НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Б/021/В58 

   

Визия за бъдещето на библиотеките в България  : Сборник с доклади от ХХV Национална конференция на ББИА, Стара Загора, 4-5 юни 2015 г. . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2015 . - 124 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

   Библиогр. под линия и след отд. глави

   ISBN 978-954-9837-29-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63320

Философия

- 2 -

ЗВ/17/М31 

Мария & Линда

   Енциклопедия на женските хитрини : Не е важно да си красива, важното е да си желана / Мария & Линда . - [София] : Съвременник, 1993 . - 328 с. ; 20 см

   Мария & Линда - псевд.

   ISBN 954-8363-01-1 

 корица 

Сист. No: 63065

- 3 -

ЗВ/14/Т69 

Тома Аквински

   Философски трактати / Тома от Аквино ; Прев. от лат. Цочо Бояджиев . - София : Изток-Запад, 2011 . - 244 с. ; 20 см . -  (Bibliotheca Christiana. Series Nova ; 17)

   Ориг. загл. Sancti Thomae de Aquino

   ISBN 978-954-321-797-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63444

- 4 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Сила и живот : Начала на новото учение на Всемирното Бяло Братство : Т. 1- / Учителя Петър Дънов Беинса Дуно ; Състав., ред. Димитър Калев . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство, 2014 . - 21 см

   Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов

   Т. 3 . - 2013 . - 536с.

   Съдържа и Речник на остарели и чужди думи / Ирена Шунина, Филип Филипов. - Азб. показалец

   ISBN 954-739-736-2 

 корица 

Сист. No: 63282

- 5 -

ЗВ/14/Д95 

Дънов, Петър Константинов

   Сила и живот : Начала на новото учение на Всемирното Бяло Братство : Т. 1- / Учителя Петър Дънов Беинса Дуно ; Състав., ред. Димитър Калев . - София : Захарий Стоянов ; Бяло братство, 2014 . - 21 см

   Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов

   Т. 4 . - 2014 . - 824 с.

   Съдържа и Речник на остарели и чужди думи / Ирена Шунина, Филип Филипов. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-09-0853-3 

 корица 

Сист. No: 63283

- 6 -

ЗВ/17/Г65 

Гордън, Томас

   Трениране на успешни родители / Томас Гордън ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков . - София : Колибри, [2010] . - 356 с. : със сх. ; 20 см

   Ориг. загл. Parent effectiveness training / Thomas Gordon

   ISBN 978-954-529-758-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63384

Езотерична литература

- 7 -

ЗВ/14/Б47 

Блаватска, Елена Петровна

   Окултни изследвания : [Отговори на зададени въпроси по страниците на сп. Луцифер] / Елена Блаватска ; Прев. от англ. Георги Генчев, Станимир Йотов . - София : Кралица Маб, 1993 . - 182 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Studies in Occultism / Helena Blavatsky. - Офс. изд.

   ISBN 954-478-11-2 (грешен)

 корица 

Сист. No: 63154

Психология

- 8 -

ЗВ/159.9/Д30 

Де Анджелис, Барбара

   Тайните за мъжа, които всяка жена трябва да знае / Барбара Де Анджелис ; Прев. [от англ.] Боряна Георгиева, Албена Димова . - София : Дамян Яков, 1992 . - 328 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Secrets about Men Every Woman Should Know / Barbara De Angelis. - Офс. изд

   ISBN 954-527-020-9 

 корица 

Сист. No: 63263

- 9 -

ЗВ/159.9/Х38 

Хей, Луиз Л.

   Излекувай тялото си / Луиз Хей ; Прев. [от англ.] Тодор Захариев . - София : Кибеа, 1998 . - 144 с. ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Ориг. загл. Heal your bodi / Louise L. Hay

   ISBN 954-474-131-3 

 корица 

Сист. No: 63147

- 10 -

ЗВ/159.9/Ч-91 

Чопра, Дийпак

   Как да познаем бога : Пътешествие на душата към тайнството на тайнствата / Дийпак Чопра ; Прев. [от англ.] Людмила Верих . - София : Кибеа, 2001 . - 365 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл. How to know god / Deepak Chopra. - Съдържа и За автора ; За книгата

   ISBN 954-474-270-0 

 корица 

Сист. No: 63428

- 11 -

ЗВ/316.6/Н35 

Начев, Йордан Ценов

   Общуването : Как да влияем на другите / Йордан Начев . - София : Сиела, 2009 . - 272 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 266-271

   ISBN 978-954-28-0549-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63409

- 12 -

22989 

Фройд, Зигмунд

   Психология на несъзнаваното / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. Маргарита Дилова ; Състав., предг. Никола Атанасов . - София : Колибри, 2014 . - 287 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Gesammelte werke / Sigmund Freud. - В библиогр. каре означено 1. и 2. изд. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-150-329-2 

 корица 

Сист. No: 63422

- 13 -

ЗВ/159.9/Д14 

Дако, Пиер

   Триумфът на психоанализата / Пиер Дако ; Прев. от фр. Румяна Маркова . - 2. изд . - София : Колибри, 2015 . - 526 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Les triomphes de la psychanalyse / Pierre Daco

   ISBN 978-954-529-096-1 

 корица 

Сист. No: 63423

- 14 -

22988 

Дако, Пиер

   Тълкуване на сънищата / Пиер Дако ; Прев. от фр. Росица Ташева . - 2. изд . - София : Колибри, 2015 . - 302 с. ; 20 см

   Ориг. загл. L'interpretation des reves / Pierre Daco

   ISBN 978-954-529-138-8 

 корица 

Сист. No: 63425

- 15 -

ЗВ/159.9/Ф85 

Тьогел, Кристфрид

   Фройд набързо / Кристфрид Тьогел ; Прев. от нем. Христо Хр. Тодоров . - София : Колибри, 2016 . - 246 с. ; 20 см

   Съдържа и Живот и творчество в дати ; Автобиографични епизоди ; Страсти ; Известни случаи ; Кореспонденция . - Библиогр. с. 237-245

   ISBN 978-619-150-725-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63338

- 16 -

ЗВ/159.9/К53 

Кеш, Адам

   Психология for Dummies / Адам Кеш ; Прев. Виолета Петрова . - София : Алекс Софт, [2007] . - 360 с., VIII с. ; 24 см

   Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 954-656-157-6 

   ISBN 978-954-656-157-2 

 корица 

Сист. No: 63058

- 17 -

ЗВ/159.9/С30 

[Седем] 7 ключа към свободата  : Мисли активно или съществувай пасивно / Алехандро Торес-Марко и др ; Прев. от англ. Венета Корнезова . - София : AMG Publishing, 2015 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   Други авт.: В. Лазарова, Г. Бодроу, Д. Р. Носера, Н. Мьтюс-Морган, С. Хамати. - Библиогр. с. 283-287

   ISBN 978-954-9696-74-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63347

Религия. Теология

- 18 -

ЗВ/21/С13 

Савенков, Влад

   Карма и съдба : Ексклузивни опити руския маг в България / Влад Савенков ; Прев. [от рус.] Милена Димова . - [София : Изд. авт., 2001] . - 97 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63109

- 19 -

22979 

Пенджекова, Русалена Веселинова

   Непознатият Екзарх Стефан : Идейни аспекти и биоархивни измерения / Русалена Пенджекова-Христева ; Ред. Петя Карамфилова . - Смолян : Отзвук прес, 2015 . - 208 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Възприета форма на името на авт. е Русалена Веселинова Пенджекова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 202-207

   ISBN 978-954-92513-7-1 

 корица 

Сист. No: 63304

- 20 -

ЗВ/22/В91 

Възвъзов, Коста Л.

   Ключът на Библията / К. Л. Възвъзов . - София : Интерпрес-67, [1990] . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   Авт. не е отбелязан на кор. - Фототип. изд. на кн. от 1947 г. на книгоизд. Нов живот. - Офс. изд. - 60 054 тир

 корица 

Сист. No: 63262

Обществени науки

Статистика. Социология

- 21 -

ЗВ/316.6/Н35 

Начев, Йордан Ценов

   Общуването : Как да влияем на другите / Йордан Начев . - София : Сиела, 2009 . - 272 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 266-271

   ISBN 978-954-28-0549-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63409

- 22 -

ЗВ/316/К41 

Карнеги, Дейл

   Как да печелим приятели и да влияем на хората / Дейл Карнеги ; Прев. от англ. [и предг.] Г. Ефремов . - [Пловдив] : МАГ 77, Б. г. . - 148 с. ; 20 см

   Съдържа и Най-късият път да се издигне човек / Лоуел Томас

 корица 

Сист. No: 63255

Политика

- 23 -

ЗВ/323/Ф19 

Фалиго, Роже и др.

   Червеният дракон Кан Шън : Кит. тайни служби : 1927-1987 / Роже Фалиго, Реми Кофер ; Прев. от фр. Георги Цанков . - София : Труд, 2000 . - 413 с. ; 21 см . -  (Поредица Строго секретно)

   Кор. загл. Червеният дракон Кан Шън или тайните на китайското разузнаване. - Пълното име на прев. е Георги Цанков Цанев

   ISBN 954-528-181-2 

 корица 

Сист. No: 63234

- 24 -

ЗВ/323(497.2)/Л14 

Лазарова, Богдана и др.

   Афера / Богдана Лазарова, Николай Христов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 311 с. ; 21 см

   Пълното име на В. Димитров е Веселин Димитров Мамков. - Съдържа и За тази книга / Веселин Димитров

   ISBN 978-954-07-2567-3 

 корица 

Сист. No: 63238

- 25 -

ЗВ/32/Я74 

Япов, Петър Георгиев

   Доган : Демонът на ДС и КГБ / Петър Япов . - София : Анабел, 2009 . - 307 с. . -  (Поредица Разбулените тайни)

   Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-92543-1-0 

 корица 

Сист. No: 63235

- 26 -

ЗВ/32/Д58 

Димитрова, Зоя

   Любен Гоцев : Човекът в сянка / Зоя Димитрова . - София : Millenium, 2010 . - 424 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-515-065-4 

 корица 

Сист. No: 63232

- 27 -

ЗВ/329(497.2)/Л97, К/2/Л97ЗВ/329(497.2)/Л97; К/2/Л97

Ляков, Панайот Борисов

   Кой уби СДС? : История на очевидец / Панайот Ляков ; Ред. Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 72 с. : с факс. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 71

   ISBN 978-954-684-379-1 

 корица 

Сист. No: 63050

- 28 -

ЗВ/327/Б32, Ч1/327/Б32ЗВ/327/Б32; Ч1/327/Б32

Бек, Глен

   Всичко е заради исляма : Истината за Ислямска държава, Ал-Кайда, Иран и халифата / Глен Бек ; Прев. от англ. Огнян Дъскарев . - София : МаК, 2016 . - 246 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8585-35-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63364

- 29 -

ЗВ/327/Д89, Ч1/327/Д89ЗВ/327/Д89; Ч1/327/Д89

Дронзина, Татяна Александрова и др.

   Жените в "Ислямска държава" / Татяна Дронзина, Явор Райчев . - [София] : Военно изд., 2016 . - 224 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 215-223 и под линия ; Филмови материали и профили в социалните мрежи с. 223

   ISBN 978-954-509-552-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63337

- 30 -

22984 

Хитлер, Адолф

   Моята борба / Адолф Хитлер ; [Предг. Милен Семков] . - [София] : Веси, 2016 . - 632 с. ; 21 см . -  (Без цензура)

   Без сведение за ориг. загл.

   ISBN 978-954-964-073-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63393

- 31 -

ЗВ/329(497.2)//Ж48 

Чалъкова, Екатерина

   Незабравимата Людмила / Екатерина Чалъкова . - София : Труд, 2016 . - 336 с. : с ил. ; факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-430-5 

 корица 

Сист. No: 63460

Икономика

- 32 -

ЗВ/330/В43 

Велушев, Митьо Димитров

   Въведение в общата икономическа теория / Митьо Велушев . - София : ИК при Лесотехн. унив., 2004 . - 230 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Съдържа и Речник. - Библиогр. с. 225

   ISBN 954-332-001-2 

 корица 

Сист. No: 63299

- 33 -

ЗВ/91/Г34 

География и икономика  / Люсила Цанкова и др . - София : Просвета, 2008 . - 244 с. : с табл., диагр., к. ; 26 см . -  (Матура за отличен)

   Други авт. : Ем. Цв. Лазарова, Н. Ст. Димов, Т. В. Вардарска-Апостолова ; Авт. Т. В. Вардарска-Апостолова известна като Таня Вълкова Вардарска

   ISBN 978-954-01-2113-0 

 корица 

Сист. No: 63302

- 34 -

ЗВ/330/З-73 

Златков, Димитър

   [БГ] BG олигарси 2 : Недосегаемите милиардери / Димитър Златков . - София : Ню Медиа Груп, 2008 . - 318 с. : с ил. ; 20 см

   Кн. се разпространява с в. Уикенд. - Съдържа биогр. на В. Златев, В. Арабаджиев, Г. Крумов, Е. Банев-Брендо, Л. Стойков, М. Илиева, М. Велчев, Мл. Михалев-Маджо, Пл. Галев, А. Христов, Сл. Христов, Т. Батков, Хр. Ковачки, Ц. Минев

   ISBN 978-954-340-101-7 

 корица 

Сист. No: 63237

- 35 -

ЗВ/331/З-52 

Зелински, Ърни

   Наръчник на мързеливеца за постигане на успех : Как да получим каквото искаме, без да се убиваме от работа / Ърни Зелински ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2009 . - 296 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл. The lazy person's guide to success / Ernie J. Zelinski

   ISBN 978-954-474-518-9 

 корица 

Сист. No: 63429

- 36 -

Ч1/33/И95 

История на кооперативното движение в България  : Т.1 - . - София : Коопмедия ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 - . - 21 см

   Изд. на Центр. кооп. съюз

   Т. 1 / Иван Пръмов, и др. ; Ред.  Димитър Иванов . - 2009 . - 471 с. : с табл.

   Фототип. изд. на кн. от 1986 г. на изд. ОФ. - Други авт. : И. Луцов, П. Симеонов, Л. Беров, М. Михов, К. Каменов, М. Русенов, М. Червендинева, И. Кацаров, отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. под линия ; Именен показалец, предм. показалец

   ISBN 978-954-07-2887-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63305

- 37 -

Ч1/33/И95 

История на кооперативното движение в България  : Т.1 - . - София : Коопмедия ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 - . - 21 см

   Изд. на Центр. кооп. съюз

   Т. 2 / Пенчо Радковски, и др. ; Ред.  Димитър Иванов . - 2009 . - 544 с. : с табл.

   Фототип. изд. на кн. от 1990 г. на изд. ОФ. - Други авт.: С. Сюлемезов, М. Минков. П. Симеонов, М. Михов, Ю. Милушев, П. Цанев, И. Данчев, отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. под линия ; Именен показалец, предм. показалец

   ISBN 978-954-07-2888-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63310

- 38 -

Ч1/33/И95 

История на кооперативното движение в България  : Т.1 - . - София : Коопмедия ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 - . - 21 см

   Изд. на Центр. кооп. съюз

   Т. 3 / Иван Пръмов, и др. ; Състав, предг., послепис  Кузман Георгиев ; Ред.  Димитър Иванов . - 2009 . - 472 с. : с табл.

   Други авт. : И. Луцов, П. Симеонов, И. Димитров, М. Вълков, Л. Ралчев, М. Минков, К. Калчев, Б. Илиев, К. Георгиев, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Списък на председателите и членовете на управителните и на контролните съвети на кооперативните съюзи, централи и дружества, обединили се в Централен кооперативен съюз ; Кратки биографични данни за председателите на ЦКС от 1946 до 1989 г. ; Фотоалбум. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-2889-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63312

- 39 -

Ч1/33/И95 

История на кооперативното движение в България  : Т.1 - . - София : Коопмедия ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 - . - 21 см

   Изд. на Центр. кооп. съюз

   Т. 4. Потребителното кооперативно движение в периода 1989-2012 г. /  Състав. и предг.  Кузман Георгиев ; Ред.  Димитър Иванов . - 2013 . - 440 с., [113] с. : с цв. портр., ил.

   Съдържа и Хронология на Конгресите и общите събрания на Централния кооперативен съюз в периода 1990-2011 г. ; Състав на ръководните и контролни органи на Централния кооперативен съюз избирани в периода 1990-2011 на проведените конгреси и общи събрания на Централния кооперативен съюз ; Реализирани проекти от Централния кооперативен съюз и кооперативните организации ; Фотоалбум

   ISBN 978-954-92646-7-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63313

- 40 -

ЗВ/339/К53 

Ким Чан У. и др.

   Стратегията "Син океан" : Как да създаваме неоспоримо пазарно пространство и да обезсилваме конкуренцията / У. Чан Ким ; Прев. [от англ.] Илияна Гаврилова . - София : Locus, 2011 . - 278 с. : с табл., диагр. ; 22 см . -  (Световен бестселър)

   Ориг. загл. Blue ocean strategy : How to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. - На кор. името на първия авт. означено В. Чан Ким ; Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 270-276

   ISBN 978-954-783-048-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63363

- 41 -

ЗВ/336/В90 

Въведение във финансите  / Ренета Димитрова и др . - София : НБУ, 2012 . - 240 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Други авт. : И. Данева, Е. Калчев, Р. Димитрова, К. Костенаров. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-535-743-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63446

- 42 -

С1/33/И21 

Иванов, Димитър Христов и др.

   Кооперативното движение в България : Енциклопедия : А-Я : Т. 1 - / Димитър Иванов, Милен Куманов ; Ред. кол. Петър Стефанов и др . - София : Коопмедия ; БРИП, 2012 - . - 31 см

   Други ред.: А. Шишков, А. Чокойски, В. Боюклиева, В. Велков, В. Наскова, Г. Стоянов, Г. Теленчев, Д. Цакова, Ж. Йончев, К. Буков, М. Маринов, М. Базитов, М. Кърлин, Н. Сталева, Т. Петрова. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с.

   Т. 1. 1890-1947 . - 2012 . - 339 с. : с ил., портр.

   Библиогр. с. 333-338

   ISBN 978-954-9422-19-1 

 корица 

Сист. No: 63314

- 43 -

С1/33/И21 

Иванов, Димитър Христов и др.

   Кооперативното движение в България : Енциклопедия : А-Я : Т. 1 - / Димитър Иванов, Милен Куманов ; Ред. кол. Петър Стефанов и др . - София : Коопмедия ; БРИП, 2012 - . - 31 см

   Други ред.: А. Шишков, А. Чокойски, В. Боюклиева, В. Велков, В. Наскова, Г. Стоянов, Г. Теленчев, Д. Цакова, Ж. Йончев, К. Буков, М. Маринов, М. Базитов, М. Кърлин, Н. Сталева, Т. Петрова. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с.

   Т. 2. 1947-2015 /  Ред.  Димитър Иванов . - 2015 . - 388 с.

   

   ISBN 978-954-9422-21-4 

 корица 

Сист. No: 63315

- 44 -

ЗВ/338(497.2)/А64 

Анализ на конкурентоспособността на българската икономика  / Теодора Георгиева и др . - София : Агора, 2014 . - 254 с. : с табл., цв. диагр. ; 22 см

   Други авт. : Л. Цоцорков, Т. Галев, Н. Ганчева, Р. Стефанов, М. Цанов. - Изд. на Център за изследване на демокрацията

   ISBN 978-619-90374-1-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63434

- 45 -

ЗВ/308(497.2)/А64 

Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България  : 2007-2013 : Система за мониторинг на състоянието на икономиката и бизнес средата : Програма за социално-икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на България / Адриана Даганова и др . - София : Агора, 2014 . - 341 с. : с табл., цв. диагр. ; 22 см

   Други авт. : А. Дамянова, Б. Джелепова, В. Спасова, Г. Прохаски, И. Василев, Л. Дудева, Л. Цоцорков, М. Прохаска, М. михайлов, С. Славов. - Изд. на Център за икономическо развитие

   ISBN 978-619-90374-2-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63433

Право

- 46 -

ЗВ/343/А64 

Ангелов, Слави

   [Девет] 9 милиметра : Истинската история на българската мафия : Документално разследване / Слави Ангелов . - София : 168 часа, 2007 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-411-138-0 

 корица 

Сист. No: 63236

- 47 -

ЗВ/347/Б52 

Бобатинов, Марио Христов и др.

   Вещно право : Практически проблеми / Марио Бобатинов, Красимир Влахов . - 2. доп. изд . - София : Сиби, 2007 . - 352 с. ; 20 см

   1. изд. 2007. - Офс. изд

   ISBN 978-954-730-466-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63355

- 48 -

ЗВ/340/Т22 

Таков, Кристиан Петров

   Как се решава частноправен казус / Кристиан Таков . - София : Сиби, 2008 . - ХVІ, 279 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа и Решения на казуси. - Офс. изд. - Библиогр. с. ХIV-ХVI

   ISBN 978-954-730-404-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 53890

- 49 -

ЗВ/347/К16 

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Облигационно право : Обща част / Ангел Калайджиев . - 6. прераб. и доп. изд . - София : Сиби, 2013 . - 800 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 780-798

   ISBN 978-954-730-842-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63356

- 50 -

ЗВ/347/С20, Ч1/34/С20ЗВ/347/С20; Ч1/34/С20

Саракинов, Георги Георгиев

   Авторско право и сродните му права в Република България / Георги Саракинов . - 7. прераб. и доп. изд . - София : Сиби, 2013 . - 432 с. ; 20 см

   1. изд. 1995 със загл. Авторското право и сродните му права в Република България. - Библиогр. с. 425-426

   ISBN 978-954-730-806-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63365

- 51 -

ЗВ/347/Т36 

Тасев, Христо

   Българско наследствено право / Христо Тасев ; Нова ред. Симеон Тасев, Георги Петканов . - 10. прераб. и доп. изд . - София : Ciela, 2013 . - 222 с. : със сх. ; 24 см

   Пълното име на авт. Христо Тасев Божилов. - Библиогр. с. 219-221

   ISBN 978-954-28-1368-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63359

- 52 -

ЗВ/347/Г63 

Голева, Поля Неделчева

   Търговско право : Обща част : Търговци / Поля Голева . - 5. [прераб. и доп.] изд . - София : АПИС, 2014 . - 632 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8330-11-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63352

- 53 -

ЗВ/343/Г78 

Гратери, Никола и др.

   Бялото злато : [Най-новото разследване за пътя на кокаина] / Никола Гратери, Антонио Никасо ; Прев. от итал. Таня Кольовска . - София : Авлига, 2015 . - 232 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Oro bianco / Nicola Gratteri, Antonio Nicaso

   ISBN 978-619-7245-07-3 

 корица 

Сист. No: 63046

Обществено управление. Военно дело

- 54 -

ЗВ/35/Д55 

Дилков, Жоро

   Убиец с полицейски пагони : Пикантни подробности за нашумели кримининални престъпления - през погледа на едно истинско ченге / Жоро Дилков-Лорда ; Лит. обраб. Севастия Костова . - София : Български писател, 1993 . - 200 с. : с портр., ил. ; 20 см

   Кн. е съвместно изд. на Бълг. писател и Ив. Вълчев - София. - Офс. изд.

   ISBN 954-443-073-3 

 корица 

Сист. No: 63169

- 55 -

ЗВ/35/А66 

Андрю, Кристофър и др.

   Архивът на Митрохин 2 : КГБ и светът / Кристофър Андрю, Василий Митрохин ; Прев. Цветана Русева . - [София] : Прозорец, 2008 . - 527 с. : със сх., к., 8 л. : ил. ; 24 см

   Ориг. загл. The Mitrokhin archive II / Christopher Andrew, Vasili Mitrokhin. - Изд. е съвместен труд на англ. и рус. авт. - Съдържа и Председатели на КГБ, 1917-1991 г. ; Ръководители на външното разузнаване, 1920-2005 г ; Структури на Първо главно управление на КГБ и резидентурата. - Библиогр. с. 501-524

   ISBN 978-954-733-590-5 

 корица 

Сист. No: 63233

- 56 -

ЗВ/35/П33 

Пелехова, Юлия Петровна

   Защо не станах Мата Хари / Юлия Пелехова ; Прев. [от рус.] Любомир Чолаков . - София : НСМ Медиа, 2010 . - 316 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Почему я не стала Мата Хари / Юлия Пелехова

   ISBN 978-954-8477-92-5 

 корица 

Сист. No: 63239

- 57 -

ЗВ/355.48/Г85, К/1/Г85ЗВ/355.48/Г85; К/1/Г85

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Козарчани в пантеона на безсмъртните от Балканските войни 1912-1913 г. / Лазар Грозданов, Ягода Арабаджиева ; [Предг. Мария Найденова] . - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 ([Пловдив] : Студиопласт) . - 172 с. : с ил, портр., к., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-528-740-4 

 корица 

Сист. No: 63032

- 58 -

ЗВ/35/К15, Ч1/35/К15ЗВ/35/К15; Ч1/35/К15

Как да получим достъп до информация  : Наръчник /  Худож. Димитър Генчев . - 5. прераб. изд . - София : Прогр. Достъп до информация, 2016 . - 121 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Примерен Списък на задължените по ЗДОИ субекти ; Закон за обществените поръчки - изпълнение ; Държавна тайна - извлечение от Закона за защита на класифицираната информация ; Служебна тайна - извлечение от Закона за защита на класифицираната информация ; Примерно заявление за достъп до информация ; Заповед №ЗМФ-1472 на Министъра на финансите от 29.10.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация ; Примерна жалба ; Закон за достъп до обществена информация

   ISBN 978-954-9953-55-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63331

Педагогика

- 59 -

Д/372/М39 

Математика за кандидатстващи след VII клас  / Румяна Блянгова и др . - София : Регалия 6, 2003 . - 192 с. : с черт. ; 24 см

   Други авт. : В. Николова, Е. Димитрова, Д. Димитров, С. Дойчев

   ISBN 954-745-063-8 

 корица 

Сист. No: 63298

- 60 -

Д/372/М76 

Мичева, Ваня Ангелова

   Нови анализи на литературни творби : За обучението в VІІІ. клас / Ваня Мичева . - София : Дамян Яков, 2003 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-527-204-Х 

 корица 

Сист. No: 63297

- 61 -

ЗВ/371/Ш69 

Шишков, Калоян Шишков

   Нови модели на гражданско поведение в българското училище : Учебно помагало по гражданско образование / Калоян Шишков . - София : Просвета, 2007 . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 188-189

   ISBN 978-954-01-2036-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63410

- 62 -

ЗВ/372.850/К12 

Кабасанова, Мария Сивкова и др.

   Книга за учителя по човекът и природата : За ІV кл. / Мария Кабасанова, Калоян Манолов, Павлина Стоянова . - София : Просвета, 2012 . - 160 с. : с ил. ; 29 см

   В библиогр. каре означено 1. прераб изд.

   ISBN 978-954-01-2637-1 

 корица 

Сист. No: 55899

- 63 -

ЗВ/37.0/П34 

Пенев, Радослав Иванов

   Компас за родители : Обучителен пакет за педагогическо (само)образование на родители / Радослав Пенев . - София : Даниела Убенова, 2013 . - 80 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-791-169-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63377

- 64 -

ЗВ/37.0/Г18, К/63/Г18ЗВ/37.0/Г18; К/63/Г18

Галчева, Камелия Бориславова

   "Неудобната" педагогика : 7 студии за диалогично възпитание / Камелия Галчева . - Пазарджик : Дидас Ко - Галчев, 2015 (Пазарджик : Беллопринт) . - 176 с. : със сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-684-380-7 

 корица 

Сист. No: 63053

- 65 -

ЗВ/37.0/С35 

Сийгъл, Даниъл и др.

   Дисциплина без драма : Осъзнат начин за успокояване и развитие на тревожния детски ум / Даниъл Сийгъл, Тина Пейн Брайсън ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 272 с. : с ил. ; 21 см . -  (Психология за всеки ден)

   Ориг. загл. No-drama Discipline / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson

   ISBN 978-954-26-1526-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63345

- 66 -

ЗВ/372.65/G89 

Grozdanova, Liljana Aleksandrova et al.

   Moving on - In a World of English - 2 : Students' book - 6-10 Units / Liljana Grozdanova, Marija Georgieva, Marieta Nedkova . - Plovdiv : Lettera, 1998 . - 301, XIV с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 954-516-177-9 

 корица 

Сист. No: 63300

Математика. Естествени науки

- 67 -

ЗВ/51/М51, Хр/51/М51ЗВ/51/М51; Хр/51/М51

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика  : [За студентите-задочници от техн. ВУЗ] : Ч. 1 - 5 / Венера С. Димова-Нанчева и др . - 3. изд. . - София : Техника, 1968-1972 . - 22 см

   Други авт.: Александър М. Витанов, Георги Ив. Караджов, Иван М. Михов, Васил Б. Попов, Димитър Д. Токарев

   Ч. 1 . - 1972 . - 302 с. : с черт.

   

  

Сист. No: 63240

- 68 -

ЗВ/592/599/Д63 

Дириманов, Марин Д. и др.

   Ентомология : [Учебник за студентите от ССА Г. Димитров] / Марин Дириманов, Петър Начев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1974 . - 479 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 463 - 464 ; Именен показалец. - 5 100 тир

  

Сист. No: 63094

- 69 -

Ч2/796/799/В50 

Вертикална спелеология  : Наставление /  Ред. Антоанета Драганова . - София : БТС, 1988 . - 60 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. ЦС на БТС. Бълг. федерация по пещерно дело. - Името на ред. отбелязано в библиогр. каре

 корица 

Сист. No: 63245

- 70 -

Ч2/54/О-83 

Основи на химичния анализ  / Панайот Бончев и др ; Състав., [предг.] Рахила Борисова . - София : Водолей, 2009 . - 540 с. : с табл., сх., ; 24 см

   Други авт. : Р. Борисова, Д. Цалев, И. Кулев, В. Симеонов, Б. Дойчева, Ел. Иванова, А. Каролев, Ст. Стамов, М. Арнаудов, Н. Йорданов, Св. Симова, Вл. Димитров, Д. Дончев, М. Лалчев, К. Цачев, Б. Великов, М. Събева, А. Цонева, М. Апостолова, Хр. Велинов, Д. Ковачева, В. Кметов, П. Вълков, О. Стоянова, Ал. Дечева, Т. Панев ; Пълното име на втората авт. е Рахила Борисова Георгиева, а Н. Йорданов - Николай Йорданов Петров. - Съдържа и Англо-български речник на основнити термини и съкращения в химичния анализ / Д. Цалев ; Атомни маси на изотопите на елементите ; Класификация на основните аналитични методи. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9415-43-5 

 корица 

Сист. No: 63411

- 71 -

ФДС/502/Ч-66 

Червена книга на Република България  : Т. 1-3 /  Отг. ред. Васил Големански - глав. ред. и др . - [2. прераб. и доп. изд.] . - София : Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН ; М-во на околната среда и водите на РБългария, 2015 . - 30 см

   Други ред.: Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон, В. Бисерков; Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре . - Библиогр. след отд. разд. - Темат. показалци

   Т. 1. Растения и гъби /  Ред. кол.  Димитър Пеев, и др. ; Худож.  Димитър Влаев . - 887 с. : с цв. ил., к.

   Други ред.: А. Петрова, М. Анчев, Д. Темнискова, Ц. М. Денчев, А. Ганева, Ч. Гусев, В. Владимиров

   ISBN 978-954-9746-18-1 (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН)

   ISBN 978-954-8497-11-4 (М-во на околната среда и водите)

 корица 

Сист. No: 63325

- 72 -

ФДС/502/Ч-66 

Червена книга на Република България  : Т. 1-3 /  Отг. ред. Васил Големански - глав. ред. и др . - [2. прераб. и доп. изд.] . - София : Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН ; М-во на околната среда и водите на РБългария, 2015 . - 30 см

   Други ред.: Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон, В. Бисерков; Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре . - Списък на авт.: с 375. - Списък на худож. и фотографите: с. 375. - Библиогр.: с. 323-362. - Азб. показалци

   Т.2. Животни /  Ред. кол.  Васил Големански - глав. ред., и др. . - 383 с. : с цв. ил., к.

   Други ред.: П. Берон, А. Попов, В. Попов, В. Бешков, М. Живков, Н. Спасов, Т. Мичев, Х. Делчев, П. Стоев, Д. Добрев

   ISBN 978-954-9746-34-1 (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН)

   ISBN 978-954-8497-14-5 (М-во на околната среда и водите)

 корица 

Сист. No: 63326

- 73 -

ФДС/502/Ч-66 

Червена книга на Република България  : Т. 1-3 /  Отг. ред. Васил Големански - глав. ред. и др . - [2. прераб. и доп. изд.] . - София : Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН ; М-во на околната среда и водите на РБългария, 2015 . - 30 см

   Други ред.: Д. Пеев, Н. Чипев, П. Берон, В. Бисерков; Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре . - Списък на авторите: с. 411-413. - Списък на авторите на фотографии: с. 414. - Речник на използваните термини / Мариус Димитров: с. 415-419. - Латински и български наименования на споровите и семенните растения / Соня Цонева: с. 420-454. - Библиогр.: с. 397-410. - Азб. показалци

   Т. 3. Природни местообитания /  Ред. кол.  Вълко Бисерков - глав. ред., и др. . - 458 с. : с цв. ил., к.

   Други ред.: Ч. Гусев, В. Попов, Г. Хибаум, В. Русакова, И. Пандурски, Й. Узунов, М. Димитров, Р. Цонев, С. Цонева ;

   ISBN 978-954-9746-35-8 (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН)

   ISBN 978-954-8497-16-9 (М-во на околната среда и водите)

 корица 

Сист. No: 63327

- 74 -

С2/5/R32 

Red data book of the Republic of Bulgaria  : Vol. 1-3 /  Ed. board Vassil Golemansky - ed.-in-chief et al . - Sofia : Inst. of Biodiversity and Ecosystem Research Bulg. Acad. of Sciences ; Ministry of Environment and Water, 2015 . - 30 см

   Загл. на кор.: Red data book Republic of Bulgaria. - Други ред.: D. Peev, N. Chipev, P. Beron, V. Biserkov. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

   Vol. 1. Plants and fungi /  Ed. board  Dimitar Peev, et al. . - 881 с. : с цв. ил., к.

   Други ред.: A. S. Petrova, M. Anchev, D. Temniskova, C. M. Denchev, A. Ganeva, C. Gussev, V. Vladimirov. - Библиогр. след отд. разд. - Темат. показалци

   ISBN 978-954-9746-21-1 (BAS)

   ISBN 978-954-8497-17-6 (MoEW)

 корица 

Сист. No: 63328

- 75 -

С2/5/R32 

Red data book of the Republic of Bulgaria  : Vol. 1-3 /  Ed. board Vassil Golemansky - ed.-in-chief et al . - Sofia : Inst. of Biodiversity and Ecosystem Research Bulg. Acad. of Sciences ; Ministry of Environment and Water, 2015 . - 30 см

   Загл. на кор.: Red data book Republic of Bulgaria. - Други ред.: D. Peev, N. Chipev, P. Beron, V. Biserkov

   Vol. 2. Animals /  Ed. board  Vasil Golemansky, et al. . - 372 с. : с к., цв. ил., табл.

   Други ред.: P. Beron, M. Zivkov, A. Popov, V.Popov, V. Beschkov, C. Deltshev, T. Michev, N. Spassov, P. Stoev, D. Dobrev. - Списък на авт., худож., фотогр.: с. 365. - Библиогр.: с. 323-352. - Именни показалци

   ISBN 978-954-9746-22-8 (BAS)

   ISBN 978-954-8497-18-3 (MoEW)

 корица 

Сист. No: 63329

- 76 -

С2/5/R32 

Red data book of the Republic of Bulgaria  : Vol. 1-3 /  Ed. board Vassil Golemansky - ed.-in-chief et al . - Sofia : Inst. of Biodiversity and Ecosystem Research Bulg. Acad. of Sciences ; Ministry of Environment and Water, 2015 . - 30 см

   Други ред.: D. Peev, N. Chipev, P. Beron, V. Biserkov

   Vol. 3. Natural habitats /  Ed. board  Valko Biserkov, et al. ; Transl. into Engl.  Dessislava Dimitrova . - 422 с. : с цв. ил.

   Други ред.: C. Gussev, V.Popov, G. Hibaum, V. Roussakova, I. Pandurski, Y.Uzunov, M. Dimitrov, R.Tzonev, S. Tsoneva . - Списък на авт.: с. 411-413. - Списък на фотографите: с. 414. - Речник: с. 415. - Библиогр.: с. 397-410. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-9746-23-5 (BAS)

   ISBN 978-954-8497-19-0 (MoEW)

 корица 

Сист. No: 63330

Медицина

- 77 -

ЗВ/615/И83, Хр/615/И83ЗВ/615/И83; Хр/615/И83

Йорданов, Даки и др.

   Фитотерапия : Билколечение : [Ръководство] / Даки Йорданов, Петър Николов, Аспарух Бойчинов . - 3. изд . - София : Медицина и физкултура, 1969 . - 320 с., 74 л. : ил. ; 25 см

   Авт. не са отбелязани на кор. - 10 086 тир

  

Сист. No: 63241

- 78 -

ЗВ/615/Н87 

Ноев, Панайот

   Лекуване с билки : Според Рахманов, Севастиян Кнайп Кант, М. Арепски, П. Йовчев / Панайот Ноев . - Велико Търново : Абагар, 1991 . - 120 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63070

- 79 -

Ч2/613/Ф50 

Филипов, Николай Ж.

   Мед за здраве и красота : [Научнопопул. очерк] / Николай Филипов . - София : Либра, 1991 . - 80 с. ; 17 см

   Съдържа и рецепти

   ISBN 954-8044-01-3 

 корица 

Сист. No: 63059

- 80 -

ЗВ/615.8/Р54 

Рецепти и съвети на древни лечители  /  Състав. В. Капранов, Р. Хашим ; Прев. от рус. Лидия Първанова . - София : Гарант-21, 1992 . - 120 с. ; 20 см . -  (Мъдростта на вековете)

   Ориг. загл. Мудрость веков. - Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-8009-10-2 

 корица 

Сист. No: 63256

- 81 -

ЗВ/615.8/Ш52 

Шелтън, Хърбърт М.

   Гладуването може да спаси живота ви / Хърбърт Шелтън ; Прев. [от англ.] Юлия Шишманова . - София : Кибеа, 2000 . - 291 с. ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Ориг. загл. Fasting can save your life / Herbert M. Shelton

   ISBN 954-474-212-3 

 корица 

Сист. No: 63150

- 82 -

22990 

Дако, Пиер

   Фантастичните победи на модерната психология / Пиер Дако ; Прев. от фр. Росица Ташева, Румяна Маркова . - 2. изд . - София : Колибри, 2015 . - 655 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Les prodigieuses victoires de la psychologie / Pierre Daco. - Терминол. речник

   ISBN 978-954-529-034-3 

 корица 

Сист. No: 63424

Приложни науки. Техника

- 83 -

ЗВ/641/642/С23 

Сборник рецепти за диетични ястия в общественото хранене  / Хелда Боева и др . - София : МВТУ, 1975 . - 519 с. ; 24 см

   Други авт.: Д. Хубанова, Л. Петров, Л. Йотов. - Изд. на М-во на вътр. търговия и услугите, МНЗ. - Библиогр. 517-518 с.

 корица 

Сист. No: 63254

- 84 -

ЗВ/641/642/А57 

Алпря, Александър Александрович и др.

   Ястия "под налягане" : [Кулинарни рецепти] / А. Алпря, С. Солпас ; Прев. от рус. Ася Петрова . - София : Земиздат, 1986 . - 167 с. : с табл. ; 21 см

   Ориг. загл. Скоро варит скороварка / А. А. Алпря, С. Х. Солпас. - 120 115 тир

 корица 

Сист. No: 63261

- 85 -

ЗВ/641/642/П44 

Петков, Стойчо и др.

   Рецепти за рибни ястия /  Състав. Стойчо Петков, Станимир Колев . - [Бургас] : РА Реклама, 1989 (Ямбол : Г. Димитров) . - 104 с. ; 20 см

   Състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на СО Рибно стопанство - Бургас. - Местоизд. погрешно отбелязано Ямбол

 корица 

Сист. No: 63257

- 86 -

ЗВ/621.3/А64 

Ананиев, Любен Георгиев и др.

   Основи на електротехниката : Учебник за техникумите по електротехника и автоматика / Любен Г. Ананиев, Пешо И. Мавров . - София : Техника, 1990 . - 325 с. : с ил. ; 22 см

   

 корица 

Сист. No: 63260

- 87 -

Ч2/64/З-80 

Знаете ли как?...  : Малка енциклопедия за всеки у дома : Ч.1 - /  Състав. Илия Асенов Иванов . - 2. изд . - София : Техника, 1990 . - 24 см . -  (Направи си сам)

   

   Ч. 1 / Георги Мирчев Балански, и др. . - 1990 . - 280 с. : с ил.

   Други авт.: Н. Драганов, Д. Рачев, И. Щърбанов, М. Луканова, отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 1986 в 1 кн.

 корица | съдържание 

Сист. No: 63243

- 88 -

ЗВ/657/И52 

Илиев, Георги Илиев

   Корпоративно счетоводство / Георги Илиев Илиев . - 2. прераб. и доп. изд . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006 . - 320 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Център за магистърско и дистанционно обучение. Кат. Счетоводна отчетност. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-23-0273-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63439

- 89 -

ЗВ/664/К30 

Караджов, Гроздан Иванов и др.

   Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия : За професионалните гимназии / Гроздан Караджов, Радка Василева, Мария Николова . - 5. прараб. изд . - София : Матком, 2007 . - 412 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 954-9930-10-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63442

- 90 -

Ч2/64/Д58 

Димитров, Илиян

   Българска традиционна кухня : Над 1500 изпитани рецепти / Илиян Димитров . - София : СофтПрес, 2014 . - 560 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-151-179-2 

 корица 

Сист. No: 63414

- 91 -

ЗВ/657/М31, Ч2/65/М31ЗВ/657/М31; Ч2/65/М31

Маринчев, Адриан Александров

   Въведение в счетоводството / Адриан Маринчев ; Науч. ред. Стоян Стоянов, Снежана Башева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 213 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Имената на ред. отбелязани в изд. каре

   ISBN 978-954-07-3870-3 (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 978-954-644-763-0 (Изд. комплекс - УНСС)

 корица | съдържание 

Сист. No: 63441

- 92 -

Ч2/64/Р33 

Рамзи, Гордън

   Здравословни рецепти / Гордън Рамзи ; Текст Емили Куа ; Фотогр. Лайза Барбър ; Прев. [от англ.] Стоянка Христова Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 256 с. : с цв. ил. ; 25Х20 см

   Ориг. загл. Healthy appetite / Gordon Ramsay. - Имената на авт. на текст, ил. отбелязани на с. 3, на прев. в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-26-1476-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63388

- 93 -

ЗВ/681.3/Г55 

Гличка, Вон

   Основи на векторната графика с Adobe Illustrator, CorelDRAW и др. / Вон Гличка ; Прев. [от англ.] Ирена Райчева . - София : АлексСофт, 2016 . - ХV, 252 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-312-55 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63371

Селско стопанство. Лов. Риболов

- 94 -

ЗВ/635/Е49 

Еленков, Еленко С. и др.

   Болести и неприятели на зеленчуковите култури / Еленко Еленков, Екатерина Христова . - 2. доп. и прераб. изд . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1967 . - 279 с. : с ил. ; 20 см

   1. изд. 1963. - 2 380 тир. - Библиогр. с. 277

  

Сист. No: 63096

Изкуство

- 95 -

ЗВ/73/76/Л79 

Лозенски, Драган Николов и др.

   Учебник по рисуване : За пед. у-ща и учителските институти / Др. Лозенски, А. Момчев, С. Шишов . - 3. изд . - София : Нар. просвета, 1965 . - 256 с. : с ил., 8 л. : репрод. ; 22 см

   1. изд. 1958. - Библиогр. с. 253-254

  

Сист. No: 63097

- 96 -

ИзЧГр/741.5/А64 

Анастасов, Георги Василев и др.

   Карикатурен алманах "Стършел" 1946-1970 : [Албум] /  Авт.-състав. Г. Анастасов, Т. Пиндарев ; Уводния текст написа Д. Чавдаров-Челкаш ; Прев. Кирил Герасимов и др . - София : Наука и изкуство, 1971 . - [188] с. : с ил., портр. ; 23Х25 см

   Други прев.: С. Цонев, Й. Андреева, Б. Атанасов ; Д. Чавдаров-Челкаш - псевд. на Димитър Василев Коцев. - Текст и на рус., фр., нем., англ. ез. - Биогр. бел. за вкл. в албума худож. - 10 100 тир.

 корица 

Сист. No: 63077

- 97 -

ИзЧГр/741.5/О-33 

Овчарова, Мария Николаева

   Българската карикатура през Отечествената война : [Албум] / Мария Овчарова . - София : Бълг. художник, 1975 . - [22] с. : текст, [37] л. : репрод. ; 15Х17 см

   

 корица 

Сист. No: 63252

- 98 -

ИзЧ/78.071.1/Д29 

Вишньос, Йоанна

   Антонин Дворжак / Йоанна Вишньос ; Прев. Милен Гочев Митев ; Ред.-консултант Лъчезар Каранлъков . - Krakow : Mediasat Poland, 2008 . - 43 с. : с ил. ; 13Х15 см + 1 CD . -  (Шедьоври на класиката ; 23)

   Имената на авт., прев., и ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Разпространява се като приложение на в. "Труд" или "24 часа". - Прил. 1 CD. Симфония No 8 в сол мажор оп. 88 [Звукозапис] ; Серенада за струнен оркестър в ми мажор оп. 22 / Антонин Дворжак ; Кралски филхармоничен оркестър ; диригент Йехуди Менухин. - 1 аудиодиск (63 мин, 34 сек) ; 12 см . - Запис: C.T.S. Studio, Лондон, май 1994 г.

   ISBN 978-83-60395-23-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63437

- 99 -

ИзЧ/77/В88 

Всичко за снимките  / Боб Мартин и др ; Прев. [oт англ.] Иван Бакалов . - София : Егмонт България, 2008 . - 400 с. : с цв. ил. ; ; 22 см . -  (Тайните на фотографията)

   Без сведение за ориг. загл. - Други авт.: Р. Кларк, Дж. Хийли, Р. Олсиниъс, Р. Стивънс, Д. Гросман, Фр. Бренан, отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Още за фотографията ; За авторите. - Изд. на ориг. National Geographic. - Офс. изд. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-27-0235-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63339

- 100 -

ЗВ/782/785/Б63, ИзЧ/782/785/Б63ЗВ/782/785/Б63; ИзЧ/782/785/Б63

Бончев, Марин Цолов

   Великите тенори на България / Марин Бончев . - София : Enthusiast, 2012 . - 208 с. : с портр., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-206

   ISBN 978-954-2958-69-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63344

- 101 -

ЗВ/782/785/Б63, ИзЧ/782/785/Б63ЗВ/782/785/Б63; ИзЧ/782/785/Б63

Бончев, Марин Цолов

   Великите сопрани на България / Марин Бончев . - София : Enthusiast, 2015 . - 257 с. : с портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 255-256

   ISBN 978-619-164-196-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63354

- 102 -

ЗВ/78.07/Г28, К/1/Г28ЗВ/78.07/Г28; К/1/Г28

Гелин, Петър Атанасов

   Благословени от Орфей : Исторически очерк [за музикалния живот в Ракитово] / Петър Гелин . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 124 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Дискография ; Кадри с музикално образование ; Книги от същия автор. - Библиогр. с. 119-120

   ISBN 978-954-684-388-3 

 корица 

Сист. No: 63052

- 103 -

ЗВ/791.44.07/Л83, ИзЧ/791.44.071/Л83ЗВ/791.44.07/Л83; ИзЧ/791.44.071/Л83

Лорен, София

   Вчера, днес и утре : Моят живот : Автобиография / София Лорен ; Прев. [от итал.] Соня Александрова . - [София] : Рива, 2015 . - 252 с., [22] л. ил., факс. ; 21 см

   Ориг. загл. Ieri, oggi, domani: la mia vita / Sophia Loren. - София Лорен - псевд. на София Вилани Шиколоне. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-320-513-4 

 корица 

Сист. No: 63362

- 104 -

ИзЧГр/76/М45 
 Международен конкурс за екслибрис. ХІ. Русе. 2015 

   [Екслибрис] Еx libris 2015 : Каталог . - Русе : Регионална библ. Любен Каравелов, 2015 ([София] : Атеа Букс) . - 167 с. : с ил. ; 15Х21 см

   Албум. - Текст и на англ. ез.

 корица 

Сист. No: 63436

- 105 -

ЗВ/791.44.07/М75, ИзЧ/791.44.071/М75ЗВ/791.44.07/М75; ИзЧ/791.44.071/М75

Михалков, Никита Сергеевич

   Територията на моята любов / Никита Михалков ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски . - София : Колибри, 2015 . - 365 с. ; 20 см . -  (Библиотека Амаркорд)

   Ориг. загл. Территория моей любви / Никита Сергеевич Михалков. - Съдържа: Филмография и награди. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-150-701-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63385

- 106 -

ЗВ/791.44.07/С40, ИзЧ/791.44.071/С40ЗВ/791.44.07/С40; ИзЧ/791.44.071/С40

Шикъл, Ричард

   Разговори със Скорсезе / Ричард Шикъл ; Прев. от англ. Росен Рачев, Богдан Русев . - София : Колибри, 2015 . - 573 с. ; 20 см . -  (Библиотека Амаркорд)

   Съдържа и Филмография и награди с. 531-559 ; Показалец на по-важните имена и заглавия

   ISBN 978-619-150-694-1 

 корица 

Сист. No: 63341

- 107 -

ЗВ/791.44.07/К72, ИзЧ/791.44.071/К72ЗВ/791.44.07/К72; ИзЧ/791.44.071/К72

Ковачев, Пенчо Златанов

   [Двадесет и пет] 25 звезди на българското кино / Пенчо Ковачев . - София : Litus, 2016 . - 325 с. : с ил., [8] л. : цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-209-014-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63342

- 108 -

ЗВ/74/Ш23 

Льолиевр, Мари-Доминик

   [Шанел] Chanel & Co : Коко и нейното обкръжение / Мари-Доминик Льолиевр ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2016 . - 382 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Chanel & Co : Les amies de Coco / Marie-Dominique Lelievre. - Библиогр. с. 345-348

   ISBN 978-619-150-630-9 

 корица 

Сист. No: 63361

- 109 -

ЗВ/782/785/П33, ИзЧ/782/785/П33ЗВ/782/785/П33; ИзЧ/782/785/П33

Толински, Брад

   Светлини и сенки : Разговори с Джими Пейдж / Брад Толински ; Прев. от англ. Пламен Кирилов . - София : Сиела, 2016 . - 279 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1988-2 

 корица 

Сист. No: 63465

Спорт. Игри

- 110 -

22976 

Маринов, Борис

   Проблеми на безопасността в планината : Моногр. / Борис Маринов ; [С предг. от Никола Попов, Кирил Петров] . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 260 с. : с ил., табл. и диагр. ; 22 см

   Изд. на БТС - ЦС. Науч.-метод. съвет. - Офс. изд. - 2 090 тир. - Библиогр. с. 250 - 256

 корица 

Сист. No: 63250

- 111 -

22977 

Наръчник на водача [по туризъм]  / А. Аврамов и др . - София : Медицина и физкултура, 1973 . - 132 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Други авт.: Хр. Христов, Л. Недков, Р. Селиктар. - 4 090 тир

 корица 

Сист. No: 63251

- 112 -

22974 

Бешев, Сандю Иванов

   Български алпинисти по върховете на Алпите : [Изследване] / Сандю Бешев . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 91 с. : с ил., к. ; 20 см

   2 100 тир. - Библиогр. с. 83 ; Именен показалец

 корица 

Сист. No: 63247

- 113 -

22975 

Български алпинизъм  : [Юбилеен сб.] /  Състав., общ. ред. В. Петров . - София : Медицина и физкултура, 1979 . - 134 с. : с табл., ил., 12 л. ил. ; 22 см

   Изд. на БТС. Федерация по алпинизъм. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - 3 110 тир

 корица | съдържание 

Сист. No: 21816

- 114 -

Ч2/796/799/Д39 

Делчев, Христо Д.

   Спелеология и пещерно дело : Уч. помагало за [студентите от ВИФ Г. Димитров и] специалисти / Христо Д. Делчев . - София : ВИФ Г. Димитров, 1979 . - 90 с. : с ил. ; 22 см

   Изд. на ЕЦНПК по физкултура и спорт. ВИФ Г. Димитров. Кат. Туризъм, алпинизъм, ориентиране и чужди ез. - Офс. изд. - 600 тир. - Библиогр. с. 86-87

 корица | съдържание 

Сист. No: 63248

- 115 -

ЗВ/796/799/Б21 

Балджийски, Огнян и др.

   Ски и планинско спасяване : [Ръководство] / Огнян Балджийски, Павел Радев . - София : Бълг. червен кръст, 1980 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на БЧК. ЦК. - 3 000 тир

 корица 

Сист. No: 63259

- 116 -

ЗВ/796/799/Н42 

Недков, Любомир Илиев и др.

   Наръчник по воден туризъм / Л. Недков, И. Керемидчиев . - София : Медицина и физкултура, 1983 . - 84 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на Бълг. туристически съюз. - Библиогр. с. 82

  

Сист. No: 63126

- 117 -

Ч2/796/799/М37 

Масларов, Иван Д. и др.

   Врачански скали : Алпийски маршрути : [Справ.] / Иван Масларов, Николай Петков . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 216 с. : със сх., к., табл. ; 17 см

   5 038 тир. - Хронол. списък на трудовете. - Азб. показалец

 корица 

Сист. No: 63246

- 118 -

Ч2/796/799/У91 

Учебник на пилота-делтапланерист  /  Прев. Янко Проданов . - София : Военно изд., 1989 . - 346 с. : с ил., черт., табл. ; 22 см

   Изд. на Организация за съдействие на отбраната. Централен съвет. - Ориг. загл. Hahg gliding techniques flying conditions / Dennis Pagen

 корица | съдържание 

Сист. No: 63244

- 119 -

ЗВ/796.4/П90 

Програма XBX  : Гимнастика за жени : [Ръководство] /  Прев. [от англ.] Красимира Тодорова . - София : Свят, 1992 . - 95 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. XBX Plan for Physical Fitness for Women. - Офс. изд.

   ISBN 954-415-015-3 

  

Сист. No: 63074

- 120 -

Ч2/796/799/Р62 

Рила  : Алпийски маршрути / Христо Проданов и др . - [София] : Бълг. федерация по алпинизъм, Б. г. . - 178 с. : с ил., сх. ; 19 см

   Други авт.: В. Петров, П. Малов, Д. Василев, М. Лалов, К. Тасев, С. Дерменджиев, К. Досков, В. Пелтеков, А. Стойчев. - Имената на авт. отбелязани на с. 178

 корица 

Сист. No: 63253

Езикознание

- 121 -

С/802/809/А64 

Ангелова, Анна Йорданова и др.

   Колекция Славика : Редки и ценни издания по славистика от библ. на СУ "Св. Климент Охридски" : 1519-1922 / Анна Ангелова, Лиляна Петкова ; Ред. Искра Ликоманова ; Увод Иван Добрев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 535 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см . -  (Университетска библиотека)

   Библиогр. с. 527-529 ; Рез. на англ., фр. ез. ; Показалци

   ISBN 954-07-2237-3 

 корица 

Сист. No: 63316

- 122 -

ЗВ/808Б/Б92 

Български език и литература  / Инна Пелева и др . - София : Просвета, 2008 . - 72 с. ; 24 см . -  (Матура за отличен)

   В библиогр. каре загл. Матура за отличен - български език и литература. - Други авт. : М. П. Васева, Т. Г. Ангелова, В. В. Михайлова. - Съдържа и Отговори на задачите. - Съдържа: 6 теста

   ISBN 978-954-01-2112-3 

 корица 

Сист. No: 63301

- 123 -

ЗВ/808Б/Г37 

Георгиев, Светлозар

   Цялостна подготовка за матура по български език и литература : Тестовете : [10 теста по модела на МОН] / Светлозар Георгиев ; Под ред. на Пламен Тотев . - [София] : Персей, 2014 . - 160 с. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-161-049-5 

 корица 

Сист. No: 63038

- 124 -

С1/808Б/В51 

Веселинов, Димитър и др.

   Речник на френските думи в българския език : Т. 1 - / Димитър Веселинов, Анна Ангелова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 - . - 24 см

   

   Т. 1. А-В . - 2015 . - XLI, 509 с.

   

   ISBN 978-954-07-3965-6 

 корица 

Сист. No: 63373

- 125 -

С1/808Б/В51 

Веселинов, Димитър и др.

   Речник на френските думи в българския език : Т. 1 - / Димитър Веселинов, Анна Ангелова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 - . - 24 см

   

   Т. 2. Г-Й . - 2015 . - 531 с.

   

   ISBN 978-954-07-3994-6 

 корица 

Сист. No: 63412

- 126 -

С1/808Б/В51 

Веселинов, Димитър и др.

   Речник на френските думи в българския език : Т. 1 - / Димитър Веселинов, Анна Ангелова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 - . - 24 см

   

   Т. 3. К-Л . - 2016 . - 425 с.

   

   ISBN 978-954-07-4061-4 

 корица 

Сист. No: 63413

Литературознание

- 127 -

ЗВ/82Б/Б92 

Българска литературна критика  : Т. 1 - /  Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева ; Предг. Вихрен Чернокожев . - В. Търново : Слово, 2000 - . - 20 см

   

   Т. 1 . - 2000 . - 480 с.

   Съдържа крит. очерци от Б. Пенев, Ив. Радославов, Ат. Далчев, М. Арнаудов, Ив. Мешеков, Ив. Д. Шишманов, Вл. Василев, Ал. Балабанов, Й. Бадев, Кр. Кръстев, Я. Янев, Д. Б. Митов, С. Радев, Д. Кьорчев, В. Пундев, К. Константинов, Вл. Василев

   ISBN 954-439-625-7 

 корица 

Сист. No: 63447

- 128 -

К/82/Ц86 

Цопанов, Иван Ангелов

   Литература и морал / Иван Цопанов . - Пловдив : [Изд. авт.], 2006 . - 124 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библиотека Родопско слово)

   

 корица 

Сист. No: 63318

- 129 -

ЗВ/808Б/Б92 

Български език и литература  / Инна Пелева и др . - София : Просвета, 2008 . - 72 с. ; 24 см . -  (Матура за отличен)

   В библиогр. каре загл. Матура за отличен - български език и литература. - Други авт. : М. П. Васева, Т. Г. Ангелова, В. В. Михайлова. - Съдържа и Отговори на задачите. - Съдържа: 6 теста

   ISBN 978-954-01-2112-3 

 корица 

Сист. No: 63301

- 130 -

ЗВ/820/899/Ш97 

Шурбанов, Александър Владимиров и др.

   Литература : За Х клас : Задължителна подготовка / Александър Шурбанов, Николай Звезданов, Николай Чернокожев . - 2. изд . - София : Просвета, 2012 . - 239 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-01-2662-3 

 корица 

Сист. No: 63440

- 131 -

ЗВ/82Б/Г37 

Георгиев, Светлозар

   Цялостна подготовка за матура по български език и литература : Авторите / Светлозар Георгиев ; Под ред. на Пламен Тотев . - [София] : Персей, 2014 . - 320 с. : с портр. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-161-050-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63039

- 132 -

ЗВ/82Б/З-78 

Змей Горянин - Непознатият  : Сборник доклади от Национална научна конференция по случай 110 години от рождението на писателя Светлозар Акендиев Димитров, Русе, 27.04. 2015 г. /  Състав. Теодора Евтимова . - Русе : Ахат, 2015 . - 248 с. : с факс., ил. ; 20 см

   Змей Горянин - псевд. на Светлозар Акендиев Димитров. - Изд. на Регион. библ. " Любен Каравелов" - Русе. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-9664-71-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63435

- 133 -

ЗВ/82Б.5/.6/С55, К/82/С55ЗВ/82Б.5/.6/С55; К/82/С55

Спасов, Георги Костадинов

   Другият прозорец : [Рецензии, отзиви] / Георги К. Спасов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-386-9 

 корица 

Сист. No: 63051

- 134 -

С/82Б.5/.6/Д99 

Янева, Златка и др.

   Кръстан Дянков : 1933-1999 : Био-библиографски указател /  Състав. Златка Янева, Траяна Гогова, Анелия Димитрова . - Кърджали : Регионална библ. Никола Й. Вапцаров, 2016 (Кърджали : Нико-Н ЕООД) . - 44 с. ; 21 см

   Състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец, Показалец на книгите, преведини от К. Дянков

 корица | съдържание 

Сист. No: 63438

Чужда художествена литература

- 135 -

ЗВ/Ч820(73)/Л82 

Лондон, Джек

   Избрани произведения : В 10 т. / Джек Лондон ; Прев. от англ.  ; [С предг. от П. Федунов] . - София : Нар. култура, 1961-1963 . - 21 см

   

   Т. 6. Малката стопанка на голямата къща : [Роман] /  Прев.  Нели Доспевска, и др. . - 1962 . - 376 с.

   Други прев.: Д. Иванов, Д. Ламбринов

  

Сист. No: 63122

- 136 -

ЗВ/Ч820/Д46 

Дефо, Даниел

   Робинзон Крузо /  [По] Даниел Дефо ; Преразк. Корней Чуковски ; Прев. от рус. Георги Жечев . - 4. изд . - София : Нар. младеж, 1964 . - 220 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любими книги и герои)

   Прев. от Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо ; Ориг. загл. Life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe. - 1. изд. 1954. - 20 100 тир

  

Сист. No: 63087

- 137 -

ЗВ/Ч830/К53, Хр/Ч830/К53ЗВ/Ч830/К53; Хр/Ч830/К53

Кестнер, Ерих

   Как не станах екзистенциалист : Разкази / Ерих Кестнер ; Прев. от нем. Венцеслав Константинов ; [Худож. Борис Димовски] . - София : Профиздат, 1968 . - 172 с. : 1 портр., ил. ; 18 см

   

  

Сист. No: 63242

- 138 -

ЗВ/Ч840(493)/С37 

Сименон, Жорж

   Подземията на хотел "Мажестик" : Повест / Жорж Сименон ; Прев. от фр. Спартак Хаджиев . - София : Нар. култура, 1969 . - 156 с. ; 19 см . -  (Библиотека Книги за всички ; 62)

   

  

Сист. No: 63098

- 139 -

ЗВ/Ч882/Т67 

Толстой, Лев Николаевич

   Възкресение : Роман / Лев Толстой ; Прев. от рус. Людмил Стоянов ; [С предг. от Евдокия Метева] . - [5. изд.] . - София : Нар. култура, 1980 . - 503 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Воскресение. - Истинското име на прев. е Георги Стоянов Захариев. - В кн. означено 3. изд. ; 1. изд. 1947

  

Сист. No: 63061

- 140 -

ЗВ/Ч820(73)/С20 

Сароян, Уилям

   Некролози : [Размисли] / Уилям Сароян ; Подб. и прев. от англ. Корнелия Божилова ; [С предг. от Божидар Божилов] . - София : Нар. култура, 1984 . - 138 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Obituaries / William Saroyan. - 30 125 тир

  

Сист. No: 63128

- 141 -

ЗВ/Ч894.541/Я67 

Янсон, Туве

   Честна измама : Роман и разкази / Туве Янсон ; Прев. от швед., подб. Антоанета Приматарова-Милчева . - София : Нар. култура, 1985 . - 288 с. ; 17 см

   Прев. е направен от Lyssnerskan ; Dockskapet ; Den arliga bedragaren / Tove Jansson. - 9 125 тир

 корица 

Сист. No: 63062

- 142 -

ЗВ/Ч820(73)/С82 

Стоун, Ървинг

   Морякът на кон : Животът на Джек Лондон : [Романизована биогр.] / Ървинг Стоун ; Прев. от англ. М. Василев ; Худож. Петър Терзиев . - 2. изд . - София : ОФ, 1986 . - 280 с. : с ил. ; 22 см

   Ориг. загл. Sailor on horseback / Irving Stone. - 1. изд. 1956. - 110 180 тир

 корица 

Сист. No: 63277

- 143 -

ЗВ/Ч820/899/Д45 

Детектив и политика  : Сборник /  Прев. от рус. Лучия Снегова ; [С предг. от Атанас Мандаджиев] . - Москва : Агенция по печата Новости ; София : София-прес, 1989 . - 160 с. ; 20 см

   Изд. на Моск. щаб-квартира на Междунар. асоц. на детективския и полит. роман. - Офс. изд. - 80 000 тир. - Съдържа : Морякът от Амстердам / Гийом Аполинер . Кафявата следа / Вернер Шмиц . "37-56" / Юлиан Семьонов . Откъс от речта пред XIV конгрес на ВКП (б) / Лев Каменев

 корица 

Сист. No: 63258

- 144 -

ЗВ/Ч885.0/И79 

Йон, Радек

   Мементо : Роман / Радек Йон ; Прев. от чеш. Владимир Пенчев ; [С предг. от Величко Тодоров] . - София : Нар. култура, 1989 . - 280 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Memento / Radek John. - Без тир

 корица 

Сист. No: 63176

- 145 -

ЗВ/Ч820(73)/Л82 

Лондон, Джек

   Морският вълк ; Майкъл, братът на Джери : Романи / Джек Лондон ; Прев. от англ. Никола Милев, Цветан Стоянов . - Варна : Г. Бакалов, 1989 . - 576 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The sea wolf ; Michael, brother of Jerry / Jack London. - Без тир

 корица 

Сист. No: 63188

- 146 -

ЗВ/Ч840/Л94 

Льоблан, Морис

   Аферата "Наследството Морнингтън" : Зъбите на тигъра : Тайната на Флоранс : Романи / Морис Льоблан ; [Прев. от фр. ез.]  . - Велико Търново : в. Борба, 1990 . - 304 с. ; 17 см . -  (Поредица Ретродетектив ; 1)

   Ориг. загл. Les dents du tigre ; Le secret de Florance

 корица 

Сист. No: 63191

- 147 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Червения кръг : Кримин. роман / Едгар Уолес ; Прев. [от англ.] П. К. Чинков . - [София] : ИИК Преско ; [София] : в. Кой си ти, 1990 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Crimson circle. - 1. изд. 1930. - Без тир

 корица 

Сист. No: 63269

- 148 -

ЗВ/Ч820(73)/Б37 

Бенчли, Питър

   Челюсти : [Роман] / Питър Бенчли ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - [2. изд.] . - София : ЕСПАС 2007 ; Виком-кос, 1991 . - 159 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Jaws / Peter Benchley

 корица 

Сист. No: 63294

- 149 -

ЗВ/Ч840/Д98 

Дюма, Александър

   Хиляда и един призрака : [Роман] / Александър Дюма ; Прев. [от фр.] Мария Тонева . - София : АргоАлфа, 1991 . - 120 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Les mille et un fantomes / Alexandre Dumas. - 10 000 тир

 корица 

Сист. No: 63172

- 150 -

ЗВ/Ч820(73)/К97 

Кърууд, Джеймз Оливър

   Капитан Плъм : [Роман] / Джеймз Оливър Кърууд ; Прев. [от англ.] Б. Стайкова . - 2. изд . - София : Подкрепа, 1991 . - 128 с. ; 16 см

   Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1938 със загл. Капитан Плум на изд. Ж. Маринов. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63184

- 151 -

ЗВ/Ч840/М90 

Мороа, Андре

   Климати : Роман / Андре Мороа ; Прев. от фр. Надежда Станева . - София : П. К. Яворов, 1991 . - 164 с. ; 20 см . -  (Библиотека Век)

   Ориг. загл. Climats / Andre Maurois. - 1. изд. 1970 в библ. Избрани романи на изд. Нар. култура. - 50 000 тир

 корица 

Сист. No: 63275

- 152 -

ЗВ/Ч894.35/Н96 

Нури, Решат

   Чучулигата : Роман / Решат Нури Гюнтекин ; Прев. от тур. Сюлейман Хафъзов . - 4. изд . - София : Златорог, 1991 . - 318 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Calicusu / Resat Nuri Guntekin. - Пълното име на авт. Решат Нури Гюнтекин. - 1. изд. 1968 на изд. Нар. просв. - 60 000 тир

 корица 

Сист. No: 63196

- 153 -

ЗВ/Ч860/П37 

Перес Галдос, Бенито

   Фортуната и Хасинта : Две истории за омъжени жени : Роман : Т. 1 - 2 / Бенито Перес Галдос ; Прев. от исп. Боян Цонев и др . - [2. изд.] . - София : Еврика-АВИ ; Гулев, 1991 . - 20 см

   Ориг. загл. Fortunata y Jacinta / Benito Perez Galdos. - Други прев.: М. Арабаджиева, Ст. Крайчев. - 1. изд. 1984 на изд. ОФ в едно книжно тяло

   Т.1 . - 576 с.

   

 корица 

Сист. No: 63198

- 154 -

ЗВ/Ч860/П37 

Перес Галдос, Бенито

   Фортуната и Хасинта : Две истории за омъжени жени : Роман : Т. 1 - 2 / Бенито Перес Галдос ; Прев. от исп. Боян Цонев и др . - [2. изд.] . - София : Еврика-АВИ ; Гулев, 1991 . - 20 см

   Ориг. загл. Fortunata y Jacinta / Benito Perez Galdos. - Други прев.: М. Арабаджиева, Ст. Крайчев. - 1. изд. 1984 на изд. ОФ в едно книжно тяло

   Т. 2 /  [С послесл. от  Пламен Гулев] . - 512 с.

   

 корица 

Сист. No: 63199

- 155 -

ЗВ/Ч830/П80 

Посендорф, Гюнтер

   Кай-Кай : Благородната дъщеря : Роман / Гюнтер Посендорф ; [Прев. от нем.]  . - Варна : [ДОДО], 1991 . - 173 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63227

- 156 -

ЗВ/Ч840/Р67 

Ришбург, Емил

   Прокълнатата дъщеря : Роман / Емил Ришбург ; [Прев. от фр. Стефан Чолаков] . - [2. изд.] . - Варна : Компас-принт, 1991 . - 352 с. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1932 на Библ. Публика. - 20 050 тир

 корица 

Сист. No: 63274

- 157 -

ЗВ/Ч820(73)/С97 

Сърлс, Ханк

   Челюсти 2 : [Роман] / Ханк Сърлс ; Прев. [от англ.] Сергей Христов . - София : Петрум Ко, 1991 . - 192 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Jaws 2 / Hank Searls

 корица 

Сист. No: 63295

- 158 -

ЗВ/Ч820/Б82 

Бронте, Ан

   Тайнствената непозната : [Роман] / Ан Бронте ; Прев. от англ. Христо Кънев . - София : Нов Златорог, 1992 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The tenant of wildfell hall / Anne Bronte. - Офс. изд. - Съдържа и Английски писатели за сестри Бронте

   ISBN 954-492-017-X 

 корица 

Сист. No: 63156

- 159 -

ЗВ/Ч840/В55 

Виан, Борис

   Ще се изхрача на гробовете ви : [Роман] / Борис Виан - Върнон Съливан ; Прев. [от фр.] Здравко Хатибов . - [Ново изд.] . - София : Булвест 2000, 1992 . - 112 с. ; 20 см . -  (Еротик-крими)

   Ориг. загл. J'irai cracher sur vos tombes / Boris Vian. - Върнон Съливан - псевд. на Борис Виан

   ISBN 954-8112-03-5 

 корица 

Сист. No: 63159

- 160 -

ЗВ/Ч820/Д51 

Джером, Джером К.

   Трима души в една лодка (без да става дума за кучето) : Роман / Джеръм К. Джеръм ; [Прев. от англ. Асен Г. Христофоров] . - [4. изд.] . - София : М.-Л, 1992 . - 180 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Three men a boat (to say thing of the dog) / Jerome K. Jerome. - 1. изд. 1964 на Държ. изд. - Варна

 корица 

Сист. No: 63265

- 161 -

ЗВ/Ч840/Д98 

Дюма, Алекандър

   Тримата мускетари : Роман / Александър Дюма ; Прев. от фр. Тодорка Минева, Лъчезар Живин . - [Ново изд.] . - София : Дамян Яков ; [Пловдив] : Маг 77, 1992 . - 752 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Les Trois Mousquetaires / Alexandre Dumas

 корица 

Сист. No: 63171

- 162 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Безкрайна нощ : Роман / Агата Кристи ; Прев. от англ. Георги Рупчев, Мария Кръстева . - София : Петриков, 1992 . - 213 с. ; 17 см . -  (Библиотека Крайм ; 5)

   Ориг. загл. Endlesa night / Agatha Christie. - Пълното име на прев. е Мария Кръстева Георгиева. - Офс. изд.

   ISBN 954-441-009-0 

 корица 

Сист. No: 63178

- 163 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   N или M : [Кримин. роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Вяра Поплилова . - [Ново изд.] . - [София] : Благо, 1992 . - 190 с. ; 20 см

   Ориг. загл. N or M ?. - Кн. е изд. и със загл. Произшествие в "Сан Суси"

   ISBN 954-8185-01-6 

 корица 

Сист. No: 63180

- 164 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Сивия кон : Кримин. роман / Агата Кристи ; Прев. от англ. Жени Божилова . - София : Бълг. писател, 1992 . - 167 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Pale Horse / Agatha Christie

   ISBN 954-443-022-9 

 корица 

Сист. No: 63183

- 165 -

ЗВ/Ч820(73)/Л46 

Леонард, Елмор

   Дупки в кожата : [Кримин.] роман / Елмор Леонард ; Прев. от англ. Людмила Русева, Венцислав Градинаров . - София : M.-L, 1992 . - 251 с. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл.

 корица 

Сист. No: 63187

- 166 -

ЗВ/Ч840/Л94 

Льоблан, Морис

   813 : Двойният живот на Арсен Люпен : [Кримин. роман] / Морис Льоблан ; Прев от фр. Здравка Найденова . - [Ново изд.] . - София : Борина, 1992 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. 813

   ISBN 954-500-014-7 

 корица 

Сист. No: 63192

- 167 -

ЗВ/Ч840/Л94 

Льоблан, Морис

   Златният триъгълник : [Приключенията на Арсен Люпен] : [Кримин.] роман / Морис Льоблан ; Прев. от фр. Здравка Найденова, Александър Найденов . - София : Борина, 1992 . - 286 с. ; 20 см . -  (Арсен Люпен ; 4)

   Ориг. загл. Lе triangle d'or / Maurice Leblanc. - Офс. изд. - Съдържа: Дъжд от искри ; Победата на Арсен Люпен

   ISBN 954-500-022-8 

 корица 

Сист. No: 63193

- 168 -

ЗВ/Ч840/Л94 

Льоблан, Морис

   Осемте удара на часовника : [Кримин. роман] / Морис Льоблан ; Прев. от фр. Ернест Момчилов . - [2. изд.] . - София : Борина, 1992 . - 192 с. ; 20 см . -  (Арсен Люпен ; 3)

   Ориг. загл. Les hutis coups de l'horloge / Maurice Leblanc. - 1. изд. 1938 със загл. Часът е осем на изд. Книга в Библ. Приключенията на Арсен Люпен ; Сер. I, кн. 5. - Офс. изд.

   ISBN 954-500-021-Х 

 корица 

Сист. No: 63194

- 169 -

ЗВ/Ч840/С75 

Стендал

   Пармският манастир : [Роман] / Стендал ; Прев. от фр. Атанас Далчев . - [Ново изд.] . - София : Коала, 1992 . - 368 с. ; 20 см

   Ориг. загл. La chartreuse de parme / Stendhal. - 1. изд. 1954 на изд. Нар. култура

   ISBN 954-530-003-5 

 корица 

Сист. No: 63202

- 170 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Жълтият демон : [Кримин.] роман / Едгар Уолъс ; [Прев. от англ. Н. Е. Бюлев] . - [2. изд.] . - [Пловдив] : МАГ 77, 1992 . - 116 с. ; 20 см . -  (Криминални романи ; 17)

   Без сведение за ориг. загл. - Н. Е. Бюлев - псевд. на прев. Л. Велчев. - 1. изд 1936 на изд. Л. Велчев в Библ. Детективски романи ; N 4

 корица 

Сист. No: 63205

- 171 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Следи от кръв : [Кримин.] роман / Едгар Уолъс ; Прев. [от англ.] Павел Коняров . - [2. изд.] . - Варна : АЛ, 1992 . - 132 с. ; 20 см . -  (Непознатият Уолъс ; 3)

   Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1937 на изд. М. Г. Смрикаров в Библ. Скотланд Ярд ; N 21

   ISBN 954-8005-45-Х (грешен)

 корица 

Сист. No: 63206

- 172 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Убиецът с индийската кърпа : [Кримин. роман] / Едгар Уолъс ; [Прев. от англ. Ст. Илиева] . - [2. изд.] . - [Пловдив] : МАГ 77, 1992 . - 141 с. ; 20 см . -  (Криминални романи ; 3)

   Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1937 на изд. М. Смрикаров, в Библ. Скотланд Ярд ; N 15. - Серия Криминални романи

 корица 

Сист. No: 63208

- 173 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Хамон - сянката на сатаната : [Кримин.] роман / Едгар Уолъс ; [Прев. от англ. Н. Е. Бюлев] . - [3. изд.] . - [Пловдив] : МАГ 77, 1992 . - 144 с. ; 20 см . -  (Криминални романи ; 6)

   Без сведение за ориг. загл. - Н. Е. Бюлев - псевд. на на прев. Любен Велчев. - 1. изд. 1936 със загл. Сянката на сатаната, изд. на прев. в Библ. Детективни романи ; N 2

 корица 

Сист. No: 63209

- 174 -

ЗВ/Ч839.6/Х24 

Хамсун, Кнут

   Виктория : История на една любов : Роман / Кнут Хамсун ; Прев. от норв. Антония Бучуковска . - [Ново изд.] . - София : Нар. култура, 1992 . - 112 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Victoria / Knut Hamsun. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63279

- 175 -

ЗВ/Ч820(73)/Х96 

Хършфелд, Бърт

   Dallas : Роман по телевизионните серии от Дейвид Джейкъбс : Кн. 1 - 3 / Бърт Хършфелд ; Прев. [от англ.]  . - София : Зодиак-ВН, 1992 . - 20 см

   

   Кн. 2. Мъжете на Далас /  Прев.  Огняна Иванова, Мариана Николова . - 1992 . - 294 с.

   The men of Dallas / Burt Hirshfeld

 корица 

Сист. No: 63223

- 176 -

ЗВ/Ч820(73)/Х96 

Хършфелд, Бърт

   Dallas : Роман по телевизионните серии от Дейвид Джейкъбс : Кн. 1 - 3 / Бърт Хършфелд ; Прев. [от англ.]  . - София : Зодиак-ВН, 1992 . - 20 см

   

   [Кн. 3]. Жените на Далас : Роман по сериала на Дейвид Джейкъбс и телевизионните пиеси на Лорен Депрес, Д. Фонтана, Ричард Фонтана, Артър Бърнард Луис, К. Марчета /  Прев.  Боян Николаев . - 1992 . - 304 с.

   Ориг. загл. The women of Dallas / Burt Hirshfeld

 корица 

Сист. No: 63224

- 177 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш88 

Шоу, Ъруин

   Две седмици в друг град : [Роман] / Ъруин Шоу ; Прев. [от англ.] Роза Григорова . - София : Петрум Ко, 1992 . - 288 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Two Weeks in Another Town / Irwin Shaw

   ISBN 954-8037-12-2 

 корица 

Сист. No: 63221

- 178 -

ЗВ/Ч820(73)/В19 

Ван Лустбадер, Ерик

   Белият нинджа : [Роман] : Ч. 1-2 / Ерик Ван Лустбадер ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Гарант 21, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. White ninja / Eric Van Lustbader

   Ч. 1 . - 318 с.

   

   ISBN 954-8009-23-4 

  

Сист. No: 63067

- 179 -

ЗВ/Ч820(73)/В19 

Ван Лустбадер, Ерик

   Белият нинджа : [Роман] : Ч. 1-2 / Ерик Ван Лустбадер ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Гарант 21, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. White ninja / Eric Van Lustbader

   Ч. 2 . - 319 с.

   

   ISBN 954-8009-23-4 

  

Сист. No: 63068

- 180 -

ЗВ/Ч820/Д51 

Джером, Джером К.

   Истории от Флийт стрийт : [Сборник] / Джеръм К. Джеръм ; Състав. и прев. [от англ.] Екатерина Димитрова . - София : Selekt-ABC, 1993 . - 254 с. ; 20 см

   Офс. изд.

   ISBN 954-958-002-9 (грешен)

 корица 

Сист. No: 63267

- 181 -

ЗВ/Ч820(73)/Д53 

Дийл, Уилям

   Хамелеон : [Кримин. роман] / Уилям Дийл ; Прев. [oт англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 1993 . - 592 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Chameleon / William Diehl. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63167

- 182 -

ЗВ/Ч840/Ж17 

Жак, Кристиан

   Аферата Тутанкамон : Роман / Кристиан Жак ; Прев. от фр. Галя Спасова, Миглена Герова . - [София] : Труд, 1993 . - 303 с. : с к. ; 22 см

   Ориг. загл. L'affaire Toutankhamon / Christian Jacq. - Офс. изд.

   ISBN 954-528-012-3 

 корица 

Сист. No: 63175

- 183 -

ЗВ/Ч820(73)/И85 

Йохансен, Айрис

   Богатият варварин : [Роман] / Айрис Йохансен ; Прев. от англ. Надежда Бояджиева . - Габрово : Калпазанов, 1993 . - 304 с. ; 20 см . -  (Романтични времена : Сега и завинаги ; 11)

   Ориг. загл. The Golden Barbarian / Iris Johansen. - Офс. изд.

   ISBN 954-8070-94-4 

 корица 

Сист. No: 63273

- 184 -

ЗВ/Ч820/К49 

Кей, Мери Маргарет

   Смърт в Занзибар : Роман / М. М. Кей ; Прев. от англ. Борис Миндов . - Варна : Андина, 1993 . - 296 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Death in Zanzibar / M. M. Kaye. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 17198

- 185 -

ЗВ/Ч820/К78 

Колинс, Джаки

   Любовници и комарджии : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Калин Игнатов, Ангелина Пискова . - София : Прозорец, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. Lovers and Gamblers / Jackie Collins

   Кн. 1 . - 432 с.

   

 корица 

Сист. No: 63213

- 186 -

ЗВ/Ч820(73)/Л93 

Лъдлъм, Робърт

   Скорпионите : [Роман] : Кн. 1-2 / Робърт Лъдлъм ; Прев. [oт англ.]  . - [София] : Прозорец, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. The scorpio illusion / Robert Ludlum. - Офс. изд.

   Кн. 1 /  Прев.  Маргарита Антонова . - 414 с.

   

 корица 

Сист. No: 63189

- 187 -

ЗВ/Ч820(73)/Л93 

Лъдлъм, Робърт

   Скорпионите : [Роман] : Кн. 1-2 / Робърт Лъдлъм ; Прев. [oт англ.]  . - [София] : Прозорец, 1993 . - 20 см

   Ориг. загл. The scorpio illusion / Robert Ludlum. - Офс. изд.

   Кн. 2 /  Прев.  Лазар Христов . - 382 с.

   В библиогр. каре отбелязана год. на изд. 1994

 корица 

Сист. No: 63190

- 188 -

ЗВ/Ч820(73)/М36 

Марчинко, Ричард и др.

   Свирепия : [Кримин. роман] / Ричард Марчинко, Джон Вайсман ; Прев. от англ. Венцислав Градинаров . - София : Атика, 1993 . - 416 с. ; 20 см . -  (Поредица Международни бестселъри Crime & Mistery)

   Ориг. загл. Rogue warrior / Richard Marcinko, John Weisman. - Речник

 корица 

Сист. No: 63195

- 189 -

ЗВ/Ч820(73)/С57 

Спилейн, Мики

   Бърз е моят револвер : [Кримин. роман] / Мики Спилейн ; Прев. [oт англ.]  . - София : Евразия, 1993 . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл. My Gun is Quick / Mickey Spillane. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63201

- 190 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Краят на лятото : Роман / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Красимира Христова, Кристина Николова . - Варна : Компас, 1993 . - 313 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Summer's end / Danielle Steel

   ISBN 954-8181-34-7 

 корица 

Сист. No: 63216

- 191 -

ЗВ/Ч820(73)/Т45 

Тейлър, Джанел

   Среднощни тайни : [Роман] / Джанел Тейлър ; Прев. [от англ.] Цветелина Дечева . - София : Бард, 1993 . - 573 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 3)

   Ориг. загл. Midnight Secrets / Janelle Taylor

 корица 

Сист. No: 63161

- 192 -

ЗВ/Ч820(73)/Т69 

Томас, Рос

   Вуду ООД : [Кримин. роман] / Рос Томас ; Прев. от англ. Савина Манолова . - София : Репортер, 1993 . - 272 с. ; 20 см . -  (Репортер детектив ; 1)

   Ориг. загл. Voodoo / Ross E. Thomas. - Офс. изд.

   ISBN 954-8102-04-8 

 корица 

Сист. No: 63203

- 193 -

ЗВ/Ч820(73)/У25 

Удиуиз, Катлийн

   Шана : [Роман] : Kн. 1 - 2 / Катлийн Удиуиз ; Прев. [от англ.]  . - София : Ирис, 1993 . - 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 2)

   Ориг. загл. Shanna / Kathleen E. Woodiwiss. - Офс. изд.

   Кн. 2 . - 377 с.

   

   ISBN 954-455-011-2 (грешен)

 корица 

Сист. No: 63271

- 194 -

ЗВ/Ч820(94)/У30 

Уест, Морис

   Саламандър : Роман / Морис Уест ; Прев. [oт англ.] Милко Стоименов . - София : Ведрина, 1993 . - 336 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Salamander / Morris West. - Офс. изд.

   ISBN 954-404-046-3 

 корица 

Сист. No: 63204

- 195 -

ЗВ/Ч830/Ф59 

Фишер, Мари Луизе

   Съперницата : [Роман] / Мари Луизе Фишер ; Прев. [от фр.] Илияна Георгиева . - София : Бард, 1993 . - 480 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Die Rivalin ; Прев. по изд. на фр. La rivale / Marie Louise Fischer. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63210

- 196 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф78 

Франц, Карол

   Катрин : [Роман] / Карол Франц ; Прев. [от англ.] Тихомира Стоянова . - София : Бард, 1993 . - 352 с. ; 20 см

   Ориг. загл. If Not for Love / Karol Franz. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63270

- 197 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Самотен си, когато си мъртъв : [Кримин. роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. [от англ.] Станислава Миланова . - София : Албор, 1993 . - 216 с. ; 20 см . -  (Библиотека Престъпления)

   Ориг. загл. You're Lonley when you're Dead / James Hadley Chase. - Офс. изд.

   ISBN 954-8272-06-7 

 корица 

Сист. No: 63211

- 198 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш51 

Шелдън, Сидни

   Голо лице : [Роман] / Сидни Шелдън ; Прев. от англ. Тодор Стоянов . - София : Коала, 1993 . - 261 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Naked Face / Sidney Sheldon. - Офс. изд.

   ISBN 954-530-009-4 

 корица 

Сист. No: 63212

- 199 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Фантазия : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Гергана Жостова . - Пловдив : Хермес, 1994 . - 187 с. ; 20 см . -  (Колекция Сандра Браун)

   Ориг. загл. Fanta C / Sandra Brown

   ISBN 954-459-180-X 

 корица 

Сист. No: 63228

- 200 -

ЗВ/Ч820(73)/Г82 

Грийнууд, Лей

   Фърн : [Роман] / Лей Грийнууд ; Прев. от англ. Николай Долчинков и др . - Габрово : Торнадо, 1994 . - 416 с. ; 20 см . -  (Седем невести за седмина братя ; 2)

   Ориг. загл. Fern / Leigh Greenwood. - Други прев. Н. Ганева, Д. Арсова

   ISBN 954-19-0006-2 

 корица 

Сист. No: 63214

- 201 -

ЗВ/Ч830/Д23 

Дардан, Аюлин

   Хиляда и една болки : [Роман] / Аюлин Дардан ; Прев. от англ. Елена Милачкова-Анчева . - [София] : Емас, 1994 . - 265 с. ; 20 см . -  (Преживяно)

   Прев. е направен от англ. изд. ; Ориг. загл. Tausendundein Schmerz / Aiyleen Dardan. - Офс. изд.

   ISBN 954-8793- 

 корица 

Сист. No: 63166

- 202 -

ЗВ/Ч840/Е12 

Ебрар, Фредерик

   Замъкът на маслините : [Роман] / Фредерик Ебрар ; Прев. [от фр.] Марио Йончев . - Велико Търново : Абагар, 1994 . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Le chateau des oliviers / Frederique Hebrard. - Офс. изд.

   ISBN 954-427-116-3 

 корица 

Сист. No: 63173

- 203 -

ЗВ/Ч820/Л83 

Лоримър, Клер

   Смъртоносен чар : [Роман] / Клер Лоримър ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - София : Атика, 1994 . - 237 с. ; 17 см . -  (Среднощни романи)

   Ориг. загл. The secret of quarry house / Claire Lorrimer. - Офс. изд.

  

Сист. No: 63076

- 204 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Искрени лъжи : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Людмила Евтимова . - София : Дими-Т, 1994 . - 560 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Genuine lies / Nora Roberts

   ISBN 954-8632-01-2 

 корица 

Сист. No: 63220

- 205 -

ЗВ/Ч820(73)/С37 

Симпсън, Памела

   Докосната от съдбата : [Роман] / Памела Симпсън ; Прев. [от англ.] Ана Василева . - В. Търново : Слово, 1994 . - 463 с. ; 20 см . -  (Колекция Любов ; 10)

   Ориг. загл. Fortne's Child / Pamela Simpson

 корица 

Сист. No: 63116

- 206 -

ЗВ/Ч820(73)/У25 

Удиуиз, Катлийн

   Вълкът и гълъбицата : Роман / Катлийн Удиуиз ; Прев. [от нем.]  . - София : Ирис, 1994 . - 412 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 20)

   Прев. от нем. изд. Der Wolf und Taube / Kathleen E. Woodiwiss ; Ориг. загл. на англ. ез. - Офс. изд.

   ISBN 954-445-012-7 (грешен)

 корица 

Сист. No: 63272

- 207 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Направи ми услуга - умри : [Кримин. роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Гарант 21, 1994 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Do me a favour-drop dead / James Hadley Chase

   ISBN 954-8009-39-0 

 корица 

Сист. No: 63290

- 208 -

ЗВ/Ч840/Б37 

Бензони, Жюлиет

   Катрин : [Роман] : [Кн.] 1 - / Жюлиет Бензони ; Прев. [от фр.]  . - Пловдив : Хермес, 1994 - . - 21 см

   Ориг. загл. Cathrine / Juliette Benzoni

   [Кн.] 1. Заради една любов... /  Прев.  Екатерина Делева, Анета Тошева . - 1994 . - 320 с.

   Ориг. загл. Il suffit d'un amour...

   ISBN 954-459-152-4 

 корица 

Сист. No: 63215

- 209 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Хорас Джаксън

   Правилата на живота : 511 стари и нови истини как да бъдем щастливи и да се радваме на живота : [Кн. 1] - / Хорас Джаксън Браун ; Прев. [от англ.]  . - София : Кибеа, 1994 - . - 12Х15 см

   

   [Кн. 1] /  Прев. [от англ.]  Йордан Костурков . - 1994 . - [175] с.

   

   ISBN 954-474-032-5 

 корица 

Сист. No: 63264

- 210 -

ЗВ/Ч820(73)/Л85 

Луис, Сюзън

   Ограбен живот : [Роман] / Сюзън Луис ; Прев. [от англ.] Красимира Икономова . - София : Бард, 1995 . - 540 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. Stolen beginnings / Susan Lewis

 корица 

Сист. No: 63219

- 211 -

ЗВ/Ч820(73)/П34 

Пенингтън, Луиз

   Жената на дипломата : [Роман] / Луиз Пенингтън ; Прев. [от англ.] Тинко Трифонов . - Варна : Компас, 1995 . - 381 с. ; 20 см . -  (Романи на розата ; 29)

   Ориг. загл. The diplomat`s Wife / Louise Pennington

   ISBN 954-8181-63-0 

 корица 

Сист. No: 63218

- 212 -

ЗВ/Ч840/С98 

Сюлицер, Пол-Лу

   Императрицата : Роман / Пол-Лу Сюлицер ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева . - София : Златорогъ, 1995 . - 464 с. ; 20 см

   Ориг. загл. L 'Imperatrice / Paul-Loup Sulitzer

   ISBN 954-437-022-6 

 корица 

Сист. No: 63177

- 213 -

ЗВ/Ч820(73)/Г92 

Гулд, Джудит

   Грехове : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Джудит Гулд ; Прев. [от англ.] Христо Христов . - София : Ирис, 1997 . - 20 см

   Ориг. загл. Sins / Judith Gould

   ISBN 954-455-023-3 

   Кн. 1 . - 381 с.

   

 корица 

Сист. No: 63143

- 214 -

ЗВ/Ч820(73)/Г92 

Гулд, Джудит

   Грехове : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Джудит Гулд ; Прев. [от англ.] Христо Христов . - София : Ирис, 1997 . - 20 см

   Ориг. загл. Sins / Judith Gould

   ISBN 954-455-023-3 

   Кн. 2 . - 381 с.

   

 корица 

Сист. No: 63144

- 215 -

ЗВ/Ч820(73)/Л77 

Лодън, Дороти

   Д-р Куин, лечителката : Роман по ТВ сериал / Дороти Лодън ; Прев. [от нем.] Вера Андреева . - София : [сп.] Блясък ; Бард, 1997 . - 192 с. ; 20 см

   Прев. е от нем. изд. Dr. Quinn, Arztin aus Leidenschaft ; Ориг. загл. Dr. Quinn - Medicine Woman / Doroty Laudan

 корица 

Сист. No: 63230

- 216 -

ЗВ/Ч820(73)/Б70 

Боуман, Ерик

   Английска примка : [Роман] / Ерик Боуман ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 1998 . - 303 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Ориг. загл. Before I wake / Eric Bowman

 корица 

Сист. No: 63119

- 217 -

ЗВ/Ч820(73)/Л77 

Лодън, Дороти

   Д-р Куин, лечителката : Когато сърцето говори : [Роман по ТВ сериал] / Дороти Лодън ; Прев. [от нем.] Вера Андреева . - София : [сп.] Блясък ; Бард, 1998 . - 192 с. ; 20 см

   Прев. е по нем. изд. Dr. Quinn, sprache des Herzens ; Ориг. загл. Dr. Quinn - Medicine Woman / Dorothy Laudan. - Кн. е продълж. на Д-р Куин, лечителката

 корица 

Сист. No: 63231

- 218 -

ЗВ/Ч820(73)/Р66 

Рич, Мередит

   Малки грехове : [Роман] / Мередит Рич ; Прев. [от англ.] Мария Цочева . - Варна : Компас, 1998 . - 510 с. ; 20 см . -  (Избрани женски романи ; 14)

   Ориг. загл. Little sins / Meredith Rich

   ISBN 954-701-042-5 

  

Сист. No: 63157

- 219 -

ЗВ/Ч820(73)/Т33 

Танър, Джанет

   Дете на лудостта : [Роман] / Джанет Танър ; Прев. [от англ.] Златозар Керчев . - Варна : Компас, 1998 . - 511 с. ; 20 см . -  (Избрани романи)

   Ориг. загл. Folly`s child / Janet Tanner

 корица 

Сист. No: 63118

- 220 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш51 

Шелдън, Сидни

   Насън и наяве : [Роман] / Сидни Шелдън ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 1998 . - 301 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. Tell me your dreams / Sidney Sheldon

 корица 

Сист. No: 63153

- 221 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Собственост на една дама : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова Ненкова . - София : Калпазанов, 1999 . - 512 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. The Property of a Lady / Elizabeth Adler. - Прев. известна като Силвия Вангелова

   ISBN 954-17-0192-2 

 корица 

Сист. No: 63131

- 222 -

ЗВ/Ч820(73)/Б75 

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Сбогуване във Венеция : [Роман] / Барбара Брадфорд ; Прев. [от англ.] Мария Ракъджиева . - София : Бард, 1999 . - 189 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. A secret affair / Barbara Bradford. - Авт. е известна като Барбара Тейлър Брадфорд

   ISBN 954-585-031-0 

 корица 

Сист. No: 63185

- 223 -

ЗВ/Ч820/В60 

Винченци, Пени

   Дилемата : [Роман] / Пени Винченци ; Прев. [от англ.] Павел Талев . - София : Мойри, 1999 . - 606 с. ; 22 см . -  (Страсти)

   Ориг. загл. The Dilema / Penny Vincenzi

   ISBN 954-735-013-7 

 корица 

Сист. No: 63120

- 224 -

ЗВ/Ч820(73)/Г13 

Габриел, Мариус

   Маската на времето : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. [от англ.] Весела Еленкова . - София : Бард, 1999 . - 637 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Mask of Time / Marius Gabriel

   ISBN 954-585-057-4 

 корица 

Сист. No: 63182

- 225 -

ЗВ/Ч820(73)/Д32 

Деверо, Джуд

   Благословията : Роман / Джуд Девро ; Прев. [от англ.] Пенка Стефанова . - Пловдив : Хермес, 1999 . - 223 с. ; 20 см . -  (Колекция Избрани романи)

   Ориг. загл. The blessing / Jude Deveraux. - Авт. известен като Джуд Деверо

   ISBN 954-459-676-3 

 корица 

Сист. No: 63186

- 226 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Кранц, Джудит

   Бижутата на Теса Кент : Роман / Джудит Кранц ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - София : Златорогъ, 1999 . - 416 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The jeweles of Tessa Kent / Judith Krantz

   ISBN 954-437-080-3 

 корица 

Сист. No: 63179

- 227 -

ЗВ/Ч820(73)//П59 

Плейн, Белва

   Въртележката : Роман / Белва Плейн ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова . - Пловдив : Хермес, 1999 . - 287 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The Carousel / Belva Plain

   ISBN 954-459-579-1 

 корица 

Сист. No: 63181

- 228 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Ранчото : Роман / Даниел Стийл ; Прев. от англ. Евгения Камова . - София : Хемус, 1999 . - 424 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The ranch / Danielle Steel

   ISBN 954-428-186-Х 

 корица 

Сист. No: 63136

- 229 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш51 

Шелби, Филип

   Оазис на мечтите : Роман / Филип Шелби ; Прев. [от англ.] Красимира Икономова . - София : Бард, 1999 . - 365 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. Oasis of dreams / Philip Shelby

   ISBN 954-585-051-5 

 корица 

Сист. No: 63113

- 230 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Богатите ще наследят : [Роман] / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова Ненкова . - София : Калпазанов, 2000 . - 544 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. The rich shall inhert / Elizabeth Adler. - Прев. известна като Силвия Вангелова

   ISBN 954-17-0195-7 

 корица 

Сист. No: 63134

- 231 -

ЗВ/Ч820(73)/Г13 

Габриел, Мариус

   Плът и кръв : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. [от англ.] Незабравка Гошева . - София : Бард, 2000 . - 656 с. ; 21 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. The original sin / Marius Gabriel

   ISBN 954-585-132-5 

 корица 

Сист. No: 63112

- 232 -

ЗВ/Ч820(73)/Г63 

Голдсмит, Оливия

   Млади съпруги : Роман / Оливия Голдсмит ; Прев. от англ. Маргарита Спасова . - София : Весела Люцканова, 2000 . - 584 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8453-59-2 

 корица 

Сист. No: 63110

- 233 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Краят на реката : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Йорданка Пенкова . - София : Бард, 2000 . - 445 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. River's end / Nora Roberts

   ISBN 954-585-101-5 

 корица 

Сист. No: 63135

- 234 -

ЗВ/Ч820(73)/С82 

Стоун, Катрин

   Обич : [Роман] / Катрин Стоун ; Прев. [от англ.] Красимира Икономова . - София : Бард, 2000 . - 365 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи)

   Ориг. загл. Room Mates / Katherine Stone

   ISBN 954-585-096-5 

 корица 

Сист. No: 63155

- 235 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф58 

Фич, Джанет

   Белият олеандър : [Роман] / Джанет Фич ; Прев. [от англ.] Милена Илиева . - София : Бард, 2000 . - 430 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. White Oleander / Janet Fitch

   ISBN 954-585-090-6 

 корица 

Сист. No: 63117

- 236 -

ЗВ/Ч820(73)/Х26 

Харви, Кетрин

   Бътерфлай : [Роман] / Катрин Харви ; Прев. [от англ.] Боян Панчев . - София : Ирис, 2000 . - 384 с. ; 20 см . -  (Passione di Donna)

   Ориг. загл. Butterfly / Kathеryn Harvey. - Авт. известна като Кетрин Харви

 корица 

Сист. No: 63114

- 237 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Дъщери на греха / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова Ненкова . - [София] : Калпазанов, 2001 . - 472 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. Indiscretions / Elizabeth Adler. - Прев. известна като Силвия Вангелова

   ISBN 954-17-0201-5 

 корица 

Сист. No: 63132

- 238 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Завист : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Славянка Мундрова . - София : Коала, 2001 . - 448 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   Ориг. загл. Envy / Sandra Brown. - Пълното име на прев. е Славянка Димитрова Мундрова-Неделчева

   ISBN 954-530-076-0 

 корица 

Сист. No: 63158

- 239 -

ЗВ/Ч820/В60 

Винченци, Пени

   Ангели няма / Пени Винченци ; Прев. от англ. Анна Иванова Иванова . - София : Мойри, 2001 . - 752 с. ; 21 см . -  (Страсти)

   

   ISBN 954-735-044-7 

 корица 

Сист. No: 63123

- 240 -

ЗВ/Ч820(73)/Г13 

Габриел, Мариус

   Седмата луна / Мариус Габриел ; Прев. [от англ.] Венелин Мечков . - София : Бард, 2001 . - 460 с. ; 21 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Ориг. загл. The seventh moon / Marius Gabriel

   ISBN 954-585-250-X 

 корица 

Сист. No: 63111

- 241 -

ЗВ/Ч820(73)/Г28 

Гейдж, Елизабет

   Булевардът на залеза : [Роман] / Елизабет Гейдж ; Прев. [от англ.] Савина Манолова . - София : Ера, 2001 . - 528 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Glimpse of Stocking / Elizabeth Gage

 корица 

Сист. No: 63115

- 242 -

ЗВ/Ч820(73)/Г84 

Гришам, Джон

   Бялата къща : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Зорница Димова . - София : Обсидиан, 2001 . - 368 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A painted house / John Grisham

   ISBN 954-769-006-X 

 корица 

Сист. No: 63443

- 243 -

ЗВ/Ч820(73)/К50 

Кенеди, Дъглас

   Като белег на сърцето : Роман / Дъглас Кенеди ; Прев. [от англ.] Нина Методиева Чакова . - София : Кръгозор, 2001 . - 605 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The pursuit of happiness / Douglas Kennedy

   ISBN 954-771-012-5 

 корица 

Сист. No: 63170

- 244 -

ЗВ/Ч820/К78 

Колинс, Джаки

   Холивудски съпруги, новото поколение / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Йолина Миланова . - София : Прозорец, 2001 . - 431 с. ; 20 см . -  (Серия Джаки Колинс)

   Ориг. загл. Hollywood wives the new generation / Jackie Collins

   ISBN 954-733-236-8 

 корица 

Сист. No: 63141

- 245 -

ЗВ/Ч820/М19 

Маккинли, Тамара

   Последният валс на Матилда / Тамара Маккинли ; Прев. [от англ.] Теодора Божилчева . - София : Бард, 2001 . - 430 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Matilda's last waltz / Tamara McKinley

   ISBN 954-585-300-X 

 корица 

Сист. No: 63174

- 246 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Неговата ярка светлина : Животът на моя син Ник Трайна / Даниел Стийл ; [Прев. от англ.]  . - София : Venus press, 2001 . - 379 с. : с портр. ; 20 см

   Ориг. загл. His bright light / Danielle Steel

   ISBN 954-780-006-X 

 корица 

Сист. No: 63140

- 247 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Скрити страсти / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Рада Цанева . - 2 изд . - София : Калпазанов, 2002 . - 638 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. Private desires / Elizabeth Adler

   ISBN 954-17-0203-1 

 корица 

Сист. No: 63127

- 248 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Рано или късно / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова . - [София] : Калпазанов, 2002 . - 416 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. Sooner or later / Elizabeth Adler. - Пълното име на прев. е Силвия Вангелова Ненкова

   ISBN 954-17-0204-X 

 корица 

Сист. No: 63129

- 249 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   Изплъзващи се образи / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова Ненкова . - София : Калпазанов, 2002 . - 480 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. Fleeting images / Elizabeth Adler. - Прев. известна като Силвия Вангелова

   ISBN 954-17-0202-3 

 корица 

Сист. No: 63133

- 250 -

ЗВ/Ч820/В60 

Винченци, Пени

   Нещо опасно / Пени Винченци ; Прев. от англ. Теодора Давидова, Милена Бояджиева . - София : Мойри, 2002 . - 832 с. ; 21 см . -  (Страсти)

   Ориг. загл. Something dangerous / Penny Vincenzi. - Кн. е продължение на Ангели няма

   ISBN 954-735-054-4 

 корица 

Сист. No: 63124

- 251 -

ЗВ/Ч820(73)/Г28 

Гейдж, Елизабет

   Табу : [Роман] / Елизабет Гейдж ; Прев. [от англ.] Радосвета Гетова . - София : Ера, 2002 . - 471 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Taboo / Elizabeth Gage

 корица 

Сист. No: 63168

- 252 -

ЗВ/Ч820/П22 

Паркър, Уна-Мери

   Коварно отмъщение : Роман / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Надежда Розова . - Пловдив : Хермес, 2002 . - 287 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Sweet vengeance / Una-Mary Parker

   ISBN 954-459-978-9 

 корица 

Сист. No: 63145

- 253 -

ЗВ/Ч820(73)/С88 

Стюарт, Едуард

   В богатство и бедност : Роман / Едуард Стюарт ; Прев. от англ. Слави Радославов . - София : Световна библиотека, 2002 . - 512 с. ; 21 см . -  (Пари и страсти)

   Ориг. загл. For poorer / Edward Stewart

 корица 

Сист. No: 63162

- 254 -

ЗВ/Ч820/А31 

Адлър, Елизабет

   В един удар на сърцето / Елизабет Адлър ; Прев. [от англ.] Силвия Вангелова . - София : Калпазанов, 2003 . - 384 с. ; 20 см . -  (Колекция Елизабет Адлър)

   Ориг. загл. In a Heartbeat / Elizabeth Adler

   ISBN 954-17-0205-8 

 корица 

Сист. No: 63130

- 255 -

ЗВ/Ч820/В60 

Винченци, Пени

   Изкушените / Пени Винченци ; Прев. от англ. Теодора Давидова, Милена Бояджиева . - София : Сиела, 2003 . - 824 с. ; 21 см . -  (Страсти)

   Ориг. загл. Into temptation / Penny Vincenzi. - Кн. е продълж. на "Ангели няма" и "Нещо опасно".

   ISBN 954-649-588-3 

 корица 

Сист. No: 63121

- 256 -

ЗВ/Ч820(73)/К58 

Кирни, Пол

   Божиите монархии : Кн. 1- / Пол Кирни ; Прев.  . - [София] : Прозорец, 2003 . - 20 см

   Ориг. загл. Monarchies of God / Paul Kearney. - Офс. изд.

   Кн. 1. Мисията на Хоукуд /  Прев.  Мария Симеонова . - 2003 . - 400 с.

   Ориг. загл. Hawkwood's voyage

   ISBN 954-733-326-7 

 корица 

Сист. No: 63055

- 257 -

ЗВ/Ч820(73)/К58 

Кирни, Пол

   Божиите монархии : Кн. 1- / Пол Кирни ; Прев.  . - [София] : Прозорец, 2003 . - 20 см

   Ориг. загл. Monarchies of God / Paul Kearney. - Офс. изд.

   Кн. 2. Отлъчените крале /  Прев.  Павел Константинов . - 2003 . - 335 с.

   Ориг. загл. The heretic kings

   ISBN 954-733-348-8 

 корица 

Сист. No: 63056

- 258 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Имението : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Бард, 2003 . - 334 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Dhe Cottage / Danielle Steel

   ISBN 954-585-434-0 

 корица 

Сист. No: 63138

- 259 -

ЗВ/Ч820(73)/С88 

Стюарт, Едуард

   Изпитание на илюзиите : Роман / Едуард Стюарт ; Прев. от англ. Пламен Петров . - София : Световна библиотека, 2003 . - 576 с. ; 20 см . -  (Пари и страсти)

   Ориг. загл. Ariana / Edward Steward

   ISBN 954-8615-32-0 

 корица 

Сист. No: 63165

- 260 -

ЗВ/Ч839.3/Х60 

Холандер, Ксавиера

   Щастливата проститутка / Ксавиера Холандер ; Прев. Васил Стоев . - София : Бард, 2004 . - 398 с ; 20 см

   Ориг. загл. Xaviera! / Xaviera Hollander

   ISBN 954-585-510-X 

 корица 

Сист. No: 63151

- 261 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Съпруга на конци : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Бард, 2005 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Answered prayers / Danielle Steel. - Прев. е известна като Татяна Виронова

   ISBN 954-585-647-5 

 корица 

Сист. No: 63139

- 262 -

ЗВ/Ч839.3/Х60 

Холандер, Ксавиера

   Един мъж не е достатъчен : Уроците на Ксавиера / Ксавиера Холандер ; Прев. Таня Виронова . - София : Бард, 2005 . - 239 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Xaviera`s fantastic sex / Xaviera Hollander. - Прев. известна като Татяна Виронова

   ISBN 954-585-588-6 

 корица 

Сист. No: 63152

- 263 -

ЗВ/Ч820(73)/М89 

Морел, Дейвид

   Ловци на време : Роман / Дейвид Морел ; Прев. от англ. Иван Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2007 . - 351 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Scavenger / David Morrell. - Съдържа и За автора

   ISBN 978-954-26-0569-0 

 корица 

Сист. No: 63057

- 264 -

ЗВ/Ч820/П22 

Паркър, Уна-Мери

   Любовта на сестрите Гранвил : Роман / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2007 . - 335 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Granville affaire / Una-Mary Parker. - Романът е кн.2 от трилогията Сестрите Гранвил

   ISBN 978-954-26-0509-6 

 корица 

Сист. No: 63146

- 265 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш88 

Шоулс, Лин и др.

   Конспирацията срещу свещения Граал : Роман / Лин Шоулс, Джо Мур ; Прев. от англ. Диана Кутева, Стамен Стойчев . - Пловдив : Хермес, 2007 . - 367 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Grail conspiracy / Lynn Sholes, Joe Moor. - Кн. 1 от трилогията Падналите ангели

   ISBN 978-954-26-0510-2 

 корица 

Сист. No: 63075

- 266 -

ЗВ/Ч820(73)/С55 

Спаркс, Никълъс

   Тетрадката / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Станимир Йотов . - [София] : Пергамент Прес, 2009 . - 197 с. ; 17 см

   Ориг. загл. The notebook / Nicholas Sparks

   ISBN 978-954-641-015-3 

 корица 

Сист. No: 63099

- 267 -

ЗВ/Ч894.35/Ю14 

Юджел, Тахсин

   Гражданин : Роман / Тахсин Юджел ; Прев. от тур. Имрен Тасинова . - София : Унискорп, 2010 . - 164 с. ; 20 см . -  (Литературни звезди)

   Ориг. загл.: Vatandas / Tahsin Yucel

   ISBN 978-954-330-305-2 

 корица 

Сист. No: 63407

- 268 -

ЗВ/Ч820(73)/К81 

Конрат, Дж. Е.

   Произход / Дж. А. Конрат ; Прев. [от англ.] Ирена Райчева . - София : Алекс Софт, 2011 . - 344 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Origin / J. A. Konrath. - Възприета форма на името на авт.: Дж. Е. Конрат

   ISBN 954-656-233-5 

 корица 

Сист. No: 63293

- 269 -

ЗВ/Ч820/Х38 

Хейг, Мат

   Кланът Радли : Тук е тихо, особено нощем... / Мат Хейг ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2011 . - 383 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Radleys / Matt Haig

   ISBN 978-954-783-143-8 

 корица 

Сист. No: 63095

- 270 -

ЗВ/Ч820/П84 

Пратчет, Тери

   Нация / Тери Пратчет ; Прев. [от англ.] Катя Анчева ; Ил. Джони Дудле . - София : Архонт-В, 2012 . - 408 с. : с ил. ; 18 см

   Ориг. загл. Nation / Terry Pratchett. - Пълното име на авт. е Терънс Дейвид Джон Пратчет. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-422-100-3 

 корица 

Сист. No: 63383

- 271 -

ЗВ/Ч839.3/В64 

Висема, Ханс

   Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта / Ханс Висема ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2013 . - 304 с. : с ил., к. ; 21 см . -  (Серия Познай себе си)

   Ориг. загл. Siberian lessons on life, love and death / Hans Wissema

   ISBN 978-954-474-615-5 

 корица 

Сист. No: 63427

- 272 -

ЗВ/Ч884/Д75 

Доленга-Мостович, Тадеуш

   Знахар / Тадеуш Доленга-Мостович ; Прев. от пол. Антоанета Балканджиева . - 3. изд . - Пловдив : Хермес, 2013 . - 288 с. ; 21 см . -  (Клуб Класика)

   Ориг. загл. Znachor / Tadeusz Dolega-Mostowicz

   ISBN 978-954-26-1262-9 

 корица 

Сист. No: 63080

- 273 -

ЗВ/Ч840/У29 

Уелбек, Мишел

   По-широко поле за борбата : Роман / Мишел Уелбек ; Прев. от фр. Красимир Кавалджиев . - София : Колибри, 2013 . - 127 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Extension du domaine de la lutte / Michel Houellebecq

   ISBN 978-619-150-134-2 

 корица 

Сист. No: 63418

- 274 -

ЗВ/Ч820/Ч-16 

Чайлд, Лий

   Място за убиване : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Любомир Николов . - 2. изд . - София : Обсидиан, 2013 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Джак Ричър)

   Ориг. загл. Killing floor / Lee Child

   ISBN 978-954-769-317-3 

 корица 

Сист. No: 63063

- 275 -

ЗВ/Ч839.7/Ю23 

Юнасон, Юнас

   Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна / Юнас Юнасон ; Прев. от швед. Елена Радинска . - София : Колибри, 2013 . - 383 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   Ориг. загл. The centenarian who clumbed out the window and dissappeared / Jonas Jonasson

   ISBN 978-619-150-223-3 

 корица 

Сист. No: 63079

- 276 -

ЗВ/Ч840/Б53 

Бовоар, Симон дьо

   Кръвта на другите : [Роман] / Симон дьо Бовоар ; Прев. от фр. Росица Ташева . - София : Колибри, 2014 . - 303 с. ; 20 см . -  (Модерна класика)

   Ориг. загл. Le sang des autres / Simone de Beauvoir

   ISBN 978-619-150-418-3 

 корица 

Сист. No: 63415

- 277 -

ЗВ/Ч820/Ч-16 

Чайлд, Лий

   Нищо за губене : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Богдан Русев . - 2. изд . - София : Обсидиан, 2014 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Nothing to lose / Lee Child

   ISBN 978-954-769-178-0 

 корица 

Сист. No: 63064

- 278 -

ЗВ/Ч860(83)/А54 

Алиенде, Исабел

   Любов / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Десислава Антова и др . - София : Колибри, 2015 . - 279 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Amor / Isabel Allende. - Други прев. : Е. Делева, К. Диманова, М. Костова, В. Нисолов, Л. Петракиева, С. Франсез

   ISBN 978-619-150-505-0 

 корица 

Сист. No: 63416

- 279 -

22986, ЗВ/Ч885.0/Б1822986; ЗВ/Ч885.0/Б18

Балабан, Ян

   Може би си отиваме : Разкази / Ян Балабан ; Прев. от чеш. Красимир Проданов . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2015 . - 160 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Mozna ze odchazime / Jan Balaban

   ISBN 978-619-704-042-5 

 корица 

Сист. No: 63357

- 280 -

ЗВ/Ч891.62/Б25 

Банвил, Джон

   Недосегаемият : [Роман] / Джон Банвил ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2015 . - 525 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   Ориг. загл. The untouchable / John Banville

   ISBN 978-619-150-592-0 

 корица 

Сист. No: 63417

- 281 -

ЗВ/Ч840/Б31 

Бегбеде, Фредерик

   Уна & Селинджър : [Роман] / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : Колибри, 2015 . - 303 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Oona & Salinger / Frederic Beigbeder

   ISBN 978-619-150-617-0 

 корица 

Сист. No: 63419

- 282 -

ЗВ/Ч840/Б31 

Бегбеде, Фредерик

   [Уиндоус] Windows on the World : [Роман] / Фредерик Бегбеде ; Прев. от фр. Иво Христов . - София : Колибри, 2015 . - 271 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Windows on the World / Frederic Beigbeder

   ISBN 978-619-150-669-9 

 корица 

Сист. No: 63420

- 283 -

ЗВ/Ч830/Б55 

Бодрожич, Марица

   Тито е мъртъв : Разкази / Марица Бодрожич ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - [София] : Персей, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Tito ist tot / Marica Bodrozic

   ISBN 978-619-161-067-9 

 корица 

Сист. No: 63041

- 284 -

ЗВ/Ч886.6/Г47 

Гилевски, Паскал

   Посмъртна венчавка : Роман / Паскал Гилевски ; Прев. Таня Попова . - [София] : Персей, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Посмртна венчавка / Паскал Гилевски

   ISBN 978-619-161-071-6 

 корица 

Сист. No: 63042

- 285 -

ЗВ/Ч839.6/Д15 

Дамхауг, Торкил

   Погледът на Медуза : Роман / Торкил Дамхауг ; Прев. [от норв.] Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2015 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Скандинавски трилъри)

   Ориг. загл. Se meg, Medusa / Torkil Damhaug

   ISBN 978-619-704-037-1 

 корица 

Сист. No: 63043

- 286 -

ЗВ/Ч820(73)/Д50 

Джеймс, Джули

   Неочаквано едно лято... / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2015 . - 279 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Suddenly one summer / Julie James

   ISBN 978-619-157-141-3 

 корица 

Сист. No: 63108

- 287 -

ЗВ/Ч820(73)/Д53 

Дивър, Джефри

   Милост / Джефри Дивър ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев . - София : СББ Медиа, 2015 . - 312 с. ; 20 см . -  (Story. Майсторите на трилъра ; 7)

   Ориг. загл. Praying for sleep / Jeffery Deaver. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа

   ISBN 978-954-399-151-8 

 корица 

Сист. No: 63078

- 288 -

ЗВ/Ч839.6/Е23 

Егеланд, Том

   Залезът на боговете : Рагнарьок : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Радослав Папазов . - [София] : Персей, 2015 . - 384 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Stien mot fortiden : Ragnarok /Tom Egeland

   ISBN 978-619-161-063-1 

 корица 

Сист. No: 63035

- 289 -

ЗВ/Ч839.6/Е23 

Егеланд, Том

   Загадката на катакомбите : Роман за млади читатели / Том Егеланд ; Прев. [от норв.] Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2015 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Katakombens hemmeligher / Tom Egeland

   ISBN 978-619-161-079-2 

 корица 

Сист. No: 63036

- 290 -

ЗВ/Ч820(73)/К63 

Клейпас, Лайза

   Езерото на мечтите / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 349 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   Ориг. загл. Dream lake / Lisa Kleypas.

   ISBN 978-619-165-045-3 

 корица 

Сист. No: 63106

- 291 -

ЗВ/Ч820(73)/К63 

Клейпас, Лайза

   Магия / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Rainshadow road / Lisa Kleypas

   ISBN 978-619-165-043-9 

 корица 

Сист. No: 63107

- 292 -

ЗВ/Ч820/М14 

Мадлен, Лора

   Парижкият сладкар : [Роман] / Лора Мадлен ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Гурме, 2015 . - 350 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Confectioner`s tale / Laura Hounsom

   ISBN 978-954-2917-79-3 

 корица 

Сист. No: 63047

- 293 -

ЗВ/Ч820(73)/М16 

Майлс, Ава

   Страната на Нора Робъртс : Последна спирка Деър Вели / Ава Майлс ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева . - София : Бард, 2015 . - 414 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-584-645-5 

 корица 

Сист. No: 63086

- 294 -

ЗВ/Ч820/М79 

Мойс, Джоджо

   Корабът с булките : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 479 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The ship of brides / Jojo Moyes

   ISBN 978-954-26-1492-0 

 корица 

Сист. No: 63399

- 295 -

ЗВ/Ч895.6/М95 

Мураками, Харуки

   Мъже без жени : Разкази / Харуки Мураками ; Прев. от яп. Дора Барова . - София : Колибри, 2015 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-711-5 

 корица 

Сист. No: 63066

- 296 -

ЗВ/Ч820(71)/П34 

Пени, Луиз

   Убийството на художника / Луиз Пени ; Прев. от англ. Тодор Стоянов . - София : СофтПрес, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Разследванията на инспектор Гамаш)

   Ориг. загл. Still life / Louise Penny

   ISBN 978-619-151-219-5 

 корица 

Сист. No: 63083

- 297 -

ЗВ/Ч820(73)/Р29 

Райшил, Рут

   Джинджифилов кейк и стари писма / Рут Райшил ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2015 . - 382 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-351-2 

 корица 

Сист. No: 63088

- 298 -

22992, ЗВ/Ч820(73)/Р3522992; ЗВ/Ч820(73)/Р35

Ранд, Айн

   Идеал : Романът и пиесата / Айн Ранд ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 224 с. ; 22 см

   Прев. по: Ideal / Ayn Rand. - Айн Ранд - псевд. на Алиса Розенбаум

   ISBN 978-619-152-717-5 

 корица 

Сист. No: 63461

- 299 -

ЗВ/Ч859.0/Р44 

Ребряну, Ливиу

   Адам и Ева : Роман / Ливиу Ребряну ; Прев. от рум. [и предг.] Христо Боев . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2015 . - 320 с. ; 20 см

   Ориг. загл.. Adam si Eva / Liviu Rebreanu

   ISBN 978-619-704-041-8 

 корица 

Сист. No: 63044

- 300 -

22983, ЗВ/Ч891.1/Р9622983; ЗВ/Ч891.1/Р96

Рушди, Салман

   Две години, осем месеца и двайсет и осем нощи / Салман Рушди ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Колибри, 2015 . - 334 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights / Salman Rushdie

   ISBN 978-619-150-721-4 

 корица 

Сист. No: 63335

- 301 -

ЗВ/Ч840/С13 

Саган, Франсоаз

   Неподвижна буря : Роман / Франсоаз Саган ; Прев. от фр. Елка Лазарова . - София : Фама+, 2015 . - 157 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Un orage immobile / Francoise Sagan

   ISBN 978-619-178-037-2 

 корица 

Сист. No: 63350

- 302 -

ЗВ/Ч820(73)/С55 

Спаркс, Никълъс

   Виж ме / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2015 . - 438 с. ; 20 см

   Ориг. загл. See me / Nicholas Sparks

   ISBN 978-954-389-368-3 

 корица 

Сист. No: 63104

- 303 -

ЗВ/Ч820(73)/С55 

Спаркс, Никълъс

   Изборът / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The choice / Nicholas Sparks

   ISBN 978-954-389-342-3 

 корица 

Сист. No: 63105

- 304 -

22972, ЗВ/Ч820/Т4522972; ЗВ/Ч820/Т45

Текери, Уилям Мейкпийс

   Бари Линдън : Роман / Уилям Текери ; Прев. от англ. Емил Минчев ; Предг. Симеон Хаджикосев . - [София] : Персей, 2015 . - 448 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. The Memoirs of Barry Lyndon / W. M. Thackeray

   ISBN 978-619-161-076-1 

 корица 

Сист. No: 63040

- 305 -

ЗВ/Ч820(73)/У70 

Уортън, Едит

   Невинни години : [Роман] / Едит Уортън ; Прев. от англ. Марина Кънева . - 2. изд . - София : Апостроф, 2015 . - 407 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Age of Innocence / Edith Wharton. - 1. изд. 1994 на изд. Отечество в сер. Световни любовни романи

   ISBN 978-954-2962-31-1 

 корица 

Сист. No: 63048

- 306 -

ЗВ/Ч839.6/Ф60 

Флатлан, Хелга

   Остани, ако можеш. Замини, ако трябва. : Роман / Хелга Флатлан ; Прев. от норв. Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2015 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Bli hvis du kan. Reis hvis du ma. / Helga Flatland

   ISBN 978-619-161-070-9 

 корица 

Сист. No: 63034

- 307 -

ЗВ/Ч882/Ч-77 

Чехов, Антон Павлович

   Избрани разкази / А. П. Чехов ; Прев. от рус. Елка Хаджиева, Илиана Владова . - София : Муузон, 2015 . - 206 с. ; 20 см

   Прев. по: Собрание сочинений в двенадцати томах / А. П. Чехов. - Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-020-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63322

- 308 -

ЗВ/Ч820/А85 

Арлидж, Матю

   Смъртен грях : Роман / Матю Арлидж ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 288 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Pop goes the weasel / M. J. Arlidge

   ISBN 978-954-26-1539-2 

 корица 

Сист. No: 63404

- 309 -

ЗВ/Ч886.1/Б75 

Брайович, Катарина

   Венецианският печатар : Невероятната история на подгореца Божидар Вукович : Роман / Катарина Брайович ; Прев. от сръб. Таня Попова . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2016 . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Штампар и Вероника / Катарина Браоjвиh

   ISBN 978-619-704-043-2 

 корица 

Сист. No: 63369

- 310 -

ЗВ/Ч882/Б90 

Бушков, Александър Александрович

   Бялата гвардия : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус. ез.] Ива Николова . - [София] : Персей, 2016 . - 320 с. ; 20 см . -  (Пираня)

   Ориг. загл. Белая гвардия / Александр Бушков. - Кн. 1 от трилогията Бялата гвардия

   ISBN 978-619-161-084-6 

 корица 

Сист. No: 63045

- 311 -

ЗВ/Ч820/Г18 

Галбрейт, Робърт

   В служба на злото : [Роман] / Робърт Галбрейт ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2016 . - 528 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Career of evil/ Robert Galbraith. - Робърт Галбрейт - псевд. на Джоан К. Роулинг

   ISBN 978-619-150-791-7 

 корица 

Сист. No: 63457

- 312 -

ЗВ/Ч839.6/Д15 

Дамхауг, Торкил

   Смърт във вода : Роман / Торкил Дамхауг ; Прев. [от норв.] Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2016 . - 448 с. ; 20 см . -  (Поредица Скандинавски трилъри)

   Ориг. загл. Doden ved vann / Torkil Damhaug

   ISBN 978-619-704-038-8 

 корица 

Сист. No: 63037

- 313 -

ЗВ/Ч820(73)/Д37 

Делински, Барбара

   Три желания : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Мария Тоскова . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 336 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Three wishes / Barbara Delinsky

   ISBN 978-954-26-1244-5 

 корица 

Сист. No: 63403

- 314 -

ЗВ/Ч820/Д53 

Дикенс, Чарлс

   Избрани разкази / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Пепа Дочева . - София : Муузон, 2016 . - 166 с. ; 20 см

   Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-023-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63452

- 315 -

ЗВ/Ч860/Д92 

Дуеняс, Мария

   Нишките на съдбата : Роман / Мария Дуеняс ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 496 с. ; 21 см

   Ориг. загл. El tiempo entre costuras / Maria Duenas. - Библиогр.: с. 492-494

   ISBN 978-954-26-1096-0 

 корица 

Сист. No: 63405

- 316 -

ЗВ/Ч820(94)/М89 

Мориарти, Лиан

   Големите малки лъжи : Роман / Лиан Мориарти ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 416 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Big Little Lies / Liane Moriarty

   ISBN 978-954-26-1531-6 

 корица 

Сист. No: 63400

- 317 -

ЗВ/Ч886.6/П22 

Пармаковска, Фросина

   Вишнева хроника : Роман / Фросина Пармаковска ; Прев. Таня Попова . - София : Персей, 2016 . - 224 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Вишнова хроника / Фросина Пармаковска

   ISBN 978-619-161-086-0 

 корица 

Сист. No: 63049

- 318 -

ЗВ/Ч820(73)/П28 

Патерсън, Джеймс

   Алекс Крос, бягай : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 280 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Alex Cross, run / James Patterson

   ISBN 978-954-26-1540-8 

 корица 

Сист. No: 63398

- 319 -

22985, ЗВ/Ч840/Р8122985; ЗВ/Ч840/Р81

Ролан, Ромен

   Пиер и Люс : [Роман] / Ромен Ролан ; Прев. от фр. Румен Руменов . - [София] : Персей, 2016 . - 128 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. Pierre et Luce / Romain Rolland

   ISBN 978-619-161-095-2 

 корица 

Сист. No: 63358

- 320 -

ЗВ/Ч860/С36 

Силва, Лоренсо

   Знакът на меридиана : Роман / Лоренсо Силва ; Прев. от исп. Румен Руменов, Стефка Петрова . - [София] : Светлана Янчева - ИЗИДА, 2016 . - 352 с. ; 20 см

   Ориг. загл. La marca del meridiano / Lorenzo Silva

   ISBN 978-619-704-040-1 

 корица 

Сист. No: 63033

- 321 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф50 

Филипс, Сюзън Елизабет

   Господин неустоим / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2016 . - 340 с. ; 21 см . -  (Избрани съвременни любовни романи)

   Ориг. загл. Call me Irresistible / Susan Elizabeth Phillips

   ISBN 978-619-157-148-2 

 корица 

Сист. No: 63349

- 322 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф57 

Фицджералд, Ф. Скот

   Избрани разкази / Ф. Скот Фицджералд ; Прев. от англ. Пепа Дочева . - София : Муузон, 2016 . - 156 с. ; 20 см

   Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-022-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63323

- 323 -

ЗВ/Ч820(94)/Ф60 

Фланаган, Ричард

   Тесният път към далечния север : [Роман] / Ричард Фланаган ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2016 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-752-8 

 корица 

Сист. No: 63421

- 324 -

ЗВ/Ч820/Д51 

Джером, Джером К.

   Празни мисли на един празен човек : [Разкази] / Джеръм К. Джеръм ; [Прев. от англ. Красимира Тодорова] . - [4. изд.] . - София : М.-L, [1992] . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The idle thoughts of an idle fellow. - Авт. е известен като Джером К. Джером. - 1. изд. 1970 на изд. Нар. култура в Библ. Кн. за всички ; N 65

 корица 

Сист. No: 63266

- 325 -

ЗВ/Ч820/У69 

Уолъс, Едгар

   Страшната шайка : [Кримин.] роман / Едгар Уолъс ; [Прев. от англ. Владимир Бисеров] . - [3. изд.] . - [Пловдив] : МАГ 77, [1992] . - 118 с. ; 20 см . -  (Криминални романи ; 15)

   Без сведение за ориг. загл. - 1. изд. 1936 на изд. М. Г. Смрикаров в Библ. Скотланд Ярд. - Серия Криминални романи

 корица 

Сист. No: 63207

- 326 -

ЗВ/Ч820/Д51 

Джером, Джером К.

   Джентълмени и привидения : [Разкази] / Джеръм К. Джеръм ; Състав. и прев. [от англ.] Екатерина Димитрова . - София : Selekt-ABC, [1993] . - 255 с. ; 20 см

   Офс. изд.

   ISBN 954-589-002-9 

 корица 

Сист. No: 63268

- 327 -

ЗВ/Ч820/О-96 

Оут, Патриша

   В харема : Истинската история на лейди Виктория Басингтън : [Роман] / Патриша Оут ; Прев. [от англ.] Албена Здравкова, Ангелина Пискова . - [София] : Прозорец, [1994] . - 511 с. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

 корица 

Сист. No: 63197

- 328 -

ЗВ/Ч820(73)/С76 

Стийл, Даниел

   Сватбата : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Мария Борисова . - Варна : Компас, [2001] . - 494 с. ; 20 см . -  (Избрани романи)

   Ориг. загл. The Wedding / Danielle Steel

   ISBN 954-701-126-X 

 корица 

Сист. No: 63137

- 329 -

ЗВ/Ч820/В60 

Винченци, Пени

   Стари грехове : Роман / Пени Винченци ; Прев. от англ. Владимир Свинтила . - София : Световна библиотека, [2003] . - 832 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8615-04-5 

 корица 

Сист. No: 63125

- 330 -

I 1645 

Ибсен, Хенрик

   Майстор Солнес : Драма в три действия / Хенрик Ибсен ; Прев. В. Константинов ; Постановка Гриша Островски ; Худож. на декора Атанас Велянов ; Худож. на костюмите Дарина Манченко-Фереджанова ; Муз. Георги Генков . - [София] : НАТ Ив. Вазов, Б. г. . - 110 с. : с ил., портр. ; 17 см

   Съдържа и Поетиката на "Майстор Солнес" / Любомир Тенев ; Да разкриеш себе си / Гриша Островски ; Ибсен на сцената на НАТ "Иван Вазов" ; Хенрик-Йохан Ибсен

 корица 

Сист. No: 63249

- 331 -

ЗВ/Ч820/C56 

Christie, Agatha

   Death comes as tne end / Agatha Christie . - London : Harper, 2008 . - 334 p. ; 18 cm

   

   ISBN 978-0-00-712867-9 

 корица 

Сист. No: 63451

- 332 -

ЗВ/Ч820(73)/G45 

Gillies, Isabel

   Happens every day : An all-too-true story / Isabel Gillies . - New York : Scribner, 2009 . - 266 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-1-4391-1007-2 

 корица 

Сист. No: 63069

- 333 -

ЗВ/Ч830/W12 

Waeber, Rolf

   Die Eremitin : Bd. 1 - 3 / Rolf Waeber . - Heimsheim : Printsystem Medienverlang, 2009 . - 21 см

   

   Bd. 1. Wundersame Begegnungen : Eine Frau sucht ihre Bestimmung in der Einsamkeit der Berge : Nach einer Geschichte von Hildegard Waeber . - 2009 . - 461 p.

   

   ISBN 978-3-938295-25-0 

 корица 

Сист. No: 63455

- 334 -

ЗВ/Ч830/W12 

Waeber, Rolf

   Die Eremitin : Bd. 1 - 3 / Rolf Waeber . - Heimsheim : Printsystem Medienverlang, 2009 . - 21 см

   

   Bd. 2. Die Ruinenstadt : Die Abenteuer gehen weiter ; Maria entdeckt eine vergessene Stadt in Kleinasien : Nach einer Geschichte von Hildegard Waeber . - 2011 . - 308 p.

   

   ISBN 978-3-938295-33-5 

 корица 

Сист. No: 63523

- 335 -

ЗВ/Ч830/W12 

Waeber, Rolf

   Die Eremitin : Bd. 1 - 3 / Rolf Waeber . - Heimsheim : Printsystem Medienverlang, 2009 . - 21 см

   

   Bd. 3. Die Spurenleserin : Die Abenteuer gehen weiter ; Eine gefundene Flaschenpost fuhrt ins tiefe Afrika : Nach einer Geschichte von Hildegard Waeber . - 2012 . - 504 p.

   

   ISBN 978-3-938295-53-3 

 корица 

Сист. No: 63524

Българска художествена литература

- 336 -

22973 

Лъжа вековна  : Сборник от антирелигиозни разкази и стихотворения . - София : Бълг. писател, 1958 . - 328 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 63060

- 337 -

К/82/Б59 

Бойните маршове за честта и славата на България  /  [Състав.] Красимир Узунов . - София : Витамин Арт, 2014 . - 25 с. ; 20 см + 1 CD

   Съдържа : Марш на 23-ти пехотен Шипченски полк - "Велик е нашия войник" / Текст К. Георгиев ; Музика М. Шекерджиев ; Марш "Шуми марица" / Текст Н. Живков, И. Вазов ; Музика Д. Христов ; Марш "Вятър ечи, Балкан стене" / Текст и музика Д. Чинтулов ; Марш "Стани, стани, юнак балкански" / Текст и музика Д. Чинтулов ; Марш "Жив е той" / Текст Хр. Ботев ; Музика А. Карастоянов ; Марш "Боят настана - Песен на Панагюрските въстаници" / Текст И. Вазов ; Музика П. Бояджиев ; Марш "Тих, бял Дунав" / Текст И. Вазов ; Музика Г. Безлов ; Марш на Македонските революционери - "Изгрей зора за свободата" / Текст и музика А. Морфов ; Марш "Тракийски кумир" / Текст Д. Попниколов ; Музика П. Стефанов ; Марш на Западните покрайнини / Текст Л. Бобевски ; Музка А. Морфов ; Марш "О, Добруджански край" / Текст Л. Бобевски ; Музка А. Морфов ; Марш "Де е България?" / Текст И. Вазов ; Музика Д. Генев ; Марш на 3-ти пехотен Бдински полк "Бдинци, лъвове, титани" / Текст Н. Попов ; Мзика Б. Кирчев ; Марш на 15-ти пехотен Ломски полк "Ломци на Чеган" / Текст и музика М. Митов ; Марш на 36-ти пехотен Козлодуйски полк "Козлодуйски марш" / Текст Л. Бобевски ; Музика Д. Генев ; Марш "Цар Симеон"-"Край Босфора шум се вдига" / Текс И. Вазов ; Музика Е. Манолов ; Марш "Един завет" / Текст И. Йончев ; Музика Г. Шагунов. - Прил. съдържа и Сигнал "Атака" - Тромпет ; Сигнал "Отбой" - Тромпет ; Bonus track - Марш "О, Добруджански край" - Гвардейски на Н. В. Конен полк - Хор на ШЗО - 1938 г.

 корица | съдържание 

Сист. No: 63430

- 338 -

ЗВ/Б/М32 

Марковски, Венко

   Голи оток : Островът на смъртта : Гневник в писма / Венко Марковски ; Ред. Веселина Илиева . - София : Сиела, 2015 . - 242 с. ; 22Х11 см

   Венко Марковски - псевд. на Вениамин Миланов Тошев

   ISBN 978-954-28-1897-7 

 корица 

Сист. No: 63386

- 339 -

22982, ЗВ/Б/Б5622982; ЗВ/Б/Б56

Божинов, Георги Петров

   Караджата : [Ист. повест за Стефан Караджа] / Георги Божинов ; [Послесл. Валентин Стилянов Караманчев] . - 3. изд . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 192 с. ; 21 см

   1. изд. 1972 на Нар. младеж в Библ. България в образи. Книги за видни българи ; N 22. - Съдържа и Речник ; За автора

   ISBN 978-954-26-1449-4 

 корица 

Сист. No: 63402

Съвременна българска проза

- 340 -

ЗВ/Б/П57 

Пламенов, Валентин

   Не се влюбвай привечер : Роман / Валентин Пламенов . - София : Воен. изд., 1987 . - 184 с. ; 20 см . -  (Героика и приключения)

   

 корица 

Сист. No: 63200

- 341 -

ЗВ/Б/К36 

Карастоянов, Христо Тодоров

   Кукувича прежда : [Роман-хроника] / Христо Карастоянов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 383 с. ; 20 см

   Съдържа: Перпетуум мобиле ; Кукувича прежда ; Сбъркана хроника

 корица 

Сист. No: 63071

- 342 -

ЗВ/Б/С32 

Семов, Марко

   И за Америка като за Америка : [Пътепис] / Марко Семов . - София : П. К. Яворов, 1991 . - 312 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63217

- 343 -

ЗВ/Б/Х26 

Хараланов, Александър

   Дневникът на една проститутка / Александър Хараланов ; [С предг. от Евелина Добрева] . - София : [в. Спектър], 1991 . - 128 с. ; 20 см . -  (Библиотека Спектър ; 1)

   

 корица 

Сист. No: 63222

- 344 -

ЗВ/Б/Х78 

Христов, Стойне

   Кръг от двама : Роман / Стойне Христов . - София : Ванеса, 1992 . - 143 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63229

- 345 -

ЗВ/Б/Т84 

Трифонова, Мариана

   Стратегията на паяка : Роман / Мериан Стенфорд Трич . - София : Бард, 1999 . - 304 с. ; 20 см

   Мериан Стенфорд Трич псевд. на Мариана Трифонова

   ISBN 954-585-065-5 

 корица 

Сист. No: 63445

- 346 -

ЗВ/Б/Т70 

Томова, Силвия Томова

   Добър ден, Р. : Разкази / Силвия Томова . - Пловдив : Жанет 45, 2006 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-306-9 

 корица 

Сист. No: 63426

- 347 -

ЗВ/Б/К88 

Краевски, Петър Иванов

   [Чат] 4at или Сбогуване с Аркадия : Виртуален роман / Петър Краевски . - Пловдив : Жанет 45, 2009 . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-517-9 

 корица 

Сист. No: 63382

- 348 -

ЗВ/Б/С38 

Сиромахов, Иво Божанов

   Няма смисъл / Иво Сиромахов . - София : Сиела, 2009 . - 190 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0611-0 

 корица 

Сист. No: 63226

- 349 -

ЗВ/Б/Д50 

Дженев, Андрей

   Книжният коридор : Роман / Андрей Дженев . - София : Весела Люцканова, 2010 . - 224 с. ; 20 см . -  (Колекция Автограф)

   

   ISBN 978-954-311-090-2 

 корица 

Сист. No: 63408

- 350 -

ЗВ/Б-2/К28 

Карабашлиев, Захари

   Откат : Пиеси и диалози / Захари Карабашлиев . - София : Ciela, 2010 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0827-5 

 корица 

Сист. No: 63073

- 351 -

ЗВ/Б/К88 

Краевски, Петър Иванов

   Операция "Райски газ" : Хумористична проза / Петър Краевски . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 290 с. : с портр. ; 20 см

   Съдържа и кратки данни за авт.

   ISBN 978-954-491-878-1 

 корица 

Сист. No: 63381

- 352 -

ЗВ/Б/Д39 

Делчев, Петър

   Трънски разкази ; Балканска сюита / Петър Делчев . - София : Сиела, 2013 . - 235 с. ; 21 см

   Пълното име на авт.: Петър Делчев Томов

   ISBN 978-954-28-1394-1 

 корица 

Сист. No: 63082

- 353 -

22991, ЗВ/Б/Б5622991; ЗВ/Б/Б56

Божинов, Георги Петров

   Калуня-каля : Роман / Георги Божинов . - 8. изд . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 352 с. ; 22 см

   Съдържа и "Калуня-каля" - забравеният роман шедьовър за Априлското въстание / Деян Енев. Георги Божинов - биогр. справка

   ISBN 978-954-26-1529-3 

 корица 

Сист. No: 63458

- 354 -

К/82/Д39 

Делчева, Цвета

   Скъпи непознати : Роман / Цвета Делчева . - София : Ерго, 2015 . - 302 с. ; 20 см . -  (Нова българска проза)

   

   ISBN 978-954-8689-68-7 

 корица 

Сист. No: 63307

- 355 -

ЗВ/Б/Ж49 

Живова, Константина

   Завинаги : [Роман] / Константина Живова . - София : Артбъгс, 2015 . - 192 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-90548-0-2 

 корица 

Сист. No: 63379

- 356 -

ЗВ/Б/З-34 

Зарев, Владимир Пантелеев

   Орлов мост : Роман / Владимир Зарев . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1511-8 

 корица 

Сист. No: 63401

- 357 -

ЗВ/Б/И22, К/82/И22ЗВ/Б/И22; К/82/И22

Иванова, Марина

   Самодивата в мен : Роман / Марина Иванова . - [Пловдив : Изд. авт.], 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7091-12-0 

 корица 

Сист. No: 63431

- 358 -

ФД/Б/К81 

Конрад, Емил

   Нещата, на които не ни учат в училище : [Не]продължението / Емил Конрад . - 2. доп. изд . - София : Егмонт България, 2015 . - 112 с. : с ил. ; 19 см . -  (Кубар)

   Съдържа и Любов / Дебора Кръстева

   ISBN 978-954-27-1603-7 

 корица 

Сист. No: 63463

- 359 -

ЗВ/Б/С43 

Славов, Недялко Славов

   [Четиристотин тридесет и два] 432 херца : Роман / Недялко Славов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 173 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1466-1 

 корица 

Сист. No: 63459

- 360 -

К/82/Ч-90 

Чолев, Манол Стоименов

   Бит и природосъобразен начин на живот : [Автобиографични спомени] / Манол Чолев ; Предисл. Михаил Алексиев . - София : Анубис, 2015 . - 132 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   Съдържа и Биография

   ISBN 978-954-426-992-0 

 корица 

Сист. No: 56866

- 361 -

ЗВ/Б/Д78 

Дончев, Антон Николов

   Сянката на Александър Велики : Кн. 1 - / Антон Дончев . - София : Стандарт ; Захарий Стоянов, 2015 - . - 21 см

   

   Кн. 2 . - 2015 . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-09-1006-2 

 корица 

Сист. No: 63366

- 362 -

ЗВ/Б/Д78 

Дончев, Антон Николов

   Сянката на Александър Велики : Кн. 1 - / Антон Дончев . - София : Стандарт ; Захарий Стоянов, 2015 - . - 21 см

   

   Кн. 3 . - 2015 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-09-1007-9 

 корица 

Сист. No: 63367

- 363 -

22987, ЗВ/Б/У33, К/82/У3322987; ЗВ/Б/У33; К/82/У33

Узунов, Красимир Асенов

   Каймакъ-Чаланъ : Т. 1 - / Красимир Узунов . - София : Витамин Арт, 2015 - . - 24 см

   

   Т. 1 . - 2015 . - 736 с. : с ил.

   Съдържа и Географски показалец на имената на населените места, планините и реките, използвани в книгата "Каймакъ-Чаланъ" ; Азбучен показалец на имената на командващи, командири и офицери, използвани в книгата "Каймакъ-Чаланъ" ; Каймак-Чалан и битката на паметта : Рецензия на книгата "Каймакъ-Чаланъ" / Пламен Павлов ; "Каймакъ-Чаланъ" е книга за нашата собствена длъжност да бъдем хора / Соня Пенкова ; Няма истински българин, който след прочита на книгата да не преклони глава пред подвига и героизма на дедите ни / Никола Трифонов Христов ; "Каймакъ-Чаланъ" / Божидар Димитров ; "Каймакъ-Чаланъ" не е само спомен за падналите, тя е книга за живите / Красимир Каракачанов ; Тази книга е клетва пред паметта... преклонение пред подвига... и дълбок поклон пред светлата история на България / Койчо Русев ; Каймакъ-Чаланъ, мястото където и облаците спират за минута мълчание / Татяна Узунова

 корица | съдържание 

Сист. No: 63348

- 364 -

22981 

Дончев, Антон Николов

   Сянката на Александър Велики / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 352 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-1010-9 

 корица 

Сист. No: 63351

- 365 -

Д/Б/К81, ФД/Б/К81Д/Б/К81; ФД/Б/К81

Конрад, Емил

   [Хаштаг] #Сподели / Емил Конрад . - София : Егмонт България, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 19 см . -  (Кубар)

   

   ISBN 978-954-27-1749-2 

 корица 

Сист. No: 63462

- 366 -

ЗВ/Б/К83, К/82/К83ЗВ/Б/К83; К/82/К83

Консулов, Илия

   Наказани таланти : Биографични бележки / Илия Консулов ; Състав., ред. Райна Недялкова-Качулкова . - [Бургас] : Либра Скорп, 2016 . - 186 с. ; 20 см

   Изд. на Творчески съюз Творци без граници. - Ред. известна и като Райна Недялкова. - В кн. отбелязано местоизд. Чикаго

   ISBN 978-954-471-317-1 

 корица 

Сист. No: 63432

- 367 -

22958 

Марков, Георги Иванов

   Ненаписаната българска харта : Есета / Георги Марков ; Състав., ред., бел. Тони Николов ; Ред. Венета Домусчиева . - София : Фондация Комунитас, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   В кн. отбелязано ч. 2. - Състав. и ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - На гърба на предзагл. с. означено авт. права Аннабел Маркова. - Георги Марков - живот в дати. - Именен показалец

   ISBN 978-954-9992-92-2 

 корица 

Сист. No: 56794

- 368 -

ЗВ/Б/С82, К/82/С82ЗВ/Б/С82; К/82/С82

Стоичков, Румен Димитров

   Някъде там / Румен Стоичков . - София : Изток-Запад, 2016 . - 263 с. : с цв. ил. ; 23 см

   На гърба на загл. с. отбелязано : Съвместно издание на издателство "Изток-Зпад" и БНР ( Българско национално радио)

   ISBN 978-191-152-748-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 52232

Съвременна българска поезия

- 369 -

К/82/В70 

Владов, Стоян Владимиров

   Сътворението : Стихотворения / Стоян Владов ; Худож. Симеон Спиридонов ; Послесл. Цветанка Убинова . - [София] : Хайни, 2015 . - 56 с. : с ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-7029-37-6 

 корица 

Сист. No: 63306

- 370 -

ЗВ/Б-1/К88 

Краевски, Петър Иванов

   Изгорени писма : Стихотворения / Петър Краевски . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 128 с. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-186-152-1 

 корица 

Сист. No: 63380

- 371 -

К/82/П22 

Парнарев, Пламен Димитров

   Неделно казино : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2015 . - 52 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-72-2 

 корица 

Сист. No: 63308

- 372 -

ЗВ/Б-1/Р18, К/82/Р18ЗВ/Б-1/Р18; К/82/Р18

Радулова, Надежда Цветанова

   Когато заспят / Надежда Радулова ; Ред. Биляна Радославова Курташева . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 60 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-174-3 

 корица 

Сист. No: 63370

Художествена литература за деца и юноши

- 373 -

ФД/Б/С68 

Станев, Емилиян

   През води и гори : [Повест] ; Лакомото мече : [Разкази] : [Избрани творби за деца] / Емилиян Станев ; Худож. Илия Петров . - София : Бълг. писател, 1972 . - 209 с. : с ил. ; 22 см

   

  

Сист. No: 63102

- 374 -

Д/Б/П97 

Пъстра книжка  : Три приказки /  Ил. Нева Тузсузова ; [С послесл. от Ема Йончева] . - [2. изд.] . - София, 1973 . - 48 с. : с ил. ; 30 см . -  (Поредица Любими детски илюстратори)

   1. изд. 1971. - Съдържа : Слънчевото зрънце / Мария Павлова ; Горската аптека / Лила Захариева ; Една снежинка разказва / Иван Мартинов

  

Сист. No: 63103

- 375 -

Д/Ч830/Т54 

Тик, Лудвиг

   Щраусови пера : Новели / Лудвиг Тик ; Състав. Любомир Илиев ; Прев. от нем. Донка Илинова ; Худож. Киро Мавров ; [С послесл. от Емилия Стайчева] . - София : Отечество, 1985 . - 191 с. : с ил., 1 портр. ; 22 см . -  (Избрани книги за деца и юноши)

   Прев. е направен от Novellen ; Dritte Reihe ; Marchen ; Straussfedern / Ludwig Tieck. - Ил. известен като Кирил Мавров. - 45 115 тир

 корица 

Сист. No: 63291

- 376 -

Д/Б/Д92 

Дубарова, Петя Стайкова

   Лястовица : Стихове и разкази / Петя Дубарова ; Състав. Георги Константинов ; Худож. Грозко Ангелов ; [С предг. от Веселин Андреев] . - София : Отечество, 1987 . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63292

- 377 -

ЗВ/Ч830/М16 

Май, Карл

   Избрани произведения : В 10 т. / Карл Май ; Състав. и прев. от нем. [с послесл.] Веселин Радков . - София : Отечество, 1988 - . - 22 см

   

   Т. 9. Черния мустанг : Повести и разкази . - 1992 . - 495 с.

   Прев. е направен от Der schwarze Mustang / Karl May

 корица 

Сист. No: 63276

- 378 -

ФД/Ч850/С15 

Салгари, Емилио

   Призракът на Сандокан : Роман [за юноши] / Емилио Салгари ; Прев. от итал. Фани Лозева . - [2. изд.] . - [Пловдив] : МАГ'77, 1991 . - 120 с. ; 16 см . -  (Библиотека Приключенски романи ; 1)

   Без сведение за ориг. загл. - Местоизд. погрешно означено София. - 1. изд. 1941 на изд. Ж. Маринов. - 5 000 тир

  

Сист. No: 63100

- 379 -

ФД/Ч850/С15 

Салгари, Емилио

   Битка в океана : Роман [за юноши] / Емилио Салгари ; Прев. [от итал.] Катя Байкушева . - [3. изд.] . - [Пловдив] : МАГ'77, 1991 . - 144 с. ; 16 см

   Без сведение за ориг. загл . - Местоизд. погрешно означено София. - 1. изд. 1941 със загл. Борба в океана в Библ. Увлек. романи, Сер. 1, кн. 2. - В кн. означено 4. - 5 000 тир

  

Сист. No: 63101

- 380 -

ФД/Ч850/С15 

Салгари, Емилио

   Владетелят на океана ; Призракът на Сандокан : Романи [за юноши] / Емилио Салгари ; Прев. [от итал.] Фани Лозева, Йордан Марков . - София : Т&Т, 1991 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Избрани приключенски романи)

   Без сведение за ориг. загл. - Кор. загл. Призракът на Сандокан. - В кн. означено 2. изд. - 10 000 тир

  

Сист. No: 63148

- 381 -

ФД/Ч850/С15 

Салгари, Емилио

   Картаген в пламъци : Роман [за юноши] / Емилио Салгари ; [Прев. от нем. Хр. Б. Андреев] . - [2. изд.] . - София : Тренев & Тренев, 1991 . - 124 с. ; 20 см . -  (Поредица Избрани приключенски романи : Бестселър на всички времена)

   Прев. от нем. изд. ; Ориг. загл. Cartagine in fiamme. - 1. изд. 1946 изд. на печ. на Воен. изд. фонд. в Библ. Наши времена. Верният другар ; Г. I, кн. 4. - Офс. изд.

  

Сист. No: 63149

- 382 -

ЗВ/Ч830/В43 

Велскопф-Хенрих, Лизелоте

   Синовете на Великата мечка : Роман [за юноши] : Т. 1-3 / Лизелоте Велскопф-Хенрих ; Прев. от нем. Цветана Узунова-Калудиева . - София : Еврика-АВИ ; Гулев, 1992 . - 21 см

   

   Т. 1. Харка - синът на вожда . - 495 с.

   Ориг. загл. Harka der sohn des hauptlings / Liselotte Welskopf-Henrich. - 1. изд. 1964 на изд. Нар. култура в сер. Юношески романи

   ISBN 954-8209-02-0 

 корица 

Сист. No: 63160

- 383 -

ЗВ/Ч830/В43 

Велскопф-Хенрих, Лизелоте

   Синовете на Великата мечка : Роман [за юноши] : Т. 1-3 / Лизелоте Велскопф-Хенрих ; Прев. от нем. Цветана Узунова-Калудиева . - София : Еврика-АВИ ; Гулев, 1992 . - 21 см

   

   Т. 2. Топ и Хари . - 727 с.

   Ориг. загл. Top und Harry / Liselotte Welskopf-Henrich. - 1. изд. 1969 на изд. Нар. култура в сер. Четиво за юноши

   ISBN 954-8209-02-0 

 корица 

Сист. No: 63163

- 384 -

ЗВ/Ч830/В43 

Велскопф-Хенрих, Лизелоте

   Синовете на Великата мечка : Роман [за юноши] : Т. 1-3 / Лизелоте Велскопф-Хенрих ; Прев. от нем. Цветана Узунова-Калудиева . - София : Еврика-АВИ ; Гулев, 1992 . - 21 см

   

   Т. 3 . - 624 с. 

   Ориг. загл. Die Sohne der grossen Barin / Liselotte Welskopf-Henrich. - 1. изд. 1983 на изд. Нар. младеж

   ISBN 954-8209-02-0 

 корица 

Сист. No: 63164

- 385 -

ФД/Ч820/М17 

Майн Рид, Томас

   Приключения в пустинята : [Роман за юноши] / Томас Майн Рид ; Прев. [от англ.] Ст. Фролов . - 2. осъвр. изд . - София : Абагар-МК/90, 1992 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8004-09-7 

 корица 

Сист. No: 63225

- 386 -

Д/Ч820/М19 

МакАлистър, Хайдън

   Приказки за лека нощ /  Текст Хайдън МакАлистър ; Прев. [от англ.] Евгени Любенов . - София : Аполо прес, 1993 . - [20] с. : с цв. ил. ; 29 см

   Ориг. загл. Night-time Tales / Hayden McAllister. - Името на авт. не е отбелязано на кор. - Офс. изд.

   ISBN 954-8251-07-8 

 корица 

Сист. No: 63284

- 387 -

Д/Ч820/П33 

Пейшънс, Джон

   Каубойският оркестър : [Приказка] /  Текст и ил. Джон Пейшънс ; Прев. от англ. Комо . - София : Пан, 1994 . - 20 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Приказки от Папратовата долина ; Кн. 1)

   Ориг. загл. Spike and the Cowboy Band / John Patience. - Офс. изд.

   ISBN 954-8038-78-1 

 корица 

Сист. No: 63287

- 388 -

Д/Ч820/П33 

Пейшънс, Джон

   Островът на чаплите : [Приказка] /  Текст и ил. Джон Пейшънс ; Прев. от англ. Комо . - София : Пан, 1994 . - 20 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Приказки от Папратовата долина ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Castaways on Heron Island / John Patience. - Офс. изд.

   ISBN 954-8038-77-3 

 корица 

Сист. No: 63288

- 389 -

Д/Ч840/Ю29 

Юри, Женевиев

   Танцът на Всезнайко : [Приказка] / Женевиев Юри ; Ил. Лоик Жуаниго ; Прев. от фр. Пламен Янчев . - София : Пан, 1994 . - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Заешка фамилия ; Кн. 4)

   Ориг. загл. La danse de Romarin Passiflore. - Офс. изд.

   ISBN 954-8038-67-6 

 корица 

Сист. No: 63289

- 390 -

К/82/К32 

Каракашев, Тодор Вълчов

   Други приказки за мушмороци : Момчето е пораснало / Тодор Каракашев ; Худож. Константин Апостолов . - София : Бълг. писател, 2009 . - 56 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-443-765-7 

 корица 

Сист. No: 63317

- 391 -

ФД/Ч820/899/Т83 

Трите прасенца и други приказки  /  Ил. Теодор Манолов, Катя Фичерова . - София : Пан, 2010 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Мога сам да чета)

   Кор. опис. - Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Съдържа и: Обущарят и джуджетата ; Кокошката със златните яйца ; Тримата ловци ; Рибарят и рибката

   ISBN 978-954-657-921-8 

 корица 

Сист. No: 63449

- 392 -

ФД/Ч839.7/Л63 

Линдгрен, Астрид

   Роня, дъщерята на разбойника : [Роман за деца] / Астрид Линдгрен ; Прев. [от швед.] Светла Стоилова ; Ил. Илун Викланд . - София : Пан, 2011 . - 237 с. : с ил. ; 20 . -  (Колекция Астрид Линдгрен ; 5)

   Ориг. загл. Ronja rovardotter / Astrid Lindgren

   ISBN 954-657-256-6 

 корица 

Сист. No: 63448

- 393 -

Д/Б/Н75, ФД/Б/Н75Д/Б/Н75; ФД/Б/Н75

Николова, Радостина и др.

   Приключенията на мотовете : Ч. 1- /  Текст Радостина Николова, Андрей Михайлов ; Ил. Мелина-Елина Бондокова . - [София] : Мотове, 2013- . - 21 см

   Пълното име на първия авт. е Радостина Николова Пеева-Михова, на втория авт. е Андрей Михайлов Михов

   Ч. 3. Спасяването на хълцащата принцеса . - 2015 . - 144 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-7241-03-7 

 корица 

Сист. No: 63368

- 394 -

Д/Ч830/К69, ФД/Ч830/К69Д/Ч830/К69; ФД/Ч830/К69

Книстер

   Йоко : Бъркотия в училище / Книстер ; Ил. Мелани Гаранин ; Прев. [от нем.] Десислава Михайлова Лазарова . - [София] : Хермес, 2014 . - 168 с. : с ил. ; 20 см . -  (Йоко ; [Кн. 2])

   Ориг. загл. Yoko mischt die Schule auf / Knister. - Книстер - псевд. на Лудгар Йохман

   ISBN 978-954-625-946-2 

 корица 

Сист. No: 63334

- 395 -

Д/Ч820/Л45, ФД/Ч820/Л45Д/Ч820/Л45; ФД/Ч820/Л45

Ленк, Фабиан

   Маската на маите / Фабиан Ленк ; [Прев. Десислава Михайлова Лазарова] . - [София] : Фют, 2014 . - 184 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Търсачи на съкровища ; 1)

   Ориг. загл. Die Maske der Maya / Fabian Lenk. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-625-853-3 

 корица 

Сист. No: 63387

- 396 -

Д/Ч820/Л45, ФД/Ч820/Л45Д/Ч820/Л45; ФД/Ч820/Л45

Ленк, Фабиан

   Скелет в леда / Фабиан Ленк ; [Прев. Александра Станимирова Попова] . - [София] : Фют, 2014 . - 168 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Търсачи на съкровища ; 2)

   Ориг. загл. Das Skelett im Eis / Fabian Lenk. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-625-900-4 

 корица 

Сист. No: 63389

- 397 -

Д/Ч820/Л45, ФД/Ч820/Л45Д/Ч820/Л45; ФД/Ч820/Л45

Ленк, Фабиан

   Стъкленият лъв / Фабиан Ленк ; [Прев. Александра Станимирова Попова] . - [София] : Фют, 2014 . - 159 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Търсачи на съкровища ; 3)

   Ориг. загл. Der glaserne Lowe / Fabian Lenk. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-625-939-4 

 корица 

Сист. No: 63390

- 398 -

Д/Ч820/Л45, ФД/Ч820/Л45Д/Ч820/Л45; ФД/Ч820/Л45

Ленк, Фабиан

   Мечът на императора / Фабиан Ленк ; [Прев. Александра Станимирова Попова ; Ил. Ролф Бунсе] . - [София] : Фют, 2014 . - 150 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Търсачи на съкровища ; 4)

   Ориг. загл. Das Schwert des Kaisers / Fabian Lenk. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприета форма на името на ил. е Ролф Бунзе

   ISBN 978-954-625-940-0 

 корица 

Сист. No: 63391

- 399 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккий, Дейвид

   Елмър и Уилбър / Дейвид Маккий ; Ил. Дейвид Маккий ; Прев. [от англ.] Манол Пейков . - [Пловдив] : Жанет 45, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-186-088-3 

 корица 

Сист. No: 63394

- 400 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19Д/Ч820/М19; ФД/Ч820/М19

Маккий, Дейвид

   Елмър и дядо Червенушко / Дейвид Маккий ; Ил. Дейвид Маккий ; Прев. [от англ.] Манол Пейков . - [Пловдив] : Жанет 45, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-186-089-0 

 корица 

Сист. No: 63396

- 401 -

Д/Ч820/М19, ФД/Ч820/М19 

Маккий, Дейвид

   Отново Елмър / Дейвид Маккий ; Ил. Дейвид Маккий ; Прев. [от англ.] Манол Пейков . - [Пловдив] : Жанет 45, 2014 . - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-186-087-6 

 корица 

Сист. No: 63397

- 402 -

Д/Б/Р13, ФД/Б/Р13Д/Б/Р13; ФД/Б/Р13

Раденков, Иван

   Истории от големия двор : Изчезналото слънце / Иван Раденков, Александър "Санчо" Маринов ; Ред. Александър "Санчо" Маринов ; Ил. Яна Казакова . - София : Сиела, 2014 . - [16] с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-28-1595-2 

 корица 

Сист. No: 63464

- 403 -

Д/Ч820(73)/Б37, ФД/Ч820(73)/Б37Д/Ч820(73)/Б37; ФД/Ч820(73)/Б37

Бентън, Джим

   Да се престорим, че това не се е случвало : Историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / Джейми Кели ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 111 с. : с ил. ; 20 см . -  (Скъпо тъпо дневниче ; 1)

   Ориг. загл. Let's pretend this never happened / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-26-1487-6 

 корица 

Сист. No: 63333

- 404 -

Д/Ч820(73)/Б37, ФД/Ч820(73)/Б37Д/Ч820(73)/Б37; ФД/Ч820(73)/Б37

Бентън, Джим

   Принцесата или жабокът принц съм аз? : Историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / Джейми Кели ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Скъпо тъпо дневниче ; 3)

   Ориг. загл. Am i the princess or the frog? / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-26-1517-0 

 корица 

Сист. No: 63336

- 405 -

Д/Ч820(73)/Б37, ФД/Ч820(73)/Б37Д/Ч820(73)/Б37; ФД/Ч820(73)/Б37

Бентън, Джим

   Панталонът ми е обсебен от духове! : Историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / Джейми Кели ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 143 с. : с ил. ; 20 см . -  (Скъпо тъпо дневниче ; 2)

   Ориг. загл. My pants are haunted / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-26-1488-3 

 корица 

Сист. No: 63353

- 406 -

Д/Ч820/Д14, ФД/Ч820/Д14Д/Ч820/Д14; ФД/Ч820/Д14

Дал, Роалд

   Страшни зверове / Роалд Дал ; Ил. Куентин Блейк ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова . - София : Enthusiast, 2015 . - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Children's books)

   Ориг. загл. Dirty beasts / Roald Dahl. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-164-152-9 

 корица 

Сист. No: 63456

- 407 -

Д/Ч820/Е17, ФД/Ч820/Е17Д/Ч820/Е17; ФД/Ч820/Е17

Еверест, Д. Д.

   Арчи Грийн и тайната на магьосника / Д. Д. Еверест ; Прев. Иван Ханджиев ; Ill. James de la Rue . - София : Прозорец, 2015 . - 280 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Archie Greene and the magician's secret / D. D. Everest

   ISBN 978-954-733-837-1 

 корица 

Сист. No: 63466

- 408 -

Д/Б/З-47, ФД/Б/З-47Д/Б/З-47; ФД/Б/З-47

Звездинов, Атанас

   Чувани, нечувани, приказки римувани : Приказни поеми : Осем римувани приказки по народни мотиви е адна съвременна / Атанас Звездинов ; Худож. Христина Ангелова . - София : Сдружение за бълг. семейни ценности, традиция и култура Българче, 2015 . - 60 с. : с ил. ; 22Х23 см

   

   ISBN 978-619-90413-1-4 

 корица 

Сист. No: 63324

- 409 -

Д/Ч820(73)/М93, ФД/Ч820(73)/М93Д/Ч820(73)/М93; ФД/Ч820(73)/М93

Моят дневник - три години заедно  : : Сезон 3 /  Прев. [от англ.] Мария Петрова . - София : Егмонт България, 2015 . - 160 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Disney. Violetta)

   Ориг. загл. Violetta, Il Mio Diario Un Anno Dopo

   ISBN 978-954-27-1426-2 

 корица 

Сист. No: 63346

- 410 -

Д/Ч820/П84, ФД/Ч820/П84Д/Ч820/П84; ФД/Ч820/П84

Пратчет, Тери

   Дракони в Порутения замък / Тери Пратчет ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова-Комата . - [София] : Прозорец, 2015 . - 271 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Dragons at crumbling castle and other stories / Terry Pratchett

   ISBN 978-954-733-843-2 

 корица 

Сист. No: 63343

- 411 -

Д/Ч860(82)/С77, ФД/Ч860(82)/С77Д/Ч860(82)/С77; ФД/Ч860(82)/С77

Стоесел, Мартина

   Просто Тини : Моята книга / Мартина Стоесел ; Прев. Ина Михайлова . - София : Егмонт България, 2015 . - 199 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-27-1639-6 

 корица 

Сист. No: 63378

- 412 -

Д/Ч830/Ф66, ФД/Ч830/Ф66 

Фогел, Мая фон

   Ема не се отказва / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 187 с. ; 21 см . -  (Библиотека Малък свят. Ема)

   Ориг. загл. Emma Lasst nicht locker / Maja von Vogel

   ISBN 978-619-165-048-4 

 корица 

Сист. No: 63372

- 413 -

Д/Б/К77, ФД/Б/К77Д/Б/К77; ФД/Б/К77

Кокудева, Петя

   Питанки : Детски стихотворения / Петя Кокудева ; Худож. Ромина Беневенти . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 79 с. : с цв. ил. ; 19Х19 см

   

   ISBN 978-619-186-213-9 

 корица 

Сист. No: 63392

- 414 -

ФД/Ч840/Д36 

Делаи, Жилбер

   Мартина - малката ездачка : [Разказ за деца] / Жилбер Делаи ; Ил. Марсел Мерлие ; Прев. от фр. Бойко Ламбовски . - София : Пан, [1995] . - 20 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Поредица Мартина ; Кн. 2)

   Ориг. загл. Martine monte a cheval. - Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.

   ISBN 954-657-013-3 

 корица 

Сист. No: 63281

- 415 -

Д/Ч820(73)/К54, ФД/Ч820(73)/К54Д/Ч820(73)/К54; ФД/Ч820(73)/К54

Кини, Джеф

   Дневникът на един дръндьо : В плен на снега / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2014] . - 217 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Diary of a wimpy kid : Cabin Fever / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 6

   ISBN 978-954-8396-62-2 

 корица 

Сист. No: 63360

Отраслова литература за деца и юноши

География

- 416 -

ЗВ/91/Г34 

География и икономика  / Люсила Цанкова и др . - София : Просвета, 2008 . - 244 с. : с табл., диагр., к. ; 26 см . -  (Матура за отличен)

   Други авт. : Ем. Цв. Лазарова, Н. Ст. Димов, Т. В. Вардарска-Апостолова ; Авт. Т. В. Вардарска-Апостолова известна като Таня Вълкова Вардарска

   ISBN 978-954-01-2113-0 

 корица 

Сист. No: 63302

История

- 417 -

ЗВ/929.5/.9/К72, Ч1/9/К72ЗВ/929.5/.9/К72; Ч1/9/К72

Ковачев, Георги Господинов

   Средновековна хералдика / Георги Ковачев . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 140 с. : с ил., к. ; 24 см

   Офс. изд. - Библиогр. с. 62-64 и под линия

   ISBN 954-775-487-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63340

- 418 -

К/914.112/Г85 

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Две села с една съдба : Участие на селата Радилово и Аличково (дн. Капитан Димитриево) в борбата за национално обединение и в Сръбско-българската война : 1885 г. / Лазар Грозданов, Петър Караджов ; Ред. Ягода Арабаджиева . - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 ([Пловдив] : Студиопласт) . - 164 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-528-744-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63311

- 419 -

ЗВ/941Б.01/.06/Д53 

Диамандиев, Светослав Димитров

   Различията ми с традиционната историография на ранното Средновековие на българите / Светослав Диамандиев . - Ст. Загора : Кота, 2015 . - 40 с. : с факс., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-305-396-4 

 корица 

Сист. No: 63453

- 420 -

ЗВ/9/Д53 

Диамандиев, Светослав Димитров

   Мадарският летопис, дохристиянската религия на българите и още нещо : [Сборник статии] / Светослав Диамандиев . - Ст. Загора : Кота, 2015 . - 144 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-305-390-2 

 корица 

Сист. No: 63454

- 421 -

ЗВ/940/К18 

Калонкин, Марин Нанков

   Втората световна война : Истини и неистини / Марин Калонкин . - София : Аскони-издат, 2015 . - 213 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 203-204 с.

   ISBN 978-954-383-087-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63395

- 422 -

Авт/941Б.082/Л36 

Кръстев, Богдан Толев

   Приключи аферата с гроба на Васил Левски : Народна книга / Богдан Кръстев . - София : Изд. ателие Аб, 2015 . - 144 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа : Ч. 1. Аферата с гроба на Васил Левски : Запис на разговора между Богдан Кръстев и Николай Хайтов : Юни - юли 1991 ; Ч. 2. Приключи аферата с гроба на Васил Левски

   ISBN 978-954-737-952-7 

 корица 

Сист. No: 63321

История на България

- 423 -

22978 

Граматиков, Георги Стойков

   Узунджовският панаир / Георги Граматиков . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 267 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр. с. 257-266

   ISBN 978-954-322-756-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63303

Пазарджишки автори - художествена литература

- 424 -

К/82/К32 

Каракашев, Тодор Вълчов

   Други приказки за мушмороци : Момчето е пораснало / Тодор Каракашев ; Худож. Константин Апостолов . - София : Бълг. писател, 2009 . - 56 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-443-765-7 

 корица 

Сист. No: 63317

- 425 -

К/82/Ч-90 

Чолев, Манол Стоименов

   Бит и природосъобразен начин на живот : [Автобиографични спомени] / Манол Чолев ; Предисл. Михаил Алексиев . - София : Анубис, 2015 . - 132 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   Съдържа и Биография

   ISBN 978-954-426-992-0 

 корица 

Сист. No: 56866

- 426 -

К/82/Д60 

Димов, Продрум Иванов

   Непомръкващи зари : Сборник с очерци и скици, отзиви и рецензии, актуална публицистика, интервюта, други писатели за книгите на автора / Продрум Димов . - [София] : Българска книжница, 2016 . - 217 с. : с портр., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-377-4 

 корица 

Сист. No: 63309

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 427 -

ЗВ/78.07/Г28, К/1/Г28ЗВ/78.07/Г28; К/1/Г28

Гелин, Петър Атанасов

   Благословени от Орфей : Исторически очерк [за музикалния живот в Ракитово] / Петър Гелин . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 124 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Дискография ; Кадри с музикално образование ; Книги от същия автор. - Библиогр. с. 119-120

   ISBN 978-954-684-388-3 

 корица 

Сист. No: 63052

- 428 -

ЗВ/355.48/Г85, К/1/Г85ЗВ/355.48/Г85; К/1/Г85

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Козарчани в пантеона на безсмъртните от Балканските войни 1912-1913 г. / Лазар Грозданов, Ягода Арабаджиева ; [Предг. Мария Найденова] . - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 ([Пловдив] : Студиопласт) . - 172 с. : с ил, портр., к., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-528-740-4 

 корица 

Сист. No: 63032

- 429 -

ЗВ/329(497.2)/Л97, К/2/Л97ЗВ/329(497.2)/Л97; К/2/Л97

Ляков, Панайот Борисов

   Кой уби СДС? : История на очевидец / Панайот Ляков ; Ред. Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 72 с. : с факс. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 71

   ISBN 978-954-684-379-1 

 корица 

Сист. No: 63050

- 430 -

ЗВ/82Б.5/.6/С55, К/82/С55ЗВ/82Б.5/.6/С55; К/82/С55

Спасов, Георги Костадинов

   Другият прозорец : [Рецензии, отзиви] / Георги К. Спасов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-386-9 

 корица 

Сист. No: 63051

Краеведска литература

- 431 -

К/82/Т74 

Топкаров, Ангел Генов

   Моят живот : Документални разкази / Ангел Генов Топкаров . - София : [Изд. авт.], 2008 . - 608 с. ; 21 см

   

 корица 

Сист. No: 63296

- 432 -

К/82/В70 

Владов, Стоян Владимиров

   Сътворението : Стихотворения / Стоян Владов ; Худож. Симеон Спиридонов ; Послесл. Цветанка Убинова . - [София] : Хайни, 2015 . - 56 с. : с ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-7029-37-6 

 корица 

Сист. No: 63306

- 433 -

ЗВ/908Б/Г75, К/16/Г75ЗВ/908Б/Г75; К/16/Г75

Град и памет  : Сборник с доклади от Втора национална научна конференция, проведена в Пазарджик, 5-6 юни 2014 г. /  Ред. кол. Борис Хаджийски и др . - Пазарджик : Регионален ист. музей, 2015 (Пазарджик : Беллопринт) . - 312 с. : с ил. ; 24 см

   Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: В. Танкова, Р. Кацарова. - Изд. на Община Пазарджик ; Регионален ист. музей - Пазарджик ; Институт за ист. изследвания при БАН. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-90021-4-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63054

- 434 -

К/914.112/Г85 

Грозданов, Лазар Иванов и др.

   Две села с една съдба : Участие на селата Радилово и Аличково (дн. Капитан Димитриево) в борбата за национално обединение и в Сръбско-българската война : 1885 г. / Лазар Грозданов, Петър Караджов ; Ред. Ягода Арабаджиева . - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 ([Пловдив] : Студиопласт) . - 164 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-160

   ISBN 978-954-528-744-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63311

- 435 -

К/82/Д39 

Делчева, Цвета

   Скъпи непознати : Роман / Цвета Делчева . - София : Ерго, 2015 . - 302 с. ; 20 см . -  (Нова българска проза)

   

   ISBN 978-954-8689-68-7 

 корица 

Сист. No: 63307

- 436 -

ЗВ/Б/И22, К/82/И22ЗВ/Б/И22; К/82/И22

Иванова, Марина

   Самодивата в мен : Роман / Марина Иванова . - [Пловдив : Изд. авт.], 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7091-12-0 

 корица 

Сист. No: 63431

- 437 -

К/82/П22 

Парнарев, Пламен Димитров

   Неделно казино : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2015 . - 52 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-72-2 

 корица 

Сист. No: 63308

- 438 -

К/82/Ч-35 

Чардакова, Нонка Нешова

   Красотата на сезоните : Палитра от мигове : Проза и поезия / Нонка Чардакова . - Панагюрище : Раум-Немигенчев, 2015 . - 75 с., 37 л. : цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90159-6-4 

 корица 

Сист. No: 55992

- 439 -

ЗВ/Б/К83, К/82/К83ЗВ/Б/К83; К/82/К83

Консулов, Илия

   Наказани таланти : Биографични бележки / Илия Консулов ; Състав., ред. Райна Недялкова-Качулкова . - [Бургас] : Либра Скорп, 2016 . - 186 с. ; 20 см

   Изд. на Творчески съюз Творци без граници. - Ред. известна и като Райна Недялкова. - В кн. отбелязано местоизд. Чикаго

   ISBN 978-954-471-317-1 

 корица 

Сист. No: 63432


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, А. 111 
Аврамов, Аврам 111 
Адлър, Елизабет 221 230 237 247 248 249 254 
Александрова, Соня 103 
Александрова, Соня Александрова 103 
Алексиев, Михаил 360 425 
Алиенде, Исабел 278 
Алпря, А. 84 
Алпря, Александър Александрович 84 
Ананиев, Любен Г. 86 
Ананиев, Любен Георгиев 86 
Анастасов, Г. 96 
Анастасов, Георги Василев 96 
Ангелов, Георги 281 
Ангелов, Грозко 376 
Ангелов, Слави 46 
Ангелова, Анна 121 124 125 126 
Ангелова, Анна Йорданова 121 124 125 126 
Ангелова, Татяна 122 129 
Ангелова, Татяна Гаврилова 122 129 
Ангелова, Христина 408 
Андреев], Веселин 376 
Андреев], Хр. Б. 381 
Андреева, Вера 215 217 
Андреева, Йова 96 
Андрю, Кристофър 55 
Антова, Десислава 278 
Антонова, Маргарита 186 
Анчев, Минчо 71 
Анчев, Минчо Евтимов 71 
Анчева, Катя 270 
Анчева, Катя Драганова 270 
Аполинер, Гийом 143 
Апостолов, Константин 390 424 
Апостолова, Маргарита 70 
Арабаджиева, Мария 153 154 
Арабаджиева, Ягода 57 418 428 434 
Арабаджиева, Ягода Димитрова 57 428 
Арлидж, Матю 308 
Арнаудов, Михаил 70 
Арнаудов, Михаил Георгиев 70 
Арнаудов, Михаил Петров 127 
Арсова, Десислава 200 
Атанасов, Богдан Боянов 96 
Атанасов, Гриша 308 
Атанасов, Гриша Александров 308 
Атанасов, Иван 263 
Атанасов, Никола 12 
Бадев, Йордан 127 
Баева, Надя 292 311 
Базитов, Митко Койчов 42 43 
Байкушева, Катя 379 
Бакалов, Иван 99 
Бакалов, Иван Динев 99 
Балабан, Ян 279 
Балабанов, Александър 127 
Балабанов, Михаил 415 
Балански, Георги Мирчев 87 
Балджийски, Огнян 115 
Балканджиева, Антоанета 272 
Балканджиева, Антоанета Георгиева 272 
Банвил, Джон 280 
Барбър, Лайза 92 
Барова, Дора 295 
Барова, Дора Минчева 295 
Бахчеванова, Ани 298 
Башева, Снежана 91 
Башева, Снежана Александрова 91 
Бегбеде, Фредерик 281 282 
Безлов, Георги 337 
Бек, Глен 28 
Беневенти, Ромина 413 
Бензони, Жюлиет 208 
Бентън, Джим 403 404 405 
Бенчли, Питър 148 
Беров, Любен 36 
Берон, Петър 71 72 73 
Берон, Петър Кирилов 71 72 73 
Бешев, Сандю 112 
Бешев, Сандю Иванов 112 
Бешков, Владимир 72 
Бешков, Владимир Анастасов 72 
Бисерков - глав. ред., Вълко 73 
Бисерков, Вълко 71 72 73 
Бисерков, Вълко Йорданов 71 72 73 
Бисеров], Владимир 325 
Блаватска, Елена 7 
Блаватска, Елена Петровна 7 
Блейк, Куентин 406 
Блянгова, Румяна 59 
Бобатинов, Марио 47 
Бобатинов, Марио Христов 47 
Бобевски, Любомир 337 
Бовоар, Симон дьо 276 
Бодрожич, Марица 283 
Бодроу, Гуен 17 
Боев, Христо 299 
Боева, Хелда 83 
Божилов, Христо Тасев 51 
Божилов], Божидар 140 
Божилова, Жени 164 
Божилова, Корнелия 140 
Божилчева, Теодора 245 
Божинов, Георги 339 353 
Божинов, Георги Петров 339 353 
Бойчинов, Аспарух 77 
Бондокова, Мелина-Елина 393 
Бондокова, Мелина-Елина Христова 393 
Бончев, Марин 100 101 
Бончев, Марин Цолов 100 101 
Бончев, Панайот 70 
Бончев, Панайот Ранков 70 
Борисова, Мария 328 
Борисова, Рахила 70 
Ботев, Христо 337 
Боуман, Ерик 216 
Боюклиева, Ваня Събева 42 43 
Бояджиев, Петър 337 
Бояджиев, Цочо 3 
Бояджиева, Валентина 212 
Бояджиева, Милена 250 255 
Бояджиева, Надежда 183 
Брадфорд, Барбара 222 
Брадфорд, Барбара Тейлър 222 
Брайович, Катарина 309 
Брайсън, Тина Пейн 65 
Браун, Сандра 199 238 
Браун, Хорас Джаксън 209 
Бренан, Фран 99 
Бронте, Ан 158 
Буков, Красимир Костадинов 42 43 
Бунзе, Ролф 398 
Бунсе], Ролф 398 
Бучуковска, Антония 174 
Бушков, Александър 310 
Бушков, Александър Александрович 310 
Бъчваров, Крум 216 220 
Бъчваров, Крум Ернстов 220 
Бюлев], Н. Е. 170 173 
В. Чан Ким 40 
Вазов, Иван 337 
Вайсман, Джон 188 
Ван Лустбадер, Ерик 178 179 
Вангелова, Силвия 221 230 237 248 249 254 
Вардарска, Таня 33 416 
Вардарска, Таня Вълкова 33 416 
Вардарска-Апостолова, Таня Вълкова 33 416 
Васева, Милена 122 129 
Васева, Милена Петрова 122 129 
Василев, Владимир 127 
Василев, Димитър 120 
Василев, Илиян 45 
Василев, М. 142 
Василева, Ана 205 
Василева, Иглика 280 
Василева, Иглика Илиева 280 
Василева, Радка 89 
Василева, Радка Танева 89 
Великов, Борислав 70 
Великов, Борислав Любенов 70 
Велинов, Христо 70 
Велков, Вежен Цветанов 42 43 
Велскопф-Хенрих, Лизелоте 382 383 384 
Велушев, Митьо 32 
Велушев, Митьо Димитров 32 
Велянов, Атанас 330 
Венков, Венцислав К. 6 
Верих, Людмила 10 
Веселинов, Димитър 124 125 126 
Виан - Върнон Съливан, Борис 159 
Викланд, Илун 392 
Винченци, Пени 223 239 250 255 329 
Виронова, Таня 258 261 262 
Виронова, Татяна 261 262 
Висема, Ханс 271 
Витанов, Александър М. 67 
Вишньос, Йоанна 98 
Владимиров, Владимир 71 
Владимиров, Владимир Димитров 71 
Владов, Стоян 369 432 
Владов, Стоян Владимиров 369 432 
Владова, Илиана 307 
Влаев, Димитър 71 
Влаев, Димитър Влаев 71 
Влахов, Красимир 47 
Влахов, Красимир Красимиров 47 
Възвъзов, К. Л. 20 
Възвъзов, Коста Л. 20 
Вълков, Марко 38 
Вълков, Петър 70 
Габриел, Мариус 224 231 240 
Гаврилова, Илияна 40 
Галбрейт, Робърт 311 
Галев, Тодор 44 
Галчева, Камелия 64 
Галчева, Камелия Бориславова 64 
Ганева, Анна 71 
Ганева, Анна Стефанова 71 
Ганева, Нели 200 
Ганчева, Надежда 44 
Гарабедян, Илвана 294 
Гарабедян, Илвана Иванова 294 
Гаранин, Мелани 394 
Гейдж, Елизабет 241 251 
Гелин, Петър 102 427 
Гелин, Петър Атанасов 102 427 
Генев, Димитър 337 
Генков, Георги 330 
Генчев, Георги 7 
Генчев, Димитър 58 
Георгиев, Валери 71 
Георгиев, Валери Георгиев 71 
Георгиев, Константин 337 
Георгиев, Кузман 38 39 
Георгиев, Светлозар 123 131 
Георгиева, Боряна 8 
Георгиева, Илияна 195 
Георгиева, Мария Костадинова 66 
Георгиева, Рахила Борисова 70 
Георгиева, Теодора 44 
Георгиева, Теодора Маринова 44 
Герасимов, Кирил 96 
Герова, Миглена 182 
Гетова, Радосвета 251 
Гилевски, Паскал 284 
Гличка, Вон 93 
Гогова, Траяна 134 
Голдсмит, Оливия 232 
Голева, Поля 52 
Голева, Поля Неделчева 52 
Големански - глав. ред., Васил 71 72 73 
Големански, Васил 71 72 73 
Големански, Васил Григоров 71 72 73 
Гордън, Томас 6 
Гошева, Незабравка 231 
Градинаров, Венцислав 165 188 
Граматиков, Георги 423 
Граматиков, Георги Стойков 423 
Гратери, Никола 53 
Григорова, Роза 177 
Грийнууд, Лей 200 
Гришам, Джон 242 
Грозданов, Лазар 57 418 428 434 
Грозданов, Лазар Иванов 57 418 428 434 
Грозданова, Лиляна Александрова 66 
Гросман, Деби 99 
Гулд, Джудит 213 214 
Гулев], Пламен 154 
Гусев, Чавдар 71 73 
Гусев, Чавдар Василев 71 73 
Гюнтекин, Решат Нури 152 
Давидова, Теодора 250 255 
Давидова, Теодора Иванова 250 255 
Даганова, Адриана 45 
Дако, Пиер 13 14 82 
Дал, Роалд 406 
Далчев, Атанас 169 
Далчев, Атанас Христов 127 
Дамхауг, Торкил 285 312 
Дамянова, Анелия 45 
Данева, Иванка 41 
Данчев, Иван 37 
Дардан, Аюлин 201 
Де Анджелис, Барбара 8 
Де ла Ру, Джеймс 407 
Деверо, Джуд 225 
Девро, Джуд 225 
Делаи, Жилбер 414 
Делева, Екатерина 208 278 
Делински, Барбара 313 
Делчев, Петър 352 
Делчев, Христо 72 
Делчев, Христо Д. 114 
Делчев, Христо Делчев 72 
Делчева, Цвета 354 435 
Демирева, Мария Петрова 403 404 405 
Денчев, Цветомир 71 
Денчев, Цветомир Митев 71 
Дерменджиев, Слави 120 
Дефо, Даниел 136 
Дечева, Албена 70 
Дечева, Цветелина 191 
Джеймс, Джули 286 
Джелепова, Бленика 45 
Дженев, Андрей 349 
Джером, Джером К. 160 180 324 326 
Джеръм, Джеръм К. 160 180 324 326 
Диамандиев, Светослав 419 420 
Диамандиев, Светослав Димитров 419 420 
Дивър, Джефри 287 
Дийл, Уилям 181 
Дикенс, Чарлс 314 
Дилков, Жоро 54 
Дилков-Лорда, Жоро 54 
Дилова, Маргарита 12 
Диманова, Катя 278 
Димитров, Божидар 363 
Димитров, В. 24 
Димитров, Владимир 70 
Димитров, Димитър Георгиев 59 
Димитров, Иван 38 
Димитров, Илиян 90 
Димитров, Мариус 73 
Димитров, Мариус Алипиев 73 
Димитров, Светлозар Акендиев 132 
Димитрова, Анелия 134 
Димитрова, Екатерина 180 326 
Димитрова, Емилия Л. 59 
Димитрова, Зоя 26 
Димитрова, Ралица 41 
Димитрова, Ралица Димитрова 41 
Димитрова, Ренета 41 
Димитрова, Ренета Маринова 41 
Димов, Нено 33 416 
Димов, Нено Стоянов 33 416 
Димов, Продрум 426 
Димов, Продрум Иванов 426 
Димова, Албена 8 
Димова, Зорница 242 
Димова, Милена 18 
Димова-Нанчева, Венера С. 67 
Димовски], Борис 137 
Дириманов, Марин 68 
Дириманов, Марин Д. 68 
Добрев, Добрин 72 
Добрев, Добрин Димитров 72 
Добрев, Иван 121 
Добрев, Иван Добрев 121 
Добрева], Евелина 343 
Дойчев, Светлозар Благоев 59 
Дойчева, Бойка 70 
Дойчева, Бойка Колева 70 
Доленга-Мостович, Тадеуш 272 
Долчинков, Николай 200 
Домусчиева, Венета 367 
Донева, Мария 148 
Дончев, Антон 361 362 364 
Дончев, Антон Николов 361 362 364 
Дончев, Десислав 70 
Досков, Кирил 120 
Доспевска, Нели 135 
Дочева, Пепа 314 322 
Драганов, Николай Димитров 87 
Драганова, Антоанета 69 
Дронзина, Татяна 29 
Дронзина, Татяна Александрова 29 
Дубарова, Петя 376 
Дубарова, Петя Стайкова 376 
Дудева, Лиляна 45 
Дудле, Джони 270 
Дуеняс, Мария 315 
Дънов, Петър Константинов 4 5 
Дъскарев, Огнян 28 
Дюма, Александър 149 161 
Ебрар, Фредерик 202 
Еверест, Д. Д. 407 
Евтимова, Людмила 204 
Евтимова, Теодора 132 
Егеланд, Том 288 289 
Еленков, Еленко 94 
Еленков, Еленко С. 94 
Еленкова, Весела 224 
Енев, Деян 353 
Ефремов, Г. 22 
Ефремов, Георги Мишев 22 
Жак, Кристиан 182 
Жечев, Георги 136 
Живин, Лъчезар 161 
Живков, Младен 72 
Живков, Младен Тасков 72 
Живков, Никола 337 
Живова, Константина 355 
Жостова, Гергана 199 
Жуаниго, Лоик 389 
Загорчев, Марин 287 
Зарев, Владимир 356 
Зарев, Владимир Пантелеев 356 
Захариев, Тодор 9 
Захариева, Лила 374 
Звезданов, Николай 130 
Звезданов, Николай Петров 130 
Звездинов, Атанас 408 
Здравкова, Албена 327 
Зелински, Ърни 35 
Златарски, Иван 181 
Златков, Димитър 34 
Змей Горянин 132 
Зоински, Илия 128 
Зоински, Илия Христов 128 
Ибсен, Хенрик 330 
Иванов, Димитри 135 
Иванов, Димитър 36 37 38 39 42 43 
Иванов, Димитър Христов 42 43 
Иванов, Илия Асенов 87 
Иванов, Никола 27 429 
Иванов, Никола Костадинов 27 429 
Иванова, Анна Иванова 239 
Иванова, Елисавета 70 
Иванова, Марина 357 436 
Иванова, Огняна 175 
Игнатов, Калин 185 
Игнатовски, Владимир 105 
Игнатовски, Владимир Спасов 105 
Икономова, Красимира 210 229 234 
Икономова, Красимира Владимирова 234 
Илиев, Бочо 38 
Илиев, Георги Илиев 88 
Илиев, Любомир 375 
Илиева, Веселина 338 
Илиева, Милена 235 
Илиева], Ст. 172 
Илинова, Донка 375 
Йон, Радек 144 
Йончев, Живко Стефанов 42 43 
Йончев, Иван 337 
Йончев, Марио 202 
Йончева], Ема 374 
Йорданов, Даки 77 
Йорданов, Николай 70 
Йотов, Лазар 83 
Йотов, Станимир 7 266 
Йохансен, Айрис 183 
Кабасанова, Мария 62 
Кабасанова, Мария Сивкова 62 
Кавалджиев, Красимир 273 
Казакова, Яна 402 
Калайджиев, Ангел 49 
Калайджиев, Ангел Симеонов 49 
Калев, Димитър 4 5 
Калонкин, Марин 421 
Калонкин, Марин Нанков 421 
Калчев, Емил 41 
Калчев, Емил Серафимов 41 
Калчев, Калчо 38 
Каменев, Лев 143 
Каменов, Камен 36 
Камова, Евгения 228 
Капранов, В. 80 
Карабашлиев, Захари 350 
Караджов, Георги Ив. 67 
Караджов, Гроздан 89 
Караджов, Гроздан Иванов 89 
Караджов, Петър 418 434 
Караджов, Петър Илиев 418 434 
Каракачанов, Красимир 363 
Каракашев, Тодор 390 424 
Каракашев, Тодор Вълчов 390 424 
Караманчев], Валентин Стилянов 339 
Карамфилова, Петя 19 
Карамфилова, Петя Динева 19 
Каранлъков, Лъчезар 98 
Каранлъков, Лъчезар Тодоров 98 
Карастойчева, Емилия 302 303 
Карастоянов, Асен 337 
Карастоянов, Христо 341 
Карастоянов, Христо Тодоров 341 
Карачанова, Стоянка Христова 92 
Карнеги, Дейл 22 
Каролев, Асен 70 
Кацаров, Иван 36 
Кацарова, Румяна Георгиева 433 
Кей, М. М. 184 
Кей, Мери Маргарет 184 
Кели, Джейми 403 404 405 
Кенеди, Дъглас 243 
Керемидчиев, И. 116 
Керемидчиев, Иван Георгиев 116 
Керчев, Златозар 219 
Кестнер, Ерих 137 
Кеш, Адам 16 
Ким У. Чан 40 
Ким Чан У. 40 
Кини, Джеф 415 
Кирилов, Пламен 109 
Кирни, Пол 256 257 
Кирчев, Никола 337 
Китипова, Мариана 315 
Китипова, Мариана Георгиева 315 
Кларк, Робърт 99 
Клейпас, Лайза 290 291 
Кметов, Веселин 70 
Книстер 394 
Ковачев, Георги 417 
Ковачев, Георги Господинов 417 
Ковачев, Пенчо 107 
Ковачев, Пенчо Златанов 107 
Ковачева, Даниела 70 
Кодинова, Елена 227 
Кокудева, Петя 413 
Колев, Станимир 85 
Колинс, Джаки 185 244 
Кольовска, Таня 53 
Комо 387 388 
Комогорова-Комата, Светлана 298 410 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 298 
Конрад, Емил 358 365 
Конрат, Дж. А. 268 
Конрат, Дж. Е. 268 
Константинов, В. 330 
Константинов, Венцеслав 137 
Константинов, Георги 376 
Константинов, Константин Илиев 127 
Константинов, Павел 257 
Консулов, Илия 366 439 
Коняров, Павел 171 
Корнезова, Венета 17 
Костенаров, Красимир 41 
Костенаров, Красимир Димитров 41 
Костова, Маня 278 
Костова, Севастия 54 
Костурков, Йордан 209 
Кофер, Реми 23 
Коцев, Димитър Василев 96 
Краевски, Петър 347 351 370 
Краевски, Петър Иванов 347 351 370 
Крайчев, Стефан 153 154 
Кранц, Джудит 226 
Кристи, Агата 162 163 164 
Кръстев, Александър 337 
Кръстев, Богдан 422 
Кръстев, Богдан Толев 422 
Кръстев, Кръстьо Котов 127 
Кръстева, Дебора 358 
Кръстева, Мария 162 
Куа, Емили 92 
Кулев, Ивелин 70 
Кулев, Ивелин Веселинов 70 
Куманов, Милен 42 43 
Куманов, Милен Костадинов 42 43 
Курташева, Биляна Радославова 372 
Кутева, Диана 265 
Кутева, Диана Янакиева 265 
Кънев, Христо 158 
Кънева, Марина 305 
Кърлин, Михаил Александров 42 43 
Кърууд, Джеймз Оливър 150 
Кьорчев, Димо 127 
Лазарова, Богдана 24 
Лазарова, Виктория 17 
Лазарова, Десислава Михайлова 394 
Лазарова, Елка 301 
Лазарова, Емилия 33 416 
Лазарова, Емилия Цветанова 33 416 
Лазарова, Калина 316 318 
Лазарова, Калина Иванова 316 318 
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова 92 
Лазарова], Десислава Михайлова 395 
Лалов, Милчо 120 
Лалчев, Марко 70 
Ламбовски, Бойко 414 
Ламбринов, Димитър 135 
Лаптев, Веселин 178 179 207 
Лаптев, Веселин Иванов 207 
Ленк, Фабиан 395 396 397 398 
Леонард, Елмор 165 
Ликоманова, Искра 121 
Ликоманова, Искра Ангелова 121 
Линдгрен, Астрид 392 
Лодън, Дороти 215 217 
Лозева, Фани 378 380 
Лозенски, Др. 95 
Лозенски, Драган Николов 95 
Лондон, Джек 135 145 
Лорен, София 103 
Лоримър, Клер 203 
Луис, Сюзън 210 
Луканова, Мария Карлова 87 
Луцов, Иван 36 38 
Лъдлъм, Робърт 186 187 
Льоблан, Морис 146 166 167 168 
Льолиевр, Мари-Доминик 108 
Любенов, Евгени 386 
Ляков, Панайот 27 429 
Ляков, Панайот Борисов 27 429 
Мавров, Кирил 375 
Мавров, Киро 375 
Мавров, Пешо И. 86 
Мавров, Пешо Илиев 86 
Мадлен, Лора 292 
Май, Карл 377 
Майлс, Ава 293 
Майн Рид, Томас 385 
МакАлистър, Хайдън 386 
Макариева-Лесева, Анета 293 
Маккий, Дейвид 399 400 401 
Маккинли, Тамара 245 
Малов, Петър 120 
Мамков, Веселин Димитров 24 
Мандаджиев], Атанас 143 
Манолов, Емануил 337 
Манолов, Калоян 62 
Манолов, Калоян Русев 62 
Манолов, Теодор 391 
Манолова, Савина 192 241 
Манушева, Ирина 35 271 
Манушева, Ирина Борисова 35 271 
Манченко-Фереджанова, Дарина 330 
Маринов, Александър "Санчо" 402 
Маринов, Александър Валентинов 402 
Маринов, Борис 110 
Маринов, Марин Пенчев 42 43 
Маринчев, Адриан 91 
Маринчев, Адриан Александров 91 
Мария & Линда 2 
Марков, Георги 367 
Марков, Георги Иванов 367 
Марков, Йордан 380 
Маркова, Румяна 13 82 
Марковски, Венко 338 
Мартин, Боб 99 
Мартинов, Иван 374 
Марчинко, Ричард 188 
Масларов, Иван 117 
Масларов, Иван Д. 117 
Матюс-Морган, Нита 17 
Мерлие, Марсел 414 
Метева], Евдокия 139 
Мечков, Венелин 240 
Мечков, Венелин Генчев 240 
Мешеков, Иван 127 
Миланова, Йолина 244 
Миланова, Станислава 197 
Милачкова-Анчева, Елена 201 
Милев, Никола 145 
Милушев, Юрий 37 
Миндов, Борис 184 
Минева, Тодорка 161 
Минков, Михаил 37 38 
Минчев, Емил 304 
Митев, Милен Гочев 98 
Митов, Д. Б. 127 
Митов, Милан 337 
Митрохин, Василий 55 
Митрохин, Василий Никитич 55 
Михайлов, Андрей 393 
Михайлов, Момчил 45 
Михайлов, Петър 337 
Михайлова, Весела 122 129 
Михайлова, Весела Василева 122 129 
Михайлова, Ина 411 
Михалков, Никита 105 
Михалков, Никита Сергеевич 105 
Михов, Андрей Михайлов 393 
Михов, Иван Михайлов 67 
Михов, Минко 36 37 
Мичев, Ангелин 65 
Мичев, Таню 72 
Мичева, Ваня 60 
Мичева, Ваня Ангелова 60 
Мичева, Паулина 297 
Мичева, Паулина Стойчева 297 
Мойс, Джоджо 294 
Молев, Владимир 323 
Момчев, А. 95 
Момчев, Асен Димитров 95 
Момчилов, Ернест 168 
Морел, Дейвид 263 
Мориарти, Лиан 316 
Мороа, Андре 151 
Морфов, Александър 337 
Мундрова, Славянка 238 
Мундрова, Славянка Димитрова 238 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 238 
Мур, Джо 265 
Мураками, Харуки 295 
Найденов, Александър 167 
Найденова, Здравка 166 167 
Найденова], Мария 57 428 
Наскова, Венета Димитрова 42 43 
Начев, Йордан 11 21 
Начев, Йордан Ценов 11 21 
Начев, Петър 68 
Начев, Петър Д. 68 
Недков, Л. 111 116 
Недков, Любомир Илиев 116 
Недкова, Мариета 66 
Недялкова, Райна 366 439 
Недялкова-Качулкова, Райна 366 439 
Ненкова, Силвия Вангелова 221 230 237 248 249 254 
Никасо, Антонио 53 
Николаев, Боян 176 
Николов, Венцеслав 278 
Николов, Любомир 274 
Николов, Петър 77 
Николов, Тони 367 
Николов, Тони Георгиев 367 
Николова, Валерия 59 
Николова, Ива 310 
Николова, Кристина 190 
Николова, Мариана 175 
Николова, Мария 89 
Николова, Мария Василева 89 
Николова, Радостина 393 
Ноев, Панайот 78 
Носера, Дон Р. 17 
Нури, Решат 152 
Овчарова, Мария 97 
Овчарова, Мария Николаева 97 
Олсиниъс, Ричард 99 
Островски, Гриша 330 
Оут, Патриша 327 
Павлов, Пламен 363 
Павлова, Мария 374 
Пандурски, Иван 73 
Пандурски, Иван Стефанов 73 
Панев, Теодор 70 
Панчев, Боян 236 
Папазов, Радослав 288 
Паркър, Уна-Мери 252 264 
Пармаковска, Фросина 317 
Парнарев, Пламен 371 437 
Парнарев, Пламен Димитров 371 437 
Патерсън, Джеймс 318 
Паунова, Вера 286 321 
Пеев, Димитър 71 72 73 
Пеев, Димитър Райчев 71 72 73 
Пеева-Михова, Радостина Николова 393 
Пейков, Манол 399 400 401 
Пейшънс, Джон 387 388 
Пелева, Инна 122 129 
Пелева, Инна Иванова 122 129 
Пелехова, Юлия 56 
Пелехова, Юлия Петровна 56 
Пелтеков, Валери 120 
Пенджекова, Русалена Веселинова 19 
Пенджекова-Христева, Русалена 19 
Пенев, Боян 127 
Пенев, Радослав 63 
Пенев, Радослав Иванов 63 
Пенева, Ваня 283 
Пенева, Ваня Илиева 283 
Пени, Луиз 296 
Пенингтън, Луиз 211 
Пенкова, Йорданка 233 
Пенкова, Йорданка Христова 233 
Пенкова, Соня 363 
Пенчев, Владимир 144 
Перес Галдос, Бенито 153 154 
Перчинкова, Катя 406 
Перчинкова, Катя Христова 406 
Петканов, Георги 51 
Петканов, Георги Петров 51 
Петков, Николай 117 
Петков, Стойчо 85 
Петкова, Лиляна 121 
Петкова, Лиляна Иванова 121 
Петракиева, Людмила 278 
Петров, В. 113 
Петров, Васил Христов 113 
Петров, Венелин 120 
Петров, Илия 373 
Петров, Илия Николаев 373 
Петров, Красимир 108 
Петров, Любомир 83 
Петров, Николай Йорданов 70 
Петров, Пламен 259 
Петров, Ростислав 289 306 
Петров], Кирил 110 
Петрова, Антоанета 71 
Петрова, Антоанета Стоянова 71 
Петрова, Ася 84 
Петрова, Виолета 16 
Петрова, Мария 409 
Петрова, Стефка 320 
Петрова, Тодорка Иванова 42 43 
Пиндарев, Т. 96 
Пиндарев, Теню Рашев 96 
Пискова, Ангелина 185 327 
Пламенов, Валентин 340 
Плейн, Белва 227 
Поплилова, Вяра 163 
Попниколов, Димитър 337 
Попов, Алекси 72 
Попов, Алекси Константинов 72 
Попов, Васил 72 73 
Попов, Васил Борисов 67 
Попов, Васил Вълков 72 73 
Попов, Никола 110 337 
Попова, Александра Станимирова 398 
Попова, Таня 284 309 317 
Попова], Александра Станимирова 396 397 
Посендорф, Гюнтер 155 
Пратчет, Тери 270 410 
Пратчет, Терънс Дейвид Джон 270 
Приматарова-Милчева, Антоанета 141 
Проданов, Красимир 279 
Проданов, Христо 120 
Проданов, Янко 118 
Прохаска, Мария 45 
Прохаски, Георги 45 
Прошкова, Весела 226 
Прошкова, Весела Богомилова 226 
Пръмов, Иван 36 38 
Пундев, Васил 127 
Първанова, Лидия 80 
Радев, Павел 115 
Радев, Симеон 127 
Раденков, Иван 402 
Радинска, Елена 275 
Радков, Веселин 377 
Радковски, Пенчо 37 
Радославов, Иван Радков 127 
Радославов, Слави 253 
Радулова, Надежда 372 
Радулова, Надежда Цветанова 372 
Райкова, Деница 269 
Райкова, Диана 290 291 412 
Райкова, Диана Христова 412 
Райчев, Явор 29 
Райчева, Ирена 93 268 
Райшил, Рут 297 
Ракъджиева, Мария 222 
Ралчев, Лазар 38 
Рамзи, Гордън 92 
Рангелов, Явор Райчев 29 
Ранд, Айн 298 
Рачев, Димитър Андреев 87 
Рачев, Росен 106 
Ребряну, Ливиу 299 
Рич, Мередит 218 
Ришбург, Емил 156 
Робъртс, Нора 204 233 
Розова, Надежда 252 300 
Розова, Надежда Иванова 252 
Ролан, Ромен 319 
Роулинг, Джоан К. 311 
Руменов, Румен 319 320 
Рупчев, Георги 162 
Русакова, Веска 73 
Русакова, Веска Харалампиева 73 
Русев, Богдан 106 277 
Русев, Койчо 363 
Русева, Людмила 165 
Русева, Цветана 55 
Русева, Цветана Илиева 55 
Русенов, Минко 36 
Рушди, Салман 300 
Савенков, Влад 18 
Саган, Франсоаз 301 
Салгари, Емилио 378 379 380 381 
Саракинов, Георги 50 
Саракинов, Георги Георгиев 50 
Сароян, Уилям 140 
Свинтила, Владимир 329 
Селиктар, Росица 111 
Семков, Милен Христов 30 
Семков], Милен 30 
Семов, Марко 342 
Семов, Марко Атанасов 342 
Семьонов, Юлиан 143 
Сийгъл, Даниъл 65 
Силва, Лоренсо 320 
Сименон, Жорж 138 
Симеонов, Васил 70 
Симеонов, Васил Драгомиров 70 
Симеонов, Петър 36 37 38 
Симеонова, Мария 256 
Симова, Светлана 70 
Симпсън, Памела 205 
Сиромахов, Иво 348 
Сиромахов, Иво Божанов 348 
Славов, Недялко 359 
Славов, Недялко Славов 359 
Славов, Станислав 45 
Снегова, Лучия 143 
Солпас, С. 84 
Солпас, Соломон Хаимович 84 
Спаркс, Никълъс 266 302 303 
Спасов, Георги К. 133 430 
Спасов, Георги Костадинов 133 430 
Спасов, Николай 72 
Спасов, Николай Борисов 72 
Спасова, Виолета 45 
Спасова, Галя 182 
Спасова, Маргарита 232 
Спилейн, Мики 189 
Спиридонов, Симеон 369 432 
Спиридонов, Симеон Димитров 369 432 
Стайкова, Б. 150 
Стайчева], Емилия 375 
Сталева, Николина Матеева 42 43 
Стамов, Стоян 70 
Стамов, Стоян Диков 70 
Станев, Емилиян 373 
Станева, Надежда 151 
Старирадева, Василена 285 312 
Стендал 169 
Стефанов, Павел 337 
Стефанов, Петър 42 43 
Стефанов, Руслан 44 
Стефанова, Пенка 225 
Стивънс, Робърт 99 
Стийл, Даниел 190 228 246 258 261 328 
Стоев, Васил 260 
Стоев, Павел 72 
Стоев, Павел Енчев 72 
Стоесел, Мартина 411 
Стоилова, Пепа 264 
Стоилова, Светла 392 
Стоименов, Милко 194 
Стоичков, Румен 368 
Стоичков, Румен Димитров 368 
Стойчев, Антонио 120 
Стойчев, Стамен 265 
Стойчев, Стамен Димов 265 
Стоун, Катрин 234 
Стоун, Ървинг 142 
Стоянов, Георги Димитров 42 43 
Стоянов, Людмил 139 
Стоянов, Стоян 91 
Стоянов, Стоян Димитров 91 
Стоянов, Тодор 198 296 
Стоянов, Тодор Стоянов 296 
Стоянов, Цветан 145 
Стоянова, Олга 70 
Стоянова, Павлина 62 
Стоянова, Павлина Лазарова 62 
Стоянова, Тихомира 196 
Стюарт, Едуард 253 259 
Събева, Мария 70 
Съливан, Върнон 159 
Сърлс, Ханк 157 
Сюлемезов, Стоян 37 
Сюлицер, Пол-Лу 212 
Таков, Кристиан 48 
Таков, Кристиан Петров 48 
Талев, Павел 223 
Талев, Павел Димитров 223 
Танкова, Василка Атанасова 433 
Танър, Джанет 219 
Тасев, Красимир 120 
Тасев, Симеон 51 
Тасев, Симеон Владимиров 51 
Тасев, Христо 51 
Тасинова, Имрен 267 
Ташева, Росица 14 82 276 
Ташева, Росица Борисова 276 
Тейлър, Джанел 191 
Текери, Уилям 304 
Текери, Уилям Мейкпийс 304 
Теленчев, Георги Христов 42 43 
Темнискова, Добрина 71 
Темнискова, Добрина Николова 71 
Тенев, Любомир 330 
Терзиев, Петър 142 
Тик, Лудвиг 375 
Тодоров, Христо Хр. 15 
Тодоров], Величко 144 
Тодорова, Красимира 119 
Тодорова], Красимира 324 
Токарев, Димитър Димитров 67 
Толински, Брад 109 
Толстой, Лев 139 
Толстой, Лев Николаевич 139 
Тома Аквински 3 
Тома от Аквино 3 
Томас, Лоуел 22 
Томас, Рос 192 
Томов, Петър Делчев 352 
Томова, Силвия 346 
Томова, Силвия Томова 346 
Тонева, Мария 149 
Топкаров, Ангел Генов 431 
Торес-Марко, Алехандро 17 
Тоскова, Мария 313 
Тоскова, Мария Димитрова 313 
Тотев, Пламен 123 131 
Тошев, Вениамин Миланов 338 
Тошева, Анета 208 
Трифонов, Тинко 211 
Трифонова, Мариана 345 
Трич, Мериан Стенфорд 345 
Тузсузова, Нева 374 
Тьогел, Кристфрид 15 
У. Чан Ким 40 
Убинова, Цветанка 369 432 
Удиуиз, Катлийн 193 206 
Уелбек, Мишел 273 
Уест, Морис 194 
Узунов, Йордан 73 
Узунов, Йордан Иванов 73 
Узунов, Красимир 337 363 
Узунов, Красимир Асенов 337 363 
Узунова, Татяна 363 
Узунова-Калудиева, Цветана 382 383 384 
Уолес, Едгар 147 
Уолъс, Едгар 147 170 171 172 173 325 
Уортън, Едит 305 
Учителя Петър Дънов Беинса Дуно 4 5 
Фалиго, Роже 23 
Федунов], П. 135 
Филипов, Николай 79 
Филипов, Николай Ж. 79 
Филипов, Филип Веселинов 4 5 
Филипс, Сюзън Елизабет 321 
Фицджералд, Ф. Скот 322 
Фич, Джанет 235 
Фичерова, Катя 391 
Фишер, Мари Луизе 195 
Фланаган, Ричард 323 
Флатлан, Хелга 306 
Фогел, Мая фон 412 
Франсез, Самуел 278 
Франсес, Самуел 278 
Франц, Карол 196 
Фройд, Зигмунд 12 
Фролов, Ст. 385 
Хаджиев, Спартак 138 
Хаджиева, Елка 307 
Хаджийски, Борис 433 
Хаджийски, Борис Емилов 433 
Хаджикосев, Симеон 304 
Хайтов, Николай 422 
Хамати, Селва 17 
Хамсун, Кнут 174 
Ханджиев, Иван 407 
Хараланов, Александър 343 
Харви, Катрин 236 
Харви, Кетрин 236 
Хатибов, Здравко 159 
Хафъзов, Сюлейман 152 
Хашим, Р. 80 
Хей, Луиз 9 
Хей, Луиз Л. 9 
Хейг, Мат 269 
Хибаум, Георги 73 
Хибаум, Георги Карл 73 
Хийли, Джон 99 
Хитлер, Адолф 30 
Холандер, Ксавиера 260 262 
Христов, Добри 337 
Христов, Иво 282 
Христов, Лазар 187 
Христов, Никола Трифонов 363 
Христов, Николай 24 
Христов, Сергей 157 
Христов, Стойне 344 
Христов, Христо 111 213 214 
Христова, Екатерина 94 
Христова, Екатерина Н. 94 
Христова, Красимира 190 
Христофоров], Асен Г. 160 
Хубанова, Домна 83 
Хършфелд, Бърт 175 176 
Цакова, Диана Георгиева 42 43 
Цалев, Димитър 70 
Цалев, Димитър Любомиров 70 
Цанев, Георги Цанков 23 
Цанев, Петър 37 
Цанева, Рада 247 
Цанков, Георги 23 
Цанкова, Люсила 33 416 
Цанкова, Люсила Петкова 33 416 
Цанов, Мартин 44 
Цачев, Камен 70 
Цачев, Камен Николаев 70 
Цонев, Боян 153 154 
Цонев, Росен 73 
Цонев, Росен Тодоров 73 
Цонев, Стоян 96 
Цонева, Анна 70 
Цонева, Соня 73 
Цонева, Соня Петрова 73 
Цопанов, Иван 128 
Цопанов, Иван Ангелов 128 
Цоцорков, Лъчезар 44 45 
Цочева, Мария 218 
Цочева, Мария Борисова 218 
Чавдаров-Челкаш, Д. 96 
Чавдаров-Челкаш, Димитър 96 
Чайлд, Лий 274 277 
Чакова, Нина Методиева 243 
Чалъкова, Екатерина 31 
Чардакова, Нонка 438 
Чардакова, Нонка Нешова 438 
Чейс, Джеймс Хадли 197 207 
Червендинева, Мария 36 
Чернокожев, Вихрен 127 
Чернокожев, Вихрен Илиев 127 
Чернокожев, Николай 130 
Чернокожев, Николай Христов 130 
Чернокожева, Росица 127 
Чехов, А. П. 307 
Чехов, Антон Павлович 307 
Чизмарова, Елена 203 
Чинков, П. К. 147 
Чинтулов, Добри 337 
Чипев, Нешо 71 72 73 
Чипев, Нешо Хайнрих 71 72 73 
Чокойски, Александър Стойнов 42 43 
Чолаков, Любомир 56 
Чолаков, Любомир Атанасов 56 
Чолаков], Стефан 156 
Чолев, Манол 360 425 
Чолев, Манол Стоименов 360 425 
Чопра, Дийпак 10 
Чуковски, Корней 136 
Шагунов, Георги 337 
Шекерджиев, Михаил 337 
Шелби, Филип 229 
Шелдън, Сидни 198 220 
Шелтън, Хърбърт 81 
Шелтън, Хърбърт М. 81 
Шиколоне, София Вилани 103 
Шикъл, Ричард 106 
Шишков, Александър Андонов 42 43 
Шишков, Калоян 61 
Шишков, Калоян Шишков 61 
Шишманов, Иван Д. 127 
Шишманова, Юлия 81 
Шишов, С. 95 
Шишов, Сергей Алексиев 95 
Шмиц, Вернер 143 
Шоу, Ъруин 177 
Шоулс, Лин 265 
Шунина, Ирeна Димчева 4 5 
Шурбанов, Александър 130 
Шурбанов, Александър Владимиров 130 
Щърбанов, Илия Иванов 87 
Юджел, Тахсин 267 
Юнасон, Юнас 275 
Юри, Женевиев 389 
Янев, Янко 127 
Янева, Златка 134 
Янсон, Туве 141 
Янчев, Пламен 389 
Япов, Петър 25 
Япов, Петър Георгиев 25 
Ancev, Minco Evtimov 74 
Beron, Petar 74 75 76 
Beschkov, Vladimir 75 
Beskov, Vladimir 75 
Beskov, Vladimir Anastasov 75 
Biserkov, Valko 74 75 76 
Chipev, Nesho 74 75 76 
Christie, Agatha 331 
Cipev, Neso Hajnrih 75 76 
Conev, Rosen Todorov 76 
Coneva, Sonja Petrova 76 
de la Rue, James 407 
Delcev, Hristo 75 
Delcev, Hristo Delcev 75 
Deltshev, Christo 75 
Dencev, Cvetomir 74 
Dencev, Cvetomir Mitev 74 
Dimitrov, Marius 76 
Dimitrov, Marius Alipiev 76 
Dimitrova, Dessislava 76 
Dobrev, Dobrin 75 
Dobrev, Dobrin Dimitrov 75 
Ganeva, Anna 74 
Georgiev, Valeri 74 
Georgiev, Valeri Georgiev 74 
Georgieva, Marija 66 
Georgieva, Marija Kostadinova 66 
Gillies, Isabel 332 
Golemanski, Vasil Grigorov 74 75 76 
Golemansky - ed.-in-chief, Vassil 74 75 76 
Golemansky, Vasil 75 
Golemansky, Vasil Grigorov 74 
Grozdanova, Liljana 66 
Grozdanova, Liljana Aleksandrova 66 
Gusev, Cavdar 74 76 
Gusev, Cavdar Vasilev 74 
Gussev, Cavdar 76 
Hibaum, Georgi 76 
Hibaum, Georgi Karl 76 
Micev, Tanju 75 
Micev, Tanju Manev 75 
Michev, Tanyo 75 
Nedkova, Marieta 66 
Pandurski, Ivan 76 
Pandurski, Ivan Stefanov 76 
Peev, Dimitar 74 75 76 
Petrova, Antoaneta S. 74 
Petrova, Antoaneta Stojanova 74 
Popov, Aleksi 75 
Popov, Aleksi Konstantinov 75 
Popov, Alexi 75 
Popov, Vasil 75 76 
Popov, Vasil Valkov 75 
Popov, Vassil 76 
Roussakova, Veska 76 
Rusakova, Veska Haralampieva 76 
Spasov, Nikolaj 75 
Spasov, Nikolaj Borisov 75 
Spassov, Nikolai 75 
Stoev, Pavel 75 
Stoev, Pavel Encev 75 
Temniskova, Dobrina 74 
Temniskova, Dobrina Nikolova 74 
Tsoneva, Sonya 76 
Tzonev, Rossen 76 
Uzunov, Jordan Ivanov 76 
Uzunov, Yordan 76 
Waeber, Rolf 333 334 335 
Zivkov, Mladen Taskov 75 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторско право и сродните му права в Република България 50 
Адам и Ева 299 
Алекс Крос, бягай 318 
Анализ на конкурентоспособността на българската икономика 44 
Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България 45 
Ангели няма 239 
Английска примка 216 
Антонин Дворжак 98 
Архивът на Митрохин 2 55 
Арчи Грийн и тайната на магьосника 407 
Афера 24 
Аферата "Наследството Морнингтън" 146 
Аферата Тутанкамон 182 
Бари Линдън 304 
Безкрайна нощ 162 
Белият нинджа 178 179 
Белият олеандър 235 
Бижутата на Теса Кент 226 
Бит и природосъобразен начин на живот 360 425 
Битка в океана 379 
Благословени от Орфей 102 427 
Благословията 225 
Богатите ще наследят 230 
Богатият варварин 183 
Божиите монархии 256 257 
Бойните маршове за честта и славата на България 337 
Болести и неприятели на зеленчуковите култури 94 
Булевардът на залеза 241 
Българска литературна критика 127 
Българска традиционна кухня 90 
Българската карикатура през Отечествената война 97 
Български алпинизъм 113 
Български алпинисти по върховете на Алпите 112 
Български език и литература 122 129 
Българско наследствено право 51 
Бърз е моят револвер 189 
Бътерфлай 236 
Бялата гвардия 310 
Бялата къща 242 
Бялото злато 53 
В богатство и бедност 253 
В един удар на сърцето 254 
В служба на злото 311 
В харема 327 
Великите сопрани на България 101 
Великите тенори на България 100 
Венецианският печатар 309 
Вертикална спелеология 69 
Вещно право 47 
Виж ме 302 
Визия за бъдещето на библиотеките в България 1 
Виктория 174 
Вишнева хроника 317 
Владетелят на океана ; Призракът на Сандокан 380 
Врачански скали 117 
Всичко е заради исляма 28 
Всичко за снимките 99 
Втората световна война 421 
Вуду ООД 192 
Вчера, днес и утре 103 
Въведение в общата икономическа теория 32 
Въведение в счетоводството 91 
Въведение във финансите 41 
Възкресение 139 
Вълкът и гълъбицата 206 
Въртележката 227 
География и икономика 33 416 
Гладуването може да спаси живота ви 81 
Големите малки лъжи 316 
Голи оток 338 
Голо лице 198 
Господин неустоим 321 
Град и памет 433 
Гражданин 267 
Грехове 213 214 
Д-р Куин, лечителката 215 217 
Да се престорим, че това не се е случвало 403 
Две години, осем месеца и двайсет и осем нощи 300 
Две седмици в друг град 177 
Две села с една съдба 418 434 
Дете на лудостта 219 
Детектив и политика 143 
Джентълмени и привидения 326 
Джинджифилов кейк и стари писма 297 
Дилемата 223 
Дисциплина без драма 65 
Дневникът на един дръндьо 415 
Дневникът на една проститутка 343 
Добър ден, Р. 346 
Доган 25 
Докосната от съдбата 205 
Дракони в Порутения замък 410 
Други приказки за мушмороци 390 424 
Другият прозорец 133 430 
Дупки в кожата 165 
Дъщери на греха 237 
Един мъж не е достатъчен 262 
Езерото на мечтите 290 
Елмър и дядо Червенушко 400 
Елмър и Уилбър 399 
Ема не се отказва 412 
Ентомология 68 
Енциклопедия на женските хитрини 2 
Жената на дипломата 211 
Жените в "Ислямска държава" 29 
Жълтият демон 170 
Завинаги 355 
Завист 238 
Загадката на катакомбите 289 
Залезът на боговете 288 
Замъкът на маслините 202 
Защо не станах Мата Хари 56 
Здравословни рецепти 92 
Златният триъгълник 167 
Змей Горянин - Непознатият 132 
Знаете ли как?... 87 
Знакът на меридиана 320 
Знахар 272 
И за Америка като за Америка 342 
Идеал 298 
Изборът 303 
Избрани произведения 135 377 
Избрани разкази 307 314 322 
Изгорени писма 370 
Изкушените 255 
Излекувай тялото си 9 
Изпитание на илюзиите 259 
Изплъзващи се образи 249 
Имението 258 
Императрицата 212 
Искрени лъжи 204 
Истории от големия двор 402 
Истории от Флийт стрийт 180 
История на кооперативното движение в България 36 37 38 39 
Йоко 394 
Кай-Кай 155 
Каймакъ-Чаланъ 363 
Как да печелим приятели и да влияем на хората 22 
Как да познаем бога 10 
Как да получим достъп до информация 58 
Как не станах екзистенциалист 137 
Как се решава частноправен казус 48 
Калуня-каля 353 
Капитан Плъм 150 
Караджата 339 
Карикатурен алманах "Стършел" 1946-1970 96 
Карма и съдба 18 
Картаген в пламъци 381 
Като белег на сърцето 243 
Катрин 196 208 
Каубойският оркестър 387 
Кланът Радли 269 
Климати 151 
Ключът на Библията 20 
Книга за учителя по човекът и природата 62 
Книжният коридор 349 
Коварно отмъщение 252 
Когато заспят 372 
Козарчани в пантеона на безсмъртните от Балканските войни 1912-1913 г. 57 428 
Кой уби СДС? 27 429 
Колекция Славика 121 
Компас за родители 63 
Конспирацията срещу свещения Граал 265 
Кооперативното движение в България 42 43 
Корабът с булките 294 
Корпоративно счетоводство 88 
Красотата на сезоните 438 
Краят на лятото 190 
Краят на реката 233 
Кръвта на другите 276 
Кръг от двама 344 
Кръстан Дянков 134 
Кукувича прежда 341 
Лекуване с билки 78 
Литература 130 
Литература и морал 128 
Ловци на време 263 
Лъжа вековна 336 
Любен Гоцев 26 
Любов 278 
Любовници и комарджии 185 
Любовта на сестрите Гранвил 264 
Лястовица 376 
Магия 291 
Мадарският летопис, дохристиянската религия на българите и още нещо 420 
Майстор Солнес 330 
Малки грехове 218 
Мартина - малката ездачка 414 
Маската на времето 224 
Маската на маите 395 
Математика за кандидатстващи след VII клас 59 
Мед за здраве и красота 79 
Мементо 144 
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика 67 
Мечът на императора 398 
Милост 287 
Млади съпруги 232 
Може би си отиваме 279 
Морският вълк ; Майкъл, братът на Джери 145 
Морякът на кон 142 
Моят дневник - три години заедно 409 
Моят живот 431 
Моята борба 30 
Мъже без жени 295 
Място за убиване 274 
Наказани таланти 366 439 
Направи ми услуга - умри 207 
Наръчник на водача [по туризъм] 111 
Наръчник на мързеливеца за постигане на успех 35 
Наръчник по воден туризъм 116 
Насън и наяве 220 
Нация 270 
Не се влюбвай привечер 340 
Невинни години 305 
Неговата ярка светлина 246 
Неделно казино 371 437 
Недосегаемият 280 
Незабравимата Людмила 31 
Некролози 140 
Ненаписаната българска харта 367 
Неочаквано едно лято... 286 
Неподвижна буря 301 
Непознатият Екзарх Стефан 19 
Непомръкващи зари 426 
Нещата, на които не ни учат в училище 358 
Нещо опасно 250 
Нишките на съдбата 315 
Нищо за губене 277 
Нови анализи на литературни творби 60 
Нови модели на гражданско поведение в българското училище 61 
Някъде там 368 
Няма смисъл 348 
Оазис на мечтите 229 
Обич 234 
Облигационно право 49 
Общуването 11 21 
Ограбен живот 210 
Окултни изследвания 7 
Операция "Райски газ" 351 
Орлов мост 356 
Осемте удара на часовника 168 
Основи на векторната графика с Adobe Illustrator, CorelDRAW и др. 93 
Основи на електротехниката 86 
Основи на химичния анализ 70 
Остани, ако можеш. Замини, ако трябва. 306 
Островът на чаплите 388 
Откат 350 
Отново Елмър 401 
Панталонът ми е обсебен от духове! 405 
Парижкият сладкар 292 
Пармският манастир 169 
Пиер и Люс 319 
Питанки 413 
Плът и кръв 231 
По-широко поле за борбата 273 
Погледът на Медуза 285 
Подземията на хотел "Мажестик" 138 
Последният валс на Матилда 245 
Посмъртна венчавка 284 
Правилата на живота 209 
Празни мисли на един празен човек 324 
През води и гори 373 
Призракът на Сандокан 378 
Приказки за лека нощ 386 
Приключения в пустинята 385 
Приключенията на мотовете 393 
Приключи аферата с гроба на Васил Левски 422 
Принцесата или жабокът принц съм аз? 404 
Проблеми на безопасността в планината 110 
Програма XBX 119 
Произход 268 
Прокълнатата дъщеря 156 
Просто Тини 411 
Психология for Dummies 16 
Психология на несъзнаваното 12 
Пъстра книжка 374 
Разговори със Скорсезе 106 
Различията ми с традиционната историография на ранното Средновековие на българите 419 
Рано или късно 248 
Ранчото 228 
Рецепти за рибни ястия 85 
Рецепти и съвети на древни лечители 80 
Речник на френските думи в българския език 124 125 126 
Рила 120 
Робинзон Крузо 136 
Роня, дъщерята на разбойника 392 
Саламандър 194 
Самодивата в мен 357 436 
Самотен си, когато си мъртъв 197 
Сбогуване във Венеция 222 
Сборник рецепти за диетични ястия в общественото хранене 83 
Сватбата 328 
Светлини и сенки 109 
Свирепия 188 
Седмата луна 240 
Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта 271 
Сивия кон 164 
Сила и живот 4 5 
Синовете на Великата мечка 382 383 384 
Скелет в леда 396 
Ски и планинско спасяване 115 
Скорпионите 186 187 
Скрити страсти 247 
Скъпи непознати 354 435 
Следи от кръв 171 
Смърт в Занзибар 184 
Смърт във вода 312 
Смъртен грях 308 
Смъртоносен чар 203 
Собственост на една дама 221 
Спелеология и пещерно дело 114 
Средновековна хералдика 417 
Среднощни тайни 191 
Стари грехове 329 
Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна 275 
Страната на Нора Робъртс 293 
Стратегията "Син океан" 40 
Стратегията на паяка 345 
Страшната шайка 325 
Страшни зверове 406 
Стъкленият лъв 397 
Съперницата 195 
Съпруга на конци 261 
Сътворението 369 432 
Сянката на Александър Велики 361 362 364 
Табу 251 
Тайните за мъжа, които всяка жена трябва да знае 8 
Тайнствената непозната 158 
Танцът на Всезнайко 389 
Територията на моята любов 105 
Тесният път към далечния север 323 
Тетрадката 266 
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия 89 
Тито е мъртъв 283 
Трениране на успешни родители 6 
Три желания 313 
Трима души в една лодка (без да става дума за кучето) 160 
Тримата мускетари 161 
Трите прасенца и други приказки 391 
Триумфът на психоанализата 13 
Трънски разкази ; Балканска сюита 352 
Тълкуване на сънищата 14 
Търговско право 52 
Убиец с полицейски пагони 54 
Убиецът с индийската кърпа 172 
Убийството на художника 296 
Узунджовският панаир 423 
Уна & Селинджър 281 
Учебник на пилота-делтапланерист 118 
Учебник по рисуване 95 
Фантазия 199 
Фантастичните победи на модерната психология 82 
Философски трактати 3 
Фитотерапия 77 
Фортуната и Хасинта 153 154 
Фройд набързо 15 
Фърн 200 
Хамелеон 181 
Хамон - сянката на сатаната 173 
Хиляда и един призрака 149 
Хиляда и една болки 201 
Холивудски съпруги, новото поколение 244 
Цялостна подготовка за матура по български език и литература 123 131 
Челюсти 148 
Челюсти 2 157 
Червена книга на Република България 71 72 73 
Червения кръг 147 
Червеният дракон Кан Шън 23 
Честна измама 141 
Чувани, нечувани, приказки римувани 408 
Чучулигата 152 
Шана 193 
Щастливата проститутка 260 
Ще се изхрача на гробовете ви 159 
Щраусови пера 375 
Ястия "под налягане" 84 
"Неудобната" педагогика 64 
813 166 
[БГ] BG олигарси 2 34 
[Двадесет и пет] 25 звезди на българското кино 107 
[Девет] 9 милиметра 46 
[Екслибрис] Еx libris 2015 104 
[Седем] 7 ключа към свободата 17 
[Уиндоус] Windows on the World 282 
[Хаштаг] #Сподели 365 
[Чат] 4at или Сбогуване с Аркадия 347 
[Четиристотин тридесет и два] 432 херца 359 
[Шанел] Chanel & Co 108 
Dallas 175 176 
Death comes as tne end 331 
Die Eremitin 333 334 335 
Happens every day 332 
Moving on - In a World of English - 2 66 
N или M 163 
Red data book of the Republic of Bulgaria 74 75 76 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авторско право - България 50 
Административно-правни услуги - България - законодателни и директивни материали 58 
Алпинизъм 112 
Алпинизъм - безопасност 110 
Алпинизъм - България 113 
Алпинизъм - справочници 117 
Аналитична химия - наръчници и ръководства 70 
Английски език 66 
Английски език - учебници за основни училища 66 
Арабаджиев, Ветко 34 
Банев, Евелин 34 
Батков, Тодор 34 
Библиотечни политики - конференции 1 
Библиотечни услуги - конференции 1 
Библия 20 
Бог 10 
Богословие 3 
България - вътрешна политика 24 
България - вътрешна политика - спомени 27 429 
България - география - тестове - учебници за средни общообразователни училища 33 416 
България - домакинство 90 
България - икономически науки - етика - право 34 
България - кооперативно дело 42 43 
България - литературознание 127 
България - музика 100 101 
България - обществено управление 58 
България - политика 26 
България - политика - обществено управление 25 
България - право 47 
България - право - вътрешна политика 46 
България - социално-икономическо положение 45 
България - Средни векове - историография 419 
България - стопанска география - тестове - учебници за средни общообразователни училища 33 416 
България - стопанство 44 
Българска литература 127 
Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища 122 129 
Българска литература - тестове - учебници за средни училища 123 
Българска литература - учебници за средни училища 131 
Български език - тестове - учебници за средни училища 123 
Български език - учебници за средни общообразователни училища 122 129 
Български език - чужди думи - речници 124 125 126 
Велчев, Милен 34 
Вещно право - България 47 
Вътрешна политика - Китай - история 23 
Галев, Пламен 34 
География - тестове - учебници за средни общообразователни училища 33 416 
Гербове 417 
Германия - политически партии и движения 30 
Гимнастика - за жени - ръководства 119 
Глад - като лечебно средство 81 
Готварство - рецепти 84 85 92 
Гоцев, Любен Стоянов (1930- - биографи) 26 
Градове - България - конференции 433 
Гражданско образование - ученици - учебници за средни общообразователни училища 61 
Гъби - България - практическо значение и защита 71 74 
Дворжак, Антонин Леополд (1841-1904) 98 
Деца - отглеждане 6 
Деца - психология и поведение 65 
Дизайнери, френски - биографии 108 
Доган, Ахмед Демир 25 
Доган, Ахмед Демир - дейност 25 
Домакинство - справочници 87 
Държавна сигурност - България - история 25 
Държавна сигурност - СССР - история 55 
Държавна сигурност - СССР - спомени 56 
Екслибрис - изложби - каталози 104 
Електротехника - учебници за техникуми 86 
Ентомология - учебници за ВУЗ 68 
Животни - България - практическо значение 72 75 
Зеленчукови култури - болести и вредители 94 
Златев, Валентин 34 
Змей Горянин (1905-1958 - творчество - сборници) 132 
Икономически науки - учебници за ВУЗ 32 
Икономическо поведение - биографии 34 
Икономическо поведение - популярна литература 35 
Илиева, Мая 34 
Информационна грамотност - конференции 1 
Кан Шън 23 
Карикатури,български - албуми 97 
Каритакури, български - албум 96 
Кино, американско 106 
Кино, руско 105 
Киноактьори, руски - биографии 105 
Киноартисти, български 107 
Кинорежисьори, американски - биографски 106 
Кинорежисьори, руски - биографии 105 
Китай - вътрешна политика - история 23 
Китай - политика 23 
Ковачки, Христо 34 
Комуникация - психологични проблеми 11 21 
Кооперативно движение - България - история 36 37 38 39 
Кооперативно движение - България - история - енциклопедии 42 43 
Крумов, Георги 34 
Лечебно хранене 81 
Литература - теми, образи, сюжети 128 
Литература - учебници за средни общообразователни училища 130 
Личност - духовно усъвършенстване 10 
Личност - психология 9 11 13 21 
Личност - психология - популярна литература 10 
Любов 2 
Мадарски конник 420 
Математика - учебници за основни училища 59 
Математика, висша - задачи - учебници за ВУЗ 67 
Мафия - България - биографии 34 
Мафия - България - популярна литература 46 
Мед (пчелен) - лечебни свойства и приложение 79 
Медицински растения - ръководства 78 
Минев, Цеко 34 
Михалев, Младен 34 
Михалков, Никита Сергеевич (1945- - биографии) 105 
Мода - Франция - биографии 108 
Морал - в литературата 128 
Надписи, старобългарски 420 
Наследствено право - България - учебници за ВУЗ 51 
Националсоциализъм - Германия 30 
Облигационно право 49 
Обучение - методи 61 
Общуване - психология 8 
Околна среда - България - опазване 71 72 73 74 75 76 
Оперни и оперетни артисти, български - биографии 100 101 
Организирана престъпност - България 24 
Организирана престъпност - България - популярна литература 46 
Отечествена война - България - албуми 97 
Панаири - България - история 423 
Пещери - учебници за ВУЗ 114 
Писатели, български 127 
Поведение 11 21 
Поети, български 127 
Политици, български - дейност 25 
Полов живот 2 
Право - теория 48 
Престъпление и престъпници - България - популярна литература 46 
Природа - България - защита 73 76 
Природознание - методика на преподаването - за основни училища 62 
Прочути личности - България - биографии 34 
Психоанализа 13 14 
Психология на труда - популярна литература 35 
Психотерапия 9 13 
Разузнаване 55 
Разузнаване - Китай - история 23 
Разузнаване - СССР - спомени 56 
Разузнаване, китайско - история - биографии 23 
Разузнавачи, китайски 23 
Растения - България - практическо значение и защита 71 74 
Редки книги - България - библиографии 121 
Русе - изобразителни изкуства 104 
САЩ - кино 106 
Свобода на информацията - България - законодателни и директивни материали 58 
СДС - спомени 27 429 
Селскостопанска ентомология - учебници за ВУЗ 68 
Семейни отношения - психология 8 
Семейно възпитание 6 65 
Семейство и брак 2 
Символи и знаци 417 
Ски [спорт] - наръчници и ръководства 115 
Скорсезе, Мартин - биографски материали 106 
Славянска филология - библиографии 121 
Сладкарство - Технология - Учебници за техникуми 89 
Спасителни служби - наръчници и ръководства 115 
Средни векове 417 
СССР - обществено управление 55 56 
Стефан І, екзарх (1878-1957) 19 
Стойков, Людмил 34 
Стопанска география - тестове - учебници за средни общообразователни училища 33 416 
Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ 41 
Схоластика 3 
Счетоводство - учебници за ВУЗ 88 91 
Сънища 14 
Сънища - тълкуване - психоаналитични изследвания 14 
Туризъм - безопасност 110 
Туризъм - наръчници 111 
Търговско право - България 52 
Успех - популярна литература 35 
Фашизъм - Германия 30 
Филми, художествени 105 
Финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ 41 
Фитотерапия 77 
Фитотерапия - ръководства 78 
Фотография - апарати и материали - наръчници и ръководства 99 
Фотография - процеси - наръчници и ръководства 99 
Хералдика 417 
Хляб - Технология - Учебници за техникуми 89 
Хранене - хигиена 81 
Христов, Ангел 34 
Христов, Славчо 34 
Шанел, Коко - биографии 108 
Шпионаж 55 
Шпионаж - Китай - история 23 
Шпионаж, китайски - история - биографии 23 
Ястия, български - рецепти 90 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австралийска литература 194 316 323 
австралийски романи 194 316 323 
автобиографични романи 246 332 
авторско право 50 
административно-правни услуги 58 
албуми 96 97 
алпийски маршрути 117 120 
алпинизъм 110 112 
американска литература 135 140 142 145 148 150 157 165 175 176 177 178 179 181 183 186 187 188 189 190 191 192 193 196 198 199 200 204 205 206 209 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 222 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 238 240 241 242 243 246 251 253 256 257 258 259 261 263 265 266 268 286 287 290 291 293 297 298 302 303 305 313 318 321 322 328 332 
американска литература за деца 403 404 405 409 415 
американски есета 140 298 
американски писатели 142 
американски повести 135 
американски разкази 322 
американски романи 135 145 148 150 157 165 175 176 177 178 179 181 183 186 187 188 189 190 191 192 193 196 198 199 200 204 205 206 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 222 224 225 226 227 228 229 231 232 233 234 235 236 238 240 241 242 243 246 251 253 256 257 258 259 261 263 265 266 268 286 287 290 291 293 297 298 302 303 305 313 318 321 328 332 
американски романи за деца 403 404 405 409 415 
аналитична химия 70 
английска имигрантска литература 300 
английска литература 136 147 158 160 162 163 164 170 171 172 173 180 184 185 197 203 207 221 223 230 237 239 244 245 247 248 249 250 252 254 255 264 269 270 274 277 292 294 304 308 311 314 324 325 326 327 329 331 
английска литература за деца 385 386 387 388 395 396 397 398 399 400 401 406 407 410 
английска поезия за деца 406 
английски език 66 
английски приказки 386 387 388 399 400 401 
английски разкази 314 324 326 
английски разкази за деца 410 
английски романи 136 147 158 160 162 163 164 170 171 172 173 184 185 197 203 207 221 223 230 237 239 244 245 247 248 249 250 252 254 255 264 269 270 274 277 292 294 304 308 311 325 327 329 331 
английски романи за деца 385 395 396 397 398 407 
англоканадска литература 296 
англоканадски романи 296 
аржентинска литература за деца 411 
аржентински романи за деца 411 
Балканска война 57 428 
Безопасност 110 
белгийска литература 138 
белгийски повести 138 
библейски четения 20 
библиография 121 
библиотечни политики 1 
библиотечно дело 1 
Библия 20 
билколечение 77 78 
биобиблиография 134 
биографии 100 101 107 108 
битката при Каймакчалан 363 
Бог 10 
бойни маршове 337 
болести 94 
Бригада Ал Кханса 29 
британска група 109 
британска музика 109 
българска вътрешна политика 27 429 
българска кухня 90 
българска литература 122 123 127 129 131 336 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 425 426 432 435 436 437 438 439 
българска литература за деца 373 374 376 390 393 402 408 413 424 
българска поезия 369 370 371 372 432 437 438 
българска поезия за деца 376 390 413 424 
Българска православна църква 19 
българска проза 438 
българска хумористична проза 351 
български актриси 107 
български актьори 107 
български алпинизъм 113 
български алпинисти 112 
български дипломати 26 
български драми 350 
български език 122 123 129 
български есета 367 
български карикатури 97 
български карикатуристи 96 
български оперни певици 101 
български оперни певци 100 
български писатели 127 132 
български повести 339 
български повести за деца 373 
български поети 127 
български политически партии 27 429 
български приказки 374 390 402 424 
български пътеписи 342 368 
български разкази 346 352 
български разкази за деца 373 376 
български романи 340 341 344 345 347 349 353 354 355 356 357 359 361 362 364 435 436 
български романи за деца 393 
българско авторско право 50 
българско вещно право 47 
българско кино 107 
българско кооперативно движение 36 37 38 39 42 43 
българско наследствено право 51 
българско търговско право 52 
Васил Левски 422 
вертикална спелеология 69 
вестник Стършел 96 
вещно право 47 
виртуални романи 347 
висша математика 67 
воден спорт 116 
воля 17 82 
Врачански скали 117 
вредители 68 
Втора световна война 421 
възпитание 61 82 
възпитание на децата 65 
възприятие 17 
въображение 17 
вътрешна политика на България 24 
вътрешно разузнаване 55 
география 33 416 
гербове 417 
гимнастическа програма XBX 119 
готварски рецепти 84 85 
готварство 92 
Групировка Ислямска държава 28 29 
делтапланеризъм 118 
депресия 82 
детективски новели 143 
детективски романи 192 
детска психология 65 
джендър отношения 29 
джихад 28 
диалогично възпитание 64 
диетични храни 83 
директивни материали 58 
дисциплина (поведение) 65 
дневници 363 
документални разкази 54 
домакинство 87 
драми 330 
древни лечители 80 
духовно усъвършенстване 10 
душа 10 
дъновизъм 4 5 
Държавна сигурност 56 
екслибрис 104 
електротехника 86 
ентомология 68 
енциклопедии 42 43 
еротични романи 260 262 
етика на бизнеса 35 
жени 29 119 
забавни разкази 180 
законодателни материали 58 
здравословни рецепти 92 
зеленчукови култури 94 
избрани съчинения 377 
изобразително изкуство 95 
източна медицина 80 
икономика 32 
икономическа политика 44 
икономическа психология 35 
икономическа теория 32 
икономическо поведение 35 40 
икономическо положение 44 
индийска литература 300 
индийски романи 300 
интуиция 17 
ирландска литература 280 
ирландски романи 280 
ислямски тероризъм 28 
испанска литература 153 154 315 320 
испански романи 153 154 315 320 
исторически повести 339 
исторически романи 309 361 362 364 
история 36 37 38 39 42 43 
история на България 423 
италианска литература за деца 378 379 380 381 
италиански романи за деца 378 379 380 381 
карикатури 96 
карма 18 
каталог 104 
киноактьори 103 105 
кинорежисьор 106 
кинорежисьори 105 
класическа музика 98 
книга за учителя 62 
козметика 79 
кокаин 53 
композитори 98 
комуникация 11 21 
конкуренция 40 
криминални повести 138 
криминални престъпления 54 
криминални романи 147 162 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 188 189 197 207 308 310 318 320 325 
криминални романи за деца 395 396 397 398 
литература 130 
литературна критика 133 430 
личност 10 
мадарски конник 420 
македонска литература 284 317 
македонски романи 284 317 
максими 209 
математика 59 
матура 33 122 129 416 
мафия 24 46 
мед (пчелен) 79 
медолечение 79 
междуличностни отношения 8 22 
Междусъюзническа война 57 428 
мемоари 363 
мениджмънт 40 
метапсихология 12 
метафизика 3 
методика на преподаването 95 
методика на рисуването 95 
методически ръководства 67 
модни дизайнери 108 
монографии 110 
музикален живот 102 427 
музикални дейци 102 427 
наркотрафик 53 
народна медицина 80 
наръчници 87 116 
насекоми 68 
Национал-социалистическа германска работническа партия (НСГРП) 30 
националноосвободителна борба 339 
националсоциализъм 30 
неврози 82 
немска литература 137 155 195 201 283 333 334 335 
немска литература за деца 375 377 382 383 384 394 412 
немски новели за деца 375 
немски повести за деца 377 
немски разкази 137 283 
немски разкази за деца 377 
немски романи 155 195 201 333 334 335 
немски романи за деца 382 383 384 394 412 
неприятели 94 
норвежка литература 174 285 288 289 306 312 330 
норвежки романи 174 285 288 289 306 312 
облигационно право 49 
образование 61 
обучение 61 
обща част 52 
обществено хранене 83 
общуване 22 
окултизъм 7 
окултни учения 4 5 
онтология 3 
опазване на животните 72 75 
опазване на околната среда 73 76 
опазване на растенията 71 74 
организирана престъпност 24 46 53 
осиновени деца 64 
отзиви 133 430 
пазар 40 
пазарджишки писатели 133 430 
пазарна политика 40 
памет 17 
панаири 423 
педагогическа психология 64 
пещерно дело 114 
планинско спасяване 115 
поведение 11 21 
поезия 336 
политика 26 
политически карикатури 97 
политически новели 143 
политическо преследване 23 
полска литература 272 
полски романи 272 
правни казуси 48 
приказки 391 
природознание 62 
проза 336 
психика 82 
психоанализа 12 14 15 
психози 82 
психологически трилъри 285 312 
психология 15 16 17 82 
психология на личността 9 
психология на общуването 8 
психология на труда 35 
психотерапия 9 
пчелни продукти 79 
разведени родители 64 
разкази за тийнейджъри 358 365 
разузнаване 23 56 
Ракитово 102 427 
репортажи 368 
рецензии 133 430 
рецепти 79 83 90 92 
речници 124 125 126 
рибни ястия 85 
Рила планина 120 
римувани приказки 408 
рисуване 95 
родители 6 
рок група 109 
романизовани биографии 142 
румънска литература 299 
румънски романи 299 
руска литература 139 307 310 
руски разкази 307 
руски романи 139 310 
ръководства 63 69 77 78 80 99 111 115 119 
с. Козарско, Пазарджишко 57 428 
сатира 348 
сборници 143 336 
свобода на информацията 58 
секс 82 
сексуален джихад 29 
селскостопанска ентомология 68 
семейна етика 6 
семейни отношения 8 
семейно възпитание 6 63 64 65 
ски спорт 115 
славянски езици 121 
сладкарски изделия 89 
сопрано 101 
социална психология 11 21 
социално поведение 11 21 
социално положение 45 
социално-икономическо положение 45 
социография 45 
спелеология 114 
спомени 27 360 425 429 
справочници 117 
средновековна българска хералдика 417 
средновековна философия 3 
средновековна хералдика 417 
сръбска литература 309 
сръбски романи 309 
Сръбско-българска война 418 434 
стеснителност 82 
столетници 360 425 
стопанска география 33 416 
стопански предприятия 41 
счетоводство 88 91 
съвременна българска литература 133 430 
съдба 18 
Съединение на България 418 434 
съзнание 17 
сънища 14 
Съюз на демократичните сили 27 429 
тайнства 10 
театрални постановки 330 
тенджера под налягане 84 
тенори 100 
теория на правото 48 
тестове за средни училища 123 
технология на хляба 89 
трилъри 181 263 287 
туризъм 110 111 
туристи 360 425 
турска литература 152 267 
турски романи 152 267 
търговско право 52 
търговци (право) 52 
умора 82 
успех 35 
участници 57 428 
учебни помагала 63 
учебници 118 
учебници за ВУЗ 41 51 67 88 91 95 114 
учебници за основни училища 66 
учебници за средни училища 130 131 
учебници за техникуми 86 
учение на Фройд 15 
фантастични разкази 410 
фантастични романи 256 257 269 270 
фашизъм 30 
физически упражнения 119 
философия 4 5 
финанси 41 
финландска литература 141 
финландски разкази 141 
финландски романи 141 
фитотерапия 77 
фотоапарати 99 
фотография 99 
френска литература 146 149 151 156 159 161 166 167 168 169 182 202 208 212 273 276 281 282 301 319 389 
френска литература за деца 414 
френски дизайнери 108 
френски моделиери 108 
френски приказки 389 
френски разкази за деца 414 
френски романи 146 149 151 156 159 161 166 167 168 169 182 202 208 212 273 276 281 282 301 319 
характер 82 
хералдически знаци 417 
химичен анализ 70 
хлебни изделия 89 
хляб 89 
холандска литература 260 262 271 
холандски романи 271 
хърватска емигрантска литература 283 
частно право 48 
чешка литература 144 279 
чешки композитори 98 
чешки разкази 279 
чешки романи 144 
чилийска литература 278 
чилийски разкази 278 
човек и природа 62 
човешка безопасност 64 
чужда литература 143 
шведска литература 275 
шведска литература за деца 392 
шведски романи 275 
шведски романи за деца 392 
шпионаж 23 55 
юношески романи 136 
юношество 82 
японска литература 295 
японски разкази 295 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Анастасов, Никола 107 
Андреев, Костадин 100 
Бандаловска, Цветана 101 
Барева, Лиляна 101 
Бодуров, Любомир 100 
Варийски, Кирил 107 
Василева, Цветелина 101 
Вачков, Григор 107 
Велич, Люба 101 
Велчев, Иван 100 
Венков, Венко 100 
Венков, Спас 100 
Винер, Юлия 101 
Гаджев, Здравко 100 
Георгиев-Гец, Георги 107 
Георгиева, Катя 101 
Горанчева, Кристина 101 
Господинов, Кирил 107 
Гоцев, Любен Стоянов 26 
Дамянов, Димитър 100 
Данаилов, Стефан 107 
Дашням, Баясгалан 101 
Дворжак, Антонин Леополд 98 
Димитрова, Гена 101 
Доган, Ахмед Демир 25 
Дойков, Румен 100 
Дянков, Кръстан 134 
Евстатиева, Стефка 101 
Живкова, Людмила Тодорова 31 
Змей Горянин 132 
Иванов, Емил 100 
Иванов, Иван 107 
Йовович, Елисавета 101 
Йончева, Галя 101 
Йосифов, Илия 100 
Кабаиванска, Райна 101 
Калоянчев, Георги 107 
Калудов, Калуди 100 
Кан Шън 23 
Карамитев, Апостол 107 
Карнобатлова, Благовеста 101 
Карова, Нели 101 
Коканова, Невена 107 
Колев, Тодор 107 
Левски, Васил 422 
Лондон, Джек 142 
Лорен, София 103 
Мазаров, Тодор 100 
Македонски, Стефан 100 
Маринов, Борис 100 
Миндов, Мирослав 107 
Минчев, Любен 100 
Михайлов, Цветан 100 
Михайлова, Райна 101 
Михалков, Никита 105 
Момиров, Иван 100 
Морфова, Христина 101 
Николаева, Радостина 101 
Николов, Божидар 100 
Николов, Никола 100 
Николова, Миланка 101 
Николова, Пепа 107 
Парцалев, Георги 107 
Паскалева, Катя 107 
Пейдж, Джими 109 
Пендачанска, Александрина 101 
Петрова, Сийка 101 
Попйорданов, Петър 107 
Попова, Валери 101 
Попова, Катя 101 
Радева, Емилия 107 
Райчев, Петър 100 
Русев, Георги 107 
Савова, Галина 101 
Савова, Надя 101 
Сапунджиев, Георги 100 
Светлев, Михаил 100 
Симеонов, Богомил 107 
Скорсезе, Мартин 106 
Слабаков, Петър 107 
Спиридонова, Катя 101 
Станчева, Гинка 107 
Стефан I, екзарх 19 
Стефан Караджа 339 
Стоянова, Елена 101 
Стоянова, Красимира 101 
Табакова, Цветана 101 
Такова, Дарина 101 
Таскова-Паулети, Славка 101 
Томова-Синтова, Анна 101 
Тончева, Раля 101 
Трифонов, Филип 107 
Узунов, Димитър 100 
Фройд, Зигмунд 15 
Цветанов, Бойко 100 
Цветкова, Ваня 107 
Цветкова, Мариана 101 
Цонев, Коста 107 
Чанев, Камен 100 
Черкелов, Георги 107 
Шанел, Коко 108 
Шаркова, Надя 101 
Янева, Венета 101 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Капитан Димитриево 418 434 
Радилово 418 434