam Owen Roberts

   ISBN 978-954-9420-87-6 

  

Сист. No: 59706

- 215 -

ЗВ/Ч-1/С25, Ч1/Ч/С25ЗВ/Ч -1/С25; Ч1/Ч/С25

Светът е за двама  : Шедьоври на любовния сонет : [Антология] /  Състав. [и предг.] Пламен Тотев . - [София] : Персей, 2008 . - 192 с. : с цв. ил. ; 17 см

   С прил. CD звукозапис Популярни песни за любовта

   ISBN 978-954-9420-78-4 

  

Сист. No: 59436

- 216 -

ЗВ/Ч840/Т86 

Троя, Анри

   Лев Толстой : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр Росица Алексова . - София : Рива, 2008 . - 895 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Leon Tolstoi / Henri Troyat. - Съдържа и Биографичен справочник. - Библиогр. с. 889-893

   ISBN 978-954-320-191-4 

  

Сист. No: 59348

- 217 -

ЗВ/Ч820/Ф19 

Фалконър, Колин

   Харем : Исторически роман / Колин Фалконър ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Унискорп, 2008 . - 547 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Sultan`s harem / Colin Falkoner

   ISBN 978-954-330-152-2 

  

Сист. No: 59828

- 218 -

ЗВ/Ч839.6/Я33 

Якобсен, Рой

   Вледенен : [Истор. роман] / Рой Якобсен ; Прев. Ангелина Димитрова . - [София] : Персей, 2008 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Frost / Roy Jacobsen

   ISBN 978-954-9420-54-8 

  

Сист. No: 59723

- 219 -

ЗВ/Ч882/А51 

Алексеев, Сергей Трофимович

   Съкровищата на Валкирия : Роман / Сергей Алексеев ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2009 . - 480 с. ; 20 см . -  (Съкровищата на Валкирия ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Сокровища Валькирии. Стоящий у солнца / Сергей Алексеев

   ISBN 978-954-9420-68-5 

  

Сист. No: 59714

- 220 -

ЗВ/Ч882/А51 

Алексеев, Сергей Трофимович

   Валкирия и новият световен ред : Роман / Сергей Алексеев ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2009 . - 432 с. ; 20 см . -  (Съкровищата на Валкирия ; Кн. 3)

   Ориг. загл.: Сокровища Валькирии. Земля сияющей власти / Сергей Алексеев

   ISBN 978-954-8308-10-6 

  

Сист. No: 59722

- 221 -

ЗВ/Ч882/А51 

Алексеев, Сергей Трофимович

   Пазителят на силата : Роман / Сергей Алексеев ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2009 . - 416 с. ; 20 см . -  (Съкровищата на Валкирия ; Кн. 5)

   Ориг. загл. Сокровища Валькирии. Хранитель силы / Сергей Алексеев.

   ISBN 978-954-8308-32-8 

  

Сист. No: 59745

- 222 -

ЗВ/Ч882/А51 

Алексеев, Сергей Трофимович

   Звездни рани : Роман / Сергей Алексеев ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2009 . - 464 с. ; 20 см . -  (Съкровищата на Валкирия ; Кн. 4)

   Ориг. загл.: Сокровища Валкирии : Звездные рани / Сергей Алексеев

   ISBN 978-954-8308-24-3 

  

Сист. No: 59748

- 223 -

ЗВ/Ч839.6/А60 

Амбьорнсен, Ингвар

   Очите на Сталин : Роман / Ингвар Амбьорнсен ; Прев. [от норв.] Зорница Савчева . - [София] : Персей, 2009 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-44-1 

  

Сист. No: 59746

- 224 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Пираня сред вълци : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2009 . - 272 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 6)

   Ориг. загл.: Пиранья против воров 2 / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-96-8 

  

Сист. No: 59739

- 225 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Лов на олигарх / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2009 . - 543 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 7)

   Ориг. загл.: Пиранья : Охота на олигарха / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-11-3 

  

Сист. No: 59769

- 226 -

ЗВ/Ч839.7/Г50 

Гиу, Ян

   Хамилтън : Кодово название Coq Rouge : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2009 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Coq Rouge / Jan Guillou

   ISBN 978-954-8308-18-2 

  

Сист. No: 56126

- 227 -

ЗВ/Ч839.7/Г50 

Гиу, Ян

   Кралство в края на пътя : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Румен Руменов и др . - [София] : Персей, 2009 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Riket vid vagens slut / Jan Guillou . - Други прев.: Г. Панкова, И. Руменов. - Кн. 3 на трилогията Рицарят тамплиер

   ISBN 978-954-9420-72-2 

  

Сист. No: 59733

- 228 -

ЗВ/Ч820(71)/Г55 

Гловър, Дъглас

   Ел : Роман / Дъглас Гловър ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2009 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-06-9 

  

Сист. No: 59560

- 229 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Игрите на глада / Сюзан Колинс ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2009 . - 376 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The hunger games / Suzanne Collins. - Кн. 1 от трилогията Игрите на глада

   ISBN 978-954-8208-63-5 

  

Сист. No: 59750

- 230 -

ЗВ/Ч820(73)/М19 

Макнот, Джудит

   Съвършенство : [Роман] / Джудит Макнот ; Прев. от англ. Галина Костова . - София : Плеяда, 2009 . - 440 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. Perfect / Judith McNaught

   ISBN 978-954-409-202-3 

  

Сист. No: 59810

- 231 -

Ч1/Ч/О-13 

Обичам те  : Шедьоври на световната любовна лирика : Антология /  Състав. Пламен Тотев . - 2. доп. и прераб. изд . - [София] : Персей, 2009 . - 192 с. : с цв. ил. ; 17 см + 1 CD

   

   ISBN 978-954-8308-04-5 

  

Сист. No: 59749

- 232 -

ЗВ/Ч820(73)/Р35 

Ранд, Айн

   Атлас изправи рамене : Ч. 1-3 / Айн Ранд ; Прев. от англ. Петьо Ангелов . - София : МаК ; Изток-Запад, 2009 . - 21 см . -  (Колекция Айн Ранд)

   Прев. по: Atlas shrugged / Ayn Rand ; Загл. на тома отпеч. на с. 7. - На с. 2 ISBN грешен. - Айн Ранд - псевд. на Алиса Розенбаум

   Ч. 1. Не им противоречи . - 2009 . - 448 с.

   

   ISBN 978-954-8585-13-2  (ИК МаК)

   ISBN 978-954-321-604-8  (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-91541-13-2  (Грешен!)

  

Сист. No: 59851

- 233 -

ЗВ/Ч820(73)/Р35 

Ранд, Айн

   Атлас изправи рамене : Ч.1-3 / Айн Ранд ; Прев. от англ. Петьо Ангелов . - София : МаК ; Изток-Запад, 2009 . - 21 см . -  (Колекция Айн Ранд)

   Прев. по: Atlas shrugged / Ayn Rand ; Загл. на тома отпеч. на с. 7. - На с. 2 ISBN грешен. - Айн Ранд - псевд. на Алиса Розенбаум

   Ч. 2. Дали-или . - 2009 . - 476 с.

   

   ISBN 978-954-8585-14-9  (ИК МаК)

   ISBN 978-954-321-621-5  (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-91541-14-9  (Грешен!)

  

Сист. No: 59852

- 234 -

ЗВ/Ч820(73)/Р35 

Ранд, Айн

   Атлас изправи рамене : Ч. 1-3 / Айн Ранд ; Прев. от англ. Петьо Ангелов . - София : МаК ; Изток-Запад, 2009 . - 21 см . -  (Колекция Айн Ранд)

   Прев. по: Atlas shrugged / Ayn Rand ; Загл. на тома отпеч. на с. 7. - На с. 2 ISBN грешен. - Айн Ранд - псевд. на Алиса Розенбаум

   Ч. 3. Аеа . - 2009 . - 621 с.

   

   ISBN 978-954-8585-15-6  (ИК МаК)

   ISBN 978-954-321-629-1  (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-91541-15-6  (Грешен!)

  

Сист. No: 59853

- 235 -

ЗВ/Ч820(71)/Р66 

Ричи, Нино

   В стъклена къща : Роман / Нино Ричи ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - [София] : Персей, 2009 . - 384 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: In A Glass House / Nino Ricci

   ISBN 978-954-8308-07-6 

  

Сист. No: 59717

- 236 -

ЗВ/Ч820(71)/Р66 

Ричи, Нино

   Къде отиде тя / Нино Ричи : Персей, 2009 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Where she has Gone / Nino Ricci

   ISBN 978-954-8308-08-3 

  

Сист. No: 59767

- 237 -

ЗВ/Ч820(73)/С45 

Слотър, Карин

   Триптих / Карин Слотър ; Прев. [от англ.] Борис Христов . - София : ИнфоДар, 2009 . - 548 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Triptych / Karin Slaughter

   ISBN 978-954-761-396-6 

  

Сист. No: 59488

- 238 -

ЗВ/Ч882/Ю14 

Юденич, Марина

   Добре дошли в Трансилвания : Роман / Марина Юденич ; Прев. Ива Николова . - [София] : Персей, 2009 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Welcome to Трансильвания / Марина Юденич

   ISBN 978-954-9420-69-2 

  

Сист. No: 59732

- 239 -

ЗВ/Ч820(73)/А59 

Алън, Сара Адисън

   Момичето, което преследваше луната / Сара Адисън Алън ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2010 . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The girl who chased the moon / Sarah Addison Allen. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-095-8 

  

Сист. No: 59370

- 240 -

ЗВ/Ч820(73)/А66 

Андрюс, Анди

   Проницателят : [Роман] / Анди Андрюс ; Прев. [от англ.] Златка Паскалева . - [София] : Skyprint, 2010 . - 168 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: The noticer / Andy Andrews

   ISBN 978-954-390-065-7 

  

Сист. No: 59629

- 241 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Завист / Сандра Браун ; Прев. от англ. Славянка Мундрова . - София : Ергон, 2010 . - 432 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и съдба)

   Ориг. загл. Envy / Sandra Brown. - Пълното име на прев. е Славянка Димитрова Мундрова-Неделчева

   ISBN 978-954-9625-40-0 

  

Сист. No: 59777

- 242 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Антикварят : [Роман] / А. Бушков ; Прев. от рус. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2010 . - 328 с. : с ил. ; 20 см . -  (Хит трилър)

   Кн. 1 от трилогията Антикварят.

   ISBN 978-954-685-944-0 

  

Сист. No: 59539

- 243 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Последният Великден на императора : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2010 . - 320 с. ; 20 см . -  (Хит трилър)

   Ориг. загл.: Последняя Пасха императора / А. Бушков. - Кн. 2 от трилогията Антикварят

   ISBN 978-954-685-946-4 

  

Сист. No: 59620

- 244 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Звезда над вълните : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2010 . - 400 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 9)

   Ориг. загл.: Пиранья: Звезда на волнах / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-57-1 

  

Сист. No: 59744

- 245 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Морският дявол : Първият щурм : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2010 . - 416 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 8)

   Ориг. загл. Пиранья: Первый бросок / А. Бушков

   ISBN 978-954-8308-45-8 

  

Сист. No: 59754

- 246 -

ЗВ/Ч840/В22 

Варгас, Фред

   Едно незнайно място / Фред Варгас ; Прев. от фр. Росица Ташева . - София : Колибри, 2010 . - 309 с. ; 20 см . -  (Съвременни криминални романи)

   Ориг. загл. Un lieu incertain / Fred Vargas

   ISBN 978-954-529-796-0 

  

Сист. No: 59679

- 247 -

ЗВ/Ч839.7/Г50 

Гиу, Ян

   Демократичният терорист : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2010 . - 414 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Den Demokratiske Terroristen / Jan Guillou

   ISBN 978-954-8308-46-5 

  

Сист. No: 59727

- 248 -

ЗВ/Ч839.7/Г50 

Гиу, Ян

   Наследството на Арн : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2010 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Arvet efter Arn / Jan Guillou. - Кн. е продължение на трилогията Рицарят тамплиер

   ISBN 978-954-8308-26-7 

  

Сист. No: 59731

- 249 -

ЗВ/Ч830(436)/Г53 

Глатауер, Даниел

   Седмата вълна : Роман / Даниел Глатауер ; Прев. от нем. Младен Ганев . - София : Обсидиан, 2010 . - 256 с. ; 20 см

   Alle sieben Wellen / Daniel Glattauer

   ISBN 978-954-769-236-7 

  

Сист. No: 59443

- 250 -

ЗВ/Ч850/Д52 

Джордано, Паоло

   Самотата на простите числа : Роман / Паоло Джордано ; Прев. от итал. Ния Филипова . - София : Колибри, 2010 . - 288 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   Ориг. загл.: La solitudine dei numeri primi / Paolo Giordano

   ISBN 978-954-529-788-5 

  

Сист. No: 59429

- 251 -

ЗВ/Ч839.6/Е23 

Егеланд, Том

   Пазителите на завета : Роман / Том Егеланд ; Прев. [от норв.] Зорница Савчева . - София : Персей, 2010 . - 480 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Paktens voktere / Tom Egeland. - Библиогр.: с. 479-480

   ISBN 978-954-8308-13-7 

  

Сист. No: 59390

- 252 -

ЗВ/Ч820(94)/З-98 

Зюсак, Маркъс

   Крадецът на книги : Роман / Маркъс Зюсак ; Прев. [от англ.] Станимир Йотов . - София : Пергамент, 2010 . - 472 с ; 21 см

   Ориг. загл. The book thief / Markus Zusak

   ISBN 978-954-367-031-4 

  

Сист. No: 59341

- 253 -

ЗВ/Ч820(73)/К26 

Капоти, Труман

   Други гласове, други стаи : [Роман] / Труман Капоти ; Прев. от англ. Димитър Коцев (Шошо) . - 2. изд. . - София : Колибри, 2010 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Other voices, other rooms / Truman Capote

   ISBN 978-954-529-759-5 

  

Сист. No: 59677

- 254 -

ЗВ/Ч820(73)/К45, ФД/Ч820(73)/К45ЗВ/Ч820(73)/К45; ФД/Ч820(73)/К45

Каст, П. С.

   Изкушена / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : СофтПрес, 2010 . - 352 с. ; 20 см . -  (Училище за вампири ; 6)

   Ориг. загл.: Tempted / P. C. Cast, Kristin Cast

   ISBN 978-954-685-967-9 

  

Сист. No: 59517

- 255 -

ЗВ/Ч820(73)/К45, ФД/Ч820(73)/К45ЗВ/Ч820(73)/К45; ФД/Ч820(73)/К45

Каст, П. С. и др.

   Избрана / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : СофтПрес, 2010 . - 264 с. ; 20 см . -  (Училище за вампири ; 3)

   

   ISBN 978-954-685-938-9 

  

Сист. No: 7431

- 256 -

ЗВ/Ч820(73)/К45, ФД/Ч820(73)/К45ЗВ/Ч820(73)/К45; ФД/Ч820(73)/К45

Каст, П. С. и др.

   Непокорна / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. от англ. Емилия Андонова . - София : СофтПрес, 2010 . - 312 с. ; 20 см . -  (Училище за вампири ; 4)

   

   ISBN 978-954-685-947-1 

  

Сист. No: 59513

- 257 -

ЗВ/Ч820(73)/К45, ФД/Ч820(73)/К45ЗВ/Ч820(73)/К45; ФД/Ч820(73)/К45

Каст, П. С. и др.

   Преследвана / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева . - София : СофтПрес, 2010 . - 336 с. ; 20 см . -  (Училище за вампири ; 5)

   

   ISBN 978-954-685-966 -2 

  

Сист. No: 59516

- 258 -

ЗВ/Ч820/К54 

Кингсли, Чарлз

   Персей : Митологичен роман / Чарлс Кингсли ; Прев. Емил Минчев . - София : Персей, 2010 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: The story of Perseus / Charles Kingsley. - Авт. известен като Чарлз Кингсли

   ISBN 978-954-8308-49-6 

  

Сист. No: 59397

- 259 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Възпламеняване / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2010 . - 380 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Catching fire / Suzanne Collins. - Кн. 2 от трилогията Игрите на глада.

   ISBN 978-954-8208-70-3 

  

Сист. No: 59751

- 260 -

22675, ЗВ/Ч820/Л4922675; ЗВ/Ч820/Л49

Лесинг, Дорис

   Цепнатината : Роман / Дорис Лесинг ; Прев. от англ. Рада Шарланджиева . - Пловдив : Летера, 2010 . - 238 с. ; 22 см . -  (Съвременна класика)

   Ориг. загл.: The cleft / Doris Lessing

   ISBN 978-954-516-748-5 

  

Сист. No: 59507

- 261 -

ЗВ/Ч830/Т86 

Троянов, Илия

   Щурият глобус : [Пътеписи] / Илия Троянов ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Ciela, 2010 . - 188 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Der entfesselte Globus / Ilija Trojanow. - Пълното име на авт. е Илия Маринов Троянов

   ISBN 978-954-28-0692-9 

  

Сист. No: 59496

- 262 -

22687, ЗВ/Ч-2/У1322687; ЗВ/Ч-2/У13

Уайлд, Оскар

   Саломе и други пиеси / Оскар Уайлд ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2010 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. The plays of Oscar Wilde. - Предизвикателствата на драматурга Оскар Уайлд / Емил Минчев. - Съдържа: Вера или Нихилистите ; Саломе ; Ветрилото на лейди Уиндърмиър ; Le Sainte Courtisane или Жената, покрита с бижута

   ISBN 978-954-8308-54-0 

  

Сист. No: 59721

- 263 -

ЗВ/Ч820(94)/Ф68 

Фокс, Катрин

   Неуредени сметки / Катрин Фокс ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Сиела, 2010 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0790-2 

  

Сист. No: 59592

- 264 -

ЗВ/Ч820(73)/Х59, ФД/Ч820(73)/Х59ЗВ/Ч820(73)/Х59; ФД/Ч820(73)/Х59

Хокинс, Рейчъл

   Хекс Хол / Рейчъл Хокинс ; Прев. [от англ.] Емилия Андонова . - София : СофтПрес, 2010 . - 240 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Hex Hall / Rachel Hawkins. - Кн. 1 от трилогията Хекс Хол

   ISBN 978-954-685-856-6 

  

Сист. No: 59515

- 265 -

22660, ЗВ/Ч882/Ш1822660; ЗВ/Ч882/Ш18

Шаламов, Варлам

   Колимски разкази / Варлам Шаламов ; Прев. Александър Талаков, Татяна Ваксберг ; Състав., ред. и предг. Едвин Сугарев . - София : Фондация "Комунитас", 2010 . - 552 с. ; 24 см

   Съдържа и Варлам Шаламов - животопис

   ISBN 978-954-9992-06-9 

  

Сист. No: 59338

- 266 -

ЗВ/Ч820(73)/А59 

Алън, Сара Адисън

   Тайна с цвят на праскова / Сара Адисън Алън ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2011 . - 262 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Peach Keeper / Sarah Addison Allen

   ISBN 978-954-389-136-8 

  

Сист. No: 59471

- 267 -

ЗВ/Ч820(73)/А66 

Андрюс, Анди

   Завръщане в Сойертън Спрингс : ...Където животът беше по-смислен и по-щастлив / Анди Андрюс ; Прев. [от англ.] Весела Прошкова . - [София] : Skyprint, 2011 . - 246 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Return to Sawerton Springs / Andy Andrews

   ISBN 978-954-390-075-6 

  

Сист. No: 59823

- 268 -

ЗВ/Ч840/Б26 

Баро, Никола

   Една женска усмивка : Роман / Никола Баро ; Прев. от нем. Людмила Костова . - София : Enthusiast, 2011 . - 264 с. ; 21 см

   Прев. по Das Lacheln der Frauen / Nicolas Barreau

   ISBN 978-954-8657-88-4 

  

Сист. No: 59558

- 269 -

ЗВ/Ч840/Б53 

Бовоар, Симон дьо

   Мандарините : [Роман] / Симон дьо Бовоар ; Прев. [от фр.] Росица Ташева . - София : Колибри, 2011 . - 616 с. ; 21 см . -  (Модерна класика)

   Ориг. загл.: Les Mandarins / Simone de Beauvoir

   ISBN 978954-529-924-7 

  

Сист. No: 59365

- 270 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Съкровището на антикваря : [Роман] / А. Бушков ; Прев. от рус. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2011 . - 256 с. ; 20 см . -  (Хит трилър)

   Ориг. загл. Сокровище антикваря / А. Бушков. - Кн. 3 от трилогията Антикварят

   ISBN 978-954-685-945-7 

  

Сист. No: 59644

- 271 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Ашхабадският крадец : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2011 . - 384 с. ; 20 см . -  (Платина ; 2)

   Ориг. загл.: Платина : Ашхабадский вор / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-39-7 

  

Сист. No: 59704

- 272 -

ЗВ/Ч860/В57 

Видал, Сесар

   Лекарят от Сефарад : Роман / Сесар Видал ; Прев. от исп. Буря Димитрова . - София : Унискорп, 2011 . - 256 с. ; 21 см

   Ориг. загл. El medico de Sefarad / Cesar Vidal

   ISBN 978-954-330-273-4 

  

Сист. No: 59349

- 273 -

ЗВ/Ч840/Г14 

Гавалда, Анна

   Един подарен ден : Роман / Анна Гавалда ; Прев. от фр. Весела Шумакова . - София : Унискорп, 2011 . - 108 с. ; 20 см . -  (Литературни звезди)

   Ориг. загл. L`Echappee belle / Anna Gavalda

   ISBN 978-954-330-327-4 

  

Сист. No: 59557

- 274 -

ЗВ/Ч882/Д18 

Данилова, Анна Василиевна

   Чужди пари в ръцете ти : Роман / Анна Данилова ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   Истинското име на авт. Анна Васильевна Дубчак. - Ориг. загл. Хроники Розмари / Анна Данилова

   ISBN 978-954-8308-73-1 

  

Сист. No: 59705

- 275 -

ЗВ/Ч820(73)/Д32 

Деверо, Джуд

   Цвят на лавандула : Роман / Джуд Деверо ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : ИК Плеяда, 2011 . - 352 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл.: Lavender morning / Jude Deveraux

   ISBN 978-954-409-314-3 

  

Сист. No: 59508

- 276 -

ЗВ/Ч860/И13 

Ибанес, Миранда

   Испански любовници : Роман / Миранда Ибанес ; Прев. от исп. Милена Иванова . - 2. изд. . - София : Кронос, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-366-048-3 

  

Сист. No: 59312

- 277 -

ЗВ/Ч820(73)/К45, ФД/Ч820(73)/К45ЗВ/Ч820(73)/К45; ФД/Ч820(73)/К45

Каст, П. С.

   Изпепелена / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. [от англ.] Емилия Андонова . - София : СофтПрес, 2011 . - 359 с. ; 20 см . -  (Училище за вампири ; 7)

   Ориг. загл.: Burned / P. C. Cast, Kristin Cast

   ISBN 978-954-685-777-4 

  

Сист. No: 59518

- 278 -

ЗВ/Ч820(73)/К45, ФД/Ч820(73)/К45ЗВ/Ч820(73)/К45; ФД/Ч820(73)/К45

Каст, П. С.

   Пробудена / П. С. Каст, Кристин Каст ; Прев. [от англ.] Емилия Андонова . - София : СофтПрес, 2011 . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Awakened / P. C. Cast, Kristin Cast

   ISBN 978-954-685-764-4 

  

Сист. No: 59519

- 279 -

ЗВ/Ч820(73)/К70 

Кобен, Харлан

   Клопка : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. от англ. Мария Донева . - София : Колибри, 2011 . - 320 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   В кн. авт. е отбелязан Харлан Коубън

   ISBN 978-954-529-921-6 

  

Сист. No: 59329

- 280 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Сойка-присмехулка / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2011 . - 382 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Mockingjay / Suzanne Collins. - Кн. 3 от трилогията Игрите на глада.

   ISBN 978-954-8208-75-8 

  

Сист. No: 59753

- 281 -

ЗВ/Ч820(73)/К90 

Кренц, Джейн Ан

   Опасни тайни : Роман / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 320 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1018-2 

  

Сист. No: 59399

- 282 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Убийство в дома на свещеника : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Павел Антонов, Герасим Славов . - София : Ера, 2011 . - 280 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 34)

   

   ISBN 978-954-389-122-1 

  

Сист. No: 59499

- 283 -

ЗВ/Ч820(73)/К91 

Кронин, Джъстин

   Проходът / Джъстин Кронин ; Прев. [от англ.] Евелина Пенева . - София : Intense, 2011 . - 719 с. ; 24 см

   Ориг. загл. The passage / Justin Cronin

   ISBN 978-954-783-135-3 

  

Сист. No: 59424

- 284 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Куин, Джулия

   Великолепно / Джулия Куин ; Прев. от англ. Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2011 . - 499 с. ; 17 см . -  (Блайдън ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Splendid / Julia Quinn

   ISBN 978-954-296-901-3 

  

Сист. No: 59801

- 285 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Кунц, Дийн Р.

   Ускорение / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Стоянка Илчева . - София : Колибри, 2011 . - 300 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-954-529-895-0 

  

Сист. No: 59509

- 286 -

ЗВ/Ч820(73)/М34 

Мартин, Джордж Р. Р.

   Танц с дракони / Джордж Р. Р. Мартин ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов . - София : Бард, 2011 . - 976 с. ; 24 см

   Ориг. загл. : A Dance with Dragons / George R. R. Martin. - Прев. известен като Валери Русинов. - Романът е кн. 5 от Песен за огън и лед

   ISBN 978-954-655-265-5 

  

Сист. No: 59402

- 287 -

ЗВ/Ч892.7/Н17 

Най-известните Суфи  : Приказки и притчи /  Състав. Росен Христов . - София : Лик, 2011 . - 304 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-607-804-9 

  

Сист. No: 59589

- 288 -

ЗВ/Ч830/Н83, Ч1/Ч/Н83ЗВ/Ч830/Н83; Ч1/Ч/Н83

Ницше, Фридрих Вилхелм

   За човека и свръхчовека / Фридрих Ницше ; Прев. Иван Евтимов . - 2. изд . - София : Фама, 2011 . - 176 с. ; 21 см . -  (Библиотека Лаври)

   

   ISBN 978-954-597-410-6 

  

Сист. No: 59568

- 289 -

ЗВ/Ч820(73)/П16 

Паланюк, Чък

   Невидими изчадия / Чък Паланюк ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Ера, 2011 (София : Експреспринт) . - 258 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Invisible monsters / Chuck Palahniuk

   ISBN 978-954-389-119-1 

  

Сист. No: 59591

- 290 -

ЗВ/Ч820(73)/П16 

Паланюк, Чък

   Оцелелият / Чък Паланюк ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2011 . - 245 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Survivor / Chuck Palahniuk. - Пълното име на прев. е Емилия Станимирова Ничева-Карастойчева

   ISBN 978-954-389-184-9 

  

Сист. No: 59606

- 291 -

ЗВ/Ч840/П17 

Панкол, Катрин

   Жълтите очи на крокодилите : Роман / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2011 . - 432 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Les yeux jaunes des crocodiles / Katherine Pancol. - Кн. е ч. 1 от трилогия

   ISBN 978-954-529-835-6 

  

Сист. No: 14644

- 292 -

ЗВ/Ч840/П17 

Панкол, Катрин

   Бавният валс на костенурките : Роман / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2011 . - 511 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: La valse lente des tortues / Katherine Pancol. - Кн. е ч.2 от трилогия

   ISBN 978-954-529-970-4 

  

Сист. No: 59707

- 293 -

22667 

Петрарка, Франческо

   Сонети за живота и смъртта на мадона Лаура / Франческо Петрарка ; Прев. [от итал.] Кирил Кадийски . - [София] : Нов Златорог, 2011 . - 123 с. ; 24Х21 см

   

   ISBN 978-954-492-226-9 

  

Сист. No: 59442

- 294 -

ЗВ/Ч840/Р84 

Роне, Татяна дьо

   Ключът на Сара : Роман / Татяна дьо Роне ; Прев. от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2011 . - 350 с.

   

   ISBN 978-954-769- 260-2 

  

Сист. No: 59331

- 295 -

ЗВ/Ч820/Ф55 

Фиорато, Марина

   Стъкларят от Мурано / Марина Фиорато ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2011 . - 288 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The glassblower of Murano / Marina Fiorato

   ISBN 978-954-771-249-2 

  

Сист. No: 59716

- 296 -

ЗВ/Ч820(73)/Х59, ФД/Ч820(73)/Х59ЗВ/Ч820(73)/Х59; ФД/Ч820(73)/Х59

Хокинс, Рейчъл

   Демонично стъкло / Рейчъл Хокинс ; Прев. [от англ.] Емилия Андонова . - София : СофтПрес, 2011 . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Demonglass / Rachel Hawkins. - Кн. 2 от трилогията Хекс Хол

   ISBN 978-954-685-958-7 

  

Сист. No: 59514

- 297 -

ЗВ/Ч882/Ч-79 

Чижова, Елена

   Време за жени : [Роман] / Елена Чижова ; Прев. от рус. Денис Коробко . - София : Millenium, 2011 . - 236 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Время женщин / Елена Чижова. - Награда "Руски Букър"

   ISBN 978-954-515-131-6 

  

Сист. No: 59724

- 298 -

22661, ЗВ/Ч840/Ш7822661; ЗВ/Ч840/Ш78

Шмит, Ерик-Еманюел

   Концерт в памет на един ангел : Разкази / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. от фр. Зорница Китинска . - Плевен : Леге Артис, 2011 . - 200 с. ; 21 см . -  (Поредица Безкрайна проза)

   ГОНКУР за разказ 2010

   ISBN 978-954-9933-18-2 

  

Сист. No: 59339

- 299 -

22670, ЗВ/Ч840/Ш7822670; ЗВ/Ч840/Ш78

Шмит, Ерик-Еманюел

   Сектата на егоистите : [Роман] / Е.-Е. Шмит ; Прев. от фр Зорница Китинска . - Плевен : Леге Артис, 2011 . - 169 с. ; 22 см . -  (Поредица Безкрайна проза)

   Ориг. загл: La sеcte des egoсstes / Eric-Emmanuel Schmitt

   ISBN 978-954-8311-23-6 

  

Сист. No: 59453

- 300 -

ЗВ/Ч839.6/Я33 

Якобсен, Рой

   Детето чудо : Роман / Рой Якобсен ; Прев. Неда Димова . - [София] : Персей, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Vidunderbarn / Roy Jacobsen.

   ISBN 978-954-8308-67-0 

  

Сист. No: 59730

- 301 -

ЗВ/Ч860/М31 

Мариас, Хавиер

   Лицето ти утре : [Т.] 1 - / Хавиер Мариас ; Прев. от исп. Людмила Илиева-Сивкова . - София : Алтера, 2011 - . - 19 см

   Ориг. загл. Tu rostro manana / Javier Marnas. - Прев. известна като Людмила Борисова Илиева

   [Т.] 1. Треска и копие . - 2011 . - 439 с.

   

   ISBN 978-954-9757-62-0 

  

Сист. No: 59316

- 302 -

ЗВ/Ч860/М31 

Мариас, Хавиер

   Лицето ти утре : [Т.] 1 - / Хавиер Мариас ; Прев. от исп. Людмила Илиева-Сивкова . - София : Алтера, 2011 - . - 19 см

   Ориг. загл. Tu rostro manana / Javier Marnas. - Прев. известна като Людмила Борисова Илиева

   [Т.] 2. Танц и сън . - 2011 . - 392 с.

   

   ISBN 978-954-9757-71-2 

  

Сист. No: 59317

- 303 -

ЗВ/Ч860/М31 

Мариас, Хавиер

   Лицето ти утре : [Т.] 1 - / Хавиер Мариас ; Прев. от исп. Людмила Илиева-Сивкова . - София : Алтера, 2011 - . - 19 см

   Ориг. загл. Tu rostro manana / Javier Marnas. - Прев. известна като Людмила Борисова Илиева

   [Т.] 3. Отрова и сянка, и сбогуване . - 2012 . - 646 с.

   

   ISBN 978-954-9757-84-2 

  

Сист. No: 59319

- 304 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Богатите ще наследят : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. от англ. Силвия Желева . - 2. изд. . - София : Калпазанов, 2012 . - 528 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   

   ISBN 978-954-17-0278-9 

  

Сист. No: 59541

- 305 -

ЗВ/Ч839.6/А93 

Ауст, Курт

   Невидимото братство : Роман / Курт Ауст ; Прев. [от норв.] Росица Цветанова . - [София] : Персей, 2012 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-95-3 

  

Сист. No: 59382

- 306 -

ЗВ/Ч820(73)/Б21 

Балдачи, Дейвид

   Шестият : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2012 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Sixth Man / David Baldacci

   ISBN 978-954-769-285-5 

  

Сист. No: 59497

- 307 -

ЗВ/Ч820(73)/Б32 

Бейкър, Джеймс

   Тайният дневник на Мерилин : Роман / Джеймс Бейкър ; Прев. от англ. Невена Кръстева . - София : Обсидиан, 2012 . - 351 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-306-7 

  

Сист. No: 53421

- 308 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Смъртоносно : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян, Валентина Рашева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 400 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Lethal / Sandra Brown

   ISBN 978-954-26-1054-0 

  

Сист. No: 59775

- 309 -

ЗВ/Ч820(73)/Б85 

Буковски, Чарлс

   Капитанът отиде на обяд и моряците завзеха кораба / Чарлс Буковски ; Прев. от англ. Марин Загорчев ; Худож. Робърт Кръм . - 2. изд. . - София : Фама, 2012 . - 159 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. The captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship / Charles Bukowski.

   ISBN 978-954-597-452-6 

  

Сист. No: 59323

- 310 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Бродещото съкровище : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 11)

   Ориг. загл.: Бродячее сокровище / Александр Бушков

   ISBN 978-619-161-007-54616 с. 

  

Сист. No: 59710

- 311 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Правосъдие в "Кръстовете" : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2012 . - 320 с. ; 20 см . -  (Платина)

   Ориг. загл. Платина : Под созвездием северных "Крестов" / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-92-2 

  

Сист. No: 59734

- 312 -

ЗВ/Ч860/В18 

Валера, Хуан

   Пепита Хименес ; Доня Лус : Романи / Хуан Валера ; Прев. [от исп.] Румен Руменов . - [София] : Персей, 2012 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-003-7 

  

Сист. No: 59740

- 313 -

22684, ЗВ/Ч820(73)/В8322684; ЗВ/Ч820(73)/В83

Вонегът, Кърт

   Докато простосмъртните спят : [Сборник разкази] / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, 2012 . - 223 с. ; 20 см . -  (Модерна класика)

   Ориг. загл.: While mortals sleep / Kurt Vonnegut

   ISBN 978-954-529-985-8 

  

Сист. No: 59736

- 314 -

ЗВ/Ч820(73)/Г46 

Гидиън, Мелъни

   Омъжените не говорят за любов / Мелъни Гидиън ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2012 . - 382 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-210-5 

  

Сист. No: 59398

- 315 -

ЗВ/Ч820/Г79 

Грегъри, Филипа

   Пленница на короната / Филипа Грегъри ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Еднорог, 2012 . - 464 с. : с к. ; 20 см

   Ориг. загл. The Kingmaker`s Daughter / Philippa Gregory. - Съдържа и Родословно дърво на Ан Невил. - Библиогр. с. 461-463

   ISBN 978-954-365-117-7 

  

Сист. No: 59616

- 316 -

ЗВ/Ч820(73)/Г84 

Гришам, Джон

   Рекетьорът : [Роман] / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2012 . - 383 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Racketeer / John Grisham

   ISBN 978-954-769-313-5 

  

Сист. No: 59635

- 317 -

ЗВ/Ч820(73)/Д40 

Демил, Нелсън

   Пантерата : [Роман] / Нелсън Демил ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2012 . - 619 с. ; 21 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. The panther / Nelson Demille

   ISBN 978-954-655-353-9 

  

Сист. No: 59673

- 318 -

ЗВ/Ч820/Д50 

Джеймс, Е. Л.

   Петдесет нюанса освободени : [Еротичен роман] / Е. Л. Джеймс ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - София : Бард, 2012 . - 542 с. ; 20 см

   Ориг. загл. : Fifty Shades Freed / E. L. James. - Е. Л. Джеймс - псевд. на Ерика Леонард. - Кн. 3 от трилогията Петдесет нюанса

   ISBN 978-954-655-343-0 

  

Сист. No: 59404

- 319 -

ЗВ/Ч820/Д50 

Джеймс, Е. Л.

   Петдесет нюанса по-тъмно : [Еротичен роман] / Е. Л. Джеймс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева, Кремена Бъчварова . - София : Бард, 2012 . - 510 с. ; 20 см

   Ориг. загл. : Fifty Shades Darker / E. L. James. - Е. Л. Джеймс - псевд. на Ерика Леонард. - Кн. 2 от трилогията Петдесет нюанса

   ISBN 978-954-655-337-9 

  

Сист. No: 59405

- 320 -

ЗВ/Ч820/Д50 

Джеймс, Е. Л.

   Петдесет нюанса сиво : [Еротичен роман] / Е. Л. Джеймс ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - София : Бард, 2012 . - 494 с. ; 20 см

   Ориг. загл. : Fifty Shades of Grey / E. L. James. - Е. Л. Джеймс - псевд. на Ерика Леонард. - Кн. 1 от трилогията Петдесет нюанса

   ISBN 978-954-655-330-0 

  

Сист. No: 59406

- 321 -

22690, ЗВ/Ч820/Д5322690; ЗВ/Ч820/Д53

Дикенс, Чарлс

   Нашият общ приятел : [Роман} / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Мария Донева . - София : Колибри, 2012 . - 847 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. Our Mutual Friend / Charles Dickens

   ISBN 978-619-150-064-2 

  

Сист. No: 59850

- 322 -

22665, ЗВ/Ч850/Е4322665; ЗВ/Ч850/Е43

Еко, Умберто

   Пражкото гробище : Роман / Умберто Еко ; Прев. [от итал.] Стефан Тафров . - София : Бард, 2012 . - 496 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Il cimitero di Praga / Umberto Eco

   ISBN 978-954-655-281-5 

  

Сист. No: 59420

- 323 -

ЗВ/Ч820(417)/К53 

Кийс, Мариан

   Нов мъж за разкош / Мариан Кийс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2012 . - 526 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард. Съвременни романи)

   Ориг. загл. Watermelon / Marian Keyes.

   ISBN 978-954-655-320-1 

  

Сист. No: 59387

- 324 -

ЗВ/Ч820(931)/К63 

Клийв, Пол

   Колекцията : Роман / Пол Клийв ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 400 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Collecting cooper / Paul Cleave

   ISBN 978-954-26-1132-5 

  

Сист. No: 59764

- 325 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66Д/Ч820(73)/К66; ФД/Ч820(73)/К66

Клиъри, Бевърли

   Хенри и Бийзъс / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2012 . - 224 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл. Henry and Beezus / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-176-7 

  

Сист. No: 59680

- 326 -

ЗВ/Ч869.0(81)/К73 

Коелю, Паулу

   Ръкописът, намерен в Акра / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2012 . - 159 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-307-4 

  

Сист. No: 59676

- 327 -

ЗВ/Ч820(73)/К84 

Конъли, Майкъл

   Падане : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [oт англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2012 . - 395 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. : The Drop / Michael Connelly

   ISBN 978-954-655-298-3 

  

Сист. No: 59388

- 328 -

ЗВ/Ч820(73)/К85 

Корнуел, Патриша

   Военна морга / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елика Рафи . - София : Бард, 2012 . - 444 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Port Mortuary / Patricia Cornwell

   ISBN 978-954-655-356-0 

  

Сист. No: 59547

- 329 -

ЗВ/Ч820(73)/К90 

Кренц, Джейн Ан

   Невинни лъжи / Джейн Ан Кренц ; Прев. [от англ.] Дори Габровска . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 232 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 9)

   Ориг. загл. White lies / Jayne Ann Krentz. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

   ISBN 978-954-399-009-2 

  

Сист. No: 59807

- 330 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Куин, Джулия

   Среднощен танц / Джулия Куин ; Прев. от англ. Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2012 . - 448 с. ; 17 см . -  (Блайдън ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Dancing at midnight / Julia Quinn

   ISBN 978-954-2969-06-8 

  

Сист. No: 59802

- 331 -

ЗВ/Ч820/К93 

Куин, Сузана

   Стъклени гейши : Роман / Сузана Куин ; Прев. от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2012 . - 383 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Glass geishas / Suzanna Quinn

   ISBN 978-954-769-299-2 

  

Сист. No: 59715

- 332 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Кунц, Дийн

   Какво знае нощта : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Стоянка Илчева . - София : Колибри, 2012 . - 383 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   Ориг. загл. What the night knows / Dean Koontz

   ISBN 978-616-150-001-7 

  

Сист. No: 59322

- 333 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Кунц, Дийн Р.

   Мрак под слънцето / Дийн Р. Кунц ; Прев. от англ. Стоянка Илчева . - София : Колибри, 2012 . - 48 с. ; 16 см . -  (Съвременни трилъри)

   Ориг. загл. Darkness under the sun / Dean Koontz

   ISBN 978-619-150-016-1 

  

Сист. No: 59824

- 334 -

ЗВ/Ч820(73)/Л84 

Лоуел, Елизабет

   Красива саможертва : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 384 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Beautiful Sacrifice / Elizabeth Lowell

   ISBN 978-954-26-1149-3 

  

Сист. No: 59765

- 335 -

ЗВ/Ч882/М31 

Маринина, Александра

   Градска тарифа : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1166-0 

  

Сист. No: 59576

- 336 -

ЗВ/Ч891.62/М61 

Милър, Сам

   Тъмното място : Роман / Сам Милър ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2012 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-86-1 

  

Сист. No: 59712

- 337 -

ЗВ/Ч820/М76 

Мичъл, Дейвид

   Облакът Атлас / Дейвид Мичъл ; Прев. [от англ.] Магдалена Куцарова-Леви . - София : Прозорец, 2012 . - 615 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Cloud Atlas / David Mitchell

   ISBN 978-954-733-757-2 

  

Сист. No: 59597

- 338 -

ЗВ/Ч820/Н17 

Найт, Али

   Лъжи : [Роман] / Али Найт ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2012 . - 319 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Wink Murder / Ali Knaight

   ISBN 978-954-389-199-3 

  

Сист. No: 59362

- 339 -

ЗВ/Ч820(73)/О-69 

Оринджър, Джули

   Невидимият мост : [Роман] / Джули Оринджър ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2012 . - 704 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2958-65-9 

  

Сист. No: 59381

- 340 -

ЗВ/Ч840/П17 

Панкол, Катрин

   Катеричките от Сентрал парк са тъжни в понеделник : Роман / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2012 . - 683 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Les ecureuils de Central park sont tristes le lundi / Katherine Pancol. - Кн. е ч. 3 от трилогия

   ISBN 978-619-150-060-4 

  

Сист. No: 59762

- 341 -

ЗВ/Ч860(82)/П52 

Пинейро, Клаудия

   Вдовици в четвъртък / Клаудия Пинейро ; Прев. от исп. Марин Галовски . - София : Колибри, 2012 . - 206 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Las viudas de los jueves / Claudia Pineiro

   ISBN 978-619-150-003-1 

  

Сист. No: 59543

- 342 -

ЗВ/Ч882/П93 

Пучков, Лев Николаевич

   Синове на джихада : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 320 с. ; 20 см . -  (Спецназ ГРУ. Отряд N 9)

   Ориг. загл. Пасынки джихада / Лев Пучков. - Пълното име на прев. е Ива Николова Митева

   ISBN 978-954-26-1139-4 

  

Сист. No: 59718

- 343 -

ЗВ/Ч820(73)/Р87 

Роулинг, Джоан К.

   Вакантен пост : [Роман] / Дж. К. Роулинг ; Прев. от англ. Венцислав Венков . - София : Колибри, 2012 . - 446 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-100-7 

  

Сист. No: 59681

- 344 -

ЗВ/Ч869.0/С18 

Сантуш, Жозе Родригеш душ

   Божият гняв : Роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Прев. от португ. Велин Мануел ду Насименто . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 448 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Furia divina / Jose Rodrigues dos Santos

   ISBN 978-954-26-1113-4 

  

Сист. No: 59708

- 345 -

ЗВ/Ч820(73)/С62 

Стайнбек, Джон

   Крал Артур и неговите доблестни рицари : [Роман] / Джон Стайнбек ; Прев. [от англ.] Диана Нешева . - 2. изд. . - [София] : Прозорец, 2012 . - 319 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The acts of king Arthur and his noble knights mandarin / John Steinbeck

   ISBN 978-954-733-747-3 

  

Сист. No: 59698

- 346 -

ЗВ/Ч830/Т86 

Троянов, Илия

   Кучешки времена : Революцията менте - 1989 / Илия Троянов ; Прев. от нем. Пенка Ангелова . - 2. прераб. изд. . - София : Сиела, 2012 . - 292 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Hundezeiten, Heimkehr in ein fremdes Land / Ilija Trojanow. - Пълното име на авт. е Илия Маринов Троянов. - Библиогр.: с. 289-290

   ISBN 978-954-28-1035-3 

  

Сист. No: 59344

- 347 -

ЗВ/Ч820/Х38 

Хейнс, Елизабет

   Флирт с мрака : [Психотрилър] / Елизабет Хейнс ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2012 . - 414 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Into the Darkest Corner / Elizabeth Haynes

   ISBN 978-954-655-347-8 

  

Сист. No: 59522

- 348 -

ЗВ/Ч820(73)/Х41 

Хемингс, Кауи Харт

   Потомците : Роман / Кауи Харт Хемингс ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2012 . - 318 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Descendants / Kaui Hart Hemmings

   ISBN 978-954-769-288-6 

  

Сист. No: 59419

- 349 -

ЗВ/Ч895.6/Ц93 

Цуцуи Ясутака

   Семейни сцени : Роман / Ясутака Цуцуи ; Прев. от япон. Вера Вутова-Стефанова . - София : Обсидиан, 2012 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-305-0 

  

Сист. No: 59720

- 350 -

ЗВ/Ч820/Ч-16 

Чайлд, Лий

   Един изстрел : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - 2. изд. . - София : Обсидиан, 2012 . - 400 с ; 20 см . -  (Поредица Джак Ричър)

   

   ISBN 978-954-769- 314-2 

  

Сист. No: 59549

- 351 -

ЗВ/Ч894.35/Ш41 

Шафак, Елиф

   Черно мляко : За писането, майчинството и харема вътре в нас / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Емилия Л. Масларова . - София : Егмонт, 2012 . - 274 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Black Milk : On Writing, Motherhood, and the Harem Within. - Загл. на тур. ез.: Siyah Sut

   ISBN 978-954-27-0855-1 

  

Сист. No: 42320

- 352 -

ЗВ/Ч894.35/Ш41 

Шафак, Елиф

   Чест : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Емилия Л. Масларова . - София : Егмонт, 2012 . - 432 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Honour / Elif Shafak. - Загл. на тур. ез.: Iskender

   ISBN 978-954-27-0756-1 

  

Сист. No: 59504

- 353 -

ЗВ/Ч860(83)/А54 

Алиенде, Исабел

   Дневникът на Мая : [Роман] / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Маня Костова . - София : Колибри, 2013 . - 391 с. ; 20 см

   Ориг. загл. El Cuaderno de Maya / Isabel Allende

   ISBN 978-619-150-107-6 

  

Сист. No: 59855

- 354 -

ЗВ/Ч820(73)/Г23 

Гаруд, Джули

   Сладки приказки : Роман / Джули Гаруд ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 352 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Sweet Talk / Julie Garwood

   ISBN 978-954-26-1189-9 

  

Сист. No: 59697

- 355 -

ЗВ/Ч882/Д18 

Данилова, Анна Василиевна

   Зад гърба ми - вратите на ада : Роман / Анна Данилова ; Прев. [от рус.] Мариян Петров . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 256 с. ; 20 см

   Истинското име на авт. Анна Васильевна Дубчак. - Ориг. загл. За спиной - двери в ад / Анна Данилова

   ISBN 978-619-7040-01-2 

  

Сист. No: 59668

- 356 -

ЗВ/Ч882/М62 

Минаев, Сергей Сергеевич

   Мразя тази столица : Роман / Сергей Минаев ; Прев. от рус. Ива Николова . - [София] : Персей, 2013 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Москва, я не люблю тебя / Сергей Минаев

   ISBN 978-619-161-014-3 

  

Сист. No: 59672

- 357 -

ЗВ/Ч820/Ф55 

Фиорато, Марина

   Дъщерята на Сиена : [Ист. роман] / Марина Фиорато ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2013 . - 320 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Daughter of Siena / Marina Fiorato

   ISBN 978-954-771-302-4 

  

Сист. No: 59856

Криминални романи. Трилъри

- 358 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Лов на пираня : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - София : Персей, 2007 . - 544 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 1)

   Ориг. загл.: Охота на пиранью / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-45-6 

  

Сист. No: 59361

- 359 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Капан за пираня : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2008 . - 352 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 5)

   Ориг. загл.: Пиранья против воров / А. Бушков

   ISBN 978-954-9420-96-8 

  

Сист. No: 59761

- 360 -

ЗВ/Ч882/Д18 

Данилова, Анна Василиевна

   Когато вече ме нямаше / Анна Данилова ; Прев. [от рус.] Ива Николова : Персей, 2008 . - 367 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Когда меня не стало / Анна Данилова

   ISBN 978-954-9420-67-8 

  

Сист. No: 59763

- 361 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Лов на олигарх / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2009 . - 543 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 7)

   Ориг. загл.: Пиранья : Охота на олигарха / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-11-3 

  

Сист. No: 59769

- 362 -

ЗВ/Ч882/Ю14 

Юденич, Марина

   Добре дошли в Трансилвания : Роман / Марина Юденич ; Прев. Ива Николова . - [София] : Персей, 2009 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Welcome to Трансильвания / Марина Юденич

   ISBN 978-954-9420-69-2 

  

Сист. No: 59732

- 363 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Антикварят : [Роман] / А. Бушков ; Прев. от рус. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2010 . - 328 с. : с ил. ; 20 см . -  (Хит трилър)

   Кн. 1 от трилогията Антикварят.

   ISBN 978-954-685-944-0 

  

Сист. No: 59539

- 364 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Последният Великден на императора : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2010 . - 320 с. ; 20 см . -  (Хит трилър)

   Ориг. загл.: Последняя Пасха императора / А. Бушков. - Кн. 2 от трилогията Антикварят

   ISBN 978-954-685-946-4 

  

Сист. No: 59620

- 365 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Звезда над вълните : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2010 . - 400 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 9)

   Ориг. загл.: Пиранья: Звезда на волнах / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-57-1 

  

Сист. No: 59744

- 366 -

ЗВ/Ч839.7/Г50 

Гиу, Ян

   Демократичният терорист : Роман / Ян Гиу ; Прев. [от швед.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2010 . - 414 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Den Demokratiske Terroristen / Jan Guillou

   ISBN 978-954-8308-46-5 

  

Сист. No: 59727

- 367 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   Килър : [Роман] / Александър Томов . - София : Millenium, 2010 . - 231 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-101-9 

  

Сист. No: 59615

- 368 -

ЗВ/Б/А52 

Алексов, Румен

   Перфектно 1 : [Криминале] / Румен Алексов . - София : Колибри, 2011 . - 128 с. ; 20 см

   Подзагл. означено на кор.

   ISBN 978-954-529-841 7 

  

Сист. No: 59400

- 369 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Ашхабадският крадец : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2011 . - 384 с. ; 20 см . -  (Платина ; 2)

   Ориг. загл.: Платина : Ашхабадский вор / Александр Бушков

   ISBN 978-954-8308-39-7 

  

Сист. No: 59704

- 370 -

ЗВ/Б/П47 

Петрунова, Донка

   Ръкописът на мръсните тайни : [Криминален роман] / Донка Петрунова . - София : Ера, 2011 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-145-0 

  

Сист. No: 59426

- 371 -

ЗВ/Ч820(73)/Б21 

Балдачи, Дейвид

   Шестият : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2012 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Sixth Man / David Baldacci

   ISBN 978-954-769-285-5 

  

Сист. No: 59497

- 372 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Бродещото съкровище : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  (Пираня ; 11)

   Ориг. загл.: Бродячее сокровище / Александр Бушков

   ISBN 978-619-161-007-54616 с. 

  

Сист. No: 59710

- 373 -

ЗВ/Б/И52 

Илиев, Андрея

   Сбогом, Агата Кристи : Криминален роман / Андрея Илиев . - София : Аргус, 2012 . - 224 с. ; 20 см . -  (100 процента крими)

   

   ISBN 978-954-570-179-5 

  

Сист. No: 59430

- 374 -

ЗВ/Ч820(931)/К63 

Клийв, Пол

   Колекцията : Роман / Пол Клийв ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 400 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Collecting cooper / Paul Cleave

   ISBN 978-954-26-1132-5 

  

Сист. No: 59764

- 375 -

ЗВ/Ч820(73)/К85 

Корнуел, Патриша

   Военна морга / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елика Рафи . - София : Бард, 2012 . - 444 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Port Mortuary / Patricia Cornwell

   ISBN 978-954-655-356-0 

  

Сист. No: 59547

- 376 -

ЗВ/Ч882/М31 

Маринина, Александра

   Градска тарифа : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1166-0 

  

Сист. No: 59576

- 377 -

ЗВ/Ч860(82)/П52 

Пинейро, Клаудия

   Вдовици в четвъртък / Клаудия Пинейро ; Прев. от исп. Марин Галовски . - София : Колибри, 2012 . - 206 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Las viudas de los jueves / Claudia Pineiro

   ISBN 978-619-150-003-1 

  

Сист. No: 59543

- 378 -

ЗВ/Ч820/Х38 

Хейнс, Елизабет

   Флирт с мрака : [Психотрилър] / Елизабет Хейнс ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2012 . - 414 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Into the Darkest Corner / Elizabeth Haynes

   ISBN 978-954-655-347-8 

  

Сист. No: 59522

Фантастика и фентъзи

- 379 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Игрите на глада / Сюзан Колинс ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2009 . - 376 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The hunger games / Suzanne Collins. - Кн. 1 от трилогията Игрите на глада

   ISBN 978-954-8208-63-5 

  

Сист. No: 59750

- 380 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Възпламеняване / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2010 . - 380 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Catching fire / Suzanne Collins. - Кн. 2 от трилогията Игрите на глада.

   ISBN 978-954-8208-70-3 

  

Сист. No: 59751

- 381 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Сойка-присмехулка / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2011 . - 382 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Mockingjay / Suzanne Collins. - Кн. 3 от трилогията Игрите на глада.

   ISBN 978-954-8208-75-8 

  

Сист. No: 59753

- 382 -

ЗВ/Ч820(73)/М34 

Мартин, Джордж Р. Р.

   Танц с дракони / Джордж Р. Р. Мартин ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов . - София : Бард, 2011 . - 976 с. ; 24 см

   Ориг. загл. : A Dance with Dragons / George R. R. Martin. - Прев. известен като Валери Русинов. - Романът е кн. 5 от Песен за огън и лед

   ISBN 978-954-655-265-5 

  

Сист. No: 59402

- 383 -

К/82/C77 

Cool, Gerard

   La misio de SAVA / Gerard Cool ; Red. Petko Arnaudov . - Pazardgik : Belloprint, 2001 . - 175 с. ; 20 см

   Изд. на Esperanto societo Radio - Pazardgik. - Кор. опис.

   ISBN 954-684-080-7 

  

Сист. No: 59844

- 384 -

Д/Б/И77, ФД/Б/И77Д/Б/И77; ФД/Б/И77

Йовков, Йордан

   Ако можеха да говорят / Йордан Йовков ; Худож. Мирослава Николова . - София : Пан, 2012 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Българска класика за деца ; 36)

   

   ISBN 978-954-660-172-8 

  

Сист. No: 59702

Съвременна българска проза

- 385 -

ЗВ/Б/А52 

Алексова, Ралица Димитрова

   Сидни - Австралия : Преживяно и споделено / Ралица Алексова ; Ил. Росица Здравкова . - София : Загер, 2004 . - 148 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 19 см

   

   ISBN 954-8014-14-9 

  

Сист. No: 59822

- 386 -

ЗВ/Б/М67 

Минчев, Емил

   Кули от камък и кост : Роман / Емил Минчев . - [София] : Персей, 2006 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9420-29-6 

  

Сист. No: 59669

- 387 -

ЗВ/Б/А64 

Ангелова, Искра Асенова и др.

   Обичам ли те? : Тя и той разказват приказка / Искра Ангелова, Петър Волгин . - София : Изток-Запад, 2007 . - 238 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-359-7 

  

Сист. No: 59394

- 388 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Любен Симеонов

   Жътва : От Пордим до Калифорния - пътят на една мечта / Любен Вълчев ; Прев. от англ. Нели Константинова ; Предг. Шон Вълчев . - София : Сиела, 2007 . - 304 с. : с ил., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0097-2 

  

Сист. No: 59565

- 389 -

ЗВ/Б/З-34 

Зарев, Владимир

   Битието : [Роман] / Владимир Зарев . - 3. изд. . - София : Ciela, 2007 . - 741 с. ; 21 см

   1. изд. 1978 на Бълг. писател

   ISBN 978-954-28-0137-5 

  

Сист. No: 59540

- 390 -

ЗВ/Б/Й84 

Йосифова, Бригита

   Купено дете / Бригита ЙОСИФОВА . - 2. доп. изд. . - София : Христо Ботев, 2007 (София : Образование и наука ЕАД) . - 230 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-445-926-0 

  

Сист. No: 59575

- 391 -

ЗВ/Б/Д29 

Дворянова, Емилия Валтер

   Концерт за изречение : Опити върху музикално-еротическото / Емилия Дворянова ; Худож. Лиляна Дворянова . - София : Обсидиан, 2008 (В. Търново : Абагар АД) . - 168 с. : с ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-769-174-2 

  

Сист. No: 59573

- 392 -

ЗВ/Б/К23 

Каменова, Анна

   Откъснати страници : Мемоарно-епистоларна хроника / Анна Каменова ; Състав. Петър Петров ; [Предг. Петър Петров, Михаила Стайнова ; Въвед. Мария Стайнова-Секулова] . - София : Дамян Яков, 2008 (София : Симолини 94) . - 271 с., 16 л. : ил., факс. ; 20 см

   Изд. е спечелило конкурс на Министерството на културата. - Анна Каменова - псевд. на Анна Михайлова Стайнова. - Съдържа и Биографични бележки ; Произведения на Анна Каменова

   ISBN 978-954-527-396-4 

  

Сист. No: 59604

- 393 -

ЗВ/Б/К86 

Костурков, Йордан Йорданов

   Добри момчета, лоши момичета : Разкази / Йордан Костурков . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0684-0 

  

Сист. No: 59553

- 394 -

ЗВ/Б/К93 

Кубарелова, Красимира Станчева

   Стари шлагери и крем брюле : Роман / Красимира Кубарелова . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-06936-2 

  

Сист. No: 59455

- 395 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   Триумфът на лешояда : Роман / Александър Томов . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 312 с. ; 20 см . -  (Серия Лешоядите)

   

   ISBN 978-954-26-0598-0 

  

Сист. No: 59653

- 396 -

ЗВ/Б/М76 

Мишу, Кармен Викторова

   Синият фургон : Разкази / Кармен Мишу . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 96 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-09-0455-9 

  

Сист. No: 59640

- 397 -

ЗВ/Б/С53 

Сексът и София  : Роман / София Х. ; Ред. Иван Черкезов . - [София] : Персей, 2009 . - 303 с. ; 20 см

   София Х. - псевд. на бълг. авт

   ISBN 978-954-8308-16 8 

  

Сист. No: 59449

- 398 -

ЗВ/Б/С77 

Стоева, Красимира Тодорова

   Уроци по грим и горчив шоколад : Роман / Красимира Стоева . - Пловдив : Хермес, 2009 (Хасково : Полиграфюг АД) . - 320 с. ; 20 см

   Съдържа и За авторката

   ISBN 978-954-26-0812-7 

  

Сист. No: 59506

- 399 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   Възмездието : Роман / Александър Томов . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0718-2 

  

Сист. No: 59564

- 400 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   Принцесата от калта : Роман / Александър Томов . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 335 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0807-3 

  

Сист. No: 59627

- 401 -

ЗВ/Б/У77, К/82/У77ЗВ/Б/У77; К/82/У77

Урумов, Александър

   Приказки в края на времето / Александър Урумов ; Худож. Елена Стайкова . - София : Труд, 2009 . - 196 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-528-937-8 

  

Сист. No: 59626

- 402 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчанов, Рангел Петров

   Всички ще умрем, а сега наздраве / Рангел Вълчанов . - Пловдив : Жанет 45, 2010 . - 269 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-655-8 

  

Сист. No: 59550

- 403 -

ЗВ/Б/Г37 

Георгиева, Жечка Димитрова

   Ние, гениите / Жечка Георгиева . - София : Колибри, 2010 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-829-5 

  

Сист. No: 59594

- 404 -

ЗВ/Б/Д58 

Димитрова, Кристин Костадинова

   Тайният път на мастилото : Разкази / Кристин Димитрова . - София : Обсидиан, 2010 (В. Търново : Абагар) . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-231-2 

  

Сист. No: 59480

- 405 -

ЗВ/Б/Д60 

Димова, Теодора

   Марма, Мириам : [Роман] / Теодора Димова . - София : Ciela, 2010 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0702-5 

  

Сист. No: 59367

- 406 -

ЗВ/Б/З-34 

Зарев, Владимир

   Изходът : [Роман] / Владимир Зарев . - София : Ciela, 2010 . - 664 с. ; 21 см

   Кн. е ч. 2 от трилогията Битието, Изходът, Законът

   ISBN 978-954-28-0804-6 

  

Сист. No: 59583

- 407 -

ЗВ/Б/З-73 

Златина, Галина

   Медальонът : Исторически роман : В 2 ч. / Галина Йорданова Златарева . - София : Архипелаг, 2010 . - 22 см

   

   Ч. 1. Времето е в нас и ние сме във времето... . - 496 с.

   

   ISBN 978-954-456-004-1 

  

Сист. No: 59368

- 408 -

ЗВ/Б/З-73 

Златина, Галина

   Медальонът : Исторически роман : В 2 ч. / Галина Йорданова Златарева . - София : Архипелаг, 2010 . - 22 см

   

   Ч. 2. ...То нас обръща и ние него обръщаме. . - 432 с.

   

   ISBN 978-954-456-005-8 

  

Сист. No: 59369

- 409 -

ЗВ/Б/К93 

Кубарелова, Красимира Станчева

   Кръстина и райските ябълки : Роман / Красимира Кубарелова . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0876-9 

  

Сист. No: 59353

- 410 -

ЗВ/Б/С53 

Сексът и София  : BG мацки : Роман / София Х. ; Ред. Иван Черкезов . - [София] : Персей, 2010 . - 320 с. ; 20 см

   София Х. - псевд. на бълг. авт

   ISBN 978-954-8308-37-3 

  

Сист. No: 59452

- 411 -

ЗВ/Б/С75 

Стефанова, Калина Стефанова

   Последният изход : Историята на един разговор / Калина Стефанова . - София : Унискорп, 2010 . - 175 с. ; 20 см . -  (Литературна езотерика)

   

   ISBN 978-954-330-302-1 

  

Сист. No: 59621

- 412 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   Килър : [Роман] / Александър Томов . - София : Millenium, 2010 . - 231 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-101-9 

  

Сист. No: 59615

- 413 -

ЗВ/Б/А52 

Алексов, Румен

   Перфектно 1 : [Криминале] / Румен Алексов . - София : Колибри, 2011 . - 128 с. ; 20 см

   Подзагл. означено на кор.

   ISBN 978-954-529-841 7 

  

Сист. No: 59400

- 414 -

ЗВ/Б/Б13 

Баева, Антоанета Георгиева

   Стъпки в пясъка : Роман / Антоанета Баева . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1001-4 

  

Сист. No: 59468

- 415 -

ЗВ/Б/В13 

Вагенщайн, Анжел

   Петокнижие Исааково : Роман / Анжел Вагенщайн . - 4. изд. . - София : Колибри, 2011 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-951-3 

  

Сист. No: 59407

- 416 -

ЗВ/Б/В24 

Василева, Валя

   Маркови обувки : Разкази / Валя Василева . - [София] : Персей, 2011 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-83-0 

  

Сист. No: 59758

- 417 -

ЗВ/Б/В51 

Веселинов, Явор

   Самоубийци или песента на Тиртуоко / Явор Веселинов . - София : Захарий Стоянов, 2011 . - 279 с. ; 20 см

   Кор. загл. Самоубийци

   ISBN 978-954-09-0588-4 

  

Сист. No: 59638

- 418 -

ЗВ/Б/Ж34 

Железова, Александрина

   Кръв : Sanguis : Роман / Александрина Железова . - [София] : Персей, 2011 . - 288 с. ; 20 см

   Кн. 1 от трилогия

   ISBN 978-954-8308-27-4 

  

Сист. No: 59352

- 419 -

ЗВ/Б/К38 

Карбовски, Мартин

   Нещата / Мартин Карбовски . - София : Сиела, 2011 . - 286 с. ; 21 см

   Мартин Карбовски - псевд. на Мартин Кирилов Богданов

   ISBN 978-954-28-0875-6 

  

Сист. No: 59385

- 420 -

ЗВ/Б/М76 

Мишу, Кармен Викторова

   Тангра и неговият син : Роман / Кармен Мишу . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 600 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-693-0 

  

Сист. No: 59483

- 421 -

ЗВ/Б/П47 

Петрунова, Донка

   Ръкописът на мръсните тайни : [Криминален роман] / Донка Петрунова . - София : Ера, 2011 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-145-0 

  

Сист. No: 59426

- 422 -

ЗВ/Б/П54 

Писарев, Павел Николаев

   Подир изгубеното време : Спомени / Павел Писарев . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 535 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-733-3 

  

Сист. No: 59619

- 423 -

ЗВ/Б/П76 

Попов, Алек

   Митология на прехода / Алек Попов . - София : Сиела, 2011 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0888-6 

  

Сист. No: 59359

- 424 -

ЗВ/Б/Р27 

Райков, Димо

   Кестени от Париж : Разкази / Димо Райков . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-0949-0 

  

Сист. No: 59326

- 425 -

ЗВ/Б/Р95 

Русков, Милен

   Възвишение : Роман / Милен Русков . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-720-3 

  

Сист. No: 59563

- 426 -

22666, ЗВ/Б/С7522666; ЗВ/Б/С75

Стефанов, Валери

   Слепия градинар или Душата си тръгва в 10:34 / Валери Стефанов . - [В. Търново] : Фабер, 2011 . - 184 с. : с фотогр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-400-596-2 

  

Сист. No: 59440

- 427 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   [Две хиляди шестдесет и шест] 2066 : Социално-фантастичен роман / Александър Томов . - София : Милениум, 2011 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-139-2 

  

Сист. No: 59531

- 428 -

ЗВ/Б/Х82 

Христозов, Петър

   Кариера : Политически роман / Петър Христозов . - София : Водолей, 2011 . - 142 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9415-64-3 

  

Сист. No: 59325

- 429 -

ЗВ/Б/Х82 

Христозов, Петър

   Скалпел и любов : Роман / Петър Христозов . - София : Водолей, 2011 . - 144 с. ; 20 см

   Петър Христозов - псевд. на Христо Димитров Вълчев

   ISBN 978-954-9415-66-7 

  

Сист. No: 59461

- 430 -

ЗВ/Б/А75 

Антонова, Весела

   Любовни пътеки : Разкази / Весела Антонова . - [София] : Персей, 2012 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-96-0 

  

Сист. No: 59770

- 431 -

ЗВ/Б/А75 

Антонова, Катя

   Призракът : [Роман] / Катя Антонова . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-774-6 

  

Сист. No: 59623

- 432 -

ЗВ/Б/Б62 

Бонев, Стефан Бончев

   Пред прага на храма : Разкази / Стефан Бонев . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1084-7 

  

Сист. No: 59622

- 433 -

ЗВ/Б/В24 

Василев, Калин Кирилов

   Опити за любов и щастие : Разкази / Калин Василев . - Пловдив : Хермес, 2012 (Хасково : Полиграфюг) . - 216 с. ; 20 см

   Кн. е спечелила Национална литературна награда "Хермес"

   ISBN 978-954-26-1104-2 

  

Сист. No: 59601

- 434 -

ЗВ/Б/Д99 

Дякова-Чехович, Събка

   Фитнес за женската душа : 21 истории на жени / Събка Дякова-Чехович . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-810-1 

  

Сист. No: 59652

- 435 -

ЗВ/Б/З-34 

Зарев, Владимир

   Законът : [Роман] / Владимир Зарев . - София : Ciela, 2012 . - 692 с. ; 21 см

   Кн. е ч. 3 от трилогията Битието, Изходът, Законът

   ISBN 978-954-28-1048-3 

  

Сист. No: 59578

- 436 -

ЗВ/Б/И36 

Извисяване  : Сборник /  Ред., състав. Георги Ганев ; Ил. Анестис Тсиридис и др ; Подб. на ил. Константин Анастасов . - Пловдив : Джим 04, 2012 . - 28 с. : с ил. ; 20 см

   Ил. в изд. са на 12 гръцки студенти от ІІІ курс на специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" в ПУ "Паисий Хилендарски". - Изд. е бр. 2 на Издателски проект 12+1

   ISBN 978-954-9377-07-1 

  

Сист. No: 59834

- 437 -

ЗВ/Б/И52 

Илиев, Андрея

   Сбогом, Агата Кристи : Криминален роман / Андрея Илиев . - София : Аргус, 2012 . - 224 с. ; 20 см . -  (100 процента крими)

   

   ISBN 978-954-570-179-5 

  

Сист. No: 59430

- 438 -

ЗВ/Б/К33 

Караманов, Апостол

   Размисли на един "посребрен" : Есета / Апостол Караманов . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 164 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-596-1 

  

Сист. No: 59435

- 439 -

ЗВ/Б/К36 

Карастоянов, Христо Тодоров

   Името : Роман-хроника / Христо Карастоянов . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-801-9 

  

Сист. No: 59582

- 440 -

ЗВ/Б/К86 

Костадинов, Тодор

   Софийско жителство : Роман / Тодор Костадинов . - 2. изд. . - София : Сиела, 2012 . - 247 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1136-7 

  

Сист. No: 59444

- 441 -

ЗВ/Б/Л35 

Леви, Ирен

   Последно повикване / Ирен Леви . - София : КИТО, 2012 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92854-2-0 

  

Сист. No: 59735

- 442 -

ЗВ/Б/Н53 

Немчев, Вергил Бинков

   Излишната част : Разкази / Вергил Немчев . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 140 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-796-8 

  

Сист. No: 59585

- 443 -

ЗВ/Б/Р94 

Русев, Богдан

   Думите : Новели / Богдан Русев . - София : Обсидиан, 2012 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-312-8 

  

Сист. No: 59554

- 444 -

ЗВ/Б/С31 

Секулов, Александър

   Господ слиза в Атина : [Роман] / Александър Секулов . - София : Ciela, 2012 . - 155 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1047-6 

  

Сист. No: 59726

- 445 -

ЗВ/Б/С82, К/82/С82ЗВ/Б/С82; К/82/С82

Стоичков, Румен

   Преди забравата : [Сборник пътеписи] / Румен Стоичков . - София : Анубис ; Булвест 2000, 2012 . - 288 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Съдържа и Българинът, който стана българоман : Интервю с Петър Увалиев

   ISBN 978-954-426-932-6 

   ISBN 978-954-18-0835-1 

  

Сист. No: 59800

- 446 -

ЗВ/Б/С96 

Събев, Бранимир Димитров

   Човекът, който обичаше Стивън Кинг : Разкази / Бранимир Събев . - София : Ибис, 2012 . - 252 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9321-97-5 

  

Сист. No: 59657

- 447 -

ЗВ/Б/Т53 

Терзийски, Калин Николов

   Войник или Упование за обезсърчените : Роман / Калин Терзийски ; Под ред. на Деяна Драгоева . - София : Ciela, 2012 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1213-5 

  

Сист. No: 59548

- 448 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Александър Александров

   Йешуа : [Роман] / Александър Александров Томов . - София : Millenium, 2012 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-180-4 

  

Сист. No: 59318

- 449 -

ЗВ/Б/Ф50 

Филипова, Людмила

   Печатна грешка : [Роман] / Людмила Филипова . - София : Ciela, 2012 . - 318 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1096-4 

  

Сист. No: 59410

- 450 -

ЗВ/Б/Х23 

Халачев, Любомир Тодоров

   Всяка вечер в седем : Разкази / Любомир Халачев . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1114-1 

  

Сист. No: 59552

- 451 -

К/82/Х80 

Христович, Стоянка

   История на Ловно-рибарския съюз в Пазарджик : [Разкази] / Стоянка Христович . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 36 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-684-331-9 

  

Сист. No: 59835

- 452 -

ЗВ/Б/Г70 

Господинов, Георги Георгиев

   Невидимите кризи : Есета и истории / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-905-4 

  

Сист. No: 59854

Съвременна българска поезия

- 453 -

ЗВ/Б-1/Е22 

Евтимов, Евтим

   Отец Паисий обикаля още... : 69 (не)любовни стихотворения / Евтим Евтимов ; Фотогр. Деница Дабижева . - [София] : Персей, 2011 . - 96 с. : с фотогр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-77-9 

  

Сист. No: 59392

- 454 -

Авт/Б-1/Е22, ЗВ/Б-1/Е22ЗВ/Б-1/Е22; Авт/Б-1/Е22

Евтимов, Евтим и др.

   Младо вино : Любовна лирика / Евтим Евтимов, Романьола Мирославова ; Състав., ред. Пламен Тотев . - [София] : Персей, 2011 . - 96 с. ; 15 см

   Колекционерско изд. в ограничен тир., всяка кн. с уникален номер

   ISBN 978-954-8308-76-2 

  

Сист. No: 59360

- 455 -

ЗВ/Б-1/М74 

Михайлова, Аксиния Тодорова

   Разкопчаване на тялото : Поезия / Аксиния Михайлова . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 78 с ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-670-1 

  

Сист. No: 59633

- 456 -

ЗВ/Б-1/М75 

Михалева, Лиляна

   Стихоситнежи / Лиляна Михалева . - София, 2011 . - 303 с. ; 21 см

   Без сведение за изд.

  

Сист. No: 59825

- 457 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка

   Огледално : Поезия / Стефка Данева . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 48 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-336-4 

  

Сист. No: 59830

- 458 -

ЗВ/Б/И36 

Извисяване  : Сборник /  Ред., състав. Георги Ганев ; Ил. Анестис Тсиридис и др ; Подб. на ил. Константин Анастасов . - Пловдив : Джим 04, 2012 . - 28 с. : с ил. ; 20 см

   Ил. в изд. са на 12 гръцки студенти от ІІІ курс на специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" в ПУ "Паисий Хилендарски". - Изд. е бр. 2 на Издателски проект 12+1

   ISBN 978-954-9377-07-1 

  

Сист. No: 59834

- 459 -

ЗВ/Б-1/М61, К/82/М61ЗВ/Б-1/М61; К/82/М61

Милушев, Димитър

   Шепот в есенните листи : Първа книга / Димитър Милушев . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-684-330-2 

  

Сист. No: 59832

- 460 -

ЗВ/Б-1/С89 

Сугарев, Едвин Стефанов

   Сезонът на плашилото : Стихове / Едвин Сугарев . - София : Сиела, 2012 . - 136с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1062-9 

  

Сист. No: 59639

Художествена литература за деца и юноши

- 461 -

Д/Ч820/Т79, ФД/Ч820/Т79Д/Ч820/Т79; ФД/Ч820/Т79

Травърз, Памела

   Мери Попинз в парка : [Роман за деца] / Памела Травърз ; Прев. [от англ.] Елена Коцева . - София : Пан, 2003 . - 248 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-657-265-9 

  

Сист. No: 59356

- 462 -

Д/Ч830/К53, ФД/Ч830/К53Д/Ч830/К53; ФД/Ч830/К53

Кестнер, Ерих

   Хвърчащата класна стая : [Роман за деца] / Ерих Кестнер ; Прев. [от нем.] Асен Разцвентиков ; Ил. Валтер Трир . - София : Пан, 2004 . - 143 с. : с ил. ; 20 см . -  (Вечните детски романи. 25 вечни детски романи ; 9)

   

   ISBN 954-657-125-3 

  

Сист. No: 59773

- 463 -

Д/Ч820/Т79, ФД/Ч820/Т79Д/Ч820/Т79; ФД/Ч820/Т79

Травърз, Памела

   Мери Попинз от улица Черешова ; Мери Попинз и съседите от номер осемнайсет : [Романи за деца] / Памела Травърз ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Пан, 2004 . - 156 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-657-363-9 

  

Сист. No: 59357

- 464 -

Д/Б/Р34, ФД/Б/Р34Д/Б/Р34; ФД/Б/Р34

Ран Босилек

   Патиланци : Весели писма до Смехурко / Ран Босилек ; Худож. Радослав Илиев . - София : Дамян Яков, 2005 . - 200 с. : с ил. ; 21 см

   Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов

   ISBN 954-527-273-2 

  

Сист. No: 59611

- 465 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Тайнственият отмъстител / Фабиан Ленк ; Ред. Илияна Владимирова ; Прев. [от нем.] Десислава Лазарова ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, 2007 . - 167 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Der rote Racher / Fabian Lenk

   ISBN 978-954-625-454-2 

  

Сист. No: 59482

- 466 -

Д/Б/Р34, ФД/Б/Р34Д/Б/Р34; ФД/Б/Р34

Ран Босилек

   Приказки / Ран Босилек ; Худож. Милен Калъчев . - София : Дамян Яков, 2007 . - 167 с. : с ил. ; 22 см

   Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов

   ISBN 954-527-276-7 

  

Сист. No: 59625

- 467 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Скандал на Олимпиадата / Фабиан Ленк ; Прев. Ирена Патулова ; Ред. Илияна Владимирова ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, 2008 . - 158 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; Кн. 10)

   Ориг. загл.: Falsches Spiel in Olimpia / Fabian Lenk

   ISBN 978-954-625-594-5 

  

Сист. No: 59462

- 468 -

Д/Б/М42, ФД/Б/М42Д/Б/М42; ФД/Б/М42

Машев, Красимир

   Кухненски слон : Загадки за умни глави / Красимир Машев ; Худож. Мая Бочева-Уики . - Пловдив : Жанет-45, 2008 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-491-430-1 

  

Сист. No: 59343

- 469 -

Д/Б/П47, ФД/Б/П47Д/Б/П47; ФД/Б/П47

Петров, Валери

   Палечко : [Поема] / Валери Петров ; Худож. Иван Димов . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 80 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Валери Петров - псевд. на Валери Нисим Меворах ; Пълното име на ил. е Иван Димов Иванов

   ISBN 978-954-09-0131-2 

  

Сист. No: 59743

- 470 -

Д/Ч830/Х33, ФД/Ч830/Х33Д/Ч830/Х33; ФД/Ч830/Х33

Хауф, Вилхелм

   Халифът щърк / Вилхелм Хауф ; [Худож. Р. Арнолд] ; [Адапт. прев. от нем. Кр. Проданов, Св. Янчева] . - [София] : Персей, 2008 . - 16 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-9420-77-7 

  

Сист. No: 59529

- 471 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Убийство в театъра / Фабиан Ленк ; Прев. [от нем.] Ирена Патулова ; Ред. Илияна Владимирова ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, 2010 . - 150 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; Кн. 11)

   

   ISBN 978-954-625-648-5 

  

Сист. No: 59501

- 472 -

Д/Ч820(73)/П15, ФД/Ч820(73)/П15Д/Ч820(73)/П15; ФД/Ч820(73)/П15

Пайл, Хауърд

   Робин Худ : Роман / Хауърд Пайл ; Прев. [от англ.] Емил Минчев . - [София] : Персей, 2010 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Merry Adventures of Robin Hood / Howard Pyle. - Робин Худ - историята и легендата, в литературата и на екрана / Емил Минчев

   ISBN 978-954-8308-50-2 

  

Сист. No: 59437

- 473 -

Д/Б/Р29, ФД/Б/Р29Д/Б/Р29; ФД/Б/Р29

Райчев, Георги

   Чудното огледало : Приказки / Георги Райчев ; [Ил. Борис Николов Стоилов] . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 120 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо : Детско-юношеска класика)

   

   ISBN 978-954-26-0888-2 

  

Сист. No: 59498

- 474 -

Д/Ч820(73)/Х93, ФД/Ч820(73)/Х93Д/Ч820(73)/Х93; ФД/Ч820(73)/Х93

Хук, Джейсън

   На лов за дракони / Джейсън Хук ; Ил. Ричард Хук ; Прев. [от англ.]  . - София : Фют, 2010 . - [26] с. : с цв. ил. ; 26Х26 см

   

   ISBN 978-954-625-573-0 

  

Сист. No: 59375

- 475 -

Д/Б/Д58, ФД/Б/Д58 

Димитрова, Анна

   Островът на смъртта / Анна Димитрова . - София : Millenium, 2011 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-143-9 

  

Сист. No: 59603

- 476 -

Д/Ч820(73)/Д63, ФД/Ч820(73)/Д63Д/Ч820(73)/Д63; ФД/Ч820(73)/Д63

Дитерлизи, Тони

   Хрониките на Спайдъруик : Продължението : Кн. 1 - / Тони Дитерлизи, Холи Блек ; Прев. [англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2011

   Ориг. загл.: The Spiderwick chronicles / Tony DiTerlizzi, Holly Black

   Кн. 3. Драконовата хидра . - 2011 . - 160 с. : с ил.

   Комплект с кн.1 и кн.2 във футляр.

   ISBN 978-954-625-714-7 

  

Сист. No: 59512

- 477 -

Д/Б/И23, ФД/Б/И23Д/Б/И23; ФД/Б/И23

Иванович-Лер, Албена

   Откъде идват коледните гирлянди? : Приказка от Украйна /  Адапт. Албена Иванович-Лер ; Ил. и графичен дизайн Капка Кънева . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 12 с. : с ил. ; 16Х16 см

   Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

   ISBN 978-954-491-753-1 

  

Сист. No: 59411

- 478 -

Д/Б/И23, ФД/Б/И23Д/Б/И23; ФД/Б/И23

Иванович-Лер, Албена

   Супа от камъчета : Приказка от Франция /  Адапт. Албена Иванович-Лер ; Ил. и графичен дизайн Капка Кънева . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 12 с. : с ил. ; 16Х16 см

   Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

   ISBN 978-954-491-752-4 

  

Сист. No: 59469

- 479 -

Д/Ч830/К53, ФД/Ч830/К53Д/Ч830/К53; ФД/Ч830/К53

Кестнер, Ерих

   Това се случи на 35 май : [Роман за юноши] / Ерих Кестнер ; Прев. [от нем.] Владимир Мусаков ; Ил. Хорст Лемке . - София : Пан, 2011 . - 142 с. : с ил. ; 20 см . -  (Вечните детски романи. 25 вечни детски романи ; 13)

   

   ISBN 954-657-202-0 

  

Сист. No: 59772

- 480 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66Д/Ч820(73)/К66; ФД/Ч820(73)/К66

Клиъри, Бевърли

   Рамона Белята / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2011 . - 240 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл. Ramona the Pest / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-164-4 

  

Сист. No: 59674

- 481 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66Д/Ч820(73)/К66; ФД/Ч820(73)/К66

Клиъри, Бевърли

   Рамона Куимби на 8 г. / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2011 . - 216 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл. Ramona Quimby, age 8 / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-135-4 

  

Сист. No: 59675

- 482 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66Д/Ч820(73)/К66; ФД/Ч820(73)/К66

Клиъри, Бевърли

   Бийзъс и Рамона / Бевърли Клиъри ; Ил. Трейси Докрей ; Прев. от англ. София Петрова . - София : Millenium, 2011 . - 208 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл.: Beezus and Ramona / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-132-3 

  

Сист. No: 59678

- 483 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66Д/Ч820(73)/К66; ФД/Ч820(73)/К66

Клиъри, Бевърли

   Хенри и клубът / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2011 . - 232 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл. Henry and the clubhouse / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-133-0 

  

Сист. No: 59682

- 484 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Пиратът на кралицата / Фабиан Ленк ; Ил. Алмут Кунерт ; Прев. [от нем.] Ирена Патулова . - София : Фют, 2011 . - 146 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; Кн. 12)

   Ориг. загл.: Francis Drake, Pirat der Konigin / Fabian Lenk

   ISBN 978-954-625-649-2 

  

Сист. No: 59412

- 485 -

Д/Ч820/М60, ФД/Ч820/М60Д/Ч820/М60; ФД/Ч820/М60

Милн, Алън Александър

   Мечо Пух ; Къщичката в къта на Пух : [Романи за деца] / Алън А. Милн ; Прев. [от англ.] Вера Славова ; Ил. Ърнст Шепард . - София : Пан, 2011 . - 301 с. : с ил. ; 21 см . -  (Вечните детски романи ; 24)

   

   ISBN 954-657-115-6 

  

Сист. No: 59756

- 486 -

Д/Ч820(73)/Р67, ФД/Ч820(73)/Р67Д/Ч820(73)/Р67; ФД/Ч820(73)/Р67

Риърдън, Рик

   Досиетата на героя / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2011 . - 127 с. ; 19 см . -  (Пърси Джаксън и боговете на Олимп)

   Ориг. загл. Percy Jackson: The demigod files / Rick Riordan

   ISBN 978-954-27-0574-1 

  

Сист. No: 59428

- 487 -

Д/Б/Р94, ФД/Б/Р94Д/Б/Р94; ФД/Б/Р94

Русев, Никола Петров

   Приказка за Стоедин / Никола Русев ; Худож. Теодоси Киряков . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет 45, 2011 . - 302 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-491-676-3 

  

Сист. No: 59624

- 488 -

Д/Б/С57, ФД/Б/С57Д/Б/С57; ФД/Б/С57

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Кралска кръв : Роман / Юлка . - София : Кръгозор, 2011 . - 278 с. ; 21 см

   Кн. 2 от трилогията Страната на сънищата. - Юлка - псевд. на Юлия Симеонова Спиридонова

   ISBN 978-954-771-250-8 

  

Сист. No: 59464

- 489 -

Д 123, ФД/Ч820/У70Д 123; ФД/Ч820/У70

Уорн, Фредерик

   Феите на цветята : Приказна книга за момичета / Фредерик Уорн ; Прев. [от англ.] Десислава Недкова ; Стихове и ил. Сисили Мери Баркър . - София : ИнфоДАР, 2011 . - 208 с. : с ил., цв. ил. ; 25 см . -  (Феите на цветята ; [1])

   

   ISBN 978-954-761-484-0 

  

Сист. No: 59520

- 490 -

Д/Ч882/У82, ФД/Ч882/У82Д/Ч882/У82; ФД/Ч882/У82

Успенски, Едуард

   Крокодилът Гена и неговите приятели : Повест приказка / Едуард Успенски ; Прев. от рус. Мая Халачева ; Худож. Рада Якова . - 4. изд. . - София : Дамян Яков, 2011 . - 112 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Крокодил Гена и его друзья / Эдуард Успенский

   ISBN 978-954-527-517-3 

  

Сист. No: 59351

- 491 -

Д/Ч820(73)/Х27, ФД/Ч820(73)/Х27Д/Ч820(73)/Х27; ФД/Ч820(73)/Х27

Харисън, Лизи

   Новото момиче / Лизи Харисън ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2011 . - 207 с. ; 21 см . -  (Клубът на Великолепните ; 1)

   

   ISBN 978-954-771-263-8 

  

Сист. No: 59330

- 492 -

Д/Ч820(73)/Д63, ФД/Ч820(73)/Д63Д/Ч820(73)/Д63; ФД/Ч820(73)/Д63

Дитерлизи, Тони

   Хрониките на Спайдъруик : Продължението : Кн. 1 - / Тони Дитерлизи, Холи Блек ; Прев. [oт англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2011 -

   Ориг. загл.: The Spiderwick chronicles / Tony DiTerlizzi, Holly Black

   Кн. 1. Песента на водния дух . - 2011 . - 144 с. : с ил.

   Комплект с кн.2 и кн.3 във футляр

   ISBN 978-954-625-711-6 

  

Сист. No: 59510

- 493 -

Д/Ч820(73)/Д63, ФД/Ч820(73)/Д63Д/Ч820(73)/Д63; ФД/Ч820(73)/Д63

Дитерлизи, Тони

   Хрониките на Спайдъруик : Продължението : Кн. 1 - / Тони Дитерлизи, Холи Блек ; Прев. [англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2011 -

   Ориг. загл.: The Spiderwick chronicles / Tony DiTerlizzi, Holly Black

   Кн. 2. Пробуждането на великаните . - 2011 . - 128 с. : с ил.

   Комплект с кн.1 и кн.3 във футляр.

   ISBN 978-954-625-713-0 

  

Сист. No: 59511

- 494 -

Д/Б/Е53, ФД/Б/Е53Д/Б/Е53; ФД/Б/Е53

Елин Пелин

   Ян Бибиян : Невероятните приклячение на едно хлапе / Елин Пелин ; Ил. Минчо Никифоров . - София : Пан, 2012 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-660-182-7 

  

Сист. No: 59703

- 495 -

Д/Ч820(73)/И95, ФД/Ч820(73)/И95Д/Ч820(73)/И95; ФД/Ч820(73)/И95

Истории от Дъкбург  : Макрокомикс /  Прев. от англ. Юлия Чернева ; Прев. от итал. Калина Захова ; Ред. Елена Колева . - София : Егмонт България, 2012 (София : Дедракс) . - 191 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Кор. загл. Да возиш мис Дейзи

  

Сист. No: 59584

- 496 -

Д 125, ФД/Б/К33Д 125; ФД/Б/К33

Каралийчев, Ангел Иванов

   Тошко Африкански : [Повест за деца] / Ангел Каралийчев ; Ил. Ирина Кавалова . - София : Пан, 2012 . - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-660-166-7 

  

Сист. No: 59713

- 497 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66 

Клиъри, Бевърли

   Рамона Смелата / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей . - София : Millenium, 2012 . - 208 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл.: Ramona the Brave / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-181-1 

  

Сист. No: 59634

- 498 -

Д/Б/М29, ФД/Б/М29Д/Б/М29; ФД/Б/М29

Маргаритова, Нели

   Здравей, Рада! / Нели Маргаритова ; Ил. Валентина Радева-Лапчева . - В. Търново : Слово, 2012 . - 47 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  (Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" №13 ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-439-961-0 

  

Сист. No: 59477

- 499 -

Д/Б/П91, ФД/Б/П91Д/Б/П91; ФД/Б/П91

Проданов, Красимир и др.

   Торба приказки /  Състав., адапт. Красимир Проданов ; Адапт. Светлана Янчева, Пламен Тотев ; Ил. Вилхем Педерсен и др . - 4. доп. и прераб. изд. . - [София] : Персей, 2012 . - 192 с. : с ил. ; 23 см

   Други ил.: Д. Батън, У. Крейн, Нардини, Бенвенути

   ISBN 978-954-8308-91-5 

  

Сист. No: 59487

- 500 -

Д/Б/Р14, ФД/Б/Р14 

Радичков, Йордан

   Ние, врабчетата : [Разкази за деца] / Йордан Радичков . - София : Д-р Иван Богоров, 2012 . - 140 с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-316-044-0 

  

Сист. No: 59593

- 501 -

Д 124, Д/Б/Р34, ФД/Б/Р34Д 124; Д/Б/Р34; ФД/Б/Р34

Ран Босилек

   Патиланско царство / Ран Босилек ; Ил. Ирина Кавалова . - София : Пан, 2012 . - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-660-107-0 

  

Сист. No: 59742

- 502 -

Д/Ч820(73)/Р67, ФД/Ч820(73)/Р67Д/Ч820(73)/Р67; ФД/Ч820(73)/Р67

Риърдън, Рик

   Битката за Лабиринта / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Егмонт, 2012 . - 376 с. ; 19 см . -  (Пърси Джаксън и боговете на Олимп ; Кн. 4)

   

   ISBN 978-954-27-0543-7 

  

Сист. No: 59631

- 503 -

Д/Б/С57, ФД/Б/С57Д/Б/С57; ФД/Б/С57

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Макс : Всичко на макс! / Юлка . - София : Кръгозор, 2012 . - 164 с. ; 21см

   

   ISBN 978-954-771-286-7 

  

Сист. No: 59364

- 504 -

Д/Б/Т80, ФД/Б/Т80Д/Б/Т80; ФД/Б/Т80

Траянова, Биляна

   Хариша : Царят на маймуните : Индия, Раджастан / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков и др ; Дизайн Александър Нишков ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - София : Арт Уинар, 2012 . - 36 с. : с цв. ил., [32] с. ; 24Х22 см . -  (Хариша ; Епизод 1)

   Други фотогр. : Б. Траянова, К. Радичева. - Съдържа и Бележки на пътешественика, Речник

   ISBN 978-619-7032-01-7 

  

Сист. No: 59848

- 505 -

Д/Б/Т80, ФД/Б/Т80Д/Б/Т80; ФД/Б/Т80

Траянова, Биляна

   Хариша и Анаитис / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков и др ; Дизайн Александър Нишков ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - София : Арт Уинар, 2012 . - 54 с. : с цв. ил., [16] с. ; 24Х22 см . -  (Хариша ; Епизод 2)

   Други фотогр. : Б. Траянова, В. Белчински. - Съдържа и Бележки на пътешественика, Речник

   ISBN 978-619-7032-01-7 

  

Сист. No: 59849

- 506 -

Д/Б/Ц17, ФД/Б/Ц17Д/Б/Ц17; ФД/Б/Ц17

Цанков, Весел

   Спасяването на африканските диаманти / Весел Цанков . - София : Егмонт България, 2012 . - 160 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. - Весел Цанков Георгиев

   ISBN 978-954-27-0786-8 

  

Сист. No: 59450

- 507 -

Д/Б/К88, ФД/Б/К88 

Краева, Иванка

   Къде изчезна зимата : Повест за деца от всички възрасти / Иванка Краева ; Худож. Иван Краев ; Фотогр. Калоян Спасов . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7040-02 

  

Сист. No: 59670

- 508 -

Д/Ч820(71)/Д50, ФД/Ч820(71)/Д50Д/Ч820(71)/Д50; ФД/Ч820(71)/Д50

Дженингс, Шарън

   Франклин си измисля псевдоним /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Джон Лей и др ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2008] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Ориг. загл. Franklin's nickname. - Авт. отбелязана в библиогр. каре ; Други ил. : С. Макинтайър, Д. Сисик

   ISBN 978-954-625-493-1 

  

Сист. No: 59525

- 509 -

Д/Ч820(71)/М95, ФД/Ч820(71)/М95Д/Ч820(71)/М95; ФД/Ч820(71)/М95

Мур, Ева

   Франклин, мечето Рошко и бебето /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Ева Мур ; Ил. Бренда Кларк ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2008] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Ориг. загл. Franklin and the baby

   ISBN 978-954-625-492-4 

  

Сист. No: 59526

- 510 -

Д/Ч820(71)/Д50, ФД/Ч820(71)/Д50Д/Ч820(71)/Д50; ФД/Ч820(71)/Д50

Дженингс, Шарън

   Франклин пътешества с кану /  [По] Полет Буржоа ; [Адапт.] Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри и др ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2009] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Ориг. загл. Franklin`s canoe trip. - Авт. не е отбелязана на кор. - Други ил.: М. Корън, Дж. Сисик

   ISBN 978-954-625-540 2 

  

Сист. No: 59524

- 511 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Съкровището на викингите / Фабиан Ленк ; Ред. Илияна Владимирова ; Прев. [от нем.] Десислава Лазарова ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, [2009] . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; Кн. 5)

   Ориг. загл. Der Schatz der Wikinger / Fabian Lenk. - Съдържа и Речник

   ISBN 978-954-625-515-0 

  

Сист. No: 59470

- 512 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Тайната на Тутанкамон / Фабиан Ленк ; Ред. Илияна Владимирова ; Прев. [от нем.] Ирена Патулова ; Ил. Алмут Кунерт . - [София] : Фют, [2009] . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; Кн. 7)

   Ориг. загл. Geheimns um Totenchamun / Fabian Lenk. - Съдържа и Речник

   ISBN 978-954-625-561-7 

  

Сист. No: 59473

- 513 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Палачинковата торта за рождения ден на Финдъс / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Екатерина Латева . - София : Фют, [2009] . - [23] с. : с ил. ; 29 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Pannkakst?rtan / Sven Nordqvist

   ISBN 978-954-625-572-3 

  

Сист. No: 59393

- 514 -

ДАВК1/Б/М68, ДЧАВК1/Б/М68ДЧАВК1/Б/М68; ДАВК1/Б/М68

Мирославова, Романьола

   Подарък за Дядо Коледа : Коледни стихове и песни : [АВК] / Романьола Мирославова ; [Ил.] Иван Гонгалов . - София : Персей, [2010] . - [12] с. : с цв. ил. ; 15Х15 см + 1 CD

   Компактдискът съдържа Подарък за Дядо Коледа : 10 коледни песни и техните инструментали / По стихове на... ; Музика и аранж. Евгени Платов ; Изп. ДВГ "Алабаланица"

   ISBN 978-954-830-863-2 

  

Сист. No: 59415

- 515 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Монтесума и свещеното сърце / Фабиан Ленк ; Ред. Илияна Владимирова ; Ил. Алмут Кунерт ; Прев. [от нем.] Ирена Патулова . - София : Фют, [2010] . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; 9)

   Ориг. загл. Montezuma und Zorn der Gotter / Fabian Lenk. - Съдържа и Речник

   ISBN 978-954-625-593-8 

  

Сист. No: 59371

- 516 -

Д/Ч830/Л45, ФД/Ч830/Л45Д/Ч830/Л45; ФД/Ч830/Л45

Ленк, Фабиан

   Подпалвачът на Рим / Фабиан Ленк ; Ред. Илияна Владимирова ; Ил. Алмут Кунерт ; Прев. [от нем.] Ирена Патулова . - София : Фют, [2010] . - 151 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детективи с машина на времето : Криминални загадки ; 8)

   Ориг. загл. Die Brandstifter von Rom / Fabian Lenk

   ISBN 978-954-625-566-2 

  

Сист. No: 59414

- 517 -

ДЧАВК1/Б/М68, ФДЧАВК1/Б/М68ДЧАВК1/Б/М68; ФДЧАВК1/Б/М68

Мирославова, Романьола

   Честита Баба Марта : Пролетни стихове и песни : [АВК] / Романьола Мирославова ; Худож. Иван Гонгалов . - [София] : Персей, [2011] . - [12] с. : с цв. ил. ; 15Х15 см + 1 CD

   Компактдискът включва Пролетни песни и техните инструментали / По стихове на... ; Музика и аранж. Евгени Платов, Светослав лобошки, Милен Македонски ; Изп. Светлана Трифонова и ДВГ "Алабаланица", Николета Бибова и ДВГ "Витошки камбанки"

   ISBN 978-954-830-864-9 

  

Сист. No: 59502

- 518 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Как Петсън и Финдъс изплашиха лисицата / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Екатерина Иванова Латева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Ravjakten / Sven Nordqvist. -Името на прев., ил. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-954-625-653-9 

  

Сист. No: 59320

- 519 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Как Петсън и Финдъс посрещнаха Коледа / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Екатерина Иванова Латева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Pettson far julbesok / Sven Nordqvist. - Името на прев., ил. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-954-625-656-0 

  

Сист. No: 59321

- 520 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Как Финдъс оправи неразбориите в градината / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Екатерина Иванова Латева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Kackel i gronsakslandet / Sven Nordqvist. - Пълното име на прев. e Екатерина Иванова Латева, отбелязано на кор. на гърба на кн.

   ISBN 978-954-625-597-6 

  

Сист. No: 59332

- 521 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Как Финдъс пропъди петела Карузо / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Цветелина Велчева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Tuppens minut / Sven Nordqvist. - Името на прев., ил. отбелязани на кор. на гърба на кн.

   ISBN 978-954-625-710-9 

  

Сист. No: 59333

- 522 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Как Финдъс развесели тъжния Петсън / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Цветелина Велчева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Stackars Pettson / Sven Nordqvist. - Името на прев., ил. отбелязани на кор. на гърба на кн.

   ISBN 978-954-625-709-3 

  

Сист. No: 59334

- 523 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Как Финдъс се загуби, когато беше малък / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Екатерина Иванова Латева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Nar Findus var liten och forsvann / Sven Nordqvist. - Пълното име на прев. Екатерина Иванова Латева.

   ISBN 978-954-625-571-6 

  

Сист. No: 59335

- 524 -

Д/Ч839.7/Н91, ФД/Ч839.7/Н91Д/Ч839.7/Н91; ФД/Ч839.7/Н91

Норквист, Свен

   Петсън и Финдъс спят на къмпинг / Свен Норквист ; Ил. Свен Норквист ; Прев. Екатерина Латева . - София : Фют, [2011] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Петсън и котарачето Финдъс)

   Ориг. загл.: Pettson Taltar / Sven Nordqvist. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор.

   ISBN 978-954-625-612-6 

  

Сист. No: 59409

- 525 -

Д/Б/К33, ФД/Б/К33Д/Б/К33 ; ФД/Б/К33

Каралийчев, Ангел

   Ането / Ангел Каралийчев . - София : Скорпио, [2012] . - 64 с. ; 20 см . -  (Библиотека на ученика : Българска класика за деца и юноши)

   Съдържа и разказите Майчина сълза, Върбови клонки, Паничка мед, Радост за всички.

   ISBN 978-954-792-233-4 

  

Сист. No: 59538

- 526 -

ФД/Ч820(73)/К54 

Кини, Джеф

   Дневникът на един дръндьо : Горещници / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2012] . - 218 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Diary of a wimpy kid / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 4

   ISBN 978-954-8396-54-7 

  

Сист. No: 59551

Отраслова литература за деца и юноши

- 527 -

ФД/3/Д53 

Дий, Катерин

   Книга за приятелството : Цитати от известни личности, истински истории, впечатляващи съвети и още... / Катерин Дий ; Прев. от англ. Здравко Тошев . - Пловдив : Хермес, 2006 . - ХІІ, 196 с. ; 15Х15 см . -  (За момичета)

   Ориг. загл. The girls' book of friendship / Catherine Dee. - Именен показалец

   ISBN 978-954-26-0398-6 

  

Сист. No: 59821

- 528 -

Д/63/Л74, ФД/63/Л74Д/63/Л74; ФД/63/Л74

Лоб, Джанис

   Наука в градината : Първи знания. Експерименти. Любопитни факти / Джанис Лоб ; Ил. Питър Ътън, Ан Савидж ; Прев. [от англ.] Живко Николчев . - София : Фют, 2010 . - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Забавна наука у дома)

   

   ISBN 978-954-625-625-6 

  

Сист. No: 59378

- 529 -

Д/64/69/Л74, ФД/64/69/Л74Д/64/69/Л74; ФД/64/69/Л74

Лоб, Джанис

   Наука в кухнята : Първи знания. Експерименти. Любопитни факти / Джанис Лоб ; Ил. Питър Ътън, Ан Савидж ; Прев. [от англ.] Живко Николчев . - София : Фют, 2010 . - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Забавна наука у дома)

   

   ISBN 978-954-625-623-2 

  

Сист. No: 59379

- 530 -

Д/64/69/П47, ФД/64/69/П47Д/64/69/П47; ФД/64/69/П47

Петрова, Милена Стоянова

   Сладка приказка : Оригинални кулинарни рецепти за деца / Милена Петрова ; Ил. Ивана Илиева . - София : Педагог 6, 2012 . - 24 с. : с цв. ил. ; 22 Х 24 см

   

   ISBN 978-954-324-083-8 

  

Сист. No: 59642

- 531 -

ДЧ/73/76/У16, ФДЧ/73/76/У16ДЧ/73/76/У16; ФДЧ/73/76/У16

Уат, Фиона

   [Триста шесдесет и пет] 365 художествени проекта / Фиона Уат ; Прев. Павел Ганчев ; Ил. Ерика Харисън и др . - София : Фют, 2012 . - 128 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Други ил. : А. Милър, Е. Бийвърс

   ISBN 978-954-625-749-9 

  

Сист. No: 59534

- 532 -

Д/59/S68 

Smith, Alastair et al.

   Under the sea / Alastair Smith, Judy Tatchell ; Ill. Peter Scott ; Designed by Ruth Russell ; Digital imaging by Keith Furnival . - London : Usborne, 2003 . - [16] р. : col.ill. ; 25X25 cm . -  (Lift-the-flap)

   

   ISBN 0 7460 5582 X 

  

Сист. No: 59833

География

- 533 -

ЗВ/91/П34 

Пенин, Румен Любенов и др.

   География и икономика : Тестови задачи за държавни зрелостни изпити / Румен Любенов Пенин, Георги Костадинов Бърдаров . - 2. прераб. изд. . - София : Булвест 2000, 2009 . - 104 с. : с табл., к. ; 23 см

   Съдържа и Отговори на тестовете ; Нормативна уредба за провеждане на държавните зрелостни изпити ; Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика

   ISBN 978-954-18-0582-4 

  

Сист. No: 59478

- 534 -

Ч1/91/С25 

Световна енциклопедия на пътешественика  : Пътеводител на местата, които трябва да посетите / Джон Ман и др ; Прев. [от англ.] Маргарита Месроб Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 224 с. : с ил., к. ; 29 см

   Ориг. загл.: The new traveller's atlas. - Други авт.: Крис Шулер, Джефри Рой, Найджъл Роджърс, Мери-Ан Галахър. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-26-0811-0 

  

Сист. No: 59434

История

- 535 -

22664, ЗВ/93/99/И6122664; ЗВ/93/99/И61

Иналджък, Халил

   Османската империя : Класическият период : 1300-1600 / Халил Иналджък ; Прев. и ред. Мирена Христова . - 2. изд. . - София : АМАТ-АХ, 2006 . - 240 с., 16 л.

   Прев. по The Ottoman empire / Halil Inalcik. - Библиогр. с. 218-228 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-9877-15-1 

  

Сист. No: 59403

- 536 -

ЗВ/941/949/Л35 

Леви, Антъни

   Кардинал Ришельо / Антъни Леви ; Прев. Стефан Аврамов . - [София] : Персей, 2007 . - 384 с. : с ил. ; 20 см . -  (Личности, променили курса на европейската история)

   Ориг. загл. Cardinal Richelieu and the making of France / Levi Anthony

   ISBN 978-954-9420-51-7 

  

Сист. No: 59324

- 537 -

ЗВ/93/99/Н59 

Орстед, Петер

   Нерон / Петер Орстед ; Прев. Неда Димова . - [София] : Персей, 2007 . - 528 с. : с ил. ; 20 см . -  (Личности, променили курса на европейската история)

   Ориг. загл.: Nero / Peter O`rsted

   ISBN 978-954-9420-60-9 

  

Сист. No: 59383

- 538 -

ЗВ/929.5/.9/С84 

Стратърн, Пол

   Медичите : Кръстниците на Ренесанса / Пол Стратърн ; Прев. Стефан Аврамов . - [Сафия] : Персей, 2007 . - 479 с. : с ил., 8 л. цв. ил. ; 20 см . -  (Личности, променили курса на европейската история)

   Ориг. загл. The Medici : Godfathers of the Renaissance / Paul Strathern.

   ISBN 978-954-9420-46-3 

  

Сист. No: 59354

- 539 -

ЗВ/93/99/Т93, Ч1/93/99/Т93ЗВ/93/99/Т93; Ч1/93/99/Т93

Турция  /  Под ред. на Семих Ванер ; Прев. от фр. Александър Везенков . - София : Рива, 2008 . - 671 с. : с к., табл. ; 23 см

   Съдържа и За Семих Ванер / Кристоф Жафрело ; Аналитичен поглед към днешна Турция / Александър Везенков ; Бележки върху турската азбука ; Хронология ; Речник. - Библиогр. с. 655-666

   ISBN 978-954-320-181-5 

  

Сист. No: 59493

- 540 -

ЗВ/930/Ц34, Ч1/93/99/Ц34ЗВ/930/Ц34; Ч1/93/99/Ц34

Цветков, Пламен Симеонов

   Светът на мегамитовете : Някои политически и историографски митове на ХХ век / Пламен С. Цветков . - София : НБУ, 2008 . - 431 с. ; 24 см . -  (История)

   Библиогр. с. 393-398 ; Рез. на англ. ез. ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-535-498-4 

  

Сист. No: 59438

- 541 -

ЗВ/941С/С89 

Суворов, Виктор

   Разгромът / Виктор Суворов ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - София : Факел експрес, 2009 . - 468 с. ; 20 см

   Кн. трета от трилогията Последната република

   ISBN 978-954-9772-68-5 

  

Сист. No: 59433

- 542 -

ЗВ/929.5/.9/П33, К/975/П33ЗВ/929.5/.9/П33; К/975/П33

Из историята на Пелевия род в гр. Ракитово  / Ламбри Димитров Пелев . - Съкр. изд. . - Пазарджик : Беллопринт, 2010 . - 16 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 59838

- 543 -

22686, ЗВ/940/Т8822686; ЗВ/940/Т88

Туз, Адам

   Икономика на Третия райх / Адам Туз ; Прев. от англ. Константин Янакиев . - София : Ciela, 2010 . - 659 с. : с табл. ; 21 см

   Ориг. загл.: The making & breaking of the nazy economiy / Adam Tooze. - Библиогр. с. 635-658

   ISBN 978-954-28-0855-8 

  

Сист. No: 59757

- 544 -

22659, Ч1/93/99/П3122659; Ч1/93/99/П31

Паяслиян, Симон

   История на Армения : От наченките до наши дни / Симон Паяслиян ; Прев. от англ. Калина Любомирова . - София : Рива, 2011 (В. Търново : Абагар) . - 264 с. ; 23 см

   Ориг. загл. The history of Armenia / Simon Payaslian. - Библиогр. с. 246-261

   ISBN 978-954-320-348-2 

  

Сист. No: 59315

- 545 -

ЗВ/941/949/У44 

Уиър, Алисън

   Кралица Елизабет I : Кралицата Дева / Алисън Уиър ; Прев. [от англ.] Стамен Стойчев . - София : Персей, 2011 . - 416 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Elizabeth the queen / Alison Weir

   ISBN 978-954-8308-12-0 

  

Сист. No: 59342

- 546 -

С1/93/99/Т53 

Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки  : История на България, обща история, политика, евроинтеграция, право, етика : В учебния материал от ІV до ХІІ клас и ВУЗ /  [Състав.] Мария Ганчева Попова и др ; Увод Мария Ганчева Попова . - София : Наука и изкуство, 2012 . - 527 с. ; 20 см . -  (Терминологични речници)

   Кор. загл. Терминологичен речник по обществено-политически науки. - Други състав. : Адриана Христова, Борислав Попов, Екатерина Петкова, Кристияна Симеонова, Маргарита Симеонова, Сия Колковска. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. - Библиогр. с. 20-23

   ISBN 978-954-02-0324-9 

  

Сист. No: 59481

История на България

- 547 -

ФДЧ/941Б/И95, Ч1/941Б/И95Ч1/941Б/И95; ФДЧ/941Б/И95

История на България  : В 10 т. /  Глав. ред. Димитър Косев и др . - София : БАН ; Тангра ТанНакРа, 1979 -

   В т. 1-8 означ. в 14 т. - Други ред. : Хр. Христов, Н. Тодоров, В. Василев, Д. Ангелов, В. Божинов, Хр. Гандев, Ил. Димитров, М. Исусов, Л. Панайотов, В. Хаджиниколов, Кр. Шарова. - Изд. на БАН. Единен център по история. Инст. по история. - Изд. е посветено на 1 300-год. от създаването на бълг. държава

   Т. 9. История на България 1918 - 1944 / Даниел Вачков и др. ; Глав. ред.  Георги Марков . - 2012 . - 839 с. : с цв. ил., портр., к., факс.

   Други авт. : В. Велев, Й. Гешева, Д. Гоцев, Д. Гоцева, А. Гребенаров, С. Грънчаров, К. Гърдев, С. Елдъров, М. Иванов, Р. Караганев, Й. Колев, Р. Конева, М. Куманов, Р. Манафова, Г. Марков, В. Милачков, Ц. Мичева, Б. Нягулов, Н. Поппетров, Р. Първанова, Л. Ревякина, В. Стоянов, Л. Стоянов, В. Стоянова, Р. Стоянова, В. Тошкова, Щ. Щерионов ; Други ред. : С. Грънчаров, Б. Нягулов, Н. Поппетров, Е. Стателова, В. Тошкова. - Сведения за авт. отг. отбелязани на с. 7. - Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания. - Библиогр. с. 823-834 / Нина Попова, Румяна Прахова . - Именен показалец , геогр. показалец / Дивна Гоцева. - Хронология / Дивна Гоцева, Николай Поппетров

   ISBN 978-954-2903-08-6 

  

Сист. No: 59759

- 548 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 1. Световни имена от нашите земи / Атанас Орачев, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт. : Георги Атанасов, Димитър Димитров, Пламен Павлов, Уилям Уиър

   ISBN 978-954-574-081-7 

  

Сист. No: 59658

- 549 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 2. Първото българско царство / Александър Тренев, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Георги Атанасов, Георги Николов, Иван Лазаров, Илия Илиев, Йордан Андреев, Пламен Павлов

   ISBN 978-954-574-082-4 

  

Сист. No: 59659

- 550 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 3. Византийското владичество и Второто българско царство / Александър Тренев, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Георги Атанасов, Иван лазаров, Йордан Андреев, Пламен Павлов

   ISBN 978-954-574-083-1 

  

Сист. No: 59660

- 551 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 4. В сянката на азиатската деспотия / Александър Тренев, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Емил Георгиев, Иван Тютюнджиев, Йордан Минчев, Олга Тодорова, Пламен Павлов

   ISBN 978-954-574-084-8 

  

Сист. No: 59661

- 552 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 5. Българското Възраждане - от Паисиевата история до Кримската война / Анна Рошковска, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Б. Данков, В. Бонева, Ем. Георгиев, Ил. Пехливанов, Ил. Тодев, Й. Минчев, К. Михайлов, Л. Василева, Л. Спасов, Н. Тулешков, Н. Червенков, П. Ст. Петков, Пл. Божинов, Пл. Павлов, Р. Петрова-Василева, Св. Елдъров, Хр. Глушков

   ISBN 978-954-574-085-5 

  

Сист. No: 59662

- 553 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 6. Българското Възраждане - пътят към свободата / Ана Кочева, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Ат. Шопов, В. Антонова, Е. Налбантова, Ив. Г. Илиев, Ив. Лазаров, Ив. Стоянов, Ив. Тодорова, Ил. Пехливанов, К. Иванова, Л. Спасов, Н. Червенков, Пл. Божилов, Пл. Павлов, Св. Жеков

   ISBN 978-954-574-086-2 

  

Сист. No: 59663

- 554 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 7. От Освобождението до независимостта / Александър Въчков, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Ал. Гребенаров, Ал. Тренев, А. Анчева, Б. Гърдев, В. Милачков, Ив. Г. Илиев, Ив. Тютюнджиев, К. Бъклова, Л. Спасов, М. Палангурски, О. Стамболиев, Пл. Крайски

   ISBN 978-954-574-087-9 

  

Сист. No: 59664

- 555 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 8. За обединение на разпокъсаното Отечество / Александър Въчков, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: Ал. Гребенаров, А. Джонев, Пл. Павлов, Св. Елдъров

   ISBN 978-954-574-088-6 

  

Сист. No: 59665

- 556 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 9. Между двете световни войни / Александър Тренев, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт. : А. Джонев, А. Анчева, Б. Гаврилов, Ив. Г. Илиев, Ив. Тютюнджиев, Л. Спасов, М. Палангурски, Н.асилева, О. Стамболиев, П. Колев, Пл. Павлов, Св. Елдъров

   ISBN 978-954-574-089-3 

  

Сист. No: 59666

- 557 -

ФДЧ/941Б/Б34 

Бележити българи  : Илюстрована енциклопедия : В 10 т. /  Отг. ред. Пламен Павлов ; Консулт. за ил. Александър Въчков . - София : Световна библиотека, 2012 . - 23 см

   Разпостранява се като прил. към в. Труд или в. 24 часа.

   Т. 10. От Втората световна война до днес / Ангел Петров, и др. . - 159 с. : с цв. ил.

   Други авт.: А. Анчева, Б. Гаврилов, Б. Гърдев, Г. Николов, Д. Шишков, Ив. Тютюнджиев, И. Палийски, К. Стоянов-Окела, К. Йорданова, М. Божикова, М. Стаменов, О. Стамболиев, О. Шурбанова, Пл. Павлов, Р. Пенчева, Р. Гаврилова, С. Петрова

   ISBN 978-954-574-090-9 

  

Сист. No: 59667

- 558 -

ЗВ/941Б.082/Л36 

Дойнов, Дойно Христосков

   Левски : Най-ясната загадка : Научнопопулярна биография / Дойно Дойнов . - София : Общобълг. к-т и Фонд. "Васил Левски", 2012 . - 376 с. : с ил. ; 21 см

   В кн. посочено и изд. Златен змей.

   ISBN 978-954-92143-9-0 

  

Сист. No: 59530

- 559 -

ЗВ/941/949/И27 

Иветич, Еджидио

   Балканските войни / Еджидио Иветич ; Прев. [от итал.] Велимира Костова-Върлакова ; Отг. ред. Наталия Петрова . - София : Ciela, 2012 . - 203 с. : с к. ; 21 см

   Съдържа и Хронология. - Библиогр. с. 184-192

   ISBN 978-954-28-1202-9 

  

Сист. No: 59535

- 560 -

II 413 

Марков, Георги Георгиев

   България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911 - 1913 : [Моногр.] / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 566 с. : със сн. ; 27 см + 1 к., 3 сх.

   Прил.: Етногр. к. на България през последната година преди Освобождението / Състав. В. Миков ; Сх. 2. Разпределение на силите, районите за съсредоточаване, задачите на армиите, отрядите и групите на държ. от Балк. съюз и предполагаемата групировка на турците ; Сх. 4. Лозенградската операция (срещното движение на 9 и 10 (22 и 23). Х. 1912 г. ; Сх. 27. Атаката на Одринската крепост 11(24). ІІІ. 1913 г. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 557-562

   ISBN 978-954-09-0725-3 

  

Сист. No: 59711

- 561 -

ФДЧ/941Б/П44 

Петков, Пламен

   Българите преди България / Пламен Петков ; Фотогр. Красимир Михайлов, Пламен Петков ; Ил. Анна Цочева . - София : Труд, 2012 . - 212 с. : с цв. ил., табл., к. ; 29 см . -  (Поредица Родина ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-398-143-4 

  

Сист. No: 59542

Пазарджишки автори - художествена литература

- 562 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка

   Огледално : Поезия / Стефка Данева . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 48 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-336-4 

  

Сист. No: 59830

- 563 -

ЗВ/Б-1/М61, К/82/М61ЗВ/Б-1/М61; К/82/М61

Милушев, Димитър

   Шепот в есенните листи : Първа книга / Димитър Милушев . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-684-330-2 

  

Сист. No: 59832

- 564 -

К/82/Х80 

Христович, Стоянка

   История на Ловно-рибарския съюз в Пазарджик : [Разкази] / Стоянка Христович . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 36 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-684-331-9 

  

Сист. No: 59835

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 565 -

К/63/Н26 

Наръчник на общуването  /  Състав. Соня Казакова и др . - Пазарджик : Беллопринт, 2009 . - 64 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   По проект "Изкуството да общуваме в училище" Други състав. : Г. Гаджева, Т. Симова, Т. Панева. - Изд. на Математическа гимназия "Константин Величков" - Пазарджик. - Съдържа и Анкета. - Библиогр. с. 64

   ISBN 978-954-684-241-1 

  

Сист. No: 59836

- 566 -

ЗВ/929.5/.9/П33, К/975/П33ЗВ/929.5/.9/П33; К/975/П33

Из историята на Пелевия род в гр. Ракитово  / Ламбри Димитров Пелев . - Съкр. изд. . - Пазарджик : Беллопринт, 2010 . - 16 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 59838

Краеведска литература

- 567 -

Гр1/9/Р74 

Родное Ставрополье  : Фотоальбом /  Глав. ред. Н. И. Дьяконова ; Фотохудож. Дмитрий Дьяконов ; Перев. В. Бабаян . - Ставрополь : Жемчужина Кавказа, 2006 . - 164 с. : с ил. ; 29 см

   Парал. текст на англ. яз.

   ISBN 5-902488-03-6 

  

Сист. No: 59847

- 568 -

Ч1/908/С61 

Ставрополь в легендах  : [Книга-альбом] /  Авт. текста Николай Чернов и др . - Б. м., 2011 . - [25] с. : с ил. ; 29Х29 см

   По заказу Администрации города Ставрополя. - Другие авт. текста Г. Куц, Д. Яковенко, Э. Акбари, Д. Лаврик. - Парал. текст на англ. яз.

  

Сист. No: 59846


 Индекс по АВТОРИ

Абел, Сам 127 
Аверкович, Екатерина Неделчева 112 
Аврамов, Стефан 214 536 538 
Агаси, Андре 144 
Адлър, Елизабет 304 
Акбари, Эвелина 568 
Алан, Шарлот Вейл 202 
Алард, Уилям Албърт 127 
Александрова, Надежда 158 
Александрова, Татяна 154 
Алексеев, Сергей 219 220 221 222 
Алексеев, Сергей Трофимович 219 220 221 222 
Алексиева, Соня 66 
Алексов, Румен 368 413 
Алексова, Ралица 385 
Алексова, Ралица Димитрова 385 
Алексова, Росица 216 
Алиенде, Исабел 353 
Алън, Сара Адисън 239 266 
Амбьорнсен, Ингвар 182 223 
Анастасов, Константин 436 458 
Анастасов, Никола 135 
Ангелов, Валентин 126 133 
Ангелов, Валентин Ангелов 126 133 
Ангелов, Д. 547 
Ангелов, Петьо 232 233 234 
Ангелова, Искра 387 
Ангелова, Искра Асенова 387 
Ангелова, Пенка 346 
Андонова, Емилия 256 264 277 278 296 
Андреев, Йордан 549 550 
Андрюс, Анди 240 267 
Антонов, Павел 282 
Антонова, Весела 430 
Антонова, Веселина 553 
Антонова, Диана 58 
Антонова, Диана Антонова 58 
Антонова, Катя 431 
Анчева, Антоанета 554 556 557 
Арабаджийски, Николай 30 
Арабаджийски, Николай Запринов 30 
Арагон, Жан-Клод 146 
Аретов, Николай 85 
Арнолд], Р. 470 
Асенов, Емил 57 
Асенова, Гинка 199 
Атанасов, Владимир 36 
Атанасов, Георги 548 549 550 
Атанасов, Стоян 14 36 
Атанасова, Атанаска 154 
Атанасова, Даниела 121 
Атанасова, Даниела Танева 121 
Атанасова, Тодорина 14 
Ауст, Курт 305 
Аш, Мери Кей 67 
Бабаян, В. 567 
Баев, Йордан 39 
Баева, Антоанета 414 
Баева, Антоанета Георгиева 414 
Бакалова, Елка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Балабанов, Михаил 526 
Балдачи, Дейвид 306 371 
Балчева, Антоанета 85 
Банева, Евелина 67 101 
Банова, Емилия 74 
Баркър, Сисили Мери 489 
Баро, Никола 268 
Баташки, Илия 93 94 
Баташки, Илия Атанасов 93 94 
Батмангелидж, Фарадун 92 97 
Батманжелидж, Ф. 95 
Батманжелидж, Файридун 97 
Батманжелидж, Фарадун 92 97 
Батманжелидж, Фарудин (1931 - ) 92 95 97 
Батмейкър, Джулиан 149 
Батън, Джон 499 
Бейкър, Джеймс 307 
Бейлери, Русана 85 
Бел, Джулиан 131 
Белчински, Валери-Михаил 504 505 
Бенвенути 499 
Бендейвид-Вал, Лиа 127 
Бенева, Свобода Танева 90 
Бибина, Йорданка 85 
Бибова, Николета 517 
Бижев, Бижо 123 
Бийвърс, Емили 531 
Бийтън, Марк 42 68 
Благов, Крум 46 
Благов, Крум Йончев 46 
Благоева-Хазърбасанова, Елена 47 
Блек, Холи 476 492 493 
Блоксидж, Хелън 149 
Бовоар, Симон дьо 189 203 269 
Богданов, Иван 158 
Богданов, Иван Генчев 158 
Богданов, Мартин Кирилов 419 
Божанова, Ивайла 170 347 378 
Божикова, Милена 557 
Божилов, Венцислав 317 327 
Божилова, Румяна 85 
Божинов, В. 547 
Божинов, Пламен 552 553 
Божков, Васил 113 
Болинага, Иниго 43 
Бонев, Стефан 432 
Бонев, Стефан Бончев 432 
Бонева, Вера 552 
Борил, Марк 149 
Боров, Цветан Тодоров 36 
Ботин, Висенте 48 
Бочева-Уики, Мая 468 
Бошнаков, Красимир 93 94 
Бошнаков, Красимир Трендафилов 93 94 
Бояджиев, Христо 93 
Браун, Сандра 173 185 190 204 205 206 241 308 
Брет, Реджина 22 
Буковски, Чарлс 309 
Буржоа, Полет 508 509 510 
Буш, Джордж 49 
Буш, Джордж Уокър 49 
Бушардо, Югет 162 
Бушков, А. 242 270 363 
Бушков, Александър 191 192 193 207 224 225 243 244 245 271 310 311 358 359 361 364 365 369 372 
Бушков, Александър Александрович 191 192 193 207 224 225 242 243 244 245 270 271 310 311 358 359 361 363 364 365 369 372 
Бъклова, Катя 554 
Бърдаров, Георги Костадинов 533 
Бъчварова, Кремена 319 
Бюканан, Марк 31 
Вагенщайн, Анжел 415 
Ваксберг, Татяна 265 
Валера, Хуан 312 
Вангелова, Силвия 176 
Ванер, Семих 539 
Варгас, Фред 246 
Варимезов, Константин 135 
Василев, В. 547 
Василев, Калин 433 
Василев, Калин Кирилов 433 
Василева, Валя 416 
Василева, Лиляна 552 
Василева, Маргарита 206 
Василева, Маргарита Андреева 206 
Василева, Нена 556 
Вачков и др., Даниел 547 
Вачков, Григор 135 
Вачкова, Мартина 135 
Вачкова, Силвия 135 
Везенков, Александър 539 
Велев, Венцислав 547 
Велкова, Борислава 51 
Велкова, Саня 85 
Велчева, Цветелина 521 522 
Венков, Венцислав 343 
Венков, Венцислав К. 313 
Венкова, Диана 124 125 
Венов, Богомил 123 
Веселинов, Явор 417 
Видал, Сесар 272 
Викторова, Калина 154 
Владимирова, Илияна 465 467 471 511 512 515 516 
Волгин, Петър 387 
Волмър, Доминик 149 
Волмър, Мари-Луиз 149 
Вонегът, Кърт 313 
Воронски, Владимир 159 
Вуков, Георги 78 
Вутова-Стефанова, Вера 349 
Вълков, Петко 43 
Вълчанов, Рангел 136 402 
Вълчанов, Рангел Петров 136 402 
Вълчев, Любен 388 
Вълчев, Любен Симеонов 388 
Вълчев, Шон 388 
Въчков, Александър 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 
Габровска, Дори 185 205 281 329 354 
Габровска, Дори Генадиева 185 205 354 
Гавалда, Анна 174 273 
Гаврилов, Борислав 556 557 
Гаврилова, Райна 557 
Гаджева, Гергана 19 565 
Галахър, Мери-Ан 534 
Галовски, Марин 341 377 
Гандев, Христо 547 
Ганев, Георги 436 458 
Ганев, Младен 249 
Ганчев, Павел 531 
Ганчевски, Бойко 32 
Ганчевски, Бойко Георгиев 32 
Гарабедян, Илвана 308 
Гарабедян, Илвана Иванова 308 
Гарелов, Иван 53 
Гаруд, Джули 354 
Гейтс, Уилям 67 
Гемел, Дейвид 194 200 201 
Гемел, Дейвид Андрю 194 200 201 
Гемел, Стела 194 
Генчева, Цветана 198 263 319 323 
Георгиев, Весел Цанков 506 
Георгиев, Емил 551 552 
Георгиева, Жечка 403 
Георгиева, Жечка Димитрова 403 
Георгиева, Любов Жонкова 17 27 
Георгиева, Милена 85 
Георгиева, Сашка 49 
Герджикова, Мария Димитрова 151 153 
Гешева, Йорданка 547 
Гидиън, Мелъни 314 
Гидънс, Антъни 29 
Гиу, Ян 208 226 227 247 248 366 
Глатауер, Даниел 249 
Гловър, Дъглас 228 
Глушков, Христо 552 
Големански, Васил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Големинов, Чудомир 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Головински, Евгени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Гонгалов, Иван 514 517 
Господинов, Георги 452 
Господинов, Георги Георгиев 452 
Гоцев, Димитър 547 
Гоцева, Дивна 547 
Градев, Дончо 33 
Градев, Дончо Николов 33 
Гребенаров, Александър 547 554 555 
Грегъри, Филипа 315 
Григориаду, Анета 436 458 
Гришам, Джон 316 
Грос, Даниел 67 
Грънчаров, Стойчо 547 
Грюел, Евилина 116 
Гърдев, Борислав 554 557 
Гърдев, Костадин 547 
Гюзелев, Васил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Дабижева, Деница 453 
Дайъмънд, Мерилин 101 
Дайъмънд, Харви 101 
Дамянов, Боян 350 
Дамянов, Дамян 113 
Дамянов, Дамян Николов 59 113 
Дамянова, Елена 48 
Данева, Стефка 457 562 
Даниел Грос и списание Forbes 67 
Данилова, Анна 209 274 355 360 
Данилова, Анна Василиевна 209 274 355 360 
Данков, Борис 552 
Дачев, Юрий 135 140 
Дворянова, Емилия 391 
Дворянова, Емилия Валтер 391 
Дворянова, Лиляна 391 
Деверо, Джуд 275 
Дейвис, Ребека 149 
Демил, Нелсън 317 
Денцер, Хорст 37 38 
Дечева, Гергана 318 320 
Дешева, Станини 457 562 
Джебарова, Теодора 127 
Джеймс, Е. Л. 318 319 320 
Дженингс, Шарън 508 510 
Джефри, Сийн 510 
Джонев, Ангел 555 556 
Джонсън, Джон Х. 67 
Джордано, Паоло 250 
Джорджева, Богдана 122 
Дзефирели, Франко 137 
Дий, Катерин 527 
Дикенс, Чарлс 321 
Димитров, Димитър 196 548 
Димитров, Илчо 547 
Димитрова, Ангелина 218 
Димитрова, Анна 475 
Димитрова, Буря 272 
Димитрова, Ина 63 
Димитрова, Кристин 404 
Димитрова, Кристин Костадинова 404 
Димитрова, Маргарита 154 
Димитрова, Таня Василева 89 
Димов, Венцислав 85 
Димов, Иван 469 
Димов, Нено 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Димова, Неда 300 537 
Димова, Теодора 405 
Димова-Бренстрьом, Неда 91 
Димчев, Кирил Василев 151 153 
Динев, Михаил 107 
Динев, Михаил Петров 107 
Дисней, Уолт 67 
Дисни, Уолт 67 
Дитерлизи, Тони 476 492 493 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 534 
Дойнов, Дойно 558 
Дойнов, Дойно Христосков 558 
Дойнов, Пламен 85 
Дойчева, Венета 141 
Докрей, Трейси 325 480 481 482 483 497 
Долапчиева, Майя 149 
Донева, Мария 173 279 321 
Донцова, Даря 210 
Донцова, Даря А. 210 
Дончев, Антон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Дончева, Анка 125 
Дончева-Стаматова, Антоанета 295 357 491 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 295 357 
Дочев, Михаил 114 
Дочев, Христо 114 
Драганов, Александър 486 
Драгоева, Деяна 447 
Драгостинова, Жанина 261 
Друмев, Емил 97 
Дубчак, Анна Васильевна 274 355 
Душанов, Иван 105 
Дьяконов, Дмитрий 567 
Дьяконова, Н. И. 567 
Дякова-Чехович, Събка 434 
Евтимов, Евтим 453 454 
Евтимов, Иван 288 
Евтимова, Светла Петрова 89 
Егеланд, Том 251 
Еко, Умберто 322 
Елдъров, Светлозар 547 552 555 556 
Елин Пелин 494 
Елис, Дейвид 195 
Ендсьо, Даг Ойстейн 16 
Енчев, Младен 75 
Енчев, Младен Стоянов 75 
Ефтимова, Андреана 20 
Ефтимова, Андреана Борисова 20 
Жеков, Светозар 553 
Желева, Силвия 304 
Железова, Александрина 418 
Загорчев, Марин 146 309 
Заимова, Рая 85 
Зайцев, Валерий 210 
Зарев, Владимир 389 406 435 
Захариева, Райна 80 
Захариева, Райна Сергеева 80 
Захова, Калина 495 
Здравкова, Росица 385 
Златарева, Галина Йорданова 407 408 
Златина, Галина 407 408 
Змийчаров, Петър 138 
Зюсак, Маркъс 252 
Ибанес, Миранда 276 
Иванов, Веселин Савов 106 
Иванов, Иван Димов 469 
Иванов, Мартин 547 
Иванов, Росен 204 
Иванов, Росен Иванов 204 
Иванов, Христо Нанев 24 25 
Иванова, Ваня 54 
Иванова, Ваня Петрова 54 
Иванова, Капка 553 
Иванова, Милена 276 
Иванова, Петя 54 
Иванова, Петя Петрова 54 
Иванович-Лер, Албена 477 478 
Иветич, Еджидио 559 
Игнатов, Игнат 23 
Игнатов, Игнат Иванов 23 
Игов, Светлозар 164 
Илиев, Андрея 373 437 
Илиев, Георги Илиев 110 
Илиев, Иван 553 
Илиев, Иван Г. 554 556 
Илиев, Илия 549 
Илиев, Илиян 194 
Илиев, Радослав 464 
Илиева, Ивана 530 
Илиева, Ивана Иванова 530 
Илиева, Людмила Борисова 301 302 303 
Илиева, Мария Костова 152 
Илиева-Сивкова, Людмила 301 302 303 
Илчева, Стоянка 285 332 333 
Иналджък, Халил 535 
Исусов, Мито 547 
Йенсен, Бент 40 
Йовков, Йордан 384 
Йокимов, Петър 85 
Йончева, Виолета 172 177 
Йорданова, Кристина 557 
ЙОСИФОВА, Бригита 390 
Йотов, Станимир 252 
Йотова, Рая 42 68 
Йотова, Христина 242 243 270 363 364 
Кавалова, Ирина 496 501 
Кадийски, Кирил 293 
Казакова, Соня 19 565 
Калайджиян, Антония Ховсеп 78 
Калинов, Красимир 34 
Калинов, Красимир Бойчев 34 
Калоянчев, Георги 135 
Калъчев, Милен 466 
Каменова, Анна 392 
Каменова, Габриела 80 
Каменова, Емилия 165 
Каменова, Емилия Стойчева 165 
Капоти, Труман 253 
Каприев, Георги 139 
Караганев, Румен 547 
Каракостова, Румяна 142 
Каралийчев, Ангел 496 525 
Каралийчев, Ангел Иванов 496 
Караманов, Апостол 438 
Карастойчева, Емилия 239 266 290 314 
Карастойчева, Емилия Станимирова 239 
Карастоянов, Христо 439 
Карастоянов, Христо Тодоров 439 
Карбовски, Мартин 419 
Карлуковска, Снежана 85 
Касийотов, Христо 135 
Каст, Кристин 254 255 256 257 277 278 
Каст, П. С. 254 255 256 257 277 278 
Качева, Анюта 182 
Кери, Питър 183 
Кестнер, Ерих 462 479 
Кийс, Мариан 323 
Кингсли, Чарлз 258 
Кингсли, Чарлс 258 
Кини, Джеф 526 
Киркова-Жекова, Вера 326 
Киров, Ваньо 58 
Кирова, Лилия 85 
Кирова, Милена Георгиева 156 157 
Киряков, Теодоси 487 
Китинска, Зорница 179 180 181 298 299 
Китинска, Зорница Стефанова 180 
Кларк, Бренда 509 
Клийв, Пол 324 374 
Клиъри, Бевърли 325 480 481 482 483 497 
Коб, Джоди 127 
Кобен, Харлан 279 
Ковачев, Асен 55 
Ковачев, Асен Златков 55 
Коев, Кольо 35 
Коева, Мария 189 203 
Коелю, Паулу 326 
Козовски, Лило 104 
Кол, Питър 149 
Коларов, Георги 87 
Колев, Иван 13 
Колев, Иван Георгиев 13 
Колев, Йордан 547 
Колев, Петко 556 
Колева, Елена 495 
Колинс, Сюзан 229 259 280 379 380 381 
Колковска, Сия Борисова 81 546 
Комитова, Юлия 132 
Комогорова, Светлана 289 
Конева, Румяна 547 
Константинова, Нели 388 
Конъли, Майкъл 327 
Корнуел, Патриша 328 375 
Коробко, Денис 297 
Косев, Димитър 547 
Косев, Константин 118 
Косев, Константин Петков 118 
Костадинов, Тодор 440 
Костадинова, Петя 154 
Костов, Атанас 69 
Костова, Галина 230 
Костова, Людмила 268 
Костова, Маня 353 
Костова, Мария 152 
Костова-Върлакова, Велимира 559 
Костурков, Йордан 160 166 393 
Костурков, Йордан Йорданов 160 166 393 
Коубън, Харлан 279 
Коцев (Шошо), Димитър 253 
Коцев, Константин 135 
Коцева, Елена 461 
Коцева, Елица 80 
Кочева, Ана 553 
Краев, Георг 86 
Краев, Георг Димитров 86 
Краев, Иван 507 
Краева, Иванка 507 
Крайски, Пламен 554 
Крейн, Уолтър 499 
Кренц, Джейн Ан 186 281 329 
Кристи, Агата 282 
Крок, Рей 67 
Кронин, Джъстин 283 
Кругман, Пол 63 
Кръм, Робърт 309 
Кръстева, Илияна Йорданова 151 153 
Кръстева, Невена 307 
Кубарелова, Красимира 394 409 
Кубарелова, Красимира Станчева 394 409 
Кузмова-Зографова, Катя 85 155 
Куин, Джулия 284 330 
Куин, Сузана 331 
Куманов, Милен 547 
Кунерт, Алмуд 465 471 484 511 512 516 
Кунерт, Алмут 465 467 471 484 511 512 515 516 
Кунц, Дийн 285 332 
Кунц, Дийн Р. 285 333 
Кутева, Диана 186 
Кутева, Диана Янакиева 186 
Куц, Герман 568 
Куцарова-Леви, Магдалена 337 
Кънева, Капка 477 478 
Лаврик, Дарья 568 
Лазаров, Иван 549 550 553 
Лазарова, Десислава 101 465 511 
Лазарова, Десислава Михайлова 465 
Лазарова, Калина 324 374 
Лакова, Мери 154 
Лактионова, Галина 26 
Лами, Жан-Клод 161 
Лаптев, Веселин 306 348 371 
Латева, Екатерина 508 509 510 513 524 
Латева, Екатерина Иванова 518 519 520 523 
Леви, Антъни 536 
Леви, Ирен 441 
Лей, Джон 508 
Лемке, Хорст 479 
Ленк, Фабиан 465 467 471 484 511 512 515 516 
Леонард, Ерика 318 319 320 
Лесинг, Дорис 211 260 
Лилов, Григор 50 
Лилов, Григор Тодоров 50 
Личкова, Боряна 148 
Лоб, Джанис 528 529 
Лобошки, Светослав 517 
Лозанова, Саша 85 
Лолова, Татяна 139 
Лолова, Татяна Желязкова 139 
Лоуел, Елизабет 334 
Лофтъс, Дейвид 121 
Любомирова, Калина 187 544 
Люцканов, Людмил 188 
Майер, Ханс 37 38 
Макайвър, Джоел 128 132 
Макгауан, Уилям 67 
Македонски, Милен 517 
МакКормик, Сайръс 67 
Макнот, Джудит 171 184 230 
Ман, Джон 534 
Манафова, Райна 547 
Манушева, Ирина 476 492 493 
Маргаритова, Нели 498 
Мариас, Хавиер 301 302 303 
Маринина, Александра 335 376 
Марков, Георги 547 560 
Марков, Георги Георгиев 560 
Маркова, Румяна 291 292 340 
Мартин, Джеймс 149 
Мартин, Джордж Р. Р. 286 382 
Масларова, Емилия Л. 351 352 
Машев, Красимир 468 
Меворах, Валери Нисим 178 469 
Медникаров, Стоян 169 
Мене, Ребека 149 
Меразчиев, Васил 115 
Меразчиев, Васил Богомилов 115 
Мерил, Чарлс 67 
Мермерски, Йонко 98 100 102 103 
Мермерски, Йонко Христов 98 100 102 103 
Мермерски, Христо 98 100 102 103 
Мермерски, Христо Минков 98 100 102 103 
Милачков, Володя 547 554 
Милн, Алън А. 485 
Милн, Алън Александър 485 
Милушев, Димитър 459 563 
Милър, Антония 531 
Милър, Сам 336 
Минаев, Сергей 356 
Минаев, Сергей Сергеевич 356 
Минасян, Гаяне 77 
Миндова, Людмила 85 
Минчев, Емил 197 228 258 262 336 386 472 
Минчев, Йордан 551 552 
Мириманова, Екатерина 96 119 
Мириманова, Екатерина Валериевна 96 119 
Мирославова, Романьола 454 514 517 
Митев, Борис 123 
Митева, Ива Николова 342 
Михайлов, Красимир 561 
Михайлов, Крум 552 
Михайлова, Аксиния 455 
Михайлова, Аксиния Тодорова 455 
Михайлова, Михаела 83 
Михалева, Лиляна 456 
Мичев, Стефан 39 
Мичева, Цветана 547 
Мичева-Грюел, Евилина 116 
Мичъл, Дейвид 337 
Мишу, Кармен 396 420 
Мишу, Кармен Викторова 396 420 
Молев, Владимир 502 
Морган, Дж. П. 67 
Морис, Робърт 67 
Мръчков, Васил 74 
Мундрова, Славянка 241 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 241 
Мур, Ева 509 
Мурдаров, Владко 154 
Мусаков, Владимир 479 
Найт, Али 338 
Налбантова, Елена 553 
Нанев, Христо 18 24 25 
Нанова, Ани 145 
Нанова, Ани Любенова 145 
Нардини 499 
Насименто, Велин Мануел ду 344 
Начкова, Мая 109 
Негенцов, Генчо Станчев 464 
Недкова, Десислава 489 
Недялков, Стойко 123 
Нейков, Георги Димитров 90 
Немчев, Вергил 442 
Немчев, Вергил Бинков 442 
Ненкова, Силвия Вангелова 176 
Ненова, Виолета 195 
Нешева, Диана 345 
Никифоров, Минчо 494 
Никова, Румяна Йовева 75 
Николаева, Силвия 79 
Николов, Георги 549 557 
Николов, Никола 87 
Николов, Николай 70 
Николов, Николай Иванов 70 
Николов, Тодор 88 
Николова, Ива 191 192 193 207 209 224 225 238 244 245 271 310 311 342 356 358 359 360 361 362 365 369 372 
Николова, Лени Алексиева 90 
Николова, Мирослава 384 
Николова, Силвия Николаева 79 
Николчев, Живко 528 529 
Ницше, Фридрих 288 
Ницше, Фридрих Вилхелм 288 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 290 
Нишков, Александър 504 505 
Нойес, Ранди Б. 21 
Норквист, Свен 513 518 519 520 521 522 523 524 
Нюкомб, Пол 149 
Нягулов, Благовест 547 
Обретенов, Иван 135 
Овчаров, Владимир Атанасов 89 
Огилви, Дейвид 67 
Оливър, Джейми 121 
Омайников, З. 145 
Омайников, Захари 48 
Омура, Джордж 111 
Орачев, Атанас 548 
Оринджър, Джули 339 
Орстед, Петер 537 
Павлов, Пламен 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 
Павлова, Светлана 202 
Падалска, Силвия 294 331 
Падешка, Мая Йовкова 151 153 
Пайл, Хауърд 472 
Палангурски, Милко 554 556 
Паланюк, Чък 289 290 
Палийски, Иво 557 
Панайотов, Л. 547 
Панева, Татяна 19 565 
Панкова, Гергана 227 
Панкол, Катрин 291 292 340 
Парушева, Добринка 85 
Парцалев, Георги 135 
Парчев, Ивайло 29 
Парчев, Ивайло Атанасов 29 
Паскалев, Гeорги 93 
Паскалев, Георги 94 
Паскалев, Николай 154 
Паскалева, Златка 240 
Патулова, Ирена 26 467 471 484 512 515 516 
Паунова, Драгомира 64 
Пашалийска, Румяна 85 
Паяслиян, Симон 544 
Педерсен, Вилхем 499 
Пейчева, Лозанка 85 
Пелев, Ламбри Димитров 542 566 
Пенева, Ваня 212 
Пенева, Евелина 144 283 
Пенин, Румен Любенов 533 
Пенчев, Георги 71 
Пенчева, Анелия 124 125 
Пенчева, Радка 557 
Перчинкова, Катя 339 
Петков, Петко Ст. 552 
Петков, Пламен 561 
Петкова, Екатерина Петкова 81 546 
Петрарка, Франческо 293 
Петров, Ангел 557 
Петров, Ангел Маринов 151 153 
Петров, Валeри 178 
Петров, Валери 469 
Петров, Валери Нисимов 178 
Петров, Мариян 219 220 221 222 226 247 274 355 366 
Петров, Петър 392 
Петров, Ростислав 208 
Петрова, Димитрия 284 330 
Петрова, Здравка 335 376 541 
Петрова, Милена 530 
Петрова, Милена Стоянова 530 
Петрова, Наталия 559 
Петрова, Силвия 557 
Петрова, София 325 480 481 482 483 497 
Петрова, Стефка 150 
Петрова, Стефка Вълкова 150 
Петрова-Василева, Росица 552 
Петрунова, Донка 370 421 
Пехливанов, Илия 552 553 
Пинейро, Клаудия 341 377 
Пинкър, Стивън 15 
Пиркова, Бойка 171 
Пирьова, Боряна 99 
Пирьова, Боряна Генчева 99 
Писарев, Павел 422 
Писарев, Павел Николаев 422 
Платов, Евгени 514 517 
Пожаревска, Румяна 109 
Попов, Алек 423 
Попов, Борислав Димитров 81 546 
Попова, Мария Ганчева 81 546 
Попова, Олга Ставрева 151 153 
Попова, Станислава 92 
Поппетров, Николай 547 
Пранге, Петер 212 
Проданов, Кр. 470 
Проданов, Красимир 499 
Прошкова, Весела 267 
Пучков, Лев 342 
Пучков, Лев Николаевич 342 
Първанова, Румяна 547 
Раданова, Нели 137 
Раданова-Кушева, Нели Николова 137 
Радева, Емилия 140 
Радева-Лапчева, Валентина 498 
Радинска, Валентина 134 
Радинска, Валентина Димитрова 134 
Радичева, Калина 504 
Радичков, Йордан 500 
Радичков, Йордан Димитров 500 
Радичкова, Даниела 48 
Радкова, Антония Димитрова 153 
Раев, Димитър 104 
Разцвентиков, Асен 462 
Райков, Димо 424 
Райкова, Деница 229 259 280 315 379 380 381 
Райкова, Диана 190 
Райс, Луан 196 
Райчев, Георги 473 
Ралева, Стела Стоянова 56 
Ран Босилек 464 466 501 
Рангелова, Лилия 109 
Ранд, Айн 232 233 234 
Рафи, Елика 131 328 375 
Рачева, Гергана 129 
Рашева, Валентина 308 
Рашева, Валентина Борисова 308 
Рашкова, Нина 275 
Ребш, Деби 149 
Ревякина, Луиза 547 
Реймо, Чет 197 
Рикфелер, Джон Д. 67 
Ричи, Нино 213 235 236 
Риърдън, Рик 486 502 
Робърдс, Карин 176 198 
Робърдс, Карън 176 198 
Робъртс, Нора 169 170 175 
Робъртс, Уилям Оуен 214 
Ровеле-Фенати, Беатриче 147 
Рого, Д. Скот 17 27 
Роджърс, Найджъл 534 
Розова, Надежда 316 
Рой, Джефри 534 
Роне, Татяна дьо 294 
Роулинг, Дж. К. 343 
Роулинг, Джоан К. 343 
Рошковска, Анна 552 
Руменов, Иван 227 
Руменов, Румен 227 312 
Русев, Богдан 443 
Русев, Никола 487 
Русев, Никола Петров 487 
Русенова, София 184 
Русинов, Валери 286 382 
Русинов, Валерий 286 382 
Русков, Милен 425 
Рушкоф, Дъглас 117 
Савидж, Ан 528 529 
Савов, Веселин 106 
Савова, Камелия 109 
Савова-Симеонова, Камелия 109 
Савчева, Зорница 223 251 
Сантуш, Жозе Родригеш душ 344 
Сарноф, Дейвид 67 
Сафев, Георги Паскалев 93 94 
Свенсен, Хенрик 91 
Свиленов, Ананас 143 
Секулов, Александър 444 
Секулов, Александър Илиев 444 
Семерджиев, Петър 44 
Семкова, Боряна 161 162 
Серафимов, Димо 87 
Сербезова, Стойна 74 
Симеонов, Стефан 73 
Симеонов, Стефан Ангелов 73 
Симеонова, Кристияна Симеонова 81 546 
Симеонова, Маргарита Василева 81 546 
Симеонова, Стефанка 74 
Симидчиев, Тодор 123 
Симова, Олга 37 38 
Симова, Татяна 19 565 
Сирманов, Васил 111 
Славов, Герасим 282 
Славова, Вера 485 
Славчев, Славчо 457 562 
Сливенски, Мирчо 80 
Слотър, Карин 237 
Смит, Сали Бидъл 51 
София Х. 397 410 
Спасов, Калоян 507 
Спасов, Красимир 141 
Спасов, Людмил 552 553 554 556 
Спасов, Маламир 85 
Спиридонова, Юлия Симеонова 488 503 
Споутън, Инге 149 
Стайков, Димитър 129 
Стайкова, Елена 401 
Стайнбек, Джон 345 
Стайнова, Анна Михайлова 392 
Стайнова, Михаила 392 
Стайнова-Секулова], Мария 392 
Стамболиев, Огнян 554 556 557 
Стамболиев, Огнян Тодоров 142 
Стамболова, Албена 22 
Стаменов, Митре 557 
Станчев, Панко 101 
Станчева, Румяна 85 
Станчева, Руска 154 
Старирадева, Василена 16 21 
Стателова, Елена 547 
Стателова, Розмари 85 
Стефанов, Валери 426 
Стефанов, Валери Стоилов 156 157 
Стефанов, Родислав 28 
Стефанова, Калина 411 
Стефанова, Калина Стефанова 411 
Стефанова, Пенка 117 
Стефанова, Пенка Георгиева 117 
Стиглиц, Джозуеф 64 
Стоева, Красимира 398 
Стоева, Красимира Тодорова 398 
Стоилов], Борис Николов 473 
Стоилова, Илиана 154 
Стоилова, Любинка 85 
Стоилова, Пепа 334 
Стоичков, Румен 445 
Стоичкова, Соня 130 
Стойчев, Стамен 183 186 213 235 545 
Стойчев, Стамен Димов 183 186 
Стоянов, Валери 547 
Стоянов, Иван 553 
Стоянов, Лъчезар 547 
Стоянов-Окела, Константин 557 
Стоянова, Ваня 547 
Стоянова, Лиляна 95 
Стоянова, Росица 547 
Стратърн, Пол 538 
Суворов, Виктор 541 
Сугарев, Едвин 265 460 
Сугарев, Едвин Стефанов 460 
Събев, Бранимир 446 
Събев, Бранимир Димитров 446 
Талаков, Александър 265 
Тасева, Ирина 143 
Тафров, Стефан 322 
Ташева, Росица 246 269 
Терзиева, Маргарита 257 
Терзийски, Калин 447 
Терзийски, Калин Николов 447 
Тоб, Едуард А. 101 
Тодев, Илия 552 
Тодоров, Добромир 88 
Тодоров, Н. 547 
Тодоров, Цветан 14 36 
Тодорова, Десислава 125 
Тодорова, Иванка 553 
Тодорова, Олга 551 
Томов, Александър 367 395 399 400 412 427 
Томов, Александър Александров 367 395 399 400 412 427 448 
Томов, Александър Трифонов 45 
Томов, Алексдандър 45 
Томов, Милен 154 
Тотев, Пламен 215 231 454 499 
Тошев, Здравко 527 
Тошев, Здравко Антонов 527 
Тошкова, Витка 547 
Тошкова, Светла 52 
Травърз, Памела 461 463 
Траянова, Биляна 504 505 
Тренев, Александър 549 550 551 554 556 
Трир, Валтер 462 
Трифонова, Светлана 517 
Троая, Анри 172 177 187 199 216 
Троя, Анри 172 177 187 199 216 
Троянов, Илия 261 346 
Троянска, Невяна 65 
Тсиридис, Анестис 436 458 
Туз, Адам 543 
Тулешков, Николай 552 
Тютюнджиев, Иван 551 554 556 557 
Уайлд, Оскар 262 
Уат, Фиона 531 
Увалиев, Петър 445 
Узунов, Атанас 61 62 
Узунов, Атанас Димитров 61 62 
Уилсън, Джоузуф 67 
Уиър, Алисън 545 
Уиър, Уилям 548 
Уолтън, Сам 67 
Уорн, Фредерик 489 
Урумов, Александър 401 
Успенски, Едуард 490 
Фалконър, Колин 217 
Фесчиян, Даниела 109 
Филипова, Елена 15 
Филипова, Людмила 449 
Филипова, Ния 250 
Фиорато, Марина 295 357 
Фишър, Томас Гейбриъл 128 
Фокс, Катрин 263 
Форбс], Тимоти С. 67 
Форд, Хенри 67 
Франклин, Стюарт 127 
Хаджиев, Кристиян 120 
Хаджиев, Кристиян Стоянов 120 
Хаджикосев, Симеон 163 
Хаджикосев, Симеон Дончев 163 167 
Халачев, Любомир 450 
Халачев, Любомир Тодоров 450 
Халачева, Антония 128 
Халачева, Мая 490 
Харви, Дейвид Алън 127 
Харисън, Ерика 531 
Харисън, Лизи 491 
Хауф, Вилхелм 470 
Хейнс, Елизабет 347 378 
Хемингс, Кауи Харт 348 
Хокинс, Рейчъл 264 296 
Холт, Джон 77 
Христакуди, Фотини 85 
Христов, Борис 237 
Христов, Борис Рангелов 237 
Христов, Росен 287 
Христов, Хр. 547 
Христов, Христо 60 72 
Христов, Христо Станев 60 72 
Христова, Адриана Борисова 81 546 
Христова, Мариана Иванова 89 
Христова, Мирена 535 
Христович, Стоянка 451 564 
Христозов, Петър 428 429 
Хук, Джейсън 474 
Хук, Ричард 474 
Цакова, Ивка 41 
Цанев, Симеон 194 200 201 
Цанев, Симеон Димитров 200 201 
Цанков, Весел 506 
Цветанова, Росица 248 305 
Цветков, Любомир 40 
Цветков, Пламен С. 540 
Цветков, Пламен Симеонов 540 
Цонева, Мария 31 
Цочева, Анна 561 
Цочева, Надежда 155 
Цуцуи Ясутака 349 
Чайлд, Лий 350 
Чайлд, Мария 217 
Чаралозова, Катя 154 
Червенакова, Геновева 85 
Червенков, Николай 552 553 
Черкезов, Иван 397 410 
Чернева, Юлия 254 255 338 495 
Чернов, Николай 568 
Чижова, Елена 297 
Чизмарова, Елена 175 
Чобанова, Радка Атанасова 119 
Чобанова-Димова, Радка 96 119 
Чуков, Кръстьо 108 
Чулова-Маркова, Даниела 85 
Шаламов, Варлам 265 
Шарланджиева, Рада 260 
Шарова, Кр. 547 
Шафак, Елиф 351 352 
Шекспир, Уилям 178 
Шепард, Ърнст 485 
Шестаков, Константин 126 
Шишков, Димитър 557 
Шмит, Е.-Е. 299 
Шмит, Ерик-Еманюел 179 180 181 298 299 
Шопов, Атанас 553 
Шопов, Тодор 57 
Шулер, Крис 534 
Шумакова, Весела 174 273 
Шурбанова, Олга 557 
Щерионов, Щелиян 547 
Ъпдайк, Джон 188 
Ътън, Питър 528 529 
Юденич, Марина 238 362 
Юлка 488 503 
Якобсен, Рой 218 300 
Якова, Рада 490 
Яковенко, Дарья 568 
Янакиев, Константин 543 
Янева, Анелия 463 
Янчева, Светлана 499 
Янчева], Св. 470 
Ясутака Цуцуи 349 
Arnaudov, Petko 168 383 
Bielska, Jadwiga 82 
Bielski, Mieczyslaw 82 
Cool, Gerard 383 
Covill, Charlotte 83 
Furnival, Keith 532 
Modest, Julian 168 
Najdenova, Danuta 82 
Najdenowa, Danuta 82 
Rusev, Malgorzata 82 
Rusew, Malgorzata 82 
Russell, Ruth 532 
Scott, Peter 532 
Smith, Alastair 532 
Tatchell, Judy 532 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автобиография 137 
Ако можеха да говорят 384 
Английски за 4 седмици 149 
Ането 525 
Антикварят 242 363 
Атлас изправи рамене 232 233 234 
Ашхабадският крадец 271 369 
Бавният валс на костенурките 292 
Балканските войни 559 
Балконски цветя 125 
Банков контрол 57 
Банково посредничество 115 
Бележити българи 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 
Бийзъс и Рамона 482 
Биология и здравно образование 89 
Битието 389 
Битката за Лабиринта 502 
Бог никога не спи 22 
Богатите ще наследят 304 
Божествено зло 169 
Божият гняв 344 
Болна роза 159 
Бродещото съкровище 310 372 
Българите преди България 561 
България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911 - 1913 560 
Българска граматика 150 
Българска енциклопедия на народната медицина и здравето 103 
Български език и литература 151 153 
В стъклена къща 235 
Важни решения 49 
Вакантен пост 343 
Валентин 197 
Валкирия и новият световен ред 220 
Вдовици в четвъртък 341 377 
Великолепно 284 
Вицепрезидентът 52 
Вледенен 218 
Водата - натурално лекарство срещу затлъстяването, рака и депресията 95 
Военна морга 328 375 
Войник или Упование за обезсърчените 447 
Време за жени 297 
Всички ще умрем, а сега наздраве 402 
Всяка вечер в седем 450 
Във фокус 127 
Въведение в полицейската етика 73 
Възвишение 425 
Възмездието 399 
Възпламеняване 259 380 
География и икономика 533 
Голяма енциклопедия България 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Горещи страсти в рая 204 
Господ слиза в Атина 444 
Господин Ибрахим и цветята на Корана 179 
Гостенката 189 
Градска тарифа 335 376 
Демократичният терорист 247 366 
Демонично стъкло 296 
Детето чудо 300 
Димна завеса 205 
Дневникът на един дръндьо 526 
Дневникът на Мая 353 
Добре дошли в Трансилвания 238 362 
Добри момчета, лоши момичета 393 
Докато простосмъртните спят 313 
Досиетата на героя 486 
Други гласове, други стаи 253 
Думите 443 
Духът на Просвещението 14 
Дъщерята на Сиена 357 
Един изстрел 350 
Един подарен ден 273 
Една женска усмивка 268 
Едно незнайно място 246 
Екологично право 71 
Ел 228 
Елизабет, кралицата 51 
Жълтите очи на крокодилите 291 
Жътва 388 
За човека и свръхчовека 288 
Заветът 213 
Завист 241 
Завръщане в Сойертън Спрингс 267 
Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. 63 
Загадката Людмила Живкова 46 
Зад гърба ми - вратите на ада 355 
Законът 435 
Записки от режисьорския бележник 141 
Звезда над вълните 244 365 
Звездни рани 222 
Здравей тъма 173 
Здравей, Рада! 498 
Иво Андрич 164 
Игрите на глада 229 379 
Из историята на Пелевия род в гр. Ракитово 542 566 
Избрана 255 
Извисяване 436 458 
Изкуството да ръководиш себе си 21 
Изкушена 254 
Излишната част 442 
Изпепелена 277 
Изходът 406 
Икономика на Третия райх 543 
Името 439 
Интелектуалната собственост в интернет 69 
Испански любовници 276 
Истината за Metallica 128 
Истината за Георги Димитров 44 
Истината за живота след смъртта 26 
Истории от Дъкбург 495 
История на Армения 544 
История на България 547 
История на Ловно-рибарския съюз в Пазарджик 451 564 
Италианската мафия 42 68 
Йешуа 448 
Как децата учат 77 
Как Петсън и Финдъс изплашиха лисицата 518 
Как Петсън и Финдъс посрещнаха Коледа 519 
Как работи умът 15 
Как Финдъс оправи неразбориите в градината 520 
Как Финдъс пропъди петела Карузо 521 
Как Финдъс развесели тъжния Петсън 522 
Как Финдъс се загуби, когато беше малък 523 
Какво знае нощта 332 
Камино де Сантяго 28 
Капан за пираня 207 359 
Капитанът отиде на обяд и моряците завзеха кораба 309 
Кардинал Ришельо 536 
Кариера 428 
Катеричките от Сентрал парк са тъжни в понеделник 340 
Кафене Европа 85 
Кестени от Париж 424 
Килър 367 412 
Класици на политическото мислене 37 38 
Клопка 279 
Ключът на Сара 294 
Книга за оперетата и мюзикъла 142 
Книга за приятелството 527 
Когато вече ме нямаше 209 360 
Което е било и ще бъде 167 
Колекцията 324 374 
Колимски разкази 265 
Конфликтът на интереси по българското право 70 
Концерт в памет на един ангел 298 
Концерт за изречение 391 
Корпоративно счетоводство 110 
Коя съм...? 140 
Крадецът на книги 252 
Крал Артур и неговите доблестни рицари 345 
Кралица Елизабет I 545 
Кралска кръв 488 
Кралство в края на пътя 227 
Красива саможертва 334 
Кратка история на фашизма 43 
Краят е близо 91 
Крокодилът Гена и неговите приятели 490 
Кръв 418 
Кръвни братя 182 
Кръстина и райските ябълки 409 
Кули от камък и кост 386 
Купено дете 390 
Кухненски слон 468 
Кучешки времена 346 
Къде изчезна зимата 507 
Къде отиде тя 236 
Към края на времето 188 
Кървавият райх на Slayer 132 
Латински език 152 
Лев Толстой 216 
Левски 558 
Легендата реалност 24 
Лекарят от Сефарад 272 
Лицето ти утре 301 302 303 
Лобизмът 41 
Лов на олигарх 225 361 
Лов на пираня 191 358 
Лъжи 338 
Лъскави картинки 203 
Любовни пътеки 430 
Лятото преди мрака 211 
Макбет 178 
Макс 503 
Мандарините 269 
Марина Цветаева 172 
Маркетинг 58 
Маркови обувки 416 
Марма, Мириам 405 
Математика ІІ 88 
Медальонът 407 408 
Медичите 538 
Мениджмънт на класа 79 
Мери Попинз в парка 461 
Мери Попинз от улица Черешова ; Мери Попинз и съседите от номер осемнайсет 463 
Мечо Пух ; Къщичката в къта на Пух 485 
Микроикономика 56 
Миларепа 180 
Митове 75 
Митология на прехода 423 
Младо вино 454 
Мобилен езиков тренинг 147 
Моето меню за 30 минути 121 
Момичето, което преследваше луната 239 
Монтесума и свещеното сърце 515 
Морският дявол 245 
Мразя тази столица 356 
Мрак под слънцето 333 
На лов за дракони 474 
Най-големите бизнес истории на всички времена 67 
Най-дългата нощ 186 
Най-известните Суфи 287 
Наръчник на общуването 19 565 
Наследството на Арн 248 
Наука в градината 528 
Наука в кухнята 529 
Нашият общ приятел 321 
Невербалната комуникация 20 
Невидими изчадия 289 
Невидимите кризи 452 
Невидимият мост 339 
Невидимото братство 305 
Невинни лъжи 329 
Недалеч и неотдавна 53 
Нежни сърца 202 
Непобедимо лято 196 
Непокорна 256 
Нерон 537 
Неуредени сметки 263 
Нещата 419 
Нещо прекрасно 184 
Ние с Коко 134 
Ние, врабчетата 500 
Ние, гениите 403 
Нов мъж за разкош 323 
Новата демократична държава 45 
Новото момиче 491 
Обичам ли те? 387 
Обичам те 231 
Обичах я 174 
Облакът Атлас 337 
Обречени на смисъл 35 
Обща теория на икономиката 61 62 
Обща теория на счетоводната отчетност 122 
Обща теория на счетоводството 105 107 
Огледално 457 562 
Огледалото на света 131 
Одит на финансовите отчети 59 
Омъжените не говорят за любов 314 
Опасни тайни 281 
Опити за любов и щастие 433 
Оскар и Лусинда 183 
Оскар и розовата дама 181 
Османската империя 535 
Основи на счетоводството 104 
Основи на управлението 106 
Островът на смъртта 475 
От изкуство към антиизкуство 133 
Отец Паисий обикаля още... 453 
Открито 144 
Откъде идват коледните гирлянди? 477 
Откъснати страници 392 
Официален правописен речник на българския език 154 
Оцелелият 290 
Очите на Сталин 223 
Падане 327 
Пазителите на завета 251 
Пазителят на силата 221 
Палачинковата торта за рождения ден на Финдъс 513 
Палечко 469 
Палми 124 
Пантерата 317 
Пастернак 199 
Патиланско царство 501 
Патиланци 464 
Пенка Милева Касабова 80 
Пепита Хименес ; Доня Лус 312 
Персей 258 
Перфектно 1 368 413 
Петдесет нюанса освободени 318 
Петдесет нюанса по-тъмно 319 
Петдесет нюанса сиво 320 
Петокнижие Исааково 415 
Петсън и Финдъс спят на къмпинг 524 
Печатна грешка 449 
Пираня сред вълци 224 
Пиратът на кралицата 484 
Пластично-възстановителна и естетична хирургия 93 94 
Пленница на короната 315 
Поведенческа медицина 99 
Повишаване на политическото съзнание и основните граждански компетенции в променяща се Европа 76 
Погребението на Кастро 48 
Подарък за Дядо Коледа 514 
Подир изгубеното време 422 
Подпалвачът на Рим 516 
Покер с акула 210 
Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата 47 
Полицейско право 30 
Полунощ в стаята на сенките 175 
Портрети на предмети 138 
Последният Великден на императора 243 364 
Последният изход 411 
Последният харем 212 
Последно повикване 441 
Потомците 348 
Правосъдие в "Кръстовете" 311 
Пражкото гробище 322 
Практическо пчеларство 123 
Пратеник на мъжки времена 135 
Пред прага на храма 432 
Преди забравата 445 
Преследвана 257 
Призракът 431 
Приказка за Стоедин 487 
Приказки 466 
Приказки в края на времето 401 
Приложна природна медицина 102 
Принцесата от калта 400 
Пробудена 278 
Прозрения 18 
Проницателят 240 
Прорицания 25 
Професионални основи на AutoCAD 2006 111 
Проходът 283 
Психодиагностика на криминалното поведение 32 
Пътят към Йерусалим 208 
Пътят към Харвард 78 
Разговорен френски по най-лесния начин 146 
Разгромът 541 
Разкопчаване на тялото 455 
Размисли на един "посребрен" 438 
Рай 171 
Райско гнездо 198 
Рамона Белята 480 
Рамона Куимби на 8 г. 481 
Рамона Смелата 497 
Рекетьорът 316 
Рефлексии 160 
Рецепти към системата минус 60 119 
Речник на терминологията в графичното изкуство 130 
Робин Худ 472 
Родена в лед 170 
Родное Ставрополье 567 
Романът - що е то? 163 
Ръкописът на мръсните тайни 370 421 
Ръкописът, намерен в Акра 326 
С дъх на скандал 206 
Саломе и други пиеси 262 
Самоковска възрожденска дърворезба 126 
Самотата на простите числа 250 
Самоубийци или песента на Тиртуоко 417 
Сбогом любов 143 
Сбогом, Агата Кристи 373 437 
Сборник задачи по счетоводство на банките 109 
Сборник текстове и задачи по световна икономика 54 
Световна енциклопедия на пътешественика 534 
Светът е за двама 215 
Светът на мегамитовете 540 
Свободно падане 64 
Сделка за милиони 190 
Седмата вълна 249 
Сезонът на плашилото 460 
Секретното дело за лагерите 72 
Сексът и религията 16 
Сексът и София 397 410 
Сектата на егоистите 299 
Семейни сцени 349 
Сидни - Австралия 385 
Сила за живот 101 
Симон дьо Бовоар 162 
Синият фургон 396 
Синове на джихада 342 
Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война 39 
Системата минус 60 96 
Скалпел и любов 429 
Скандал на Олимпиадата 467 
Сладка приказка 530 
Сладки приказки 354 
Следата на пиранята 192 
Слепия градинар или Душата си тръгва в 10:34 426 
Смъртоносно 308 
Сойка-присмехулка 280 381 
Сонети за живота и смъртта на мадона Лаура 293 
Софийско жителство 440 
Социалният атом 31 
Социология 29 
Спасяването на африканските диаманти 506 
Сред лъжци 195 
Среднощен танц 330 
Ставрополь в легендах 568 
Сталин 40 
Стари шлагери и крем брюле 394 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки 34 
Стигма и личностна биография 33 
Стихоситнежи 456 
Стоян Михайловски 158 
Страсти и неволи 165 
Страховити царици 187 
Страхът от варварите 36 
Стръв за пираня 193 
Стъкларят от Мурано 295 
Стъклени гейши 331 
Стъпки в пясъка 414 
Супа от камъчета 478 
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия 112 
Счетоводни концепции и стандарти за финансово отчитане 113 
Съвършенство 230 
Съдебно-счетоводни експертизи 114 
Съкровищата на Валкирия 219 
Съкровището на антикваря 270 
Съкровището на викингите 511 
Тайна с цвят на праскова 266 
Тайната на Тутанкамон 512 
Тайните фалити на комунизма 60 
Тайният дневник на Мерилин 307 
Тайният живот на великите американски писатели 166 
Тайният път на мастилото 404 
Тайнственият отмъстител 465 
Тангра и неговият син 420 
Танц с дракони 286 382 
Теми. Автори. Проблеми 156 157 
Теория и практика на манипулацията 117 
Теория на организацията 120 
Терминологично-енциклопедичен речник по обществено-политически науки 81 546 
Ти не си болен, а просто си жаден 92 
ТИМ 65 
Това се случи на 35 май 479 
Топсекрет 50 
Торба приказки 499 
Тошко Африкански 496 
Триптих 237 
Триумфът на лешояда 395 
Троя 194 200 201 
Трудови отношения 2012 година 74 
Тургенев 177 
Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза 66 
Турция 539 
Тъмното място 336 
Тялото жадува за вода 97 
Убийство в дома на свещеника 282 
Убийство в театъра 471 
Увлечението 185 
Управление на икономиката 55 
Ура! Най-после и онемях! 136 
Уроци по грим и горчив шоколад 398 
Ускорение 285 
Учебник за здравословни храни, здравословно хранене и природна медицина 98 100 
Феите на цветята 489 
Философия 13 
Финансово-стопански анализ на предприятието 108 
Фитнес за женската душа 434 
Флирт с мрака 347 378 
Фолклорът като сувенир - начин на употреба в туризма 86 
Фолксваген Голф ІІІ, Венто 118 
Фразеологичен синонимен речник на българския език А-Я 145 
Франклин пътешества с кану 510 
Франклин си измисля псевдоним 508 
Франклин, мечето Рошко и бебето 509 
Франсоаз Саган 161 
Френска кухня 116 
Халифът щърк 470 
Хамилтън 226 
Харем 217 
Хариша 504 
Хариша и Анаитис 505 
Хвърчащата класна стая 462 
Хекс Хол 264 
Хенри и Бийзъс 325 
Хенри и клубът 483 
Химия и опазване на околната среда 90 
Хрониките на Спайдъруик 476 492 493 
Цвят на лавандула 275 
Цепнатината 260 
Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни 155 
Черната смърт 214 
Черно мляко 351 
Чест 352 
Честита Баба Марта 517 
Четиризначни математически таблици и формули 87 
Човекът, който обичаше Стивън Кинг 446 
Човешкият цирк и Крикор Азарян 129 
Чудесата 17 27 
Чудното огледало 473 
Чужди пари в ръцете ти 274 
Шепот в есенните листи 459 563 
Шепот в полунощ 176 
Шестият 306 371 
Щурият глобус 261 
Ян Бибиян 494 
Ясновидство 23 
[Eдна втора] 1/2 живот 139 
[Две хиляди шестдесет и шест] 2066 427 
[Еспанол] Espanol idiomatico 148 
[Ре-чейнч] Re-Chance 84 
[Триста шесдесет и пет] 365 художествени проекта 531 
I like pizza 83 
La misio de SAVA 383 
Literaturaj konfesoj 168 
Under the sea 532 
Zespol Szkol przy Ambasadzie Rzeczypospolitej im. Wladyslawa III Warnenczyka w Sofii 82 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австралия - пътеписи 385 
Австралия - социално-икономическо положение 385 
Автомобили - марки - наръчници и ръководства 118 
Автомобили - ремонт и монтиране - наръчници и ръководства 118 
Азарян, Крикор 129 
Азарян, Крикор - биографии 129 
Английски език - учебници за самообразование 149 
Армения - история 544 
Балканска война, 1912-1913 560 
Балкански полуостров - политика - история 39 
Банково дело - учебници за ВУЗ 57 
Банково счетоводство - учебници за ВУЗ 109 115 
Безсловесна комуникация 20 
Биология - тестове - учебници за средни училища 89 
БКП - дейци - биографии 44 
Българи - произход 561 
България - вътрешна политика - след 9. ІХ. 1944 72 
България - география - тестове - учебници за средни общообразователни училища 533 
България - енциклопедии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
България - история 547 561 
България - история - нова - 1918-1944 547 
България - литературознание 155 156 157 
България - стопанска география - тестове - учебници за средни общообразователни училища 533 
България - стопанска политика - история 60 
България - театър 129 
България - фолклористика 86 
Българска литература - теми, образи, сюжети 156 157 
Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища 153 
Българска литература - учебници за средни общообразователни училища 151 
Български език - граматика - учебници за самообразование 150 
Български език - правопис - речници 154 
Български език - синоними и антоними - речници 145 
Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 153 
Български език - учебници за средни общообразователни училища 151 
Български език - фразеология и идиоматика - речници 145 
Ванер, Семих 539 
Вачков, Григор (1932-1980) 135 
Великобритания - литературознание 159 
Висше образование - Европа - справочници 78 
Висше образование - САЩ - справочници 78 
Висши училища - САЩ - справочници 78 
Вода - лечебно действие - популярна литература 92 95 97 
Втора световна война 1939-1945 541 543 
Вътрешна политика - САЩ 49 
География - тестове - учебници за средни общообразователни училища 533 
Германия - стопанство - история 543 
Глобализация 45 
Глобални проблеми на човечеството 36 
Готварство - рецепти 119 
Готварство - Франция - рецепти 116 
Двадесети век 540 
Декоративни растения - наръчници и ръководства 124 
Демокрация 45 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 77 
Деца - образование и просвета - популярна литература 77 
Деца - умствено развитие - популярна литература 77 
Димитров, Георги (1882-1949 - биографии) 44 
Древен Рим - история 537 
Духовници, френски - биографии 536 
Държава 45 
Европа - етнография 85 
Европа - култура - социологични проблеми 85 
Европа - философия 14 
Европейска безопасност 39 
Екологично право - България - учебници за ВУЗ 71 
Елизабет I, кралица 545 
Жест - психологични проблеми 20 
Живкова, Людмила Тодорова 46 
Затлъстяване - популярна литература 96 
Изкуство - история 131 
Изобразително изкуство, българско - история и критика 133 
Икономически науки - учебници за ВУЗ 61 62 
Икономическо поведение 65 
Императори, римски - биографии 537 
Испански език - фразеология и идиоматика - учебници 148 
История - САЩ - нова 49 
Италиански език - учебници за самообразование 147 
Италия - кино 137 
Касабова, Пенка Милева (1901-2000) 80 
Кинорежисьори, италиански - спомени 137 
Когнитивна наука - статистически методи 34 
Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ 57 59 
Конфликт на интереси 70 
Корпорации - счетоводство - учебници за ВУЗ 110 
Крале, английски - история 545 
Латински език - учебници за ВУЗ 152 
Лечебно хранене 101 103 
Лидерство - учебници за ВУЗ 120 
Литература - учебници за основни училища 75 
Макроикономика - учебници за ВУЗ 61 
Малцинства - социалнопсихологични проблеми 33 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 58 
Математика - учебници за ВУЗ 88 
Математика - формули - учебни помагала 87 
Математически таблици - учебни помагала 87 
Мафия - България 65 
Машинна графика - ръководства 111 
Медицински растения 103 
Медичи (семейство) - история 538 
Международни отношения 36 
Микроикономика - учебници за ВУЗ 56 62 
Мистика 17 27 
Михайловски, Стоян Николов (1856-1927 - творчество) 158 
Модернизъм - в литературата 155 
Мутафов, Чавдар Петров 155 
Мутафов, Чавдар Петров - творчество 155 
Народна медицина 98 100 102 
Народна медицина - България - рецепти 103 
Народно творчество, българско - методи на изследване - наръчници и ръководства 86 
Нерон, император римски (37-68 - биографии) 537 
Нова история 540 
Обучение - управление и организация 79 
Обществен бит - социологични проблеми 85 
Обществени науки - статистически методи 34 
Обществено мнение - социалнопсихологични проблеми 33 
Обществено-политически учения - история 37 38 
Организация на управлението 106 
Отслабване [тегло] - популярна литература 96 
Пазарна икономика - управление 55 
Пазарно стопанство - управление и организация 55 
Палми - наръчници и ръководства 124 
Парапсихология 17 27 
Писатели, български - творчество 155 156 157 158 
Писатели, руски - художествена литература 177 
Писатели, североамерикански 166 
Поведение - психологични проблеми 20 
Поезия, американска - теми, образи, сюжети 159 
Поезия, английска - теми, образи, сюжети 159 
Поети, български - творчество 156 157 
Поклонничество - Испания - пътеписи, очерци, впечатления 28 
Политици, френски - биографии 536 
Политическа наука - история - биографии 37 38 
Полиция - етични проблеми - учебници 73 
Полиция - правни проблеми - учебници за ВУЗ 30 
Прабългари 561 
Право - България 70 
Предприемачество - България 65 
Предсказания 24 25 
Президенти, американски 49 
Приложни програми - наръчници и ръководства 111 
Природолечение 103 
Приятелство - детска и юношеска литература 527 
Просвещение, епоха - Европа - философски проблеми 14 
Професионална етика - учебници 73 
Пчеларство 123 
Работа в екип - учебници за ВУЗ 120 
Режисура 141 
Режисьори, български - биографии 129 
Ришельо, Арман-Жан дьо Плеси (1585-1642 - биографии) 536 
Родове, италиански - история 538 
Сантяго де Компостела - пътеписи, очерци, впечатления 28 
САЩ - литературознание 159 
САЩ - стопанство - биографии 67 
Световно стопанство - задачи и тестове - учебници за ВУЗ 54 
Световно стопанство - учебници за ВУЗ 54 
Севрюкова, Слава (1903-1991) 24 25 
Сладкарство - Франция - рецепти 116 
Социализъм - България - икономически проблеми 60 
Социална психология 31 33 
Социология 29 
Стопанска география - тестове - учебници за средни общообразователни училища 533 
Стопански кризи 45 
Стопански кризи - САЩ 64 
Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност 108 
Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ 108 
Стопански предприятия - счетоводство - учебници за ВУЗ 112 
Стопанство - САЩ - биографии - популярна литература 67 
Студена война 39 
Студенти - в чужбина - справочници 78 
Счетоводна отчетност - учебни помагала 104 
Счетоводна отчетност - учебници за средни училища 122 
Счетоводство - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ 113 
Счетоводство - теория - учебници за ВУЗ 107 
Счетоводство - учебници за ВУЗ 105 
Съдебни процеси - България 72 
Съдебно-счетоводна експертиза - учебници за ВУЗ 114 
Театрални постановки 129 
Театрални постановки - България 141 
Театър, български 129 
Тероризъм 36 
Трагедия, английска - теми, образи, сюжети 159 
Труд - България - законодателни и директивни материали 74 
Тургенев, Иван Сергеевич - художествена литература 177 
Туризъм - икономически проблеми - сборници 66 
Турция - история 535 
Турция - история - нова - сборници 539 
Турция - история - социално-икономическо положение 539 
Турция - обществено устройство и обществени отношения - сборници 539 
Управление - теория 106 
Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 106 120 
Управленски труд 106 
Учебно-възпитателна работа 79 
Фашизъм - Европа - история 43 
Финансови кризи - САЩ 64 
Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ 113 
Фирми - финансова дейност 108 
Фолклористика - методи на изследване - наръчници и ръководства 86 
Франция - домакинство 116 
Франция - история 536 
Френски език 146 
Химия - тестове - учебници за средни общообразователни училища 90 
Хирургия, пластична и възстановителна 93 94 
Хранене - хигиена 101 
Хранене - хигиена - популярна литература 92 96 97 
Християнство 17 27 
Ясновидство 23 24 25 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авангардизъм 155 
австралийска литература 183 252 263 
австралийски романи 183 252 263 
австрийска литература 249 
австрийски романи 249 
авторско право 69 
адаптации по филми 508 509 510 
адаптирани приказки 470 
административно право 30 
актьори 135 
американска литература 169 170 171 173 175 176 184 185 186 188 190 195 196 198 204 205 206 229 230 232 233 234 237 239 240 241 253 254 255 256 257 259 264 266 267 275 277 278 279 280 281 283 284 285 286 289 290 296 306 307 308 309 313 314 316 317 327 328 329 330 332 333 334 339 343 345 348 354 371 375 379 380 381 382 
американска литература за деца 325 472 474 476 480 481 482 483 486 491 492 493 495 497 502 526 
Американски метъл групи 132 
американски писатели 166 
американски приказки 474 
американски разкази 313 333 
американски романи 169 170 171 173 175 176 184 185 186 188 190 195 196 198 204 205 206 229 230 232 233 234 237 239 240 241 253 254 255 256 257 259 266 267 275 277 278 279 280 281 283 284 285 286 289 290 306 307 308 309 314 316 317 327 328 329 330 332 334 339 343 345 348 354 371 375 379 380 381 382 
американски романи за деца 325 472 480 481 482 483 486 491 497 502 526 
английска литература 178 194 200 201 211 217 258 260 262 282 295 304 315 318 319 320 321 331 336 337 338 347 350 357 378 
английска литература за деца 461 463 485 489 
английски език 149 
английски крале 545 
английски пиеси 178 262 
английски романи 194 200 201 211 217 260 282 295 304 315 318 319 320 321 331 336 337 338 347 350 357 378 
английски романи за деца 461 463 485 
англоканадска литература 202 213 228 235 236 
англоканадски романи 202 213 228 235 236 
антологии 13 
арабска литература 287 
арабски приказки 287 
арабски притчи 287 
аржентинска литература 341 377 
Армения 544 
Атон 53 
Балканска война 559 
Балкански войни 555 
билокация 17 27 
биобиблиография 80 
БКП 44 
бразилска литература 326 
бразилски романи 326 
българска възрожденска дърворезба 126 
българска граматика 150 
българска детска литература 468 473 503 504 505 525 
българска емигрантска литература 261 346 388 390 
българска литература 367 368 370 373 385 386 387 389 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 562 563 564 
българска литература за деца 464 466 469 475 487 488 494 496 498 500 501 506 507 514 517 
българска поезия 453 454 455 456 457 459 460 562 563 
българска поезия за деца 469 
българска проза 419 
българска сатира 403 
Български актриси 139 143 
български актьори 140 
български език 154 
български есета 438 452 
български новели 423 443 
български писатели 158 165 426 
български повести за деца 496 507 
български приказки 466 498 504 505 
български пътеписи 28 385 445 
български разкази 391 393 396 401 404 416 423 424 430 432 433 434 442 446 450 451 564 
български разкази за деца 464 500 501 
български революционери 553 558 
български режисьори 134 
български романи 367 368 370 373 386 387 389 390 394 395 397 398 399 400 402 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 418 420 421 425 426 427 428 429 431 435 437 439 440 441 444 447 448 449 
български романи за деца 487 488 494 503 506 
български театрални творци 143 
българско изобразително изкуство 126 
Ватикана 53 
взаимоотношения 20 
Виетнам 53 
вицепрезиденти 52 
вода 97 
Втора световна война 541 
Второ българско царство 550 
вулкани 91 
възникване на романа 163 
вълшебни приказки 489 
гатанки 468 
готически стихове 159 
градинарство 528 
графика 130 
Гърция 53 
декоративни растения 125 
делото "Антонов" 53 
демокрация 45 
детективски романи 191 245 358 
дехидратация 92 
диети 101 
диетично хранене 119 
душа 26 
Европа 43 
европейска сигурност 39 
европейски проекти 76 84 
Европейски съюз 47 
екологично право 71 
екстрасенси 18 
Елизабет І 545 
еротични романи 318 319 320 
жест 20 
живот 26 
забележителности 534 
заболявания 99 
затлъстяване 96 
здравословни храни 98 
здравословно хранене 98 101 
земетресения 91 
изкуство 133 
изкуствознание 138 
Израел 53 
икономическа политика 67 
икономически кризи 64 
икономическо поведение 67 
икономическо положение 67 
индивидуална психология 21 
интелект 15 
интернет 69 
ирландска литература 197 323 
ирландски романи 197 323 
испанска литература 272 276 301 302 303 312 
испански романи 272 276 301 302 303 312 
исторически романи 208 212 217 218 227 248 315 342 357 
история 43 535 536 539 541 544 
история на изкуството 131 
история на Рим 537 
история на романа 163 
италианска литература 250 293 322 
италианска мафия 42 68 
италиански език 147 
италиански романи 250 322 
италиански сонети 293 
Италия 538 
Камбоджа 53 
канадска литература за деца 508 509 510 
картели 65 
кинорежисьор 136 137 
Кипър 53 
коледни песни 514 
коледни стихове 514 
комикс 495 
комуникация 20 
криминални романи 210 246 282 327 335 368 370 373 376 413 421 437 
криминология 32 
Кулинария 121 
култура 47 
латински език 152 
левитация 17 27 
лечебно хранене 103 
Ливан 53 
литература 75 
литература на есперанто 383 
литературна критика 160 164 
литературни критици, български 167 
литературно-критически есета 168 
Лобизъм 41 
макроикономика 61 
Медичи 538 
международни икономически отношения 63 
международни отношения 36 
мемоари 167 
методика 75 
микроикономика 62 
митологични романи 258 
модернизъм 155 
мюзикъл 142 
наводнения 91 
народна медицина 98 103 
народни будители 551 552 
наръчници 19 565 
националноосвободително движение 552 553 555 
немска литература 212 261 346 
немска литература за деца 462 465 467 470 471 479 484 511 512 515 516 
немски романи 212 
немски романи за деца 462 465 467 471 479 484 511 512 515 516 
новозеландска литература 324 374 
новозеландски романи 324 374 
норвежка литература 182 218 223 251 300 305 
норвежки романи 182 218 223 251 300 305 
обезводняване 92 
образование 47 
обучение 75 79 
обществено-политически науки 81 546 
общество 45 
общуване 19 565 
оперета 142 
организация на управлението 106 
отслабване 96 
Палестина 53 
палми 124 
парапсихология 25 26 
плачещи икони 17 27 
поведение 20 99 
поезия 231 
политика 37 38 
политици 50 
политически дейци 44 
политически роман 428 
полиция 30 
Полско училище в София 82 
портретна фотография 127 
португалска литература 344 
португалски романи 344 
прабългари 561 
право 70 
правопис 154 
предметни символи 138 
предсказания 24 25 
приготвяне на храна 529 
приказки 473 477 478 525 
приятелство 527 
пролетни песни 517 
пролетни стихове 517 
пчеларство 123 
Първа българска държава 549 
Първа световна война 555 
пътеписи 261 
разкази 525 
ракитовски родове 542 566 
ренесанс 538 
репортажи 445 
рецепти 121 
речник 130 154 
римо-католическа църква 536 
римски императори 537 
Ришельо 536 
родова история 542 566 
рокмузиканти 128 
романизовани биографии 172 177 187 199 216 
руска литература 191 192 193 207 209 210 219 220 221 222 224 225 238 242 243 244 245 265 270 271 274 297 310 311 335 342 355 356 358 359 360 361 362 363 364 365 369 372 376 
руска литература за деца 490 
руски повести 490 
руски разкази 265 
руски романи 191 192 193 207 209 210 219 220 221 222 224 225 238 243 244 245 270 271 274 297 310 311 335 342 355 356 358 359 360 361 362 364 365 369 372 376 
самопознание 22 
самопомощ 22 
сборници 436 458 
световна политика 36 
смърт 26 
сонети 215 
социална психология 31 
социално поведение 21 33 
социология 29 35 
спортисти 144 
средновековие 538 
сръбски писатели 164 
Ставрополь 567 568 
старогръцка митология 258 
стигмати 17 27 
стопански кризи 63 
съдопроизводство 32 
Съединението на Княжество България и Източна Румелия 554 
тенис 144 
теория на романа 163 
терминологични речници 81 546 
тероризъм 36 
Торинската плащеница 17 27 
тоталитаризъм 540 
трагедии 178 
траки 548 
траш метъл 128 132 
трилъри 207 209 224 225 238 242 243 244 247 270 271 310 311 324 327 328 341 347 359 360 361 362 363 364 365 366 369 372 374 375 377 378 
туризъм 534 
туристически дестинации 534 
турска литература 351 352 
турски романи 351 352 
Турция 535 539 
уелска литература 214 
уелски романи 214 
управление 106 
управленски труд 106 
урагани 91 
учебни помагала 147 
учебници за ВУЗ 106 152 
фантастични романи 229 259 264 280 296 379 380 381 383 418 427 
фантастични романи за деца 476 492 493 
фашизъм 43 
феноменология 35 
фентъзи 283 286 382 
философия 13 
фотоалбуми 127 
френска литература 172 174 177 179 180 181 187 189 199 203 216 246 268 269 273 291 292 294 298 299 340 
френски език 146 
френски писатели 161 162 
френски разкази 179 181 298 
френски романи 172 174 177 187 189 199 203 216 246 268 269 273 291 292 294 299 340 
хайдути 551 
хардрок 128 
хеви метъл 128 
холандска литература 383 
хранене 96 
хранителни продукти 529 
цветарство 125 
чилийска литература 353 
чилийски романи 353 
чудотворни изцеления 17 27 
шведска литература 208 226 227 247 248 366 
шведска литература за деца 513 518 519 520 521 522 523 524 
шведски приказки 513 518 519 520 521 522 523 524 
шведски романи 208 226 227 247 248 366 
явяванията на Дева Мария 17 27 
японска литература 349 
японски романи 349 
ясновидство 24 25 
POWAR 76 
Re-Chance 84 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Агаси, Андре 144 
Азарян, Крикор 129 134 
Андрич, Иво 164 
Арая, Том 132 
Бовоар, Симон дьо 162 
Буш, Джордж Уокър 49 
Вачков, Григор 135 
Вълчанов, Рангел Петров 136 
Дебелянов, Димчо Вельов 426 
Дзефирели, Франко 137 
Димитров, Георги 44 
Елизабет І, кралица англ. 545 
Елизабет ІІ, кралица англ. 51 
Живкова, Людмила Тодорова 46 
Касабова, Пенка Милева 80 
Кинг, Кери 132 
Левски, Васил 558 
Ломбардо, Дейв 132 
Марин, Ангел Иванов 52 
Михайловски, Стоян Николов 158 
Мутафов, Чавдар Петров 155 
Нерон, император римски 537 
Пастернак, Борис Леонидович 199 
Радева, Емилия 140 
Ришельо, Арман-Жан дьо Плеси 536 
Саган, Франсоаз 161 
Севрюкова, Слава 24 25 
Сталин, Йосиф Висарионович 40 
Толстой, Лев Николаевич 216 
Тургенев, Иван Сергеевич 177 
Ханеман, Джеф 132 
Цветаева, Марина Ивановна 172 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ