НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

ЗВ/07/В16, К/681/В16ЗВ/07/В16; К/681/В16

Вайсилова, Павлина Найденова

   [Петнадесет] 15 години в служба на "Оборище" / Павлина Вайсилова ; Ред. Лука Кръстев ; Прев. на англ. Анна Стайкова . - Панагюрище : Оборище, 2011 (Пазарджик : Барич и сие) . - 456 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Имената на ред., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Предг. и на англ. ез.

   ISBN 978-954-91970-9-9 

  

Сист. No: 59886

- 2 -

ЗВ/00/З-80 

Знанието като икономически ресурс  / Росица Чобанова и др . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2013 . - 182 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на БАН, Институт за икономически изследвания. - Други авт.: А. Тасев, А. Миланова, П. Найденова

   ISBN 978-954-322-560-6 

  

Сист. No: 59969

Философия

Психология

- 3 -

ЗВ/159.9/Г63 

Голман, Даниъл

   Емоционална интелигентност : Нова система за възпитание на чувствата / Даниъл Голман ; Прев. [от англ.] Елика Рафи . - София : Кибеа, 2000 . - 528 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл. Emotional intelligence / Daniel Goleman

   ISBN 954-474-211-5 

  

Сист. No: 60064

- 4 -

ЗВ/159.9/Г41 

Герчева, Галя и др.

   Психология и логика - IX клас : Задължителна подготовка / Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова . - София : Педагог 6, 2001 . - 248 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   Първата авт. е известна като Галя Герчева

   ISBN 954-8249-70-7 

  

Сист. No: 60077

- 5 -

ЗВ/159.9/С86 

Стримпъл, Зоуи

   Диета "Мъже" или как да се отървеш от лошите връзки / Зоуи Стримпъл ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 224 с. ; 20 см

   Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan

   ISBN 978-954-399-019-1 

  

Сист. No: 60079

Религия. Теология

- 6 -

ЗВ/29/Г70 

Госвами, Сатсварупа даса

   Прабхупада : Един човек, един светец, неговият живот и наследство : Биогр. / Сатсварупа дас Госвами ; Прев. [от англ.] Милена Генова . - София : Бхактиведанта бук тръст, 1993 . - 443 с., 8 л. : ил., факс ; 21 см

   

   ISBN 91-7149-152-Х 

  

Сист. No: 60045

- 7 -

ЗВ/29/Г70 

Госвами, Сатсварупа даса

   Очерци за ведическата литература / Сатсварупа даса Госвами ; Прев. [от англ.]  . - София : Бхактиведанта бук тръст, 1994 . - ХІV, 158 с., 2 л. : ил. ; 16 см

   Библиогр. с. 153-158 ; Речник

   ISBN 91-7149-345-Х 

  

Сист. No: 60044

Обществени науки

Статистика. Социология

- 8 -

ЗВ/316/Д58 

Димитрова, Яница Петкова

   Организационната идентичност - "невидимата ценност" на съвременната организация : Ролята на организационната комуникация за формиране и управление на организационната идентичност / Яница Димитрова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 384 с. ; 23 см

   Резюме на англ. ез. с. 381-383. - Библиогр. с. 349-380

   ISBN 978-954-322-566-8 

  

Сист. No: 59967

Политика

- 9 -

Ч1/32/М27 

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука : [Моногр.] / Георги Л. Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013 . - 645 с. : със сх. ; 23 см

   Изд. на Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив. - Съдържа и Кратък политически речник. - Библиогр. с. 622-628, под линия и след отд. гл.

   ISBN 978-954-92776-8-5 

  

Сист. No: 59950

- 10 -

ЗВ/329(497.2)/Б92, Ч1/329(497.2)/Б92ЗВ/329(497.2)/Б92; Ч1/329(497.2)/Б92

Българска демократична общност  : Политически начала . - [София : Българска демократична общност], [2011] . - 48 с. ; 21 см

   Кор. описание

  

Сист. No: 55558

Икономика

- 11 -

ЗВ/330.3/.5/М77 

Младенов, Велчо Стойков

   Икономическите отношения / Велчо Стойков Младенов . - Божурище : [Изд. авт.], 2004 . - 151 с. ; 20 см

   Принт. изд.

  

Сист. No: 59934

- 12 -

ЗВ/338/Ч-89 

Чобанова, Росица

   Иновативност на националната икономика : [Изследване] / Росица Чобанова . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2012 . - 435 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на БАН, Институт за икономически изследвания. - Съдържа и Списък на фигурите, Списък на таблиците. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. с.391-425

   ISBN 978-954-322-562-0 

  

Сист. No: 59970

- 13 -

ЗВ/00/З-80 

Знанието като икономически ресурс  / Росица Чобанова и др . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2013 . - 182 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на БАН, Институт за икономически изследвания. - Други авт.: А. Тасев, А. Миланова, П. Найденова

   ISBN 978-954-322-560-6 

  

Сист. No: 59969

Право

- 14 -

ЗВ/347/С20, С1/34/С20ЗВ/347/С20; С1/34/С20

Саракинов, Георги Георгиев

   Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост : Авторско право, патенти за изобретения, търговски марки / Георги Саракинов . - София : Труд и право, 2011 . - 120 с. ; 21 см

   Азб. показалци на англ., нем. и фр. ез.

   ISBN 978-954-608-184-1 

  

Сист. No: 56119

Обществено управление. Военно дело

- 15 -

ЗВ/35/Б92, Ч1/35/Б92ЗВ/35/Б92; Ч1/35/Б92

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 година : Корпоративно подоходно облагане ; Данъци върху доходите на физ. лица ; Данък върху добавената стойност ; Практика на НАП и МФ ; Счетоводно приключване на г. ; Год. фин. отчети / Людмила Мермерска и др . - София : Труд и право, 2011 . - 704 с. ; 24 см

   Други авт. : Л. Цветкова, И. Кондарев, А. Свраков, С. Милев, Н. Ризов

  

Сист. No: 60046

- 16 -

ЗВ/355/359/Ц34 

Цветков, Кирил Радев

   Под сянката на промените и пагона или размисли върху спомени / Кирил Цветков . - София : Медия - А. Николова, 2011 . - 448 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

   Кор. загл. Под сянката на промените и пагона

   ISBN 978-954-92482-7-2 

  

Сист. No: 59898

- 17 -

ЗВ/35/К16, К/2/К16ЗВ/35/К16; К/2/К16

Съветникът 1991-2011  : : [Филип Янков Калбуров] : Четиво за настоящи и бъдещи общински съветници и кметове /  Състав. Павлина Вайсилова . - Панагюрище : Оборище, 2012 . - 160 с. : с ил. Факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92939-1-3 

  

Сист. No: 59887

Педагогика

- 18 -

Д/372/Л69 

Литературни анализи  : В помощ на учениците от VІ кл. / Иван Радев и др . - 9. доп. и прераб. изд. . - Вeлико Търново : Абагар, 2002 . - 128 с. ; 20 см

   Други авт. Ив. Станков, Т. Моллов, В. Русева, Ст. Гърдева, Р. Мишева, Д. Михайлов

   ISBN 954-427-138-4 

  

Сист. No: 59884

- 19 -

Д/372/К91 

Крушева, Даниела и др.

   Ръководство за ученика по български език и литература : V клас / Даниела Крушева, Марияна Михайлова, Стефка Гърдева . - Велико Търново : Слово, 2004 . - 302 с. ; 20 см

   Допеч. на изд. от 1996 г.

   ISBN 954-439-377-3 

  

Сист. No: 59883

- 20 -

Д/372/Г97 

Гърдева, Стефка

   Ръководство за ученика по литература : VІ клас / Стефка Гърдева, Георги Гърдев . - Велико Търново : Слово, 2005 . - 256 с. ; 20 см

   Допеч. на изд. от 1996 г.

   ISBN 954-439-378-1 

  

Сист. No: 59885

- 21 -

ФДЧ/37/К66 

Клуб кибер зона  : Учебно помагало . - [София : Премиер ООД], [2013] . - 40 с. : с цв. ил. ; 23 км

   Кор. описание. - Изд. е по Проект "Клубове на бъдещето" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския съюз

  

Сист. No: 55556

- 22 -

ФДЧ/37/К66 

Клуб футбол  : Учебно помагало /  Дизайн и оформл. Петинка Цанкова . - [София : Премиер ООД], [2013] . - 40 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Кор. описание. - Изд. е по Проект "Клубове на бъдещето" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския съюз

  

Сист. No: 55511

- 23 -

ФДЧ/37/К66 

Клуб забавна математика  : Учебно помагало /  Дизайн и оформл. Светла Асенова-Костова . - [София : Премиер ООД], [2013] . - 72 с. ; 23см

   Кор. описание. - Изд. е по Проект "Клубове на бъдещето" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 на Европейския съюз

  

Сист. No: 55555

- 24 -

ІІ 414, К/641.2/С77, С/37/С77ІІ 414; К/641.2/С77; С/37/С77

[Сто и петдесет] 150 години Народно читалище "Виделина - 1862" - Пазарджик  : Алманах / Пенка Николова и др ; Състав. Румяна Кацарова и др . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 (Пазарджик : Беллопринт) . - 252 с. : с ил., факс. ; 30 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Други авт.: В. Ангелов, Р. Кацарова, Б. Сираков, Г. Геров, В. Псалтова, М. Диманова, Е. Иванова, П. Кайкиев ; Други състав.: П. Николова, В. Псалтова, М. Диманова. - Със специалното съдействие на: М. Керезова, Н. Иванова, П. Трендафилова, К. Таслакова - Държ. архив; Р. Гигова - Регионална библ. Н. Фурнаджиев ; Л. Илиева - Худож. галерия Ст. Доспевски; Д. Кибритов - Ч-ще "Виделина-1862"

   ISBN 978-619-90021 

  

Сист. No: 59902

Етнография. Фолклор

- 25 -

С/82Б/А87 

Гечева, Кръстина Минчева

   Михаил Арнаудов : Биобиблиография / Кръстина Гечева ; Науч. ред. Лиляна Велинова ; [Предг.] Дочо Леков . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2000 . - 276 с., 2 л. ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Инициали и псевдоними на Михаил Арнаудов. - Библиогр. с. 262-275 ; Показалци

   ISBN 954-430-673-0 

  

Сист. No: 59971

- 26 -

22243 

Проблеми на българската градска култура  : [Т. 1] - /  Състав. и отг. ред. Гатя Симеонова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 21 см

   

   Т. 7. Градът: обживяване на пространството /  Предг.  Светла Петкова . - 2012 . - 292 с. : с ил., факс.

   Други авт.: М. А. Харбова, Г. Г. Симеонова, С. Р. Средкова, М. А. Галанова, Б. Г. Раева ; Пълното име на Маргарита Александрова Харбова е Маргарита Александрова Харбова-Банковска. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-501-9 

  

Сист. No: 59973

- 27 -

22243 

Проблеми на българската градска култура  : [Т. 1] - /  Състав. и отг. ред. Гатя Симеонова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 21 см

   

   Т. 6. Градът: средоточие на функции /  Предг.  Анелия Касабова, Георги Стойков Граматиков, и др. . - 2011 . - 252 с. : с ил., факс.

   Други авт.: Г. Граматиков, Д. Василева, С. Богданова. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-395-4 

  

Сист. No: 59974

- 28 -

ЗВ/615.8/К45 

Кастанеда, Карлос

   Магическите движения : Мъдростта на магьосниците от древно Мексико като практика / Карлос Кастанеда ; Прев. [от англ.] Нели Константинова . - София : Прозорец, [1999] . - 238 с. : с ил. ; 24 см . -  (Колекция Кастанеда)

   Ориг. загл. Magical passes / Carlos Castaneda

   ISBN 954-733-087-X 

  

Сист. No: 60053

- 29 -

ЗВ/398/К87, К/88/К87ЗВ/398/К87; К/88/К87

Кочева, Митка

   Наследството на предците : Ч. 1 - / Митка Кочева . - Панагюрище : Оборище, [2006 - ] . - 20 см

   

   Ч. 3. [Нар. песни и припявки от с. Баня, община Панагюрище] . - 2007 . - 352 с. : с ил.

   Съдържа и Речник на старите (местни диалектни) думи, употребени в текстовете

  

Сист. No: 59953

- 30 -

ЗВ/398/К87, К/88/К87ЗВ/398/К87; К/88/К87

Кочева, Митка

   Наследството на предците : Ч. 1 - / Митка Кочева . - Панагюрище : Оборище, [2006 - ] . - 20 см

   

   Ч. 4. "Полъх от вековете" . - 2012 . - 195 с. : с ил.

   Съдържа и Речник на старите - диалектни думи, употребявани в текстовете

  

Сист. No: 59954

Математика. Естетвени науки

- 31 -

Ч2/59/Ф27 

Фауна на България  : [Т.] 1 - /  Ред. кол. Васил Големански - отг. ред. и др . - София : БАН, 1950 - . - 25 см

   Други ред. : В. Бешовски, В. Найденов, Д. Нанкинов, Здр. Хубенов, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт по зоология

   ISBN 954-430-051-1 

   Т. 27. Mammalia / Цоло Христов Пешев, Даниело Цолов Пешев, Васил Вълков Попов ; Ред.  Георги Марков . - 2004 . - 633 с. : с ил., табл., диагр., 6 л. цв. ил.

   Библиогр. с. 580-616 ; Рез. на англ. ез. ; Азб. показалец на бълг. наименования на бозайниците, Азб. показалец на лат. наименования на бозайниците

   ISBN  

   ISBN 954-430-860-1 

  

Сист. No: 59981

- 32 -

Ч2/59/Ф27 

Фауна на България  : [Т.] 1 - /  Ред. кол. Васил Големански - отг. ред. и др . - София : БАН, 1950 - . - 25 см

   Други ред. : В. Бешовски, Д. Нанкинов, З. Хубенов. - Изд. на БАН. Институт по зоология

   ISBN 954-430-051-1 

   [Т.] 28. Крайбрежните мухи : Insecta : Diptera : Ephydridae, Tethinidae, Canacidae / Венелин Лазаров Бешовски ; Ред.  Здравко Хубенов . - 2009 . - 422 с. : с ил.

   Библиогр. с. 406-412 ; Азб. показалец на лат. назв.

   ISBN  

   ISBN 954-322-073-5 

  

Сист. No: 59982

- 33 -

Ч2/59/Ф27 

Фауна на България  : [Т.]1 - /  Ред. кол. Васил Големански - отг. ред. и др . - София : БАН, 1950 - . - 25 см

   Други ред.: В. Бешовски, В. Найденов, Д. Нанкинов, З. Хубенов. - Изд. на БАН. Институт по зоология

   [Т.] 29. Copepoda, Harpacticoida (Сладководни харпактикоиди) / Апостол Методиев Апостолов ; Ред.  Иван Пандурски . - 2010 . - 348 с. : с ил., табл., к.,. 

   Библиогр. с. 332-341. - Азб. показалец на лат. назв.

   ISBN  

   ISBN 954-430-919-5 

  

Сист. No: 59983

- 34 -

Ч2/59/Ф27 

Фауна на България  : [Т.] 1 - /  Ред. кол. Параскева Михайлова - отг. ред. и др . - София : БАН, 1950 - . - 25 см

   

   [Т.] 30. Aves. Ч. 3. / Божидар Енчев Иванов ; Ред.  П. Янков . - 2011 . - 411 с. : с ил.

   Библиогр. с. 385-401. - Азб. показалци

   ISBN  

   ISBN 978-954-322-470-8 

  

Сист. No: 59984

- 35 -

С2/51/Ф47 

Физико-математическа и техническа енциклопедия  : [Т.] 1 - /  Глав. ред. Боян Петканчин и др . - София : БАН, 1990 - . - 24 см

   

   [Т.] 2. К-П . - 2000 . - 1160 с.

   Други ред.: Д. Велев, Е. Бончев, Л. Калев, П. Марков, А. Атанасов, А. Балтаджиев, Б. Загорчев, Г. Стефанов, С. Пиронков, Х. Крушев

   ISBN 954-8104-05-9 

   ISBN 954-430-585-8 

  

Сист. No: 59986

- 36 -

ЗВ/577/П76 

Попов, Чавдар Стефанов

   Биохимия : [Учебник] за студентите от ВИЗВМ - [Ст. Загора] Ветеринарномед. фак. / Чавдар Попов . - София : Земиздат, 1992 . - 444 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 438

   ISBN 954-05-0082-6 

  

Сист. No: 59941

- 37 -

ЗВ/53/Т86 

Трофимова, Таисия Ивановна

   Курс по физика : [Учебник за студенти] / Таисия Трофимова ; Прев. от рус. ез. Стефка Плачкова, Лиляна Личева . - София : Унив. изд. Св Климент Охридски, 1994 . - 531 с. : с ил., черт. ; 25 см

   Предм. показалец

   ISBN 954-07-0032-9 

  

Сист. No: 59938

- 38 -

ЗВ/547/Р97 

Ръководство за упражнения по органична химия  : [За студентите от ВИХВП - Пловдив] / Христо Крачанов и др . - Пловдив : ВИХВП, 1996 . - 104 с. : със сх. ; 24 см

   Други авт.: Цв. Обретенов, М. Попова-Иванова, Н. Кирчев, Т. Панчева, М. Кунчева, П. Денев

  

Сист. No: 59943

- 39 -

ЗВ/581/К55, К/5/К55ЗВ/581/К55; К/5/К55

Киприна, Живка Ангелова

   [Сто и деветнадесет] 119 билки за здраве и красота : С. Варвара [- Пазарджишка област] / Живка Киприна . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 (Пазарджик : Беллопринт) . - 100 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Издава се със съдействието на Нар. ч-ще "Селска пробуда - 1927" - с. Варвара

   ISBN 978-954-684-337-1 

  

Сист. No: 59927

- 40 -

ЗВ/519.6/К80 

Компютърна енциклопедия на алгоритмите  : Ч. 1 - . - [София] : СофтПрес, [1995] - . - 24 см

   

   ISBN 954-685-002-0 

   Т. 2 . - [1995] . - 350 с.

   

  

Сист. No: 59940

Медицина

- 41 -

С/61/П74 

Карамихова-Цачева, Лиляна Стефанова и др.

   Радой Попиванов : Биобиблиография /  Състав. Лиляна Карамихова, Лиляна Велинова ; С увод. студия, отг. ред. Вълчан Х. Вълчанов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1997 . - 159 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Биобиблиографии на български учени)

   Състав. не са отбелязани на кор. ; Лиляна Карамихова - известна като Лиляна Стефанова Карамихова-Цачева. - Библиогр. с. 153-158 ; Показалци. - Изд. на БАН

   ISBN 954-430-457-6 

  

Сист. No: 59975

- 42 -

Ч2/616/С96 

Съвременни проблеми на паркинсонизма  : Докл. от юбил. науч.-практ. конф. по неврология, Боровец, 13-15 апр. 1995 г. /  Под ред. на Величко Н. Чалманов, Валери П. Цонев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 99 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец.

   ISBN 954-430-890-3 

  

Сист. No: 56075

- 43 -

ЗВ/612/П91 

Проданов, Петкан

   Приказка за кръвните групи, кръвта и човеколюбието / Петкан Проданов . - Хасково : Вио-Форм, 2010 . - 94 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Петкан Проданов Маринов

   ISBN 978-954-9816-09-9 

  

Сист. No: 59946

- 44 -

ЗВ/614/М74 

Михайлов, Жельо Иванов и др.

   Как да не стана жертва на водата / Жельо Михайлов, Райко Берберов . - Хасково : Полиграфюг, 2012 . - 144 с. : с ил. ; 23 см

   Изд. на Асоц. водна бесопасност - Бургас

   ISBN 978-954-92468-4-1 

  

Сист. No: 59955

- 45 -

ЗВ/615/П91 

Проданов, Петкан

   Истината и само истината : За кръводаряването в България / Петкан Проданов . - Хасково : Опонент, 2012 . - 111 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Петкан Проданов Маринов

   ISBN 978-954-2923-06-0 

  

Сист. No: 59947

Приложни науки. Техника

- 46 -

ЗВ/641/642/К61 

Кичев, Любен и др.

   Ръководство за сервиране / Любен Кичев, Станко Вълчев . - София : Реклама, 1983 . - 157 с. : с ил. ; 23 см

   

  

Сист. No: 60042

- 47 -

ЗВ/641/642/С84 

Странджев, Александър

   Плодовете и зеленчуците през всички сезони : [Ръководство] / Александър Странджев . - София : Земиздат, 1986 . - 208 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 60058

- 48 -

ЗВ/621/К53 

Кименов, Георги Анастасов

   Топлотехника : [Учебник за студентите от ВИХВП - Пловдив] / Георги Кименов . - 3. прераб. изд. . - София : Техникa, 1993 . - 299 с. : с диагр., сх. ; 22 см

   1. изд. 1977. - Библиогр. с. 297-298

   ISBN 954-03-0117-3 

  

Сист. No: 59942

- 49 -

ЗВ/621.8/М42 

Машинни елементи  : [Учебник за студентите от ВТУ] / Лефтер С. Лефтеров и др . - София : Техника, 1994 . - 428 с. : с ил., черт. ; 24 см

   Други авт.: Ив. П. Димитров, П. В. Йорданов, Е. Х. Ганчев. - Библиогр. с. 421-424

   ISBN 954-03-0388-5 

  

Сист. No: 59939

- 50 -

ЗВ/621.31/Д62 

Динов, Венцислав Рангелов и др.

   Електрически машини : Ч. 1 - / Венцислав Р. Динов, Станимира Шишкова-Панайотова . - София : Авангард Прима, 2008 - . - 24 см

   Втората авт. е известна като Станимира И. Шишкова

   Ч. 1 . - 2008 . - 282 с. : с черт., сх.

   

   ISBN 978-954-323-358-8 

  

Сист. No: 59878

- 51 -

ЗВ/621.31/Д62 

Динов, Венцислав Рангелов и др.

   Електрически машини : Ч. 1 - / Венцислав Р. Динов, Станимира Шишкова-Панайотова . - София : Авангард Прима, 2008 - . - 24 см

   Втората авт. е известна като Станимира И. Шишкова

   Ч. 2 . - 2008 . - 338 с. : с черт., сх.

   Библиогр. с. 333

   ISBN 978-954-8779-73-9 

  

Сист. No: 59879

- 52 -

ЗВ/621.31/Г97ЗВ/621.31/З-32

Гърбева, Ваня Йорданова

   Записки на лекции по "Електрически измервания" / Ваня Йорданова Гърбева . - Пловдив : Техн. унив. - София, филиал Пловдив, 2011 . - 208 с. : с ил., сх., черт., ноти ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2937-03-6 

  

Сист. No: 59880

- 53 -

Ч2/621.3/П79 

Порязов, Стоян Атанасов и др.

   Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение / Стоян Порязов, Емилия Т. Саранова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 238, [2] с. : портр. ; ил. ; 20 см

   Резюме на англ. ез. с. 236-238. - Библиогр. с. 224-235

   ISBN 978-954-322-540-8 

  

Сист. No: 59966

Селско стопанство

- 54 -

С/63/П76 

Ерменкова, Лидия Вълчева и др.

   Павел Попов Миндоровски : Биобиблиография / Лидия Ерменкова, Лиляна Иванова . - София : БАН, 1991 . - 340 с. : с портр., 2 л. ил. ; 20 см . -  (Биобиблиографии на български учени)

   Павел Попов Миндоровски - известен като Павел Попов. - Библиогр. с. 324-338 ; Азб., предм., именен показалец. - Изд. на БАН. Центр. библ., Инст. по интродукция и раст. ресурси - Садово

   ISBN 954-430-104-6 

  

Сист. No: 59972

- 55 -

ЗВ/639/Б70 

Ботев, Никола и др.

   Млад ловец : Учебник за кандидат ловци / Никола Ботев, Иван Колев . - София : Съюз на ловците и риболовците в България, 1993 . - 175 с. : с ил., табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 60047

- 56 -

С2/631/632/С44 

Славчева, Тодорка и др.

   Кратък агробиологичен речник : Английски, Руски, Български / Тодорка Славчева, Петя Владимирова . - Плевен : ЕА, 2009 . - 92 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Друго парал. загл. Краткий агробиологический словарь. - Библиогр. с. 83

   ISBN 978-954-450-156-3 

  

Сист. No: 59899

Изкуство

- 57 -

ЗВ/791.44.07/Л56 

Брус Лий  : Животът и трагичната смърт на Брус Лий : Биогр. / Линда Лий ; Прев. [от фр.] Райна Бурлакова . - 2. изд . - [София] : Хелиопол, 1997 . - 181 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Прев. от фр. изд. La vie et la mort tragique de Bruce Lee / Linda lee

   ISBN 954-578-103-3 

  

Сист. No: 60054

- 58 -

ЗВ/9/Г63 

Голдхил, Саймън

   Храмът в Ерусалим / Саймън Голдхил ; Прев. от англ. Таня Георгиева . - София : Витлеем, 2007 . - 191 с. : с ил., черт. ; 20 см . -  (Чудесата на света)

   Ориг. загл. The temple of Gerusalem / Simon Goldhill. - Съдържа и Допълнителна литература ; Списък на илюстрациите. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-91134-9-5 

  

Сист. No: 59912

- 59 -

ИзЧГр/730/Б70 

Христо Ботйов  : Паметници. Скулптурни портрети : Албум /  Предг. Чавдар Иванов Попов ; Фотогр. Валери Караджинов . - София : Даниела Убенова, 2008 . - 80 с. : с фотогр. ; 29 см

   Съдържа и Кратки биографии на автори на паметници и скулптурни портрети на Христо Ботев. - Издава се с подкрепата на М-во на културата, Общонар. фондация Христо Ботйов, Община Плевен, Община Пазарджик, Д. Шиков - Президент на Бул-Ер Интернешънъл ЕооД

   ISBN 978-954-791-113-0 

  

Сист. No: 59911

- 60 -

ИзЧ/72/А64 

Ангелов, Чавдар Иванов

   Сградостроителството в България : Т. 1 - / Чавдар Ангелов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 20 см

   

   Т. 1. 681-1940 . - 2011 . - 252 с. : с ил., черт.

   Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-460-9 

  

Сист. No: 59978

- 61 -

ИзЧ/72/А64 

Ангелов, Чавдар Иванов

   Сградостроителството в България : Т. 1 - / Чавдар Ангелов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011 . - 20 см

   

   Т. 2. 1945-1989 . - 2012 . - 296 с. : с ил., черт.

   Библиогр. с. 184-192 ; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 59979

Спорт. Игри

Езикознание

- 62 -

С1/808Б/Р56 

Речник на българския език  : Т. 1 - . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1977 . - 24 см

   

   Т. 14. Прелет - Пясъчножълт / Диана Благоева, и др. ; Глав. ред.  Лилия Крумова-Цветкова, Мария Чоролеева ; Ред. кол.  Диана Благоева, и др. . - 2012 . - 1224 с.

   Други авт. : Ц. Георгиева, Д. Дечева, В. Занев, Е. Кацкова-Михова, С. Колковска, Н. Костова, М. Лилова, С. Манова, С. Павлова, В. Стойкова, В. Сумрова ; Други ред. : М. Божилова, С. Калдиева-Захариева, С. Коловска, Е. Пернишка

   ISBN 978-954-322-534-9 

  

Сист. No: 59976

- 63 -

С1/808Б/Р56 

Речник на българския език  : Т. 1- . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1977 . - 24 см

   

   Т. 13. Поен - Прелестно / Диана Благоева, и др. ; Глав. ред.  Лилия Крумова-Цветкова, Емилия Пернишка ; Ред. кол.  Юлия Балтова, и др. . - 2008 . - 1225 с.

   Други авт. : М. Божилова, Е. Георгиева, Д. Дечева, Г. Дюлгерова, В. Занев, С. Калдиева-Захариева, Е. Кацкова-Михова, С. Колковска, В. Кювлиева-Мишайкова, С. Манова, С. Павлова, Е. Пернишка, В. Сумрова ; Други ред. : М. Божилова, И. Касабов, С. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова, Е. Пернишка, М. Чоролеева ; Авт. С. Калдиева-Захариева е известна като Стефана Боянова Захариева, а ред. Л. Крумова-Цветкова - като Лилия Крумова

   ISBN 978-954-322-326-8 

   ISBN 978-954-90344-8-6 

   ISBN 978-954-357-163-5 

  

Сист. No: 59977

- 64 -

ЗВ/808Б/Щ38 

Щерев, Д.

   Как да пишем правилно : Тестове, справки и препоръки за кандидат-студенти, учители, ученици, за всички, които пишат на български език / Д. Щерев . - София : ЕС - Софт, 1993 . - 87 с. ; 16 см

   

  

Сист. No: 60043

- 65 -

С/808Б/Б44 

Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950-2010  /  Състав. Атанаска Атанасова и др ; Науч. ред. Лилия Крумова-Цветкова . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2011 . - 594 с. ; 25 см

   Други състав.: Д. Благоева, Ц. Георгиева, В. Занев, И. Илиева, С. Колковска, Н. Костова. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. ; Ред. известна като Лилия Крумова. - Изд. на БАН. Инст. за бълг. език проф. "Любомир Андрейчин". - Именен показалец ; Показалец на ключовите думи

   ISBN 978-954-322-435-7 

  

Сист. No: 59960

- 66 -

С1/808Б/Б92 

Български етимологичен речник  : Т. 1 - . - 2. изд. . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, [2007] - . - 21 см

   Изд. на БАН. Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"

   Т. 4. Минго - Падам / Васил Анастасов, и др. ; Науч. ред.  Владимир Ив. Георгиев, Иван Дуриданов . - 2012 . - 1004 с.

   Други авт. : Л. Димитрова- Тодорова, У. Дукова, Й. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Тодоров

   ISBN 978-954-322-528-6 

  

Сист. No: 59964

Литературознание

- 67 -

ЗВ/82Б/Б92 

Българска литература  : Критически текстове в помощ на зрелостници и кандидат-студенти : Т. 1-4 /  Състав. Димитър Михайлов . - В. Търново : Слово, 1997 . - 20 см

   Пълното име на състав. е Димитър Михайлов Иванов

   Т. 1. Критически текстове за Христо Ботев, Иван Вазов . - 224 с.

   

   ISBN 954-439-466-4 

  

Сист. No: 60040

- 68 -

ЗВ/82Б.2/Б70 

Топалов, Кирил Любомиров

   Христо Ботев - поет и публицист : Студии и анализи / Кирил Топалов . - София : Даниела Убенова, 1997 . - 208 с. ; 21 см

   Съдържа и Жизненият път на Христо Ботев - летопис. - Библиогр. с. 201-206

   ISBN 954-8155-64-8 

  

Сист. No: 59908

- 69 -

С/82Б/А87 

Гечева, Кръстина Минчева

   Михаил Арнаудов : Биобиблиография / Кръстина Гечева ; Науч. ред. Лиляна Велинова ; [Предг.] Дочо Леков . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2000 . - 276 с., 2 л. ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Инициали и псевдоними на Михаил Арнаудов. - Библиогр. с. 262-275 ; Показалци

   ISBN 954-430-673-0 

  

Сист. No: 59971

- 70 -

ЗВ/82Б.5/.6/Д22, К/82/Д22ЗВ/82Б.5/.6/Д22; К/82/Д22

Данчева, Екатерина Атанасова

   Автори и книги - 2 : Отзиви и интервюта / Екатерина Данчева . - София : Българска книжница, 2012 . - 100 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Екатерина Атанасова Терзиева-Данчева. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-380-261-6 

  

Сист. No: 60011

- 71 -

ЗВ/82Б/М70 

Митев, Венелин

   Големите любови на български поети и писатели : Тайният им живот от Възраждането насам / Венелин Митев ; Снимки Венелин Митев . - София : Ciela, 2012 . - 304 с. : с ил., [8] л. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1191-6 

  

Сист. No: 59860

- 72 -

ЗВ/82Б/К72 

Ковачев, Пенчо

   Защо се самоубиват поетите : Хроники за отвъдното на българската литература / Пенчо Ковачев ; Ред. и предг. Росен Тахов . - София : Изток-Запад, 2013 . - 230 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-152-148-7 

  

Сист. No: 59861

Чужда художествена литература

- 73 -

ЗВ/Ч894.511/П13 

Барат, Ендре

   Паганини : Дяволският танц : Романизирана биогр. на Паганини / Ендре Барат ; Прев. от унг. Борис Ников . - София : Музика, 1980 . - 496 с. ; 20 см . -  (Книги за бележити музиканти)

   Ориг. загл. Boszorkanytanc. Paganini eletregenye

  

Сист. No: 60060

- 74 -

ЗВ/Ч830/Б52 

Бобровски, Йоханес

   Литовски пиана : Роман / Йоханес Бобровски ; Прев. от нем. [с предг.] Вили Брюкнер . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1983 . - 151 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Litauische claviere / Johannes Bobrowski

  

Сист. No: 60041

- 75 -

ЗВ/Ч820(73)/Б75 

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Изключителна жена : Роман / Барбара Тейлър Брадфорд ; Прев. [от англ.] Милчо Германов . - София : Виком-кос, 1992 . - 637 с. ; 19 см

   

  

Сист. No: 59999

- 76 -

ЗВ/Ч850/Д21 

Д'Анунцио, Габриеле

   Наслаждение : Роман / Габриеле Д'Анунцио ; Прев. от итал. Д. Хр. Максимов . - [2. изд.] . - София : Дамян Яков, 1992 . - 304 с. ; 20 см . -  (Класически любовни романи ; 1)

   Ориг. загл. Il piacere

  

Сист. No: 60061

- 77 -

ЗВ/Ч820(73)/К45 

Кастанеда, Карлос

   Учението на Дон Хуан : Пътят на знанието на един индианец от племето яки / Карлос Кастанеда ; Прев. [от англ.] Мира Антонова . - София : Петрум Ко, 1992 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8037-05-X 

  

Сист. No: 60051

- 78 -

ЗВ/Ч820/К78 

Колинс, Джаки

   Холивудски съпруги : [Роман] / Джаки Колинс ; Прев. от англ. Мария Донева . - София : Медиум 999-Колибри, 1992 . - 400 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Hollywood Wives / Jackie Collins

   ISBN 954-529-007-2 

  

Сист. No: 60003

- 79 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Кранц, Джудит

   Принцеса Дейзи : Роман / Джудит Кранц ; Прев. от англ. Мая Мечкуева . - София : Петрум Ко, 1992 . - 479 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Princess Daisy / Judith Krantz

   ISBN 954-8037-23-8 

  

Сист. No: 59992

- 80 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Хубави неща : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Евгения Камова . - София : Жар, 1992 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Fine Things / Danielle Steel

  

Сист. No: 59997

- 81 -

ЗВ/Ч820(73)/С98 

Сюзън, Джаклин

   Долината на куклите : Роман / Джаклин Сюзън ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - София : Ведрина, 1992 . - 487 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Valley of the dolls / Jacqueline Susann

   ISBN 954-404-018-8 

  

Сист. No: 60002

- 82 -

ЗВ/Ч820(73)/Б75 

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Ще помня... : Роман / Барбара Тейлър Брадфорд ; Прев. от англ. Станислав Баев . - София : Хемус, 1993 . - 296 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Remember / Barbara Taylor Bradford

   ISBN 954-428-030-8 

  

Сист. No: 60004

- 83 -

ЗВ/Ч820(73)/К14 

Кайзър, Джанис

   Съдбовно пътуване : [Роман] / Джанис Кайзър ; Прев. [от англ.] Катя Георгиева . - София : Арлекин България, 1993 . - 186 с. ; 17 см . -  (Арлекин. Изкушение ; 5)

   Ориг. загл. The Maverick / Janice Kaiser

   ISBN 954-11-0101-1 

  

Сист. No: 60001

- 84 -

ЗВ/Ч820/К78 

Колинс, Джоан

   Най-гледано време : Роман / Джоан Колинс ; Прев. [от англ.] Огнян Обретенов . - Пловдив : Хермес, 1993 . - 346 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Prime Time / Joan Collins

   ISBN 954-459-056-0 

  

Сист. No: 60071

- 85 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Кранц, Джудит

   Блясък : Роман / Джудит Кранц ; Прев. [от англ.] Красимира Икономова . - София : Библ. 48, 1993 . - 432 с. ; 20 см . -  (Библиотека 48)

   

   ISBN 954-8047-17-9 

  

Сист. No: 60005

- 86 -

ЗВ/Ч820(73)/М41 

Махмуди, Бети и др.

   От любов към дъщеря ми : [Роман] / Бети Махмуди, Арнолд Д. Дънчок ; Прев. от англ. Юлияна Цветкова . - София : Златорогъ, 1993 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. For the Love of a Child / Betty Mahmoody, Arnold D. Dunchock

   ISBN 954-437-019-6 

  

Сист. No: 60057

- 87 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Страстно обещание : Роман / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Мария Цочева . - Варна : Компас ; Теа, 1993 . - 431 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Passion's promise / Danielle Steel

   ISBN 954-8364-01-8 (Tea)

  

Сист. No: 59996

- 88 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Няма по-голяма любов : Роман / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Людмила Левкова . - Варна : Компас, 1993 . - 316 с. ; 20 см . -  (Избрани американски романи за жената)

   Ориг. загл. No greater love / Danielle Steel

   ISBN 954-8181-18-5 

  

Сист. No: 59998

- 89 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Съдбовен калейдоскоп : Роман / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Людмила Левкова . - Варна : Компас, 1993 . - 326 с. ; 20 см . -  (Любовни бестселъри ; 1)

   Ориг. загл. Kaleidoscope / Danielle Steel

   ISBN 954-8181-11-8 

  

Сист. No: 60039

- 90 -

ЗВ/Ч820(73)/У36 

Уийвър, Майкъл

   Импулс : [Роман] / Майкъл Уийвър ; Прев. от англ. Теменуга Ангелова . - София : Коала, 1993 . - 398 с. ; 20 см

    Ориг. загл. Impulse / Michael Weaver

   ISBN 954-530-008-6 

  

Сист. No: 60059

- 91 -

ЗВ/Ч820(73)/К45 

Кастанеда, Карлос

   Дарът на орела : [Продълж. на уроците на дон Хуан] / Карлос Кастанеда ; Прев. от англ. Юлия Бучкова . - София : Петрум Ко, 1994 . - 256 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Eagle's Gift / Carlos Castaneda. - Прев. известна като Юлия Петрова Бучкова-Малеева

   ISBN 954-8037-35-1 

  

Сист. No: 60049

- 92 -

ЗВ/Ч820(73)/К45 

Кастанеда, Карлос

   Огънят отвътре : [Продължение на уроците на Дон Хуан] / Карлос Кастанеда ; Прев. от англ. Диана Николова . - София : Петрум Ко, 1994 . - 238 с.

   Ориг. загл. The Fire from Within / Carlos Castaneda

   ISBN 954-8037-34-3 

  

Сист. No: 60050

- 93 -

ЗВ/Ч820(73)/К45 

Кастанеда, Карлос

   Изкуството на сънуването : [Продълж. на уроците на Дон Хуан] / Карлос Кастанеда ; Прев. от англ. Светла Христова . - София : Петрум Ко, 1995 . - 239 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Art of Dreaming / Carlos Castaneda

   ISBN 954-8037-43-2 

  

Сист. No: 60052

- 94 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Кранц, Джудит

   Любовни двойки : [Роман] : Ч. 1 - 2 / Джудит Кранц ; Прев. от англ. Милена Лилова, Маргарита Дограмаджян . - София : Библ. 48, 1995 . - 20 см . -  (Библиотека 48)

   Ориг. загл. Lovers / Judith Krantz

   ISBN 954-8047-34-9 (многотомно изд.)

   Ч. 1 . - 224 с.

   

  

Сист. No: 59990

- 95 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Кранц, Джудит

   Любовни двойки : [Роман] : Ч. 1 - 2 / Джудит Кранц ; Прев. от англ. Милена Лилова, Маргарита Дограмаджян . - София : Библ. 48, 1995 . - 20 см . -  (Библиотека 48)

   Ориг. загл. Lovers / Judith Krantz

   ISBN 954-8047-34-9 (многотомно изд.)

   Ч. 2 . - 223 с.

   

  

Сист. No: 59991

- 96 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Последният ден на карнавала : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Пенка Стефанова . - Пловдив : Хермес, 1997 . - 367 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Fat Tuesday / Sandra Brown

   ISBN 954-459-437-Х 

  

Сист. No: 60065

- 97 -

ЗВ/Ч820/Б26 

Бари, Максин

   Карибски нощи : [Роман] / Максин Бари ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Бард, 1998 . - 256 с. ; 20 см . -  (Скарлет)

   Ориг. загл. Caribbean Flame / Maxine Barry

  

Сист. No: 60070

- 98 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   В името на любовта : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Виолета Тодорова . - Пловдив : Хермес, 1998 . - 175 с. ; 20 см . -  (Колекция Сандра Браун)

   Ориг. загл. Not even for love / Sаndra Brown

   ISBN 954-459-481-7 

  

Сист. No: 60066

- 99 -

ЗВ/Ч820(73)/К45 

Кастанеда, Карлос

   Активната страна на безкрайността / Карлос Кастанеда ; Прев. [от англ.] Нели Константинова . - [София] : Прозорец, 1998 . - 304 с. ; 20 см . -  (Колекция Кастанеда)

   Ориг. загл. The active side of ifinity / Carlos Castaneda

   ISBN 954-733-037-3 

  

Сист. No: 60048

- 100 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Проклятието на Анжелик / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Милена Илиева . - София : Бард, 1999 . - 430 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-585-018-3 

  

Сист. No: 60076

- 101 -

ЗВ/Ч820(73)/М45 

Мейсън, Кони

   Чисто удоволствие / Кони Мейсън ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова . - София : Ирис, 2000 . - 256 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 134)

   Ориг. загл. Pure temptation / Connie Mason. - Пълното име на прев. е Славянка Димитрова Мундрова-Неделчева

   ISBN 954-445-040-8 

  

Сист. No: 60069

- 102 -

ЗВ/Ч820(73)/С40 

Скоталайн, Лайза

   Навсякъде, където Мери отидеше... : [Роман] / Лайза Скоталайн ; Прев. [от англ.] Димитрина Петкова Перостийска . - София : Мойри, 2000 . - 327 с. ; 20 см . -  (Трилър)

   Ориг. загл. Everywhere that Mary went / Lisa Scottoline

   ISBN 954-735-028-5 

  

Сист. No: 59994

- 103 -

ЗВ/Ч820(73)/С40 

Скоталайн, Лайза

   Да избягаш от закона : [Роман] / Лайза Скоталайн ; Прев. [от англ.] Димитрина Петкова Перостийска . - София : Мойри, 2000 . - 316 с. ; 20 см . -  (Трилър)

   Ориг. загл. Running from thne law / Lisa Scottoline

   ISBN 954-735-034-Х 

  

Сист. No: 59995

- 104 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Тайна звезда / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Галина Курчатова . - София : Коломбина прес, 2002 . - 191 с. ; 20 см . -  (Mira ; 27)

   Романът е кн. 3 от мини поредицата Звездите на Митра

   ISBN 954-706-103-8 

  

Сист. No: 60073

- 105 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Море от обърнати сърца / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 20025 . - 461 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. Three fates / Nora Roberts

   ISBN 954-585-356-5 

  

Сист. No: 60074

- 106 -

ЗВ/Ч820(73)/К90 

Кренц, Джейн Ан

   Светлина в сянката : Роман / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2003 . - 352 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Light in Shadow / Jayne Ann Krentz

   ISBN 954-26-0065-8 

  

Сист. No: 60068

- 107 -

ЗВ/Ч820(94)/М19 

Маккълоу, Колийн

   Безкрайният път към дома : [Роман] / Колийн Маккълоу ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Бард, 2004 . - 527 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-585-583-5 

  

Сист. No: 60000

- 108 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Стъпки от огън / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Бард, 2006 . - 495 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 60075

- 109 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Аманда и др.

   Училище за един милиард долара : [Роман] / Аманда Браун, Джанис Уебър ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Бард, 2007 . - 495 с. ; 20 см

   Ориг. загл. School of fortune / Amanda Brawn and Janice Weber

   ISBN 978-954-585-841-3 

  

Сист. No: 59993

- 110 -

ЗВ/Ч820(73)/З-31 

Зан, Тина и др.

   Защо скочих : Моята истинска история на следродилна депресия, драматично спасяване и възвърната надежда / Тина Зан, Уанда Дайсън ; Прев. от англ. Росица Фердинандова . - София : Витлеем, 2007 . - 206 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Why I Jumped / Tina Zahn

   ISBN 978-954-92130-1-0 

  

Сист. No: 59915

- 111 -

ЗВ/Ч820/Л83 

Лори, Хю

   Търговецът на оръжие : [Роман] / Хю Лори ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Intense, 2008 . - 349 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-783-067-7 

  

Сист. No: 59985

- 112 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Добре пазени тайни : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Райна Христова . - 2. изд . - София : Ергон, 2009 . - 400 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и съдба)

   

   ISBN 978-954-9625-48-6 

  

Сист. No: 56011

- 113 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Бягство : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Славянка Мундрова . - София : Ергон, 2009 . - 248 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-954-9625-23-3 

  

Сист. No: 56012

- 114 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Град на демони : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 351 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The hollow / Nora Roberts. - Прев. е известна като Валентина Стоянова Атанасова. - Кн. 2 от трилогията Знакът на седемте

   ISBN 978-954-26-0771-7 

  

Сист. No: 59875

- 115 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Ключът на познанието : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Key of knowledge / Nora Roberts. - Кн. 2 от трилогията Ключът

   ISBN 978-954-26-0142-5 

  

Сист. No: 59876

- 116 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Ключът на смелостта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 319 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Key of valor / Nora Roberts. - Кн. 3 на трилогията Ключът

   ISBN 978-954-26-0158-6 

  

Сист. No: 59877

- 117 -

ЗВ/Ч820(73)/К50 

Кениън, Шерилин

   Мечтан любовник / Шерилин Кениън ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2011 . - 319 с. ; 21 см . -  (Нощни ловци ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Fantasy lover / Sherrilyn Kenyon

   ISBN 978-954-9321-69-2 

  

Сист. No: 60078

- 118 -

ЗВ/Ч830(436)/Ш79 

Шнайдер, Роберт

   Откровението : Роман / Роберт Шнайдер ; Прев. от нем. Здравка Евстатиева . - Пловдив : Летера, 2011 . - 264 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Die Offenbarung / Robert Schneider

   ISBN 978-954-516-947-2 

  

Сист. No: 59881

- 119 -

ЗВ/Ч820/Б31 

Бегшоу, Луиз

   Родена в понеделник : [Роман] / Луиз Бегшоу ; Прев. [от англ.] Валентина Атанасова-Арнаудова . - 2. изд . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Monday`s child / Louise Bagchawe. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

   ISBN 978-954-8186-97-1 

  

Сист. No: 60067

- 120 -

ЗВ/Ч820(73)/Л63 

Линдзи, Джоана

   Пленници на страстта : [Роман] / Джоана Линдзи ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   Ориг. загл. Captive of my Desires / Johanna Lindsey

   ISBN 978-954-409-320-4 

  

Сист. No: 60072

- 121 -

ЗВ/Ч820(73)/Д52 

Джоунс, Даринда

   Третият гроб отсреща / Даринда Джоунс ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - София : Ибис, 2013 . - 322 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Third Grave Dead Ahead / Darynda Jones. - Романът е Кн.3 от Поредица Чарли Дейвидсън

   ISBN 978-619-157-038-6 

  

Сист. No: 59859

- 122 -

ЗВ/Ч850/Р38 

Ратаро, Сара

   Да се възползвам всякак от теб : [Роман] / Сара Ратаро ; Прев. от итал. Румяна Сарайдарова . - София : Enthusiast, 2013 . - 192 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Un uso qualunque di te / Sara Rattaro

   ISBN 978-619-164-037-9 

  

Сист. No: 59862

Криминални романи. Трилъри

- 123 -

ЗВ/Ч820(73)/Л93 

Лъдлъм, Робърт

   Заговорът "Аквитания" : [Роман] / Робърт Лъдлъм ; Прев. от англ. Савина Манолова . - София : Колибри, 1993 . - 606 с. ; 20 см . -  (Colibri)

   Ориг. загл. The aquitaine progression / Robert Ludluum

   ISBN 954-529-038-2 

  

Сист. No: 59919

- 124 -

ЗВ/Ч820(73)/Б21 

Балдачи, Дейвид

   Невинните : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Обсидиан, 2013 . - 432 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Innocent / David Baldacci

   ISBN 978-954-769-315-9 

  

Сист. No: 59858

- 125 -

22694 

Ботев, Христо

   Христо Ботйов : Из публицистиката и писмата му /  Подб. и състав. Николай Жечев . - София : Бълг. писател, 2006 . - 192 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Изд. е посветено на 130 г. от подвига на четата на Хр. Ботев. - С помощта на Общонародна фондация "Христо Ботйов"

   ISBN 978-954-443-543-1 

  

Сист. No: 59904

- 126 -

ЗВ/Б/Б70 

Ботев, Христо

   Вечност / Христо Ботйов ; Състав. Боян Ботйов ; Прев. на рус. А. Сурков и др . - София : Бълг. писател, 2008 . - 410 с. ; 21 см

   В книгата има текст и парал. загл. и на англ., фр., нем. и исп. ез. - Други прев. : на рус. Д. Горбов, А. Гатов, М. Павлова, П. Железнов, Л. Маттынов, П. Семынин, Д. Говорухин, В. Полунова, Т. Ненкова ; на англ. K. Ireland, M. Nikolov, С. Хрусанова ; на фр. P. Eluard, E. Draganova ; на нем. W. Koppe, I. Kischel, B. Muller, А. Петрова ; на исп. P. de Oraa, J. M. Mato, D. Cherician

   ISBN 978-954-443-699-5 

  

Сист. No: 59905

- 127 -

22695 

Ботев, Христо

   Поезия / Христо Ботев ; Състав. Борис Данков . - Пълно фототип.-печ. изд. . - София : Касиопея, 2008 . - 254 с. : с ил., факс. ; 20 см . -  (Поредица Българска поезия ; 1)

   Изд. е посветено на 160-годишнината от рождението на Хр. Ботев. - Съдържа и Геният на словото, словото на гения / Симеон Янев ; Автентичният поет, непреходният творец / Борис Данков

   ISBN 954-91779-2-3 

  

Сист. No: 59906

- 128 -

К/82/А75 

Антология "Приятели"  : На творци от побратимените евросело Калугерово, обл. Пазарджик и Момино село, обл. Пловдив /  Състав. Сергей Вачев . - Калугерово, 2012 (Пазарджик : Барич) . - 40 с. ; 21 см

   Без данни за изд.

  

Сист. No: 59872

- 129 -

22697, ЗВ/Б/К2922697; ЗВ/Б/К29

Каравелов, Любен Стойчев

   Америка - оная обетована земя : Знаменити хора - Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Ейбрахам Линкълн, Джанюариъс Макгахан : Статии, Известия, Книжевност / Любен Каравелов ; Встъп. студия и състав. Йордан Палежев . - [София] : Литературен форум ; Денница, [2012] . - 256 с. : с портр., факс. ; 21 см

   В библиогр. каре и на кор. подзагл. Публицистика

   ISBN 978-954-740-054-2 

   ISBN 978-954-8701-66-2 

  

Сист. No: 59951

Съвременна българска проза

- 130 -

ЗВ/Б/Д78 

Дончев, Боримир

   Самира / Боримир Дончев-Борей . - [София] : Петекстон, 2007 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-457-038-5 

  

Сист. No: 60080

- 131 -

ЗВ/Б/К85 

Коруджиев, Димитър Георгиев

   [Хиляда деветстотин осемдесет и девета] 1989-а : Роман / Димитър Коруджиев . - Пловдив : Летера, 2008 . - 246 с. ; 22 см

   Съдържа и Всеки има неизвестен срок за сбогуване / Интервю, взето от Катя Митова.

   ISBN 978-954-516-839-0 

  

Сист. No: 59882

- 132 -

ЗВ/Б/П91 

Проданов, Петкан

   Импресии от детството / Петкан Проданов . - [2. изд.] . - Хасково : ЖЕНДА - ХН, 2008 . - 80 с. ; 21 см

   Кн. е 2. изд. на откъс от "Живот зад кадър" от същия авт. - Пълното име на авт. е Петкан Проданов Маринов

  

Сист. No: 59948

- 133 -

ЗВ/Б/Ч-19 

Чакъров, Александър Иванов

   Кървави разкази : 1903-та / Александър Чакъров ; [Предг. Николай Хайтов] . - 2.изд. . - Варна : Славена, 2008 . - 135 с. ; 20 см

   1. изд. 1992 на изд. Хирон-Варна със загл. Балканска мадона в поредица Юноша

   ISBN 978-954-579-708-8 

  

Сист. No: 59945

- 134 -

ЗВ/Б/Б60, К/82/Б60ЗВ/Б/Б60; К/82/Б60

Бойчев, Яко

   Без теб животът... / Яко Бойчев . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2011 . - 94 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Пълното име на авт. е Яко Бойчев Яков

   ISBN 978-954-697-078-7 

  

Сист. No: 59931

- 135 -

ЗВ/Б/А82, К/82/А82ЗВ/Б/А82; К/82/А82

Аргиров, Никола

   Коледен подарък : Разкази и новели / Никола Аргиров ; Ред. Иван Копривщенов . - Сливен : Жажда, 2012 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-795-371-0 

  

Сист. No: 60013

- 136 -

ЗВ/Б/Б60, К/82/Б60ЗВ/Б/Б60; К/82/Б60

Бойчев, Яко

   За да живея : Злободневки / Яко Бойчев . - Пазарджик : Първа частва печатница, 2012 . - 56 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Яко Бойчев Яков

   ISBN 978-954-697-090-9 

  

Сист. No: 59930

- 137 -

ЗВ/Б/С55, К/82/С55ЗВ/Б/С55; К/82/С55

Спасов, Милен

   Припомням себе си / Милен Спасов . - София : Българска книжница, 2012 . - 115 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-263-0 

  

Сист. No: 60012

- 138 -

Д/Б/Х19, ЗВ/Б/Х19, К/82/Х19, ФД/Б/Х19ЗВ/Б/Х19; К/82/Х19; Д/Б/Х19; ФД/Б/Х19

Хай, Соня

   Божения ; Светлина от детството : Сборник за деца и възрастни / Соня Хай . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Соня Хай - псевд. на Соня Нубар Хованесян-Хампарцумян

   ISBN 978-954-684-326-5 

  

Сист. No: 9055

- 139 -

Авт/Б/Х78, ЗВ/Б/Х78ЗВ/Б/Х78; Авт/Б/Х78

Христов, Симеон

   Съкровището на Шишман : Роман / Симеон Христов . - София : Епизод ООД, 2012 . - 180 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 59895

- 140 -

ЗВ/Б/А82, К/82/А82ЗВ/Б/А82; К/82/А82

Аргиров, Никола Димитров

   Разказвачът на приказки / Никола Аргиров . - Сливен : Жажда, 2013 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-795-377-2 

  

Сист. No: 60009

- 141 -

ЗВ/Б/К16 

Калинов, Калин

   Балсам за душата : Насъбрано... / Калин Калинов . - Пловдив : FastPrintBooks, 2013 . - 166 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7034-08-0 

  

Сист. No: 60026

- 142 -

Авт/Б/К57, ЗВ/Б/К57ЗВ/Б/К57; Авт/Б/К57

Кирилова, Патриция

   Да свалим маските / Патриция Кирилова . - София : Вип Комюникейшън, 2013 . - 135 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90074-1-9 

  

Сист. No: 59958

- 143 -

ЗВ/Б/К82 

Константинов, Георги

   Човек за споделяне : Необикновени случки в моя обикновен живот / Георги Константинов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 192 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Георги Константинов Христов

   ISBN 978-954-26-1190-5 

  

Сист. No: 59863

- 144 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Вълтавски бракониери : Чешки разкази / Васил Риков . - 2. доп. изд . - София : Български писател, 2013 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-931-6 

  

Сист. No: 10996

- 145 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Стефан и др.

   На един дъх разстояние : Разкази / Стефан Риков, Васил Риков . - София : Българска книжница, 2013 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-260-9 

  

Сист. No: 48900

- 146 -

ЗВ/Б/У17, К/82/У17ЗВ/Б/У17; К/82/У17

Убинова, Цветанка

   Седем изневери и една любов : Разкази / Цветанка Убинова . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2013 . - 56 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-697-091-6 

  

Сист. No: 60010

- 147 -

ЗВ/Б/У77, К/82/У77ЗВ/Б/У77; К/82/У77

Урумов, Александър

   Тиква! : Ботаника на чувствата : 100 къси разказа / Александър Урумов ; Худож. Елена Стайкова . - София : Витлеем, 2013 . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92130-2-7 

  

Сист. No: 59916

Съвременна българска поезия

- 148 -

ЗВ/Б-1/Ц34 

Цветков, Светослав Стоянов

   Живи сме като греховни спомени : Етюди от Белия двор / Светослав Цветков ; Худож. Борислав Ждребев . - София : Издателско ателие Аб, 2007 . - 80 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-737-641-0 

  

Сист. No: 60055

- 149 -

ЗВ/Б/П91 

Проданов, Петкан

   Импресии от детството / Петкан Проданов . - [2. изд.] . - Хасково : ЖЕНДА - ХН, 2008 . - 80 с. ; 21 см

   Кн. е 2. изд. на откъс от "Живот зад кадър" от същия авт. - Пълното име на авт. е Петкан Проданов Маринов

  

Сист. No: 59948

- 150 -

ЗВ/Б-1/П91 

Проданова, Олга Христова

   Прегръщам светла вечността : Избрани стихотворения / Олга Проданова ; Под ред. на Петкан Проданов . - [Хасково] : Изд. ред., 2008 (Хасково : ПРЕ-прес) . - 81 с. ; 7 л. сн. ; 20 см

   Съдържа и В памет на майка ми - учителката, поетесата, художничката / Петкан Проданов ; Леля Олга в спомените ми / Нина Николова ; Ключови думи ; "Прегръщам светла вечността" / Даниела Петрова

  

Сист. No: 59949

- 151 -

ЗВ/Б-1/Й85, К/82/Й85ЗВ/Б-1/Й85; К/82/Й85

Йотов, Иван

   И пепелта през вековете свети : Стихотворения / Иван Йотов ; Ил. Михаил Лалов . - София : Бълг. книжница, 2011 . - 36 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-380-224-1 

  

Сист. No: 56381

- 152 -

ЗВ/Б-1/А11, К/82/А11ЗВ/Б-1/А11; К/82/А11

А аз съм тук  : Поетичен сборник /  Худож. Елеонора Хаджиниколова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2012 . - 39 с., 3 л. : с ил. ; 22 см

   Изд. е с форма на бележнек със спирала.

   ISBN 978-954-8215-48-0 

  

Сист. No: 59928

- 153 -

ЗВ/Б-1/А64, К/82/А64ЗВ/Б-1/А64; К/82/А64

Ангелов, Боян

   Ъндърграунд : Лирика / Боян Ангелов ; Худож. Марк Ротко . - София : Богианна, 2012 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Боян Ангелов Иванов

   ISBN 978-954-676-111-8 

  

Сист. No: 60014

- 154 -

ЗВ/Б/Б60, К/82/Б60ЗВ/Б/Б60; К/82/Б60

Бойчев, Яко

   За да живея : Злободневки / Яко Бойчев . - Пазарджик : Първа частва печатница, 2012 . - 56 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Яко Бойчев Яков

   ISBN 978-954-697-090-9 

  

Сист. No: 59930

- 155 -

ЗВ/Б-1/Г28, К/82/Г28ЗВ/Б-1/Г28; К/82/Г28

Гемиджиева, Дида Димитрова

   Искрици обич : Огледални хайку / Дида Гемиджиева ; Худож. Манол Панчов Панчовски . - Панагюрище : Оборище, 2012 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-682-044-0 

  

Сист. No: 59925

- 156 -

ЗВ/Б-1/Г28, К/82/Г28ЗВ/Б-1/Г28; К/82/Г28

Гемиджиева, Дида Димитрова

   Панагюрски панаир : Лирика / Дида Гемиджиева . - Панагюрище : Оборище, 2012 . - 60 с. ; 20 см

   Кн. се издава по Програмата за култура на Община Панагюрище

   ISBN 978-954-682-045-7 

  

Сист. No: 59926

- 157 -

ЗВ/Б-1/Д47 

Дечев, Цвятко Милчев

   Идеалите на абдалите : 33 сатирични миниатюри за тарикати и чукундури / Цвятко Дечев . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 48 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-400-678-5 

  

Сист. No: 59893

- 158 -

ЗВ/Б-1/Д47 

Дечев, Цвятко Милчев

   Закъсняла любов : Любовна лирика / Цвятко Дечев . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 48 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-400-679-2 

  

Сист. No: 59894

- 159 -

ЗВ/Б-1/Д92, К/82/Д92ЗВ/Б-1/Д92; К/82/Д92

Дулчева, Виолета Николова

   Завръщане : Стихотворения / Виолета Дулчева . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2012 . - 54 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-697-092-3 

  

Сист. No: 60008

- 160 -

ЗВ/Б-1/М31, К/82/М31ЗВ/Б-1/М31; К/82/М31

Марина, Йорданка

   Безмълвни копнежи : Стихотворения / Йорданка Марина ; Худож. Мария Баракова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2012 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-47-3 

  

Сист. No: 59929

- 161 -

Д/Б/Х19, ЗВ/Б/Х19, К/82/Х19, ФД/Б/Х19ЗВ/Б/Х19; К/82/Х19; Д/Б/Х19; ФД/Б/Х19

Хай, Соня

   Божения ; Светлина от детството : Сборник за деца и възрастни / Соня Хай . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Соня Хай - псевд. на Соня Нубар Хованесян-Хампарцумян

   ISBN 978-954-684-326-5 

  

Сист. No: 9055

- 162 -

ЗВ/Б-1/Ц31, К/82/Ц31ЗВ/Б-1/Ц31; К/82/Ц31

Цветанова, Мариана

   Звезден прах : Лирика / Мариана Цветанова ; Ред. Гергана Кръстева . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 32 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-339-5 

  

Сист. No: 60007

- 163 -

ЗВ/Б-1/Г31, К/82/Г31ЗВ/Б-1/Г31; К/82/Г31

Генов, Николай

   Резонанс : Стихове / Николай Генов ; Ред. Цветанка Убинова . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 48 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-345-6 

  

Сист. No: 7471

- 164 -

ЗВ/Б-1/Е64, К/82/Е64ЗВ/Б-1/Е64; К/82/Е64

Енев, Иван

   На словото в пожара : Избрана сатира и лирика / Иван Енев ; Ред. Георги К. Спасов . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 120 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и кратки биогр. бележки за авт.

   ISBN 978-954-684-344-9 

  

Сист. No: 60015

- 165 -

22702 

Цанев, Стефан Неделчев

   Спасете нашите души : Стихове / Стефан Цанев . - София : Bulgart, [1992] . - 80 с. : с портр., 4 л. репрод., автогр. текст ; 22 см

   

  

Сист. No: 60062

Художествена литература за деца и юноши

- 166 -

Д/Б/Б52 

Бобев, Петър

   Жрицата на змията : Роман за юноши / Петър Бобев . - София, 1965 . - 318 с. ; 21 см . -  (Юношески романи)

   

  

Сист. No: 59920

- 167 -

ЗВ/Ч860(83)/К79 

Колоане, Франсиско

   Огнена земя : Разкази / Франсиско Колоане ; Прев. от исп. Роза Самуилова, Калина Цанева ; Ил. Людмил Чехларов . - София : Нар. култура, 1973 . - 128 с. : с ил. ; 21 см . -  (Четиво за юноши)

   Авт. не е отбелязан накор. - Ориг. загл. Tierra del Fuego

  

Сист. No: 59917

- 168 -

ФД/Ч840/Ж17 

Жаколио, Луи

   Тъмна Индия : [Роман за юноши] / Луи Жаколио ; Прев. [от фр.] Ив. П. Иванов . - [2. изд.] . - София : Лъчезарие, 1992 . - 167 с. ; 20 см

   Ч. 1 от трилогия. - Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1929 на изд. Ст. Атанасов. - В кн. означено 1

  

Сист. No: 59921

- 169 -

ФД/Ч830/М16 

Май, Карл

   Шутът : [Роман за юноши] : Кн. 1 - / Карл Май ; Прев. от нем. Георги Петков . - Габрово : Калпазанов, 1992 - . - 20 см . -  (Незабравими романи)

   Ориг. загл. Der Schut / Karl May

   ISBN 954-17- 

   Кн. 2 . - 1995 . - 237 с.

   

  

Сист. No: 59922

- 170 -

ФД/Ч820(73)/Д91 

Дрю, Уейлънд

   Уилоу : Една фантаст. история за пророчества и... мощта на магията : [Роман за юноши] / Уейлънд Дрю ; Прев. [от англ.] Георги Величков . - [София] : Бард, 1993 . - 208 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Willow / Wayland Drew

  

Сист. No: 59937

- 171 -

ФД/Ч839.7/С71 

Старк, Улф

   Нека белите мечки да танцуват / Улф Старк ; Прев. от швед. Светла Стоилова . - [София] : Свеа, 2000 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90445-4-8 

  

Сист. No: 60006

- 172 -

Д/Ч850/К79 

Колоди, Карло

   Приключенията на Пинокио / Карло Колоди ; Прев. [от итал.] Румяна Стефанова Сарайдарова-Първанова ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо. Детско-юношеска класика)

   Ориг. загл. Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi. - Карло Колоди - псевд. на Карло Лоренцини ; Прев. известна като Румяна Стефанова Сарайдарова

   ISBN 978-954-26-0337-5 

  

Сист. No: 60081

- 173 -

Д/Б/Н29 

Настрадинова, Величка Янкова

   [Двадесет и четири] 24 чисто нови приказки / Величка Настрадинова . - Пловдив : Летера, 2012 . - 132 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Ил. от възпитаници на школата "Мода и дизайн" към Национален дворец на децата в София

   ISBN 978-954- 516-973-1 

  

Сист. No: 59892

- 174 -

Д 126 

Николов, Любомир

   Нови приказки от цял свят /  Текст Любомир Николов . - София : СофтПрес, 2012 . - 112 с. ; 23 см . -  (Приказна съкровищница)

   

   ISBN 978-619-151-022-1 

  

Сист. No: 59957

- 175 -

Д/Б/Х19, ЗВ/Б/Х19, К/82/Х19, ФД/Б/Х19ЗВ/Б/Х19; К/82/Х19; Д/Б/Х19; ФД/Б/Х19

Хай, Соня

   Божения ; Светлина от детството : Сборник за деца и възрастни / Соня Хай . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Соня Хай - псевд. на Соня Нубар Хованесян-Хампарцумян

   ISBN 978-954-684-326-5 

  

Сист. No: 9055

- 176 -

Д/Б/Т80 

Траянова, Биляна

   Хариша в дъждовната гора / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков и др ; Дизайн Александър Нишков ; Рис. Валери-Михаил Белчински . - София : Арт Уинар, 2013 . - 68 с. : с цв. ил. ; 24Х22 см . -  (Хариша ; Епизод 3)

   Други фотогр. : Б. Траянова, В. Белчински. - Съдържа и Бележки на пътешественика, Речник

   ISBN 978-619-7032-05-5 

  

Сист. No: 59956

- 177 -

ДЧ/Б/С77 

[Сто] 100 песни за Ботев  : [Стихотворения на ученици за Нац. конкурс Текст за химн на училищата "Христо Ботев" в България] . - София : Даниела Убенова, 2008 . - 112 с. ; 20 см

   Изд. на Общонар. фонд. Хр. Ботев

   ISBN 978-954-791-045-4 

  

Сист. No: 59909

Отраслова литература за деца и юноши

География

История

- 178 -

ЗВ/93/99/Н74 

Николов, Йордан

   История на средновековния свят : Късно средновековие / Йордан Николов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999 . - 740 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Йордан Николов Йорданов. - Съдържа и Хронологична таблица. - Библиогр. с. 726-738

   ISBN 954-430-559-9 

  

Сист. No: 59988

- 179 -

ЗВ/940/Н74 

Николов, Йордан

   История на средновековния свят : Възходящо средновековие / Йордан Николов . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000 . - 732 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Йордан Николов Йорданов. - Съдържа и Хронологична таблица (Личности и събития). - Библиогр. с. 707-729

   ISBN 954-430-692-7 

  

Сист. No: 59989

- 180 -

К/1/П17 

Панагюрски летописи  : Кн. 1 - . - Панагюрище : Ист. музей, 2004 - ([Панагюрище] : Оборище ООД) . - 20 см

   ISSN 1312-4803

   Кн. 4 . - 2009 . - 116 с. : с ил.

   Библиогр. след отд. материали

  

Сист. No: 59923

- 181 -

К/1/П17 

Панагюрски летописи  : Кн. 1 - . - Панагюрище : Ист. музей, 2004 - . - 20 см

   ISSN 1312-4803

   Кн. 5 . - 2010 . - 154 с. : с ил.

   Библиогр. след отд. материали

  

Сист. No: 59924

- 182 -

ЗВ/9/Г63 

Голдхил, Саймън

   Храмът в Ерусалим / Саймън Голдхил ; Прев. от англ. Таня Георгиева . - София : Витлеем, 2007 . - 191 с. : с ил., черт. ; 20 см . -  (Чудесата на света)

   Ориг. загл. The temple of Gerusalem / Simon Goldhill. - Съдържа и Допълнителна литература ; Списък на илюстрациите. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-91134-9-5 

  

Сист. No: 59912

- 183 -

ЗВ/93/99/Ц43 

Кравчук, Александер

   Юлий Цезар / Александер Кравчук ; Прев. от пол. Ангелина Дичева . - 3. изд. . - София : Витлеем, 2007 . - 240 с. ; 21 см . -  (Империи и диктатори)

   Ориг. загл. Gajusz Juliusz Cezar / Aleksander Krawczuk. - 1. изд. 1975 в сер. Бележити пълководци и воен. дейци

   ISBN 978-954-91134-6-4 

  

Сист. No: 57213

- 184 -

ЗВ/75/К72, К/731/К72ЗВ/75/К72; К/731/К72

Ковачева, Ева

   "Колелото на живота" в българската църковна живопис / Ева Ковачева . - [Пазарджик] : [Барич и Сие], [2013] . - 62 с., 17 л. : с. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN 978-954-8215-49-7 

  

Сист. No: 59933

- 185 -

ЗВ/941/949/Z37 

Zatyrikon Drama  /  Zenario Markidiz Konstatinos, Zamarizidu Anthi ; Ikonoyrafioi Zamarizidu Anthi . - Drama : Dekpota, 1999 . - 64 p. : col. ill. ; 32 cm

   

   ISBN 960-85283-9-9 

  

Сист. No: 59900

История на България

- 186 -

22699 

Страшимиров, Димитър Тодоров

   История на Априлското въстание / Димитър Страшимиров ; Встъп. студия Николай Генчев Николов . - 2. фототип. изд . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1996 . - 1176 с. раздр. паг. : с портр. ; 22 см . -  (Минало и личности)

   Фототип. изд. на кн. от 1907 г. - Текст и на фр. ез. - Азб. показалец на забележителни и по-рядко срещани собствени имена. - Съдържа: Т. 1. Предистория. Т. 2. Приготовления. Т. 3. Въстание и пепелища

   ISBN 954-430-464-9 

  

Сист. No: 59987

- 187 -

22700, К/914/К3322700; К/914/К33

Спомени на Владимир Карамфилов за просветното дело и революционните борби в гр. Прилеп  / Владимир Димитров Карамфилов ; Състав. Борис Йорданов Николов, Владимир Владимиров Овчаров . - София : Звезди, 2005 . - 128 с., 8 л. : факс., ил. ; 20 см

   Именен показалец

   ISBN 954-9514-58-7 

  

Сист. No: 57070

- 188 -

Ч1/941Б.07/.083/Б70 

Жечев, Николай

   Христо Ботйов : Летопис за живота и дейността му 1847/1848-1876 / Николай Жечев . - 2.изд. . - София : Бълг. писател, 2007 . - 307 с. : с ил., факс. ; 24 см

   1. изд. 1997 на изд. Абагар. - Съдържа и Речник на остарели, диалектни и чужди думи и изрази. - Библиогр. с. 281-286 ; Именен показалец, геогр. показалец, показалец на вестници, период. изд., кн., лит. и публицистични творби

   ISBN 954-443- 

  

Сист. No: 59907

- 189 -

22541 

Дриновски сборник  : Т. 1 - . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2007 - . - 24 см

   Друго загл.: Дриновський збiрник. - Изд. на М-во на просв. и науката на Украйна. Харковски нац. унив. В. Н. Каразин. Център за балканистика и балканистични изследвания Марин Дринов, БАН. Институт по история, Институт по балканистика. Комисия на историците Украйна-България. - Текст и на укр., рус. ез.

   Т. 4 . - 2011 . - 612 с.

   Съдържа и Списък на авторите. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-322-410-4 

  

Сист. No: 59965

- 190 -

22541 

Дриновски сборник  : Т. 1 - . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2007 - . - 24 см

   Друго загл.: Дриновський збiрник. - Изд. на М-во на просв. и науката на Украйна. Харковски нац. унив. В. Н. Каразин. Център за балканистика и балканистични изследвания Марин Дринов, БАН. Институт по история, Институт по балканистика. Комисия на историците Украйна-България. - Текст и на укр., рус. ез.

   Т. 5 . - 2012 . - 496 с. : с ил., 8 л. цв. ил.

   Съдържа и Списък на авторите. - Библиогр. след отд. материали

  

Сист. No: 59968

- 191 -

ИзЧГр/730/Б70 

Христо Ботйов  : Паметници. Скулптурни портрети : Албум /  Предг. Чавдар Иванов Попов ; Фотогр. Валери Караджинов . - София : Даниела Убенова, 2008 . - 80 с. : с фотогр. ; 29 см

   Съдържа и Кратки биографии на автори на паметници и скулптурни портрети на Христо Ботев. - Издава се с подкрепата на М-во на културата, Общонар. фондация Христо Ботйов, Община Плевен, Община Пазарджик, Д. Шиков - Президент на Бул-Ер Интернешънъл ЕооД

   ISBN 978-954-791-113-0 

  

Сист. No: 59911

- 192 -

К/913/Ш85 

Шопов, Атанас Петров

   Панагюрище в църковно-националното движение до 1878 / Атанас Петров Шопов . - [Панагюрище] : Оборище, 2008 . - 87 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 70-78 ; Рез. на рус., англ., фр. ез. / Прев. А. Шопова, А. Гурари, Е. Шопова

   ISBN 978-954-682-022-8 

  

Сист. No: 12355

- 193 -

К/1/Г28 

Гемиджиев, Георги Иванов

   История на Панагюрище : 1878 - 1944 / Георги Гемиджиев ; Науч. ред., [увод] Милен Куманов . - София : Богианна, 2009 (София : Христо Христов) . - 620 с. : с ил., [32] л. ил. ; 24 см

   Съдържа и Авторът за себе си ; Дарителят д-р инж. Лъчезар Цоцорков. - Библиогр. с. 586-600 ; Рез. на англ. / Прев. Анна Стайкова ; Именен показалец

   ISBN 978954-676-081-4 

  

Сист. No: 49032

- 194 -

ЗВ/929.5/.9/З-40 

Захариева, Мария Димитрова

   Потомци на рода Сярови / Мария Димитрова Захариева . - София : Спектър, 2011 . - 224 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 220-222

   ISBN 978-954-435-061-1 

  

Сист. No: 59896

- 195 -

22698 

Балканските войни 1912 - 1913 г.  : Памет и история /  Състав. Василка Атанасова Танкова и др ; Предг. и науч. ред. Василка Атанасова Танкова . - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2012 . - 519 с. : с ил., портр., к. ; 25 см

   Загл. на англ. ез.: The Balkan wars 1912-1913 : memory and history. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Й. Гешева, Д. Вачков, В. Златарски, Д. Гоцева, А. Стрезова. - Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания. - Именен показалец

   ISBN 978-954-322-553-8 

  

Сист. No: 59959

- 196 -

ЗВ/941Б.084/.088/С38, К/82/С38ЗВ/941Б.084/.088/С38; К/82/С38

Сис, Владимир

   От бойните полета на България : Впечатления на военния кореспондент / Владимир Сис ; Прев. от чеш. Мария Генова . - София : Хайни, 2012 . - 80 с. : с портр., факс. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Пълното име на прев. е Мария Иванова Генова-Априлова. - Библиогр. с. 77-79

   ISBN 978-619-7029-01-7 

  

Сист. No: 59932

- 197 -

Ч1/902/904/П88 

Приноси към българската археология  : Декeмврийски дни на българската средновековна археология `Проф. д-р Станчо Ваклинов` : [Сб. материали] : [Т. 1]- . - София, [1992] - . - 24 см

   Изд. на БАН. Нац. археол. институт с музей. Секция за средновековна археология

   Т. 6 /  Ред. кол.  Людмила Дончева-Петкова, и др. . - 2009 . - 292 с. : с ил., сх.

   Посвещава се на 85-годишнината от рождението на ст. н. с. Соня Георгиева (1922 - 1988). - С ISSN 1310-7976. - Други ред. : В. Нешева, А. Аладжов. - Рез. на англ. след отд. материали. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN  

  

Сист. No: 59897

Пазарджишки автори - художествена литература

- 198 -

К/82/К18 

Калугеровски поети, 2005  : Втора антология /  Състав. Сергей Вачев . - [Пазарджик], 2005 (Барич : Пазарджик) . - 36 с. : с ил. ; 21 см

   Без данни за изд. и худож.

  

Сист. No: 59870

- 199 -

К/82/К18 

Калугеровски поети, 2007  : Четвърта антология /  Състав. Сергей Вачев . - [Пазарджик], 2007 (Барич : Пазарджик) . - 48 с. : с ил. ; 21 см

   Без данни за изд.

  

Сист. No: 59871

- 200 -

ЗВ/Б-1/А64, К/82/А64ЗВ/Б-1/А64; К/82/А64

Ангелов, Боян

   Ъндърграунд : Лирика / Боян Ангелов ; Худож. Марк Ротко . - София : Богианна, 2012 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Боян Ангелов Иванов

   ISBN 978-954-676-111-8 

  

Сист. No: 60014

- 201 -

К/82/А75 

Антология "Приятели"  : На творци от побратимените евросело Калугерово, обл. Пазарджик и Момино село, обл. Пловдив /  Състав. Сергей Вачев . - Калугерово, 2012 (Пазарджик : Барич) . - 40 с. ; 21 см

   Без данни за изд.

  

Сист. No: 59872

- 202 -

ЗВ/Б/А82, К/82/А82ЗВ/Б/А82; К/82/А82

Аргиров, Никола

   Коледен подарък : Разкази и новели / Никола Аргиров ; Ред. Иван Копривщенов . - Сливен : Жажда, 2012 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-795-371-0 

  

Сист. No: 60013

- 203 -

ЗВ/Б-1/Г28, К/82/Г28ЗВ/Б-1/Г28; К/82/Г28

Гемиджиева, Дида Димитрова

   Искрици обич : Огледални хайку / Дида Гемиджиева ; Худож. Манол Панчов Панчовски . - Панагюрище : Оборище, 2012 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-682-044-0 

  

Сист. No: 59925

- 204 -

ЗВ/Б-1/Г28, К/82/Г28ЗВ/Б-1/Г28; К/82/Г28

Гемиджиева, Дида Димитрова

   Панагюрски панаир : Лирика / Дида Гемиджиева . - Панагюрище : Оборище, 2012 . - 60 с. ; 20 см

   Кн. се издава по Програмата за култура на Община Панагюрище

   ISBN 978-954-682-045-7 

  

Сист. No: 59926

- 205 -

ЗВ/Б/Д70, К/82/Д70ЗВ/Б/Д70; К/82/Д70

Додников, Спас

   Точилото : Избрани произведения / Спас Додников ; Ред. Димитър Апостолов, Диана Стоева ; Худож. Теодора Георгиева-Нанова . - Пазарджик : [Изд. Димитър Додников], 2012 (Пазарджик : Беллопринт) . - 84 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-338-8 

  

Сист. No: 59888

- 206 -

К/82/О-98 

Очакване  : Поезия : [Стихотворения на поети от Пазарджик] /  Худож. Славчо Славчев . - Велико Търново : Знак `94, 2012 (В. Търново : Фабер) . - 64 с., [4] л. цв. ил. ; 20 см

   Изд. на Чентро Артисти Салернитани = Centro Artisti Salernitani, Italia

   ISBN 978-954-8305-22-8 

  

Сист. No: 59935

- 207 -

ЗВ/Б/С55, К/82/С55ЗВ/Б/С55; К/82/С55

Спасов, Милен

   Припомням себе си / Милен Спасов . - София : Българска книжница, 2012 . - 115 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-263-0 

  

Сист. No: 60012

- 208 -

ЗВ/Б-1/Д95, К/82/Д95ЗВ/Б-1/Д95; К/82/Д95

Дънеков, Димитър

   О, минало непоправимо! : Монодиалог / Димитър Дънеков ; Худож. Стайо Гарноев . - Панагюрище : Оборище, 2013 . - 105 с. : с ил. ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-682-049-5 

  

Сист. No: 60023

- 209 -

ЗВ/Б-1/Е64, К/82/Е64ЗВ/Б-1/Е64; К/82/Е64

Енев, Иван

   На словото в пожара : Избрана сатира и лирика / Иван Енев ; Ред. Георги К. Спасов . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 120 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и кратки биогр. бележки за авт.

   ISBN 978-954-684-344-9 

  

Сист. No: 60015

- 210 -

ЗВ/Б/У17, К/82/У17ЗВ/Б/У17; К/82/У17

Убинова, Цветанка

   Седем изневери и една любов : Разкази / Цветанка Убинова . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2013 . - 56 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-697-091-6 

  

Сист. No: 60010

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 211 -

К/913/Ш85 

Шопов, Атанас Петров

   Панагюрище в църковно-националното движение до 1878 / Атанас Петров Шопов . - [Панагюрище] : Оборище, 2008 . - 87 с. : с ил., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 70-78 ; Рез. на рус., англ., фр. ез. / Прев. А. Шопова, А. Гурари, Е. Шопова

   ISBN 978-954-682-022-8 

  

Сист. No: 12355

- 212 -

К/914/В31 

Вачев, Сергей

   Септември ще бъде май... : 88 години от Юнското и Септемврийско въстания в село Калугерово, Пазарджишко / Сергей Вачев . - Калугерово : [Изд. авт.], 2011 (Пазарджик : Барич) . - 28 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 59874

- 213 -

ЗВ/82Б.5/.6/Д22, К/82/Д22ЗВ/82Б.5/.6/Д22; К/82/Д22

Данчева, Екатерина Атанасова

   Автори и книги - 2 : Отзиви и интервюта / Екатерина Данчева . - София : Българска книжница, 2012 . - 100 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Екатерина Атанасова Терзиева-Данчева. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-380-261-6 

  

Сист. No: 60011

- 214 -

К/1/М52 

Меченов, Лука

   Панагюрската памет : Изследвания, статии, биографии, легенди / Лука Меченов ; Състав., [ред. и предг.] Георги Гемиджиев . - София и др. : Богианна и др., 2012 (Панагюрище : Оборище) . - 316 с. : с ил. ; 20 см

   Съвместно изд. на Богианна - София и Оборище - Панагюрище. - Съдържа и Дарителят д-р инж. Лъчезар Цоцорков

   ISBN 978-954-676-098-2 

  

Сист. No: 59936

- 215 -

ЗВ/398/К87, К/88/К87ЗВ/398/К87; К/88/К87

Кочева, Митка

   Наследството на предците : Ч. 1 - / Митка Кочева . - Панагюрище : Оборище, [2006 - ] . - 20 см

   

   Ч. 3. [Нар. песни и припявки от с. Баня, община Панагюрище] . - 2007 . - 352 с. : с ил.

   Съдържа и Речник на старите (местни диалектни) думи, употребени в текстовете

  

Сист. No: 59953

Краеведска литература

- 216 -

ЗВ/908/Н45 

Недосека, Геннадий Михайлович

   На лопасненской земле / Геннадий Михайлович Недосека ; Фотогр. Сергей Смирнов и др . - Москва : Граница, 2004 . - 320 с. : с фотогр. ; 27 см

   Други фотогр.: А. Резниченко, В. Калединцева, Д. Рябов

   ISBN 5-94691-101-5 

  

Сист. No: 59889

- 217 -

ЗВ/908Б/Д78 

Дончев, Йордан Кръстев

   Есен край морето : Спомени за една не толкова стара Варна / Йордан Дончев . - Варна : Славена, 2008 . - 246 с., 6 л. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-579-689-0 

  

Сист. No: 59944

- 218 -

ЗВ/Б/Б60, К/82/Б60ЗВ/Б/Б60; К/82/Б60

Бойчев, Яко

   Без теб животът... / Яко Бойчев . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2011 . - 94 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Пълното име на авт. е Яко Бойчев Яков

   ISBN 978-954-697-078-7 

  

Сист. No: 59931

- 219 -

К/914/В31 

Вачев, Сергей

   Септември ще бъде май... : 88 години от Юнското и Септемврийско въстания в село Калугерово, Пазарджишко / Сергей Вачев . - Калугерово : [Изд. авт.], 2011 (Пазарджик : Барич) . - 28 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 59874

- 220 -

ЗВ/Б-1/Й85, К/82/Й85ЗВ/Б-1/Й85; К/82/Й85

Йотов, Иван

   И пепелта през вековете свети : Стихотворения / Иван Йотов ; Ил. Михаил Лалов . - София : Бълг. книжница, 2011 . - 36 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-380-224-1 

  

Сист. No: 56381

- 221 -

ЗВ/Б-1/А11, К/82/А11ЗВ/Б-1/А11; К/82/А11

А аз съм тук  : Поетичен сборник /  Худож. Елеонора Хаджиниколова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2012 . - 39 с., 3 л. : с ил. ; 22 см

   Изд. е с форма на бележнек със спирала.

   ISBN 978-954-8215-48-0 

  

Сист. No: 59928

- 222 -

К/16/Г75 

Град и памет  : Сборник с доклади от Национална научна конференция с научен ръководител акад. Георги Марков (Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г.) /  Ред. кол. Борис Хаджийски и др ; Науч. ред. Василка Танкова ; Снимки Иван Гърков . - Пазарджик : Регионален ист. музей, 2012 (Пловдив : Зомбори) . - 464 с. ; 24 см

   Сб. е посветен на 100 год. от основаването на Ист. музей в Пазарджик. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: В. Танкова, Р. Кацарова. - Изд. на М-во на културата ; Община Пазарджик ; Институт за ист. изследвания при БАН. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-91740-9-0 

  

Сист. No: 59901

- 223 -

ЗВ/Б-1/М31, К/82/М31ЗВ/Б-1/М31; К/82/М31

Марина, Йорданка

   Безмълвни копнежи : Стихотворения / Йорданка Марина ; Худож. Мария Баракова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2012 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-47-3 

  

Сист. No: 59929

- 224 -

К/1/М52 

Меченов, Лука

   Панагюрската памет : Изследвания, статии, биографии, легенди / Лука Меченов ; Състав., [ред. и предг.] Георги Гемиджиев . - София и др. : Богианна и др., 2012 (Панагюрище : Оборище) . - 316 с. : с ил. ; 20 см

   Съвместно изд. на Богианна - София и Оборище - Панагюрище. - Съдържа и Дарителят д-р инж. Лъчезар Цоцорков

   ISBN 978-954-676-098-2 

  

Сист. No: 59936

- 225 -

С/9/М31 

Петър Ан. Маринов  : 1903-1998 : Биобиблиография /  Състав. Александър П. Маринов, Росица Горанчева ; Ред. Магдалена Добрикова . - Пловдив : Интелексперт-94, 2013 . - 84 с. : със сн. ; 21 см

   Изд. на Регионална библиотека "Н. Вранчев" - Смолян. - Кор. загл. Петър Анастасов Маринов. - Именен показалец ; Географски показалец. - Рез. на англ. и рус. ез.

   ISBN 978-954-8835-79-4 

  

Сист. No: 59952

- 226 -

К/1/К16 

Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини за с. Калугерово, обл. Пазарджик през 2004 година и свързаните с тях инициативи  /  Състав. Сергей Вачев и др . - [Пазарджик] : [Кметство - с. Калугерово, обл. Пазарджик], [2003] (Пазарджик : Барич) . - 12 с. ; 21 см

   Кор. опис. - Състав. отб. на с. 11. - Други състав.: Петко Тонев ; Стойничка Коприщенова ; Калинка Иванчева

  

Сист. No: 59864

- 227 -

К/1/К16 

Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2007 година  . - [Пазарджик] : [Кметство - с. Калугерово, обл. Пазарджик], [2006] (Пазарджик : Барич) . - 24 с. : с ил. ; 21 см

   На загл. с. отбелязано Елате в Калугерово, област Пазарджик първото евросело в България.

  

Сист. No: 59865

- 228 -

К/1/К16 

Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2008 година  . - [Пазарджик] : [Кметство - с. Калугерово, обл. Пазарджик], [2007] (Пазарджик : Барич) . - 24 с. : с ил. ; 21 см

   На загл. с. отбелязано Елате в Калугерово, област Пазарджик първото евросело в България.

  

Сист. No: 59866

- 229 -

К/1/К16 

Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2010 година  . - [Пазарджик] : [Кметство - с. Калугерово, обл. Пазарджик], [2007] (Пазарджик : Барич) . - 20 с. : с ил. ; 21 см

   Кор. опис. - На кор. отбелязано Елате в Калугерово, област Пазарджик първото евросело в България.

  

Сист. No: 59867

- 230 -

К/1/К16 

Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2011 година  . - [Пазарджик] : [Кметство - с. Калугерово, обл. Пазарджик], [2010] (Пазарджик : Барич) . - 20 с. : с ил. ; 21 см

   На кор. отбелязано Елате в Калугерово, област Пазарджик първото евросело в България.

  

Сист. No: 59868

- 231 -

К/1/К16 

Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2012 година  . - [Пазарджик] : [Кметство - с. Калугерово, обл. Пазарджик], [2011] (Пазарджик : Барич) . - 24 с. : с ил. ; 21 см

   На загл. с. отбелязано Елате в Калугерово, област Пазарджик първото евросело в България.

  

Сист. No: 59869

- 232 -

К/2/В31 

Отчет на Сергей Вачев, кмет на евросело Калугерово, обл. Пазарджик през мандат 2007 г. - 2011 г.  / Сергей Вачев . - [Калугерово] : [Изд. авт.], [2012] . - 80 с. : с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 59873

- 233 -

ЗВ/75/К72, К/731/К72ЗВ/75/К72; К/731/К72

Ковачева, Ева

   "Колелото на живота" в българската църковна живопис / Ева Ковачева . - [Пазарджик] : [Барич и Сие], [2013] . - 62 с., 17 л. : с. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 61-62

   ISBN 978-954-8215-49-7 

  

Сист. No: 59933

- 234 -

ІІ 414, К/641.2/С77, С/37/С77ІІ 414; К/641.2/С77; С/37/С77

[Сто и петдесет] 150 години Народно читалище "Виделина - 1862" - Пазарджик  : Алманах / Пенка Николова и др ; Състав. Румяна Кацарова и др . - Пазарджик : Беллопринт, 2012 (Пазарджик : Беллопринт) . - 252 с. : с ил., факс. ; 30 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Други авт.: В. Ангелов, Р. Кацарова, Б. Сираков, Г. Геров, В. Псалтова, М. Диманова, Е. Иванова, П. Кайкиев ; Други състав.: П. Николова, В. Псалтова, М. Диманова. - Със специалното съдействие на: М. Керезова, Н. Иванова, П. Трендафилова, К. Таслакова - Държ. архив; Р. Гигова - Регионална библ. Н. Фурнаджиев ; Л. Илиева - Худож. галерия Ст. Доспевски; Д. Кибритов - Ч-ще "Виделина-1862"

   ISBN 978-619-90021 

  

Сист. No: 59902

- 235 -

ЗВ/908/A20 

Adam Robert Janos

   Varosunk Tatabanya : Tatabanyai mozaik / Adam Robert Janos ; Fotogr. Dallos Istvan . - Tatabanya : Unio 21, [2013] . - 92 p. : ill. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 90-91. - Summ. in Engl., Dt.

   ISBN 963 204 914 4 

  

Сист. No: 59890


 Индекс по АВТОРИ

Аладжов, Андрей 197 
Анастасов, Васил 66 
Ангелов, Боян 153 200 
Ангелов, Боян Иванов 153 200 
Ангелов, Венцислав 24 234 
Ангелов, Чавдар 60 61 
Ангелов, Чавдар Иванов 60 61 
Ангелова, Теменуга 90 
Антонова, Мира 77 
Апостолов, Апостол Методиев 33 
Апостолов, Димитър 205 
Аргиров, Никола 135 140 202 
Аргиров, Никола Димитров 140 
Асенова-Костова, Светла 23 
Атанасов, Александър 35 
Атанасова, Атанаска 65 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 114 115 116 119 
Баев, Станислав 82 
Баева, Надя 121 
Балдачи, Дейвид 124 
Балтаджиев, Александър 35 
Балтова, Юлия 63 
Баракова, Мария 160 223 
Барат, Ендре 73 
Бари, Максин 97 
Бегшоу, Луиз 119 
Белчински, Валери-Михаил 176 
Берберов, Райко 44 
Берберов, Райко Николов 44 
Бешковски, Венелин 31 32 
Бешовски, Венелин 33 34 
Бешовски, Венелин Лазаров 31 32 
Благоева, Диана 62 63 65 
Бобев, Петър 166 
Бобровски, Йоханес 74 
Богданова, Светла Антонова 27 
Божилова, Мая 62 63 
Бойчев, Яко 134 136 154 218 
Бончев, Еким Ст. 35 
Ботев, Никола 55 
Ботев, Христо 127 
Ботйов, Боян 126 
Ботйов, Христо 126 
Брадфорд, Барбара Тейлър 75 82 
Браун, Аманда 109 
Браун, Сандра 96 98 112 113 
Брюкнер, Вили 74 
Бурлакова, Райна 57 
Бучкова, Юлия 91 
Бучкова-Малеева, Юлия Петрова 91 
Вайсилова, Павлина 1 17 
Вайсилова, Павлина Найденова 1 
Василева, Дария Панова 27 
Вачев, Сергей 128 198 199 201 212 219 226 232 
Вачков, Даниел Христов 195 
Велев, Димо 35 
Велинова, Лиляна 25 41 69 
Велинова, Лиляна Иванова 41 
Величков, Георги 170 
Виронова, Таня 107 108 109 
Владимирова, Петя 56 
Вълчанов, Вълчан Х. 41 
Вълчев, Станко 46 
Ганчев, Емилиян Христов 49 
Гарабедян, Илвана 106 
Гарноев, Стайо 208 
Гатов, А. 126 
Гемиджиев, Георги 193 214 224 
Гемиджиева, Дида 155 156 193 203 204 
Генов, Николай 163 
Генова, Мария 196 
Генова, Милена 6 
Генова-Априлова, Мария Иванова 196 
Георгиев, Владимир Ив. 66 
Георгиева, Еми 63 
Георгиева, Катя 83 
Георгиева, Таня 58 182 
Георгиева, Цветелина 62 65 
Георгиева-Нанова, Теодора 205 
Германов, Милчо 75 
Геров, Георги 24 234 
Герчева, Галя 4 
Герчева-Несторова, Галя 4 
Гечева, Кръстина 25 69 
Гечева, Кръстина Минчева 25 69 
Гешева, Йорданка Маринова 195 
Гигова, Росица 24 234 
Говорухин, Д. 126 
Голдхил, Саймън 58 182 
Големански, Васил 34 
Големански, Васил Григоров 31 
Голман, Даниъл 3 
Горанчева, Росица 225 
Горбов, Д. 126 
Госвами, Сатсварупа дас 6 
Госвами, Сатсварупа даса 6 7 
Гоцева, Дивна Костадинова 195 
Граматиков, Георги Стойков 27 
Гурари, Александър 192 211 
Гърбева, Ваня Йорданова 52 
Гърдев, Георги 20 
Гърдева, Стефка 19 20 
Гърков, Иван 24 222 234 
Д'Анунцио, Габриеле 76 
Дайсън, Уанда 110 
Данков, Борис 127 
Данчева, Екатерина 70 159 213 
Данчева, Екатерина Атанасова 70 213 
Денев, Пантелей Петров 38 
Дечев, Цвятко 157 158 
Дечев, Цвятко Милчев 157 158 
Дечева, Даниела 62 63 
Джоунс, Даринда 121 
Джукелов, Емил 163 
Джуров, Мартин 4 
Диманова, Марияна 24 234 
Димитров, Иван Петров 49 
Димитрова, Райна 4 
Димитрова, Яница 8 
Димитрова, Яница Петкова 8 
Димитрова-Тодорова, Лиляна Дойчева 66 
Динкова, Мария 163 
Динов, Венцислав Р. 50 51 
Динов, Венцислав Рангелов 50 51 
Дичева, Ангелина 183 
Добрикова, Магдалена 225 
Дограмаджян, Маргарита 94 95 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 94 95 
Додников, Спас 205 
Донева, Мария 78 
Дончев, Боримир 130 
Дончев, Йордан 217 
Дончев, Йордан Кръстев 217 
Дончев-Борей, Боримир 130 
Дончева-Петкова, Людмила 197 
Дрю, Уейлънд 170 
Дукова, Уте 66 
Дулчева, Виолета 159 
Дулчева, Виолета Николова 159 
Дуриданов, Иван 66 
Дънеков, Димитър 208 
Дънчок, Арнолд Д. 86 
Дюлгерова, Гинка 63 
Евстатиева, Здравка 118 
Енев, Иван 164 209 
Ерменкова, Лидия 54 
Ерменкова, Лидия Вълчева 54 
Жаколио, Луи 168 
Ждребев, Борислав 148 
Железнов, П. 126 
Жечев, Николай 125 188 
Загорчев, Борис 35 
Зан, Тина 110 
Занев, Валентин 62 63 65 
Захариева, Мария Димитрова 194 
Захариева, Стефана Боянова 63 
Златарски, Владимир Николов 195 
Иванов, Божидар Енчев 34 
Иванов, Димитър Михайлов 67 
Иванов, Ив. П. 168 
Иванов, Йордан Н. 66 
Иванова, Елисавета 24 234 
Иванова, Лиляна 54 
Иванова, Лиляна Стоева 54 
Иванова, Ненка 24 234 
Икономова, Красимира 85 
Икономова, Красимира Владимирова 85 
Илиева, Илиана 65 
Илиева, Людмила 24 234 
Илиева, Милена 100 
Йорданов, Йордан Николов 178 179 
Йорданов, Петко Вълев 49 
Йотов, Иван 151 220 
Кайзър, Джанис 83 
Кайкиев, Петко 24 234 
Калдиева-Захариева, Стефана 62 63 
Калев, Любомир 35 
Калединцева, Виктория 216 
Калинов, Калин 141 
Камова, Евгения 80 
Камова, Евгения Георгиева 80 
Каравелов, Любен 129 
Каравелов, Любен Стойчев 129 
Караджинов, Валери 59 191 
Карамихова, Лиляна 41 
Карамихова-Цачева, Лиляна Стефанова 41 
Карамфилов, Владимир Димитров 187 
Касабов, Иван 63 
Касабова, Анелия 27 
Касабова, Анелия Алексанрова 27 
Кастанеда, Карлос 28 77 91 92 93 99 
Кацарова, Румяна 24 222 234 
Кацкова-Михова, Елена 62 63 
Кениън, Шерилин 117 
Керезова, Мария 24 234 
Кибритов, Димитър 24 234 
Кименов, Георги 48 
Кименов, Георги Анастасов 48 
Киприна, Живка 39 
Киприна, Живка Ангелова 39 
Кирилова, Патриция 142 
Кирчев, Николай Апостолов 38 
Кичев, Любен 46 
Ковачев, Пенчо 72 
Ковачева, Ева 184 233 
Колев, Иван 55 
Колинс, Джаки 78 
Колинс, Джоан 84 
Колковска, Сия 62 63 65 
Колоане, Франсиско 167 
Колоди, Карло 172 
Кондарев, Ивайло 15 
Константинов, Георги 143 
Константинова, Нели 28 99 
Копривщенов, Иван 135 159 202 
Коруджиев, Димитър 131 
Коруджиев, Димитър Георгиев 131 
Костова, Надежда 62 65 
Кочева, Митка 29 30 215 
Кравчук, Александер 183 
Кранц, Джудит 79 85 94 95 
Крачанов, Христо 38 
Крачанов, Христо Ганев 38 
Кренц, Джейн Ан 106 
Крумова, Лилия 63 
Крумова-Цветкова, Лилия 62 63 65 
Крушев, Христо 35 
Крушева, Даниела 19 
Кръстев, Лука 1 
Кръстева, Гергана 162 
Куманов, Милен 193 
Кунчева, Маргарита Йорданова 38 
Курчатова, Галина 104 
Кутева, Диана 97 
Кювлиева-Мишайкова, Веса 63 
Лалов, Михаил 151 220 
Лаптев, Веселин 124 
Левкова, Людмила 88 89 
Леков, Дочо 25 69 
Лефтеров, Лефтер С. 49 
Лефтеров, Лефтер Статев 49 
Лий, Линда 57 
Лилова, Мария 62 
Лилова, Милена 94 95 
Лилова, Милена Цветкова 94 95 
Линдзи, Джоана 120 
Личева, Лиляна 37 
Лоренцини, Карло 172 
Лори, Хю 111 
Лъдлъм, Робърт 123 
Май, Карл 169 
Маккълоу, Колийн 107 
Максимов, Д. Хр. 76 
Манова, Светломира 62 63 
Манолов, Георги Л. 9 
Манолов, Георги Любенов 9 
Манолова, Савина 123 
Марина, Йорданка 160 223 
Маринов, Александър П. 225 
Маринов, Александър Петров 225 
Маринов, Марин 24 234 
Марков, Георги 31 
Марков, Павел 35 
Маттынов, Л. 126 
Махмуди, Бети 86 
Мейсън, Кони 101 
Мермерска, Людмила 15 
Меченов, Лука 214 224 
Мечкуева, Мая 79 
Мечкуева, Мая Антонова 79 
Миланова, Аделина 2 13 
Милев, Симеон 15 
Миндоровски, Павел Попов 54 
Митев, Венелин 71 
Митова, Катя 131 
Михайлов, Димитър 67 
Михайлов, Жельо 44 
Михайлов, Жельо Иванов 44 
Михайлова, Димитрина 66 
Михайлова, Марияна 19 
Михайлова, Параскева 34 
Младенов, Велчо Стойков 11 
Младенова, Олга 66 
Мундрова, Славянка 101 113 
Мундрова, Славянка Димитрова 101 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 101 
Найденов, Веселин 31 33 
Найденова, Павлинка 2 13 
Нанкинов, Димитър 32 33 34 
Нанкинов, Димитър Николов 31 
Настрадинова, Величка 173 
Настрадинова, Величка Янкова 173 
Недосека, Геннадий Михайлович 216 
Ненкова, Т. 126 
Нешева, Виолета 197 
Ников, Борис 73 
Николов, Борис Йорданов 187 
Николов, Йордан 178 179 
Николов, Любомир 174 
Николов, Николай Генчев 186 
Николова, Диана 92 
Николова, Пенка 24 234 
Нишков, Александър 176 
Обретенов, Огнян 84 
Обретенов, Цветан Димитров 38 
Овчаров, Владимир Владимиров 187 
Острика, Елена 159 
Павлова, М. 126 
Павлова, Сабина 62 63 
Палежев, Йордан 129 
Пандурски, Иван 33 
Панчева, Тодорка Петрова 38 
Панчовски, Манол Панчов 155 203 
Паунова, Вера 117 
Пейчева, Даниела 163 
Пернишка, Емилия 62 63 
Перостийска, Димитрина Петкова 102 103 
Петканчин, Боян 35 
Петков, Георги 169 
Петкова, Светла 26 
Петкова, Светла Драгомирова 26 
Петрова, Ани 126 
Пешев, Даниело Цолов 31 
Пешев, Цоло Христов 31 
Пиронков, Стоян 35 
Плачкова, Стефка 37 
Полунова, В. 126 
Попов, В. 34 
Попов, Васил Вълков 31 
Попов, Чавдар 36 
Попов, Чавдар Иванов 59 191 
Попов, Чавдар Стефанов 36 
Попова-Иванова, Мариана Илиева 38 
Порязов, Стоян 53 
Порязов, Стоян Атанасов 53 
Проданов, Петкан 43 45 132 149 150 
Проданова, Олга 150 
Проданова, Олга Христова 150 
Прошкова, Весела 81 
Псалтова, Валентина 24 234 
Радев, Иван 18 
Раева, Биляна Георгиева 26 
Райкова, Деница 111 
Ратаро, Сара 122 
Рафи, Елика 3 
Рачева, Мария 66 
Рашкова, Нина 120 
ред., Васил Големански - отг. 31 32 33 
ред., Параскева Михайлова - отг. 34 
Резниченко, Андрей 216 
Ризов, Николай 15 
Риков, Васил 144 145 
Риков, Васил Стефанов 144 145 
Риков, Георги 66 
Риков, Стефан 145 
Робъртс, Нора 100 104 105 108 114 115 116 
Ротко, Марк 153 200 
Рябов, Денис 216 
Самуилова, Роза 167 
Сарайдарова, Румяна 122 
Сарайдарова, Румяна Стефанова 172 
Сарайдарова-Първанова, Румяна Стефанова 172 
Саракинов, Георги 14 
Саракинов, Георги Георгиев 14 
Саранова, Емилия Т. 53 
Свраков, Антон 15 
Семынин, П. 126 
Симеонова, Гатя 26 27 
Симеонова, Гатя Гатева 26 27 
Сираков, Бойко 24 234 
Сис, Владимир 196 
Скоталайн, Лайза 102 103 
Славова, Спасия 163 
Славчев, Славчо 206 
Славчева, Тодорка 56 
Смирнов, Сергей 216 
Спасов, Георги К. 164 209 
Спасов, Милен 137 207 
Спасова, Маргарита 5 
Средкова, Соня Раданова 26 
Стайкова, Анна 1 193 
Стайкова, Елена 147 
Старева, Александра 163 
Старк, Улф 171 
Стефанов, Георги 35 
Стефанова, Пенка 96 
Стийл, Даниел 80 87 88 89 
Стоева, Диана 205 
Стоилов, Борис Николов 172 
Стоилова, Светла 171 
Стойкова, Велислава 62 
Стойчев, Красимир 24 234 
Странджев, Александър 47 
Страшимиров, Димитър 186 
Страшимиров, Димитър Тодоров 186 
Стрезова, Алека Александрова 195 
Стримпъл, Зоуи 5 
Сумрова, Ванина 62 63 
Сурков, А. 126 
Сюзън, Джаклин 81 
Танкова, Василка 222 
Танкова, Василка Атанасова 195 
Тасев, Александър 2 13 
Таслакова, Красимира 24 234 
Тахов, Росен 72 
Терзиева-Данчева, Екатерина Атанасова 70 213 
Тодоров, Тодор Ат. 66 
Тодорова, Виолета 98 
Топалов, Кирил 68 
Траянова, Биляна 176 
Трендафилова, Пенка 24 234 
Трофимова, Таисия 37 
Трофимова, Таисия Ивановна 37 
Убинова, Цветанка 146 163 210 
Уебър, Джанис 109 
Уийвър, Майкъл 90 
Урумов, Александър 147 
Фердинандова, Росица 110 
Хаджийски, Борис 222 
Хаджийски, Борис Емилов 222 
Хаджиниколова, Елеонора 152 221 
Хай, Соня 138 161 175 
Хайтов], Николай 133 
Харбова, Маргарита Александрова 26 
Харбова-Банковска, Маргарита Александрова 26 
Хованесян-Хампарцумян, Соня Нубар 138 161 175 
Христов, Георги Константинов 143 
Христов, Симеон 139 
Христова, Райна 112 
Христова, Светла 93 
Хрусанова, Стефка 126 
Хубенов, Здравко 32 33 34 
Хубенов, Здравко Кирилов 31 
Цанев, Стефан 165 
Цанев, Стефан Неделчев 165 
Цанева, Калина 167 
Цанкова, Петинка 22 
Цветанова, Мариана 162 
Цветков, Кирил 16 
Цветков, Кирил Радев 16 
Цветков, Светослав 148 
Цветков, Светослав Стоянов 148 
Цветкова, Лорета 15 
Цветкова, Юлияна 86 
Цонев, Валери П. 42 
Цоцорков, Лъчезар 193 
Цочева, Мария 87 
Цочева, Мария Борисова 87 
Чакъров, Александър 133 
Чакъров, Александър Иванов 133 
Чалманов, Величко Н. 42 
Чехларов, Людмил 167 
Чизмарова, Елена 105 
Чобанова, Росица 2 12 13 
Чобанова-Ковачева, Росица Добрева 12 
Чоролеева, Мария 62 63 
Шишкова, Станимира И. 50 51 
Шишкова-Панайотова, Станимира 50 51 
Шнайдер, Роберт 118 
Шопов, Атанас Петров 192 211 
Шопова, Ангелина 192 211 
Шопова, Елена 192 211 
Щерев, Д. 64 
Яков, Яко Бойчев 134 136 154 218 
Янев, Симеон 127 
Янков, П. 34 
Adam Robert Janos 235 
Anthi, Zamarizidu 185 
Cherician, David 126 
Dallos Istvan 235 
Draganova, Ekaterina 126 
Eluard, Paul 126 
Ireland, Kevin 126 
Konstatinos, Markidiz 185 
Koppe, Wolfgang 126 
Kuschel, Inge 126 
Matoq Jose Martinez 126 
Muller, Barbara 126 
Nikolov, Marko 126 
Oraa, Pedro de 126 
Slavtcheva, Todorka 56 
Vladimirova, Petya 56 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

А аз съм тук 152 221 
Автори и книги - 2 70 213 
Активната страна на безкрайността 99 
Америка - оная обетована земя 129 
Антология "Приятели" 128 201 
Балканските войни 1912 - 1913 г. 195 
Балсам за душата 141 
Без теб животът... 134 218 
Безкрайният път към дома 107 
Безмълвни копнежи 160 223 
Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950-2010 65 
Биохимия 36 
Блясък 85 
Божения ; Светлина от детството 138 161 175 
Брус Лий 57 
Българска демократична общност 10 
Българска литература 67 
Български етимологичен речник 66 
Бягство 113 
В името на любовта 98 
Вечност 126 
Въведение в политическата наука 9 
Вълтавски бракониери 144 
Големите любови на български поети и писатели 71 
Град и памет 222 
Град на демони 114 
Да избягаш от закона 103 
Да свалим маските 142 
Да се възползвам всякак от теб 122 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 година 15 
Дарът на орела 91 
Диета "Мъже" или как да се отървеш от лошите връзки 5 
Добре пазени тайни 112 
Долината на куклите 81 
Дриновски сборник 189 190 
Електрически машини 50 51 
Емоционална интелигентност 3 
Есен край морето 217 
Живи сме като греховни спомени 148 
Жрицата на змията 166 
За да живея 136 154 
Завръщане 159 
Заговорът "Аквитания" 123 
Закъсняла любов 158 
Записки на лекции по "Електрически измервания" 52 
Защо се самоубиват поетите 72 
Защо скочих 110 
Звезден прах 162 
Знанието като икономически ресурс 2 13 
И пепелта през вековете свети 151 220 
Идеалите на абдалите 157 
Изключителна жена 75 
Изкуството на сънуването 93 
Икономическите отношения 11 
Импресии от детството 132 149 
Импулс 90 
Иновативност на националната икономика 12 
Искрици обич 155 203 
Истината и само истината 45 
История на Априлското въстание 186 
История на Панагюрище 193 
История на средновековния свят 178 179 
Как да не стана жертва на водата 44 
Как да пишем правилно 64 
Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини за с. Калугерово, обл. Пазарджик през 2004 година и свързаните с тях инициативи 226 
Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2007 година 227 
Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2008 година 228 
Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2010 година 229 
Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2011 година 230 
Календар на по-важните дати и празници, юбилейни чествания и кръгли годишнини през 2012 година 231 
Калугеровски поети, 2005 198 
Калугеровски поети, 2007 199 
Карибски нощи 97 
Клуб забавна математика 23 
Клуб кибер зона 21 
Клуб футбол 22 
Ключът на познанието 115 
Ключът на смелостта 116 
Коледен подарък 135 202 
Компютърна енциклопедия на алгоритмите 40 
Кратък агробиологичен речник 56 
Курс по физика 37 
Кървави разкази 133 
Литературни анализи 18 
Литовски пиана 74 
Любовни двойки 94 95 
Магическите движения 28 
Машинни елементи 49 
Мечтан любовник 117 
Михаил Арнаудов 25 69 
Млад ловец 55 
Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост 14 
Модели на телекомуникационни мрежи с комутация на виртуални канали и тяхното приложение 53 
Море от обърнати сърца 105 
На един дъх разстояние 145 
На лопасненской земле 216 
На словото в пожара 164 209 
Навсякъде, където Мери отидеше... 102 
Най-гледано време 84 
Наслаждение 76 
Наследството на предците 29 30 215 
Невинните 124 
Нека белите мечки да танцуват 171 
Нови приказки от цял свят 174 
Няма по-голяма любов 88 
О, минало непоправимо! 208 
Огнена земя 167 
Огънят отвътре 92 
Организационната идентичност - "невидимата ценност" на съвременната организация 8 
От бойните полета на България 196 
От любов към дъщеря ми 86 
Откровението 118 
Отчет на Сергей Вачев, кмет на евросело Калугерово, обл. Пазарджик през мандат 2007 г. - 2011 г. 232 
Очакване 206 
Очерци за ведическата литература 7 
Павел Попов Миндоровски 54 
Паганини 73 
Панагюрище в църковно-националното движение до 1878 192 211 
Панагюрската памет 214 224 
Панагюрски летописи 180 181 
Панагюрски панаир 156 204 
Петър Ан. Маринов 225 
Пленници на страстта 120 
Плодовете и зеленчуците през всички сезони 47 
Под сянката на промените и пагона или размисли върху спомени 16 
Поезия 127 
Последният ден на карнавала 96 
Потомци на рода Сярови 194 
Прабхупада 6 
Прегръщам светла вечността 150 
Приказка за кръвните групи, кръвта и човеколюбието 43 
Приключенията на Пинокио 172 
Приноси към българската археология 197 
Принцеса Дейзи 79 
Припомням себе си 137 207 
Проблеми на българската градска култура 26 27 
Проклятието на Анжелик 100 
Психология и логика - IX клас 4 
Радой Попиванов 41 
Разказвачът на приказки 140 
Резонанс 163 
Речник на българския език 62 63 
Родена в понеделник 119 
Ръководство за сервиране 46 
Ръководство за упражнения по органична химия 38 
Ръководство за ученика по български език и литература 19 
Ръководство за ученика по литература 20 
Самира 130 
Светлина в сянката 106 
Сградостроителството в България 60 61 
Седем изневери и една любов 146 210 
Септември ще бъде май... 212 219 
Спасете нашите души 165 
Спомени на Владимир Карамфилов за просветното дело и революционните борби в гр. Прилеп 187 
Страстно обещание 87 
Стъпки от огън 108 
Съветникът 1991-2011 17 
Съвременни проблеми на паркинсонизма 42 
Съдбовен калейдоскоп 89 
Съдбовно пътуване 83 
Съкровището на Шишман 139 
Тайна звезда 104 
Тиква! 147 
Топлотехника 48 
Точилото 205 
Третият гроб отсреща 121 
Тъмна Индия 168 
Търговецът на оръжие 111 
Уилоу 170 
Учението на Дон Хуан 77 
Училище за един милиард долара 109 
Фауна на България 31 32 33 34 
Физико-математическа и техническа енциклопедия 35 
Хариша в дъждовната гора 176 
Холивудски съпруги 78 
Храмът в Ерусалим 58 182 
Христо Ботев - поет и публицист 68 
Христо Ботйов 59 125 188 191 
Хубави неща 80 
Чисто удоволствие 101 
Човек за споделяне 143 
Шутът 169 
Ще помня... 82 
Ъндърграунд 153 200 
Юлий Цезар 183 
"Колелото на живота" в българската църковна живопис 184 233 
[Двадесет и четири] 24 чисто нови приказки 173 
[Петнадесет] 15 години в служба на "Оборище" 1 
[Сто и деветнадесет] 119 билки за здраве и красота 39 
[Сто и петдесет] 150 години Народно читалище "Виделина - 1862" - Пазарджик 24 234 
[Сто] 100 песни за Ботев 177 
[Хиляда деветстотин осемдесет и девета] 1989-а 131 
Varosunk Tatabanya 235 
Zatyrikon Drama 185 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авторско право - справочници 14 
Агробиология - терминология - речници 56 
Априлско въстание 1876 186 
Археологически паметници - България - конференции 197 
Археология 197 
Бозайници - България - систематика 31 
България - архитектура 60 61 
България - етнография 26 27 
България - зоология 31 32 33 
България - история 186 187 192 211 
България - култура - социологични проблеми 26 
България - медицина 41 
България - политически партии и движения 10 
България - растениевъдство 54 
Българска литература - учебни помагала 67 
Българска литература - учебници за основни училища 18 
Български език - речници 62 63 
Български език - учебници за основни училища 19 
Веди - очерци 7 
ВМОРО - спомени 187 
Възраждане - Панагюрище 192 211 
Градове - България 27 
Градове - България - конференции 222 
Градове - България - социологични проблеми 26 
Градове, български - история 180 181 193 214 224 
Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 15 
Дивеч - учебни помагала 55 
Електрически измервания - учебници за ВУЗ 52 
Електрически машини - учебници за ВУЗ 50 51 
Ерусалим - паметници на културата - архитектура 58 182 
Животни - България - систематика 31 32 33 34 
Зеленчуци - Запазване и преработка - Ръководство 47 
Индианци - Мексико - светоглед 28 
Индия - религия 6 7 
Интелект 3 
История, средни векове 178 
Карамфилов, Владимир Димитров - спомени 187 
Кино, американско 57 
Киноартисти, американски 57 
Лий, Брус 57 
Литература - учебници за основни училища 19 20 
Личност - психология 3 
Лов - учебни помагала 55 
Логика - учебници за средни училища 4 
Магия 28 
Македонски въпрос - спомени 187 
Математика - Задачи 23 
Математика - справочници 35 
Машинни елементи - учебници за ВУЗ 49 
Медицина - България - библиографии 41 
Медицински растения - популярна литература 39 
Мексико - етнография 28 
Миндоровски, Павел Попов 54 
Мухи - България - систематика 32 
Националноосвободително движение - България 186 
Обществен бит 26 
Окултизъм 28 
Офицери, български - спомени 16 
Паганини, Н. - В художествената литература 73 
Паганини, Николо 73 
Паметници - България 59 191 
Панагюрище - история 180 181 193 214 224 
Панагюрище - краезнание 192 193 211 
Паркинсонизъм - конференции 42 
Паркинсонова болест - терапия - конференции 42 
Писатели, български - учебни помагала 67 
Плодове - Запазване и преработка - Ръководство 47 
Поведение 3 
Поети, български - учебни помагала 67 
Попиванов, Радой Петров 41 
Психология - учебници за средни училища 4 
Птици - България - систематика 34 
Ракообразни - България - систематика 33 
Растениевъдство - България - библиографии 54 
Революционери, български - албуми 59 191 
Религия - Индия - история - очерци 7 
Речници, многоезични - агробиология 56 
Родове, български 194 
САЩ - кино 57 
Сладководна фауна - България - систематика 33 
Средни векове - История 179 
Счетоводство - България - законодателни и директивни материали 15 
Техника - справочници 35 
Учени, български - библиографии 41 54 
Физика - справочници 35 
Физика - учебници за ВУЗ 37 
Фитотерапия - популярна литература 39 
Футбол - детска и юношеска литература 22 
Храмове - Ерусалим - история 58 182 
Църковно-национална борба [България] 192 211 
Чувства 3 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австралийска литература 107 
австралийски романи 107 
австрийска литература 118 
австрийски романи 118 
авторско право 14 
агробиология 56 
алгоритми 40 
американска детска литература 170 
американска литература 75 77 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 112 113 114 115 116 117 120 121 123 124 
американски романи 75 77 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 112 113 114 115 116 117 120 121 123 124 
американско кино 57 
английска литература 78 84 97 111 119 
английски романи 78 84 97 111 119 
анекдоти 30 
Априлско въстание 186 
архитектура 60 61 
Балканска война 195 
баяния 30 
библиографии 65 
библиография 41 
билки 39 
билколечение 39 
биобиблиографии 25 69 225 
биографии 183 
биохимия 36 
благословии 30 
бозайници 31 
българистика 189 190 
българска възрожденска литература 68 
българска детска литература 166 
българска лирика 164 209 
българска литература 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 175 200 202 203 204 205 207 208 209 210 218 220 221 223 
българска литература за деца 138 161 173 175 176 
българска поезия 127 132 148 149 150 151 152 153 157 158 159 160 162 163 165 198 199 200 220 221 223 
българска проза 137 207 
българска сатира 164 208 209 
български антологии 128 201 
български език 62 63 65 66 
български новели 135 202 
български очерци 143 
български писатели 67 70 71 213 
български повести 134 218 
български поети 68 71 72 188 
български приказки 173 176 
български публицисти 68 
български разкази 132 133 135 140 143 144 145 146 147 149 202 210 
български революционери 188 
български родове 194 
български романи 130 131 139 
български скулптори 59 191 
в. Оборище 1 
Варна 217 
ведизъм 7 
водна безопасност 44 
гатанки 30 
градове 26 27 
гръцки градове 185 
данъчно облагане 15 
детска немска литература 169 
детска френска литература 168 
детска чилийска литература 167 
детски разкази 167 
драма 185 
Ерусалим 58 182 
етимологични речници 66 
етнография 26 27 
животни 31 
забавна математика 23 
знание 2 13 
икономическа политика 2 13 
икономически растеж 12 
икономическо положение 12 
Индия 6 
история 178 
история на България 187 
история на Рим 183 
италианска литература 76 122 
италианска литература за деца 172 
италиански романи 76 122 
италиански романи за деца 172 
Калугерово 128 198 199 201 212 219 226 227 228 229 230 231 232 
клетви 30 
кметове 232 
краеведи 225 
криминални романи 123 
кръв 43 
кръвни групи 43 
кръводарвяне 45 
култура 26 
легенди 30 
лексикология 65 
лирика 156 204 
литературоведи 25 69 
лов 55 
Логика 4 
математика 35 
медицина 41 
мениджмънт 8 
местно управление 17 
Момино село 128 201 
мухи 32 
наричания 30 
народна медицина 30 
народна метеорология 30 
народни вярвания 30 
народни песни 29 215 
народни приказки 30 
немска литература 74 
немски романи 74 
органична химия 38 
пазарджишки поети 206 
паметници 59 191 
паметници на културата 58 182 
Панагюрище 17 180 181 192 193 211 214 224 
панагюрски вестници 1 
Паркинсон 42 
патенти 14 
поговорки 30 
поетични антологии 206 
политическа партия 10 
политически системи 9 
пословици 30 
правопис 64 
преводи 126 
предания 30 
приказки 174 
приложна политология 9 
приложни програми 40 
притчи 30 
психология 4 
птици 34 
публицистика 129 142 
растениевъдство 54 
религия 6 
речник 56 
речници 62 63 
римски пълководци 183 
родопски просветители 225 
романи за юноши 166 168 169 170 
с. Баня, Панагюрско 29 30 215 
с. Варвара, Пазарджишко 39 
сатира 136 141 154 
селско стопанство 54 
Септемврийско антифашистко въстание 212 219 
сервиране 46 
символи 184 233 
скулптури 59 191 
следродилна депресия 110 
социални процеси 8 
справочници 35 
средновековие 178 
стихотворения за Ботев 177 
стопански системи 11 
счетоводно приключване 15 
съновник 30 
съобщителна техника 53 
теория на политиката 9 
терминологични речници 56 
термодинамика 48 
техника 35 
топлотехника 48 
трилър 102 103 
трилъри 124 
търговски марки 14 
унгарска литература 73 
унгарски романи 73 
учебници за ВУЗ 36 38 48 
физика 35 
фолклористи 25 69 
футбол 22 
хайку 155 203 
църковна живопис 184 233 
църковно-национално движение 192 211 
читалище "Виделина - 1862" 24 234 
шведска литература за деца 171 
шведски романи за деца 171 
юдейски храмове 58 182 
Юнско въстание 1923 г. 212 219 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Арнаудов, Михаил Петров 25 69 
Ботев, Христо 59 67 68 177 188 191 
Вазов, Иван Минчов 67 
Вашингтон, Джордж 129 
Калбуров, Филип Янков 17 
Карамфилов, Владимир Димитров 187 
Лий, Брус 57 
Линкълн, Ейбрахам 129 
Макгахан, Джанюариъс 129 
Маринов, Петър Анастасов 225 
Паганини, Николо 73 
Попиванов, Радой Петров 41 
Попов, Павел 54 
Прабхупада 6 
Франклин, Бенджамин 129 
Цветков, Кирил Радев 16 
Цезар, Гай Юлий 183 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ