НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Б/025/Н33 

Национална конференция с международно участие "Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката"  : 10-11 октомври 2013 г., Шумен /  Ред. съвет Росица Добрева и др . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2014 . - 104 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на първия ред. е Роси-ца Добрева Стратева. - Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-954-2936-13-8 

  

Сист. No: 62930

- 2 -

ЗВ/00/Б26 

Бара, Майк

   Древните извънземни и тайните общества / Майк Бара ; Прев. [от англ.] Балчо Балчев . - [София] : Атеа Букс, 2015 . - 287 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8999-99-1 

 корица 

Сист. No: 63023

- 3 -

С/02/М51 

Методиева, Аделина

   [Шестдесет] 60 години Регионална библиотека "Светослав Минков" Перник : Библиографски указател : Юбилейно издание /  Състав. Аделина Методиева . - Перник : Дворец на културата, 2015 . - 124 с. : със сн., факс. ; 21 см

   Състав. отбелязана на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библ. Св. Минков - Перник. - Именен показалец ; Показалец на периодичните изд., в които са публикувани материали за Регионална библ. Св. Минков

   ISBN 978-954-8944-37-3 

  

Сист. No: 57379

- 4 -

ЗВ/00/Х40 

Хелсинг, Ян ван

   Кой се страхува от черния мъж? / Ян ван Хелсинг ; Прев. от нем. Наталия Алексова ; Ред. Георги Кайтазов . - София : Дилок, 2015 . - 256 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2902-41-6 

 корица 

Сист. No: 63027

Философия

Психология

- 5 -

ЗВ/159.9/К72 

Кови, Стивън Р.

   Седемте навика на високоефективните хора : Действена стратегия за личностна промяна / Стивън Кови ; Прев. от англ. Анна Георгиева . - 2. изд . - София : Кибеа, 1999 . - 500 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл. The seven habits of highly efective people / Stephen R. Covey. - Съдържа и Вероятни възприятия, идващи от различните центрове ; Примерен работен ден, преживян според принципите на квадрант II. - 1. изд. 1994 на изд. Арета. - Офс. изд.

   ISBN 954-474-180-1 

 корица 

Сист. No: 62993

- 6 -

ЗВ/159.9/Ф73 

Фостър, Джулиана

   Мъжете не стават за нищо : Голата истина за силния пол / Джулиана Фостър ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - [София] : Skyprint, 2010 . - 199 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Moan about men / Juliana Foster

   ISBN 978-954-390-066-4 

  

Сист. No: 62869

- 7 -

22969 

Канеман, Даниъл

   Мисленето / Даниъл Канеман ; Прев. Жана Ценова . - София : Изток-Запад, 2012 . - 624 с. ; 22 см . -  (Библиотека Красив ум)

   Ориг. загл. Thinking, fast and slow / Daniel Kahneman. - На предзагл. с. името на авт. погрешно означено Daniel Kahnemann. - Библиогр. с. 597-598. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-055-8 

 корица 

Сист. No: 62990

Религия. Теология

- 8 -

22960 

Босюе, Жак-Бенин и др.

   Memento mori : [Сборник с проповеди] / Босюе, Бурдалу, Масийон ; Прев., състав., въвед. и бел. Владимир Градев ; Ред. Илияна Иванова . - София : Фондация Комунитас, 2015 . - 156 с. ; 21 см . -  (Християнска библиотека)

   Прев. е направен по: Jacques-Benigne, Oeuvres oratoires, Lille, Desclee De Brouwer, 1890; Louis Bourdaloue, Oeuvres completes, Tours, Cattier, 1864; Jean-Baptiste Massillon, Oeuvres completes, Lille, L. Lefort, 1822

   ISBN 978-954-9992-82-3 

  

Сист. No: 4837

- 9 -

ЗВ/23/28/С55, К/69/С55ЗВ/23/28/С55; К/69/С55

Спасова, Божурка Спасова

   Храм "Св. великомъченик Георги" - с. Синитово, Пазарджишко : Минало и настояще / Божура Спасова . - Пазарджик : Барич, 2015 . - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Използвани източници. - Изд. е посветено на 130 годишнината от създаването на църквата. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-83-1 

  

Сист. No: 56177

Обществени науки

Статистика. Социология

- 10 -

ЗВ/316.6/Л16 

Лакани, Дейв

   Убеждаване : Изкуството да постигаме това, което искаме / Дейв Лакани ; Прев. [от англ.] Красимира Матева . - София : Анхира, 2008 . - 260 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Persuasion - The art of getting what you want / Dave Lakhani. - Съдържа и За автора ; Източници в областта на убеждаването ; Препоръчителни четива

   ISBN 978-954-9882-66-7 

  

Сист. No: 62875

Политика

- 11 -

ЗВ/32/Ч-99 

Джонсън, Борис

   Факторът Чърчил : Как един човек промени историята / Борис Джонсън ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 383 с. : с ил., факс., 12 л. сн. ; 21 см

   Ориг. загл. The Churchill factor ; How one man made history. - Съдържа и Хронология на събитията ; Текстове на снимки. - Библиогр. с. 368-375 / Уорън Доктър

   ISBN 978-954-26-1495-1 

 корица 

Сист. No: 63016

- 12 -

22961 

Манолов, Георги Любенов

   Избори и избирателни системи / Георги Л. Манолов ; Предг. Димитър Радев . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 430 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Изд. на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив. - Библиогр. след отд. глави

   ISBN 978-619-90178-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 28732

Икономика

- 13 -

ЗВ/330.8/И50 

Икономически теории  : Прозрения и пристрастия на великите икономисти / Методи Кънев и др ; Под общ. ред. на Методи Кънев . - 2. изд . - Велико Търново : Абагар, 1998 . - 360 с. : със сх. ; 23 см

   Други авт.: Н. Чонов, С. Найденова, Л. Кирев, Д. Найденов, Ив. Петров, П. Маринов, С. Димов, А. Радев, К. Кунев. - Библиогр. с. 354-355 и под линия ; Именен показалец

   ISBN 954-427-321-2 

  

Сист. No: 62878

- 14 -

ЗВ/338/Б40 

Беров, Любен Борисов

   Стопанска история : Икономическо развитие на света от древността до наши дни : [Учебник за студентите от ИУ] / Любен Беров . - 3. изд . - [София] : Планета 3, 1999 . - ХV, 699 с. : с табл. ; 23 см

   1. изд. 1994 изд. на Фонд. Отворено о-во. - Препоръч. библиогр. с. 691-699. - Офс. изд.

  

Сист. No: 62887

- 15 -

ЗВ/336/Г85 

Грозданов, Борис Крумов

   Финанси / Борис Грозданов . - 2. прераб. и доп. изд . - Велико Търново : Абагар, 1999 . - 464 с. : с ил., табл. ; 23 см

   1. изд. 1997-1998 в две части. - Съдържа: Ч. 1. Публични финанси ; Ч. 2. Корпоративни финанси

   ISBN 954-427-349-2 

  

Сист. No: 62883

- 16 -

ЗВ/338/П49 

Пехливанов, Васил Желязков

   Курс по цени и ценообразуване / Васил Пехливанов . - София : Галик, 1999 . - 247 с. : с табл. ; 20 см

   

  

Сист. No: 62888

- 17 -

ЗВ/334/А93 

Атанасов, Михаил Атанасов

   Специални външнотърговски сделки / Михаил Атанасов . - [3. актуализирано изд.] . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 200 с. : със сх. ; 24 см

   1. изд. 1975 изд. на Бълг. търг.- пром. палата, в сер. Библиотека Българска търговско-промишлена палата ; 74. - Библиогр. с. 196-197. - Офс. изд.

   ISBN 954-427-425-1 

  

Сист. No: 62879

- 18 -

ЗВ/330/Д60 

Димов, Иван Димитров

   Обща икономическа теория : [Уч. помагало] / Иван Димов . - 5. изд . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 438 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   1. изд. 1994. - Рез. на англ. ез. ; Предм. показалец. - Офс. изд. - Съдържа: Ч. 1. Основи на икономическата система ; Ч. 2. Микроикономика

   ISBN 954-427-153-8 

  

Сист. No: 62884

- 19 -

ЗВ/330/О-25 

Обща икономическа теория  : Ч. 3. Макроикономика : [Уч. помагало] / Иван Димов и др ; [Прев. на англ. ч. Жанет Илиева] . - 3. прераб. и доп. изд . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 496 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   На кор. авт. Иван Димов, Найджъл Хийли. - Други авт.: Н. Хийли, Х. Вейн, Б. Сноудън, Е. Димов ; Е. Димов и прев. отбелязани в предг. - Кн. е съвместен труд на бълг. и англ. авт. - 1. изд. 1996 с авт. И. Димов, Н. Хийли, Х. Вейн, Б. Сноудън. - Съдържа и Бележки за авторите. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-427-237-2 

  

Сист. No: 62885

- 20 -

ЗВ/336/С75 

Стефанова, Пенка Генчева

   Банки и кредитно посредничество / Пенка Г. Стефанова . - София : Тракия-М, 2000 . - 363 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 362-363

   ISBN 954-9574-36-9 

  

Сист. No: 62877

- 21 -

ЗВ/311/С78 

Стойков, Иван

   Статистика : [Уч. за студенти от икон. ВУЗ] / Иван Стойков . - Велико Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски, 2000 . - 224 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 224. - Офс. изд.

   ISBN 954-427-388-3 

  

Сист. No: 62881

- 22 -

ЗВ/336/А20 

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Банков контрол / Йосиф Аврамов . - София : Нова звезда, 2001 . - 296 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 292-293. - Офс. изд.

  

Сист. No: 62902

- 23 -

ЗВ/334/В84 

Вос, Боб

   Корпоративен анализ : Пътеводител / Боб Вос ; Прев. [от англ.] Десислав Джарков . - София : Класика и стил, 2001 . - IX, 358 с. : с табл. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Ориг. загл. Guide to analysing companies / Bob Vause. - Съдържа и Англ.-фр.-нем.-итал.-бълг. речник. - Азб. показалец. - Офс. изд.

   ISBN 978-954-9964-17-2 

  

Сист. No: 62880

- 24 -

ЗВ/336/П98 

Пъчев, Пламен Денчев и др.

   Кредитиране на фирмите - банкови аспекти / Пламен Пъчев, Кирил Григоров . - София : Информа Интелект, 2001 . - 212 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8492-50-4 

  

Сист. No: 62876

- 25 -

ЗВ/331/E35 

Ehrenreich, Barbara

   Nickel and Dimed : On (not) getting by in America / Barbara Ehrenreich . - New York : Metropolitan Books, 2001 . - 221 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-0-8050-6389-9 

  

Сист. No: 62909

Право

- 26 -

ЗВ/347/С75 

Стефанов, Георги

   Основи на правото : Увод в гражданското право : Вещно право : Облигационно право / Георги Стефанов . - [2. изд.] . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 246 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Георги Стефанов Георгиев. - 1. изд. 1997

   ISBN 954-427-229-1 (грешен)

  

Сист. No: 62874

- 27 -

ЗВ/347/Д51, Ч1/34/Д51ЗВ/347/Д51; Ч1/34/Д51

Джеров, Александър Асенов

   Гражданско право : Обща част / Александър Джеров . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Труд и право, 2012 . - 600 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 596-599

   ISBN 978-954-608-192-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63010

- 28 -

ЗВ/347/Т36 

Тасев, Симеон Владимиров и др.

   Гражданско право : Обща част : Помагало / Симеон Тасев, Методи Марков . - 8. прераб. и доп. изд . - София : Сиби, 2015 . - 296 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. с. 15 и след всяка тема

   ISBN 978-954-730-948-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63006

Обществено управление. Военно дело

- 29 -

ЗВ/35/Ж47 

Живи спомени  : Документирани разговори с девет кметове на Стара Загора преди и след 1989 година за града, управлението и бъдещето на общината / Петър Драгиев и др . - Стара Загора : Гео Милев, 2015 . - 320 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Други авт.: М. Пеева, Т. Митев, Р. Рашева, Т. Иванова, П. Василева - отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Община Стара Загора, реализирано от екип на ТиР ЕООД Ст. Загора

   ISBN 978-954-333-017-1 

  

Сист. No: 57098

Педагогика

- 30 -

Д/372/И83 

Йорданова, Дафинка Денева и др.

   Учебно помагало по математика за V клас : Сборник от задачи и тестове с отговори и решения /  Състав. Дафинка Йорданова, Татяна Синкарджевска . - Варна : Алфа 10, 1996 . - 131 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см . -  (В света на обикновените дроби)

   

   ISBN 954-8814-05-6 

  

Сист. No: 62873

- 31 -

Д/372/Р12 

Радева, Пенка Георгиева и др.

   Учебен правописен речник на българския език : За учениците от нач. курс / Пенка Радева, Стоян Буров . - 10. изд . - Велико Търново : Слово, 2004 . - 264 с. ; 20 см

   1. изд. 1993 в Серия Малка ученическа библиотека

   ISBN 954-439-681-0 

  

Сист. No: 62896

- 32 -

ЗВ/376/М55 

Миланов, Александър

   Детство без сълзи / Александър Миланов ; Отг. ред. Анета Алашка ; Ред. Ружка Василева ; Ил. Самуил Владимиров, Иван Бабаджанков . - 2. изд . - София : [Изд. авт.], 2014 (София : Булвест Принт) . - 152 с. : с ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Александър Миланов Александров ; Галина Маркова известна като Галина Атанасова Маркова-Дерелиева ; Ред., ил. отбелязани в библиогр. каре ; Първият ил. погрешно отбелязан Самуил Влаимиров. - Съдържа и Кураж ти трябва, читателю. После-помагай / Харалан Александров ; Книга за децата, отгледани на конвейр / Галина Маркова ; Детство без сълзи, което провокира ярост / Анета Алашка

   ISBN 978-954-9636-54-3 

  

Сист. No: 57079

- 33 -

ЗВ/376/А82 

Аргирова-Талева, Василка Иванчева и др.

   Игротерапия : Лечение на заекването / Василка Аргирова-Талева, Атанас Талев . - Велико Търново : Абагар, 2015 . - 360 с. : с ноти ; 21 см

   Библиогр. с. 220-222

   ISBN 978-619-168-141-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63030

- 34 -

ЗВ/376/М19 

Макинтайър, Кристин и др.

   Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности : Поглед отвъд етикета, или как да оценим детето в неговата цялост / Кристин Макинтайър, Памела Депонио ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2015 . - 165 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 157-160. - Речник ; Показалец

   ISBN 978-619-152-699-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62988

- 35 -

ЗВ/371/Р12, Ч1/371/Р12ЗВ/371/Р12; Ч1/371/Р12

Радев, Пламен и др.

   Мениджмънт на училището като организация : [Моногр.] / Пламен Радев, Албена Александрова . - София : Изкуства, 2015 . - 384 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Пълното име на първия авт. е Пламен Радев Иванов, на втория авт. - Албена Александрова Овчарова. - Библиогр. с. 377-383

   ISBN 978-619-7243-01-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62987

Етнография. Фолклор

- 36 -

С/3/Г37 

Георгиев, Данко Георгиев

   Кратки фолклорни жанрове / Данко Георгиев ; Науч. ред. Веселин Панайотов, Десислава Иванова . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2014 . - 130 с. ; 24 см

   Библиогр. указател с. 62-129

   ISBN 978-954-2936-11-4 

  

Сист. No: 62929

Математика. Естествени науки

- 37 -

ЗВ/519.6/П47 

Петров, Илия

   Ново смятане : Искате ли да смятате лесно и бързо да записвате резултатите в един ред : [Ръководство] / Илия Петров . - 5. прераб. изд . - Плевен : [Изд. авт.], 2000 . - 88 с. : със сх. ; 20 см

   Кор. загл. Жив компютър : Ново смятане на ХХІ век : Математически цветни импулси ; Загл. в библиогр. каре Жив компютър

  

Сист. No: 62890

- 38 -

ЗВ/51/М60 

Милкоева, Боряна Дачева

   Математически справочник : С формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика : За ученици, кандидатстващи в езикови, математически гимназии и техникуми, кандидат-студенти, зрелoстници и кандидати за SAT I и SAT II / Боряна Дачева Милкоева . - [София] : Вега 74, 2003 . - 208 с. : с черт., табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-903-421-6 

  

Сист. No: 62889

Медицина

- 39 -

ЗВ/613/П37 

Перну, Лоранс

   Аз възпитавам детето : [Ръководство] / Лоранс Перну ; Прев. от фр. Пенка Духтева, Петрана Великова ; [С предг. от Бр. Ц. Братанов Дебре] . - 3. изд . - София : Наука и изкуство, 1992 . - 400 с. : с ил. ; 24 см

   Ориг. загл. J'eleve mon enfant / Laurence Pernoud. - Предм. показалец

   ISBN 954-02-0015-6 

 корица 

Сист. No: 62965

- 40 -

ЗВ/618/П37 

Перну, Лоранс

   Аз чакам дете / Лоранс Перну ; В сътрудничество с Анес Гризон ; Прев. от фр. Петрана Великова . - [2.] осъвр. и прераб. изд . - София : Мириам, 1998 . - 456 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. J'attends un enfant / Laurence Pernoud. - Предм. показалец. - 1. изд. 1987 с прев. Пенка Духтева, Петрана Великова на изд. Наука и изкуство

   ISBN 954-9513-40-8 

  

Сист. No: 54969

- 41 -

ЗВ/618/В28 

Вател, Ален-Пиер и др.

   Аз съм бременна : В отлична форма преди и след раждане / Ален-Пиер Вател, Сандрин Жерен ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова . - [Ново изд.] . - София : Слънце, 2006 . - 283 с. ; 20 см . -  (Книги за родители. Аз съм бременна ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Guide de la future maman / Alain-Pierre Wattel ; En plein forme apres bebe / Sandrine Gerin

   ISBN 954-742-015-1 

  

Сист. No: 7770

- 42 -

ЗВ/618/Д96 

Дьолае, Мари-Клод

   Аз съм бременна : Всичко за бъдещата майка / Мари-Клод Дьолае ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова . - [Ново изд.] . - София : Слънце, 2006 . - 366 с. : с ил., сх. ; 20 см . -  (Книги за родители. Аз съм бременна ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Le livre de bord de la future maman / Marie-Claude Delahaye. - 1. изд. 1993 със загл. Настолна книга за бъдещата майка в Библ. Марта : Кн. за жената

   ISBN 954-8023-10-5 

  

Сист. No: 18878

- 43 -

I 1644, ЗВ/616.9/Л79, Ч2/616/Л79I 1644; ЗВ/616.9/Л79; Ч2/616/Л79

Лозенски, Виктор Василев

   Птичият грип - убиец на столетието? : Дивите прелетни птици - екологичен и географски разпространител на птичия грип (influenza aviaire) / Виктор Лозенски . - София : Наслука, 2008 . - 48 с. : с ил. ; 14 см

   Кор. загл. Ще стане ли птичият грип убиец на столетието?

   ISBN 978-954-8723-47-3 

 корица 

Сист. No: 62952

- 44 -

ЗВ/616.8/К63, Ч2/616/К63ЗВ/616.8/К63; Ч2/616/К63

Клемънтс, Джон

   Поведенчески проблеми при аутизма : Как да помогнем на хората с разстройства от аутистичния спектър да преодолеят поведенческите и емоционалните трудности / Джон Клемънтс ; Прев. от англ. Светлана Кимпан . - София : Изток-Запад, 2015 . - 278 с. : с табл. ; 22 см . -  (Детето, здравето, света)

   Ориг. загл. People with autism behaving badly / John Clements. - Библиогр. с. 275-277

   ISBN 954-619-152-603-1 

 корица 

Сист. No: 62991

- 45 -

ЗВ/615.8/П30, Ч2/615/П30ЗВ/615.8/П30; Ч2/615/П30

Пашкулев, Димитър

   Природолечение : Естествени принципи, методи и средства за добро здраве : Изцеление, тонизиране и релаксиране в домашни условия : Практическо ръководство / Димитър Пашкулев . - 2. доп. и прераб. изд . - София : Кибеа, 2015 . - 424 с. : с портр., ил ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Библиогр. с. 414-421

   ISBN 978-954-474-676-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62994

- 46 -

ЗВ/615.8/Х82, Ч2/615/Х82ЗВ/615.8/Х82; Ч2/615/Х82

Христозова, Радка

   Рецепти за здрав и дълъг живот / Радка Христозова . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2016 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-039-5 

 корица 

Сист. No: 63024

Приложни науки. Техника

- 47 -

С2/62/А64 

Английско-български политехнически речник  / Стефан Георгиев Семерджиев и др . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Техника, 1992 . - 1080 с. ; 25 см

   Други авт.: Г. Николов, А. Кирчев, С. Ангелов, Л. Иванов, М. Филипова, Л. Манолова, Г. Захариев, отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 1984

   ISBN 954-03-0032-0 

  

Сист. No: 62904

- 48 -

22959 

Немско-български политехнически речник  : 94 000 /  Състав. Ангел Николов Писарев и др . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Техника, 1994 . - 1184 с. ; 24 см

   Други състав.: Г. Попов, Д. Стаменов, К. Божинов, Л. Драганов, П. Иванов, Ст. Гайтанджиев, Х. Нисимов, отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 1984. - Офс. изд.

   ISBN 954-03-0133-5 

  

Сист. No: 62903

- 49 -

ЗВ/65/О-83 

Основи на мениджмънта  / Иван Иванов и др . - Велико Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски, 1999 . - 520 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Други авт.: П. Ганчев, П. Пенчев, В. Пенчев, Ив. Пенчева, Г. Георгиев. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-427-373.5 

  

Сист. No: 62882

- 50 -

ЗВ/65/Д34 

Дейвис, Антъни

   Всичко, което трябва да знаете за Пъблик рилейшънс : Директни отговори на над 500 въпроса / Антъни Дейвис ; Прев. [от англ.] Владимира Карабенчева и др . - [София] : ROI communication, 2007 . - VІІ, 287 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Everything you should know about public relations / Anthony Davis. - Други прев. : Д. Бошнакова, Ел. Георгиева, Р. Михайлова, отбелязани на гърба на загл. с. - Предм. показалец

   ISBN 978-9549335-06-4 

  

Сист. No: 62864

- 51 -

ЗВ/65/З-89 

Зорин, Игор Иванович

   Как да манипулираме хората : Техники за манипулация и защита от тях / И. Зорин ; Прев. [от рус. ез.] Цветанка Петрова . - София : СофтПрес, 2007 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Игры, в которые играют менеджеры. Мастерство манипуляции / И. И. Зорин. - Прев. отбелязана в библиогр. каре

   ISBN 978-954-685-547-3 

  

Сист. No: 62863

- 52 -

ЗВ/641/642/Щ64, Ч2/64/Щ64ЗВ/641/642/Щ64; Ч2/64/Щ64

Щърков, Иван

   С пушка и черпак : 785 рецепти за ценители /  [Състав.] Иван Щърков . - София : Наслука, 2008 . - 270 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8723-39-8 

 корица 

Сист. No: 62945

- 53 -

ЗВ/641/642/Е97, Ч2/64/Е97ЗВ/641/642/Е97; Ч2/64/Е97

Ефремова, Росица

   Малка книга за големи кулинари / Росица Ефремова . - София : Наслука, 2009 . - 188 с. : с ил. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-8723-51-0 

 корица 

Сист. No: 62946

- 54 -

ЗВ/641/642/В23 

Васев, Иван Тодоров

   Ламя с пъдпъдъци : Дивечови кулинарии с ловджийски лакърдии / Иван Васев ; Ил. Калин Николов . - София : Наслука, 2010 . - 196 с. : с ил. ; 17 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8723-70-1 

 корица 

Сист. No: 62948

- 55 -

ЗВ/657/Н35 

Начева, Райна

   Обща теория на счетоводството : Основи на счетоводството / Райна Начева . - 2. изд . - София : ФорКом, 2014 . - 183 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 183

   ISBN 978-954-464-225-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63012

- 56 -

22971, ЗВ/64/Д8522971; ЗВ/64/Д85

Драганов, Румен Иванов

   Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм / Румен Драганов . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2015 . - 208 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   Загл. на англ. ез. The hotel policy in context of postmodern tourism. - Библиогр. с. 199-207. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3923-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63011

Селско стопанство. Лов. Риболов

- 57 -

22965, ЗВ/639/А64, Ч2/636/639/А6422965; ЗВ/639/А64; Ч2/636/639/А64

Ангелов, Чавдар Славов

   Календар на ловеца / Чавдар Ангелов . - София : Наслука, 2008 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (На лов в България)

   

   ISBN 978-954-8723-42-8 

 корица 

Сист. No: 62951

- 58 -

22966, ЗВ/636.7/.9/Д43, Ч2/636/639/Д4322966; ЗВ/636.7/.9/Д43; Ч2/636/639/Д43

Денков, Веселин Младенов

   Енциклопедия на ловното куче / Веселин Денков . - София : Наслука, 2008 . - 416 с. : с ил., табл., [12] л. цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 405-409. - Азбучен показалец на породите кучета

   ISBN 978-954-8723-54-1 

 корица 

Сист. No: 62947

- 59 -

I 1641, ЗВ/639/Д66, Ч2/636/639/Д66I 1641; ЗВ/639/Д66; Ч2/636/639/Д66

Добрев, Младен Добрев

   Каракудата : Навици, места, такъми, стръв / Младен Добрев . - София : Наслука, 2008 . - 64 с. : с ил. ; 15 см . -  (Златна поредица за българския риболовец. Мирни риби)

   В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Мирни риби. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд

   ISBN 978-954-8723-45-9 

 корица 

Сист. No: 62953

- 60 -

I 1642, ЗВ/636.7/.9/П13, Ч2/636/639/П13I 1642; ЗВ/636.7/.9/П13; Ч2/636/639/П13

Павлова, Павлина Петрушинова

   Български барак / Павлина Павлова . - София : Наслука, 2008 . - 48 с. : с ил., портр. ; 15 см . -  (Златна поредица за българския ловец. Ловни кучета)

   Авт. известна и като Павлина Петрушинова

   ISBN 978-954-8723-31-2 

 корица 

Сист. No: 62954

- 61 -

I 1643, ЗВ/639/С25, Ч2/636/639/С25I 1643; ЗВ/639/С25; Ч2/636/639/С25

Светлев, Николай Петров

   Финтовете при платиката / Николай Светлев-Доцента . - София : Наслука, 2008 . - 64 с. : с ил. ; 15 см . -  (Златна поредица за българския риболовец. Мирни риби)

   В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Мирни риби. - Съдържа и За Доцента. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд

   ISBN 978-954-8723-49-7 

 корица 

Сист. No: 62944

- 62 -

22963, ЗВ/639/Д66, Ч2/636/639/Д6622963; ЗВ/639/Д66; Ч2/636/639/Д66

Добрев, Младен Добрев

   Уроците на риболовната практика / Младен Добрев . - 2. изд . - София : Наслука, 2010 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (На риба в България)

   

   ISBN 978-954-8723-30-5 

 корица 

Сист. No: 62950

- 63 -

22964, ЗВ/639/С25, Ч2/636/639/С2522964; ЗВ/639/С25; Ч2/636/639/С25

Светлев, Николай Петров

   Финтовете в риболова : Практически наръчник за начинаещи и напреднали / Николай Светлев-Доцента . - 2. изд . - София : Наслука, 2010 . - 183 с. : с ил. ; 20 см . -  (На риба в България)

   

   ISBN 978-954-8723-28-2 

 корица 

Сист. No: 62949

Изкуство

- 64 -

ИзЧГр/73/76/П51 

Аз не търся. Аз намирам: Пабло Пикасо. Изложба. София. 2008

   Picasso : Аз не търся. Аз намирам: Пабло Пикасо : Изложба, Национална галерия за чуждестранно изкуство, 17.12.2008-15.03.2009 : Каталог / Еми Барух и др ; Прев. Катерина Попова и др . - Пловдив : Жанет 45, 2008 . - 172 с. : с цв. ил. ; 27X28 см

   Други авт. : Ир. Мутафчиева, М. Оропеса, Е. Кармона, отбелязани на с. 6 ; Други прев. : Св. Плашокова, Р. Халачева. - Съдържа и Биография : Пабло Пикасо ; Списък на произведенията

   ISBN 978-954-491-500-1 

 корица 

Сист. No: 62978

- 65 -

ЗВ/74/В50 

Бол, Дебора

   Модна къща Версаче / Дебора Бол ; Прев. [от англ.] Маргарита Терзиева . - София : Ера, 2010 . - 383 с. ; 21 см

   Ориг. загл. House of Versache / Deborah Ball. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-389-115-3 

  

Сист. No: 62862

- 66 -

ЗВ/786/789/С55, ИзЧ/786/789/С55ЗВ/786/789/С55; ИзЧ/786/789/С55

Гаджев, Владимир Марков

   Теодосий Спасов : Преследващият звуци / Владимир Гаджев . - София : Изток-Запад, 2012 . - 216 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   Библиогр. с. 193-201. - Рез. на англ., исп. ез.

   ISBN 978-619-152-109-8 

 корица 

Сист. No: 62989

- 67 -

ИзЧ/78/М31, К/75/М31, С/78/М31ИзЧ/78/М31; К/75/М31; С/78/М31

Маринов, Марин Николов

   Международен музикален фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" Пазарджик : Фестивален хронограф : 1976-2014 /  Състав. и ред. Марин Маринов ; Увод Анди Палиева ; Консултант Атанас Терзиев и др . - Пазарджик : Беллопринт, 2014 . - 164 с. : с портр., ил. ; 31 см

   Състав. не е отбелязан на кор. - Др. консултанти : С. Бандрамалиев, Ц. Аджеларски. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" в периодичния печат 1976-2014 : Библиогр. ; Източници на информация. - Изд. е посветено на 80-год. от рожд. на Иван Спасов и предстоящия 40-ти Междунар. музикален фестивал "Проф. Иван Спасов" - Пазарджик. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-377-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62943

- 68 -

ИзЧ/72/Р29 

Райчевски, Стоян Чилов

   Строителният гений на българите през вековете / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 464 с. : с ил., табл., факс. . -  (Поредица Отечество любезно)

   Библиогр. с. 457-463

   ISBN 978-954-09-0893-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62983

- 69 -

ИзЧ/78.07/М31, К/75/М31ИзЧ/78.07/М31; К/75/М31

Маринов, Марин Николов

   Традиция, завещана от Маестрото /  Авт.-състав. Марин Маринов ; Консултант Цветан Аджиларски и др . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 303 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

   Др. консултанти : С. Бандрамалиев, А. Терзиев. - Съдържа и Симфоничен оркестър - Пазарджик в периодичния печат : Библиогр. справка : 1974-2014 ; Източници на информация. - Изд. е посветено на 95-год. от основаването на Музикално дружество "Маестро Г. Атанасов" - Пазарджик. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-389-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62942

- 70 -

К/7/Р18 

Радулова, Нина и др.

   Във вълшебната виделина на театъра : Хроника на сценичния живот в Панагюрище /  Състав. Нина Радулова, Иван Радулов ; Предисл. Спаска Тасева . - Панагюрище : Нар. ч-ще Виделина - 1865, 2015 (Панагюрище : Оборище) . - 343 с. : с ил, портр., факс. ; 25 см

   Библиогр. с. 341-342. - Изд. е посветено на 150 г. от създаването на Нар. ч-ще "Виделина-1865" - Панагюрище, на 170 г. от рождението на първия негов председател Петър Карапетров-Черновежд и на 145 г. от първата самодейна постановка в гр. Панагюрище през 1870 г.

   ISBN 978-954-682-057-0 

  

Сист. No: 62920

Спорт. Игри

- 71 -

ЗВ/551/З-40 

Захариева, Мария Димитрова

   Лавината феномен / Мария Димитрова Захариева . - 2. [доп. и разширено]. изд . - София : Spektar. bg, 2015 . - 132 с. : с ил., портр., факс., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 129-130

   ISBN 978-954-435-063-5 

  

Сист. No: 62938

Езикознание

- 72 -

ЗВ/808Б/Т53 

Тестове. Езикова култура  : Разсекретени варианти от кандидатстудентската 2013 г. в ПУ "Паисий Хилендарски" / Бистра Дикова и др . - Пловдив : Контекст, 2014 . - 40 с. ; 23 см . -  (Конкурси. Изпити. Матури)

   Други авт.: В. Зидарова, К. Чакърова, М. Павлова, Т. Гайдарова, Ц. Карастанева, М. Куршумова

   ISBN 978-954-8238-49-6 

 корица 

Сист. No: 62966

- 73 -

ЗВ/808Б/Б80 

Брезински, Стефан

   Българският език свещен... : Да говорим и да пишем правилно / Стефан Брезински . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1467-8 

 корица 

Сист. No: 63015

- 74 -

ЗВ/802/809/D64 

Dittrich, Roland

   Kaltes Blut : [DaF-Lernkrimi A1/A2 : Heimliche Rache in Garmisch] / Roland Dittrich ; Ill. Patrick Rosche . - Berlin : Cornelsen, 2011 . - 48 s. : Ill. ; 21 cm + 1 CD . -  (Lex:tra)

   Авт. не е отбелязан на кор.

   ISBN 978-3-589-01844-4 

  

Сист. No: 62911

Литературознание

- 75 -

Авт/82Б.5/.6/В95 

Анчев, Панко Кирилов

   Найден Вълчев / Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 304 с., 8 л. : ил. ; 20 см . -  (Литературни анкети / Захарий Стоянов)

   Изд. на БАН. Институт за лит. - Съдържа и Книги от Найден Вълчев ; По-важни дати в живота на Найден Вълчев. - Офс. изд. - Именен показалец

   ISBN 978-954-09-0076-6 

  

Сист. No: 62932

- 76 -

ЗВ/82Б.5/.6/И21, К/82/И21ЗВ/82Б.5/.6/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Подреждане на балната зала : Статии и студии / Никола Иванов . - Пловдив : ИК Марица, 2008 . - 228 с. : с порт. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - В изданието отбелязано Кн. 2. - Съдържа и Интервю с литературния критик Никола Иванов / Въпросите зададе Стоян Вълев

   ISBN 978-954-9969-41-2 

  

Сист. No: 62915

- 77 -

ЗВ/820/899/М18 

Беъм, Джордж

   Обсебени : Стефани Майър и феноменът Здрач / Джордж Беъм ; Прев. [от англ.] Станимир Йотов и др . - София : Ибис, 2009 . - 305 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Bedazzled / George Beahm. - Други прев. Велислава Михайлова, Людмила Костова

   ISBN 978-954-9321-24-1 

  

Сист. No: 62867

- 78 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Статии и рецензии : Литературна критика и литературна история : [Кн.1] - / Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2011 - . - 20 см

   

   Кн. 3 /  Ред.  Никола Радев . - 2014 . - 108 с.

   

   ISBN 978-954-380-329-3 

   ISBN ISBN 978-954-380-328-6 ! 

  

Сист. No: 62912

- 79 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Статии и рецензии : Литературна критика и литературна история : [Кн.1] - / Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2011- . - 20 см

   

   Кн. 4 /  Ред.  Никола Радев . - 2015 . - 108 с.

   

   ISBN 978-954-380-356-9 

  

Сист. No: 62913

- 80 -

ЗВ/82Б.5/.6/И21, К/82/И21ЗВ/82Б.5/.6/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Подреждане на балната зала : Литературни статии и студии : Продължение първо / Никола Иванов . - Варна : Славена, 2013 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-579-991-4 

  

Сист. No: 62914

- 81 -

К/82/Б63 

Бончев, Нешо Бончев

   Съчинения / Нешо Бончев ; Предг. Петър Динеков ; Подбор и ред. Иван Сестримски . - [Фототип. изд.] . - [Панагюрище : СОУ Нешо Бончев, 2013] ([Панагюрище : ИК Оборище]) . - 474 с. : 1 л. портр. ; 21 см . -  (Библиотека Възрожденска книжнина)

   Фототип. изд. София : Бълг. писател, 1983. - Съдържа и Нешо Бончев - еманация на морал, талант и интелект / Милка Пискова ; Кратки сведения за изд.. - Библиогр. под линия. - Преизд. по повод 175-годишнината от рождението на Нешо Бончев

  

Сист. No: 62922

- 82 -

ЗВ/82Б/Б60, К/82/Б60ЗВ/82Б/Б60; К/82/Б60

Бойчев, Яко

   Пазарджик - поетичната столица на България / Яко Бойчев . - Пазарджик : Първа частна печ., 2014 . - 111 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Яко Бойчев Яков. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-697-101-2 

  

Сист. No: 62926

- 83 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Из българската литература от Софроний до наши дни : Литературнокритически статии / Никола Иванов . - Варна : Славена, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   Съдържа и Интервю с литературния критик Никола Иванов / Въпросите зададе Стоян Вълев

   ISBN 978-619-190-017-6 

  

Сист. No: 62916

- 84 -

22967, К/82/Ф9422967; К/82/Ф94

Мевсим, Хюсеин

   Никола Фурнаджиев и Истанбул : Студия / Хюсеин Мевсим . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 196 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-186-154-5 

 корица 

Сист. No: 62980

- 85 -

С/82Б.5/.6/С43 

Петрова-Василева, Росица

   Атанас Славов : Био-библиография : Посвещава се на 85 г. от рождението му /  Състав. Росица Петрова-Василева ; Науч. ред. Радка Колева . - Сливен : Регионална библ. Сава Доброплодни, 2015 . - 147 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7239-05-8 

  

Сист. No: 57088

- 86 -

22970 

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

   Спомени : Т. 1 - / Стилиян Чилингиров ; Състав., ред., предг. Румяна Пенчева . - София : Кибеа, 2015 . - 24 см . -  (Серия Личности)

   

   Т. 1. Моите съвременници . - 440 с. : с ил. портр.

   

   ISBN 978-954-474-690-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62995

- 87 -

22970 

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

   Спомени : Т. 1 - / Стилиян Чилингиров ; Състав., ред., предг. Румяна Пенчева . - София : Кибеа, 2015 . - 24 см . -  (Серия Личности)

   

   Т. 2. Между малки и големи . - 356 с. : с ил., портр.

   

   ISBN 978-954-474-691-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62996

Чужда художествена литература

- 88 -

Д/Ч885.0/Х34 

Хашек, Ярослав

   Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война / Ярослав Хашек ; Прев. от чеш. Светомир Иванчев ; Худож. Йозеф Лада . - [8. изд.] . - София : Захарий Стоянов, 2002 . - 912 с. : с ил. ; 22 см

   Oриг. загл. Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky

   ISBN 954-739-233-6 

  

Сист. No: 59900

- 89 -

ЗВ/Ч869.0(81)/К73 

Коелю, Паулу

   Петата планина : Роман за неизбежното / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Даниела Петрова . - [2. изд.] . - София : Обсидиан, 2007 . - 176 с. ; 21 см . -  (Библиотека Паулу Коелю)

   Ориг. загл. A quinta montanha / Paulo Coelho. - 1. изд. 1998 ; В кн. означено 3. изд.

   ISBN 954-769-091-4 

  

Сист. No: 62859

- 90 -

ЗВ/Ч869.0(81)/К73 

Коелю, Паулу

   Демонът и сеньорита Прим : [Роман] / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Даниела Петрова . - 2. изд . - София : Обсидиан, 2007 . - 175 с. ; 21 см . -  (Библиотека Паулу Коелю)

   Ориг. загл. O demonio e a srta. Prym / Paulo Coelho. - 1. изд. 2001. - Изд. е кн. 3 от трилогията И на седмия ден, продълж. на Край река Пиедра седнах и заплаках и Вероника решава да умре

   ISBN 954-769-094-9 

  

Сист. No: 62860

- 91 -

ЗВ/Ч820/Б91 

Бъкстон, Кристофър

   Прудънс и червения барон / Кристофър Бъкстон ; Прев. от англ. Тодор Кенов . - София : Ciela, 2008 . - 339 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0240-2 

 корица 

Сист. No: 62967

- 92 -

ЗВ/Ч869.0(81)/К73 

Коелю, Паулу

   Мактуб / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова . - София : Обсидиан, 2010 . - 192 с. ; 21 см . -  (Библиотека Паулу Коелю)

   Ориг. загл. Maktub / Paulo Coelho

   ISBN 978-954-769-233-6 

  

Сист. No: 57081

- 93 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийвотър, Маги

   Балада : Гибелната любов на феята / Маги Стийвотър ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2010 . - 304 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Ballad / Maggie Stiefvater. - Продълж. на Ридание от същия авт.

   ISBN 978-954-771-246-1 

  

Сист. No: 62865

- 94 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийвотър, Маги

   Ридание : Забранената любов на Повелителката на детелините / Маги Стийвотър ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2010 . - 271 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Lament / Maggie Stiefvater

   ISBN 978-954-771-237-9 

  

Сист. No: 62866

- 95 -

ЗВ/Ч869.0(81)/К73 

Коелю, Паулу

   Алеф : [Роман] / Паулу Коелю ; Прев. от португ. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2011 . - 279 с. ; 21 см . -  (Библиотека Паулу Коелю)

   Ориг. загл. О Aleph / Paulo Coelho. - Възприета форма на името на прев. Вера Георгиева Киркова

   ISBN 978-954-769-264-0 

  

Сист. No: 62861

- 96 -

ЗВ/Ч820(73)/Р48 

Рейбърн, Триша

   Сирена / Триша Рейбърн ; Прев. [от англ.] Анелия Янева . - София : Егмонт, 2011 . - 352 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Siren / Tricia Rayburn. - Кн. 1 от трилогията "Сирена"

   ISBN 978-954-27-0595-6 

  

Сист. No: 62891

- 97 -

ЗВ/Ч820/899/С82 

Стойчев, Драгомир

   Вампириада : Всички страховити поверия, градски легенди и ужасяващи истории в едно /  Състав. Драгомир Стойчев . - София : Millenium, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-515-147-7 

  

Сист. No: 62868

- 98 -

ЗВ/Ч895.6/Т29 

Танидзаки, Джуничиро

   Дневникът на един луд старец / Джуничиро Танидзаки ; Прев. София Бранц . - [София] : Колибри, 2011 . - 148 с. ; 20 см . -  (Модерна класика)

   Загл. на англ. ез.: Diary of a mad old man / Jun'ichiro Tanizaki. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-529-902-5 

 корица 

Сист. No: 62968

- 99 -

ЗВ/Ч820(73)/Х23 

Халпърн, Джъстин

   Дивотиите, които плещи баща ми / Джъстин Халпърн ; Прев. от англ. Емилия Масларова . - София : Колибри, 2011 . - 163 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Sh*t my dad says / Justin Halpern

   ISBN 978-954-529-893-6 

 корица 

Сист. No: 62970

- 100 -

ЗВ/Ч-1/Н85 

Нова украинска поезия  : Антология /  Прев. от укр. и състав. Димитър Христов . - [София] : Мултипринт, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. е Димитър Христов Черняев

   ISBN 978-954-362-096-8 

  

Сист. No: 62858

- 101 -

ЗВ/Ч840(71)/Т93 

Тхуи, Ким

   Ру : Роман / Ким Тхуи ; Прев. от фр. Анна Ватева . - София : Колибри, 2012 . - 144 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Ru / Kim Thuy

   ISBN 978-619-150-081-9 

 корица 

Сист. No: 62969

- 102 -

ЗВ/Ч820/С88 

Стърлинг, Джос

   Скай / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Егмонт, 2013 . - 351 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Finding sky / Joss Stirling

   ISBN 978-954-27-1012-7 

  

Сист. No: 62870

- 103 -

ЗВ/Ч820/С88 

Стърлинг, Джос

   Феникс / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Егмонт, 2013 . - 303 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Stealing Phoenix / Joss Stirling

   ISBN 978-954-27-1026-4 

  

Сист. No: 62871

- 104 -

ЗВ/Ч820/С88 

Стърлинг, Джос

   Кристал / Джос Стърлинг ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Егмонт, 2013 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Seeking Crystal / Joss Stirling ; В кн. означено ориг. загл. Stealing Phoenix

   ISBN 978-954-27-1030-1 

  

Сист. No: 62872

- 105 -

ЗВ/Ч882/А45 

Акунин, Борис

   Планета вода / Борис Акунин ; Прев. от рус. Денис Коробко . - София : Еднорог, 2015 . - 495 с. ; 20 см . -  (Приключенията на Ераст Фандорин през XIX век)

   Ориг. загл. Планета вода / Б. Акунин. - Борис Акунин псевд. на Григорий Шалвович Чхартишвили

   ISBN 978-954-365-171-9 

 корица 

Сист. No: 63022

- 106 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Блудният син : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Бард, 2015 . - 302 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-648-6 

 корица 

Сист. No: 63019

- 107 -

ЗВ/Ч820/Г79 

Грегъри, Филипа

   Аферата "Зелда" / Филипа Грегъри ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Еднорог, 2015 . - 495 с. ; 20 см

   Ориг. загл.Zelda`s cut / Philippa Gregory

   ISBN 978-954-365-170-2 

 корица 

Сист. No: 63026

- 108 -

ЗВ/Ч820(73)/Г84 

Гришам, Джон

   Адвокат на престъпници : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2015 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769- 396-8 

  

Сист. No: 63020

- 109 -

ЗВ/Ч820(73)/К63 

Клейпас, Лайза

   Вълшебна нощ / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 223 с. ; 20 см . -  (Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-044-6 

 корица 

Сист. No: 62977

- 110 -

ЗВ/Ч820(73)/К85 

Корнуел, Патриша

   Тихият палач : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова . - София : Бард, 2015 . - 459 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-649-3 

 корица 

Сист. No: 63018

- 111 -

ЗВ/Ч840/М88 

Мопасан, Ги дьо

   Избрани разкази / Ги дьо Мопасан ; Прев. от фр. Георги Куфов . - [Ново изд.] . - София : Муузон, 2015 . - 173 с. ; 20 см

   Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-016-3 

  

Сист. No: 56865

- 112 -

ФД/Ч886.1/Н97 

Нушич, Бранислав

   Автобиография / Бранислав Нушич ; Прев. със съкр. Таня Попова ; Худож. Йордан Терзийски . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2015 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Autobiografija / Branislav Nusic

   ISBN 978-619-704-032-6 

 корица 

Сист. No: 63029

- 113 -

ЗВ/Ч840/П17 

Панкол, Катрин

   Момичетата 3 / Катрин Панкол ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - София : Колибри, 2015 . - 655 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Muchachas / Katherine Pancol. - Кн. е ч. 3 от трилогията Muchachas

   ISBN 978-619-150-584-5 

 корица 

Сист. No: 63001

- 114 -

ЗВ/Ч860/С18 

Санчес, Мамен

   Щастието е чаша чай с теб : [Роман] / Мамен Санчес ; Прев. от исп. Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 296 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1361-9 

 корица 

Сист. No: 63017

- 115 -

ЗВ/Ч820/С47 

Смит, Алегзандър Маккол

   Ема : [Роман] / Алегзандър Маккол Смит ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2015 . - 364 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-169-6 

 корица 

Сист. No: 63021

- 116 -

ЗВ/Ч820(73)/Т35 

Тарт, Дона

   Малкият приятел / Дона Тарт ; Прев. [от англ.] Стефан Аврамов . - София : Еднорог, 2015 . - 718 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The little friend / Donna Tartt

   ISBN 978-954-365-172-6 

 корица 

Сист. No: 63028

- 117 -

ЗВ/Ч830/П18 

Панова-Шафай, Тереза

   Живот като едно прекрасно шоу : Кн. 1- / Тереза Панова-Шафай . - София : Делакорт, 2015- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-690-064-7 

   Кн. 1 /  Прев. от нем.  Диана Диманова . - 2015 . - 141 с. : със сн.

   

  

Сист. No: 62931

- 118 -

ЗВ/Ч820(73)/B22 

Banks, Russell

   The sweet Hereafter : A Novel / Russell Banks . - New York : HarperPerennial, 1991 . - 257 p. ; 21 cm

   

   ISBN 0-06-016703-3 

  

Сист. No: 62908

- 119 -

ЗВ/Ч820(73)/G71 

Graham, Heather

   Haunted / Heather Graham . - Richmond, GBR : Mira books, 2005 . - 370 p. ; 18 cm . -  (Mira : An International collection of bestselling authors)

   

   ISBN 1-55166-750-9 

  

Сист. No: 62907

- 120 -

ЗВ/Ч820/B34 

Beaton, M. C.

   Death of a glutton / M. C. Beaton . - London : Robinson, 2008 . - 205 p. ; 18 cm . -  (Hamish Macbeth murder mystery)

   

   ISBN 978-1-84529-735-0 

  

Сист. No: 62906

- 121 -

ЗВ/Ч820(73)/B97 

Bushnell, Candace

   Sex and the sity : Roman / Candace Bushnell ; Aus dem Engl. von Annette Hahn . - Berlin : Ullstein, 2008 . - 252 s. ; 19 cm . -  (Ullstein ; 26945)

   Ориг. загл. Sex and the city / Candace Bushnell

   ISBN 978-3-548-26945-0 

  

Сист. No: 62910

- 122 -

ЗВ/Ч820/M24 

Manby, Chrissie

   Getting over Mr Right / Chrissie Manby . - London : Hodder, 2010 . - 296 p. ; 18 cm

   

   ISBN 978-0-340-99279-1 

  

Сист. No: 62905

Българска художествена литература

- 123 -

ЗВ/Б/М37 

Маскарад  : Истината през перото на творците : Алманах за литература и изкуство на социална и политическа тематика /  Състав., ред., [предг.] Райна Недялкова-Качулкова . - [Бургас] : Либра Скорп, 2015 . - 360 с. : с ил. ; 22 см

   Изд. на Творчески съюз Творци без граници. - Ред. известна и като Райна Недялкова. - В кн. отбелязано местоизд. Чикаго

   ISBN 978-954-471-288-4 

  

Сист. No: 62924

Съвременна българска проза

- 124 -

ЗВ/Б/Н19 

Налбантов, Иван Лилов

   Риба за царе : [Разкази] / Иван Налбантов ; Ил. Доньо Донев . - София : Наслука, 1998 . - 88 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано в библиогр. каре

   ISBN 954-8723-12-3 

 корица 

Сист. No: 62955

- 125 -

ЗВ/Б/Ц85 

Цончев, Дончо Стефанов

   Вторичен инстинкт : Ловни разкази / Дончо Цончев . - София : Наслука, 1998 . - 136 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-8723-13-1 

 корица 

Сист. No: 62957

- 126 -

22962, ЗВ/Б/Б92, Ч1/Б/Б9222962; ЗВ/Б/Б92; Ч1/Б/Б92

Българска ловна антология  /  Състав. Чавдар Ангелов, Иван Васев ; Худож. Калин Николов . - София : Наслука, 2008 . - 480 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8723-48-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62962

- 127 -

ЗВ/Б/Д66 

Добрев, Младен Добрев

   Целувка с шаран : Рибарски истории и разкази / Младен Добрев ; Ил. Доньо Донев . - София : Наслука, 2008 . - 256 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8723-46-6 

 корица 

Сист. No: 62960

- 128 -

ЗВ/Б/П29 

Пацов, Йото Христов

   Перо от гарван : Видрица за ловци, риболовци и пътешественици / Йото Пацов ; Худож. Калин Николов . - София : Наслука, 2008 . - 440 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8723-50-3 

 корица 

Сист. No: 62961

- 129 -

ЗВ/Б/М31 

Маринчев, Христо Христов

   Синева над Калачица : Записки / Христо Маринчев ; Худож. Маруся Филчева . - София : Наслука, 2009 . - 200 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Книги от същия автор

   ISBN 978-954-8723-62-6 

 корица 

Сист. No: 62956

- 130 -

К/82/С75 

Стефанов, Димитър Костадинов

   Чат-патардия : Посред седмицата на изкуствата : 15 юни 2009 година Панагюрище / Димитър Дънеков ; [Худож.] Стайо Гарноев . - Панагюрище : Оборище, 2009 . - 44 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. със съдействието на Община Панагюрище. - Кор. опис. - Димитър Дънеков - псевд. на Димитър Костадинов Стефанов. - Съдържа и Димитър Динеков, Стайо Гарноев : Биогр. данни

  

Сист. No: 62918

- 131 -

ЗВ/Б/Б31 

Бежански, Димитър Методиев

   Грешница в полумрака : Хуморески / Димитър Бежански ; Худож. Ивайло Цветков . - София : Наслука, 2010 . - 192 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8723-69-5 

 корица 

Сист. No: 62958

- 132 -

ЗВ/Б/З-73, Ч1/Б/З-73ЗВ/Б/З-73; Ч1/Б/З-73

Златните вицове за ловци и риболовци  /  Състав. Йото Пацов, Чавдар Ангелов ; Ил. Доньо Донев . - София : Наслука, 2010 . - 128 с. : с ил. ; 17 см . -  (Библиотека Джепане)

   Името на ил. отбелязано в библиогр. каре

   ISBN 978-954-8723-65-7 

 корица 

Сист. No: 62959

- 133 -

ЗВ/Б/Д43 

Денолюбова, Теа

   Боян / Теа Денолюбова . - София : Сиела, 2012 . - 91 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Теа Денолюбова Николова

   ISBN 978-954-28-1137-4 

 корица 

Сист. No: 63007

- 134 -

22968, ЗВ/Б-2/И5222968; ЗВ/Б-2/И52

Илиев, Бойко Ненов

   Драматизации по български и чужди литературни произведения : Т. 1 - / Бойко Илиев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 21 см

   

   Т. 1. Осъдени души ; Крадецът на праскови ; Тютюн ; Антихрист ; Бай Ганьо ; Левски . - 248 с., [4] л. цв. ил.

   

   ISBN 978-954-09-0664-5 

 корица 

Сист. No: 62984

- 135 -

22968, ЗВ/Б-2/И5222968; ЗВ/Б-2/И52

Илиев, Бойко Ненов

   Драматизации по български и чужди литературни произведения : Т.1 - / Бойко Илиев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 21 см

   

   Т. 2. На изток от рая ; Красотата ще спаси света ; Подземните ; Криминале ; Постоянството на веселието и мърсотията ; Ерато . - 256 с., [4] л. цв. ил.

   

   ISBN 978-954-09-0665-2 

 корица 

Сист. No: 62985

- 136 -

ЗВ/Б/Ч-68 

Черепов, Евгени

   Добавено лято : [Роман] / Евгени Черепов . - София : Сиела, 2012 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-1080-3 

 корица 

Сист. No: 63008

- 137 -

ЗВ/Б/Б74 

Боянов, Костадин Йорданов

   Родени от светлината : [Разкази] / Костадин Боянов ; Худож. Моника Войкова . - [София] : Фондация Буквите, 2014 . - 132 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-154-100-3 

  

Сист. No: 56799

- 138 -

ЗВ/Б/К36 

Караславов, Христо Славов

   Разпоредителите на смута : [Роман] / Христо Караславов . - София : Президент, 2014 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7182-02-6 

 корица 

Сист. No: 63005

- 139 -

ЗВ/Б/М77 

Младенова, Радмила

   Бялата ни спалня : Рамон / Радмила Младенова . - София : ICU, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92864-9-6 

 корица 

Сист. No: 62982

- 140 -

ЗВ/Б/Б74 

Боянов, Костадин Йорданов

   Сказание за Кетцалкоатъл : [Притчи] / Костадин Боянов . - София : Темто, 2015 . - 38 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9566-78-9 

  

Сист. No: 56791

- 141 -

ЗВ/Б/Д60, К/82/Д60ЗВ/Б/Д60; К/82/Д60

Димов, Продрум Иванов

   Барометри на духа : Сборник с очерци, рецензии, статии, интервюта, отзиви за книги на автора / Продрум Димов . - [София] : Българска книжница, 2015 . - 209 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-369-9 

  

Сист. No: 55375

- 142 -

Авт/Б/К81 

Кондев, Желяз Атанасов

   Апостола на българите : Васил Кунчев, Дякона, Левски : Документална повест : Кн. 1- / Желяз Кондев . - Сливен : Жажда, 2015 . - 22 см

   Пълното име на авт.: Железчо Атанасов Кондев

   Кн.1 /  Консултант-рецензент  Тодор Балкански . - 2015 . - 168 с.

   Съдържа и За автора, за книгата и за още нещо! / Тодор Балкански. - Библиогр. с. 159 ; Показалец на употребените чужди, остарели и диалектни думи

   ISBN 978-954-795-450-2 

  

Сист. No: 62937

- 143 -

ЗВ/Б/К86 

Костадинов, Костадин

   Ситно с клякане : [Роман] / Костадин Костадинов . - София : Труд, 2015 . - 278 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-402-2 

 корица 

Сист. No: 63009

- 144 -

ЗВ/Б/К94 

Куцев, Атанас

   Между Нирвана и Самсара : 8500 км в търсене на щастието през Непал, Хималаите и Индия / Атанас Куцев ; Снимки Атанас Куцев ; [Предг., епилог Моника Балабанова] . - София : Вакон, 2015 . - 239 с. : с ил., к., [16] л. : цв. сн. ; 21 см . -  (Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-954-9535-86-0 

 корица 

Сист. No: 62972

- 145 -

ЗВ/Б/Л73 

Личева, Мима Стойкова

   Чудеса около нас : Приказки за пораснали деца / Мима Личева ; Худож. Милена Стайкова . - Стара Загора : Аб, 2015 . - 160с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-652-025-8 

  

Сист. No: 62936

- 146 -

22958 

Марков, Георги Иванов

   До моя съвременник : Есета / Георги Марков ; Състав. и предг. Тони Николов ; Ред. Венета Домусчиева . - София : Фондация Комунитас, 2015 . - 364 с. : с ил. ; 21 см

   Състав. и ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - На гърба на предзагл. с. означено авт. права Аннабел Маркова. - Съдържа и Георги Марков, наш съвременник / Тони Николов. - Георги Марков - живот в дати. - Именен показалец

   ISBN 978-954-9992-81-6 

  

Сист. No: 62856

- 147 -

ЗВ/Б/М55 

Миланов, Милен П.

   Спиралата на мълчанието / Милен П. Миланов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 155 с. ; 22 см . -  (Срещу времето)

   

   ISBN 978-619-152-561-4 

 корица 

Сист. No: 62992

- 148 -

ЗВ/Б/М72 

Митрополитска, Невена

   Анна и планината : Роман / Невена Митрополитска . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 364 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-127-9 

 корица 

Сист. No: 62981

- 149 -

ЗВ/Б/П16, К/82/П16ЗВ/Б/П16; К/82/П16

Пампов, Костадин Василев

   По стъпките на спомена : Разкази, импресии, размисли / Костадин Пампов . - София : Род, 2015 . - 115 с. ; 23 см

   Съдържа и Философията - начин на световъзприемане / Ерика Лазарова

   ISBN 978-954-476-066-3 

  

Сист. No: 62928

- 150 -

ЗВ/Б/С19, К/82/С19ЗВ/Б/С19; К/82/С19

Сапунджиев, Богоя Добрев

   В прегръдката на живота : Мемоари / Богоя Сапунджиев . - София : Богианна, 2015 . - 150 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Дарителят - Проф. д-р Лъчезар Цоцорков ; В кн. са публикувани и стихове и рисунки от авт.

   ISBN 978-954-676-127-9 

  

Сист. No: 62919

- 151 -

ЗВ/Б/Д78 

Дончев, Антон Николов

   Сянката на Александър Велики : Кн. 1- / Антон Дончев . - София : Стандарт ; Захарий Стоянов, 2015- . - 21 см

   

   Кн. 1 . - 2015 . - 135 с.

   

   ISBN 978-954-09-1005-5 

 корица 

Сист. No: 63025

Съвременна българска поезия

- 152 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Прекроена действителност : [Поезия] / Лина Борджиева ; Худож. Дидо Николаев ; [Увод Иван Методиев] . - София : НАВА, 1994 . - 35 с. : с ил. ; 20 см

   Ил. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-8392-02-Х 

 корица 

Сист. No: 58075

- 153 -

ЗВ/Б-1/В95 

Вълчев, Найден Станев

   Тракийска фреска : [Стихотворения] / Найден Вълчев ; Худож. Здравко Палазов . - [Добрич] : [Елка] Няголова, 1995 . - 60 с. : с ил., портр. ; 22 см . -  (Библиотека Трубадури : Българска любовна лирика)

   

   ISBN 954-8160-23-4 

  

Сист. No: 62933

- 154 -

Авт/Б-1/Б60 

Бойчев, Боян

   Остров Баунти : Стихотворения / Боян Бойчев . - София : Български писател, 1999 . - 64 с. ; 20 см

   Съдържа и Началото на маратона / Лъчезар Еленков

   ISBN 954-443-354-6 

 корица 

Сист. No: 57607

- 155 -

Авт/Б-1/Б60 

Бойчев, Боян

   Пътуване към делника : Стихотворения / Боян Бойчев . - София : Христо Ботев, 2000 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-725-9 

 корица 

Сист. No: 57606

- 156 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Светът ми е мълчание : [Поезия] / Лина Борджиева ; Худож. Красимира Димитрова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2001 . - 40 с. : с ил. ; 21 см

   Ил. отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-715-109-6 

 корица 

Сист. No: 30942

- 157 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Над земните неща : [Поезия] / Лина Борджиева ; [Предг. Иван Карадочев] . - София : Издателско ателие Аб, 2004 . - 52 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-737-453-2 

 корица 

Сист. No: 58074

- 158 -

ЗВ/Б-1/Р13 

Радевски, Васил

   Преспа и Свещ : Лирика / Васил Радевски . - София : Български писател, 2005 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-443-485-2 

 корица 

Сист. No: 33316

- 159 -

К/82/К57 

Кирилова, Неди Ненова

   Цветята си отиват : Поезия / Неди Кирилова . - Панагюрище : Оборище, 2006 . - 75 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Неда Ненова Кирилова, в кн. погрешно отбелязано Неда Ненкова Кирилова

   ISBN 978-954-628-018-1 

  

Сист. No: 62921

- 160 -

ЗВ/Б-1/В95 

Вълчев, Найден Станев

   През три води преплавено : Моите избрани стихотворения / Найден Вълчев . - 2. доп. изд . - Шумен : Славчо Николов и сие, 2007 . - 112 с. : с портр., 7 л. : ил. ; 17 см . -  (Библиотека Послания ; 40)

   1. изд. 2004 в Библиотека Послания ; N 27

   ISBN 978-954-25-0083-4 

  

Сист. No: 62934

- 161 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   До началото на Времето : Поезия / Лина Борджиева ; Худож. Иван Господинов . - София : Български писател, 2008 . - 72 с. : с ил. ; 21 см

   Ил. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-443698-8 

 корица 

Сист. No: 57909

- 162 -

22962, ЗВ/Б/Б92, Ч1/Б/Б9222962; ЗВ/Б/Б92; Ч1/Б/Б92

Българска ловна антология  /  Състав. Чавдар Ангелов, Иван Васев ; Худож. Калин Николов . - София : Наслука, 2008 . - 480 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8723-48-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62962

- 163 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Библейски откровения : Стихотворения / Лина Борджиева ; Худож. Владимир Киров . - София : Българска книжница, 2011 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   Ил. отбелязан на гърба на загл. с. - Съдържа и От вяра родена поезия / Архимандрит Августин

   ISBN 978-954-380-231-9 

 корица 

Сист. No: 57660

- 164 -

ЗВ/Б-1/Х78 

Христов, Димитър

   Хляб и вино : Поезия / Димитър Христов . - София : Мултипринт, 2011 . - 84 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Димитър Христов Черняев

   ISBN 978-954-362-084-5 

  

Сист. No: 62857

- 165 -

ЗВ/Б-1/Ж39 

Женски светове  : Поезия и проза : Литературен алманах /  Рис. Калина Лютова и др . - Троян : Линеа, 2012 . - 64 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Изд. на жени творци от Троян и Ловеч. - Други ил.: Х. Станчев, Т. Мартинов - отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9479-68-3 

 корица 

Сист. No: 58379

- 166 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Храм на пламъка : [Стихотворения] / Лина Борджиева . - София : Българска книжница, 2013 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-289-0 

 корица 

Сист. No: 57658

- 167 -

ЗВ/Б-1/В95 

Вълчев, Найден Станев

   Една българска роза : Избрани стихотворения / Найден Вълчев . - София : Millenium, 2013 . - 63 с. ; 20 см . -  (Библиотека Ретро)

   

   ISBN 978-954-515-210-8 

  

Сист. No: 62935

- 168 -

ЗВ/Б-1/Д62, К/82/Д62ЗВ/Б-1/Д62; К/82/Д62

Почит към Иван Динков  : [Сборник] / Иван Динков и др ; Подб., състав., ред. и предг. Никола Иванов ; Ил. Иван Динков-син . - София : Ciela, 2013 . - 252 с. : с ил. ; 21 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: А. Горанов, А. Ганчев, А. Иванов, Б. Геронтиев, Б. Петров, Б. Ангелов, В. Радинска, В. Попова, Г. Драмбозов, Г. Киров, Д. Белчева, Д. Костадинов, Д. Милов, Е. Няголова, И. Беловски, И. Груев, И. Есенски, И. Цанев, Й. бБнев, К. Каман, К. Кондова, К. Ячева, К. Гончев,Л. Динкова, М. Пиналска, М. Начев, М. Гунчев, Н. Попова, Н. Ганев, Н. Ферхадов, Н. Николов, П. Апостолов, П. Александров, П. Лазарова, П. Маджарска, Р. Копукова, Р. Денев, С. Хр. Караславов, С. Генчев, С. Иванова, С. Бонева, С. Фурнаджиев, С. Венчева, У. Керим, Ц. Убинова, Я. Янков, Я. Димов, Н. Радев, С. Игов, М. Неделчев, Д. Михайлов, П. Дойнов, Я. Молхов, И. Станков, В. Янев, З. Коларов. - Съдържа : Избрано от Иван Динков ; Посветено на Иван Динков ; За Иван Динков

   ISBN 978-954-28-1352-1 

  

Сист. No: 62917

- 169 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Затишия : [Поезия] / Лина Борджиева ; Худож. Поля Хаджидимитрова . - София : Българска книжница, 2014 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За новите форми в поезията : Анкета / Въпросите зададе Звезделина Братанова

   ISBN 978-954-380-303-3 

 корица 

Сист. No: 57659

- 170 -

К/82/Б26 

Барбутева, Николина

   Силата на жената : [Стихотворения] / Николина Барбутева . - Пещера : [Изд. авт.], 2015 . - [20] с. ; 21 см

   Съдържа и Биографични данни за авт. - Изд. със съдействието на Литературен клуб Искри при читалище Развитие - Пещера

  

Сист. No: 55981

- 171 -

ЗВ/Б-1/Б65 

Борджиева, Лина

   Мисли за мен като любов : [Поезия] / Лина Борджиева ; Худож. Владимир Киров . - София : Нар. ч-ще Литературна София 2013, 2015 . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано в библиогр. каре

   ISBN 978-619-7233-04-9 

 корица 

Сист. No: 57686

- 172 -

ЗВ/Б-1/Д75, К/82/Д75ЗВ/Б-1/Д75; К/82/Д75

Должева, Стайка

   В галоп с времето : Поезия / Стайка Должева ; Ред. [и предг.] Райна Недялкова . - София : Фондация Буквите, 2015 . - 64 с. ; 20 см

   Пълното име на ред. е Райна Недялкова-Качулкова

   ISBN 978-619-154-139-3 

  

Сист. No: 62925

- 173 -

К/82/П22 

Парнарев, Пламен Димитров

   Вътрешно синьо : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2015 . - 42 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-71-5 

  

Сист. No: 55500

- 174 -

ЗВ/Б-1/Р13 

Радевски, Васил

   Не бързай, залез : Стихове / Васил Радевски . - София : Нар. ч-ще Литературна София 2013, 2015 . - 102 с. : с портр. ; 20 см

   Съдържа и В природата и любовта има съзвучие : За поезията на Васил Радевски / Ламар

   ISBN 978-619-7233-05-6 

 корица 

Сист. No: 33315

Художествена литература за деца и юноши

- 175 -

Д/Б/Ц85, ФД/Б/Ц85Д/Б/Ц85; ФД/Б/Ц85

Цончев, Дончо Стефанов

   Малкият водолаз / Дончо Цончев ; Худож. Калин Николов . - 2. изд . - София : Наслука, 2010 . - 108 с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Загл. в библиогр. каре Малкия водолаз

   ISBN 978-954-8723-55-8 

 корица 

Сист. No: 62963

- 176 -

Д/Б/Д95 

Дългъчева, Мая Георгиева

   Уча буквите с гатанки / Мая Дългъчева ; Худож. Кирил Танев . - София : Пан, 2011 . - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-660-077-6 

 корица 

Сист. No: 63031

- 177 -

ФД/Б/Д45 

Детелинова, Геновева

   Приказка за магьосници, физици и дракони / Геновева Детелинова ; Ред. Христо Блажев . - София : MBG Books, 2013 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 78-954-2989-56-1 

 корица 

Сист. No: 63002

- 178 -

Д/Ч840/П87 

Приказки  / Шарл Перо и др ; Състав. Любомир Русанов ; Худож. Христо Димитров . - София : Пан, 2013 . - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Други авт.: Х. К. Андерсен, Вилхелм и Якоб Грим. - В кн. авт. означени Братя Грим

   ISBN 978-954-660-356-2 

 корица 

Сист. No: 62964

- 179 -

Д/Б/П36, ФД/Б/П36 

Пенчева, Кремена

   Скрити приказки / Кремена Пенчева ; Ил. Кремена Пенчева . - София : Милениум, 2014 . - [36] с. : с цв. ил. ; 19Х22 см

   

   ISBN 978-954-515-277-1 

 корица 

Сист. No: 63003

- 180 -

Д/Б/Г70, ФД/Б/Г70Д/Б/Г70; ФД/Б/Г70

Господинова, Рая и др.

   Сватби на животни и неща / Рая Господинова, Георги Господинов ; Ил. Рая Господинова, Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 44 с. : с ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-619-186-161-3 

 корица 

Сист. No: 62979

- 181 -

Д/Ч820/К87 

Коуел, Кресида

   Как да дръпнем дракон за опашката : От Хълцук Кръвожадни Херингски III : Превела от старонорвежки език Кресида Коуел / Кресида Коуел ; [Ил. Кресида Коуел] ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - София : Колибри, 2015 . - 263 с. : с ил.

   Ориг. загл. How to twist a dragon`s tale / Cressida Cowell. - Прев., ил. отбелязани на с. 8

   ISBN 978-619450-677-4 

 корица 

Сист. No: 63000

- 182 -

Д/Ч820(73)/К91, ФД/Ч820(73)/К91Д/Ч820(73)/К91; ФД/Ч820(73)/К91

Круз, Мелиса де ла

   Островът на изгубените : Историята на Наследниците / Мелиса де ла Круз ; Прев. от англ. Ирина Денева - Слав . - София : Егмонт България, 2015 . - 279 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Isle of the Lost / Melissa de la Cruz

   ISBN 978-954-27-1521-4 

 корица 

Сист. No: 62974

- 183 -

Д/Ч820(73)/О-88, ФД/Ч820(73)/О-88Д/Ч820(73)/О-88; ФД/Ч820(73)/О-88

Отвътре навън  /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Егмонт Чародейства. Disney Pixar)

   Ориг. загл.: Inside out movie storybook

   ISBN 978-954-27-1522-1 

 корица 

Сист. No: 62973

- 184 -

ФД/Ч820(73)/Р67 

Риърдън, Рик

   Гръцките богове на Пърси Джаксън / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2015 . - 496 с. ; 19 см

   Ориг. загл.: Percy Jackson's Greek Heroes / Rick Riordan

   ISBN 978-954-27-1555-9 

 корица 

Сист. No: 62976

Отраслова литература за деца и юноши

- 185 -

ФД/61/Б82 

Бруно, Стефан

   Човешкото тяло / Стефан Бруно ; Ил. Алесандро Кантучи и др ; Прев. [от итал.] Елена Узунска . - Пловдив : Хермес, 2001 . - 31 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Детска енциклопедия Да научим повече за...)

   Ориг. загл. Corpo Umano / Stephen Bruno. - Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Други ил.: Ф. Фабручи, С. Джампая, А. Моранди, Д. П. Фалескини, П. Холгуин, А. Пасторели, П. Раваля, И. Сталио

   ISBN 954-459-896-0 

  

Сист. No: 62892

- 186 -

Д/58/М51 

Меучи, Антонела

   Растенията / Антонела Меучи ; Ил. Паола Холгуин и др ; Прев. [от итал.] Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2003 . - 31 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Детска енциклопедия Да научим повече за...)

   Ориг. загл. Plante & Alberi / Antonella Meucci. - Авт. не е отбелязана на кор. ; Други ил.: А.Пасторели, Т. Тройер, Студио Сталио (А. Моранди, А. Кантучи, Ф. Фабручи)

   ISBN 954-26-0046-1 

  

Сист. No: 62894

- 187 -

Д/39/М23 

Малъм, Джон

   Мумии / John Malam ; Предг. Джоан Флечър ; Прев. Михаела Михайлова и др . - София : Прес, 2007 . - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Библиотека Знание. Kingfisher)

   Ориг. загл. Mummies / John Malam. - Авт. отбеля-зан на гърба на загл. с. ; Други прев.: Ц. Пулева, М. Василева, В. Нинов, П. Чухов ; Пълното име на първата прев. е Михаела Михайлова Димитрова, а на М. Василева - Мария Василева Латева. - Съдържа и Речник. - Продава се с в. Стандарт. - Офс. изд. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-308-175-2 

  

Сист. No: 62895

- 188 -

Д/087.5/Н78, ФД/087.5/Н78Д/087.5/Н78; ФД/087.5/Н78

Нилендер, Петер

   Безопасното движение : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Петер Нилендер ; Ил. Петер Нилендер ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2013 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 9)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Ampel, Strasse und Verkehr / Ill. und Text Peter Nielander. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-067-2 

 корица 

Сист. No: 63013

- 189 -

ДЧ/2/Н22, ФДЧ/2/Н22ДЧ/2/Н22; ФДЧ/2/Н22

Наполи, Дона Джо

   Вечната египетска митология : Класически истории за богове, богини, чудовища и простосмъртни / Дона Джо Наполи ; Ил. Кристина Балит ; Прев. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2014 . - 192 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (National Geographic kids)

   Библиогр. с. 186-187. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-27-1347-0 

 корица 

Сист. No: 62975

- 190 -

Д/73/76/Л46, ФД/73/76/Л46Д/73/76/Л46; ФД/73/76/Л46

Едуардс, Роберта

   Кой е Леонардо да Винчи /  Текст Роберта Едуардс ; Ил. Тру Кели ; Прев. [oт англ.] Георги Александров . - София : Книгопис, 2015 . - 111 с. : с ил. ; 19 см . -  (Кой е ; 1)

   Съдържа и Летопис на живота на Леонардо да Винчи ; Летопис на световните събития

   ISBN 978-619-7067-55-2 

 корица 

Сист. No: 62998

- 191 -

ДЧ/73/76/И41, ФДЧ/73/76/И41ДЧ/73/76/И41; ФДЧ/73/76/И41

Изкуство за сръчковци  : 48 творчески проекта за рисуване, оцветяване, печатане и правене! / Трейси Бънкърс и др ; Ил. Том Конел ; Прев. Бистра Георгиева . - София : Книгомания, 2015 . - 120 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Ориг. загл. Art smart. - Други авт.: К. Дъркин, М. Гримшоу, У. Уолкър. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-195-004-1 

 корица 

Сист. No: 62997

- 192 -

Д/087.5/М97, ФД/087.5/М97Д/087.5/М97; ФД/087.5/М97

Мьолер, Ане

   Домашните животни : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Ане Мьолер ; Ил. Ане Мьолер ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 5)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Im Streichelzoo / Ill. und Text Anne Moller. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-012-2 

 корица 

Сист. No: 63014

- 193 -

Д/53/Н98, ФД/53/Н98Д/53/Н98; ФД/53/Н98

Паскал, Джанет Б.

   Кой е Исак Нютон /  Текст Джанет Б. Паскал ; Ил. Тим Фоли ; Прев. [от англ.] Георги Александров . - София : Книгопис, 2015 . - 111 с. : с ил. ; 19 см . -  (Кой е ; 2)

   Съдържа и Летопис на живота на Исак Нютон ; Летопис на световните събития

   ISBN 978-619-7067-57-6 

 корица 

Сист. No: 62999

- 194 -

ФД/61/Ч-22 

Чандлър, Фиона

   Моята първа енциклопедия за човешкото тяло : С адреси в Интернет / Фиона Чандлър ; Ил. Дейвид Хенкок, Джон Уудкок ; Прев. [от англ.] Антоанета Константинова Маркова . - [София] : Фют, [2005] . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Без сведение за ориг. загл. - Авт. не е отбелязана на кор. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец

   ISBN 954-625-321-9 

  

Сист. No: 62893

География

История

- 195 -

Д/941Б/Г63, ФД/941Б/Г63Д/941Б/Г63; ФД/941Б/Г63

Голяма книга героите на България  / Цанко Лалев и др ; Ил. Венцислав Кръстев, Мирослава Николова . - София : Пан, 2014 . - 256 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Други авт.: Р. Савов, С. Пенчев, Л. Русанов. - Библиогр. с. 251

   ISBN 978-954-660-510-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63004

История на България

- 196 -

Кр II 7 

Българите - атлас  : Дял 1-4 / Петър Ангелов и др ; Обща ред. Александър Фол ; Ил. Текла Алексиева, Жеко Алексиев . - Спец. изд . - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008 . - 28 см

   Други авт. : М. Апостолов, В. Арнаудов, И. Баева, Г. Бакалов, М. Ваклинова, Г. Владимиров, В. Василев, Р. Гаврилова, Р. Генов, Цв. Георгиева, Б. Димитров, Д. М. Димитров, Д. Динков, П. Добрев, В. Тъпкова-Заимова, Зл. Златев, А. Иванов, П. Иванова, М. Каймакамова, П. Н. Колев, К. Косев, М. Лалков, О. Маждракова, Г. Марков, Хр. Матанов, Пл. Митев, Б. Николова, Д. Овчаров, Н. Овчаров, Пл. Павлов, Сн. Панова, М. Радева, Ем. Спанчев, Ат. Стаматов, Ст. Станилов, Цв. Степанов, Ал. Фол, М. Харбова, П. Чолов, Б. Чолпанов. - Изд. на Център за изследвания на българите. - Утвърдено с Протокол N 2/14.03.2002 г. на МОН

   Дял 1. Древна история на българите = Ancient history of the Bulgarians /  Отг. ред.  Петър Добрев . - VІ, 56 с. : с цв. ил., к.

   Загл. означено на гърба на кор.

  

Сист. No: 62897

- 197 -

Кр II 7 

Българите - атлас  : Дял 1-4 / Петър Ангелов и др ; Обща ред. Александър Фол ; Ил. Текла Алексиева, Жеко Алексиев . - Спец. изд . - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008 . - 28 см

   Други авт. : М. Апостолов, В. Арнаудов, И. Баева, Г. Бакалов, М. Ваклинова, Г. Владимиров, В. Василев, Р. Гаврилова, Р. Генов, Цв. Георгиева, Б. Димитров, Д. М. Димитров, Д. Динков, П. Добрев, В. Тъпкова-Заимова, Зл. Златев, А. Иванов, П. Иванова, М. Каймакамова, П. Н. Колев, К. Косев, М. Лалков, О. Маждракова, Г. Марков, Хр. Матанов, Пл. Митев, Б. Николова, Д. Овчаров, Н. Овчаров, Пл. Павлов, Сн. Панова, М. Радева, Ем. Спанчев, Ат. Стаматов, Ст. Станилов, Цв. Степанов, Ал. Фол, М. Харбова, П. Чолов, Б. Чолпанов. - Изд. на Център за изследвания на българите. - Утвърдено с Протокол N 2/14.03.2002 г. на МОН

   Дял 2. История на българите в Югоизточна Европа = History of the Bulgarians in Southeastern Europe /  Отг. ред.  Георги Бакалов . - 72 с. : с цв. ил., к.

   Сведенията за авт. отбелязани в дял 1

  

Сист. No: 62898

- 198 -

Кр II 7 

Българите - атлас  : Дял 1-4 / Петър Ангелов и др ; Обща ред. Александър Фол ; Ил. Текла Алексиева, Жеко Алексиев . - Спец. изд . - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008 . - 28 см

   Други авт. : М. Апостолов, В. Арнаудов, И. Баева, Г. Бакалов, М. Ваклинова, Г. Владимиров, В. Василев, Р. Гаврилова, Р. Генов, Цв. Георгиева, Б. Димитров, Д. М. Димитров, Д. Динков, П. Добрев, В. Тъпкова-Заимова, Зл. Златев, А. Иванов, П. Иванова, М. Каймакамова, П. Н. Колев, К. Косев, М. Лалков, О. Маждракова, Г. Марков, Хр. Матанов, Пл. Митев, Б. Николова, Д. Овчаров, Н. Овчаров, Пл. Павлов, Сн. Панова, М. Радева, Ем. Спанчев, Ат. Стаматов, Ст. Станилов, Цв. Степанов, Ал. Фол, М. Харбова, П. Чолов, Б. Чолпанов. - Изд. на Център за изследвания на българите. - Утвърдено с Протокол N 2/14.03.2002 г. на МОН

   Дял 3. България под османско владичество ; Българско възраждане = Bulgaria under Ottoman rule ; Bulgarian revival /  Отг. ред.  Христо Матанов . - 64 с. : с цв. ил., к.

   Сведенията за авт. отбелязани в дял 1

  

Сист. No: 62899

- 199 -

Кр II 7 

Българите - атлас  : Дял 1-4 / Петър Ангелов и др ; Обща ред. Александър Фол ; Ил. Текла Алексиева, Жеко Алексиев . - Спец. изд . - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008 . - 28 см

   Други авт. : М. Апостолов, В. Арнаудов, И. Баева, Г. Бакалов, М. Ваклинова, Г. Владимиров, В. Василев, Р. Гаврилова, Р. Генов, Цв. Георгиева, Б. Димитров, Д. М. Димитров, Д. Динков, П. Добрев, В. Тъпкова-Заимова, Зл. Златев, А. Иванов, П. Иванова, М. Каймакамова, П. Н. Колев, К. Косев, М. Лалков, О. Маждракова, Г. Марков, Хр. Матанов, Пл. Митев, Б. Николова, Д. Овчаров, Н. Овчаров, Пл. Павлов, Сн. Панова, М. Радева, Ем. Спанчев, Ат. Стаматов, Ст. Станилов, Цв. Степанов, Ал. Фол, М. Харбова, П. Чолов, Б. Чолпанов. - Изд. на Център за изследвания на българите. - Утвърдено с Протокол N 2/14.03.2002 г. на МОН

   Дял 4. Нова история на България = Contemporary history of Bulgaria /  Отг. ред.  Георги Марков . - 72 с. : с цв. ил., к.

   Сведенията за авт. отбелязани в дял 1. - Съдържа и Хронологична таблица ; Методически насоки за работа с Българите-атлас / Диана Илиева. - Библиогр. с. 64-67

  

Сист. No: 62900

- 200 -

ЗВ/941Б.07/.083/К86, Ч1/941Б.07/.083/К86ЗВ/941Б.07/.083/К86; Ч1/941Б.07/.083/К86

Косев, Константин Димитров

   Българският възрожденски дух / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 320 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 305-318

   ISBN 978-954-09-0915-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 62986

Пазарджишки автори - художествена литература

- 201 -

К/82/К57 

Кирилова, Неди Ненова

   Цветята си отиват : Поезия / Неди Кирилова . - Панагюрище : Оборище, 2006 . - 75 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Неда Ненова Кирилова, в кн. погрешно отбелязано Неда Ненкова Кирилова

   ISBN 978-954-628-018-1 

  

Сист. No: 62921

- 202 -

К/82/С75 

Стефанов, Димитър Костадинов

   Чат-патардия : Посред седмицата на изкуствата : 15 юни 2009 година Панагюрище / Димитър Дънеков ; [Худож.] Стайо Гарноев . - Панагюрище : Оборище, 2009 . - 44 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. със съдействието на Община Панагюрище. - Кор. опис. - Димитър Дънеков - псевд. на Димитър Костадинов Стефанов. - Съдържа и Димитър Динеков, Стайо Гарноев : Биогр. данни

  

Сист. No: 62918

- 203 -

К/82/Б26 

Барбутева, Николина

   Силата на жената : [Стихотворения] / Николина Барбутева . - Пещера : [Изд. авт.], 2015 . - [20] с. ; 21 см

   Съдържа и Биографични данни за авт. - Изд. със съдействието на Литературен клуб Искри при читалище Развитие - Пещера

  

Сист. No: 55981

- 204 -

ЗВ/Б/Д60, К/82/Д60ЗВ/Б/Д60; К/82/Д60

Димов, Продрум Иванов

   Барометри на духа : Сборник с очерци, рецензии, статии, интервюта, отзиви за книги на автора / Продрум Димов . - [София] : Българска книжница, 2015 . - 209 с. : с ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-369-9 

  

Сист. No: 55375

- 205 -

К/82/П22 

Парнарев, Пламен Димитров

   Вътрешно синьо : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2015 . - 42 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-71-5 

  

Сист. No: 55500

- 206 -

ЗВ/Б/С19, К/82/С19ЗВ/Б/С19; К/82/С19

Сапунджиев, Богоя Добрев

   В прегръдката на живота : Мемоари / Богоя Сапунджиев . - София : Богианна, 2015 . - 150 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Дарителят - Проф. д-р Лъчезар Цоцорков ; В кн. са публикувани и стихове и рисунки от авт.

   ISBN 978-954-676-127-9 

  

Сист. No: 62919

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 207 -

ЗВ/82Б.5/.6/И21, К/82/И21ЗВ/82Б.5/.6/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Подреждане на балната зала : Статии и студии / Никола Иванов . - Пловдив : ИК Марица, 2008 . - 228 с. : с порт. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - В изданието отбелязано Кн. 2. - Съдържа и Интервю с литературния критик Никола Иванов / Въпросите зададе Стоян Вълев

   ISBN 978-954-9969-41-2 

  

Сист. No: 62915

- 208 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Статии и рецензии : Литературна критика и литературна история : [Кн.1] - / Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2011 - . - 20 см

   

   Кн. 3 /  Ред.  Никола Радев . - 2014 . - 108 с.

   

   ISBN 978-954-380-329-3 

   ISBN ISBN 978-954-380-328-6 ! 

  

Сист. No: 62912

- 209 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Статии и рецензии : Литературна критика и литературна история : [Кн.1] - / Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2011- . - 20 см

   

   Кн. 4 /  Ред.  Никола Радев . - 2015 . - 108 с.

   

   ISBN 978-954-380-356-9 

  

Сист. No: 62913

- 210 -

ЗВ/82Б.5/.6/И21, К/82/И21ЗВ/82Б.5/.6/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Подреждане на балната зала : Литературни статии и студии : Продължение първо / Никола Иванов . - Варна : Славена, 2013 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-579-991-4 

  

Сист. No: 62914

- 211 -

ЗВ/82Б/И21, К/82/И21ЗВ/82Б/И21; К/82/И21

Иванов, Никола Костадинов

   Из българската литература от Софроний до наши дни : Литературнокритически статии / Никола Иванов . - Варна : Славена, 2014 . - 184 с. ; 20 см

   Съдържа и Интервю с литературния критик Никола Иванов / Въпросите зададе Стоян Вълев

   ISBN 978-619-190-017-6 

  

Сист. No: 62916

- 212 -

ЗВ/908Б/П16, К/1/П16ЗВ/908Б/П16; К/1/П16

Пампов, Костадин Василев

   Легенда при Върха : Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко / Костадин Пампов ; Ред., [послесл.] Росен Р. Малчев . - 2. прераб. и доп. изд . - Пазарджик : Барич, 2015 . - 80 с. : с ил., к. ; 20 см

   1. изд. 2014 на изд. Беллопринт. - Съдържа и Интервю с Костадин Пампов по повод настоящето второ преработено и допълнено издание на книгата му... / Интервюто взе Хачик Мардиросян. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-89-3 

  

Сист. No: 62927

- 213 -

ЗВ/23/28/С55, К/69/С55ЗВ/23/28/С55; К/69/С55

Спасова, Божурка Спасова

   Храм "Св. великомъченик Георги" - с. Синитово, Пазарджишко : Минало и настояще / Божура Спасова . - Пазарджик : Барич, 2015 . - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Използвани източници. - Изд. е посветено на 130 годишнината от създаването на църквата. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-83-1 

  

Сист. No: 56177

Краеведска литература

- 214 -

Гр II 2000 

Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки  : От края на ХІХ век до средата на ХХ век : Частна колекция : [Албум] /  Състав. и авт. текст Снежана Маринова ; Прев. на англ. ез. Нина Василева . - Стара Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2015 . - 128 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Състав. и прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Парал. текст на англ. ез. - Библиогр. с. 124-125 ; Азб. показалец на издателите и фотографите В кн. са вкл. изображения на пощенски картички и снимки, част от лична колекция на Неделчо Митев

   ISBN 978-619-90489-0-0 

  

Сист. No: 57109

- 215 -

К/1/В64 

Високи Западни Родопи  : Батак - Девин - Доспат : С 372 цветни илюстрации /  Състав. Антоний Ханджийски ; Текст Пламен Павлов, Димо Чешмеджиев ; Текст и снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски . - София : Борина, 2015 . - 160 с. : с цв. ил., к. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-500-303-5 

  

Сист. No: 62855

- 216 -

К/1/Г28 

Гемиджиев, Георги Иванов и др.

   Панагюрище секрасте, секрасна! : Поглед към историята на града до Априлското въстание 1876 година / Георги Гемиджиев, Дидка Гемиджиева ; Ред. и встъп. думи Милен Куманов, Юлия Николова-Симеонова . - [Панагюрище] : Оборище, 2015 . - 388 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Авторите ; Дарителят - проф. д-р инж. Цоцорков ; Списък на спомоществователите. - Библиогр. с. 378-382

   ISBN 978-954-682-055-6 

  

Сист. No: 62923

- 217 -

ЗВ/908Б/П16, К/1/П16ЗВ/908Б/П16; К/1/П16

Пампов, Костадин Василев

   Легенда при Върха : Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко / Костадин Пампов ; Ред., [послесл.] Росен Р. Малчев . - 2. прераб. и доп. изд . - Пазарджик : Барич, 2015 . - 80 с. : с ил., к. ; 20 см

   1. изд. 2014 на изд. Беллопринт. - Съдържа и Интервю с Костадин Пампов по повод настоящето второ преработено и допълнено издание на книгата му... / Интервюто взе Хачик Мардиросян. - Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-89-3 

  

Сист. No: 62927

- 218 -

Гр II 2001 

[Сто петдесет и пет ] 155 години Габрово град  : Илюстрована хроника /  Състав. Росен Йосифов и др . - Велико Търново : Фабер, 2015 . - 176 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Изд. на РИМ - Габрово. - Загл. на рус. ез.: 155 лет городу Габрово : Иллюстрованная хроника. - Други състав.: Д. Търновски, И. Постомпиров, К. Гечева, С. Цонева, К. Чолакова. - Парал. текст на англ. и рус. ез.

   ISBN 978-619-00-0282-6 

  

Сист. No: 57198


 Индекс по АВТОРИ

Августин, архимандрит 163 
Аврамов, Йосиф 22 
Аврамов, Йосиф Аврамов 22 
Аврамов, Стефан 116 
Аджеларски, Цветан 67 
Аджиларски, Цветан 67 69 
Акунин, Борис 105 
Алашка, Анета 32 
Александров, Александър Миланов 32 
Александров, Георги 190 193 
Александров, Пламен 168 
Александров, Харалан 32 
Александрова, Албена 35 
Алексиев, Жеко 196 197 198 199 
Алексиев, Жеко Алексиев 196 197 198 199 
Алексиева, Текла 196 197 198 199 
Алексиева, Текла Вилхелм 196 197 198 199 
Алексова, Наталия 4 
Ангелов, Боян 168 
Ангелов, Петър 196 197 198 199 
Ангелов, Петър Димитров 196 197 198 199 
Ангелов, Симеон Ангелов 47 
Ангелов, Чавдар 57 126 132 162 
Ангелов, Чавдар Славов 57 126 132 162 
Андерсен, Ханс Кристиан 178 
Андреева, Людмила 34 
Анчев, Панко 75 
Анчев, Панко Кирилов 75 
Апостолов, Миладин Александров 196 197 198 199 
Апостолов, Петър 168 
Аргирова-Талева, Василка 33 
Аргирова-Талева, Василка Иванчева 33 
Арнаудов, Васко Василев 196 197 198 199 
Атанасов, Михаил 17 
Атанасов, Михаил Атанасов 17 
Бабаджанков, Иван 32 
Баева, Искра Василева 196 197 198 199 
Бакалов, Георги 197 
Бакалов, Георги Петров 196 197 198 199 
Балабанова], Моника 144 
Балит, Кристина 189 
Балкански, Тодор 142 
Балкански, Тодор Георгиев 142 
Балчев, Балчо 2 
Бандрамалиев, Стефан 67 
Бара, Майк 2 
Барбутева, Николина 170 203 
Барух, Еми 64 
Барух, Еми Бохор 64 
Бежански, Димитър 131 
Бежански, Димитър Методиев 131 
Беловски, Иван 168 
Белчева, Даниела 168 
Беров, Любен 14 
Беров, Любен Борисов 14 
Беъм, Джордж 77 
Блажев, Христо 177 
Божинов, Константин Войнов 48 
Бойчев, Боян 154 155 
Бойчев, Яко 82 
Бол, Дебора 65 
Бонев, Йонко 168 
Бонева, Станка 168 
Бончев, Нешо 81 
Бончев, Нешо Бончев 81 
Борджиева, Лина 152 156 157 161 163 166 169 171 
Босюе 8 
Босюе, Жак-Бенин 8 
Бошнакова, Десислава Любомирова 50 
Боянов, Костадин 137 140 
Боянов, Костадин Йорданов 137 140 
Бранц, София 98 
Бранц, София Азариева 98 
Братанов, Братан Цочев 39 
Братанова, Звезделина 169 
Браун, Сандра 106 
Брезински, Стефан 73 
Бруно, Стефан 185 
Бурдалу 8 
Бурдалу, Луи 8 
Буров, Стоян 31 
Буров, Стоян Панайотов 31 
Бъкстон, Кристофър 91 
Бънкърс, Трейси 191 
Ваклинова, Маргарита Тодорова 196 197 198 199 
Васев, Иван 54 126 162 
Васев, Иван Тодоров 54 126 162 
Василев, Васил Атанасов 196 197 198 199 
Василева, Мария 187 
Василева, Нина 214 
Василева, Павлина 29 
Василева, Ружка 32 
Ватева, Анна 101 
Вател, Ален-Пиер 41 
Вейн, Хауърд 19 
Великова, Петрана 39 40 
Венчева, Стефка 168 
Владимиров, Георги Владимиров 196 197 198 199 
Владимиров, Самуил 32 
Войкова, Моника 137 
Вос, Боб 23 
Вълев, Стоян 76 83 207 211 
Вълчев, Найден 153 160 167 
Вълчев, Найден Станев 153 160 167 
Гаврилова, Райна Димитрова 196 197 198 199 
Гаджев, Владимир 66 
Гаджев, Владимир Марков 66 
Гайдарова, Теофана 72 
Гайтанджиев, Стоян Георгиев 48 
Ганев, Неделчо 168 
Ганчев, Атанас 168 
Ганчев, Панайот Асенов 49 
Гарноев, Стайо 130 202 
Гарноев, Стайо Луков 130 202 
Гемиджиев, Георги 216 
Гемиджиев, Георги Иванов 216 
Гемиджиева, Дида Димитрова 216 
Гемиджиева, Диди 216 
Гемиджиева, Дидка 216 
Гемиджиева, Дидка Димитрова 216 
Генов, Румен Луизов 196 197 198 199 
Генчев, Славимир 168 
Георгиев, Георги Димов 49 
Георгиев, Данко 36 
Георгиева, Анна 5 
Георгиева, Бистра 191 
Георгиева, Елица 50 
Георгиева, Кристина 104 
Георгиева, Цветана Борисова 196 197 198 199 
Геронтиев, Борислав 168 
Гечева, Катя 218 
Гончев, Кирил 168 
Горанов, Ангел 168 
Господинов, Георги 180 
Господинов, Иван 161 
Господинова, Рая 180 
Градев, Владимир 8 
Градев, Владимир Николаев 8 
Грегъри, Филипа 107 
Григоров, Кирил 24 
Гризон, Анес 40 
Грим, Вилхелм 178 
Грим, Якоб 178 
Гримшоу, Мелани 191 
Грирогов, Кирил Савов 24 
Гришам, Джон 108 
Грозданов, Борис 15 
Грозданов, Борис Крумов 15 
Груев, Иван 168 
Гунчев, Михаил 168 
Дебре, Робер 39 
Дебре], Бр. Ц. Братанов, Робер 39 
Дейвис, Антъни 50 
Денев, Румен 168 
Денева - Слав, Ирина 182 
Денков, Веселин 58 
Денков, Веселин Младенов 58 
Денолюбова, Теа 133 
Депонио, Памела 34 
Детелинова, Геновева 177 
Джампая, Сауро 185 
Джанабетска, Боряна 115 
Джарков, Десислав 23 
Джеров, Александър 27 
Джеров, Александър Асенов 27 
Джонсън, Борис 11 
Дикова, Бистра 72 
Диманова, Диана 117 
Димитров, Божидар 196 197 198 199 
Димитров, Димитър Михайлов 196 197 198 199 
Димитров, Христо 178 
Димитрова, Красимира 156 
Димов, Емил Иванов 19 
Димов, Иван 18 19 
Димов, Иван Димитров 18 19 
Димов, Продрум 141 204 
Димов, Продрум Иванов 141 204 
Димов, Сава 13 
Димов, Янко 168 
Динеков, Петър 81 
Динков, Динко Георгиев 196 197 198 199 
Динков, Иван 168 
Динков, Иван Иванов 168 
Динков-син, Иван 168 
Динкова, Лора 168 
Добрев, Младен 59 62 127 
Добрев, Младен Добрев 59 62 127 
Добрев, Петър 196 
Добрев, Петър Добрев 196 197 198 199 
Добрева, Росица 1 
Дойнов, Пламен 168 
Доктър, Уорън 11 
Должева, Стайка 172 
Домусчиева, Венета 146 
Донев, Доньо 124 127 132 
Донев, Доньо Петров 124 127 132 
Донева, Мария 181 
Дончев, Антон 151 
Дончев, Антон Николов 151 
Драганов, Александър 184 
Драганов, Лилян Петков 48 
Драганов, Румен 56 
Драганов, Румен Иванов 56 
Драгиев, Петър 29 
Драмбозов, Георги 168 
Духтева, Пенка 39 
Дългъчева, Мая 176 
Дългъчева, Мая Георгиева 176 
Дънеков, Димитър 130 202 
Дъркин, Кат 191 
Дьолае, Мари-Клод 42 
Едуардс, Роберта 190 
Еленков, Лъчезар 154 
Есенски, Иван 168 
Ефремова, Росица 53 
Жерен, Сандрин 41 
Захариев, Георги Костадинов 47 
Захариева, Мария Димитрова 71 
Зидарова, Ваня 72 
Златев, Златко Денев 196 197 198 199 
Зорин, И. 51 
Зорин, Игор Иванович 51 
Иванов, Антон Желев 196 197 198 199 
Иванов, Атанас 168 
Иванов, Иван 49 
Иванов, Иван Динков 168 
Иванов, Иван Марков 49 
Иванов, Любомир Цанков 47 
Иванов, Никола 76 78 79 80 83 168 207 208 209 210 211 
Иванов, Никола Костадинов 76 78 79 80 83 168 207 208 209 210 211 
Иванов, Петър Генчев 48 
Иванов, Пламен Радев 35 
Иванова, Десислава 36 
Иванова, Илияна 8 
Иванова, Пенка Иванова 196 197 198 199 
Иванова, Снежана 168 
Иванова, Таня 29 
Иванчев, Светомир 88 
Иванчев, Светомир Тодоров 88 
Игов, Светлозар 168 
Илиев, Бойко 134 135 
Илиев, Бойко Ненов 134 135 
Илиева, Диана 199 
Илиева], Жанет 19 
Йорданова, Дафинка 30 
Йорданова, Дафинка Денева 30 
Йосифов, Росен 218 
Йотов, Станимир 77 
Йотов, Станимир Ботев 77 
Каймакамова, Милияна Василева 196 197 198 199 
Кайтазов, Георги 4 
Каман, Камелия 168 
Канджева, Вяра 215 
Канджева, Вяра Николова 215 
Канеман, Даниъл 7 
Кантучи, Алесандро 185 186 
Карабенчева, Владимира 50 
Карадочев], Иван 157 
Караславов, Слав Хр. 168 
Караславов, Христо 138 
Караславов, Христо Славов 138 
Карастанева, Ценка 72 
Кармона, Еухенио 64 
Кели, Тру 190 
Кенов, Тодор 91 
Кенов, Тодор Кенов 91 
Керим, Усин 168 
Кимпан, Светлана 44 
Кирев, Любен Димитров 13 
Кирилова, Неда Ненова 159 201 
Кирилова, Неди 159 201 
Кирилова, Неди Ненова 159 201 
Киркова, Вера 92 
Киркова, Вера Георгиева 95 
Киркова-Жекова, Вера 95 
Киров, Владимир 163 171 
Киров, Георги 168 
Кирчев, Александър Методиев 47 
Клейпас, Лайза 109 
Клемънтс, Джон 44 
Кови, Стивън 5 
Кови, Стивън Р. 5 
Кодинова, Елена 110 
Коелю, Паулу 89 90 92 95 
Коларов, Златимир 168 
Колев, Петко Нешев 196 197 198 199 
Колева, Радка 85 
Кондев, Железчо Атанасов 142 
Кондев, Желяз 142 
Кондев, Желяз Атанасов 142 
Кондова, Камелия 168 
Конел, Том 191 
Копукова, Росица 168 
Корнуел, Патриша 110 
Коробко, Денис 105 
Косев, Константин 200 
Косев, Константин Димитров 196 197 198 199 200 
Костадинов, Димитър 168 
Костадинов, Костадин 143 
Костова, Людмила Константинова 77 
Коуел, Кресида 181 
Коуел], Кресида 181 
Круз, Мелиса де ла 182 
Кръстев, Венцислав 195 
Куманов, Милен 216 
Кунев, Красимир Веселинов 13 
Куршумова, Мариана 72 
Куфов, Георги 111 
Куцев, Атанас 144 
Кънев, Методи 13 
Кънев, Методи Асенов 13 
Лада, Йозеф 88 
Лазарова, Ерика 149 
Лазарова, Полина 168 
Лакани, Дейв 10 
Лалев, Цанко 195 
Лалков, Милчо Димитров 196 197 198 199 
Ламар 174 
Личева, Мима 145 
Личева, Мима Стойкова 145 
Лозенски, Виктор 43 
Лозенски, Виктор Василев 43 
Лютова, Калина 165 
Маджарска, Първолета 168 
Маждракова-Чавдарова, Огняна Панайотова 196 197 198 199 
Макинтайър, Кристин 34 
Малчев, Росен Р. 212 217 
Малчев, Росен Росенов 212 217 
Малъм, Джон 187 
Манолов, Георги Л. 12 
Манолов, Георги Любенов 12 
Манолова, Лейла Георгиева 47 
Мардиросян, Хачик 212 217 
Мардиросян, Хачик Михаил 212 217 
Маринов, Александър 189 
Маринов, Александър Валентинов 189 
Маринов, Лалю 174 
Маринов, Марин 67 69 
Маринов, Марин Николов 67 69 
Маринов, Петър 13 
Маринова, Снежана 214 
Маринчев, Христо 129 
Маринчев, Христо Христов 129 
Марков, Георги 146 199 
Марков, Георги Георгиев 196 197 198 199 
Марков, Георги Иванов 146 
Марков, Методи 28 
Марков, Методи Марков 28 
Маркова, Антоанета Константинова 194 
Маркова, Галина 32 
Маркова, Румяна 41 42 113 
Маркова-Дерелиева, Галина Атанасова 32 
Мартинов, Тошко 165 
Масийон 8 
Масийон, Жан-Батист 8 
Масларова, Емилия 99 
Масларова, Емилия Любенова 99 
Матанов, Христо 198 
Матанов, Христо Лука 196 197 198 199 
Матева, Красимира 10 
Мевсим, Хюсеин 84 
Методиев], Иван 152 
Методиева, Аделина 3 
Меучи, Антонела 186 
Миланов, Александър 32 
Миланов, Милен П. 147 
Милкоева, Боряна Дачева 38 
Милов, Димитър 168 
Митев, Пламен Димитров 196 197 198 199 
Митев, Трифон 29 
Митрополитска, Невена 148 
Михайлов, Димитър 168 
Михайлова, Велислава 77 
Михайлова, Михаела 187 
Михайлова, Ралица 50 
Мичева, Паулина 93 94 
Мичева, Паулина Стойчева 93 94 
Младенова, Радмила 139 
Молхов, Яко 168 
Мопасан, Ги дьо 111 
Моранди, Андреа 185 186 
Мутафчиева, Ирина 64 
Мутафчиева, Ирина Николова 64 
Мьолер, Ане 192 
Найденов, Димитър Николов 13 
Найденова, Снежана Георгиева 13 
Налбантов, Иван 124 
Налбантов, Иван Лилов 124 
Наполи, Дона Джо 189 
Начев, Митко 168 
Начева, Райна 55 
Начева, Райна Желева 55 
Неделчев, Михаил 168 
Недялкова, Райна 123 172 
Недялкова-Качулкова, Райна 123 172 
Николаев, Дидо 152 
Николов, Георги Ставрев 47 
Николов, Калин 54 126 128 162 175 
Николов, Калин Емилов 54 126 128 162 175 
Николов, Нино 168 
Николов, Тони 146 
Николова, Бистра Николаева 196 197 198 199 
Николова, Мирослава 195 
Николова, Теа Денолюбова 133 
Николова, Юлия 216 
Николова-Симеонова, Юлия 216 
Нилендер, Петер 188 
Нинов, Владислав Стефанов 187 
Нисимов, Хаския Давидов 48 
Нушич, Бранислав 112 
Няголова, Елка 168 
Овчаров, Димитър Савов 196 197 198 199 
Овчаров, Николай Димитров 196 197 198 199 
Овчарова, Албена Александрова 35 
Оропеса, Мариса 64 
Павлов, Пламен 215 
Павлов, Пламен Христов 196 197 198 199 215 
Павлова, Мария 72 
Павлова, Павлина 60 
Павлова, Павлина Петрушинова 60 
Палазов, Здравко 153 
Палазова, Розалина 188 192 
Палиева, Анди 67 
Пампов, Костадин 149 212 217 
Пампов, Костадин Василев 149 212 217 
Панайотов, Веселин 36 
Панкол, Катрин 113 
Панова, Снежка Крумова 196 197 198 199 
Панова-Шафай, Тереза 117 
Парнарев, Пламен 173 205 
Парнарев, Пламен Димитров 173 205 
Паскал, Джанет Б. 193 
Пасторели, Антонела 185 186 
Пацов, Йото 128 132 
Пацов, Йото Христов 128 132 
Пашкулев, Димитър 45 
Пашкулев, Димитър Любенов 45 
Пеева, Мадлен 29 
Пенчев, Васил Бонев 49 
Пенчев, Пенчо Стоянов 49 
Пенчев, Станчо 195 
Пенчева, Ивалина Петкова 49 
Пенчева, Кремена 179 
Пенчева, Румяна 86 87 
Пенчева, Румяна Генчева 86 87 
Перну, Лоранс 39 40 
Перо, Шарл 178 
Петров, Борислав 168 
Петров, Иван 13 
Петров, Илия 37 
Петрова, Даниела 89 90 
Петрова, Цветанка 51 
Петрова-Василева, Росица 85 
Пехливанов, Васил 16 
Пехливанов, Васил Желязков 16 
Пикасо, Пабло 64 
Пиналска, Милка 168 
Писарев, Ангел Николов 48 
Пискова, Милка 81 
Плашокова, Светлана 64 
Плашокова, Светлана Пантелеева 64 
Пончев, Лалю Маринов 174 
Попов, Георги Тодоров 48 
Попова, Ваня 168 
Попова, Катерина 64 
Попова, Катерина Николова 64 
Попова, Надя 168 
Попова, Таня 112 
Постомпиров, Иван 218 
Прошкова, Весела 6 
Прошкова, Весела Богомилова 6 
Пулева, Цветелина Валентинова 187 
Пъчев, Пламен 24 
Пъчев, Пламен Денчев 24 
Раваля, Паола 185 
Радев, Асен Цветанов 13 
Радев, Димитър 12 
Радев, Никола 78 79 168 208 209 
Радев, Пламен 35 
Радева, Мария Иванова 196 197 198 199 
Радева, Пенка 31 
Радева, Пенка Георгиева 31 
Радевски, Васил 158 174 
Радинска, Валентина 168 
Радулов, Иван 70 
Радулова, Нина 70 
Райкова, Деница 107 
Райкова, Диана 109 
Райчевски, Стоян 68 
Райчевски, Стоян Чилов 68 
Рашева, Радослава 29 
Рашева-Джейвънс, Валентина 11 
Рейбърн, Триша 96 
Риърдън, Рик 184 
Розова, Надежда 108 
Розова, Надежда Иванова 108 
Руева, Нина 186 
Русанов, Любомир 178 195 
Савов, Румен 195 
Самуилова, Ивинела 114 
Самуилова, Ивинела Вескова 114 
Санчес, Мамен 114 
Сапунджиев, Богоя 150 206 
Сапунджиев, Богоя Добрев 150 206 
Светлев, Николай Петров 61 63 
Светлев-Доцента, Николай 61 63 
Семерджиев, Стефан Георгиев 47 
Сестримски, Иван 81 
Симеонова, Лиляна Видинова 196 197 198 199 
Синкарджевска, Татяна 30 
Смит, Алегзандър Маккол 115 
Сноудън, Брайън 19 
Спанчев, Емил 196 197 198 199 
Спасова, Божура 9 213 
Спасова, Божурка Спасова 9 213 
Стайкова, Милена 145 
Сталио, Иван 185 
Стаматов, Атанас Костов 196 197 198 199 
Стаменов, Димитър Илиев 48 
Станилов, Станислав Тодоров 196 197 198 199 
Станков, Иван 168 
Станчев, Христо 165 
Степанов, Цветелин Йорданов 196 197 198 199 
Стефанов, Георги 26 
Стефанов, Димитър Костадинов 130 202 
Стефанова, Пенка Г. 20 
Стефанова, Пенка Генчева 20 
Стийвотър, Маги 93 94 
Стойков, Иван 21 
Стойчев, Драгомир 97 
Стратева, Росица Добрева 1 
Стърлинг, Джос 102 103 104 
Талев, Атанас 33 
Талев, Атанас Георгиев 33 
Танев, Кирил 176 
Танидзаки, Джуничиро 98 
Тарт, Дона 116 
Тасев, Симеон 28 
Тасев, Симеон Владимиров 28 
Тасева, Спаска 70 
Терзиев, Атанас 67 
Терзиева, Маргарита 65 
Терзийски, Йордан 112 
Тройер, Томас 186 
Тхуи, Ким 101 
Тъпкова-Заимова, Василка Кирилова 196 197 198 199 
Търновски, Добромир 218 
Убинова, Цветанка 168 
Узунска, Елена 185 
Уолкър, Уенди 191 
Уудкок, Джон 194 
Фабручи, Фабиано 185 186 
Фалескини, Джан Паоло 185 
Ферхадов, Неджи 168 
Филипова, Мария Василева 47 
Филчева, Маруся 129 
Филчева, Маруся Нешева 129 
Флечър, Джоан 187 
Фол, Александър 196 197 198 199 
Фол, Александър Николаев 196 197 198 199 
Фоли, Тим 193 
Фостър, Джулиана 6 
Фурнаджиев, Стефан 168 
Хаджидимитрова, Поля 169 
Халачева, Радостина 64 
Халпърн, Джъстин 99 
Ханджийски, Антоний 215 
Ханджийски, Антоний Георгиев 215 
Харбова, Маргарита Александрова 196 197 198 199 
Хашек, Ярослав 88 
Хелсинг, Ян ван 4 
Хенкок, Дейвид 194 
Хийли, Найджъл 19 
Холгуин, Паола 185 186 
Христов, Димитър 100 164 
Христозова, Радка 46 
Цанев, Иван 168 
Цветков, Ивайло 131 
Цветков, Ивайло Георгиев 131 
Ценова, Жана 7 
Ценова, Жана Ангелова 7 
Цонева, Савина 218 
Цончев, Дончо 125 175 
Цончев, Дончо Стефанов 125 175 
Чакърова, Красимира 72 
Чандлър, Фиона 194 
Черепов, Евгени 136 
Чернева, Юлия 102 103 
Черняев, Димитър Христов 100 164 
Чешмеджиев, Димо 215 
Чешмеджиев, Димо Дончев 215 
Чизмарова, Елена 106 
Чилингиров, Стилиян 86 87 
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев 86 87 
Чолакова, Красимира 218 
Чолов, Петър Иванов 196 197 198 199 
Чолпанов, Борис Стоев 196 197 198 199 
Чонов, Никола Павлов 13 
Чухов, Петър Любомиров 187 
Чхартишвили, Григорий Шалвович 105 
Шопов, Тодор Крумов 196 197 198 199 
Щърков, Иван 52 
Яков, Яко Бойчев 82 
Янев, Владимир 168 
Янева, Анелия 96 
Янков, Янислав 168 
Янкова, Венета 183 
Янкова, Венета Стоева 183 
Ячева, Кремена 168 
Angelov, Petar 196 
Angelov, Peter 196 197 198 199 
Banks, Russell 118 
Baruh, Emi Bohor 64 
Beaton, M. C. 120 
Bushnell, Candace 121 
Dittrich, Roland 74 
Ehrenreich, Barbara 25 
Fol, Aleksandar 196 197 198 199 
Fol, Alexander 196 197 198 199 
Graham, Heather 119 
Hahn, Annette 121 
Halaceva, Radostina 64 
Josifov, Rosen 218 
Malam, John 187 
Manby, Chrissie 122 
Marinova, Snezana 214 
Marinova, Snezhana 214 
Mutafcieva, Irina Nikolova 64 
Oropesa, Marisa 64 
Picasso, Pablo 64 
Plasokova, Svetlana Panteleeva 64 
Popova, Katerina Nikolova 64 
Rosche, Patrick 74 
Shopov, Todor 196 197 198 199 
Simeonova, Liliana 196 197 198 199 
Simeonova, Liljana 196 197 198 199 
Sopov, Todor 196 197 198 199 
Vasileva, Nina 214 
Yosifov, Rosen 218 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автобиография 112 
Адвокат на престъпници 108 
Аз възпитавам детето 39 
Аз съм бременна 41 42 
Аз чакам дете 40 
Алеф 95 
Английско-български политехнически речник 47 
Анна и планината 148 
Апостола на българите 142 
Атанас Славов 85 
Аферата "Зелда" 107 
Балада 93 
Банки и кредитно посредничество 20 
Банков контрол 22 
Барометри на духа 141 204 
Безопасното движение 188 
Библейски откровения 163 
Блудният син 106 
Боян 133 
Българите - атлас 196 197 198 199 
Българска ловна антология 126 162 
Български барак 60 
Българският възрожденски дух 200 
Българският език свещен... 73 
Бялата ни спалня 139 
В галоп с времето 172 
В прегръдката на живота 150 206 
Вампириада 97 
Вечната египетска митология 189 
Високи Западни Родопи 215 
Всичко, което трябва да знаете за Пъблик рилейшънс 50 
Вторичен инстинкт 125 
Във вълшебната виделина на театъра 70 
Вълшебна нощ 109 
Вътрешно синьо 173 205 
Голяма книга героите на България 195 
Гражданско право 27 28 
Грешница в полумрака 131 
Гръцките богове на Пърси Джаксън 184 
Демонът и сеньорита Прим 90 
Детство без сълзи 32 
Дивотиите, които плещи баща ми 99 
Дневникът на един луд старец 98 
До моя съвременник 146 
До началото на Времето 161 
Добавено лято 136 
Домашните животни 192 
Драматизации по български и чужди литературни произведения 134 135 
Древните извънземни и тайните общества 2 
Една българска роза 167 
Ема 115 
Енциклопедия на ловното куче 58 
Женски светове 165 
Живи спомени 29 
Живот като едно прекрасно шоу 117 
Затишия 169 
Златните вицове за ловци и риболовци 132 
Игротерапия 33 
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности 34 
Из българската литература от Софроний до наши дни 83 211 
Избори и избирателни системи 12 
Избрани разкази 111 
Изкуство за сръчковци 191 
Икономически теории 13 
Как да дръпнем дракон за опашката 181 
Как да манипулираме хората 51 
Календар на ловеца 57 
Каракудата 59 
Кой е Исак Нютон 193 
Кой е Леонардо да Винчи 190 
Кой се страхува от черния мъж? 4 
Корпоративен анализ 23 
Кратки фолклорни жанрове 36 
Кредитиране на фирмите - банкови аспекти 24 
Кристал 104 
Курс по цени и ценообразуване 16 
Лавината феномен 71 
Ламя с пъдпъдъци 54 
Легенда при Върха 212 217 
Мактуб 92 
Малка книга за големи кулинари 53 
Малкият водолаз 175 
Малкият приятел 116 
Маскарад 123 
Математически справочник 38 
Между Нирвана и Самсара 144 
Международен музикален фестивал "Зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов" Пазарджик 67 
Мениджмънт на училището като организация 35 
Мисленето 7 
Мисли за мен като любов 171 
Модна къща Версаче 65 
Момичетата 3 113 
Моята първа енциклопедия за човешкото тяло 194 
Мумии 187 
Мъжете не стават за нищо 6 
Над земните неща 157 
Найден Вълчев 75 
Национална конференция с международно участие "Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката" 1 
Не бързай, залез 174 
Немско-български политехнически речник 48 
Никола Фурнаджиев и Истанбул 84 
Нова украинска поезия 100 
Ново смятане 37 
Обсебени 77 
Обща икономическа теория 18 19 
Обща теория на счетоводството 55 
Основи на мениджмънта 49 
Основи на правото 26 
Остров Баунти 154 
Островът на изгубените 182 
Отвътре навън 183 
Пазарджик - поетичната столица на България 82 
Панагюрище секрасте, секрасна! 216 
Перо от гарван 128 
Петата планина 89 
Планета вода 105 
По стъпките на спомена 149 
Поведенчески проблеми при аутизма 44 
Подреждане на балната зала 76 80 207 210 
Почит към Иван Динков 168 
През три води преплавено 160 
Прекроена действителност 152 
Преспа и Свещ 158 
Приказка за магьосници, физици и дракони 177 
Приказки 178 
Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война 88 
Природолечение 45 
Прудънс и червения барон 91 
Птичият грип - убиец на столетието? 43 
Пътуване към делника 155 
Разпоредителите на смута 138 
Растенията 186 
Рецепти за здрав и дълъг живот 46 
Риба за царе 124 
Ридание 94 
Родени от светлината 137 
Ру 101 
С пушка и черпак 52 
Сватби на животни и неща 180 
Светът ми е мълчание 156 
Седемте навика на високоефективните хора 5 
Силата на жената 170 203 
Синева над Калачица 129 
Сирена 96 
Ситно с клякане 143 
Сказание за Кетцалкоатъл 140 
Скай 102 
Скрити приказки 179 
Специални външнотърговски сделки 17 
Спиралата на мълчанието 147 
Спомени 86 87 
Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 214 
Статии и рецензии 78 79 208 209 
Статистика 21 
Стопанска история 14 
Строителният гений на българите през вековете 68 
Съчинения 81 
Сянката на Александър Велики 151 
Теодосий Спасов 66 
Тестове. Езикова култура 72 
Тихият палач 110 
Традиция, завещана от Маестрото 69 
Тракийска фреска 153 
Убеждаване 10 
Уроците на риболовната практика 62 
Уча буквите с гатанки 176 
Учебен правописен речник на българския език 31 
Учебно помагало по математика за V клас 30 
Факторът Чърчил 11 
Феникс 103 
Финанси 15 
Финтовете в риболова 63 
Финтовете при платиката 61 
Хляб и вино 164 
Хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм 56 
Храм "Св. великомъченик Георги" - с. Синитово, Пазарджишко 9 213 
Храм на пламъка 166 
Цветята си отиват 159 201 
Целувка с шаран 127 
Чат-патардия 130 202 
Човешкото тяло 185 
Чудеса около нас 145 
Щастието е чаша чай с теб 114 
[Сто петдесет и пет ] 155 години Габрово град 218 
[Шестдесет] 60 години Регионална библиотека "Светослав Минков" Перник 3 
Death of a glutton 120 
Getting over Mr Right 122 
Haunted 119 
Kaltes Blut 74 
Memento mori 8 
Nickel and Dimed 25 
Picasso 64 
Sex and the sity 121 
The sweet Hereafter 118 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Анатомия - детска и юношеска литература 194 
Английски език - речници, английско-български - по техника 47 
Архитектура, българска - художествен метод, направления, стилове и школи - история 68 
Архитектурни паметници - България 68 
Аутизъм 44 
Банки 20 
Банково дело 22 
Банково дело - учебници за ВУЗ 22 
Библиотеки - управление и организация - конференции 1 
Бременност 40 
Бременност - популярна литература 41 42 
България - история 196 197 198 199 
България - литературознание 75 76 207 
България - лов и риболов 57 
България - право 27 
България - старини 68 
Българска литература - история и критика 78 79 80 83 208 209 210 211 
Български език - правопис - речници 31 
Български език - правопис - речници - учебници за начални училища 31 
Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 72 
Великобритания - политика 11 
Версаче, Джани, 1946-1997 - биографии 65 
Вещно право 26 
Вещно право - учебници за ВУЗ 26 
Вземане на решения, теория 7 
Връзки с обществеността - наръчници и ръководства 50 
Въдичарство - наръчници и ръководства 62 63 
Въдичарство - популярна литература 59 61 
Възпитание в семейството - ръководства 39 
Възраждане - България 200 
Вълчев, Найден Станев - интервюта 75 
Външна търговия 17 
Външнотърговски сделки 17 
Готварство - рецепти 52 53 54 
Градове, български - история 216 
Гражданско право 26 
Гражданско право - България 27 
Гражданско право - България - учебници за ВУЗ 28 
Гражданско право - учебници за ВУЗ 26 
Деца - отглеждане - ръководства 39 
Диви животни - България - справочници 57 
Динков, Иван, 1932-2005 - сборници 168 
Евристика 7 
Западни Родопи - краезнание 215 
Заплащане на труда - САЩ 25 
Изчислителна математика - наръчници и ръководства 37 
Икономика - теория - учебници за ВУЗ 18 19 
Икономисти 13 
Икономически учения - история 13 
Икономическо поведение - популярна литература 51 
Интуиция 7 
Испания - изобразителни изкуства 64 
Италия - приложно изкуство 65 
Консултативна психология 44 
Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ 22 
Кредит 20 
Кърмачета - отглеждане - ръководства 39 
Литературоведи, български - творчество 76 207 
Личност - психология - популярна литература 5 
Личност - психология и етика 5 
Лов - България - справочници 57 
Ловни кучета 60 
Ловни кучета - справочници 57 58 
Майър, Стефани, 1973- 77 
Макроикономика - учебници за ВУЗ 19 
Математика 38 
Математика - задачи - решение - учебни помагала 30 
Математика - справочници 38 
Математика, изчислителна 37 
Микроикономика - учебници за ВУЗ 18 
Мислене 7 
Мумии - детска и юношеска литература 187 
Мъже - психология - популярна литератуа 6 
Народна медицина - наръчници и ръководства 45 
Народна медицина - рецепти 46 
Немски език - речници, немско-български - по техника 48 
Облигационно право 26 
Облигационно право - учебници за ВУЗ 26 
Общуване - психология 5 
Организация на управлението 49 
Панагюрище - история 216 
Панагюрище - краезнание 216 
Пари 20 
Пикасо, Пабло 64 
Пикасо, Пабло - изложби - каталози 64 
Пикасо, Пабло - творчество 64 
Писатели, български - творчество 76 207 
Поведение 44 
Поведение - популярна литература 5 
Поети, български - интервюта 75 
Поети, български - творчество 76 207 
Политици, английски - биографии 11 
Природолечение - наръчници и ръководства 45 
Причинност 7 
Птичи грип - при човека - популярна литература 43 
Раждане 40 
Раждане - популярна литература 41 42 
Растения 186 
Растения - детска и юношеска литература 186 
Риби - готварски рецепти 63 
Риболов, спортен - наръчници и ръководства 62 63 
Риболов, спортен - популярна литература 59 61 
Ръководител 49 
Сделки 17 
Села - България - история 212 217 
Славов, Атанас Василев, 1930-2010 - библиографии 85 
Спасов, Теодосий, 1961- - творчество 66 
Статистика 21 
Статистика - учебници за ВУЗ 21 
Стопанска етика - популярна литература 5 51 
Стопански предприятия - счетоводство 23 
Стопански предприятия - финанси 23 
Стопанство - история 14 
Счетоводна отчетност - фирми 23 
Счетоводство - теория - учебници 55 
Техника - речници, немско-български 48 
Техника - терминология - речници, английско-български 47 
Туризъм 56 
Управление 49 
Управление и организация - учебници за ВУЗ 49 
Управленски труд 49 
Управленски труд - популярна литература 51 
Управленски труд - учебници за ВУЗ 49 
Училища - управление и организация 35 
Физиология - детска и юношеска литература 194 
Финанси - теория 15 
Финанси - учебници за ВУЗ 15 
Финансов контрол 22 
Фирми - външнотърговска дейност 17 
Фирми - финансова дейност 23 
Фитотерапия - рецепти 46 
Франция - изобразителни изкуства 64 
Хигиена - детска и юношеска литература 194 
Хотели - управление и организация 56 
Християнство - проповеди 8 
Художници, испански - изложби - каталози 64 
Художници, испански - творчество 64 
Цена - образуване - учебници 16 
Цени и ценообразуване 16 
Циркови артисти, български - спомени 117 
Чърчил, Уинстън, 1874-1965 - биографии 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиографична проза 129 
албуми 214 218 
алманаси 123 
американска литература 93 94 96 99 106 108 109 110 116 118 119 121 
американска литература за деца 182 184 
американски писатели 77 
американски романи 93 94 96 99 106 108 109 110 116 118 119 121 
американски романи за деца 182 184 
анатомия на човека 185 194 
английска литература 91 102 103 104 107 115 120 122 
английска литература за деца 181 
английски политици 11 
английски романи 91 102 103 104 107 115 120 122 
английски романи за деца 181 
английски физици 193 
антологии 100 126 162 
архитектура 68 
архитектурни паметници 68 
атласи 196 197 198 199 
аутизъм 44 
банки 20 24 
банков контрол 22 
банков надзор 22 
Батак 215 
безопасно движение 188 
белетризирани просопографии 142 
библиографии 3 36 
библиотечен маркетинг 1 
бизнес 51 
билколечение 46 
биобиблиографии 85 
биографии 11 29 65 77 84 117 190 193 
ботаника 186 
бразилска литература 89 90 92 95 
бразилски романи 89 90 95 
бременност 40 41 42 
българска възрожденска литература 81 
българска емигрантска литература 123 172 
българска история 196 197 198 199 216 
българска литература 76 80 83 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 173 174 201 202 203 204 205 207 210 211 
българска литература за деца 175 176 177 179 180 
българска поезия 126 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 201 203 205 
български алпинисти 71 
български архитекти 150 206 
български барак 60 
български език 31 73 
български есета 146 165 
български литературни критици 76 83 207 211 
български музиканти 66 
български писатели 76 78 79 80 83 85 86 87 207 208 209 210 211 
български повести 133 
български повести за деца 175 
български поети 75 76 78 79 80 83 84 168 207 208 209 210 211 
български приказки 145 179 180 
български приказки от деца в училищна възраст 180 
български разкази 124 125 126 127 131 137 147 162 
български революционери 195 
български романи 136 138 139 143 148 151 
български романи за деца 177 
български сценографи 150 206 
български фолклор 36 
българско гражданско право 27 28 
вещно право 26 
вицове 132 
връзки с обществеността 50 
въдичарство 59 61 62 63 
възпитание 39 
Възраждане 200 216 
външна търговия 17 
външнотърговски сделки 17 
вътрешен училищен мениджмънт 35 
Габрово 218 
гатанки 176 
готварски рецепти 52 53 54 63 
гражданско право 26 
граматика 73 
Девин 215 
детски енциклопедии 185 186 187 194 
деца 39 
деца в социални домове 32 
деца, лишени от родителски грижи 32 
дивеч 52 54 57 
диви прелетни водоплаващи птици 43 
домашни животни 192 
Доспат 215 
драми 134 135 
Дружество на Съюза на бълг. писатели в Пазарджик 82 
езикова култура 72 
езикови речници 47 48 
елементарна математика 38 
енциклопедии 58 
етика 5 
забавни истории 54 
забележителности 215 
заекване 33 
Западни Родопи 215 
заплащане 25 
Зимни музикални вечери " Проф. Иван Спасов" - Пазарджик 67 
игротерапия 33 
избирателни системи 12 
избирателно право 12 
изборен кодекс 12 
избори 12 
извънземни цивилизации 2 
издания за деца 190 191 193 
изчислителна математика 37 
икономисти 13 
икономическа наука 18 
икономическа теория 18 
икономически теории 13 
импресии 149 
иновации 1 
интервюта 75 141 204 
испанска литература 114 
испански романи 114 
исторически повести 142 
исторически романи 151 
история 70 215 
история на България 195 196 197 198 199 200 
италиански модни дизайнери 65 
италиански художници 190 
кавал 66 
канадска литература 101 
канадски романи 101 
каракуда 59 
кметове на Стара Загора 29 
книги-игри 188 192 
комуникация 10 
консултативна психология 44 
конференции 1 
краезнание 212 216 217 
кратка проза 128 
кредит 20 24 
крепост Острия връх 212 217 
криминални романи 120 
кърмачета 39 
лавини 71 
лавинообразуване 71 
легенди 97 
лечение 33 
литературна критика 76 77 78 79 80 83 168 207 208 209 210 211 
литературно-критически статии 81 
личност 5 
лов 43 57 
ловни кучета 57 58 60 
ловни разкази 125 126 162 
ловно стопанство 57 
ловци 54 132 
логопедия 33 
макроикономика 19 
малки стихотворни форми 156 169 
мандолинен оркестър 69 
манипулативни техники 51 
манипулиране 51 
математика 38 
математика за пети клас 30 
мемоари 150 206 
мениджмънт 49 
микроикономика 18 
мистерии 97 
митология 189 
музикални фестивали 67 
Музикално дружество "Маестро Георги Атанасов" - Пазарджик 69 
мумии 187 
мъже 6 
навици 5 
народна медицина 45 46 
НАСА 2 
научни обзори 36 
немски език 74 
облигационно право 26 
обществено-педагогически статии 81 
общуване 5 
омилетика 8 
оперетен театър 69 
организация 12 
отглеждане 39 
очерци 141 204 
паметници на културата 68 
Панагюрище 216 
платика 61 
поведение 5 10 44 
поверия 97 
постмодерен туризъм 56 
пощенски картички 214 
правоговор 73 
правопис 31 73 
православни храмове 9 213 
предизборна кампания 12 
приемна грижа 32 
приложни изкуства 191 
природа 215 
природни бедствия 71 
природолечение 45 
притчи 140 
проза 92 
проповеди 8 
профилактични мерки 43 
психология 5 6 
психология на общуването 10 
птичи грип 43 
публицистика 82 
пъблик рилейшънс (PR) 50 
пътеписи 128 144 
работещи бедни 25 
раждане 40 41 42 
разкази 32 128 149 
разкази за риболовци 124 
размисли 149 
растения 186 
регионални библиотеки 3 
религиозна поезия 163 
рецензии 78 79 82 141 204 208 209 
рецепти 46 
речници 31 
риба 52 
рибарски истории 127 
риби 54 63 
риболов 59 61 62 63 
риболовци 54 132 
рисуване 191 
руска литература 105 
руски романи 105 
ръководства 37 62 63 
с. Черногорово, Пазарджишко 212 217 
сатира 130 202 
САЩ 25 
сборници 123 141 165 168 204 
семейства с аутисти 44 
симфоничен оркестър 69 
сказания 140 
скулптори 79 209 
сладководен риболов 62 
сливенски алпинисти 71 
смърт 8 
снимки 214 215 
социална поезия 123 
социална проза 123 
спомени 29 117 
спортен риболов 59 61 62 63 
справочници 38 57 67 69 
средновековни български владетели 195 
Стара Загора 214 
статии 78 79 141 204 208 209 
статистика 21 
стилистика 73 
стопанска етика 51 
стопанска история 14 
стопански предприятия 23 
счетоводна отчетност 23 
счетоводство 55 
съвременна българска литература 78 79 208 209 
съчинения 81 
тайни общества 2 
театрална самодейност 70 
театрални дейци 70 
теория 15 
тестове 72 
техника 47 48 
технология 12 
традиции 215 
труд 25 
убеждаване 10 
украинска литература 100 
украинска поезия 100 
умиране 8 
управление 49 51 
управленска дейност 29 
учебни помагала 30 31 74 
учебници 16 55 
учебници за ВУЗ 12 14 15 18 19 21 22 26 28 49 
учебници за икономисти 21 
ученическо творчество 159 201 
фантастични романи 93 94 102 103 104 
фентъзи 177 
физиология на човека 185 194 
финанси 15 
финансиране 12 24 
финансов анализ 23 
фирми 24 
фолклорни жанрове 36 
фолклорни паремии 36 
френска литература 111 113 
френски разкази 111 
френски романи 113 
хайдути 195 
характер 5 
хигиена 194 
хотелиерство 56 
храм "Св. великомъченик Георги" - с. Синитово, Пазарджишко 9 213 
хранене 39 
хроники 70 218 
хронология 67 69 
художници 64 79 209 
хумор 130 202 
хумористични разкази 131 
цени 16 
ценообразуване 16 
циркови артисти 117 
цирково изкуство 117 
частни колекции 214 
чешка литература 88 
чешки романи 88 
читалище "Виделина - 1865" - гр. Панагюрище 70 
читалищни деятели 70 
японска литература 98 
японски романи 98 
influenza aviaire 43 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Андронов, Антон 29 
Версаче, Джани 65 
Вълчев, Найден Станев 75 
Георгиев, Кольо 29 
Динков, Иван 168 
Желев, Евгений 29 
Игнатов, Таньо 29 
Купенов, Купен 29 
Левски, Васил 142 
Леонардо да Винчи 190 
Майър, Стефани 77 
Нанев, Тотьо 29 
Нютон, Исак 193 
Пикасо, Пабло 64 
Славов, Атанас Василев 85 
Спасов, Теодосий 66 
Стоянов, Стоян 29 
Танчев, Светлин 29 
Фурнаджиев, Никола 84 
Чърчил, Уинстън Леонард Спенсър 11 
Яблански, Цанко 29 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ