НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Гр 645, Гр1/0/Ф70Гр 645; Гр1/0/Ф70

Фондация Частен античен музей Арес. Колекция

   Колекция Арес : Каталог / Владимир Пенчев и др ; Ред. Гергана Кабакчиева ; Прев. на англ. ез. Светла Цанева ; Фотогр. Росен Колев ; Предг. Йорданка Юрукова . - [София] : Европреса, 2000 . - 272 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

   Други авт.: Г. Кабакчиева, Г. Лазов, Е. Пенкова, И. Маразов, И. Прокопов, Л. Конова, М. Аврамова, С. Цанева, отбелязани на с. 272 ; Авт. Гаврил Лазов известен като Гавраил Лазов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдържа и Биографични данни за Димитър Иванов - собственик на колекцията

  

Сист. No: 62348

- 2 -

ЗВ/07/П92 

Професионализъм и традиции  : 110 години организирано журналистическо движение в България : [Сб. доклади от науч. конф., проведена на 30.04.2004, СУ] /  Състав. Здравка Константинова, Минка Златева ; Науч. ред. Здравка Константинова . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2006 . - 139 с. : с ил., сх. ; 20 см

   Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по журналистика и масова комуникация, Съюз на бълг. журналисти. - Библиогр. след някои материали

   ISBN 978-954-07-2307-5 

  

Сист. No: 62498

- 3 -

С/01/П17 

Панайотова, Бойка Василева и др.

   Гръцки автори, преведени на български език 1878-2006 : Библиографски указател /  Състав. Бойка Панайотова, Росица Яначкова, Елха Денева ; Библиогр. ред. Елена Янакиева . - 2. доп. изд . - София : Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2007 . - 264 с. ; 20 см

   Загл. на англ. ез. Greek Authors translated into Bulgarian 1878-2006 : A bibliographical directory. - Имената на състав. и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2001. - Именен показалец ; Показалец на заглавията на книги на български език ; Показалец на български периодични издания, в които са публикувани преводи от гръцки автори ; Списък на използваните източници

   ISBN 978-954-523-094-3 

  

Сист. No: 62296

- 4 -

ЗВ/0/А37 

Айк, Дейвид

   Световната конспирация / Дейвид Айк ; Прев. [от англ.] Валентин Евстатиев . - София : Бард, 2013 . - 1022 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. The David Icke guide to the global conspiracy / David Icke

   ISBN 978-954-655-372-0 

  

Сист. No: 62427

- 5 -

ЗВ/00/В89 

Вучков, Юлиан Димитров

   България преди, днес и утре : Мемоарна история на страната 1944-2013 : Светът и родината ; Бележити хора ; Романът на моя живот / Юлиан Вучков . - София : Свурия България, 2013 . - 941 с. : с портр., 16 л. : цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Бележити хора за проф. Юлиан Вучков

   ISBN 978-619-90174-1-8 

  

Сист. No: 62398

- 6 -

Б/026/027/И22 

Иванова, Калина Йорданова

   От първите стъпки до днес : Хроника на Народна библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново /  Състав. и авт., предисл. Калина Иванова ; Ред. и авт. Иван Александров . - Велико Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2013 . - 240 с., [8] л. : цв. ил., портр., факс. ; 21 см . -  (Поредица Духовност и съвремие = Series Spirituality and modernity ; 3)

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ред. е Иван Александров Ангелов. - Парал. текст на англ. ез. - Съдържа и Модерната глобална библиотека - нови възможности / Иван Александров = Modern Libraries - New Opportunities / Ivan Alexandrov

   ISBN 978-954-92946-8-2 

  

Сист. No: 62376

- 7 -

С/02/Т53 

Терзиева, Валентина

   Очи към света : Хроника на едно шестдесетилетие : [Градска библ. П. Пенев - Димитровград : Летопис и библиогр.] /  Авт. и състав. Валентина Терзиева ; Ред. Кръстьо Кръстев ; Преглед на библиогр. част Величка Петрова ; Увод Петко Каневски ; [Предг.] Кръстьо Кръстев ; Шаржове Петко Каневски, Кръстьо Кръстев . - Димитровград : Градска библ. Пеньо Пенев, 2013 . - 128 с. : с фотогр., табл., диагр. ; 24 см

   

  

Сист. No: 62345

- 8 -

Б/02/Б44, ЗВ/02/Б44ЗВ/02/Б44; Б/02/Б44

Библиотеки, четене, комуникации  : Дванадесета национална научна конференция с международно участие, 14-15 ноември 2013 г. : Посветена на 100-годишнината от Балканските войни : Ч. 2 /  Състав. Александър Ковачев и др ; Науч. ред., [встъп. думи} Елена Георгиева . - Велико Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2014 . - 328 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на Нар. библ. П. Р. Славейков - В. Търново, Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Кат. Книгоиздаване и БИД. - Ч. 1 на сборника със загл.: Войните 1912-1918 : Днешен поглед и интерпретации. - Други състав.: И. Александров, К. Иванова. - Библиогр. след отд. доклади. - В кн. означен ISSN 1313-8138 . - Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 62367

- 9 -

С/0/И22 

Иванова, Нина и др.

   Габровски периодичен печат 1872-2014 : Справочно-библиографско издание /  Състав. Нина Иванова, Соня Стоянова ; Ред. Савина Цонева . - Габрово : Екс-прес, 2014 . - 104 с. : с факс. ; 21 см

   Изд. по Програма Култура на Община Габрово. - Имената на състав. и ред. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-490-457-9 

  

Сист. No: 62307

- 10 -

С/02/Н54 

Младенова, Мария Вутова и др.

   Петър Ненков (1868-1917) : Биобиблиография / Мария Младенова, Людмила Иванова . - Плевен : Читалище Съгласие 1869, 2014 . - 59 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90270-1-1 

  

Сист. No: 62299

- 11 -

С/02/Д19 

Младенова, Мария Вутова и др.

   Иван Данов (1880-1947) : Биобиблиография / Мария Младенова, Людмила Иванова . - Плевен : Читалище Съгласие 1869, 2014 . - 79 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90270-2-8 

  

Сист. No: 62300

- 12 -

Авт/00/Н74 

Николов, Елит

   Извънземни мисли за земното / Елит Николов . - София : [Изд. авт.], 2014 . - 184 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 62328

Философия

- 13 -

ЗВ/14/Б47 

Блаватска, Елена Петрова

   Тайната доктрина : Т. 1 - 3 / Елена Блаватска ; Прев. от рус. Таня Секулова . - 2. изд . - София : Астрала, 2005 . - 20 см

   Ориг. загл. Тайная доктрина / Е. П. Блаватская

   Т. 1. Космогенезис . - 864 с.

   

   ISBN 954-562-016-1 

  

Сист. No: 62606

- 14 -

22944 

Макинтош, Кристофър

   Братството на розата и кръста : Розенкройцерите - история, митология и ритуали на езотеричното общество / Кристофър Макинтош ; [Предг. Колин Уилсън] ; Прев. от англ. Таня Франгова . - [София] : Мириам, 2006 . - 312 с. : с ил. . -  (Библиотека Философският камък)

   Ориг. загл. The Rosicrucians : The history, muthology and rituals of an esoteric order / Christopher McIntosh. - Библиогр. с. 297-306

   ISBN 978-954-787-022-2 

  

Сист. No: 62537

- 15 -

22922 

Шест десетилетия академична философия  : История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии / Васил Проданов и др ; Състав. Васил Проданов, Любомир Владимиров . - София : ИФИ-БАН, 2008 . - 352 с. ; 24 см

   Изд. на БАН. Инст. за философ. изследвания. - Други авт. : В. Петров, Д. Цацов, А. Стефанов, Л. Латев, Т. Батулева, С. Христова, И. Стъпова, П. Спасова, С. Кънева, Н. Димитрова, М. Табаков. - Пълното име на Т. Батулева е Татяна Петрова Батулева-Кънчева, а на С. Христова е Станка Христова Проданова. - Друго загл. Six decades academic philosophy. - Библиогр. с. 328-351

   ISBN 978-954-92145-2-9 

  

Сист. No: 62355

- 16 -

ЗВ/11/12/С37 

Симеонов, Иван Василев

   Мистерията на битието : Мистични есета / Иван Симеонов . - София : Колбис, 2014 . - 213 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8921-83-1 

  

Сист. No: 62490

- 17 -

ЗВ/14/Л87 

Загадъчният Лулчев  : Звездоброеца на Царя /  Състав. Яна Борисова . - София : Millenium, 2015 . - 128 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-515-282-5 

  

Сист. No: 62464

Езотерична литература

- 18 -

ЗВ/14/Д93 

Дънов, Петър Константинов

   Сила и живот : Начала на новото учение на Всемирното бяло братство : Т. 1- / Учителя Петър Дънов Беинса Дуно ; Състав., ред. Димитър Калев . - [4. изд.] . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство, 2006- . - 21 см

   Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов

   Т. 8 /  Ред.  Стела Рускова . - 2014 . - 523 с.

   Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Речник на редки, остарели и чужди думи. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-744-235-1 

  

Сист. No: 62499

Психология

- 19 -

ЗВ/159.9/Т66 

Толе, Екхарт

   Нова земя : Пробуждане за целта на вашия живот / Екхарт Толе ; Прев. от англ. Капка Герганова . - София : Кибеа, 2009 . - 276 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   Ориг. загл. A new earth / Eckhart Tolle. - Съдържа и За автора ; За книгата

   ISBN 978-954-474-482-3 

  

Сист. No: 62321

- 20 -

ЗВ/159.9/К73 

Коен, Лорънс

   Децата, родителите, играта : Тайните на игровия подход / Лорънс Коен ; Прев. от англ. Гаяне Минасян . - София : Изток-Запад, 2012 . - 389 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Playful parenting / Lawrence J. Cohen. - Именен показалец

   ISBN 978-619-152-144-9 

  

Сист. No: 62395

- 21 -

22933, ЗВ/159.9/Ю2422933; ЗВ/159.9/Ю24

Мартинкевич, Волфганг

   К. Г. Юнг [и] Сабина Шпилрайн : Историята на един случай / Волфганг Мартинкевич ; Прев. [от нем. ез.] Лилия Атанасова . - Плевен : Леге Артис, 2014 . - 168 с. : с портр., сн., факс. ; 21 см . -  (Автентично)

   Ориг. загл. Sabina Spielrein und K. G. Jung : Eine Fallgeschichte / Wolfgang Martynkewicz. - Библиогр. с. 163-165

   ISBN 978-954-9933-57-1 

  

Сист. No: 62416

- 22 -

ЗВ/159.9/Х23 

Халоуел, Едуард

   Детството и семенцата на щастието : Пет стъпки към това децата да открият радостта / Едуард Халоуел ; Прев. от англ. Гаяне Минасян ; Ред. Павлина Върбанова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 297 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-612-3 

  

Сист. No: 62544

Религия. Теология

- 23 -

22929, ЗВ/23/28/З-7822929; ЗВ/23/28/З-78

Змей Горянин

   Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител / Змей Горянин . - София : Издателски център Боян Пенев, 2009 . - 207 с. ; 22 см . -  (Поредица Другата българска литература на XX век ; 2)

   Изд. на БАН. Инст. за литература, Нац. литературен музей. - Змей Горянин - псевд. на Светлозар Акендиев Димитров. - Съдържа и Змей Горянин и неговата "Кондика за Бачковския манастир" / Васил Балевски

   ISBN 978-954-8712-58-3 

  

Сист. No: 62363

- 24 -

ЗВ/23/28/К92 

Кръстева, Ана-Мария Борисова

   От Рождество до Възкресение / Ана-Мария Кръстева . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Омофор, 2010 . - 292 с. : с ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Ана-Мария Борисова Кръстева-Лачанска. - 1. изд. 2004 г. на изд. Нар. култура. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Съдържа и Православен справочник

   ISBN 978-954-9700-87-9 

  

Сист. No: 62292

- 25 -

ЗВ/23/28/Ф89 

Фудел, Сергей Йосифович

   Пред стените на Църквата ; До моите деца и приятели / Сергей Фудел ; Прев. от рус. Мария Хаджиева . - София : Омофор, 2014 . - 292 с. ; 20 см

   Ориг. загл. У стен Церкви ; Моим детям и друзьям / С. И. Фудель. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Съдържа и Сергей Фудел / Николай Балашов

   ISBN 978-954-2972-38-9 

  

Сист. No: 62294

- 26 -

ЗВ/29/Ш24 

Шанкар, Рави

   Йога сутрите на Патанджали / Шри Шри Рави Шанкар ; Прев. [от англ.] Яни Драгов и др . - София : Изкуството да живееш феъртрейд продукти, [2010] . - 181 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Wisdom for the New Millennium. - Съдържа и Н. Св. Шри Шри Рави Шанкар ; Фондация "Изкуството да живееш" Шанкара Европа

   ISBN 978-94-60811-26-5 

  

Сист. No: 62284

Обществени науки

- 27 -

Гр I 331 

Нахчъванска автономна република  : 90 . - София : Посолство на Република Азербайджан в Република България, 2014 . - 27 с. : с цв. ил., к., [37] л. : цв. фотогр. ; 15Х21 см

   Изд. по повод 90 год. от образуването на Нахчъванската автономна република. - Парал. текст на англ. ез. - Текст и снимки от Дирекция на МВнР на Република Азербайджан в Нахчъванската автономна република

  

Сист. No: 62347

Статистика. Социология

- 28 -

Ч1/316.4/Д58 

Димитров, Димитър Йорданов

   Конфликтознание / Димитър Й. Димитров . - Велико Търново : Фабер, 2007 . - 244 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Изд. на Бълг. асоциация на конфликтолозите. - Съдържа и За автора ; Допълнителна информация за произведенията на авт. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-775-679-3 

  

Сист. No: 62374

- 29 -

ЗВ/316.6/Н86 

Нови медии - нови мобилизации  / Анна Кръстева и др ; Състав. Ивайло Дичев, Орлин Спасов ; Снимки Леа Вайсова и др . - София : Институт Отворено о-во, 2011 . - 328 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Авт., състав. отбелязани на гърба на загл. с., ил. на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Б. Юруков, В. Ненков, Д. Колева, Е. Александрова, И. Ди-чев, И. Бедров, К. Павлов, К. Никова, Л. Вайсова, М. Минева, М. Люцканова, Н. Анева, О. Спасов, Р. Смилова, Т., Ю. Роне. - Библиогр. след отд. материали и под линия

   ISBN 978-954-2933-07-6 

  

Сист. No: 62510

- 30 -

22939 

Иванов, Румен Николов

   Българската народност ХІХ - ХХІ век : Българите извън България, население от български произход - брой и разположение, обхват на българското етническо пространство / Румен Иванов . - Велико Търново : Знак '94, 2013 . - 304 с. : с табл., к. ; 24 см

   Съдържа и Когато фактите говорят / Пламен Павлов ; Новаторски опит / Живко Войников. - Библиогр. с. 298-303

   ISBN 978-954-8305-29-7 

  

Сист. No: 62439

- 31 -

ЗВ/316/Ш12 

Шабански, Тодор

   [Сто] 100 начина медиите да работят за нас / Тодор Шабански . - София : Книгомания, 2013 . - 216 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-619-195-046-1 

  

Сист. No: 62406

- 32 -

ЗВ/316/Д95, Ч1/316/Д95ЗВ/316/Д95; Ч1/316/Д95

Дългото пътуване към селото  : [Материали от годишна конференция, София, 31 май 2013 г.] /  Състав. Галина Колева ; Науч. ред. [и предг.] Веска Кожухарова-Живкова . - Троян [т.е. с. Добродан, Троянско] : Аля, 2014 . - 224 с. : с табл., диагр. ; 21 см . -  (Bulgaria Rusticana)

   Възприета форма на името на ред. Веска Пенчева Живкова. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Инст. за изследване на обществата и знанието при БАН, Бълг. социол. асоц., Изслед. комитет "Социология на селото и аграр. социология" , Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки", Център за демографски изсл. и обучение. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-8465-78-6 

  

Сист. No: 62375

Политика

- 33 -

ЗВ/329.1/.7/М79 

Модерната социалдемокрация  : Предизвикателства пред програмното обновление : [Сборник] /  Състав. Максим Мизов ; Ред. Таня Турлакова ; Предг. Ханс Шумахер . - София : Графимакс, 2006 . - 318 с. ; 21 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред.: Таня Петкова Турлакова-Димитрова. - Изд. на Фонд. "Фридрих Еберт", Фонд. Солидарно о-во. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-90816-7-1 

  

Сист. No: 62509

- 34 -

ЗВ/327/Р28 

Райт, Лорънс

   Ал Каида и пътят към 11 септември / Лорънс Райт ; Прев. [oт англ.] Николай Петров . - [София] : Прозорец, 2007 . - 574 с. : с к., 8 л. : ил. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   Ориг. загл. The looming tower / Lawrence Wright

   ISBN 978-954-733-536-3 

  

Сист. No: 62450

- 35 -

ЗВ/323(4/9)/П47 

Петровски, Филип Тихомиров

   За нас / Филип Петровски ; Прев. от макед. Николай Шопов . - София : Мултипринт, 2009 . - 208 с. ; 19 см

   Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и За авт. ; Филип Петровски предводител на новото поколение македонски политици / Зоран Тодоров. - Съдържа: За нас ; Още веднъж за нас

   ISBN 978-954-362-054-8 

  

Сист. No: 62486

- 36 -

22930, ЗВ/32/С8322930; ЗВ/32/С83

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : Кн. 1- / Йордан Василев ; Ред., [послесл.] Румен Леонидов . - София : Изток-Запад, 2012- . - 22 см

   

   Кн. 1. България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на комунизма . - 2012 . - 292 с. : с портр., ил., [8] л. цв. ил.

   Съдържа и Истините ни за пътя към хоризонтите на свободата / Любомир Канов

   ISBN 978-954-321-983-4 

  

Сист. No: 62364

- 37 -

22930, ЗВ/32/С8322930; ЗВ/32/С83

Василев, Йордан Асенов

   Това се случи пред очите ми : Кн. 1- / Йордан Василев ; Ред., [послесл.] Румен Леонидов . - София : Изток-Запад, 2012- . - 22 см

   

   Кн. 2. България през мандата на президента Петър Стоянов . - 2013 . - 400 с. : с портр., ил., табл., VІІІ с. цв. ил.

   Съдържа и Принос към осмисляне на проваления ни преход / Любомир Канов

   ISBN 978-619-152-213-2 

   ISBN 978-954-321-213-2 !

  

Сист. No: 62365

- 38 -

Ч1/327/А20 

Аврейски, Никола Иванов

   САЩ и Европа : Европейската политика на Вашингтон : От създаването на САЩ до края на Втората световна война, през епохата на Студената война, от приключването на Студената война до наши дни / Никола Аврейски . - Велико Търново : Фабер, 2013 . - 936 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 912-933

   ISBN 978-954-400-971-7 

  

Сист. No: 62431

- 39 -

Ч1/32/Р29 

Райчевски, Стоян Чилов

   Етническото прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия : 1903 - 1913 - 1923 / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 544 с. : с табл., [12] л. : ил., факс. ; 22 см . -  (Поредица Бежанци)

   Библиогр. с. 535-543

   ISBN 978-954-09-0761-1 

  

Сист. No: 62553

- 40 -

22925 

Мизов, Максим Николаев

   Гражданските протести - 2013 г. : Множествата срещу народа : [Монография] / Максим Мизов . - София : Авангард Прима, 2014 . - 315 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-160-269-8 

  

Сист. No: 62358

- 41 -

II 426, ЗВ/32/С83II 426; ЗВ/32/С83

Райчев, Димитър Янков

   Хроника на един президентски мандат /  Състав., [предг.] Димитър Райчев ; Фотоил. Стефан Илков Немцов . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 264 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

   Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-26-1298-8 

  

Сист. No: 62351

- 42 -

ЗВ/327/Б73 

Бояджиев, Тодор Костов

   Тайните операции, които промениха света : Лиоте : Разцепващ фактор : Голгота / Тодор Бояджиев . - 2. изд . - София : Ciela, 2015 . - 156 с. : с портр., сн. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1666-9 

  

Сист. No: 62603

- 43 -

ЗВ/355/359/В17 

Вакер, Албрехт

   Снайперист на Райха / Албрехт Вакер ; Прев. Марин Гинев . - [София] : Прозорец, 2015 . - 216 с. : с ил. ; 21 см . -  (Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-832-6 

  

Сист. No: 62447

- 44 -

22918, ЗВ/323(497.2)/В38 

Велева, Валерия Веселинова

   Рани от власт : 46 знакови интервюта с политици и интелектуалци / Валерия Велева ; Снимки Деси Веселинова и др . - София : Когнито ; Захарий Стоянов, 2015 . - 608 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Съдържа интервюта с Г. Атанасов, Г. Милушев, Б. Джибров, Е. Живкова, Г. Йорданов, С. Русев, С. Цанев, Л. Левчев, Л. Стефанова, В. Рашидов, Р. Вълчанов, С. Данаилов, М. Данаилова, Х. Бояджиев, Ч. Попйорданов, И. Попйорданов, М. Гигова, Д. Цончев, Д. Росич, Л. Иванова, Х. Мутафчиев, Б. Карадочева, В. Найденов, М. Куркински, Т. Москов, Х. Стоичков, Б. Биолчев, Д. Недков, Ж. Желев, П. Стоянов, А. Доган, Г. Първанов, Р. Плевнелиев, Б. Борисов, К. Косев, публикувани във в. Преса, в. Стандарт, сп. Биограф и в. Труд в периода 2008-2014 г. - Съдържа и Утешения в бутафорията / Кеворк Кеворкян

   ISBN 978-954-09-0908-0 

  

Сист. No: 62326

- 45 -

22945, ЗВ/327(100)/К6022945; ЗВ/327(100)/К60

Кисинджър, Хенри Алфред

   Световен ред / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. Петър Герасимов . - София : Труд, 2015 . - 384 с. ; 24 см

   Ориг. загл. World order / Henry Kissinger. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-398-397-1 

  

Сист. No: 62550

- 46 -

ЗВ/323(497.2)/Н74 

Николов, Тони Георгиев

   Пропуканата България : Записки по суматохата / Тони Николов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1418-0 

  

Сист. No: 62488

- 47 -

ЗВ/32/Б90 

Мансфийлд, Стийвън

   Вярата на Джордж У. Буш / Стийвън Мансфийлд ; Прев. от англ. Здравка Атанасова . - Пловдив : Светлина на света, [2007] . - 223 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. The faith of George W. Bush / Stephen Mansfield. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-91618-1-6 

  

Сист. No: 62507

Икономика

- 48 -

ЗВ/330/К81 

Конакчиев, Дончо Дончев

   Икономика на публичния сектор / Дончо Конакчиев . - [Варна] : Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2005 . - 175 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 954-715-264-5 

  

Сист. No: 62506

- 49 -

ЗВ/331/Д47 

Дечев, Теодор Данаилов

   "Гъвкави форми на работа" и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа / Теодор Данаилов Дечев . - София : Графимакс, 2006 . - 104 с. : с табл. ; 20 см . -  (Библиотека Инициатива)

   Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Съюз за стоп. инициатива. Консултативен съвет. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9431-06-3 

  

Сист. No: 62497

- 50 -

ЗВ/338/Г37 

Георгиев, Румен Младенов

   Кризата изисква системна промяна / Румен Георгиев . - София : Софттрейд, 2010 . - 108 с. : с табл. ; 22 см

   Съдържа и Главната структурна диспропорция и изходът от кризата / Пламен Пътев. - Библиогр. след някои материали

   ISBN 978-954-334-106-1 

  

Сист. No: 62508

- 51 -

ЗВ/338.4/В76, Ч1/338/В76ЗВ/338.4/В76; Ч1/338/В76

Воденска, Мария Стаматова и др.

   Въведение в туризма / Мария Воденска, Мариана Асенова . - [София] : Матком, 2011 . - 312 с.: със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 307-311. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9930-70-2 

  

Сист. No: 62390

- 52 -

ЗВ/338.4/А52, Ч1/338/А52ЗВ/338.4/А52; Ч1/338/А52

Алексиева, Соня Александрова и др.

   Туризъм и културно наследство / Соня Алексиева, Ирена Бокова ; Прев. Здравка Евстатиева и др . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 364 с. : с ил. ; 26 см

   Текст и на англ., рус., нем., исп., фр. ез. - Други прев.: А. Ламбова, М. Попова, С. Мичев, М. Шипчанов. - Библиогр., речник след отд. теми

   ISBN 978-954-535-783-1 

  

Сист. No: 62429

- 53 -

ЗВ/339/Д78, Ч1/33/Д78ЗВ/339/Д78; Ч1/33/Д78

Дончев, Пламен Георгиев

   Политиката за енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХІ век : Отношенията ЕС - Русия в контекста на политиката на диверсификация на енергийните източници : [Монография] / Пламен Дончев . - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2013 . - 172 с. : с к., диагр., табл. ; 20 см . -  (Библиотека Сигурност ; 19)

   Библиогр. с. 150-159. - Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-619-7143-01-0 

   ISBN 978-619-7143 !

  

Сист. No: 62371

- 54 -

22942 

Смит, Адам

   Богатството на народите / Адам Смит ; Прев. [от англ.] Георги Георгиев . - София : Рата, 2013 . - 902 с. ; 22 см

   Ориг. загл. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations / Adam Smith

   ISBN 978-954-9608-23-6 

  

Сист. No: 62454

- 55 -

ЗВ/334/С75 

Стефанова, Марина Димитрова и др.

   Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса / Марина Стефанова, Жюстин Томс . - София : Ciela, 2014 . - 208 с. : с ил., сх., табл. ; 23 см

   Съдържа и Лицемерието в корпоративната социална отговорност / Станимир Андонов ; За авторите. - Библиогр. с. 202-203

   ISBN 978-954-28-1578-5 

  

Сист. No: 62602

- 56 -

ЗВ/338.2/А92, Ч1/338/А92ЗВ/338.2/А92; Ч1/338/А92

Асанс, Кристоф

   Управление на мрежи : Изграждане на социална връзка за икономическо благосъстояние / Кристоф Асанс ; Прев. от фр. Милен Шипчанов ; Предг. Жил Руе . - София : Нов български университет, 2015 . - 261 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  (Колекция Европа - разбирана и правена = Collection Penser et construire l'Europe)

   Ориг. загл. Le management des reseaux / Christophe Assens. - Библиогр. с. 247-261 и под линия

   ISBN 978-954-535-852-4 

  

Сист. No: 62451

- 57 -

ЗВ/339/М71, Ч1/33/М71ЗВ/339/М71; Ч1/33/М71

Миткова, Марияна

   Писането на европроект е лесна работа : Ръководство за начинаещи / Марияна Миткова . - [Бургас] : Либра Скорп, 2015 . - 184 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-471-262-4 

  

Сист. No: 62460

Право

- 58 -

ЗВ/349/Н32 

Наумова, Стефка Стефанова

   Основни въпроси на екологичното право / Стефка Наумова . - 2. прераб. и доп. изд . - София : БАН, 2012 . - 327 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Изд. на БАН. Инст. за държавата и правото. - Съдържа и Основни легални дефиниции, съдържащи се в Закона за опазване на околната среда, както и в някои специални закони ; Екологично законодателство и екологично правосъзнание в контекста на европейските стандарти ; Конспект ; Примерен тест. - Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-9583-28-1 

  

Сист. No: 62340

- 59 -

22927, Ч1/34/А6422927; Ч1/34/А64

Ананиева, Нора Крачунова

   Конституцията от 1991 г. и незавършената революция / Нора Ананиева . - София : Унив. изд. Св Климент Охридски, 2014 . - 519 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3615-0 

  

Сист. No: 62361

- 60 -

ЗВ/347/Б57 

Божкова, Десислава М.

   Осиновя(р)ването / Десислава Божкова . - София : КХ - Критика и Хуманизъм, 2014 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-183-2 

  

Сист. No: 62458

- 61 -

ЗВ/347/С83, Ч1/34/С83ЗВ/347/С83; Ч1/34/С83

Стоянов, Иван Георгиев

   Финансово право : Обща част : Специална част : [Учебник за студенти] / Иван Г. Стоянов . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Ciela, 2014 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1561-7 

  

Сист. No: 14717

- 62 -

ЗВ/347/С83 

Стоянов, Иван Георгиев

   Данъчно право : Обща част : Специална част : Данъчен процес : Казуси по данъчно право и данъчен процес : [Учебник за студенти] / Иван Г. Стоянов . - 5. прераб. и доп. изд . - София : Ciela, 2014 . - 464 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-1560-0 

  

Сист. No: 62593

- 63 -

ЗВ/340/К78 

Колев, Тенчо

   Теория на правото / Тенчо Колев . - София : Ciela, 2015 . - 588 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 575-585

   ISBN 978-954-28-1719-2 

  

Сист. No: 62592

- 64 -

ЗВ/349/П47 

Петров, Васил

   Публичноправни проблеми на трудовото право : [Сборник статии] / Васил Петров . - София : Ciela, 2015 . - 232 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото ; 1)

   Съдържа и Словото и неговата сянка / Стоян Ставру ; За автора. - Библиогр. с. 219-229

   ISBN 978-954-28-1643-0 

  

Сист. No: 62596

- 65 -

ЗВ/349/С93 

Схеми и определения по осигурително право  : Ръководство за студенти / Антония Аговска и др . - София : Ciela, 2015 . - 259 с. : със сх. ; 23 см

   Други авт.: Б. Георгиев, Г. Иванова, Д. Толева, И. Малинов, М. Дамянова, М. Петрова, М. Дилова, С. Николова

   ISBN 978-954-28-1687-4 

  

Сист. No: 62594

Обществено управление. Военно дело

- 66 -

ЗВ/35/Ч-78 

Чешмеджиева, Маргарита Николова

   Институцията омбудсман : Сравнителен анализ / Маргарита Николова Чешмеджиева . - София : Графимакс, 2006 . - 87 с. : с табл. ; 20 см . -  (Библиотека Инициатива)

   Авт. отбелязана на гърба на загл. с. - Изд. на Съюз за стоп. инициатива. Консултативен съвет. - Библиогр. с. 80-81

   ISBN 978-954-9431-05-6 

  

Сист. No: 62496

- 67 -

II 425 

Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване  : Документален сборник . - София : Военно изд., 2013 . - 500 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 13)

   Изд. на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА). - Загл. на англ. ез. State security and the scientific and technical intelligence. - Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-2986-25-6 

  

Сист. No: 62305

- 68 -

Ч1/35/Я71 

Янчев, Веселин Костов

   Службите за охрана в България от княза до президента 1879-2013 / Веселин Янчев . - София : Унив. изд Св. Климент Охридски, 2013 . - 224 с., [24 л.] цв. ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3637-2 

  

Сист. No: 62564

- 69 -

ЗВ/355.48/Г85, К/1/Г85ЗВ/355.48/Г85; К/1/Г85

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Радилово в жертвената клада на Балканските войни 1912-1913 г. / Лазар Грозданов, Петър Караджов ; [Предг.] и ред. Тодор Балкански . - Пловдив : FastPrint Books, 2014 . - 228 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 78-954-528-733-6 

  

Сист. No: 62335

- 70 -

22935, ЗВ/35/Д5822935; ЗВ/35/Д58

Димитров, Божидар

   За кожата на едно ченге / Божидар Димитров . - София : Уникарт, 2015 . - 288 с. : факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2953-39-5 

  

Сист. No: 62424

Педагогика

- 71 -

ЗВ/371/Р60 

Ризов, Илиян Стефанов

   Модели за обучение по превенция на наркоманиите : Методическо ръководство / Илиян Ризов . - Варна : Съучастие, 2006 . - 56 с. : с табл. ; 31 см . -  (Поредица Умения за живот : Развитие на личностни и социални умения в училище ; 2)

   Кор. загл. Модели за обучение по проблемите на наркоманиите. - Авт. отбелязан в библиогр. каре. - Съдържа и Помощен лист Предложение за проект ; Специфични термини ; Ресурси в помощ на водещия . - Библиогр. с. 56

   ISBN 954-9686-05-1 

  

Сист. No: 62350

- 72 -

ЗВ/37.0/К12 

Кавелин-Попов, Линда и др.

   Семейно ръководство за добродетели : Прости начини да ги създадем и открием в нашите деца и в себе си / Линда Кавелин Попов, Дан Попов, Джон Кавелин ; [Прев. от англ.]  . - София : Бахайска общност - България, 2009 (В. Търново : Фабер) . - 356 с. ; 24 см

   Ориг. загл. The family virtues guide / Linda Kavelin Popov. - Съдържа и Програми и материали на Проекта за добродетели ; За авторите. - Библиогр. с. 308

   ISBN 978-954-8243-12-4 

  

Сист. No: 62532

- 73 -

ЗВ/371/О-17, Ч1/371/О-17ЗВ/371/О-17; Ч1/371/О-17

Образователни въпросителни пред българското село  : Социологически гледни точки /  Състав. Галина Колева ; Науч. ред. Веска Кожухарова-Живкова . - Троян [т.е. с. Добродан, Троянско] : Аля, 2012 . - 304 с. : с диагр., табл. ; 20 см . -  (Bulgaria Rusticana)

   Възприета форма на името на ред. Веска Пенчева Живкова. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Инст. за изследване на обществата и знанието при БАН, Бълг. социол. асоц. - Изслед. комитет "Социология на селото и аграр. социология" , Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки". - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-8465-79-7 

  

Сист. No: 62370

- 74 -

ЗВ/372.4/Т30, К/63/Т30ЗВ/372.4/Т30; К/63/Т30

Танкова, Румяна Димитрова

   Алтернативи по пътя към грамотността : Технологии за обучение по четене и писане на деца и неграмотни възрастни / Румяна Танкова . - София : Просвета, 2012 . - 216 с.. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-01-2709-5 

  

Сист. No: 62418

- 75 -

ЗВ/376/К80, Ч1/37/К80ЗВ/376/К80; Ч1/37/К80

Компендиум по антропософска лечебна педагогика  : [Сборник статии] /  Състав. [и предг.] Рюдигер Грим, Гьотц Кашубовски ; Прев. от нем. ез. Катя Белопитова . - Варна : САЛПСТ, 2014 . - 324 с. : с ил., табл. ; 29 см

   Ориг. загл. Kompendium der anthroposophischen heilpadagogik. - Съдържа и Информация : Адреси на зеведения и обединения ; Издатели и автори (по азбучен ред) ; За българския издател. - Библиогр. под линия

  

Сист. No: 62541

- 76 -

С/37/Х56 

Младенова, Мария Вутова

   Ячо Хлебаров (1887-1951) : Биобиблиографски указател / Мария Младенова . - Плевен : Читалище Съгласие 1869, 2014 . - 135 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90270-3-5 

  

Сист. No: 62301

- 77 -

Б/3/Д43, ЗВ/37/Д43ЗВ/37/Д43; Б/3/Д43

[Когито] Cogito ergo sum  : Проф. Стоян Денчев на 60 : Юбилеен сборник /  Състав. Димитър Иванов, Нели Костова ; Ред. Димитър Иванов . - София : За буквите - О писменехь, 2013 . - 304 с. : с ил., портр., факс., табл. ; 24 см

   Изд. на УниБИТ - София. - Състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Дати и събития в биографията на проф. д.ик.н. Стоян Денчев ; Поздравителни адреси и пожелания ; Фотоалбум. - Библиогр. с. 196-226 и след отд. статии

   ISBN 978-954-2946-58-8 

  

Сист. No: 62368

Етнография. Фолклор

- 78 -

ЗВ/39/Р11 

Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит  : [Сборник] /  Състав. Максим Мизов, Лиляна Канева ; Ред. Таня Турлакова . - София : Авангард Прима, 2013 . - 457 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред.: Таня Петкова Турлакова-Димитрова. - Изд. на Фонд. "Фридрих Еберт", Фонд. Солидарно о-во. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-160-236-0 

  

Сист. No: 62505

- 79 -

ЗВ/39/М89 

Морато, Кристина

   Непокорните диви / Кристина Морато ; Прев. от исп. Боряна Дукова . - София : Enthusiast, 2015 . - 436 с. : с портр. ; 24 см

   Ориг. загл. Divas Rebeldes / Cristina Morato. - Библиогр. с . 431-433

   ISBN 978-619-164-157-4 

  

Сист. No: 62430

Математика. Естествени науки

- 80 -

22920 

Коларов, Христо

   Трактат по електричество, магнетизъм и гравитация / Христо Коларов . - София : [Изд. авт.], 1999 . - 234 с. : с табл., черт., сх. ; 23 см

   Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 229-230

   ISBN 954-90468-1-8 

  

Сист. No: 62353

- 81 -

ЗВ/519.2/Й83 

Йорданова, Павлина Калчева

   Ръководство за решаване на задачи по теория на вероятностите / Павлина Йорданова ; Науч. ред. Георги Георгиев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 . - 216 с. : с черт., табл. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре

   ISBN 978-954-577-499-7 

  

Сист. No: 62504

- 82 -

ЗВ/51/Ш85 

Шопова, Маргарита Стефанова и др.

   Математика за икономисти : Тестове за изпит / Маргарита Шопова, Катя Чиприянова . - Велико Търново : Фабер, 2008 . - 178 с. : с табл., черт., сх. ; 24 см

   Пълното име на втората авт. е Катя Чиприянова Тодорова. - Съдържа и Отговори

   ISBN 978-954-775-941-1 

  

Сист. No: 62503

Медицина

- 83 -

ЗВ/616/М19 

Макконвил, Бриджит и др.

   Алергии : Практически и лесни за следване съвети / Бриджит Макконвил, Раджендра Шарма ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева . - София : Наука и изкуство, 2000 . - 135 с. ; 20 см . -  (Вашето дете)

   Ориг. загл. Allergies. Practical and Easy-to-Follow Advice / Brigit McConville, Rajendra Sharma. - Предм. показалец

   ISBN 954-02-0259-0 

  

Сист. No: 62502

- 84 -

ЗВ/615.8/Л85 

Лу, Хенри К.

   Китайска система за лечение чрез хранене : Профилактика и терапии / Хенри К. Лу ; Прев. [от англ.] Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2007 . - 416 с. : с табл. ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Ориг. загл. Chinese system of food cure / Henry C. Lu. - Съдържа и За автора ; За книгата / Димитър Пашкулев ; Ин/ян стойности и движение на храните във връзка със сезоните ; Храните, от гледна точка на енергията, вкуса и връзката им с вътрешните органи. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-474-430-4 

  

Сист. No: 62293

- 85 -

ЗВ/615.8/К78 

Коллер, Алекс

   Гимнастика монахов Тибета : 100 упражнений для важнейших энергетических каналов тела / Алекс Коллер . - Москва : АСТ, 2014 . - 223 с. : с ил. ; 21 см . -  (Око настоящего возрождения)

   

   ISBN 978-5-17-083019-0 

  

Сист. No: 62285

- 86 -

ЗВ/616.1/.4/О-66, Ч2/616/О-66ЗВ/616.1/.4/О-66; Ч2/616/О-66

Орбецова, Връбка Цекова и др.

   Сърдечно-съдови заболявания : Алтернативно-медицински подходи при диагностика, профилактика и възстановяване на най-често срещаните сърдечно-съдови заболявания / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - София : Digital Marketing Group, 2014 . - 240 с. : с ил., табл. ; 23 см . -  (Енциклопедия по интегративна медицина ; Т. 1)

   Библиогр. с. 238

   ISBN 978-619-902013-1-6 

  

Сист. No: 62377

- 87 -

ЗВ/616/О-66, Ч2/616/О-66ЗВ/616/О-66; Ч2/616/О-66

Орбецова, Връбка Цекова и др.

   Интегративна онкология / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова . - София : Digital Marketing Group, 2014 . - 128 с.: с ил., табл. ; 23 см . -  (Енциклопедия по интегративна медицина ; Т. 2)

   Библиогр. с.123-124

   ISBN 978-619-90213-2-3 

  

Сист. No: 62378

- 88 -

ЗВ/615/В57 

Виджейкар, Прафул

   Прогностична хомеопатия : Ч. 1 - / Прафул Виджейкар . - София : Център за здраве и образование Едикта, [2004] - . - 22 см

   Прев. по Predictive homeopathy / Prafull Vijayakar

   Ч. 1. Теория на потискането /  Прев.  Росица Кунева ; Предг.  Дора Пачова . - [2004] . - 126 с., 1 л. : к.

   Прев. по Р. 1. Theory of suppression. - Съдържа и За автора / Сучета Десаи ; Миазматична карта на потисканията ; Карта на потисканията на д-р Виджейкар

   ISBN 954-91068-4-5 

  

Сист. No: 62281

- 89 -

ЗВ/615/В57 

Виджейкар, Прафул

   Прогностична хомеопатия : Ч. 1 - / Прафул Виджейкар . - София : Център за здраве и образование Едикта, [2004] - . - 22 см

   Прев. по Predictive homeopathy / Prafull Vijayakar

   Ч. 3. Краят на моите предположения за миазмите /  Прев.  Стефан Пейчев, Дарина Пачова ; Предг.  Дора Пачова . - [2006] . - 208 с. : с ил., табл., сх.

   Съдържа и Миазматична карта на потисканията ; Делене на клетката и репликация на ДНК. - Библиогр. с. 186

   ISBN 954-91068-6-1 

  

Сист. No: 62282

- 90 -

ЗВ/615/В57 

Виджейкар, Прафул

   Прогностична хомеопатия : Ч. 1 - / Прафул Виджейкар . - София : Център за здраве и образование Едикта, [2004] - . - 22 см

   Прев. по Predictive homeopathy / Prafull Vijayakar

   Ч. 2. Теория на острите състояния /  Прев.  Росица Кунева, Дарина Пачова . - [2005] . - 133 с.

   Ориг. загл. Theory of acutes

   ISBN 954-91068-5-3 

  

Сист. No: 62283

Приложни науки. Техника

- 91 -

ЗВ/629.113/Д58 

Димитров, Йордан Николов и др.

   Автотранспортна техника : Учебник за професионални гимназии / Йордан Н. Димитров, Константин П. Косев, Борислав В. Трайков . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Техника, 2006 . - 308 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   1. изд. 1989 със загл. Теория и конструкция на АТК [автомобила, трактора и кара] с авт. Й. Н. Димитров, Д. С. Таракчиев, К. С. Кънев, Х. К. Хампарян. - Библиогр. с. 304

   ISBN 978-954-03-0668-1 

  

Сист. No: 62449

- 92 -

ЗВ/621.31/А79 

Апрахамян, Бохос Рупен и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по електрозадвижване и електрообзавеждане / Бохос Р. Апрахамян, Любомир Й. Дънков . - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2008 . - 202 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Изд. на МО. ВММУ Н. Й. Вапцаров - Варна. Кат. Елекротехника. - Съдържа и Указания за построяване и разчитане на релейно-контакторни схеми за управление на електрозадвижвания. - Библиогр. с. 201

   ISBN 978-954-8991-55-1 

  

Сист. No: 62501

- 93 -

22938, ЗВ/621.9/Д5422938; ЗВ/621.9/Д54

Дикова, Цанка Димитрова

   Проектиране на екипировка за листово щамповане / Цанка Дикова . - Варна : СТЕНО, 2013 . - 112 с. : с ил., табл., черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 109-111

   ISBN 978-954-449-702-6 

  

Сист. No: 62438

- 94 -

ЗВ/621.39/П25 

Пасарелски, Росен

   Универсални мобилни телекомуникационни системи : Радиоинтерфейс-изследване на каналите, слоевете и протоколите / Росен Пасарелски ; Науч. ред. Пламен Цветков . - София : Нов български университет, 2013 . - 118 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Ред. отбелязан на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 103-106

   ISBN 978-954-535-770-1 

  

Сист. No: 62455

- 95 -

15040 

Пчелински, Цвети Петров

   Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи : Хронологичен сборник / Цвети Петров Пчелински ; Състав. и ред. Цвети Петров Пчелински ; Прев. Лилия Димитрова и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 524 с. : с ил., [16] л. ил., портр., к. ; 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани в изд. каре. - Текст и загл. и на англ., рус., нем., тур. и исп. ез. - Речник на чуждите и непознати думи и не много известни термини от компютърните езици и безжичните цифрови технологии. - Библиогр. с. 443-448. - Показалец на географски селища и местности в България ; Показалец на географски селища и местности извън България ; Показалец на лични имена и биографичен справочник

   ISBN 978-619-188-006-5 

  

Сист. No: 62327

- 96 -

ЗВ/681.3/К78, Ч2/681.3/К78ЗВ/681.3/К78; Ч2/681.3/К78

Колев, Тенчо и др.

   Право и интернет : Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство / Тенчо Колев, Ирина Цакова . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2015 . - 188 с. ; 24 см

   Пълното име на първия авт. е Тенчо Колев Дундов. - Библиогр. с. 185-187 и под линия

   ISBN 978-954-07-3898-7 

  

Сист. No: 62392

- 97 -

22941, ЗВ/628/Р9722941; ЗВ/628/Р97

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоражения  : [За студентите от УАСГ] / Румен Арсов и др . - София : Техника, 2015 . - 432 с. : с черт., табл. ; 24 см

   Други авт.: Д. Драганов, Т. Игнева-Данова, Б. Борисов. - Библиогр. с. 424-425

   ISBN 978-954-03-0707-7 

  

Сист. No: 62448

- 98 -

ЗВ/681.3/С47 

Смит, Дженифър и др.

   [Илюстратор] Illustrator CS5 for dummies : Кратко ръководство / Дженифър Смит, Кристофър Смит, Фред Герънтъби ; Прев. Георги Далаков . - [София] : Алекс Софт, [2011] . - 266, VI с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-656-237-1 

  

Сист. No: 62400

Селско стопанство

Изкуство

- 99 -

ИзЧ/78.071.1/Б42 

Кубенец, Ядвига

   Лудвиг ван Бетовен / Ядвига Кубенец ; Прев. Ваня Манчева-Вичик ; Ред.-консултант Лъчезар Каранлъков . - Madrid : Mediasat Group, 2007 . - 43 с. : с ил. ; 13Х15 см + 1 CD . -  (Шедьоври на класиката ; 1)

   Имената на авт., прев. и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Разпространява се като приложение на в. "Дневен труд" или "24 часа". - Прил. 1 CD. Симфония № 9 в ре минор оп. 125 [Звукозапис] / Лудвиг ван Бетовен ; Кралски филхармоничен оркестър ; диригент Реймънд Лепърд. - 1 аудиодиск (70 мин, 20 сек) ; 12 см C.T.S. Studios, Лондон, ноември 1994 г.

   ISBN 978-84-9819-891-1 

  

Сист. No: 62568

- 100 -

ИзЧ/78.071.1/Б30 

Роство-Суски, Пьотр

   Йохан Себастиан Бах / Пьотр Роство-Суски ; Прев. Ваня Манчева-Вичик ; Ред.-консултант Лъчезар Каранлъков : Mediasat Group, 2007 . - 43 с. : с ил. ; 13Х15 см + 1 CD

   Имената на авт., прев., и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Разпространява се като приложение на в. "Труд" или "24 часа". - Прил. 1 CD. - Брандербургски концерт No 3 в сол мажор (BWV 1048) [Звукозапис] ; Концерт за две цигулки в ре минор (BWV 1048) ; Сюита (увертюра) за оркестър No 1 в до мажор (BWV 1066) ; Концерт за обой и цигулка в до минор (BWV 1060) / Йохан Себастиан Бах ; Ансамбъл "Кафенето на Цимерман". - 12 см. - 1 аудиодиск (58 мин, 29 сек). - Запис: L'Arsenal, Мец (Франция), юни 2003 г.

   ISBN 978-84-9819-894-2 

  

Сист. No: 62571

- 101 -

ИзЧ/78.071.1/М93 

Шитаж, Анджей

   Волфганг Амадеус Моцарт / Анджей Шитаж ; Прев. Милен Гочев Митев ; Ред.-консултант Лъчезар Каранлъков . - Madrid : Mediasat Group, 2007 . - 43 с. : с ил. ; 13Х15 см + 1 CD . -  (Шедьоври на класиката ; 2)

   Имената на авт., прев., и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Разпространява се като приложение на в. "Труд" или "24 часа". - Прил. 1 CD. Увертюра към операта "Сватбата на Фигаро" (KV 492) [Звукозапис] ; Симфония No 40 в сол минор (KV 550) ; Симфония No 41 в до мажор "Юпитер" (KV 551) / Волфганг Амадеус Моцарт ; Кралски филхармоничен оркестър ; диригент Джейн Глоувър. - 1 аудиодиск (62 мин, 59 сек) ; 12 см Запис: в църквата "Вси светии" в Питърсхем, графство Съри, октомври 1993 г.

   ISBN 978-84-9819-892-8 

  

Сист. No: 62569

- 102 -

ИзЧ/78.071.1/Х20 

Шитаж, Анджей

   Йозеф Хайдн / Анджей Шитаж ; Прев. Ваня Манчева-Вичик ; Ред.-консултант Лъчезар Каранлъков . - Madrid : Mediasat Group, 2007 . - 42 с. : с ил. ; 13Х15 см + 1 CD . -  (Шедьоври на класиката ; 3)

   Имената на авт., прев., и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Разпространява се като приложение на в. "Труд" или "24 часа". - Прил. 1 CD. Струнен квартет оп. 76 No 3 в до мажор "Императорски" [Звукозапис] ; Струнен квартет оп. 64 No 5 в ре мажор "Чучулигата" ; Струнен квартет оп. 1 No 1 в си-бемол мажор "Ловът" / Йозеф Хайдн ; Кралски филхармоничен камерен ансамбъл. - 1 аудиодиск (55 мин, 18 сек) ; 12 см. - Запис: C.T.S. Studios, Лондон, юни 1994 г.

   ISBN 978-84-9819-893-5 

  

Сист. No: 62570

- 103 -

ЗВ/782/785/И22 

Тайните на Лили Иванова  : Медиен дайджест /  Състав. Марин Петров . - София : Интермедиа ООД, 2009 . - 96 с., 15 л. : ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92389-1-4 

  

Сист. No: 62579

- 104 -

ИзС/78/К26 

Капоне, Фил

   Енциклопедия на акордите за китара : Над 500 акорда за рок, блус, соул, кънтри, джаз и класическа музика / Фил Капоне ; Прев. Гергана Стойчева-Нуша . - София : Книгомания, 2011 . - 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Guitar chord bible / Phil Capone. - Нуша - псевд. на Гергана Нушева Стойчева. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-8432-24-5 

  

Сист. No: 62556

- 105 -

ЗВ/78.07/М45 

Карамузов, Ахил Евтимов

   Добруджанският чародей Захари Медникаров / Ахил Карамузов . - Добрич : Нилекта принт, 2012 . - 88 с. : с портр., сн., факс., 4 л. : сн. ; 21 см

   Снимковият материал в кн. е от архива на Детския хор и хор "Добруджански звуци". - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 62531

- 106 -

22926, ИзЧ/78.03/Н4922926; ИзЧ/78.03/Н49

Нейчева, Светлана

   Постмодерната музикална композиция : Изкуство между авангарден прогрес и манипулиран реализъм / Светлана Нейчева . - София : Марс 09, 2013 . - 224 с. : с ил., ноти, [2] л. : цв. ил. ; 22 см

   Изд. на Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров". - Библиогр. с. 200-211. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-2925-19-4 

  

Сист. No: 62360

- 107 -

ЗВ/782/785/А12, ИзЧ/782/785/А12ЗВ/782/785/А12; ИзЧ/782/785/А12

Абаджиев, Александър Маринов

   Тримата велики български баси : Борис Христов, Николай Гяуров, Никола Гюзелев / Александър Абаджиев . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 304 с. : портр., сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-186-060-9 

  

Сист. No: 62555

- 108 -

ЗВ/782/785/Б62, ИзЧ/782/785/Б62ЗВ/782/785/Б62; ИзЧ/782/785/Б62

Джаксън, Лора

   Джон Бон Джоуви : Биографията / Лора Джаксън ; Прев. от англ. Любов Петрова . - София : Еднорог, 2014 . - 287 с., 8 л. : ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Jon Bon Jovi - The biography / Laura Jackson

   ISBN 978-954-365-154-2 

  

Сист. No: 62562

- 109 -

ЗВ/792/П24, ИзЧ/792/П24ЗВ/792/П24; ИзЧ/792/П24

Минков, Звезделин

   Малки спомени за големия Парцалев / Звезделин Минков . - София : Ciela, 2014 . - 111 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1610-2 

  

Сист. No: 62599

- 110 -

ЗВ/782/785/Т77, ИзЧ/782/785/Т77ЗВ/782/785/Т77; ИзЧ/782/785/Т77

Тошев, Георги

   [АББА] ABBA : Любов, триумф, раздели / Георги Тошев . - София : Ciela, 2014 . - 216 с. : със сн. ; 23Х24 см

   

   ISBN 978-954-28-1633-1 

  

Сист. No: 62598

- 111 -

ИзЧ/74/И41 

Изкуството да рисуваш  : Голямото помагало по рисуване: практични съвети /  Прев. Елза Табакова, Надя Палова . - 3. изд . - София : Книгомания, 2015 . - 240 с. : с ил. ; 31 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-8432-66-5 

  

Сист. No: 62417

- 112 -

ИзЧ/74/И41 

Изкуството да рисуваш човешка фигура  : Голямото помагало по рисуване : Практични съвети /  Прев. Надя Палова, Елза Табакова . - София : Книгомания, 2015 . - 240 с. : с ил. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-195-003-4 

  

Сист. No: 62547

- 113 -

ЗВ/74/Р63, ИзЧ/74/Р63ЗВ/74/Р63; ИзЧ/74/Р63

Рисуване и скициране  : Професионални отговори на въпроси, които всеки художник задава /  Ред. консултант Вера Кърноу ; Прев. Виктория Нанкинова . - София : Книгомания, 2015 . - 224 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Арт отговори)

   Съдържа: Речник ; Азб. показалец

   ISBN 978-616-195-002-7 

  

Сист. No: 62463

- 114 -

ИзГр/77/Ф70, ИзЧГр/77/Ф70ИзГр/77/Ф70; ИзЧГр/77/Ф70

Фондация Фодар. Биенале, VІІI. Плевен, 2013

   [Фодар] Phodar Biennial'13 : 8th edition motto glocalization : [Биенале "Фодар" 2013 : 8 изд. под мотото на глокализацията : Албум] /  [Предг. Антоан Божинов] . - [София] : Фонд. Фодар, [2013] . - 71 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Текст на бълг. и англ. ез. - Съдържа и Участници в Биенале "Фодар" 2013 ; Награди

   ISBN 978-954-91285-6-7 

  

Сист. No: 62349

- 115 -

ИзГр/77/Ф70, ИзЧГр/77/Ф70ИзГр/77/Ф70; ИзЧГр/77/Ф70

Фондация Фодар. Биенале, VІІI. Плевен, 2013

   [Фодар] Phodar Biennial'13 : 8th edition motto glocalization : [Биенале "Фодар" 2013 : 8 изд. под мотото на глокализацията : Албум] /  [Предг. Антоан Божинов] . - [София] : Фонд. Фодар, [2013] . - 71 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Текст на бълг. и англ. ез. - Съдържа и Участници в Биенале "Фодар" 2013 ; Награди

   ISBN 978-954-91285-6-7 

  

Сист. No: 62349

- 116 -

ЗВ/782/785/N64, К/7/N64ЗВ/782/785/N64; К/7/N64

ABADZIEV, Aleksandar Marinov

   Elena Nikolai : Il piu grande mezzosoprano del ventesimo secolo / Alexander Abagiev ; Trad. di Zhana Ivanova . - Sofia : Изток-Запад, 2012 . - 120 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Ориг. загл. Елена Николай / Александър Абаджиев

   ISBN 978-954-321-928-5 

  

Сист. No: 62366

Спорт. Игри

- 117 -

Ч2/796/799/П32 

Пеев, Станимир

   "Силата на атаката" : [Таекуон-До] : [Кн.] 1 - / Станимир Пеев ; Консултант Ким Унг Кол . - София : Евро-атлас, 1992 . - 22 см

   Авт. не е отбелязан на кор.

   [Кн.] 1 . - 80 с. : с ил.

   

   ISBN 954-8120-01-1 

  

Сист. No: 62582

- 118 -

22934, ЗВ/796.4/У2822934; ЗВ/796.4/У28

Уейд, Пол

   Тренировките на затворника : Упражнения с тежестта на тялото за преодоляване на всяка слабост, животинска сила и издръжливост / Пол Уейд ; Прев. от англ. Цветан Убенов . - София : Аратрон, 2014 . - 373 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. Convict Conditioning / Paul "Coach" Wade. - В кн. означено Пол Уейд Треньора

   ISBN 978-954-626-424-4 

  

Сист. No: 62422

Езикознание

- 119 -

С1/808Б/С68, ФДС/80/С68С1/808Б/С68; ФДС/80/С68

Станева, Христина Иванова

   Речник по българска стилистика / Христина Станева . - Пловдив : Хермес, 2002 . - 384 с. ; 17 см . -  (Поредица Нови български речници. Речници Хермес)

   Авт. не е отбелязана на кор. - Библиогр. с. 368-371 ; Предм. показалец

   ISBN 954-459-991-6 

  

Сист. No: 62471

- 120 -

ЗВ/808Б/А25, Ч1/808Б/А25ЗВ/808Б/А25; Ч1/808Б/А25

Агресията на уличния език  : Материали от Деветата конференция по социолингвистика, София, 22-23 март 2008 г. /  Състав. Михаил Виденов и др ; Ред. Кирил Цанков . - София : Междунар. социолингвистическо д-во ; Велико Търново : Знак`94, 2008 . - 256 с. ; 24 см . -  (Проблеми на социолингвистиката / Междунар. социолингвистическо д-во ; 9)

   Друго загл. The agression of street language. - Други състав.: К. Алексова, А. Ангелов, отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на нем., англ. ез. - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-8709-92-7 Знак`94

  

Сист. No: 62369

- 121 -

22921 

Акиф, Хашим

   Фонетични процеси в живата реч на турския език : Върху материал от анкарския вариант на говорната норма и говора на с. Щерна, община Джебел, Кърджалийска област / Хашим Акиф Ибрахим . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 . - 216 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Текст и на тур. ез. - Библиогр. с. 204-211

   ISBN 978-954-577-479-9 

  

Сист. No: 62354

- 122 -

22923 

Лалчев, Драгомир Ганчев

   Местните имена в Тополовградско (Сакарски регион) : Eтимология, структурни модели, семантика : Принос към историческото езикознание на Югоизточна България / Драгомир Лалчев ; Отг. ред. Мария Ангелова-Атанасова ; Науч. ред. Анастасия Петрова . - В. Tърново : Фабер, 2010 . - 272 с. : с факс., к. ; 24 см

   Ред. отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". Център по бълг. ономастика "Проф. Николай Ковачев". - Осведомители. - Рез. на бълг., англ. ез.. - Библиогр. с. 241-250

   ISBN 978-954-400-315-9 

  

Сист. No: 62356

- 123 -

ЗВ/808Б/М32, Ч1/808Б/М32ЗВ/808Б/М32; Ч1/808Б/М32

Маровска, Вера Тервел

   Референция и рефериране в света на езика : [Изследване] / Вера Маровска . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013 . - 386 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 356-382

   ISBN 978-954-423-858-2 

  

Сист. No: 62372

Литературознание

- 124 -

ЗВ/820/899/С76 

Хойт, Никол

   Даниел Стийл : Великолепието, митът, жената / Никол Хойт ; Прев. от англ. Десислава Стефанова . - [Ст. Загора] : Хипнос, 1994 . - 288 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл.

   ISBN 954-8206-06-4 

  

Сист. No: 62318

- 125 -

С/82Б.5/.6/Б18 

Петрунова, Марушка

   Ивайло Балабанов : Поетът и човекът : Био-библиография /  Състав., [предг.] Марушка Петрунова ; Снимки Тихомир Петков, Каракин Каракинян . - Хасково : Регионална библ. Христо Смирненски, 2007 . - 36 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Носители на наградата Александър Паскалев)

   Изд. на Община Хасково и Регионална библ. Христо Смирненски-Хасково. Справочно-библиографски отд. - Имената на състав. и фотогр. отбелязани в библиогр. каре

  

Сист. No: 62341

- 126 -

С/82Б.5/.6/Х82 

Янчева, Мария Минчева

   Николай Христозов : Био-библиография /  Състав., ред. Мария Минчева Янчева . - Хасково : Регионална библ. Христо Смирненски, 2007 . - 63 с. : с ил. ; 22 см . -  (Носители на наградата Александър Паскалев)

   Изд. на Община Хасково и Регионална библ. Христо Смирненски-Хасково. Справочно-библиографски отд. - Името на състав. отбелязано в библиогр. каре

  

Сист. No: 62343

- 127 -

ЗВ/82Б.3/.4/С20 

Сарандев, Иван Атанасов

   Българска литература : 1918-1945 : Т. 1 - 2 / Иван Сарандев . - 2. доп. изд . - Пловдив : Хермес, 2010- . - 21 см

   

   Т. 1. 1918-1930 . - 2010 . - 471 с. : с портр.

   Библиогр. с. 433-461. - Именен показалец

   ISBN 978-954-26-0697-0 

  

Сист. No: 62482

- 128 -

ЗВ/82Б.5/.6/О-38 

Иванова, Пенка Манолова

   Видях го със сърцето си : Книга за видния писател и общественик Петко Огойски / Пенка Иванова . - София : Бълг. писател, 2012 . - 240 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 222-237

   ISBN 978-954-443-893-7 

  

Сист. No: 62511

- 129 -

С/82Б.5/.6/Н70 

Терзиева, Валентина

   Ангел Ников : ХХІІ лауреат на Националната литературна награда "Пеньо Пенев" : Библиографска справка /  Състав. Валентина Терзиева ; Ред. Величка Петрова . - Димитровград : Градска библ. Пеньо Пенев, 2012 . - 40 с. : с портр. ; 21 см

   Изд. на Община Димитровград и Градска библ. Пеньо Пенев - Димитровград. - Съдържа и Кратки биографични данни ; Моето верую ; Пред никого за нищо не заплаквам ; Всички пътища водят донякъде ; Живот ; Вече разбрах ; Поети ; Отговор ; Аз преживявам с простите неща : [Стихотворения]/ Ангел Ников ; Момчетата : [Стихотворение] / Симеон Стоянов ; Облачни огледала : [Стихотворение] / Демир Демирев ; Носители на Нац. лит. награда "Пеньо Пенев" ; Носители на Междунар. лит. награда "Пеньо Пенев" ;

  

Сист. No: 62344

- 130 -

ЗВ/882/Д75 

Бицаева-Стоянова, Римма

   Князь Иван Михайлович Долгоруков - благородный артист, режиссер, драматург / Римма Бицаева-Стоянова . - София : Арете-Фол, 2013 . - 114 с. : с цв. портр., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91942-7-2 

  

Сист. No: 62381

- 131 -

ЗВ/82Б.5/.6/Д71 

Илчева, Маргарита

   Метафора и мит в поетичния свят на Николай Дойнов / Маргарита Илчева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 78 с. ; 20 см

   Съдържа и На ръба на атоналните светове / Златомир Златанов

   ISBN 978-954-07-3488-0 

  

Сист. No: 62512

- 132 -

ЗВ/82Б.5/.6/В73, Ч1/82Б.5/.6/В73ЗВ/82Б.5/.6/В73; Ч1/82Б.5/.6/В73

Влашки, Младен Цветанов

   РоманОлогия ли? : Съвременният български роман между употребата и експеримента / Младен Влашки . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 288 с. ; 21 см

   Съдържа и Автори на съвременни български романи ; Литературни награди в България за проза

   ISBN 978-954-26-1398-5 

  

Сист. No: 62493

- 133 -

22950, ЗВ/820/899/Е4322950; ЗВ/820/899/Е43

Еко, Умберто

   Шест разходки в горите на измислицата / Умберто Еко ; Прев. от англ. Ангел Игов . - София : Ciela, 2014 . - 196 с. : с ил., сх. ; 20 см

   Ориг. загл. Six Walks in the Fictional Woods / Umberto Eco

   ISBN 978-954-28-1569-3 

  

Сист. No: 62605

Чужда художествена литература

- 134 -

ЗВ/Ч820(73)/Х41 

Хемингуей, Ърнест

   По телеграфа : Статии и коресподенции от четири десетилетия / Ърнест Хемингуей ; Прев. от англ. Красимира Икономова ; Състав. с предг. Тодор Абазов . - София : БЗНС, 1981 . - 232 с. ; 20 см

   Ориг. загл. By-line-Hemingway / Еrnest Hemingway

  

Сист. No: 62611

- 135 -

ЗВ/Ч820/К81 

Конан Дойл, Артър

   Избрани произведения : В 3т. / Артър Конан Дойл ; Състав. и прев. от англ. Красимира Тодорова . - София : Отечество, 1990- . - 21 см

   Избрани произведения означено в библиогр. каре

   Т. 2. Човекът с обърнатата устна : Избрани разкази . - 1992 . - 151 с.

   

  

Сист. No: 62581

- 136 -

ЗВ/Ч820(73)/Б48 

Блейк, Дженифър

   Нежната измамница : Роман / Дженифър Блейк ; Прев. [от англ.] Георги Георгиев, Елена Продева . - София : Ирис, 1993 . - 410 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 11)

   Ориг. загл. Tender Betreyal / Jennifer Blake

   ISBN 954-455-021-1 

  

Сист. No: 62539

- 137 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Съдбовен калейдоскоп : Роман / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Людмила Левкова . - [2. изд.] . - Варна : Компас, 1993 . - 382 с. ; 20 см

   Oриг. загл. Kaleidoscope / Danielle Steel. - 1. изд. 1993 на изд. Компас в библ. Любовни бестселъри ; 1

   ISBN 954-8181-11-8 

  

Сист. No: 62316

- 138 -

ЗВ/Ч820(73)/У25 

Удиуиз, Катлийн

   Като пепел във вихъра : [Роман] / Катлийн Удиуиз ; Прев. [от англ.] Зонимир Панчевски, Никола Сираков . - София : Ирис, 1993 . - 448 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 5)

   Ориг. загл. Ashes in the wind / Kathleen E. Woodiwiss

   ISBN 954-455-013-5 

  

Сист. No: 62540

- 139 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Радост и болка : Роман / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Йорданка Пенкова . - София : Хемус, 1994 . - 373 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Mixed Blessings / Danielle Steel

   ISBN 954-428-090-1 

  

Сист. No: 62313

- 140 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Дар : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Мария Цочева . - Варна : Компас, 1994 . - 235 с. ; 20 см . -  (Романите на розата)

   Ориг. загл. The gift / Danielle Steel

   ISBN 954-8181-56-8 

  

Сист. No: 62315

- 141 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Семеен албум : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Антоанета Янкова . - Варна : Компас, 1994 . - 415 с. ; 20 см . -  (Романите на розата)

   Ориг. загл. Family Album / Danielle Steel

   ISBN 954-8181-51-7 

  

Сист. No: 62317

- 142 -

ЗВ/Ч820(73)/Г84 

Гришам, Джон

   Камерата : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Матуша Бенатова . - София : Обсидиан, 1998 . - 544 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Chamber / John Grishаm

   ISBN 954-8240-16-5 

  

Сист. No: 62312

- 143 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Горчива орис : Роман / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Боряна Семкова-Вулова . - София : Хемус, 1998 . - 366 с. ; 20 см

   Oриг. загл. Malice / Danielle Steel

   ISBN 954-428-163-0 

  

Сист. No: 62314

- 144 -

ЗВ/Ч820(73)/Г84 

Гришам, Джон

   Версия Пеликан : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Кристин Василева . - 3. изд . - София : Обсидиан, 2000 . - 384 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The pelican brief / John Grisham. - 1. изд. 1992

   ISBN 954-8240-11-5 (грешен)

  

Сист. No: 24419

- 145 -

ЗВ/Ч820(73)/Г84 

Гришам, Джон

   Да пропуснеш Коледа : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Здравка Славянова . - София : Обсидиан, 2001 . - 176 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Skipping Christmas / John Grisham

   ISBN 954-769-018-3 

  

Сист. No: 62311

- 146 -

ЗВ/Ч-1/Ш58 

Шесекс, Жак

   Поезия / Жак Шесекс ; В прев. на Кирил Кадийски . - София : Нов Златорог, 2003 . - 157 с. ; 20 см

   Прев. по Le Calviniste ; Comme l`os ; Le desir de la neige ; Poesie I, II, III / Jacques Chessex. - Съдържа из: Денят е близо ; Пролетна песен ; Глас в нощта ; Битки из въздуха ; Слънчева елегия за съжалението ; Калвинист ; Както костите ; Елегия за Йорик ; Време без бреме ; Кантика ; Разни стихотворения ; Желание за сняг

   ISBN 954-492-135-4 

  

Сист. No: 62523

- 147 -

ЗВ/Ч820/Д83 

Дохърти, Пол

   Шпионинът на краля / Пол Дохърти ; Прев. [от англ.] Мариана Димитрова . - София : Еднорог, 2005 . - 204 с. ; 20 см . -  (Средновековни загадки)

   Ориг. загл. Spy in chancery / P. C. Doherty

   ISBN 954-9745-82-1 

  

Сист. No: 62533

- 148 -

ЗВ/Ч886.6/М74 

Михайловски, Драги

   Смъртта на дякона : [Роман] / Драги Михайловски-Писмото ; Прев. от макед. Здравка Итева ; Предг. Златко Оригянски . - София : Балкани, 2005 . - 190 с. ; 20 см . -  (Балканска библиотека ; 22)

   Ориг. загл. Смртта на диjакот / Драги Михаjловски Писмото

   ISBN 954-9446-13-1 

  

Сист. No: 62516

- 149 -

ЗВ/Ч820(73)/К54 

Кинг, Стивън

   То : Ч. 1 - 2 / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Любомир Николов . - [3. изд.] . - София : Бард, 2008 . - 21 см

   Ориг. загл. It / Stephen King

   Ч. 1 . - 560 с.

   

   ISBN 978-954-585-880-2 

  

Сист. No: 62467

- 150 -

ЗВ/Ч820(73)/К54 

Кинг, Стивън

   То : Ч. 1 - 2 / Стивън Кинг ; Прев. [от англ.] Любомир Николов . - [3. изд.] . - София : Бард, 2008 . - 21 см

   Ориг. загл. It / Stephen King

   Ч. 2 . - 768 с.

   

   ISBN 978-954-585-881-9 

  

Сист. No: 62469

- 151 -

ЗВ/Ч820(73)/О-42 

Одом, Мел

   Изходът : По най-новата компютърна игра Hellgate 1: London : Лондон 2038 / Мел Одом ; Прев. [от англ.] Иван Костадинов Иванов . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 496 с. ; 17 см . -  (Hellgate: London ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Hellgate: London: Exodus. - Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-26-0659-8 

  

Сист. No: 62472

- 152 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш88 

Шоулс, Лин и др.

   Проектът Хадес : Роман / Лин Шоулс, Джо Мур ; Прев. от англ. Стамен Стойчев . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 383 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Hades project / Lynn Sholes, Joe Moore. - Романът е кн. 3 от трилогията Падналите ангели

   ISBN 978-954-26-0682-6 

  

Сист. No: 62529

- 153 -

ЗВ/Ч840/Л69 

Лител, Джонатан

   Доброжелателните : [Роман] / Джонатан Лител ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : Колибри, 2009 . - 816 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Les bienveillantes / Jonathan Littell

   ISBN 978-954-529-678-9 

  

Сист. No: 62399

- 154 -

ЗВ/Ч820(73)/О-42 

Одом, Мел

   Магическият ръкопис : По най-новата компютърна игра Hellgate London 2 / Мел Одом ; Прев. [от англ.] Иван Костадинов Иванов . - Пловдив : Хермес, 2009 . - 479 с. ; 17 см . -  (Hellgate: London ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Hellgate: London: Goetia / Mel Odom. - Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-26-0739-7 

  

Сист. No: 62473

- 155 -

ЗВ/Ч-1/Г98 

Гюзел, Богомил

   Остров на сушата : Избрани стихотворения / Богомил Гюзел ; Прев. от макед. Цветанка Еленкова, Димитър Христов . - София : Балкани, 2010 . - 320 с. : с портр. ; 20 см . -  (Колекция Поезия)

   Пълно име на втория прев. - Димитър Христов Черняев

   ISBN 978-954-9446-74-6 

  

Сист. No: 62515

- 156 -

ЗВ/Ч820(73)/О-42 

Одом, Мел

   Споразумението : Най-новата компютърна игра Hellgate London 3 / Мел Одом ; Прев. [от англ.] Иван Костадинов Иванов . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 448 с. ; 17 см . -  (Hellgate: London ; Кн. 3)

   Ориг. загл. Hellgate: London: Covenant / Mel Odom. - Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-26-0840-0 

  

Сист. No: 62474

- 157 -

ЗВ/Ч820(73)/С82 

Стокет, Катрин

   Слугинята : [Роман] / Катрин Стокет ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2010 . - 488 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The help / Kathryn Stockett. - Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-8657-08-2 

  

Сист. No: 62384

- 158 -

ЗВ/Ч820(73)/Д37 

Делински, Барбара

   Горчив триумф : [Роман] / Барбара Делински ; Прев. [от англ.] Пенка Стефанова . - 2. изд . - София : Санома Блясък България, 2011 . - 336 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 9)

   Ориг. загл. Facets / Barbara Delinsky. - Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1995 г. на изд. Хермес, Пловдив

   ISBN 978-954-8186-64-3 

  

Сист. No: 62309

- 159 -

ЗВ/Ч820/П22 

Паркър, Уна-Мери

   Момент на лудост : [Роман] / Уна-Мери Паркър ; Прев. [от англ.] Таня Танева-Гарабедян . - 2. изд . - София : Санома Блясък България, 2012 . - 296 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 2)

   Ориг. загл. Moment of madness / Una-Mary Parker. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2003 г. на изд. Хермес, Пловдив

   ISBN 978-954-8186-96-4 

  

Сист. No: 62310

- 160 -

ЗВ/Ч820(73)/Г63 

Голдсмит, Оливия

   Клуб "Първа съпруга" : [Роман] / Оливия Голдсмит ; Прев. [от англ.] Маргарита Емилова Спасова, Елика Рафаилова Рафи . - 2. изд . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 376 с. ; 20 см . -  (Световни бестселъри ; 3)

   Ориг. загл. First wives club / Olivia Goldsmith. - Имената на прев. отбелязана на гърба на загл. с. - 1. изд. 1996 на изд. Весела Люцканова

   ISBN 978-954-399-047-4 

   ISBN 978-954-399-020-7 !

  

Сист. No: 62308

- 161 -

ЗВ/Ч820(73)/Л39 

Ледър, Стивън

   Подземието : [Роман] / Стивън Ледър ; Прев. от англ. Петър Нинов . - София : Плеяда, 2013 . - 176 с. : с портр. ; 20 см . -  (Световен трилър)

   Ориг. загл. The basement / Stephen Leather

   ISBN 978-954-409-332-7 

  

Сист. No: 62410

- 162 -

22937, ЗВ/Ч830/Ф1922937; ЗВ/Ч830/Ф19

Фалада, Ханс

   Всеки умира сам : Роман / Ханс Фалада ; Прев. от нем. Ана Димова ; Послесл. Алмут Гизеке . - Пловдив : Летера, 2013 . - 688 с. ; 22 см . -  (Съвременна класика)

   Ориг. загл. Jeder stirbt fur sich allein / Hans Fallada. - Ханс Фалада - псевд. на Рудолф Дицен. - Съдържа и биогр. справка за авт.

   ISBN 978-619-179-009-8 

  

Сист. No: 62433

- 163 -

ЗВ/Ч820(73)/Ч-48 

Чбоски, Стивън

   Предимствата да бъдеш аутсайдер : [Роман] / Стивън Чбоски ; Прев. [oт англ.] Александър Маринов . - София : Егмонт, 2013 . - 216 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The perks of being a wallflower / Stephen Chbosky

   ISBN 978-954-27-0935-0 

  

Сист. No: 62461

- 164 -

ЗВ/Ч840/Б31 

Бегбеде, Фредерик

   Любовта трае три години / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2014 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-266-0 

  

Сист. No: 62434

- 165 -

ЗВ/Ч840/В47 

Вербер, Бернар

   Загадката на боговете : [Фантаст. роман] / Бернар Вербер ; Прев. от фр. Венелин Пройков . - София : Колибри, 2014 . - 432 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Le mystere des dieux / Bernard Werber. - Кн. 3 от трилогията Цикълът на боговете

   ISBN 978-619-150-427-5 

  

Сист. No: 62530

- 166 -

ЗВ/Ч820/Д55, ФД/Ч820/Д55ЗВ/Ч820/Д55; ФД/Ч820/Д55

Дилейни, Джоузеф

   Чиракът на прогонващия духове : Роман / Джоузеф Дилейни ; Прев. [oт англ.] Деница Райкова ; Ил. Дейвид Уайът . - София : Intense, 2014 . - 216 с. : с ил. ; 21 см . -  (Хрониките Уордстоун ; 1)

   Ориг. загл. The spook`s apprentice / Joseph Delaney. - Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 78-954-783-195-7 

  

Сист. No: 62437

- 167 -

ЗВ/Ч839.3/Д87, ФД/Ч839.3/Д87ЗВ/Ч839.3/Д87; ФД/Ч839.3/Д87

Драхт, Тонке

   Писмото за краля : [Роман] / Тонке Драхт ; Прев. от нидерл. Василка Ванчева ; Ил. Тонке Драхт . - София : Емас, 2014 . - 518 с : с ил. ; 20 см . -  (Европейски разказвачи XX-XXI век)

   Ориг. загл. De brief voor de koning / Tonke Dragt

   ISBN 978-954-357-273-1 

  

Сист. No: 62403

- 168 -

ЗВ/Ч820(73)/К78 

Колинс, Сюзан

   Грегор и шифърът на ноктите / Сюзан Колинс ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Екслибрис, 2014 . - 354 с. ; 20 см . -  (Поредица Подземните хроники ; 5)

   Ориг. загл. Gregor and the code of claw / Suzanne Collins

   ISBN 978-619-7115-18-5 

  

Сист. No: 62457

- 169 -

Д/Ч820/К81, ФД/Ч820/К81Д/Ч820/К81; ФД/Ч820/К81

Конан Дойл, Артър

   Три романа с Шерлок Холмс / Артър Конан Дойл ; Прев. от англ. Огняна Иванова ; Худож. Петър Станимиров . - София : Изток-Запад, 2014 . - 382 с. : с ил. ; 25 см

   Ориг. загл. A study in scarlet ; The sign of the four ; The valley of fear / Arthur Conan Doyle. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Етюд в червено ; Знакът на четиримата ; Долината на ужаса

   ISBN 9786194523610 

  

Сист. No: 62382

- 170 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Куик, Аманда

   Красавицата и звярът / Аманда Куик ; Прев. [от англ.] Деница Попова . - София : СББ Медиа, 2014 . - 280 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 2)

   Ориг. загл. Revished / Amanda Quick. - Аманда Куик - псевд. на Джейн Ан Кренц. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се със сп. "Журнал за жената"

   ISBN 978-954-399-090-0 

  

Сист. No: 62538

- 171 -

Д/Ч820/Л40, ФД/Ч820/Л40Д/Ч820/Л40; ФД/Ч820/Л40

Лейн, Андрю

   Младият Шерлок Холмс : Облакът на смъртта / Андрю Лейн ; Прев. [oт англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2014 . - 268 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Young Sherlock Holmes : Death cloud / Andrew Lane

   ISBN 978-619-157-066-9 

  

Сист. No: 62415

- 172 -

ЗВ/Ч850/М36 

Марчано, Франческа

   Червената къща : [Роман] / Франческа Марчано ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - [София] : Skyprint, 2014 . - 376 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Casa Rossa / Fracesca Marciano

   ISBN 978-954-390-112-8 

  

Сист. No: 62425

- 173 -

ЗВ/Ч860/Р91 

Руис Сафон, Карлос

   Септемврийски светлини : [Роман] / Карлос Руис Сафон ; Прев. от исп. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 213 с. ; 22 см . -  (Magica)

   Ориг. загл. Las luces de septiembre / Carlos Ruiz Zafоn

   ISBN 978-619-152-492-1 

  

Сист. No: 62385

- 174 -

ЗВ/Ч820(73)/С82 

Стокър, Шанън

   Регистърът : [Роман] / Шанън Стокър ; Прев. [oт англ.] Цветелина Дончева . - [София] : Екслибрис, 2014 . - 342 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Registry / Shannon Stokerл - Кн. 1 от трилогията Регистърът

   ISBN 978-619-7115-05-5 

  

Сист. No: 62388

- 175 -

ЗВ/Ч820(73)/Х29 

Хартман, Рейчъл

   Серафина / Рейчъл Хартман ; Прев. от англ. Иван Костурков . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 400 с. ; 21 см . -  (В царството на драконите ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Seraphina / Rachel Hartman. - Авт. отбелязан в библиогр. каре

   ISBN 978-954-26-1227-8 

  

Сист. No: 62443

- 176 -

ЗВ/Ч820(73)/Х41 

Хемингуей, Джон

   Странно племе : Семеен мемоар / Джон Хемингуей ; Прев. от англ. Илия Илиев . - София : Ciela, 2014 . - 208 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Strange Tribe : A Family memoir / John Hemingway. - Съдържа и Източници

   ISBN 978-954-28-1579-2 

  

Сист. No: 62604

- 177 -

ЗВ/Ч820/Х49 

Хил, Мелиса

   Списъкът с гости / Мелиса Хил ; Прев. [от англ.] Татяна Виронова . - София : Кръгозор, 2014 . - 280 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The guest list / Melissa Hill

   ISBN 978-954-771-334- 5 

  

Сист. No: 62453

- 178 -

ЗВ/Ч885.0/Щ60, ФД/Ч885.0/Щ60ЗВ/Ч885.0/Щ60; ФД/Ч885.0/Щ60

Щулцова, Рената

   Шифърът на крал Карл : [Роман] / Рената Щулцова ; Прев. от чеш. Анжелина Пенчева . - София : Емас, 2014 . - 383 с. ; 20 см . -  (Европейски разказвачи XX-XXI век)

   Ориг. загл. Ruze a krokvice / Renata Stulcova

   ISBN 978-954-357-270-0 

  

Сист. No: 62404

- 179 -

ЗВ/Ч820(73)/Я41 

Ялом, Ървин

   Проблемът [на] Спиноза : Роман / Ървин Ялом ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 408 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Spinoza problem / Irvin D. Yalom

   ISBN 978-954-26-1148-6 

  

Сист. No: 62557

- 180 -

ЗВ/Ч820(73)/А59 

Алън, Сара Адисън

   Ябълково вълшебство : [Роман] / Сара Адисън Алън ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Ера, 2015 . - 271 с. ; 20 см

   Ориг. загл. First Frost / Sarah Addison Allen. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-345-4 

  

Сист. No: 62442

- 181 -

ЗВ/Ч830/Г36 

Георге, Нина

   Парижката книжарница : [Роман] / Нина Георге ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева . - София : Слънце, 2015 . - 334 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Das Lavenderzimmer / Nina George. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-742-209-4 

  

Сист. No: 62435

- 182 -

22936, ЗВ/Ч820/Д5322936; ЗВ/Ч820/Д53

Дикенс, Чарлс

   За Лондон / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Труд, 2015 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. On London / Charles Dickens

   ISBN 978-954-398-390-2 

  

Сист. No: 62432

- 183 -

22943, ЗВ/Ч820(73)/Д7022943; ЗВ/Ч820(73)/Д70

Доер, Антъни

   Светлината, която не виждаме / Антъни Доер ; Прев. от англ. Пламен Кирилов . - София : Сиела, 2015 . - 414 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1652-2 

  

Сист. No: 62470

- 184 -

22931, ЗВ/Ч850/Е4322931; ЗВ/Ч850/Е43

Еко, Умберто

   Нулев брой : [Роман] / Умберто Еко ; Прев. [от итал.] Мария Панева . - София : Бард, 2015 . - 222 с. ; 21 см

   Ориг. загл Numero zero / Umberto Eco

   ISBN 978-954-655-579-3 

  

Сист. No: 62386

- 185 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Изпитание за невинните : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Веселин Кантарджиев . - София : Ера, 2015 . - 243 с. ; 20 м

   Ориг. загл. Ordeal by innocence / Agatha Christie

   ISBN 978-954-389-335-5 

  

Сист. No: 62552

- 186 -

ЗВ/Ч820(73)/К97 

Кърман, Пайпър

   Оранжевото е новото черно : Моята година в женския затвор / Пайпър Кърман ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова . - София : Бард, 2015 . - 382 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Orange is the new black / Piper Kerman

   ISBN 978-954-655-584-7 

  

Сист. No: 62543

- 187 -

ЗВ/Ч820/М19 

Макюън, Иън

   Невинният : [Роман] / Иън Макюън ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2015 . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The innocent / Ian MacEwan

   ISBN 978-619-150-438-1 

  

Сист. No: 62423

- 188 -

22932, ЗВ/Ч820(73)/М6122932; ЗВ/Ч820(73)/М61

Милър, Хенри

   Под покривите на Париж : [Роман] / Хенри Милър ; Прев. от англ. Марин Загорчев . - София : Фама, 2015 . - 302 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Under the Roofs of Paris / Henry Miller

   ISBN 978-619-178-025-9 

  

Сист. No: 62401

- 189 -

ЗВ/Ч820/М79 

Мойс, Джоджо

   Аз преди теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 408 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Me before you / Jojo Moyes

   ISBN 978-954-26-1172-1 

  

Сист. No: 62452

- 190 -

ЗВ/Ч839.6/Н60 

Несбьо, Ю

   Полиция / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева . - София : Емас, 2015 . - 587 с. ; 20 см . -  (Криминале)

   Романът е от поредицата Случаите на инспектор Хари Хуле

   ISBN 978-954-357-299-1 

  

Сист. No: 62561

- 191 -

ЗВ/Ч840/П17 

Панкол, Катрин

   Момичетата 2 / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2015 . - 415 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Muchachas / Katherine Pancol. - Кн. е ч. 2 от трилогията Muchachas

   ISBN 978-619-150-469-5 

  

Сист. No: 62551

- 192 -

ЗВ/Ч860/С18 

Санчес, Мамен

   С вкус на прясна лимонада : [Роман] / Мамен Санчес ; Прев. от исп. Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 303 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Agua del limonero / Mamen Sanchez

   ISBN 978-954-26-1422-7 

  

Сист. No: 62542

- 193 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф64 

Флоран, Лора

   Шоколадово докосване / Лора Флоран ; Прев. [от англ.] Маргарита Спасова . - София : Кръгозор, 2015 . - 284 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The chokolate touch / Laura Florand

   ISBN 978-954-771-337-6 

  

Сист. No: 62459

- 194 -

22940, ЗВ/Ч-2/Ф7822940; ЗВ/Ч-2/Ф78

Францобел

   Аз, Зара : Пиеси / Францобел ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo, 2015 . - 168 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Ich Zarah / Franzobel. - Францобел - псевд. на Франц Щефан Грибл. - Съдържа: Майерлинг : Австрийската трагедия ; Папенхаймерови, или всичко за Ана О. ; Аз, Зара, или дивата плът на последната дива

   ISBN 978-954-2915-67-6 

  

Сист. No: 62444

- 195 -

ЗВ/Ч820/899/Ц68, Ч1/Ч/Ц68ЗВ/Ч820/899/Ц68; Ч1/Ч/Ц68

Цитати от любими книги  /  Състав. Христина Мираз ; Ил. Магдалена Божикова и др . - София : Апостроф, 2015 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Името на състав. отбелязано на предзагл. с., на ил. - в библиогр. каре. - Съдържа и Вместо предговор / Розмари Уркико. - Библиогр. с. 149-158

   ISBN 978-954-2962-24-3 

  

Сист. No: 62466

- 196 -

ЗВ/Ч882/Ю11 

Ю, Анна

   Случайности по мярка : Повести / Анна Ю ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2015 . - 256 с. ; 20 см

   Анна Ю - псевд. на Анна Павлова

   ISBN 978-619-161-061-7 

  

Сист. No: 62566

- 197 -

ЗВ/Ч839.7/Ю23 

Юнасон, Юнас

   Неграмотното момиче, което можеше да смята / Юнас Юнасон ; Прев. от швед. Елена Радинска . - София : Колибри, 2015 . - 454 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Analfabeten som kunde rakna / Jonas Jonasson

   ISBN 978-619-150-486-2 

  

Сист. No: 62445

- 198 -

ЗВ/Ч860/К34, ФД/Ч860/К34ЗВ/Ч860/К34; ФД/Ч860/К34

Каранса, Майте

   Отровни думи : [Роман] / Майте Каранса ; Прев. от исп. Боряна Цонева . - [София] : Емас, [2014] . - 294 с. ; 20 см . -  (Европейски разказвачи XX-XXI век)

   Ориг. загл. Palabras envenenadas / Maite Carranza. - Съдържа и За авторката и нейната книга

   ISBN 978-954-357-271-7 

  

Сист. No: 62408

- 199 -

ЗВ/Ч840/Ф69, ФД/Ч840/Ф69ЗВ/Ч840/Ф69; ФД/Ч840/Ф69

Фомбел, Тимоте дьо

   Ванго : [Роман] : Кн.1 - / Тимоте дьо Фомбел ; Прев. от фр. Златко Стайков . - София : Емас, [2014] - . - 20 см . -  (Европейски разказвачи XX-XXI век)

   Ориг. загл. Vango / Timothee de Fombelle. - Съдържа и За автора и неговата книга

   Кн. 1. Между небето и земята . - [2014] . - 438 с.

   Ориг. загл. Entre ciel et terre

   ISBN 978-954-357-268-7 

  

Сист. No: 62405

- 200 -

ЗВ/Ч840/Ф69, ФД/Ч840/Ф69ЗВ/Ч840/Ф69; ФД/Ч840/Ф69

Фомбел, Тимоте дьо

   Ванго : [Роман] : Кн.1 - / Тимоте дьо Фомбел ; Прев. от фр. Златко Стайков . - София : Емас, [2014] - . - 20 см . -  (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

   Ориг. загл. Vango / Timothee de Fombelle. - Съдържа и За автора и неговата книга

   Кн. 2. Един принц без царство . - [2015] . - 468 с.

   Ориг. загл. Une prince sans royame

   ISBN 978-954-357-291-5 

  

Сист. No: 62559

Българска художествена литература

- 201 -

22928, ЗВ/Б/П6422928; ЗВ/Б/П64

Подвързачов, Димитър Димитров

   Избрани произведения / Димитър Подвързачов ; Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева . - София : Издателски център Боян Пенев, 2009 . - 262 с. ; 22 см . -  (Поредица Другата българска литература на XX век)

   Изд. на БАН. Инст. за литература. - Съдържа и Животописна скица ; Другата българска литература на ХХ век: Димитър Подвързачов / Вихрен Чернокожев

   ISBN 978-954-8712-54-5 

  

Сист. No: 62362

- 202 -

ЗВ/Б/Б45 

Бирова, Илка Любенова

   През моите очи / Илка Бирова ; Худож. Татяна Любенова Карамалакова . - София : Симолини 94, 2014 . - 83 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9493-81-8 

  

Сист. No: 62514

- 203 -

I 1637 

Ботев, Христо

   Гора зашуми, вятър повее... / Христо Ботев ; Състав. Елка Няголова . - Варна : Славянска литературна и артистична акад., 2014 . - 136 с. : с портр., ил., факс. ; 16 см . -  (Библиотека Славянска прегръдка)

   Пълното име на авт. е Христо Ботев Петков. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълното име на състав. е Елка Няголова Пощарова. - Съдържа и Цвете за Ботев - нови преводи на славянски езици ; Именити личности за Христо Ботев

   ISBN 978-954-2930-17-4 

  

Сист. No: 62359

- 204 -

22917, ЗВ/Б/В42, К/82/В4222917; ЗВ/Б/В42; К/82/В42

Величков, Константин

   Избрано / Константин Величков . - [София] : Литературен форум, 2014 ([София] : Симолини) . - 438 с. ; 22 см . -  (Българска сбирка ; 68. Поредица Златни страници)

   Пълното име на авт. е Константин Величков Петков. - Изд. със съдействието на Община Пазарджик

   ISBN 978-954-740-079-5 

  

Сист. No: 62302

- 205 -

ЗВ/Б-1/Т54 

Ти от кои хора си  : Песните на Ирина Симеонова (Мотева) Богданова от Царева ливада : 1894-1972 /  Събрал и наредил Илия Пехливанов . - 2. доп. изд . - [София : Изд. състав.], 2014 . - 96 с. : с портр. ; 20 см

   

  

Сист. No: 62484

- 206 -

ЗВ/Б/М33 

Марс, Евгения

   Извън сянката на Вазов / Евгения Марс ; Състав., ред., [предг.] Елиана Митова . - София : Труд, 2015 . - 280 с. : с портр. ; 20 см

   Съдържа и Един час при Евгения Марс / Христо Д. Бръзицов ; Предсмъртният ден на народния поет / Ачо Янкин ; Смъртта постъпи подло с Вазова / Евгения Марс : [Интервю]

   ISBN 978-954-398-392-6 

  

Сист. No: 62440

Съвременна българска проза

- 207 -

ЗВ/Б/С83 

Стоянов, Стоян Иванов

   Мисли и афоризми : Избрано 1963-2003 / Стоян Стоянов . - [София] : Бълг. писател, 2004 . - 124 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Нови бисери в броеницата на мъдростта / Иван Славов ; Мълчаливи прозрения / Димитър Бечев ; По няколко думи за живота и за себе си

   ISBN 954-443-406-2 

  

Сист. No: 62513

- 208 -

ЗВ/Б/Е68 

Енчев, Никола Енилов

   Към бъдещето, към бъдещето : Разкази / Никола Енчев . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 128 с. ; 20 см . -  (Фантастика)

   

   ISBN 978-954-26-0655-9 

  

Сист. No: 62480

- 209 -

ЗВ/Б/Л16 

Лаков, Васил

   Заключени улици : [Разкази] / Васил Лаков . - Бургас : Информа Принт, 2009 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8468-21-3 

  

Сист. No: 62517

- 210 -

ЗВ/Б/А64 

Ангелов, Иван Дончев

   Притча за пшениченото зърно : Есета, очерци, пътеписи / Иван Ангелов ; Худож. Димитър Донев . - София : Фльорир, 2011 . - 320 с. : с ил. ; 20 см

   Худож. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-410-005-6 

  

Сист. No: 62518

- 211 -

ЗВ/Б/К60 

Кисьов, Стефан Гъдев

   Тайната на рицаря Капулети : [Роман] / Стефан Кисьов . - София : Ера, 2011 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-120-7 

  

Сист. No: 62456

- 212 -

ЗВ/Б/А50 

Алекова, Елена

   По невидимите магистрали : Литературнокритически бележки : Кн. 1- / Елена Алекова . - София : Лице, 2011- . - 22 см

   Пълното име на авт.: Елена Алекова Христова. - Изд. на Нар. ч-ще "Д-р Петър Берон - 1926 г.". Лит. гостоприемница

   Кн. 3. 2009-2013 г. . - 2013 . - 408 с.

   Изд. на Нац. лит. салон "Старинният файтон". - Съдържа и Елена Алекова - "По невидимите магистрали" / Милена Цанева ; Биограф. данни за авт.

   ISBN 978-954-450-170-9 

  

Сист. No: 62500

- 213 -

ЗВ/Б/А92 

Асенов, Бончо Станоев

   Ченге за продан : Документални разкази / Бончо Асенов . - София : Труд, 2012 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-170-0 

  

Сист. No: 62495

- 214 -

ЗВ/Б/Р27 

Райков, Димо Петков

   Реката на смъртта или разказ за генезиса на една омраза / Димо Райков . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1090-8 

  

Сист. No: 62475

- 215 -

ЗВ/Б/П44, ФД/Б/П44ЗВ/Б/П44; ФД/Б/П44

Петкова, Атанаска Димитрова

   Дъщерята : Роман / Атанаска Петкова . - 2. изд . - [София] : Камея, 2013 . - 120 с. ; 20 см

   1. изд. 1994 на изд. Светулка 44

   ISBN 978-619-7084-04-7 

  

Сист. No: 62483

- 216 -

ЗВ/Б/С43 

Славов, Недялко Славов

   Портрет на поета като млад : Роман / Недялко Славов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1275-9 

  

Сист. No: 62492

- 217 -

ЗВ/Б/С53 

Софрониев, Петър

   Пълно объркване : Разкази / Петър Софрониев . - Пловдив : Жанет 45, 2013 . - 116 с. ; 20 см

   Пълно име на авт.: Петър Софрониев Попов

   ISBN 978-954-491-977-1 

  

Сист. No: 62519

- 218 -

ЗВ/Б/Б56, ФД/Б/Б56ЗВ/Б/Б56; ФД/Б/Б56

Божилова, Ванина Иванова и др.

   Краят е вечен / Ванина Божилова, Евгения Танева . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 256 с. ; 20 см

   Романът е Кн. 2. от диалогията Господарката на седемте камъка

   ISBN 978-954-26-1385-5 

  

Сист. No: 62287

- 219 -

ЗВ/Б/В24 

Василев, Калин Кирилов

   Авангардни безделници / Калин Василев . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1338-1 

  

Сист. No: 62489

- 220 -

ЗВ/Б/Г13 

Габровски път от/до Европа  /  Представил Илия Пехливанов ; [Ил.] Петър Тончев . - София : [Изд. състав.], 2014 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   В кн. са използвани и карикатури на Борис Димовски

  

Сист. No: 62525

- 221 -

ЗВ/Б/Д18 

Данева, Никол

   Шифърът на кръста : За приликите между Орфей и Христос, за кръста като орфически знак и неговия таен смисъл, за гностическата ерес, богомилите и маговете, както и версията за истинното учение на човека Иисус, коментирани в светлината на историческите факти : [Роман] / Никол Данева . - [София] : Труд, 2014 . - 520 с. : с ил. ; 21 см

   Никол Данева - псевд. на Йорданка Стефанова Николова

   ISBN 978-954-398-380-3 

  

Сист. No: 62387

- 222 -

ЗВ/Б/Д60 

Димова, Теодора Димитрова

   Майките / Теодора Димова . - София : Сиела, 2014 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-649-890-8 

  

Сист. No: 62554

- 223 -

К/82/Д92 

Дулчева, Виолета Николова

   Размисли / Виолета Дулчева . - Пазарджик : Барич, 2014 . - 40 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-74-9 

  

Сист. No: 62334

- 224 -

ЗВ/Б/И95 

Истории от кухнята  : Сборник разкази / Яна Петкова и др ; Състав. Марияна Добранова . - София : Smart Books, 2014 . - 150 с. ; 20 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: М. Петрова, Б. Томов, Е. Гаджева, И. Тенчева, Н. Божидарова, И. Екимова, Д. Джамбова, А. Стайков, М. Лукияри, К. Филипов, Х. Димова, М. Добранова, М. Владимиров, Ф. Попов, К. Терзийски, Д. Шумналиев, М. Заимов

   ISBN 978-619-7120-08-0 

  

Сист. No: 62527

- 225 -

22919 

Куманова, Александра Венкова

   Очите на Шари : Sub rosa : Страници от един забравен дневник / Александра Куманова ; Ред., бел. Николай Василев ; Ред.-иранист Иво Панов ; Ил. Шари Пийкок . - София : Wini 1837, 2014 . - 414 с. : с ил., ноти ; 24 см

   Шари (Шараре) Пийкок - псевд. на Рей Фиюзи. - Текст и на англ. и рус. ез. - Съдържа и Паметта на живите... / Алин Фуладван ; Бележки на редактора / Николай Василев ; От редактора-иранист / Иво панов ; Житейски и творчески богоискателства / Абдуллах Нарузи ; Достойно за внимание и възхищение / Мохаммад Али Кияни ; В търсене на персийската цивилизация / Стоян Денчев ; Емоционалната интерпретация на знанието / Цветан Теофанов ; Като персийска миниатюра / Петър Велчев ; Дневник на жена / Никола Р. Казански ; Ризома на човешката душа : Анотация-схолия. - Цитирана литература и бележки с. 275-376

   ISBN 978-954-9437-45-4 

  

Сист. No: 62352

- 226 -

ЗВ/Б/Н74 

Николов, Стоян

   Северозападен романь / Стоян Николов-Торлака . - [Варна] : Дива2007, 2014 . - 311 с. ; 21 см . -  (Библиотека Резерват Северозапад)

   

   ISBN 978-619-90314-1-4 

  

Сист. No: 62441

- 227 -

Авт/Б/Р16 

Радойнов, Атанас Янев

   Ножница на страданието : Притчи, отломки, безсъници / Атанас Радойнов ; Худож. Албена Попова . - Вeлико Търново : Фабер, 2014 . - 140 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и Мъдростта - ножница на страданието / Владимир Шумелов

   ISBN 978-619-00-0116-4 

  

Сист. No: 62324

- 228 -

ЗВ/Б/А66 

Андреев, Емил

   Боби Блажения и Другия американец : Разкази и повести / Емил Андреев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 255 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Емил Андреев Иванов

   ISBN 978-954-26-1434-0 

  

Сист. No: 62487

- 229 -

Авт/Б/Б25 

Банков, Банко Петков

   Зряла възраст : Роман : По "Нито първи, нито последни", БП, 1987 г., заради онова, което автоцензурата ми попречи да кажа и не бях осмислил тогава, и заради прозряното в следващите години / Банко Петков Банков . - София : Фастумпринт, 2015 . - 343 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7223-01-9 

  

Сист. No: 62325

- 230 -

ЗВ/Б/Г22 

Ганчовски, Йордан Тодоров

   Нощта на десети : Роман / Йордан Ганчовски . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1425-8 

  

Сист. No: 62494

- 231 -

ЗВ/Б/Д55 

Дилова, Деница

   Дневният живот на нощните пеперуди : [Роман] / Деница Дилова . - София : Ciela, 2015 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1698-0 

  

Сист. No: 62597

- 232 -

ЗВ/Б/Д60, К/82/Д60ЗВ/Б/Д60; К/82/Д60

Димов, Продрум Иванов

   Страници от духовното ни съвремие : Сборник с очерци, рецензии, статии, пътеписи, отзиви за книги на автора / Продрум Димов . - [София] : Българска книжница, 2015 . - 204 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-343-9 

  

Сист. No: 62336

- 233 -

ЗВ/Б/З-40 

Захариев, Андрей Людмилов

   Метрополитен : Сезонни мисли / Андрей Захариев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1433-3 

  

Сист. No: 62485

- 234 -

ЗВ/Б/И29, К/82/И29ЗВ/Б/И29; К/82/И29

Игнатов, Иван

   Мечтите на Метеора : Хумористична проза / Иван Игнатов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 88 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Иван Игнатов Иванов. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и Афоризми и размисли

   ISBN 978-954-684-382-1 

  

Сист. No: 62331

- 235 -

ЗВ/Б/К77, К/82/К77ЗВ/Б/К77; К/82/К77

Коларов, Златимир и др.

   Шантави истории, или грешката е неизбежна : Фф - фамилна фантастика : Разкази / Златимир Коларов, Валя Коларова, Калин Коларов . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 208 с. ; 20 см

   На кор. авт. отбелязани Коларови - Златимир, Валя и Калин

   ISBN 978-619-186-109-5 

  

Сист. No: 62546

- 236 -

ЗВ/Б/Т72 

Тонев, Емил Антонов

   Омбре : Роман / Емил Тонев . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 151 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1417-3 

  

Сист. No: 62491

- 237 -

ЗВ/Б/Х25 

Хапсали, Катерина

   Гръцко кафе : [Роман] / Катерина Хапсали . - София : Колибри, 2015 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-502-9 

  

Сист. No: 62567

Съвременна българска поезия

- 238 -

ЗВ/Б-1/П16 

Палазов, Димитър Неделчев

   Езерно небе : Хайку 3 / Димитър Палазов ; Предг. Мариана Тодорова . - София : Карина - Мариана Тодорова, 2006 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-315-033-5 

  

Сист. No: 62524

- 239 -

ЗВ/Б-1/К22 

Камбуров, Вълчо Д.

   Късчета душа : Любовна лирика / Вълчо Д. Камбуров . - София : Феномен, 2009 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-549-069-1 

  

Сист. No: 62379

- 240 -

ЗВ/Б-1/А64 

Ангелов, Александър Ангелов

   От Сашовата ми камбанария : [Стихотворения] / Александър Ангелов . - София : Камея Дизайн, 2011 . - 68 с. ; 24 см . -  (Библиотека Ангелология)

   

   ISBN 978-954-629-033-5 

  

Сист. No: 62521

- 241 -

ЗВ/Б-1/А64 

Ангелов, Александър Ангелов

   Шепа пепел от Александрийската ми библиотека : [Стихотворения] / Александър Ангелов . - София : Камея Дизайн, 2012 . - 84 с. ; 24 см . -  (Библиотека Ангелология)

   

   ISBN 978-954-629-043-4 

  

Сист. No: 62522

- 242 -

ЗВ/Б-1/П47 

Петров, Калин

   Фантазматофилия : Стихове / Калин Петров . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 72 с. ; 20 см

   Пълно име на авт. - Калин Петров Темелков

   ISBN 978-954-26-1103-5 

  

Сист. No: 62481

- 243 -

ЗВ/Б-1/Р40 

Рахнев, Петър

   Кръстовище от изгреви без залез : Стихотворения и поеми / Петър Рахнев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 88 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Пълно име на авт.: Петър Рахнев Пейков

   ISBN 978-954-09-0804-5 

  

Сист. No: 62520

- 244 -

ЗВ/Б-1/К86 

Костадинова, Йорданка Теофилова

   Другата любов : [Лирика] / Йорданка Костадинова ; Ил. Христо Габеров . - София : Рекод, 2014 . - 146 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и "Другата любов" е не само заглавие, а космос от усещания, наситен с вяра и любов / Боби Бойчев-Кастеелс

   ISBN 978-619-90342-1-7 

  

Сист. No: 62526

- 245 -

Авт/Б-1/Н35 

Начков, Десислав Първанов

   Полет на какавида : [Стихове] / Десислав Начков ; Худож. Мирослав Б. Стефанов . - Враца : БГ-Принт, 2014 . - 48 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7102-26-0 

  

Сист. No: 62322

- 246 -

Авт/Б-1/Р15 

Радкова, Мария

   Тази, която... : [Стихове] / Мария Радкова ; Ил. Стефка Петкова, Светломира Бинева . - София : Фараго, 2014 . - 102 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-978-2961-95-6 (грешен)

   ISBN 978-954-2961-95-6 

  

Сист. No: 62323

- 247 -

ЗВ/Б-1/Ш97, К/82/Ш97ЗВ/Б-1/Ш97; К/82/Ш97

Шуманова, Йорданка

   Мое слово : Стихове / Йорданка Шуманова . - Пазарджик : Барич, 2014 . - 40 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8215-81-7 

  

Сист. No: 62330

- 248 -

К/82/П47 

Петров, Борислав

   Завещание : Стихосбирка / Борислав Петров . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 96 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-383-8 

  

Сист. No: 62329

- 249 -

ЗВ/Б-1/К13 

Кадийски, Кирил Крумов

   [Алтер] Alter ego : Стихове : Стихи / Кирилл Кадийский ; Предг. Светлозар Жеков, Олег Хлебников . - [София] : Нов Златорог, [2009] . - 64 с. : с 1 портр. ; 21 см

   Текст и на рус. ез. - Съдържа и биографични сведения за авт. на предг.

   ISBN 978-954-492-221-4 

  

Сист. No: 62380

Художествена литература за деца и юноши

- 250 -

ФД/Ч882/Г16 

Гайдар, Аркадий

   Чук и Гек ; Р. В. С. : Рассказы : [Для начальной школы] / Аркадий Гайдар ; Худож. Д. Дубинский ; Предисл. В. Фраерман . - Москва : Детская литература, 1990 . - 112 с. : с ил. ; 23 см . -  (Школьная библиотека для нерусских школ)

   

   ISBN 5-08-001614-0 

  

Сист. No: 62319

- 251 -

ФД/Ч850/С15 

Салгари, Емилио

   Алжирските пантери : [Роман за юноши] / Емилио Салгари ; Прев. от [нем.] Христо Андреев . - 2. изд . - София : Паралакс, 1991 . - 168 с. ; 16 см

   Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1947 на печ. Воен. изд. фонд в Библ. Наши времена. Верният другар, год. II, кн. 8

  

Сист. No: 19299

- 252 -

ФД/Ч850/С15 

Салгари, Емилио

   Тронът на фараона : Роман [за юноши] / Емилио Салгари ; Прев. от итал. И. Петрова . - Пловдив : Калем-90, 1991 . - 96 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 62536

- 253 -

ФД/Ч820/Г79 

Грейвър, Фред

   Пътуване до Стоунхендж : Кн.-игра [за юноши] / Фред Грейвър ; Прев. от англ. Симеон Николов ; Ил. Лесли Морил . - [София] : Плеяда 7, 1992 . - 111 с. : с ил. ; 17 см . -  (Избери своето приключение! ; 3)

   

  

Сист. No: 62585

- 254 -

ФД/Б/У28 

Уейн, Ейдриън и др.

   Сонора : Кн.-игра [за юноши] / Ейдриън Уейн, Робърт Блонд ; Худож. Ивайло Иванчев . - София : Плеяда, 1994 . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   Ейдриън Уейн, Робърт Блонд - псевд. на бълг. авт.

  

Сист. No: 62590

- 255 -

ФД/Ч840/В50 

Верн, Жул

   Децата на капитан Грант : [Роман за юноши] / Жул Верн ; Прев. [от фр.] Любен Д. Муцев . - София : Емас, 2004 . - 560 с. : с ил ; 20 см

   Ориг. загл. Les enfants du capitaine Grant / Jules Verne

  

Сист. No: 62574

- 256 -

ФД/Ч820(73)/Л45 

Ленард, Елизабет

   Другото измерение /  Адапт. Елизабет Ленард ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2007 . - 128 с., 7 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Witch ; 3)

   Ориг. загл. Witch Novelization N 3: Finding Meridian. - Адапт. не е отбелязана на кор. - Изд. на оригинала Disney. - Кн. е продължение на Пазителките на Кандракар

   ISBN 978-954-27-0089-0 

  

Сист. No: 62589

- 257 -

ФД/Ч820(73)/Б46 

Битката на вокалите  /  Прев. Кристина Георгиева . - София : Егмонт, 2008 . - 128 с. ; 20 см . -  (High school musical : Истории от Ист Хай ; 1)

   Ориг. загл. Battle of the bands. - По филма "Училищен мюзикъл". - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-0184-2 

  

Сист. No: 62290

- 258 -

ФД/Ч820(73)/П65 

Поезия в действие  /  Прев. Кристина Георгиева . - София : Егмонт, 2008 . - 112 с. ; 20 см . -  (High school musical : Истории от Ист Хай ; 3)

   Ориг. загл. Poetry in Motion. - По филма "Училищен мюзикъл". - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-0284-9 

  

Сист. No: 62291

- 259 -

ФД/Ч820(73)/Д11 

Да пазиш тайни  : По хитовия телевизионен сериал на Дисни Хана Монтана /  Прев. Анна Стоева . - София : Егмонт, 2009 . - 112 с., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Keeping secrets - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-0304-4 

  

Сист. No: 62288

- 260 -

ФД/Ч820(73)-31/Д27 

Двете лица  : По хитовия телевизионен сериал на Дисни Хана Монтана /  Прев. Анна Стоева . - София : Егмонт, 2009 . - 112 с., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Face off. - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-0154-5 

  

Сист. No: 62289

- 261 -

ФД/Ч820(73)/К54 

Кинг, М.

   Истината или се осмеляваш : По хитовия телевизионен сериал на Дисни Хана Монтана /  Adapt. M. C. King ; Прев. [от англ.] Анна Стоева . - София : Егмонт България, 2009 . - 112 с., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Thruth or dare / Adapt. M. C. King. - Адапт. отбелязан на с. 2. - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-0345-7 

  

Сист. No: 62535

- 262 -

ФД/Ч850/С18 

Сантини, Габриела

   Неприятелят в беда / Gabriella Santini ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова . - София : Прес, 2009 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Il nemico e in pericolo / Gabriela Santini, изд. в сер. Winx club. - Авт. отбелязана в библиогр. каре

   ISBN 978-954-308-238-4 

  

Сист. No: 62528

- 263 -

ФД/Ч820(73)/З-60 

Зигесар, Сесили фон

   Новачката / Сесили фон Зигесар ; Прев. от англ. Ирма Йорданова . - София : Пан, 2010 . - 238 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The It Girl / Cecily Von Ziegesar

   ISBN 978-954-657-994-2 

  

Сист. No: 62588

- 264 -

Д/Ч820/899/Я54, ФД/Ч820/899/Я54Д/Ч820/899/Я54; ФД/Ч820/899/Я54

Янев, Владимир Атанасов

   Световната литература : Разказана за деца и юноши : Кн. 1 - / Владимир Янев ; Ил. Борис Николов Стоилов . - 2. прераб. изд . - Пловдив : Хермес, 2010 - . - 24 см

   

   Кн. 1. Египетска, асиро-вавилонска, индийска, китайска, гръцка, римска . - 2010 . - 232 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-26-0841-7 

  

Сист. No: 62478

- 265 -

Д/Ч820/899/Я54, ФД/Ч820/899/Я54Д/Ч820/899/Я54; ФД/Ч820/899/Я54

Янев, Владимир Атанасов

   Световната литература : Разказана за деца и юноши : Кн. 1 - / Владимир Янев ; Ил. Борис Николов Стоилов . - 2. прераб. изд . - Пловдив : Хермес, 2010 - . - 24 см

   

   Кн. 2. Средновековни литератури : Европейска. Арабска. Персийско-Таджикска. Арменска. Грузинска ; Западноевропейски Ренесанс . - 2010 . - 240 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-26-0918-6 

  

Сист. No: 62479

- 266 -

Д/Ч839.8/А65 

Андерсен, Ханс Кристиан

   Голяма книга на приказките / Ханс Кристиан Андерсен ; Прев. Пенка Кънева, Магдалена Костова-Панайотова ; Състав. Валери Манолов ; Ил. Мирослава Николова . - София : Пан, 2011 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   Имената на прев., състав., ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприета форма на името на втория прев.: Магдалена Петрова Костова ; Пълното име на състав.: Валери Манолов Иванов

   ISBN 978-954-657-847-1 

  

Сист. No: 62572

- 267 -

ФД/Ч820(73)/З-60 

Зигесар, Сесили фон

   Дръзката / Сесили фон Зигесар ; Прев. от англ. Ирма Йорданова . - София : Пан, 2011 . - 207 с. ; 20 см . -  (Топ тийн)

   Ориг. загл. Reckless / Cecily von Ziegesar

   ISBN 978-954-660-092-9 

  

Сист. No: 62586

- 268 -

ФД/Ч820(73)/З-60 

Зигесар, Сесили фон

   Звездата на колежа / Сесили фон Зигесар ; Прев. от англ. Ирма Йорданова . - София : Пан, 2011 . - 239 с. ; 201 см . -  (Топ тийн)

   Ориг. загл. Notorious / Cecily von Ziegesar

   ISBN 978-954-660-049-3 

  

Сист. No: 62587

- 269 -

К/82/К32, ФД/Б/К32ФД/Б/К32; К/82/К32

Каракашев, Тодор Вълчов

   Дядо на въртележката : Приказки / Тодор Каракашев ; Худож. Александра Кисовска . - София : Български писател, 2013 . - 80 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-976-7 

  

Сист. No: 62337

- 270 -

ФД/Ч820(73)/Л82 

Лондон, Джек

   Белия зъб : [Роман за юноши] / Джек Лондон ; Прев. [от англ.] Ангелин Димитров Мичев ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 222 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо. Детско-юношеска класика)

   Ориг. загл. White fang / Jack London

   ISBN 978-954-26-0882-0 

  

Сист. No: 55635

- 271 -

ФД/Ч830/Р38 

Распе, Рудолф Ерих

   Пътешествията на барон Мюнхаузен / Р. Е. Распе ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо. Детско-юношеска класика)

   Ориг. загл. The adventures of Baron Munchausen / Rudolf Erich Raspe

   ISBN 978-954-26-0902-5 

  

Сист. No: 62573

- 272 -

ФД/Б/С62 

Стайкова, Женя Живкова

   Крадец в гората / Женя Живкова Стайкова ; Ил. Галин Георгиев, Виктория Гошева . - София : Златното пате, 2013 . - [8] с. с цв. ил. ; 24Х22 см . -  (Горски новини)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-431-913-7 

  

Сист. No: 62610

- 273 -

Д II 119, Д/Б/А75, ФД/Б/А75Д II 119; Д/Б/А75; ФД/Б/А75

Антонова, Катя

   Двете кралства : Разкази за гласовете на Щастието / Катя Антонова ; Ил. Мартина Андонова . - София : Рибка, 2014 . - 136 с. : с цв. ил. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-7131-07-9 

  

Сист. No: 62389

- 274 -

Д/Б/А78, ФД/Б/А78Д/Б/А78; ФД/Б/А78

Апостолова, Божана Георгиева

   Малката Голяма Божана и дяволчето Тук / Божана Апостолова ; Худож. Костадин Костадинов . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 23Х23 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   ISBN 978-619-186-078-4 

  

Сист. No: 62286

- 275 -

Д/Ч820(73)/Б48, ФД/Ч820(73)/Б48Д/Ч820(73)/Б48; ФД/Ч820(73)/Б48

Блек, Холи и др.

   Железният изпит / Холи Блек, Касандра Клеър . - София : Егмонт, 2014 . -  (Магистериум ; Кн. 1)

   Ориг. загл. The iron trial / Holly Black, Cassandra Clare ; Името на авт. погрешно отпеч. Cassandra Claire. - Касандра Клеър - псевд. на Джудит Румелт

   ISBN 978-954-27-1296-1 

  

Сист. No: 62393

- 276 -

Д/Ч820(73)/Б93, ФД/Ч820(73)/Б93Д/Ч820(73)/Б93; ФД/Ч820(73)/Б93

Бърчет, Джан и др.

   Морското чудовище / Джан Бърчет, Сара Воглър ; Ил. Лио Хартас ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2014 . - 112 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сам Силвър тайният пират)

   Ориг. загл. The Sea Monster / Jan Burchett, Sara Vogler

   ISBN 978-954-625-989-9 

  

Сист. No: 62414

- 277 -

Д/Б/Г28, ФД/Б/Г28Д/Б/Г28; ФД/Б/Г28

Гелев, Сотир

   Илийчо и Август : [Комикс] /  Текст Сотир Гелев ; Рис. Пенко Гелев . - София : Enthusiast, 2014 . - 40 с. : цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-164-120-8 

  

Сист. No: 62420

- 278 -

Д/Ч839.7/Г84, ФД/Ч839.7/Г84Д/Ч839.7/Г84; ФД/Ч839.7/Г84

Грипе, Мария

   Агнес Сесилия - една тайнствена история : [Роман] / Мария Грипе ; Прев. от швед. Ева Кънева . - София : Емас, 2014 . - 294 с. ; 20 см . -  (Европейски разказвачи XX-XXI век)

   Ориг. загл. Agnes Cecilia - en sallsam historia / Maria Gripe. - Съдържа и За авторката и нейната книга

   ISBN 978-954-357-276-2 

  

Сист. No: 62407

- 279 -

Д/Ч850/Г91, ФД/Ч850/Г91Д/Ч850/Г91; ФД/Ч850/Г91

Гуера, Елиза Пуричели

   Бандата на кукумявките : [Роман] / Елиза Пуричели Гуера ; Ил. Габо Леон Бернщайн ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - София : Фют, 2014 . - 143 с. : с ил. ; 20 см . -  (Приключенията на Минерва Минт ; 1)

   Ориг. загл. La Compagnia delle civette / Elisa Puricelli Guerra. - Прев. известна като Нели Раданова-Кушева

   ISBN 978-954-625-955-4 

  

Сист. No: 62465

- 280 -

Д/Б/К20, ФД/Б/К20Д/Б/К20; ФД/Б/К20

Калъчев, Емил Христов

   Храбрите приключения на Бин и Бен / Емил Калъчев ; Ил. Борис Стоилов . - 2. доп. изд . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1326-8 

  

Сист. No: 62477

- 281 -

ФД/Ч820/К55 

Киплинг, Ръдиард

   Книга за джунглата / Ръдиард Киплинг ; Прев. [от англ.] Христо Петров Кънев ; Прев. на стиховете Венера Иванова Атанасова ; Ил. Борис Николов Стоилов . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо. Детско-юношеска класика)

   Ориг. загл. The Jungle book / Rudyard Kipling

   ISBN 978-954-26-0495-2 

  

Сист. No: 62609

- 282 -

Д/Ч820(73)/К66, ФД/Ч820(73)/К66Д/Ч820(73)/К66; ФД/Ч820(73)/К66

Клиъри, Бевърли

   Светът на Рамона : [Роман за деца] / Бевърли Клиъри ; Ил. Трейси Докрей ; Прев. от англ. София Петрова . - София : Милениум, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Ramona's world / Beverly Cleary

   ISBN 978-954-515-254-2 

  

Сист. No: 62446

- 283 -

Д/Ч830/К69, ФД/Ч830/К69Д/Ч830/К69; ФД/Ч830/К69

Книстер

   Кой е този Йоко? / Книстер ; Ил. Мелани Гаранин ; Прев. [от нем.] Десислава Лазарова . - [София] : Фют, 2014 . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  (Йоко ; [Кн. 1])

   Ориг. загл. Wer verflixt ist Yoko / Knister

   ISBN 978-954-625-897-7 

  

Сист. No: 62409

- 284 -

Д/Ч820/К78, ФД/Ч820/К78Д/Ч820/К78; ФД/Ч820/К78

Колинс, Тим

   Миризливо пътуване из космоса / Тим Колинс ; Прев. [от англ.] Весела Еленкова, Йосиф Маринов . - София : Прозорче, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Колин космонавта ; 1)

   Ориг. загл. Stinky space race / Tim Collins

   ISBN 978-954-733-828-9 

  

Сист. No: 62411

- 285 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккейн, Кели

   Спасяването на болните кученца / Кели Маккейн ; Ил. Кати Джаксън ; Прев. [oт англ.] Даниела Захариева Рашкова . - [София] : Фют, 2014 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  (SOS животни в беда)

   Ориг. загл. The hidden puppy rescue / Kelly McKain. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-625-929-5 

  

Сист. No: 62412

- 286 -

Д/Ч820/М90, ФД/Ч820/М90Д/Ч820/М90; ФД/Ч820/М90

Морпурго, Майкъл

   Супер! : [Роман] / Майкъл Морпурго ; Ил. Майкъл Форман ; Прев. [oт англ.] Екатерина Христева Митренцева . - София : Фют, 2014 . - 78 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Cool! / Machael Morpurgo

   ISBN 978-954-625-957-8 

  

Сист. No: 62462

- 287 -

Д/Ч820/М93, ФД/Ч820/М93Д/Ч820/М93; ФД/Ч820/М93

Моушън, Андрю

   Силвър : Завръщане на Острова на съкровищата / Андрю Моушън ; Ил. Джо Макларън ; Прев. [от англ. ез.] Ирина Манушева . - [София] : Прозорец, 2014 . - 360 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Silver / Andrew Motion. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре

   ISBN 978-954-733-810-4 

  

Сист. No: 62383

- 288 -

Д/Ч886.1/Н97, ФД/Ч886.1/Н97Д/Ч886.1/Н97; ФД/Ч886.1/Н97

Нушич, Бранислав

   [Седем] 7 хайдути и 1 магаре : Роман за деца / Бранислав Нушич ; Прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович ; Ил. Дамян Дамянов . - София : Ciela, 2014 . - 199 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1641-6 

  

Сист. No: 62601

- 289 -

Д II 121, Д/Б/П13, ФД/Б/П13Д II 121; Д/Б/П13; ФД/Б/П13

Павлова, Елена

   Рейнско злато : По либретото на Рихард Вагнер /  Текст Елена Павлова ; Ил. Петър Станимиров . - София : Кибеа, 2014 . - 112 с. : с цв. ил. ; 31 см . -  (Пръстенът на Нибелунга ; Кн 1)

   

   ISBN 978-954-474-683-4 

  

Сист. No: 62397

- 290 -

Д/Ч820(73)/Т18, ФД/Ч820(73)/Т18Д/Ч820(73)/Т18; ФД/Ч820(73)/Т18

Тажиян, Дженет

   Животът ми като таен агент : [Роман] / Дженет Тажиян ; Худож. Джейк Тажиян ; Прев. [oт англ.] Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 21 см . -  (Историите на Дерек ; [Кн.1])

   Ориг. загл. My life as a book / Janet Tashjian

   ISBN 978-619-151-180-8 

  

Сист. No: 62468

- 291 -

Д/Ч820/У27, ФД/Ч820/У27Д/Ч820/У27; ФД/Ч820/У27

Уеб, Холи

   Снежното мече / Холи Уеб ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева . - [София] : Фют, 2014 . - 111 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. The snow bear / Holly Webb

   ISBN 978-954-625-891-5 

  

Сист. No: 62413

- 292 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66Д/Ч830/Ф66; ФД/Ч830/Ф66

Фогел, Мая фон

   Ема на седмото небе / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Диана Райкова . - София : Ергон, 2014 . - 200 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   Ориг. загл. Emma auf Wolke Sieben / Maja von Vogel

   ISBN 978-619-165-022-4 

  

Сист. No: 62426

- 293 -

Д 199 

Карол, Луис

   Алиса в Страната на чудесата / Луис Карол ; Ил. Ясен Гюзелев ; Прев. от англ. Лазар Голдман . - 2. изд . - [София] : Хеликон, 2015 . - 178 с. : с ил. ; 25Х25 см

   

   ISBN 978-954-2984-05-4 

  

Сист. No: 62548

- 294 -

Д 200 

Карол, Луис

   Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; Ил. Ясен Гюзелев ; Прев. от англ. Стефан Гечев . - [София] : Хеликон, 2015 . - 183 с. : с ил. ; 25Х25 см

   

   ISBN 978-954-2984-06-1 

  

Сист. No: 62549

- 295 -

Д II 120, Д/Б/К85, ФД/Б/К85Д II 120; Д/Б/К85; ФД/Б/К85

Кортова, Генадия

   Автобиографична книга на Меркуцио Полински : Приказка за деца и възрастни / Генадия Кортова ; Ил. Йоана Кортова . - София : Делакорт, 2015 . - 86 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-690-058-6 

  

Сист. No: 62396

- 296 -

Д/Б/Р13, ФД/Б/Р13Д/Б/Р13; ФД/Б/Р13

Раденков, Иван

   Унки и великаните : Трета книга за татковци / Иван Раденков ; Худож. Лили Ламер . - София : Ciela, 2015 . - 177 с. : с ил. ; 18 см . -  (Книга за татковци ; 3)

   

   ISBN 978-954-28-1631-7 

  

Сист. No: 62600

- 297 -

Д/Ч840/С33, ФД/Ч840/С33Д/Ч840/С33; ФД/Ч840/С33

Сент Екзюпери, Антоан дьо

   Малкият принц : [Фантаст. разказ] / Антоан дьо Сент Екзюпери ; Ил. Антоан дьо Сент Екзюпери ; Прев. от фр. Константин Константинов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 88 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо. Детско-юношеска класика)

   Ориг. загл. Le petit prince / Antoine de Saint-Exupery

   ISBN 978-954-26-1431-9 

  

Сист. No: 62476

- 298 -

Д/Б/С57, ФД/Б/С57Д/Б/С57; ФД/Б/С57

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Бъди ми приятел / Юлия Спиридонова ; Нарис. Пенко Галев . - София : Кръгозор, 2015 . - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-771-341-3 

  

Сист. No: 62419

- 299 -

Д/Б/Ф60, ФД/Б/Ф60Д/Б/Ф60; ФД/Б/Ф60

Фламбурари, Весела Николова

   Мина, магиите и бялата стъкленица : Кн. 1- / Весела Фламбурари ; Ил. Питър Ким . - [2. изд.] . - София : MBG Books, 2015- . - 21 см

   1. изд. 2005 на изд. Симолини 94 със загл. Приказки от горната земя : Фантазийна трилогия. - Загл. на англ. ез. Mina, the magic and the white beaker / Vesela Flamburari. - Съдържа и За автора

   Кн. 1 . - 2015 . - 287 с.

   

   ISBN 978-954-2989-70-7 

  

Сист. No: 62421

- 300 -

Д/Ч839.6/Е77, ФД/Ч839.6/Е77Д/Ч839.6/Е77; ФД/Ч839.6/Е77

Ериксен, Ендре Люн

   Питбул-Терие в атака / Ендре Люн Ериксен ; Прев. от норв. Ева Кънева . - [София] : Емас, [2014] . - 411 с. ; 20 см . -  (Европейски разказвачи XX-XXI век)

   Ориг. загл. Pitbull-Terje gar amok / Endre Lund Eriksen. - Съдържа и За автора и неговата книга

   ISBN 978-954-357-272-4 

  

Сист. No: 62428

- 301 -

Д/Ч820/И15, ФД/Ч820/И15Д/Ч820/И15; ФД/Ч820/И15

Ибътсън, Ева

   Казанската звезда / Ева Ибътсън ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - [София] : Емас, [2014] . - 408 с. ; 20 см . -  (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

   Ориг. загл. The star of Kazan / Eva Ibbotson

   ISBN 978-954-357-266-3 

  

Сист. No: 62402

- 302 -

Д/Ч839.6/Н60, ФД/Ч839.6/Н60Д/Ч839.6/Н60; ФД/Ч839.6/Н60

Несбьо, Ю

   Доктор Проктор и ваната на времето / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева ; Ил. Пер Дюбвиг . - София : Емас, [2014] . - 304 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Doktor Proktors tidsbadekar / Jo Nesbo

   ISBN 978-954-357-264-9 

  

Сист. No: 62394

- 303 -

Д/Ч882/N85 

Nosov, Nikolai

   Dunno`s Adventures 3 : How Dunno became an artist / Nikolai Nosov ; Drawings by Boris Kalaushin ; Transl. from the Russ. by Margaret Wettlin . - Moskow : Raduga Publishers, 1983 . - [16] p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 5-05-001594-4 

  

Сист. No: 62583

Отраслова литература за деца и юноши

- 304 -

Д/93/99/Г16 

Гай, Джон

   Древните египтяни : Произход, бит, медицина, астрон. познания, писменост, архитектура, изкуство и култура на древните египтяни / Джон Гай ; Прев. [от англ.] Иван Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2002 . - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Ранни цивилизации)

   Ориг. загл. Egyptian life / John Guy. - Азб. показалец. - Авт. не е отбелязан на кор

   ISBN 954-26-0023-2 

  

Сист. No: 56754

- 305 -

ФД/51/П80 

Поскит, Джартан

   Фантома X / Джартан Поскит ; Ил. филип Рийв ; Прев. Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2006 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Жестоката математика)

   Ориг. загл. Murderous maths. The phantom X / Kjartan Poskitt

   ISBN 978-954-27-0003-6 

  

Сист. No: 62591

- 306 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 1. Животни /  Прев.  Атанас Ценов . - 160 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-88-6239-099-6 

  

Сист. No: 55642

- 307 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 2. Животни /  Прев.  Лъчезар Атанасов . - 160 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-88-6239-025-5 

  

Сист. No: 56453

- 308 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 3. Земята : Ч. 1 /  Прев.  Цветанка Цанкова . - 160 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-88-6239-026-2 

  

Сист. No: 57027

- 309 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 4. Земята : Ч. 2 /  Прев.  Цветанка Цанкова . - 160 с. : с цв. ил. 

   

   ISBN 978-88-6239-027-9 

  

Сист. No: 57908

- 310 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 5. Човекът /  Прев.  Атанас Ценов . - 2008 . - 160 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-88-6239-028-6 

  

Сист. No: 62575

- 311 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 6. Морето : Ч. 1 /  Прев.  Лъчезар Атанасов . - 2008 . - 160 с. : с цв. ил. 

   

   ISBN 978-88-6239-029-3 

  

Сист. No: 62576

- 312 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 11. Праистория и динозаври /  Прев.  Лъчезар Атанасов, Атанас Ценов . - 2008 . - 160 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-88-6239-031-6 

  

Сист. No: 62577

- 313 -

ДЧ/03/Г63 

Голяма детска енциклопедия  : Т. 1 - . - S. l. : Metropoli, 2007 . - 29 см

   Прил. на в. Дневен труд или 24 часа

   Т. 17. Земята /  Прев.  Цветанка Цанкова, Атанас Ценов . - 2008 . - 160 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-88-6239-040-8 

  

Сист. No: 62578

- 314 -

ФД/33/П92 

Прошкова, Дениса

   Къде растат парите : Първо четиво за финансите / Дениса Прошкова ; Прев. от чеш. Мая Христова ; Ил. Дениса Прошкова ; [Предг. Николай Стойков] . - [София] : NN България, 2014 . - 100 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и И още нещо накрая / Рената Мразова. - Речник

  

Сист. No: 62298

- 315 -

ДЧ/73/76/Р70, ФДЧ/73/76/Р70ДЧ/73/76/Р70; ФДЧ/73/76/Р70

Робъртс, Кат и др.

   Плетене с ластичета : 60 модела за начинаещи / Кат Робъртс, Теса Силарс-Пауел ; Прев. Красимира Матева . - София : Книгомания, 2015 . - 128 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-195-012-6 

  

Сист. No: 62558

География

- 316 -

ДС/91/Ф17 

Файфър, Барбара

   География на Съединените щати за ежедневна употреба : Бърз поглед към ландшафта, климата, населението и историята на 50-те щата / Барбара Файфър ; Прев. от англ. Йоан Сугарев . - София : Стигмати, 2012 . - 168 с. : с ил. ; 22Х22 см . -  (Поредица Зубър)

   Ориг. загл. Everyday geography of the United States / Barbara Fifer

   ISBN 978-954-336-143-4 

  

Сист. No: 62295

- 317 -

II 423, К/1/Б28II 423; К/1/Б28

Батаклиев, Иван Атанасов

   Избрани трудове / Иван Батаклиев ; Състав., [предг.] Георги Железов ; Прев. на англ. ез. [на предг.] Борис Казаков ; Прев. на фр. ез. [на предг.] Владимир Власков ; Консултант Тодор Батаклиев . - София : ТерАРТ, 2014 . - 296 с. : с ил., к., табл., портр., факс. ; 27 см

   Изд. на БАН. Нац. институт по геофизика, геодезия и география, Община Пазарджик, Бълг. географско дружество. - Вкл. трудове са факс. изд. - Сн. от личен архив на Тодор Батаклиев. - Имената на състав., прев., консултант означени на гърба на загл. с. - Текст и на нем., фр. и англ. ез. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-9531-23-7 

  

Сист. No: 62303

- 318 -

II 424, К/1/Н32II 424; К/1/Н32

Сборник доклади [от] научна конференция с международно участие География и регионалистика в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик  /  Науч. ред. Георги Железов и др . - София : ТерАРТ, 2014 . - 302 с. : с к., диагр., табл., сн. ; 27 см

   Изд. на БАН. Нац. институт по геофизика, геодезия и география, Община Пазарджик, Бълг. географско дружество. - Загл. на англ. ез. Proceeding Papers [from] Scientific Conference with International participation Geography and regional science in honour of prof. dr. Ivan Batakliev, 30-31st october 2014, Pazardzhik. - Други ред.: М. Върбанов, Б. Кулов. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-9531-25-1 

  

Сист. No: 62304

История

- 319 -

К/975/Р63 

Риндова, Бистра Филипова

   Пазарджишки родови хроники : Ч. 1- / Бистра Риндова . - Пловдив, 2007 - . - 20 см

   

   Ч. 3. Родови хроники от Пазарджик и Пазарджишко . - 2015 -  (Пловдив : FastPrint Books) . - 396 с. : с фотогр., факс.

   Съдържа и Други проучвания ; За авторката ; Пловдивчанка проучва историята на пазарджишки родове : [Интервю] / Дима Бойчева ; Ползван снимков материал ; По-важни грешки в І ч. на "Пазарджишки родови хроники" (2007) ; По-важни грешки в "Пазарджишки родови хроники", ІІ част, 2007 г.

   ISBN  

  

Сист. No: 62333

- 320 -

ЗВ/940/Б13, Ч1/93/99/Б13ЗВ/940/Б13; Ч1/93/99/Б13

Баева, Искра Василева

   Източна Европа през ХХ век : Идеи, конфликти, митове / Искра Баева . - София : Парадигма, 2010 . - 531 с. ; 24 см

   Именен показалец

   ISBN 978-954-326-115-4 

  

Сист. No: 62391

- 321 -

ЗВ/930/П28, Ч1/93/99/П28ЗВ/930/П28; Ч1/93/99/П28

Патак-Сачева, Миланка Миланова

   Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство / Миланка Патак . - София : Новата цивилизация, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   Загл. на англ. ез. Innovative Development of the Institute for Cultural and Historical Heritage. - Възприета форма на името на авт. Миланка Миланова Патак-Сачева. - Библиогр. с. 138-159

   ISBN 978-954-8365-75-8 

  

Сист. No: 62373

- 322 -

22924 

Топалов, Ставри Атанасов

   Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на древна Тракия през първото хилядолетие пр. н. е. Лятите монети-стрели на Аполония Понтика (VІІ-V в. пр. н. е.) / Ставри Топалов . - София : Майнд Принт, 2013 . - 312 с. : с ил. ; 20 см

   Загл. на англ. ез. Contribution to the study of the object-like mediums of exchange used or probably used in the lands of Ancient Thrace in the first millenium BC. Cast arrow-head coins of Apollonia Pontica (7th - 5th century BC) / Stavri Topalov. - Библиогр. с. 303-309

   ISBN 978-954-92873-2-5 

   ISBN 978-954-8556-21-7 (в библиогр. каре) Грешен!

  

Сист. No: 62357

- 323 -

ЗВ/323/Б13 

Бадваганян, Карник

   [Сто] 100 години арменски геноцид / Карник Бадваганян . - София : Изток-Запад, 2015 . - 143 с. : с ил., 1 л. к. сгънат ; 21 см . -  (Спасената история ; 8)

   Библиогр. с. 137-140

   ISBN 978-619-152-615-4 

  

Сист. No: 62436

- 324 -

22947, ЗВ/93/99/Б5722947; ЗВ/93/99/Б57

Божков, Веселин

   Епохата на Кемал Ататюрк и трагедията на България / Веселин Божков . - София : Пропелер, 2015 . - 440 с. ; 21 см

   Библиогр с . 435-436

   ISBN 978-954-392-306-9 

  

Сист. No: 62565

История на България

- 325 -

Ч1/941Б/Т95 

Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова

   "Българи родом..." : Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция / Василка Тъпкова-Заимова ; Науч. ред. [и предг.] Илия Г. Илиев ; Науч. консултант Пламен Павлов . - 2. доп. и прераб. изд . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 329 с. : факс., ил., 8 л. цв. ил. ; 25 см

   Изд. на БАН. Инст. за истор. изследвания. - Имената на ред. и консултант отбелязани на гърба на загл. с. - Загл. на англ. ез. "Bulgarians by origin...". - 1. изд. 2009 на Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, В. Търново. - Съдържа и Комитопулите в борба за българската независимост / Пламен Павлов. - Библиогр. с. 310-316. - Показалец на личните имена ; Показалец на географските имена

   ISBN 978-954-322-783-9 

  

Сист. No: 62306

Пазарджишки автори - художествена литература

- 326 -

22917, ЗВ/Б/В42, К/82/В4222917; ЗВ/Б/В42; К/82/В42

Величков, Константин

   Избрано / Константин Величков . - [София] : Литературен форум, 2014 ([София] : Симолини) . - 438 с. ; 22 см . -  (Българска сбирка ; 68. Поредица Златни страници)

   Пълното име на авт. е Константин Величков Петков. - Изд. със съдействието на Община Пазарджик

   ISBN 978-954-740-079-5 

  

Сист. No: 62302

- 327 -

К/82/Д92 

Дулчева, Виолета Николова

   Размисли / Виолета Дулчева . - Пазарджик : Барич, 2014 . - 40 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-74-9 

  

Сист. No: 62334

- 328 -

ЗВ/Б-1/Ш97, К/82/Ш97ЗВ/Б-1/Ш97; К/82/Ш97

Шуманова, Йорданка

   Мое слово : Стихове / Йорданка Шуманова . - Пазарджик : Барич, 2014 . - 40 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8215-81-7 

  

Сист. No: 62330

- 329 -

ЗВ/Б/Д60, К/82/Д60ЗВ/Б/Д60; К/82/Д60

Димов, Продрум Иванов

   Страници от духовното ни съвремие : Сборник с очерци, рецензии, статии, пътеписи, отзиви за книги на автора / Продрум Димов . - [София] : Българска книжница, 2015 . - 204 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-343-9 

  

Сист. No: 62336

- 330 -

ЗВ/Б/И29, К/82/И29ЗВ/Б/И29; К/82/И29

Игнатов, Иван

   Мечтите на Метеора : Хумористична проза / Иван Игнатов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 88 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Иван Игнатов Иванов. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и Афоризми и размисли

   ISBN 978-954-684-382-1 

  

Сист. No: 62331

- 331 -

К/82/П47 

Петров, Борислав

   Завещание : Стихосбирка / Борислав Петров . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 96 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-383-8 

  

Сист. No: 62329

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 332 -

II 423, К/1/Б28II 423; К/1/Б28

Батаклиев, Иван Атанасов

   Избрани трудове / Иван Батаклиев ; Състав., [предг.] Георги Железов ; Прев. на англ. ез. [на предг.] Борис Казаков ; Прев. на фр. ез. [на предг.] Владимир Власков ; Консултант Тодор Батаклиев . - София : ТерАРТ, 2014 . - 296 с. : с ил., к., табл., портр., факс. ; 27 см

   Изд. на БАН. Нац. институт по геофизика, геодезия и география, Община Пазарджик, Бълг. географско дружество. - Вкл. трудове са факс. изд. - Сн. от личен архив на Тодор Батаклиев. - Имената на състав., прев., консултант означени на гърба на загл. с. - Текст и на нем., фр. и англ. ез. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-9531-23-7 

  

Сист. No: 62303

- 333 -

ЗВ/355.48/Г85, К/1/Г85ЗВ/355.48/Г85; К/1/Г85

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Радилово в жертвената клада на Балканските войни 1912-1913 г. / Лазар Грозданов, Петър Караджов ; [Предг.] и ред. Тодор Балкански . - Пловдив : FastPrint Books, 2014 . - 228 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 78-954-528-733-6 

  

Сист. No: 62335

Краеведска литература

- 334 -

К/975/Р63 

Риндова, Бистра Филипова

   Пазарджишки родови хроники : Ч. 1- / Бистра Риндова . - Пловдив, 2007 - . - 20 см

   

   Ч. 3. Родови хроники от Пазарджик и Пазарджишко . - 2015 -  (Пловдив : FastPrint Books) . - 396 с. : с фотогр., факс.

   Съдържа и Други проучвания ; За авторката ; Пловдивчанка проучва историята на пазарджишки родове : [Интервю] / Дима Бойчева ; Ползван снимков материал ; По-важни грешки в І ч. на "Пазарджишки родови хроники" (2007) ; По-важни грешки в "Пазарджишки родови хроники", ІІ част, 2007 г.

   ISBN  

  

Сист. No: 62333

- 335 -

Гр 644 

Димитровград  : [Фотоалбум] /  Фотогр. Инко Бургелов и др ; [Въвед.] Стефан Димитров . - Димитрвград : Община Димитровград, 2010 . - [110] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   Други фотогр. Г. Желязков, Н. Добрев, Я. Иванов, М. Азиз, С. Костов, Д. Радев, Д. Добрев, В. Равенски, И. Ценова, В. Маркова, М. Кирова, В. Ташева, Д. Димитров, Х. Цветков, Й. Йорданова, Е. Руменова, В. Мирославов. - Имената на фотогр. отбелязани при отд. сн. - Парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 62346

- 336 -

ЗВ/908Б/Г14, Ч1/908/Г14ЗВ/908Б/Г14; Ч1/908/Г14

Гавраилов, Гавраил и др.

   Селата в България : Посоки за туризъм и култура / Гавраил Гавраилов, Анна Пелова, Михаил Михов . - София : Сиела, 2015 . - 188 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1665-2 

  

Сист. No: 62545


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Александър 107 
Абаджиев, Александър Маринов 107 
Абазов, Тодор 134 
Абазов, Тодор Георгиев 134 
Аврамова, Мая 1 
Аврейски, Никола 38 
Аврейски, Никола Иванов 38 
Аговска, Антония 65 
Азиз, Мехмед 335 
Айк, Дейвид 4 
Акиф Ибрахим, Хашим 121 
Акиф, Хашим 121 
Алекова, Елена 212 
Александров, Иван 6 8 
Александрова, Ели Любенова 29 
Алексиева, Соня 52 
Алексиева, Соня Александрова 52 
Алексова, Красимира Славчева 120 
Алън, Сара Адисън 180 
Ананиева, Нора 59 
Ананиева, Нора Крачунова 59 
Ангелов, Александър 240 241 
Ангелов, Александър Ангелов 240 241 
Ангелов, Ангел Георгиев 120 
Ангелов, Георги 153 
Ангелов, Иван 210 
Ангелов, Иван Александров 6 
Ангелов, Иван Дончев 210 
Ангелова, Весела 186 
Ангелова-Атанасова, Мария 122 
Андерсен, Ханс Кристиан 266 
Андонов, Станимир 55 
Андонова, Мартина 273 
Андреев, Емил 228 
Андреев, Христо 251 
Андреева, Людмила 83 
Анева, Наделина 29 
Антонова, Катя 273 
Апостолова, Божана 274 
Апостолова, Божана Георгиева 274 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 274 
Апрахамян, Бохос Р. 92 
Апрахамян, Бохос Рупен 92 
Арсов, Румен 97 
Арсов, Румен Владимиров 97 
Асанс, Кристоф 56 
Асенов, Бончо 213 
Асенов, Бончо Станоев 213 
Асенова, Мариана 51 
Асенова, Мариана Атанасова 51 
Атанасов, Георги 44 
Атанасов, Иван 304 
Атанасов, Лъчезар 307 311 312 
Атанасова, Венера Иванова 281 
Атанасова, Здравка 47 
Атанасова, Лилия 21 
Бадваганян, Карник 323 
Баева, Искра 320 
Баева, Искра Василева 320 
Балашов, Николай 25 
Балевски, Васил 23 
Балевски, Васил Йоакимов 23 
Балкански, Тодор 69 333 
Балкански, Тодор Георгиев 69 333 
Банков, Банко Петков 229 
Батаклиев, Иван 317 332 
Батаклиев, Иван Атанасов 317 332 
Батаклиев, Тодор 317 332 
Батулева, Татяна Петрова 15 
Батулева-Кънчева, Татяна Петрова 15 
Бегбеде, Фредерик 164 
Бедров, Иван 29 
Белопитова, Катя 75 
Бенатова, Матуша 142 
Бернщайн, Габо Леон 279 
Бинева, Светломира 246 
Биолчев, Боян 44 
Бирова, Илка 202 
Бирова, Илка Любенова 202 
Бицаева-Стоянова, Римма 130 
Блаватска, Елена 13 
Блаватска, Елена Петрова 13 
Блейк, Дженифър 136 
Блек, Холи 275 
Блонд, Робърт 254 
Божидарова, Нина 224 
Божикова, Магдалена 195 
Божилова, Ванина 218 
Божилова, Ванина Иванова 218 
Божинов, Антоан Василев 114 115 
Божинов], Антоан 114 115 
Божков, Веселин 324 
Божкова, Десислава 60 
Божкова, Десислава М. 60 
Бойчев-Кастеелс, Боби 244 
Бойчева, Дима 319 334 
Бойчева, Димитрина Панайотова 319 334 
Бокова, Ирена 52 
Бокова, Ирена Иванова 52 
Борисов, Бойко Методиев 44 
Борисов, Боян Чавдаров 97 
Борисова, Яна 17 
Ботев, Христо 203 
Бояджиев, Тодор 42 
Бояджиев, Тодор Костов 42 
Бояджиев, Хачо 44 
Бургелов, Инко 335 
Бърчет, Джан 276 
Вайсова, Леа 29 
Вайсова, Леа Иванова 29 
Вакер, Албрехт 43 
Ванчева, Василка 167 
Василев, Йордан 36 37 
Василев, Йордан Асенов 36 37 
Василев, Калин 219 
Василев, Калин Кирилов 219 
Василев, Николай 225 
Василева, Иглика 187 
Василева, Кристин 144 
Велева, Валерия 44 
Велева, Валерия Веселинова 44 
Величков, Константин 204 326 
Велчев, Петър 225 
Вербер, Бернар 165 
Верн, Жул 255 
Веселинова, Деси 44 
Виденов, Михаил 120 
Виденов, Михаил Георгиев 120 
Виджейкар, Прафул 88 89 90 
Виронова, Татяна 177 
Виронова, Татяна Атанасова 177 
Владимиров, Любомир 15 
Владимиров, Любомир Димитров 15 
Владимиров, Мартин 224 
Власков, Владимир 317 332 
Влашки, Младен 132 
Влашки, Младен Цветанов 132 
Воглър, Сара 276 
Воденска, Мария 51 
Воденска, Мария Стаматова 51 
Войников, Живко Гочев 30 
Вучков, Юлиан 5 
Вучков, Юлиан Димитров 5 
Вълчанов, Рангел 44 
Върбанов, Мариан 318 
Върбанова, Павлина 22 
Габеров, Христо 244 
Гавраилов, Гавраил 336 
Гаджева, Елеонора 224 
Гай, Джон 304 
Гайдар, Аркадий 250 
Галев, Пенко 298 
Галев, Пенко Георгиев 298 
Ганчовски, Йордан 230 
Ганчовски, Йордан Тодоров 230 
Гаранин, Мелани 283 
Гелев, Пенко 277 
Гелев, Сотир 277 
Георге, Нина 181 
Георгиев, Борислав 65 
Георгиев, Галин 272 
Георгиев, Георги 54 81 136 
Георгиев, Румен 50 
Георгиев, Румен Младенов 50 
Георгиева, Елена 8 
Георгиева, Кристина 257 258 
Герасимов, Петър 45 
Герганова, Капка 19 
Герънтъби, Фред 98 
Гечев, Стефан 294 
Гигова, Мария 44 
Гизеке, Алмут 162 
Гинев, Марин 43 
Голдман, Лазар 293 
Голдсмит, Оливия 160 
Гошева, Виктория 272 
Грейвър, Фред 253 
Грибл, Франц Щефан 194 
Грим, Рюдигер 75 
Грипе, Мария 278 
Гришам, Джон 142 144 145 
Грозданов, Лазар 69 333 
Грозданов, Лазар Иванов 69 333 
Гуера, Елиза Пуричели 279 
Гюзел, Богомил 155 
Гюзелев, Ясен 293 294 
Далаков, Георги 98 
Дамянов, Дамян 288 
Дамянова, Мария 65 
Данаилов, Стефан 44 
Данаилова, Мария 44 
Данева, Никол 221 
Делински, Барбара 158 
Денева, Елха 3 
Денчев, Стоян 225 
Дечев, Теодор Данаилов 49 
Джаксън, Кати 285 
Джаксън, Лора 108 
Джамбова, Девора 224 
Джибров, Борис 44 
Дикенс, Чарлс 182 
Дикова, Цанка 93 
Дикова, Цанка Димитрова 93 
Дилейни, Джоузеф 166 
Дилова, Деница 231 
Дилова, Моника 65 
Димитров, Божидар 70 
Димитров, Димитър 335 
Димитров, Димитър Й. 28 
Димитров, Димитър Йорданов 28 
Димитров, Йордан Н. 91 
Димитров, Йордан Николов 91 
Димитров, Светлозар Акендиев 23 
Димитров, Стефан 335 
Димитрова, Лилия 95 
Димитрова, Мариана 147 
Димитрова, Мариана Александрова 147 
Димитрова, Нина Иванова 15 
Димов, Продрум 232 329 
Димов, Продрум Иванов 232 329 
Димова, Ана 162 
Димова, Теодора 222 
Димова, Теодора Димитрова 222 
Димова, Христина 224 
Димовски, Борис 220 
Дицен, Рудолф 162 
Дичев, Ивайло 29 
Дичев, Ивайло Стефанов 29 
Добранова, Марияна 224 
Добранова, Марияна Антонова 224 
Добрев, Даниел 335 
Добрев, Николай 335 
Доган, Ахмед 44 
Дограмаджян, Маргарита 189 271 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 189 271 
Доер, Антъни 183 
Докрей, Трейси 282 
Донев, Димитър 210 
Дончев, Пламен 53 
Дончев, Пламен Георгиев 53 
Дончева, Цветелина 174 
Дохърти, Пол 147 
Дохърти, Пол К. 147 
Драганов, Драган Вътев 97 
Драгов, Яни 26 
Драхт, Тонке 167 
Дубинский, Д. 250 
Дукова, Боряна 79 
Дулчева, Виолета 223 327 
Дулчева, Виолета Николова 223 327 
Дундов, Тенчо Колев 96 
Дуно, Учителя Петър Дънов Беинса 18 
Дънков, Любомир Й. 92 
Дънков, Любомир Йорданов 92 
Дънов, Петър Константинов 18 
Дюбвиг, Пер 302 
Евстатиев, Валентин 4 
Евстатиев, Валентин Атанасов 4 
Евстатиева, Здравка 52 
Екимова, Ива 224 
Еко, Умберто 133 184 
Еленкова, Весела 284 
Еленкова, Цветанка 155 
Енчев, Никола 208 
Енчев, Никола Енилов 208 
Ериксен, Ендре Люн 300 
Жеков, Светлозар 249 
Жеков, Светлозар Иванов 249 
Желев, Желю Митев 44 
Железов, Георги 317 318 332 
Желязков, Георги 335 
Живкова, Веска Пенчева 32 73 
Живкова, Евгения 44 
Загорчев, Марин 188 
Заимов, Михаил 224 
Замфирова, Виолета 86 87 
Захариев, Андрей 233 
Захариев, Андрей Людмилов 233 
Зигесар, Сесили фон 263 267 268 
Златанов, Златомир Борисов 131 
Златарова, Евдокия 262 
Златарова, Евдокия Светозарова 262 
Златева, Минка 2 
Златева, Минка Генчева 2 
Змей Горянин 23 
Ибътсън, Ева 301 
Иванов, Димитър 77 
Иванов, Емил Андреев 228 
Иванов, Иван Игнатов 234 330 
Иванов, Иван Костадинов 151 154 156 
Иванов, Румен 30 
Иванов, Румен Николов 30 
Иванов, Янислав 335 
Иванова, Виктория 290 
Иванова, Габриела 65 
Иванова, Калина 6 8 
Иванова, Калина Йорданова 6 
Иванова, Лили 44 
Иванова, Людмила 10 11 
Иванова, Нина 9 
Иванова, Огняна 169 
Иванова, Огняна Начева 169 
Иванова, Пенка 128 
Иванова, Пенка Манолова 128 
Иванчев, Ивайло 254 
Игнатов, Иван 234 330 
Игнева-Данова, Таня Цветкова 97 
Игов, Ангел 133 
Игов, Ангел Михайлов 133 
Икономова, Красимира 134 
Икономова, Красимира Владимирова 134 
Илиев, Илия 176 
Илиев, Илия Г. 325 
Илчева, Маргарита 131 
Итева, Здравка 148 
Йорданов, Георги 44 
Йорданова, Ирма 263 267 268 
Йорданова, Йоана 335 
Йорданова, Павлина 81 
Йорданова, Павлина Калчева 81 
Кабакчиева, Гергана 1 
Кабакчиева, Гергана Ангелова 1 
Кавелин, Джон 72 
Кавелин-Попов, Линда 72 
Кадийски, Кирил 146 
Кадийски, Кирил Крумов 146 249 
Кадийский, Кирилл 249 
Казаков, Борис 317 332 
Казански, Никола Р. 225 
Калев, Димитър 18 
Калъчев, Емил 280 
Калъчев, Емил Христов 280 
Камбуров, Вълчо Д. 239 
Канева, Лиляна 78 
Канева, Лиляна Петрова 78 
Каневски, Петко 7 
Канов, Любомир Младенов 36 37 
Кантарджиев, Веселин 185 
Капоне, Фил 104 
Караджов, Петър 69 333 
Караджов, Петър Илиев 69 333 
Карадочева, Богдана 44 
Каракашев, Тодор 269 
Каракашев, Тодор Вълчов 269 
Каракинян, Каракин 125 
Карамалакова, Татяна Любенова 202 
Карамузов, Ахил 105 
Карамузов, Ахил Евтимов 105 
Каранлъков, Лъчезар 99 100 101 102 
Каранлъков, Лъчезар Тодоров 99 100 101 102 
Каранса, Майте 198 
Карол, Луис 293 294 
Кашубовски, Гьотц 75 
Кеворкян, Кеворк 44 
Ким Унг Кол 117 
Ким, Питър 299 
Кинг, М. 261 
Кинг, Стивън 149 150 
Киплинг, Ръдиард 281 
Кирилов, Пламен 183 
Кирова, Моника 335 
Кисинджър, Хенри 45 
Кисинджър, Хенри Алфред 45 
Кисовска, Александра 269 
Кисовска, Александра Георгиева 269 
Кисьов, Стефан 211 
Кисьов, Стефан Гъдев 211 
Кияни, Мохаммад Али 225 
Клеър, Касандра 275 
Клиъри, Бевърли 282 
Книстер 283 
Ковачев, Александър 8 
Ковачев, Александър Маринов 8 
Коен, Лорънс 20 
Кожухарова-Живкова, Веска 32 73 
Коларов, Златимир 235 
Коларов, Калин 235 
Коларов, Христо 80 
Коларова, Валя 235 
Колев, Росен 1 
Колев, Тенчо 63 96 
Колева, Галина 32 73 
Колева, Галина Иванова 32 
Колева, Даниела Любенова 29 
Колинс, Сюзан 168 
Колинс, Тим 284 
Коллер, Алекс 85 
Комогорова, Светлана 256 
Конакчиев, Дончо 48 
Конакчиев, Дончо Дончев 48 
Конан Дойл, Артър 135 169 
Конова, Любава 1 
Константинов, Константин 297 
Константинов, Константин Илиев 297 
Константинова, Здравка 2 
Константинова, Здравка Ангелова 2 
Кортова, Генадия 295 
Кортова, Йоана 295 
Косев, Константин Димитров 44 
Косев, Константин П. 91 
Косев, Константин Петков 91 
Костадинов, Костадин 274 
Костадинова, Йорданка 244 
Костадинова, Йорданка Теофилова 244 
Костов, Славян 335 
Костова, Магдалена Петрова 266 
Костова, Нели 77 
Костова-Панайотова, Магдалена 266 
Костурков, Иван 175 
Костурков, Иван Йорданов 175 
Кристи, Агата 185 
Кръстев, Кръстьо 7 
Кръстева, Ана-Мария 24 
Кръстева, Ана-Мария Борисова 24 
Кръстева, Анна 29 
Кръстева, Анна Славчева 29 
Кръстева-Лачанска, Ана-Мария Борисова 24 
Кубенец, Ядвига 99 
Куик, Аманда 170 
Кулов, Боян 318 
Куманова, Александра 225 
Куманова, Александра Венкова 225 
Кунева, Росица 88 90 
Куркински, Мариус 44 
Кънев, Христо Петров 281 
Кънева, Ева 190 278 300 302 
Кънева, Пенка 266 
Кънева, Пенка Асенова 266 
Кънева, Соня Апостолова 15 
Кърман, Пайпър 186 
Кърноу, Вера 113 
Лазарова, Десислава 283 
Лазарова, Десислава Михайлова 283 
Лазов, Гавраил 1 
Лазов, Гаврил 1 
Лаков, Васил 209 
Лалчев, Драгомир 122 
Лалчев, Драгомир Ганчев 122 
Ламбова, Анелия 52 
Ламер, Лили 296 
Латев, Латьо Йорданов 15 
Левкова, Людмила 137 
Левчев, Любомир 44 
Ледър, Стивън 161 
Лейн, Андрю 171 
Ленард, Елизабет 256 
Леонидов, Румен 36 37 
Леонидов, Румен Александров 36 37 
Лител, Джонатан 153 
Лондон, Джек 270 
Лу, Хенри К. 84 
Лукияри, Марко 224 
Люцканова, Мила 29 
Макинтош, Кристофър 14 
Маккейн, Кели 285 
Макконвил, Бриджит 83 
Макларън, Джо 287 
Макюън, Иън 187 
Макюън, Йън 187 
Малинов, Ивайло 65 
Манолов, Валери 266 
Мансфийлд, Стийвън 47 
Манушева, Ирина 287 
Манушева, Ирина Борисова 276 
Манчева-Вичик, Ваня 99 100 102 
Маразов, Иван Русев 1 
Маринов, Александър 163 
Маринов, Йосиф 284 
Маркова, Велина 335 
Маркова, Румяна 191 
Маровска, Вера 123 
Маровска, Вера Тервел 123 
Марс, Евгения 206 
Мартинкевич, Волфганг 21 
Марчано, Франческа 172 
Матева, Красимира 315 
Мизов, Максим 33 40 78 
Мизов, Максим Николаев 33 40 78 
Миланова, Станислава 84 
Милушев, Георги 44 
Милър, Хенри 188 
Минасян, Гаяне 20 22 
Минева, Мила Петрова 29 
Минков, Звезделин 109 
Мираз, Христина 195 
Мирославов, Венцислав 335 
Митев, Милен Гочев 101 
Миткова, Марияна 57 
Митова, Елиана 206 
Митренцева, Екатерина Христева 286 291 
Михайловски, Драги 148 
Михайловски-Писмото, Драги 148 
Михов, Михаил 336 
Мичев, Ангелин 179 
Мичев, Ангелин Димитров 179 270 
Мичев, Станимир 52 
Младенова, Мария 10 11 76 
Младенова, Мария Вутова 10 11 76 
Мойс, Джоджо 189 
Морато, Кристина 79 
Морил, Лесли 253 
Морпурго, Майкъл 286 
Москов, Теди 44 
Моушън, Андрю 287 
Мразова, Рената 314 
Мур, Джо 152 
Мурдаров, Владко 194 
Мутафчиев, Христо 44 
Муцев, Любен Д. 255 
Найденов, Васил 44 
Нанкинова, Виктория 113 
Нарузи, Абдуллах 225 
Наумова, Стефка 58 
Наумова, Стефка Стефанова 58 
Нафтульевна, Шейвэ 21 
Начков, Десислав 245 
Начков, Десислав Първанов 245 
Недков, Димитър 44 
Нейчева, Светлана 106 
Немцов, Стефан Илков 41 
Ненков, Венцислав 29 
Несбьо, Ю 190 302 
Никова, Кристина 29 
Николов, Елит 12 
Николов, Любомир 149 150 
Николов, Любомир Гергов 149 150 
Николов, Симеон 253 
Николов, Стоян 226 
Николов, Тони 46 
Николов, Тони Георгиев 46 
Николов-Торлака, Стоян 226 
Николова, Ива 196 
Николова, Йорданка Стефанова 221 
Николова, Мирослава 266 
Николова, Стилиана 65 
Нинов, Петър 161 
Ничева-Карастойчева, Емилия 301 
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 301 
Нушич, Бранислав 288 
Няголова, Елка 203 
Одом, Мел 151 154 156 
Орбецова, Връбка 86 87 
Орбецова, Връбка Цекова 86 87 
Оригянски, Златко 148 
Павлов, Константин, 1969- 29 
Павлов, Пламен 325 
Павлов, Пламен Христов 30 
Павлова, Анна 196 
Павлова, Елена 289 
Палазов, Димитър 238 
Палазов, Димитър Неделчев 238 
Палова, Надя 111 112 
Палова, Надя Адрианова 111 
Панайотова, Бойка 3 
Панайотова, Бойка Василева 3 
Панева, Мария 184 
Панкол, Катрин 191 
Панов, Иво 225 
Панчевски, Зонимир 138 
Паркър, Уна-Мери 159 
Пасарелски, Росен 94 
Патак, Миланка 321 
Патак, Миланка Миланова 321 
Патак-Сачева, Миланка Миланова 321 
Паунова, Вера 171 
Пачова, Дарина 89 90 
Пачова, Дора 88 89 
Пеев, Станимир 117 
Пейков, Петър Рахнев 243 
Пейчев, Стефан 89 
Пелова, Анна 336 
Пенева, Ваня 181 
Пенкова, Елка 1 
Пенкова, Йорданка 139 
Пенчев, Владимир 1 
Пенчева, Анжелина 178 
Перчинкова, Катя 157 
Петков, Константин Величков 204 326 
Петков, Тихомир 125 
Петков, Христо Ботев 203 
Петкова, Атанаска 215 
Петкова, Атанаска Димитрова 215 
Петкова, Стефка 246 
Петкова, Яна 224 
Петров, Борислав 248 331 
Петров, Васил 64 
Петров, Веселин Петров 15 
Петров, Калин 242 
Петров, Красимир 164 
Петров, Марин 103 
Петров, Николай 34 
Петрова, Анастасия 122 
Петрова, Величка 7 129 
Петрова, Величка Стефанова 7 129 
Петрова, И. 252 
Петрова, Любов 108 
Петрова, Милена 65 
Петрова, Михаела 224 
Петрова, София 282 
Петровски, Филип 35 
Петровски, Филип Тихомиров 35 
Петрунова, Марушка 125 
Пехливанов, Илия 205 220 
Пийкок, Шари 225 
Плевнелиев, Росен 44 
Подвързачов, Димитър 201 
Подвързачов, Димитър Димитров 201 
Попйорданов, Иван 44 
Попйорданов, Петър 44 
Попйорданов, Чочо 44 
Попов, Дан 72 
Попов, Линда Кавелин 72 
Попов, Петър Софрониев 217 
Попов, Филип 224 
Попова, Албена 227 
Попова, Деница 170 
Попова, Мира 52 
Поскит, Джартан 305 
Пощарова, Елка Няголова 203 
Проданов, Васил 15 
Проданов, Васил Костадинов 15 
Проданова, Станка Христова 15 
Продева, Елена 136 
Пройков, Венелин 165 
Прокопов, Иля Симеонов 1 
Прошкова, Дениса 314 
Пчелински, Цвети Петров 95 
Първанов, Георги Седефчов 44 
Пътев, Пламен Георгиев 50 
Равенски, Васил 335 
Раданова, Нели 172 279 
Раданова-Кушева, Нели Николова 279 
Радев, Даниел 335 
Раденков, Иван 296 
Радинска, Елена 197 
Радкова, Мария 246 
Радойнов, Атанас 227 
Радойнов, Атанас Янев 227 
Райков, Димо 214 
Райков, Димо Петков 214 
Райкова, Деница 166 168 
Райкова, Диана 292 
Райт, Лорънс 34 
Райчев, Димитър 41 
Райчев, Димитър Янков 41 
Райчевски, Стоян 39 
Райчевски, Стоян Чилов 39 
Распе, Р. Е. 271 
Распе, Рудолф Ерих 271 
Рафи, Елика Рафаилова 160 
Рахнев, Петър 243 
Рашидов, Вежди 44 
Рашкова, Даниела Захариева 285 
Ризов, Илиян 71 
Ризов, Илиян Стефанов 71 
Рийв, филип 305 
Риндова, Бистра 319 334 
Риндова, Бистра Филипова 319 334 
Робъртс, Кат 315 
Розова, Надежда 180 
Роне, Юлия 29 
Росич, Джоко 44 
Роство-Суски, Пьотр 100 
Руе, Жил 56 
Руис Сафон, Карлос 173 
Румелт, Джудит 275 
Руменова, Елиана 335 
Русев, Светлин 44 
Рускова, Стела 18 
Салгари, Емилио 251 252 
Самуилова, Ивинела 192 
Самуилова, Ивинела Вескова 192 
Сантини, Габриела 262 
Санчес, Мамен 192 
Сарандев, Иван 127 
Сарандев, Иван Атанасов 127 
Секулова, Таня 13 
Семкова-Вулова, Боряна 143 
Сент Екзюпери, Антоан дьо 297 
Силарс-Пауел, Теса 315 
Симеонов, Иван 16 
Симеонов, Иван Василев 16 
Сираков, Никола 138 
Славов, Недялко 216 
Славов, Недялко Славов 216 
Славянова, Здравка 145 
Смилова, Ружа Василева 29 
Смит, Адам 54 
Смит, Дженифър 98 
Смит, Кристофър 98 
Софрониев, Петър 217 
Спасов, Орлин 29 
Спасов, Орлин Мирчев 29 
Спасова, Маргарита 193 
Спасова, Маргарита Емилова 160 193 
Спасова, Правда Добринова 15 
Спиридонова, Юлия 298 
Спиридонова, Юлия Симеонова 298 
Ставру, Стоян 64 
Стайков, Антон 224 
Стайков, Златко 199 200 
Стайкова, Женя Живкова 272 
Станева, Христина 119 
Станева, Христина Иванова 119 
Станимиров, Петър 169 289 
Станимиров, Петър Георгиев 169 289 
Стефанов, Ангел Стефанов 15 
Стефанов, Мирослав Б. 245 
Стефанова, Десислава 124 
Стефанова, Лиляна 44 
Стефанова, Марина 55 
Стефанова, Марина Димитрова 55 
Стефанова, Пенка 158 
Стийл, Даниел 137 139 140 141 143 
Стоева, Анна 259 260 261 
Стоилов, Борис 271 280 
Стоилов, Борис Николов 264 265 270 271 280 281 
Стоичков, Христо 44 
Стойков], Николай 314 
Стойчев, Стамен 152 
Стойчев, Стамен Димов 152 
Стойчева, Гергана Нушева 104 
Стойчева-Нуша, Гергана 104 
Стокет, Катрин 157 
Стокър, Шанън 174 
Стоянов, Иван Г. 61 62 
Стоянов, Иван Георгиев 61 62 
Стоянов, Петър 44 
Стоянов, Стоян 207 
Стоянов, Стоян Иванов 207 
Стоянова, Соня 9 
Стъпова, Иванка Георгиева 15 
Сугарев, Йоан 316 
Табаков, Мартин Матеев 15 
Табакова, Елза 111 112 
Тажиян, Джейк 290 
Тажиян, Дженет 290 
Танева, Евгения 218 
Танева, Евгения Павлова 218 
Танева-Гарабедян, Таня 159 
Танкова, Румяна 74 
Танкова, Румяна Димитрова 74 
Ташева, Велина 335 
Темелков, Калин Петров 242 
Тенчева, Ирина 224 
Теофанов, Цветан 225 
Терзиева, Валентина 7 129 
Терзийски, Калин 224 
Тихинова-Йованович, Ася 288 
Тодоров, Зоран 35 
Тодорова, Катя Чиприянова 82 
Тодорова, Красимира 135 
Тодорова, Мариана 238 
Толе, Екхарт 19 
Толева, Десислава 65 
Томов, Божидар 224 
Томс, Жюстин 55 
Тонев, Емил 236 
Тонев, Емил Антонов 236 
Тончев, Петър 220 
Топалов, Ставри 322 
Топалов, Ставри Атанасов 322 
Тотева, Жана 182 
Тошев, Георги 110 
Трайков, Борислав В. 91 
Трайков, Борислав Василев 91 
Турлакова, Таня 33 78 
Турлакова, Таня Петкова 33 78 
Турлакова-Димитрова, Таня Петкова 33 78 
Тъпкова-Заимова, Василка 325 
Уайът, Дейвид 166 
Убенов, Цветан 118 
Удиуиз, Катлийн 138 
Уеб, Холи 291 
Уейд, Пол 118 
Уейн, Ейдриън 254 
Уилсън], Колин 14 
Уркико, Розмари 195 
Файфър, Барбара 316 
Фалада, Ханс 162 
Филипов, Костадин 224 
Фиюзи, Рей 225 
Фиюзи, Шараре 225 
Фламбурари, Весела 299 
Фламбурари, Весела Николова 299 
Флоран, Лора 193 
Фогел, Мая фон 292 
Фомбел, Тимоте дьо 199 200 
Форман, Майкъл 286 
Фраерман, В. 250 
Франгова, Таня 14 
Францобел 194 
Фудел, Сергей 25 
Фудел, Сергей Йосифович 25 
Фуладванд, Алин 225 
Хаджиева, Мария 25 
Халоуел, Едуард 22 
Хапсали, Катерина 237 
Хартас, Лио 276 
Хартман, Рейчъл 175 
Хемингуей, Джон 176 
Хемингуей, Ърнест 134 
Хил, Мелиса 177 
Хлебников, Олег 249 
Хойт, Никол 124 
Христов, Димитър 155 
Христов, Тодор 29 
Христова, Елена Алекова 212 
Христова, Мая 314 
Христова, Светла 173 
Христова, Станка 15 
Цакова, Ирина 96 
Цакова, Ирина Стефанова 96 
Цанев, Стефан 44 
Цанева, Милена Георгиева 212 
Цанева, Светла 1 
Цанков, Кирил 120 
Цанкова, Цветанка 308 309 313 
Цацов, Димитър 15 
Цветков, Пламен 94 
Цветков, Христо 335 
Ценов, Атанас 306 310 312 313 
Ценова, Иванка 335 
Цонева, Боряна 198 
Цонева, Савина 9 
Цончев, Дончо 44 
Цочева, Мария 140 
Чбоски, Стивън 163 
Чернева, Юлия 305 
Чернева, Юлия Недкова 305 
Чернокожев, Вихрен 201 
Чернокожев, Вихрен Илиев 201 
Чернокожева, Росица 201 
Чернокожева, Росица Пенчева 201 
Черняев, Димитър Христов 155 
Чешмеджиева, Маргарита Николова 66 
Чиприянова, Катя 82 
Шабански, Тодор 31 
Шанкар, Рави 26 
Шанкар, Шри Шри Рави 26 
Шарма, Раджендра 83 
Шесекс, Жак 146 
Шипчанов, Милен 52 56 
Шитаж, Анджей 101 102 
Шопов, Николай 35 
Шопова, Маргарита 82 
Шопова, Маргарита Стефанова 82 
Шоулс, Лин 152 
Шуманова, Йорданка 247 328 
Шумахер, Ханс 33 
Шумелов, Владимир 227 
Шумналиев, Димитър 224 
Щулцова, Рената 178 
Ю, Анна 196 
Юнасон, Юнас 197 
Юруков, Боян 29 
Юрукова, Йорданка 1 
Юрукова, Йорданка Николова 1 
Ялом, Ървин 179 
Янакиева, Елена 3 
Яначкова, Росица 3 
Янев, Владимир 264 265 
Янев, Владимир Атанасов 264 265 
Янкова, Антоанета 141 
Янчев, Веселин 68 
Янчев, Веселин Костов 68 
Янчева, Мария Минчева 126 
Abadziev, Aleksandar Marinov 116 
Abagiev, Alexander 116 
Alexandrov, Ivan 6 
Demireva, Diana 6 
Ivanova, Kalina 6 
Ivanova, Kalina Jordanova 6 
Ivanova, Zana 116 
Ivanova, Zhana 116 
Kalaushin, Boris 303 
Kamburov, Valco D. 239 
Kamburov, Vylcho D. 239 
King, M. C. 261 
Nosov, Nikolai 303 
Patak, Milanka Milanova 321 
Pathak, Milanka 321 
Santini, Gabriella 262 
Wettlin, Margaret 303 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авангардни безделници 219 
Автобиографична книга на Меркуцио Полински 295 
Автотранспортна техника 91 
Агнес Сесилия - една тайнствена история 278 
Агресията на уличния език 120 
Аз преди теб 189 
Аз, Зара 194 
Ал Каида и пътят към 11 септември 34 
Алергии 83 
Алжирските пантери 251 
Алиса в огледалния свят 294 
Алиса в Страната на чудесата 293 
Алтернативи по пътя към грамотността 74 
Ангел Ников 129 
Бандата на кукумявките 279 
Белия зъб 270 
Библиотеки, четене, комуникации 8 
Битката на вокалите 257 
Боби Блажения и Другия американец 228 
Богатството на народите 54 
Братството на розата и кръста 14 
Бъди ми приятел 298 
България преди, днес и утре 5 
Българска литература 127 
Българската народност ХІХ - ХХІ век 30 
Ванго 199 200 
Версия Пеликан 144 
Видях го със сърцето си 128 
Волфганг Амадеус Моцарт 101 
Всеки умира сам 162 
Въведение в туризма 51 
Вярата на Джордж У. Буш 47 
Габровски периодичен печат 1872-2014 9 
Габровски път от/до Европа 220 
География на Съединените щати за ежедневна употреба 316 
Гимнастика монахов Тибета 85 
Голяма детска енциклопедия 306 307 308 309 310 311 312 313 
Голяма книга на приказките 266 
Гора зашуми, вятър повее... 203 
Горчив триумф 158 
Горчива орис 143 
Гражданските протести - 2013 г. 40 
Грегор и шифърът на ноктите 168 
Гръцки автори, преведени на български език 1878-2006 3 
Гръцко кафе 237 
Да пазиш тайни 259 
Да пропуснеш Коледа 145 
Даниел Стийл 124 
Данъчно право 62 
Дар 140 
Двете кралства 273 
Двете лица 260 
Детството и семенцата на щастието 22 
Децата на капитан Грант 255 
Децата, родителите, играта 20 
Джон Бон Джоуви 108 
Димитровград 335 
Дневният живот на нощните пеперуди 231 
Доброжелателните 153 
Добруджанският чародей Захари Медникаров 105 
Доктор Проктор и ваната на времето 302 
Древните египтяни 304 
Другата любов 244 
Другото измерение 256 
Дръзката 267 
Дългото пътуване към селото 32 
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване 67 
Дъщерята 215 
Дядо на въртележката 269 
Езерно небе 238 
Ема на седмото небе 292 
Енциклопедия на акордите за китара 104 
Епохата на Кемал Ататюрк и трагедията на България 324 
Етническото прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия 39 
Железният изпит 275 
Животът ми като таен агент 290 
За кожата на едно ченге 70 
За Лондон 182 
За нас 35 
Завещание 248 331 
Загадката на боговете 165 
Загадъчният Лулчев 17 
Заключени улици 209 
Звездата на колежа 268 
Зряла възраст 229 
Ивайло Балабанов 125 
Иван Данов (1880-1947) 11 
Избрани произведения 135 201 
Избрани трудове 317 332 
Избрано 204 326 
Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи 95 
Извън сянката на Вазов 206 
Извънземни мисли за земното 12 
Изкуството да рисуваш 111 
Изкуството да рисуваш човешка фигура 112 
Изпитание за невинните 185 
Източна Европа през ХХ век 320 
Изходът 151 
Икономика на публичния сектор 48 
Илийчо и Август 277 
Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство 321 
Институцията омбудсман 66 
Интегративна онкология 87 
Истината или се осмеляваш 261 
Истории от кухнята 224 
Йога сутрите на Патанджали 26 
Йозеф Хайдн 102 
Йохан Себастиан Бах 100 
К. Г. Юнг [и] Сабина Шпилрайн 21 
Казанската звезда 301 
Камерата 142 
Като пепел във вихъра 138 
Китайска система за лечение чрез хранене 84 
Клуб "Първа съпруга" 160 
Книга за джунглата 281 
Князь Иван Михайлович Долгоруков - благородный артист, режиссер, драматург 130 
Кой е този Йоко? 283 
Колекция Арес 1 
Компендиум по антропософска лечебна педагогика 75 
Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител 23 
Конституцията от 1991 г. и незавършената революция 59 
Конфликтознание 28 
Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса 55 
Крадец в гората 272 
Красавицата и звярът 170 
Краят е вечен 218 
Кризата изисква системна промяна 50 
Кръстовище от изгреви без залез 243 
Къде растат парите 314 
Към бъдещето, към бъдещето 208 
Късчета душа 239 
Лудвиг ван Бетовен 99 
Любовта трае три години 164 
Магическият ръкопис 154 
Майките 222 
Малката Голяма Божана и дяволчето Тук 274 
Малки спомени за големия Парцалев 109 
Малкият принц 297 
Математика за икономисти 82 
Местните имена в Тополовградско (Сакарски регион) 122 
Метафора и мит в поетичния свят на Николай Дойнов 131 
Метрополитен 233 
Мечтите на Метеора 234 330 
Мина, магиите и бялата стъкленица 299 
Миризливо пътуване из космоса 284 
Мисли и афоризми 207 
Мистерията на битието 16 
Младият Шерлок Холмс 171 
Модели за обучение по превенция на наркоманиите 71 
Модерната социалдемокрация 33 
Мое слово 247 328 
Момент на лудост 159 
Момичетата 2 191 
Морското чудовище 276 
Нахчъванска автономна република 27 
Невинният 187 
Неграмотното момиче, което можеше да смята 197 
Нежната измамница 136 
Непокорните диви 79 
Неприятелят в беда 262 
Николай Христозов 126 
Нова земя 19 
Новачката 263 
Нови медии - нови мобилизации 29 
Ножница на страданието 227 
Нощта на десети 230 
Нулев брой 184 
Образователни въпросителни пред българското село 73 
Омбре 236 
Оранжевото е новото черно 186 
Осиновя(р)ването 60 
Основни въпроси на екологичното право 58 
Остров на сушата 155 
От първите стъпки до днес 6 
От Рождество до Възкресение 24 
От Сашовата ми камбанария 240 
Отровни думи 198 
Очи към света 7 
Очите на Шари 225 
Пазарджишки родови хроники 319 334 
Парижката книжарница 181 
Петър Ненков (1868-1917) 10 
Писането на европроект е лесна работа 57 
Писмото за краля 167 
Питбул-Терие в атака 300 
Плетене с ластичета 315 
По невидимите магистрали 212 
По телеграфа 134 
Под покривите на Париж 188 
Подземието 161 
Поезия 146 
Поезия в действие 258 
Полет на какавида 245 
Политиката за енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХІ век 53 
Полиция 190 
Портрет на поета като млад 216 
Постмодерната музикална композиция 106 
Право и интернет 96 
Пред стените на Църквата ; До моите деца и приятели 25 
Предимствата да бъдеш аутсайдер 163 
През моите очи 202 
Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на древна Тракия през първото хилядолетие пр. н. е. Лятите монети-стрели на Аполония Понтика (VІІ-V в. пр. н. е.) 322 
Притча за пшениченото зърно 210 
Проблемът [на] Спиноза 179 
Прогностична хомеопатия 88 89 90 
Проектиране на екипировка за листово щамповане 93 
Проектът Хадес 152 
Пропуканата България 46 
Професионализъм и традиции 2 
Публичноправни проблеми на трудовото право 64 
Пълно объркване 217 
Пътешествията на барон Мюнхаузен 271 
Пътуване до Стоунхендж 253 
Равнопоставеност на половете в политиката. Българският опит 78 
Радилово в жертвената клада на Балканските войни 1912-1913 г. 69 333 
Радост и болка 139 
Размисли 223 327 
Рани от власт 44 
Регистърът 174 
Рейнско злато 289 
Реката на смъртта или разказ за генезиса на една омраза 214 
Референция и рефериране в света на езика 123 
Речник по българска стилистика 119 
Рисуване и скициране 113 
РоманОлогия ли? 132 
Ръководство за лабораторни упражнения по електрозадвижване и електрообзавеждане 92 
Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоражения 97 
Ръководство за решаване на задачи по теория на вероятностите 81 
С вкус на прясна лимонада 192 
САЩ и Европа 38 
Сборник доклади [от] научна конференция с международно участие География и регионалистика в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, 30-31 октомври 2014 г., гр. Пазарджик 318 
Светлината, която не виждаме 183 
Световен ред 45 
Световната конспирация 4 
Световната литература 264 265 
Светът на Рамона 282 
Северозападен романь 226 
Селата в България 336 
Семеен албум 141 
Семейно ръководство за добродетели 72 
Септемврийски светлини 173 
Серафина 175 
Сила и живот 18 
Силвър 287 
Слугинята 157 
Службите за охрана в България от княза до президента 1879-2013 68 
Случайности по мярка 196 
Смъртта на дякона 148 
Снайперист на Райха 43 
Снежното мече 291 
Сонора 254 
Спасяването на болните кученца 285 
Списъкът с гости 177 
Споразумението 156 
Страници от духовното ни съвремие 232 329 
Странно племе 176 
Супер! 286 
Схеми и определения по осигурително право 65 
Съдбовен калейдоскоп 137 
Сърдечно-съдови заболявания 86 
Тази, която... 246 
Тайната доктрина 13 
Тайната на рицаря Капулети 211 
Тайните на Лили Иванова 103 
Тайните операции, които промениха света 42 
Теория на правото 63 
Ти от кои хора си 205 
То 149 150 
Това се случи пред очите ми 36 37 
Трактат по електричество, магнетизъм и гравитация 80 
Тренировките на затворника 118 
Три романа с Шерлок Холмс 169 
Тримата велики български баси 107 
Тронът на фараона 252 
Туризъм и културно наследство 52 
Универсални мобилни телекомуникационни системи 94 
Унки и великаните 296 
Управление на мрежи 56 
Фантазматофилия 242 
Фантома X 305 
Финансово право 61 
Фонетични процеси в живата реч на турския език 121 
Храбрите приключения на Бин и Бен 280 
Хроника на един президентски мандат 41 
Цитати от любими книги 195 
Ченге за продан 213 
Червената къща 172 
Чиракът на прогонващия духове 166 
Чук и Гек ; Р. В. С. 250 
Шантави истории, или грешката е неизбежна 235 
Шепа пепел от Александрийската ми библиотека 241 
Шест десетилетия академична философия 15 
Шест разходки в горите на измислицата 133 
Шифърът на крал Карл 178 
Шифърът на кръста 221 
Шоколадово докосване 193 
Шпионинът на краля 147 
Ябълково вълшебство 180 
Ячо Хлебаров (1887-1951) 76 
"Българи родом..." 325 
"Гъвкави форми на работа" и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа 49 
"Силата на атаката" 117 
[АББА] ABBA 110 
[Алтер] Alter ego 249 
[Илюстратор] Illustrator CS5 for dummies 98 
[Когито] Cogito ergo sum 77 
[Седем] 7 хайдути и 1 магаре 288 
[Сто] 100 години арменски геноцид 323 
[Сто] 100 начина медиите да работят за нас 31 
[Фодар] Phodar Biennial'13 114 115 
Dunno`s Adventures 3 303 
Elena Nikolai 116 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили - теория, проектиране, конструиране - учебници за средни специални училища 91 
Агресия - в езика - конференции 120 
Алергия и алергични болести - при децата - наръчници и ръководства 83 
Алергия и алергични болести - у децата 83 
Армения, турска - жестокости 323 
Археологически паметници - България - музейни сбирки - каталози 1 
Балабанов, Ивайло Димитров - библиографии 125 
Бах, Йохан Себастиан, 1685-1750 100 
Бачковски манастир - история - извори 23 
Безжични технологии 94 
Бетховен, Лудвиг ван, 1770-1827 99 
Богданова, Ирина Симеонова 205 
Богослужение - популярна литература 24 
Бойни изкуства, източни - ръководства 117 
БСП - стратегия и политика 33 
Буш, Джордж Уокър - мироглед 47 
Българи - национална идентичност 30 
България - вътрешна политика 40 
България - история 325 
България - история - средни векове - извори 325 
България - конституция - история - 1991 59 
България - литературознание 125 126 
България - музика 103 107 
България - обществено управление 66 
България - организации - археология 1 
България - политически партии и движения 33 
България - религия 23 24 
България - стопанство 50 
България - философия - организации 15 
Българска академия на науките - история 15 
Български език - стилистика - речници 119 
Вероятности, теория - задачи - учебници за ВУЗ 81 
Виртуална реалност - социологични проблеми 29 
Газопроводи, руски 53 
Геноцид - Източна Тракия - 1903-1923 39 
Геноцид - Турция - история 323 
Географски имена - Тополовградски край 122 
Географски имена - Тополовградски край - речници 122 
Глобални проблеми на човечеството 4 
Гражданско неподчинение - България 40 
Гражданско образование - ученици - методика на преподаването 71 
Гражданско общество - България 40 
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- - юбилеи и чествания - сборници 77 
Детска и педагогическа психология 20 
Детски игри 253 
Династии, български - история - извори 325 
Дойнов, Николай Георгиев, 1963- - творчество - история и критика 131 
Древен Египет - история 304 
Древна Тракия - старини 322 
Дъновизъм 18 
Държавна сигурност - България - история 67 
Европа - история 320 
Европа - обществено управление 66 
Европейски съюз - стопанска политика 53 
Египет - история - детска и юношеска литература 304 
Езикознание 123 
Електродинамика 80 
Електрозадвижване - учебници за ВУЗ 92 
Електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници за ВУЗ 92 
Елементарни частици 80 
Енергетика - Европа 53 
Естрадни певци, български - биографии 103 
Жени - участие в обществено-политическия живот - България - сборници 78 
Жени, прочути - популярна литература 79 
Журналисти, български - учреждения и организации - конференции 2 
Журналистика - България - история - конференции 2 
Иванов, Димитър Христов 1 
Иванова, Лили - биографии 103 
Извънземни цивилизации 4 
Източна Европа - история - нова 320 
Източна Европа - труд 49 
Източноправославна църква - България - популярна литература 24 
Икономически науки - учебници за ВУЗ 48 
Иновации 321 
Информационни и комуникационни технологии - социологични проблеми 29 
Ислям - влияние върху обществетия живот 34 
Квантова теория 80 
Китай - обща терапия - хигиена - домакинство 84 
Китара - наръчници и ръководства 104 
Книга, гръцка - България - библиографии 3 
Компютърна графика - наръчници и ръководства 98 
Конфликт - социологични проблеми - сборници 28 
Културно-историческо наследство - учреждения и организации 321 
Кърджалийски край - езикознание 121 
Лечебно хранене - Китай - наръчници и ръководства 84 
Литература - история и критика 133 
Личност - психология - популярна литература 19 
Македония - вътрешна политика 35 
Македония - вътрешна политика - спомени 35 
Макроикономика - учебници за ВУЗ 48 
Малцинства, български - Източна Тракия - история - 1903-1923 39 
Малцинства, български - история 30 
Математика - тестове - учебници за ВУЗ 82 
Материя - строеж 80 
Микроикономика - учебници за ВУЗ 48 
Монети, тракийски - Созопол 322 
Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756-1791 101 
Музеи - София - каталози 1 
Наркомания - образование и просвета 71 
Наркотични средства - образование и просвета 71 
Народна библиотека "П. Р. Славейков" (Велико Търново) - история 6 
Научни и културни институти - управление и организация 321 
Национална сигурност - България - история 68 
Николай, Елена, 1905-1993 116 
Обществено мнение - социологични проблеми 29 
Ограмотяване 74 
Омбудсман - България 66 
Омбудсман - Европа 66 
Онтология 16 
Оперни артисти, български 107 
Осиновяване 60 
Отслабване [тегло] - наръчници и ръководства 84 
Охрана и сигурност - България - история 68 
Пазар на труда - Източна Европа 49 
Писане 74 
Писатели, американски 124 
Писатели, български - библиографии 126 
Поети, български - библиографии 125 
Политическа икономия, буржоазна 54 
Постмодернизъм - в музиката 106 
Поща - България - история 95 
Празници, религиозни - популярна литература 24 
Президенти, северноамерикански - мироглед 47 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 36 37 
Приложни програми - наръчници и ръководства 98 
Разузнаване - България - история 67 
Разузнаване - САЩ 34 
Рисуване - наръчници и ръководства 111 113 
Розенкройцери 14 
Русия и Европейския съюз 53 
САЩ - външна политика 34 
САЩ - литературознание 124 
САЩ - политика 4 47 
САЩ и Европа - външна политика 38 
Световно стопанство 4 
Села - България - образование и просвета 73 
Села - България - социология - конференции 32 
Семейно възпитание 20 
Социалдемократически партии - стратегия и политика 33 
Социална психология - сборници 28 
Социолингвистика - конференции 120 
Стопански кризи 50 
Стопански кризи - България 50 
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- - дейност 36 37 41 
Тайни общества - влияние върху обществения живот 4 
Текстология - отделни литератури 133 
Телекомуникации 94 
Телекомуникации - България - история 95 
Теософия 13 14 
Тероризъм 34 
Тополовградски край - езикознание 122 
Транспортни машини - теория, проектиране, конструиране - учебници за средни специални училища 91 
Трудови договори - Източна Европа 49 
Туризъм - управление и организация - учебници за ВУЗ 51 
Турски език - диалекти - Кърджалийски край 121 
Турски език - фонетика 121 
Управление и организация - психологични проблеми - сборници 28 
Философия - научноизследователски институти - история 15 
Философия, българска - история 15 
Фотография, художествена - изложби - каталози 114 115 
Фундаментализъм 34 
Хайдн, Йозеф, 1732-1809 102 
Хомеопатия 88 89 90 
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 84 
Християнска етика 47 
Християнство - популярна литература 24 
Христозов, Николай Димитров - библиографии 126 
Четене 74 
Щампи и щанци 93 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска литература 194 
австрийски пиеси 194 
автобиографични разкази 213 
автомобили 91 
автотранспортна техника 91 
агресия 120 
адаптации 289 
Ал-Каида 34 
алтернативна медицина 86 87 
американска литература 134 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 149 150 151 152 154 156 157 158 160 161 163 168 170 174 175 176 179 180 183 186 188 193 
американска литература за деца 256 257 258 259 260 261 263 267 268 270 275 276 282 290 
американски есета 134 
американски певци 108 
американски писатели 124 
американски президенти 47 
американски романи 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 149 150 151 152 154 156 157 158 160 161 163 168 170 174 175 176 179 180 183 186 188 193 
американски романи за деца 256 257 258 259 260 261 263 267 268 270 275 276 282 290 
американско-европейски отношения 38 
английска литература 135 147 159 166 169 177 182 185 187 189 
английска литература за деца 171 253 281 284 285 286 287 291 293 294 301 
английски разкази 135 182 
английски разкази за деца 253 294 
английски романи 147 159 166 169 177 185 187 189 
английски романи за деца 171 281 284 285 286 287 291 301 
антропософия 75 
Аполония Понтика 322 
археологични музеи 1 
архиви 67 
атентати 34 
афоризми 201 202 207 234 330 
балансирано хранене 84 
Балкански войни 69 333 
басни 201 
Бачковски манастир 23 
безжични комуникации 95 
бележити личности 5 
библиографии 3 7 9 129 
библиотекознание 8 
биобиблиографии 10 11 125 126 
биографии 21 105 124 128 130 
битие 16 
бойни изкуства 117 
българи 30 
българска вътрешна политика 5 40 
българска драматургия 206 
българска журналистика 2 
българска икономика 50 
българска култура 5 
българска литература 127 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 326 327 328 329 330 331 
българска литература за деца 254 269 272 273 274 277 280 289 295 296 298 299 
българска поезия 203 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 328 331 
българска поезия за деца 272 
българска поща 95 
Българска православна църква 24 
българска проза 223 327 
Българска социалистическа партия (БСП) 33 
българска философска наука 15 
българска хумористична проза 234 330 
български актьори 109 
български библиографи 11 
български библиотекари 10 11 
български библиотеки 6 
български библиотековеди 10 11 76 
български географи 318 
български диригенти 105 
български език 120 122 123 
български есета 206 
български интелектуалци 44 
български малцинства 30 
български оперни певици 116 
български периодичен печат 9 
български писатели 126 127 128 131 132 
български повести 228 
български повести за деца 254 
български поети 125 129 
български политици 44 
български президенти 36 37 41 
български приказки 269 274 277 295 298 
български пътеписи 206 
български разкази 206 208 209 219 224 228 233 235 
български разкази за деца 273 
български романи 211 214 215 216 218 221 222 226 229 230 231 236 237 
български романи за деца 280 296 299 
български хорове 105 
българското село 32 73 
видове 52 
водоснабдяване и канализалия 97 
връзки с обществеността 55 
Втора световна война 43 
вътрешна политика 35 46 
габровски периодични издания 9 
газопроводи 53 
геноцид 39 323 
география на България 317 318 332 
география на САЩ 316 
гравитационни канализационни мрежи 97 
Градска библиотека "Пеньо Пенев" - Димитровград 7 
градски библиотеки 7 
граждански движения 29 
граждански мобилизации 29 
гражданско общество 40 
гръцки писатели 3 
данъчно право 62 
датска литература за деца 266 
детективски романи 161 169 
детективски романи за деца 171 279 
детска психология 20 
детски алергии 83 
деца 20 
Джон Бон Джоуви 108 
диверсификация 53 
Димитровград 335 
димитровградски поети 129 
династия на Комитопулите 325 
дневници 225 
добри практики 52 
добродетели 72 
документи 67 
Древна Тракия 322 
дъновизъм 18 
дъновисти 17 
държавен сектор 48 
Държавна сигурност 67 
европейска икономика 56 
езикознание 123 
езотерика 17 
езотерични школи 13 14 
екологично право 58 
електрозадвижване 92 
електрообзавеждане 91 
електроснабдяване 92 
елементарни частици 80 
емигранти 39 
енергийна политика 53 
енергийна сигурност 53 
есета 202 210 
естрадни певици 103 
жени 78 79 
жените в България 78 
жените в политиката 78 
журналистически сдружения 2 
задачи 81 
игри 20 
избрани съчинения 204 326 
избрани трудове 317 332 
извънземно битие на човека 12 
изложби 114 115 
изследвания 80 106 121 320 
Източна Европа 320 
източни бойни изкуства 117 
източноевропейски страни 49 
икономика 48 
икономическа политика 56 
икономически морал 55 
икономически теории 54 
икономически учения 54 
икономическо развитие 56 
индивидуална психология 19 
индуизъм 26 
иновации 321 
Институт за философски изследвания 15 
институти 321 
интерактивно обучение 71 
интервюта 44 206 
интернет 96 
ислямски тероризъм 34 
испанска литература 173 192 198 
испански романи 173 192 198 
исторически извори 23 325 
исторически романи 211 
историческо наследство 321 
история 2 6 7 15 42 320 
история на Египет 304 
италианска литература 172 184 
италианска литература за деца 251 252 262 279 
италиански романи 172 184 
италиански романи за деца 251 252 262 279 
йога 26 
каталози 1 114 115 
китайска народна медицина 84 
китара 104 
книги 195 
комуникации 8 
кондики 23 
конституции на България 59 
конструкция 91 
контраразузнаване 42 
конференции 2 32 120 
конфликтологична практика 28 
конфликтологична теория 28 
конфликтологично образование 28 
конфликтология 28 
корпорации 55 
космология 12 
космосоциология 12 
краеведи 11 
кратка проза 223 227 327 
културен туризъм 52 
културно наследство 321 
Кърджалийски край 121 
лабораторни упражнения 92 
летописи 7 
лечебна педагогика 75 
лечебно хранене 84 
литература за деца 314 
литературна критика 131 133 212 
македонска литература 148 155 
македонска поезия 155 
македонски романи 148 
малцинства 39 
малък и среден бизнес 55 
масови протести 40 
математика 82 
материали от конференции 318 
матрици 93 
машинна графика 98 
международна политика 38 
международни отношения 45 
Международно биенале Фодар 114 115 
мемоари 5 
метафизика 225 
методи за ограмотяване 74 
методически ръководства 71 
мисли 207 
монети 322 
монети-стрели 322 
монографии 40 
мрежов капитализъм 56 
музика 106 
музиканти 108 
наркомании 71 
Народна библиотека "Петко Рачев Славейков" - Велико Търново 6 
наръчници 104 
научно-техническо разузнаване 67 
Нахчъванска (Нахичеванска) автономна република 27 
национална сигурност 68 
немска литература 162 181 
немска литература за деца 271 283 292 
немски повести за деца 271 
немски романи 162 181 
немски романи за деца 283 292 
нидерландска (холандска) литература 167 
нидерландски (холандски) романи 167 
норвежка литература 190 
норвежка литература за деца 300 302 
норвежки романи 190 
норвежки романи за деца 300 302 
нравствено възпитание 72 
образование 73 
общество 12 
окултни учения 18 
омбудсман 66 
онкологични заболявания 87 
оперни певци - български 107 
организация 321 
осигурително право 65 
осиновяване 60 
охрана 68 
очерци 210 232 329 
пазар на труда 49 
пазарджишки родове 319 334 
пари 314 
патология 86 
писане 74 
поансони 93 
полеви модели 80 
политическа география 317 318 332 
политически мобилизации 29 
поп групи 110 
пословици 202 
постмодернизъм 106 
право 96 
православието в Русия 25 
православно християнство 24 25 
превенция 71 
преводи на български език 3 
предметоподобни средства за размяна 322 
предприятия в мрежа 56 
предсказания 17 
президентски мандат 1997-2002 41 
преход от тоталитаризъм към демокрация 36 37 
приложни програми 98 
притчи 227 
проблеми 52 
проектиране 97 
профилактика 86 87 
психоанализа 21 
психоаналитици 21 
публицистика 5 
публичноправни проблеми 64 
Първо главно управление - ДС 67 
пътеписи 210 232 329 
равнопоставеност 78 
равноправие 78 
Радилово 69 333 
развитие 123 
разкази 201 
размисли 25 
разузнаване 42 
разузнавателни служби 67 
регионална икономика 318 
религия 47 
религия и наука 14 
Република Азербайджан 27 
Република Македония 35 
рецензии 232 329 
рисуване 111 112 113 
родови проучвания 319 334 
романизовани биографии 176 215 
руска литература 196 
руска литература за деца 250 303 
руски драматурзи 130 
руски повести 196 
руски повести за деца 250 
руски поети 130 
руски приказки 303 
ръководства 72 83 84 85 104 
ръководства за студенти 65 97 
Сакарски регион 122 
сатирични разкази 217 
сборници 195 232 329 
световна политика 45 
семейно възпитание 20 72 
сентенции 234 330 
сигурност 68 
системи за безопасност 91 
скициране 113 
снайперист 43 
Созопол 322 
социалдемократически партии 33 
социалдемокрация 33 
социалистически партии 33 
социални мрежи 29 
социални процеси 32 73 
социолингвистика 120 
специални части 43 
спомени 25 42 109 
справочници 316 
сравнителен анализ 66 
средновековна българска история 325 
сръбска литература за деца 288 
сръбски романи за деца 288 
статии 232 329 
стихове 202 
стихотворения 201 
стопански кризи 50 
стратегически енергийни проекти 53 
сунитски терористични организации 34 
сутри 26 
съдебна практика 64 
сърдечно-съдови болести 86 
таекуон-до 117 
текстове на песни 205 
телекомуникации 95 
тенденции 52 
теория 64 123 
теория на вероятностите 81 
теория на правото 63 
терапия 83 
териториално разположение 30 
тестове 82 
технико-икономическа оценка 97 
тибетски упражнения 85 
Тополовградски край 122 
топонимия 122 
трудови договори 49 
трудово право 64 
туризъм 51 
турски диалекти 121 
турски език 121 
уличен жаргон 120 
универсални мобилни телекомуникационни системи (UMTS) 94 
университетски преподаватели 77 
управление 321 
уравнения на Максуел 80 
устойчиво развитие 55 
участници 69 333 
учебници за ВУЗ 48 51 58 61 62 81 82 92 
учебници за икономисти 82 
учебници за средни специални училища 91 
фантастични разкази 208 
фантастични романи 151 154 156 165 166 168 174 
фентъзи 275 299 
философска педагогика 75 
философски мистицизъм 13 14 
финансова грамотност 314 
финансови кризи 50 
финансово право 61 
фонетика 121 
фотоалбуми 27 335 
френска литература 153 164 165 191 199 200 
френска литература за деца 255 297 
френски разкази 297 
френски романи 153 164 165 191 199 200 
френски романи за деца 255 
хайку 238 
характеристика 66 
хомеопатия 88 89 90 
хора с увреждания 75 
християнски празници 24 
християнски ценности 47 
хроника 6 
хронология 41 
художествена фотография 114 115 
хумор 220 
централноевропейски страни 49 
цитати 195 
Частен античен музей Арес 1 
четене 74 
чешка литература 178 
чешки романи 178 
численост 30 
читалище "Съгласие 1869" - гр. Плевен 10 11 76 
читалищни деятели 11 76 
човек 12 
човешко тяло 112 
шведска литература 197 
шведска литература за деца 278 
шведска попмузика 110 
шведски музикални изпълнители 110 
шведски романи 197 
шведски романи за деца 278 
швейцарска литература 146 
швейцарска поезия 146 
шпионаж 42 
щанци 93 
щанцоване 93 
юбилейни сборници 77 
ясновидци 17 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ататюрк, Мустафа Кемал 324 
Балабанов, Ивайло Димитров 125 
Батаклиев, Иван Атанасов 318 
Бах, Йохан Себастиан 100 
Бетховен, Лудвиг ван 99 
Бон Джоуви, Джон 108 
Буш, Джордж Уокър 47 
Гюзелев, Никола 107 
Гяуров, Николай Георгиев 107 
Данов, Иван 11 
Денчев, Стоян Георгиев 77 
Димитров, Божидар 70 
Дойнов, Николай Георгиев 131 
Долгоруков, Иван Михайлович 130 
Иванова, Лили 103 
Калас, Мария 79 
Кенеди, Джаки 79 
Лулчев, Любомир Христов 17 
Медникаров, Захари Добрев 105 
Моцарт, Волфганг Амадеус 101 
Ненков, Петър 10 
Ников, Ангел 129 
Николай, Елена 116 
Огойски, Петко Георгиев 128 
Парцалев, Георги Иванов 109 
Перон, Ева 79 
Симпсън, Уолис 79 
Стийл, Даниел 124 
Стоянов, Петър Стефанов 36 37 41 
Хайдн, Йозеф 102 
Хепбърн, Одри 79 
Хлебаров, Ячо 76 
Христов, Борис Кирилов 107 
Христозов, Николай Димитров 126 
Хътън, Барбара 79 
Шанел, Коко 79 
Шпилрайн, Сабина Николаевна 21 
Юнг, Карл Густав 21 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

САЩ 316