НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

I 1632 

Лотман, Юрий Михайлович

   Культура и взрыв / Ю. М. Лотман . - Москва : Гнозис и др., 1992 . - 272 с. : с портр. ; 17 см . -  (Семиотика)

   С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 5-01-003843-9 

  

Сист. No: 61751

- 2 -

ЗВ/00/А54 

Аликзандър, Джейн

   Душата на дома / Джейн Аликзандър ; Прев. [от англ.] Боряна Йотова, Десислава Лазарова . - София : Пан, 1999 . - 288 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-657-278-0 

  

Сист. No: 61511

- 3 -

ЗВ/00/Н31, К/61/Н31ЗВ/00/Н31; К/61/Н31

Науката - новите тенденции  : 12 интервюта : Петър Берон, Евгени Головински, Иван Черноземски, Ячко Иванов, Владимир Дамгов, Владимир Шкодров, Петър Кендеров, Светлозар Рачев, Александър Димитров, Тодор Ив. Живков, Наум Якимов, Азаря Поликаров /  Състав. и науч. ред., предг. и послесл. Николай Матеев . - София : Свят 2001, 2001 . - 248 с. : с портр. ; 20 см

   Изд. на Междунар. център за обучение и изследвания. - Съдържа и биографични данни за интервюираните лица

   ISBN 954-9813-09-6 

  

Сист. No: 61609

- 4 -

Ч1/0/И21 

Иванов, Димитър Христов

   Управление на информационните ресурси на историческия музей / Димитър Иванов . - София : ВУБИТ, 2004 . - 119 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Библиотека ВУБИТ ; 4)

   Изд. на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии. - Съдържа и Фондация "Арете" - колекции. - Библиогр. с. 75-82 ; Предметен показалец

   ISBN 954-07-1984-4 (грешен?)

  

Сист. No: 61616

- 5 -

ЗВ/07/А64 

Ангелова, Вяра Александрова

   Световното радио - модели на развитие / Вяра Ангелова . - София : [Камея Дизайн], 2007 . - 200 с. : с табл. ; 21 см

   Съдържа и По-важни дати и възлови събития в развитието на радиото. - Библиогр. с. 199-200

   ISBN 978-954-629-006-9 

  

Сист. No: 61602

- 6 -

Ч1/0/С97 

Меморандум по проблеми на науката и висшето образование в България, като член на Европейския съюз

   Меморандум по проблеми на науката и висшето образование в България, като член на Европейския съюз . - [2. изд.] . - София : Съюз на учените в България, 2007 . - 40 с. ; 21 см

   Кор. загл. За развитие на българската икономика и общество, на основата на знанието : Меморандум

  

Сист. No: 61752

- 7 -

ЗВ/07/Ф49, Ч1/0/Ф49ЗВ/07/Ф49; Ч1/0/Ф49

Филева, Петранка Димитрова

   Икономика за журналисти : Теория и практика на икономическата журналистика / Петранка Филева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 284 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 280-284

   ISBN 978-954-07-2635-9 

  

Сист. No: 62044

- 8 -

ЗВ/07/А64, Ч1/0/А64ЗВ/07/А64; Ч1/0/А64

Ангелов, Александър Ангелов

   Журналистическа етика / Александър Ангелов . - 3. прераб. изд . - София : Камея Дизайн, 2008 . - 288 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-629-014-4 

  

Сист. No: 61603

- 9 -

ЗВ/0/М33 

Марс, Джим

   Възходът на Четвъртия райх : Тайните общества, които заплашват да завладеят Америка / Джим Марс ; Прев. Людмила Маринова Андреева . - София : Дилок, 2010 . - 400 с. ; 24 см

   Ориг. загл. The rise of the Fourth reich / Jim Marrs. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 371-385. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-9994-94-0 

  

Сист. No: 61901

- 10 -

Б/021/Д61, ЗВ/02/Д61Б/021/Д61; ЗВ/02/Д61

Димчев, Александър Георгиев

   Глобална информационна инфраструктура : Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Димчев ; Прев. Анна Джалева-Чонкова и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 479 с. : табл. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; № 509)

   Други прев.: А. Попова, М. Петрова, А. Дипчикова, Д. Велкова, П. Костова, Р. Радулова. - Прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и текстове на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-3719-5 

  

Сист. No: 62039

Философия

- 11 -

ЗВ/17/Ч-14 

Чадхури, Харидас

   Философия на любовта / Харидас Чадхури ; Прев. от англ. Валентина Попова ; [Предг. Дион Маркс] . - [София] : Гуторанов и син, 1999 . - 164 с. ; 20 см . -  (Новата епоха)

   

   ISBN 954-507-116-8 

  

Сист. No: 61693

- 12 -

22897, ЗВ/101/О-7422897; ЗВ/101/О-74

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Фантазиращото животно / Хосе Ортега-и-Гасет ; Прев. от исп. Петко Вълков ; Ред., предг. Лазар Копринаров . - София : Изток-Запад, 2014 . - 163 с. ; 22 см . -  (Библиотека Hispanica)

   Прев. е направен по Obras completas de Jose Ortega y Gasset. - Библиогр. под линия. - Съдържа: Размишления за техниката ; Историята като система ; Идеи и вярвания

   ISBN 978-619-152-402-0 

  

Сист. No: 56116

Езотерична литература

- 13 -

ЗВ/13/К97 

Кърпачева, Лоти

   Съдба и хиромантия / Лоти Кърпачева . - София : [Кърпачев], 1993 . - 214 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа: Хирология : Наука за ръката ; Хиромантия : Линиите на дланта

   ISBN 954-8263-04-1 

  

Сист. No: 61743

- 14 -

ЗВ/13/К78 

Колева, Николина Великова

   Хуманистични измерения на здравословния начин на живот - иновационна възпитателна система : От позициите на езотеричното и изотеричното познание / Николина Колева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 239 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 235-238

   ISBN 978-954-07-3163-6 

  

Сист. No: 61599

Психология

- 15 -

ЗВ/159.9/Д54 

Диксън, Моника

   Жените с красиви тела : 10 стъпки към женствеността / Моника Диксън ; Прев. от англ. Славянка Мундрова . - София : Хомо Футурус, 1998 . - 192 с. ; 20 см . -  (Ключ към себе си)

   Ориг. загл. Love the body you were born with / Monica Dixon

  

Сист. No: 61632

- 16 -

ЗВ/159.9/Г53 

Гласър, Уилям

   Теория на избора : Нова психология на личната свобода / Уилям Гласър ; Прев. Веселин Лаптев . - София : Кръгозор, 2001 . - 291 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Choice theory / William Glasser

   ISBN 954-771-023-0 

  

Сист. No: 61630

- 17 -

ЗВ/159.9/С45 

Слоун, Пол и др.

   Латерални загадки / Пол Слоун, Дез Макхейл ; Прев. от англ. Росица Алексиева ; Ред. Елица Тодорова . - София : Лик, 2006 . - 100 с. : с ил. ; 20 см . -  (Светът на интелекта)

   Ориг. загл. Tricky lateral thinking puzzles / Paul Sloane, Des MacHale. - Съдържа и За авторите

   ISBN 978-954-607-709-7 

  

Сист. No: 61495

- 18 -

ЗВ/159.9/М19 

Маккена, Пол

   Изгради желязна самоувереност : Силата да постигаш всичко, което искаш / Пол Маккена ; Прев. [от англ. ез.] Катя Перчинкова . - София : СофтПрес, 2009 . - 205 с. : с ил. ; 21 см + 1 CD

   Ориг. загл.: Insant confidence / Paul McKenna. - Името на прев. отбелязано в библиогр. каре

   ISBN 978-954-685-766-8 

  

Сист. No: 61828

- 19 -

ЗВ/159.9/Л54 

Либина, Альона Владимировна

   Енциклопедия на житейската психология : Феноменология на стереотипите, комплексите и защитното поведение / Альона Либина ; Прев. от рус ез. Яна Загорчинова . - София : СофтПрес, 2010 . - 544 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Энциклопедия житейской психологии / Алена Либина. - Съдържа и Послеслов на редактора / Александър Либин

   ISBN 978-954-685-738-5 

  

Сист. No: 61825

- 20 -

ЗВ/159.9/Р30 

Ракели, Сал

   Живот на предела : Личностно израстване и духовно развитие / Сал Ракели ; Прев. Мария Казакова . - София : Възнесение, 2013 . - 434 с. : с табл., черт., сх. ; 21 см

   Ориг. загл. Life on the cutting edge / Sal Rachele. - Терминолог. речник (показалец)

   ISBN 978-954-92916-3-6 

  

Сист. No: 61871

- 21 -

ЗВ/159.9/К49, Ч1/159.9/К49ЗВ/159.9/К49; Ч1/159.9/К49

Кейн, Сюзан

   Тихите : Силата на интровертите в свят, който не млъква / Сюзан Кейн ; Прев. от англ. Зорница Бодакова ; Ред. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 316 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Quiet / Susan Cain

   ISBN 978-619-152-359-7 

  

Сист. No: 61951

Парапсихология

- 22 -

ЗВ/159.9/П96 

Пълна гадателна книга  : В 4 кн. /  Подг. Кирил Добрев . - [Хасково] : IPS Rekoll, 1993 - . - 20 см

   

   Кн. 1 . - 1993 . - 144 с. : с ил.

   

   ISBN 954-8224-08-9 

  

Сист. No: 61746

Религия. Теология

- 23 -

ЗВ/29/П42 

Петишка, Едуард

   Митове и легенди от древен Египет и Месопотамия / Едуард Петишка ; Прев. от чеш. Матилда Бераха . - София : Отечество, 1988 . - 104 с. : с ил. ; 21 см . -  (Фолклор и епос)

   Ориг. загл. Baje a povesti stareho Egypta a Mezopotamie / Eduard Petiska

  

Сист. No: 61534

- 24 -

22777 

Библия. 1995. София

   Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет . - [10.] изд . - София : Бълг. библейско д-во, 1995 . - 1524 с., 7 л. : цв. к. ; 24 см

   Кор. Библия. - 1. изд. 1871 със загл. Библия сиреч Свещеното писание на Вехтий и Новий завет изд. на печ. А. Х. Бояджияна - Цариград. - Офс. изд

  

Сист. No: 61824

- 25 -

22884 

Ваташки, Румен Атанасов

   Софийско-Пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941) / Румен Ваташки . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 . - 208 с. : с табл., портр., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 121-137 и под линия ; Рез. на англ. ез. ; Геогр. показалец, именен показалец. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-577-331-6 

  

Сист. No: 61551

- 26 -

ЗВ/23/28/Б31 

Бедров, Игнат Ангелов

   "Кръстов" - "Кръстова гора" / Игнат Ангелов Бедров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Импресарско-издателска къща ROD, 2011 . - 64 с. ; 20 см . -  (Поредица Легенди и история ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-476-050-2 

  

Сист. No: 61604

- 27 -

ЗВ/29/Й79 

Йогананда, парамаханса

   Автобиография на един йогин / Парамаханса Йогананда ; [Предг. У. Й. Ивънс-Уенц] . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 448 с. : с портр., [12] л. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Autobiography of a yogi / Paramahansa Yogananda

   ISBN 978-954-26-1214-8 

  

Сист. No: 61613

- 28 -

22801 

Bibel. Neue Testament

   Das Neue Testament : Revidierte Elberfelder Ubers. . - Bielefeld : CLV ; Wuppertal : R. Brockhaus, 1996 . - 337 p. ; 19 cm

   Съдържа и Masse, Gewichte und Munzen, Die Winder Jesu, Die Gleichnisse Jesu

   ISBN 3-89397-701-5 (CLV)

   ISBN 3-417-25636-3 (Brockhaus)

  

Сист. No: 61672

- 29 -

ЗВ/29/Y55 

Yogananda, Paramahansa

   Autobiography of a yogi / Paramahansa Yogananda ; With a pref. by W. Y. Evans-Wentz . - 13. ed . - Los Angeles : Self-Realization Fellowship, 2011 . - 448 p. : portr.., [12] f. ill. ; 23 cm + 1 CD

   

   ISBN 978-0-87612-083-5 

  

Сист. No: 61615

- 30 -

ЗВ/29/Y91 

Yukteswar, Swami Sri

   The holy Science : Kaivalya darsanam / Swami Sri Yukteswar . - 8. ed . - Los Angeles : Self-Realization Fellowship, 2011 . - 122 p. ill. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-97612-051-4 

  

Сист. No: 61617

Обществени науки

- 31 -

Ч1/308/Б92 

България. Министерски съвет

   Национална програма за развитие : България 2020 : [Приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г.] . - София : [Минист. съвет, 2013] . - 304 с. : с табл. ; 31 см

   

  

Сист. No: 61718

Статистика. Социология

- 32 -

22880 

Попов, Иван Димитров

   Социология, сигурност, информация : Ч. 1 - / Иван Попов . - София : Акад. на МВР, 2003- . - 20 см

   

   Ч. 1 . - 2003 . - 397 с.

   С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-8792-65-6 

  

Сист. No: 61563

- 33 -

ЗВ/316/А36 

Азманов, Искрен Денев

   Социогенетика / Искрен Азманов . - 2. изд . - Благоевград : Интелект-А, 2004 . - 199 с. ; 24 см

   1. изд. 2003 на авт. - Рез. на бълг., рус. и англ. ез.

   ISBN 954-8847-42-6 

  

Сист. No: 61758

- 34 -

Ч1/31/Д15 

Дамгалиев, Димитър Любенов и др.

   Бизнесстатистика / Димитър Дамгалиев, Жозеф Теллалян . - София : НБУ, 2006 . - 259 с. : с табл., диагр. ; 28 см

   Изд. на НБУ. Център за дистанционно обучение. - Статистически таблици ; Примерен тест

   ISBN 978-954-535-446-5 

  

Сист. No: 61431

- 35 -

Ч1/316/К57 

Кирилов, Светлозар и др.

   Медии и избори в новата цифрова среда / Светлозар Кирилов, Бисера Занкова . - София : ДАИТС, 2007 . - 57 с. ; 20 см

   Името на първия авт. отбелязано на с. 7, името на втория авт. - на с. 15. - Изд. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения. - Съдържа и Препоръка CM/Rec(2007) 15 на К-т на министрите до държавите членки относно мерките за медийното отразяване на избирателните кампании и Обяснителен меморандум към нея

  

Сист. No: 61619

- 36 -

ЗВ/65/П44 

Петков, Георги

   Стратегическо ръководство и лидерство : Тетрадка по лидерство / Георги Петков . - София : Софттрейд, 2007 . - 144 с. : с табл. ; 24 см . -  (Поредица Информация и сигурност)

   

   ISBN 978-954-334-057-6 

  

Сист. No: 61549

- 37 -

Ч1/316.4/И21 

Иванов, Димитър Христов

   Психология на лидерството : [Уч. помагало] / Димитър Христов Иванов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 355 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Изд. на Унив. за национално и световно стопанство. - Съдържа и Послеслов на рецензентите / К. Петков, Б. Колев. - Библиогр. с.352-354 и след някои от лекциите

   ISBN 978-954-494-983-9 

  

Сист. No: 61620

Политика

- 38 -

22887 

Ганчев, Ганчо Тодоров и др.

   Революция без катастрофа : [Очерк] / Ганчо Ганчев, Христо Смоленов . - София : София- прес, 1990 . - 68 с. : с табл. ; 20 см

   С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61528

- 39 -

ЗВ/323(497.2)/Т27 

Тамбуев, Георги

   Компромат II / Георги Тамбуев . - София : Времеинформкомерс, 1991 . - 144 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61480

- 40 -

ЗВ/342/О-49 

Олейник, Борис

   Князът на тъмнината : Две години в Кремъл / Борис Олейник ; Прев. от рус. Емилия Лазарова . - София : Минерва, 1993 . - 86 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Князь тьмы : Два года в Кремле / Борис Олейник

  

Сист. No: 61482

- 41 -

ЗВ/35/Г45 

Желев, Добри

   Никола Гешев и неговите секретни операции : Докум. биогр. / Добри Желев . - София : Сп. Антени, 1994 . - 160 с. : 8 л.: портр., ил., факс. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8075-10-5 

  

Сист. No: 61485

- 42 -

ЗВ/32/П69 

Политология  : Politeia : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Георги Недев Янков и др ; Под ред. на Георги Янков . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Стопанство, 2000 . - 238 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Други авт.: Д. И. Иванов, Р. Х. Ценова, Х. Г. Дончева, Б. Ив. Благоева-Танева, Й. К. Йотов

   ISBN 954-494-280-7 

  

Сист. No: 61452

- 43 -

22863 

Ганчев, Петко Димитров и др.

   Бъдещето на Европа : Предпоставки, тенденции и перспективи в развитието на Европейския съюз / Петко Ганчев, Дмитрий Димитров ; Под общонауч. ред. на Петко Ганчев . - София : Рива, 2004 . - 255 с. ; 20 см

   Библиогр. след всяка гл. ; Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-320-008-4 

  

Сист. No: 61600

- 44 -

ЗВ/32/Г23 

Гарена, Камен Манолов

   Българският кръст в Таврия : Драматичната съдба на българите от диаспората в Украйна и пастирското служение на българското свещенство за запазване на националното самосъзнание / Камен Гарена . - Кърджали : Родопи, 2004 . - 348 с. ; 20 см

   Изд. на Пловд. унив. Филиал "Любен Каравелов" - Кърджали. - Авт. известен и като отец Петър Гарена. - Библиогр. след. отд. разд.

   ISBN 954-8969-55-6 

  

Сист. No: 61491

- 45 -

22878 

Ганчев, Петко Димитров

   Между миналото и бъдещето : Ч. 1 - / Петко Ганчев . - София : Арго Пъблишинг ; РИК Славяни, 2005- . - 21 см

   

   Ч. 3. Преходът. Парламентът "отвътре" . - 2007 . - 720 с.

   С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-368-011-5 

  

Сист. No: 61566

- 46 -

I 1633 

Димов, Ангел Георгиев

   Власт на всяка цена : "Социалдемократът" Андрей Луканов / Ангел Димов . - София : Нова зора, 2007 . - 348 с. ; 18 см . -  (Библиотека Зора)

   Библиогр. с. 344-346. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9741-09 

  

Сист. No: 61568

- 47 -

22868 

Карастоянов, Стефан Петров

   Косово : Геополитически анализ / Стефан Карастоянов ; [Предг. Георги Бакалов] . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2007 . - 208 с. : с к., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с.202-207. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-07-2541-3 

  

Сист. No: 61584

- 48 -

ЗВ/327/Б92 

Българската политика спрямо Република Македония  : Препоръки за развитието на добросъседски отношения след приемането на България в ЕС и в контекста на разширението на ЕС и НАТО в Западните Балкани / Любомир Иванов и др . - София : Фонд. Манфред Вьорнер, 2008 . - 80 с. ; 21 см

   Други парал. загл. : Bulgarian policies on the Republic of Macedonia. - Други авт. : З. Андонова, П. Атанасов, С. Бараков, Б. Бобев, Ж. Георгиев, Г. Даскалов, А. Димитров, Б. Димитров, Е. Еков, С. Елдъров, В. Илиев, З. Илиева, Н. Колев, К. Косев, М. Миланов, И. Митов, П. Пантев, Г. Папакочев, А. Попов, А. Първанов, В. Рачев, Н. Стоянова, В. Текелов, М. Трайков, С. Хаджитодоров. - Парал. текст на макед. и англ. ез. - Съдържа и Съвместна декларация на Министър-председателя на Република България и Председателя на Правителството на Република Македония

   ISBN 978-954-92032-2-6 

  

Сист. No: 61488

- 49 -

22867 

Миланов, Милан Лефтеров

   От Вестфалия до Багдад : Суверенитетът и въоръжената хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред / Милан Миланов . - София : Горекс Прес, 2009 . - 255 с. : с ил., табл., к. ; 21 см

   Библиогр. с. 232-243 и под линия ; Именен показалец ; Предметен показалец ; Рез. на англ., рус., фр. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-616-203-8 

  

Сист. No: 61588

- 50 -

Ч1/327/М55 

Миланов, Милан Лефтеров

   Бъдещето на концепцията за суверенитета в съвременната действителност / Милан Миланов ; Ред. кол. Стефан Стратиев и др . - [София] : Дипломатически институт, 2009 . - 48, 48 с. ; 24 см . -  (Външнополитически изследвания ; 2)

   Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Други ред.: Т. Михайлова, Б. Дечева. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на М-во на външните работи. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Библиогр. под линия

  

Сист. No: 61614

- 51 -

II 422, ЗВ/32/Ж34II 422; ЗВ/32/Ж34

Желев, Желю Митев

   Тоталитарните близнаци : "Фашизмът" тридесет години по-късно / Желю Желев . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 392 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 279-284

   ISBN 978-954-400-794-2 

  

Сист. No: 62046

- 52 -

ЗВ/32/П53, Ч1/32/П53ЗВ/32/П53; Ч1/32/П53

Пиргова, Мария Андонова

   Основи на политологията / Мария Пиргова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 215 с. ; 21 см

   Пълното име на авт.: Мария Андонова Пиргова-Пенева. - Библиогр.: с. 197-208

   ISBN 978-954-07-3652-5 

  

Сист. No: 62042

- 53 -

ЗВ/323(497.2)/С89 

Сугарев, Едвин Стефанов

   Подлите времена / Едвин Сугарев . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2013 . - 335 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-291-0 (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-9602-34-0 (Фонд. Лит. вестник)

  

Сист. No: 61461

- 54 -

22895, ЗВ/32/Г6522895; ЗВ/32/Г65

Далош, Дьорд

   Горбачов : Човек и власт : Биография / Дьорд Далош ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Enthusiast, 2014 . - 320 с. : с портр. ; 21 см

   Ориг. загл. Gorbatschow : Mensch und Macht / Gyorgy Dalos. - Библиогр. с. 306-307 ; Показалец на имената

   ISBN 978-619-164-109-3 

  

Сист. No: 61923

- 55 -

22896, ЗВ/323(497.2)/Д1922896; ЗВ/323(497.2)/Д19

Данов, Румен

   Българските освобождения : Изгубените поуки / Румен Данов . - София : Ера ; Глобус, 2014 . - 584 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 575-579

   ISBN 978-954-389-274-7 

  

Сист. No: 61927

- 56 -

ЗВ/323(497.2)/К74 

Кожухаров, Кънчо Иванов

   Превратът срещу ГЕРБ и войната срещу демокрацията / Кънчо Кожухаров . - София : Лингея, 2014 . - 151 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92471-6-10 

  

Сист. No: 61466

- 57 -

ЗВ/323(497.2)/С89 

Сугарев, Едвин Стефанов

   Кой? : Политически анализи / Едвин Сугарев . - София : Нест Прес, 2014 . - 352 с. : с факс. ; 21 см

   Продължение на кн. Подлите времена от същия авт. - На кор. отбелязано Подлите времена 2

   ISBN 978-619-90172-2-7 

  

Сист. No: 61465

- 58 -

II 418 

Extremist groups  : An international compilation of terrorist organizations, violent political groups, and issue-oriented militant movements /  Senior researcher Sean D. Hill ; Contributing editor Richard H Ward . - 2. ed. . - Huntsville : Office of International Criminal Justice ; Institute for the Study of Violent Groups, Sam Houston State Universiy, 2002 . - 961 p. ; 28 cm

   

   ISBN 0-942511-74-3 

  

Сист. No: 61550

Икономика

- 59 -

ЗВ/330/И50 

Икономикс  : Уч. речник [по] въведение в икономикс, микроикономикс, макроикономикс, международен икономикс , тестове и задачи: [Т. 1 - 2] / Тр. Спасов и др . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Люрен . - 24 см

   Други авт.: В. Трифонова, Г. Касабов, В. Алякова. - Т. 1-2 са с обща паг.

   [Т. 2]. Л - Я . - 1996 . - 415-788 с. : с диагр., табл.

   Съдържа и Азбучник на базисни икон. категории и зависимости ; Азбучник на базисни икон. категории и зависимости на англ. ез

  

Сист. No: 61464

- 60 -

22804 

Икономическо и социално развитие на НРБ  / Кръстьо Добрев и др ; Под ред. на Т. Владигеров и др . - София : БАН, 1964 . - 310 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   Други авт. : П. Шапкарев, П. Спирков, Д. Владов, М. Максимова, Д. Кинов, В. Тодоров, Д. Брадистилов, Р. Найденова, В. Василев, В. Самарджиева, И. Стефанов, В. Вутов, К. Гатев, В. Никифоров, А. Лютов, С. Кодинов, И. Катинчаров, Р. Гочева, Ф. Ишпеков, Е. Каменов, посочени на гърба на загл. с. - Други ред. : Д. Владов, Д. Брадистилов, П. Шапкарев, К. Киряков, Т. Вълчев. - Изд. БАН. Икон. инст. - Библиогр. под линия

  

Сист. No: 61697

- 61 -

ЗВ/338.4/Х79 

Христова, Татяна Белчева

   Бизнес комуникации и етикет в туризма : По прогр. "Маркетинг и мениджмънт в туризма" / Татяна Христова . - София : НБУ, 1994 . - 142 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Авт. отбелязанa на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 129. - Изд. на Нов. бълг. унив. Фак. по дистанционно обучение

   ISBN 954-535-063-6 

  

Сист. No: 61441

- 62 -

ЗВ/316/И50 

Икономическа социология  / Ташо Сивков Пачев и др ; Състав., науч. ред. Ташо Пачев, Благой Колев . - София : Унив. изд. Стопанство, 1996 . - 424 с. ; 24 см

   Други авт. : Б. Т. Колев, К. Р. Рамчев, С. В. Тодорова, С. Г. Влайков, В. В. Тодоров, Д. Н. Лазаров, А. И. Нончев, А. С. Стоянов, М. Г. Стоянова, М. Г. Стоянова, В. Б. Стоилова, С. Д. Желев. - Изд. на УНСС

   ISBN 954-494-229-7 

  

Сист. No: 61455

- 63 -

ЗВ/338/П89 

Проблеми от стопанската история на България  : [Уч. помагало за студентите от УНСС - София] / Димитър Саздов и др . - София : Унив. изд. Стопанство, 1996 . - 195 с. ; 24 см

   Други авт.: И. Петкова, Ив. Стоянов, В. Кацаркова, Л. Спасов, М. Никова, М. Димитров

   ISBN 954-494-182-7 

  

Сист. No: 61449

- 64 -

ЗВ/330/И50 

Икономикс  : Уч. речник [по] въведение в икономикс, микроикономикс, макроикономикс, международен икономикс , тестове и задачи: [Т. 1 - 2] / Тр. Спасов и др . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Люрен, 1996- . - 24 см

   Други авт.: В. Трифонова, Г. Касабов, В. Алякова. - Т. 1-2 са с обща паг.

   [Т. 1]. А - К . - 1996 . - 408 с. : с диагр., табл.

   

  

Сист. No: 61463

- 65 -

ЗВ/338/К63 

Класова, Свободка Генчева и др.

   Приложно ценообразуване : Примери, задачи, казуси / Свободка Класова, Йорданка Владимирова . - София : Унив. изд. Стопанство, 1997 . - 180 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Втората авт. е известна като Йорданка Владимирова. - Изд. на УНСС

   ISBN 954-494-249-1 

  

Сист. No: 61448

- 66 -

ЗВ/338/К86 

Костова, Септемврина Георгиева и др.

   Търговско предприемачество / Септемврина Г. Костова, Пламен Д. Пъчев, Иван М. Петров . - София : Информа Интелект, 1999 . - 200 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 954-8492-46-6 

  

Сист. No: 61451

- 67 -

ЗВ/339.3/К86 

Костова, Септемврина Георгиева и др.

   Търговия на дребно / Септемврина Георгиева Костова, Иван Митов Петров . - София : Унив. изд. Стопанство, 1999 . - 252 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на УНСС - София. - Съдържа и Терминол. речник

   ISBN 954-494-383-8 

  

Сист. No: 61454

- 68 -

ЗВ/332/Г29 

Генешки, Митко Стоев

   Регионална икономика / Митко Генешки . - [2.] прераб. и доп. изд . - София : Тракия-М, 2000 . - 318 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

   В кн. означено 3. прераб. и доп. изд. - Съдържа и Речник. - Темат. показалец.

   ISBN 954-9574-55-5 

  

Сист. No: 61450

- 69 -

ЗВ/339/К72 

Ковачева, Вера Крумова и др.

   Организация и оперативно управление на търговията : [Учебник за студенти] / Вера Ковачева, Василка Стаменова . - София : ЛИА, 2000 . - 216 с. : с ил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-88-43-14-5 

  

Сист. No: 61456

- 70 -

22873 

Манов, Васил

   Уроците от българския преход : За стратегията на бъдещи реформи, развитие и преструктуриране / Васил Манов . - София : Ciela, 2001 . - 340 с. ; 23 см

   Пълното име на авт. е Васил Манов Петков. - Съдържа и Литературна справка. - Библиогр. под линия. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-649-362-7 

  

Сист. No: 61576

- 71 -

ЗВ/338/И50 

Икономиката на България и Европейският съюз  : Стратегия за догонващо икономическо развитие до 2020 година / Иван Ангелов и др . - София : Икон. институт ; Фонд. Фридрих Еберт ; Фонд. Фридрих Еберт, 2003 . - 354 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: Т. Хубенова-Делисивкова ; И. Крайнинска ; М. Копаранова ; М. Матев ; Г. Банков ; С. Узунов. - Библиогр. с. 341-354 и под линия. - Изд. на БАН. Икон. институт

  

Сист. No: 61496

- 72 -

ЗВ/338/В64 

Висема, Ханс

   Техностартерите и университетите трето поколение / Ханс Висема ; Прев. от англ. Цветина Цакова ; [Увод Йорданка Кузманова] . - София : ИК при Лесотехнически унив., 2006 . - 150 с. : с табл., сх., диагр. ; 28 см

   Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и Речник на термините

   ISBN 978-954-332-026-4 

  

Сист. No: 61731

- 73 -

ЗВ/338(497.2)/А36 

Азманов, Искрен Денев

   Багряновият стопански план 1942 - 1946 г. : [Изследване] / Искрен Азманов . - София : [Изд авт.], 2008 . - 38 с. : с факс., сн. ; 22 см

   Библиогр. с.27

  

Сист. No: 61757

- 74 -

22870 

Ковачев, Асен Златков

   Развитие на икономическите системи : Системно-структурен подход към преструктурирането, продуктивността и устойчивостта на развитието / Асен Златков Ковачев . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 216 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Изд. на УНСС. - Съдържа и Роля на обратните връзки (чрез матричния мултипликатор) при балансирането между обемите на общата (вектор X) и крайната (вектор Y - изоморфен израз на добавената стойност) продукция ; Математическо доказателство за сходимостта на итеративния процес на RPSD процедурата. - Библиогр. с. 193-195. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-494-941-9 

  

Сист. No: 61582

- 75 -

22862 

Финансовата криза и задлъжнялостта на българина  : [Изследване : Сборник] / Димитър Димитров и др ; Състав. и науч. ред. Димитър Димитров . - София : Шанс, 2010 . - 218 с. : с диагр., табл. ; 21 см

   Други авт.: Г. Минасян, Е. Ченгелова, Д. Минев, М. Желязкова, Б. Гюров, И. Янков, Д. Бобева. - Имената на авт. отбелязани в съдържанието. - Изд. на БАН. Инст. по социология. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-92179-5-7 

  

Сист. No: 61624

- 76 -

ЗВ/339/Х78 

Христов, Стефан Иванов

   Стратегически маркетинг в организацията / Стефан Христов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2011 . - 276 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на УНСС. - Съдържа и Англ.-бълг. терминол. речник. - Библиогр. с. 249-250

   ISBN 954-494-475-3 

  

Сист. No: 61442

- 77 -

ЗВ/330/С30, Ч1/330/С30ЗВ/330/С30; Ч1/330/С30

Седларски, Теодор Венков

   Нова институционална икономика / Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 392 с. : с черт., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3428-6 

  

Сист. No: 62043

- 78 -

ЗВ/339/А65, Ч1/33/А65ЗВ/339/А65; Ч1/33/А65

Андонов, Станимир

   Маркетингово позициониране : Теория, практика и изследвания / Станимир Андонов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 270 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 265-268 и под линия

   ISBN 978-619-152-507-2 

  

Сист. No: 61879

- 79 -

ЗВ/330.8/Н65 

Нешева-Кьосева, Нинел Иванова

   Икономически теории : Еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация / Нинел Кьосева . - София : НБУ, [2009] . - 436 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Авт. известна като Нинел Иванова Нешева-Кьосева. - Библиогр. с. 434-436

   ISBN 978-954-535-594-3 

  

Сист. No: 61445

- 80 -

22811 

Demand for knowledge in the process of Еuropean economic integration  : [Сб. статии] /  Ed. by Rossitsa Chobanova ; Introd. Atanass Atanassov . - [Sofia] : Inst. of Economics, 2008 . - 365 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на БАН. Институт по икономика. - Библиогр. след отд. материали. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9313-03-1 

  

Сист. No: 61742

Право

- 81 -

ЗВ/342/О-49 

Олейник, Борис

   Князът на тъмнината : Две години в Кремъл / Борис Олейник ; Прев. от рус. Емилия Лазарова . - София : Минерва, 1993 . - 86 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Князь тьмы : Два года в Кремле / Борис Олейник

  

Сист. No: 61482

- 82 -

22886 

Конституционализмът на България  : [Панорамен сб. на по-важните бълг. конституционноправни трудове, изд. през 20. век] /  Състав., встъп. студия Васил Цанков . - София : Сиела, 2001 . - 727 с. : с факс. ; 24 см

   Пълното име на състав. е Васил Цанков Драганов. - С кратки биогр. данни и библиогр. на отд. авт. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-649-422-4 

  

Сист. No: 61543

- 83 -

ЗВ/347/К89 

Кратка история на правната система на САЩ  /  Прев. Петьо Ангелов . - [Ново изд.] . - Б. м. : Бюро за междунар. информ. програми, 2001 . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на Държавен департамент на САЩ. Бюро за междунар. информ. програми. - Съдържа и Конституция на Съединените американски щати, Поправки към Конституцията на Съединените американски щати. - Речник ; Библиогр. с. 208-209 ; Азб. показалец

  

Сист. No: 61711

- 84 -

ЗВ/34/К60 

Кискинов, Вихър Николов

   Правна информатика / Вихър Кискинов . - [2.] прераб. и доп. изд . - София : Сиби, 2002 . - 423 с. ; 20 см

   1. изд. 1991 на Унив. изд. Св. Климент Охридски ; В кн. означено 3. прераб. и доп. изд. - Библиогр. с. 408-414 ; Предм. показалец

   ISBN 954-730-159-4 

  

Сист. No: 61640

- 85 -

ЗВ/34/К60 

Кискинов, Вихър Николов

   Систематика на правната информатика / Вихър Кискинов . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Сиби, 2003 . - 336 с. ; 20 см

   1. изд. 1991 на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - Библиогр. с. 309-314 ; Рез. на англ., рус., нем. ез.

   ISBN 954-730-176-4 

  

Сист. No: 61639

- 86 -

22865 

Тимчев, Любомир Кирилов

   Контрол на миграцията в Република България : [Изследване] / Любомир Кирилов Тимчев . - София : [Изд. авт.], 2003 (София : Вета) . - 328 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 298-306 и под линия. - С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61592

- 87 -

22869 

Анастасов, Иван и др.

   Поглед върху българското банково право / Иван Анастасов, Анастасий Чалъков . - София : РИК Диана, 2006 . - 398 с. ; 23 см

   Пълното име на първия авт. е Иван Анастасов Иванов. - Друго загл. Approach to the bulgarian banking law. - Съдържа и Нормативни материали ; Основни нормативни актове в банковата дейност ; Списък на търговските банки със седалище в България и на клоновете на чуждестранни банки в България ; За авт. - Библиогр. с. 390-393. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9991-30-Х 

  

Сист. No: 61583

- 88 -

ЗВ/347/Ф56 

Фирмено право  : Учебник за професионалните гимназии по икономика и СОУ / Георги Стефанов и др ; Състав., отг. ред. Георги Стефанов . - София : Мартилен, 2007 . - 183 с. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Георги Стефанов Иванов. - Други авт.: П. Димитров, П. Личев, Х. Дочев, Х. Христова, К. Костов

   ISBN 978-954-598-113-5 

  

Сист. No: 61443

- 89 -

ЗВ/34/Л21 

Ланджев, Борис Богданов

   Основи на правото / Борис Ланджев . - София : НБУ, 2008 . - 260 с. ; 21 см

   Съдържа и Примерен изпитен тест ; Конспект с въпроси от целия материал. - Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-535-338-4 

  

Сист. No: 61446

- 90 -

22872 

Близнашки, Георги Петков

   Формата на държавата : Съвременни конституционни измерения / Георги Близнашки . - [2]. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2009 . - 232 с. ; 21 см . -  (Res publica)

   1. изд. 1999. - Библиогр. с. 215-232. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-07-2814-8 

  

Сист. No: 61577

- 91 -

ЗВ/342/Б49 

Близнашки, Георги Петков

   Конституционализъм и демокрация : [Сб. студии и статии] / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2009 . - ХІІ, 207 с. ; 21 см . -  (Res publica)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-2719-6 

  

Сист. No: 61634

- 92 -

ЗВ/342/К89 

Кратко описание на държавното устройство на Съединените щати  / Ричард Шроудер и др ; Прераб., доп. и ред. Розали Таргонски . - [Ново изд.] . - Б. м. : Агенция за междунар. информ. програми, б. г. . - 127 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Други авт.: Н. Глик, Р. Таргонски, Р. Тейлър. - Сведенията за авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Държавен департамент на САЩ. Агенция за междунар. информ. програми. - Библиогр. с.124-126

  

Сист. No: 61712

Обществено управление. Военно дело

- 93 -

ЗВ/355/359/Т72 

Тонев, Стоян Димитров и др.

   [Сто] 100 години военно-медицински мисии / Стоян Тонев, Мирослава Кадурина . - София : Военномед. акад., 2003 . - 136 с. : с ил. к. ; 22 см

   

   ISBN 954-739-380-4 

  

Сист. No: 61498

- 94 -

ЗВ/355/359/П36 

Пенчев, Петър Ганчев

   Вярност за цял живот : Мемоари / Петър Пенчев ; Предг. Коста Странджев . - [София] : Бълг. войнство, 2004 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-91199-3-9 

  

Сист. No: 61644

- 95 -

ЗВ/65/С32 

Семерджиев, Цветан Атанасов

   Стратегия, ресурси, способности, планиране / Цветан Семерджиев . - София : Акад. на МВР, 2007 . - 393 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и Понятия, използвани в текста

   ISBN 978-954-348-010-4 

  

Сист. No: 61547

- 96 -

ЗВ/355.48/Г85, К/1/Г85ЗВ/355.48/Г85; К/1/Г85

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Село Радилово : Последната хекатомба за България / Лазар Грозданов, Петър Караджов ; [Предг.] и ред. Тодор Балкански . - Пловдив : FastPrint Books, 2014 . - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 101

   ISBN 978-954-528-734-3 

  

Сист. No: 61849

- 97 -

ЗВ/355/359/T73 

Tonev, Stojan Dimitrov et al.

   [One hundred] 100 years military-medical missions / Stoyan Tonev, Miroslava Kadurina ; [Transl.]  . - Sofia : Military med. acad., 2003 . - 132 p. : ill. ; 22 см

   Ориг. загл. 100 години военно-медицински мисии

   ISBN 954-739-381-2 

  

Сист. No: 61766

Педагогика

- 98 -

ДЧ/37/В23 

Васева, Милена Петрова и др.

   Съчинението разсъждение и анализът на лирическите творби, изучавани в седми клас / Милена Васева, Весела Михайлова . - София : Д-р Иван Богоров, 2001 . - 104 с. ; 22 см

   Съдържа и На прощаване / Христо Ботев ; Заточеници / Пейо Яворов ; Опълченците на Шипка / Иван Вазов ; Българският език / Иван Вазов

   ISBN 954-90725-2-5 

  

Сист. No: 61837

- 99 -

ДЧ/37/П30 

Пашов, Петър Минков и др.

   Помагало по български език : V-VІІ клас : Таблици ; Схеми ; Примери / Петър Пашов, Мария Пашова . - Пловдив : Хермес, 2001 . - 80 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа: Фонетика ; Морфология ; Синтаксис ; Лексикология

   ISBN 954-459-813-8 

  

Сист. No: 61836

- 100 -

ФДЧ/37/Н21 

Нанов, Венцислав Георгиев

   Химия : Книга за ученика : [За] VІІ клас : Ч. 1 - / Венцислав Нанов . - София : Архимед, 2002 . - 23 см . -  (Класически основи на химическото знание)

   

   Ч. 1 . - 2002 . - 307 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 61595

- 101 -

ФДЧ/37/Н21 

Нанов, Венцислав Георгиев

   Химия : Книга за ученика : [За] VІІ клас : Ч. 1 - / Венцислав Нанов . - София : Архимед, 2002 . - 23 см . -  (Класически основи на химическото знание)

   

   Ч. 2 . - 2002 . - 195 с. : с табл., сх.

   

  

Сист. No: 61596

- 102 -

ФДЧ/37/Н21 

Нанов, Венцислав Георгиев и др.

   Химия : За VII кл. на СОУ / Венцислав Нанов, Анастасия Шубанова, Бота Грекова . - 4. изд . - София : Архимед, 2002 . - 192 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 954-779-023-4 

  

Сист. No: 61597

- 103 -

ЗВ/37.0/Е49 

Електронното обучение  : Сборник статии и доклади /  Под общ. ред. на Ангел Смрикаров . - [2. изд.] . - [Русе : Русенски унив. А. Кънчев], 2004 . - 194 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   На кор. и загл. с. местоизд. погрешно означено София. - 1. изд. 2003. - Изд. на Агенция Развитие на съобщенията и на информ. и комуникационните технологии, Акад. общност по компютърни системи и информ. технологии. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Софтуерна платформа за електронно обучение, Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", Адреси на уеб-сайтове. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 954-712-217-7 (грешен?)

  

Сист. No: 61490

- 104 -

ЗВ/37/Б61 

Болонски процес в България  : Ръководство по Болонски процес : Изпълнение на Болоня във висшите училища : Избрани статии /  Прев. от англ. ез  . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2006 . - 64 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   

  

Сист. No: 61755

- 105 -

К/63/К78 

Колев, Йордан Георгиев

   Тримата големи : Г. Живков, К. Величков, Ив. Д. Шишманов в историята на Министерството на народната просвещение / Йордан Колев . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2006 . - 318 с. : с табл. ; 24 см

   Съдържа и Списък на директорите и министрите на народното просвещение. - Библиогр. с. 307-314. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-680-443-6 

  

Сист. No: 61548

- 106 -

ФД/372/М60 

Милкоева, Боряна Дачева и др.

   Курс по математика за VI клас : С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити, олимпиади и математически състезания / Боряна Дачева Милкоева, Христина Стоянова Беева, Дачо Стоянов Беев . - [София] : Вега 74, 2007 . - 288 с. : с черт., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91512-9-9 

  

Сист. No: 61641

- 107 -

ЗВ/37/О-17, Ч1/37/О-17ЗВ/37/О-17; Ч1/37/О-17

Образователната и научна степен "Доктор" в България - проблеми и предизвикателства в контекста на Болонския процес  : България в Европейското пространство за висше образование /  [Предг. Йорданка Кузманова] ; Отг. ред. Ирина Радевска . - Пловдив : Акад. изд. на Аграрния унив., 2007 . - 105 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на Съвет на ректорите на висшите училища в Република България

  

Сист. No: 61611

- 108 -

ЗВ/372.851/Р35 

Рангелова, Пенка Петрова

   Тематични тестове по математика VIII-XII клас : Алгебра, тригонометрия, математически анализ / Пенка Рангелова . - Пловдив : Коала прес, 2007 . - 56 с. ; 23 см

   Съдържа и Упътвания ; Отговори

   ISBN 978-954-9455-21-2 

  

Сист. No: 61838

- 109 -

22874 

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Наръчник на докторанта : Ч. 1 - / Ангел Смрикаров . - [Русе] : Русенски Унив. Ангел Кънчев, 2008- . - 21 см . -  (Библиотека за докторанти)

   Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Сектор "Науч. и кадрово развитие"

   ISBN 978-954-712-418-9 

   Ч. 1 . - 2008 . - 118 с. : с ил., табл.

   С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61573

- 110 -

ЗВ/372.3/С30 

Сежер, Мириам

   Малкото училище - голямото начало : Детето и детската градина / Мириам Сежер ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева . - София : Колибри, 2013 . - 112 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Petite ?cole, grande rentr?e / Myriam Szejer

   ISBN 978-619-150-176-2 

  

Сист. No: 61990

- 111 -

С/37/З-40 

Терзийска, Петя Атанасова и др.

   Светозар Евтимов Захариев : Биобиблиогр. указател /  Състав. Петя Терзийска, Цветанка Костадинова, Ива Кръстева ; Предг. Марин Ковачев . - Перник : Дворец на културата, 2013 . - 88 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регион. библ. "Светослав Минков" - Перник. - Именен показалец ; Показалец на кн., сборниците и период. изд.

   ISBN 978-954-8944-21-2 

  

Сист. No: 61474

- 112 -

ЗВ/371/Д48, К/6/Д48ЗВ/371/Д48; К/6/Д48

Учителят и читалището  : Сборник за дейността на учителя Никола Деянов и читалище "Н. Й. Вапцаров" в с. Бъта, община Панагюрище /  Състав. Гергина Деянова ; [Предг. Атанас Чолаков] . - София : Фонд. Читалище-1870, 2014 . - 128 с. : с портр., ил., табл. ; 20 см

   Съдържа и Родовете в с. Бъта, Имената на местностите в бътовското землище, Прякори в с. Бъта, Кратка история на читалище "Н. Й. Вапцаров-1927" - с. Бъта, община Панагюрище

   ISBN 978-954-9508-13-0 

  

Сист. No: 24153

- 113 -

ЗВ/37/Р33 

Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование  : [Доклад на] Работна група - Болоня : квалификационни рамки 2005 г. /  Прев. на бълг. ез.  . - [София] : Съвет на ректорите на висшите училища, [2007] (Пловдив : Акад. изд. на Аграрния унив.) . - 113 с. : с табл. ; 24 см

   

  

Сист. No: 61753

- 114 -

ФД/372/D68 

Doceva, Irina R. et al.

   Wir sprechen, lesen, schreiben : Lesebuch fur die 2. Kl. на дневен курс при ККВЧ / Irina Dotcheva, Hannelore Pantschevska . - Sofia : Nar. prosv., 1974 . - 152 с. с цв. ил. ; 24 см

   Изд. на Kom. fur treundschaft und kulturelle Verbindungen mit dem Ausland Zentrum fur Fremdsprachen

  

Сист. No: 61646

- 115 -

ЗВ/372.851/M39 

Mathematics Education with Technology  : Experiences in Europe /  Ed. Tamara Bianco, Volker Ulm . - Augsburg : Univ. of Augsburg, 2010 . - 272 с. : ил., табл., сх. ; 21 см + 1 CD

   Библиогр. след отд. материали. - Прил. Mathematics Education with Technology : Experiences in Europe ; Results of the European project "Inno MathEd" : A book in PDF and a collection of educational material - CD

   ISBN 978-3-00-032628-8 

  

Сист. No: 61772

- 116 -

Б/3/С77, К/64/С77К/64/С77; Б/3/С77

[Сто и четиридесет] 140 години храм на духовността [НЧ "Тодор Каблешков - 1874" - с. Голямо Белово, Община Белово]  : Юбилеен сборник /  [Състав. Анна Кехайова, Росица Терзиева ; Текст Анна Кехайова, Любомир Радин] . - с. Голямо Белово, Пазарджишко : НЧ Т. Каблешков - 1874, 2014 . - 32 с. : със сн. ; 21 см

   Имената на състав. отбелязани на задната кор. на кн., имената на първия авт. на текст - на с. 4, на втория авт. на текст - на с. 12

  

Сист. No: 61717

Етнография. Фолклор

- 117 -

ЗВ/39/С77 

Стоева, Валентина

   От първо лице : [Очерци] / Валентина Стоева . - София : Профиздат, 1990 . - 127 с. ; 17 см . -  (Библиотека за профсъюзния актив)

   

  

Сист. No: 61707

- 118 -

22885 

Велчева, Надя Александрова

   Родопчанката : Щрихи от етносоциалния и етнопсихологическия й портрет / Надя Велчева . - София : БАН, 1994 . - 202 с., 8 л. : ил. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-430-274-3 

  

Сист. No: 61546

- 119 -

22881 

Марков, Васил Марков

   Културно наследство и приемственост : Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура / Васил Марков . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2007 . - 335 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Друго загл. Cultural heritage and succession : Heritage of ancient pagan sacred places in bulgarian folk culture. - Библиогр. с. 271-286 ; Рез. на англ. ез. / Прев. Б. Вълчева. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-680-493-8 

  

Сист. No: 61558

- 120 -

К/1/М71 

Миткова, Нонка Илиева

   Бит и фолклор на Елшица [Панагюрско] / Нонка Миткова . - Панагюрище : Оборище, 2013 . - 104 с. ; 21 см

   Съдържа и Антропогеографски сведения за село Елшица, Местности на територията на с. Елшица, окръг Пазарджишки, Родови имена. - Библиогр. с. 103

  

Сист. No: 61860

- 121 -

ЗВ/39/Е94, К/95/Е94ЗВ/39/Е94; К/95/Е94

Етнографски проучвания от Пазарджишкия край  : [Сборник] / Лиляна Шулева и др . - Пазарджик : Регионален ист. музей, 2014 (Пазарджик : Беллопринт) . - 40 с. : с ил. ; 20 см

   Други авт.: В. Гергинова, М. Йорданова, А. Арнаудов. - Имената на авт. отбелязани на с. 3. - Съдържа и 40 години Етнографска експозиция / Борис Хаджийски, Етнографската експозиция - място за духовно израстване / Вася Гергинова, Избрана библиография на научните публикации на специалистите от отдел "Етнография" - Регионален исторически музей - Пазарджик (1999-2014) / Елисавета Иванова, Изложби 1999-2014. - Изд. е посветено на 40-год. от създаването на етнографска експозиция на РИМ - Пазарджик

   ISBN 978-619-90021-2-4 

  

Сист. No: 61716

Математика. Естествени науки

- 122 -

22798 

Проданов, Иван Рачев и др.

   Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане : [За студентите от СУ Климент Охридски] : Ч. 1- / Иван Проданов, Николай Хаджииванов, Иван Чобанов . - София : Наука и изкуство, 1976 - . - 22 см

   

   Ч. 1. Функции на една променлива . - 1976 . - 532 с.

   Предм. показалец

  

Сист. No: 61589

- 123 -

ЗВ/51/С69, Хр/516/С69ЗВ/51/С69; Хр/516/С69

Станилов, Грозьо Ив.

   Аналитична геометрия : [Учебник за студентите от ВУЗ] / Грозьо Станилов . - 2. изд . - Софиа : Наука и изкуство, 1979 . - 231 с. ; 22 см

   Азб. показалец

  

Сист. No: 61591

- 124 -

ЗВ/531/И52 

Илиев, Илия Петров и др.

   Ръководство по аналитична механика : [За студентите от ПУ Паисий Хилендарски] : Ч. 1 - / Илия Илиев, Мария Капитанова . - Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 1980 . - 21 см

   

   Ч. 1 . - 1980 . - 176 с. : с черт.

   На загл. с. авт. Илия Илиев погрешно означен Илия Илев

  

Сист. No: 61593

- 125 -

ЗВ/519.2/Г45 

Гешев, Атанас Ангелов и др.

   Математическа статистика : [Учебник за студентите от ПУ Паисий Хилендарски] / А. А. Гешев, Б. Н. Димитров . - Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 1981 . - 324 с. : с табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61594

- 126 -

ЗВ/532/Я60 

Янков, Веселин Нейчев и др.

   Методическо ръководство за упражнения по механика на флуидите : [За студентите от ТУ - София - филиал Сливен] / Веселин Янков, Иван Антонов . - София : ТУ, 1991 . - 187 с. : с черт., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 184

  

Сист. No: 61537

- 127 -

ЗВ/52/К16 

Калашников, Владимир Вячеславович и др.

   Датировка звездного каталога "Альмагеста" : Статистический и геометрический анализ / В. В. Калашников, Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко . - Москва : Факториал, 1995 . - 287 с. : с ил., факс., к., табл., черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 284-286

   ISBN 5-88688-005-4 

  

Сист. No: 61761

- 128 -

ЗВ/519.6/Х23 

Халвърсън, Майкъл

   [Майкрософт] Microsoft Visual Basic Professional 6.0 : Стъпка по стъпка : Т. 1 - 2 / Майкъл Халвърсън ; Прев. [от англ.] Красимир Караиванов и др . - София : СофтПрес, 2000 . - 24 см

   Ориг. загл. Microsoft Visual Basic Professional 6.0 Step by Step / Michael Halvorson. - Други прев.: К. Георгиев, Б. Кръстев. - Приложеният диск към Т. 1. е общ и за двата тома.

   Т. 1 . - 303 с. : с ил. + 1 CD

   

   ISBN 954-685-122-1 

  

Сист. No: 61607

- 129 -

ЗВ/519.6/Х23 

Халвърсън, Майкъл

   [Майкрософт] Microsoft Visual Basic Professional 6.0 : Стъпка по стъпка : Т. 1 - 2 / Майкъл Халвърсън ; Прев. [от англ.] Красимир Караиванов и др . - София : СофтПрес, 2000 . - 24 см

   Ориг. загл. Microsoft Visual Basic Professional 6.0 Step by Step / Michael Halvorson. - Други прев.: Кр. Георгиев, Б. Кръстев

   Т. 2 . - 368 с. : с ил.

   

   ISBN 954-685-122-1 

  

Сист. No: 61608

- 130 -

22871 

Латинов, Латин Георгиев

   Капризите на времето в България през ХХ век / Латин Латинов . - София : [Авенир], 2001 . - 128 с. : с диагр. ; 20 см

   С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-550-005-0 

  

Сист. No: 61580

- 131 -

ЗВ/51/М60 

Милкоева, Боряна Дачева

   Математика : За ХІ-ХІІ кл. : [За] ученици, зрелостници, кандидат-студенти / Боряна Дачева Милкоева . - [София] : Вега 74, 2005 . - 512 с. : с ил., черт., табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-90342-9-1 

  

Сист. No: 61610

- 132 -

ЗВ/51/М39 

Математика  / Запрян Запрянов и др . - София : Просвета, 2008 . - 152 с. : с табл., черт. ; 24 см . -  (Матура за отличен)

   В библиогр. каре загл. Матура за отличен - математика. - Други авт. : Ю. Нинова, Д. Раковска, С. Матакиева, И. Миронов. - 1. изд. 2003 с авт. З. Запрянов, Ю. Нинова, И. Шаркова, С. Матакиева, И. Миронов. - Съдържа и Отговори, упътвания и решения на задачите от примерните теми

   ISBN 978-954-01-2105-5 

  

Сист. No: 61839

- 133 -

ЗВ/51/И52 

Сендова, Евгения Йовкова

   Академик Любомир Илиев - човекът ( ... и математик на този свят) : Спомени, случки, мисли и истории за него и от него, чути, преживени, събрани, подбрани и преразказани от Жен-И-Сен в 100 страници за 100 години от рождението му /  Състав. Жен-И-Сен . - София : БАН, 2013 . - 100, VІІІ с. : със сн. ; 21 см

   Жен-И-Сен - псевдоним на Евгения Йовкова Сендова. - Изд. на БАН. Инст. по математика и информатика. - Библиогр. с. 97. - Азбучен показалец на споменатите личности

   ISBN 978-954-8986-35-9 

  

Сист. No: 61507

- 134 -

ЗВ/551/З-40 

Захариева, Мария Димитрова

   Лавината - феномен / Мария Димитрова Захариева . - София : Spektar.bg, 2014 . - 100 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 96-97

   ISBN 978-954-435-062-8 

  

Сист. No: 61715

- 135 -

22894 

[Сто] 100 години от рождението на акад. Иван Ценов  : [Материали от Юб. науч. сесия и тържественото общоградско събрание, Враца, 14-15 ян. 1983] : Юбилеен сборник : Т.1- . - Враца : ОНС ; СМБ, 1983- . - 20 см

   Съвм. изд. на ОНС - Враца и Съюз на математиците в България - Секция Акад. Иван Ценов, Враца

   Т.1 . - 1983 . - 169 с. : с ил., черт., табл.

   Кор. загл. 100 години академик Иван Ценов : 1883-1983. - Съдържа: Материали от тържественото чествуване на 14 ян. 1983 г. във Враца и статии, публикувани в печата; Научна сесия, Секция А - Механика и приложения (доклади и съобщения). - Текст и на рус. и англ. ез. - Библиогр. след отд. материали

  

Сист. No: 61509

- 136 -

22814 

Jordanov, Jordan Aleksiev

   Head reconstruction by the skull / Jordan Alexiev Jordanov ; Transl. Krasimir Kabakciev ; [Forew. Andranik Dzagarjan] . - Sofia : Marin Drinov Acad. Publ. Housse, 2003 . - 216 p. : ill., tabl. ; 24 см . -  (Bulgarian academic monographs ; 8)

   Ориг. загл. Възстановяване на главата по черепа / Йордан Алексиев Йорданов. - Библиогр. с. 206-216

   ISBN 954-430-933-0 

  

Сист. No: 61765

Медицина

- 137 -

ЗВ/616/К65 

Клинични лабораторни изследвания  : За мед. лаборанти : Учебник за инст. за подготовка за здравни кадри със средно спец. образование / Д. Павлов и др . - 4. изд . - София : Медицина и физкултура, 1989 . - 328 с. : с ил., 4 л. цв. ил. ; 22 см

   Други авт. : М. Романов, М. Василев, И. Попов

  

Сист. No: 61636

- 138 -

ЗВ/616/Г82 

Грижи за болното дете и сестринска техника  : За дет. мед. сестри и акушерки : Учебник за инст за подготовка на здравни кадри със средно спец. образование / Йордан Бакалов и др ; Под ред. на Йордан Бакалов . - 3. прераб. изд . - София : Медицина и физкултура, 1990 . - 359 с. : с ил. ; 22 см

   Други авт.: Л. Божков, А. Данон, Л. Лавренова, С. Нешева

  

Сист. No: 61629

- 139 -

ЗВ/613/М87 

Монов, Александър Петров

   Екология на духовността : Избрани публикации / Александър Монов . - София : Съюз на учените в България, 2001 . - 43 с. : с портр., сх. ; 24 см

   

  

Сист. No: 61756

- 140 -

22891 

Френгов, Христо Вангелов

   Научното творчество на Стоян Белинов : Български принос в оториноларингологията : Моногр. / Христо Френгов ; [Предг. М. Апостолов] . - [Благоевград : Корект], 2002 . - 316 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

   На загл. с. местоизд. погрешно означено София. - Библиогр. под линия. - Азб. показалец. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-8156-01-6 

  

Сист. No: 61527

- 141 -

Ч2/614/А64 

Ангелов, Ботьо Джонов

   Мениджмънт на частно лечебно заведение : Как се управлява частната болница? : Монография / Ботьо Ангелов . - София : Булсаи прес, 2003 . - 174 с. : с диагр. ; 30 см

   Библиогр. с. 168-170. - Принт. изд. - Подв. със спирала. - С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61723

- 142 -

ЗВ/614/Д60 

Димова, Антония

   Управление на качеството в болницата / Антония Димова . - Варна : СТЕНО, 2004 . - 223 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Съдържа и Речник на термините. - Библиогр. с. 203-210. - Рез. на англ. ез. ; Азб. и предм. показалци

   ISBN 954-449-189-9 

  

Сист. No: 61631

- 143 -

Ч2/616/О-83 

Основи на палиативната медицина  / Атанас Н. Атанасов и др ; Под ред., [предг.] Атанас Атанасов . - Пловдив : ВАП, 2005 . - 203 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Други авт. : Д. Гетова-Спасова, М. Янева, М. Панчовска, Л. Деспотова-Толева, отбелязани на гръба на загл. с. ; Авт. Д. Гетова-Спасова известна като Дамянка Петева Гетова. - Библиогр. след отд. материали. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9806-57-Х 

  

Сист. No: 61542

- 144 -

Ч2/613/Х48 

Хигиена  : Т. 1 - /  Под ред., [с предг.] на Димитър Цветков . - 2. изд . - София : Св. Климент Охридски, 2005- . - 29 см

   1. изд. 1999 на изд. Знание - Ст. Загора. - Изд. на Бълг. нац. акад. по медицина

   Т. 1. Хигиена и екология . - 2005 . - 320 с. : с ил., табл.

   Друго загл. Hygiene : Hygiene end ecology. - Предг. и на англ. ез. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Библиогр. след отд. гл. ; Азб. указател. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9384-05-5 

  

Сист. No: 61535

- 145 -

Ч2/613/Х48 

Хигиена  : Т.1 - /  Под ред., [с предг.] на Димитър Цветков . - 2. изд . - София : Св. Климент Охридски, 2005- . - 29 см

   1. изд. 1999 на изд. Знание - Ст. Загора. - Изд. на Бълг. нац. акад. по медицина

   Т. 2. Трудова медицина : Хигиена на труда, професионални болести . - [2007] . - 708 с.: с ил., табл.

   Друго загл. Hygiene : Occupational medicine : Industrial hygiene, occupational diseases. - Предг. и на англ. ез. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Библиогр. след отд. гл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-9384-06-3 

  

Сист. No: 61536

- 146 -

22866 

Джемилева, Тереза Тодорова и др.

   Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини : [Моногр.] / Тереза Джемилева, Теодора Болярова . - София : АЦЕР, 2007 . - 119 с. : с ил. ; 24 см

   Пълно име на първия авт.: Тереза Тодорова Джемилева-Конова, на втория авт. : Теодора Николаева Болярова-Конова. - Библиогр. с.106-118. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9712-05-6 

  

Сист. No: 61590

- 147 -

С/61/Я87 

Творческа характеристика и библиография на проф. д-р Николай Кирилов Яръмов  . - София, 2007 . - 76 с. ; 21 см

   Без данни за авт. и изд.

  

Сист. No: 61627

- 148 -

22809 

Титянова, Екатерина Благоева

   Индикатори за двустранно променен двигателен контрол на походката при хронична хемипареза след супратенториален мозъчен инсулт : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен Доктор на медицинските науки : По научна специалност: 03.01.19 неврология / Екатерина Благоева Титянова ; Консулт. Ина М. Тарка ; [Рец. Парашкева Стаменова, Стоян Байкушев, Марин Маринкев] . - София : Специализиран науч. съвет по неврология и психиатрия, 2007 . - 96 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 90-91 ; Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61738

- 149 -

ЗВ/615.8/М19 

Маккена, Пол

   Аз мога да те накарам да отслабнеш / Пол Маккена ; Прев. [от англ. ез.] Юлия Малеева . - София : СофтПрес, 2009 . - 160 с. : с ил. ; 21 см + 1 CD

   Ориг. загл.: I can make you thin / Paul McKenna. - Името на прев. отбелязано в библиогр. каре

   ISBN 978-954-685-767-5 

  

Сист. No: 61827

- 150 -

Ч2/614/Н26 

Наръчник на спасителя при бедствия и аварии  /  Състав. Димитър Димитров . - София : Център за регион. развитие, 2012 . - 172 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 170

   ISBN 978-954-92779-3-7 

  

Сист. No: 61601

- 151 -

ЗВ/616.8/П17, Ч2/616/П17ЗВ/616.8/П17; Ч2/616/П17

Панайотова-Манова, Милена Иванова

   Хиперактивното дете : Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност / Милена Манова . - 2. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 116 с. : с табл., сх. ; 28 см

   Библиогр. с. 112-113

   ISBN 978-954-07-3422-4 

  

Сист. No: 62041

- 152 -

ЗВ/613/Т75 

Торсунов, Олег Генадиевич

   Законите на щастливия живот : Кн.1- / Олег Торсунов . - София : ББ Фарм, 2013- . - 20 см . -  (Поредица Благост)

   Ориг. загл. Законы щастливой жизни / О. Г. Торсунов

   Кн.1 . - 2013 . - 240 с.

   

   ISBN 978-619-90132-1-2 

  

Сист. No: 61468

- 153 -

К/531/И85 

Йотов, Владимир Георгиев

   Билките ме вдигнаха на крака / Владимир Йотов . - София : Пропелер, 2014 . - 432 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 419

   ISBN 978-954-392-228-4 

  

Сист. No: 61850

- 154 -

ЗВ/613/Д89 

Методът на Маги Дрозд или как да отслабнем без никаква диета  . - Б. м., б. г.. . - 128 с., 4 л. : ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61671

- 155 -

22812 

Atanassova, Penka A.

   Antiphospholipid syndrome and vascular ischaemic diseases / Penka A. Atanassova ; Forew. Ivan Milanov . - Plovdiv : IMN, 2007 . - 54 p. ; 20 cm

   Библиогр. с. 33-54. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-317-132-3 

  

Сист. No: 61745

Приложни науки. Техника

- 156 -

ЗВ/641/642/Ц77 

Цолова, Маргарита и др.

   Използуване на зеленчуците и плодовете в домакинството : [Практ. ръководство] / Маргарита Цолова, Вера Стоилова . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Земиздат, 1970 . - 500 с. : с ил., 8 л. ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61478

- 157 -

ЗВ/687/П18 

Панова, Надежда Николаева и др.

   Конструиране на облеклото : Учебник за XI кл. - II степен на ЕСПУ / Надежда Н. Панова, Татяна И. Стоянова . - 2. прераб. изд . - София : Техника, 1990 . - 143 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61538

- 158 -

ЗВ/641/642/В46 

Венкова, Добрина

   Новите сладкиши на Добрина : [Сб. рецепти] / Добрина Венкова . - София : Мартилен, 1991 . - 160 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61679

- 159 -

ЗВ/641/642/Л83 

Лорен, София

   Моята кухня : [Сб. рецепти] / София Лорен ; Прев. Марина Маринова . - [София] : Гея, 1992 . - 159 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61692

- 160 -

ЗВ/678/В70 

Владкова, Тодорка Ганчева

   Анализ и изпитване на еластомери : Учебник [за студентите от Химикотехнол. и металург. унив.] / Тодорка Г. Владкова . - София : ХТМУ, 1997 . - 311 с. : с ил., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 305-310

   ISBN 954-8954-03-6 

  

Сист. No: 61492

- 161 -

ЗВ/65/И21 

Иванов, Рачо Цветков и др.

   Основи на автоматизацията : Учебник за техникуми / Рачо Ц. Иванов, Иванка Ц. Баяслиева, Иванка Цветанова Баяслиева . - 2. прераб. изд . - София : Техника, 1997 . - 190 с. : със сх., табл ; 21 см

   

   ISBN 954-03-0440-7 

  

Сист. No: 61539

- 162 -

ЗВ/681/М93 

Моцев, Михаил Русков

   Информационни системи в бизнеса / Михаил Русков Моцев . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Стопанство, 1997 . - 275 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и Команди в ДОС ; Графични изображения, използвани в стоп. управл. ; Речник на съкращенията. - Изд. на УНСС. - Библиогр. с. 270

   ISBN 954-494-272-6 

  

Сист. No: 61453

- 163 -

ЗВ/641/642/П32 

Пеев, Пейо Иванов

   Икономика и мениджмънт в ресторантьорството / Пейо Ив. Пеев . - София : Люрен, 1998 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-568-044-X 

  

Сист. No: 61459

- 164 -

ЗВ/65/А20 

Аврамов, Велко Димитров

   Комуникационна политика на фирмата / Велко Аврамов . - София : Ciela Soft and publ., 2001 . - 244 с. : със сх., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 243

   ISBN 954-649-389-9 

  

Сист. No: 61457

- 165 -

22864 

Генадиев, Георги Борисов

   Изразходване на ресурса на машините и качество на системите за техническо обслужване и ремонт : Теоретичен подход : Монография / Георги Генадиев ; [Предисл. Димитър Стоянов] . - София : Виртуален център за музика, култура и научни изследвания, 2004 . - 183 с. : с черт., диагр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 177-183. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-91564-1-9 

  

Сист. No: 61598

- 166 -

ЗВ/681.322/Й83 

Йорданов, Йордан Тончев

   Приложение на MATLAB в инженерните изследвания : Ч. 1- / Йордан Тончев Йорданов . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2004- . - 21 см

   Изд. на МОН. Център Конкурентна система за обучение и управл. на висшето образование. - Изд. по Проект Създаване на унив. система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование - докторантурата

   Ч. 1 . - 2004 . - 223 с. : с диагр.

   Библиогр. с. 219-221

   ISBN 954-712-226-6 

  

Сист. No: 61493

- 167 -

22890 

Петров, Николай Иванов

   Надеждностни изследвания на рискови технически системи : Монография / Николай Петров . - Ямбол : Жельо Учков, 2006 . - 237 с. : с ил., табл., сх., диагр. ; 24 см

   Въвед. и на англ. ез. - Съдържа и Рецензия / Иван Денчев Калчев. - Библиогр. с. 230-235. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9978-76-6 

  

Сист. No: 61529

- 168 -

22876 

Теоретични и технологични основи на леенето с газово противоналягане  : [Моногр.] / Янко Арсов и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006 . - 213 с. : с ил., табл., черт. ; 25 см

   Други авт.: Е. Момчилов, К. Даскалов, Г. Бъчваров. - Библиогр. след отд. гл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-322-176-6 

  

Сист. No: 61570

- 169 -

22888 

Георгиев, Румен Младенов

   Делови решения и сигурност на организацията / Румен Георгиев . - София : Софттрейд, 2007 . - 228 с. : с ил., с табл., сх. ; 24 см . -  (Поредица Информация и сигурност)

   Библиогр. с.222-227. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-334-056-9 

  

Сист. No: 61531

- 170 -

ЗВ/657/О-83 

Основи на счетоводството  / Снежана Башева и др . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Стопанство, 2007 . - 651 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Други авт.: Е. Г. Миланова, Б. Н. Йонкова, Д. Д. Петрова, Р. С. Пожаревска, Б. И. Дилковски ; Последният авт. е отбелязан само на гърба на загл. с. - Изд. на УНСС. - Библиогр. след отд. гл

   ISBN 978-954-494-817-7 

  

Сист. No: 61440

- 171 -

ЗВ/65/П44 

Петков, Георги

   Стратегическо ръководство и лидерство : Тетрадка по лидерство / Георги Петков . - София : Софттрейд, 2007 . - 144 с. : с табл. ; 24 см . -  (Поредица Информация и сигурност)

   

   ISBN 978-954-334-057-6 

  

Сист. No: 61549

- 172 -

ЗВ/65/С32 

Семерджиев, Цветан Атанасов

   Стратегия, ресурси, способности, планиране / Цветан Семерджиев . - София : Акад. на МВР, 2007 . - 393 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и Понятия, използвани в текста

   ISBN 978-954-348-010-4 

  

Сист. No: 61547

- 173 -

ЗВ/681.3/П29 

Пауш, Ранди и др.

   Последната лекция / Ранди Пауш, Джефри Заслоу ; Прев. от англ. Иван Димитров Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 240 с. ; 19 см

   Ориг. загл. The Last lecture / Randy Pausch, Jeffrey Zaslow

   ISBN 978-954-26-0738-0 

  

Сист. No: 61435

- 174 -

С2/62/Н53 

Немско-български политехнически речник  /  Състав. Ангел Николов Писарев и др . - 3. осн. прераб. и доп. изд . - София : Техника, 2010 . - 1327 с. ; 25 см

   Други състав.: Г. Т. Попов, Д. И. Стаменов, Л. П. Драганов, П. Г. Иванов, С. Г. Гайтанджиев, К. В. Божинов, Х. Д. Нисимов, Н. Х.Врабчев Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN 978-954-03-0690-2 

  

Сист. No: 62030

- 175 -

ЗВ/681.322/Г91 

Гукин, Дан

   [Майкрософт] Microsoft Word 2013 for Dummies : Кратко ръководство / Дан Гукин ; Прев. [от англ.] Виолета Петрова . - София : Алекс-Софт, 2014 . - VІ,138 с. : с ил. ; 21 см . -  (Прави всичко по-лесно!)

   

   ISBN 954-656-285-8 

  

Сист. No: 61859

- 176 -

22813 

Panajotov, Vladko Todorov

   Energetical basis of the ore dressing processes : Mineral physics, physical chemistry of the processes, apparatuses for their investigation, new technologies in the ore dressing field / Vladko Panayotov ; Ed. [and pref.] by Ivan A. Baev . - Sofia : UNIPAN, 1995 . - 310 с. : с ил., черт., табл., сх. ; 20 см

   Изд. на Univ. of Mining and Geology. - Библиогр. с. 299-309

   ISBN 954-90118-1-X 

  

Сист. No: 61762

- 177 -

ЗВ/681.322/М16 

[Майкрософт] Microsoft Windows XP  /  Прев. [от англ.] Диан Василев . - София : СофтПрес, 2002 . - 416 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. Microsoft Windows XP step by step. - Съдържа и Бърз справочник ; Речник ; Английско-български речник ; Нови възможности в Windows XP

   ISBN 954-685-212-0 

  

Сист. No: 61447

- 178 -

ЗВ/681/E10 
 E-Learning Conference Computer Science Education, III. Coimbra, 2006 

   Proceedings e-Learning Conference'06 Computer Science Education with a Section PhD Students & e-Learning, held at University of Coimbra, Portugal, 7-8 September 2006 /  Ed. Antonio Mendes et al . - Coimbra : ETN DEC, 2007 . - p. v. : ill. ; 22 см

   Други ред.: S. Smrikarova, A. Smrikarov. - Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-989-20-0350-4 

  

Сист. No: 61764

Селско стопанство

- 179 -

20325 

Атанасов, Димитър

   Болести на културните растения / Димитър Атанасов . - София, 1934 (София : Придворна печ.) . - XV, 626 с. : с ил. ; 23 см . -  (Университетска библиотека ; №137)

   

  

Сист. No: 61477

- 180 -

22797 

Препоръки за торене и растителна защита на зеленчковите култури в личното стопанство  . - София : СО Агрохимическо обслужване, 1989 (София : Печатна база на фирма София) . - 48 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 61567

- 181 -

ЗВ/63/Б56 

Божинов, Максим Митов

   Наука и земеделие : Записки на селекционера / Максим Божинов . - [София] : Нац. център на аграрни науки, 2007 . - 104 с. : с ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 61605

Изкуство

- 182 -

ИзЧ/75.071.1/Д32 

Буре, Жан

   Дега : [Биогр.] / Жан Буре ; Прев. от фр. Цветана Узунова-Калудиева . - 2. изд . - София : Български художник, 1984 . - 184 с., 40 л. : репрод. ; 21 см

   Ориг. загл. Degas / Jean Bouret. - Съдържа и Щрихи към портрета на Дега / Димитър Аврамов

  

Сист. No: 61842

- 183 -

ЗВ/78.07/Д36 

Дел Монако, Марио

   Моят живот и моите успехи : [Автобиогр.] / Марио дел Монако ; Прев. от итал. Лъчезар Пръвчев . - София : Музика, 1986 . - 104 с. : 8 л. ил., портр. ; 21 см . -  (Книги за бележити музиканти)

   Ориг. загл. La mia vita e i miel successi / Mario del Monako. - Съдържа и Роли, изпълнявани от дел Монако ; Указ. на оперите ; Указ. на театри, сцени и зали

  

Сист. No: 61510

- 184 -

ЗВ/791.44.07/Л56 

Брус Лий  : Човекът, когото познавах само аз : [Биогр.] / Линда Лий ; Прев. [от англ.] Райна Бурлакова . - [София] : ASbook technology, 1994 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-8571-01-0 

  

Сист. No: 61676

- 185 -

ИзЧ/78.03/К77 

Коларова, Емилия Кръстева

   Аспекти на идеята за националното в българското музикално творчество на ХХ век в контекста на модерността : [Изследване] / Емилия Коларова . - София : Мега Музика, 2004 . - 117 с. : с ноти ; 21 см

   Библиогр. с. 113-116

   ISBN 954-90439-4-0 

  

Сист. No: 61612

- 186 -

ИзЧ/72/С67 

Стамов, Стефан Андонов

   Дървената народна къща : Историческо развитие, систематика и типология / Стефан Стамов . - София : [Изд. авт.], 2004 . - 348 с. : с ил., фотогр., сх., ; 23Х23 см

   Увод и предг. и на англ. ез. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Терминолог. речник. - Библиогр. с. 344-346

  

Сист. No: 61618

- 187 -

ИзЧ/791.44.071/М32 

Маркова, Олга Василева

   Майсторите на голямото кино / Олга Маркова . - София : Изток-Запад, 2007 . - 216 с. : с ил., VIII с. : цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-340-5 

  

Сист. No: 61955

- 188 -

ИзЧ/791.43/.45/М27 

Манов, Божидар Стефанов

   Кино и други изкушения / Божидар Манов . - София : Аскони-издат, 2008 . - 542 с. ; 21 см

   С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-383-017-6 

  

Сист. No: 61533

- 189 -

ИзЧ/781/П33 

Пейчева, Лозанка Георгиева

   Между Селото и Вселената : Старата фолклорна музика от България в новите времена / Лозанка Пейчева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008 . - 584 с. ; 25 см

   Съдържа и Вместо предговор: Отзиви за текста, преди да се превърне в книга. - Кн. е изд. с конкурс на Нац. фонд Култура. - Библиогр. с. 553-580 ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-954-322-257-5 

  

Сист. No: 61633

- 190 -

ИзЧ/75.04/С96 

Събев, Пламен

   Страстният цикъл в българската стенна живопис през XVII век / Пламен Събев . - В. Търново : Абагар, 2011 . - 160 с., 32 л. цв. ил. : с табл. ; 24 см

   Библиогр.: с. 145-153 и под линия. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-427-951-6 

  

Сист. No: 61903

- 191 -

ИзЧГр/745/749/Б37 

Бенитес, Кристина Паредес

   [Двеста] 200 идеи за малките апартаменти / Кристина Паредес Бенитес ; Прев. Румен Кулев . - София : Книгомания, 2012 . - 798 с. : с ил. ; 21Х20 см

   

   ISBN 978-954-8432-35-1 

  

Сист. No: 61966

- 192 -

ЗВ/782/785/Д58, ИзЧ/782/785/Д58ЗВ/782/785/Д58; ИзЧ/782/785/Д58

Абаджиев, Александър Маринов

   Гена Димитрова / Александър Абаджиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 240 с. : с портр., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-07-3401-9 

  

Сист. No: 62035

- 193 -

ЗВ/782/785/В22 

Вартан, Силви

   Дума по дума / Силви Вартан ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2014 . - 312 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Mot a mot / Sylvie Vartan

   ISBN 978-619-150-343-8 

  

Сист. No: 61979

- 194 -

ЗВ/792.07/А36, ИзЧ/792.07/А36ЗВ/792.07/А36; ИзЧ/792.07/А36

Крикор Азарян - алхимия на играта  /  Състав. Валентина Радинска ; Под ред. на Венета Дойчева . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 216 с. : с ил., портр. ; 22 см + 1 CD

   Прил. Компакдиск. 40° по Азарян : Документален филм / Сценарий и режисура Лилия Абаджиева. - 2009. - (54 мин.) : 12 см

   ISBN 978-954-09-0856-4 

  

Сист. No: 61937

- 195 -

ЗВ/791.44.07/Н91 

Норис, Чък

   Тайната на вътрешната сила : My Story : [Автобиогр.] / Чък Норис ; Прев. [от англ.] Марин Славов . - [Пловдив] : Реал, [1994] . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. The secret of inner strength / Chuck Norris

  

Сист. No: 61698

- 196 -

ИзЧ/73/76/K92 

Kunst unserer Zeit  : Malerei und Plastik : [Sammlung von Artikeln] / Sam Hunter et al ; Ubers. Ruth Henry et al . - Koln : M. DuMont Schauberg, 1966 . - 322 p. : ill., 30 l. col. ill. ; 21 cm

   Други авт.: A. Jouffroy, A. Bowness, N. Ponente, A.Cirici-Pellicer, R. Oxenaar, P. Hulten, J. Dypreau, Yoshiaki Tono, G. Romero Brest, D. Fatouros, Y. Fischer , M. Porebski, J. Kotalik, Z. Krzisnik, W. Grohmann. - Съдържа и Verzeichnis der abb., fotonachweis. - Index

  

Сист. No: 61668

- 197 -

ИзЧГр/72/P90 

Prague  : A photographic guide to Prague /  Photogr. Jiri Sourek ; Text Hana Bilkova ; Transl. Norah Hronkova . - Praha : Artfoto, 1994 . - [108] p. : col. ill. ; 21X21 cm

   

  

Сист. No: 61523

Спорт. Игри

- 198 -

ЗВ/796/799/А51 

Александров, Дориян Венков

   Па Куа Джан : Бойната стратегия в осемте посоки / Дориян Александров ; Худож. Борил Караиванов ; Кит. прев. Ли Яджюн . - София : Загер, 1993

   Съдържа и За автора

   ISBN 954-8014-06-8 

  

Сист. No: 61669

- 199 -

ЗВ/796/799/В19 

[Дванадесет] 12 фатални крачни техники от Шаолин  : Учебник / Ван Синдъ . - Варна : Център за традиционни кит. изкуства, 1993 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   Прев. и ез. на прев. неустановени

  

Сист. No: 61674

- 200 -

22877 

Герон, Ема Йомтова и др.

   Мотивация при физическата дейност и спорта : Ч. 1 - / Ема Герон, Юлия Мутафова-Заберска . - София : НСА Прес, 2004- . - 20 см

   

   Ч. 1. Фактори на мотивацията /  [Предг.  Юлия Мутафова] . - 2004 . - 242 с. : с табл., диагр.

   На гърба на кор. биогр. данни за авт. - Авт. на предг. отбелязана на с. 9. - Библиогр. след отд. статии. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-718-116-5 

  

Сист. No: 61564

- 201 -

С2/796/799/Б94 

Бъчваров, Михаил Йорданов

   Тематичен речник по спортология / Михаил Бъчваров . - София : НСА Прес, 2005 . - 222 с. : с ил. ; 21 см

   Друго загл. Thematic Dictionary of Sportology. - В кн. означено 2. прераб. изд. - Термини и словосъчетания и на англ. ез. Речник на основните спортологични понятия вкл. в кн. Спортология / М. Бъчваров. - 2000. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-718-128-9 

  

Сист. No: 61556

- 202 -

22808 

Бъчваров, Михаил Йорданов

   Спортология & спортологичен анализ / Михаил Бъчваров . - София : НСА Прес, 2005 . - 33 с. : с табл., ил. ; 20 см

   Загл. на англ. ез.: Sportology & Sportological analysis / Michail Batchvarov. - Името на авт. погрешно отбелязано на кор. Michail Batchvarohv. - Библиогр. под линия. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-718-168-8 

  

Сист. No: 61736

- 203 -

ЗВ/796/799/М27, Ч2/796/799/М27ЗВ/796/799/М27; Ч2/796/799/М27

Манокиа, Пат

   [Фитнес] Fitness анатомия : Незаменим помощник в тренировките за начинаещи и напреднали / Пат Манокиа ; Прев. Анна Ганчева . - София : AMG, 2014 . - 190 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Ориг загл. Anatomy of exercise / Pat Manocchia. - Съдържа: Визуален индекс на упражненията

   ISBN 978-954-9696-05-9 

  

Сист. No: 61920

- 204 -

ЗВ/796/799/Н14 

Надал, Рафаeл и др.

   Рафа : Моята история / Рафаeл Надал, Джон Карлин ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2014 . - 264 с., [8] л. цв. ил, портр. ; 21 см

   Ориг. загл. Rafa / Rafel Nadal with John Carlin

   ISBN 978-619-164-123-9 

  

Сист. No: 61925

Езикознание

- 205 -

ЗВ/802/809/Н75 

Николова-Гълъбова, Жана Георгиева

   Немска граматика : Фонетика. Морфология. Синтаксис : За IX - XI кл. на общообраз. трудово-политехн. у-ща / Жана Николова-Гълъбова . - 4. изд . - София : Нар. просв., 1968 . - 406 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 397

  

Сист. No: 61460

- 206 -

ЗВ/802/809/С83 

Стоянов, Кирил и др.

   Лексически наръчник на немски език : За II-IV курс на техникумите и СПТУ / Кирил Стоянов, Гюнтер Алтендорф . - 2. изд . - София : Нар. просв., 1976 . - 216 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61444

- 207 -

ЗВ/808Б/Д40, С4/808Б/Д40, ФДС/80/Д40, Хр/808Б/Д40ЗВ/808Б/Д40; С4/808Б/Д40; ФДС/80/Д40; Хр

Демиров, Сабри Р. и др.

   Българско-турски речник /  Състав. Сабри Р. Демиров, Мухидин М. Мехмедов . - София : Нар. просв., 1979 . - 427 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 61462

- 208 -

ЗВ/802/809/С31 

Селимски, Людвиг П.

   Славянски езици : Очерци и текстове / Людвиг Селимски . - София : Наука и изкуство, 1985 . - 132 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 122-131

  

Сист. No: 61686

- 209 -

ЗВ/802/809/М61 

Милошева-Стайкова, Славка Н. и др.

   Латински език : Учебник за средните мед. у-ща / Славка Милошева-Стайкова, Невяна Кралева, Невяна Георгиева Кралева . - 2. изд . - София : Наука и изкуство, 1990 . - 211 с. : с табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61635

- 210 -

ЗВ/808.2/С32 

Семеницкий, Святослав

   Русско-франузский разговорник / Святослав Семеницкий . - Москва : Мартин, 1999 . - 208 с. ; 17 см

   

   ISBN 5-900033-53-8 

  

Сист. No: 61665

- 211 -

С1/802/809/М61 

Милорадович, Живан М.

   Итальянско-русский, русско-итальянский словарь : Слова и их грамматические формы / Живан М. Милорадович . - 2. изд . - Москва : Вече, 2001 . - 718 с. ; 17 см . -  (Грамматичские словари)

   

   ISBN 5-7838-0281-6 

  

Сист. No: 61667

- 212 -

22889 

Мурдаров, Владко Данаилов

   Още 99 езикови съвета / Владко Мурдаров . - София : Просвета, 2003 . - 192 с. ; 21 см . -  (Поредица Родна реч)

   Показалец на разгледаните думи, форми и изрази, Показалец на разгледаните изречения. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-01-1522-1 

  

Сист. No: 61530

- 213 -

ЗВ/802/809/М37 

Маслева, Надежда

   Английски език 2 : Самоучител в диалози / Надежда Маслева . - Плевен : Грамма, 2005 . - 286 с. : с ил. ; 22 см

   Авт. отбелязан на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. е Надежда Маслева-Данчева. - Съдържа и Думи, които се използват с определени предлози, Американският и британският английски, Откъси от произведения на английски и американски автори, Правила за оформяне на бизнес кореспонденция. - Кн. е продължение на Английски език : Самоучител в диалози / Поля Кречеталска, Панайот Първанов

   ISBN 954-8805-67-7 

  

Сист. No: 61904

- 214 -

22861 

Виденов, Михаил Георгиев

   Идентификация по езика : Въз основа на съвременната българска реч / Михаил Виденов . - София : Фенея, 2007 . - 291 с. : с к. ; 21 см

   Съдържа и Кратък речник на използваните езиковедски термини. - Библиогр. с. 245-247. - Рез. на англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-9499-05-6 

  

Сист. No: 61623

- 215 -

ИзАВК1/803.0/К72 

Когъл, Пол и др.

   Разговорен немски по най-лесния начин : [АВК] / Пол Когъл, Хайнер Шенке ; Прев. и адапт. на бълг. изд. Марин Загорчев . - [София] : Skyprint, 2008 . - 44 с. ; 17 см + 3 CD

   Ориг. загл. Teach Yourself German Conversation / Paul Coggle, Heiner Schenke. - Прил. CD 1. Урок 1-5. - CD 2. Урок 6-10. - CD 3. Урок 1-10

   ISBN 978-954-390-020-6 

  

Сист. No: 61910

- 216 -

ЗВ/808Б/Т76 

Тотев, Пламен Стефанов и др.

   Цялостна подготовка за матура по български език и литература : От Ботев до Дебелянов : Тестове, подготовка за създаване на аргументативни текстове / Пламен Тотев, Миглена Севдалинова, Светослав Минчев . - [София] : Персей, 2013 . - 288 с. : с портр. ; 20 см

   Пълното име на втория авт.: Миглена Севдалинова Пецева

   ISBN 978-954-8308-81-6 

  

Сист. No: 61840

- 217 -

К/166.3/Б23 

Балкански, Тодор Георгиев

   Разселването на българите : Проучване на имената пилигрими в българската ойконимия / Тодор Балкански . - Велико Търново : Знак '94, 2014 . - 316 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 307-312

   ISBN 954-8305-38-9 

  

Сист. No: 61851

- 218 -

ЗВ/802/809/К90 

Кречеталска, Поля и др.

   Английски език : Самоучител в диалози / Поля Кречеталска, Панайот Първанов . - Плевен : Грамма, [2000] . - 285 с. : с ил. ; 22 см

   Авт. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 954-8805-31-6 

  

Сист. No: 61906

- 219 -

ЗВ/802/809/H90 

Hugo, Victor

   Bug-Jargal : [Для самостоятельного чтения студентами І-ІІ курса неяз. ВУЗ] /  D`Apres Victor Hugo ; Обраб., коммент. и словарь А. М. Каминер . - Москва : Изд. Лит. на иностр. языках, 1962 . - 128 с. ; 20 см . -  (Учебная серия для начального чтения)

   Съдържа и Vocabulaire

  

Сист. No: 61666

- 220 -

ЗВ/802/809/S20 

Sand, George

   La petite Fadette : [Роман] / George Sand ; Състав. [на адапт. текст] Николина Мишкова . - Sofia : Nar. prosv., 1964 . - 104 с. : с ил. ; 25 см

   

  

Сист. No: 61650

- 221 -

ЗВ/802/809/D29 

Deutsch  : Ein Lehrbuch fur Auslander : T. 1 - . - Leipzig : Enzyklopadie, 1988- . - 23 cm

   Изд. на Karl-Marx-Univ., Herder-Inst.

   T. 1a. 1-20 lektion : [Hauptbd.] : / Helga Dieling, et al. ; Leiter des autorekoll. und gesamtred.  Hans Lindner . - 1988 . - 288 p. : ill., 2 f. ill.

   Други авт.: K. Egerer-Moslein, R. Freyer-Wojnikova, R. Gunter, E. Jerchel-Prokopowa, F. Kempter, A. Petzschler, A. Tietze. - Alphab. Vokabelverz. ; Vornamen ; Verz. der gramm. Termini ; Sachregister

   ISBN 3-324-00034-3 

  

Сист. No: 61768

- 222 -

ЗВ/802/809/D29 

Deutsch  : Ein Lehrbuch fur Auslander : T. 1 - . - Leipzig : Enzyklopadie, 1988- . - 23 cm

   Изд. на Karl-Marx-Univ., Herder-Inst.

   T. 2 / Kurt Egerer-Moslein, et al. ; Leiter des autorekoll. und gesamtred.  Hans Lindner . - 1987 . - 304 p. : ill., 4 f. ill.

   Други авт.: R. Freyer-Wojnikova, R. Gunter, E. Prokopowa, F. Kempter, A. Petzschler, A. Tietze. - Alphab. Vokabelverz. ; Wort- und Sachregister

   ISBN 3-324-00041-6 

  

Сист. No: 61769

- 223 -

ЗВ/802/809/D29 

Deutsch  : Ein Lehrbuch fur Auslander : T. 1 - . - Leipzig : Enzyklopadie, 1988- . - 23 cm

   Изд. на Karl-Marx-Univ., Herder-Inst.

   T. 1a. Glossar : Russisch, bulgarisch, tschechisch, polnisch / Bernd Bendixen, et al. . - 1987 . - 108 p.

   Други авт.: H. Karamischewa, J. Cermakova, O. Herkelrath. - Прил. към Deutsch : Ein Lehrbuch fur Auslander : T. 1a. 1-20 lektion. - 1987

  

Сист. No: 61770

- 224 -

ЗВ/802/809/D29 

Deutsch  : Ein Lehrbuch fur Auslander : T. 1 - . - Leipzig : Enzyklopadie, 1988- . - 23 cm

   Изд. на Karl-Marx-Univ., Herder-Inst.

   ISBN 3-324-00040-8 

   T. 1b. Glossar : Russisch, bulgarisch, tschechisch, polnisch / Bernd Bendixen, et al. . - 1987 . - 104 p.

   Други авт.: H. Karamischewa, J. Cermakova, O. Herkelrath. - Прил. към Deutsch : Ein Lehrbuch fur Auslander : T. 1b. 21-40 lektion. - 1987

  

Сист. No: 61771

Литературознание

- 225 -

ЗВ/82Б.3/.4/С89 

Сугарев, Едвин Стефанов

   Българският експресионизъм : [Изследване] / Едвин Сугарев . - София : Нар. просвeта, 1988 . - 144 с. ; 20 см . -  (Поредица В света на литературата)

   

  

Сист. No: 61688

- 226 -

ЗВ/82Б/Р12 

Радев, Иван Николов и др.

   Ново ръководство за ученика по литература : ХІ клас / Иван Радев, Димитър Михайлов, Сава Василев . - Велико Търново : Слово, 2001 . - 416 с. ; 20 см

   Пълното име на втория авт. е Димитър Михайлов Иванов

   ISBN 978-954-439-706-7 

  

Сист. No: 61831

- 227 -

ЗВ/82Б/С75 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

   Литература за ХІ клас : Задължителна и профилирана подготовка / Валери Стефанов, Александър Панов . - София : Анубис, 2001 . - 383 с. : с ил., портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-335-5 

  

Сист. No: 61833

- 228 -

ЗВ/820/899/Ш97 

Шумелова, Мария Георгиева

   Ново ръководство за ученика по литература : Х клас / Мария Шумелова . - Велико Търново : Слово, 2001 . - 344 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 337-340

   ISBN 978-954-439-712-8 

  

Сист. No: 61832

- 229 -

ЗВ/820/899/Ш97 

Шурбанов, Александър Владимиров и др.

   Литература : За Х клас : Задължителна подготовка / Александър Шурбанов, Николай Звезданов, Николай Чернокожев . - София : Просвета, 2001 . - 256 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Авт. не са отбелязани на кор.

   ISBN 978-954-01-1064-6 

  

Сист. No: 61841

- 230 -

ЗВ/82Б/П57 

Плагиатството - исторично и скандално  : [Сб. статии] /  Състав., предг. Ноеми Стоичкова . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2002 . - 383 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-07-1681-0 

  

Сист. No: 61628

- 231 -

22892 

Лазарова, Ерика Георгиева

   Литературата като историческо самопознание и самосъзнание : [Моногр.] / Ерика Лазарова . - София : Архимед-ПП, 2005 . - 348 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-779-055-2 

  

Сист. No: 61526

- 232 -

22909, ЗВ/820/899/З-9822909; ЗВ/820/899/З-98

Зюскинд, Патрик

   За любовта и смъртта / Патрик Зюскинд ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - София : Унискорп, 2010 . - 64 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Класика)

   Ориг. загл. Uber Liebe und Tod / Patrick Suskind

   ISBN 978-954-330-202-4 

  

Сист. No: 62045

- 233 -

ЗВ/882/Д82 

Попиванов, Петър Радоев

   Достоевски - питания на един математик / Петър Попиванов . - София : Брип : Дума 2008, 2011 . - 168 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 160-163

   ISBN 978-954-92646-3-0 

  

Сист. No: 61500

- 234 -

ЗВ/82Б/И22, Ч1/82Б/И22ЗВ/82Б/И22; Ч1/82Б/И22

Иванова, Нели Стоянова

   Литературата за деца и формирането на читателска култура в начална училищна възраст / Нели Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 236 с. : с портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 234-236

   ISBN 978-954-07-3293-0 

  

Сист. No: 62040

- 235 -

ЗВ/82/А51 

Александрова, Донка Иванова

   Основи на реториката / Донка Александрова . - 2. прераб. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 333 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 325-330. - Рез. на бълг., англ. ез

   ISBN 978-954-07-3535-1 

  

Сист. No: 62036

- 236 -

ЗВ/82/Б56, Ч1/82/Б56ЗВ/82/Б56; Ч1/82/Б56

Божанкова, Ренета Ванкова

   Хоризонти на дигиталната литература / Ренета Божанкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 319 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 281-299. - Рез. на англ., рус. ез. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-3574-0 

  

Сист. No: 62037

- 237 -

I 1635, К/82/Я18I 1635; К/82/Я18

Зографова, Катя Цветанова

   Култът "Яворов" / Катя Цветанова Зографова . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 16 с. ; 16 дм

   Пълното име на авт. Катя Цветанова Кузмова-Зографова. - Кн. е изд. в компл. с Милев, Гео. Панихида за поета П. К. Яворов, 2013

   ISBN 978-619-7040-10-4 

  

Сист. No: 61945

- 238 -

ЗВ/82/Е43, Ч1/82/Е43ЗВ/82/Е43; Ч1/82/Е43

Еко, Умберто

   За литературата : Есета / Умберто Еко ; Прев. Мария Панева . - София : Бард, 2014 . - 285 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Sulla letteratura / Umberto Eco. - Бел. и библиогр. с. 279-284 и под линия

   ISBN 978-954-655-529-8 

  

Сист. No: 61861

- 239 -

ЗВ/820/899/В20 

Ванспанкърън, Катрин

   Кратка история на американската литература / Катрин Ванспанкърън ; Прев. Никола Найденов, Александър Долумджийски . - [Ново изд.] . - Б. м., б. г. . - 168 с. : с портр. ; 21 см

   Кор. опис. - Имената на авт. и прев. отбелязани на с. 1. - Изд. на Държавния департамент на САЩ. - Речник на използваните термини ; Азб. показалец

  

Сист. No: 61708

Чужда художествена литература

- 240 -

ЗВ/Ч820(73)/Р87 

Рот, Вероника

   Бунтовници / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2014 . - 439 с. ; 21 см . -  (Дивергенти ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Insurgent / Veronica Roth

   ISBN 978-954-27-0852-0 

  

Сист. No: 61916

- 241 -

I 1630 

Вайян, Роже

   [Триста двадесет и пет хиляди] 325 000 франка : [Роман] / Роже Вайян ; Прев. [от фр.] Ив. Иванов . - София : НС ОФ, 1956 . - 192 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 61484

- 242 -

ЗВ/Ч820/Г82 

Грийн, Греъм

   Третият човек : Роман / Греъм Грийн ; Прев. от англ. Ивайла Вълкова . - София : Нар. младеж, 1968 . - 91 с. ; 20 см . -  (Библиотека Лъч. Разузнавачески приключенски романи и повести ; 23)

   

  

Сист. No: 61574

- 243 -

ЗВ/Ч820(73)/Л82 

Лондон, Джек

   Сияйна зора : Роман / Джек Лондон ; Прев. от англ. Цветан Стоянов . - 3. изд . - София : Нар. култура, 1969 . - 312 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61678

- 244 -

22794 

Балзак, Оноре дьо

   Търсене на абсолютното : [Роман] / Оноре дьо Балзак ; Прев. от фр. Пенчо Симов ; [С послесл. от Симеон Хаджикосев] . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1972 . - 211 с. ; 20 см

   Ориг. загл. La recherche de l`absolu

  

Сист. No: 61512

- 245 -

ЗВ/Ч840/С75 

Стендаль, Фредерик

   Ванина Ванини : Итальянские хроники / Фредерик Стендаль ; Перев. с фр.  . - Москва : Художественная литература, 1972 . - 240 с. ; 20 см . -  (Народная библиотека)

   

  

Сист. No: 61489

- 246 -

22805, ЗВ/Ч/Д55 

ал-Дилими, Абдул Сатар

   Другото пристанище : Лирика / Абдул Сатар ал-Дилими . - София : ДВИ, 1973 . - 87 с. ; 20 см

   Прев. са направени от авт. от ръкоп. и са лит. оформени от И. Коларов, Е. Всеволодова, Н. Николов, Х. Черняев, Н. Вълчев, М. Берберов, В. Асенов, Г. Ленков, М. Цоневски, В. Раковски, Л. Станчев, Д. Дамянов, Б. Димитров, Н. Кехлибарева, С. Бакърджиев, Д. Исаева. - С автогр. за акад. П. Кендеров

  

Сист. No: 61728

- 247 -

22795 

Кадаре, Исмаил

   Хроника на камък : Роман / Исмаил Кадаре ; Прев. от алб. Евгения Кисова . - София : Нар. култура, 1975 . - 200 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Kronike ne gur

  

Сист. No: 61514

- 248 -

ЗВ/Ч894.35/Н60 

Несин, Азиз

   Кралят на футбола : Роман / Азиз Несин ; Прев. от тур. Азиз Джелил . - София : Медицина и физкултура, 1976 . - 207 с. ; 20 см . -  (Поредица Стадион. Спортни романи и повести)

   Ориг. загл. Gol kralt

  

Сист. No: 61643

- 249 -

ЗВ/Ч820/Д51 

Джером, Джером К.

   Трое в одной лодке : Рассказы / Джером К. Джером ; Перев. с англ. М. Донский, Э. Линецкая . - Москва : Художественная литература, 1977 . - 365 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61487

- 250 -

ЗВ/Ч820(73)-31/О-97, ЗВ/Ч820(73)/О-97 

О'Хара, Джон

   Свидание в Саммаре ; Дело Локвудов : Романы / Джон О'Хара ; Пер. с англ.  ; Предисл. А. Мулярчика . - Москва : Худож. лит., 1979 . - 719 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61759

- 251 -

ЗВ/Ч877.4/П22 

Парадисис, Александр

   Жизнь и деятелность Балтазара Коссы, папа Йоанн ХХІІІ : [Док. роман] / Александр Парадисис ; [Пер. А. Сенкевича] ; Послесл. М. Возчикова . - Минск : Беларусь, 1980 . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 220-223

  

Сист. No: 61760

- 252 -

ЗВ/Ч830/Р23 

Разкази от ГДР  : Сборник /  Прев. от нем. Анна Лилова и др ; Ред. колегия Методи Веселинов и др ; Състав. Недялка Попова ; [С предг. от Федя Филкова] . - София : Нар. култура, 1983 . - 447 с. ; 20 см

   Други прев. : Н. Попова, Кр. Михайлова, Р. Стоева, А. Колева, Н. Пеевска, Ф. Филкова, А. Евтимова, Р. Абрашева, А. Методиева, В. Генева, Л. Илиев, Ив. Пенев, Ст. Начев, П. Калевска, Д. Байнова, М. Стайнова, Св. Денева, И. Илиева, В. Петрова, Б. Вълчев, Б. Вълчева, П. Владова, Ал. Андреев, Т. Иванова ; Прев. Н. Пеевска известна като Нина Василева Пеевска-Филипова ; Други ред. : Н. Попова, Ер. Гечева

  

Сист. No: 61513

- 253 -

ЗВ/Ч840/Ш21 

Шампион, Жана

   Братя Монториан : Роман / Жана Шампион ; Прев. от фр. Констанца Дянкова ; [С послесл. от Венко Христов] . - София : БЗНС, 1985 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Les freres Montaurian / Jeanne Champion

  

Сист. No: 61648

- 254 -

ЗВ/Ч840/Д91 

Дрюон, Морис

   Отровите на короната ; Законът на мъжете : [Романи] / Морис Дрюон ; Прев. от фр. Никола Георгиев, Лилия Сталева . - София : ОФ, 1988 . - 583 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Les poisons de la couronne ; La loi des males / Maurice Druon. - В кн. означено 2. изд. - Кн. са от поредицата Прокълнатите крале

  

Сист. No: 61721

- 255 -

ЗВ/Ч882/Ш76 

Шмельов, Иван

   Човекът от ресторанта : Повест / Иван Шмельов ; Прев. от рус. Татяна Горчивкина . - София : Профиздат, 1990 . - 173 с. ; 16 см . -  (Библиотека Факел)

   

  

Сист. No: 61691

- 256 -

ЗВ/Ч820/К78 

Колинс, Уилки

   Жената в бяло : Роман / Уилки Колинс ; Прев. от англ. Мариана Шипковенска . - 3. изд . - София : Златорогъ, 1991 . - 464 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Woman in White / Wilkie Collins

  

Сист. No: 61684

- 257 -

ЗВ/Ч850/П56 

Питигрили

   [Осемнадесет] 18 каратова девственица : Роман / Питигрили ; [Прев. от итал.]  . - София : АнКо, 1991 . - 168 с. ; 20 см . -  (Библиотека Амур ; 1)

   Ориг. загл. La vergine a 18 karati. - Истинското име на авт. е Дино Сегре

  

Сист. No: 61689

- 258 -

ЗВ/Ч839.7/Б37 

Бенгтсон, Франс

   Червения змей / Франс Бенгтсон ; Прев. от англ. Анелия Капсарова ; Предг. Майкъл Мейър . - София : Нар. култура, 1992 . - 464 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The tong Ships / Frans G. Bengtsson

  

Сист. No: 61479

- 259 -

ЗВ/Ч820(73)/В57 

Видал, Гор

   Холивуд : [Роман] / Гор Видал ; Прев. от англ. Венета Маринова . - София : Интерпринт, 1992 . - 640 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Hollywood / Gore Vidal

   ISBN 954-8026-08-2 

  

Сист. No: 61475

- 260 -

ЗВ/Ч860/Г77 

Грандес, Алмудена

   Възрастите на Лулу / Алмудена Грандес ; Прев. [от исп.] София Каталан . - 2. изд . - София : Незир, 1992 . - 191 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Las edades de Lulu / Almudena Grandes

   ISBN 954-8088-01-0 

  

Сист. No: 61569

- 261 -

ЗВ/Ч820/Д35 

Декстър, Колин

   Сенки в здрача : [Кримин. роман] / Колин Декстър ; Прев. от англ. Станислава Вергилова-Барух . - София : Абагар Холдинг, 1992 . - 264 с. ; 20 см . -  (Абагар Крими ; 6)

   Ориг. загл. The jewel that was ours / Colin Dexter

   ISBN 954-8004-55-0 

  

Сист. No: 61433

- 262 -

ЗВ/Ч820(73)/К77 

Колдуел, Тейлър

   Границите на невинността : Роман : В 3 ч. / Тейлър Колдуел ; Прев. [от англ.] Елисавета Консулова-Вазова . - [2. изд.] . - Варна : АЛ, 1992 . - 20 см . -  (Романи за любов, омраза и фатални страсти ; 8)

   

   Ч. 3 . - 1992 . - 221 с.

   

   ISBN 954-8005-38-7 

  

Сист. No: 61532

- 263 -

ЗВ/Ч840/Р67 

Ришбург, Емил

   Воденичарската усойка : Роман : В 2 т. / Емил Ришбург ; Прев. [от фр.] Т. С. Тодоров . - [3. изд.] . - Варна : АЛ, 1992 . - 20 см

   Ориг. загл. La fauvette de moulin

   Т. 1 . - 464 с.

   

   ISBN 954-8005-22-0 

  

Сист. No: 61695

- 264 -

ЗВ/Ч840/Р67 

Ришбург, Емил

   Чародейката : Роман / Емил Ришбург ; [Прев. от фр.]  . - Sofia : M.-L. ; Варна : АЛ, 1992 . - 336 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-8005-49-2 

  

Сист. No: 61705

- 265 -

ЗВ/Ч840/Б37 

Бенцони, Жюльетта

   Кречет : Роман / Жюльетта Бенцони ; Пер. с фр. М. С. Мосина . - Москва : Аква, 1993 . - 416 с. ; 21 см . -  (Жемчужина)

   Кор. загл. Кречет. Верхняя Саванна. - Кн. 2 из Кречет туманов. - Изд. подг. совместно с Ада, Крона, Россич

   ISBN 5-7794-0126-8 

  

Сист. No: 61720

- 266 -

ЗВ/Ч820(73)/Д50 

Дженингс, Дийн

   Бъгси : Роман / Дийн Дженингс ; Прев. от англ. Мариана Мелнишка, Ирена Алексиева . - София : Пионер-Ананда, 1993 . - 222 с. ; 20 см

   Ориг. загл. We only kill each other / Dean Jennings

   ISBN 954-8051-12-5 

  

Сист. No: 61700

- 267 -

ЗВ/Ч820/Е39 

Еймис, Кингсли

   Момиче на 20 : [Роман] / Кингсли Еймис ; Прев. от англ. Юлия Бучкова . - София : Весела Люцканова, 1993 . - 253 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Girl, 20 / Kingsley Amis. - Прев. известна като Юлия Петрова Бучкова-Малеева

  

Сист. No: 61744

- 268 -

ЗВ/Ч820/Л74 

Лобсанг Рампа, Т.

   Отшелника : [Роман] / Т. Лобсанг Рампа ; Прев. [от фр.] Вержиния Софоклиева . - София : Астрала, 1993 . -  (Мистика и мистерия. Световни романи ; 2)

   Прев. от англ. изд. The Nermit / Lobsang Rampa ; Ориг. загл. на хинди

   ISBN 954-562-011-0 

  

Сист. No: 61732

- 269 -

ЗВ/Ч820(73)/Н66 

Нигро, Дебора М.

   Шърли : [Роман] / Дебора М. Нигро ; Прев. [от англ.] Ани Съева . - В. Търново : Слово, 1993 . - 108 с. ; 20 см . -  (Любовни романи. С имена на жени ; 9)

   Ориг. загл. The New Shirley March / Debora M. Nigro

   ISBN 954-439-102-9 

  

Сист. No: 61739

- 270 -

ЗВ/Ч820/Ф72 

Форсайт, Фредерик

   Досието O.D.E.S.S.A : Роман / Фредерик Форсайт ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Нар. култура, 1993 . - 272 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The O.D.E.S.S.A File / Frederick Forsyth

   ISBN 954-04-0051-1 

  

Сист. No: 61481

- 271 -

ЗВ/Ч820(73)/Б77 

Брандуейн, Ребека

   Сърце под маска : Роман / Ребека Брандуейн ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева . - София : Ирис, 1994 . - 314 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи. Премия)

   Прев. е направен от нем. изд. ; Ориг. загл. Disire in disguise / Rebecca Brandewyne. - В библиогр. каре авт. погрешно означена Ребека Брабдуейн

   ISBN 954-445-012-8 

  

Сист. No: 61702

- 272 -

ЗВ/Ч820(73)/Г80 

Греъм, Хедър

   Любовницата на корсаря : [Роман] / Хедър Греъм ; Прев. [от англ.] Андрей Крупев . - София : Ирис, 1994 . - 349 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 21)

   Ориг. загл. A Pirate's pleasure / Heather Graham

   ISBN 954-445-019-9 

  

Сист. No: 61722

- 273 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Чудноватият дом : [Кримин. роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Ленко Костов . - София : Абагар Холдинг, 1994 . - 205 с. ; 20 см . -  (Абагар Крими ; 33)

   Ориг. загл. Crooked House / Agatha Christie

   ISBN 954-584-112-5 

  

Сист. No: 61434

- 274 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Ледена страст : Роман / Нора Робъртс ; Прев. [от англ. ез.] Ива Балканска . - София : Ведрина, 1994 . - 384 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Sweet revenge / Nora Roberts

   ISBN 954-404-058-7 

  

Сист. No: 61826

- 275 -

ЗВ/Ч820(73)/Х96 

Хърбърт, Франк

   Кошерът на Хелстрьом : [Роман] / Франк Хърбърт ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 1994 . - 320 с. ; 20 см . -  (Избрана световна фантастика ; 16)

   Ориг. загл. Hellstrom`s hive / Frank Herbert

  

Сист. No: 61724

- 276 -

ЗВ/Ч820(73)/Б43 

Беър, Грег

   Еон : [Роман] / Грег Беър ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 1995 . - 480 с. ; 20 см . -  (Избрана световна фантастика ; 18)

   Ориг. загл. Eon / Greg Bear

  

Сист. No: 61725

- 277 -

ЗВ/Ч820(73)/З-52 

Зелазни, Роджър

   Господарят на сънищата : Роман / Роджър Зелазни ; Прев. [от англ.] Тинко Трифонов ; [С предг. от Милан Асадуров] . - [Бургас] : Офир, 1995 . - 196 с. ; 20 см . -  (Библиотека Фантастика ; 006)

   Ориг. загл. Тhe draem master / Roger Zelazni

  

Сист. No: 61735

- 278 -

ЗВ/Ч820(73)/С12 

Саберхаген, Фред Томас

   Машина-убиец : Роман / Фред Саберхаген ; Худож. Фред Томас Саберхаген ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - Бургас : Офир, 1995 . - 249 с. ; 20 см . -  (Библиотека Фантастика. Войните на бъдещето ; 007)

   Кн. е роман от сер. Берсеркер

  

Сист. No: 61687

- 279 -

ЗВ/Ч830/Х60 

Холбайн, Волфганг

   В руините на Париж : [Роман] / Волфганг Холбайн ; Прев. от нем. Людмила Иванова . - Габрово : Калпазанов, 1995 . - 158 с. ; 20 см . -  (Черити ; 4)

   Ориг. загл. In der Ruinen von Paris / Wolfgang Hohlbein

   ISBN 954-17-0097-7 

  

Сист. No: 61734

- 280 -

ЗВ/Ч820(73)/С13 

Саймък, Клифърд Д.

   Върколак : [Роман] / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 1996 . - 160 с. ; 20 см . -  (Колекция Клифърд Саймък)

   Ориг. загл. The werewolf principle / Clifford Simak

  

Сист. No: 61701

- 281 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш50 

Шекли, Робърт

   Обмен на разуми : [Роман] / Робърт Шекли ; Прев. [от англ.] Иван Мадански . - София : Камея, 1996 . - 160 с. ; 20 см . -  (Библиотека Фантастика ; 12)

   Ориг. загл. Mindswap / Robert Sheckley

   ISBN 954-8340-13-5 

  

Сист. No: 61740

- 282 -

ЗВ/Ч882/Н46 

Незнански, Фридрих

   Кралят на казиното / Фридрих Незнански ; Прев. от рус. Минка Златанова . - София : Атика, 1999 . - 383 с. ; 20 см . -  (Ченге)

   Ориг. загл. Король казино / Фридрих Незнанский

   ISBN 954-729-051-7 

  

Сист. No: 61436

- 283 -

ЗВ/Ч820(73)/М19 

Маклейн, Шърли

   Камино : Пътуване на духа / Шърли Маклейн ; Прев. от англ. Лидия Шведова . - София : Обсидиан, 2000 . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The camino / Shirley Maclaine. - Съдържа и За авторката

   ISBN 954-8240-92-0 

  

Сист. No: 61704

- 284 -

ЗВ/Ч840/Б22 

Балзак, Оноре дьо

   Дядо Горио / Оноре дьо Балзак ; Прев. от фр. Димитър Полянов . - [6. изд.] . - София : Пан, 2003 . - 286 с. ; 20 см . -  (Книги за ученика)

   Ориг. загл. Le pere Goriot. - Димитър Полянов - псевд. на Димитър Иванов Попов. - 1. изд. 1946 на изд. Лъч. - Офс. изд.

   ISBN 954-657-480-5 

  

Сист. No: 61830

- 285 -

ЗВ/Ч820(73)/К68 

Кнаак, Ричард А.

   Денят на дракона : [Фантаст. роман] / Ричард А. Кнаак . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2006 . - 368 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Day of the Dragon / Richard A. Knaak. - 1. изд. 2002 на изд. Серпис. - Офс. изд.

   ISBN 978-954-26-0423-5 

  

Сист. No: 61829

- 286 -

ЗВ/Ч820/Б39 

Берниер, Луис де

   Мандолината на капитан Корели / Луис де Берниер ; Прев. [от англ.] Емилия Масларова . - София : Бард, 2007 . - 543 с. ; 21 см . -  (Библиотека Елит)

   Ориг. загл. Capitan Corelli's mandolin / Louis de Bernieres

   ISBN 978-954-585-814-7 

  

Сист. No: 61862

- 287 -

ЗВ/Ч885.0/В16 

Вайнер, Рихард

   Апатичният зрител : Ранни разкази / Рихард Вайнер ; Прев. от чеш. Зорница Хаджидимитрова . - София : Стигмати ; Бохемия клуб, 2007 . - 54 с. ; 18 см . -  (Малка чешка библиотека)

   Прев. по Skleb ; Litice ; Netecny divak. - Съдържа и Рихард Вайнер (1884-1937) / З. Хаджидимитрова

   ISBN 978-954-336-027-7 

  

Сист. No: 62028

- 288 -

ЗВ/Ч820(73)/Г18 

Галиано, Антъни

   Ченге на плажа / Антъни Галиано ; Прев. [от англ.] Анна Христова . - София : Бард, 2009 . - 252 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Straits of fortune / Anthony Gagliano. - Пълното име на прев. е Анна Христова Николова

   ISBN 978-954-655-047-7 

  

Сист. No: 61863

- 289 -

ЗВ/Ч820(73)/К94 

Купър, Глен

   Библиотеката на мъртвите / Глен Купър ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2009 . - 381 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Library of the dead / Glenn Cooper

   ISBN 978-954-655-032-3 

  

Сист. No: 61867

- 290 -

ЗВ/Ч820(73)/Р87 

Рот, Филип

   Човешкото петно / Филип Рот ; Прев. от англ. Надежда Радулова . - София : Алтера, 2009 . - 296 с. ; 21 см . -  (Световни романи)

   Ориг. загл. The human stain / Philip Rot

   ISBN 978-954-9757-18-7 

  

Сист. No: 61852

- 291 -

ЗВ/Ч820(73)/Б77 

Брандън, Натаниъл

   Моите години с Айн Ранд / Натаниъл Брандън ; Прев. от англ. Петьо Ангелов . - София : Изток-Запад, 2010 . - 471 с. ; 22 см . -  (Колекция Натаниъл Брандън)

   Ориг. загл. My years with Ayn Rand / Nathaniel Branden. - Натаниъл Брандън псевд. на Нейтън Блументал

   ISBN 978-954-321-783-0 

  

Сист. No: 61949

- 292 -

22911, ЗВ/Ч882/Н1222911; ЗВ/Ч882/Н12

Набоков, Владимир Владимирович

   Оригиналът на Лаура : Умирането е забавно / Владимир Набоков ; Прев. от англ. Людмил Люцканов ; Под ред., [с предг.] на Дмитрий Набоков . - София : Фама, 2010 . - 295 с. : факс., 1 л. портр. ; 24 см

   Ориг. загл. The original of Laura (Daying is fun) / Vladimir Nabokov. - Съдържа парал. факс. текст на англ. ез

   ISBN 978-954-597-383-3 

  

Сист. No: 62049

- 293 -

ЗВ/Ч830(494)/М49 

Мерсие, Паскал

   Леа / Паскал Мерсие ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Enthusiast, 2011 . - 238 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Lea / Pascal Mercier. - Паскал Мерсие - псевд. на авт. Петер Бири

   ISBN 978-954-8657-61-7 

  

Сист. No: 61924

- 294 -

ЗВ/Ч882/Б40 

Берсенева, Анна

   Ревнива печал / Анна Берсенева ; Прев. от рус. Красимира Стоичкова . - София : Millenium, 2012 . - 368 с. ; 20 см . -  (Под знака на любовта)

   Ориг. загл. Ревнивая печаль / Анна Берсенева. - Анна Берсенева - псевд. на Татяна Александровна Сотникова

   ISBN 978-954-515-185-9 

  

Сист. No: 62006

- 295 -

ЗВ/Ч882/Б40 

Берсенева, Анна

   Слабостите на силната жена / Анна Берсенева ; Прев. от рус. Ася Григорова . - София : Millenium, 2012 . - 416 с. ; 20 см . -  (Под знака на любовта)

   Ориг. загл. Слабости сильной женщины / Анна Берсенева. - Анна Берсенева - псевд. на Татяна Александровна Сотникова

   ISBN 978-954-515-179-8 

  

Сист. No: 62007

- 296 -

ЗВ/Ч820(73)/Б85 

Буковски, Чарлс

   Жени / Чарлс Буковски ; Прев. от англ. Богдан Русев . - 2. изд . - София : Фама, 2012 . - 336 с. ; 21 см . -  (Класика)

   Ориг. загл. Women / Charles Bukowski

   ISBN 978-954-597-447-2 

  

Сист. No: 62048

- 297 -

22900, ЗВ/Ч820/Е5322900; ЗВ/Ч820/Е53

Елиът, Джордж

   Мидълмарч / Джордж Елиът ; Прев. от англ. Весела Кацарова . - София : Колибри, 2012 . - 880 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. Middlemarch: A study of provincial life / George Eliot. - Джордж Елиът - псевд. на Мери Ан Евънс

   ISBN 978-619-150-041-3 

  

Сист. No: 61987

- 298 -

ЗВ/Ч820/Х49 

Хил, Мелиса

   Малка кутийка от Тифани : [Роман] / Мелиса Хил ; Прев. Евелина Пенева . - София : Кръгозор, 2012 . - 311 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Something from Tiffany`s / Melissa Hill

   ISBN 978-954-771-290-4 

  

Сист. No: 61876

- 299 -

ЗВ/Ч830(436)/А37 

Айдлиц, Валтер

   Непознатата Индия : На поклонение в един забравен свят / Валтер Айдлиц ; Прев. на бълг. Радха Мадан Мохан Деви Даси . - София : Българска веда асоциация, 2013 . - 174 с. : с ил. ; 21 см

   Без сведение за ориг. загл. - Авт. известен и като Вамандас. - Съдържа и предг. и послесл. от изд.

  

Сист. No: 61473

- 300 -

ЗВ/Ч892.4К52 

Керет, Етгар

   Асамтой / Етгар Керет ; Прев. от англ. Милена Варзоновцева . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 156 с. ; 21 см . -  (Кратки разкази завинаги)

   Ориг. загл. The nimrod flipout / Etgar Keret

   ISBN 978-954-491-899-6 

  

Сист. No: 61935

- 301 -

ЗВ/Ч820(73)/Л70 

Лихейн, Денис

   Те живеят в нощта / Денис Лихейн ; Прев. [от англ.] Катя Христова . - София : Intense, 2013 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Live by night / Dennis Lehane

   ISBN 978-954-783-191-9 

  

Сист. No: 61962

- 302 -

22907, ЗВ/Ч-2/М8222907; ЗВ/Ч-2/М82

Молиер, Жан-Батист

   Пиеси : В 3 т. / Жан-Батист Молиер ; Ил. Франсоа Буше ; Прев. Кирил Кадийски . - [София] : Нов Златорог, 2013 . - 20 см

   Ориг. загл. Euvres de Moliere

   Т. 1. Занесеният или Всичко наопаки ; Любовна досада ; Смешните аристократки ; Сганарел или Мнимият рогоносец ; Дон Гарсия Наварски . - 440 с. : с ил., портр.

   Съдържа и Молиер - отдавнашен и съвременен / Любомир Тенев. - Биогр. данни за прев. ; Библиогр. на бълг. преводи на произведения от Ж.-Б. Молиер / Любен Прангов

   ISBN 978-954-492-235-1 

  

Сист. No: 62009

- 303 -

22907, ЗВ/Ч-2/М8222907; ЗВ/Ч-2/М82

Молиер, Жан-Батист

   Пиеси : В 3 т. / Жан-Батист Молиер ; Ил. Франсоа Буше ; Прев. Кирил Кадийски . - [София] : Нов Златорог, 2013 . - 20 см

   Ориг. загл. Euvres de Moliere

   Т. 2. Тартюф ; Училище за мъже ; Училище за жени ; Критика на `Училище за жени` ; Версайски експромт . - 400 с. : с ил., портр.

   

   ISBN 978-954-492-236-8 

  

Сист. No: 62012

- 304 -

22907, ЗВ/Ч-2/М8222907; ЗВ/Ч-2/М82

Молиер, Жан-Батист

   Пиеси : В 3 т. / Жан-Батист Молиер ; Ил. Франсоа Буше ; Прев. Кирил Кадийски . - [София] : Нов Златорог, 2013 . - 20 см

   Ориг. загл. Euvres de Moliere

   Т. 3. Мизантроп ; Дон Жуан или Каменният гост ; Досадниците ; Брак по принуда ; Мнимият болен . - 447 с. : с ил., портр.

   Съдържа и Молиер - живот в дати

   ISBN 978-954-492-237-5 

  

Сист. No: 62013

- 305 -

ЗВ/Ч830/М97 

Мьорс, Валтер

   Градът на сънуващите книги : Eдин роман от Замония на Змей Митоблудни / Валтер Мьорс ; Прев. Светкко О'Славев . - София : Оргон, 2013 . - 496 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Die Stadt der traumenden Bucher / Walter Moers

   ISBN 978-954-92966-3-1 

  

Сист. No: 62016

- 306 -

22912, ЗВ/Ч820/О-7422912; ЗВ/Ч820/О-74

Оруел, Джордж

   Фермата на животните / Джордж Оруел ; Прев. от англ. Албена Димитрова . - София : Фама, 2013 . - 112 с. ; 21 см . -  (Класика)

   Ориг. загл. Animal farm / George Orwell

   ISBN 978-954-597-476-2 

  

Сист. No: 62050

- 307 -

ЗВ/Ч891.62/С51 

Сомърс, Иън

   Дарба за един милион долара : Роман / Иън Сомърс ; Прев. Емил Минчев . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Million dollar gift / Ian Somers

   ISBN 978-619-7040-11-1 

  

Сист. No: 61883

- 308 -

ЗВ/Ч839.6/Ф19 

Фалдбакен, Кнут

   Границата : Криминален роман / Кнут Фалдбакен ; Прев. Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 288 с. ; 20 см . -  (Crime)

   Ориг. загл. Grensen / Knut Faldbakken

   ISBN 978-619-7040-04-3 

  

Сист. No: 61880

- 309 -

ЗВ/Ч839.6/Ф19 

Фалдбакен, Кнут

   Нощен мраз : Криминален роман / Кнут Фалдбакен ; Прев. Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 288 с. ; 20 см . -  (Crime)

   Ориг. загл. Natterfrost / Knut Faldbakken

   ISBN 978-619-7040-06-7 

  

Сист. No: 61881

- 310 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф27 

Фаулър, Терез Ан

   Романът на Зелда Фицджералд / Терез Ан Фаулър ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Обсидиан, 2013 . - 447 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Z: A novel of Zelda Fitzgerald / Therese Anne Fowler

   ISBN 978-954-769-335-7 

  

Сист. No: 62014

- 311 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф76 

Франзен, Джонатан

   Свобода / Джонатан Франзен ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2013 . - 487 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Freedom / Jonathan Franzen

   ISBN 978-619-150-166-3 

  

Сист. No: 61992

- 312 -

ЗВ/Ч820/Х60 

Хол, Таркуин

   Случаят с изчезналата прислужница / Таркуин Хол ; Прев. от англ. Диляна Пчелова . - София : Вакон, 2013 . - 287 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The case of the missing servant / Targuin Hall

   ISBN 978-954-9535-58-7 

  

Сист. No: 61868

- 313 -

22904, ЗВ/Ч-2/Ш7822904; ЗВ/Ч-2/Ш78

Шмит, Ерик-Еманюел

   Театър 2 / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. от фр. Снежина Русинова-Здравкова . - Плевен : Lege Artis, 2013 . - 395 с. ; 22 см . -  (Поредица Безкрайна проза)

   Ориг. загл. La nuit de valognes ; Petits crimes conjugaux ; Mes evangiles ; La tectonique des sentiments / Eric-Emmanuel Schmitt. - Съдържа: Жените срещу Дон Жуан ; Моите евангелия ; Тектоника на чувствата ; Дребни брачни престъпления

   ISBN 978-954-8311-37-3 

  

Сист. No: 62000

- 314 -

ЗВ/Ч820(73)/Ъ 

Ървинг, Джон

   В един човек : Роман / Джон Ървинг ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2013 . - 560 с. ; 21 см

   Ориг. загл. In one person / John Irving

   ISBN 978-954-769-344-9 

  

Сист. No: 62015

- 315 -

ЗВ/Ч820/Б39 

Берниер, Луис де

   Сеньор Виво и Наркобарона / Луис де Берниер ; Прев. от англ. Емилия Л. Масларова . - София : Лабиринт, 2014 . - 296 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Senor Vivo and the Coca Lord / Louis de Bernieres

   ISBN 978-619-7055-10-8 

  

Сист. No: 61997

- 316 -

ЗВ/Ч830(494)/В18 

Валзер, Роберт

   Разходката / Роберт Валзер ; Прев. от нем. Мария Добревска . - София : КХ - Критика и Хуманизъм, 2014 . - 127 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Der Spaziergang / Robert Walser. - Съдържа и Защо Роберт Валзер беше и продължава да бъде толкова важен? / Джорджо Агамбен ; Разходката се случва / Мария Добревска

   ISBN 978-954-587-179-5 

  

Сист. No: 61994

- 317 -

22899, ЗВ/Ч820(73)/В8322899; ЗВ/Ч820(73)/В83

Вонегът, Кърт

   Цветница : Автобиографичен колаж / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Герасим Й. Славов . - София : Колибри, 2014 . - 327 с. ; 20 см . -  (Модерна класика)

   Ориг. загл. Palm Sunday / Kurt Vonnegut

   ISBN 978-619-150-310-0 

  

Сист. No: 61983

- 318 -

ЗВ/Ч820/Г18 

Галбрейт, Робърт

   Копринената буба : [Криминален роман] / Робърт Галбрейт ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2014 . - 495 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Silkworm / Robert Galbraith. - Робърт Галбрейт - псевд. на Джоан К. Роулинг

   ISBN 978-619-150-445-9 

  

Сист. No: 61878

- 319 -

ЗВ/Ч820(73)/Г82 

Грийн, Джон и др.

   Сняг вали : Три романтични истории / Джон Грийн, Морийн Джонсън, Лорън Миракъл ; Прев. от англ. Силвия Желева . - София : Егмонт, 2014 . - 328 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Let it Snow : The Jubilee Express / Maureen Johnson ; A Cheertastic Christmas Miracle / John Green ; The Patron Saint of Pigs / Lauren Myracle. - Съдържа: Историята на Джубили / Морийн Джонсън ; Мажоретно-фантастично коледно чудо / Джон Грийн ; Светецът-покровител на прасетата / Лорън Миракъл

   ISBN 978-954-27-1346-3 

  

Сист. No: 61895

- 320 -

ЗВ/Ч820(73)/Д25 

Дашнър, Джеймс

   Лабиринтът : [Кн.] 1 - / Джеймс Дашнър ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2014 . - 21 см

   

   [Кн.] 1. Невъзможно бягство . - 2014 . - 351 с.

   Ориг. загл. The maze runner / James Dashner

   ISBN 978-954-655-462-8 

  

Сист. No: 61865

- 321 -

ЗВ/Ч820(73)/З-51 

Зевин, Габриел

   Книжарничката на острова : [Роман] / Габриел Зевин ; Прев. Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2014 . - 206 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Storied Life of A. J. Fikry / Gabrielle Zevin

   ISBN 978-954-771-326-0 

  

Сист. No: 61875

- 322 -

ЗВ/Ч820(73)/З-98 

Зюсман, Пол

   Последните думи на Рафаел Игнейшъс Финикс : [Роман] / Пол Зюсман ; Прев. Венцислав Божилов . - София : Бард, 2014 . - 396 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. The Final Testimony of Raphael Ignatius Phoenix / Paul Sussman. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-537-3 

  

Сист. No: 61908

- 323 -

ЗВ/Ч850/К23 

Камилери, Андреа

   Гласът на цигулката : Комисарят Монталбано действа по ноти / Андреа Камилери ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Книгопис, 2014 . - 208 с. ; 20 см . -  (Криминална колекция)

   Ориг. загл. La voce del violino / Andrea Camelleri

   ISBN 978-619-7067-32-3 

  

Сист. No: 61976

- 324 -

ЗВ/Ч820/К44 

Картър, Крис

   Престъпен ум : [Криминален роман] / Крис Картър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2014 . - 342 с. ; 20 см . -  (Ератрилър)

   Ориг. загл. An Evil Mind / Chris Carter. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-307-2 

  

Сист. No: 61892

- 325 -

ЗВ/Ч839.3/К87 

Кох, Херман

   Вечерята : [Роман] / Херман Кох ; Прев. от нидерл. Мария Енчева . - София : Колибри, 2014 . - 296 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Het diner / Herman Koch

   ISBN 978-619-150-363-6 

  

Сист. No: 61877

- 326 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Крауч, Блейк

   Пайнс : Живи или мъртви / Блейк Крауч ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - София : Бард, 2014 . - 315 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Pines / Blake Crouch

   ISBN 978-954-655-475-8 

  

Сист. No: 61866

- 327 -

ЗВ/Ч820(94)/М19 

Маккълоу, Колийн

   Време за мечти : [Роман] / Колийн Маккълоу ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Ера, 2014 . - 422 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Bittersweet / Colleen McCullough. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-301-0 

  

Сист. No: 61891

- 328 -

ЗВ/Ч840/М34 

Мартен-Люган, Анес

   Щастливите хора четат и пият кафе / Анес Мартен-Люган ; Прев. от фр. Весела Шумакова . - София : Ера, 2014 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Les gens heureux lisent et boivent du cafe / Agnes Martin-Lugand

   ISBN 978-954-389-272-3 

  

Сист. No: 61928

- 329 -

ЗВ/Ч820(73)/П28, ФД/Ч820(73)/П28ЗВ/Ч820(73)/П28; ФД/Ч820(73)/П28

Патерсън, Джеймс

   Ангелският експеримент / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 383 с. ; 21 см . -  (Максимум Райд ; Кн. 1)

   Ориг. загл. The angel experiment

   ISBN 978-954-27-1147-6 

  

Сист. No: 61912

- 330 -

ЗВ/Ч820(73)/П28, ФД/Ч820(73)/П28ЗВ/Ч820(73)/П28; ФД/Ч820(73)/П28

Патерсън, Джеймс

   Училището свърши - завинаги / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 383 с. ; 21 см . -  (Максимум Райд ; Кн. 2)

   Ориг. загл. School out - forever

   ISBN 978-954-27-1201-5 

  

Сист. No: 61913

- 331 -

ЗВ/Ч820(73)/П28, ФД/Ч820(73)/П28ЗВ/Ч820(73)/П28; ФД/Ч820(73)/П28

Патерсън, Джеймс

   Спасяването на света и други екстремни спортове / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 376 с. ; 21 см . -  (Максимум Райд ; Кн. 3)

   Ориг. загл. Saving the World and Other Extreme Sports

   ISBN 978-954-27-1230-5 

  

Сист. No: 61914

- 332 -

ЗВ/Ч882/П80 

Потьомкин, Александър

   Заробване : Роман : Съчинение, адресирано до самия мен / Александър Потьомкин ; Прев. от рус. Таня Кольовска . - София : Анубис, 2014 . - 376 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-426-974-6 

  

Сист. No: 61853

- 333 -

ЗВ/Ч820(73)/Р87 

Рот, Вероника

   Дивергенти / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2014 . - 416 с. ; 21 см . -  (Дивергенти ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Divergent / Veronica Roth

   ISBN 978-954-27-0747-9 

  

Сист. No: 61915

- 334 -

ЗВ/Ч820(73)/Р87 

Рот, Вероника

   Предани / Вероника Рот ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт България, 2014 . - 432 с. ; 21 см . -  (Дивергенти ; Кн. 3)

   Ориг. загл. Allegiant / Veronica Roth

   ISBN 978-954-27-1078-3 

  

Сист. No: 61917

- 335 -

ЗВ/Ч820(73)/Р87 

Рот, Филип

   Животът ми като мъж / Филип Рот ; Прев. от англ. Десислава Недялкова . - София : Колибри, 2014 . - 368 с. ; 20 см

   Ориг. загл. My life as a man / Philip Roth

   ISBN 954-529-334-9 

  

Сист. No: 61988

- 336 -

ЗВ/Ч860/Р91 

Руис Сафон, Карлос

   Среднощният дворец / Карлос Руис Сафон ; Прев. от исп. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 221 с. ; 22 см . -  (Magica)

   Ориг. загл. El palacio de la medianoche / Carlos Ruiz Zaf?n

   ISBN 978-619-152-363-4 

  

Сист. No: 61957

- 337 -

ЗВ/Ч820(73)/У13 

Уайнър, Ерик

   Човек търси Бог : Моят флирт с божественото / Ерик Уайнър ; Прев. от англ. Илка Чечова . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 352 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Man Seeks God: my flirtations with the divine / Eric Weiner. - Билиогр. 347-351

   ISBN 978-619-00-0046-4 

  

Сист. No: 62047

- 338 -

ЗВ/Ч839.6/Ф19 

Фалдбакен, Кнут

   Закъснели последствия : Криминален роман / Кнут Фалдбакен ; Прев. Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2014 . - 320 с. ; 20 см . -  (Crime)

   Ориг. загл. Senskade / Knut Faldbakken

   ISBN 978-619-704-020-3 

  

Сист. No: 61882

- 339 -

ЗВ/Ч894.35/Ш41 

Шафак, Елиф

   Майстора на куполи : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт, 2014 . - 343 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Architecr`s Apprentice / Elif Shafak ; Загл. на тур. ез. Ustam Ve Ben

   ISBN 978-954-27-1348-7 

  

Сист. No: 61894

- 340 -

ЗВ/Ч820(73)/Ю14 

Юдженидис, Джефри

   Брачната фабула : Роман / Джефри Юдженидис ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 538 с. ; 20 см . -  (Отвъд)

   Ориг. загл. The Marriage Plot / Jeffrey Eugenides. - Прев. известна като Невена Венциславова Кръстева

   ISBN 978-619-186-056-2 

  

Сист. No: 61887

- 341 -

ЗВ/Ч820/М45 

Мекин, Уилям

   Клуб "Синият портокал" : Кримин. роман / Уилям Мекин ; Прев. [от англ.] Аделина Теофилова . - София : Моливчето, [1991] . - 144 с. ; 16 см

   

  

Сист. No: 61694

- 342 -

ЗВ/Ч830/М32 

Марлит, Евгения

   В Шилингсхоф : [Роман] / Евгения Марлит ; [Прев.]  . - [Пловдив] : МАГ 77, [1992]. . - 292 с. ; 20 см . -  (Любовни романи ; 19)

   Ориг. загл. Im Schillingshof. - Прев. и ез. на прев. неустановени

  

Сист. No: 61706

- 343 -

ЗВ/Ч840/M41 

Maupassant, Guy de

   Nouvelles choisies / Guy de Maupassant ; [Предг.] Ю. Данилин . - 2. ed . - Moscou : Ed. en langues etrangeres, 1959 . - 352 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61664

- 344 -

ЗВ/Ч840/M41 

Maupassant, Guy de

   Mont-Oriol / Guy de Maupassant ; Предисл. Т. С. Крылова . - 2. ed . - Moscou : Ed. en langues etrangeres, 1960 . - 272 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61661

- 345 -

ЗВ/Ч820(94)/C19 

Canavan, Trudi

   The Magician`s Apprentice / Trudi Canavan . - London : Orbit, 2009 . - 593 p. : maps ; 24 cm

   Prequel stand-alone novel to the Black Magician Trilogy. - Glossary

   ISBN 978-1-84149-597-2 

  

Сист. No: 61673

Фантастика и фентъзи

- 346 -

ЗВ/Ч820(94)/C19 

Canavan, Trudi

   The Magician`s Apprentice / Trudi Canavan . - London : Orbit, 2009 . - 593 p. : maps ; 24 cm

   Prequel stand-alone novel to the Black Magician Trilogy. - Glossary

   ISBN 978-1-84149-597-2 

  

Сист. No: 61673

Българска художествена литература

- 347 -

ЗВ/Б/Д60 

Димов, Димитър Тодоров

   Тютюн : Роман / Димитър Димов . - 3. изд . - София : Нар. култура, 1955 . - 940 с. ; 21 см

   1. изд. 1951. - 30 000 тир

  

Сист. No: 61835

- 348 -

ЗВ/Б-1/Р31 

Раковски, Георги Стойков

   Горски пътник : Поема / Георги Стойков Раковски ; Под ред. [и предг. от] П. Динеков . - София : Нар. култура, 1958 . - 248 с. : с портр., факс ; 17 см . -  (Библиотека Народна книга)

   Библиогр. с. 245-247

  

Сист. No: 61685

- 349 -

ЗВ/Б/П15 

Паисий Хилендарски

   Славянобългарска история / Паисий Хилендарски ; Под ред. [и предг.] на Петър Динеков . - София : Бълг. писател, 1960 . - 108 с. ; 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   

  

Сист. No: 61683

- 350 -

ЗВ/Б/С42 

Славейков, Петко Рачов

   Съчинения : В 2 т. / П. Р. Славейков ; Под ред. на Цветана Македонска ; Предг. от Петър Динеков . - София : Бълг. писател, 1969 . - 21 см

   

   Т. 1. Стихотворения . - 564 с. : 1 л. портр.

   

  

Сист. No: 61690

- 351 -

ЗВ/Б-1/М57 

Милев, Гео

   Септември : [Поема] / Гео Милев ; [Предг. Георги Марков] . - [11. изд.] . - София : Бълг. писател, 1973 . - 40 с. ; 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   

  

Сист. No: 61747

- 352 -

22802 

Йовков, Йордан Стефанов

   Те победиха : Воен. проза / Йордан Йовков ; Състав., предг., бел. Христо Стефанов . - София : Воен. изд, 1982 . - 200 с. ; 21 см . -  (Дълг. Военно-литературно наследство)

   

  

Сист. No: 61682

- 353 -

ЗВ/Б/Т87 

Трънски, Славчо

   Невъзможни истини : Продължение на биографията / Славчо Трънски . - София : Славика-РМ, 1994 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8439-08-5 

  

Сист. No: 61703

- 354 -

I 1634, ЗВ/Б-1/Б36I 1634; ЗВ/Б-1/Б36

Белчева, Мара Иванова

   Весталка, неразбулена мечта : Лирика / Мара Белчева ; Състав. и ред. Светлана Янчева . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2013 . - 128 с. : с ил., портр. ; 17 см

   Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Весталката на българската поезия / Люсиена Крумова

   ISBN 978-619-7040-15-9 

  

Сист. No: 61885

Съвременна българска проза

- 355 -

ЗВ/Б/Г63 

Голев, Владимир Иванов

   Мълчи или умри : Роман / Владимир Голев . - София : ОФ, 1986 . - 168 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61647

- 356 -

ЗВ/Б/Г18 

Галина, Лада

   Майско зелено : Разкази / Лада Галина . - София : Профиздат, 1987 . - 160 с. ; 16 см . -  (Библиотека Факел)

   

  

Сист. No: 61699

- 357 -

ЗВ/Б/З-19 

Загорчинов, Стоян Павлов

   Празник в Бояна : Роман / Стоян Загорчинов ; [С предг. от Боян Ничев] . - София : Бълг. писател, 1987 . - 352 с. ; 17 см . -  (Българска сбирка)

   

  

Сист. No: 61545

- 358 -

ЗВ/Б/М27 

Манолова, Наташа Иванова и др.

   Любовно досие : Роман / Наташа Манолова, Димитър Шумналиев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 231 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61642

- 359 -

ЗВ/Б/Е97 

Ефремов, Трифон

   Трифонизми : Хумор и сатира / Трифон Ефремов . - [Казанлък] : Янита - Яница Станчева, 2006 . - 208 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Трифон Ефремов Иванов

   ISBN 978-954-343-001-7 

  

Сист. No: 61737

- 360 -

ЗВ/Б/Ч-90 

Чолакова, Надя

   Живей бързо : Васил и Георги Илиеви : Кн. 1- / Надя Чолакова . - София : Millenium, 2007- . - 20 см

   

   Кн. 2. Обезглавената империя . - 2007 . - 299 с.

   

   ISBN 978-954-340-074-4 

  

Сист. No: 61438

- 361 -

ЗВ/Б/Ч-90 

Чолакова, Надя

   Живей бързо : Васил и Георги Илиеви : Кн. 1- / Надя Чолакова . - София : Millenium, 2007- . - 20 см

   

   Кн. 3. Време за разстрели . - 2008 . - 240 с.

   

   ISBN 978-954-515-013-5 

  

Сист. No: 61439

- 362 -

22810 

Ганчев, Петко Димитров

   Благодарим ти, наша родино! : Документална киноповест за борбата и оцеляването на еврейския народ през Втората световна война в България / Петко Ганчев . - София : РИК Славяни, 2008 . - 272 с. ; 21 см

   Друго загл. Thank you, our homeland!. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-368-016-0 

  

Сист. No: 61741

- 363 -

ЗВ/Б/В43 

Велков, Андрей

   Български психар / Андрей Велков . - София : Колибри, 2012 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-072-7 

  

Сист. No: 61980

- 364 -

ЗВ/Б/Б65 

Борисова, Албена

   Безценка, която не можеше да умре / Албена Борисова . - София : Лит. форум, 2013 . - 111 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-740-036-8 

  

Сист. No: 62003

- 365 -

ЗВ/Б/В24 

Василев, Николай

   Токсикологично отделение / Николай Василев . - София : Лице, 2013 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9426-46-5 

  

Сист. No: 62004

- 366 -

ЗВ/Б/Л14 

Лазар, Лора

   Веселото гробище / Лора Лазар . - София : Изток-Запад, 2013 . - 308 с. ; 22 см . -  (Magica)

   Лора Лазар - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-152-303-0 

  

Сист. No: 61952

- 367 -

ЗВ/Б/П21 

Папазова, София

   [Седем] 7 маслинови цвята : Роман / София Папазова . - [София] : Скалино, 2013 . - 200 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7043-04-4 

  

Сист. No: 62018

- 368 -

Авт/Б/Х15 

Хаджимитова, Зинаида Иванова

   Приказки за живота / Зинаида Хаджимитова ; Ил. Светлин Русев, Милко Божков . - София : Аси Принт, 2013 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   Имената на ил. отбелязани в библиогр. каре ; Пълното име на първия ил.: Светлин Русев Вълчев

   ISBN 978-954-9336-79-5 

  

Сист. No: 61621

- 369 -

ЗВ/Б/А51 

Александрова, Елена

   Изкушението на колекционерката : Роман / Елена Александрова . - Пловдив : Летера, 2014 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-179-016-6 

  

Сист. No: 62001

- 370 -

ЗВ/Б/А82, К/82/А82ЗВ/Б/А82; К/82/А82

Аргиров, Никола Димитров

   Зелена карта за отвъдното : Разкази / Никола Аргиров . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-77-0 

  

Сист. No: 61559

- 371 -

ЗВ/Б/З-34 

Зарев, Владимир Пантелеев

   Лето 1850 : Роман / Владимир Зарев . - 2. прераб. изд . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1261-2 

  

Сист. No: 61900

- 372 -

ЗВ/Б/К93 

Кубер, Йоасар

   Експериментът МК Борн / Йоасар Кубер . - София : Труд, 2014 . - 472 с. ; 21 см

   Йоасар Кубер - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-954-398-336-0 

  

Сист. No: 62031

- 373 -

ЗВ/Б/М76 

Мишев, Георги Иванов

   Мир на страха ни : Бележки под линия / Георги Мишев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1396-1 

  

Сист. No: 61899

- 374 -

ЗВ/Б-2/П76 

Попов, Филип

   Поручикът се връща подполковник (Тука е така) : Литературен сценарий / Филип Попов . - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2014 . - 127 с. : с портр. ; 20 см

   Филип Попов - псевд. на Филип Петров Филипов. - Съдържа и биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-8248-94-5 

  

Сист. No: 61714

- 375 -

ЗВ/Б/Р18, К/82/Р18ЗВ/Б/Р18; К/82/Р18

Радулов, Димитър Стоянов и др.

   Кореспонденцията между двама млади хора : м. ХІ.1948 г. - м. ІІІ.1953 г. : Историята на една младежка любов, увенчала се с щастлив брак, описана в автентичните писма между участниците, подредени, съхранени и предадени без промени / Димитър Радулов, Надежда Николова Нейчева . - Пловдив : СЕД ООД, 2014 . - 142 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 61565

- 376 -

ЗВ/Б/Р94 

Русев, Калофер

   Знаците : Роман / Калофер Русев . - София : Делакорт, 2014 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-690-048-7 

  

Сист. No: 61889

- 377 -

ЗВ/Б/Ф50 

Филипова, Людмила Орлинова

   Войната на буквите / Людмила Филипова . - София : Егмонт България, 2014 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1255-8 

  

Сист. No: 61918

- 378 -

ЗВ/Б/Ф95 

Фучеджиева, Милена Дикова

   Сексът и комунизмът : Роман / Милена Фучеджиева . - София : Enthusiast, 2014 . - 294 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-140-6 

  

Сист. No: 61893

- 379 -

Авт/Б/Х15 

Хаджимитова, Зинаида Иванова

   С цвят на розово мартини / Зинаида Хаджимитова ; Ил. Ивайло Мирчев . - София : Аси Принт, 2014 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9336-84-9 

  

Сист. No: 61622

- 380 -

ЗВ/Б/Щ38 

Щерева, Ваня

   Образцов дом : Десет години по-късно / Ваня Щерева . - 5. доп. изд . - София : Сиела, 2014 . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1521-1 

  

Сист. No: 62017

Съвременна българска поезия

- 381 -

ЗВ/Б-1/С75 

Стефанова, Лиляна Димитрова

   Няма насита : Лирика / Лиляна Стефанова . - [София] : Издат. ателие Аб, 1998 . - 64 с. ; 17 см

   

   ISBN 954-8786-65-6 

  

Сист. No: 61719

- 382 -

ЗВ/Б-1/К57 

Кирилов, Милчо

   Само първите 20 + 2 : Поезия : [С коментари от http://www.hulite.net] / Милчо Кирилов . - 2. доп. изд . - София : Херон прес, 2008 . - 118 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Опит за кратка автобиография. - Списък на ил.

   ISBN 978-954-580-245-4 

  

Сист. No: 61726

- 383 -

ЗВ/Б-1/Д58 

Димитров, Станимир

   Педофилия на съчувствието / Станимир Димитров ; Ред. Бойка Денева ; Фотогр. Бояна Петрова и др . - София : Сиела, 2013 . - 72 с. : с ил. ; 21 см

   Други фотогр. : С. Дунева, Г. Мишов

   ISBN 978-954-28-1416-0 

  

Сист. No: 61469

- 384 -

ЗВ/Б/Д58 

Димитров, Станимир

   След смъртта на Франсоа / Станимир Димитров ; Ил. Деница Стефанова ; Ред. Бойка Денева-Карастоянова . - 2. изд . - София : Сиела, 2013 . - 107 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1204-3 

  

Сист. No: 61470

- 385 -

Авт/Б-1/Г92 

Гунчева, Светла Атанасова

   Картина от Кандински : Стихосбирка / Светла Гунчева ; Худож. Мирослав Мановски . - Варна : Онгъл, 2014 . - 76 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7079-37-1 

  

Сист. No: 61467

- 386 -

ЗВ/Б-1/Д48, К/82/Д48ЗВ/Б-1/Д48; К/82/Д48

Деянова, Елена Димитрова

   По месечина : Стихотворения / Елена Деянова ; Ил. Дея . - Пазарджик : Беллопринт, 2014 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   Дея - псевд. на Елена Димитрова Деянова. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-369-2 

  

Сист. No: 61844

- 387 -

К/82/К96 

Кънчев, Георги

   Бодливи откровения : [Сатира] / Георги Кънчев . - [Пещера : НЧ Развитие - 1873, 2014] . - 91 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на Литературен клуб Искри при читалище Развитие - Пещера

  

Сист. No: 61848

Художествена литература за деца и юноши

- 388 -

Д/Б/З-97, ФД/Б/З-97Д/Б/З-97; ФД/Б/З-97

Зъбки бели, като гъбки  : Стихчета за чисти зъбки за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 29)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-126-6 

  

Сист. No: 61792

- 389 -

Д/Б/Х53, ФД/Б/Х53Д/Б/Х53; ФД/Б/Х53

Хитрото мишленце  /  Стихове и ред. Атанас Капралов ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 22)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-045-0 

  

Сист. No: 61785

- 390 -

Д/Б/Б54 

Богданова, Пепита

   Каменното цвете /  Преразк. Пепита Богданова ; Ил. Боян Димитров . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1971 . - 48 с. : с ил. ; 30 см . -  (Чудният свят на приказките)

   

  

Сист. No: 61663

- 391 -

Д/Ч840/Б89, ФД/Ч840/Б89Д/Ч840/Б89; ФД/Ч840/Б89

Бусенар, Луи

   Канадски ловци : Роман / Луи Бусенар ; Прев. от фр. Алфред Керемидаров ; Худож. Калина Тасева, Юли Минчев . - София : Нар. култура, 1971 . - 192 с. : с ил. ; 21 см . -  (Четиво за юноши)

   Ориг. загл. Chasseurs canadiens

  

Сист. No: 61637

- 392 -

Д/Ч839.8/А65 

Андерсен, Ханс Кристиан

   Дивите лебеди и други приказки / Ханс Кристиан Андерсен ; Прев. от рус. Светослав Минков ; Ил. от Марайа . - [3. изд.] . - София : Нар. младеж, 1973 . - 67 с. : с ил. ; 32 см

   Прев. е направен от рус. прев. на А. Ханзен, П. Ханзен и сравнен с нем. прев. на Х. Денхарт

  

Сист. No: 61662

- 393 -

Д/Б/В15 

Вазов, Иван Минчов

   Стихотворения / Иван Вазов ; Състав. Кирил Назъров ; Худож. Георги Трифонов . - София : Военно изд., 1989 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Аз съм българче)

   Кор. загл. Българин да се наричам

  

Сист. No: 61670

- 394 -

Д/Ч820/К42 

Карол, Луис

   Алиса в Страната на чудесата или Приключенията на Алиса в Чудесания / Луис Карол ; Ил. Джон Тениъл ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова-Комата, Силвия Вълкова . - 2. прераб. изд. . - София : Дамян Яков, 2004 . - 136 с. : с ил. ; 22 см

   Кор. загл. Алиса в Страната на чудесата. - Луис Карол - псевд. на Чарлз Латуидж Доджсън. - 1. изд. 1997

   ISBN 954-527-255-4 

  

Сист. No: 61520

- 395 -

Д/Ч820/К42 

Карол, Луис

   Алиса в Огледалния свят или през огледалото и какво откри Алиса там / Луис Карол ; Ил. Джон Тениъл ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова-Комата, Силвия Вълкова . - 2. прераб. изд . - София : Дамян Яков, 2005 . - 160 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Through the Looking-Glass and what Alice found there / Lewis Carroll ; Кор. загл. Алиса в огледалния свят. - Луис Карол - псевд. на Чарлз Латуидж Доджсън ; Прев. Светлана Комогорова-Комата е известна като Светлана Николаева Комогорова. - 1. изд. 1996

   ISBN 954-527-270-8 

  

Сист. No: 61522

- 396 -

Д/Б/Н75, ФД/Б/Н75Д/Б/Н75; ФД/Б/Н75

Николова, Капка и др.

   Юнакът и вълшебната сърна : Приказка / Капка Николова, Бианка Пашкова ; Худож. Мария Вълчева . - София : Тангра ТанНакРа, 2006 . - 61 с. : с цв. ил. ; 19Х19 см . -  (Българите през вековете ; Кн. 5)

   Авт. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-954-9942-93-4 

  

Сист. No: 62029

- 397 -

Д/Б/А36, ФД/Б/А36Д/Б/А36; ФД/Б/А36

Аз съм Българче  : Стихчета за Родината за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2007 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 12)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-030-6 

  

Сист. No: 61777

- 398 -

Д 173 

Аз съм Българче  : Стихчета за Родината за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2007 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 12)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-030-6 

  

Сист. No: 61805

- 399 -

Д/Б/С44, ФД/Б/С44Д/Б/С44; ФД/Б/С44

Сладкопойна чучулига  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2007 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 11)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-031-3 

  

Сист. No: 61776

- 400 -

Д 172 

Сладкопойна чучулига  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2007 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 11)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-031-3 

  

Сист. No: 61804

- 401 -

Д 175 

Аз кокиче бяло съм  : Стихчета за цветята за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 14)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-033-7 

  

Сист. No: 61807

- 402 -

Д 178 

Аз съм Сънчо  : Стихчета за лека нощ за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 17)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-3745-036-8 

  

Сист. No: 61810

- 403 -

Д/Б/К26, ФД/Б/К26Д/Б/К26; ФД/Б/К26

Капралов, Атанас

   Цветовете : Стихчета за цветовете за най-малките / Атанас Капралов ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 21)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-044-3 

  

Сист. No: 61784

- 404 -

Д 182 

Капралов, Атанас

   Цветовете : Стихчета за цветовете за най-малките / Атанас Капралов ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 21)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-044-3 

  

Сист. No: 61814

- 405 -

Д/Б/П84, ФД/Б/П84Д/Б/П84; ФД/Б/П84

Празниците на България  : Стихчета за българските празници за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 23)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-046-7 

  

Сист. No: 61786

- 406 -

Д 184 

Празниците на България  : Сихчета за българските празници за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 23)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-046-7 

  

Сист. No: 61816

- 407 -

Д/Б/Т87, ФД/Б/Т87Д/Б/Т87; ФД/Б/Т87

Тръгнал кос  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 3)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-022-1 

  

Сист. No: 55896

- 408 -

Д 164 

Тръгнал кос  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 3)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-022-1 

  

Сист. No: 61796

- 409 -

Д 177 

Честит рожден ден  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2008 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 16)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-035-1 

  

Сист. No: 61809

- 410 -

Д 171 

Вижте как греят елхите  : Стихчета за Нова година за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2009 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 10)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-029-0 

  

Сист. No: 61803

- 411 -

Д 193 

Милева, Леда Гео

   Съчинения : В 4 т. / Леда Милева ; Худож. Маглена Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 25Х21 см

   

   Т. 2. Изгубеното хвърчило : Приказки и малки поеми . - 2009 . - 184 с. : с цв. ил. 

   

   ISBN 978-954-09-0299-9 

  

Сист. No: 61940

- 412 -

Д 194 

Милева, Леда Гео

   Съчинения : В 4 т. / Леда Милева ; Худож. Маглена Константинова, Маглена Иванова Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 . - 25Х21 см

   

   Т. 3. Когато куклите не спят : Пиеси за деца . - 2009 . - 208 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-09-0317-0 

  

Сист. No: 61941

- 413 -

ФД/Б/С57 

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Кръстьо - частен детектив : В Долната земя / Юлка ; Ил. Яна Левиева . - София : Фют, 2009 . - 160 с. : с ил. ; 23 см

   Юлка - псевд. на Юлия Симеонова Спиридонова

   ISBN 978-954-625-575-4 

  

Сист. No: 62063

- 414 -

Д/Б/С57 

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Кръстьо - частен детектив : В Долната земя / Юлка ; Ил. Яна Левиева . - София : Фют, 2009 . - 160 с. : с ил. ; 23 см + 1 CD ; 1 игра

   Юлка - псевд. на Юлия Симеонова Спиридонова. - Прил. 1 CD. Кръстьо - частен детектив : В Долната земя : Кратка версия / Текст Юлка ; Текста изпълнява Теодор Елмазов ; Тонрежисьор Александър Макрев ; Приключение в Долната земя : Игра. - 1 л. сгънат : мнцв.

   ISBN 978-954-625- 575-4 

  

Сист. No: 62064

- 415 -

Д 192 

Милева, Леда

   Съчинения : В 4 т. / Леда Милева ; Худож. Маглена Константинова . - София : Захарий Стоянов, 2009 - . - 25Х21 см

   

   Т. 1. Двете пътечки : Избрани стихотворения, гатанки, залъгалки, преводи за деца . - 2009 . - 176 с. : с цв. ил.

   Съдържа и Из английската поезия за деца / А. А. Милн, Дж. Рийвс, Ел. Фарджън, Е. Фишър, Ед. Лиър, Ан. Поузи, Ел. Коутсуърт ; Из белгийската поезия за деца / М. Карем ; Приказния свят на Леда Милева / Иван Гранитски

   ISBN 978-954-09-0216-6 

  

Сист. No: 61939

- 416 -

Д/Б/А36, ФД/Б/А36Д/Б/А36; ФД/Б/А36

Аз кокиче бяло съм  : Стихчета за цветята за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 14)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-033-7 

  

Сист. No: 61778

- 417 -

Д/Б/Д95, ФД/Б/Д95Д/Б/Д95; ФД/Б/Д95

Дългъчева, Мая Георгиева

   Забавни цифри : Стихчета за всяка цифра от Мая Дългъчева /  Худож. Спас Спасов, Петя Ангелова . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 26)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-091-7 

  

Сист. No: 61789

- 418 -

Д 187 

Дългъчева, Мая Георгиева

   Забавни цифри : Стихчета за всяка цифра от Мая Дългъчева /  Худож. Спас Спасов, Петя Ангелова . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 26)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-091-7 

  

Сист. No: 61819

- 419 -

Д/Б/Ж94, ФД/Б/Ж94Д/Б/Ж94; ФД/Б/Ж94

Жълтоклюно патенце  /  Стихове и ред. Атанас Капралов ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 24)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-047-4 

  

Сист. No: 61787

- 420 -

Д 185 

Жълтоклюно патенце  /  Стихове и ред. Атанас Капралов ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 24)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-047-4 

  

Сист. No: 61817

- 421 -

Д/Б/З-73, ФД/Б/З-73Д/Б/З-73; ФД/Б/З-73

Златна есен е дошла  : Стихчета за есента за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 19)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-038-2 

  

Сист. No: 61782

- 422 -

Д 180 

Златна есен е дошла  : Стихчета за есента за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 19)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-038-2 

  

Сист. No: 61812

- 423 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Мода, рок, момчета / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2010 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 3)

   Ориг. загл. Boy, band, blues / Kelly McKain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-591-4 

  

Сист. No: 62112

- 424 -

Д/Б/П20, ФД/Б/П20Д/Б/П20; ФД/Б/П20

Панчев, Панчо Борисов

   Срещи в зоопарка : Стихчета за животни от Дядо Пънч /  Худож. Спас Спасов, Ивайло Николов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 27)

   Кор. опис. - Дядо Пънч - псевдоним на Панчо Панчев

   ISBN 978-954-375-096-2 

  

Сист. No: 61790

- 425 -

Д/Б/П20, ФД/Б/П20Д/Б/П20; ФД/Б/П20

Панчев, Панчо Борисов

   Годишните времена : Стихчета за сезоните от Дядо Пънч /  Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 28)

   Кор. опис. - Дядо Пънч - псевдоним на Панчо Панчев

   ISBN 978-954-375-097-9 

  

Сист. No: 61791

- 426 -

Д 188 

Панчев, Панчо Борисов

   Срещи в зоопарка : Стихчета за животни от Дядо Пънч /  Худож. Спас Спасов, Ивайло Николов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 27)

   Кор. опис. - Дядо Пънч - псевд. на Панчо Панчев

   ISBN 978-954-375-096-2 

  

Сист. No: 61820

- 427 -

Д 189 

Панчев, Панчо Борисов

   Годишните времена : Стихчета за сезоните от Дядо Пънч /  Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 28)

   Кор. опис. - Дядо Пънч - псевд. на Панчо Панчев

   ISBN 978-954-375-097-9 

  

Сист. No: 61821

- 428 -

Д/Б/У11, ФД/Б/У11Д/Б/У11; ФД/Б/У11

У дома часовник трака  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 5)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-024-5 

  

Сист. No: 61773

- 429 -

Д 166 

У дома часовник трака  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 5)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-024-5 

  

Сист. No: 61798

- 430 -

Д/Б/У93, ФД/Б/У93Д/Б/У93; ФД/Б/У93

Училище, любимо  : Стихчета за училището за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 20)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-039-9 

  

Сист. No: 61783

- 431 -

Д 181 

Училище, любимо  : Стихчета за училището за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 20)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-039-9 

  

Сист. No: 61813

- 432 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66Д/Ч830/Ф66; ФД/Ч830/Ф66

Фогел, Мая фон

   Всички обичат Ема / Мая фон Фогел . - София : Ергон, 2010 . - 191 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   Ориг. загл. Alle lieben Emma / Maja von Vogel

   ISBN 978-954-9625-51-6 

  

Сист. No: 61931

- 433 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66Д/Ч830/Ф66; ФД/Ч830/Ф66

Фогел, Мая фон

   Ема и първата целувка / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Диана Райкова . - София : Ергон, 2010 . - 192 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   Ориг. загл. Emma traut sich was / Maja von Vogel

   ISBN 978-954-9625-52-3 

  

Сист. No: 61932

- 434 -

Д 183 

Хитрото мишленце  /  Стихове и ред. Атанас Капралов ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 22)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-045-0 

  

Сист. No: 61815

- 435 -

Д 163 

Чело коте книжки  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2010 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 2)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-021-4 

  

Сист. No: 61795

- 436 -

Д 176 

Великденски звън  : Стихчета за Великденските празници за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 15)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-034-4 

  

Сист. No: 61808

- 437 -

Д 170 

Дядо Коледа пристига  : Стихчета за Коледа за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 9)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-028-3 

  

Сист. No: 61802

- 438 -

Д/Б/Ж12, ФД/Б/Ж12Д/Б/Ж12; ФД/Б/Ж12

Жаба Жабурана  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 6)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-025-2 

  

Сист. No: 61774

- 439 -

Д 167 

Жаба Жабурана  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 6)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-025-2 

  

Сист. No: 61799

- 440 -

Д 190 

Зъбки бели, като гъбки  : Стихчета за чисти зъбки за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 29)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-126-6 

  

Сист. No: 61822

- 441 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Щуро лято / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2011 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 7)

   Ориг. загл. Summer stars / Kelly Mckain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-732-1 

  

Сист. No: 62108

- 442 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Модно училище / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2011 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 6)

   Ориг. загл. Style school / Kelly McKain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-719-2 

  

Сист. No: 62109

- 443 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Парти изненада / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2011 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 5)

   Ориг. загл. Picture perfect / Kelly McKain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-705-5 

  

Сист. No: 62110

- 444 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Звездна слава / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2011 . - 167 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 4)

   Ориг. загл. Star struck / Kelly McKain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-650-8 

  

Сист. No: 62111

- 445 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66Д/Ч830/Ф66; ФД/Ч830/Ф66

Фогел, Мая фон

   Ема - за щяло и нещяло / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Диана Райкова . - София : Ергон, 2011 . - 176 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   Ориг. загл. Fur alle falle Emma / Maja von Vogel

   ISBN 978-954-9625-53-0 

  

Сист. No: 61929

- 446 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66Д/Ч830/Ф66; ФД/Ч830/Ф66

Фогел, Мая фон

   Побъркани на тема Ема / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Диана Райкова . - София : Ергон, 2011 . - 167 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   Ориг. загл. Verruct nach Emma / Maja von Vogel

   ISBN 978-954-9625-54-7 

  

Сист. No: 61930

- 447 -

Д/Б/Х38, ФД/Б/Х38Д/Б/Х38; ФД/Б/Х38

Хей ръчички, хей ги две  : Стихчета за чистотата за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 30)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-127-3 

  

Сист. No: 61793

- 448 -

Д 191 

Хей ръчички, хей ги две  : Стихчета за чистотата за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 30)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-127-3 

  

Сист. No: 61823

- 449 -

Д 169 

Шаро и първият сняг  : Стихчета за Зимата за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2011 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 8)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-027-6 

  

Сист. No: 61801

- 450 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Най-добри приятелки завинаги / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - София : Фют, 2012 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 10)

   Ориг. загл. Best friends for ever / Kelly McKain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-787-1 

  

Сист. No: 62065

- 451 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Зелена мода / Кели Маккейн ; Прев. [от англ.] Жечка Караславова . - [София] : Фют, 2012 . - 175 с. : с ил. ; 20 см . -  (Това съм аз, Луси! ; 9)

   Ориг. загл. Planet Fashion / Kelly McKain. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-779-6 

  

Сист. No: 62107

- 452 -

Д/Б/М29, ФД/Б/М29Д/Б/М29; ФД/Б/М29

Маргаритова, Нели

   Лека нощ, Рада! / Нели Маргаритова ; Ил. Валентина Радева-Лапчева . - В. Търново : Слово, 2012 . - 74 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  (Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" №13 ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-439-965-8 

  

Сист. No: 62019

- 453 -

Д/Б/М57, ФД/Б/М57Д/Б/М57; ФД/Б/М57

Милева, Леда Гео

   По пътечките на дъгата : Стихотворения, приказки, гатанки / Леда Милева ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2012 . - 160 с. ; 20 см . -  (Българска класика за деца)

   

   ISBN 978-954-660-178-0 

  

Сист. No: 61856

- 454 -

Д/Б/Р93, ФД/Б/Р93Д/Б/Р93; ФД/Б/Р93

Русанов, Любомир Кирилов

   [Петдесет и две] 52 приказки с поука : С любими приказни герои : [По басните на Езоп] /  Лит. обраб. Любомир Русанов ; Худож. Кирил Танев . - София : Пан, 2012 . - 112 с. : с цв. ил. ; 31 см . -  (Царство на приказките)

   Имената на авт. и ил. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-660-214-5 

  

Сист. No: 61874

- 455 -

Д/Ч820(73)/Р98, ФД/Ч820(73)/Р98Д/Ч820(73)/Р98; ФД/Ч820(73)/Р98

Ръсел, Рейчъл Рене

   Дневниците на загубенячката : Ч. 1 - / Рейчъл Рене Ръсел ; Прев. [от англ.] Надя Златкова . - София : Артлайн Студиос, 2012 - . - 21 см

   Ориг. загл. Dork diaries / Rachel Renee Russell

   Ч. 3 1/2. Как да си направиш дневни на загубенячката? . - 2013 . - 185 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-2908-76-0 

  

Сист. No: 61855

- 456 -

Д/Б/А36, ФД/Б/А36Д/Б/А36; ФД/Б/А36

Аз съм Сънчо  : Стихчета за лека нощ за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 17)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-036-8 

  

Сист. No: 61780

- 457 -

Д 174 

Баба Марта бързала  : Стихчета за Първи март и Пролетта за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 13)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-032-0 

  

Сист. No: 61806

- 458 -

Д/Б/Г18, ФД/Б/Г18Д/Б/Г18; ФД/Б/Г18

Галина Малина

   Борковите патила / Галина Малина ; Ил. Ралица Мануилова . - [София] : ИнфоДар, 2013 . - 20 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Галина Малина - псевд. на Галина Нилсен

   ISBN 978-954-761-533-5 

  

Сист. No: 61958

- 459 -

Д/Б/Д39, ФД/Б/Д39Д/Б/Д39; ФД/Б/Д39

Делчева-Вежинова, Павлина

   По Коледа се случват чудеса / Павлина Делчева-Вежинова ; Ил. Кристина Иванова . - София : Дамян Яков, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-527-547-0 

  

Сист. No: 61873

- 460 -

Д 162 

Зайченцето бяло  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 1)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-020-7 

  

Сист. No: 61794

- 461 -

Д/Б/З-52, ФД/Б/З-52Д/Б/З-52; ФД/Б/З-52

Зеленчуци, който не яде  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 7)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-026-9 

  

Сист. No: 61775

- 462 -

Д 168 

Зеленчуци, който не яде  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 7)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-026-9 

  

Сист. No: 61800

- 463 -

Д/Ч820/К45, ФД/Ч820/К45Д/Ч820/К45; ФД/Ч820/К45

Касиди, Кати

   Влюбената чери / Кати Касиди ; Прев. [от англ.] Жени Петкова . - София : Артлайн Студиос, 2013 . - 224 с. ; 21 см . -  (Момичетата от Шоколодовата кутийка ; 1)

   

   ISBN 978-954-2908-78-4 

  

Сист. No: 61854

- 464 -

Д/Б/М29, ФД/Б/М29Д/Б/М29; ФД/Б/М29

Маргаритова, Нели

   Весела Коледа, Рада! / Нели Маргаритова ; Ил. Валентина Радева-Лапчева . - В. Търново : Слово, 2013 . - 64 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  (Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" №13 ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-439-970-2 

  

Сист. No: 62020

- 465 -

Д/Б/М31, ФД/Б/М31Д/Б/М31; ФД/Б/М31

Маринова, Мария Маринова

   Рисунки без лилаво / Мария Маринова ; Ил. Теодор Чавдаров . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 32 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-491-973-3 

  

Сист. No: 61936

- 466 -

Д/Б/М55, ФД/Б/М55Д/Б/М55; ФД/Б/М55

Мила моя мамо  : Стихчета за мама и семейството за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 18)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-037-5 

  

Сист. No: 61781

- 467 -

Д 179 

Мила моя мамо  : Стихчета за мама и семейството за най-малките /  Подб. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 18)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-037-5 

  

Сист. No: 61811

- 468 -

Д 196, Д/Б/М57, ФД/Б/М57Д 196; Д/Б/М57; ФД/Б/М57

Милева, Леда Гео и др.

   Приказки любими в рими / Леда Милева, Любомир Николов ; Ил. Стелияна Донева и др . - София : СофтПрес, 2013 . - 95 с. : с цв. ил. ; 23Х25 см

   Други ил.: Х. Димитров, Г. Марков

   ISBN 978-619-151-137-2 

  

Сист. No: 62026

- 469 -

Д/Ч820/М90, ФД/Ч820/М90Д/Ч820/М90; ФД/Ч820/М90

Морпурго, Майкъл

   Пеперуденият лъв / Майкъл Морпурго ; Ил. Кристиън Бъмингъм ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - София : Фют, 2013 . - 104 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. The butterfly lion / Michael Morpurgo

   ISBN 978-954-625-840-3 

  

Сист. No: 62061

- 470 -

Д/Б/П20, ФД/Б/П20Д/Б/П20; ФД/Б/П20

Панчев, Панчо Борисов

   Весела азбука : Стихчета за всяка буква от Дядо Пънч /  Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 25)

   Кор. опис. - Дядо Пънч - псевдоним на Панчо Панчев

   ISBN 978-954-375-090-0 

  

Сист. No: 61788

- 471 -

Д 186 

Панчев, Панчо Борисов

   Весела азбука : Стихчета за всяка буква от Дядо Пънч /  Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 25)

   Кор. опис. - Дядо Пънч - псевд. на Панчо Панчев

   ISBN 978-954-375-090-0 

  

Сист. No: 61818

- 472 -

Д/Б/Р36, ФД/Б/Р36Д/Б/Р36; ФД/Б/Р36

Ранобудното петленце  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 4)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-023-8 

  

Сист. No: 61763

- 473 -

Д 165 

Ранобудното петленце  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 CD . -  (Стихчета за най-малките ; 4)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-023-8 

  

Сист. No: 61797

- 474 -

Д/Б/С57, ФД/Б/С57Д/Б/С57; ФД/Б/С57

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Иглата на Лабакан / Юлка . - София : Кръгозор, 2013 . - 191 с. ; 21 см

   Кн. 3 от трилогията Страната на сънищата. - Юлка - псевд. на Юлия Симеонова Спиридонова

   ISBN 978-954-771-305-5 

  

Сист. No: 61996

- 475 -

Д/Б/Т80, ФД/Б/Т80Д/Б/Т80; ФД/Б/Т80

Траянова, Биляна Владимирова

   Хариша в подземния град / Биляна Траянова ; Фотогр. Александър Нишков и др ; Рис. Валери Белчински . - София : Арт Уинар, 2013 . - 67 с. : с цв. ил. ; 24Х22 см . -  (Хариша ; Епизод 5)

   Други фотогр. : В. Белчински, Б. Траянова. - Съдържа и Записки на изследователя

   ISBN 978-619-7032-07-9 

  

Сист. No: 61905

- 476 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66Д/Ч830/Ф66; ФД/Ч830/Ф66

Фогел, Мая фон

   Ема иска да знае / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Диана Райкова . - София : Ергон, 2013 . - 179 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   

   ISBN 978-619-165-013-2 

  

Сист. No: 61933

- 477 -

Д/Б/Ч-74, ФД/Б/Ч-74Д/Б/Ч-74; ФД/Б/Ч-74

Честит рожден ден  /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър Пан, 2013 . - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Стихчета за най-малките ; 16)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-375-035-1 

  

Сист. No: 61779

- 478 -

Д/Б/М76, ФД/Б/М76Д/Б/М76; ФД/Б/М76

Михова-Пеева, Радостина Николова

   Приключенията на мотовете : Ч. 1- /  Текст Радостина Николова ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - [София] : Мотове, 2013 - . - 21 см

   

   Ч. 2. Мукс отвръща на удара /  Текст  Радостина Николова, Андрей Михайлов . - 2014 . - 133 с. : с ил.

   

   ISBN 978-619-90131-2-0 

  

Сист. No: 62008

- 479 -

Д/Ч892.7/А80, ФД/Ч892.7/А80Д/Ч892.7/А80; ФД/Ч892.7/А80

Арабски нощи  : Приказки /  Прев. Александър Качин, Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2014 . - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Избрана класика за ученика ; 19)

   

   ISBN 978-619-181-019-2 

  

Сист. No: 61943

- 480 -

Д/Б/Б73, ФД/Б/Б73Д/Б/Б73; ФД/Б/Б73

Бояджиева, Мая

   Защо пиленцата нямат магазин за обувки / Мая Бояджиева ; Ил. Даниела Попова . - София : Фабрика за книги, 2014 . - [36] с. : с цв. ил. ; 35 см

   

   ISBN 978-954-8628-90-7 

  

Сист. No: 54697

- 481 -

Д/Б/Г18, ФД/Б/Г18Д/Б/Г18; ФД/Б/Г18

Галина Малина

   Звездни капитани / Галина Малина ; Ил. Ралица Мануилова . - [София] : ИнфоДар, 2014 . - 20 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Борковите патила ; Кн. 2)

   Галина Малина - псевд. на Галина Нилсен

   ISBN 978-954-761-542-7 

  

Сист. No: 61960

- 482 -

Д/Ч840/Г70, ФД/Ч840/Г70Д/Ч840/Г70; ФД/Ч840/Г70

Госини, Рьоне

   Малкият Никола се забавлява / Госини & Семпе ; [Ил.] Жан- Жак Семпе ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2014 . - 156 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Histoires inedites du petit Nicolas / Goscinny & Sempe. - Биогр. днни за авт. - Библиогр. с. 151- 155

   ISBN 978-619-150-315-5 

  

Сист. No: 61984

- 483 -

Д/Б/Е53, ФД/Б/Е53Д/Б/Е53; ФД/Б/Е53

[Четиридесет] 40 приказки от Елин Пелин  /  Ил. Галин Георгиев и др . - [София] : Златното пате, 2014 . - 109 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Магията на приказките)

   Други ил.: С. Князева, И. Пенчев, И. Иванчев

   ISBN 978-619-181-029-1 

  

Сист. No: 61944

- 484 -

Д/Б/И25, ФД/Б/И25Д/Б/И25; ФД/Б/И25

Иванчев, Румен

   Девет хремави планети : [Стихове за деца] / Румен Иванчев ; Худож. Михаил Михайлов . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 48 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-186-005-0 

  

Сист. No: 61888

- 485 -

Д/Б/К86, ФД/Б/К86Д/Б/К86; ФД/Б/К86

Костадинов, Костадин

   Мога сам да чета : Популярни приказки за самостоятелно четене /  Лит. адапт. Костадин Костадинов ; Състав. и ред. Любомир Русанов ; Ил. Олег Топалов . - София : Пан, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Огнивото ; Петел и лисица ; Златокоска и трите мечки ; Гълъбицата и мравката ; Палечка ; Вълкът и седемте козлета ; Сърна и сърненце ; Лисицата и гъските ; Пастирчето ; Мечката и лошата дума ; Глупавият тигър ; Котарак и мишки

   ISBN 978-954-660-394-4 

  

Сист. No: 61870

- 486 -

Д/Ч820(73)/М52, ФД/Ч820(73)/М52Д/Ч820(73)/М52; ФД/Ч820(73)/М52

Мечтите се сбъдват  / Walt Disney ; Прев. Ния Спосова . - София : Егмонт България, 2014 . - 160 с., 4 л. цв. ил. ; 19 см . -  (Disney. Violetta ; 4)

   Ориг. загл. : Violetta: Un sueno cumplido

   ISBN 978-954-27-1203-9 

  

Сист. No: 61907

- 487 -

Д/Ч820/М90, ФД/Ч820/М90Д/Ч820/М90; ФД/Ч820/М90

Морпурго, Майкъл

   Черният призрак / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - София : Фют, 2014 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Toro! Toro! / Michael Morpurgo

   ISBN 978-954-625-892-2 

  

Сист. No: 62062

- 488 -

Д/Ч839.6/П22, ФД/Ч839.6/П22Д/Ч839.6/П22; ФД/Ч839.6/П22

Пар, Мария

   Туне Глимердал : Роман за деца / Мария Пар ; Худож. Осхил Иргенс ; Прев. Калина Димитрова . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2014 . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Tonje Glimmerdal / Maria Parr

   ISBN 978-619-704-023-4 

  

Сист. No: 61886

- 489 -

Д/Ч839.6/П22, ФД/Ч839.6/П22Д/Ч839.6/П22; ФД/Ч839.6/П22

Пар, Мария

   Вафлено сърце : Роман за деца / Мария Пар ; Прев. [от норв.] Калина Димитрова ; Худож. Бу Гаустад . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7040-17-3 

  

Сист. No: 61946

- 490 -

Д/Ч820(73)/Р67, ФД/Ч820(73)/Р67Д/Ч820(73)/Р67; ФД/Ч820(73)/Р67

Риърдън, Рик

   Кръвта на Олимп / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт, 2014 . - 503 с. ; 20 см . -  (Героите на Олимп ; Кн. 5)

   Ориг. загл. The Blood of Olympus / Rick Riordan

   ISBN 978-954-27-1324-1 

  

Сист. No: 61898

- 491 -

Д/Ч820/У13, ФД/Ч820/У13Д/Ч820/У13; ФД/Ч820/У13

Уайлд, Оскар

   Рибарят и неговата душа : Приказки / Оскар Уайлд ; Прев. [от англ.] Нели Маринова, Емил Минчев ; Худож. Йордан Терзийски . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-018-0 

  

Сист. No: 61947

- 492 -

Д II 116, Д/Ч820(73)/У25, ФД/Ч820(73)/У25Д II 116; Д/Ч820(73)/У25; ФД/Ч820(73)/У2

Удивителни 3-D приключения с Пепеляшка  : Вълшебна история, загадки и лепенки - всичко в 3D . - София : Егмонт България, 2014 . - [16] л. : с цв. ил., 1 л. цв. лепенки ; 27 см + 3D очила . -  (Принцеса)

   Ориг. загл. Cinderella. - Загл. на кор.: Удивителни 3-D приключения, Пепеляшка. - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-1047-9 

  

Сист. No: 61909

- 493 -

Д/Ч884/Г15 

Гадомска, Зофия

   Приказки за 1 минутка / Зофия Гадомска ; Ил. Александер Панек ; [Прев. от пол.]  . - [София] : O-PRESS, [2000] . - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 61472

- 494 -

Д/Б/М84, ФД/Б/М84Д/Б/М84; ФД/Б/М84

Момчилова, Юлия

   Зелени игри : Скрити загадки в приказки кратки / Юлия Момчилова ; Ил. Юлия Момчилова . - [София] : Дъга, [2008] . - 56 с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   

   ISBN 978-954-9624-78-6 

  

Сист. No: 61896

- 495 -

Д 198, Д/Б/Р93, ФД/Б/Р93Д 198; Д/Б/Р93; ФД/Б/Р93

Русанов, Любомир Кирилов

   Любими приказки за момичета /  Състав. и лит. обраб. Любомир Русанов ; Худож. Кирил Танев . - София : Пан, [2013] . - 64 с. : с цв. ил. ; 24Х23 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Червената шапчица ; Малката кибритопродавачка ; Принцесата и жабокът ; Златокоска ; Бамби ; Лешникотрошачката

   ISBN 978-954-660-371-5 

  

Сист. No: 61858

- 496 -

Д 197, Д/Б/Р93, ФД/Б/Р93Д 197; Д/Б/Р93; ФД/Б/Р93

Русанов, Любомир Кирилов

   Любими приказки за момчета /  Състав. и лит. обраб. Любомир Русанов ; Худож. Кирил Танев . - София : Пан, [2013] . - 64 с. : с цв. ил. ; 24Х23 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Грозното патенце ; Пинокио ; Вълкът и седемте козлета ; Трите прасенца ; Малкият Мук ; Питър Пан. - В библиогр. каре загл. погрешно отбелязано Любими приказки за момичета

   ISBN 978-954-660-372-2 

  

Сист. No: 61869

- 497 -

Д/Б/Ж32, ФД/Б/Ж32Д/Б/Ж32; ФД/Б/Ж32

Жекова, Ангелина

   Горската библиотека : [Приказка в стихове] / Ангелина Жекова ; Худож. Антонина Бабукчиева . - София : Фют, [2014] . - [10] с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Във вълшебната гора)

   

   ISBN 978-954-625-599-0 

  

Сист. No: 62058

- 498 -

Д/Ч830/R69 

Rodrian, Fred

   Die hasen und der Wilddieb Waldemar / Fred Rodrian ; Ill. Gertrud Zucker . - Berlin : Kinderbuchverlag, [1974] . - [36] p. : ill. ; 27 cm

   

  

Сист. No: 61519

- 499 -

ФД/Ч820/899/П41 

[Петдесет и две] 52 приказки с поука  : Над 100 приказни герои /  Ред. Валери Манолов . - [София] : Пан, [2008] . - 110 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-657-742-9 

  

Сист. No: 61586

Отраслова литература за деца и юноши

- 500 -

ФД/80/Б26 

Баранников, Иннокентий Васильевич и др.

   Русский язык в картинках : Ч. 1 - / И. В. Баранников, Л. А. Варковицкая . - 2. изд . - Москва : Просвещение, 1974 - . - 24 см

   

   Ч. 1 . - 1974 . - 176 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 61517

- 501 -

ФД/80/Б26 

Баранников, Иннокентий Васильевич и др.

   Русский язык в картинках : Ч. 1 - / И. В. Баранников, Л. А. Варковицкая . - 2. изд . - Москва : Просвещение, 1974 - . - 24 см

   

   Ч. 2 . - 1974 . - 176 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 61518

- 502 -

ДЧ/54/К86 

Костич, Живко К.

   Забавна химия / Живко К. Костич ; Прев. от сърбохърв. Кирил Киров . - София : Техника, 1976 . - 239 с. : с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 61504

- 503 -

ФД/03/Д34 

Дейвис, Франсис и др.

   Светът около нас / Франсис Дейвис, Антонела Меучи, Джойс Нюсън ; Прев. Маргарита Месроб Дограмаджян и др ; Ил. Лоренцо Чеки и др . - Пловдив : Хермес, 2004 . - 108 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Детска енциклопедия Да научим повече за...)

   Ориг. загл. The univers, Terra / Francis Davies ; Seas and oceans / Antonella Meucci ; Disastri / Joyce E. Newson. - Авт. не са отбелязани на кор. ; Други прев.: Е. П. Делчева-Владимирова, Н. С. Руева ; Други ил.: Т. Тройер, С. Сталио, М. Кези, Д. ди Таранто, Ф. Доги, П. Холгуин, А. Пасторели, П. Л. Фалескини, А. Мескини, А. Моранди, А. Кантучи, И. Сталио. - Съдържа и Речник. - Офс. изд. - Азб. показалец

   ISBN 954-26-0223-5 

  

Сист. No: 61585

- 504 -

ФД/39/У37 

Уилис, Дани

   Тайната книга за троловете / Дани Уилис ; Прев. Илиян Илиев . - София : ИнфоДар, 2009 . - [30] с. : с ил. ; 31 см

   Ориг. загл.: The secret book of trolls / Danny Willis

   ISBN 978-954-761-338-6 

  

Сист. No: 61587

- 505 -

Д/372/Л14, ФД/372/Л14Д/372/Л14; ФД/372/Л14

Лазаров, Борислав Йорданов

   Есенен математически турнир "Черноризец Храбър" : ІІІ-ІV клас (2002 - 2009), V-VІ клас (1999-2009) : Задачи и решения /  Състав. Борислав Лазаров . - София : БАН, 2010 . - 130 с. : с табл., черт. ; 23 см

   Изд. на БАН. Инст. по математика и информатика

   ISBN 978-954-8986-32-8 

  

Сист. No: 61524

- 506 -

Д/39/Д93, ДЧ/39/Д93, ФД/39/Д93, ФДЧ/39/Д93Д/39/Д93; ДЧ/39/Д93; ФД/39/Д93; ФДЧ/39/Д

Дунаева, Юлия Александрова

   Митични създания : В помощ на ученика / Ю. А. Дунаева ; Ил. И. Г. Злотя ; Прев. Д. Димчева . - София : Златното пате, 2012 . - 96 с. : с цв. ил., портр., к. ; 25 см . -  (Опознай света)

   Ориг. загл. Мифологические животные / Ю. А. Дунаева. - Сведения за авт. отг. отбелязани в библиогр. каре. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-431-782-9 

  

Сист. No: 61942

- 507 -

Д/1/Й85, ФД/1/Й85Д/1/Й85; ФД/1/Й85

Йотова, Христина Ценкова

   [Петдесет и пет] 55 начина да убеждаваме /  Текст Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2012 . - 64 с. : с цв. ил. ; 12X17 см . -  (55 начина)

   Ориг. загл. 55 ways to debate well. - Името на адапт. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN 978-619-151-148-8 

  

Сист. No: 62021

- 508 -

Д/64/69/Й85, ФД/64/69/Й85Д/64/69/Й85; ФД/64/69/Й85

Йотова, Христина Ценкова

   [Петдесет и пет] 55 начина да се обличаме добре /  Текст Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2012 . - 64 с. : с цв. ил. ; 12Х17 см . -  (55 начина)

   Ориг. загл. 55 ways to dress well. - Името на адапт. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN 978-619-151-013-9 

  

Сист. No: 62025

- 509 -

ДЧ/502/К63, ФДЧ/502/К63ДЧ/502/К63; ФДЧ/502/К63

Кларке, Филип и др.

   Енциклопедия за природата : Дървета ; Цветя ; Птици ; Морският бряг ; В градината / Филип Кларке, Лаура Хауъл, Сара Хан ; Оформление Джоан Къркби и др ; Прев. и науч. ред. Златозар Боев, Екатерина Кожухарова ; Ред. Илияна Владимирова . - [София] : Фют, 2012 . - 320 с. : с цв. ил. ; 21Х16 см

   Ориг. загл. Illustrated book of nature. Други оформл. М. Хил, К. Римър, Л. Хамъндс, М. Мейнард, Н. Еверал, К. Фърнивал. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-625-745-1 

  

Сист. No: 62053

- 510 -

Д/904/Ч-94, ДЧ/9/Ч-94, ФД/904/Ч-94, ФДЧ/9/Ч-94Д/904/Ч-94; ДЧ/9/Ч-94; ФД/904/Ч-94; ФД

Чудесата на света  : 3D илюстрации /  Прев. от унг. Лиляна Георгиева Димкова ; Ред. Екатерина Митренцева, Екатерина Латева . - София : Фют, 2012 . - 64 с. : с цв. ил. ; 27Х25 см + 3D очила

   Ориг. загл. Vilagcsodak

   ISBN 978-954-625-759-8 

  

Сист. No: 62054

- 511 -

ДЧ/53/А28, ФДЧ/53/А28ДЧ/53/А28; ФДЧ/53/А28

Адамс, Том

   Чудният свят на физиката /  Текст Том Адамс ; Ил. Томас Флинтъм ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - София : Фют, 2013 . - [16] с. : с цв. ил. ; 26X28 см . -  (Забавна наука)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Feel the force! / Tom Adams

   ISBN 978-954-625-868-7 

  

Сист. No: 62055

- 512 -

ДЧ/54/А28, ФДЧ/54/А28ДЧ/54/А28; ФДЧ/54/А28

Адамс, Том

   Чудният свят на химията /  Текст Том Адамс ; Ил. Томас Флинтъм ; Прев. [от англ.] Илия Максимов . - София : Фют, 2013 . - [16] с. : с цв. ил. ; 26X28 см . -  (Забавна наука)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Molecule mayhem! / Tom Adams

   ISBN 978-954-625-869-4 

  

Сист. No: 62056

- 513 -

Д/372/В93, ФД/372/В93Д/372/В93; ФД/372/В93

Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова

   Прочети ме! : Книжка за четене с разбиране : І клас / Станка Вълкова ; Ил. Златан Панчев Рангелов . - София : Булвест 2000, 2013 . - 60 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Пълното име на авт.: Станка Костадинова Вълкова-Чурлина. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 60

   ISBN 978-954-18-0844-3 

  

Сист. No: 61902

- 514 -

Д/56/Д62, ДЧ/55/56/Д62, ФД/56/Д62, ФДЧ/55/56/Д62Д/56/Д62; ДЧ/55/56/Д62; ФД/56/Д62; ФДЧ/5

Динозаврите  : 3D илюстрации /  Прев. от унг. Юлия Крумова ; Науч. ред. Златозар Боев . - София : Фют, 2013 . - 64 с. : с цв. ил. ; 27Х25 см + 3D очила

   Ориг. загл. Dinok

   ISBN 978-954-625-864-9 

  

Сист. No: 62052

- 515 -

Д II 117, ФД/78/З-64Д II 117; ФД/78/З-64

Зимса, Марко

   Годишните времена : Разказ по музиката на Антонио Вивалди / Марко Зимса ; Ил. Дорис Айзенбургер ; Прев. от нем. Василка Ванчева . - [София] : Емас, 2013 . - 30 с. : с цв. ил. ; 31 см + 1 CD

   Ориг. загл. Die vier janreszeiten / Marko Simsa ; Doris Eisenburger

   ISBN 978-954-357-250-2 

  

Сист. No: 61919

- 516 -

ДЧ/51/Л69, ФДЧ/51/Л69ДЧ/51/Л69; ФДЧ/51/Л69

Литън, Джонатан

   Чудният свят на математиката /  Текст Джонатан Литън ; Ил. Томас Флинтъм ; Прев. [от англ.] Албена Василева Раленкова . - София : Фют, 2013 . - [14] с. : с цв. ил. ; 26Х28 см . -  (Забавна наука)

   Ориг. загл. Marvellous maths / Jonathan Litton

   ISBN 978-954-625-867-0 

  

Сист. No: 62060

- 517 -

ДЧ/52/Ф35, ФДЧ/52/Ф35ДЧ/52/Ф35; ФДЧ/52/Ф35

Фелдман, Тия

   Удивителният свят на космоса / Тия Фелдман ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Егмонт България, 2013 . - 64 с. : с цв. ил., к. ; 29 см . -  (Disney. Любознание)

   Ориг. загл. Space. - Сведения за авт. отг. отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-27-1007-3 

  

Сист. No: 61911

- 518 -

Д/73/76/Д52, ДЧ/73/76/Д52, ФД/73/76/Д52, ФДЧ/73/76/Д52Д/73/76/Д52; ДЧ/73/76/Д52; ФД/73/76/Д52;

Джуниър, Бети

   [Двадесет] 20 лесни забавни плетива / Бети Джуниър ; Прев. Ирина Борисова Манушева . - София : Фют, 2014 . - 80 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Ориг. загл. Fun & funki knits / Betty Junor

   ISBN 978-954-625-933-2 

  

Сист. No: 62057

- 519 -

Д/372/Ж32, ДЧ/37/Ж32, ФД/372/Ж32Д/372/Ж32; ДЧ/37/Ж32; ФД/372/Ж32

Жекова, Ангелина Иванова

   В царството на буквите с Питанка : [За предучилищна възраст] / Ангелина Жекова ; Ил. Кирил Танев . - София : Пан, 2014 . - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-660-430-9 

  

Сист. No: 61857

- 520 -

ФД/82/Й85 

Йотова, Христина Ценкова

   [Петдесет и пет] 55 начина да говорим добре /  Текст Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 12X17 см . -  (55 начина)

   Ориг. загл. 55 ways to speak well. - Името на адапт. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN 978-619-151-145-7 

  

Сист. No: 62022

- 521 -

Д/1/Й85, ФД/1/Й85Д/1/Й85; ФД/1/Й85

Йотова, Христина Ценкова

   [Петдесет и пет] 55 начина да постигаме успех /  Текст Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 12X17 см . -  (55 начина)

   Ориг. загл. 55 ways to help others. - Името на адапт. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN ISBN 978-619-151-147-1 

  

Сист. No: 62023

- 522 -

Д/1/Й85, ФД/1/Й85Д/1/Й85; ФД/1/Й85

Йотова, Христина Ценкова

   [Петдесет и пет] 55 начина да печелим приятели /  Текст Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2014 . - 64 с. : с цв. ил. ; 12X17 см . -  (55 начина)

   Ориг. загл. 55 ways to make friends. - Името на адапт. отбелязано на гърба на загл. с

   ISBN 978-619-151-146-4 

  

Сист. No: 62024

- 523 -

ДЧ/03/К22, ФДЧ/03/К22ДЧ/03/К22; ФДЧ/03/К22

Камбурнак, Лор и др.

   Моят първи Larousse на въпросите : 4-7 години /  Текст Лор Камбурнак, Франсоаз дьо Гилбер ; Ред. Доминик Кораш и др ; Ил. Жак Азан и др ; Прев. Валентина Бояджиева . - [София] : Колибри, 2014 . - 159 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Авт. отбелязани в библиогр. каре. - Други ред. : Фр. Вибер-Гиг, Бр. Буе ; Други ил. : Р. Барборини, М. Боасто, В. Бурго, К. Шардоне, Н. Шу, Н. Диетерле, В. Депланш, Ш. Дютертр, Ол. Латик, Ан. Масини, Кл. Перен, Р. Сайар, М. Сапен, Ф. Теседр. - Предм. показалец

   ISBN 978-954-529-567-6 

  

Сист. No: 61978

- 524 -

ДЧ/03/Н38, ФДЧ/03/Н38ДЧ/03/Н38; ФДЧ/03/Н38

Не може да бъде!  /  Прев. Христо Димитров ; Ред. Йоана Йорданова . - София : Книгомания, 2014 . - 192 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Показалец

   ISBN 978-954-8432-84-9 

  

Сист. No: 61964

- 525 -

Д/0/П22, ФД/0/П22Д/0/П22; ФД/0/П22

Паркър, Стив и др.

   Щура наука : Потопи се в света на науката и се заеми с над 20 задачи / Стив Паркър, Раман Пинджа ; Прев. от англ. Мартина Стоименова ; Ил. Лоурен Тейлър, Бил Грийнхед . - София : Книгомания, 2014 . - 120 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-8432-78-8 

  

Сист. No: 61975

- 526 -

Д/73/76/Х58, ДЧ/73/76/Х58Д/37/Х58; ДЧ/37/Х58

Хоби за сръчковци  : 48 творчески проекта за изработка на ралични неща от хартия и рециклирани материали, плетене и създаване на бижута / Адел Кей и др ; Ил. Джерейнт Форд, Бари Краучър ; Прев. Мартина Стоименова . - София : Книгомания, 2014 . - 120 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Други авт.: Д. Лоуи, М. Пауъл, Л. Торес

   ISBN 978-954-8432-76-4 

  

Сист. No: 61967

- 527 -

Д II 118, ФД/791/792/З-64Д II 118; ФД/791/792/З-64

Зимса, Марко

   Лебедово езеро : Балет по Пьотр Илич Чайковски / Марко Зимса ; Ил. Дорис Айзенбургер ; Прев. Василка Ванчева . - [София] : Емас, [2010] . - 30 с. : с цв. ил. ; 31 см + 1 CD

   

   ISBN 978-954-357-188-8 

  

Сист. No: 61921

География

- 528 -

ЗВ/917/918/Б93 

Бърдзал, Стивън С. и др.

   Кратка география на Америка : Пейзажи от Съеди[не]ните щати / Стивън С. Бърдзал, Джон Флорин ; Прев. Иванка Томова . - Б. м., б. г. . - 176 с. : с к. ; 21 см

   Кор. опис. - Имената на авт. и прев. отбелязани на с. 2. - Съкр. изд. на Regional Landscapes of the United States and Canada / Stephen S. Birdsall, John Florin. - 4. ed. - Съдържа и Речник, Население на 25-те най-големи градове на Съединените щати, 1994 г., Щатски столици

  

Сист. No: 61709

История

- 529 -

ЗВ/941/949/Р97 

Рънсиман, Стивън

   Падането на Константинопол : [Ист. студия] / Стивън Рънсиман ; Прев. от англ. Асен Mумджиев . - 2. изд . - София : ОФ, 1984 . - 200 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The fall of Constantinople / St. Runciman

  

Сист. No: 61476

- 530 -

ЗВ/93/99/Н59 

Кравчук, Александер

   Нерон / Александер Кравчук ; Прев. от пол. [с послесл.] Иво Бояджиев . - 2. изд . - София : ОФ, 1986 . - 287 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Neron / Aleksander Krawczuk

  

Сист. No: 61432

- 531 -

ЗВ/902/К52 

Керам, Курт В.

   Най-древният жител на Америка : История на северноамериканската археология / Курт В. Керам ; Прев. от англ. Христо Ковачевски . - София : Бълг. художник, 1987 . - 264 с. : с ил., 20 л. ил. ; 24 см

   Истинското име на авт. Курт В. Марек. - Ориг. загл. The first American / C. W. Ceram. - Авт. не е отбелязан на кор. - Азб. показалец

  

Сист. No: 61505

- 532 -

ЗВ/940/М74 

Михайлов, Станко Петров и др.

   Спасените : [Сборник] : Ч. 1 - / Станко Михайлов, Диана Димих . - София : Планета 7, 1991 - . - 19 см

   Диана Димих - псевд. на Диана Рангелова Георгиева

   Ч. 3 . - 2002 . - 415 с. : с портр.

   

   ISBN 954-8974-10-X 

  

Сист. No: 61555

- 533 -

ЗВ/940/М74 

Михайлов, Станко Петров и др.

   Спасените : [Сборник] : Ч. 1 - / Станко Михайлов, Диана Димих . - София : Планета 7, 1991 - . - 19 см

   Диана Димих - псевд. на Диана Рангелова Георгиева

   Ч. 4 . - 2002 . - 460 с. : с портр.

   

   ISBN 954-8974-11-8 

  

Сист. No: 61557

- 534 -

ЗВ/941/949/З-58 

Зенкович, Николай А.

   Тайните на отминаващия век / Николай А. Зенкович ; Прев. от рус. Иван Седефов . - София : Мириам, 1998 . - 557 с. : с факс. ; 20 см

   Ориг. загл. Тайны уходящего века / Н. А. Зенькович

   ISBN 954-9513-62-9 

  

Сист. No: 61486

- 535 -

ЗВ/940/М74 

Михайлов, Станко Петров и др.

   Спасените : [Сборник] : Ч. 1 - / Станко Михайлов, Диана Димих . - 2. изд . - София : Планета 7, 1999 . - 19 см

   Диана Димих - псевд. на Диана Рангелова Георгиева

   Ч. 1 . - 1999 . - 180 с.: с ил.

   

   ISBN 954-8974-05-3 

  

Сист. No: 61553

- 536 -

22882 

Ганчев, Петко Димитров

   Възраждащият се гигант : Цивилизация и философия на Древен и Съвременен Китай / Петко Ганчев . - София : [РИК Славяни], 2007 . - 462 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 164-175, 450-461. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-368-008-5 

  

Сист. No: 61554

- 537 -

II 419 

Фол, Валерия Николова

   Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността / Валерия Фол . - София : [Акад. изд. Проф. Марин Дринов], 2007 . - 480 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Studia Tracica ; 10)

   Изд. на БАН. Институт по тракология Проф. Александър Фол. - Библиогр. с. 387-443 ; Рез. на англ. ез. ; Показалец на божеските, етносните, личните и местните имена. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 954-430-962-4 

  

Сист. No: 61729

- 538 -

ЗВ/93/99/Г14, Ч1/93/99/Г14ЗВ/93/99/Г14; Ч1/93/99/Г14

Гаврилов, Борислав Гаврилов

   История на Новото време : Курс лекции / Борислав Гаврилов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 344 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 341-343

   ISBN 978-954-07-3081-3 

  

Сист. No: 62038

- 539 -

ЗВ/93/99/Х24 

Хамби, Алонзо Л.

   Кратка история на Америка /  Изцяло прераб. и осъвременена от Алонзо Л. Хамби ; Прев. от англ. Иванка Томова . - Б. м. : Бюро за междунар. информ. програми, 2011 . - 376 с. : с ил., к., сн. ; 21 см

   Кор. опис. - Имената на авт. и прев. отбелязани на с. 375. - Изд. на Държавен департамент на САЩ. Бюро за междунар. информ. програми. - Библиогр. с. 364-366 ; Азб. показалец

  

Сист. No: 61710

- 540 -

ЗВ/93/99/Ф43, Ч1/93/99/Ф43ЗВ/93/99/Ф43; Ч1/93/99/Ф43

Феърбанк, Джон Кинг и др.

   Кратка история на Китай / Джон Кинг Феърбанк, Мърл Голдман ; Прев. Горан Райновски . - София : Труд, 2013 . - 576 с. : с табл., к., [24] л. ил. ; 24 см

   Ориг. загл. China a new history / John King Fairbank and Marie Goldman. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-398-279-0 

  

Сист. No: 62033

- 541 -

ЗВ/9/Х42 

Хенкок, Греъм

   Свръхестественото : Срещи с древните учители на човечеството / Греъм Хенкок ; Прев. Маргарит Дамянов . - София : Бард, 2014 . - 605 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Supernatural / Graham Hancock. - Съдържа и Интервю с д-р Рик Страсман. - Бел. и библиогр. с. 537-605

   ISBN 978-954-655-532-8 

  

Сист. No: 61864

- 542 -

Гр I 330 

Hamburg international  : Mit Cityplan /  Fotos von Hans Hartz et al . - 2. Aufl. . - Hamburg : Printas, 1985 . - 131 p. : fotogr., m. ; 17 cm

   Ander. fotogr.: K.-H. Petersen, F. Mader, B. Federau u. a. - Stadtplan / Hamburg Inform. - Текст на нем., англ., фр., исп. ез.

   ISBN 3-921449-00-6 

  

Сист. No: 61767

- 543 -

II 420 

PRAE  : In honorem Henrieta Todorova : [Сборник] /  Ed. Mark Stefanovich, Christina Angelova ; Engl. transl. Brendan MacCongail, Mark Stefanovich ; [Forew. Rasho Rashev] . - Sofia : Nat. Inst. of Archeology with Museum Bulg. Acad. of Science, 2007 . - XLVI, 346 p. : ill., 4 f. ill. ; 29 cm

   Пълното име на втория ред. е Христина Ангелова Иванова. - Текст на бълг., нем., фр. ез. - Съдържа и Хенриета Тодорова / М. Стефанович, Хр. Ангелова ; Кратка биография ; Библиография на публикациите / Състав. К. Андреева ; Tabula Gratulatori ; Henrieta Tododrova - Friends and coleagues : Images. - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на бълг., англ. ез. - С автогр. за акад. П. Кендеров

   ISBN 978-954-91587-8-6 

  

Сист. No: 61748

История на България

- 544 -

ЗВ/941Б.084/.088/С51 

Солаков, Ангел

   Председателят на КДС разказва... : [Спомени] / Ангел Солаков . - София : Тексимреклама, 1993 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8351-02-1 

  

Сист. No: 61483

- 545 -

ЗВ/941Б/И95 

История и цивилизация за XI клас  : Задължителна подготовка / Васил Гюзелев и др . - София : Просвета, 2001 . - 336 с. : с ил., факс., к. ; 29 см

   Други авт.: Р. Гаврилова, Ив. Стоянов, М. Лалков, Л. Огнянова, М. Радева. - Съдържа и Терминол. речник ; Хронология ; Български владетели ; Министър-председатели на България 1879-2001 ; Подбрана литература

   ISBN 954-01-1076-9 

  

Сист. No: 61581

- 546 -

22776 

Златарски, Васил Николов

   История на българската държава през средните векове : Т. 1 - / Васил Златарски . - [4.] фототип. изд. . - София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007- . - 21 см . -  (Българско историческо наследство)

   

   ISBN 978-954-739-931-0 

   ISBN 978-954-07-2447-8 

   Т. 3. Второ българско царство : България при Асеневци 1187-1280 . - 2007

   В кн. означено 3. фототип. изд. ; Фототип. изд. на кн. от 1940 г., изд. на БАН. - Библиогр. с. 609-616 ; Азб. показалец

  

Сист. No: 61938

- 547 -

22908, ЗВ/941Б.07/.083/Б1822908; ЗВ/941Б.07/.083/Б18

Балабанов, Марко Д.

   Страници от политическото ни възраждане / Марко Д. Балабанов . - София : Стефан Добрев, 2013 . - 500 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7050-08-0 

  

Сист. No: 62027

- 548 -

Д/941Б/П36, ДЧ/941Б/П36, ФД/941Б/П36, ФДЧ/941Б/П36Д/941Б/П36; ДЧ/941Б/П36; ФД/941Б/П36; ФД

Пенчев, Станчо

   Голяма книга - великите личности на България / Станчо Пенчев ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2014 . - 240 с. : с ил. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Станчо Пенчев Станев. - Библиогр. с. 235

   ISBN 978-954-660-476-7 

  

Сист. No: 61872

Пазарджишки автори - художествена литература

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 549 -

К/1/М71 

Миткова, Нонка Илиева

   Бит и фолклор на Елшица [Панагюрско] / Нонка Миткова . - Панагюрище : Оборище, 2013 . - 104 с. ; 21 см

   Съдържа и Антропогеографски сведения за село Елшица, Местности на територията на с. Елшица, окръг Пазарджишки, Родови имена. - Библиогр. с. 103

  

Сист. No: 61860

- 550 -

К/166.3/Б23 

Балкански, Тодор Георгиев

   Разселването на българите : Проучване на имената пилигрими в българската ойконимия / Тодор Балкански . - Велико Търново : Знак '94, 2014 . - 316 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 307-312

   ISBN 954-8305-38-9 

  

Сист. No: 61851

- 551 -

ЗВ/355.48/Г85, К/1/Г85ЗВ/355.48/Г85; К/1/Г85

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Село Радилово : Последната хекатомба за България / Лазар Грозданов, Петър Караджов ; [Предг.] и ред. Тодор Балкански . - Пловдив : FastPrint Books, 2014 . - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 101

   ISBN 978-954-528-734-3 

  

Сист. No: 61849

- 552 -

К/531/И85 

Йотов, Владимир Георгиев

   Билките ме вдигнаха на крака / Владимир Йотов . - София : Пропелер, 2014 . - 432 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 419

   ISBN 978-954-392-228-4 

  

Сист. No: 61850

Краеведска литература

- 553 -

Авт/908Б/Г37 

Георгиев, Йордан Тодоров

   Ракурси / Йордан Георгиев . - Силистра : Тибо, 2013 . - 242 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2954-09-5 

  

Сист. No: 61471

- 554 -

К/1/Р30 

Ракитово  : Новият бисер на алтернативния туризъм в Родопите . - [Ракитово : Община Ракитово, 2014] . - 44 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

   Кор. опис. - Парал. текст на англ. ез. - Изд. по Оперативна програма Регионално развитие. Проект Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в Община Ракитово чрез адаптация на "Палеонтологично находище - с. Дорково" като туристическа атракция и социализация на културен паметник "Цепина" - BG 161PO001/3.1-02/2009/012

  

Сист. No: 61713


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Александър 192 
Абаджиев, Александър Маринов 192 
Абаджиева, Красимира 339 
Абрашева, Ралица 252 
Аврамов, Велко 164 
Аврамов, Велко Димитров 164 
Аврамов, Димитър 182 
Агамбен, Джорджо 316 
Адамс, Том 511 512 
Азан, Жак 523 
Азманов, Искрен 33 73 
Азманов, Искрен Денев 33 73 
Айдлиц, Валтер 299 
Айзенбургер, Дорис 515 527 
ал-Дилими, Абдул Сатар 246 
Александров, Дориян 198 
Александров, Дориян Венков 198 
Александрова, Донка 235 
Александрова, Донка Иванова 235 
Александрова, Елена 369 
Алексиева, Ирена 266 
Алексиева, Росица 17 
Алексиева, Росица Георгиева 17 
Аликзандър, Джейн 2 
Алтендорф, Гюнтер 206 
Алякова, В. 59 64 
Анастасов, Иван 87 
Ангелов, Александър 8 
Ангелов, Александър Ангелов 8 
Ангелов, Ботьо 141 
Ангелов, Ботьо Джонов 141 
Ангелов, Иван 71 
Ангелов, Петьо 83 291 
Ангелов, Петьо Димитров 291 
Ангелова, Вяра 5 
Ангелова, Вяра Александрова 5 
Ангелова, Петя 417 418 
Ангелова, Христина 543 
Андерсен, Ханс Кристиан 392 
Андонов, Станимир 78 
Андонова, Зоя Евлогиева 48 
Андреев, Александър 252 
Андреева, Кети 543 
Андреева, Людмила Маринова 9 
Антонов, Иван 126 
Антонов, Иван Славейков 126 
Апостолов, Миладин Александров 140 
Апостолов], М. 140 
Аргиров, Никола 370 
Аргиров, Никола Димитров 370 
Арнаудов, Александър Петров 121 
Арсов, Янко 168 
Арсов, Янко Боянов 168 
Асадуров], Милан 277 
Асенов, Воймир 246 
Атанасов, Атанас 143 
Атанасов, Атанас Н. 143 
Атанасов, Атанас Ненчев 143 
Атанасов, Атанас Цветанов 80 
Атанасов, Димитър 179 
Атанасов, Иван Димитров 173 
Атанасов, Петър 48 
Бабукчиева, Антонина 497 
Баева, Надя 310 318 
Байкушев, Стоян 148 
Байнова, Дима 252 
Бакалов, Йордан 138 
Бакалов, Йордан Любенов 138 
Бакалов], Георги 47 
Бакърджиев, Стоян 246 
Балабанов, Марко Д. 547 
Балабанов, Марко Димитриев 547 
Балзак, Оноре дьо 244 284 
Балканска, Ива 274 
Балкански, Тодор 96 217 550 551 
Балкански, Тодор Георгиев 217 550 
Банков, Горан 71 
Бараков, Стоян Петков 48 
Баранников, И. В. 500 501 
Баранников, Иннокентий Васильевич 500 501 
Барборини, Робер 523 
Башева, Снежана 170 
Башева, Снежана Александрова 170 
Баяслиева, Иванка Ц. 161 
Баяслиева, Иванка Цветанова 161 
Бедров, Игнат Ангелов 26 
Беев, Дачо Стоянов 106 
Беева, Христина Стоянова 106 
Белчева, Мара 354 
Белчева, Мара Иванова 354 
Белчински, Валери 475 
Белчински, Валери-Михаил 475 
Бенгтсон, Франс 258 
Бенитес, Кристина Паредес 191 
Бенцони, Жюльетта 265 
Бераха, Матилда 23 
Берберов, Михаил Ангелов 246 
Берниер, Луис де 286 315 
Берон, Петър Кирилов 3 
Берсенева, Анна 294 295 
Беър, Грег 276 
Благоева-Танева, Блага Иванова 42 
Близнашки, Георги 90 91 
Близнашки, Георги Петков 90 91 
Блументал, Нейтън 291 
Боасто, Маню 523 
Бобев, Боби Николов 48 
Бобева, Даниела 75 
Богданова, Пепита 390 
Бодакова, Зорница 21 
Боев, Златозар 509 514 
Боев, Златозар Николаев 509 
Божанкова, Ренета 236 
Божанкова, Ренета Ванкова 236 
Божилов, Венцислав 289 322 326 
Божинов, Константин Войнов 174 
Божинов, Максим 181 
Божинов, Максим Митов 181 
Божков, Любомир 138 
Божков, Любомир К. 138 
Божков, Милко 368 
Божков, Милко Йорданов 368 
Болярова, Теодора 146 
Болярова-Конова, Теодора Николаева 146 
Бондокова, Мелина-Елина 478 
Бондокова, Мелина-Елина Христова 478 
Борисова, Албена 364 
Ботев, Христо 98 
Бояджиев, Иво 530 
Бояджиева, Валентина 110 523 
Бояджиева, Валентина Борисова 110 523 
Бояджиева, Мая 480 
Брадистилов, Добри 60 
Брандуейн, Ребека 271 
Брандън, Натаниъл 291 
Буе, Брижит 523 
Буковски, Чарлс 296 
Бурго, Венсан 523 
Буре, Жан 182 
Бурлакова, Райна 184 
Бусенар, Луи 391 
Бучкова, Юлия 267 
Бучкова-Малеева, Юлия Петрова 267 
Буше, Франсоа 302 303 304 
Бъмингъм, Кристиън 469 
Бърдзал, Стивън С. 528 
Бъчваров, Георги Ангелов 168 
Бъчваров, Крум 280 
Бъчваров, Михаил 201 202 
Бъчваров, Михаил Йорданов 201 202 
Вазов, Иван 393 
Вазов, Иван Минчов 98 393 
Вайнер, Рихард 287 
Вайян, Роже 241 
Валзер, Роберт 316 
Вамандас 299 
Ван Синдъ 199 
Ванспанкърън, Катрин 239 
Ванчева, Василка 515 527 
Варзоновцева, Милена 300 
Варковицкая, Л. А. 500 501 
Варковицкая, Людмила Александровна 500 501 
Вартан, Силви 193 
Васева, Милена 98 
Васева, Милена Петрова 98 
Василев, Васил 60 
Василев, Диан 177 
Василев, Михаил К. 137 
Василев, Николай 365 
Василев, Сава 226 
Василев, Сава Йорданов 226 
Ваташки, Румен 25 
Ваташки, Румен Атанасов 25 
Велков, Андрей 363 
Велкова, Диана 10 
Велчева, Надя 118 
Велчева, Надя Александрова 118 
Венкова, Добрина 158 
Венкова, Добрина Лалева 158 
Вергилова-Барух, Станислава 261 
Веселинов, Методи 252 
Вибер-Гиг, Франсоаз 523 
Видал, Гор 259 
Виденов, Михаил 214 
Виденов, Михаил Георгиев 214 
Висема, Ханс 72 
Владигеров, Т. 60 
Владимирова, Илияна 509 
Владимирова, Йорданка 65 
Владкова, Тодорка Г. 160 
Владкова, Тодорка Ганчева 160 
Владов, Димо 60 
Владова, Пенка 252 
Влайков, Стоян Господинов 62 
Возчикова, М. 251 
Вонегът, Кърт 317 
Врабчев, Николай Христов 174 
Всеволодова, Елена 246 
Вутов, Васил 60 
Вълков, Петко 12 
Вълкова, Ивайла 242 
Вълкова, Силвия 394 395 
Вълкова, Силвия Илиева 394 395 
Вълкова, Станка 513 
Вълкова-Чурлина, Станка Костадинова 513 
Вълчев, Боян 252 
Вълчев, Найден Станев 246 
Вълчев, Светлин Русев 368 
Вълчев, Т. 60 
Вълчева, Боряна 252 
Вълчева, Боянка 119 
Вълчева, Мария 396 
Гаврилов, Борислав 538 
Гаврилов, Борислав Гаврилов 538 
Гаврилова, Райна 545 
Гаврилова, Райна Димитрова 545 
Гадомска, Зофия 493 
Гайтанджиев, Стоян Георгиев 174 
Галбрейт, Робърт 318 
Галиано, Антъни 288 
Галина Малина 458 481 
Галина, Лада 356 
Ганчев, Ганчо 38 
Ганчев, Ганчо Тодоров 38 
Ганчев, Петко 43 45 362 536 
Ганчев, Петко Димитров 43 45 362 536 
Ганчева, Анна 203 
Гарена, Камен 44 
Гарена, Камен Манолов 44 
Гарена, Петър отец 44 
Гатев, Кирил 60 
Гаустад, Бу 489 
Генадиев, Георги 165 
Генадиев, Георги Борисов 165 
Генева, Валентина 252 
Генешки, Митко 68 
Генешки, Митко Стоев 68 
Георгиев, Галин 479 483 
Георгиев, Живко Петров 48 
Георгиев, Йордан 553 
Георгиев, Йордан Тодоров 553 
Георгиев, Крум 128 129 
Георгиев, Никола 254 
Георгиев, Румен 169 
Георгиев, Румен Младенов 169 
Георгиева, Диана Рангелова 532 533 535 
Гергинова, Вася Атанасова 121 
Герон, Ема 200 
Герон, Ема Йомтова 200 
Гетова, Дамянка Петева 143 
Гетова-Спасова, Дамянка Петева 143 
Гечева, Ерма Ал. 252 
Гешев, А. А. 125 
Гешев, Атанас Ангелов 125 
Гилбер, Франсоаз дьо 523 
Гласър, Уилям 16 
Глик, Нейтън 92 
Голдман, Мърл 540 
Голев, Владимир 355 
Голев, Владимир Иванов 355 
Головински, Евгени Викторов 3 
Горчивкина, Татяна 255 
Госини & Семпе 482 
Госини, Рьоне 482 
Гочева, Росица 60 
Грандес, Алмудена 260 
Гранитски, Иван 415 
Грекова, Бота 102 
Грекова, Бота Минчева 102 
Греъм, Хедър 272 
Григорова, Ася 295 
Григорова, Ася Иванова 295 
Грийн, Греъм 242 
Грийн, Джон 319 
Грийнхед, Бил 525 
Грозданов, Лазар 96 551 
Грозданов, Лазар Иванов 96 551 
Гукин, Дан 175 
Гунчева, Светла 385 
Гунчева, Светла Атанасова 385 
Гюзелев, Васил 545 
Гюзелев, Васил Тодоров 545 
Гюров, Борис 75 
Далош, Дьорд 54 
Дамгалиев, Димитър 34 
Дамгалиев, Димитър Любенов 34 
Дамянов, Боян 314 
Дамянов, Дамян Петров 246 
Дамянов, Маргарит 541 
Данилин, Ю. 343 
Данов, Румен 55 
Данон, Анна 138 
Данон, Анна К. 138 
Даскалов, Георги Димитров 48 
Даскалов, Камен Панайотов 168 
Дашнър, Джеймс 320 
Дейвис, Франсис 503 
Декстър, Колин 261 
Дел Монако, Марио 183 
Делчева-Вежинова, Павлина 459 
Делчева-Владимирова, Елица Петрова 503 
Демиров, Сабри Р. 207 
Денева, Бойка 383 384 
Денева, Светла 252 
Денева-Карастоянова, Бойка 383 384 
Депланш, Венсан 523 
Деспотова-Толева, Любима Димитрова 143 
Дечева, Биляна 50 
Дея 386 
Деянова, Гергина 112 
Деянова, Гергина Николова 112 
Деянова, Елена 386 
Деянова, Елена Димитрова 386 
Деянова, Мария Найденова 112 
Джалева-Чонкова, Анна 10 
Джелил, Азиз 248 
Джемилева, Тереза 146 
Джемилева, Тереза Тодорова 146 
Джемилева-Конова, Тереза Тодорова 146 
Дженингс, Дийн 266 
Джером, Джером К. 249 
Джонсън, Маурийн 319 
Джонсън, Морийн 319 
Джуниър, Бети 518 
Диетерле, Натали 523 
Диксън, Моника 15 
Дилковски, Бранимир 170 
Дилковски, Бранимир Иванов 170 
Димитров, Александър Георгиев 3 
Димитров, Ангел Симеонов 48 
Димитров, Б. Н. 125 
Димитров, Благой 246 
Димитров, Божидар 48 
Димитров, Боян 390 
Димитров, Боян Н. 125 
Димитров, Димитър 75 150 
Димитров, Дмитрий 43 
Димитров, Дмитрий Петков 43 
Димитров, Марко 63 
Димитров, Пенко 88 
Димитров, Пенко Василев 88 
Димитров, Станимир 383 384 
Димитров, Христо 468 524 
Димитрова, Албена 306 
Димитрова, Калина 488 489 
Димих, Диана 532 533 535 
Димих, Диана Г. 532 533 535 
Димкова, Лиляна Георгиева 510 
Димов, Ангел 46 
Димов, Ангел Георгиев 46 
Димов, Димитър 347 
Димов, Димитър Тодоров 347 
Димова, Антония 142 
Димчев, Александър 10 
Димчев, Александър Георгиев 10 
Димчева, Д. 506 
Динеков, П. 348 
Динеков, Петър 349 350 
Динеков, Петър Николов 348 349 350 
Дипчикова, Александра 10 
Дишлиева-Кръстева, Невена 340 
Добрев, Кирил 22 
Добрев, Кръстьо 60 
Добревска, Мария 316 
Доги, Фиамета 503 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 503 
Доджсън, Чарлз Латуидж 394 395 
Дойчева, Венета 194 
Долумджийски, Александър 239 
Донева, Стелияна 468 
Донский, М. 249 
Дончева, Христина Георгиева 42 
Дочев, Христо 88 
Дочев, Христо Михайлов 88 
Дочева, Ирина Р. 114 
Драганов, Александър 490 
Драганов, Васил Цанков 82 
Драганов, Лилян Петков 174 
Драгостинова, Жанина 54 293 
Драгостинова, Жанина Димитрова 293 
Драмгов, Владимир Николов 3 
Дрозд, Маги 154 
Дрюон, Морис 254 
Дунаева, Ю. А. 506 
Дунаева, Юлия Александрова 506 
Дунева, Светлана 383 
Дългъчева, Мая 417 
Дългъчева, Мая Георгиева 417 418 
Дютертр, Шарл 523 
Дядо Пънч 424 425 426 427 470 471 
Дянкова, Констанца 253 
Еверал, Найера 509 
Евтимова, Анета 252 
Евънс, Мери Ан 297 
Езоп 454 
Еймис, Кингсли 267 
Еко, Умберто 238 
Еков, Евгений 48 
Елдъров, Светлозар Владимиров 48 
Елин Пелин 483 
Елиът, Джордж 297 
Елмазов, Теодор 414 
Енчева, Мария 325 
Ефремов, Трифон 359 
Жекова, Ангелина 497 519 
Жекова, Ангелина Иванова 519 
Желев, Добри 41 
Желев, Желю 51 
Желев, Желю Митев 51 
Желев, Симеон Денев 62 
Желева, Силвия 319 
Желязкова, Мария 75 
Жен-И-Сен 133 
Живков, Тодор Иванов 3 
Загорчев, Марин 215 
Загорчинов, Стоян 357 
Загорчинов, Стоян Павлов 357 
Загорчинова, Яна 19 
Занкова, Бисера 35 
Запрянов, Запрян 132 
Запрянов, Запрян Димитров 132 
Зарев, Владимир 371 
Зарев, Владимир Пантелеев 371 
Заслоу, Джефри 173 
Захариева, Мария Димитрова 134 
Звезданов, Николай 229 
Звезданов, Николай Петров 229 
Зевин, Габриел 321 
Зелазни, Роджър 277 
Зенкович, Николай А. 534 
Зимса, Марко 515 527 
Златанова, Минка 282 
Златанова, Минка Георгиева 282 
Златарски, Васил 546 
Златарски, Васил Николов 546 
Златина, Галина 479 
Златкова, Надя 455 
Злотя, И. Г. 506 
Зографова, Катя Цветанова 237 
Зюскинд, Патрик 232 
Зюсман, Пол 322 
Иванов, Георги Стефанов 88 
Иванов, Димитър 4 
Иванов, Димитър Иванов 42 
Иванов, Димитър Михайлов 226 
Иванов, Димитър Христов 4 37 
Иванов, Ив. 241 
Иванов, Иван Анастасов 87 
Иванов, Льубомир 48 
Иванов, Любомир 48 
Иванов, Любомир Лалов 48 
Иванов, Петър Генчев 174 
Иванов, Рачо Ц. 161 
Иванов, Рачо Цветков 161 
Иванов, Трифон Ефремов 359 
Иванов, Ячко Павлов 3 
Иванова, Елисавета 121 
Иванова, Кристина 459 
Иванова, Людмила 279 
Иванова, Людмила Цанкова 279 
Иванова, Нели 234 
Иванова, Нели Стоянова 234 
Иванова, Огняна 21 
Иванова, Татяна 252 
Иванова, Христина Ангелова 543 
Иванчев, Ивайло 483 
Иванчев, Румен 484 
Ивънс-Уенц], У. Й. 27 
Илиев, Вельо 48 
Илиев, Илия 124 
Илиев, Илия Петров 124 
Илиев, Илиян 504 
Илиев, Илиян Светославов 504 
Илиев, Любомир 252 
Илиева, Зорница 48 
Илиева, Ива 252 
Иргенс, Осхил 488 
Исаева, Дениза 246 
Ишпеков, Филип М. 60 
Йовков, Йордан 352 
Йовков, Йордан Стефанов 352 
Йогананда, парамаханса 27 
Йонкова, Бойчинка 170 
Йонкова, Бойчинка Ненкова 170 
Йорданов, Йордан Алексиев 136 
Йорданов, Йордан Тончев 166 
Йорданова, Йоана 524 
Йорданова, Мария 121 
Йотов, Владимир 153 552 
Йотов, Владимир Георгиев 153 552 
Йотов, Йонко Колев 42 
Йотова, Боряна 2 
Йотова, Христина 507 508 520 521 522 
Йотова, Христина Ценкова 507 508 520 521 522 
Кабакчиев, Красимир Янков 136 
Кадаре, Исмаил 247 
Кадийски, Кирил 302 303 304 
Кадийски, Кирил Крумов 302 303 304 
Кадурина, Мирослава 93 
Кадурина, Мирослава Иванова 93 97 
Казакова, Мария 20 
Казакова, Мария Георгиева 20 
Калашников, В. В. 127 
Калашников, Владимир Вячеславович 127 
Калевска, Петя 252 
Калчев, Иван Денчев 167 
Камбурнак, Лор 523 
Каменов, Евгени 60 
Камилери, Андреа 323 
Каминер, А. М. 219 
Каминер, Ага Михайловна 219 
Канаван, Труди 345 346 
Кантучи, Алесандро 503 
Капитанова, Мария 124 
Капитанова, Мария Благоева 124 
Капралов, Атанас 389 403 404 419 420 434 
Капсарова, Анелия 258 
Караджов, Петър 96 551 
Караджов, Петър Илиев 96 551 
Караиванов, Борил 198 
Караиванов, Красимир 128 129 
Караславова, Жечка 423 441 442 443 444 450 451 
Карастоянов, Стефан 47 
Карастоянов, Стефан Петров 47 
Карем, Морис 415 
Карлин, Джон 204 
Карол, Луис 394 395 
Картър, Крис 324 
Касабов, Г. 59 64 
Касиди, Кати 463 
Каталан, София 260 
Катинчаров, Иван С. 60 
Кацаркова, Вера 63 
Кацарова, Весела 297 
Кацарова, Весела Тодорова 297 
Качин, Александър 479 
Кези, Матео 503 
Кей, Адел 526 
Кейн, Сюзан 21 
Кендеров, Петър Стоянов 3 
Керам, Курт В. 531 
Керемидаров, Алфред 391 
Керет, Етгар 300 
Кехайова, Анна 116 
Кехлибарева, Надя 246 
Кинов, Димитър 60 
Кирилов, Милчо 382 
Кирилов, Светлозар 35 
Киров, Кирил 502 
Киряков, К. 60 
Кискинов, Вихър 84 85 
Кискинов, Вихър Николов 84 85 
Кисова, Евгения 247 
Кларке, Филип 509 
Класова, Свободка 65 
Класова, Свободка Генчева 65 
Кнаак, Ричард А. 285 
Князева, Светлана 479 483 
Ковачев, Асен Златков 74 
Ковачев, Марин 111 
Ковачев, Светослав Иванов 285 
Ковачева, Вера 69 
Ковачева, Вера Крумова 69 
Ковачева, Йорданка Владимирова 65 
Ковачевски, Христо 531 
Ковачевски, Христо Иванов 531 
Когъл, Пол 215 
Кодинов, Стоил Н. 60 
Кожухаров, Кънчо 56 278 
Кожухаров, Кънчо Иванов 56 278 
Кожухарова, Екатерина 509 
Кожухарова, Екатерина Кръстева 509 
Коларов, Иван 246 
Коларова, Емилия 185 
Коларова, Емилия Кръстева 185 
Колдуел, Тейлър 262 
Колев, Благой 37 62 
Колев, Благой Тодоров 62 
Колев, Йордан 105 
Колев, Йордан Георгиев 105 
Колев, Николай 48 
Колева, Анелия 252 
Колева, Николина 14 
Колева, Николина Великова 14 
Колинс, Уилки 256 
Кольовска, Таня 332 
Комогорова, Светлана Николаева 394 395 
Комогорова-Комата, Светлана 394 395 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 394 395 
Константинова, Маглена 411 412 415 
Константинова, Маглена Иванова 411 412 415 
Консулова-Вазова, Елисавета 262 
Копаранова, Малинка 71 
Копринаров, Лазар 12 
Кораш, Доминик 523 
Косев, Константин Димитров 48 
Костадинов, Костадин 485 
Костадинова, Цветанка 111 
Костич, Живко К. 502 
Костов, Калин 88 
Костов, Калин Илиев 88 
Костов, Ленко 273 
Костова, Полина 10 
Костова, Септемврина Г. 66 
Костова, Септемврина Георгиева 66 67 
Коутуърт, Елизабет 415 
Кох, Херман 325 
Кравчук, Александер 530 
Крайнинска, Иванка 71 
Кралева, Невяна 209 
Кралева, Невяна Георгиева 209 
Крауч, Блейк 326 
Краучър, Бари 526 
Кречеталска, Поля 218 
Кристи, Агата 273 
Крумова, Люсиена 354 
Крумова, Юлия 514 
Крупев, Андрей 272 
Крупев, Андрей Димитров 272 
Кръстев, Бойко 128 129 
Кръстева, Ива 111 
Кръстева, Невена Венциславова 340 
Крылова, Т. С. 344 
Кубер, Йоасар 372 
Кузманова, Йорданка Найденова 72 
Кузманова], Йорданка 72 107 
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова 237 
Кулев, Румен 191 
Кулев, Румен Димитров 191 
Купър, Глен 289 
Кънчев, Георги 387 
Къркби, Джоан 509 
Кърпачева, Лоти 13 
Кьосева, Нинел 79 
Лавренова, Люба 138 
Лавренова, Люба Ал. 138 
Лазар, Лора 366 
Лазаров, Борислав 505 
Лазаров, Борислав Йорданов 505 
Лазаров, Дочо Николов 62 
Лазарова, Десислава 2 
Лазарова, Емилия 40 81 
Лазарова, Ерика 231 
Лазарова, Ерика Георгиева 231 
Лалков, Милчо 545 
Лалков, Милчо Димитров 545 
Ланджев, Борис 89 
Ланджев, Борис Богданов 89 
Лаптев, Веселин 16 270 
Лаптев, Веселин Иванов 16 
Латева, Екатерина 510 
Латик, Оливие 523 
Латинов, Латин 130 
Латинов, Латин Георгиев 130 
Левиева, Яна 413 414 
Ленков, Григор 246 
Ли Яджюн 198 
Либина, Альона 19 
Либина, Альона Владимировна 19 
Лий, Линда 184 
Лилова, Анна 252 
Линецкая, Э. 249 
Литън, Джонатан 516 
Лихейн, Денис 301 
Личев, Петър 88 
Личев, Петър Каменов 88 
Лиър, Едуард 415 
Лобсанг Рампа, Т. 268 
Лондон, Джек 243 
Лорен, София 159 
Лотман, Ю. М. 1 
Лотман, Юрий Михайлович 1 
Лоуи, Даниел 526 
Лютов, Атанас 60 
Люцканов, Людмил 292 
Мадански, Иван 281 
Македонска, Цветана 350 
Маккейн, Кели 423 441 442 443 444 450 451 
Маккена, Пол 18 149 
МакКонгал, Брендан 543 
Маккълоу, Колийн 327 
Маклейн, Шърли 283 
Макрев, Александър 414 
Максимов, Илия 512 
Максимова, Мария 60 
Макхейл, Дез 17 
Малеева, Юлия 149 
Манов, Божидар 188 
Манов, Божидар Стефанов 188 
Манов, Васил 70 
Манова, Милена 151 
Манова, Милена Иванова 151 
Мановски, Мирослав 385 
Манокиа, Пат 203 
Манолов, Валери 499 
Манолова, Наташа 358 
Манолова, Наташа Иванова 358 
Мануилова, Ралица 458 481 
Манушева, Ирина Борисова 518 
Марайа 392 
Маргаритова, Нели 452 464 
Марек, Курт В. 531 
Маринкев], Марин 148 
Маринов, Александър 329 330 331 
Маринов, Александър Валентинов 329 330 331 
Маринова, Венета 259 
Маринова, Марина 159 
Маринова, Мария 465 
Маринова, Мария Маринова 465 
Маринова, Нели 491 
Марков, Васил 119 
Марков, Васил Марков 119 
Марков, Георги 351 468 
Марков], Георги 351 
Маркова, Олга 187 
Маркова, Олга Василева 187 
Маркс], Дион 11 
Марлит, Евгения 342 
Марлит, Йожени 342 
Марс, Джим 9 
Мартен-Люган, Анес 328 
Масини, Анаис 523 
Масларова, Емилия 286 
Масларова, Емилия Л. 315 
Маслева, Надежда 213 
Маслева-Данчева, Надежда 213 
Матакиева, Снежинка Димитрова 132 
Матев, Матю 71 
Матеев, Николай 3 
Мейнард, Марк 509 
Мейър, Майкъл 258 
Мекин, Уилям 341 
Мелнишка, Мариана 266 
Мерсие, Паскал 293 
Мескини, Антонио 503 
Методиева, Албена 252 
Меучи, Антонела 503 
Мехмедов, Мухидин М. 207 
Миланов, Марин 48 
Миланов, Милан 49 50 
Миланов, Милан Лефтеров 49 50 
Миланова, Емилия 170 
Миланова, Емилия Георгиева 170 
Милев, Гео 351 
Милева, Леда 411 412 415 453 468 
Милева, Леда Гео 411 412 415 453 468 
Милкоева, Боряна Дачева 106 131 
Милн, Алън Александър 415 
Милорадович, Живан М. 211 
Милошева-Стайкова, Славка 209 
Милошева-Стайкова, Славка Н. 209 
Минасян, Гарабед 75 
Минев, Духомир 75 
Минков, Светослав 392 
Минчев, Емил 307 491 
Минчев, Светослав 216 
Минчев, Светослав Симеонов 216 
Минчев, Юли 391 
Миракъл, Лорън 319 
Мирикъл, Лорън 319 
Миронов, Иван Йорданов 132 
Мирчев, Ивайло 379 
Миткова, Нонка 120 549 
Миткова, Нонка Илиева 120 549 
Митов, Илия 48 
Митренцева, Екатерина 510 
Митренцева, Екатерина Христева 469 487 
Михайлов, Андрей 478 
Михайлов, Димитър 226 
Михайлов, Михаил 484 
Михайлов, Станко 532 533 535 
Михайлов, Станко Петров 532 533 535 
Михайлова, Весела 98 
Михайлова, Весела Василева 98 
Михайлова, Красимира П. 252 
Михайлова, Таня 50 
Михов, Андрей Михайлов 478 
Михова-Пеева, Радостина Николова 478 
Мичева, Паулина 321 
Мичева, Паулина Стойчева 321 
Мишев, Георги 373 
Мишев, Георги Иванов 373 
Мишкова, Николина 220 
Мишов, Григор 383 
Молев, Владимир 311 
Молиер, Жан-Батист 302 303 304 
Момчилов, Емил Николов 168 
Момчилова, Юлия 494 
Монако, Марио дел 183 
Монов, Александър 139 
Монов, Александър Петров 139 
Мопасан, Ги дьо 343 344 
Моранди, Андреа 503 
Морпурго, Майкъл 469 487 
Мосин, М. С. 265 
Мосина, М. С. 265 
Моцев, Михаил Русков 162 
Мулярчика, А. 250 
Мундрова, Славянка 15 
Мундрова, Славянка Димитрова 15 
Мурдаров, Владко 212 
Мурдаров, Владко Данаилов 212 
Мутафова-Заберска, Юлия 200 
Мутафова-Заберска, Юлия Георгиева 200 
Мутафова], Юлия 200 
Мьорс, Валтер 305 
Набоков, Владимир 292 
Набоков, Владимир Владимирович 292 
Набоков, Дмитрий 292 
Надал, Рафаeл 204 
Назъров, Кирил 393 
Назъров, Кирил Ст. 393 
Найденов, Никола 239 
Найденова, Радка 60 
Нанов, Венцислав 100 101 102 
Нанов, Венцислав Георгиев 100 101 102 
Начев, Стефан 252 
Недялкова, Десислава 335 
Незнански, Фридрих 282 
Нейчева, Надежда Николова 375 
Несин, Азиз 248 
Нешева, Събка 138 
Нешева, Събка В. 138 
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 79 
Нигро, Дебора М. 269 
Никифоров, Веселин 60 
Никова, Мария 63 
Николов, Ивайло 424 426 
Николов, Любомир 468 
Николов, Николай 246 
Николова, Анна Христова 288 
Николова, Капка 396 
Николова, Мирослава 453 548 
Николова, Радостина 478 
Николова-Гълъбова, Жана 205 
Николова-Гълъбова, Жана Георгиева 205 
Нилсен, Галина 458 481 
Нинова, Юлия Димитрова 132 
Нисимов, Хаския Давидов 174 
Ничев, Боян Димитров 357 
Ничев], Боян 357 
Нишков, Александър 475 
Нончев, Андрей Иванов 62 
Норис, Чък 195 
Носовский, Г. В. 127 
Носовский, Глеб Владимирович 127 
Нюсън, Джойс 503 
О'Славев, Светкко 305 
О'Хара, Джон 250 
Огнянов, Любомир 545 
Огнянов, Любомир Георгиев 545 
Олейник, Борис 40 81 
Ортега-и-Гасет, Хосе 12 
Оруел, Джордж 306 
Павлов, Д. 137 
Павлов, Димитър Н. 137 
Паисий Хилендарски 349 
Панайотов, Владко Тодоров 176 
Панайотова-Манова, Милена Иванова 151 
Панева, Мария 238 
Панек, Александер 493 
Панов, Александър 227 
Панов, Александър Асенов 227 
Панова, Надежда Н. 157 
Панова, Надежда Николаева 157 
Пантев, Пламен Иларионов 48 
Панчев, Панчо Борисов 424 425 426 427 470 471 
Панчевска, Ханелоре Е. 114 
Панчовска, Мария Стоянова 143 
Папазова, София 367 
Папакочев, Георги 48 
Пар, Мария 488 489 
Парадисис, Александр 251 
Парамаханса Йогананда 27 29 
Паркър, Стив 525 
Пасторели, Антонела 503 
Патерсън, Джеймс 329 330 331 
Пауш, Ранди 173 
Пауъл, Мишел 526 
Пачев, Ташо 62 
Пачев, Ташо Сивков 62 
Пашкова, Бианка 396 
Пашов, Петър 99 
Пашова, Мария 99 
Пеев, Пейо Ив. 163 
Пеев, Пейо Иванов 163 
Пейчева, Лозанка 189 
Пенев, Иван 252 
Пенева, Ваня 232 271 
Пенева, Ваня Илиева 232 271 
Пенева, Евелина 298 
Пенева, Евелина Венциславова 298 
Пенчев, Исай 483 
Пенчев, Петър 94 
Пенчев, Петър Ганчев 94 
Пенчев, Станчо 548 
Перен, Клотилд 523 
Перчинкова, Катя 18 204 
Перчинкова, Катя Христова 18 204 
Петишка, Едуард 23 
Петков, Васил Манов 70 
Петков, Георги 36 171 
Петков, Кръстьо 37 
Петкова, Жени 463 
Петкова, Илка 63 
Петров, Иван М. 66 
Петров, Иван Митов 66 67 
Петров, Николай 167 
Петров, Николай Иванов 167 
Петрова, Бояна 383 
Петрова, Весела 252 
Петрова, Виолета 175 
Петрова, Диана 170 
Петрова, Диана Димитрова 170 
Петрова, Мая 10 
Петър, отец 44 
Пецева, Миглена Севдалинова 216 
Пинджа, Раман 525 
Пиргова, Мария 52 
Пиргова, Мария Андонова 52 
Пиргова-Пенева, Мария Андонова 52 
Писарев, Ангел Николов 174 
Питигрили 257 
Пожаревска, Румяна 170 
Пожаревска, Румяна Савова 170 
Поликаров, Азаря Призенти 3 
Полянов, Димитър 284 
Попиванов, Петър 233 
Попиванов, Петър Радоев 233 
Попов, Александър 48 
Попов, Георги Тодоров 174 
Попов, Иван 32 
Попов, Иван Димитров 32 
Попов, Иван Цв. 137 
Попов, Филип 374 
Попова, Анна 10 
Попова, Валентина 11 
Попова, Даниела 480 
Попова, Недялка 252 
Потьомкин, Александър 332 
Поузи, Анита 415 
Прангов, Любен 302 
Прангов, Любен Георгиев 302 
Проданов, Иван 122 
Проданов, Иван Рачев 122 
Пройков, Венелин 193 482 
Пройков, Венелин Йовков 482 
Пръвчев, Лъчезар 183 
Пчелова, Диляна 312 
Първанов, Антон 48 
Първанов, Панайот 218 
Пъчев, Пламен Д. 66 
Радев, Иван 226 
Радев, Иван Николов 226 
Радева, Мария 545 
Радева, Мария Иванова 545 
Радева-Лапчева, Валентина 452 464 
Радевска, Ирина 107 
Радин], Любомир 116 
Радинска, Валентина 194 
Радинска, Валентина Димитрова 194 
Радулов, Димитър 375 
Радулов, Димитър Стоянов 375 
Радулова, Надежда 290 
Радулова, Росица 10 
Радха Мадан Мохан Деви Даси 299 
Райкова, Диана 432 433 445 446 476 
Райкова, Диана Христова 432 433 445 446 476 
Райновски, Горан 540 
Райновски, Горан Асенов 540 
Ракели, Сал 20 
Раковска, Диана Петкова 132 
Раковски, Вътьо 246 
Раковски, Георги Стойков 348 
Раленкова, Албена Василева 516 
Рампа, Лобсанг 268 
Рампа, Т. Лобсанг лама 268 
Рамчев, Кольо Радев 62 
Рангелов, Златан Панчев 513 
Рангелова, Пенка 108 
Рангелова, Пенка Петрова 108 
Рачев, Валери Рачев 48 
Рачев, Светлозар 3 
Рашев, Рашо Станев 543 
Рийвс, Джеймс 415 
Римър, Кейт 509 
Ришбург, Емил 263 264 
Риърдън, Рик 490 
Робъртс, Нора 274 
Розова, Надежда 327 
Романов, Михаил Г. 137 
Рот, Вероника 240 333 334 
Рот, Филип 290 335 
Роулинг, Джоан К. 318 
Руева, Нина Стоянова 503 
Руис Сафон, Карлос 336 
Русанов, Любомир 454 485 495 496 
Русанов, Любомир Кирилов 454 495 496 
Русев, Богдан 296 
Русев, Калофер 376 
Русев, Светлин 368 
Русинова-Здравкова, Снежина 313 
Рънсиман, Стивън 529 
Ръсел, Рейчъл Рене 455 
Саберхаген, Фред 278 
Саберхаген, Фред Томас 278 
Саздов, Димитър 63 
Сайар, Реми 523 
Саймък, Клифърд 280 
Саймък, Клифърд Д. 280 
Самарджиева, Виолета 60 
Сапен, Матийо 523 
Севдалинова, Миглена 216 
Сегре, Дино 257 
Седефов, Иван 534 
Седларски, Теодор 77 
Седларски, Теодор Венков 77 
Сежер, Мириам 110 
Селимски, Людвиг 208 
Селимски, Людвиг П. 208 
Семеницкий, Святослав 210 
Семерджиев, Цветан 95 172 
Семерджиев, Цветан Атанасов 95 172 
Семпе, Жан- Жак 482 
Сендова, Евгения Йовкова 133 
Сенкевича], А. 251 
Симов, Пенчо 244 
Славейков, П. Р. 350 
Славейков, Петко Рачов 350 
Славов, Герасим Й. 317 
Славов, Марин 195 
Слоун, Пол 17 
Смоленов, Христо 38 
Смоленов, Христо Панчев 38 
Смрикаров, Ангел 103 109 
Смрикаров, Ангел Сотиров 103 109 178 
Смрикарова, Стоянка 178 
Солаков, Ангел 544 
Сомърс, Иън 307 
Сотникова, Татяна Александровна 294 295 
Софоклиева, Вержиния 268 
Софоклиева, Вержиния Захариева 268 
Спасов, Людмил 63 
Спасов, Спас 388 389 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 427 428 429 430 431 434 435 436 437 438 439 440 447 448 449 456 457 460 461 462 466 467 470 471 472 473 477 
Спасов, Тр. 59 64 
Спиридонова, Юлия Симеонова 413 414 474 
Спирков, Петко Г. 60 
Спосова, Ния 486 
Стайнова, Мария 252 
Сталева, Лилия 254 
Сталио, Иван 503 
Сталио, Студио 503 
Стаменов, Димитър Илиев 174 
Стаменова, Василка 69 
Стаменова, Василка Евтимова 69 
Стаменова, Парашкева 148 
Стамов, Стефан 186 
Стамов, Стефан Андонов 186 
Станев, Станчо Пенчев 548 
Станилов, Грозьо 123 
Станилов, Грозьо Ив. 123 
Станчев, Лъчезар 246 
Старирадева, Василена 308 309 338 
Стендаль, Фредерик 245 
Стефанов, Валери 227 
Стефанов, Валери Стоилов 227 
Стефанов, Георги 88 
Стефанов, Иван 60 
Стефанов, Христо 352 
Стефанова, Деница 384 
Стефанова, Лиляна 381 
Стефанова, Лиляна Димитрова 381 
Стефанович, Марк 543 
Стоева, Валентина 117 
Стоева, Валентина Г. 117 
Стоева, Румяна 252 
Стоилова, Вера 156 
Стоилова, Вяра Борисова 62 
Стоименова, Мартина 525 526 
Стоичкова, Красимира 294 
Стоичкова, Ноеми 230 
Стоичкова, Ноеми Асенова 230 
Стойнов, Юлиян 275 276 320 
Стойнов, Юлиян Иванов 275 276 320 
Стоянов, Александър Стоянов 62 
Стоянов, Иван 63 545 
Стоянов, Иван Илиев 545 
Стоянов, Кирил 206 
Стоянов, Кирил Първанов 206 
Стоянов, Цветан 243 
Стоянов, Цветан Савов 243 
Стоянов], Димитър 165 
Стоянова, Десислава 388 397 398 399 400 401 402 405 406 407 408 409 410 416 421 422 428 429 430 431 435 436 437 438 439 440 447 448 449 456 457 460 461 462 466 467 472 473 477 
Стоянова, Мария Георгиева 62 
Стоянова, Надежда 48 
Стоянова, Татяна И. 157 
Странджев, Коста 94 
Странджев, Коста Иванов 94 
Страсман, Рик 541 
Стратиев, Стефан 50 
Сугарев, Едвин 53 57 225 
Сугарев, Едвин Стефанов 53 57 225 
Събев, Пламен 190 
Съева, Ани 269 
Тамбуев, Георги 39 
Танев, Кирил 454 495 496 519 
Танев, Кирил Танев 454 495 496 
Таранто, Давиде ди 503 
Таргонски, Розали 92 
Тарка, Ина М. 148 
Тасева, Калина 391 
Татаров, Антон 511 
Тейлър, Лоурен 525 
Тейлър, Робърт Л. 92 
Текелов, Валентин 48 
Теллалян, Жозеф 34 
Теллалян, Жозеф Крикор 34 
Тенев, Любомир 302 
Тенев, Любомир Димов 302 
Тениъл, Джон 394 395 
Теофилова, Аделина 341 
Терзиева, Росица 116 
Терзийска, Петя 111 
Терзийски, Йордан 491 
Теседр, Фабиен 523 
Тимчев, Любомир Кирилов 86 
Титянова, Екатерина Благоева 148 
Тодоров, Валентин Вълов 62 
Тодоров, Васил 60 
Тодоров, Т. С. 263 
Тодорова, Елица 17 
Тодорова, Саша Владимирова 62 
Тодорова, Хенриета 543 
Томова, Иванка 528 539 
Тонев, Стоян 93 
Тонев, Стоян Димитров 93 97 
Тонева, Мария 112 
Топалов, Олег 485 
Торес, Лаура 526 
Торсунов, Олег 152 
Торсунов, Олег Генадиевич 152 
Тотев, Пламен 216 
Тотев, Пламен Стефанов 216 
Трайков, Мартин 48 
Траянова, Биляна 475 
Траянова, Биляна Владимирова 475 
Трифонов, Георги 393 
Трифонов, Георги Василев 393 
Трифонов, Тинко 277 
Трифонов, Тинко Илиев 277 
Трифонова, В. 59 64 
Тройер, Томас 503 
Трънски, Славчо 353 
Уайлд, Оскар 491 
Уайнър, Ерик 337 
Узунов, Стефан 71 
Узунова-Калудиева, Цветана 182 
Уилис, Дани 504 
Фалдбакен, Кнут 308 309 338 
Фалескини, Пиер Луиджи 503 
Фарджън, Елинор 415 
Фаулър, Терез Ан 310 
Фелдман, Тия 517 
Феърбанк, Джон Кинг 540 
Филева, Петранка 7 
Филева, Петранка Димитрова 7 
Филипов, Филип Петров 374 
Филипова, Людмила 377 
Филипова, Людмила Орлинова 377 
Филкова], Федя 252 
Фишър Ейлийн 415 
Флинтъм, Томас 511 512 516 
Флорин, Джон 528 
Фогел, Мая фон 432 433 445 446 476 
Фол, Валерия 537 
Фол, Валерия Николова 537 
Фоменко, А. Т. 127 
Фоменко, Анатолий Тимофеевич 127 
Форд, Джерейнт 526 
Форман, Майкъл 487 
Форсайт, Фредерик 270 
Франзен, Джонатан 311 
Френгов, Христо 140 
Френгов, Христо Вангелов 140 
Фучеджиева, Милена 378 
Фучеджиева, Милена Дикова 378 
Фърнивал, Кейт 509 
Хаджидимитрова, Зорница 287 
Хаджидимитрова, Зорница Димитрова 287 
Хаджииванов, Николай 122 
Хаджииванов, Николай Георгиев 122 
Хаджийски, Борис Емилов 121 
Хаджикосев], Симеон 244 
Хаджимитова, Зинаида 368 379 
Хаджимитова, Зинаида Иванова 368 379 
Хаджитодоров, Стефан Тодоров 48 
Халвърсън, Майкъл 128 129 
Хамби, Алонзо Л. 539 
Хамъндс, Лаура 509 
Хан, Сара 509 
Хауъл, Лаура 509 
Хенкок, Греъм 541 
Хил, Майкъл 509 
Хил, Мелиса 298 
Хол, Таркуин 312 
Холбайн, Волфганг 279 
Холгуин, Паоло 503 
Христов, Венко 253 
Христов, Стефан 76 
Христов, Стефан Иванов 76 
Христов], Венко 253 
Христова, Анна 288 
Христова, Катя 301 
Христова, Светла 336 
Христова, Светла Христова 336 
Христова, Татяна 61 
Христова, Татяна Белчева 61 
Христова, Христина 88 
Христова, Христина Тодорова 88 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 71 
Хърбърт, Франк 275 
Цакова, Цветина 72 
Цакова, Цветина Цветанова 72 
Цалова, Весела Лулова 323 
Цанков, Васил 82 
Царска, Гинка 112 
Цветков, Димитър 144 145 
Ценкова, Ирина 517 
Ценкова, Ирина Стефанова 517 
Ценова, Радка Христова 42 
Цолова, Маргарита 156 
Цоневски, Минко 246 
Чавдаров, Теодор 465 
Чавдаров, Теодор Иванов 465 
Чадхури, Харидас 11 
Чалъков, Анастасий 87 
Чалъков, Анастасий Иванов 87 
Чеки, Лоренцо 503 
Ченгелова, Емилия 75 
Чернева, Юлия 324 
Черноземски, Иван Николов 3 
Чернокожев, Николай 229 
Чернокожев, Николай Христов 229 
Черняев, Христо 246 
Чечова, Илка 337 
Чобанов, Иван 122 
Чобанов, Иван Георгиев 122 
Чобанова, Росица Добрева 80 
Чолаков], Атанас 112 
Чолакова, Надя 360 361 
Шампион, Жана 253 
Шапкарев, Петър 60 
Шардоне, Катрин 523 
Шафак, Елиф 339 
Шведова, Лидия 283 
Шекли, Робърт 281 
Шенке, Хайнер 215 
Шипковенска, Мариана 256 
Шкодров, Владимир Георгиев 3 
Шмельов, Иван 255 
Шмит, Ерик-Еманюел 313 
Шопов, Тодор 396 
Шопов, Тодор Крумов 396 
Шроудер, Ричард 92 
Шу, Натали 523 
Шубанова, Анастасия 102 
Шубанова, Анастасия Тодорова 102 
Шулева, Лиляна 121 
Шулева, Лиляна Асенова 121 
Шумакова, Весела 328 
Шумелова, Мария 228 
Шумелова, Мария Георгиева 228 
Шумналиев, Димитър 358 
Шумналиев, Димитър Георгиев 358 
Шурбанов, Александър 229 
Шурбанов, Александър Владимиров 229 
Щерева, Ваня 380 
Ървинг, Джон 314 
Юдженидис, Джефри 340 
Юлка 413 414 474 
Яворов, Пейо Крачолов 98 
Якимов, Наум 3 
Янева, Анелия 240 333 334 
Янева, Анелия Великова 240 333 334 
Янева, Мариана Петрова 143 
Янков, Веселин 126 
Янков, Веселин Нейчев 126 
Янков, Георги 42 
Янков, Георги Недев 42 
Янков, Ивайло 75 
Янчева, Светлана 354 
Anastasov, Ivan 87 
Anastassov, Ivan 87 
Angelova, Christina 543 
Angelova, Hristina Ivanova 543 
Atanasov, Atanas Cvetanov 80 
Atanasova, Penka Atanasova 155 
Atanassov, Atanass 80 
Atanassova, Penka A. 155 
Baev, Ivan A. 176 
Bendixen, Bernd 223 224 
Benzoni, Julliette 265 
Bianco, Tamara 115 
Bilkova, Hana 197 
Bowness, Alan 196 
Calakov, Anastasij Ivanov 87 
Canavan, Trudi 345 346 
Cermakova, Jaroslava 223 224 
Chalakov, Anastassiy 87 
Chobanova, Rossitsa 80 
Cirici-Pellicer, Alexandre 196 
Cobanova, Rosica Dobreva 80 
Deceva, Biljana 50 
Decheva, Biliana 50 
Demirov, Sabri R. 207 
Dieling, Helga 221 
Disney, Walt 486 
Doceva, Irina R. 114 
Dotcheva, Irina 114 
Dypreau, Jean 196 
Dzagarjan], Andranik 136 
Egerer-Moslein, Kurt 221 222 
Evans-Wentz, W. Y. 29 
Fatouros, Dimitris A. 196 
Federau, Bernt 542 
Fischer, Yona 196 
Freyer-Wojnikova, Rosemarie 221 222 
Grohmann, Will 196 
Gunter, Reinhart 221 222 
Hartz, Hans 542 
Henry, Ruth 196 
Herkelrath, Orfa 223 224 
Hill, Sean D. 58 
Hronkova, Norah 197 
Hugo, Victor 219 
Hulten, Pontus K. G. 196 
Hunter, Sam 196 
Ivanov, Lybomir Lalov 48 
Ivanov, Lyubomir 48 
Jerchel-Prokopowa, Eleonore 221 
Jordanov, Jordan Aleksiev 136 
Jordanov, Jordan Alexiev 136 
Jouffroy, Alain 196 
Kabakciev, Krasimir 136 
Kabakciev, Krasimir Jankov 136 
Kadurina, Miroslava 97 
Kadurina, Miroslava Ivanova 97 
Karamischewa, Helga 223 224 
Kempter, Fritz 221 222 
Kotalik, Jiri 196 
Krzisnik, Zoran 196 
Lindner, Hans 221 222 
MacCongail, Brendan 543 
MacHale, Des 17 
Mader, Fritz 542 
Markov, Vasil Markov 119 
Maupassant, Guy de 343 344 
Mehmedov, Muhidin M. 207 
Mendes, Antonio 178 
Mendes, Antonio Jose 178 
Mihajlova, Tanja 50 
Mihaylova, Tanya 50 
Milanov, Ivan 155 
Milanov, Ivan Gospodinov 155 
Milanov, Milan Lefterov 50 
Mумджиев, Асен 529 
Oxenaar, R. W. D. 196 
Panajotov, Vladko Todorov 176 
Panayotov, Vladko 176 
Pancevska, Hanelore E. 114 
Pantschevska, Hannelore 114 
Petersen, Karl-Heinz 542 
Petzschler, Anita 221 222 
Ponente, Nello 196 
Porebski, Mieczyslaw 196 
Prokopowa, Eleonore 222 
Rasev, Raso Stanev 543 
Rashev], Rasho 543 
Rodrian, Fred 498 
Romero Brest, George 196 
Sand, George 220 
Sloane, Paul 17 
Smrikarov, Angel 178 
Smrikarova, Stojanka 178 
Smrikarova, Stoyanka 178 
Sourek, Jiri 197 
Stefanovich, Mark 543 
Stratiev, Stefan 50 
Tietze, Angela 221 222 
Tonev, Stojan Dimitrov 97 
Tonev, Stoyan 97 
Ulm, Volker 115 
Valceva, Bojanka 119 
Valcheva, Boyanka 119 
Ward, Richard H 58 
Yogananda, Paramahansa 27 29 
Yoshiaki Tono 196 
Yukteswar, Swami Sri 30 
Zucker, Gertrud 498 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автобиография на един йогин 27 
Аз кокиче бяло съм 401 416 
Аз мога да те накарам да отслабнеш 149 
Аз съм Българче 397 398 
Аз съм Сънчо 402 456 
Академик Любомир Илиев - човекът ( ... и математик на този свят) 133 
Алиса в Огледалния свят или през огледалото и какво откри Алиса там 395 
Алиса в Страната на чудесата или Приключенията на Алиса в Чудесания 394 
Анализ и изпитване на еластомери 160 
Аналитична геометрия 123 
Ангелският експеримент 329 
Английски език 218 
Английски език 2 213 
Апатичният зрител 287 
Арабски нощи 479 
Асамтой 300 
Аспекти на идеята за националното в българското музикално творчество на ХХ век в контекста на модерността 185 
Баба Марта бързала 457 
Багряновият стопански план 1942 - 1946 г. 73 
Безценка, която не можеше да умре 364 
Библиотеката на мъртвите 289 
Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет 24 
Бизнес комуникации и етикет в туризма 61 
Бизнесстатистика 34 
Билките ме вдигнаха на крака 153 552 
Бит и фолклор на Елшица [Панагюрско] 120 549 
Благодарим ти, наша родино! 362 
Бодливи откровения 387 
Болести на културните растения 179 
Болонски процес в България 104 
Борковите патила 458 
Братя Монториан 253 
Брачната фабула 340 
Брус Лий 184 
Бунтовници 240 
Бъгси 266 
Бъдещето на Европа 43 
Бъдещето на концепцията за суверенитета в съвременната действителност 50 
Българската политика спрямо Република Македония 48 
Български психар 363 
Българските освобождения 55 
Българският експресионизъм 225 
Българският кръст в Таврия 44 
Българско-турски речник 207 
В един човек 314 
В руините на Париж 279 
В царството на буквите с Питанка 519 
В Шилингсхоф 342 
Ванина Ванини 245 
Вафлено сърце 489 
Великденски звън 436 
Весела азбука 470 471 
Весела Коледа, Рада! 464 
Веселото гробище 366 
Весталка, неразбулена мечта 354 
Вечерята 325 
Вижте как греят елхите 410 
Власт на всяка цена 46 
Влюбената чери 463 
Воденичарската усойка 263 
Войната на буквите 377 
Време за мечти 327 
Всички обичат Ема 432 
Възраждащият се гигант 536 
Възрастите на Лулу 260 
Възходът на Четвъртия райх 9 
Върколак 280 
Вярност за цял живот 94 
Гена Димитрова 192 
Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини 146 
Гласът на цигулката 323 
Глобална информационна инфраструктура 10 
Годишните времена 425 427 515 
Голяма книга - великите личности на България 548 
Горбачов 54 
Горската библиотека 497 
Горски пътник 348 
Господарят на сънищата 277 
Градът на сънуващите книги 305 
Границата 308 
Границите на невинността 262 
Грижи за болното дете и сестринска техника 138 
Дарба за един милион долара 307 
Датировка звездного каталога "Альмагеста" 127 
Девет хремави планети 484 
Дега 182 
Делови решения и сигурност на организацията 169 
Денят на дракона 285 
Дивергенти 333 
Дивите лебеди и други приказки 392 
Динозаврите 514 
Дневниците на загубенячката 455 
Досието O.D.E.S.S.A 270 
Достоевски - питания на един математик 233 
Другото пристанище 246 
Дума по дума 193 
Душата на дома 2 
Дървената народна къща 186 
Дядо Горио 284 
Дядо Коледа пристига 437 
Екология на духовността 139 
Експериментът МК Борн 372 
Електронното обучение 103 
Ема - за щяло и нещяло 445 
Ема и първата целувка 433 
Ема иска да знае 476 
Енциклопедия за природата 509 
Енциклопедия на житейската психология 19 
Еон 276 
Есенен математически турнир "Черноризец Храбър" 505 
Етнографски проучвания от Пазарджишкия край 121 
Жаба Жабурана 438 439 
Жената в бяло 256 
Жени 296 
Жените с красиви тела 15 
Живей бързо 360 361 
Живот на предела 20 
Животът ми като мъж 335 
Жизнь и деятелность Балтазара Коссы, папа Йоанн ХХІІІ 251 
Журналистическа етика 8 
Жълтоклюно патенце 419 420 
За литературата 238 
За любовта и смъртта 232 
Забавна химия 502 
Забавни цифри 417 418 
Зайченцето бяло 460 
Законите на щастливия живот 152 
Закъснели последствия 338 
Заробване 332 
Защо пиленцата нямат магазин за обувки 480 
Звездна слава 444 
Звездни капитани 481 
Зелена карта за отвъдното 370 
Зелена мода 451 
Зелени игри 494 
Зеленчуци, който не яде 461 462 
Златна есен е дошла 421 422 
Знаците 376 
Зъбки бели, като гъбки 388 440 
Иглата на Лабакан 474 
Идентификация по езика 214 
Изгради желязна самоувереност 18 
Изкушението на колекционерката 369 
Използуване на зеленчуците и плодовете в домакинството 156 
Изразходване на ресурса на машините и качество на системите за техническо обслужване и ремонт 165 
Икономика за журналисти 7 
Икономика и мениджмънт в ресторантьорството 163 
Икономиката на България и Европейският съюз 71 
Икономикс 59 64 
Икономическа социология 62 
Икономически теории 79 
Икономическо и социално развитие на НРБ 60 
Индикатори за двустранно променен двигателен контрол на походката при хронична хемипареза след супратенториален мозъчен инсулт 148 
Информационни системи в бизнеса 162 
История и цивилизация за XI клас 545 
История на българската държава през средните векове 546 
История на Новото време 538 
Итальянско-русский, русско-итальянский словарь 211 
Каменното цвете 390 
Камино 283 
Канадски ловци 391 
Капризите на времето в България през ХХ век 130 
Картина от Кандински 385 
Кино и други изкушения 188 
Клинични лабораторни изследвания 137 
Клуб "Синият портокал" 341 
Книжарничката на острова 321 
Князът на тъмнината 40 81 
Кой? 57 
Компромат II 39 
Комуникационна политика на фирмата 164 
Конституционализмът на България 82 
Конституционализъм и демокрация 91 
Конструиране на облеклото 157 
Контрол на миграцията в Република България 86 
Копринената буба 318 
Кореспонденцията между двама млади хора 375 
Косово 47 
Кошерът на Хелстрьом 275 
Кралят на казиното 282 
Кралят на футбола 248 
Кратка география на Америка 528 
Кратка история на Америка 539 
Кратка история на американската литература 239 
Кратка история на Китай 540 
Кратка история на правната система на САЩ 83 
Кратко описание на държавното устройство на Съединените щати 92 
Кречет 265 
Крикор Азарян - алхимия на играта 194 
Кръвта на Олимп 490 
Кръстьо - частен детектив 413 414 
Културно наследство и приемственост 119 
Култът "Яворов" 237 
Культура и взрыв 1 
Курс по математика за VI клас 106 
Лабиринтът 320 
Лавината - феномен 134 
Латерални загадки 17 
Латински език 209 
Леа 293 
Лебедово езеро 527 
Ледена страст 274 
Лека нощ, Рада! 452 
Лексически наръчник на немски език 206 
Лето 1850 371 
Литература 229 
Литература за ХІ клас 227 
Литературата за деца и формирането на читателска култура в начална училищна възраст 234 
Литературата като историческо самопознание и самосъзнание 231 
Любими приказки за момичета 495 
Любими приказки за момчета 496 
Любовницата на корсаря 272 
Любовно досие 358 
Майско зелено 356 
Майстора на куполи 339 
Майсторите на голямото кино 187 
Малка кутийка от Тифани 298 
Малкият Никола се забавлява 482 
Малкото училище - голямото начало 110 
Мандолината на капитан Корели 286 
Маркетингово позициониране 78 
Математика 131 132 
Математическа статистика 125 
Машина-убиец 278 
Медии и избори в новата цифрова среда 35 
Между миналото и бъдещето 45 
Между Селото и Вселената 189 
Меморандум по проблеми на науката и висшето образование в България, като член на Европейския съюз 6 
Мениджмънт на частно лечебно заведение 141 
Методическо ръководство за упражнения по механика на флуидите 126 
Методът на Маги Дрозд или как да отслабнем без никаква диета 154 
Мечтите се сбъдват 486 
Мидълмарч 297 
Мила моя мамо 466 467 
Мир на страха ни 373 
Митични създания 506 
Митове и легенди от древен Египет и Месопотамия 23 
Мога сам да чета 485 
Мода, рок, момчета 423 
Модно училище 442 
Моите години с Айн Ранд 291 
Момиче на 20 267 
Мотивация при физическата дейност и спорта 200 
Моят живот и моите успехи 183 
Моят първи Larousse на въпросите 523 
Моята кухня 159 
Мълчи или умри 355 
Надеждностни изследвания на рискови технически системи 167 
Най-добри приятелки завинаги 450 
Най-древният жител на Америка 531 
Наръчник на докторанта 109 
Наръчник на спасителя при бедствия и аварии 150 
Наука и земеделие 181 
Науката - новите тенденции 3 
Научното творчество на Стоян Белинов 140 
Национална програма за развитие : България 2020 31 
Не може да бъде! 524 
Невъзможни истини 353 
Немска граматика 205 
Немско-български политехнически речник 174 
Непознатата Индия 299 
Нерон 530 
Никола Гешев и неговите секретни операции 41 
Нова институционална икономика 77 
Новите сладкиши на Добрина 158 
Ново ръководство за ученика по литература 226 228 
Нощен мраз 309 
Няма насита 381 
Обмен на разуми 281 
Образователната и научна степен "Доктор" в България - проблеми и предизвикателства в контекста на Болонския процес 107 
Образцов дом 380 
Организация и оперативно управление на търговията 69 
Оригиналът на Лаура 292 
Основи на автоматизацията 161 
Основи на палиативната медицина 143 
Основи на политологията 52 
Основи на правото 89 
Основи на реториката 235 
Основи на счетоводството 170 
От Вестфалия до Багдад 49 
От първо лице 117 
Отровите на короната ; Законът на мъжете 254 
Отшелника 268 
Още 99 езикови съвета 212 
Па Куа Джан 198 
Падането на Константинопол 529 
Пайнс 326 
Парти изненада 443 
Педофилия на съчувствието 383 
Пеперуденият лъв 469 
Пиеси 302 303 304 
Плагиатството - исторично и скандално 230 
По Коледа се случват чудеса 459 
По месечина 386 
По пътечките на дъгата 453 
Побъркани на тема Ема 446 
Поглед върху българското банково право 87 
Подлите времена 53 
Политология 42 
Помагало по български език 99 
Поручикът се връща подполковник (Тука е така) 374 
Последната лекция 173 
Последните думи на Рафаел Игнейшъс Финикс 322 
Правна информатика 84 
Празник в Бояна 357 
Празниците на България 405 406 
Превратът срещу ГЕРБ и войната срещу демокрацията 56 
Предани 334 
Председателят на КДС разказва... 544 
Препоръки за торене и растителна защита на зеленчковите култури в личното стопанство 180 
Престъпен ум 324 
Приказки за 1 минутка 493 
Приказки за живота 368 
Приказки любими в рими 468 
Приключенията на мотовете 478 
Приложение на MATLAB в инженерните изследвания 166 
Приложно ценообразуване 65 
Проблеми от стопанската история на България 63 
Прочети ме! 513 
Психология на лидерството 37 
Пълна гадателна книга 22 
Развитие на икономическите системи 74 
Разговорен немски по най-лесния начин 215 
Разкази от ГДР 252 
Разселването на българите 217 550 
Разходката 316 
Ракитово 554 
Ракурси 553 
Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование 113 
Ранобудното петленце 472 473 
Рафа 204 
Ревнива печал 294 
Революция без катастрофа 38 
Регионална икономика 68 
Рибарят и неговата душа 491 
Рисунки без лилаво 465 
Родопчанката 118 
Романът на Зелда Фицджералд 310 
Русский язык в картинках 500 501 
Русско-франузский разговорник 210 
Ръководство по аналитична механика 124 
С цвят на розово мартини 379 
Само първите 20 + 2 382 
Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане 122 
Световното радио - модели на развитие 5 
Светозар Евтимов Захариев 111 
Светът около нас 503 
Свидание в Саммаре ; Дело Локвудов 250 
Свобода 311 
Свръхестественото 541 
Сексът и комунизмът 378 
Село Радилово 96 551 
Сенки в здрача 261 
Сеньор Виво и Наркобарона 315 
Септември 351 
Систематика на правната информатика 85 
Сияйна зора 243 
Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността 537 
Слабостите на силната жена 295 
Славянобългарска история 349 
Славянски езици 208 
Сладкопойна чучулига 399 400 
След смъртта на Франсоа 384 
Случаят с изчезналата прислужница 312 
Сняг вали 319 
Софийско-Пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941) 25 
Социогенетика 33 
Социология, сигурност, информация 32 
Спасените 532 533 535 
Спасяването на света и други екстремни спортове 331 
Спортология & спортологичен анализ 202 
Среднощният дворец 336 
Срещи в зоопарка 424 426 
Стихотворения 393 
Страници от политическото ни възраждане 547 
Страстният цикъл в българската стенна живопис през XVII век 190 
Стратегически маркетинг в организацията 76 
Стратегическо ръководство и лидерство 36 171 
Стратегия, ресурси, способности, планиране 95 172 
Съдба и хиромантия 13 
Сърце под маска 271 
Съчинението разсъждение и анализът на лирическите творби, изучавани в седми клас 98 
Съчинения 350 411 412 415 
Тайната книга за троловете 504 
Тайната на вътрешната сила 195 
Тайните на отминаващия век 534 
Творческа характеристика и библиография на проф. д-р Николай Кирилов Яръмов 147 
Те живеят в нощта 301 
Те победиха 352 
Театър 2 313 
Тематичен речник по спортология 201 
Тематични тестове по математика VIII-XII клас 108 
Теоретични и технологични основи на леенето с газово противоналягане 168 
Теория на избора 16 
Техностартерите и университетите трето поколение 72 
Тихите 21 
Токсикологично отделение 365 
Тоталитарните близнаци 51 
Третият човек 242 
Тримата големи 105 
Трифонизми 359 
Трое в одной лодке 249 
Тръгнал кос 407 408 
Туне Глимердал 488 
Търговия на дребно 67 
Търговско предприемачество 66 
Търсене на абсолютното 244 
Тютюн 347 
У дома часовник трака 428 429 
Удивителни 3-D приключения с Пепеляшка 492 
Удивителният свят на космоса 517 
Управление на информационните ресурси на историческия музей 4 
Управление на качеството в болницата 142 
Уроците от българския преход 70 
Училище, любимо 430 431 
Училището свърши - завинаги 330 
Учителят и читалището 112 
Фантазиращото животно 12 
Фермата на животните 306 
Философия на любовта 11 
Финансовата криза и задлъжнялостта на българина 75 
Фирмено право 88 
Формата на държавата 90 
Хариша в подземния град 475 
Хей ръчички, хей ги две 447 448 
Хигиена 144 145 
Химия 100 101 102 
Хиперактивното дете 151 
Хитрото мишленце 389 434 
Хоби за сръчковци 526 
Холивуд 259 
Хоризонти на дигиталната литература 236 
Хроника на камък 247 
Хуманистични измерения на здравословния начин на живот - иновационна възпитателна система 14 
Цветница 317 
Цветовете 403 404 
Цялостна подготовка за матура по български език и литература 216 
Чародейката 264 
Чело коте книжки 435 
Ченге на плажа 288 
Червения змей 258 
Черният призрак 487 
Честит рожден ден 409 477 
Човек търси Бог 337 
Човекът от ресторанта 255 
Човешкото петно 290 
Чудесата на света 510 
Чудният свят на математиката 516 
Чудният свят на физиката 511 
Чудният свят на химията 512 
Чудноватият дом 273 
Шаро и първият сняг 449 
Шърли 269 
Щастливите хора четат и пият кафе 328 
Щура наука 525 
Щуро лято 441 
Юнакът и вълшебната сърна 396 
"Кръстов" - "Кръстова гора" 26 
[One hundred] 100 years military-medical missions 97 
[Двадесет] 20 лесни забавни плетива 518 
[Дванадесет] 12 фатални крачни техники от Шаолин 199 
[Двеста] 200 идеи за малките апартаменти 191 
[Майкрософт] Microsoft Visual Basic Professional 6.0 128 129 
[Майкрософт] Microsoft Windows XP 177 
[Майкрософт] Microsoft Word 2013 for Dummies 175 
[Осемнадесет] 18 каратова девственица 257 
[Петдесет и две] 52 приказки с поука 454 499 
[Петдесет и пет] 55 начина да говорим добре 520 
[Петдесет и пет] 55 начина да печелим приятели 522 
[Петдесет и пет] 55 начина да постигаме успех 521 
[Петдесет и пет] 55 начина да се обличаме добре 508 
[Петдесет и пет] 55 начина да убеждаваме 507 
[Седем] 7 маслинови цвята 367 
[Сто и четиридесет] 140 години храм на духовността [НЧ "Тодор Каблешков - 1874" - с. Голямо Белово, Община Белово] 116 
[Сто] 100 години военно-медицински мисии 93 
[Сто] 100 години от рождението на акад. Иван Ценов 135 
[Триста двадесет и пет хиляди] 325 000 франка 241 
[Фитнес] Fitness анатомия 203 
[Четиридесет] 40 приказки от Елин Пелин 483 
Antiphospholipid syndrome and vascular ischaemic diseases 155 
Autobiography of a yogi 29 
Bug-Jargal 219 
Das Neue Testament 28 
Demand for knowledge in the process of Еuropean economic integration 80 
Deutsch 221 222 223 224 
Die hasen und der Wilddieb Waldemar 498 
Energetical basis of the ore dressing processes 176 
Extremist groups 58 
Hamburg international 542 
Head reconstruction by the skull 136 
Kunst unserer Zeit 196 
La petite Fadette 220 
Mathematics Education with Technology 115 
Mont-Oriol 344 
Nouvelles choisies 343 
PRAE 543 
Prague 197 
Proceedings e-Learning Conference'06 Computer Science Education with a Section PhD Students & e-Learning, held at University of Coimbra, Portugal, 7-8 September 2006 178 
The holy Science 30 
The Magician`s Apprentice 345 346 
Wir sprechen, lesen, schreiben 114 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аварийно-спасителна дейност - наръчници и ръководства 150 
Автоимунитет и автоимунни болести - усложнения и последствия 155 
Автоматизация на производството - учебници за техникуми 161 
Автоматизирани системи за управление - учебници за техникуми 161 
Автоматично управление и регулиране - учебници за техникуми 161 
Автотренинг - наръчници и ръководства 18 
Азарян, Крикор 194 
Аналитична геометрия - учебници за ВУЗ 123 
Английски език - учебници за самообразование 213 218 
Археология, първобитна - България - сборници 543 
Археолози, български - библиографии 543 
Банково дело - България - правни проблеми - учебници за ВУЗ 87 
Бейсик 128 129 
Бейсик - наръчници и ръководства 128 129 
Библиотеки - автоматизация и механизаця 10 
Библиотеки - роля и значение 10 
Бизнес - етични и социалнопсихологични проблеми - учебници за курсове 61 
Бойни изкуства, източни - учебни помагала 199 
Болници - управление и организация 141 142 
Бронетанкови и механизирани войски - България - спомени 94 
България - археология 543 
България - военно дело 93 94 97 
България - външна политика 48 
България - вътрешна политика 38 39 
България - вътрешна политика - 1989- 46 
България - вътрешна политика - спомени 544 
България - държавно право и държавно управление 82 
България - етнография 119 
България - изобразителни изкуства 190 
България - история 41 544 
България - история - извори 349 
България - история - спомени 544 
България - история - средни векове 546 
България - история - учебници за средни училища 545 
България - история, нова 41 
България - конституция 82 
България - литературознание 230 
България - медицина 140 147 
България - музика 189 
България - наука - висше образование 6 
България - образование - обществено управление 105 
България - право 82 
България - религия 25 
България - стопанска политика 38 60 68 
България - стопанска политика - прогнозиране 71 
България - стопанско райониране 68 
България - стопанство 60 68 71 
България - стопанство - прогнозиране 71 
България и Европейския съюз 71 
България и Македония 48 
Българска литература 225 230 
Българска литература - история и критика 230 
Българска литература - тестове - учебници за средни училища 216 
Българска литература - учебници за основни училища 98 
Българска литература - учебници за средни училища 226 227 
Български език - правоговор - наръчници и ръководства 212 
Български език - Речници, българо-турски 207 
Български език - тестове - учебници за средни училища 216 
Български език - учебници за основни училища 99 
Взаимоотношения 16 
Внимание - при децата - наръчници и ръководства 151 
Военномедицинска служба, българска - история 93 97 
Военномедицинско снабдяване, българско - история 93 97 
Време [метеорология] - прогнозиране 130 
Връзки с обществеността 164 
Втора световна война - спомени 532 533 535 
Възпитание - философски проблеми 14 
Възпитание в семейството 16 
Възраждане - България 547 
Вътрешна архитектура 191 
Вътрешна политика - СССР 534 
Гадания 22 
Гешев, Никола 41 
Глава - реконструкция 136 
Глобални проблеми на човечеството 9 
Горбачов, Михаил Сергеевич 40 81 
Готварство - Италия - рецепти 159 
Готварство - рецепти 156 
Дел Монако, Марио 183 
Демокрация 91 
Детски градини - учебно-възпитателна работа 110 
Дефектология - наръчници и ръководства 151 
Деца - здравни грижи - учебници за средни специални училища 138 
Димитрова, Гена Мачева, 1941-2005 - биографии 192 
Дипломация, българска - история 547 
Диференциално смятане - Учебници за ВУЗ 122 
Докторантура - наръчници и ръководства 109 
Достоевски, Фьодор Михайлович, 1921-1881 - творчество 233 
Духовници, български - Украйна 44 
Държавно право 90 91 
Европа - държавно право и държавно устройство - история 51 
Европа - наука - висше образование 6 
Експресионисти - В българската литература 225 
Емиграция и имиграция, българска - Украйна - история 44 
Енигматика 17 
Жени - България - Очерци 117 
Жени - психология и поведение 15 
Жени - Родопски край - етносоциални и етнопсихологически характеристики 118 
Жени - хигиена и здраве 15 
Жилища 191 
Журналистика - учебници за ВУЗ 7 
Журналистическа етика - учебници за ВУЗ 8 
Зеленчуци - Преработка 156 
Източни бойни изкуства 198 
Икономика - социология 62 
Икономика на знанието - сборници 80 
Икономическа политика - България 68 
Икономически науки - в журналистиката - учебници за ВУЗ 7 
Икономически науки - социология - учебници за ВУЗ 62 
Икономически науки - теория 77 
Икономически учения - учебници за ВУЗ 79 
Иконопис - България - 17 век 190 
Иновации 72 
Иновации - икономически проблеми - сборници 80 
Инсулт 148 
Интегрално смятане - учебници за ВУЗ 122 
Интернет - приложение - в литературата 236 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в библиотечното дело 10 
Информационни и комуникационни технологии - Приложение - в образованието и просветата - конференции 178 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата - сборници 103 
Информационни системи - приложение - в правото 84 85 
Информационни системи - учебници за ВУЗ 162 
Информационни системи, автоматизирани - в бизнеса 162 
Информационни служби - учебници за ВУЗ 32 
История - България 545 
История - СССР 534 
Исус Христос - в изкуството 190 
Исхемия и исхемична болест - симптоматология 155 
Италия - домакинство 159 
Католическа пропаганда в България - история 25 
Католическа църква - България - история 25 
Качество на продукцията - управление и организация 142 
Кино 188 
Кино, американско 184 
Киноартисти, американски 184 195 
Кинорежисьори - творчество - интервюта 187 
Китай 536 
Китай - история 540 
Китай - социално икономическо положение - история - религия 536 
Конситуционно право 90 
Конституционно право 91 
Конституционно право - България - сборници 82 
КПСС - дейци 534 
Култура 1 
Лабораторна диагностика - Учебници за средни специални училища 137 
Латински език - Учебници за средни специални училища 209 
Лекари, български - библиографии 147 
Лекари, български - биографии 147 
Лекари, български - дейност 140 
Леярство - технология 168 
Лидерство - учебници 36 171 
Лий, Брус 184 
Литература - теория и естетика 231 236 
Литература - учебници за средни училища 228 229 
Личност - психология 16 21 
Личност - психология - наръчници и ръководства 18 
Македония - външна политика 48 
Мала Азия - религия - свети места 537 
Маркетинг 76 164 
Математика - тестове - учебници за основни училища 108 
Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища 108 
Математика - учебници за основни училища 106 
Математика - учебници за средни общообразователни училища 132 
Математическа статистика - учебници за ВУЗ 125 
Медицина - България - библиографии 147 
Метеорология, синоптична - България 130 
Механика на флуидите - учебници за ВУЗ 126 
Министерства и комитети - България - история 105 
Митология на другите народи 23 
Митология, египетска 23 
Музиканти, български 189 
Мултимедии 236 
Надеждност [техника] 167 
Народна музика, българска 189 
Народни вярвания - детска и юношеска литература 504 
Народни вярвания, български 119 
Народни обичаи и обреди, български 119 
Народно творчество, българско - теми, образи, сюжети 119 
Население - Родопски край - етнография 118 
Наука - философия и методология 3 
Наука и окултизъм 14 
Наукознание 3 
Научноизследователска работа - автоматизация - учебници за ВУЗ 166 
Националсоциализъм - Германия 9 
Немски език - речници, немско-български 174 
Немски език - Учебници за средни училища 206 
Немски език - Учебници за средните училища 205 
Немски език - учебници за чужденци 114 
Нервни болести - причинители 155 
Нерон, император римски (37-68 - биографии) 530 
Нова история - учебници за ВУЗ 538 
Облекло - Технология - Учебници за средни училища 157 
Образование и просвета - автоматизация - сборници 103 
Образование и просвета - България - история 105 
Общуване 16 
Общуване - в бизнеса - учебници за курсове 61 
Околна среда - влияние върху живите организми - учебници за ВУЗ 144 
Окултизъм 14 
Операционни системи - наръчници и ръководства 177 
Оперни и оперетни актьори, италиански 183 
Организационно поведение - учебници за ВУЗ 169 
Оториноларингология - България - история 140 
Отслабване (тегло) - методи - наръчници и ръководства 149 
Офицери, български - спомени 94 
Охрана и сигурност - социологични проблеми - учебници за ВУЗ 32 
Пазарно стопанство - България 70 
Пазарно стопанство - управление и организация 74 
Палиативна медицина - наръчници и ръководства 143 
Пауш, Ранди - биографски материали 173 
Пенчев, Петър Ганчев - спомени 94 
Писатели, български 226 230 
Плагиатство - в българската литература 230 
Плодове - Преработка 156 
Поведение 16 
Поведение - в бизнеса - учебници за курсове 61 
Поети, български 226 230 
Политици, български - дейност 46 
Политици, български - спомени 45 
Политици, съветски 534 
Политическа наука - учебници за ВУЗ 42 52 
Политология 42 
Полицаи, български 41 
Полиция - управление и организация - учебници за ВУЗ 32 
Право - научна информация и документация 84 85 
Право - учебници за ВУЗ 89 
Предприемачество 72 
Предприемачество - учебници за ВУЗ 66 
Предучилищно възпитание 110 
Президенти, руски 40 81 
Преход от комунизъм към демокрация - България - икономически проблеми 70 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 166 
Природни бедствия 150 
Продължаващо обучение - конференции 178 
Професионални болести - борба и профилактика - учебници за ВУЗ 145 
Професионално образование - конференции 178 
Професори, северноамерикански - биографски материали 173 
Психотехника 17 
Радио - история 5 
Радио- и телевизионна журналистика 5 
Регионално развитие - България 68 
Режисьори, български - спомени 194 
Реклама 164 
Религиозни ордени - България - история 25 
Реторика 235 
Роботи, промишлени - учебници за техникуми 161 
Родопски край - етнография 118 
Русия - вътрешна политика 40 81 
Самоусъвършенстване 20 
САЩ - изчислителна техника 173 
САЩ - кино 195 
САЩ - политика 9 
Северна Америка - Старини 531 
Селскостопански култури - болести и вредители 179 
Семейни отношения 16 
Семейно възпитание 16 
Семиотика 1 
Силистра - култура - история 553 
Системи, технически 167 
Славянски езици - Учебници за ВУЗ 208 
Сладкарство - рецепти 158 
Социална психология 16 
Социология - учебници за ВУЗ 32 
Спасителни служби - наръчници и ръководства 150 
Спорт - психология 200 
Спорт - теория и методи на изследване 202 
Спорт - теория и методи на изследване - терминология - речници 201 
Спортисти, американски 195 
СССР - история 534 
Стенописи, български - 17 век - теми, образи, сюжети 190 
Стопанска статистика - учебници за ВУЗ 34 
Стопански туризъм - етични и социалнопсихологични проблеми - учебници за курсове 61 
Стопанско райониране - теория 68 
Стопанско сътрудничество - Европа - сборници 80 
Стопанство - България - икономическо райониране 68 
Стопанство - България - история 63 
Стопанство - теория 74 
Стратегия, военна - учебници за ВУЗ 95 172 
Счетоводство - учебници за ВУЗ 170 
Съчинение и преразказ - учебници за основни училища 98 
Таврически българи 44 
Тайни общества 9 
Телевизия - България 188 
Теоретична механика - учебници за ВУЗ 124 
Техника - терминология - речници 174 
Тодорова, Хенриета - библиографии 543 
Тоталитаризъм 51 
Траки - религия - свети места 537 
Трудова медицина - учебници за ВУЗ 145 
Турция - паметници на културата 537 
Търговия - организация и управление 69 
Търговия на дребно 67 
Търговия на дребно - учебници за ВУЗ 67 
Търговско право - учебници за средни специални училища 88 
Украйна - миграция - религия 44 
Университети - управление и организация - история 72 
Управление и организация - психологични проблеми - учебници 36 171 
Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 95 172 
Управленски труд - учебници за ВУЗ 169 
Успех - психология - наръчници и ръководства 18 
Устойчиво развитие - управление и организация 74 
Учени, български 3 
Учени, български - дейност 140 
Фашизъм 51 
Филми 188 
Фирми - комуникационна политика 164 
Френски език - Учебници за чужденци 220 
Хигиена 139 
Хигиена - учебници за ВУЗ 144 145 
Хигиена на труда - учебници за ВУЗ 145 
Хипноза - приложение - наръчници и ръководства 18 149 
Хиромантия 13 
Цариград - История 529 
Цена - образуване - учебници за ВУЗ 65 
Цени и ценообразуване 65 
Числени методи - учебници за ВУЗ 166 
Човек и околна среда 139 
Югоизточна Европа - паметници на културата 537 
Ястия, италиански - рецепти 159 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австралийска литература 327 345 346 
австралийски романи 327 345 346 
австрийска литература 299 
автобиографични романи 283 
автоимунни заболявания 155 
автоматизация 10 
автореферати на дисертации 148 
автотренинг 18 
адаптирани приказки 454 485 495 496 
адаптирани текстове 219 220 
азбука 519 
албанска литература 247 
албански романи 247 
албуми 542 
Алмагест (на Птоломей) 127 
американска литература 239 240 243 250 259 262 266 269 271 272 274 275 276 277 278 280 281 283 285 288 289 290 291 296 301 310 311 314 317 319 320 321 322 326 329 330 331 333 334 335 337 340 
американска литература за деца 455 486 490 492 
американски артисти 195 
американски киноактьор 184 
американски новели 319 
американски романи 240 243 250 259 262 266 269 271 272 274 275 276 277 278 280 281 283 285 288 289 290 291 296 301 310 311 314 317 320 321 322 326 329 330 331 333 334 335 340 455 
американски романи за деца 486 490 
американско кино 184 
аналитична геометрия 123 
аналитична механика 124 
английска литература 249 256 261 267 268 270 273 286 297 298 306 312 315 318 324 341 
английска литература за деца 394 395 423 441 442 443 444 450 451 463 469 487 491 
английски език 213 218 
английски приказки 491 
английски разкази 249 
английски разкази за деца 394 395 
английски романи 256 261 267 268 270 273 286 297 298 306 312 315 318 324 341 
английски романи за деца 423 441 442 443 444 450 451 463 469 487 
аномалии на времето 130 
антропогенна екология 139 
апартаменти 191 
аргументативни текстове 216 
археологически паметници 543 554 
архитектурни паметници 554 
Асеневци 546 
аудиокурсове 215 
аюрведа 152 
балкански страни 47 
банково право 87 
библиотеки 10 
Библия 24 
билки 153 552 
билколечение 153 552 
биобиблиографии 111 147 
биографии 133 
болести на зъбите 146 
Болонски процес 104 113 
българи в Украйна 44 
България и ЕС 43 
българска археология 543 
българска детска литература 453 
българска икономика 60 70 71 
българска литература 98 216 226 227 230 347 348 349 350 351 352 353 354 356 359 362 363 364 365 366 367 369 371 372 373 374 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 
българска литература за деца 388 389 390 393 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 427 428 429 430 431 434 435 436 437 438 439 440 447 448 449 452 456 457 458 459 460 461 462 464 465 466 467 470 471 472 473 474 475 477 478 480 481 483 484 494 497 
българска литературна критика 225 
българска музика ХХ век 185 
българска народна (фолклорна) музика 189 
българска нация 33 
българска ойконимия 217 550 
българска ономастика 217 550 
българска оториноларингология 140 
българска поезия 348 350 351 354 381 382 383 385 386 387 
българска поезия за деца 388 389 393 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 427 428 429 430 431 434 435 436 437 438 439 440 447 448 449 453 456 457 460 461 462 465 466 467 470 471 472 473 477 484 
българска проза 352 
български военни медици 93 97 
български възрожденски просветители 548 
български духовни водачи 548 
български духовници в Таврия 44 
български език 99 214 216 
български лекари 140 147 
български математици 133 135 
български пиеси за деца 412 
български писатели 237 548 
български политици 46 
български правителства 56 
български приказки 390 396 411 452 459 464 475 480 483 494 497 
български разкази 356 
български революционери 548 
български режисьори 194 
български романи 347 363 364 365 366 367 369 371 372 373 376 377 378 380 
български романи за деца 413 414 474 478 
български учени 3 82 
български фолклор 119 
български хирурзи 147 
български художници 548 
български юристи 82 
българско възраждане 547 
ведизъм 152 299 
виртуална кореспонденция 382 
висше образование 6 104 113 
внимание 151 
военна стратегия 95 172 
военни операции 49 
времеви цикли 152 
връзки с обществеността 164 
Втора световна война 96 532 533 535 551 
Второ българско царство 546 
възрожденски дървени къщи 186 
възстановяване 136 
външна политика на България 48 
външна политика на Македония 48 
вътрешна политика 39 53 56 57 
вътрешна сигурност 32 
гадания 22 
газово противоналягане 168 
гатанки 453 
генетични фактори за развитие 33 
география 528 
геополитика 47 
гингивална хиперплазия 146 
глава (антрополог.) 136 
градове в Чехия 197 
грижи за болния 143 
датировка и анализ 127 
датска литература за деца 392 
датски приказки 392 
двуезични речници 211 
делови решения 169 
демокрация 38 55 91 
детска литература 454 485 495 496 
детска литература - критика 234 
детска психология 151 
дефектология 151 
дигитална литература 236 
динозаври 514 
дипломация 547 
диференциално смятане 122 
доклади 103 
докторантура 107 109 
драма 302 303 304 313 
древни индиански цивилизации 531 
духовност 11 
държавен суверенитет 49 
държавни форми на управление 90 
държавно право 92 
еврейска литература 300 
еврейски разкази 300 
европейска интеграция 6 
европейски насоки 107 
европейски програми 104 113 
европейски проекти 115 
Европейски съюз 43 
европейско сътрудничество 80 
езици за програмиране 128 129 
екологични увреждащи фактори 139 
експлоатационна надеждност 167 
експлоатация на машините 165 
експресионизъм 225 
еластомери 160 
електронно обучение 103 
енциклопедии за деца 509 
есета 232 238 
етнография 121 
етнокултура 118 
етносоциология 118 
жилищна архитектура 186 
загадки 541 
задачи по математика 505 
залъгалки 453 
защитно поведение 19 
звезден каталог на Птоломей 127 
здраве 152 
здравен мениджмънт 142 
знание 80 
Иван Багрянов 73 
избирателни кампании 35 
издания за деца 519 
изобразително изкуство ХХ век 196 
изпитване на каучукови материали 160 
изследване на технически обекти 167 
изследвания 185 
източни бойни изкуства 198 199 
изучаване 189 
иконография 190 
икономика 62 
икономическа журналистика 7 
икономическа наука 77 
икономическа политика 80 
икономически кризи 75 
икономически растеж 74 
икономически системи 74 
икономически теории 79 
икономическо поведение 75 
индивидуална психология 16 18 19 21 
индийски религии 27 29 30 
инженерни изследвания 166 
иновации 6 72 80 176 
интегрално смятане 122 
интервюта 3 187 
интериор на жилищни сгради 191 
интерпретации 189 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 178 
информационни ресурси 4 
информационни служби 32 
информационни технологии 115 
иракска литература 246 
иракска поезия 246 
ирландска литература 307 
ирландски романи 307 
испанска литература 336 
испански романи 336 
исторически музеи 4 
исторически романи 251 265 
исторически съчинения 349 
история 47 538 539 
история на България 546 548 
история на Византия и Гърция 529 
история на Китай 540 
история на Рим 530 
исхемична болест 155 
италианска кухня 159 
италианска литература 257 323 
италиански език 211 
италиански рецепти 159 
италиански романи 257 323 
Католическа църква в България 25 
католически мисии 25 
каучук 160 
качество на болничната дейност 142 
киноизкуство 188 
кинорежисьори 187 
киносценарии 362 374 
Китай 536 
китайска философия 536 
китайска цивилизация 536 
комплекси 19 
конституции на България 82 
конституционно право 90 91 
конференции 178 
космос 517 
Косово 47 
краеведи 111 
краезнание 197 
кредитиране 75 
криминални романи 308 309 323 338 366 
Кръстова гора 26 
култови места 119 
култура 1 
културна история 4 
лавини 134 
лавинообразуване 134 
латерално мислене 17 
латински език 209 
лекарствено-индуцирани заболявания 146 
леярски машини 168 
леярски методи 168 
лидери 37 
лидерство 36 37 171 
лингвокриминалистика 214 
литература 228 229 
литературна естетика 231 
литературна критика 232 
литературна теория 231 
литературознание 239 
любов 11 
Мала Азия 537 
маркетинг 76 78 164 
маркетингови проучвания 78 
маскарадни игри 121 
математика 108 115 131 132 
математика за деца 516 
математика за пети клас 505 
математика за трети клас 505 
математика за четвърти клас 505 
математика за шести клас 106 505 
математико-логическа концепция 233 
математически състезания 505 
медии 35 
международна политика 49 
международни отношения 50 
международни политически отношения 547 
мениджмънт 141 
метеорологично време 130 
методология 3 
миграционен контрол 86 
Министерство на народното просвещение 105 
министри 105 
мистерии 541 
музеология 4 
народен бит 120 121 549 
народни занаяти 121 
народни носии 121 
народни обичаи и обреди 119 
народни празници 121 
народни читалища 116 
наръчници 109 
наука 3 6 
научни сесии 135 
научни степени 107 
Национална програма за развитие : България 2020 (НПР БГ2020) 31 
националсоциализъм 9 
немска литература 252 279 305 342 
немска литература за деца 432 433 445 446 476 498 
немски език 114 205 206 215 221 222 223 224 
немски приказки 498 
немски разкази 252 
немски романи 279 305 342 
немски романи за деца 432 433 445 446 476 
нидерландска (холандска) литература 325 
нидерландски (холандски) романи 325 
Нов завет 28 
новели за тийнейджъри 319 
новогръцка литература 251 
новогръцки романи 251 
норвежка литература 308 309 338 
норвежка литература за деца 488 489 
норвежки романи 308 309 338 
норвежки романи за деца 488 489 
обогатяване 176 
образователно дело 105 
обучение 115 
обучение в четене 519 
общество 33 
околна среда и здраве 144 
окултизъм 541 
оперни певци 192 
организационно-правни проблеми 86 
Орден на капуцините 25 
основни училища 108 
отливки 168 
отслабване 149 154 
Пазарджишки край 121 
пазарна икономика 38 
пазарно стопанство 70 74 
палиативна медицина 143 
паметници на културата 537 
плагиатство 230 
планово стопанство 38 
поклоннически пътеписи 299 
полезни изкопаеми 176 
политехнически речник 174 
политика 54 55 
политика на САЩ 9 
политическа география 47 
политическа философия 45 
политология 52 
полска литература за деца 493 
полски приказки 493 
ПП ГЕРБ 56 
правна информатика 84 85 
правна система 83 
право 88 89 
правоговор в българския език 212 
Прага 197 
предистория 541 543 
Предколумбова Америка 531 
предприемачество 66 72 
предучилищна възраст 110 
преработки 189 
преразказ 98 
преструктуриране 70 
преход 38 
преход от тоталитаризъм към демокрация 45 46 53 57 
приказка в стихове 497 
приказки в стихове 453 468 
приложни програми 128 129 166 177 
природни бедствия 134 
природни забележителности 554 
прогнози 71 
продължаващо обучение 178 
професионални заболявания 145 
професионално образование 178 
психология на личността 21 
психология на спорта 200 
психотехники 149 
пътеписи 337 
Радилово 96 551 
развитие 3 71 
развитие на личността 20 
разделено натоварване 165 
Ракитово 554 
растителна защита 180 
реклама 164 
религиозна живопис 190 
реторика 235 
рецепти 154 
речници 207 223 224 
рискови технически системи 167 
Родопски край 118 
родопчанки 118 
руска литература 255 282 292 294 295 332 
руски език 210 211 
руски език за деца 500 501 
руски писатели-емигранти 292 
руски повести 255 
руски романи 282 292 294 295 332 
ръководства 104 143 212 
ръководство 36 171 
с. Голямо Белово 116 
с. Елшица, Панагюрско 120 549 
самосъзнание 20 
сатира 387 
САЩ 83 92 528 539 
сборници 112 
свръхестествено 541 
селекция на памука 181 
селскостопанска наука 181 
селскостопански учени 181 
семейно възпитание 16 
семиотика 1 
сигурност на организациите 169 
ситуационни загадки 17 
скални свети места 537 
славянски езици 208 
сладкиши 158 
смесено натоварване 165 
снимки 542 
социално поведение 16 
социално-икономическо развитие на България 31 
социолингвистика 214 
социология 32 
спомени 45 532 533 535 
спорт 201 202 
спортисти 204 
спортология 201 202 
средни училища 108 216 
средновековни български владетели 548 
статии 103 
стереотипи 19 
стопанска история на България 73 
стопанска политика 60 
стопански планове 73 
суверенитет 50 
супратенториален мозъчен инсулт 148 
счетоводство 170 
съдопроизводство 83 
съчинение 98 
таврийски българи 44 
тайни общества 9 
телевизионни предавания 188 
тенис 204 
теория и практика на организацията 95 172 
теория на литературата 238 
терминологични речници 201 
тероризъм 58 
терористични групировки 58 
тестове 108 216 
торене 180 
тоталитаризъм 38 51 
транспортни машини 165 
трансформации 189 
трилъри 318 324 
трудова медицина 145 
трудове по конституционно право 82 
туристически маршрути 554 
туристически обекти 554 
турска литература 339 
турски език 207 
турски романи 339 
търговия 67 
увереност 18 
умствени игри 17 
университети 72 
управление на болниците 142 
участници 96 551 
учебни помагала 106 114 131 208 
учебници за ВУЗ 32 52 62 67 69 79 89 124 144 145 160 169 170 
учебници за основни училища 98 99 
учебници за самообразование 213 215 218 
учебници за средни училища 132 226 227 228 229 
учебници за чужденци 220 221 222 223 224 
учители 111 
учители от с. Бъта, Панагюрско 112 
фантастични романи 275 276 277 278 279 280 281 285 
фантастични романи за деца 490 
фашизъм 9 51 
фентъзи 345 346 
физика за деца 511 
физикохимичен анализ на каучука 160 
философия на техниката 12 
финансови кризи 75 
финансови пазари 75 
флотация 176 
фолклор 120 549 
фотоалбуми 197 
френска литература 219 220 241 244 245 254 263 264 265 284 302 303 304 313 328 343 344 
френска литература за деца 482 
френски език 210 220 
френски новели 245 343 
френски повести за деца 482 
френски романи 241 244 254 263 264 265 284 328 344 
Хамбург 542 
характеристики на машините 165 
хигиена 139 144 145 
химия за деца 512 
хиперактивни деца 151 
хиромантия 13 
хоби 526 
хранителни навици 149 
христология 190 
хуманитарни мисии 93 97 
цени 65 
ценообразуване 65 
църковна история 25 
частни болници 141 
череп (антрополог.) 136 
чешка литература 287 
чешки разкази 287 
читалищна дейност 112 
шведска литература 258 
шведски романи 258 
швейцарска литература 293 316 
швейцарски романи 293 316 
юбилейни сборници 116 
юбилейни чествания 135 
Югоизточна Европа 537 
"Братя Карамазови" 233 
"Записки от подземието" 233 
"Престъпление и наказание" 233 
39-то Народно събрание 45 
MATLAB 166 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Азарян, Крикор 194 
Белинов, Стоян Иванов 140 
Вартан, Силви 193 
Величков, Константин 105 
Ганчев, Петко Димитров 45 
Гешев, Никола 41 
Горбачов, Михаил Сергеевич 40 54 81 
Дега, Едгар 182 
Дел Монако, Марио 183 
Деянов, Никола Найденов 112 
Димитрова, Гена Мачева 192 
Достоевски, Фьодор Михайлович 233 
Живков, Георги Атанасов 105 
Захариев, Светозар Евтимов 111 
Илиев, Васил Андреев 360 361 
Илиев, Георги Андреев 360 361 
Илиев, Любомир Георгиев 133 
Йоан ХХІІІ, антипапа 251 
Лий, Брус 184 
Луканов, Андрей Карлов 46 
Надал, Рафаел 204 
Нерон, император римски 530 
Норис, Чък 195 
Парамаханса Йогананда 27 
Пауш, Ранди 173 
Пенчев, Петър Ганчев 94 
Тодорова, Хенриета 543 
Ценов, Иван 135 
Шишманов, Иван Димитров 105 
Яворов, Пейо Крачолов 237 
Яръмов, Николай Кирилов 147 
Paramahansa Yogananda 29 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Косово [Сърбия] 47