НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

ЗВ/00/Л76

Логинова, Елисавета Георгиева и др.

   Колелото на съдбата - 2 : Пътят на светлината / Екатерина Логинова, Владимир Зарев ; [Предг. Владимир Зарев] . - [София : АСИ-принт], 2002 . - 407 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Кор. загл. Пътят на светлината. Колелото на съдбата 2. - Съдържа и С няколко думи.../ Мария Ножарова. - Изд. на Дуло

   ISBN 954-90252-3-3 

  

Сист. No: 62852

- 2 -

22954, Ч1/0/К1622954; Ч1/0/К16

Калиграфско-художествени школи и писарски средища по българските земи  : Образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека : Изложба 12-16 май 2014 : Каталог /  Състав. Антоанета Лесенска ; Куратор Венета Ганева . - Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Парал. загл. на англ. ез.: Callygraphic and artistic schools and scriptorial centers in the Bulgarian lands. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9546-80-4 

  

Сист. No: 62691

- 3 -

С/02/Я54 

Янева, Златка и др.

   [Петдесет и пет] 55 години традиция и съвременност : [Библиография] /  Състав. Златка Янева, Величка Кирчева, Анелия Димитрова . - София : Светулка 44 Атеней, 2014 . - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кор. загл. 55 години Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" - Кърджали. - Състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библиотека Н. Й. Вапцаров - Кърджали. - Съдържа и Из Летописа на библиотеката

   ISBN 978-954-309-182-9 

  

Сист. No: 62684

- 4 -

ЗВ/00/Б60, К/6/Б60ЗВ/00/Б60; К/6/Б60

Бойчев, Яко

   Културни отблясъци / Яко Бойчев . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2015 . - 60 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Яко Бойчев Яков. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-697-103-6 

  

Сист. No: 62842

- 5 -

К/65/П62 

По следите на българската книга  : Описи, находки, библиология : Втори национален колоквиум, посветен на 160-годишнината от рождението на Лука Касъров (1854-1916) /  Състав. Антоанета Лесенска . - Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 2015 . - 332 с. : с ил., портр., факс., к. ; 24 см

   Съдържа и кратки биогр. данни за авт. - Библиогр. след отд. материали и под линия

   ISBN 978-954-9546-82-8 

  

Сист. No: 62690

Философия

- 6 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Аз човекът : Из словото на учителя Беинса Дуно /  Състав. Трендафилка Балдевска, Ангел Ст. Кермедчиев . - София : Г. Амбарева, 1994 . - 200 с. ; 20 см . -  (Библиотека Светлина в пътя ; Кн. 1)

   На предзагл. с. Из словото на учителя Петър Дънов. - Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Библиогр. с. 192-200

   ISBN 954-799-217-1 

  

Сист. No: 62710

- 7 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Защо се родих : Из словото на учителя Петър Дънов /  Състав. Трендафила Балдевска, Ангел Ст. Кермедчиев . - София : Г. Амбарева, 1994 . - 160 с. ; 20 см . -  (Библиотека Светлина в пътя ; Кн. 2)

   Библиогр. с. 152-160

   ISBN 954-799-258-9 

  

Сист. No: 62712

- 8 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Принципи и закони : Из словото на учителя Петър Дънов /  Състав. Трендафила Балдевска, Ангел Ст. Кермедчиев . - София : Г. Амбарева, 1994 . - 128 с. ; 20 см . -  (Библиотека Светлина в пътя ; Кн. 3)

   Библиогр. с. 120-128

   ISBN 954-799-305-4 

  

Сист. No: 62713

- 9 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   В зората на новия живот : Из словото на учителя Петър Дънов /  Състав. Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев . - София : Г. Амбарева, 1994 . - 212 с. ; 20 см . -  (Библиотека Светлина в пътя ; Кн. 4)

   Библиогр. с. 206-212

   ISBN 954-799-306-2212 

  

Сист. No: 62714

- 10 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Самоусъвършенстване : Из словото на учителя Петър Дънов /  Състав. Трендафила Балдевска, Ангел Ст. Кермедчиев . - София : Г. Амбарева, 1995 . - 240 с. ; 20 см . -  (Библиотека Светлина в пътя ; Кн. 10)

   Библиогр. с. 235-240

   ISBN 954-8809-02-8 

  

Сист. No: 62709

- 11 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Добродетели : Из словото на учителя Петър Дънов /  Състав. Трендафила Балдевска, Ангел Ст. Кермедчиев . - София : Г. Амбарева, 1995 . - 208 с. ; 20 см . -  (Библиотека Светлина в пътя ; Кн. 9)

   Библиогр. с. 202-208

   ISBN 954-8809-01-Х 

  

Сист. No: 62711

- 12 -

ЗВ/17/К44 

Карталов, Асен Асенов

   Мълчанието / Асен Карталов . - Пловдив : [Изд. авт.], 1997 . - 24 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 62687

Езотерична литература

- 13 -

ЗВ/14/Б47 

Блаво, Рушел и др.

   Тибетски загадки : Първа експедиция до Хималаите по следите на вълшебния камък / Рушел Блаво, Мишел Месинг ; Прев. Георги Рачев . - София : НСМ Медиа, 2011 . - 152 с. ; 20 см . -  (Авангардни идеи за човека и Вселената. Формулата на Бога и спиралата на знанието)

   Ориг. загл. Тайные откровения атлантов и лемурийцев (по материалам первой экспедиции Рушеля Блаво) / Рушель Блаво, Мишель Мессинг. - Серия: Авангардни идеи за човека и Вселената

   ISBN 978-954-9913-12-5 

  

Сист. No: 62851

Религия. Теология

- 14 -

ЗВ/23/28/Т50 

ТЕОФАН Затворник, св.

   Душеспасително поучение / Светител Теофан Затворник ; [Прев. от рус.] Н. Иванов . - Русе : Доростолска и Червенска митрополия, 1995 . - 64 с. ; 20 см

   Прев. от: Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения (писано в 1847 г.), изд. 4-ое Афонскаго Русскаго Пантелеймонова монастыря, Москва, 1899

  

Сист. No: 62704

- 15 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Законите на Космичния Морал / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2014 . - 368 с. ; 19 см . -  (Колекция Събрани пълни беседи ; Т. 12)

   Ориг. загл. Les lois de la morale cosmique / Omraam Mikhael Aivanhov - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-08-8 

  

Сист. No: 62701

- 16 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Откровенията на огъня и водата / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2014 . - 176 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 232)

   Ориг. загл. Les revelations du feu et de l'eau / Omraam Mikhael Aivanhov. - Загл. на кор. Откровения на Огъня и Водата. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-06-4 

  

Сист. No: 62702

- 17 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Хармония и здраве / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2014 . - 176 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 225)

   Ориг. загл. Harmonie et santе / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-07-1 

  

Сист. No: 62703

- 18 -

ЗВ/14/И21 

Иванов, Михаил

   Мъжкият и Женският Принцип - основа на Сътворението / Омраам Микаел Айванов . - [София] : Авир, 2015 . - 202 с. ; 19 см . -  (Колекция Извор ; 214)

   Ориг. загл. Le masculin et le feminin, fondement de la creation / Omraam Mikhael Aivanhov. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов

   ISBN 978-619-7025-09-5 

  

Сист. No: 62700

Обществени науки

Политика

- 19 -

ЗВ/323(100)/К92 

Крюгер, Хенрик

   Оръжието наркотик : Публицистика / Хенрик Крюгер ; Прев. от фр. Албена Николова . - София : Партиздат, 1986 . - 255 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 62612

- 20 -

ЗВ/323(497.2)/Е22 

Евтимов, Иван

   Командното общество - орисията на България / Иван Евтимов . - Пловдив : НБИВ, 1997 . - 24 с. : с табл. ; 22 см

   Пълното име на авт. Иван Евтимов Иванов

  

Сист. No: 62688

- 21 -

К/2/Й83 

Риндова, Бистра Филипова

   Земеделският лидер Дядо Георги Йорданов : 1878-1950 / Бистра Риндова . - 2. прераб. изд . - Пловдив : [Изд. авт.], 2014 (Пловдив : FastPrint Books) . - 240 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Пълното име на Георги Йорданов е Георги Йорданов Илчев. - Съдържа и За авторката ; Уточнения на Б. Риндова за книгата й "Непознатият Константин Муравиев", Пазарджик, 2008 г. - Библиогр. под линия

  

Сист. No: 62835

- 22 -

ЗВ/323(497.2)/С37 

Симеон ІІ, цар български

   Една необикновена съдба : Автобиография / Симеон ІІ ; Със сътрудничеството на Себастиян де Куртоа ; Прев. Валентина Бояджиева . - София : Ciela, 2014 . - 309 с., [8] л. ил., факс., портр. ; 23 см

   Ориг. загл. Un destin singulier / Simon de Bulgarie. - Името на прев. отбелязано в изд. каре ; Възприета форма на името на прев. е Валентина Гергинова Иванчева-Бояджиева. - Библиогр. с. 305-306

   ISBN 978-954-28-1587-7 

  

Сист. No: 62670

- 23 -

К/2/Д58 

Димитров, Борис Христов

   Последният Първи на Пазарджик : [Спомени] / Борис Димитров ; Ред. Стефка Венчева . - [Пловдив] : Булбранд медия, 2015 . - 256 с. : с портр., сн., факс. ; 20 см

   Кор. опис. - Името на ред. отбелязано в библиогр. каре

  

Сист. No: 62630

- 24 -

Ч1/32/М27 

Манолов, Георги Любенов

   Увод в политическия маркетинг / Георги Л. Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 552 с. : със табл., сх. ; 24 см

   Изд. на Колежа пo иконoмика и администрация - Пловдив. - Съдържа и Допълнителна литература ; Кратък речник. - Библиогр. под линия и след всеки раздел

   ISBN 978-619-202-021-7 

  

Сист. No: 62685

Икономика

- 25 -

ЗВ/338.4/В76 

Воденска, Мария Стаматова

   Основи на туризма / Мария Воденска . - София : Матком, [2007] . - 208 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 208

   ISBN 954-9930-43-2 

   ISBN 978-954-9930-43-6 

  

Сист. No: 62854

Право

- 26 -

ЗВ/343/З-73 

Златков, Димитър

   Войната ВИС - СИК / Димитър Златков . - София : Ню Медиа Груп, 2007 . - 371 с. : с ил. ; 20 см

   Кн. се разпространява с в. Уикенд. - Офс. изд.

   ISBN 978-954-340-048-5 

  

Сист. No: 62699

- 27 -

Ч1/34/Т64 

Тодорова, Лариса

   Защита правата на работодателя : От назначението до уволнението : Наръчник / Лариса Тодорова . - София : Резон България ЕООД, 2015 . - 287 с. ; 21 см + 1 CD

   Прил.: CD с формуляри и примерни образци

   ISBN 978-619-7236-02-6 

  

Сист. No: 62836

Педагогика

- 28 -

ЗВ/372.851/С23 

Сборник от задачи по алгебра  : [За] VII-Х кл. [на ЕСПУ] / Коста Коларов и др ; Под науч. ред. на Спас Манолов . - 2. изд . - София : Нар. просвета, 1985 . - 264 с. : с черт. ; 20 см

   Други авт. : М. Петкова, П. Петков, П. Арнаудов, Л. Арнаудова. - 1. изд. 1984. - 170 098 тир

  

Сист. No: 62705

- 29 -

ЗВ/372.887/Л69 

Литературни анализи  : В помощ на учениците от VIII клас / Иван Радев и др ; Отг. ред. Иван Радев . - [3.] изд . - В. Търново : Абагар, 1996 . - 128 с. ; 24 см

   Други авт. Г. Генов, М. Нинова, Н. Дончева-Панайотова, Д. Кенанов, Р. Мишева ; Пълното име на М. Нинова е Мариана Нинова Тодорова. - Библиогр. след отд. материали. - В кн. означено 4. изд.

   ISBN 954-427-140-6 

  

Сист. No: 62770

- 30 -

К/6/Б28 

Батаклиев, Владимир Петров

   Летопис на брациговското читалище : Ч. 1 - / Владимир Батаклиев . - Брацигово : Нар. ч-ще Васил Петлешков, 2004- . - 21 см

   

   Ч. 3. Културният живот в Брацигово : Летопис 1967-1990 : Справка 1991-2004 . - 2014 . - 597 с. : с цв. ил., портр., факс.

   Съдържа и Бележки към предишните части на летописа ; Послеслов към трите части на летописа. - Изд. на Граждански комитет Памет - Брацигово

   ISBN 978-954-8193-39-9 

  

Сист. No: 62847

- 31 -

Д/372/П25 

Паскалева, Здравка Крумова и др.

   Математика : Книга за ученика : V клас : Сборник от задачи и тестове / Здравка Паскалева, Мая Алашка . - София : Архимед-ПП, 2006 . - 276 с. : с черт., табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-779-066-7 

  

Сист. No: 62724

- 32 -

ЗВ/37.0/М35 

Марулевска, Красимира Теофилова

   Синергетиката в научното и образователното пространство / Красимира Теофилова Марулевска ; [Предг. Е. Н. Князева] . - Благоевград : [Ираник М], 2009 . - 181 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр.: с. 169-180

   ISBN 978-954-9382-56-3 

  

Сист. No: 62850

- 33 -

К/63/П91 

Просветното дело в Чепинския край от Възраждането до наши дни  : Сборник /  Състав. Радка Тотолакова, Емил Моллов . - Велинград, 2012 (Велинград : Бостон) . - 88 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

   Без сведение за изд.

  

Сист. No: 62683

- 34 -

ЗВ/371/Д46, К/63/Д46ЗВ/371/Д46; К/63/Д46

Децата и големият свят  : Сборник доклади [от] Областна конференция, посветена на 1 юни - Ден на детето, Пазарджик, 1-3 юни 2015 г. /  Състав. Марияна Гигова . - Пазарджик : Макрос, 2015 . - 400 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Съвместно изд. на РИО - Пазарджик и Община Пазарджик. - Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-561-366-1 

  

Сист. No: 62647

- 35 -

К/63/П91 

Проектът Enraiz`art  : Истории в миналото и настоящето /  [Предг.] Антонио Помбиньо и др . - Лоурес, Португалия : Община Лоурес, [2015] . - 90 с. : с цв. ил. ; 21Х27 см

   Загл. на англ. ез. Enraiz`art project : Stories from here and beyond. - Др. авт. на предг. В. Кайтазова, А. Сарамаго, В. Тодорова. - Вкл. творби на деца от училище "Инфонтадо" - Община Лоурес, Португалия и от СОУ "Георги Бенковски" - Пазарджик Междунар. партньори по проекта: Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик; СОУ "Георги Бенковски" - Пазарджик; Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик

  

Сист. No: 62735

Етнография. Фолклор

- 36 -

I 1640 

Арнаудов, Михаил Петров

   Очерци по българския фолклор : [Т.] 1 - 2 / Михаил Арнаудов ; [С предг. от Владимир Пенчев] . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1996 . - 18 см . -  (Минало и личности)

   

   [Т.]. 1 . - ХVІІІ, 7-684 с.

   1. изд. 1934 със загл. Очерки по българския фолклор изд. на М-во на нар. просв. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-430-462-2 

  

Сист. No: 62738

Математика. Естествени науки

- 37 -

ЗВ/53/З-20 

Задорожний, Глеб Григориевич

   Задачи по физика за олимпиади : [За учениците от средните у-ща] / Глеб Г. Задорожний . - София : Нар. просвета, 1976 . - 192 с. : с черт. ; 20 см

   

  

Сист. No: 62733

- 38 -

ЗВ/539/Н74 

Николов, Ангел Василев

   Групови методи в теорията на елементарните частици : [Учебник за студентите от СУ Климент Охридски] / Ангел Николов . - София : Наука и изкуство, 1981 . - 272 с. ; 22 см

   583 тир. - Рез. на рус., англ. ез

  

Сист. No: 62732

- 39 -

ЗВ/514/П29 

Пачев, Христо Сивков

   Стереометрията в примери и задачи / Христо Пачев . - София : Лодос, 2000 . - 320 с. : с черт. ; 23 см

   

   ISBN 954-9931-25-2 

  

Сист. No: 62823

- 40 -

ЗВ/808Б/Е29 

Единен приемен изпит  : За кандидат-студенти бакалаври 2007 : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове : Обща част : Модул 1 : Български език и езикова култура : Модул 2 : Математика - основи / Стоянка Мицева и др ; Състав. Добромир Тодоров и др . - София : Унив. изд. Стопанство, [2006] . - 275 с. : с черт., табл. ; 29 см

   Други авт.: Т. Ангелова, Р. Кючукова, Й. Тишева, Р. Алтимирска, К. Алексова, Г. Дачева, Д. Тодоров, Н. Божинов, М. Узунов, Ц. Бъчварова, М. Христова, М. Димитров, И. Събев. - Съвместно изд. на Университет за национално и световно стопанство - София, Икономически университет - Варна, Стопанска академия '' Д. А. Ценов'' - Свищов

   ISBN 978-954-494-776-7 

  

Сист. No: 62681

Медицина

- 41 -

ЗВ/613/М49 

Мермерски, Христо Минков

   Енциклопедия на народната медицина и здравето : Народната медицина - болести, симптоми, диети и рецепти ; Лечебни и противоракови храни ; Вредни за здравето храни и лекарства ; Консумация на храни в естествения им вид - суровоядство ; Соколечение / Христо Мермерски . - [3.] прераб. и доп. изд . - София : [Изд. авт.], 2005 . - 558 с. ; 20 см

   В кн. означено 4. прераб. и доп. изд

  

Сист. No: 62853

- 42 -

ЗВ/614/Л49 

Лесинска, Мая Христова

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - явление в историята на българското здравеопазване / Мая Лесинска . - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 (Пловдив : Тафпринт) . - 128 с. : с ил., портр., факс., табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 124-127

   ISBN 978-619-7091-08-3 

  

Сист. No: 62689

- 43 -

ЗВ/613/К23 

Камерън, Ив

   Как да отслабнем и да запазим теглото си : Тайните на трайните резултати / Ив Камерън ; Прев. [от англ.] Александра Павлова . - София : ИнфоДар, [2007] . - 268 с. : с ил. ; 22 см . -  (52 брилянтни идеи)

   Ориг. загл. Lose weight and stay slim / Eve Cameron

   ISBN 954-761-218-2 

  

Сист. No: 62793

Приложни науки. Техника

- 44 -

ЗВ/621.37/М12 

Мавров, Никола Петков

   Импулсна техника : [Учебник за студентите от инст. по съобщенията А. Стоянов] / Никола П. Мавров . - София : Техника, 1976 . - 319 с. : с черт. ; 22 см

   

  

Сист. No: 62734

- 45 -

ЗВ/665/Г37 

Георгиев, Евгений Велинов

   Технология на естествените и синтетичнте ароматни продукти : [Учебник] за студентите от ВИХВП - Пловдив / Евгений Георгиев . - София : Земиздат, 1995 . - 376 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см + сх. (1 л.)

   Библиогр. с. 370-372

   ISBN 954-05-0290-X 

  

Сист. No: 62743

- 46 -

ЗВ/681.322/М61 

Милър, Майкъл

   Самоучител за работа с компютър / Майкъл Милър ; Прев. Васил Сирманов . - София : СофтПрес, 2010 . - 528 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Ориг. загл. Absolute beginner's guide to computer basics / Michael Miller. - Азб. показалци

   ISBN 978-954-685-949-5 

  

Сист. No: 62746

Селско стопанство

- 47 -

К/47/Р13 

Раденски, Атанас Ангелов

   От Павелско до Америка : Живот в спомени / Атанас Ангелов Раденски . - София : Българи, 2014 . - 416 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8425-23-2 

  

Сист. No: 62839

Изкуство

- 48 -

ИзЧГр/75.04/П25 

Паскалева, Костадинка Георгиева

   Криптата - филиал за старобългарското изкуство : [Изобразителен материал] : [каталог] /  Състав. Костадинка Паскалева . - София : Бълг. художник, 1980 . - 128 с. : с репрод. ; 17 см

   В библиогр. каре авт. отбелязана Костадинка Паскалева-Кабадаиева. - Изд. на Нац. худож. галерия. - В кн. означено 1. - Парал. текст на англ., фр. и нем. ез

  

Сист. No: 62745

- 49 -

Гр Л I 72 

Государственный Эрмитаж  : [Компл. открыток] /  Авт.-состав. Б. Зернов . - Москва : Изобразительное искусство, 1984 . - 16 отд. л. в папка : цв. репрод. ; 15Х11 см

   

  

Сист. No: 62716

- 50 -

ИзЧГр/76/Н33, КГр/7/Н33ИзЧГр/76/Н33; КГр/7/Н33
 Национална графична изложба Георги Герасимов. Пазарджик. 2015 

   Национална графична изложба Георги Герасимов : [Каталог] /  Предг. Красимир Линков . - Пазарджик : Худож. галерия Ст. Доспевски, 2015 (София : ЦМИК Проект) . - 59 с. : с цв. ил. ; 22Х23 см

   Съдържа и Авторите ; Георги Герасимов. - Изд. на Худож. галерия Станислав Доспевски - Пазарджик ; Партньор Съюз на бълг. художници ; Под патронажа на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов

  

Сист. No: 62844

- 51 -

ЗВ/782/785/Д49, ИзЧ/782/785/Д49ЗВ/782/785/Д49; ИзЧ/782/785/Д49

Андерсен, Кристофър

   Мик : Дивият живот и бесният гений на Джагър / Кристофър Андерсен ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Ciela, 2015 . - 384 с., 12 л. : цв. ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Mick : The wild life and mad genius of Jagger / Christopher Andersen. - Библиогр. с. 380-383

   ISBN 978-954-28-1600-3 

  

Сист. No: 62667

- 52 -

ЗВ/73/76/W81 

Wolfe, Tom

   Worte in Farbe : Kunst und Kult in Amerika / Tom Wolfe ; Aus dem amerikanischen von Sonja Hauser . - Munchen : Droemer Knaur, 1992 . - 112v p. : ill., portr. ; 18 cm . -  (Knaur Sachbuch ; 4826)

   Ориг. загл. The painted word / Tom Wolfe

   ISBN 3-426-04826-4 

  

Сист. No: 62773

Спорт. Игри

Езикознание

- 53 -

К/166.3/Г28 

Гемиджиев, Георги Иванов и др.

   Речник на панагюрския говор : А-Я / Георги Гемиджиев, Боян Ангелов, Дидка Гемиджиева ; Ред. Боян Ангелов и др . - София : Богианна, 2014 . - 344 с. ; 20 см

   Други ред : А. Шопов, Б. Касабова, Г. Керкеняков, Д. Гемиджиева, И. Ботева

   ISBN 978-954-676-123-1 

  

Сист. No: 62759

- 54 -

ЗВ/808Б/Е29 

Единен приемен изпит  : За кандидат-студенти бакалаври 2007 : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове : Обща част : Модул 1 : Български език и езикова култура : Модул 2 : Математика - основи / Стоянка Мицева и др ; Състав. Добромир Тодоров и др . - София : Унив. изд. Стопанство, [2006] . - 275 с. : с черт., табл. ; 29 см

   Други авт.: Т. Ангелова, Р. Кючукова, Й. Тишева, Р. Алтимирска, К. Алексова, Г. Дачева, Д. Тодоров, Н. Божинов, М. Узунов, Ц. Бъчварова, М. Христова, М. Димитров, И. Събев. - Съвместно изд. на Университет за национално и световно стопанство - София, Икономически университет - Варна, Стопанска академия '' Д. А. Ценов'' - Свищов

   ISBN 978-954-494-776-7 

  

Сист. No: 62681

Литературознание

- 55 -

ЗВ/820/899/М90 

Мороа, Андре

   Жорж Санд : Биогр. / Андре Мороа ; Прев. от фр. Невяна Розева . - София : Нар. младеж, 1970 . - 471 с., 8 л. : ил ; 21 см

   Ориг. загл. Lelia ou la vie de George Sand

  

Сист. No: 62848

- 56 -

ЗВ/820/899/А64 

Анализи по литература за IX клас на средните общообразователни училища  : Уч. помагало : Ч. 1- /  Ред. Анна Михайлова . - София : Скорпио ви, 2003 . - 20 см

   В. кн. означено 3. прераб. и доп. изд

   Ч. 2. Библия, Старобългарска литература / Анастасия Гочева . - 176 с. : с ил. 

   Съдържа и Речник. - Библиогр. с. 170-171

   ISBN 954-90825-4-7 

  

Сист. No: 62767

- 57 -

ЗВ/82Б/В24 

Василева-М`Бай, Красимира

   Помагало по литература : За зрелостници и кандидат-студенти / Красимира Василева-М`Бай . - София : Люрен, 2007 . - 287 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-568-078-6 

  

Сист. No: 62682

- 58 -

ЗВ/82Б/Б37 

Бенчев, Минко Николов

   Критически стран(н)ици / Минко Бенчев . - София : Български писател, 2010 . - 155 с. ; 20 см . -  (Библиотека Дар)

   

   ISBN 978-954-443-803-6 

  

Сист. No: 62631

- 59 -

ЗВ/82Б/П13 

Павлова, Лалка

   Калейдоскоп : Литературна критика и публицистика / Лалка Павлова . - София : Бълг. писател, 2014 . - 158 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Лалка Павлова Димитрова

   ISBN 978-954-443-992-7 

  

Сист. No: 62645

- 60 -

22957, ЗВ/Б/А7822957; ЗВ/Б/А78

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 20 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   Т. 5. Сама и обща : Думи от и за Божана Апостолова . - 352 с. : с ил., портр.

   Съдържа и Биобиблиография с. 239-349

   ISBN 978-954-26-1461-6 

  

Сист. No: 62832

- 61 -

ЗВ/82Б/Н74 

Николов, Георги Н.

   Творци и време : Литературно-исторически и критически бележки / Георги Н. Николов . - София : Бълг. писател, 2015 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-009-3 

  

Сист. No: 62643

Чужда художествена литература

- 62 -

ЗВ/Ч820/О-48 

Олдингтън, Ричард

   Смъртта на героя : [Роман] / Ричард Олдингтън ; Прев. от англ. Виолета Тицин ; [С послесл. от Кръстан Дянков] . - 2. изд . - София : Партиздат, 1985 . - 376 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Death of a hero / Richard Aldington

  

Сист. No: 62769

- 63 -

ЗВ/Ч830(436)/Б29 

Баум, Вики

   Студентката по химия Елена Вилфюр : Роман / Вики Баум ; Прев. [от нем.] Ана Карима . - [2.] изд . - София : Бардо & К, 1991 . - 152 с ; 21 см

   В кн. означено 3. изд

   ISBN 954-473-002-8 

  

Сист. No: 62766

- 64 -

ЗВ/Ч830(436)/Б29 

Баум, Вики

   Хотел Берлин : Роман / Вики Баум ; [Прев. от нем.]  . - 2. прераб. изд . - София : Петекс-Petex, 1991 . - 232 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Berlin Hotel. - 1. изд. 1945 в Библ. Златни зърна. - Без тир.

  

Сист. No: 62824

- 65 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Вратата със седемте ключалки : Роман / Едгар Уолъс ; Прев. от англ. Александър Хрусанов . - София : Лъчезар Минчев, 1991 . - 176 с. ; 20 см . -  (Едгар Уолъс ; 4)

   Ориг. загл. The door with seven locks / Edgar Wallace

   ISBN 954-412-002-5 

  

Сист. No: 62627

- 66 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Пернатата змия : [Кримин.] роман / Едгар Уолъс ; Прев. от англ. Мария Ангелова . - София : Лъчезар Минчев, 1992 . - 175 с. ; 20 см . -  (Едгар Уолъс ; 8)

   

   ISBN 954-412-010-6 

  

Сист. No: 62626

- 67 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Уликата на усуканата свещ : [Кримин.] роман / Едгар Уолъс ; Прев. от англ. Алеко Минчев . - София : Лъчезар Минчев, 1992 . - 160 с. ; 20 см . -  (Едгар Уолъс ; 6)

   Ориг. загл. The Clue of the twisted candle / Edgar Wallace

   ISBN 954-412-007-6 

  

Сист. No: 62628

- 68 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Кървавият изумруд : [Кримин. роман] / Едгар Уолес ; [Прев. от англ. Н. Е. Бюлев] . - [2. изд.] . - София : Aves, 1992 . - 136 с. ; 17 см

   

  

Сист. No: 62629

- 69 -

ЗВ/Ч820(73)/Д95 

Дън, Доминик

   Неудобна жена : [Роман] : Ч. 1 - 2 / Доминик Дън ; [Прев. от англ.]  . - Бургас : Делфин прес, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. An Inconvenient Woman / Dominick Dunne. - Офс. изд.

   Ч. 1 . - 311 с.

   

  

Сист. No: 62706

- 70 -

ЗВ/Ч820(73)/Д95 

Дън, Доминик

   Неудобна жена : [Роман] : Ч. 1 - 2 / Доминик Дън ; [Прев. от англ.]  . - Бургас : Делфин прес, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. An Inconvenient Woman / Dominick Dunne. - Офс. изд.

   Ч. 2 . - 312 с.

   

  

Сист. No: 62707

- 71 -

ЗВ/Ч820(73)/У25 

Удиуиз, Катлийн

   Шана : [Роман] : Kн. 1 - 2 / Катлийн Удиуиз ; Прев. [от англ.]  . - София : Ирис, 1993 . - 20 см . -  (Исторически любовни романи ; [1])

   Ориг. загл. Shanna / Kathleen E. Woodiwiss

   Кн. 1 . - 372 с.

   

   ISBN 954-455-010-1 

  

Сист. No: 62762

- 72 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф68 

Фокс, Джордж

   Амок : [Роман] / Джордж Фокс ; Прев. от англ. Георги Енев . - Варна : Роял 77, 1993 . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Amok / George Fox

   ISBN 954-8005-71-9 

  

Сист. No: 62625

- 73 -

ЗВ/Ч820/Б33 

Бел, Саймън

   Кървави пари : [Роман] / Саймън Бел ; Прев. от англ. ез. Анна Владева . - Варна : Хипопо, 1994 . - 335 с. ; 20 см . -  (Крез ; Кн. 6)

   Ориг. загл. Blood money / Simon Bell. - Офс. изд.

   ISBN 954-619-010-1 

  

Сист. No: 62693

- 74 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   С ухо на земята : Роман / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Ивайла Радулова . - София : Петриков, 1994 . - 192 с. ; 20 см . -  (Библиотека Crime)

   Ориг. загл. An Ear to the Ground / James Hadley Chase. - Офс. изд.

  

Сист. No: 62697

- 75 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Пръстенът : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Антоанета Янкова . - Варна : Компас, 1995 . - 367 с. ; 20 см . -  (Романите на розата ; 34)

   Ориг. загл. The Ring / Danielle Steel

   ISBN 954-8181-70-3 

  

Сист. No: 62623

- 76 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Не е моя работа : Роман / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Кристина Чакърова . - София : Стоянов, 1995 . - 206 с. ; 20 см . -  (Криминална колекция ; 2)

   Ориг. загл. No Business of Mine / James Hadley Chase. - Офс. изд.

   ISBN 954-90099-3-9 

  

Сист. No: 62694

- 77 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Защо избрахте мен : Роман / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Екатерина Кадийска . - София : Стоянов, 1995 . - 238 с. ; 20 см . -  (Криминална колекция ; 1)

   Ориг. загл. Why Pick On Me / James Hadley Chase. - Офс. изд.

   ISBN 954-90099-2-0 

  

Сист. No: 62695

- 78 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Лесни пари : [Роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. [от англ.] Валя Савова . - 2. изд . - София : Дамян Яков, 1995 . - 208 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Come easy - go easy / James Hadley Chase. - 1. изд. 1992 на изд. Д. Яков и Траяна. - Офс. изд.

  

Сист. No: 62696

- 79 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Сензационно интервю : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Райна Чернева . - София : Коала, 1996 . - 348 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   Ориг. загл. Exclusive / Sandra Brown

   ISBN 954-530-033-7 

  

Сист. No: 62764

- 80 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Единствен изход : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Катя Георгиева . - София : Коломбина прес, 1996 . - 220 с. ; 20 см . -  (Harlequin. Бестселър ; 10)

   Ориг. загл. Two alone / Sandra Brown

   ISBN 954-706-010-4 

  

Сист. No: 62765

- 81 -

ЗВ/Ч882/А45 

Акунин, Борис

   Пелагия и белият булдог : [Криминален роман] / Борис Акунин ; Прев. [от рус. ез.] София Бранц . - София : Еднорог, 2005 . - 286 с. ; 20 см . -  (Приключенията на сестра Пелагия)

   Ориг. загл. Пелагия и белый бульдог / B. Akunin. - Романът е кн. 1 от цикъла Приключенията на сестра Пелагия. - Офс. изд.

   ISBN 954-9745-90-2 

  

Сист. No: 62717

- 82 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Алиби / Агата Кристи ; Прев. от англ. Борис Миндов . - [4. изд.] . - София : Ера, 2010 . - 272 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 28)

   Ориг. загл. The Murder of Roger Ackroyd / Agatha Christie. - 1. изд. 1967 със загл. Алиби (Убийство-то на Роджър Акройд) изд. на Държ. воен. изд. в Героика и приключения

   ISBN 978-954-389-087-3 

  

Сист. No: 62790

- 83 -

ЗВ/Ч820(73)/К94 

Куърк, Матю

   [Петстотин] 500 / Матю Куърк ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2012 . - 358 с. ; 20 см . -  (Ератрилър)

   Ориг. загл. The 500 / Matthew Quirk. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-224-2 

  

Сист. No: 62821

- 84 -

ЗВ/Ч892.45/Г14 

Гаврон, Асаф

   Почти мъртъв / Асаф Гаврон ; Прев. от англ. Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2014 . - 368 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Almost dead / Assaf Gavron

   ISBN 978-619-164-084-3 

  

Сист. No: 53452

- 85 -

ЗВ/Ч894.35/А58 

Алтан, Ахмет

   Край на играта : [Роман] / Ахмет Алтан ; Прев. от тур. Елен Кирчева . - София : Ciela, 2015 . - 368 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Son oyun / Ahmet Altan

   ISBN 978-954-28-1671-3 

  

Сист. No: 62666

- 86 -

ЗВ/Ч820(73)/Л50 

Лескроарт, Джон

   Фатална жена : [Роман] / Джон Лескроарт ; Прев. от англ. Христо Димитров . - София : Ciela, 2015 . - 527 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Ophelia cut / John Lescroart

   ISBN 978-954-28-1734-5 

  

Сист. No: 62672

- 87 -

ЗВ/Ч820/Н91 

Норт, Клер

   Първите петнайсет живота на Хари Август : [Роман] / Клер Норт ; Прев. от англ. Анна Орешкова . - София : Ciela, 2015 . - 471 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The First fifteen lives of Harry August / Claire North

   ISBN 978-954-28-1729-1 

  

Сист. No: 62669

- 88 -

ЗВ/Ч820(73)/П28 

Патчет, Ан

   Белканто : [Роман] / Ан Патчет ; Прев. от англ. Анелия Данилова . - София : Ciela, 2015 . - 344 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Bel Canto / Ann Patchett

   ISBN 978-954-28-1678-2 

  

Сист. No: 62663

- 89 -

ЗВ/Ч820/Ф69 

Фолкс, Себастиан

   Джийвс и сватбените камбани : [Роман] / Себастиан Фолкс ; Прев. от англ. Красимир Желязков . - София : Ciela, 2015 . - 261 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Jeeves and the wedding bells / Sebastian Faulks

   ISBN 978-954-28-1680-5 

  

Сист. No: 62664

- 90 -

ЗВ/Ч840/Д53 

Дидро, Дени

   Монахинята : Роман / Дени Дидро ; Прев. от фр. Стефанка Димова, Сидония Пожарлиева . - 5. изд . - [София] : Бардо & К, [1992] . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Religieuse / Denis Didrot. - 1. изд. 1967 на ОФ

   ISBN 954-473-001-Х 

  

Сист. No: 62708

- 91 -

ЗВ/Ч820/Д49 

Джад, Боб

   Формула едно : Роман / Боб Джад ; Прев. [от англ.] Йосиф Леви . - София : Selekt-ABC, [1994] . - 318 с. ; 20 см . -  (World Thrillers)

   Ориг. загл. Formula one / Bob Judd

   ISBN 954-958-002-2 

  

Сист. No: 62680

- 92 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли и др.

   Шокова терапия : [Кримин. роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Антоанета Миндова ; Убиецът на мафията : [Кримин. роман] / Питър Маккъртин ; Прев. [от англ.] Павлена Димитрова . - [Берковица] : L + Z 95, [1995] . - 282 с. ; 20 см

   Кор. опис. - Ориг. загл. Shok treatment / James Hadley Chase ; Без сведение за ориг. загл. - На загл. с. на първия роман означено 2. изд.

  

Сист. No: 62763

- 93 -

ЗВ/Ч820(73)/R30 

Reader`s digest Auswahlbucher  / Joseph Hayes et al . - Stuttgart : Das Veste, 1983 . - 512 p. : ill., portr. ; 19 cm . -  (Das Beste)

   Съдържа: Die dunkle Spur / Joseph Hayes ; Horowitz und Mrs. Washington / Denker, Henry ; Ein Herz fur wilde Tiere / Taylor, David ; Die doppelte Mauer / Fletcher Knebel

   ISBN 3-87070-1927 

  

Сист. No: 62774

- 94 -

ЗВ/Ч882/A33 

Alekseev, Sergej

   Cuentos de la historia Rusa : Stepan Razin, los cosacos y los campesinos rebeldes : Pedro el Grande y su epoca :Suvorov y los soldados rusos : Fuerza de titan : La bandera roja del trabajo : Derrocaron al zar : Lenin y el pueblo : La guerra contra los nazis 1941-1945 / Serguei Alexeiev ; Trad. del ruso por Eugenio Aguilera ; Ill. de Lev Goldberg . - Moscu : Raduga, 1985 . - 368 p. : ill., photogr. ; 22 cm . -  (Gente nueva)

   Ориг. загл. Рассказы из русской истории / С. Алексеев

   ISBN 5-05-000153-6 

  

Сист. No: 62775

- 95 -

ЗВ/Ч820(73)/B89 

Brown, Sandra

   Texas! Lucky : A Novel / Sandra Brown . - New York : Bantam, 1991 . - 280 p. ; 17 cm

   Кн. е ч. 1 от трилогията Тексас

   ISBN 0-553-28951-9 

  

Сист. No: 62615

- 96 -

ЗВ/Ч820(73)/W20 

Waller, Robert James

   A Thousand country roads : An epilogue to The Bridges of Madison County / Robert James Waller . - New York : Warner Books, 2002 . - 188 p. ; 17 cm

   Допеч. 2003

   ISBN 0-446-61306-1 

  

Сист. No: 62620

- 97 -

ЗВ/Ч820(73)/P60 

Picoult, Jodi

   My Sister`s Keeper : A Novel / Jodi Picoult . - [New York] : Hodder ; Atria Books, 2004 . - 407 p. ; 20 cm

   Допеч. 2008. - Съдържа и A Conversation with Jodi Picoult ; Book Club Discussion Questions for My Sister`s Keeper

   ISBN 978-0-340-91861-6 

  

Сист. No: 62617

- 98 -

ЗВ/Ч830(494)/G54 

Glogger, Beat

   Lauf um mein Leben : Thriller / Beat Glogger . - Hamburg : Rowohlt, 2008 . - 383 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-3-499-24835-1 

  

Сист. No: 62622

- 99 -

ЗВ/Ч830/H49 

Heitmann, Tanja

   Morgenrot : Roman / Tanja Heitmann . - Munchen : Wilhelm Heyne Verlag, 2008 . - 496 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-3-453-53280-9 

  

Сист. No: 62621

- 100 -

ЗВ/Ч820(73)/D49 

Deveraux, Jude

   Lavender morning : A Novel / Jude Deveraux . - New York : Pocket Books, 2009 . - 476 p. ; 17 cm . -  ([Edilean ; 1])

   

   ISBN 978-0-7434-3721-9 

  

Сист. No: 62614

- 101 -

ЗВ/Ч820(73)/D49 

Deveraux, Jude

   Days of Gold : A Novel / Jude Deveraux . - New York : Pocket Star Books, 2010 . - 468 p. ; 17 cm . -  ([Edilean ; 2])

   

   ISBN 978-1-4391-0796-6 

  

Сист. No: 62613

- 102 -

ЗВ/Ч820/D53 

Dickinson, Margaret

   Sons and Daughters : A Novel / Margaret Dickinson . - London : Macmillan ; Pan Books, 2010 . - 500 p. ; 18 cm

   

   ISBN 978-0-330-51617-4 

  

Сист. No: 62619

- 103 -

ЗВ/Ч820(73)/L75 

Lindsey, Johanna

   When Passion Rules : A Novel / Johanna Lindsey . - New York : Pocket Books, 2011 . - 423 p. ; 17 cm

   Допеч. 2012

   ISBN 978-1-4516-3326-9 

  

Сист. No: 62616

- 104 -

ЗВ/Ч820(73)/C25 

Carr, Robyn

   Sunrise Point : A Novel / Robyn Carr . - [New York] : MIRA, 2012 . - 378 p. ; 17 cm . -  (Virgin River ; [19])

   

   ISBN 978-0-7783-1317-5 

  

Сист. No: 62618

Българска художествена литература

- 105 -

ЗВ/Б/К36 

Караславов, Слав Христов

   И се възвисиха Асеновци : [Ист. роман] / Слав Хр. Караславов . - [3. изд.] . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1982 . - 480 с. : с портр. ; 21 см

   1. изд. 1976. - На кор. отпеч. автогр. на авт. - Съдържа автогр. текст. - Литературната критика за романа. - Библиогр. справка / Мария Гарева, с. 478-479

  

Сист. No: 62794

- 106 -

ЗВ/Б/Г92 

Гуляшки, Андрей Стоянов

   Романтични приключения : Романи / Андрей Гуляшки ; Худож. Любомир Гуляшки . - София : Бълг. писател, 1987 . - 423 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа : Скъпоценният камък ; Кавалерът Химериус ; Яков и дяволът

  

Сист. No: 62768

- 107 -

ЗВ/Б-1/Д14 

Далчев, Атанас Христов

   И сърцето най-сетне умира : Стихотворения, Фрагменти / Атанас Далчев ; Рис. Любомир Далчев . - София : Христо Ботев, 1994 . - 279 с. : с ил ; 20 см

   

   ISBN 954-445-286-9 

  

Сист. No: 62744

- 108 -

ЗВ/Б/А75, К/82/А75ЗВ/Б/А75; К/82/А75

Антология Пегас  /  Състав. Минка Илиева, Иван Върбанов . - Пазарджик : Първа частва печатница, 2015 . - 167 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Съдържа и критически отзиви и кратки биогр. данни за авт. - Изд. Творчески клуб "Пегас" с подкрепата на Община Пазарджик

   ISBN 978-954-697-104-3 

  

Сист. No: 62843

- 109 -

22953 

Безсмъртни след смъртните  : Избрани стихотворения от български поети, преминали в отвъдното : Антология /  Състав. Атанас Звездинов . - София : Бълг. писател, 2015 . - 296 с. ; 20 см

   Съдържа и биогр. бележки за авт.

   ISBN 978-619-204-010-9 

  

Сист. No: 62658

- 110 -

К/82/Д89 

Дринов, Людмил

   Снежинки : Избрани творби / Людмил Дринов ; Състав., ред. Боян Ангелов . - София : Богианна, 2015 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-676-128-6 

  

Сист. No: 62753

- 111 -

ЗВ/Б-1/Т83 

[Тридесет и три] 33 стихотворения за препрочитане  /  Подб. и коментар Николай Петев . - София : Бълг. писател, 2013 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-939-2 

  

Сист. No: 62649

Съвременна българска проза

- 112 -

ЗВ/Б/Х23 

Халачев, Марин

   Криминални разкази / Марин Халачев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1981 . - 264 с. : с ил. ; 23 см

   Истинското име на авт. е Марин Недев Динев. - 40 100 тир

  

Сист. No: 62698

- 113 -

ЗВ/Б/Р11 

Равалиева-Колева, Димитрина Денева

   Златните небеса на септември : Разкази / Димитрина Равалиева . - София : Бълг. писател, 2008 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-733-6 

  

Сист. No: 62650

- 114 -

ЗВ/Б/А93 

Атанасов, Димитър Иванов

   Полъх на ветрило : [Пътеписи] / Димитър Атанасов . - София : Български писател, 2009 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-764-0 

  

Сист. No: 55949

- 115 -

ЗВ/Б/В53 

Вешим, Михаил

   Смях в залата / Михаил Вешим . - 2. изд . - София : Ciela, 2011 . - 119 с. ; 21 см

   Михаил Вешим - псевд. на Михаил Георгиев Мишев. - Съдържа: И преди, и сега... : Сицилиански роман епопея (на незабравимите) ; Приключенията на чичо Начко по света и у нас : Записки на един племенник ; От България - с любов! : Една копродукция на Ян Флеминг - М. Вешим

   ISBN 978-954-28-0280-8 

  

Сист. No: 62675

- 116 -

ЗВ/Б/З-52 

Зелени разкази 2  : [Сборник] / Здравка Евтимова и др ; Състав. Веселина Паскова . - София : Ciela, 2012 . - 120 с. ; 21 см

   Други авт.: Е. Черепов, Д. Енев, Г. Господинов, Р. Лазарова, К. Терзийски, М. Вешим, М. Фучеджиева, О. Стоянова, Е. Андреев, Т. Димова, З. Карабашлиев, Б. Ламбовски, Д. Ганев, Т. Тодоров

   ISBN 978-954-28-1215-9 

  

Сист. No: 62676

- 117 -

ЗВ/Б/З-52 

Зелени разкази 3  : [Сборник] / Ива Петрони и др ; Състав. Веселина Паскова . - София : Ciela, 2013 . - 171 с. ; 21 см

   На кор. загл. Зелени разкази III. - Други авт.: М. Чобан, А. Попов, А. Стамболиева, И. Гарелов, С. Чолева, М. Вешим, Р. Леонидов, Е. Алексиева, В. Левчев, К. Терзийски, В. Василев, Г. Господинов, С. Колева, Д. Енев

   ISBN 978-954-28-1323-1 

  

Сист. No: 62677

- 118 -

ЗВ/Б/Б54 

Богданов, Пею

   Балонът се надува : Сатирична проза / Пею Богданов . - София : Бълг. писател, 2014 . - 216 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Пею Богданов Пеев

   ISBN 978-954-443-989-7 

  

Сист. No: 62632

- 119 -

ЗВ/Б/В24 

Василева, Валя Христева

   Маг Навона : Роман / Валя Василева . - София : Бълг. писател, 2014 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-977-4 

  

Сист. No: 62638

- 120 -

ЗВ/Б/Г21 

Ганова, Галина Тасева

   Конят си знае пътя... : Разкази / Галина Ганова . - София : Бълг. писател, 2014 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-001-7 

  

Сист. No: 62642

- 121 -

К/82/М77 

Младенов, Пешо Петков

   Отвори очи, светът е твой! / Пешо Младенов . - София : А-3, 2014 . - 232 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9482-03-4 

  

Сист. No: 62634

- 122 -

ЗВ/Б/Р29 

Райчев, Чанко Георгиев

   Маслина : Роман в две части / Чанко Райчев . - София : Бълг. писател, 2014 . - 576 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-987-3 

  

Сист. No: 62639

- 123 -

ЗВ/Б/С73 

Статков, Никола

   Сбогом на илюзиите : Роман / Никола Статков . - София : Бълг. писател, 2014 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-004-8 

  

Сист. No: 62651

- 124 -

22957, ЗВ/Б/А7822957; ЗВ/Б/А78

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 20 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   Т. 2. Делнична библия І : Преживени истории . - 287 с.

   В кн. означено прераб. и доп. изд.

   ISBN 978-954-26-1458-6 

  

Сист. No: 62829

- 125 -

22957, ЗВ/Б/А7822957; ЗВ/Б/А78

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 20 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   Т. 3. Делнична библия ІІ : Преживени истории . - 445 с.

   В кн. означено прераб. и доп. изд.

   ISBN 978-954-26-1459-3 

  

Сист. No: 62830

- 126 -

ЗВ/Б/В46, К/82/В46ЗВ/Б/В46; К/82/В46

Венчева, Стефка Груева

   Аврамови хроники : [Роман] / Стефка Венчева . - София : Ciela, 2015 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1716-1 

  

Сист. No: 62662

- 127 -

ЗВ/Б/В53 

Вешим, Михаил

   Текила на разсъмване : [Разкази] / Михаил Вешим . - София : Ciela, 2015 . - 115 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1694-2 

  

Сист. No: 62671

- 128 -

ЗВ/Б/Г14 

Гаговски, Никола Борисов

   Пътуване към изгрева : Избрани разкази и преживелици / Никола Гаговски . - София : Бълг. писател, 2015 . - 183 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-014-7 

  

Сист. No: 62637

- 129 -

ЗВ/Б/Е64 

Енев, Деян

   По закона на писателя : [Есета] / Деян Енев . - София : Ciela, 2015 . - 184 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Деян Енев Попов

   ISBN 978-954-28-1693-5 

  

Сист. No: 62737

- 130 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Искри от тлеещо огнище : Разкази / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   Съдържа и От същия автор

   ISBN 978-954-380-360-6 

  

Сист. No: 62635

- 131 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Стефан

   Не бързай, залез : Разкази, фрагменти, скици / Стефан Риков . - София : Пропелер, 2015 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-322-9 

  

Сист. No: 62837

- 132 -

ЗВ/Б/С55, К/82/С55ЗВ/Б/С55; К/82/С55

Спасов, Георги Костадинов

   Бръснещ полет : Публицистика / Георги Спасов . - [София] : Литературен форум, 2015 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-740-086-3 

  

Сист. No: 62840

- 133 -

ЗВ/Б/Т70 

Томов, Георги и др.

   Докато дишам : [Роман] / Георги Томов, Дейна Бренченс . - София : Ciela, 2015 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1730-7 

  

Сист. No: 62665

- 134 -

ЗВ/Б/Б18, К/82/Б18ЗВ/Б/Б18; К/82/Б18

Балабанов, Георги Методиев

   "Шехерезада" - Клуб на пенсионера : Консултивен роман / Георги М. Балабанов . - Пазарджик : Барич и Сие, [2015] . - 224 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-8215-84-8 

  

Сист. No: 62841

Съвременна българска поезия

- 135 -

Авт/Б-1/Б62 

Бонева, Надя

   Страхът от самотата на щурците : Поезия / Надя Бонева . - Пловдив : [Изд. авт.], 2006 . - 80 с. ; 22 см

   Принт. изд.

  

Сист. No: 62673

- 136 -

Авт/Б-1/Б62 

Бонева, Надя

   Любовен дует : [Стихове] / Надя Бонева . - Пловдив : [Изд. авт.], 2009 . - 56 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-88-6416-014-6 

  

Сист. No: 62674

- 137 -

Авт/Б-1/В84 

Воротинцева, Галена Георгиева

   Под сенките на куковото лято / Галена Воротинцева ; Худож. Галена Воротинцева . - Мелник [т. е. Сандански] : ИК Мелник, 2011 . - 80 с. : с ил. ; 22 см . -  (Библиотека Мелнишки вечери на поезията)

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. бележка

   ISBN 978-954-447-019-7 

  

Сист. No: 62825

- 138 -

К/82/К71 

Кованджийска, Евелина Огнянова

   Разказвам тишини / Евелина Кованджийска ; Худож. Моника Роменска . - Панагюрище : Оборище, 2011 . - 80 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-682-037-2 

  

Сист. No: 62755

- 139 -

К/82/Д47 

Дечева, Дарина Павлова

   Имало и други полети : Поезия / Дарина Дечева ; Ред. [с предг.] Камелия Кондова . - София : Хулите, 2013 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7068-02-3 

  

Сист. No: 62756

- 140 -

ЗВ/Б-1/Ш84 

Шопкин, Матей Любенов

   Седемдесет и пета есен : Избрани стихотворения / Матей Шопкин . - София : Бълг. писател, 2013 . - 238 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-965-1 

  

Сист. No: 62653

- 141 -

ЗВ/Б-1/А64, К/82/А64ЗВ/Б-1/А64; К/82/А64

Ангелов, Боян

   [Петдесет и девет] 59 отстояния : Лирика / Боян Ангелов . - София : Бълг. писател, 2014 . - 64 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Боян Ангелов Иванов

   ISBN 978-954-443-997-2 

  

Сист. No: 62644

- 142 -

Авт/Б-1/В84 

Воротинцева, Галена Георгиева

   Адрес : Стихове / Галена Воротинцева ; Худож. Йовчо Савов . - София : Фондация Буквите, 2014 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на Творчески фонд към Фондация "Буквите". - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-154-114-0 

  

Сист. No: 62826

- 143 -

ЗВ/Б-1/В90, К/82/В90ЗВ/Б-1/В90; К/82/В90

Въгларова, Стоянка Стоянова

   Циганско лято : Лирика / Стоянка Въгларова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 52 с. : с ил. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-79-4 

  

Сист. No: 62636

- 144 -

22952 

Поети 2013  : Антология /  Ред. колегия Благовеста Касабова и др . - София : Бълг. писател, 2014 . - 328 с. ; 20 см

   Други ред.: Б. Ангелов, Г. Ралчев, И. Есенски, Н. Попова, Х. Ганов

   ISBN 978-954-443-979-8 

  

Сист. No: 62656

- 145 -

Авт/Б-1/С69 

Станков, Валери Петров

   Рецитал със стиснато гърло : Стихотворения / Валери Станков . - Варна : Колор Принт, 2014 . - 192 с. ; 24 СМ

   Съдържа и Записки по Валери Станков / Христо Карастоянов

   ISBN 978-954-760-344-8 

  

Сист. No: 62827

- 146 -

22957, ЗВ/Б/А7822957; ЗВ/Б/А78

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 20 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   Т. 1. Стихотворения . - 192 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-26-1457-9 

  

Сист. No: 62828

- 147 -

ЗВ/Б-1/В17, К/82/В17ЗВ/Б-1/В17; К/82/В17

Ваклев, Костадин Георгиев

   Антология : Избрани стихотворения / Костадин Ваклев . - Пазарджик : [Изд. авт.], 2015 (Пазарджик : Първа частна печ.) . - 88 с. : с ил. ; 21 см

   На кор. означено Кн. 23

   ISBN 978-954-697-088-6 

  

Сист. No: 62646

- 148 -

ЗВ/Б-1/П22, К/82/П22ЗВ/Б-1/П22; К/82/П22

Парнарев, Пламен Димитров

   Късни лица : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2015 . - 60 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-65-4 

  

Сист. No: 62838

- 149 -

22951 

Поети 2014  : Антология /  Ред. колегия Боян Ангелов и др . - София : Бълг. писател, 2015 . - 288 с. ; 20 см

   Други ред.: Д. Шопов, Х. Ганов

   ISBN 978-619-204-021-5 

  

Сист. No: 62655

Художествена литература за деца и юноши

- 150 -

ФД/Ч839.8/А65 

Андерсенови приказки  : В 2 т. / Ханс Кристиан Андерсен ; Прев. от рус. [с предг.] Светослав Минков ; Ил. Любен Зидаров . - [2. изд.] . - [София] : Нар. младеж, 1968-1971 . - 37 см . -  (Златна библиотека : Избрани творби за деца и юноши ; Кн. 6)

   Прев. е от рус. превод на А. и П. Ханзен и сравнен с нем. превод на Х. Денхарт

   Т. 1 . - 1968 . - 232 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 62798

- 151 -

ЗВ/Ч820(73)/Л82, ФД/Ч820(73)/Л82ЗВ/Ч820(73)/Л82; ФД/Ч820(73)/Л82

Лондон, Джек

   Белият зъб : Роман / Джек Лондон ; Прев. от англ. Асен Г. Христофоров ; Худож. Александър Денков . - [4. изд.] . - София : Нар. култура, 1972 . - 218 с. : с ил. ; 25 см . -  (Четиво за юноши)

   Авт. не е даден на кор. - Ориг. загл. Whaite fang. - В кн. означено 2. изд. - 60 100 тир

  

Сист. No: 42561

- 152 -

Д/Б/М66, ФД/Б/М66 

Минков, Светослав Константинов

   Приказки на Шехеразада /  Преразк. Светослав Минков ; Ил. Любен Зидаров . - 4. изд . - София : Бълг. писател, 1972 . - 196 с. : с ил., 8 л. ил. ; 25 см

   Авт. не е даден на кор. - 1. изд. 1959

  

Сист. No: 62679

- 153 -

Д/Ч882/М42 

Маша и мечокът  : [Рус. нар. приказка] /  Рис. Е. Рачов ; Прев. от рус. Донка Станкова . - 2. изд . - София : Нар. култура, 1973 . - 12 с. : с ил. ; 28 см

   Ориг. загл. Маша и медведь. - 1. изд. 1964. - 150 125 тир

  

Сист. No: 62723

- 154 -

Д/Б/З-61 

Зидаров, Николай Иванов

   Мунка, малката маймунка : [Приказка в стихове] / Николай Зидаров ; Худож. Стоян Анастасов . - [2. изд.] . - [София] : София-прес, 1974 . - 20 с. : с ил. ; 31 см

   1. изд. 1959. - 200 150 тир

  

Сист. No: 62719

- 155 -

Д/Б/К33 

Каралийчев, Ангел

   Камбаната на свободата : Легенди и предания : [За деца] / Ангел Каралийчев ; Нарис. Стоян Илиев . - София : Отечество, 1976 . - 32 с. : с ил. ; 32 см . -  (Библиотека България древна и млада)

   Кор. опис. - В кн. погрешно означено 2. изд.

  

Сист. No: 62720

- 156 -

Д/Ч895.6/Я74 

Японски приказки  /  Прев. от фр. Надя Трендафилова ; Ил. Джани . - [2. изд.] . - София : Нар. младеж, 1977 . - 62 с. : с ил. ; 33 см

   Загл. на фр. ез. Contes Japonais. - 1. изд. 1974

  

Сист. No: 62725

- 157 -

Д/Б/С42 

Славейков, Петко Рачов

   Китка : Избрани стихотворения : [За деца] / Петко Р. Славейков ; Състав. Георги Веселинов ; Худож. Мана Парпулова . - София : Бълг. художник, 1978 . - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Библиотека Слънчеви извори)

   

  

Сист. No: 62726

- 158 -

Д/Б/Б68, ФД/Б/Б68Д/Б/Б68; ФД/Б/Б68

Босев, Асен

   Светът в приказки : [Стихове] за малки и големи / Асен Босев ; Ил. Любен Зидаров . - София : Отечество, 1979 . - 96 с. : с ил. ; 28 см

   В кн. означено 2. изд. - Изд. е посветено на Междунар. г. на детето

   ISBN 954-9878- 

  

Сист. No: 62718

- 159 -

Д/Ч882/К94 

Курляндски, А. и др.

   Ну, погоди! : Филм-приказка : По едноименния мултипликационен филм : Шеста серия /  Авт. на текста А. Курляндски, А. Хайт ; Худож. В. Котьоночкин, А. Русанов ; Прев. [от рус. ] В. Сичев . - [Москва] : Съюз на кинематографистите на СССР, 1979 . - 16 с. : с цв. ил. ; 14Х22 см . -  (Бюро за пропаганда на съветското киноизкуство)

   Кор. опис.

  

Сист. No: 62722

- 160 -

ФД/Ч820(73)/Д11 

Да се чете на светло  : Разкази [за юноши] /  Прев. от англ. Иванка Томова и др ; Състав. и ред. Огняна Иванова ; Худож. Николай Алексиев . - София : Отечество, 1987 . - 200 с. : с ил. ; 25 см

   Прев. е направен от Stories to be read with the lights ; Spellbinders in Suspence. - Други прев. : М. Стамболиева, Е. Станчева, Ц. Карагьозова. - Без тир

  

Сист. No: 62692

- 161 -

ФД/Ч820(73)/Б25 

Бандити в града  /  Прев. [от англ.] Станислава Петрова . - София : Егмонт България, 2001 . - 92 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Детектив Маус ; 4)

   Без сведение за ориг. загл. - Изд. на Disney's

   ISBN 954-446-544-8 

  

Сист. No: 62678

- 162 -

Д/Б/Б44 

Бинчев, Тома Тодоров

   Приказки за Кума Лиса /  Адапт. Тома Бинчев ; Ил. Ивайло Николов . - София : Август, 2001 . - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см

   Адапт. отбелязан на гърба на загл. с. - Офс. изд.

   ISBN 954-9688-13-5 

  

Сист. No: 62796

- 163 -

ФД/Ч820(73)/В73 

Внимание, малини!  /  Прев. Анна Стоева . - София : Егмонт, 2009 . - 96 с., 4л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Hannah Montana ; 9)

   Ориг. загл. Face the Music. - Изд. на Disney. - По хитовия телевизионен сериал на Дисни Нannah Montana

   ISBN 978-954-27-0382-2 

  

Сист. No: 62739

- 164 -

ФД/Ч820(73)/З-20 

Задръж здраво!  /  Прев. Анна Стоева . - София : Егмонт, 2009 . - 112 с., 4 л. цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Hannah Montana ; 5)

   Ориг. загл. Hold on Tight. - Изд. на Disney. - По хитовия телевизионен сериал на Дисни Нannah Montana. Ориг. загл. Hold on tight / Adapt. Laurie McElroy. - Адапт. отбелязан на с. 2. - Изд. на ориг. Disney. - Офс. изд

   ISBN 978-954-27-0348-8 

  

Сист. No: 62740

- 165 -

Д/Б/П13, ФД/Б/П13Д/Б/П13; ФД/Б/П13

Павлова, Павлина Петрова

   Полет с невидими криле : Роман за деца / Павлина Павлова . - София : Бълг. писател, 2013 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-443-945-3 

  

Сист. No: 62648

- 166 -

Д/Б/М84, ФД/Б/М84Д/Б/М84; ФД/Б/М84

Момчилова, Юлия

   Зимни лудории : Стихотворения и гатанки за деца / Юлия Момчилова ; Ил. Юлия Момчилова . - София : Бълг. писател, 2014 . - 24 с. : с цв. ил., ноти ; 30 см

   

   ISBN 978-954-443-998-9 

  

Сист. No: 62641

- 167 -

Д/Б/П20, ФД/Б/П20Д/Б/П20; ФД/Б/П20

Панчев, Панчо Борисов

   Тринайсет залъгалки за дечица най-малки : Всяка започваща със своя гатанка / Дядо Пънч ; Ил. Даря Янкова и др . - София : Бълг. писател, 2014 . - 16 с. : с ил. ; 25Х11 см

   Кор. загл. Тринайсет залъгалки. - Други ил.: В. Вълканов, Г. Чавдаров

   ISBN 978-954-443-990-3 

  

Сист. No: 62657

- 168 -

22957, ЗВ/Б/А7822957; ЗВ/Б/А78

Апостолова, Божана Георгиева

   Избрано : В 5 т. / Божана Апостолова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 20 см

   Пълното име на авт. е Божана Георгиева Апостолова-Пейкова

   Т. 4. Малката Божана : Съвременни приказки /  Ил.  Костадин Костадинов . - 204 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-26-1460-9 

  

Сист. No: 62831

- 169 -

Д/Б/П13, ФД/Б/П13Д/Б/П13; ФД/Б/П13

Павлова, Павлина

   Вълшебното конче : Приказки / Павлина Павлова ; Ил. Емилия Анкова . - София : Бълг. писател, 2015 . - 64 с. : с ил. ; 19Х21 см

   

   ISBN 978-619-204-016-1 

  

Сист. No: 62660

- 170 -

Д/Б/З-73 

Златина, Галина

   Житената питка / Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев . - [София] : Златното пате, [2004] . - [10] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   Кор. опис. - Авт. отбелязана на гърба на кор. ; Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - На кор. изд. означено ИК Патето. - Офс. изд.

   ISBN 954-431-216-1 

  

Сист. No: 62795

- 171 -

Д/Ч830/D26 

David, Kurt

   Tenggeri : Sohn des schwarzen wolfs / Kurt David ; Ill. Hans Baltzer . - 5. aufl . - Berlin : Neues Leben, 1975 . -  (Spannend erzahlt ; B. 83)

   

  

Сист. No: 62782

- 172 -

Д/Ч885.4/M84 

Moric, Rudo

   Das Rehkitz Hornchen / Rudo Moric ; Ill. Karel Benes ; Transl. Eliska Jelinkova ; Auswahl Ondrej Sliacky . - Bratislava : Mlade leta, 1986 . - 126 p. : ill. ; 27 cm

   

  

Сист. No: 62777

- 173 -

Д/Ч820/H67 

Hinton, Nigel

   Burg Biberstein im Hexenbann / Nigel Hinton ; Aus de engl. von Hans Bangerter ; Mit Bildern von Werner Blaebst . - Hamburg : Fischer Taschenbuch, 1989 . - 155 p. : ill. ; 19 cm . -  (Fischer Schatzinsel)

   

   ISBN 3-596-80136-2 

  

Сист. No: 62781

- 174 -

Д/Ч820(73)/D83 

Das Dschungelbuch  : [A Story} /  Ubers. aus dem american. Ruth Konter . - Munchen : Franz Schneider, 1991 . - 111 p. : ill. ; 23 cm . -  (Schneider-Buch)

   Ориг. изд. на Wolt Disney

   ISBN 3-505-04614-0 

  

Сист. No: 62776

- 175 -

Д/Ч830/H49 

Hein, Christoph

   Das Wildpferd unterm Kachelofen : Schone Geschichten von Jakob Borg und seinen Freunden / Christoph Hein ; Ill. Manfred Bofinger . - Berlin : Altberliner, 1994 . - 200 p. : col. ill. ; 21 cm

   

   ISBN 3-357-00956-0 

  

Сист. No: 62778

- 176 -

Д/Ч820(73)/K22 

Kasza, Keiko

   Ratte und Tiger /  Text und ill. Keiko Kasza ; Ubers. aus dem engl.  . - Munchen : Meisinger, 1994 . - [28] p. : col. ill. ; 24 cm

   

   ISBN 3-89337-185-0 

  

Сист. No: 62788

- 177 -

Д/Ч820(417)/M12 

MacBratney, Sam

   Weisst du eigentlich, wie lieb ich dich hab? / Sam MacBratney ; Ill. Anita Jeram ; Deutsch von Rolf Inhauser . - 3. aufl . - Frankfurt am Main : Sauerlander, 1998 . - [20] p. : col. ill. ; 13Х15 см

   Кор. опис. - Ориг. загл. Guess how much I love you / Sam MacBratney, Anita Jeram. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 3-7941-4217-9 

  

Сист. No: 62785

- 178 -

Д/Ч830/S87 

Storm, Theodor

   Der kleine Hawelmann /  Text Theodor Storm ; [ill.] Marion Kratschmer . - Erlangen : Egmont Pestalozzi, 1999 . - [8] p. : col. ill. ; 27X24 cm . -  (Kindergartenalter)

   Кор. опис.

   ISBN 3-614-29062-X 

  

Сист. No: 62789

- 179 -

Д/Ч830/F97 

Funke, Cornelia

   Die Wilden Huhner und das Glick der Erde / Cornelia Funke ; Ill. Cornelia Funke . - Hamburg : Cecilie Dressler, 2000 . - 283 p. : ill. ; 19 cm

   

   ISBN 978-3-7915-0459-9 

  

Сист. No: 62779

- 180 -

Д/Ч830/M11 

Maar, Paul

   Sams in Gefahr / Paul Maar ; Ill. Paul Maar . - Hamburg : Friedrich Oetinger, 2002 . - 208 p. : ill. ; 20 cm

   

   ISBN 3-7891-4233-6 

  

Сист. No: 62780

Отраслова литература за деца и юноши

География

- 181 -

Ч1/914Б/М75 

Михалев, Иван и др.

   [Сто и една] 101 отбивки : Идеи за пътешествия до малко познати места в България / Иван Михалев, Елина Цанкова . - София : Ciela, 2015 . - 256 с. : с фотогр., к. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1685-0 

  

Сист. No: 62659

История

- 182 -

С1/93/99/Д19 

Данова, Виолета Г. и др.

   Древният свят : Ист. справочник / Виолета Данова, Андрей Данов . - София : Свят, 1993 . - 205 с. : с ил. ; 21 см

   Авт. не са отбелязани на кор. - Библиогр. с. 204-205

  

Сист. No: 62791

- 183 -

ЗВ/930/Г45 

Гешев, Живко Богомилов

   Пътят на човека от западната цивилизация / Живко Гешев . - Пловдив : Фонд. Филос. о-во ; Клуб Отворено о-во, 1997 . - 23 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 21-22

  

Сист. No: 62686

- 184 -

К/1/П17 

Панагюрски летописи  : Кн. 1- . - Панагюрище : Ист. музей, 2004- . - 20 см

   ISSN 1312-4803

   Кн. 7 . - 2014 . - 123 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 62757

- 185 -

ЗВ/929.5/.9/Р63, К/975/Р63ЗВ/929.5/.9/Р63; К/975/Р63

Риндова, Бистра Филипова

   Пазарджишки родови хроники : Ч. 1- / Бистра Риндова . - Пловдив, 2007- . - 20 см

   

   Ч. 3. Родови хроники от Пазарджик и Пазарджишко . - 2015 -  (Пловдив : FastPrint Books) . - 400 с. : с фотогр., факс.

   В кн. означено 1. доп. изд. - Съдържа и Други проучвания ; За авторката ; Пловдивчанка проучва историята на пазарджишки родове : [Интервю] / Дима Бойчева ; При изворите на българското родолюбие / Продрум Димов ; Ползван снимков материал ; По-важни грешки в І ч. на "Пазарджишки родови хроники" (2007) ; По-важни грешки в "Пазарджишки родови хроники", ІІ част, 2007 г.

   ISBN  

  

Сист. No: 62833

- 186 -

К/975/В70 

Владова, Добринка

   Родословие на Владовия род : 19, 20, 21 век /  Събрала, проучила и обраб. материалите за родосл. дърво Добринка Владова ; Компютърна обраб. Валери Клисарски . - [Пазарджик : Изд. авт., 2012] . - 99 с. : с ил., портр., сх. ; 30 см

   Кор. загл. Родословие на Владовия род : ХІХ, ХХ, ХХІ-ви век. - Авт. не е отбелязана на кор. - Принт. изд. ; Подв. в папка със спирала

  

Сист. No: 62715

- 187 -

ЗВ/930/Ч-69 

Чернев, Григор

   Къщата на думите : [Публицистика] / Григор Чернев . - София : Бълг. писател, 2014 . - 200 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Григор Чернев Григоров

   ISBN 978-954-443-991-0 

  

Сист. No: 62652

- 188 -

ЗВ/9/Н79, Ч1/902/904/Н79ЗВ/9/Н79; Ч1/902/904/Н79

Нинов, Николай Н.

   Повторени сънища : Фотописи от мистична България / Николай Н. Нинов . - София : Ciela, 2015 . - 140 с., 32 л. : цв. фотогр., 2 с. : к. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-28-1684-3 

  

Сист. No: 62668

История на България

- 189 -

22955 

Иванов, Димитър Христов

   Стефан Стамболов : Историко-публицистичен очерк / Димитър Иванов . - София : Унив. изд. Климент Охридски, 1990 . - 167 с., 12 л. : ил., портр., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-164

  

Сист. No: 62792

- 190 -

ЗВ/941Б.084/.088/Р63, К/914/Р63ЗВ/941Б.084/.088/Р63; К/914/Р63

Риндова, Бистра Филипова

   Забравени дейци на ВМРО / Бистра Риндова . - Пловдив : [Изд. авт.], 2014 (Пловдив : FastPrint Books) . - 470 с. : с ил. портр., факс. ; 24 см

   Съдържа и За авторката ; Книги от същия автор. - Библиогр. под линия

  

Сист. No: 62834

- 191 -

ЗВ/941Б.082/К72 

Ангел Тотев КОВАЧЕВ (Ангел Тодоров) - Ботев четник  : Статии, документи, снимки : Кн. 1- /  Състав. Георги Бърдаров, Мирослава Кацарова ; Ред. Мирослава Кацарова . - Разград : Регионална библ. Проф. Боян Пенев, 2014- . - 24 см

   

   Кн. 2. Статии, документи, снимки . - 2015 . - 128 с. : с ил., портр., факс, к.

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 114-116

   ISBN 978-619-7132-04-5 

  

Сист. No: 62736

- 192 -

К/914.22/В17 

Ваклев, Костадин Георгиев

   Разкази за Отечествената война 1944-1945 : Литературен сборник : Юбилейна книга, по случай 70-годишнината от Втората световна война 1944-1945 /  Състав. Костадин Ваклев . - 2. прераб. изд . - Пазарджик : Барич и Сие, 2015 . - 112 с. : с портр., сн., факс., к. ; 20 см

   Изд. на Областен съвет на Съюза на ветераните от войните - Пазарджик. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - На кор. отбелязано 2. прераб. и допълвано изд. - Съдържа и събрани от Костадин Ваклев, Александър Спасов, Христо Табаклиев (отбелязани в библиогр. каре) спомени на участници във войната ; Извадки от кн. Срещу бедността / Кръстан Бонев ; Откъси от кн. Преправите / Георги Балабанов

   ISBN 978-954-8215-90-9 

  

Сист. No: 62640

- 193 -

К/913.22/П45 

Петлешков, Никола Христов и др.

   История на Брациговското въстание / Никола Хр. Петлешков, Иван К. Йеремиев ; С предисл. от Д. Т. Страшимиров . - Фототип. изд . - Брацигово : Граждански комитет Памет, [2015] . - 140 с. : с портр. ; 20 см

   Съдържа и Никола Хр. Петлешков. Иван К. Иеремиев : Биогр. справки / Вл. Батаклиев. - Фототип. изд. на кн. от 1905 г. на Търг. печ., Пловдив. - В памет на авторите по случай 110 г. от отпечатването на книгата

  

Сист. No: 62846

Пазарджишки автори - художествена литература

- 194 -

ЗВ/Б-1/В90, К/82/В90ЗВ/Б-1/В90; К/82/В90

Въгларова, Стоянка Стоянова

   Циганско лято : Лирика / Стоянка Въгларова . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 52 с. : с ил. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-79-4 

  

Сист. No: 62636

- 195 -

К/82/М77 

Младенов, Пешо Петков

   Отвори очи, светът е твой! / Пешо Младенов . - София : А-3, 2014 . - 232 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9482-03-4 

  

Сист. No: 62634

- 196 -

ЗВ/Б/А75, К/82/А75ЗВ/Б/А75; К/82/А75

Антология Пегас  /  Състав. Минка Илиева, Иван Върбанов . - Пазарджик : Първа частва печатница, 2015 . - 167 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Съдържа и критически отзиви и кратки биогр. данни за авт. - Изд. Творчески клуб "Пегас" с подкрепата на Община Пазарджик

   ISBN 978-954-697-104-3 

  

Сист. No: 62843

- 197 -

ЗВ/Б-1/В17, К/82/В17ЗВ/Б-1/В17; К/82/В17

Ваклев, Костадин Георгиев

   Антология : Избрани стихотворения / Костадин Ваклев . - Пазарджик : [Изд. авт.], 2015 (Пазарджик : Първа частна печ.) . - 88 с. : с ил. ; 21 см

   На кор. означено Кн. 23

   ISBN 978-954-697-088-6 

  

Сист. No: 62646

- 198 -

ЗВ/Б/В46, К/82/В46ЗВ/Б/В46; К/82/В46

Венчева, Стефка Груева

   Аврамови хроники : [Роман] / Стефка Венчева . - София : Ciela, 2015 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1716-1 

  

Сист. No: 62662

- 199 -

ЗВ/Б-1/П22, К/82/П22ЗВ/Б-1/П22; К/82/П22

Парнарев, Пламен Димитров

   Късни лица : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2015 . - 60 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-65-4 

  

Сист. No: 62838

- 200 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Искри от тлеещо огнище : Разкази / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   Съдържа и От същия автор

   ISBN 978-954-380-360-6 

  

Сист. No: 62635

- 201 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Стефан

   Не бързай, залез : Разкази, фрагменти, скици / Стефан Риков . - София : Пропелер, 2015 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-322-9 

  

Сист. No: 62837

- 202 -

ЗВ/Б/С55, К/82/С55ЗВ/Б/С55; К/82/С55

Спасов, Георги Костадинов

   Бръснещ полет : Публицистика / Георги Спасов . - [София] : Литературен форум, 2015 . - 180 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-740-086-3 

  

Сист. No: 62840

- 203 -

ЗВ/Б/Б18, К/82/Б18ЗВ/Б/Б18; К/82/Б18

Балабанов, Георги Методиев

   "Шехерезада" - Клуб на пенсионера : Консултивен роман / Георги М. Балабанов . - Пазарджик : Барич и Сие, [2015] . - 224 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик.

   ISBN 978-954-8215-84-8 

  

Сист. No: 62841

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 204 -

К/6/Б28 

Батаклиев, Владимир Петров

   Летопис на брациговското читалище : Ч. 1 - / Владимир Батаклиев . - Брацигово : Нар. ч-ще Васил Петлешков, 2004- . - 21 см

   

   Ч. 3. Културният живот в Брацигово : Летопис 1967-1990 : Справка 1991-2004 . - 2014 . - 597 с. : с цв. ил., портр., факс.

   Съдържа и Бележки към предишните части на летописа ; Послеслов към трите части на летописа. - Изд. на Граждански комитет Памет - Брацигово

   ISBN 978-954-8193-39-9 

  

Сист. No: 62847

- 205 -

К/975/В70 

Владова, Добринка

   Родословие на Владовия род : 19, 20, 21 век /  Събрала, проучила и обраб. материалите за родосл. дърво Добринка Владова ; Компютърна обраб. Валери Клисарски . - [Пазарджик : Изд. авт., 2012] . - 99 с. : с ил., портр., сх. ; 30 см

   Кор. загл. Родословие на Владовия род : ХІХ, ХХ, ХХІ-ви век. - Авт. не е отбелязана на кор. - Принт. изд. ; Подв. в папка със спирала

  

Сист. No: 62715

- 206 -

К/2/Д58 

Димитров, Борис Христов

   Последният Първи на Пазарджик : [Спомени] / Борис Димитров ; Ред. Стефка Венчева . - [Пловдив] : Булбранд медия, 2015 . - 256 с. : с портр., сн., факс. ; 20 см

   Кор. опис. - Името на ред. отбелязано в библиогр. каре

  

Сист. No: 62630

- 207 -

К/913.22/П45 

Петлешков, Никола Христов и др.

   История на Брациговското въстание / Никола Хр. Петлешков, Иван К. Йеремиев ; С предисл. от Д. Т. Страшимиров . - Фототип. изд . - Брацигово : Граждански комитет Памет, [2015] . - 140 с. : с портр. ; 20 см

   Съдържа и Никола Хр. Петлешков. Иван К. Иеремиев : Биогр. справки / Вл. Батаклиев. - Фототип. изд. на кн. от 1905 г. на Търг. печ., Пловдив. - В памет на авторите по случай 110 г. от отпечатването на книгата

  

Сист. No: 62846

Краеведска литература

- 208 -

ЗВ/929.5/.9/Р63, К/975/Р63ЗВ/929.5/.9/Р63; К/975/Р63

Риндова, Бистра Филипова

   Пазарджишки родови хроники : Ч. 1- / Бистра Риндова . - Пловдив, 2007- . - 20 см

   

   Ч. 3. Родови хроники от Пазарджик и Пазарджишко . - 2015 -  (Пловдив : FastPrint Books) . - 400 с. : с фотогр., факс.

   В кн. означено 1. доп. изд. - Съдържа и Други проучвания ; За авторката ; Пловдивчанка проучва историята на пазарджишки родове : [Интервю] / Дима Бойчева ; При изворите на българското родолюбие / Продрум Димов ; Ползван снимков материал ; По-важни грешки в І ч. на "Пазарджишки родови хроники" (2007) ; По-важни грешки в "Пазарджишки родови хроники", ІІ част, 2007 г.

   ISBN  

  

Сист. No: 62833

- 209 -

К/1/Г98 

Гюлеметов, Христо Константинов

   Из миналото на Брацигово / Хр. Г-ов-Чибис ; Под ред. на Владимир Батаклиев . - Фототип. изд . - Брацигово : Граждански комитет Памет, [2014] . - 314 с. : с ил., портр. ; 17 см

   Съдържа и биогр. данни за авт. - Библиогр. с. 312-313. - Фототип. изд. на кн. от 1940 г. на книгоизд. Родопа. - В памет на автора по случай 130 г. от рождението му и 75 г. от отпечатването на книгата

  

Сист. No: 62845


 Индекс по АВТОРИ

Айванов, Омраам Микаел 15 16 17 18 
Акунин, Борис 81 
Алашка, Мая 31 
Алексиев, Николай 160 
Алексиева, Елена 117 
АЛЕКСОВА, Красимира 40 54 
Алтан, Ахмет 85 
Алтимирска, Рая 40 54 
Анастасов, Стоян 154 
Ангелов, Боян 53 110 141 144 149 
Ангелова, Мария 66 
Ангелова, Татяна 40 54 
Андерсен, Кристофър 51 
Андерсен, Ханс Кристиан 150 
Андреев, Емил 116 
Анкова, Емилия 169 
Апостолова, Божана 60 124 125 146 168 
Апостолова, Божана Георгиева 60 124 125 146 168 
Апостолова-Пейкова, Божана Георгиева 60 124 125 146 168 
Арнаудов, Михаил 36 
Арнаудов, Михаил Петров 36 
Арнаудов, Петко Петров 28 
Арнаудова, Людмила Степановна 28 
Атанасов, Димитър 114 
Атанасов, Димитър Иванов 114 
Балабанов, Георги 192 
Балабанов, Георги М. 134 203 
Балабанов, Георги Методиев 134 203 
Балдевска, Трендафила 7 8 9 10 11 
Балдевска, Трендафилка 6 
Батаклиев, Владимир 30 193 204 207 209 
Батаклиев, Владимир Петров 30 204 
Баум, Вики 63 64 
Беинса Дуно - Учителя 6 7 8 9 10 11 
Бел, Саймън 73 
Бенчев, Минко 58 
Бенчев, Минко Николов 58 
Бинчев, Тома 162 
Бинчев, Тома Тодоров 162 
Блаво, Рушел 13 
Богданов, Пею 118 
Божинов, Николай 40 54 
Бойчев, Яко 4 
Бойчева, Дима 185 208 
Бойчева, Димитрина Панайотова 185 208 
Бонев, Кръстан Симеонов 192 
Бонева, Надя 135 136 
Босев, Асен 158 
Ботева, Ирина 53 
Бояджиева, Валентина 22 
Бранц, София 81 
Браун, Сандра 79 80 95 
Бренченс, Дейна 133 
Бърдаров, Георги 191 
Бърдаров, Георги Йорданов 191 
Бъчварова, Цветелина 40 54 
Бюлев], Н. Е. 68 
Ваклев, Костадин 147 192 197 
Ваклев, Костадин Георгиев 147 192 197 
Василев, Валентин 117 
Василева, Валя 119 
Василева, Валя Христева 119 
Василева-М`Бай, Красимира 57 
Венчева, Стефка 23 126 198 206 
Венчева, Стефка Груева 126 198 
Веселинов, Георги 157 
Вешим, Михаил 115 116 117 127 
Вешим, Михаил Георгиев 115 127 
Владева, Анна 73 
Владова, Добринка 186 205 
Воденска, Мария 25 
Воденска, Мария Стаматова 25 
Воротинцева, Галена 137 142 
Воротинцева, Галена Георгиева 137 142 
Въгларова, Стоянка 143 194 
Въгларова, Стоянка Стоянова 143 194 
Вълканов, Венелин 167 
Върбанов, Иван 108 196 
Върбанов, Иван Ангелов 108 196 
Г-ов-Чибис, Хр. 209 
Гаврон, Асаф 84 
Гаговски, Никола 128 
Гаговски, Никола Борисов 128 
Ганев, Димитър 116 
Ганева, Венета 2 
Ганов, Христо 144 149 
Ганова, Галина 120 
Ганова, Галина Тасева 120 
Гарелов, Иван 117 
Гемиджиев, Георги 53 
Гемиджиев, Георги Иванов 53 
Гемиджиева, Дидка 53 
Генов, Гено 29 
Георгиев, Галин 170 
Георгиев, Евгений 45 
Георгиев, Евгений Велинов 45 
Георгиева, Катя 80 
Георгиева, Катя Янчева 80 
Гешев, Живко 183 
Гешев, Живко Богомилов 183 
Гигова, Марияна 34 
Господинов, Георги 116 117 
Гочева, Анастасия 56 
Григоров, Григор Чернев 187 
Гуляшки, Андрей 106 
Гуляшки, Андрей Стоянов 106 
Гуляшки, Любомир 106 
Гюлеметов, Христо Константинов 209 
Далчев, Атанас 107 
Далчев, Атанас Христов 107 
Далчев, Любомир 107 
Данилова, Анелия 88 
Данов, Андрей 182 
Данова, Виолета 182 
Данова, Виолета Г. 182 
Дачева, Гергана 40 54 
Деверо, Джуд 100 101 
Денков, Александър 151 
Дечева, Дарина 139 
Дечева, Дарина Павлова 139 
Джад, Боб 91 
Джани 156 
Дидро, Дени 90 
Димитров, Борис 23 206 
Димитров, Борис Христов 23 206 
Димитров, Митко 40 54 
Димитров, Христо 86 
Димитрова, Анелия 3 
Димитрова, Лалка Павлова 59 
Димитрова, Павлена 92 
Димов, Продрум Иванов 185 208 
Димова, Стефанка 90 
Димова, Теодора 116 
Динев, Марин Недев 112 
Дончева-Панайотова, Невяна 29 
Дринов, Людмил 110 
Дринов, Людмил Стоянов 110 
Дън, Доминик 69 70 
Дънов, Петър Константинов 6 7 8 9 10 11 
Дядо Пънч 167 
Дянков], Кръстан 62 
Евтимов, Иван 20 
Евтимова, Здравка 116 
Енев, Георги 72 
Енев, Деян 116 117 129 
Есенски, Иван 144 
Желязков, Красимир 89 
Задорожний, Глеб Г. 37 
Задорожний, Глеб Григориевич 37 
Зарев, Владимир 1 
Зарев, Владимир Пантелеев 1 
Зарев], Владимир 1 
Звездинов, Атанас 109 
Зернов, Б. 49 
Зидаров, Любен 150 152 158 
Зидаров, Николай 154 
Зидаров, Николай Иванов 154 
Златина, Галина 170 
Златков, Димитър 26 
Иванов, Боян Ангелов 141 
Иванов, Димитър 189 
Иванов, Димитър Христов 189 
Иванов, Иван Евтимов 20 
Иванов, Михаил 15 16 17 18 
Иванов, Н. 14 
Иванова, Огняна 160 
Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова 22 
Илиев, Стоян 155 
Илиева, Минка 108 196 
Илиева, Минка Савова 108 196 
Йеремиев, Иван К. 193 207 
Йеремиев, Иван Костадинов 193 207 
Кадийска, Екатерина 77 
Кайтазова, Валентина 35 
Камерън, Ив 43 
Карабашлиев, Захари 116 
Карагьозова, Цветана 160 
Каралийчев, Ангел 155 
Караславов, Слав Хр. 105 
Караславов, Слав Христов 105 
Карима, Ана 63 
Карталов, Асен 12 
Карталов, Асен Асенов 12 
Касабова, Благовеста 53 144 
Кацарова, Мирослава 191 
Кацарова, Мирослава Стойчева 191 
Кенанов, Димитър 29 
Керкеняков, Георги 53 
Кермедчиев, Ангел 9 
Кермедчиев, Ангел Ст. 6 7 8 10 11 
Кирчева, Величка 3 
Кирчева, Елен 85 
Клисарски, Валери 186 205 
Князева, Елена Николаевна 32 
Князева], Е. Н. 32 
Кованджийска, Евелина 138 
Кованджийска, Евелина Огнянова 138 
Коларов, Коста 28 
Коларов, Коста Бончев 28 
Колева, Стефания 117 
Кондова, Камелия 139 
Костадинов, Костадин 168 
Котьоночкин, В. 159 
Кристи, Агата 82 
Крюгер, Хенрик 19 
Курляндски, А. 159 
Куртоа, Себастиян де 22 
Куърк, Матю 83 
Кючукова, Росица 40 54 
Лазарова, Ружа 116 
Ламбовски, Бойко 116 
Леви, Йосиф 91 
Левчев, Владимир 117 
Леонидов, Румен 117 
Лесенска, Антоанета 2 5 
Лесинска, Мая 42 
Лесинска, Мая Христова 42 
Лескроарт, Джон 86 
Линков, Красимир 50 
Логинова, Екатерина 1 
Логинова, Елисавета Георгиева 1 
Лондон, Джек 151 
Мавров, Никола П. 44 
Мавров, Никола Петков 44 
Мак Къртин, Питър 92 
Маккъртин, Питър 92 
Манолов, Георги Л. 24 
Манолов, Георги Любенов 24 
Манолов, Спас 28 
Марулевска, Красимира Теофилова 32 
Мермерски, Христо 41 
Мермерски, Христо Минков 41 
Месинг, Мишел 13 
Милър, Майкъл 46 
Миндов, Борис 82 
Миндова, Антоанета 92 
Минков, Светослав 150 152 
Минков, Светослав Константинов 152 
Минчев, Алеко 67 
Михайлова, Анна 56 
Михайлова, Анна Георгиева 56 
Михалев, Иван 181 
Мицева, Стоянка 40 54 
Мишева, Роза 29 
Младенов, Пешо 121 195 
Младенов, Пешо Петков 121 195 
Моллов, Емил 33 
Момчилова, Юлия 166 
Мороа, Андре 55 
Николов, Ангел 38 
Николов, Ангел Василев 38 
Николов, Георги Н. 61 
Николов, Ивайло 162 
Николова, Албена 19 
Нинов, Николай Н. 188 
Нинова, Мариана 29 
Норт, Клер 87 
Олдингтън, Ричард 62 
Орешкова, Анна 87 
Павлова, Александра 43 
Павлова, Лалка 59 
Павлова, Павлина 165 169 
Павлова, Павлина Петрова 165 
Панчев, Панчо Борисов 167 
Парнарев, Пламен 148 199 
Парнарев, Пламен Димитров 148 199 
Парпулова, Мана 157 
Паскалева, Здравка 31 
Паскалева, Здравка Крумова 31 
Паскалева, Костадинка 48 
Паскалева, Костадинка Георгиева 48 
Паскалева-Кабадаиева, Костадинка 48 
Паскова, Веселина 116 117 
Патчет, Ан 88 
Пачев, Христо 39 
Пачев, Христо Сивков 39 
Пеев, Пею Богданов 118 
Пенчев], Владимир 36 
Перчинкова, Катя 84 
Петев, Николай 111 
Петков, Петко Димитров 28 
Петкова, Мариана Петкова 28 
Петлешков, Никола Хр. 193 207 
Петлешков, Никола Христов 193 207 
Петрова, Станислава 161 
Петрони, Ива 117 
Пожарлиева, Сидония 90 
Помбиньо, Антонио 35 
Попов, Алек 117 
Попов, Деян Енев 129 
Попова, Надя 144 
Равалиева, Димитрина 113 
Равалиева-Колева, Димитрина Денева 113 
Радев, Иван 29 
Раденски, Атанас Ангелов 47 
Радулова, Ивайла 74 
Райчев, Чанко 122 
Райчев, Чанко Георгиев 122 
Ралчев, Георги 144 
Рачев, Георги 13 
Рачев, Георги Иванов 13 
Рачов, Е. 153 
Риков, Васил 130 200 
Риков, Васил Стефанов 130 200 
Риков, Стефан 131 201 
Риндова, Бистра 21 185 190 208 
Риндова, Бистра Филипова 21 185 190 208 
Розева, Невяна 55 
Розева, Невяна Любенова 55 
Роменска, Моника 138 
Русанов, А. 159 
Савов, Йовчо 142 
Савова, Валя 78 
Сакскобургготски, Симеон Борисов 22 
Сакскобурготски, Симеон 22 
Сарамаго, Ана 35 
Симеон ІІ 22 
Симеон ІІ, цар български 22 
Сирманов, Васил 46 
Сирманов, Васил Пенчев 46 
Сичев, В. 159 
Славейков, Петко Р. 157 
Славейков, Петко Рачов 157 
Спасов, Александър 192 
Спасов, Георги 132 202 
Спасов, Георги Костадинов 132 202 
Стамболиева, Мария 160 
Стамболова, Албена 117 
Станков, Валери 145 
Станков, Валери Петров 145 
Станкова, Донка 153 
Станчева, Елза 160 
Статков, Никола 123 
Стийл, Даниел 75 
Стоева, Анна 163 164 
Стоянова, Оля 116 
Страшимиров, Д. Т. 193 207 
Страшимиров, Димитър Тодоров 193 207 
Събев, Иван 40 54 
Табаклиев, Христо 192 
Теофан Затворник, св. 14 
Теофан Затворник, Светител 14 
Терзийски, Калин 116 117 
Тицин, Виолета 62 
Тишева, Йовка 40 54 
Тодоров, Добромир 40 54 
Тодоров, Тодор 116 
Тодорова, Весела 35 
Тодорова, Лариса 27 
Томов, Георги 133 
Томова, Иванка 160 
Тотева, Жана 51 
Тотолакова, Радка 33 
Трендафилова, Надя 156 
Удиуиз, Катлийн 71 
Узунов, Михаил 40 54 
Уолес, Едгар 68 
Уолър, Робърт Джеймс 96 
Уолъс, Едгар 65 66 67 68 
Фокс, Джордж 72 
Фолкс, Себастиан 89 
Фучеджиева, Милена 116 
Хайт, А. 159 
Халачев, Марин 112 
Христова, Миряна 40 54 
Христофоров, Асен Г. 151 
Хрусанов, Александър 65 
Хрусанов, Александър Стефанов 65 
Цанкова, Елина 181 
Чавдаров, Георги 167 
Чакърова, Кристина 76 
Чейс, Джеймс Хадли 74 76 77 78 92 
Черепов, Евгени 116 
Чернев, Григор 187 
Чернева, Райна 79 
Чернева, Юлия 83 
Чибис 209 
Чобан, Мона 117 
Чолева, Силвия 117 
Шопкин, Матей 140 
Шопкин, Матей Любенов 140 
Шопов, Атанас 53 
Шопов, Драгомир 149 
Яков, Яко Бойчев 4 
Янева, Златка 3 
Янкова, Антоанета 75 
Янкова, Даря 167 
Aguilera, Eugenio 94 
Alexeiev, Serguei 94 
Baltzer, Hans 171 
Bangerter, Hans 173 
Benes, Karel 172 
Blaebst, Werner 173 
Bofinger, Manfred 175 
Brown, Sandra 95 
Carr, Robyn 104 
David, Kurt 171 
Denker, Henry 93 
Deveraux, Jude 100 101 
Dickinson, Margaret 102 
Funke, Cornelia 179 
Glogger, Beat 98 
Goldberg, Lev 94 
Hauser, Sonja 52 
Hayes, Joseph 93 
Hein, Christoph 175 
Heitmann, Tanja 99 
Hinton, Nigel 173 
Inhauser, Rolf 177 
Jelinkova, Eliska 172 
Jeram, Anita 177 
Kasza, Keiko 176 
Knebel, Fletcher 93 
Konter, Ruth 174 
Kratschmer, Marion 178 
Lindsey, Johanna 103 
Maar, Paul 180 
MacBratney, Sam 177 
Moric, Rudo 172 
Picoult, Jodi 97 
Sliacky, Ondrej 172 
Storm, Theodor 178 
Taylor, David 93 
Waller, Robert James 96 
Wolfe, Tom 52 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аврамови хроники 126 198 
Адрес 142 
Аз човекът 6 
Алиби 82 
Амок 72 
Анализи по литература за IX клас на средните общообразователни училища 56 
Ангел Тотев КОВАЧЕВ (Ангел Тодоров) - Ботев четник 191 
Андерсенови приказки 150 
Антология 147 197 
Антология Пегас 108 196 
Балонът се надува 118 
Бандити в града 161 
Безсмъртни след смъртните 109 
Белият зъб 151 
Белканто 88 
Бръснещ полет 132 202 
В зората на новия живот 9 
Внимание, малини! 163 
Войната ВИС - СИК 26 
Вратата със седемте ключалки 65 
Вълшебното конче 169 
Государственный Эрмитаж 49 
Групови методи в теорията на елементарните частици 38 
Да се чете на светло 160 
Децата и големият свят 34 
Джийвс и сватбените камбани 89 
Добродетели 11 
Докато дишам 133 
Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - явление в историята на българското здравеопазване 42 
Древният свят 182 
Душеспасително поучение 14 
Единен приемен изпит 40 54 
Единствен изход 80 
Една необикновена съдба 22 
Енциклопедия на народната медицина и здравето 41 
Житената питка 170 
Жорж Санд 55 
Забравени дейци на ВМРО 190 
Задачи по физика за олимпиади 37 
Задръж здраво! 164 
Законите на Космичния Морал 15 
Защита правата на работодателя 27 
Защо избрахте мен 77 
Защо се родих 7 
Зелени разкази 2 116 
Зелени разкази 3 117 
Земеделският лидер Дядо Георги Йорданов 21 
Зимни лудории 166 
Златните небеса на септември 113 
И се възвисиха Асеновци 105 
И сърцето най-сетне умира 107 
Из миналото на Брацигово 209 
Избрано 60 124 125 146 168 
Имало и други полети 139 
Импулсна техника 44 
Искри от тлеещо огнище 130 200 
История на Брациговското въстание 193 207 
Как да отслабнем и да запазим теглото си 43 
Калейдоскоп 59 
Калиграфско-художествени школи и писарски средища по българските земи 2 
Камбаната на свободата 155 
Китка 157 
Колелото на съдбата - 2 1 
Командното общество - орисията на България 20 
Конят си знае пътя... 120 
Край на играта 85 
Криминални разкази 112 
Криптата - филиал за старобългарското изкуство 48 
Критически стран(н)ици 58 
Културни отблясъци 4 
Кървави пари 73 
Кървавият изумруд 68 
Късни лица 148 199 
Къщата на думите 187 
Лесни пари 78 
Летопис на брациговското читалище 30 204 
Литературни анализи 29 
Любовен дует 136 
Маг Навона 119 
Маслина 122 
Математика 31 
Маша и мечокът 153 
Мик 51 
Монахинята 90 
Мунка, малката маймунка 154 
Мъжкият и Женският Принцип - основа на Сътворението 18 
Мълчанието 12 
Национална графична изложба Георги Герасимов 50 
Не бързай, залез 131 201 
Не е моя работа 76 
Неудобна жена 69 70 
Ну, погоди! 159 
Оръжието наркотик 19 
Основи на туризма 25 
От Павелско до Америка 47 
Отвори очи, светът е твой! 121 195 
Откровенията на огъня и водата 16 
Очерци по българския фолклор 36 
Пазарджишки родови хроники 185 208 
Панагюрски летописи 184 
Пелагия и белият булдог 81 
Пернатата змия 66 
По закона на писателя 129 
По следите на българската книга 5 
Повторени сънища 188 
Под сенките на куковото лято 137 
Поети 2013 144 
Поети 2014 149 
Полет с невидими криле 165 
Полъх на ветрило 114 
Помагало по литература 57 
Последният Първи на Пазарджик 23 206 
Почти мъртъв 84 
Приказки за Кума Лиса 162 
Приказки на Шехеразада 152 
Принципи и закони 8 
Проектът Enraiz`art 35 
Просветното дело в Чепинския край от Възраждането до наши дни 33 
Пръстенът 75 
Първите петнайсет живота на Хари Август 87 
Пътуване към изгрева 128 
Пътят на човека от западната цивилизация 183 
Разказвам тишини 138 
Разкази за Отечествената война 1944-1945 192 
Рецитал със стиснато гърло 145 
Речник на панагюрския говор 53 
Родословие на Владовия род 186 205 
Романтични приключения 106 
С ухо на земята 74 
Самоусъвършенстване 10 
Самоучител за работа с компютър 46 
Сбогом на илюзиите 123 
Сборник от задачи по алгебра 28 
Светът в приказки 158 
Седемдесет и пета есен 140 
Сензационно интервю 79 
Синергетиката в научното и образователното пространство 32 
Смъртта на героя 62 
Смях в залата 115 
Снежинки 110 
Стереометрията в примери и задачи 39 
Стефан Стамболов 189 
Страхът от самотата на щурците 135 
Студентката по химия Елена Вилфюр 63 
Творци и време 61 
Текила на разсъмване 127 
Технология на естествените и синтетичнте ароматни продукти 45 
Тибетски загадки 13 
Тринайсет залъгалки за дечица най-малки 167 
Увод в политическия маркетинг 24 
Уликата на усуканата свещ 67 
Фатална жена 86 
Формула едно 91 
Хармония и здраве 17 
Хотел Берлин 64 
Циганско лято 143 194 
Шана 71 
Шокова терапия 92 
Японски приказки 156 
"Шехерезада" - Клуб на пенсионера 134 203 
[Петдесет и девет] 59 отстояния 141 
[Петдесет и пет] 55 години традиция и съвременност 3 
[Петстотин] 500 83 
[Сто и една] 101 отбивки 181 
[Тридесет и три] 33 стихотворения за препрочитане 111 
A Thousand country roads 96 
Burg Biberstein im Hexenbann 173 
Cuentos de la historia Rusa 94 
Das Dschungelbuch 174 
Das Rehkitz Hornchen 172 
Das Wildpferd unterm Kachelofen 175 
Days of Gold 101 
Der kleine Hawelmann 178 
Die Wilden Huhner und das Glick der Erde 179 
Lauf um mein Leben 98 
Lavender morning 100 
Morgenrot 99 
My Sister`s Keeper 97 
Ratte und Tiger 176 
Reader`s digest Auswahlbucher 93 
Sams in Gefahr 180 
Sons and Daughters 102 
Sunrise Point 104 
Tenggeri 171 
Texas! Lucky 95 
Weisst du eigentlich, wie lieb ich dich hab? 177 
When Passion Rules 103 
Worte in Farbe 52 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алгебра - Учебници за средни училища 28 
Библиотеки, областни - Кърджали - библиографии 3 
БКП - местни партийни организации - дейци - спомени 23 206 
Ботева чета 1876 - сборници 191 
Брацигово - краезнание 209 
България - право - вътрешна политика 26 
България - фолклористика 36 
Българска литература - история и критика 59 
Връзки с обществеността 24 
Градове, български - история 184 
Джагър, Мик, 1943- - биографии 51 
Древен свят - история 182 
Дълголетие - популярна литература 13 
Дъновизъм 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 
Езотеризъм 15 16 17 18 
Езотеризъм - популярна литература 13 
Елементарни частици(физически) - Теория - Учебници за ВУЗ 38 
Етерични масла - технология - учебници за ВУЗ 45 
Избори - теория 24 
Извънземни цивилизации 1 
Икони, български - Албуми 48 
Интернет - наръчници и ръководства 46 
История, стара - справочници 182 
Касъров, Лука - юбилеи и чествания - конгреси, конференции, съвещания 5 
Книга, българска - история - конгреси, конференции, съвещания 5 
Ковачев, Ангел Тодоров, 1857-1876 - сборници 191 
Компютри - наръчници и ръководства 46 
Космология 1 
Лечебно хранене 41 
Литература - учебници за средни училища 56 
Личност - нравствено-етични проблеми 12 
Мафия - България - популярна литература 26 
Миниатюра, българска - художествен метод, стилове и школи - 15-18 век - изложби - каталози 2 
Наркотични средства - Контрабанда - Методи на работа 19 
Народна медицина - рецепти 41 
Народно творчество, българско 36 
Образование и просвета 32 
Образование и просвета - Чепински край - история 33 
Общуване - етични проблеми 12 
Операционни системи - наръчници и ръководства 46 
Организирана престъпност - България - популярна литература 26 
Отслабване [тегло] - популярна литература 43 
Панагюрище - история 184 
Парапсихология 1 
Православие 14 
Прераждане 15 
Престъпление и престъпници 19 
Престъпление и престъпници - България - популярна литература 26 
Приложни програми - наръчници и ръководства 46 
Просветно дело(България) - Чепински край - история 33 
Религиозен морал 15 
Ръкописи, български - 15-18 век - изложби - каталози 2 
Санд, Жорж 55 
Симеон ІІ, цар, български, 1937- - биографии 22 
Синергетика 32 
Стамболов, Стефан Николов, 1854-1895 - биографии 189 
Старобългарска литература - учебни помагала 29 
Старогръцка литература - учебни помагала 29 
Стереометрия - задачи - учебници за средни общообразователни училища 39 
Туризъм - икономически проблеми - учебници 25 
Хранене - хигиена 41 
Хранене - хигиена - популярна литература 43 
Ценности [етика] 12 
Цивилизация - философско-исторически проблеми 183 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска литература 63 64 
австрийски романи 63 64 
автобиографии 22 
адаптации 174 
адаптирани приказки 162 
алгебра 28 
американска литература 69 70 71 72 75 79 80 83 86 88 92 93 95 96 97 100 101 103 104 
американска литература за деца 151 160 161 163 164 174 176 
американски разкази за деца 160 
американски романи 69 70 71 72 75 79 80 83 86 88 92 93 95 96 97 100 101 103 104 
американски романи за деца 151 161 163 164 
английска литература 62 65 66 67 68 73 74 76 77 78 82 87 89 91 92 102 
английска литература за деца 173 
английски романи 62 65 66 67 68 73 74 76 77 78 82 87 89 91 92 102 
английски романи за деца 173 
антична история 182 
антична литература 29 
антологии 108 196 
Априлско въстание 193 207 
БЗНС 21 
библиографии 3 
библиотечни колекции 2 
Библия 56 
биобиблиографии 60 
биографии 47 51 
ботеви четници 191 
Брацигово 30 193 204 207 209 
британски музиканти 51 
българска гражданска авиация 121 195 
българска литература 57 60 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 168 194 196 197 198 199 200 201 202 203 
българска литература за деца 110 152 154 155 157 158 162 165 166 167 169 170 
българска мафия 26 
българска поезия 107 109 110 111 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 194 197 199 
българска поезия за деца 110 154 157 158 170 
българска проза 107 131 201 
български език 40 54 
български енциклопедисти 5 
български есета 129 
български лесовъди 47 
български летци 121 195 
български мегалитни обекти 188 
български писатели 58 59 60 61 
български политици 22 189 
български приказки 152 155 168 169 
български пътеписи 114 
български разкази 112 113 115 116 117 120 127 128 130 200 
български революционери 189 
български романи 105 106 115 119 122 123 126 133 134 198 203 
български романи за деца 165 
български фолклор 36 
български царе 22 
българско горско стопанство 47 
власт 20 
ВМРО 190 
Втора световна война 192 
Възраждане 5 
вътрешна политика на България 20 
гатанки 166 167 
геометрия 39 
графика 50 
графични издания 49 
дарители 42 
датска литература за деца 150 
датски приказки 150 
дейци 21 190 
дейци на БКП 23 206 
детски творби 35 
диети 41 
добродетели 11 
доклади 34 
Дом на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - Пловдив 42 
духовен живот 16 17 18 
дъновизъм 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 
еврейска литература 84 
европейска цивилизация 183 
европейски проекти 35 
езотерика 15 16 17 18 
езотиризъм 13 
екология 116 117 
елементарни частици 38 
Ермитаж 49 
Етерични масла 45 
етични ценности 12 
живопис 49 
журналистически разследвания 26 
задачи 28 31 37 39 
западна цивилизация 183 
звезди 1 
звездна система 1 
здраве 17 
здравословно хранене 43 
избрани съчинения 60 124 125 146 168 
извънземни цивилизации 1 
изкуство 187 
изложби 2 50 
изобразително изкуство 52 
иконопис 48 
импулсна техника 44 
интервюта 60 
ирландска литература за деца 177 
исторически любовни романи 101 
исторически разкази 94 
исторически романи 83 105 
история 4 30 33 42 204 
калиграфски школи 2 
каталози 2 50 
книжовно дело 5 
книжовно наследство 5 
книжовно-просветни дейци 5 
колекции 5 
колоквиуми 5 
компютри 46 
конференции 34 
краезнание 209 
криминални романи 74 76 77 78 81 82 84 
култови комплекси 188 
култура 187 
културен живот 30 204 
културни институти 4 30 204 
литературна критика 57 
математика 40 54 
математика за пети клас 31 
медицински заведения 42 
мемоари 124 125 
местни партийни ръководители 23 206 
методика на преподаването 34 35 
министър-председатели на България 189 
морал 15 
наркотици 19 
народна медицина 41 
наръчници + CD 27 
националноосвободително движение 191 
немска литература 99 
немска литература за деца 171 175 178 179 180 
немски романи 99 
немски романи за деца 171 179 180 
образование 32 
общуване 12 
операционни системи 46 
организирана престъпност 26 
основни училища 35 
отслабване 43 
Пазарджик 4 
пазарджишки родове 185 186 205 208 
Панагюрище 184 
панагюрски говор 53 
парапсихология 1 
педагогически иновации 34 
писатели 187 
политически маркетинг 24 
помагала за зрелостници 57 
помагала за кандидат-студенти 57 
поучения 14 
православие 14 
предизборни кампании 24 
престъпления 19 
престъпни групировки 26 
приказки 172 174 175 177 178 
приказки в стихове 176 
приложни програми 46 
проект Enraiz`art 35 
просветно дело 33 
публицистика 132 202 
пътеписи 188 
работодатели 27 
разкази 131 201 
регионални библиотеки 3 
религиозна живопис 48 
рецензии 60 
родови проучвания 21 185 190 208 
рок музиканти 51 
руска литература 81 94 
руска литература за деца 153 159 
руски приказки 153 159 
руски разкази 94 
руски романи 81 
ръководства за самоподготовка 40 54 
самоусъвършенстване 10 
самоучител 46 
сатира 115 
сатирична проза 118 
САЩ 52 
сбирки 5 
сборници 5 191 
северноамериканска цивилизация 183 
синергетика 32 
скални манастири 188 
скални светилища 188 
скални феномени 188 
скици 131 201 
славянски ръкописи 2 
словашка литература за деца 172 
социални групи 20 
спомени 23 47 121 192 195 206 
справочници 182 
средства за масова информация 4 
старобългарска литература 29 56 
стереометрия 39 
стихове за деца 167 
стихотворения за деца 166 
Творчески клуб Пегас 108 196 
теоретична физика 38 
теория 24 
тестове 31 
тестове за кандидат-студенти бакалаври 40 54 
трилъри 86 98 
трудови отношения 27 
трудово право 27 
туризъм 25 
туристически маршрути 181 
туристически обекти 181 
турска литература 85 
турски романи 85 
участници 192 
учебници за ВУЗ 38 44 45 
учебници за основни училища 28 
учебници за средни училища 28 37 39 
фентъзи 99 
физика 37 
физически упражнения 43 
филм-приказки 159 
фолклористика 36 
фотографии 188 
фрагменти 131 201 
френска литература 55 90 
френски романи 90 
хранене 41 
художествена самодейност 4 
художествени галерии 49 
хумор 115 
Чепински край 33 
читалище "Васил Петлешков" 30 204 
човешки качества 12 
швейцарска литература 98 
швейцарски романи 98 
японска литература 156 
японски приказки 156 
1945-1975 52 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Апостолова, Божана Георгиева 60 
Джагър, Мик 51 
Димитров, Борис Христов 23 206 
Йорданов, Георги 21 
Касъров, Лука Иванов 5 
Ковачев, Ангел Тодоров 191 
Кудоглу, Димитър Петров 42 
Раденски, Атанас Ангелов 47 
Санд, Жорж 55 
Симеон II, цар български 22 
Стамболов, Стефан Николов 189 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 181