НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

 

Костова, Нели Тодорова

   Библиотеки и цензура : Учебник / Нели Тодорова Костова . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 220 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл. и под линия. - Именен показалец

   ISBN 978-954-8887-89-2 

  

Сист. No: 60446

- 2 -

 

Костова, Нели Тодорова

   Библиографията в структурата на научната дейност : Изследване / Нели Костова . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 196 с. : със сх. ; 21 см

   Изд. на Спец. у-ще по библиотекознание и информ. технологии. Център по наукознание и история на науката. - Библиогр. с. 175-187. - Именен показалец

   ISBN 978-954-8887-90-8 

  

Сист. No: 60448

- 3 -

ЗВ/07/К73 

Коен, Ричард М.

   Отвъд обозримото : Да издигнеш живота над болестта / Ричард М. Коен ; Прев. [от англ.] Маргарита Терзиева . - София : Жануа `98, 208 . - 240 с. ; 20 см . -  (Книгите на новия свят)

   Ориг. загл. Blindsided / Richard M. Cohen. - Съдържа и Отзиви за книгата ; За автора

   ISBN 978-954-376-021-3 

  

Сист. No: 60384

Философия

- 4 -

ЗВ/101(091)/М67 

Минчев, Минчо Петров

   Въведение във философията : Историко-теоретически очерк / Минчо Минчев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Бълг. писател, 2006 . - 234 с. ; 21 см

   1. изд. 1995, изд. на авт.

   ISBN 978-954-443-562-2 

  

Сист. No: 60407

Психология

- 5 -

Ч1/159.9/В38 

Велев, Георги Иванов

   От проблем към проблем / Георги Иванов Велев . - В. Търново : Фабер, 2006 . - 100 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 93-100

   ISBN 954-775-040-2 

  

Сист. No: 60396

- 6 -

ЗВ/159.9/С82 

Стойчева, Ценка Димитрова

   Новото лечителско изкуство / Ценка Стойчева . - София : [Изд. авт.], 2006 . - 338 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91558-4-6 

  

Сист. No: 60275

Религия. Теология

- 7 -

ЗВ/21/П88 

Приор, Жан

   Нощта се превръща в светлина : Какво да кажем на хората, загубили скъпо същество? / Жан Приор ; Прев. [от фр.] Марияна Добрева . - София : Гуторанов и син, 1992 . - 172 с. ; 20 см . -  (Библиотека Вечност ; 2)

   Ориг. загл. La nuit devient lumiere / Jean Prieur

   ISBN 954-507-003-X 

  

Сист. No: 56750

- 8 -

Ч1/2/Б44 

Библия - култура - диалог  : Сборник с изследвания и студии : Т. 1 - /  Състав. Славчо Вълчанов и др . - София : Изд. институт Библия - култура - диалог, 2009 . - 24 см

   Други състав.: А. Хубанчев, Ц. Теофанов. - Пълното име на първия състав. е Славчо Вълчанов Славов. - Текст на англ. ез.

   Т. 2. Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива . - 2010 . - 439 с.

   Библиогр. с. 433-435

   ISBN 978-954-92528-2-8 

  

Сист. No: 60387

- 9 -

ЗВ/23/28/Е48 

Елдъров, Георги Петков, архимандрит

   [Сурсум] Sursum corda / Монсиньор Георги Елдъров ; Състав. Анелия Павлова . - София : Абагар-2005, 2012 . - 432 с. : с ил., портр, факс. ; 23 см

   Загл. от библиогр. каре: Sursum corda (Горе сърцата). - Съдържа и Библиогр. на трудовете на Георги Елдъров

   ISBN 978-954-92970-1-0 

  

Сист. No: 60392

Обществени науки

Статистика. Социология

- 10 -

 

Ethnic and religious Tolerance. Civil Society in South East Europe  : Conference Papers /  Ed. by Stoyan Denchev et al . - Sofia : За буквите - О писменехь, 2011 . - 283 с. ; 21 см

   Други ред.: B. Rama, D. Ivanov, M. Mizov, G. Nazarska. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-2946-02-1 

  

Сист. No: 60449

Политика

- 11 -

ЗВ/32/Л85 

Лужков, Юрий Михайлович

   Русия 2050 в системата на глобалния капитализъм : За нашите задачи в съвременния свят / Юрий Лужков ; Прев. [от рус.] Даниел Костадинов . - София : Бълг.-рус. информ. пул, 2007 . - 96 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Россия 2050 в системе глобального капитализма. - Прев. отбелязан в библиогр. каре. - Изд. на Форум България-Русия. - От българския издател / Светлана Шаренкова: с. 9

   ISBN 978-954-9422-12-2 

  

Сист. No: 60397

- 12 -

ЗВ/327(497.2)/А92 

Асенов, Бончо Станоев

   Петимата големи шпиони / Бончо Асенов . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 236 с. : с ил., портр., факс. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-449-533-6 

  

Сист. No: 60386

- 13 -

ЗВ/329/К37 

Карачивиев, Велико Димитров

   Комунизмът - историческа закономерност или утопия? / Величко Карачивиев ; Ред. Юрий Сапунджиев . - София : Жарава, 2012 . - 343 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8277-36-5 

  

Сист. No: 60393

Право

- 14 -

ЗВ/343/Д64 

Дичков, Димитър

   Драмата Етерзберг / Димитър Дичков . - София : Бълг. писател, 2007 . - 155 с. : с ил., 4 л. : ил. ; 20 см

   

   ISBN 987-954-443-606-3 

  

Сист. No: 60408

Обществено управление. Военно дело

- 15 -

22723 

Рухчев, Никола Димитров

   Военното училище на България : 1978-2002 : Исторически очерк / Никола Рухчев . - София : М-во на отбраната, 2012 . - 560 с. : с ил., табл., портр ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9971-64-4 

  

Сист. No: 60391

Педагогика

- 16 -

ФДЧ/37/Т30 

Танкова, Румяна Димитрова

   Учебно помагало по български език и литература за II клас : Задължителноизбираема подготовка / Румяна Танкова . - София : Просвета, 2003 . - 72 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-01-1472-9 

  

Сист. No: 60347

- 17 -

ФДС/37/И21 

Иванов, Анко Илиев

   География и икономика : Уч. речник за V-XII клас / Анко Иванов . - 2. доп. и прераб. изд . - София : Делфи, 2005 . - 347 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 345-346

   ISBN 954-8630-44-3 

  

Сист. No: 60374

- 18 -

ЗВ/37/П14, Ч1/37/П14ЗВ/37/П14; Ч1/37/П14

Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование  : Изследователски проект : Втори етап : Резултати от теоретични, приложни и емпирични изследвания: анализи, оценки, обобщения : Сборник материали / Мария Сотирова и др ; Състав., науч. ред. Мария Сотирова . - София : Труд и право, 2009 . - 272 c. : с табл., сх. ; 21 см

   Други авт.: А. Замфирова, Б. Славенков, С. Кабаиванов, А. Владиков, С. Тодорова, М. Стоянова, Д. Златинов

   ISBN 978-954-608-164-3 

  

Сист. No: 60395

- 19 -

ЗВ/371/П47, Ч1/371/П47ЗВ/371/П47; Ч1/371/П47

Петрова, Светла

   Училище за утрешния ден : Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009 / Светла Петрова . - София : М-во на образованието, младежта и науката, 2010 . - 174 с. : с табл., диагр., ил. ; 27 см

   Авт. отбелязана на гърба на загл. с. - Изд. на М-во на образованието, младежта и науката. Център за контрол и оценка на качеството на образованието. - Примерни задачи по четене в PISA 2009 / прев. от англ. ез. Станислава Миланова

   ISBN 978-954-8973-14-4 

  

Сист. No: 60398

- 20 -

ЗВ/371/У92, Ч1/371/У92ЗВ/371/У92; Ч1/371/У92

Учене с картини  : Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст /  Прев. Атанас Боянов ; Ред. Илиана Мирчева . - [София] : Проект на ЕС имаго 2010, 2010 . - 128 с. : с ил., табл ; 30 см + 1 CD

   Библиогр. с. 124-125

  

Сист. No: 16010

- 21 -

ФДЧ/37/И21 

Иванов, Анко Илиев

   Тестове по география и икономика : За VІ клас : Африка, Южна и Северна Америка : За ученици, учители, родители / Анко Иванов . - София : Славина, 2013 . - 128 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

   Библиогр. с. 126

   ISBN 978-954-298-004-9 

  

Сист. No: 60375

Математика. Естетвени науки

Медицина

- 22 -

Ч2/615/М95 

Мургов, Иван Димов и др.

   Българските пробиотици Ентеросан : Предизвикателство към здравеопазването / Иван Мургов, Запряна Денкова . - Пловдив : Акад. изд. на Унив. по хранителни технологии, 2006 . - 64 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-24-0075-2 

  

Сист. No: 60285

- 23 -

С2/61/В53 

Ветеринарномедицински фармакологичен справочник  / Борис Григоров Георгиев и др ; Под ред. на Б. Гр. Георгиев . - София : Мултипринт, 2010 . - 460 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. - Други авт.: С. Вангелов, К. К. Лилов, Р. Т. Банкова, Е. В. Христоскова, Е. Б. Арнаудова. - Библиогр. с. 458-459. - Азб. показалец / Ел. Вл. Христоскова

   ISBN 978-954-362-071-5 

  

Сист. No: 60410

- 24 -

II 416, ЗВ/618/Г20II 416; ЗВ/618/Г20

Ганева, Зорница

   Още нещо за рака на гърдата / Зорница Ганева ; Ред. Илка Бирова ; Предг. Рафаел Мешулам, Ирина Тодорова . - [София] : Елестра ЕООД, 2013 . - 320 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-90129-1-8 

  

Сист. No: 60382

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

- 25 -

ЗВ/638/Ф50, Ч2/636/639/Ф50ЗВ/638/Ф50; Ч2/636/639/Ф50

Филипов, Николай Ж.

   Пчеларство : Хранителни и лечебни свойства на пчелните продукти / Николай Филипов . - София : Национален аграрно-промишлен съюз ; ЦНТИИ, 1984 . - 48 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 46-47

  

Сист. No: 60276

- 26 -

ЗВ/632/Г82 

Григоров, Стойне П.

   Карантина на растенията : [Учебник] за студентите от ВСИ В. Коларов - Пловдив, фак. по защита на растенията и почвата / Стойне Григоров . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Земиздат, 1992 . - 279 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 272-273 ; Указ. на лат. имена

   ISBN 954-05-0068-0 

  

Сист. No: 60259

- 27 -

ЗВ/638/К73, К/4/К73ЗВ/638/К73; К/4/К73

Коджаманов, Георги Илиев

   Кратка история на пчеларско дружество "Пчела" - Пазарджик / Георги Коджаманов ; Ред. Маргарита Дикова . - Пазарджик : [Изд. авт.], 2009 . - 66 с. : с ил. ; 20 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 60277

Изкуство

- 28 -

ЗВ/782/785/Н72, К/7/Н72ЗВ/782/785/Н72; К/7/Н72

Абаджиев, Александър Маринов

   Елена Николай : Най-великото мецосопрано на ХХ век / Александър Абаджиев . - София : Изток-Запад, 2011 . - 120 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-927-8 

  

Сист. No: 60390

- 29 -

ЗВ/9/K72 

Konstantinov, Petar

   Treasures of Bulgaria / Peter Konstantinov ; English version Nikola Georgiev . - Sofia : Lyuborodie Found., 2001 (Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press) . - 252 p., 56 f. : ill. ; col. ill. ; 24 cm

   Index of Personal Names p. 246-252 . - Пълното име на авт. е Petar Konstantinov Stojanov

   ISBN 954-07-1518-0 

  

Сист. No: 60414

- 30 -

ИзГр/77/P58, ИзЧГр/77/P58ИзГр/77/P58; ИзЧГр/77/P58

Phodar Biennial '11  : [7 международен фотоконкурс, Плевен, 2011] : [Албум] . - [София] : Фонд. Фодар, [2011] . - 104 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Паралел. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-91285-5-0 

  

Сист. No: 60400

Спорт. Игри

Езикознание

- 31 -

ЗВ/802/809/Б47 

Благоева, Румяна Любомирова

   Английски за българи : За начинаещи и средно напреднали / Румяна Благоева ; Ред. Ема Макдейд ; Ил. Владимир Благоев . - София : СофтПрес, 2009 . - 448 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 447

   ISBN 978-954-685-806-1 

  

Сист. No: 60261

- 32 -

ЗВ/802/809/Б32 

Бейър, Томас Р.

   Писмен и говорим английски по най-лесния начин / Thomas R. Beyer ; Прев., адапт. Марин Загорчев . - [София] : Skyprint, 2012 . - 368 с. : с ил. ; 23 см . -  (Научи сам)

   Ориг. загл. Learn English the fast and fun way for Russian speakers / Thomas R. Beyer. - Съдържа и Англо-български речник ; Българо-английски речник ; Кратка английска граматика ; Картончета. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-9351-74-3 

  

Сист. No: 60260

- 33 -

22724 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Апология на българския език / Йордан Вълчев ; Предг., състав., бел. и ред. Руси Русев . - Русе : Лени Ан, 2012 . - 243 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8190-90-9 

  

Сист. No: 60431

- 34 -

К/166.3/Г37 

Георгиева, Цветелина

   Иновационни процеси в българската именна префиксация / Цветелина Георгиева . - София : Авангард Прима, 2013 . - 255 с.: с табл., сх. ; 20 см

   Изд. на БАН. Инст. за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин.

   ISBN 978-619-160-145-5 

  

Сист. No: 60319

Литературознание

- 35 -

ЗВ/82Б/И95 

История на Съюза на българските писатели  : 1913-1944 / Георги Дръндаров и др . - София : Бълг. писател, 2003 . - 504 с., XIV л. : ил., портр., факс ; 21 см

   Други авт. : Н. Атанасов, Х. Ц. Борина, Г. Караиванов ; Пълното име на Н. Атанасов е Никола Атанасов Радулов, Хр. Борина - псевд. на Христо Цанев Минев. - Съдържа и История, която вдъхва кураж / Никола Радев

   ISBN 954-90885-5-X 

  

Сист. No: 60288

- 36 -

Ч1/82Б/С35 

Сивриев, Сава

   Литературна археология / Сава Сивриев . - София : Бълг. писател, 2006 . - 152 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-443-585-1 

  

Сист. No: 60290

- 37 -

ЗВ/882/Ц34 

Цветков, Иван Александров

   Руска и българска литератури : Избрани страници / Иван Цветков . - София : Бълг. писател, 2006 . - 296 с. ; 21 см

   Кор. загл. Руска и българска литература

   ISBN 978-954-443-572-1 

  

Сист. No: 60299

- 38 -

ЗВ/82Б/Ч-69 

Чернев, Григор

   Есента на заблудените влакове : Лит. рефлекси / Григор Чернев . - София : Бълг. писател, 2006 . - 272 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Григор Чернев Григоров. - Съдържа и Интервюта с Гр. Чернев / Взели интервютата Благовеста Касабова, Тодор Коруев. - Именен показалец

   ISBN 978-954-443-571-4 

  

Сист. No: 17390

- 39 -

22711 

Радев, Иван Николов

   Критикът и керванът на литературата / Иван Радев . - София : Бълг. писател, 2008 . - 549 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-700-8 

  

Сист. No: 60294

- 40 -

Авт/82Б/Г21 

Ганов, Христо Александров

   Премълчани думи и похвални слова : Литературна мемоаристика : Т. 1- / Христо Ганов . - София : Бълг. писател, 2011- . - 20 см

   

   Т. 2 . - 2011 . - 496 с. : с ил., портр.

   

   ISBN 978-954-443-888-3 

  

Сист. No: 60269

- 41 -

Ч1/82Б/Л14 

Лазаров, Васил Иванов

   Християнство и поезия / Васил Лазаров . - София : Огледало, 2012 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8041-57-7 

  

Сист. No: 60263

Чужда художествена литература

- 42 -

ЗВ/Ч-1/Д20 

Данте Алигиери

   Ад : Поема / Данте Алигиери ; Прев. от итал. Константин Величков . - 11. изд . - София : Отечество, 1979 . - 320 с. ; 16 см . -  (Библиотека за ученика)

   Съдържа и Данте Алигери - предвестник на нови времена / Ал. Пешев

  

Сист. No: 60251

- 43 -

ЗВ/Ч840/Б13 

Базен, Ерве

   Бившата съпруга : Роман / Ерве Базен ; Прев. от фр. Ерма Гечева ; [С предг. от Людмила Стефанова] . - 2. изд . - София : Нар. култура, 1982 . - 242 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Madame ex / Herve Bazin. - 1. изд. 1978 в библ. Избрани романи

  

Сист. No: 11306

- 44 -

ФД/Ч882/Г84 

Грин, Александър

   Избрани произведения : В 4 т. / Александър Грин ; Прев. от рус.  ; Състав. Жела Георгиева . - София : Отечество, 1984- . - 22 см

   

   Т. 4. Коменданта на пристанището : Разкази ; Път за никъде : [Роман] ; Автобиографична повест /  Прев. от рус.  Елка Хаджиева, и др. . - 1985 . - 376 с. : с ил., портр.

   Други прев.: Л. Илиева, С. Борисова

  

Сист. No: 60278

- 45 -

ЗВ/Ч882/П29 

Паустовски, Константин Георгиевич

   Съзвездието Ловджийски кучета : Разкази и повести : [За деца и юноши] / Константин Паустовски ; Прев. от рус.  ; Състав. Малина Томова ; Худож. Петър Терзиев . - София : Отечество, 1988 . - 294 с. : с ил., портр. ; 21 см . -  (Избрани книги за деца и юноши)

   

  

Сист. No: 31063

- 46 -

ЗВ/Ч850/К13 

Казанова, Джакомо

   Спомени : [Т. 1] - / Джакомо Казанова ; Прев. от нем. Андрей Андреев . - Пловдив : Калем-90, 1990 - . - 20 см

   

   Т. 2 . - 1991 . - 368 с.

   

  

Сист. No: 21415

- 47 -

ЗВ/Ч820(73)/Л35 

Левин, Айра

   Предсмъртна целувка : [Роман] / Айра Левин ; Прев. от англ. Ралица Мишева . - София : Нар. култура, 1992 . - 230 с. ; 20 см . -  (Криминален роман)

   Ориг. загл. A kiss before dying / Ira Levin

   ISBN 954-04-0048-1 

  

Сист. No: 32612

- 48 -

ЗВ/Ч820(73)/Г23 

Гарднър, Ърл Стенли

   Червеният термос : [Кримин. роман] / Ърл Стенли Гарднър ; Прев. [от англ.] Йордан Куманов . - В. Търново : Абагар, 1993 . - 176 с. ; 20 см . -  (Абагар Алиби ; 3)

   Кор. загл. Червения термос. - Ориг. загл. The Case of The Stepdaughter's secret / Erle Stanley Gardner

   ISBN 954-427-086-8 

  

Сист. No: 42981

- 49 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Савидж, Том

   Денят на влюбените : [Роман] / Том Савидж ; Прев. от англ. Людмила Левкова . - София : Колибри, 1996 . - 256 с. ; 20 см . -  (Colidri. Черна серия)

   Ориг. загл. Valentine / Tom Savage

   ISBN 954-529-074-9 

  

Сист. No: 55917

- 50 -

ЗВ/Ч-1/Ш18 

Шалгам, Абдул Рахман

   Тайни : [Стихове] / Абдул Рахман Шалгам ; Прев. Мая Ценова ; Предг. към араб. изд. Махмуд Хайдар . - София : Multiprint, 2005 . - 80 с. ; 22 см

   Ориг. загл. на араб. ез. - Съдържа и Тайните на Абдул Рахман Шалгам / Мая Ценова

   ISBN 954-9811-92-1 

  

Сист. No: 57095

- 51 -

ЗВ/Ч-1/Б16 

Бакевски, Петре

   Поетична карта : [Поезия] / Петре Бакевски ; Прев. от макед. ез. Борис Мисирков . - София : Мултипринт ; Скопие : Макавей, 2006 . - 99 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-362-013-5 

   ISBN 9989-164-30-4 

  

Сист. No: 9876

- 52 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Рикошет : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Валентина Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2006 . - 415 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-0466-2 

  

Сист. No: 60442

- 53 -

ЗВ/Ч882/Е22 

Евтушенко, Евгений Александрович

   Не умирай преди смъртта : Руска приказка / Евгений Евтушенко ; Прев. [от рус.] Иван Станев . - София : Бълг. писател, 2006 . - 404 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-443-565-3 

  

Сист. No: 60303

- 54 -

ЗВ/Ч-1/Л14 

Лазаров, Ристо

   Силян щърка още веднъж лети над Македония : Поема / Ристо Лазаров ; Прев. от макед. ез. Димитър Христов . - София : Мултипринт ; Скопие : Макавей, 2006 . - 95 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-362-010-4 

   ISBN 9989-164-31-2 

  

Сист. No: 9877

- 55 -

ЗВ/Ч-1/Т45 

Тейлър, Алекзандър

   Мечтаейки пред портите на яростта : Нови и избрани стихотворения / Алекзандър Тейлър ; Прев. [от англ.] Валентин Кръстев . - София : Бълг. писател, 2006 . - 110 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Dreaming at the gates of fury / Alexander Taylor. - Съдържа и Откритие / Любомир Левчев

   ISBN 978-954-443-566-0 

  

Сист. No: 60292

- 56 -

ЗВ/Ч894.511/М34 

Мартон, Ласло

   Сенчеста главна улица / Ласло Мартон ; Прев. от унг. Стефка Рускова Хрусанова . - София : Бълг. писател, 2007 . - 168 с ; 20 см

   Ориг. загл. Arnyas foutca / Laszlo Marton

   ISBN 978-954-443-644-5 

  

Сист. No: 60295

- 57 -

ЗВ/Ч859.0/С20 

Сарару, Дину

   Новите чокои с бодигардове / Дину Сарару ; Прев. от рум. Корнелиу Йонел . - София : Бълг. писател, 2007 . - 243 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Ciocoii noi cu bodyguard / Dinu Sararu. - Дину Сарару - псевд. на авт. Константин Григоре. - Съдържа и Един отречен съвременник / Корнелиу Йонел

   ISBN 978-954-443-584-4 

  

Сист. No: 25961

- 58 -

ЗВ/Ч-1/Ш64 

Шилников, Николай

   Сълзи брезата : Поезия / Николай Шилников ; Прев. [от рус.] Иван Есенски . - София : Бълг. писател, 2008 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-703-9 

  

Сист. No: 60286

- 59 -

ЗВ/Ч-1/О-56 

Омир

   Илиада / Омир ; Прев. [от старогр.], бел. Александър Милев, Блага Димитрова . - София : Пан, 2011 . - 191 с. ; 20 см . -  (Книги за ученика)

   

   ISBN 954-657-331-0 

  

Сист. No: 60252

- 60 -

ЗВ/Ч-1/П37 

Переверзин, Иван Иванович

   Път към сърцето : Избрана лирика / Иван Переверзин ; Прев. [от рус.] Андрей Андреев и др ; Предг. Никола Инджов . - София : Бълг. писател, 2012 . - 256 с. ; 22 см

   Други прев.: А. Григорова, Г. Ганова, Д. Милов, И. Есенски, И. Капалев, Н. Попова, Н. Инджов, Ц. Илиев

   ISBN 978-954-443-922-4 

  

Сист. No: 60304

- 61 -

ЗВ/Ч820/Ф59 

Фишър, Катрин

   Сапфик / Катрин Фишър ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 336 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Sapphique / Catherine Fisher. - Кн. е продължение на романа Инкарсерон

   ISBN 978-954-26-1120-2 

  

Сист. No: 60341

- 62 -

ЗВ/Ч820(73)/Д37 

Делински, Барбара

   Другата жена : [Роман] / Барбара Делински ; Прев. [от англ.] Надежда Розова . - 2. изд . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 336 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 4)

   Ориг. загл. An accidntal woman / Barbara Delinsky. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

   ISBN 978-954-399-024-5 

  

Сист. No: 60256

- 63 -

ЗВ/Ч820(73)/Л54 

Ливайн, Пол

   Блондинка от Маями : [Роман] / Пол Ливайн ; Прев. [от англ.] Любомир Николов . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 248 с. ; 20 см . -  (Майсторите на трилъра ; 2)

   Ориг. загл. Flesh and bones / Paul Levine. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

   ISBN 978-954-399-039-9 

  

Сист. No: 60257

- 64 -

ЗВ/Ч820/П33 

Пелегрино, Ники

   Италианско изкушение : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. [от англ.] Дора Радева . - 2. изд . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 256 с. ; 20 см . -  (Колекция Лято ; 3)

   Ориг. загл. Delicious / Nicky Pellegrino. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

   ISBN 978-954-399-059-7 

  

Сист. No: 60254

- 65 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш51 

Шелдън, Сидни

   Гневът на ангелите / Сидни Шелдън ; Прев. [от англ.] Теодора Генова . - София : Бард, [2007] . - 349 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. The rage of angels / Sidney Sheldon

   ISBN 978-954-584-127-9 

  

Сист. No: 30734

- 66 -

ЗВ/Ч820/H80 

Hornby, Nick

   How to be Good / Nick Hornby . - London : Penguin books, 2001 . - 244 p. ; 20 cm

   

   ISBN 0-140-28701-9 

  

Сист. No: 60416

- 67 -

ЗВ/Ч820/S20 

Sansom, Christopher John

   Dissolution / C. J. Sansom : MacMillan, 2003 . - 463 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-330-45079-9 

  

Сист. No: 60424

- 68 -

ЗВ/Ч850/P49 

Pesca, Vittorio

   Pietre nel Cuore : Racconti e poesie / Vittorio Pesca ; Ill. Mario Romano . - Avellino : Menna, 2005 . - 224 p. : col. ill. ; 24 cm

   Съдържа и материали за автора и творчеството му

  

Сист. No: 60413

- 69 -

ЗВ/Ч820/H80 

Hornby, Nick

   A Long Way Down / Nick Hornby . - New York : Riverhead Books, 2006 . - 333 p. ; 21 cm

   1. Riverhead hardcover ed. 2005

   ISBN 1-59448-193-8 trade paperback

  

Сист. No: 60418

- 70 -

ЗВ/Ч891.62/K33 

Kenny, David

   Erindipity Rides Again / David Kenny . - Dublin : Mentor Books, 2007 . - 267 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-1-84210-427-9 

  

Сист. No: 60421

- 71 -

ЗВ/Ч891.5/N15 

Nafisi, Azar

   Reading Lolita in Tehran : A Memoir in Books / Azar Nafisi . - London : Harper Perennial, 2007 . - 347 p., 32 p. ; 20 cm . -  (Stranger than... ; 13)

   Съдържа и The secret of "Durable Pigments" : Azar Nafisi talks to Sarah O`Reilly ; The Republic of the Imagination / Azar Nafisi

   ISBN 978-0-00-724178-1 

  

Сист. No: 60419

- 72 -

ЗВ/Ч820(94)/Z94 

Zusak, Markus

   The Book Thief / Markus Zusak . - [London] : Black Swan, 2007 . - 554 p. ; 20 cm

   

   ISBN 9780552773898 

  

Сист. No: 60420

- 73 -

ЗВ/Ч820/H80 

Hornby, Nick

   Slam / Nick Hornby . - 2. ed. . - London : Penguin books, 2008 . - 293 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-141-32140-0 

  

Сист. No: 60417

- 74 -

ЗВ/Ч820(73)/B89 

Brown, Dan

   The Lost Symbol / Dan Brown . - [London] : Bantam, 2009 . - 509 p. ; 24 cm

   

   ISBN 9780593054277 

  

Сист. No: 60423

- 75 -

ЗВ/Ч-1/P49 

Pesca, Vittorio

   Nuvole del tempo : Poesie / Vittorio Pesca ; Ill. Gabriele d`Alma ; Trad. di ingl. Rosetta Monteforte Racalbuto . - Avellino : Menna, 2010 . - 224 p. : ill. ; fotogr. ; 23 cm

   Парал. текст на англ. ез. - Съдържа и материали за автора и творчеството му

   ISBN 978-88-96229-59-0 

  

Сист. No: 60412

Фантастика и фентъзи

- 76 -

ЗВ/Ч820/S20 

Sansom, Christopher John

   Dissolution / C. J. Sansom : MacMillan, 2003 . - 463 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-330-45079-9 

  

Сист. No: 60424

Българска художествена литература

Съвременна българска проза

- 77 -

ЗВ/Б/Я51 

Янакиев, Николай

   Игра със смъртта ; Удушвача : Криминални повести / Николай Янакиев . - София : F. & D.D., 1994 . - 158 с. ; 16 см . -  (Библиотека Полиция ; 6)

   

  

Сист. No: 60366

- 78 -

ЗВ/Б/Г45 

Гешева, Анелия Иванова

   Разсечена вода / Анелия Гешева ; Худож. Валери Никифоров . - София : Multiprint, 2004 . - 119 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-9811-61-1 

  

Сист. No: 60406

- 79 -

ЗВ/Б/Т87 

Тръпчев, Иван Б.

   Родопски и други разкази / Иван Б. Тръпчев . - София : Бълг. писател, 2004 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-443-435-6 

  

Сист. No: 60306

- 80 -

ЗВ/Б/М84 

Момчилов, Илия Стайков

   Последната битка на мускетарите : Кн. 1- / Мер Ил . - Пловдив : Вион ; София : Бълг. писател, 2005- . - 25 см

   Мер Ил - псевд. на авт. Илия Стайков Момчилов.

   Кн. 2 . - 2007 . - 334 с.

   

   ISBN 978-954-61369-8-2 

  

Сист. No: 60409

- 81 -

ЗВ/Б/И21 

Иванов, Борис Славов

   Песента на синорите : Роман / Борис Иванов . - София : Бълг. писател, 2006 . - 624 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-443-595-0 

  

Сист. No: 60300

- 82 -

ЗВ/Б/Р11 

Равелова, Станка

   Добър вечер, живот : Мемоарни записки / Станка Равелова ; Худож. Ивайло Попов . - София : Парабола, 2006 . - 112 с. ; 16 см

   

   ISBN 954-8599-18-Х 

  

Сист. No: 9878

- 83 -

ЗВ/Б/Х82 

Христозова, Стаменка Иванова

   Кривата усмивка на щастието : Избрани разкази и новели / Стаменка Христозова . - София : Бълг. писател, 2006 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-587-5 

  

Сист. No: 50257

- 84 -

ЗВ/Б/Б60 

Бойчев, Стоян

   Мъниста : Мисли ; Откъслеци ; Миниатюри / Стоян Бойчев . - София : Бълг. писател, 2007 . - 187 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-597-4 

  

Сист. No: 60297

- 85 -

ЗВ/Б/С75 

Стеев, Цветко

   Сами под слънцето : Роман / Цветко Стеев . - София : Бълг. писател, 2007 . - 279 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-636-0 

  

Сист. No: 60308

- 86 -

ЗВ/Б/И38 

Изворски, Генко

   Мъжка импресия / Генко Изворски ; Предг. Гриша Трифонов . - София : Бълг. писател, 2008 . - 220 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. на предг. е Гриша Трифонов Григоров

   ISBN 978-954-443-697-1 

  

Сист. No: 60302

- 87 -

ЗВ/Б/Л97 

Люцканова, Лиляна

   Един свят между два моста и една пързалка за шейни : Роман / Лиляна Люцканова ; Ил. Лиляна Люцканова . - София : Бълг. писател, 2008 . - 182 с., 7 л. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-696-4 

  

Сист. No: 60298

- 88 -

ЗВ/Б/М68 

Мирославова, Романьола

   Продавач на илюзии : Разкази / Романьола Мирославова . - София : Бълг. книжница, 2008 . - 88 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Романьола Мирославова Павлова. - Съдържа и Разказвач на истории / Пламен Тотев

   ISBN 978-954-380-050-6 

  

Сист. No: 60378

- 89 -

ЗВ/Б/С83 

Стоянов, Георги

   Птиците и залезът : Роман / Георги Стоянов . - София : Бълг. писател, 2008 . - 327 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-707-7 

  

Сист. No: 60296

- 90 -

ЗВ/Б/И52 

Илиева, Йонка

   Достигане : Проза и стих / Йонка Илиева . - [София] : [Мултипринт], 2011 . - 212 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-362-073-9 

  

Сист. No: 60267

- 91 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав. и ред. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 1. Разкази . - 2011 . - 528 с.

   

   ISBN 978-954-439-941-2 

  

Сист. No: 60432

- 92 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав. и ред. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 2. Стъпала към небе : Роман . - 2011 . - 527 с.

   

   ISBN 978-954-439-942-9 

  

Сист. No: 60433

- 93 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав. и ред. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 3. Преживяното . - 2012 . - 575 с.

   

   ISBN 978-954-439-958-0 

  

Сист. No: 60434

- 94 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав., ред., предг. и бел. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 4. Повествования по исторически сюжети . - 2012 . - 528 с.

   

   ISBN 978-954-439-966-5 

  

Сист. No: 60435

- 95 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав., ред., предг. и бел. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 5. Календаристът . - 2013 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-439-969-6 

  

Сист. No: 60436

- 96 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав., ред., предг. и бел. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 6. Ч. 1. Публицистът. Homo epistularum . - 2013 . - 399 с.

   

   ISBN 978-954-439-973-3 

  

Сист. No: 60437

- 97 -

ЗВ/Б/В95 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Съчинения : В 6 т. / Йордан Вълчев ; Състав., ред., предг. и бел. Иван Радев . - В. Търново : Слово, 2011- . - 21 см

   Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

   Т. 6. Ч. 2. Публицистът. Homo epistularum . - 2013 . - 359 с.

   

   ISBN 978-954-439-974-0 

  

Сист. No: 60438

- 98 -

ЗВ/Б/Л14 

Лазаров, Васил

   Крайъгълен камък : [Роман] / Васил Лазаров . - София : Огледало, 2012 . - 468 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8041-32-1 

  

Сист. No: 60264

- 99 -

ЗВ/Б/А36 

Азов, Щерьо Благоев

   Лъчи на здрача : Роман : Т. 1 - / Щерьо Благоев Азов . - София : Камея Дизайн, 2012 - . - 20 см

   

   Т. 1. Ч. 1 . - 2012 . - 236 с.

   

   ISBN 978-954-8340-91-5 

  

Сист. No: 60268

- 100 -

Авт/Б/Б25 

Банков, Банко Петков

   Граматика за възрастни : Разкази и новели / Банко Петков Банков . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2013 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3620-4 

  

Сист. No: 60383

- 101 -

ЗВ/Б/Г98 

Гювенал, Меги

   Извезани души : [Роман] / Меги Гювенал . - София : Хулите, 2013 . - 350 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7068-04-7 

  

Сист. No: 60380

- 102 -

ЗВ/Б/И29, К/82/И29ЗВ/Б/И29; К/82/И29

Игнатов, Иван

   Афоризми и размисли / Иван Игнатов . - Пазарджик : Беллопринт, 2013 . - 128 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Иван Игнатов Иванов

   ISBN 978-954-684-349-4 

  

Сист. No: 16146

- 103 -

22720, ЗВ/Б/Д2622720; ЗВ/Б/Д26

[Двадесет] 20 съвременни български разказвачи  / Алек Попов и др ; Ил. Бояна Павлова и др . - София : КПМГ България, 2012 . - 279 с. : с ил. ; 24 см

   Други авт.: Б. Русев, В. Георгиев, Г. Господинов, Д. Енев, Е. Алексиева, Е. Андреев, З. Карабашлиев, З. Евтимова, Й. Белева, К. Терзийски, К. Димитрова, М.Станкова, М. Русков, М. Вешим, М. Николов, Р. Парушев, С. Терзийски, Ч. Ценов, Я. Борисова; Други ил.: В. Йорданова, Д. Христова, Д. Найденова, С. Николов

   ISBN 978-619-90001-1-3 

  

Сист. No: 60385

Съвременна българска поезия

- 104 -

ЗВ/Б-1/Х26 

Харалампиев, Харалампи

   Оковани думи : Лирика / Харалампи Харалампиев . - София : Военноизд. комплекс Св. Георги Победоносец, 1992 . - 51 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-509-043-X 

  

Сист. No: 60365

- 105 -

ЗВ/Б-1/М68 

Мирославова, Романьола

   Крило на чучулига : Сонетни венци / Романьола Мирославова ; Ил. Мария Гавалюгова . - [София : Изд. авт., 2000] . - 54 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Романьола Мирославова Павлова

  

Сист. No: 60377

- 106 -

ЗВ/Б-1/З-50 

Здравков, Иван Милев

   Дихания : Стихотворения / Иван Здравков . - София : Мултитрейд & Микропринтинг, 2004 . - 111 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-91369-4-9 

  

Сист. No: 60404

- 107 -

ЗВ/Б-1/Б58 

Бозукова, Кети Стефанова

   Рецепта за живот : Стихове / Кети Бозукова ; Предг. Благовeста Касабова . - София : Бълг. писател, 2005 . - 92 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-443-495-Х 

  

Сист. No: 24053

- 108 -

ЗВ/Б-1/Д66 

Добрева-Станкова, Кристиана Добромирова

   Защото те обичам : Стихове / Кристиана Добромирова Добрева-Станкова ; [Предг. Валентин Найденов] . - София : Бълг. писател, 2005 . - 60 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-443-511-5 

  

Сист. No: 60402

- 109 -

ЗВ/Б-1/Н75 

Николова, Добрина

   Лястовичи смях ме буди : Стихове / Добрина Николова ; Предг. Лъчезар Еленков . - София : Бълг. писател, 2005 . - 64 с. ; 20 см

   Съдържа и Поезия на дълбочини и чувства / Лъчезар Еленков. - с. 5-6

   ISBN 954-443-512-3 

  

Сист. No: 26548

- 110 -

ЗВ/Б-1/Н75 

Николова, Милена

   Сълзи в джобовете : Лирика / Милена Николова ; Предг. Благовeста Касабова . - София : Бълг. писател, 2005 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-443-520-4 

  

Сист. No: 60401

- 111 -

ЗВ/Б-1/Г45 

Гешева, Анелия

   Зимна градина : Стихотворения / Анелия Гешева . - София : Бълг. писател, 2006 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-544-8 

  

Сист. No: 60289

- 112 -

ЗВ/Б-1/Д66 

Добрев, Чавдар Атанасов

   Разстреляна носталгия : Стихове / Чавдар Добрев . - София : Бълг. писател, 2006 . - 246 с. ; 20 см

   Съдържа и Безумието на разума / Тодор Велчев ; Жестокият казус / Петър Анастасов

   ISBN 978-954-443-598-1 

  

Сист. No: 60301

- 113 -

ЗВ/Б-1/Б89 

Бурнаски, Евстати

   Свирепо пълнолуние : Стихотворения / Евстати Бурнаски . - София : Бълг. писател, 2007 . - 123 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-632-2 

  

Сист. No: 60305

- 114 -

ЗВ/Б-1/Г37 

Георгиев, Георги Божидаров

   О грабени души : Стихове / Георги Божидаров Георгиев ; Худож. Марин Цветков . - София : [Мултипринт], 2007 . - 32 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-362-016-6 

  

Сист. No: 60403

- 115 -

ЗВ/Б-1/Н16 

Назъров, Кирил Стефанов

   Рай за дяволи : Хумор и сатира / Кирил Назъров ; Худож. Стоян Чакъров . - София : Бълг. писател, 2007 . - 104 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-615-5 

  

Сист. No: 60379

- 116 -

ЗВ/Б-1/Б60 

Бойчев, Боян

   Тридесет и петият километър / Боян Бойчев . - София : Бълг. писател, 2008 . - 140 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-708-4 

  

Сист. No: 60291

- 117 -

ЗВ/Б-1/Г37 

Георгиев, Велин Йосифов

   Обърнати върхове : Лирика / Велин Георгиев . - София : Фонд. Земята и хората, 2008 . - 100 с. ; 23 см . -  (Български поети за земята)

   Съдържа и Вселена на болка и гняв / Петър Караангов

   ISBN 978-954-91773-5-0 

  

Сист. No: 9228

- 118 -

ЗВ/Б-1/Г70 

Господинова, Дора

   Друга луна : Стихове / Дора Господинова - Marta . - София : Словото, 2008 . - 60 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9337-24-2 

  

Сист. No: 60265

- 119 -

ЗВ/Б-1/Д17 

Данаилова, Ивета Христова

   Почивният ден на ветропоказателите : Стихове / Ивета Данаилова . - София : Бълг. писател, 2011 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-885-2 

  

Сист. No: 57096

- 120 -

ЗВ/Б/И52 

Илиева, Йонка

   Достигане : Проза и стих / Йонка Илиева . - [София] : [Мултипринт], 2011 . - 212 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-362-073-9 

  

Сист. No: 60267

- 121 -

ЗВ/Б-1/С75 

Стефанов, Димитър

   Всичко онова : 40 стихотворения ; 40 хайку / Димитър Стефанов . - София : Бълг. писател, 2011 . - 76 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Димитър Стефанов Бъчваров

   ISBN 978-954-443-890-6 

  

Сист. No: 60405

- 122 -

ЗВ/Б-1/Б62 

Бонева, Станка

   Засей ми море / Станка Бонева . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 63 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-400-684-6 

  

Сист. No: 30936

- 123 -

Авт/Б-1/В20 

Ванков, Ванко

   Топлина от моя огън : Стихове, епиграми, афоризми / Иконом Ванко Ванков ; Худож. Йоана Димитрова-Ванкова . - с. Иново, Видинска обл. : [Изд. авт.], 2012 . - 126 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-25-01671 

  

Сист. No: 60271

- 124 -

ЗВ/Б-1/К52, К/82/К52ЗВ/Б-1/К52; К/82/К52

Керемидчиев, Пенко Илиев

   Недосънувани блянове : Лирика / Пенко Илиев Керемидчиев . - Панагюрище : Богианна, 2012 . - 76 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-676-109-5 

  

Сист. No: 14320

- 125 -

Авт/Б-1/К78 

Колева, Веселка

   Прошката на музите : Стихотворения / Веселка Колева . - София : Българска книжница, 2012 . - 119 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-380-241-8 

  

Сист. No: 19075

- 126 -

Авт/Б-1/П54 

Пискулийска, Юлия

   Късен памид : Лирика / Юлия Пискулийска ; Ил. Стефка Пискулийска . - Враца : БГ Принт, 2012 . - 67 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9325-91-1 

  

Сист. No: 60270

- 127 -

Авт/Б-1/Г92 

Гунчева, Светла

   Да извървиш камино : Стихосбирка / Светла Гунчева . - Варна : Онгъл, 2013 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-04-3 

  

Сист. No: 60272

- 128 -

ЗВ/Б-1/К78 

Колева, Веселка

   Когато добротата е порок : Стихотворения / Веселка Колева . - София : Българска книжница, 2013 . - 116 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-380-285-2 

  

Сист. No: 60266

- 129 -

ЗВ/Б-1/М68 

Мирославова, Романьола

   Пред оазисите сини на очите ти / Романьола Мирославова ; Ред. Матей Шопкин . - [София] : Multiprint, [2008] . - 72 с. : с портр. ; 17 см

   Пълното име на авт. е Романьола Мирославова Павлова. - Съдържа и за авт

   ISBN 978-954-362-035-7 

  

Сист. No: 60376

Художествена литература за деца и юноши

- 130 -

Д/Ч840/П37 

Перо, Шарл

   Котаракът с чизми и други приказки / Шарл Перо ; Ил. от Бенвенути ; Прев. от фр. Зефира Кацкова . - София : Виликс, 1990 . - 49 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Библиотека Детски свят)

   Прев. е направен от Les contes de Perraut. - Кор. загл. Приказки

  

Сист. No: 60369

- 131 -

Д/Ч840/К89 

Красавицата и звярът  : Приказка /  Худож. Емилиян Станкев ; Прев. [от фр.] Валя Бояджиева . - [София] : Плеяда ; Ведрина, 1991 . - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Приказен свят)

   

   ISBN 954-409-001-0 (Плеяда)

   ISBN 954-404-003-Х (Ведрина)

  

Сист. No: 60370

- 132 -

Д/Ч850/К79 

Колоди, Карло

   Приключенията на Пинокио : [Роман за деца] / Карло Колоди ; Прев. от итал. Петър Драгоев ; Ил. от Марайа . - [7. изд.] . - София : Виликс, 1992 . - 136 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Le aventure di Pinoccio / C. Collodi. - В кн. ил. означен Марайя

   ISBN 954-8015-05-6 

  

Сист. No: 60368

- 133 -

ФД/Ч820(73)/У13 

Уайлдър, Лора Инголс

   Малка къща в прерията : Роман [за юноши] / Лора Инголс Уайлдър ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Съвременник, 1993 . - 216 с. ; 20 см . -  (Модерна библиотека за деца ; 1)

   Ориг. загл. Little House on the Prairie / Laura Ingalls Wilder

   ISBN 954-8363-02-X 

  

Сист. No: 60367

- 134 -

Д/Ч820(73)/П84 

Прасчо  /  [По Алън Александър Милн] ; Прев. [от англ.] Ирина Димитрова . - София : Егмонт България, 2004 . - 80 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Чародейства)

   

   ISBN 954-446-732-7 

  

Сист. No: 60280

- 135 -

Д/Ч820/899/У91 

Уча буквите с любимите писатели  /  Състав. Цанко Лалев, Костадин Костадинов ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2004 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-657-496-1 

  

Сист. No: 60279

- 136 -

Д/Б/Г31 

Генова, Виолета Любенова

   Мила моя мамо : Стихове / Виолета Генова ; Худож. Силвия Чалъкова . - София : Multiprint, 2006 . - 82 с. : с ил. ; 21 см

   В библиогр. каре авт. погрешно отбелязана Венета Любенова Генова

   ISBN 954-9811-90-5 

  

Сист. No: 60411

- 137 -

Д/Б/А88 

Арсова, Благородна

   Гатанки ще ти задам / Благородна Арсова . - София : Бълг. писател, 2007 . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-298-5 

  

Сист. No: 60293

- 138 -

Д/Б/З-47 

Звездинов, Атанас

   Най-хубавото : Стихотворения за деца / Атанас Звездинов ; Худож. Милена Георгиева . - София : Бълг. писател, 2007 . - 83 с. ; 20 см

   Атанас Звездинов - псевд. на Атанас Василев Атанасов

   ISBN 978-954-443-661-2 

  

Сист. No: 60307

- 139 -

Д/Ч820(73)/Д63 

Дисней, Уолт

   Питър Пан / Walt Disney ; Прев. [от англ.] Лили Илиева . - София : Егмонт Бългаия, 2010 . - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Егмонт Чародейства)

   

   ISBN 978-954-446-303-8 

  

Сист. No: 60439

- 140 -

Д/Б/Д17, ФД/Б/Д17Д/Б/Д17; ФД/Б/Д17

Данаилов, Георги Христов

   Деца играят вън : [Повест за деца] / Георги Данаилов ; Худож. Иван Кирков . - В. Търново : Абагар, 2011 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-427- 931-8 

  

Сист. No: 60342

- 141 -

ФД/Б/А75 

Антов, Огнян Тодоров

   Тате отива за колело : Повест с петна от речникови статии / Огнян Антов ; Ил. Надежда Антова . - Варна : Онгъл, 2013 . - 123 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-08-1 

  

Сист. No: 60373

- 142 -

ФД/Б/Б74 

Боянов, Костадин Йорданов

   Приключения в Ерепублик / Костадин Боянов ; Худож. Моника Войкова . - София : Темпо, 2013 . - 143 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9566-62-8 

  

Сист. No: 55406

- 143 -

ФД/Ч820/Д14 

Дал, Роалд

   Невероятното лекарство на Джордж / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова ; Ил. Куентин Блейк . - София : Enthusiast, 2013 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. George`s Marvellos Medicine / Roald Dahl

   ISBN 978-619-164-081-2 

  

Сист. No: 60344

- 144 -

ФД/Б/Й85 

Йотова, Христина Ценкова

   Старогръцки легенди и митове : Преразказани за ученици по Николай Кун /  Подб. и лит. обраб. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2013 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-151-090-0 

  

Сист. No: 60345

- 145 -

ДАВК1/Б/М68, ДЧАВК1/Б/М68ДАВК1/Б/М68; ДЧАВК1/Б/М68

Мирославова, Романьола

   Двадесет принцеси : Стихове за деца : [АВК1] / Романьола Мирославова ; Худож. Иван Гонгалов . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 64 с. : с ил. ; 17 см + 1 CD

   Пълното име на авт. е Романьола Мирославова Павлова. - Компактдискът включва Песни по стихове на Романьола Мирославова / Музика и аранж. Евгени Платов, Светослав Лобошки, Развигор Попов, Милен Македонски

   ISBN 978-619-7040-05-0 

  

Сист. No: 60372

- 146 -

Д/Ч820(73)/Д63 

Дисней, Уолт

   Коледната песен на Мики : По Коледна песен на Чарлс Дикенс / Walt Disney ; Адапт. Джим Рацци ; Ил. Фил Уилсън ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, [1993] . - 63 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 954-446-055-1 

  

Сист. No: 60281

Отраслова литература за деца и юноши

- 147 -

Д/55/У38 

Уилкс, Анджела

   Морският бряг / Angela Wilkes ; Прев. [от англ.] Доряна Петрова . - София : Прес, 2003 . - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Искам всичко да знам ; 3)

   Ориг. загл. Seashore / Angela Wilkes. - Азбучен показалец

   ISBN 954-308-038-0 

  

Сист. No: 60284

- 148 -

ФД/80/Б47 

Благоева, Румяна Любомирова

   Първите 1234 думи на английски : Картинен речник с произношения / Румяна Благоева ; Ил. Владимир Благоев . - София : СофтПрес, 2012 . - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-151-003-0 

  

Сист. No: 60440

- 149 -

Д/55/Б82 

Брукс, Фелисити

   Моята първа енциклопедия за планетата Земя /  Текст Фелисити Брукс ; Прев. [от англ.] Галина Чолакова ; Ил. Дейвид Ханкок . - [София] : Фют, [2002] . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Ориг. загл. First encyclopedia of our World. - Предм. показалец

   ISBN 954-625-254-9 

  

Сист. No: 60282

- 150 -

Д/59/Г20 

Ганери, Анита

   Животните : Атлас /  Текст Анита Ганери ; Прев. [от англ.] Корнелия Лозанова ; Ил. Сузана Адарио и др . - София : Пан, [2007] . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Други ил.: Г. Остин, А. Бекет, Д. Бътлър, М. Кам, Ф. Кучиарини, П. Денис, М. Елис, Б. Фереро, Д. Форнари, Р. Гринъуей, Г. Хикс, Инклинк, Й. Джексън, Д. Морис, С. Нуун, Е. Робсън, Н. Палин, К. Сарачели, И. Сталио, К. Уулф, Д. Райт. - Азбучен показалец

   ISBN 978-954-657-689-7 

  

Сист. No: 60283

География

- 151 -

ФДС/37/И21 

Иванов, Анко Илиев

   География и икономика : Уч. речник за V-XII клас / Анко Иванов . - 2. доп. и прераб. изд . - София : Делфи, 2005 . - 347 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 345-346

   ISBN 954-8630-44-3 

  

Сист. No: 60374

- 152 -

Ч1/914/919/И21 

Иванов, Анко Илиев

   Географските тестове : Същност, специфика и практика на географското тестиране : Учебно помагало за учители, кандидат-студенти и студенти / Анко Иванов . - София : Делфи, 2012 . - 296 с. : с ил., к. ; 24 см

   Библиогр. с. 292-295

   ISBN 978-954-8630-46-7 

  

Сист. No: 60262

- 153 -

ЗВ/910.4/H66 

Hill, Geoff

   Way to go : Two of the World`s Great Motorcycle Journeys / Geoff Hill . - Belfast : Blackstaff, 2005 . - ІХ, 235 p. ; 22 cm

   Reprint. 2007

   ISBN 978-0-85640-765-9 

  

Сист. No: 60425

- 154 -

Гр1/91/L95 

The Lower Danube  /  Text Ivan Hristov ; Comp. Alexander Ivanov, Ivan Hristov ; Fotogr. Daniel Petrescu et al ; Transl. Rumyana Pankova, Borislav Petrov . - София : WWF Дунавско-Карпатска програма България, 2011 . - 128 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Изд. на World Wildlife Fund - WWF

   ISBN 978-954-8552-02-8 

  

Сист. No: 9227

История

- 155 -

22721, ЗВ/93/99/Н2922721; ЗВ/93/99/Н29

Настев, Георги Тошев

   Дизраели, лорд Биконсфилд и освобождението на България от турско робство : [Кн. 1] - / Георги Настев ; [С предг. от Христо Марков Йонков] . - София : Любомъдрие, 1996 . - 24 см

   

   [Кн. 1] . - 1996 . - 271 с. : с ил., портр., 7 с. к.

   Библиогр. с. 263-264 ; Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 954-8334-29-1 

  

Сист. No: 60388

- 156 -

22721, ЗВ/93/99/Н2922721; ЗВ/93/99/Н29

Настев, Георги Тошев

   Дизраели, лорд Биконсфилд и освобождението на България от турско робство : [Кн. 1] - / Георги Настев ; [С предг. от Христо Марков Йонков] . - София : Любомъдрие, 1996 . - 24 см

   

   Кн. 2. Дизраели лорд Биконсфилд и дипломатическите борби между Великите сили по време на Руско-турската война (1877-1878) и Берлинския конгрес . - 1998 . - 248 с.

   

   ISBN 954-571-108-6 

  

Сист. No: 60389

- 157 -

 

Сачев, Евгений Иванов и др.

   Паметници на културата и историята : Теоретико-методологични и информационни проблеми / Евгений Сачев, Стоян Денчев . - София : За буквите - О писменехь, 2010 . - 198 с. : със сх. ; 24 см

   Загл. на рус. ез.: Памятники культуры и истории : Теоретико-методологические и информационные проблемы ; Загл. на англ. ез.: Monuments of Culture and Historical Records : Тeoretical-Methodological and Information Problems. - Между миналото, настоящето и бъдещето / Валерия Фол ; Културата като наука / Андрей Пантев. - Речник-справочник с. 113-164. - Библиогр. с. 165-188

   ISBN 978-954-8887-63-2 

  

Сист. No: 60447

- 158 -

22722, ЗВ/941Б.084/.088/Й8222722; ЗВ/941Б.084/.088/Й82

Йончев, Димитър Александров

   Апостолът ни завеща... / Димитър Ал. Йончев . - София : Дирум-Д. А. Й., 2011 . - 400 с. : с к. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92810-1-9 

  

Сист. No: 19057

- 159 -

ЗВ/929.5/.9/Д60 

Димов, Асен Георгиев

   Спомени за моя род, родното ми село Габровница и живота ми в Америка / Асен Георгиев Димов . - 2. доп. изд . - Враца : [Изд. авт.], 2013 . - 396 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-02-0331-7 

  

Сист. No: 32766

История на България

- 160 -

Авт/908Б/Г85 

Гроздев, Георги

   Раздумки от Новопазарско : Енциклопедичен справочник в три тома : Т. 1 - / Георги Гроздев . - Шумен : Светлана, 2009 - . - 29 см

   

   Т. 1. А - Д . - 2009 . - 294 с. : с фотогр.

   

   ISBN 978-954-610-029-0 

  

Сист. No: 9085

- 161 -

Авт/941Б.084/.088/К59 

Киров, Кръстьо

   Когато се раждаше свободата / Кръстьо Киров-Горан ; Ред. Сава Йорданов . - Сливен : Обнова, 2013 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9486-57-5 

  

Сист. No: 60273

- 162 -

Авт/941Б.084/.088/Ц17 

Костадинова, Десислава Велинова

   Политическите възгледи на проф. Александър Цанков / Десислава Велинова Костадинова ; Ред. Милен Куманов . - София : [Изд. авт.], 2013 . - 390 с. : с ил., факс., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 315-338 и след отд. гл. - Именен показалец

  

Сист. No: 60274

- 163 -

ЗВ/9/K72 

Konstantinov, Petar

   Treasures of Bulgaria / Peter Konstantinov ; English version Nikola Georgiev . - Sofia : Lyuborodie Found., 2001 (Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press) . - 252 p., 56 f. : ill. ; col. ill. ; 24 cm

   Index of Personal Names p. 246-252 . - Пълното име на авт. е Petar Konstantinov Stojanov

   ISBN 954-07-1518-0 

  

Сист. No: 60414

- 164 -

ЗВ/941Б/A62 

Antonov, Aleksandar et al.

   History of Bulgaria : From antiquity to present days / Alexander Antonov, Valentina Antonova ; Transl. by Maya Pencheva . - Sofia : May, [2008] . - 120 p. : col. ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-8645-23-2 

  

Сист. No: 60415


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Александър 28 
Абаджиев, Александър Маринов 28 
Абаджиева, Красимира 146 
Адарио, Сузана 150 
Азов, Щерьо Благоев 99 
Алексиева, Елена 103 
Анастасов, Петър 112 
Анастасов, Петър Кирилов 112 
Андреев, Андрей 46 60 
Андреев, Емил 103 
Антов, Огнян 141 
Антов, Огнян Тодоров 141 
Антова, Надежда 141 
Антова, Надежда Тодорова 141 
Арнаудова, Елвира Борисова 23 
Арсова, Благородна 137 
Арсова, Благородна Асенова 137 
Асенов, Бончо 12 
Асенов, Бончо Станоев 12 
Атанасов, Атанас Василев 138 
Атанасов, Никола 35 
Атанасова, Валентина 52 
Базен, Ерве 43 
Бакевски, Петре 51 
Банков, Банко Петков 100 
Банкова, Ралица Теофилова 23 
Бейър, Томас Р. 32 
Бекет, Андрю 150 
Белева, Йорданка 103 
Бенвенути 130 
Бирова, Илка 24 
Благоев, Владимир 31 148 
Благоева, Румяна 31 148 
Благоева, Румяна Любомирова 31 148 
Блейк, Куентин 143 
Бозукова, Кети 107 
Бозукова, Кети Стефанова 107 
Бойчев, Боян 116 
Бойчев, Стоян 84 
Бонева, Станка 122 
Борина, Христо Ц. 35 
Борина, Христо Цанев 35 
Борисова, Яна 103 
Бояджиева, Валя 131 
Боянов, Атанас 20 
Боянов, Костадин 142 
Боянов, Костадин Йорданов 142 
Браун, Дан 74 
Браун, Сандра 52 
Брукс, Фелисити 149 
Бурнаски, Евстати 113 
Бурнаски, Евстати Стоилов 113 
Бътлър, Джон 150 
Бъчваров, Димитър Стефанов 121 
Вангелов, Станко 23 
Ванков, Ванко 123 
Ванков, Иконом Ванко 123 
Велев, Георги Иванов 5 
Величков, Константин 42 
Велчев, Тодор 112 
Велчев, Тодор Николов 112 
Вешим, Михаил 103 
Владиков, Атанас 18 
Войкова, Моника 142 
Вълчанов, Славчо 8 
Вълчев, Йордан 33 91 92 93 94 95 96 97 
Вълчев, Йордан Тодоров 33 91 92 93 94 95 96 97 
Гавалюгова, Мария 105 
Ганева, Зорница 24 
Ганери, Анита 150 
Ганов, Христо 40 
Ганов, Христо Александров 40 
Ганова, Галина 60 
Гарднър, Ърл Стенли 48 
Генова, Виолета 136 
Генова, Виолета Любенова 136 
Генова, Теодора 65 
Георгиев, Б. Гр. 23 
Георгиев, Борис Григоров 23 
Георгиев, Васил 103 
Георгиев, Велин 117 
Георгиев, Георги Божидаров 114 
Георгиева, Жела 44 
Георгиева, Милена 138 
Георгиева, Цветелина 34 
Гечева, Ерма 43 
Гешева, Анелия 78 111 
Гешева, Анелия Иванова 78 111 
Гонгалов, Иван 145 
Господинов, Георги 103 
Господинова - Marta, Дора 118 
Господинова, Дора 118 
Григоре, Константин 57 
Григоров, Григор Чернев 38 
Григоров, Гриша Трифонов 86 
Григоров, Стойне 26 
Григоров, Стойне П. 26 
Григорова, Ася 60 
Грин, Александър 44 
Гринъуей, Рей 150 
Гроздев, Георги 160 
Гунчева, Светла 127 
Гювенал, Меги 101 
Дал, Роалд 143 
Данаилов, Георги 140 
Данаилов, Георги Христов 140 
Данаилова, Ивета 119 
Данаилова, Ивета Христова 119 
Данте Алигиери 42 
Делински, Барбара 62 
Денинг, Питър 150 
Денкова, Запряна 22 
Денкова, Запряна Рангелова 22 
Денчев, Стоян 157 
Денчев, Стоян Георгиев 157 
Джексън, Йън 150 
Дикова, Маргарита 27 
Димитрова, Блага 59 
Димитрова, Ирина 134 
Димитрова, Кристин 103 
Димитрова-Ванкова, Йоана 123 
Димов, Асен Георгиев 159 
Дисней, Уолт 139 146 
Дичков, Димитър 14 
Добрев, Чавдар 112 
Добрев, Чавдар Атанасов 112 
Добрева, Марияна 7 
Добрева-Станкова, Кристиана Добромирова 108 
Драгоев, Петър 132 
Дръндаров, Георги 35 
Евтимова, Здравка 103 
Евтушенко, Евгений 53 
Евтушенко, Евгений Александрович 53 
Елдъров, Монсиньор Георги 9 
Еленков, Лъчезар 109 
Елис, Малкълм 150 
Енев, Деян 103 
Есенски, Иван 58 60 
Загорчев, Марин 32 
Загорчев, Марин Иванов 32 
Замфирова, Аксения 18 
Звездинов, Атанас 138 
Здравков, Иван 106 
Здравков, Иван Милев 106 
Златинов, Димитър 18 
Зюсак, Маркъс 72 
Иванов, Александър 154 
Иванов, Анко 17 21 151 152 
Иванов, Анко Илиев 17 21 151 152 
Иванов, Борис 81 
Иванов, Борис Славов 81 
Иванов, Иван Игнатов 102 
Иванова, Огняна 133 
Игнатов, Иван 102 
Изворски, Генко 86 
Ил, Мер 80 
Илиев, Цветан 60 
Илиева, Йонка 90 120 
Илиева, Лили 139 
Инджов, Никола 60 
Инклинк 150 
Йонел, Корнелиу 57 
Йонков, Христо Марков 155 156 
Йонков], Христо Марков 155 156 
Йончев, Димитър Ал. 158 
Йончев, Димитър Александров 158 
Йорданов, Сава 161 
Йорданова, Величка 103 
Йотова, Христина 144 
Йотова, Христина Ценкова 144 
Кабаиванов, Станимир 18 
Казанова, Джакомо 46 
Кам, Мартин 150 
Капалев, Илко 60 
Карабашлиев, Захари 103 
Караиванов, Георги 35 
Караиванов, Георги Иванов 35 
Карачивиев, Велико Димитров 13 
Карачивиев, Величко 13 
Касабова, Благовeста 107 110 
Касабова, Благовеста 38 
Кацкова, Зефира 130 
Керемидчиев, Пенко Илиев 124 
Кирков, Иван 140 
Киров, Кръстьо 161 
Киров-Горан, Кръстьо 161 
Коджаманов, Георги 27 
Коджаманов, Георги Илиев 27 
Коен, Ричард М. 3 
Колева, Веселка 125 128 
Колоди, Карло 132 
Константинов, Петър 29 163 
Коруев, Тодор 38 
Костадинов, Даниел 11 
Костадинов, Костадин 135 
Костадинова, Десислава Велинова 162 
Костова, Нели 2 
Костова, Нели Тодорова 1 2 
Кръстев, Валентин 55 
Куманов, Йордан 48 
Куманов, Милен 162 
Кун, Николай Альбертович 144 
Кучиарини, Феручо 150 
Лазаров, Васил 41 98 
Лазаров, Васил Иванов 41 
Лазаров, Ристо 54 
Лалев, Цанко 135 
Левин, Айра 47 
Левкова, Людмила 49 
Левчев, Любомир 55 
Левчев, Любомир Спиридонов 55 
Ливайн, Пол 63 
Лилов, Костадин Киров 23 
Лозанова, Корнелия 150 
Лужков, Юрий 11 
Лужков, Юрий Михайлович 11 
Люцканова, Лиляна 87 
Макдейд, Ема 31 
Манушева, Ирина 61 
Манушева, Ирина Борисова 61 
Марайа 132 
Марайя 132 
Мартон, Ласло 56 
Мешулам, Рафаел 24 
Милев, Александър 59 
Милн], Алън Александър 134 
Милов, Димитър 60 
Минев, Христо Цанев 35 
Минчев, Минчо 4 
Минчев, Минчо Петров 4 
Мирославова, Романьола 88 105 129 145 
Мирчева, Илиана 20 
Мисирков, Борис 51 
Мишева, Ралица 47 
Момчилов, Илия Стайков 80 
Морис, Джон 150 
Мургов, Иван 22 
Мургов, Иван Димов 22 
Назъров, Кирил 115 
Назъров, Кирил Стефанов 115 
Найденов], Валентин 108 
Найденова, Десислава 103 
Настев, Георги 155 156 
Настев, Георги Тошев 155 156 
Никифоров, Валери 78 
Николов, Любомир 63 
Николов, Момчил 103 
Николов, Симеон 103 
Николова, Добрина 109 
Николова, Милена 110 
Николова, Мирослава 135 
Нуун, Стив 150 
Омир 59 
Остин, Греъм 150 
Павлова, Анелия 9 
Павлова, Бояна 103 
Павлова, Романьола Мирославова 88 105 129 145 
Палин, Ники 150 
Панкова, Румяна 154 
Пантев, Андрей 157 
Парушев, Радослав 103 
Паустовски, Константин 45 
Паустовски, Константин Георгиевич 45 
Пелегрино, Ники 64 
Переверзин, Иван 60 
Переверзин, Иван Иванович 60 
Перо, Шарл 130 
Перчинкова, Катя 143 
Петреску, Даниел 154 
Петров, Борислав 154 
Петрова, Ани 129 
Петрова, Доряна 147 
Петрова, Светла 19 
Петрова, Светла Методиева 19 
Пешев, Александър 42 
Пискулийска, Стефка 126 
Пискулийска, Юлия 126 
Попов, Алек 103 
Попов, Ивайло 82 
Попова, Надя 60 
Приор, Жан 7 
Равелова, Станка 82 
Радев, Иван 39 91 92 93 94 95 96 97 
Радев, Иван Николов 39 
Радев, Никола 35 
Радева, Дора 64 
Радулов, Никола Атанасов 35 
Райт, Дейвид 150 
Рацци, Джим 146 
Робсън, Ерик 150 
Розова, Надежда 62 
Русев, Богдан 103 
Русев, Руси 33 
Русков, Милен 103 
Рухчев, Никола 15 
Рухчев, Никола Димитров 15 
Савидж, Том 49 
Сапунджиев, Юрий 13 
Сарару, Дину 57 
Сарачели, Клаудиа 150 
Сачев, Евгений 157 
Сачев, Евгений Иванов 157 
Сивриев, Сава 36 
Сивриев, Сава Стоянов 36 
Славенков, Боян 18 
Славов, Славчо Вълчанов 8 
Сотирова, Мария 18 
Сталио, Иван 150 
Станев, Иван 53 
Станкев, Емилиян 131 
Станкова, Мария 103 
Стеев, Цветко 85 
Стефанов, Димитър 121 
Стефанова, Людмила 43 
Стефанова], Людмила 43 
Стойчева, Ценка 6 
Стойчева, Ценка Димитрова 6 
Стоянов, Георги 89 
Стоянов, Петър Констнатинов 29 163 
Стоянова, Мария 18 
Танкова, Румяна 16 
Танкова, Румяна Димитрова 16 
Тейлър, Алекзандър 55 
Теофанов, Цветан 8 
Терзиев, Петър 45 
Терзиева, Маргарита 3 
Терзиева, Маргарита Александрова 3 
Терзийски, Калин 103 
Терзийски, Светослав 103 
Тодорова, Ирина 24 
Тодорова, Саша 18 
Томова, Малина 45 
Трифонов, Гриша 86 
Тръпчев, Иван Б. 79 
Уайлдър, Лора Инголс 133 
Уилкс, Анджела 147 
Уилсън, Фил 146 
Уулф, Колин 150 
Фереро, Бети 150 
Филипов, Николай 25 
Филипов, Николай Ж. 25 
Фишър, Катрин 61 
Фол, Валерия 157 
Форнари, Джулиано 150 
Хаджиева, Елка 44 
Хайдар, Махмуд 50 
Ханкок, Дейвид 149 
Харалампиев, Харалампи 104 
Хикс, Гари 150 
Хорнби, Ник 69 
Христов, Димитър 54 
Христов, Иван 154 
Христова, Деница 103 
Христозова, Стаменка 83 
Христозова, Стаменка Иванова 83 
Христоскова, Елка Владимирова 23 
Хрусанова, Стефка Рускова 56 
Хубанчев, Антоний 8 
Цветков, Иван 37 
Цветков, Иван Александров 37 
Цветков, Марин 114 
Ценов, Чавдар 103 
Ценова, Мая 50 
Чакъров, Стоян 115 
Чалъкова, Силвия 136 
Чернев, Григор 38 
Чолакова, Галина 149 
Шалгам, Абдул Рахман 50 
Шелдън, Сидни 65 
Шилников, Николай 58 
Шопкин, Матей 129 
Янакиев, Николай 77 
Antonov, Aleksandar 164 
Antonov, Alexander 164 
Antonova, Valentina 164 
Beyer, Thomas R. 32 
Brown, Dan 74 
d`Alma, Gabriele 75 
Dencev, Stojan Georgiev 10 
Denchev, Stoyan 10 
Disney, Walt 139 146 
Georgiev, Nikola 29 163 
Hill, Geoff 153 
Hornby, Nick 66 69 73 
Hristov, Ivan 154 
Ivanov, Alexander 154 
Ivanov, Dimitar 10 
Kenny, David 70 
Konstantinov, Petar 29 163 
Konstantinov, Peter 29 163 
Miroslavova, Romanjola 129 
Mizov, Maxim 10 
Nafisi, Azar 71 
Nazarska, Georgeta 10 
Pankova, Rumyana 154 
Penceva, Maja Stefanova 164 
Pencheva, Maya 164 
Pesca, Vittorio 68 75 
Petrescu, Daniel 154 
Petrov, Borislav 154 
Petrova, Ani 129 
Racalbuto, Rosetta Monteforte 75 
Rama, Bashkim 10 
Romano, Mario 68 
Sansom, C. J. 67 76 
Sansom, Christopher John 67 76 
Shopkin, Matei 129 
Stojanov, Petar Konstantinov 29 163 
Wilkes, Angela 147 
Zusak, Markus 72 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ад 42 
Английски за българи 31 
Апология на българския език 33 
Апостолът ни завеща... 158 
Афоризми и размисли 102 
Библиографията в структурата на научната дейност 2 
Библиотеки и цензура 1 
Библия - култура - диалог 8 
Бившата съпруга 43 
Блондинка от Маями 63 
Българските пробиотици Ентеросан 22 
Ветеринарномедицински фармакологичен справочник 23 
Военното училище на България 15 
Всичко онова 121 
Въведение във философията 4 
Гатанки ще ти задам 137 
География и икономика 17 151 
Географските тестове 152 
Гневът на ангелите 65 
Граматика за възрастни 100 
Да извървиш камино 127 
Двадесет принцеси 145 
Денят на влюбените 49 
Деца играят вън 140 
Дизраели, лорд Биконсфилд и освобождението на България от турско робство 155 156 
Дихания 106 
Добър вечер, живот 82 
Достигане 90 120 
Драмата Етерзберг 14 
Друга луна 118 
Другата жена 62 
Един свят между два моста и една пързалка за шейни 87 
Елена Николай 28 
Есента на заблудените влакове 38 
Животните 150 
Засей ми море 122 
Защото те обичам 108 
Зимна градина 111 
Игра със смъртта ; Удушвача 77 
Избрани произведения 44 
Извезани души 101 
Илиада 59 
Иновационни процеси в българската именна префиксация 34 
История на Съюза на българските писатели 35 
Италианско изкушение 64 
Карантина на растенията 26 
Когато добротата е порок 128 
Когато се раждаше свободата 161 
Коледната песен на Мики 146 
Комунизмът - историческа закономерност или утопия? 13 
Котаракът с чизми и други приказки 130 
Крайъгълен камък 98 
Красавицата и звярът 131 
Кратка история на пчеларско дружество "Пчела" - Пазарджик 27 
Кривата усмивка на щастието 83 
Крило на чучулига 105 
Критикът и керванът на литературата 39 
Късен памид 126 
Литературна археология 36 
Лъчи на здрача 99 
Лястовичи смях ме буди 109 
Малка къща в прерията 133 
Мечтаейки пред портите на яростта 55 
Мила моя мамо 136 
Морският бряг 147 
Моята първа енциклопедия за планетата Земя 149 
Мъжка импресия 86 
Мъниста 84 
Най-хубавото 138 
Не умирай преди смъртта 53 
Невероятното лекарство на Джордж 143 
Недосънувани блянове 124 
Новите чокои с бодигардове 57 
Новото лечителско изкуство 6 
Нощта се превръща в светлина 7 
О грабени души 114 
Обърнати върхове 117 
Оковани думи 104 
От проблем към проблем 5 
Отвъд обозримото 3 
Още нещо за рака на гърдата 24 
Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование 18 
Паметници на културата и историята 157 
Песента на синорите 81 
Петимата големи шпиони 12 
Писмен и говорим английски по най-лесния начин 32 
Питър Пан 139 
Поетична карта 51 
Политическите възгледи на проф. Александър Цанков 162 
Последната битка на мускетарите 80 
Почивният ден на ветропоказателите 119 
Прасчо 134 
Пред оазисите сини на очите ти 129 
Предсмъртна целувка 47 
Премълчани думи и похвални слова 40 
Приключения в Ерепублик 142 
Приключенията на Пинокио 132 
Продавач на илюзии 88 
Прошката на музите 125 
Птиците и залезът 89 
Пчеларство 25 
Първите 1234 думи на английски 148 
Път към сърцето 60 
Раздумки от Новопазарско 160 
Разсечена вода 78 
Разстреляна носталгия 112 
Рай за дяволи 115 
Рецепта за живот 107 
Рикошет 52 
Родопски и други разкази 79 
Русия 2050 в системата на глобалния капитализъм 11 
Руска и българска литератури 37 
Сами под слънцето 85 
Сапфик 61 
Свирепо пълнолуние 113 
Сенчеста главна улица 56 
Силян щърка още веднъж лети над Македония 54 
Спомени 46 
Спомени за моя род, родното ми село Габровница и живота ми в Америка 159 
Старогръцки легенди и митове 144 
Съзвездието Ловджийски кучета 45 
Сълзи брезата 58 
Сълзи в джобовете 110 
Съчинения 91 92 93 94 95 96 97 
Тайни 50 
Тате отива за колело 141 
Тестове по география и икономика 21 
Топлина от моя огън 123 
Тридесет и петият километър 116 
Уча буквите с любимите писатели 135 
Учебно помагало по български език и литература за II клас 16 
Учене с картини 20 
Училище за утрешния ден 19 
Християнство и поезия 41 
Червеният термос 48 
[Двадесет] 20 съвременни български разказвачи 103 
[Сурсум] Sursum corda 9 
A Long Way Down 69 
Dissolution 67 76 
Erindipity Rides Again 70 
Ethnic and religious Tolerance. Civil Society in South East Europe 10 
History of Bulgaria 164 
How to be Good 66 
Nuvole del tempo 75 
Phodar Biennial '11 30 
Pietre nel Cuore 68 
Reading Lolita in Tehran 71 
Slam 73 
The Book Thief 72 
The Lost Symbol 74 
The Lower Danube 154 
Treasures of Bulgaria 29 163 
Way to go 153 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Английски език - учебници 32 
Английски език - учебници за самообразование 31 
Балканска война 1912-1913 158 
Балкански съюз 1912 158 
Безсмъртие 7 
Библиография - теория и методика 2 
Библиотеки - история - учебници за ВУЗ 1 
Библия - сборници 8 
България 155 
България - история 156 
България - литература 37 
България - литературознание 35 36 38 
Българска литература - история и критика 40 
Българска литература - теми, образи, сюжети 36 37 38 
Български език - история 33 
Български език - учебници за основни училища 16 
Великобритания - външна политика - история 156 
Великобритания - история 155 156 
Ветеринарна фармакология и рецептура - справочници 23 
Висше образование - кадри - конгреси, конференции, съвещания 18 
Военни учебни заведения - България - история 15 
Външна политика - Великобритания - история 155 
География - терминология - речници - учебници за средни общообразователни училища 17 151 
География - тестове - учебници за основни училища 21 
География - тестове - учебници и учебни помагала 152 
Германия - право 14 
Детска и педагогическа психология 5 
Дидактически игри 5 
Дизраели, Бенджамин 155 156 
Дунав - албуми 154 
Елдъров, Георги Петков, архимандрит, 1926-2011 - биографски материали 9 
Есхатология 7 
Журналисти, североамерикански - биографии 3 
Земя - детска и юношеска литература 149 
Земя[планета] - енциклопедии 149 
Кадри - подбор, разпределение и възпитание - конгреси, конференции, съвещания 18 
Казанова, Джакомо 46 
Календар, старобългарски 95 
Коен, Ричард М. - биографични материали 3 
Комунизъм 13 
Контраразузнаване, българско 12 
Концентрационни лагери - Германия - история - спомени 14 
Краезнание - Нови пазар - справочници 160 
Лечебно хранене 22 
Македонски въпрос 158 
Морска фауна - детска и юношеска литература 147 
Морски бряг - детска и юношеска литература 147 
Музейно дело 157 
Национален въпрос и национална политика - балкански народи - социологични проблеми - конференции 10 
Национален въпрос и национална политика - България 158 
Националноосвободително движение - България - отзвук във Великобритания 155 
Николай, Елена, 1905-1993 28 
Обучение - методи 20 
Обществено устройство и обществени отношения - Русия 11 
Паметници на културата 157 
Писатели, български - творчество 36 37 38 
Писатели, български - учреждения и организации - история 35 
Писатели, руски - творчество 37 
Поведение 5 
Поезия, българска - теми, образи, сюжети 41 
Поети, български - творчество 36 38 
Политика - Русия 11 
Политици, английски 155 156 
Прабългарски език 33 
Пчеларство 25 
Разузнаване - България - биографии 12 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България 156 
Религиозен морал - сборници 8 
Религия и култура - сборници 8 
Русия - обществено устройство и обществени отношения 11 
Русия - политика 11 
Руска литература - теми, образи, сюжети 37 
САЩ - журналистика - медицина 3 
Селскостопански култури - болести и вредители - учебници за ВУЗ 26 
Склероза, дисеминирана 3 
Смърт 7 
Стопанска география - терминология - речници - учебници за средни общообразователни училища 17 151 
Стопанска география - тестове - учебници за основни училища 21 
Трудови ресурси - управление - конгреси, конференции, съвещания 18 
Търпимост - балкански народи - религиозни проблеми - конференции 10 
Търпимост - сборници 8 
Ученици - проверка и оценка на знанията 19 
Фотография, художествена - изложби - каталози 30 
Храни - състав 22 
Християнство - в литературата 41 
Хронология, историческа - България 95 
Цензура - история - учебници за ВУЗ 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австралийска литература 72 
австралийски романи 72 
американска литература 47 48 49 52 55 62 63 65 74 
американска литература за деца 133 
американска поезия 55 
американски романи 47 48 49 52 62 63 65 74 
американски романи за деца 133 
английска литература 61 64 66 67 69 73 76 
английска литература за деца 143 
английски език 31 32 148 
английски романи 61 64 66 67 69 73 76 
английски романи за деца 143 
археологически паметници 29 163 
афоризми 102 123 
безсмъртие 7 
библиография 2 
библиотеки 1 
българска детска литература 136 
българска история 164 
българска лирика 124 126 
българска литература 41 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 142 
българска литература за деца 137 138 140 141 145 
българска поезия 82 90 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 
българска поезия за деца 138 145 
българска проза 84 90 120 
българска публицистика 96 97 
българска сатира 115 
български език 16 33 34 
български новели 83 
български писатели 36 37 38 40 
български повести 77 
български повести за деца 140 
български разкази 78 79 83 86 88 91 94 100 103 
български романи 80 81 85 87 89 92 98 99 101 142 
български романи за деца 141 
българско изобразително изкуство 29 163 
ветеринарна фармакология 23 
вечност 7 
военни училища 15 
вредители 26 
гатанки 137 
география 152 
гражданско общество 10 
демокрация 11 
детска поезия 136 
енциклопедии 149 
епиграми 123 
етническа толерантност 10 
животни 150 
журналисти 3 
задгробен живот 7 
Земя [планета] 149 
изпити 19 
иранска литература 71 
ирландска литература 70 
ирландски хумор 70 
историческа хронология 95 
история на България 158 
италианска литература 42 46 68 75 
италианска литература за деца 132 
италианска поезия 42 68 75 
италиански разкази 68 
италиански романи за деца 132 
календари 95 
комунистически партии 13 
концентрационни лагери 14 
краеведски справочници 160 
криминални романи 47 48 
критика 41 
легенди 144 
либийска литература 50 
либийска поезия 50 
литературознание 38 39 
македонска литература 51 54 
македонска поезия 51 54 
материали от конференции 10 
митове 144 
множествена склероза 3 
научна дейност 2 
обучения 20 
оперни певци - български 28 
паметници на културата 29 157 163 
приказки 135 146 
пробиотици 22 
пчеларско дружество 27 
пчеларство 25 
пчелни продукти 25 
пътешествия 153 
размисли 102 
разузнаване 12 
рак на гърдата 24 
религиозна толерантност 10 
речник 148 
римо-католическа църква 9 
румънска литература 57 
румънски романи 57 
руска литература 44 45 53 58 60 
руска поезия 58 60 
руски писатели 37 
руски повести 44 45 
руски разкази 44 45 
руски романи 44 53 
селско стопанство 26 
старогръцка литература 59 
старогръцки 144 
състезания 19 
тумори 24 
унгарска литература 56 
унгарски романи 56 
учебни помагала 152 
учебници 4 
учебници за самообразование 31 
фентъзи 61 
философия 4 
фотография 30 
френска литература 43 
френска литература за деца 130 131 
френски приказки 130 131 
френски романи 43 
хронология 95 
художествена фотография 30 
цензура 1 
шпиони 12 
Югоизточна Европа 10 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Дизраели, Бенджамин 155 156 
Елдъров, Георги Петков 9 
Николай, Елена 28 
Цанков, Александър Цолов 162 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 153 
Аризона 153 
България 153 
Германия 153 
Илинойс 153 
Индия 153 
Иран 153 
Ирландия 153 
Калифорния 153 
Мисури 153 
Ню Мексико 153 
Оклахома 153 
Пакистан 153 
Румъния 153 
Тексас 153 
Турция 153 
Унгария 153 
Чикаго 153