НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

ЗВ/00/И95 

Историята, населена с хора  : Бълг. о-во през втората половина на XX в. Т. 1 - . - София : Гутенберг, 2005- . - 24 см

   

   Т. 2. Интервюта, свидетелства, спомени /  [Взели интервютата]  Антонина Желязкова, и др. ; [Предг.  Вера Мутафчиева] . - 2006 . - 779 с. : с портр.

   Други състав.: Б. Киряков, Вл. Атанасов, Г. Рулева, Г. Маркова, Ев. Келбечева, М. Иванова, Н. Димитрова, Р. Братованова, Ст. Стоянов, Ц. Вичева. - Изд. на НБУ, Нац. дарителски фонд 13 века България, Бълг. у-ще за политика. - Съдържа и Участниците в тома

   ISBN 978-954-617-012-5 

 корица 

Сист. No: 63518

- 2 -

Ч1/008/Н91 

Норвегия във времето  : 1905-2005 : Материали от междунар. конф., проведена в СУ Св. Климент Охридски, 25-26 окт. 2005, посветена на сто год. от независимостта на Норвегия /  Ред. Евгения Тетимова, Иван Тенев ; Ред. кол. Антония Бучуковска и др ; Прев. от и на англ. Иван Тенев . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2006 . - 208 с., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред.: Ив. Тенев, Ант. Бучуковска, В. Ганчева, Ант. Господинова, Е. Бек, Ел. Рускова ; Пълното име на Е. Бек е Ева Бек Червенова. - Текст и на норв. ез. - Съдържа и Норвегия! Норвегия! / Бьорнстерне Бьорнсон ; Норвегия във факти и дати.../ Иван Тенев ; За авторите. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез

   ISBN 978-954-91249-3-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63537

- 3 -

23000, ЗВ/00/П6223000; ЗВ/00/П62

По пътя на труповете от Плевен до Бристол  /  Състав. Елена Алекова ; Прев. Адриана Момчилова . - София : Тангра ТанНакРа, 2015 . - 288 с. : с портр., факс. ; 24 см . -  (Българска вечност ; 112)

   Сведения за авт. отг. отбелязани в изд. каре ; Пълното име на състав. е Елена Алекова Христова. - Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-378-124-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63595

- 4 -

ЗВ/07/Г23, К/82/Г23ЗВ/07/Г23; К/82/Г23

Гарелов, Иван

   Тук и сега : "Панорама" и преходът / Иван Гарелов . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 419 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-217-7 

 корица 

Сист. No: 63731

- 5 -

С/0/Я54 

Янева, Златка и др.

   Творци, публикували в "Нов живот" - вестника на Източните Родопи : Био-библиографски указател /  Състав. Златка Янева, Анелия Димитрова, Траяна Гогова . - София : Светулка 44 Атеней, 2016 . - 76 с. : с портр. ; 21 см

   Изд. на Регионална библ. Н. Вапцаров - Кърджали. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и "Нов живот" е мостът във времето / Иван Бунков

   ISBN 978-954-309-233-8 

 корица 

Сист. No: 63831

Философия

- 6 -

Ч1/17/Й85 

Йотов, Стилиян Йотов

   Етика и мултикултурализъм : Градивни елементи и скици / Стилиян Йотов . - София : Агата-А, 2004 . - 336 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-540-036-6 

 корица 

Сист. No: 63516

- 7 -

23036 

Аристотел

   Съчинения : В 6 т. / Аристотел ; Прев. от старогр. [и предг.] Иван Христов . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   Парал. текст на старогр. ез

   Т. 1. Ч. 1. Органон . - 2008 . - 600 с.

   Именен показалец, предм. показалец

   ISBN 978-954-739-907-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63772

- 8 -

23036 

Аристотел

   Съчинения : В 6 т. / Аристотел ; Прев. от старогр. [и предг.] Иван Христов . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см

   Парал. текст на старогр. ез

   Т. 1. Ч. 2. Органон . - 2009 . - 918 с.

   Именен показалец, предм. показалец

   ISBN 978-954-09-0142-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63773

Психология

- 9 -

ЗВ/159.9/С64 

Стаматов, Румен Иванов

   Как да общуваме с децата : Практическо ръководство за родители / Румен Стаматов . - Пловдив : Логос и Рема, 1995 . - 118 с. ; 22 см

   

 корица 

Сист. No: 63606

- 10 -

ЗВ/159.9/Б65 

Борисенко, Джоан и др.

   Осъзнай тялото, излекувай духа : Изцелението на чувствата като път към физическо и емоционално здраве / Джоан Борисенко ; Съвместно с Лари Ротстейн ; [Предг. Хърбърт Бенсън] ; Прев. Илиана Димитрова . - София : Кибеа, 2005 . - 251 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Ориг. загл. Minding the body, mending the mind / Joan Borysenko

   ISBN 954-474-390-1 

 корица 

Сист. No: 63769

- 11 -

ЗВ/159.9/Л56 

Лий, Роберта

   Решение за суперстреса / Роберта Лий ; Прев. Веселина Паликрушева . - [София] : Сребърно звънче, 2010 . - 367 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The superstress solution / Roberta Lee

   ISBN 978-954-8416-08-5 

 корица 

Сист. No: 63767

- 12 -

ЗВ/159.9/П52 

Пинк, Даниъл Х.

   Мотивацията : Изненадващата истина за това, което ни движи напред / Даниъл Пинк ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток-Запад, 2012 . - 238 с. : с ил., табл., диагр ; 22 см . -  (Библиотека Красив ум)

   Ориг. загл. Drive / Daniel H. Pink. - Името на прев. погрешно отпеч. на загл. с.: Людмила Филипова. - Библиогр. с. 229-236

   ISBN 978-619-152-103-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63476

- 13 -

ЗВ/159.9/Н91 

Норбеков, Мирзакарим Санакулович и др.

   Всичко е в твоите ръце : 11 стъпки към вътрешната сила / Мирзакарим Норбеков, Мариян Иванов . - София : Жануа`98, 2013 . - 232 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-376-091-6 

 корица 

Сист. No: 63768

- 14 -

ЗВ/159.9/Б29 

Баумайстър, Рой Ф. и др.

   Сила на волята : Как да изграждате силна воля и как да я съхраните / Рой Ф. Баумайстър, Джон Тиърни ; Прев. [от англ.] Анна балева . - София : Бард, 2014 . - 349 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Willpower / Roy F. Baumeister, John Tierney. - Библиогр. с. 325-348

   ISBN 978-954-655-469-7 

 корица 

Сист. No: 63765

- 15 -

22998, ЗВ/159.9/Ф8522998; ЗВ/159.9/Ф85

Фройд, Зигмунд

   Ерос и култура : Неудовлетвореността от културата / Зигмунд Фройд ; Прев. Чанна Янкова-Боюклиева . - 2. прераб. изд . - София : Дамян Яков, 2015 . - 120 с. ; 21 см . -  (Ad fontes)

   Ориг. загл. Das Unbehugen in der Kultur / Siegmund Freud

   ISBN 978-954-527-564-7 

 корица 

Сист. No: 63505

Религия. Теология

- 16 -

22999 

Алмалех, Мони Ешуа

   Светлината в Стария завет / Мони Алмалех . - София : Кибеа, 2010 . - 448 с. : с ил. ; 23 см . -  (Серия Знание)

   Библиогр. с. 435-446

   ISBN 978-954-474-538-7 

 корица 

Сист. No: 63515

- 17 -

ЗВ/29/Н66 

Нидал, Оле

   Буда и любовта / Лама Оле Нидал ; Прев. [от нем.] Веселка Николова . - [София] : Диамантен път на будизма - България, 2011 . - 248 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и Речник

   ISBN 978-954-92462-1-6 

 корица 

Сист. No: 63771

Обществени науки

Статистика. Социология

- 18 -

ЗВ/316/Е97, Ч1/316/Е97ЗВ/316/Е97; Ч1/316/Е97

Ефтимова, Андреана Борисова

   Медиен език и стил : Теория и съвременни практики / Андреана Ефтимова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 312 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 213-217. - Терминолог. показалец

   ISBN 978-954-07-3718-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63664

Политика

- 19 -

ЗВ/323(497.2)/С37 

Цар Симеон и семейството му  : [Сб. интервюта] / Аглая Коцева и др . - Габрово : Инграф, 1991 . - 92 с., 8 л. : ил. ; 19 см

   Други авт. : Бр. Йосифива, Й. Давидов, Н. Кабакчиева отбелязани на гърба на загл. с.

 корица 

Сист. No: 63605

- 20 -

ЗВ/32/С89 

Суворов, Виктор

   Освободителят : Докум. проза / Виктор Суворов ; Прев. от рус. Борис Мисирков . - София : Факел експрес, 1996 . - 208 с., 4 л. : ил. ; 20 см

   Прев. от Освободитель. Аквариум / Виктор Суворов. - Офс. изд.

   ISBN 954-90106-5-1 

 корица 

Сист. No: 63793

- 21 -

ЗВ/323(497.2)/Л86 

Петрова, Ангелина

   Виновните - невинни : Делото срещу убийците на Андрей Луканов / Ангелина Петрова ; [Послесл. Андрей Райчев, Кънчо Стойчев] . - [София] : Труд, 2008 . - 464 с. ; 21 см

   Съдържа и Документи и съдебни присъди

   ISBN 978-954-528-858-6 

 корица 

Сист. No: 63517

- 22 -

ЗВ/327/Ф19 

Фалачи, Ориана

   Силата на разума : Европа се превърна в ислямска колония... / Ориана Фалачи ; Прев. от англ. [и предг.] Огнян Дъскарев . - София : МаК, 2008 . - 176 с. ; 21 см

   Без сведение за ориг. загл. и ISBN

 корица 

Сист. No: 63727

- 23 -

ЗВ/323(497.2)/С89 

Сугарев, Едвин Стефанов

   Подлите времена / Едвин Сугарев . - София : Лит. вестник, 2013 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9602-34-0 

 корица 

Сист. No: 63761

- 24 -

22996, ЗВ/32/М1922996; ЗВ/32/М19

Макиавели, Николо

   Владетелят / Николо Макиавели ; Прев. от итал. Сава Славчев ; Ред. Антонио Балистрери . - София : Изток-Запад, 2014 . - 299 с. ; 23 см

   Прев. е направен по De Principatibus / Giorgio Inglese. - Парал. текст на итал. ез. - Съдържа и Трактат, породил спорове / Джузепе Антонио Балистрери ; Бележки към превода / Сава Славчев ; Писмо до Франческа Ветори (от 10 декември 1513 г.) / Николо Макиавели ; Исторически бележки / Джузепе Антонио Балистрери ; Хронология на събитията [По-важни дати от живота на Макиавели] ; Посланието на Николо Макиавели / Сава Славчев. - Glossario (Речник на италианските термини на съвременен италиански език) ; Показалец на личните имена

   ISBN 978-619-152-524-9 

 корица 

Сист. No: 63483

- 25 -

ЗВ/323/Б92 

Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век  : Интервюта : Ч. 1 - /  Състав. Христо Матанов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 - . - 24 см

   

   Ч. 2 . - 2016 . - 272 с.

   

   ISBN 978-954-07-4069-0 

 корица 

Сист. No: 63759

- 26 -

ЗВ/327/А75 

Кременлиев, Атанас Георгиев и др.

   Сергей Антонов - страдалецът от Рим / Атанас Кременлиев, Марин Петков . - Благоевград : Ирин-Пирин, 2016 . - 276 с., 8 л. : ил. ; 20 см

   Библиогр. с 273-274

   ISBN 978-954-8505-63-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63670

Икономика

- 27 -

Ч1/33/П17 

Панаири, пазари, тържища в българските земи  : Доклади и съобщения от Национална научна конференция, проведена на 17 ноем. 2003 г., гр. Търговище /  Науч. ред. Константин Косев и др . - Велико Търново : Фабер, 2004 . - 500 с. : с табл. ; 24 см

   Други ред.: С. Драганова, М. Куманов, Б. Хараланова, М. Жечева. - Изд. на БАН, Нац. център за музеи, галерии и изобраз. изкуства, Община Търговище, Ист. музей - Търговище. - Офс. изд.

   ISBN 954-775-309-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63680

- 28 -

ЗВ/336/Ф62 

Фликенщайн, Уилям и др.

   Балоните на Грийнспан : Епохата на невежество във Федералния резерв / Уилям Фликенщайн, Фредерик Шийхън ; Прев. от англ. Жана Тотева . - София : Ciela, 2009 . - 176 с. : с диагр. ; 21 см

   Ориг. загл. Greenspan's bubbles: The age of ignorance at the Federal reserve

   ISBN 978-954-28-399-7 

 корица 

Сист. No: 63614

- 29 -

ЗВ/331/В35, Ч1/331/В35ЗВ/331/В35; Ч1/331/В35

Ведър, Олимпия Йорданова

   Управление на човешките ресурси / Олимпия Ведър . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 344 с. ; 21 см . -  (Организационни науки. Университетски учебници)

   Библиогр. с. 341-344

   ISBN 978-954-07-3809-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63662

Право

- 30 -

23030 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Асенов и други срещу България (90/1997/874/1086) : Решение : Страсбург, 28 октомври 1998 /  Прев. от англ. Веселина Вандова, София Разбойникова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2000 . - 80 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България ; Бр. 2)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-90548-2-9 

 корица 

Сист. No: 63740

- 31 -

23033 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Върбанов срещу България (Жалба № 31365/96) : Решение : Страсбург, 5 октомври 2000 /  Прев. от англ. София Разбойникова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2000 . - 39 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България ; Бр. 5)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-90548-7-Х 

 корица 

Сист. No: 63774

- 32 -

23032 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Илийков срещу България (Жалба № 33977/96) : Решение : Страсбург, 26 юли 2001 /  Прев. от англ. Здравка Калайджиева . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2001 . - 56 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България ; Бр. 7)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-90548-9-6 

 корица 

Сист. No: 63738

- 33 -

23031 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Станков и Обединена македонска организация "Илинден" срещу България (Жалби № 29221/95 и 29225/95) : Решение : Страсбург, 2 октомври 2001 /  Прев. от англ. Орлин Аврамов . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2001 . - 64 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България ; Бр. 8)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-91021-1-4 

 корица 

Сист. No: 63739

- 34 -

23029 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Хасан и Чауш срещу България (Жалба № 30985/96) : Решение : Страсбург, 26 октомври 2000 /  Прев. от англ. София Разбойникова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2001 . - 60 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България ; Бр. 6)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-90548-8-8 

 корица 

Сист. No: 63741

- 35 -

23034 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Ангелова срещу България (Жалба № 38361/97) : Решение : Страсбург, 13 юни 2002 /  Прев. от англ. Здравка Калайджиева . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2002 . - 80 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България ; Бр. 9)

   Без сведение за ориг. загл. - Библиогр. под линия. - Офс. изд.

   ISBN 954-91021-2-2 

 корица 

Сист. No: 63736

- 36 -

23026 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Николов срещу България, Шишков срещу България, Китов срещу България : Решения /  Прев. Вяра Кръстева и др . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2003 . - 108 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. Делата Николов, Шишков, Китов срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Други прев. : Цв. Спасова-Стоянова, А. Славкова ; Прев. Цв. Спасова-Стоянова известна като Цветанка Спасова Спасова. - Офс. изд

   ISBN 954-91021-4-9 

 корица 

Сист. No: 63744

- 37 -

23022 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Кепенеров срещу България (Жалба № 39269/98) : Решение : Страсбург, 31 юли 2003 /  Прев. от англ. Вяра Кръстева . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2003 . - 16 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-91021-6-5 

 корица 

Сист. No: 63748

- 38 -

23027 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото М. Ч. срещу България (Жалба № 39272/98) : Решение : Страсбург, 4 декември 2003 /  Прев. от англ. Георги Сланчев . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2004 . - 68 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-91021-8-1 

 корица 

Сист. No: 63743

- 39 -

23024 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Йоргов срещу България (Жалба № 40653/98) : Решение : Страсбург, 11 март 2004 /  Прев. от англ. Даниела Екимова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2004 . - 44 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Без сведение за ориг. загл. - Библиогр. под линия. - Офс. изд

   ISBN 954-8094-04-5 

 корица 

Сист. No: 63746

- 40 -

23019 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Янков срещу България, Хамънов срещу България, Белчев срещу България : Решения /  Прев. Стоян Терзийски, Вяра Кръстева . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2004 . - 140 с ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. Делата Янков, Хамънов, Белчев срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-91021-9-Х 

 корица 

Сист. No: 63751

- 41 -

23016 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Хаджикостова срещу България, Джангозов срещу България : Решения /  Прев. Николай Руневски, Цветанка Спасова Спасова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2004 . - 44 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. Делата Хаджикостова, Джангозов срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-03-7 

 корица 

Сист. No: 63754

- 42 -

23013 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото С. Х. К. срещу България (Жалба № 37355/97) : Решение : Страсбург, 23 октомври 2003 /  Прев. от англ. Георги Сланчев . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2004 . - 20 с ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-91021-7-3 

 корица 

Сист. No: 63757

- 43 -

23012 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Начова и други срещу България (Жалби № 43577/98 и 43579/98) : Решение : Страсбург, 26 февруари 2004 /  Прев. от англ. Даниела Екимова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2004 . - 72 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. Делото Начова срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-02-9 

 корица 

Сист. No: 63758

- 44 -

23025 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Ангелов срещу България, Манчева срещу България : Решения /  Прев. Анна Гаврилова, Цветанка Спасова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2005 . - 48 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. Делата Ангелов, Манчева срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Пълното име на първата прев. е Анна Василева Гаврилова-Анчева. - Офс. изд

   ISBN 954-8094-05-3 

 корица 

Сист. No: 63745

- 45 -

23023 

Висшият мюсюлмански духовен съвет срещу България (Жалба № 39023/97)

   Висшият мюсюлмански духовен съвет срещу България (Жалба № 39023/97) : Решение : Страсбург, 16 декември 2004 /  Прев. от англ. София Разбойникова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2005 . - 44 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делото Висшият мюсюлмански духовен съвет срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Библиогр. под линия. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-08-8 

 корица 

Сист. No: 63747

- 46 -

23020 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Николова срещу България (№ 2), Божинов срещу България, Божилов срещу България : Решения /  Прев. Георги Сланчев и др . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2005 . - 87 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делата Николова (2), Божинов, Божилов срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Други прев. : Я. Даскалова, Н. Руневски, отбелязани в библиогр. каре. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-09-6 

 корица 

Сист. No: 63750

- 47 -

23018 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Пръмов срещу България, Нешев срещу България : Решения /  Прев. Ивайло Костов, София Разбойникова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2005 . - 36 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делата Пръмов, Нешев срещу Бълга-рия. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-06-1 

 корица 

Сист. No: 63752

- 48 -

23015 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Тодоров срещу България, Кюркчиян срещу България, Димитров срещу България : Решения /  Прев. Георгица Петкова, София Разбойникова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2005 . - 84 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делата Тодоров, Кюркчиян, Димитров срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-10-Х 

 корица 

Сист. No: 63755

- 49 -

23014 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Тотева срещу България, Кръстанов срещу България : Решения /  Прев. Даниела Екимова, Здравка Калайджиева . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2005 . - 64 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делата Тотева, Кръстанов срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-07-Х 

 корица 

Сист. No: 63756

- 50 -

23028 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Рачеви срещу България, И. Д. срещу България, Прикян и Ангелова срещу България : Решения /  Прев. Здравка Калайджиева и др . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2006 . - 80 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делата Рачеви, И. Д., Прикян и Ангелова срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Други прев. : Г. Петкова, Ив. Костов, отбелязани в библиогр. каре. - Офс. изд

   ISBN 954-8094-13-4 

   ISBN 978-954-8094-13-9 

 корица 

Сист. No: 63742

- 51 -

23017 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делата Кехая и други срещу България, Кирилова и други срещу България, Капитал банк АД срещу България : Решения /  Прев. София Разбойникова и др . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2006 . - 144 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Кор. загл. Делата Кехая и други, Кирилова и други, Капитал банк АД срещу България. - Без сведение за ориг. загл. - Други прев. : Ст. Терзийски, Г. Петкова, отбелязани в библиогр. каре. - Офс. изд.

   ISBN 954-8094-12-6 

   ISBN 978-954-8094-12-2 

 корица 

Сист. No: 63753

- 52 -

23021 
 Съвет на Европа. Европейски съд по правата на човека. Страсбург 

   Делото Данов срещу България (Жалба № 56796/00) : Решение : Страсбург, 26 октомври 2006 /  Прев. от англ. Георгица Петкова . - София : Фонд. Български адвокати за правата на човека, 2007 . - 40 с. ; 21 см . -  (Решения на Европейския съд по правата на човека Страсбург по дела срещу България)

   Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд

   ISBN 978-954-8094-14-6 

 корица 

Сист. No: 63749

- 53 -

ЗВ/342/Б49, Ч1/34/Б49ЗВ/342/Б49; Ч1/34/Б49

Близнашки, Георги Петков

   Парламентарно право / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 408 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4003-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63658

Обществено управление. Военно дело

- 54 -

ЗВ/355.48/С83 

Стоянов, Александър

   Балканските войни на Българската армия / Александър Стоянов . - София : Millenium, 2015 . - 192 с. : с ил., портр., к., табл. ; 23 см . -  (История на войните ; 9)

   Библиогр. с. 189-190

   ISBN 978-954-515-328-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63497

- 55 -

ЗВ/355/359/Б73 

Бояджиев, Тодор Костов

   Наръчник на шпионина : Т. 1 - / Тодор Бояджиев . - София : Ciela, 2016 - . - 23 см

   

   Т. 1 . - 2016 . - 339 с. : с ил., портр.

   Библиогр.с. 331-335

   ISBN 978-954-28-2045-1 

 корица 

Сист. No: 63648

- 56 -

ЗВ/355/359/Б73 

Бояджиев, Тодор Костов

   Наръчник на шпионина : Т. 1 - / Тодор Бояджиев . - София, 2016 - . - 23 см

   

   Т. 2 . - 2016 . - 323 с. : с ил., портр.

   Библиогр.с. 331-335

 корица 

Сист. No: 63649

Педагогика

- 57 -

ЗВ/372.36/А93 

Атанасова, Анастасия Петрова

   Музикалното възпитание в детската градина : Теория и методика : Учебник [за студентите от ВПИ - Благоевград] / Анастасия Атанасова . - Благоевград : ВПИ, 1988 . - 219 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 215-216

 корица 

Сист. No: 63613

- 58 -

ЗВ/372.878/М27 

Манолова, Валентина Божинова

   Музикална педагогика : Христоматия [за студентите от ВПИ - Благоевград] / Валентина Манолова . - Благоевград : ВПИ, 1988 . - 172 с. : със сх., ноти ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63610

- 59 -

ЗВ/372.36/Я51 

Янакиева, Елка и др.

   Запознаване на децата от предучилищна възраст с околната действителност : Уч. помагало [за студентите от ВПИ - Благоевград] / Елка Янакиева, Маргарита Колева . - Благоевград : ВПИ, 1990 . - 123 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

 корица | съдържание 

Сист. No: 63604

- 60 -

ЗВ/37.0/К78 

Колев, Йордан Георгиев

   История на педагогиката : Студии / Йордан Колев . - [Благоевград : ЮЗУ Неофит Рилски], 1993 . - 264 с. : със сх. ; 20 см . -  (Biblioteka Dios)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63612

- 61 -

ЗВ/37.0/И95 

История на педагогиката и българското образование  / Марин Люлюшев и др ; Под ред. на Йордан Колев . - София : Веда Словена-ЖГ, 1998 . - 416 с. ; 23 см

   Други авт.: Й. Колев, А. Чавдарова, Е. Сачкова, В. Атанасова, Н. Филипова, Ст. Стефанов

   ISBN 954-8510-41-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63611

- 62 -

К/6/О-83 
 Основно училище Отец Паисий. Батак 

   [Сто и осемдесет] 180 години училище в Батак : Юбилеен сборник /  [Състав. Трендафила Стойчева и др.] . - [Батак] : ОУ Отец Паисий, 2015 . - [8] л. : с цв. ил. ; 23 см

   Кор. опис. - Други състав. И. Домусчиева, Д. Герджикова

 корица 

Сист. No: 63784

- 63 -

ЗВ/372.850/Е43, К/63/Е43ЗВ/372.850/Е43; К/63/Е43

Екологичното образование - стъпка към бъдещето на нашата планета  : Аз знам, аз съм отговорен, аз съм в действие! . - [Пазарджик : Беллопринт, 2016] . - 90 с. : с цв. ил. ; 21Х30 см

   Изд. на Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик, България ; Провинциален директорат по образованието - Карабюк, Турция. Изд. по Прогр. "Учене през целия живт". Регионално партньорство "Коменски", 2013-2015. LLP-2013-COM-RP-7

 корица 

Сист. No: 63786

Етнография. Фолклор

- 64 -

К/95/К93 

Куманова, Катюша и др.

   Фолклорни ескизи от Чепинско / Катюша Куманова, Георги Куманов ; [Предг. Георги Куманов] . - Велинград : Ист. музей, 2008 . - 192 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Цепина / Исторически музей-Велинград ; 2)

   На загл. с. местоизд. София. - Библиогр. с. 189-191

   ISBN 978-954-92299-1-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63679

Математика. Естествени науки

- 65 -

ЗВ/54/К58, Ч2/54/К58ЗВ/54/К58; Ч2/54/К58

Киркова, Елена Костадинова

   Обща химия / Елена Киркова . - 4. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 464 с. : с ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 451-454. - Именен показалец, Предм. показалец

   ISBN 978-954-07-3534-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63667

- 66 -

ЗВ/546/К58, Ч2/546/К58ЗВ/546/К58; Ч2/546/К58

Киркова, Елена Костадинова

   Химия на елементите и техните съединения / Елена Киркова . - 4. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 703 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 683-688. - Именен показалец ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-07-3504-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63669

- 67 -

23003, ЗВ/546/Л14, Ч2/546/Л1423003; ЗВ/546/Л14; Ч2/546/Л14

Лазаров, Добри Лазаров

   Неорганична химия / Добри Лазаров . - 5. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 632 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 622-623 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-3819-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63660

- 68 -

23004, ЗВ/531//М97, Ч2/53/М9723004; ЗВ/531//М97; Ч2/53/М97

Мърваков, Димитър Йорданов

   Статистическа физика : Лекции / Димитър Мърваков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 280 с. : с черт. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; № 511)

   Библиогр. с. 277-279

   ISBN 978-954-07-3790-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63661

- 69 -

ЗВ/579/А75, Ч2/57/А75ЗВ/579/А75; Ч2/57/А75

Антонова-Николова, Стефка Кръстева и др.

   Хранителна микробиология : Микробиология на пресните храни / Стефка Антонова-Николова, Любомира Йочева, Искра Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 156 с. : с цв. ил., табл. ; 24 см . -  (Университетски учебници. Биологически науки)

   Библиогр. с. 142-144

   ISBN 978-954-07-3916-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63482

- 70 -

Ч2/51/Д43 

Професор д.ик.н. Стоян Денчев  : Primus inter pares : Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на интервюто : учебник за студенти по когнитологично портретиране на персоналии в дисциплините от информационно-комуникативния цикъл на знанието /  Беседата води, послесл. Александра Куманова ; Ред. Николай Василев . - София : За буквите - О писменехь, 2015 . - 184 с. : с портр. . -  (Факлоносци ; XIV)

   Загл. на кор.: Стоян Денчев ; Stoyan Denchev ; Загл. и на англ. ез.: Professor sr. d.sc. Stoyan Denchev: Primus inter pares. - Имената на авт. на послесл., ред. отбелязани в изд. каре. - Текст и на рус., англ. ез. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. - Библиогр.: с. 117-138. - Именен показалец. - Рез. на бълг., рус, англ. ез.

   ISBN 978-619-185-189-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63596

- 71 -

ЗВ/517/Л35, Ч2/51/Л35ЗВ/517/Л35; Ч2/51/Л35

Леви, Рони Нисим

   Диференциално и интегрално смятане на функции на няколко променливи / Рони Леви . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - VIII, 327 с. : с черт. ; 24 см . -  (Математика и информатика. Университетски учебници)

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-3899-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63657

- 72 -

ЗВ/576/К81, Ч2/57/К81ЗВ/576/К81; Ч2/57/К81

Конакчиева, Росица Цветкова и др.

   Обща хистология / Росица Конакчиева, Надежда Стефанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 272 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Биологически науки. Университетски учебници)

   Библиогр. с. 263-264. - Съдържа и Индекс на понятията

   ISBN 978-954-07-4028-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63655

- 73 -

С2/52/W12 

Waeber, Rolf

   An overview of exraterrestrial races : Who is who in the greatest game of history / Rolf Waeber . - Victoria : Trafford Publishing, 2005 . - 400 p. : ill. ; 27 cm

   

   ISBN 1-4120-6360-4 

 корица 

Сист. No: 63525

Медицина

- 74 -

ЗВ/615.8/И29 

Игнатов, Игнат и др.

   Свръхсетивното : [Изследване] / Игнат Игнатов, Ивайло Хаджидимиев, Ирена Петкова . - София : Суперфрут, 1992 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-142. - Офс. изд.

 корица | съдържание 

Сист. No: 63792

- 75 -

ЗВ/615.8/М74, Ч2/615/М74ЗВ/615.8/М74; Ч2/615/М74

Михайлов, Атанас Маринов

   Здравословно отслабване : Хранене и здраве / Атанас Михайлов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 176, VIII с. цв. ил. : с ил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-855-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63687

- 76 -

ЗВ/613/Т29 

Танева, Звездомира

   [Сто и двадесет] 120 най-ефективни диети : Проверени режими с пълно меню за целево отслабване / Звездомира Танева . - София : Millenium, 2013 . - 246 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-223-8 

 корица 

Сист. No: 63764

- 77 -

23005, ЗВ/615/Т53, Ч2/615/Т5323005; ЗВ/615/Т53; Ч2/615/Т53

Терзииванов, Димитър Николов и др.

   Клинична фармакология : За студенти по медицина / Димитър Терзииванов, Иванка Атанасова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 429 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3597-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63666

- 78 -

ЗВ/616/К78, Ч2/616/К78ЗВ/616/К78; Ч2/616/К78

Колева, Николина Великова

   Социална медицина / Николина Колева . - 2. изд . - София : Унив. изд. Св. Климeнт Охридски, 2014 . - 192 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 189-190

   ISBN 978-954-07-3729-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63481

- 79 -

ЗВ/614/М45, Ч2/614/М45ЗВ/614/М45; Ч2/614/М45

Медицина на бедствените ситуации  : Компендиум / Камен Канев и др ; Худож. Борислав Кьосев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 191 с. : с ил., табл., сх ; 21 см . -  (Медицински науки. Университетски учебници)

   Други авт.: В. Драгнев, Д. Димов, В. Ламбова, А. Гълъбова. - Библиогр. с.189-190

   ISBN 978-954-07-3760-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63663

- 80 -

ЗВ/614/Т41, Ч2/614/Т41ЗВ/614/Т41; Ч2/614/Т41

Тачева, Виолета Горанова

   Комуникативни умения в медицинската практика / Виолета Тачева ; Снимки Петко Момчилов . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 216 с. : с цв. ил., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 197-211 ; Цитирани собствени анкети

   ISBN 978-954-449-767-5 

 корица 

Сист. No: 63487

- 81 -

ЗВ/615.8/Б44, Ч2/615/Б44ЗВ/615.8/Б44; Ч2/615/Б44

Билковата аптека на Димков  : 630 рецепти за вечно здраве /  [Състав.] Звездомира Мастагаркова . - София : Millenium, 2015 . - 223 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-313-6 

 корица 

Сист. No: 63712

- 82 -

ЗВ/615.8/Б44, Ч2/615/Б44ЗВ/615.8/Б44; Ч2/615/Б44

Билковата аптека на Слава Севрюкова  : 570 рецепти за вечно здраве /  [Състав.] Звездомира Мастагаркова . - София : Millenium, 2015 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-320-4 

 корица 

Сист. No: 63714

- 83 -

ЗВ/612/Д49, Ч2/612/Д49ЗВ/612/Д49; Ч2/612/Д49

Джамбазова, Елена Борисова

   Физиология на човека : Учебник за медицинските специалности: медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия, фармация / Елена Джамбазова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 392 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см . -  (Мецицински науки. Университетски учебници)

   Библиогр. с. 388. - Съдържа и Тест за самопроверка

   ISBN 978-954-07-3996-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63656

- 84 -

II 428, ЗВ/616.8/У91, Ч2/616/У91II 428; ЗВ/616.8/У91; Ч2/616/У91

Учебник по нервни болести  : Обща неврология / Ирена Василева Велчева и др ; Под ред. на Екатерина Титянова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 270 с. : с ил. ; 26 см

   Библиогр. с. 261-263. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-3872-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63659

Приложни науки. Техника

- 85 -

ЗВ/658/М76 

Мичели, Джоузеф А.

   Приключението Старбъкс : Пет правила за превръщане на обикновеното в необикновено / Джоузеф Мичели ; [Предг. Джим Алинг] ; Прев. от англ. Антония Халачева . - София : Ciela, 2008 . - 195 с. : с порт. ; 21 см . -  (Световни бизнес империи)

   Съдържа и Пътеводител на читателя ; За автора

   ISBN 978-954-28-0115-3 

 корица 

Сист. No: 63618

- 86 -

23006, ЗВ/620/А17, Ч2/620/А1723006; ЗВ/620/А17; Ч2/620/А17

Авджиева, Татяна Борисова и др.

   Материалознание и технология на материалите / Татяна Авджиева, Константин Стаевски . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 311 с. : с ил., черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 309-310

   ISBN 978-954-07-3468-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63668

- 87 -

ЗВ/681.322/К78, Ч2/681.3/К78ЗВ/681.322/К78; Ч2/681.3/К78

Колисниченко, Денис Николаевич

   [Уиндоус] Windows 10 : Самоучител / Денис Колисниченко ; Прев. от рус. Влади Владев . - [София] : Асеневци, 2015 . - 300 с. : с ил. ; 24 см . -  (Практически компютърни наръчници)

   

   ISBN 978-954-8898-64-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63471

- 88 -

ЗВ/641/642/Д14, Ч2/64/Д14ЗВ/641/642/Д14; Ч2/64/Д14

Далев, Пенчо Генчев

   Диворастяща храна / Пенчо Далев . - София : Труд, 2016 . - 544 с. : с ил. ; 20 см . -  (Здраве от природата)

   

   ISBN 978-954-398-441-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63726

Селско стопанство. Лов. Риболов

- 89 -

Ч2/636/639/О-18 

Обретенов, Александър Обретенов

   Развъждане на дивеч / Александър Обретенов . - София : Нова звезда, 2010 . - 536 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 528-535

   ISBN 978-954-8933-31-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17478

- 90 -

ЗВ/636.7/.9/В24, К/477/В24ЗВ/636.7/.9/В24; К/477/В24

Василев - Найк, Атанас Иванов

   Пътеводител за обучението на ловното куче / Атанас Василев - Найк . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 384 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-391-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63781

- 91 -

С2/63/Т53 

Терминологичен четириезиков (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области  : Ч. 1-2 / Чавдар Петков и др ; Отг. ред. Чавдар Петков ; Зам.-отг. ред. Димитър Капитанов ; Ред. кол. Димитър Андреев и др . - София : Изд. център при Русенски унив. А. Кънчев, 2015 . - 24 см

   Съвместно изд. на Селскостоп. акад. - София. Инст. по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров и Русенски унив. А. Кънчев. - Други авт. и ред.: Д. Капитанов, Д. Андреев, Х. Белоев, С. Божков, Г. Гужгулов, Г. Костадинов, З. Курдов, А. Митков, М. Михов, И. Палов, Р. Русев, Т. Савов

   Ч. 1. Словник с тълкувателни статии /  Ред. на чуждоез. термини  Румяна Станкова . - 994 с.

   

   ISBN 978-954-712-643-5 

 корица 

Сист. No: 63540

- 92 -

С2/63/Т53 

Терминологичен четириезиков (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области  : Ч. 1-2 / Чавдар Петков и др ; Отг. ред. Чавдар Петков ; Зам.-отг. ред. Димитър Капитанов ; Ред. кол. Димитър Андреев и др . - София : Изд. център при Русенски унив. А. Кънчев, 2015 . - 24 см

   Съвместно изд. на Селскостоп. акад. - София. Инст. по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров и Русенски унив. А. Кънчев. - Други авт. и ред.: Д. Капитанов, Д. Андреев, Х. Белоев, С. Божков, Г. Гужгулов, Г. Костадинов, З. Курдов, А. Митков, М. Михов, И. Палов, Р. Русев, Т. Савов

   Ч. 2. Азбучни указатели на чуждоезиковите термини /  Състав.  Румяна Станкова . - 872 с.

   

   ISBN 978-954-712-643-5 

 корица 

Сист. No: 63541

Домакинство. Комунално-битово обслужване

Изкуство

- 93 -

І 2051 

Камбуров, Иван Димитров

   Книга за операта : Творци и творби / Иван Камбуров . - София : Хемус, 1943 . - 590 с. ; 18 см

   

 корица 

Сист. No: 63600

- 94 -

ЗВ/792/Ш85, ИзЧ/792/Ш85ЗВ/792/Ш85; ИзЧ/792/Ш85

Шопов, Наум Христов

   Личен разговор : Бележки от един живот / Наум Шопов ; Под ред. на Георги Тошев ; Фотогр. Павел Червенков и др . - София : Ciela, 2010 . - 144 с. : с ил. ; 23Х23 см

   Други фотогр.: И. Хаджимишев, Б. Марков, А. Кънчев, отбелязани на с. 143. - Съдържа и Интро / Георги Тошев

   ISBN 978-954-28-0818-3 

 корица 

Сист. No: 63484

- 95 -

ЗВ/78.07/М90, ИзЧ/78.071.2/М90ЗВ/78.07/М90; ИзЧ/78.071.2/М90

Лечева, Румяна Георгиева

   Истинската история на Христина Морфова / Румяна Лечева . - 2. изд . - София : Ciela, 2013 . - 488 с., [8] л. ил., портр., факс. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Библиогр. с. 483-486

   ISBN 978-954-28-1403-0 

 корица 

Сист. No: 63646

- 96 -

ЗВ/74/Б56, ИзЧ/74/Б56ЗВ/74/Б56; ИзЧ/74/Б56

За пръв път Александър Божинов разказва  /  [Състав. Любен Божинов, Дора Божинова] . - София : Изток-Запад, 2015 . - 385 с. : с ил., факс., XLVII с. : с цв. ил., факс. ; 25 см

   Загл. на предзагл. с. и в библиогр. каре Александър Божинов разказва. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-152-738-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63681

- 97 -

ЗВ/791.44.07/А59 

Еваниър, Дейвид

   Уди : Биография / Дейвид Еваниър ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Колибри, 2015 . - 454 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Woody : The biography / David Evanier. - Съдържа: Филмография и награди. - Библиогр. с. 451-453

   ISBN 978-619-150-743-6 

 корица 

Сист. No: 63770

- 98 -

ЗВ/792/П25, ИзЧ/792/П25ЗВ/792/П25; ИзЧ/792/П25

Тошев, Георги

   Катя Паскалева : Жените в мен / Георги Тошев . - София : Ciela, 2015 . - 208 с. : с ил. ; 29 см . -  (Думи и образи)

   Съдържа: Филмография и театрални роли

   ISBN 978-954-28-1946-2 

 корица 

Сист. No: 63470

- 99 -

ЗВ/791.44.07/Ч-32, ИзЧ/791.44.071/Ч-32ЗВ/791.44.07/Ч-32; ИзЧ/791.44.071/Ч-32

Акройд, Питър

   Чарли Чаплин без грим / Питър Акройд ; Прев. [от англ. ез.] Павел Талев . - София : Слънце, 2016 . - 336 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Charlie Chaplin / Peter Ackroyd. - Съдържа и За автора ; 20 любими цитата от Чарли Чаплин

   ISBN 978-954-742-223-0 

 корица 

Сист. No: 63724

- 100 -

ЗВ/782/785/И52, ИзЧ/782/785/И52ЗВ/782/785/И52; ИзЧ/782/785/И52

Илиева, Лилия

   Фондацията : Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов, Венко Поромански / Лилия Илиева ; Фотогр. Стоян Гребенаров и др . - София : Ciela ; БНР, 2016 . - 288 с., [8] л. фотогр. ; 23 см + 1 CD

   Други фотогр. : А. Тонев, К. Кавалджиева, Г. Николова. - Съдържа и Текстовете на песните. - Прил. 1 CD. - Съдържа: 1. 20-и век / Музика Кирил Маричков; Текст Волен Николаев; 2. Червило / Музика и текст Дони; 3. Няма връщане назад / Музика и текст Славчо Николов; 4. Вълшебен цвят / Музика Кирил Маричков; Текст Димитър Керелезов; 5. Дива роза / Музика и текст Дони; 6. Да погледна в теб / Музика и текст Славчо Николов; 7. Уморени крила / Музика и текст Дони; 8. Две следи / Музика Кирил Маричков; Текст Стефан Банков; 9. Пак ще се прегърнем / Музика Александър Бахаров; Стихове Михаил Белчев; 10. Този филм / Музика и текст Дони; 11. Вкусът на времето / Музика Кирил Маричков; Текст Волен Николаев; 12. След 10 години / Стихове Михаил Белчев; Musik by A. Tagliapietra, V. Marton и G. P. Reverdberi, Lyrics by A. Pagliuca; 13. Страхотен ден / Музика и текст Дони; 14. Клетва / Музика Кирил Маричков; Текст Владо Даверов

   ISBN 978-954-28-2026-0 

 корица 

Сист. No: 63652

- 101 -

ИзЧ/72/С69 

Станишев, Георгий

   Архитектурни теории в монолози 1985-2015 : Архитектурната култура на периода 1985-2015 г., представена от Георгий Станишев чрез интервюта с 25 архитекти и архитектурни критици / Георгий Станишев ; Науч. ред., [предг.] Мария Диамандиева ; Ред. Галина Димитрова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 336 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

   Библиогр. с. 326-331 ; Илюстрации и участия

   ISBN 978-619-152-807-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63696

Спорт. Игри

- 102 -

ЗВ/794/К39 

Кардоза, Ейвъри

   Интернет холдем покер : Плюс 5 - & 7-card stud и Омаха / Ейвъри Кардоза ; Прев. Мартин Хаджистойков . - [София] : Покернюз България, 2008 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   Покер речник ; Интернет покер съкращения

   ISBN 978-954-922-023-0 

 корица 

Сист. No: 63619

- 103 -

ЗВ/794/Н41 

Негреану, Даниел

   Холд'ем техники за всички играчи : 50 тактически съвета за печеливша игра / Даниел Негреану ; Прев., ред. Мартин Хаджистойков . - [София] : Покернюз България, 2008 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-922-021-6 

 корица 

Сист. No: 63620

- 104 -

ЗВ/796.3/Д51 

Джерард, Стивън

   Моята история / Стивън Джерард ; Прев. [от англ.] Людмил Красимиров . - София : Жануа `98, 2016 . - 392 с., [12] л. : цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-376-118-0 

 корица 

Сист. No: 63729

Езикознание

- 105 -

ЗВ/80/В57, Ч1/80/В57ЗВ/80/В57; Ч1/80/В57

Виденов, Михаил Георгиев

   Българската езикова политика : В светлината на теорията на книжовните езици : [Лекции] / Михаил Виденов . - 2. изд . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 303 с. ; 22 см

   Загл. и на англ. ез. Bulgarian language policy. - Съдържа и: Тезиси на Пражкия лингвистичен кръжок ; Социолингвистиката - основа на националната езикова стратегия / Михаил Виденов. - Библиогр. след отд. лекции

   ISBN 978-954-09-0982-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63706

Литературознание

- 106 -

Хр/82С/Д82 

Троя, Анри

   Достоевски / Анри Троия ; Прев. от фр. Веселина Геновска-Герчева . - София : Печ. Изгрев, 1941 . - 423 с. ; 18 см . -  (Библиотека Златни зърна. Бележити личности ; 2)

   Възприета форма на името на авт. Анри Троя

  

Сист. No: 63599

- 107 -

Ч1/820/899/С88 

Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност  : Материали от междунар. конф., проведена в СУ Св. Климент Охридски, 14-16 окт. 2002, посветена на 10-год. на скандинавистиката в България /  Ред. Владимир Старирадев и др ; [Предг. Владимир Старирадев] ; Прев. Владимир Старирадев и др . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2004 . - 520 с. : с факс., ил. ; 21 см

   Други ред.: В. Гюзелев, Б. Парашкевов, Б. Мирчев, В. Ганчева, М. Минков, Ж. Дамянова ; Други прев.: Е. Панчева, И. Станев. - Съдържа и Сведения за авторите ; Десет години българска скандинавистика ; Вера Ганчева : Избрана библиография. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез

   ISBN 954-91249-2-4 

 корица 

Сист. No: 63539

- 108 -

Ч1/820/899/А65 

Непознатият Андерсен  : Материали от Международната конференция, проведена в Софийския университет Св. Климент Охридски, 4-6 април 2005, посветена на двестагодишнината от рождението на Ханс Кристиан Андерсен /  Ред. Надежда Михайлова и др . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2008 . - 431 с. : с ил. ; 21 см

   Други загл. : The unknown Andersen. - Други ред. : В. Ганчева, М. Славова, Б. Минков, Вл. Старирадев, Л. Ф. Кофод, Ел. Рускова. - Текст и на англ., нем. ез. - Съдържа и Списък по азбучен ред за превод, произношение и транскрипция на заглавия, названия, собствени и географски имена, споменати в докладите и свързани с живота и творчеството на Ханс Кристиан Андерсен / Състав. Н. Михайлова ; Сведение за авторите. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Кат. по германистика и скандинавистика към Фак. по класически и нови филологии. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез. / Прев. Н. Михайлова, Вл. Старирадев

   ISBN 978-954-91249-4-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63533

- 109 -

Ч1/820/899/Х24 

Тетимова, Евгения Георгиева

   Кнут Хамсун и България : За рецепцията и преводите на произведенията на норвежкия писател у нас / Евгения Тетимова . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2009 . - 196 с. : с портр. ; 21 см

   Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Специалност Скандинавистика. - Съдържа и Списък на издадените у нас произведение на Кнут Хамсун. - Библиогр. с. 186-195

   ISBN 978-954-91249-5-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63535

- 110 -

ЗВ/82Б/Т82 

Трендафилов, Владимир Андреев

   Кризата, която обнадеждава : Картографии на днешното литературно поле / Владимир Трендафилов . - София : Ciela, 2009 . - 275 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 257-274 ; Именен показалец

   ISBN 978-954-28-0478-9 

 корица 

Сист. No: 63519

- 111 -

Ч1/820/899/Х24 

Кнут Хамсун - писател на три века  : Материали от две международни конференции, проведени в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (7-9 май 2001; 31 март-1 април 2009) /  Състав. и ред. Антония Господинова, Евгения Тетимова ; Ред. кол. Вера Ганчева и др ; Прев. от бълг. на англ. Надежда Михайлова и др ; Прев. от норв. Антония Господинова . - София : Унив. изд. Св Климент Охридски, 2011 . - 387 с. ; 21 см

   Кн. е ил. с рис. на Карл Ерик Хар. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез

   ISBN 978-954-07-3125-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63534

- 112 -

ЗВ/82/П16, Ч1/82/П16ЗВ/82/П16; Ч1/82/П16

Памук, Орхан

   Наивният и сантименталният писател / Орхан Памук ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2012 . - 159 с. ; 20 см

   Загл. на англ. ез. The naive and the sentimental novelist / Orhan Pamuk ; Загл. на тур. ез. Saf ve Dusunceli Romanci / Orhan Pamuk

   ISBN 978-954-365-105-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63501

- 113 -

К/82/Б60 

Литератор по душевна нагласа  . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2014 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-697-102-9 

 корица 

Сист. No: 63532

- 114 -

Ч1/820/899/С86 

Огуст Стриндберг и XXІ век  : Материали от българо-шведския семинар, проведен в Софийския университет "Св. Климент Охридски", 14-15 март 2012 и посветен на стогодишнината от смъртта на Огуст Стриндберг /  Ред. Маргарита Крумова ; Ред. кол. Вера Ганчева и др ; Прев. от и на англ. Надежда Михайлова, Елизария Рускова ; Прев. от швед. Мария Николова, Гергана Стоева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 303 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Загл. на англ. ез.: August Strindberg and the 21st century. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Текст и на англ., швед. ез. - Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по класически и нови филологии. Кат. по германистика и скандинавистика. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., швед.

   ISBN 978-954-07-3460-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63536

- 115 -

ЗВ/820/899/Ш50, Ч1/820/Ш50ЗВ/820/899/Ш50; Ч1/820/Ш50

Брадли, Андрю Сесил

   Шекспировската трагедия : Лекции върху Хамлет, Отело, Крал Лир и Макбет / А. С. Брадли ; Прев. от англ. Мария Кондакова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 507 с. ; 22 см . -  (Библиотека Тезаурус ; 17)

   Ориг. загл. Shakespearean tragedy / A. C. Bradley. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-832-5 

 корица 

Сист. No: 63694

- 116 -

23037, ЗВ/82Б.2/Б70, К/82/Б7023037; ЗВ/82Б.2/Б70; К/82/Б70

Делийски, Димитър Л.

   Ботев календар / Димитър Л. Делийски . - [Б. м. : Изд. авт.], 2016 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63782

- 117 -

ЗВ/82/К35, Ч1/82/К35ЗВ/82/К35; Ч1/82/К35

Карапеткова, Дария Светлозарова

   За preвода / Дария Карапеткова . - София : Колибри, 2016 . - 208 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 196-206 и под линия

   ISBN 978-619-150-746-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63691

- 118 -

Ч1/820/899/Д24 

Датската литература в България - един век очарование  : Материали от българо-датска конф., проведена в СУ Св. Климент Охридски, 18-20 окт. 2000 /  Ред. Надежда Михайлова и др . - София : СУ Св. Климент Охридски, [2003] . - 271 с. : с факс. ; 21 см

   Други ред. : Б. Мирчев, В. Ганчева, П. Шопов, Й. Нилсен, К. Кузманова-Зографова, Ст. Начев, М. Гиргинова, Е. Рускова ; Ред. М. Гиргинова известна като Мариета Стоянова Иванова-Гиргинова. - Текст и на дат., англ. ез. / Прев. Евгения Панчева, Надежда Михайлова. - Съдържа и Роден съм в Дания / Ханс Кристиан Андерсен ; Сведения за авторите. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски, Фак. по класически и нови филологии. Кат. по германистика и скандинавистика. - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-91243-1-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63538

Чужда художествена литература

- 119 -

ЗВ/Ч882/Е75 

Еренбург, Иля Григориевич

   Война : Април 1943 - март 1944 / Иля Еренбург ; Прев. [от рус. ез.] Георги Костов . - София : Нариздат, 1945 . - 471, V с. ; 25 см

   

 корица 

Сист. No: 63632

- 120 -

ЗВ/Ч886.3/В84 

Воранц, Прежихов

   Добердоб : Словенски военен роман / Прежихов Воранц ; Прев. от сърбохърв. Боян Т. Михайлов ; [С предг. от Боян Штих] . - София : НС на ОФ, 1956 . - 392 с. : 1 портр. ; 21 см

   7 084 тир

 корица 

Сист. No: 63634

- 121 -

ЗВ/Ч-1/П94 

Пушкин, Александр Сергеевич

   Поэмы / А. С. Пушкин ; Коммент. С. Бонди . - Москва : Детская литература, 1975 . - 191 с. ; 21 см . -  (Школьная библиотека. Для средней школы)

   Переизд.

 корица 

Сист. No: 63637

- 122 -

ЗВ/Ч882/К12 

Каверин, Вениамин Александрович

   Два капитана : Роман / В. Каверин ; Вступ. ст. В. Борисовой . - Москва : Худож. лит., 1979 . - 655 с. ; 21 см . -  (Библиотека юношества)

   

 корица 

Сист. No: 63641

- 123 -

ЗВ/Ч882/П94 

Пушкин, Александр Сергеевич

   Повести Белкина ; Дубровский ; Капитанская дочка / А. С. Пушкин . - Ленинград : Лениздат, 1980 . - 232 с. ; 20 см . -  (Школьная библиотека)

   

 корица 

Сист. No: 63638

- 124 -

ЗВ/Ч820(73)/Х40 

Хелман, Лилиан

   Може би : Повест / Лилиан Хелман ; Прев. от англ. [с послесл.] Димитри Иванов . - София : Нар. култура, 1981 . - 103 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Maybe

 корица 

Сист. No: 63603

- 125 -

ЗВ/Ч882/Ш83 

Шолохов, Михаил Александрович

   Донские рассказы / Михаил Шолохов ; Рис. И. Година . - Москва : Детская литература, 1984 . - 192 с. : с ил. ; 21 см . -  (Школьная библиотека. Для средней школы)

   Переизд.

 корица 

Сист. No: 63636

- 126 -

ЗВ/Ч820(73)/Х40 

Хелман, Лилиан

   Време на негодници : [Автобиогр. спомени] / Лилиан Хелман ; Прев. от англ. Мая Иванова ; [С предг. от Веселин Измирлиев, Гари Уилз] . - София : Партиздат, 1986 . - 127 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Scoundrel time / Lilian Hellman

  

Сист. No: 63836

- 127 -

ЗВ/Ч820(73)/Т19 

Тайлър, Ан

   Превъплъщенията на Морган : [Роман] / Ан Тайлър ; Прев. от англ. Виолета Кюмюрджиева . - София : Нар. култура, 1987 . - 303 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Morgan's passing / Ann Tyler. - 30 125 тир.

 корица 

Сист. No: 63798

- 128 -

ЗВ/Ч882/Х91 

Хруцки, Едуард

   Пристъпете към ликвидиране! : [Повести] / Едуард Хруцки ; Прев. от рус. Петко Баев . - София : Партиздат, 1987 . - 288 с. ; 20 см . -  (Архивите са живи)

   Ориг. заг. Приступить к ликвидации / Э. А. Хруцкий. - Съдържа и Законът на нощта ; Брата твой

 корица 

Сист. No: 63615

- 129 -

ЗВ/Ч820/О-85 

Остин, Джейн

   Гордост и предразсъдъци : Роман / Джейн Остин ; Прев. от англ. Жени Божилова . - 2. изд . - София : Отечество, 1989 . - 312 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Pride and prejudice / Jane Austen

  

Сист. No: 63827

- 130 -

ЗВ/Ч882/П27 

Пастернак, Борис Леонидович

   Доктор Живаго : Роман ; Повести : Фрагменты прозы / Борис Пастернак ; Вступ. ст. Д. Лихачева ; Состав. и послесл. Е. Б. Пастернак, В. М. Борисова . - Москва : Советский писатель, 1989 . - 736 с. ; 21 см

   Съдържа и Из писем Бориса Пастернака о романе "Доктор Живаго"

   ISBN 5-265-01073-4 

 корица 

Сист. No: 63639

- 131 -

ЗВ/Ч820(73)/Х98 

Хюз, Лангстън

   Симпъл разказва : Разкази / Лангстън Хюз ; Прев. от англ. Дешка Маргаритова . - София : Профиздат, 1989 . - 159 с. ; 17 см . -  (Библиотека Факел)

   Ориг. загл. The best of Simple / Langston Hughes. - Без тир.

 корица 

Сист. No: 63830

- 132 -

ЗВ/Ч840/Д98 

Дюма, Александър

   Графиня дьо Монсоро : Роман / Александър Дюма ; [Прев. от рус. ез.]  . - София : Ведрина, 1991 . - 887 с. ; 20 см

   Прев. е направен от рус изд. Графиня де Монсоро ; Ориг. загл. La dame de Monsoreau. - Кн. е продълж. на романа Кралица Марго от същия авт.

  

Сист. No: 63825

- 133 -

ЗВ/Ч820(73)/К89 

Кранц, Джудит

   Любов и омраза в Бевърли Хилс : Роман / Джудит Кранц ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева и др . - София : Хемус ; Делта Букс, 1991 . - 478 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Scruples / Judith Krantz. - Други прев.: Ю. Тошева, Т. Давидова, Н. Баева, Т. Бакалова

  

Сист. No: 63805

- 134 -

ЗВ/Ч820/М17 

Майн Рид, Томас

   Конникът без глава : Роман [за юноши] / Томас Майн Рид ; Прев. от англ., [с послесл.] Владимир Филипов ; Ил. Георги Старейшински . - [7.] изд. . - София : Младеж, 1991 . - 504 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The headless horseman / Mayne Reid. - В кн. означено 4. изд.

  

Сист. No: 63803

- 135 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейто, Нанси

   Всички реки текат : Роман : Кн. 1 - 2 / Нанси Кейто ; Прев. от англ. Щилияна Халачева-Русева . - София : Цанко Церковски, 1991-1992 . - 20 см . -  (Книги от екрана)

   Ориг. загл. All the Rivers run / Nancy Cato

   Кн. 1. Река, неукротена още . - 1991 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 63828

- 136 -

ЗВ/Ч820(73)/К49 

Кейто, Нанси

   Всички реки текат : Роман : Кн. 1 - 2 / Нанси Кейто ; Прев. от англ. Щилияна Халачева-Русева . - София : Цанко Церковски, 1991-1992 . - 20 см . -  (Книги от екрана)

   Ориг. загл. All the Rivers run / Nancy Cato

   Кн. 2. Усмири своя ход, време . - 1992 . - 223 с.

   

   ISBN 954-566-003-1 

  

Сист. No: 63829

- 137 -

ЗВ/Ч840/К13 

Казот, Жак

   Влюбеният дявол : [Повест] / Жак Казот ; Прев. от фр. [и предг.] Георги Цанков . - София : ГАЛ-ИКО, 1992 . - 108 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Le Diablе amoureux

   ISBN 954-8010-18-6 

  

Сист. No: 63837

- 138 -

ЗВ/Ч820/К44 

Картланд, Барбара

   Обичам ви, милорд : Роман / Барбара Картланд ; [Прев. от англ.]  . - Пловдив : Боивест, 1992 . - 154 с. ; 20 см . -  (Библиотека Ретро ; 5)

   

   ISBN 954-548-004-1 

  

Сист. No: 63838

- 139 -

ЗВ/Ч820(73)/К93 

Куик, Аманда

   Рандеву : [Роман] / Аманда Куик ; Прев. от англ. Любов Георгиева . - Габрово : Калпазанов, 1992 . - 336 с. ; 20 см . -  (Романтични времена. Сега и завинаги ; 2)

   Ориг. загл. Rendezvous / Amanda Quick

   ISBN 954-8070-50-2 

  

Сист. No: 63821

- 140 -

ЗВ/Ч840/М95 

Мурад, Кенизе

   От името на мъртвата принцеса : Роман / Кенизе Мурад ; Прев. от фр. Лиляна Анастасова . - София : Скорпион, 1992 . - 528 с. ; 20 см

   Ориг. загл. De la part de la princesse morte / Kenize Mourad

   ISBN 954-8210-01-0 

  

Сист. No: 63816

- 141 -

ЗВ/Ч894.35/Н20 

Намък, Кемал и др.

   Разкаяние : Роман / Кемал Намък ; Прев. от тур. Сюлейман Хафъзов ; Забранена любов : Роман / Халид Зия Ушаклъгил ; Прев. от тур. Хубавинка Филипова . - София : Нар. култура, 1992 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Intibah / Namik Kemal ; Aski Memnu / Halid Ziwd Usak

  

Сист. No: 63823

- 142 -

ЗВ/Ч820/С40 

Скот, Пол

   Перла в короната : [Роман] / Пол Скот ; Прев. [от англ.] Иванка Томова . - София : Атика, 1992 . - 448 с. ; 20 см . -  (Библиотека Шедьоври ; 3)

   Ориг. загл. The jewel in the crown / Paul Scott

  

Сист. No: 63818

- 143 -

ЗВ/Ч820/С47 

Смит, Елинор

   Испанският дом : [Роман] / Елинор Смит ; Прев. [от англ. Х. Нандор] . - София : Плеяда 7, 1992 . - 320 с. ; 20 см . -  (Екзотични романи ; Кн. 1)

   

  

Сист. No: 63802

- 144 -

ЗВ/Ч820/У28 

Уедсли, Оливия

   Обладание : [Роман] / Оливия Уедсли ; Прев. от англ.  . - [3. изд.] . - София : Век 22, 1992 . - 330 с. ; 20 см . -  (Библиотека Златни зърна ; 3)

   

   ISBN 954-416-044-2 

  

Сист. No: 63814

- 145 -

ЗВ/Ч840/Ф29 

Февал, Пол

   Корсиканският вампир / Пол Февал ; [Прев. от фр.]  . - Варна : Карива, 1992 . - 488 с. ; 20 см

   В кн. означено 2. прераб. изд

   ISBN 954-425-014-X 

  

Сист. No: 63812

- 146 -

ЗВ/Ч830/Р74 

Роде, Аксел

   Наследството на Гулденбург : [Роман] : Кн. 1 - / Аксел Роде ; Прев. от нем. Гергана Фъркова . - София : Свят, 1992 - . - 20 см . -  (Популярни телевизионни сериали)

   Ориг. загл. Das Еrbe der Guldenburgs / Axel Rode

   ISBN 954-415-014-5 

   Кн. 2. Години на изкушения . - 1992 . - 200 с.

   Ориг. загл. Jahre der Versuchung.

   ISBN 954-415-017-X 

  

Сист. No: 63832

- 147 -

ЗВ/Ч820(73)/Г23 

Гаруд, Джули

   Принцеса Алесандра : [Роман] / Джули Гарууд ; Прев. [от англ.] Цветелина Дечева, Дорина Добрева . - София : Бард, 1993 . - 480 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Castles / Julie Garwood

  

Сист. No: 63820

- 148 -

ЗВ/Ч820(73)/Д32 

Деверо, Джуд

   Сърце от лед : Роман / Джуд Деверо ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева . - София : Ирис, 1993 . - 381 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 6)

   Прев. от нем. изд. ; Ориг. загл. Twin of Ice / Jude Deveraux

   ISBN 954-455-012-5 

  

Сист. No: 63817

- 149 -

ЗВ/Ч820(73)/К60 

Киси, Кен

   Полет над кукувиче гнездо : Роман / Кен Киси ; Прев. [от англ.] Мариана Неделчева . - 3. изд . - София : Терзиев и синове, 1993 . - 304 с. ; 20 см

   Ориг. загл. One Fiew Over The Cuckoo's Nest / Ken Kesey

   ISBN 954-541-002-7 

  

Сист. No: 63826

- 150 -

ЗВ/Ч840/Л47 

Лермит, Пиер

   Жената със затворени очи : Роман / Пиер Лермит ; Прев. А. Митиков, В. Каратеодоров . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 1993 . - 139 с. ; 20 см . -  (Забравени любовни романи : По желание на читателите ; 8)

   

   ISBN 954-459-020-X 

  

Сист. No: 63824

- 151 -

ЗВ/Ч820/Л83 

Лоримър, Клер

   Шантал : [Роман] / Клер Лоримър ; Прев. [от англ.] Красимир Мутафчиев, Ваня Пенева . - София : Ирис, 1993 . - 479 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 4)

   Ориг. загл. Chantal / Claire Lorrimer

   ISBN 954-445-011-4 

  

Сист. No: 63813

- 152 -

ЗВ/Ч820/М19 

Маклейн, Алистър

   Пътят към смъртоносния прах : [Кримин.] роман / Алистър Маклейн ; Прев. от англ. Любомир Соколов . - София : Ведрина, 1993 . - 171 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Way to Dusty Death / Alistair MacLean

   ISBN 954-404-034-X 

 корица 

Сист. No: 63609

- 153 -

ЗВ/Ч820(71)/М87 

Монтгомъри, Луси М.

   Анн от "Зелените покриви" : Роман / Л. М. Монтгомъри ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Пеликан прес ; Спорт, 1993 . - 304 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Аnn of Green Gables / L. M. Montgomery

   ISBN 954-468-007-1 (поправен)

   ISBN 954-468-007-10 !

 корица 

Сист. No: 63607

- 154 -

ЗВ/Ч820(73)/М89 

Морел, Дейвид

   Братството на розата : Роман / Дейвид Морел ; Прев. от англ. Камелия Богданова, Лора Иванова . - София : Кронос, 1993 . - 446 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Brotherhood of the Rose / David Morrell

  

Сист. No: 63804

- 155 -

ЗВ/Ч820(73)/С39 

Скай, Кристина

   Рубинът : [Роман] / Кристина Скай ; Прев. [от англ.] Людмила Атанасова, Антоанета Попхлебарова . - София : Бард, 1993 . - 576 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 1)

   Ориг. загл. The Ruby / Christina Skye

  

Сист. No: 63800

- 156 -

ЗВ/Ч820(73)/Д32 

Деверо, Джуд

   Кралицата дева : [Роман] / Джуд Деверо ; Прев. от англ. Ивайла Нецова, Аспарух Николов . - София : Фама, 1994 . - 272 с. ; 20 см . -  (Библиотека Червена роза. Исторически любовни романи)

   Ориг. загл. The Maiden / Jude Deveraux

   ISBN 954-597-012-X 

  

Сист. No: 63819

- 157 -

ЗВ/Ч820(73)/Е12 

Еберхарт, Майкъл

   Обектът на престъплението : Съдебен трилър / Майкъл Еберхарт ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Весела Люцканова, 1994 . - 352 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Body of a crime / Michael Eberhardt

 корица 

Сист. No: 63608

- 158 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Дръж жена си изкъсо! : [Кримин. роман] / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - София : Гарант 21, 1994 . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. We'll share a double funeral / James Hadley Chase

   ISBN 954-8009-41-2 

 корица 

Сист. No: 63791

- 159 -

ЗВ/Ч820(73)/Г80 

Греъм, Хедър

   Покори нощта : [Роман] / Хедър Греъм ; Прев. [от англ.] Андреа Михайлова . - София : Ирис, 2003 . - 256 с. ; 20 см . -  (Исторически любовни романи ; 175)

   Ориг. загл. Conquer the night / Heather Graham. - Името на прев. погрешно отпеч. Антдреа Михайлова

   ISBN 954-445-055-7 

  

Сист. No: 63815

- 160 -

23002 

Юго, Виктор

   Парижката Света Богородица : [Роман] / Виктор Юго ; Прев. [от фр.] Лилия Сталева . - [5. изд.] . - София : Вестникарска група България, 2009 . - 477 с. ; 21 см . -  (Златна колекция XIX век ; 1)

   Ориг. загл. Notre Dame de Paris. - Разпространява се с в. "Труд" или "24 часа"

   ISBN 978-954-9976-01-4 

 корица 

Сист. No: 63598

- 161 -

ЗВ/Ч820/899/Г63 

Големите майстори на хумора  : 3000 забавни мисли, шеги и цитати, 111 автори /  Прев. и състав. Силвия Петкова, Станимир Йотов . - [София] : Пергамент Прес, 2010 . - 300 с. ; 21 см . -  (Клуб Смях)

   

   ISBN 978-954-641-007-8 

 корица 

Сист. No: 63766

- 162 -

ЗВ/Ч820(73)/Х24 

Хамилтън, Лоръл К.

   Синя луна / Лоръл К. Хамилтън ; Прев. от англ. Иван Атанасов . - София : Колибри, 2010 . - 527 с. ; 17 см . -  (Анита Блейк, ловецът на вампири ; Кн. 8)

   Ориг. загл. Blue moon / Laurell K. Hamilton

   ISBN 978-954-529-834-9 

 корица 

Сист. No: 63677

- 163 -

ЗВ/Ч894.35/П16 

Памук, Орхан

   Други цветове / Орхан Памук ; Прев. от тур. Розия Самуилова . - София : Еднорог, 2011 . - 454 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Oteki Renkler / Orhan Pamuk

   ISBN 978-954-365-095-8 

 корица 

Сист. No: 63499

- 164 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Алибито : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Валентина Атанасова . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2012 . - 447 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The alibi / Sandra Brown

   ISBN 954-26-0295-2 

  

Сист. No: 63840

- 165 -

ЗВ/Ч894.35/П16 

Памук, Орхан

   Безмълвният дом : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Розия Самуилова . - София : Еднорог, 2013 . - 366 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Sessiz Ev / Orhan Pamuk

   ISBN 978-954-365-141-2 

 корица 

Сист. No: 63500

- 166 -

ЗВ/Ч820/Р87 

Роуз, Дейвид

   Похищението / Дейвид Роуз ; Прев. от англ. Надя Розова . - София : Ера, 2013 . - 350 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Taking morgan / David Rose

   ISBN 978-954-389-269-3 

 корица 

Сист. No: 63716

- 167 -

23008, ЗВ/Ч869.0/С2023008; ЗВ/Ч869.0/С20

Сарамагу, Жузе

   Проглеждане : [Роман] / Жозе Сарамаго ; Прев. от португ. Илияна Чалъкова . - София : Колибри, 2013 . - 336 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Ensayo sobre a lucides / Jose Saramago. - Възприета форма на името на авт. e Жузе Сарамагу. - Авт. е лауреат на Нобелова награда за литература 1998 г.

   ISBN 978-619-150-271-4 

 корица 

Сист. No: 63686

- 168 -

ЗВ/Ч820(73)/Ш46 

Шевалие, Трейси

   Момичето с перлената обица : Роман / Трейси Шевалие ; Прев. от англ. Димитрина Кондева . - [3. изд.] . - София : Обсидиан, 2013 . - 287 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Girl with a pearl earring / Tracy Chevalier. - В библигр. каре отбелязано 2. изд. ; 1. изд. 2002

   ISBN 978-954-769-320-3 

 корица 

Сист. No: 63692

- 169 -

ЗВ/Ч820/Д68 

Добс, Майкъл

   Къща от карти / Майкъл Добс ; Прев. от англ. Георги Иванов . - София : Ciela, 2014 . - 384 с. ; 21 см

   Ориг. загл. House of cards / Michael Dobbs

   ISBN 978-954-28-1559-4 

 корица 

Сист. No: 63647

- 170 -

ЗВ/Ч820/М79 

Мойс, Джоджо

   Последното писмо от любимия : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 431 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The last letter from your lover / Jojo Moyes

   ISBN 978-954-26-1325-1 

 корица 

Сист. No: 63699

- 171 -

ЗВ/Ч860(83)/А54 

Алиенде, Исабел

   Японският любовник : [Роман] / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Катя Диманова, Маня Костова . - София : Колибри, 2015 . - 382 с. ; 20 см

   Ориг. загл. El amante japones / Isabel Allende

   ISBN 978-619-150-736-8 

 корица 

Сист. No: 63467

- 172 -

ЗВ/Ч839.7/Б16 

Бакман, Фредрик

   Баба праща поздрави и се извинява / Фредрик Бакман ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Ciela, 2015 . - 415 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Min mormor halsar och sager forlat / Fredrik Backman

   ISBN 978-954-28-1896-0 

 корица 

Сист. No: 63643

- 173 -

ЗВ/Ч839.7/Б16 

Бакман, Фредрик

   Човек на име Уве / Фредрик Бакман ; Прев. от англ. Цветана Гечева . - София : Ciela, 2015 . - 296 с. ; 21 см

   Ориг. загл. A man called Ove / Fredrik Backman

   ISBN 978-954-28-1507-5 

 корица 

Сист. No: 63653

- 174 -

ЗВ/Ч839.7/Л13 

Лагеркранс, Давид

   Онова, което не ме убива / Давид Лагеркранс ; Прев. от швед. Росица Цветанова . - София : Колибри, 2015 . - 496 с. ; 20 см . -  (Милениум ; Кн. 4)

   Ориг. загл. Det som inte dodar oss / David Lagercrantz. - Продължение на трилогията на Стиг Ларшон

   ISBN 978-619-150-673-6 

 корица 

Сист. No: 63715

- 175 -

ЗВ/Ч820/М79 

Мойс, Джоджо

   Момичето, което бях : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 432 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. The girl you left behind / Jojo Moyes

   ISBN 978-954-26-1235-3 

 корица 

Сист. No: 63709

- 176 -

ЗВ/Ч820(73)/Т53 

Теру, Пол

   Брегът на москитите : Роман / Пол Теру ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 428 с. ; 22 см

   Ориг. загл. The Mosquito Coast / Paul Therouz.

   ISBN 978-619-152-661-1 

 корица 

Сист. No: 63475

- 177 -

ЗВ/Ч820(73)/Г87 

Гроф, Лорън

   Орисници и фурии : Роман / Лорън Гроф ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2016 . - 432 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Fates and furies / Lauren Groff

   ISBN 978-954-769-403-3 

 корица 

Сист. No: 63693

- 178 -

ЗВ/Ч820/Д68 

Добс, Майкъл

   Да изиграеш краля / Майкъл Добс ; Прев. от англ. Георги Иванов . - София : Ciela, 2016 . - 312 с. ; 21 см

   Ориг. загл. To play the king / Michael Dobbs

   ISBN 978-954-28-1980-6 

 корица 

Сист. No: 63645

- 179 -

ЗВ/Ч820(73)/Л82 

Лондон, Джек

   Избрани разкази / Джек Лондон ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Муузон, 2016 . - 175 с. ; 20 см

   Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-026-2 

 корица 

Сист. No: 63675

- 180 -

22993, ЗВ/Ч-2/М1922993; ЗВ/Ч-2/М19

Макиавели, Николо

   Мандрагора : [Пиеса в 5 д.] / Николо Макиавели ; Прев. от итал. [и послесл.] Светозар Златаров . - 2. изд . - София : Изток-Запад, 2016 . - 124 с. ; 19 см . -  (Извори ; 12)

   Прев. по La Mandragola : Tutte le opere di Niccolo Machiavelli : Vol. 2. - 1950. - 1. изд. 1967 на изд. Нар. култура

   ISBN 978-619-152-752-6 

 корица 

Сист. No: 63474

- 181 -

ЗВ/Ч820/М27 

Мансфийлд, Катрин

   Избрани разкази / Катрин Мансфийлд ; Прев. от англ. Ирина Калоянова . - София : Муузон, 2016 . - 165 с. ; 20 см

   Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-024-8 

 корица 

Сист. No: 63673

- 182 -

ЗВ/Ч884/П14 

Пажински, Пьотр

   Пансионът : [Роман] / Пьотр Пажински ; Прев. от пол. Васил Велчев . - [София] : Колибри, 2016 . - 156 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   Ориг. загл. Pensjonat / Piotr Pazinski

   ISBN 978-619-150-784-9 

 корица 

Сист. No: 63725

- 183 -

ЗВ/Ч894.35/П16 

Памук, Орхан

   Странност на ума : История за живота, премеждията, фантазиите и приятелите на бозаджията Мевлют Караташ и картина на истанбулския живот между 1969 и 2012 година, видяна през очите на немалко хора : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Розия Самуилова . - София : Еднорог, 2016 . - 654 с. ; 20 см

   Без сведение за ориг. загл. ; Загл на англ. ез. A Strangeness in my mind / Orhan Pamuk

   ISBN 978-954-365-173-3 

 корица 

Сист. No: 63498

- 184 -

ЗВ/Ч820/Т69 

Томалин, Клеър

   Невидимата жена : Историята на Нели Търнан и Чарлс Дикенс / Клеър Томалин ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Колибри, 2016 . - 430 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

    Ориг. загл. The invisible woman : the story of Nelly Ternan and Charles Dickens / Claire Tomalin. - Библиогр. с. 425-429

   ISBN 978-619-150-598-2 

 корица 

Сист. No: 63688

- 185 -

ЗВ/Ч820/У13 

Уайлд, Оскар

   Избрани творби : Приказки / Оскар Уайлд ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Муузон, 2016 . - 166 с. ; 20 см

   Кн. се разпостранява със сп. Биограф

   ISBN 978-619-158-028-6 

 корица 

Сист. No: 63676

- 186 -

ЗВ/Ч820(73)/У26 

Удруф, Марта

   Малки чудеса : Роман / Марта Удруф ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Small blessings / Martha Woodroof

   ISBN 978-954-26-1559-0 

 корица 

Сист. No: 63708

- 187 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф57 

Фицджералд, Франсис Скот

   Диамант, голям колкото хотел "Риц" и разкази / Ф. Скот Фицджералд ; Прев. от англ. Иванка Томова, Красимира Тодорова . - 2. изд . - София : Enthusiast, 2016 . - 269 с. ; 20 см . -  (Enthusiast Vintage)

   Прев. е направен от The Collected Short of Stories / F. Scott Fitzgerald

   ISBN 978-619-164-207-6 

 корица 

Сист. No: 63713

- 188 -

ЗВ/Ч820/Ф61 

Флеминг, Лия

   Пощенската картичка : [Истор. роман] / Лия Флеминг ; Прев. [от англ.] Паулина Мичева . - София : СофтПрес, 2016 . - 424 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Postcard / Leah Fleming

   ISBN 978-619-151-284-3 

 корица 

Сист. No: 63506

- 189 -

ЗВ/Ч840/Д98 

Дюма, Александър-син

   Дамата с камелиите : Роман / Александър Дюма-син ; Прев. от фр. Любов Драганова . - София : Атика, [1992] . - 205 с. ; 17 см

   Ориг. загл. La dame aux camelias / Alexandre Dumas - fils

  

Сист. No: 55318

- 190 -

ЗВ/Ч840/М68 

Мирбо, Октав

   Дневникът на една камериерка : [Роман] / Октав Мирбо ; Прев. от фр. Изабела Георгиева ; [С предг. от Венко Христов] . - [2. изд.] . - [София] : П. К. Яворов, [1992] . - 296 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Le journal d'une fermme de chambre / Octave Mirbeau

  

Сист. No: 63801

- 191 -

ЗВ/Ч820(73)/P89 

Power, Jo-Ann

   The Nightingale`s song / Jo-Ann Power . - New York : Pocket Star Books, 2004 . - 290 p. ; 17 cm . -  (Historical romance)

   

   ISBN 1-4165-0314-5 

 корица 

Сист. No: 63808

- 192 -

ЗВ/Ч820(73)/R66 

Roberts, Nora

   The Calhouns : Suzanna and Megan / Nora Roberts . - New York : Silhouette books, 2005 . - 490 p. ; 17 cm . -  (Romance)

   

   ISBN 0-373-28514-0 

 корица 

Сист. No: 63809

- 193 -

ЗВ/Ч820(73)/W83 

Woods, Sherryl

   Feels like family : [A novel] / Sherryl Woods . - Don Mills : MIRA, 2007 . - 393 p. ; 17 cm . -  (MIRA romance. The Sweet Magnolias)

   

   ISBN 978-0-7783-2436-2 

 корица 

Сист. No: 63811

- 194 -

ЗВ/Ч820(73)/A39 

Almost home  : [Collection] / Debbie Macomber et al . - New York : Zebra books, 2009 . - 442 p. ; 17 cm

   Съдържа: Whale island / Cathy Lamb ; Queen of hearts / Judy Duarte ; The Honeymoon house / Mary Carter ; The Marrying kind / Debbie Macomber

   ISBN 978-1-4201-0886-6 

 корица 

Сист. No: 63806

- 195 -

ЗВ/Ч820(73)/M21 

Mallery, Susan

   Two of a kind / Susan Mallery . - New York : Harlequin, 2013 . - 379 p. ; 17 cm . -  (HQN romance)

   Варианти на името на авт.: Susan Macias ; Susan Macias Redmond

   ISBN 978-0-373-77768-6 

 корица 

Сист. No: 63807

- 196 -

ЗВ/Ч820/B15 

Bagshawe, Tilly

   Chasing tomorrow : [A novel] / Tilly Bagshawe . - London : Harper, 2014 . - 394 p. ; 17 cm

   Based on the character created by Sidney Sheldon.

   ISBN 9780007542000 

 корица 

Сист. No: 63810

Българска художествена литература

- 197 -

ЗВ/Б/Е53 

Елин Пелин

   Разкази ; Гераците : Повест / Елин Пелин ; С предг., подб. и прил. Петър Пондев . - София : Бълг. писател, 1972 . - 332 с. ; 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   Съдържа: Животописни бележки. Елин Пелин по обществени и литературни въпроси. Елин Пелин в спомени на своите съвременници и Българската критика за Елин Пелин

 корица 

Сист. No: 63602

- 198 -

ЗВ/Б/М96 

Мутафчиева, Вера Петрова

   Случаят Джем : Роман / Вера Мутафчиева . - 4. изд . - Варна : Г. Бакалов, 1982 . - 415 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 63616

- 199 -

23007 

Милев, Гео

   Иконите спят : Пет вариации на народни песни : Змей, Стон, Кръст, Гроб, Край / Гео Милев . - София : Гео Милев, 2010 . - 11, 20 с. ; 24 см . -  (Библиотека Везни. Поредица Фототипни издания)

   Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов. - Текст на стар правопис до 1944 г. - Фототип. изд. на кн. от 1922 на изд. Т. П. Чипев. - Съдържа и Мистичната енергия на народната песен / Иван Гранитски

   ISBN 978-954-333-015-7 

 корица 

Сист. No: 63674

Съвременна българска проза

- 200 -

ЗВ/Б/Т77 

Тошев, Тошо

   Времето за умиране стига : Роман / Тошо Тошев . - София : Профиздат, 1988 . - 172 с. ; 20 см

   31 450 тир

 корица 

Сист. No: 63799

- 201 -

ЗВ/Б/П22 

Пармаков, Васил

   Аз и майор Блюхер : Разкази / Васил Пармаков . - София : Black Flamingo, 2010 . - 271 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2915-02-7 

 корица 

Сист. No: 63762

- 202 -

ЗВ/Б/А78 

Апостолова, Стана

   Приятелка на своя убиец : Роман / Мери Апос . - Бургас : СтелаПро, 2014 . - 497 с. ; 21 см . -  (Поредица Третото око ; Кн. 3)

   Мери Апос - псевд. на Станка Пръвчева Апостолова

   ISBN 978-619-7127-02-7 

 корица 

Сист. No: 63788

- 203 -

ЗВ/Б/С17 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Къде отиваш, пътнико? : Роман / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1349-7 

 корица 

Сист. No: 63718

- 204 -

ЗВ/Б/С38 

Сиромахов, Иво Божанов

   Български работи / Иво Сиромахов . - София : Ciela, 2014 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1489-4 

 корица 

Сист. No: 63763

- 205 -

Авт/Б/Ч-89 

Чобанов, Стоян Ангелов

   Жълтата стая : Книга-пациент / Стоян Чобанов . - София : Бълг. писател, 2014 . - 106 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-443-995-8 

  

Сист. No: 63777

- 206 -

ЗВ/Б/А78 

Апостолова, Стана

   Облог : Тийнейдж роман / Стана Апостолова . - [София] : Дайрект Сървисиз, 2015 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7171-17-4 

 корица 

Сист. No: 63737

- 207 -

ЗВ/Б/Г31 

Генова, Весела Йотова

   Мистерии и загадки в пещерата Прохория / Весела Василия ; Ил. Весела Василия . - София : Фонд. Потенциал, 2015 . - 184 с. : с ил. ; 21 см

   Весела Василия - псевдоним на Весела Йотова Генова

   ISBN 978-954-763-065-9 

 корица 

Сист. No: 63526

- 208 -

ЗВ/Б/Д60 

Димова, Теодора Димитрова

   Ороци : Есеистика / Теодора Димова . - София : Ciela, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1933-2 

 корица 

Сист. No: 63650

- 209 -

ЗВ/Б/Л99, К/82/Л99К/82/Л99; ЗВ/Б/Л99

Ляхова, Весела Борисова

   Квартал "Зона обиколна" : Разкази / Весела Ляхова . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 139 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-157-6 

 корица 

Сист. No: 63702

- 210 -

ЗВ/Б/Н74 

Николов-Торлака, Стоян

   Автономията ???? : Роман / Стоян Николов-Торлака . - [Варна] : Дива2007, 2015 . - 320 с. ; 21 см . -  (Библиотека Резерват Северозапад)

   

   ISBN 978-619-90314-3-8 

 корица 

Сист. No: 63703

- 211 -

ЗВ/Б/П47 

Петрунова, Донка Николова

   Стълба за двама : Роман / Донка Петрунова . - [София] : Атеа Букс, 2015 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8999-87-8 

 корица 

Сист. No: 63690

- 212 -

ЗВ/Б/П76, К/82/П76ЗВ/Б/П76; К/82/П76

Попов, Александър Антонов

   За мястото ни под слънцето : Роман / Александър Попов . - Пазарджик : Рони дизайн, 2015 (Пазарджик : Беллопринт) . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-684-390-6 

 корица 

Сист. No: 63780

- 213 -

ЗВ/Б/С17 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Жената, която търсеше любовта / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1230-8 

 корица 

Сист. No: 63719

- 214 -

ЗВ/Б/С17 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Гатанки от небето : 55 вдъхновяващи истории за истински ценното в живота / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 270 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-26-1500-2 

 корица 

Сист. No: 63721

- 215 -

К/82/С37 

Симонов, Владимир

   Такси "България" : Разкази / Владимир Симонов . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2015 . - 72 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-697-105-0 

 корица 

Сист. No: 63527

- 216 -

ЗВ/Б/С83 

Стоянов, Христо Недков

   Сериозно за България : Разкази / Христо Стоянов . - [Смолян] : Хри100, 2015 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92722-6-0 

 корица 

Сист. No: 63520

- 217 -

23010, ЗВ/Б-2/С8323010; ЗВ/Б-2/С83

Стоянова, Оля

   Малки ритуали за сбогуване : Пиеси / Оля Стоянова . - София : Black Flamingo, 2015 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2915-82-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63683

- 218 -

ЗВ/Б/А51 

Александрова, Петя

   България в потури, но с цилиндър : 50 нашенски истории от едно време / Петя Александрова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 263 с. : с ил. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова

   ISBN 978-954-26-1541-5 

 корица 

Сист. No: 63513

- 219 -

ЗВ/Б/А78 

Апостолова, Стана

   Смиреност : Роман / Стана Апостолова . - [Бургас : Дайрект Сървисиз], 2016 . - [99] л. ; 21 см . -  (Блаженства ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-151-1771-27-3 

 корица 

Сист. No: 63760

- 220 -

ЗВ/Б/З-96 

Зуркова, Краси

   Самодива : [Роман] / Краси Зуркова . - София : Егмонт, 2016 . - 416 с. ; 21 см

   Загл. на англ. ез. Wildalone

   ISBN 978-954-27-1476-7 

 корица 

Сист. No: 63723

- 221 -

ЗВ/Б/М28 

Манчева, Магдалена Петрова

   Повест за училището / Магдалена Манчева ; Предг. Галена Иванова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2016 . - 218 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-126-9 

 корица 

Сист. No: 63601

- 222 -

ЗВ/Б/М76 

Мишев, Георги Иванов

   Дами канят : Роман / Георги Мишев . - 3. прераб. изд . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1590-3 

 корица 

Сист. No: 63697

- 223 -

23011, ЗВ/Б/Н3923011; ЗВ/Б/Н39

Невинността на порока  : Еротични разкази от български писатели /  Състав. и предг. Алберт Бенбасат . - София : Книгомания, 2016 . - 328 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-195-086-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63684

- 224 -

ЗВ/Б/П17 

Панайотов, Васил

   Убиец : Роман / Васил Панайотов . - София : Ciela, 2016 . - 148 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2004-8 

 корица 

Сист. No: 63651

- 225 -

ЗВ/Б/П35 

Пенков, Мирослав

   Щъркелите и планината : Роман / Мирослав Пенков ; Прев. от англ. Мирослав Пенков . - София : Ciela, 2016 . - 392 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2057-4 

 корица 

Сист. No: 63654

- 226 -

ЗВ/Б/С17 

Самуилова, Ивинела Вескова

   Ако животът не е чудо : Via Dolorosa или Via Miraculosa / Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 253 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1109-7 

 корица 

Сист. No: 63720

- 227 -

ЗВ/Б/С43 

Славов, Недялко Славов

   Фаустино : Роман / Недялко Славов . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 175 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1568-2 

 корица 

Сист. No: 63509

- 228 -

ЗВ/Б/С75 

Стефанова, Лиляна

   Моят луд век : Роман от парчета живот / Лиляна Стефанова . - София : Enthusiast, 2016 . - 656 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-164-198-7 

 корица 

Сист. No: 63707

- 229 -

ЗВ/Б/С83 

Стоянов, Христо Недков

   Ами това е : Носталгии по Габрово / Христо Стоянов . - [Смолян] : Хри100, 2016 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-7-7 

 корица 

Сист. No: 63521

- 230 -

ЗВ/Б/А78 

Апостолова, Стана

   Случай "Пеперудата" : Криминален роман / Мери Апос . - Бургас : Звезда, [2003] . - 231 с. ; 20 см . -  (Поредица Третото око ; Кн. 1)

   Мери Апос - псевд. на Станка Пръвчева Апостолова

   ISBN 954-91260-1-3 

 корица 

Сист. No: 63789

- 231 -

К/82/С75 

Стефанов, Илия Костадинов

   Трудната прошка на историята : Разкази за пропуснати поуки и герои / Илия Стефанов . - [София] : Рива, [2016] . - 327 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-554-7 

 корица 

Сист. No: 63776

Съвременна българска поезия

- 232 -

К/82/М57 

Милева, Дора Ангелова

   Между небето и земята / Дора Милева . - София : Новата цивилизация, 2011 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-48-2 

 корица 

Сист. No: 63842

- 233 -

К/82/П47 

Петрова, Наталия Дмитриевна

   Ступени : Духовные стихи / Наталия Дмитриевна Петрова ; Ил. Светлана Ивановна Гагова . - Москва : Книга по требованию, 2012 . - 29 с. : с ил. ; 21 см

   Текст и на бълг. ез.

   ISBN 978-5-458-46633-2 

 корица 

Сист. No: 63642

- 234 -

ЗВ/Б-1/Л95 

Любомиров, Илиян

   Нощта е действие : Стихотворения / Илиян Любомиров . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 63 с. ; 20 см

   Августин Господинов - псевд. на Илиян Любомиров

   ISBN 978-619-186-072-2 

 корица 

Сист. No: 63700

- 235 -

ЗВ/Б-1/А64, К/82/А64ЗВ/Б-1/А64; К/82/А64

Ангелов, Боян

   Далнина : Избрани стихотворения / Боян Ангелов ; [Предг.] Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 224 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Боян Ангелов Иванов. - Съдържа и Драги Бояне / Любомир Левчев ; Симбиоза между естетическото и етичното / Атанас Звездинов ; Душа, устремена към красота и хармония / Благовеста Касабова ; Мигновенията след поета / Димитър Стефанов ; Поезията в новата епоха / Димитър Христов ; Поетът Боян Ангелов и неговото Оборище / Евтим Евтимов ; Многостранчив творец / Людмила Григорова ; Нови страници от вечната книга / Матей Шопкин ; Поезия за непреходните неща / Петър Велчев ; Знак, в който се вглеждаме / Петър Динчев ; Мъдра и вълнуваща поезия / Христо Ганов

   ISBN 978-954-09-0954-7 

 корица 

Сист. No: 63711

- 236 -

ЗВ/Б-1/В97, К/82/В97ЗВ/Б-1/В97; К/82/В97

Върбанов, Иван Ангелов

   Синя любов : Стихове / Иван Върбанов ; Ред. Тодор Каракашев ; Худож. Александра Кисовска . - София : Български писател, 2015 . - 60 с. : с ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-619-204-037-6 

 корица 

Сист. No: 63530

- 237 -

ЗВ/Б-1/Й85, К/82/Й85ЗВ/Б-1/Й85; К/82/Й85

Йотов, Александър Петков

   Епиграми / Александър Йотов ; Ред. Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 48 с. ; 17 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-387-6 

 корица 

Сист. No: 63778

- 238 -

К/82/М31 

Марина, Йорданка Илиева

   Пиперливи закачки : Епиграми / Йорданка Марина ; Ред. Елена Зиева ; Худож. Стела Папазова . - София : Българска книжница, 2015 . - 88 с. : с ил. ; 17 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-380-357-6 

 корица 

Сист. No: 63531

- 239 -

К/82/М57 

Милева, Дора Ангелова

   Сега и завинаги / Дора Милева . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-80-2 

 корица 

Сист. No: 63841

- 240 -

ЗВ/Б-1/Г70 

Господинов, Георги

   Там, където не сме / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-242-9 

 корица 

Сист. No: 63722

- 241 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка

   Тафта : Поезия / Стефка Данева ; Ред. Таня Щилянова ; Худож. Славчо Славчев . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 119 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-396-8 

 корица 

Сист. No: 63779

- 242 -

ЗВ/Б-1/И29, К/82/И29ЗВ/Б-1/И29; К/82/И29

Игнатов, Иван

   Вятърът на младостта : Поезия / Иван Игнатов ; Худож. Константин Анастасов . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 80 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-394-4 

 корица 

Сист. No: 63528

- 243 -

ЗВ/Б-1/И83 

Йорданов, Недялко Асенов

   [Двадесет и първи] 21. век : Всички най-нови стихове / Недялко Йорданов . - София : Millenium, 2016 . - 269 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-345-7 

 корица 

Сист. No: 63685

- 244 -

ЗВ/Б-1/Т82 

Трендафилов, Константин

   За кого се сещаш, когато се сетиш за някого? : Поезия / Константин Трендафилов . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 55 с. ; 21Х12 см

   

   ISBN 978-619-186-240-5 

 корица 

Сист. No: 63701

- 245 -

ЗВ/Б-1/У17, К/82/У17К/82/У17; ЗВ/Б-1/У17

Убинова, Цветанка Делова

   Събирач на стари вещи : Избрани стихотворения / Цветанка Убинова . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 132 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-392-0 

 корица 

Сист. No: 63529

Художествена литература за деца и юноши

- 246 -

ФД/Ч882/М75 

Михалков, Сергей Владимирович

   Я тоже был маленьким : Стихи : [Для дошкольного возраста] / Сергей Михалков ; Худож. С. Остров . - Москва : Малыш, 1990 . - 112 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 5-213-00622-1 

 корица 

Сист. No: 63640

- 247 -

ФД/Ч882/У82 

Успенский, Эдуард Николаевич

   Вниз по волшебной реке : Повесть-сказка / Э. Успенский ; Рис. В. Чижикова . - Москва : АнгСтрем, 1993 . - 136 с. : с цв. ил. ; 22Х20 см

   

   ISBN 5-87340-010-5 

 корица 

Сист. No: 63635

- 248 -

ФД/Ч820(73)/К93 

Кулидж, Сюзан

   Кейти на училище : [Роман за деца] / Сюзан Кулидж ; Прев. [от англ.] Антония Радкова ; Ил. Светлана Кисьова . - София : Пан, 1998 . - 190 с. : с ил. ; 20 см . -  (Вечните детски романи ; 48)

   Ориг. загл. What Katy did at school / Suzan Kulidge. - Сюзан Кулидж - псевд. на Сара Чанси Уолси

   ISBN 954-657-199-7 

 корица 

Сист. No: 63617

- 249 -

Д/Ч820/899/Д49, ФД/Ч820/899/Д49Д/Ч820/899/Д49; ФД/Ч820/899/Д49

Джак и бобеното стъбло  /  Прев. Станислава Първанова . - София : ИнфоДар, 2009 . - 16 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-761-372-0 

 корица 

Сист. No: 63575

- 250 -

Д/Ч820/899/З-74, ФД/Ч820/899/З-74Д/Ч820/899/З-74; ФД/Ч820/899/З-74

Златокоска и трите мечета  /  Прев. Станислава Първанова . - София : ИнфоДар, 2009 . - 16 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-761-371-3 

 корица 

Сист. No: 63577

- 251 -

Д/Ч820/899/С48, ФД/Ч820/899/С48Д/Ч820/899/С48; ФД/Ч820/899/С48

Снежанка и седемте джуджета  /  Прев. Станислава Първанова . - София : ИнфоДар, 2009 . - 16 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-761-370-6 

 корица 

Сист. No: 63576

- 252 -

Д/Ч820/899/Х42, ФД/Ч820/899/Х42Д/Ч820/899/Х42; ФД/Ч820/899/Х42

Хензел и Гретел  /  Прев. Станислава Първанова . - София : ИнфоДар, 2009 . - 16 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-761-373-7 

 корица 

Сист. No: 63574

- 253 -

Д/Ч820/899/Ч-66, ФД/Ч820/899/Ч-66Д/Ч820/899/Ч-66; ФД/Ч820/899/Ч-66

Червената шапчица  /  Прев. Станислава Първанова . - София : ИнфоДар, 2009 . - 16 с. : с цв. ил. ; 19 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-761-369-0 

 корица 

Сист. No: 63573

- 254 -

Д II 123, Д/Ч840/Г62, ФД/Ч840/Г62Д II 123; Д/Ч840/Г62; ФД/Ч840/Г62

Гойе, Кател

   Принцеси от цял свят : Околосветско пътешествие с най-красивите принцеси... /  Текст Кател Гойе ; Ил. Мистигри ; Прев. [от фр. ез.] Десислава Недкова . - София : ИнфоДар, 2010 . - [28] с. : с цв. ил. ; 33 см

   Ориг. загл. Princesses du monde / Katell Goyer. - Мистигри - псевд. на ил. Valerie Moigne

   ISBN 978-954-761-450-5 

 корица 

Сист. No: 63551

- 255 -

Д II 124, Д/Ч820/У70, ФД/Ч820/У70Д II 124; Д/Ч820/У70; ФД/Ч820/У70

Уорн, Фредерик

   Магическият лунен празник : Триизмерна с нощни светлинки : [Панорамна книжка] / Фредерик Уорн ; Прев. [от англ.] Лора Шумкова . - София : ИнфоДар, 2011 . - [24] с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Феите на цветята)

   

   ISBN 978-954-761-481-9 

 корица 

Сист. No: 63588

- 256 -

Д II 122, ФД/Б/П47Д II 122; ФД/Б/П47

Петрова, Диана Гочева

   Двойната планета : Приказки за осиновени и осиновители / Диана Петрова . - Пловдив : Летера, 2012 . - 100 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Ил. от възпитаници на школата "Мода и дизайн" към Национален дворец на децата в София

   ISBN 978-954-516-989-2 

 корица 

Сист. No: 63522

- 257 -

Д/Б/З-73 

Златина, Галина

   Български народни приказки /  Текст Галина Златина ; Ил. Галин Георгиев и др . - [София] : Златното пате, 2013 . - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Други ил.: С. Князева, С. Стефанав, И. Иванчев ; Името на Сава Стефанов погрешно отпеч. в изд. каре Сава Стефанав

   ISBN 978-954-431-947-2 

  

Сист. No: 63839

- 258 -

Д/Б/М34, ФД/Б/М34Д/Б/М34; ФД/Б/М34

Мартин, Мария

   Речното чудовище / Мария Мартин ; Ил. Ива Груева . - София : Eco kids, 2013 . - [32] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Градът на скейтбордовете ; Кн. 3)

   Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-7133-03-5 

 корица 

Сист. No: 63489

- 259 -

Д/Б/М34, ФД/Б/М34Д/Б/М34; ФД/Б/М34

Мартин, Мария

   Боб и падащите звезди / Мария Мартин ; Худож. Ива Груева . - София : Eco kids, 2013 . - [32] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Градът на скейтбордовете ; Кн. 1)

   Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-7133-01-1 

 корица 

Сист. No: 63495

- 260 -

Д/Б/Б36, ФД/Б/Б36Д/Б/Б36; ФД/Б/Б36

Белчева, Цвета Бойкова

   Аз искам да бъда... : 7 истории за приятелството и разни други неща... / Цвета Белчева ; Ил. Радостина Пенева . - София : Балон, 2014 . - 48 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2998-22-8 

 корица 

Сист. No: 63490

- 261 -

Д/Ч820/899/Б82, ФД/Ч820/899/Б82Д/Ч820/899/Б82; ФД/Ч820/899/Б82

Бруген, Джон ван

   Странникът /  По Валдемар Бонселс ; Адапт. Джон ван Бруген . - София : Колибри, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Пчеличката Мая ; Кн. 4)

   Авт. не е означен на кор. - Възприета форма на името на авт. Валдемар Бонзелс

   ISBN 978-619-150-426-8 

 корица 

Сист. No: 63569

- 262 -

Д/Ч820/899/Г16, ФД/Ч820/899/Г16Д/Ч820/899/Г16; ФД/Ч820/899/Г16

Гайе, Никола

   Пазете се от мечката /  По Валдемар Бонселс ; Адапт. Никола Гайе . - София : Колибри, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Пчеличката Мая ; Кн. 2)

   Авт. не е означен на кор. - Възприета форма на името на авт. Валдемар Бонзелс

   ISBN 978-619-150-423-7 

 корица 

Сист. No: 63572

- 263 -

Д/Ч820/899/З-60, ФД/Ч820/899/З-60Д/Ч820/899/З-60; ФД/Ч820/899/З-60

Зиглер, Урсула и др.

   Пратеник на кралицата /  По Валдемар Бонселс ; Адапт. Урсула Зиглер, Стивън Съливан . - София : Колибри, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Пчеличката Мая ; Кн. 1)

   Авт. не е означен на кор. - Възприета форма на името на авт. Валдемар Бонзелс

   ISBN 978-619-150-425-1 

 корица 

Сист. No: 63568

- 264 -

Д/Ч820/899/З-60, ФД/Ч820/899/З-60Д/Ч820/899/З-60; ФД/Ч820/899/З-60

Зиглер, Урсула и др.

   Подвеждаща премяна /  По Валдемар Бонселс ; Адапт. Урсула Зиглер, Стивън Съливан . - София : Колибри, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Пчеличката Мая ; Кн. 5)

   Авт. не е означен на кор. - Възприета форма на името на авт. Валдемар Бонзелс

   ISBN 978-619-150-478-7 

 корица 

Сист. No: 63571

- 265 -

Д/Ч820/899/К63, ФД/Ч820/899/К63Д/Ч820/899/К63; Д/ДЧ820/899/К63; ФД/Ч820

Клерк, Филип

   Спяща пчелекрасота /  По Валдемар Бонселс ; Адапт. Филип Клерк, Никола Кретиен . - София : Колибри, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Пчеличката Мая ; Кн. 6)

   Авт. не е означен на кор. - Възприета форма на името на авт. Валдемар Бонзелс

   ISBN 978-619-150-497-4 

 корица 

Сист. No: 63583

- 266 -

Д/Б/М34, ФД/Б/М34Д/Б/М34; ФД/Б/М34

Мартин, Мария

   Слончето от цирка / Мария Мартин ; Ил. Ива Груева . - София : Eco kids, 2014 . - [40] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Градът на скейтбордовете ; Кн. 4)

   Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-7133-04-2 

 корица 

Сист. No: 63493

- 267 -

Д/Б/М34, ФД/Б/М34Д/Б/М34; ФД/Б/М34

Мартин, Мария

   Как дядо Желе откри пътя на усмивките / Мария Мартин ; Ил. Ива Груева . - София : Eco kids, 2014 . - [40] с. : с цв. ил ; 20Х20 см . -  (Градът на скейтбордовете ; Кн. 2)

   Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-7133-02-8 

 корица 

Сист. No: 63494

- 268 -

Д/Ч820(73)/П27, ФД/Ч820(73)/П27Д/Ч820(73)/П27; ФД/Ч820(73)/П27

Пастис, Стефан

   Тими Провала : Видя ли сега какво направи / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2014 . - 288 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Timmy Failure: No 2 Now look what you've done / Stephan Pastis. - В библиогр. каре отбелязано кн. 2

   ISBN 978-954-28-1619-5 

 корица 

Сист. No: 63468

- 269 -

Д/Ч820(73)/П27, ФД/Ч820(73)/П27Д/Ч820(73)/П27; ФД/Ч820(73)/П27

Пастис, Стефан

   Тими Провала : Стават и грешки / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2014 . - 304 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Timmy Failure: No 1 Mistakes were made / Stephan Pastis. - В библиогр. каре отбелязано кн. 1

   ISBN 978-954-28-1480-1 

 корица 

Сист. No: 63469

- 270 -

Д/Б/Р27, ФД/Б/Р27Д/Б/Р27; ФД/Б/Р27

Райков, Никола Руменов

   Голямото приключение на малкото таласъмче : Приказка-игра / Никола Райков ; Худож. Джин Янг Ли и др . - [София] : [Изд. авт.], 2014 . - [54] с. : с цв. ил. ; 29 см

   Други ил.: М. Коул, А. Данти, А. Зиганшин

   ISBN 978-954-91865-3-6 

 корица 

Сист. No: 63593

- 271 -

Д/Б/Р27, ФД/Б/Р27Д/Б/Р27; ФД/Б/Р27

Райков, Никола Руменов

   Още по-голямото приключение на малкото таласъмче : Приказка-игра / Никола Райков ; Худож. Надежда Йорданова и др . - [София] : Книги-Игри, 2014 . - [124] с. : с цв. ил. ; 29 см

   Други ил.: А. Зиганшин, Р. Ю. Крафт, А. Петрук, Ж. Тромю, А. Рутен, Л. Кулик, М. Коул, А. Пушкин, Е. Швайцер, Д. Санино, В. Меркушев, Н. Райков

   ISBN 978-619-7160-02-4 

 корица 

Сист. No: 63594

- 272 -

Д/Ч820/899/С82, ФД/Ч820/899/С82Д/Ч820/899/С82; ФД/Ч820/899/С82

Стоукс, Майкъл

   Съдия Биуакс /  По Валдемар Бонселс ; Адапт. Майкъл Стоукс . - София : Колибри, 2014 . - 44 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см . -  (Пчеличката Мая ; Кн. 3)

   Авт. не е означен на кор. - Възприета форма на името на авт. Валдемар Бонзелс

   ISBN 978-619-150-424-4 

 корица 

Сист. No: 63570

- 273 -

Д/Б/Б36, ФД/Б/Б36Д/Б/Б36; ФД/Б/Б36

Белчева, Цвета Бойкова

   Аз искам да бъда 2 : 8 истории за приятелството и разни други неща / Цвета Белчева ; Ил. Радостина Пенева . - София : Цвета Белчева, 2015 . - 62 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90488-0-1 

 корица 

Сист. No: 63491

- 274 -

Д/2/Г82, ФД/2/Г82Д/2/Г82; ФД/2/Г82

Григоров, Ясен

   Ангелите пазители /  Авт. и прев. Ясен Григоров . - [София] : Точица, 2015 . - [28] с. : с ил. ; 16Х18 см

   Ориг. загл. Les Angeles gardiens / Yassen Grigorov

   ISBN 978-619-717-209-6 

 корица 

Сист. No: 63502

- 275 -

Д/Ч820(73)/Д11, ФД/Ч820(73)/Д11Д/Ч820(73)/Д11; ФД/Ч820(73)/Д11

Д-р Сюс

   Котарак шапкарак / Д-р Сюс ; Прев. [от англ.] Харалампи Аничкин . - София : Сиела, 2015 . - 62 с. : с ил. ; 23 см . -  (Уча се да чета. Първи книжки мога да чета и сам!)

   Ориг. загл. The Cat in the Hat / Dr. Seuss. - Д-р Сюс - псевд. на Тиодор Сойс Гайзъл

   ISBN 978-954-28-1721-5 

 корица 

Сист. No: 63485

- 276 -

Д/Б/Д78, ФД/Б/Д78Д/Б/Д78; ФД/Б/Д78

Дончева, Гери

   "Приказни истории" - "Телефон" / Гери Дончева ; Ил. Александър Михов . - София : Стефан Добрев, 2015 . - [55] с. : с цв. ил. ; 22X22 см

   

   ISBN 978-619-7050-16-5 

 корица 

Сист. No: 63682

- 277 -

Д/Б/Ж32, ФД/Б/Ж32Д/Б/Ж32; ФД/Б/Ж32

Жекова, Ангелина Иванова

   От морето до небето : Стихотворения, приказки и гатанки / Ангелина Жекова ; Ил. Лиляна Дворянова . - София : Рива, 2015 . - 28 с. : с цв. ил. ; 22Х22 см

   

   ISBN 978-954-320-506-6 

 корица 

Сист. No: 63554

- 278 -

Д/Б/И25, ФД/Б/И25Д/Б/И25; ФД/Б/И25

Иванчев, Румен

   Играчката на ветровете : Приказка / Румен Иванчев ; Ил. Любомир Михайлов . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 24 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Загл. в изд. каре: Име на книгата

   ISBN 978-619-186-180-4 

 корица 

Сист. No: 63508

- 279 -

Д/Ч882/И95, ФД/Ч882/И95Д/Ч882/И95; ФД/Ч882/И95

Истории за Маша и Мечока  /  Прев. Зоя Христова . - София : Егмонт България, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Маша и Мечока)

   Ориг. загл. Истории про Машу и Медведя

   ISBN 978-954-27-1192-6 

 корица 

Сист. No: 63705

- 280 -

Д/Ч820/К78, ФД/Ч820/К78Д/Ч820/К78; ФД/Ч820/К78

Колко ягоди растат по морето?  : Стихчета за деца от страната на Алиса /  Подб. и прев. от англ. Александър Шурбанов ; Нарисува Ясен Григоров . - [София] : Точица, 2015 . - 257 с. : с цв. ил. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-717-207-2 

 корица 

Сист. No: 63477

- 281 -

Д/Ч830/К93, ФД/Ч830/К93Д/Ч830/К93; ФД/Ч830/К93

Кулман, Торбен

   Линдберг : Приключенията на мишлето летец / Торбен Кулман ; Худож. Торбен Кулман ; Прев. от нем. Велислава Вълканова . - София : Enthusiast, 2015 . - [92] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Children's books)

   Ориг. загл. Lindbergh / Torben Kuhlmann

   ISBN 978-619-164-159-8 

 корица 

Сист. No: 63486

- 282 -

Д/Ч820(73)/К99, ФД/Ч820(73)/К99Д/Ч820(73)/К99; ФД/Ч820(73)/К99

Кюрито, Майк

   Малкият Елиът и големият град / Майк Кюрито ; Прев. [от англ.] Петя Петкова . - [София] : Прозорец, 2015 . - [36] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Малкият Елиът)

   Ориг. загл. Little Eliot, big city / Mike Curato

   ISBN 978-954-733-833-3 

 корица 

Сист. No: 63507

- 283 -

Д/Б/М34, ФД/Б/М34Д/Б/М34; ФД/Б/М34

Мартин, Мария

   Годишното състезание / Мария Мартин ; Ил. Ива Груева . - София : Eco kids, 2015 . - [44] с. : с цв. ил. ; 20Х20 см . -  (Градът на скейтбордовете ; Кн. 5)

   Мария Мартин - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-7133-07-3 

 корица 

Сист. No: 63492

- 284 -

Д/Ч820(73)/Н58, ФД/Ч820(73)/Н58 

Непослушните тролчета  . - София : Егмонт България, 2015 . -  (Disney. Замръзналото кралство)

   Ориг. загл. Frozen: Babysitting the troll tots

   ISBN 978-954-27-1446-0 

 корица 

Сист. No: 63586

- 285 -

Д/Ч820(73)/П27, ФД/Ч820(73)/П27Д/Ч820(73)/П27; ФД/Ч820(73)/П27

Пастис, Стефан

   Тими Провала : Ето че се срещаме отново / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - София : Ciela, 2015 . - 276 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Timmy Failure: No 3 We meet again / Stephan Pastis. - В библиогр. каре отбелязано кн. 3

   ISBN 978-954-28-1725-3 

 корица 

Сист. No: 63480

- 286 -

Д/Б/Р13, ФД/Б/Р13Д/Б/Р13; ФД/Б/Р13

Раденков, Иван

   Истории от големия двор : Пътешествие до края на света / Иван Раденков, Александър Маринов - Санчо ; Ред. Александър Маринов - Санчо ; Ил. Яна Казакова . - София : Сиела, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   

   ISBN 978-954-28-1708-6 

 корица 

Сист. No: 63504

- 287 -

Д/Ч820/Р87, ФД/Ч820/Р87Д/Ч820/Р87; ФД/Ч820/Р87

Роулинг, Джоан К.

   Фантастични животни и къде да ги намерим / Нют Скамандър ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2015 . - 87 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл. Fantastic beasts and where to find them / J. K. Rowling. - Нют Скамандър - псевд. на Дж. К. Роулинг

   ISBN 978-954-27-1467-5 

 корица 

Сист. No: 63514

- 288 -

Д/Ч820(73)/Т18, ФД/Ч820(73)/Т18Д/Ч820(73)/Т18; ФД/Ч820(73)/Т18

Тажиян, Дженет

   Животът ми като автор на комикси : [Роман] / Дженет Тажиян ; Худож. Джейк Тажиян ; Прев. [от англ.] Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2015 . - 256 с. : с ил. ; 21 см . -  (Историите на Дерек ; 3)

   Ориг. загл. My life as a cartoonist / Janet Tashjian

   ISBN 978-619-151-214-0 

 корица 

Сист. No: 63503

- 289 -

Д/Ч820(73)/Ф41, ФД/Ч820(73)/Ф41Д/Ч820(73)/Ф41; ФД/Ч820(73)/Ф41

Фестивал за края на зимата  . - София : Егмонт България, 2015 . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Disney. Замръзналото кралство)

   Ориг. загл. Frozen: Anna and Elsa's winter's end festival

   ISBN 978-954-27-1445-3 

 корица 

Сист. No: 63585

- 290 -

Д/Ч820(73)/Б37, ФД/Ч820(73)/Б37Д/Ч820(73)/Б37; ФД/Ч820(73)/Б37

Бентън, Джим

   Никога не прави нищо : Историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / Джейми Кели ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 143 с. : с ил. ; 20 см . -  (Скъпо тъпо дневниче ; 4)

   Ориг. загл. Never do anything, ever / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън

   ISBN 978-954-26-1563-7 

 корица 

Сист. No: 63472

- 291 -

Д/Ч820(73)/Б37, ФД/Ч820(73)/Б37Д/Ч820(73)/Б37; ФД/Ч820(73)/Б37

Бентън, Джим

   Могат ли възрастните да станат хора? : Историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / Джейми Кели ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Скъпо тъпо дневниче ; 5)

   Ориг. загл. Can abults become human / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън

   ISBN 978-954-26-1564-4 

 корица 

Сист. No: 63710

- 292 -

Д/Б/Б78, ФД/Б/Б78Д/Б/Б78; ФД/Б/Б78

Братя Мормареви

   Войната на таралежите / Братя Мормареви . - София : Ciela, 2016 . - 308 с. ; 22 см

   Братя Мормареви - общ псевд. на Мориц Йомтов и Марко Стойчев

   ISBN 978-954-28-2040-6 

 корица 

Сист. No: 63644

- 293 -

Д/Б/Г28, ФД/Б/Г28Д/Б/Г28; ФД/Б/Г28

Гелев, Сотир

   Илийчо и Август и седемте джуджета : [Комикс] / Сотир Гелев ; Рис. Пенко Гелев . - София : Enthusiast, 2016 . - 40 с. : цв. ил. ; 30 см

   Биогр. данни за авт. и ил. отбелязани на вътр. кор.

   ISBN 978-619-164-167-3 

  

Сист. No: 63543

- 294 -

Д/Ч820(73)/М19, ФД/Ч820(73)/М19Д/Ч820(73)/М19; ФД/Ч820(73)/М19

Маклийф, Тина

   Заклинанията на Мал : По филма "Наследниците" на Джосан Макгибън и Сара Периът /  Адапт. Тина Маклийф ; [Прев. от англ.]  . - София : Егмонт България, 2016 . - 190 с. : с цв. ил., сх. ; 23 см

   Възприетата форма на името на а Джосан Макгибън е Джозан Макгибън, на Сара Периът е Сара Париът

   ISBN 978-954-27-1572-6 

 корица 

Сист. No: 63578

- 295 -

Д/Ч820(73)/М19, ФД/Ч820(73)/М19Д/Ч820(73)/М19; ФД/Ч820(73)/М19

Маклийф, Тина

   Дневникът на Мал : По филма "Наследниците" на Джосан Макгибън и Сара Периът /  Адапт. Тина Маклийф ; Прев. [от англ.] Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт България, 2016 . - [192] с. : с цв. ил. ; 23 см

   Възприетата форма на името на а Джосан Макгибън е Джозан Макгибън, на Сара Периът е Сара Париът

   ISBN 978-954-27-1568-9 

 корица 

Сист. No: 63579

- 296 -

Д II 127, Д/Ч820/М60, ФД/Ч820/М60Д II 127; Д/Ч820/М60; ФД/Ч820/М60

Милн, Алън Александър

   Мечо Пух : Къщичката в кътчето на Пух ; Когато бяхме съвсем малки ; Вече сме на шест години / А. А. Милн ; Ил. Ърнест Шепард ; Прев. от англ. Светлана Комогорова, Силвия Вълкова . - 2. изд . - София : Труд, 2016 . - 352 с. : с цв. ил ; 29 см . -  (Библиотека Жива вода)

   Кор. загл. Мечо Пух и всички стихотворения за деца. - Прев. от Winnie-the-Pooh ; The House at Pooh Corner ; When We Were Very Young ; Now We Are Six / A. A. Milne

   ISBN 954-528-398-449-7 

 корица 

Сист. No: 63689

- 297 -

Д/Б/Р27, ФД/Б/Р27Д/Б/Р27; ФД/Б/Р27

Райков, Никола Руменов

   Добросъците : Приказка-игра / Никола Райков ; Ил. Мая Бочева . - [София] : [Изд. авт.], 2016 . - [67] с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7269-03-1 

 корица 

Сист. No: 63671

- 298 -

ФД/Б/С57 

Спиридонова, Юлия Симеонова

   Кронос : Тоя нещастник! / Юлия Спиридонова . - София : Кръгозор, 2016 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-356-7 

 корица 

Сист. No: 63730

- 299 -

Д/Ч894.35/Ш41, ФД/Ч894.35/Ш41Д/Ч894.35/Ш41; ФД/Ч894.35/Ш41

Шафак, Елиф

   Сакъз Сардуня / Елиф Шафак ; Прев. от тур. Севджан Кендже . - София : Егмонт България, 2016 . - 143 с. : с ил. ; 19 см

   Ориг. загл. Sakuz Sardunya / Elif Shafak

   ISBN 978-954-27-1722-5 

 корица 

Сист. No: 63695

- 300 -

Д/Б/А51, ФД/Б/А51Д/Б/А51; ФД/Б/А51

Александрова, Петя

   Какво прави вятърът, когато не духа : Стихотворения и залъгалки за най-малките / Петя Александрова ; Худож. Биляна Господинова . - [София] : Фют, [2010] . - [12] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   Кор. опис. - Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова

   ISBN 978-954-625-646-1 

 корица 

Сист. No: 63512

- 301 -

Д/Б/Г31, ФД/Б/Г31Д/Б/Г31; ФД/Б/Г31

Генова, Вергиния Дамянова

   Бяла приказка / Вергиния Генова ; Ил. Веселка Велинова . - [София] : Златното пате, [2013] . - [22] с. : с цв. ил ; 22Х29 см. . -  (Специална колекция Цветни приказки)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-431-868-0 

 корица 

Сист. No: 63488

- 302 -

Д/Б/А51, ФД/Б/А51Д/Б/А51; ФД/Б/А51

Александрова, Петя

   Хей, таралежите, защо ми се ежите? : Смях и забавления с весели стихотворения / Петя Александрова ; Худож. Биляна Господинова . - [София] : Фют, [2015] . - [12] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   Кор. опис. - Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова

   ISBN 978-619-199-056-6 

 корица 

Сист. No: 63511

- 303 -

Д/Б/А51, ФД/Б/А51Д/Б/А51; ФД/Б/А51

Александрова, Петя

   Вълчи патила / Петя Александрова ; Худож. Галин Георгиев . - [София] : Златното пате, [2016] . - [12] с. : с цв. ил. ; 22Х25 см . -  (Приказки незабравими в рими. Избрано)

   Кор. опис. - Пълното име на авт. е Петя Александрова Иванова-Кандиларова

   ISBN 978-954-431-326-5 

 корица 

Сист. No: 63510

Отраслова литература за деца и юноши

- 304 -

Д II 125, Д/39/С76, ФД/39/С76Д II 125; Д/39/С76; ФД/39/С76

Стиър, Дугълд

   Чудовищология : Пълен сборник на легендарните чудовища / Ърнест Дрейк ; Ред. Дюгал А. Стиър ; Ил. Уейн Андерсън и др ; Прев. Виолета Ненова . - София : ИнфоДар, 2009 . - [28] с. : с ил. ; 31 см

   Ориг. загл. Working with Monsters / Dugald Steer. - Ърнест Дрейк - псевд. на Дугълд Стиър. - Възприетата форма на името на ред. Дюгал А. Стиър е Дугълд Стиър. - Други ил.: Д. Карел, Т. Томич, Х. Уорд

   ISBN 978-954-761-381-2 

 корица 

Сист. No: 63589

- 305 -

ДЧ/55/О-46, ФДЧ/55/О-46ДЧ/55/О-46; ФДЧ/55/О-46

Океанът отблизо  : Панорамна книга с 5 снимки в естествен размер /  Прев. [от англ.] Сирма Зидарова . - София : Егмонт България, 2010 . - [12] с. : с цв. ил. ; 26Х31 см

   Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Имената на авт. на текста и прев. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на National Geographic

   ISBN 978-954-27-0474-4 

 корица 

Сист. No: 63590

- 306 -

ДЧ/59/С20, ФДЧ/59/С20ДЧ/59/С20; ФДЧ/59/С20

Сафари отблизо  : Панорамна книга с 5 снимки в естествен размер /  Прев. [от англ.] Сирма Зидарова . - София : Егмонт България, 2010 . - [10] с. : с цв. ил. ; 26Х31 см

   Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Имената на авт. на текст и на прев. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на National Geographic

   ISBN 978-954-27-0473-7 

 корица 

Сист. No: 63591

- 307 -

Д/55/У26, ДЧ/55/56/У26, ФД/55/У26, ФДЧ/55/56/У26Д/55/У26; ДЧ/55/56/У26; ФД/55/У26; ФДЧ/5

Удуърд, Джон

   В дълбините на океана / Джон Удуърд ; Прев. от англ. Десислава Недкова ; Ил. Никълъс Фордър и др . - София : ИнфоДар, 2010 . - 30 с. : с цв. ил. ; 26Х26 см . -  (Discoverology)

   Ориг. загл. Creatures of the deep. - Авт. не е отбел. на кор. - Прев., ред. и ил. отбелязани в библиогр. каре. - Други ил.: С. Куигли, Л. Верес, Маурицио де Анжелис. - Възприета форма на името на ил. Себастиян Куигли е Себастиан Куигли. - Предм. показалец

   ISBN 978-954-761-440-6 

 корица 

Сист. No: 63584

- 308 -

ДЧ/59/С56, ФДЧ/Д59/С56ДЧ/59/С56; ФДЧ/Д59/С56

Спелмън, Луси

   Eнциклопедия на животните : 2500 вида животни със снимки, карти и още нещо! / Луси Спелмън ; Прев. [от англ.] Сирма Зидарова . - София : Егмонт България, 2014 . - 304 с. : с цв. ил ; 29 см

   Изд. на National Geographic. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-27-1112-4 

 корица 

Сист. No: 63587

- 309 -

Д/087.5/А14, ДЧ/0/А14, ФД/087.5/А14, ФДЧ/0/А14Д/087.5/А14; ДЧ/0/А14; ФД/087.5/А14; ФДЧ

Абсли, Бренда

   Моят първи атлас на животните : С въртящ се диск, плъзгащи се страници, 12 двустранни картончета /  Текст Бренда Абсли ; Ил. Сара Пит ; Прев. [от англ.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [8] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Кор. опис. - Ориг. загл. My first animal atlas / Text Brenda Apsley ; Ill. Sarah Pitt. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Без сведение за ISBN. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

 корица 

Сист. No: 63559

- 310 -

Д/087.5/В16, ФД/087.5/В16Д/087.5/В16; ФД/087.5/В16

Вайнхолд, Ангела

   Нашето бебе : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Ангела Вайнхолд ; Ил. Клара Суетенс ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 15)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Unser baby / Ill. Clara Suetens ; Konzept., text Angela Weinhold. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-093-1 

 корица 

Сист. No: 63547

- 311 -

Д/087.5/В16, ФД/087.5/В16Д/087.5/В16; ФД/087.5/В16

Вайнхолд, Ангела

   Динозаврите : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Ангела Вайнхолд ; Ил. Ангела Вайнхолд ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 10)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Die dinosaurier / Ill. und Text Angela Weinhold. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-073-3 

 корица 

Сист. No: 63561

- 312 -

Д/087.5/Д89, ФД/087.5/Д89Д/087.5/Д89; ФД/087.5/Д89

Дрооп, Констанца

   Растенията : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Констанца Дрооп ; Ил. Констанца Дрооп ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 4)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Was Wachst da? / Ill. und Text Constanza Droop. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-011-5 

 корица 

Сист. No: 63557

- 313 -

Д/087.5/Е82, ФД/087.5/Е82Д/087.5/Е82; ФД/087.5/Е82

Ерне, Андреа

   Тайните на морето : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Андреа Ерне ; Ил. Марион Краймейер-Висе ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 8)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Am Meer / Ill. Marion Kreimeyer-Visse ; Text Andrea Erne. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-068-9 

 корица 

Сист. No: 63564

- 314 -

Д/087.5/Е82, ФД/087.5/Е82Д/087.5/Е82; ФД/087.5/Е82

Ерне, Андреа

   Летището : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Андреа Ерне ; Ил. Волфганг Мецгер ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 12)

   Кор. опис. - В библиогр. каре загл. отбелязано На летището. - Ориг. загл. Der Flughafen / Ill. Wolfgang Metzger ; Text Andrea Erne. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-083-2 

 корица 

Сист. No: 63566

- 315 -

Д/087.5/Е82, ФД/087.5/Е82Д/087.5/Е82; ФД/087.5/Е82

Ерне, Андреа

   Децата на животните : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Андреа Ерне ; Ил. Ане Еберт ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 11)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Unsere Tierkinder / Ill. Anne Ebert ; Text Andrea Erne. - Сведения за авт. отг. отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-074-0 

 корица 

Сист. No: 63567

- 316 -

Д/087.5/М48, ФД/087.5/М48Д/087.5/М48; ФД/087.5/М48

Менен, Патрисия

   Кой живее в градината? : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Патриция Менен ; Ил. Щефан Валентовиц ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 7)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Wer lebt im Garten? / Patricia Mennen ; Ill. Steffen Walentowitz. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре ; Възприета форма на името на авт. е Патрисия Менен. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-022-1 

 корица 

Сист. No: 63563

- 317 -

Д/087.5/М97, ФД/087.5/М97Д/087.5/М97; ФД/087.5/М97

Мьолер, Ане

   Жилищата на животните : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Ане Мьолер ; Ил. Ане Мьолер ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 14)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Wo die Tiere wohnen / Ill. und Text Anne Moller. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-085-6 

 корица 

Сист. No: 63562

- 318 -

Д/087.5/Р98, ФД/087.5/Р98Д/087.5/Р98; ФД/087.5/Р98

Рюбел, Дорис

   Това съм аз! Това си ти! : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Дорис Рюбел ; Ил. Дорис Рюбел ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 6)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Das bin Ich & Das bist Du / Ill. und Text Doris Rubel. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-013-9 

 корица 

Сист. No: 63565

- 319 -

Д/087.5/Д89, ФД/087.5/Д89Д/087.5/Д89; ФД/087.5/Д89

Дрооп, Констанца

   Какво става в тъмното? : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Констанца Дрооп ; Ил. Констанца Дрооп ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 2)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Wenn es dunkel wird / Constanza Droop. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-954-625-981-3 

 корица 

Сист. No: 63581

- 320 -

Д/087.5/М48, ФД/087.5/М48Д/087.5/М48; ФД/087.5/М48

Менен, Патриция

   Слънце, вятър, дъжд : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Патриция Менен ; Ил. Констанце Шарган ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 16)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Sonne, Wind und Regen . - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-094-8 

 корица 

Сист. No: 63580

- 321 -

Д/087.5/Р27, ФД/087.5/Р27Д/087.5/Р27; ФД/087.5/Р27

Райдер, Катя

   На гости във фермата : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Катя Райдер ; Ил. Анне Еберт ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 18)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Der Bauernhof / Ill. Anne Ebert ; Text Katja Reider. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-107-5 

 корица 

Сист. No: 63544

- 322 -

Д/087.5/Р98, ФД/087.5/Р98Д/087.5/Р98; ФД/087.5/Р98

Рюбел, Дорис

   Защо се разболяваме : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Дорис Рюбел ; Ил. Дорис Рюбел ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 3)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Bald bin ich wieder gesund / Ill. und Text Doris Rubel. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-954-625-982-0 

 корица 

Сист. No: 63546

- 323 -

Д/087.5/Р98, ФД/087.5/Р98Д/087.5/Р98; ФД/087.5/Р98

Рюбел, Дорис

   Цветовете : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Дорис Рюбел ; Ил. Дорис Рюбел ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Защо? Какво? Как?. Откривам света, докато играя ; 17)

   Кор. опис. - Ориг. загл. Welche farde ist das? . - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-106-8 

 корица 

Сист. No: 63582

- 324 -

Д II 126, Д/39/М13, ФД/39/М13Д II 126; Д/39/М13; ФД/39/М13

Магология  : Книга на тайните от Мерлин / Дюгал А. Стиър ; Прев. [от англ.] М. Иванова ; Ил. Ан Ивон Джилбърт и др . - София : ИнфоДар, [2007] . - [30] с. : с цв. ил., к. ; 30 см

   Ориг. зaгл. Wizardology. - Други авт. Нгинел Та ; Други ил.: Д. Хоу, Т. Томик, Х. Уорд

   ISBN 978-954-761-247-1 

 корица 

Сист. No: 63592

- 325 -

Д/61/Ч-89, ДЧ/61/Ч-89, ФД/61/Ч-89, ФДЧ/61/Ч-89Д/61/Ч-89; ДЧ/61/Ч-89; ФД/61/Ч-89; ФДЧ/6

Човешкото тяло  : Моята първа енциклопедия /  Ил. Елена Гонано ; Прев. Мариана Кенеен . - [София] : Пан, [2015] . - 54 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. и авт. - Сведение за ил. и прев. отбелязани в библиогр. каре

   ISBN 978-954-660-558-0 

 корица 

Сист. No: 63553

География

- 326 -

ЗВ/914Б/Н74, Ч1/914Б/Н74ЗВ/914Б/Н74; Ч1/914Б/Н74

Николов, Иво

   Българските водопади : Фото пътеводител / Иво Николов ; Снимки Христо Свинаров и др . - София : Бико България, 2013 . - 248 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

   Загл. на кор.: Фото пътеводител на българските водопади. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Показалец на фотогр.

   ISBN 978-619-90048-1-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63672

- 327 -

С/914Б/К60, С1/91/К60С1/91/К60; С/914Б/К60

Киселкова, Александра Иванова

   Промени в наименованията на физикогеографски обекти в България 1878-2014 г. : Енциклопедичен справочник / Александра Киселкова . - София : Труд, 2015 . - 296 с. ; 21 см

   Изд. на БАН, Научноинформационен център Българска енциклопедия. - Библиогр. с. 289-295

   ISBN 978-954-398-401-5 

 корица 

Сист. No: 63698

История

- 328 -

К/9/Ш37 

Мустафа Шарков и Дружба "Родина" в Чепинско  : Юбилейни четения : Доклади, Велинград, 16 юни 2007 /  Ред. кол. Стоянка Кендерова и др . - Велинград : Ист. музей, 2010 . - 100 с. : с ил., факс., табл. ; 23 см . -  (Поредица Цепина ; 6)

   Други ред.: С. Велева, Н. Ангелова. - Изд. на Д-во за защита на Родопите - Велинград, Дружба "Родина" - Велинград

   ISBN 978-954-378-074-7 

 корица 

Сист. No: 63734

- 329 -

ЗВ/930/Н48 

Нейкова, Мария и др.

   Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство / Мария Нейкова, Миланка Патак . - София : Новата цивилизация, 2012 . - 160 с. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Curent issues of the organization and management of cultural and historical heritage. - Загл. на рус. ез.: Актуальные проблемы организации и управления системой культурноисторического наследия. - Пълното име на Мария Нейкова е Мария Нейкова Кънева ; Възприета форма на името на Миланка Патак е Миланка Миланова Патак-Сачева. - Съдържа: Речник. - Библиогр.: с. 137-156

   ISBN 978-954-8365-635 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63844

- 330 -

ЗВ/930/Т12, Ч1/93/99/Т12ЗВ/930/Т12; Ч1/93/99/Т12

Табакова, Красимира Лазарова

   Методика на обучението по история : Курс лекции / Красимира Табакова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 303 с. : с ил., к., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 298-301

   ISBN 978-954-07-3554-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63665

- 331 -

23009, ЗВ/908Б/Б2423009; ЗВ/908Б/Б24

Балчев, Владимир Иванов

   Пловдив - другият бряг на Европа / Владимир Балчев . - Пловдив : Жанет 45, 2014 . - 223 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-102-6 

 корица 

Сист. No: 63717

- 332 -

ЗВ/929.5/.9/Н54, К/975/Н54ЗВ/929.5/.9/Н54; К/975/Н54

Неспокойният дух на рода Ненкови  : Към потомците: Човек без род е като дърво без корени / Костадин Петров Ненков . - Пещера : [Изд. авт.], 2014 . - 135 с. : със сн., факс. ; 20 см + 1 л. сгънат

   Библиогр. с. 133. - 1 л. сгънат - Родословно дърво

 корица 

Сист. No: 63775

- 333 -

ЗВ/941Б.084/.088/К90, Ч1/941Б.084/.088/К90ЗВ/941Б.084/.088/К90; Ч1/941Б.084/.088/К

Кременаров, Георги Янков

   България в Първата световна война / Георги Кременаров . - София : Изток-Запад, 2015 . - 191 с. : с ил. ; 21 см . -  (Спасената история)

   

   ISBN 978-619-152-685-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63478

- 334 -

ЗВ/930/П84 

Праматарова, Мариана Ралчева

   Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности / Мариана Праматарова ; Науч. ред. Фани Михова . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 136 с. ; 21 см

   Възприета форма на името на ред. е Фани Еминова Маздрашка-Михова. - Библиогр.: с. 130-135

   ISBN 978-954-8365-81-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63843

- 335 -

22994, ЗВ//941/949/Т8622994; ЗВ//941/949/Т86

Троцки, Лев Давидович

   Балканите и Балканската война / Лев Троцки ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски . - София : Изток-Запад, 2015 . - 478 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Балканы и балканская война / Лев Давидович Троцкий

   ISBN 978-619-152-585-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63473

- 336 -

Ч1/941Б/Б92 

Българи и турци  /  Авт., състав. и консултанти Валери Стоянов и др . - София : Тангра ТанНакРа, 2016 . - 384 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Други авт., състав. и консултанти: В. Стоянова, Г. Бакалов, Г. Марков, Д. Дойнов, Е. Сачев, Е. Калинова, Е. Алекова, И. Тодев, И. Баева, Й. Колев, Й. Бибина, К. Николова, Л. Петров, М. Витошанска, П. Ангелов, П. Митев, П. Павлов, С. Грънчаров, С. Райчевски, С. Танев, Х. Матанов. - Бибиогр. с. 338-347. - Рез. на тур., рус. и англ. ез.

   ISBN 978-954-378-141-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63733

- 337 -

19229, К/913.22/В4619229; К/913.22/В46

Венедиков, Йордан Тимотеев

   История на въстанието в Батак : 1876 / Йордан Венедиков ; Ред. Екатерина Пейчинова . - 2. доп. изд . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на Исторически музей - Батак

   ISBN 978-954-684-395-1 

 корица 

Сист. No: 63785

- 338 -

ЗВ/908Б/М49, К/1/М49ЗВ/908Б/М49; К/1/М49

Мерачев, Стефан

   Загорово Сарамбей Септември / Стефан Мерачев . - Пазарджик : [Изд. авт.], 2016 . - 126 с. : с ил., сх., портр. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63783

- 339 -

23001, ЗВ/941Б.084/.088/Б8923001; ЗВ/941Б.084/.088/Б89

Цветков, Жоро Драганов

   Атанас Буров : Живот за България / Жоро Цветков . - 4. изд . - София : Фонд. "Атанас Буров", 2016 . - 472 с. : с цв. ил., портр., факс ; 24 см

   Пътят към познанието и истината за Буров / Жоро Цветков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 471. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-91113-2-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63597

- 340 -

22995, ЗВ/941/949/С4822995; ЗВ/941/949/С48

Снайдър, Тимъти

   Кървави поля : Европа между Хитлер и Сталин / Тимъти Снайдър ; Прев. от англ. Аглика Маркова . - [София] : Рива, [2015] . - 488 с. : с к. ; 23 см

   Ориг. загл. Bloodlands / Timothy Snyder. - Библиогр.: с. 394- 433. - Азб. показалец

   ISBN 978-954-320-509-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63479

История на България

- 341 -

ЗВ/941Б.084/.088/Б89 

Александров, Валентин

   Атанас Буров - банкер, политик, дипломат : Политическа биография / Валентин Александров ; [С предг. от Георги Г. Марков] . - София : Сп. Антени, 1992 . - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   

   ISBN 954-8075-01-6 

 корица 

Сист. No: 63796

- 342 -

22997, ЗВ/941Б.082/К86, К/913.22/К8622997; ЗВ/941Б.082/К86; К/913.22/К86

Косев, Константин Димитров

   Априлското въстание и възникването на Княжество България / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 224 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-1009-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63496

Пазарджишки автори - художествена литература

- 343 -

ЗВ/Б-1/Й85, К/82/Й85ЗВ/Б-1/Й85; К/82/Й85

Йотов, Александър Петков

   Епиграми / Александър Йотов ; Ред. Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 48 с. ; 17 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-387-6 

 корица 

Сист. No: 63778

- 344 -

ЗВ/Б/П76, К/82/П76ЗВ/Б/П76; К/82/П76

Попов, Александър Антонов

   За мястото ни под слънцето : Роман / Александър Попов . - Пазарджик : Рони дизайн, 2015 (Пазарджик : Беллопринт) . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-684-390-6 

 корица 

Сист. No: 63780

- 345 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка

   Тафта : Поезия / Стефка Данева ; Ред. Таня Щилянова ; Худож. Славчо Славчев . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 119 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-396-8 

 корица 

Сист. No: 63779

- 346 -

ЗВ/Б-1/У17, К/82/У17К/82/У17; ЗВ/Б-1/У17

Убинова, Цветанка Делова

   Събирач на стари вещи : Избрани стихотворения / Цветанка Убинова . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 132 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-392-0 

 корица 

Сист. No: 63529

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 347 -

К/6/О-83 
 Основно училище Отец Паисий. Батак 

   [Сто и осемдесет] 180 години училище в Батак : Юбилеен сборник /  [Състав. Трендафила Стойчева и др.] . - [Батак] : ОУ Отец Паисий, 2015 . - [8] л. : с цв. ил. ; 23 см

   Кор. опис. - Други състав. И. Домусчиева, Д. Герджикова

 корица 

Сист. No: 63784

- 348 -

ЗВ/908Б/М49, К/1/М49ЗВ/908Б/М49; К/1/М49

Мерачев, Стефан

   Загорово Сарамбей Септември / Стефан Мерачев . - Пазарджик : [Изд. авт.], 2016 . - 126 с. : с ил., сх., портр. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63783

Краеведска литература

- 349 -

К/82/М57 

Милева, Дора Ангелова

   Между небето и земята / Дора Милева . - София : Новата цивилизация, 2011 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-48-2 

 корица 

Сист. No: 63842

- 350 -

Ч1/908/И21 

Иванов, Сергей Аркадиевич

   В търсене на Константинопол : Пътеводител по византийски Истанбул и околностите / Сергей Иванов ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски ; Прев. на стиховете и на старорус. текстове Петко Хинов ; Ред. Георги Каприев ; Науч. консултант Аксиния Джурова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 767 с. : с ил. ; 23 см

   Ориг. загл. В поисках Константинополя / Сергей А. Иванов. - Библиогр. след отд. гл. - Именен показалец

   ISBN 978-619-152-505-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63704

- 351 -

ЗВ/929.5/.9/Н54, К/975/Н54ЗВ/929.5/.9/Н54; К/975/Н54

Неспокойният дух на рода Ненкови  : Към потомците: Човек без род е като дърво без корени / Костадин Петров Ненков . - Пещера : [Изд. авт.], 2014 . - 135 с. : със сн., факс. ; 20 см + 1 л. сгънат

   Библиогр. с. 133. - 1 л. сгънат - Родословно дърво

 корица 

Сист. No: 63775

- 352 -

ЗВ/Б-1/Й85, К/82/Й85ЗВ/Б-1/Й85; К/82/Й85

Йотов, Александър Петков

   Епиграми / Александър Йотов ; Ред. Никола Иванов . - Пазарджик : Беллопринт, 2015 . - 48 с. ; 17 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-684-387-6 

 корица 

Сист. No: 63778

- 353 -

К/82/М57 

Милева, Дора Ангелова

   Сега и завинаги / Дора Милева . - София : Новата цивилизация, 2015 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-80-2 

 корица 

Сист. No: 63841

- 354 -

К/6/О-83 
 Основно училище Отец Паисий. Батак 

   [Сто и осемдесет] 180 години училище в Батак : Юбилеен сборник /  [Състав. Трендафила Стойчева и др.] . - [Батак] : ОУ Отец Паисий, 2015 . - [8] л. : с цв. ил. ; 23 см

   Кор. опис. - Други състав. И. Домусчиева, Д. Герджикова

 корица 

Сист. No: 63784

- 355 -

ЗВ/Б/П76, К/82/П76ЗВ/Б/П76; К/82/П76

Попов, Александър Антонов

   За мястото ни под слънцето : Роман / Александър Попов . - Пазарджик : Рони дизайн, 2015 (Пазарджик : Беллопринт) . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-684-390-6 

 корица 

Сист. No: 63780

- 356 -

19229, К/913.22/В4619229; К/913.22/В46

Венедиков, Йордан Тимотеев

   История на въстанието в Батак : 1876 / Йордан Венедиков ; Ред. Екатерина Пейчинова . - 2. доп. изд . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на Исторически музей - Батак

   ISBN 978-954-684-395-1 

 корица 

Сист. No: 63785

- 357 -

ЗВ/908Б/В53, К/1/В53ЗВ/908Б/В53; К/1/В53

Ветрендол из славното минало  /  Състав. Стефан Мерачев . - [Септември : Изд. авт.], 2016 . - 180 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63732

- 358 -

ЗВ/Б-1/Д18, К/82/Д18ЗВ/Б-1/Д18; К/82/Д18

Данева, Стефка

   Тафта : Поезия / Стефка Данева ; Ред. Таня Щилянова ; Худож. Славчо Славчев . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 119 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-396-8 

 корица 

Сист. No: 63779

- 359 -

ЗВ/908Б/М49, К/1/М49ЗВ/908Б/М49; К/1/М49

Мерачев, Стефан

   Загорово Сарамбей Септември / Стефан Мерачев . - Пазарджик : [Изд. авт.], 2016 . - 126 с. : с ил., сх., портр. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63783

- 360 -

ЗВ/Б-1/У17, К/82/У17К/82/У17; ЗВ/Б-1/У17

Убинова, Цветанка Делова

   Събирач на стари вещи : Избрани стихотворения / Цветанка Убинова . - Пазарджик : Беллопринт, 2016 . - 132 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-684-392-0 

 корица 

Сист. No: 63529

- 361 -

К/82/С75 

Стефанов, Илия Костадинов

   Трудната прошка на историята : Разкази за пропуснати поуки и герои / Илия Стефанов . - [София] : Рива, [2016] . - 327 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-554-7 

 корица 

Сист. No: 63776


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 133 287 
Абсли, Бренда 309 
Авджиева, Татяна 86 
Авджиева, Татяна Борисова 86 
Аврамов, Орлин 33 
Акройд, Питър 99 
Алекова, Елена 3 336 
Александров, Валентин 341 
Александрова, Петя 218 300 302 303 
Алиенде, Исабел 171 
Алинг], Джим 85 
Алмалех, Мони 16 
Алмалех, Мони Ешуа 16 
Анастасов, Константин 242 
Анастасова, Лиляна 140 
Ангелов, Боян 235 
Ангелов, Петър 336 
Ангелова, Надежда 328 
Андерсън, Уейн 304 
Андреев, Андрей 1 
Андреев, Димитър 91 92 
Анжелис, Маурицио де 307 
Аничкин, Харалампи 275 
Антонова-Николова, Стефка 69 
Антонова-Николова, Стефка Кръстева 69 
Апос, Мери 202 206 219 230 
Апостолова, Стана 202 206 219 230 
Апостолова, Станка Пръвчева 202 206 219 230 
Аристотел 7 8 
Атанасов, Владимир 1 
Атанасов, Иван 162 
Атанасова, Анастасия 57 
Атанасова, Анастасия Петрова 57 
Атанасова, Валентина 164 
Атанасова, Виолета 61 
Атанасова, Иванка 77 
Атанасова, Иванка Николова 77 
Атанасова, Людмила 155 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 164 
Багрянов, Михаил 1 
Баев, Петко 128 
Баева, Искра 336 
Баева, Надя 97 133 
Байков, Михаил 114 
Бакалов, Георги 336 
Бакалова, Таня 133 
Бакман, Фредрик 172 173 
балева, Анна 14 
Баликси, Асен 1 
Балистрери, Антонио 24 
Балистрери, Джузепе Антонио 24 
Балчев, Владимир 331 
Балчев, Владимир Иванов 331 
Баумайстър, Рой Ф. 14 
Бек, Ева 2 
Белоев, Христо 91 92 
Белчева, Цвета 260 273 
Белчева, Цвета Бойкова 260 273 
Бенбасат, Алберт 223 
Бенсън], Хърбърт 10 
Бентън, Джим 290 291 
Бибина, Йорданка 336 
Близнашки, Георги 53 
Близнашки, Георги Петков 53 
Богданова, Камелия 154 
Божилова, Жени 129 
Божинов, Александър Николов 96 
Божинов, Любен 96 
Божинов, Любен Александров 96 
Божинова], Дора 96 
Божков, Снежан 91 92 
Бонди, С. 121 
Бонзелс, Валдемар 261 262 263 264 265 272 
Бонселс, Валдемар 261 262 263 264 265 272 
Борисенко, Джоан 10 
Борисов, Вадим Михайлович 130 
Борисова, В. 122 
Борисова, В. М. 130 
Борисовой, В. 122 
Бочева, Мая 297 
Бояджиев, Тодор 55 56 
Бояджиев, Тодор Костов 55 56 
Брадли, А. С. 115 
Брадли, Андрю Сесил 115 
Братованова, Румяна 1 
Братя Мормареви 292 
Браун, Сандра 164 
Бруген, Джон ван 261 
Бунков, Иван 5 
Бучуковска, Антония 2 111 
Бучуковска, Антония Иванова 111 
Вайнхолд, Ангела 310 311 
Валентовиц, Щефан 316 
Вандова, Веселина 30 
Василев - Найк, Атанас 90 
Василев - Найк, Атанас Иванов 90 
Василев, Атанас Иванов 90 
Василев, Валентин 1 
Василев, Николай 70 
Василев, Николай Куртев 70 
Василия, Весела 207 
Ведър, Олимпия 29 
Ведър, Олимпия Йорданова 29 
Векилов, Добрин 100 
Велева, Снежана 328 
Велинова, Веселка 301 
Величков, Богомил 1 
Велков, Мимоза 1 
Велкова, Мимоза 1 
Велчев, Васил 182 
Велчев, Петър 235 
Велчева, Ирена Василева 84 
Венедиков, Йордан 337 356 
Венедиков, Йордан Тимотеев 337 356 
Венедикова, Катерина 337 356 
Верес, Ласло 307 
Виденов, Михаил 105 
Виденов, Михаил Георгиев 105 
Витошанска, Мария 336 
Вичева, Цена 1 
Владев, Влади 87 
Воранц, Прежихов 120 
Врина, Мари 1 
Вълканова, Велислава 281 
Вълкова, Силвия 296 
Вълкова, Силвия Илиева 296 
Вълчев, Румен 1 
Върбанов, Иван 236 
Върбанов, Иван Ангелов 236 
Гаврилова, Анна 44 
Гаврилова-Анчева, Анна Василева 44 
Гагов, Заварин 1 
Гагова, Светлана Ивановна 233 
Гайе, Никола 262 
Ганов, Христо 235 
Ганчева, Вера 2 107 108 111 114 118 
Ганчева, Вера Лалева 107 108 111 114 
Гарелов, Иван 4 
Гаруд, Джули 147 
Гарууд, Джули 147 
Гелев, Пенко 293 
Гелев, Сотир 293 
Генова, Вергиния 301 
Генова, Вергиния Дамянова 301 
Генова, Весела Йотова 207 
Генова, Камелия Захариева 84 
Геновска-Герчева, Веселина 106 
Генчева, Цветана 268 269 285 
Георгиев, Галин 257 303 
Георгиева, Изабела 190 
Георгиева, Любов 139 
Герджиков, Сергей 1 
Герджикова, Димка 62 347 354 
Германов, Владимир 157 
Гечева, Цветана 173 
Гиздов, Любомир 172 
Гиргинова, Мариета 118 
Глъбова, Агнес 79 
Гогова, Траяна 5 
Годин, И. 125 
Година, И. 125 
Гойе, Кател 254 
Гонано, Елена 325 
Господинов, Августин 234 
Господинов, Георги 240 
Господинова, Антония 2 111 
Господинова, Антония Димитрова 111 
Господинова, Биляна 300 302 
Господинова, Биляна Тодорова 300 302 
Гранитски, Иван 199 235 
Гребенаров, Стоян 100 
Греъм, Хедър 159 
Григоров, Ясен 274 280 
Григорова, Людмила 235 
Гроф, Лорън 177 
Груева, Ива 258 259 266 267 283 
Грънчаров, Стойчо 336 
Гужгулов, Ганчо 91 92 
Гюзелев, Васил 107 
Гюзелев, Васил Тодоров 107 
Д-р Сюс 275 
Давидов, Йосиф 19 
Давидова, Теодора Иванова 133 
Далев, Пенчо 88 
Далев, Пенчо Генчев 88 
Дамянова, Живка 107 
Данева, Стефка 241 345 358 
Данева, Стефка Славова 241 345 358 
Данти, Андреа 270 
Даракчиев, Боримир 1 
Даскалова, Яна 46 
Дворянова, Лиляна 277 
Деверо, Джуд 148 156 
Делийски, Димитър Л. 116 
Демирева, Мария Петрова 290 291 
Денева-Слав, Ирина 295 
Денчев, Стоян 70 
Денчев, Стоян Георгиев 70 
Дечева, Цветелина 147 
Джамбазова, Елена 83 
Джамбазова, Елена Борисова 83 
Джанабетска, Боряна 112 
Джерард, Стивън 104 
Джилбърт, Ан Ивон 324 
Джин Янг Ли 270 
Джурова, Аксиния 350 
Диамандиева, Мария 101 
Диманова, Катя 171 
Диманова, Катя Томова 171 
Диманова, Милка 1 
Димитрова, Анелия 5 
Димитрова, Галина 101 
Димитрова, Илиана 10 
Димитрова, Николина 1 
Димов, Димо 79 
Димова, Радостина Димова 84 
Димова, Теодора 208 
Димова, Теодора Димитрова 208 
Динев, Димитър 1 
Динчев, Петър 235 
Добрева, Дорина 147 
Добс, Майкъл 169 178 
Дограмаджян, Маргарита 170 175 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 170 175 
Дойнов, Дойно 336 
Домусчиева, Иванка 62 347 354 
Дони 100 
Дончева, Гери 276 
Драганова, Любов 189 
Драганова, Любов Неделчева 189 
Драганова, Славка Тодорова 27 
Драгнев, Величко 79 
Дрейк, Ърнест 304 
Дренчев, Желяз 1 
Дрооп, Констанца 312 319 
Дъскарев, Огнян 22 
Дюма, Александър 132 
Дюма, Александър-син 189 
Дюма-син, Александър 189 
Еберт, Ане 315 
Еберт, Анне 321 
Еберхарт, Майкъл 157 
Еваниър, Дейвид 97 
Евтимов, Евтим 235 
Екимова, Даниела 39 43 49 
Елин Пелин 197 
Енев, Деян 1 
Енев, Никола 1 
Еренбург, Иля 119 
Еренбург, Иля Григориевич 119 
Ерне, Андреа 313 314 315 
Ефтимова, Андреана 18 
Ефтимова, Андреана Борисова 18 
Жекова, Ангелина 277 
Желязкова, Антонина 1 
Жечева, Магдалена 27 
Звездинов, Атанас 235 
Зиганшин, Албърт 270 271 
Зиглер, Урсула 263 264 
Зидарова, Сирма 305 306 308 
Зидарова, Сирма Асенова 305 306 308 
Зиева, Елена 238 
Златарева, Галина Йорданова 257 
Златаров, Светозар 180 
Златина, Галина 257 
Зуркова, Краси 220 
Иванов, Боян Ангелов 235 
Иванов, Георги 169 178 
Иванов, Димитри 124 
Иванов, Димитри Константинов 124 
Иванов, Мариян 13 
Иванов, Мариян Стоянов 13 
Иванов, Никола 237 343 352 
Иванов, Сергей 350 
Иванов, Сергей Аркадиевич 350 
Иванова, Виктория 288 
Иванова, Галена 221 
Иванова, Евгения 1 
Иванова, Искра 69 
Иванова, Искра Витанова 69 
Иванова, Лора 154 
Иванова, М. 324 
Иванова, Марта 1 
Иванова, Мая 126 
Иванова, Огняна 176 
Иванова, Огняна Начева 176 
Иванова-Гиргинова, Мариета 118 
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 218 300 
Иванчев, Ивайло 257 
Иванчев, Румен 278 
Игнатов, Иван 242 
Игнатов, Игнат 74 
Игнатовски, Владимир 335 350 
Игнатовски, Владимир Спасов 335 
Иерохам, Давид 1 
Измирлиев, Веселин 126 
Илиева, Лилия 100 
Йомтов, Мориц 292 
Йомтов, Мориц Алберт 292 
Йорданов, Недялко 243 
Йорданов, Недялко Асенов 243 
Йорданова, Надежда 271 
Йосифова, Бригита 19 
Йотов, Александър 237 343 352 
Йотов, Александър Петков 237 343 352 
Йотов, Станимир 161 
Йотов, Станимир Ботев 161 
Йотов, Стилиян 6 
Йотов, Стилиян Йотов 6 
Йочева, Любомира 69 
Йочева, Любомира Димитрова 69 
Кабакчиева, Надежда 19 
Кавалджиева, Катя 100 
Каверин, В. 122 
Каверин, Вениамин Александрович 122 
Казакова, Яна 286 
Казот, Жак 137 
Калайджиева, Здравка 32 35 49 50 
Калинова, Евгения 336 
Калоянова, Ирина 181 
Калъчлъоглу, Мария 1 
Камбуров, Иван 93 
Камбуров, Иван Димитров 93 
Канев, Камен 79 
Канев, Камен Петров 79 
Капитанов, Димитър 91 92 
Каприев, Георги 1 350 
Каракашев, Тодор 236 
Карапеткова, Дария 117 
Карапеткова, Дария Светлозарова 117 
Каратеодоров, В. 150 
Каратеодоров, Васил 150 
Кардоза, Ейвъри 102 
Карел, Дъглас 304 
Картланд, Барбара 138 
Касабова, Благовеста 235 
Кейто, Нанси 135 136 
Келбечева, Евелина 1 
Кели, Джейми 290 291 
Кендеров, Петър 1 
Кендерова, Стоянка 328 
Кендже, Севджан 299 
Кенеен, Мариана 325 
Киркова, Елена 65 66 
Киркова, Елена Костадинова 65 66 
Киряков, Бойко 1 
Киселкова, Александра 327 
Киселкова, Александра Иванова 327 
Киселов, Младен 1 
Киси, Кен 149 
Кисовска, Александра 236 
Кисьова, Светлана 248 
Клерк, Филип 265 
Клисурска, Мария 336 
Князева, Светлана 257 
Колев, Йордан 60 61 336 
Колев, Йордан Георгиев 60 61 
Колева, Маргарита 59 
Колева, Николина 78 
Колева, Николина Великова 78 
Колисниченко, Денис 87 
Колисниченко, Денис Николаевич 87 
Комогорова, Светлана 296 
Комогорова, Светлана Николаева 296 
Конакчиева, Росица 72 
Конакчиева, Росица Цветкова 72 
Кондакова, Мария 115 
Кондева, Димитрина 168 
Косев, Константин 27 342 
Косев, Константин Димитров 27 342 
Костадинов, Георги 91 92 
Костов, Георги 119 
Костов, Ивайло 47 50 
Костова, Маня 171 
Костова, Маня Асенова 171 
Коул, Матю 270 271 
Кофод, Лоне Функ 108 
Коцева, Аглая 19 
Краймейер-Висе, Марион 313 
Кралевска, Нася 1 
Кранц, Джудит 133 
Красимиров, Людмил 104 
Крафт, Ралф Юрген 271 
Кременаров, Георги 333 
Кременаров, Георги Янков 333 
Кременлиев, Атанас 26 
Кременлиев, Атанас Георгиев 26 
Кретиен, Никола 265 
Крумова, Маргарита 114 
Крумова, Маргарита Николова 114 
Кръстев, Иван 1 
Кръстева, Вяра 36 37 40 
Кузманова-Зографова, Катя 118 
Кузманова-Зографова, Катя Цветанова 118 
Куигли, Себастиан 307 
Куигли, Себастиян 307 
Куик, Аманда 139 
Кулидж, Сюзан 248 
Кулик, Лариса 271 
Кулман, Торбен 281 
Куманов, Георги 64 
Куманов, Милен Костадинов 27 
Куманов], Георги 64 
Куманова, Александра 70 
Куманова, Александра Венкова 70 
Куманова, Катюша 64 
Курдов, Здравко 91 92 
Кънева, Мария Нейкова 329 
Кънчев, Атанас 94 
Кьосев, Борислав 79 
Кюмюрджиева, Виолета 127 
Кюрито, Майк 282 
Кюркчиев, Димо 1 
Кючукова, Ивелина 1 
Лагеркранс, Давид 174 
Лазаров, Добри 67 
Лазаров, Добри Лазаров 67 
Ламбова, Веска 79 
Лаптев, Веселин 158 
Лаптев, Веселин Иванов 158 
Леви, Рони 71 
Леви, Рони Нисим 71 
Левчев, Любомир 235 
Лермит, Пиер 150 
Лечев, Иван 100 
Лечева, Румяна 95 
Лечева, Румяна Георгиева 95 
Лий, Роберта 11 
Лихачев, Дмитрий Сергеевич 130 
Лихачева, Д. 130 
Лондон, Джек 179 
Лоримър, Клер 151 
Луканов, Борис 1 
Любенова, Даниела 84 
Любенова, Даниела Тодорова 84 
Любомиров, Илиян 234 
Люлюшев, Марин 61 
Люлюшев, Марин Петров 61 
Ляхова, Весела 209 
Ляхова, Весела Борисова 209 
Маздрашка-Михова, Фани Еминова 334 
Майн Рид, Томас 134 
Макгибън, Джозан 294 295 
Макгибън, Джосан 294 295 
Макиавели, Николо 24 180 
Маклейн, Алистър 152 
Маклийф, Тина 294 295 
Манев, Никола 1 
Манолова, Валентина 58 
Манолова, Валентина Божинова 58 
Мансфийлд, Катрин 181 
Манчева, Магдалена 221 
Манчева, Магдалена Петрова 221 
Мар, Анета де ла 1 
Маргаритова, Дешка 131 
Марина, Йорданка 238 
Марина, Йорданка Илиева 238 
Маринов - Санчо, Александър 286 
Маринов, Александър "Санчо" 286 
Маринов, Александър Валентинов 286 
Маричков, Кирил 100 
Марков, Божидар 94 
Марков, Георги 336 
Марков], Георги Г. 341 
Маркова, Аглика 340 
Маркова, Аглика Йосифова 340 
Маркова, Генка 1 
Марковски, Вени 1 
Мартин, Мария 258 259 266 267 283 
Масалитинова, Таня 1 
Мастагаркова, Звездомира 81 82 
Мастагаркова, Звездомира Танева 81 82 
Матанов, Христо 25 336 
Матанов, Христо Лука 25 
Менен, Патрисия 316 
Менен, Патриция 316 320 
Мерачев, Стефан 338 348 357 359 
Мерачев, Стефан Йорданов 357 
Меркушев, Василий 271 
Мецгер, Волфганг 314 
Милев, Гео 199 
Милева, Дора 232 239 349 353 
Милева, Дора Ангелова 232 239 349 353 
Милн, А. А. 296 
Милн, Алън Александър 296 
Минков, Борис 108 
Минков, Борис Владимиров 108 
Минков, Михаил 107 
Минков, Михаил Ангелов 107 
Мирбо, Октав 190 
Мирчев, Богдан 107 118 
Мирчев, Богдан Боянов 107 
Мисирков, Борис 20 
Мистигри 254 
Митев, Петър-Емил 1 
Митев, Пламен 336 
Митиков, А. 150 
Митков, Атанас 91 92 
Михайлов, Атанас 75 
Михайлов, Атанас Маринов 75 
Михайлов, Боян Т. 120 
Михайлов, Любомир 278 
Михайлова, Андреа 159 
Михайлова, Антдреа 159 
Михайлова, Надежда 108 111 114 118 
Михайлова, Надежда Станиславова 111 114 
Михалков, Сергей 246 
Михалков, Сергей Владимирович 246 
Михов, Александър 276 
Михов, Михо 91 92 
Михова, Фани 334 
Мичева, Паулина 188 
Мичели, Джоузеф 85 
Мичели, Джоузеф А. 85 
Мишев, Георги 222 
Мишев, Георги Иванов 222 
Мойс, Джоджо 170 175 
Момчилов, Петко 80 
Момчилова, Адриана 3 336 
Момчилова, Адриана Николова 3 
Монтгомъри, Л. М. 153 
Монтгомъри, Луси М. 153 
Морел, Дейвид 154 
Мурад, Кенизе 140 
Мутафчиев, Красимир 151 
Мутафчиева, Вера 198 
Мутафчиева, Вера Петрова 1 198 
Мутафчиева], Вера 1 
Мърваков, Димитър 68 
Мърваков, Димитър Йорданов 68 
Мьолер, Ане 317 
Намък, Кемал 141 
Нандор], Х. 143 
Начев, Стефан 118 
Нгием Та 324 
Негреану, Даниел 103 
Неделчева, Мариана 149 
Недкова, Десислава 254 307 
Недкова, Десислава Огнянова 307 
Нейкова, Мария 329 
Ненков, Костадин Петров 332 351 
Ненова, Виолета 304 
Нецова, Ивайла 156 
Нидал, Лама Оле 17 
Нидал, Оле 17 
Николов, Аспарух 156 
Николов, Борислав 19 
Николов, Иво 326 
Николов, Славчо 100 
Николов-Торлака, Стоян 210 
Николова, Веселка 17 
Николова, Веселка Николаева 17 
Николова, Гери 100 
Николова, Капка 336 
Николова, Мария 114 
Нилсен, Йорен 118 
Норбеков, Мирзакарим 13 
Норбеков, Мирзакарим Санакулович 13 
Обретенов, Александър 89 
Обретенов, Александър Обретенов 89 
Остин, Джейн 129 
Остров, С. 246 
Павлов, Пламен 336 
Пажински, Пьотр 182 
Палазова, Розалина 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 
Паликрушева, Веселина 11 
Палов, Иван 91 92 
Памук, Орхан 112 163 165 183 
Панайотов, Васил 224 
Панчева, Евгения 107 
Панчева, Евгения Спасова 107 
Папазова, Стела 238 
Парашкевов, Борис 107 
Парашкевов, Борис Димитров 107 
Париът, Сара 294 295 
Пармаков, Васил 201 
Пастернак, Борис 130 
Пастернак, Борис Леонидович 130 
Пастернак, Е. Б. 130 
Пастернак, Евгений Борисович 130 
Пастис, Стефан 268 269 285 
Патак, Миланка 329 
Патак-Сачева, Миланка Миланова 329 
Пейчинова, Екатерина 337 356 
Пенева, Ваня 148 151 
Пенева, Ваня Илиева 148 
Пенева, Радостина 260 273 
Пенков, Мирослав 225 
Периът, Сара 294 295 
Петков, Марин 26 
Петков, Чавдар 91 92 
Петкова, Георгица 48 50 51 52 
Петкова, Ирена 74 
Петкова, Петя 282 
Петкова, Петя Койчева 282 
Петкова, Силвия 161 
Петкова, Силвия Николаева 161 
Петров, Георги 1 
Петров, Любен 336 
Петрова, Ангелина 21 
Петрова, Диана 256 
Петрова, Диана Гочева 256 
Петрова, Наталия Дмитриевна 233 
Петрук, Александра 271 
Петрунова, Донка 211 
Петрунова, Донка Николова 211 
Пинк, Даниъл 12 
Пинк, Даниъл Х. 12 
Писарев, Павел 1 
Пит, Сара 309 
Плевнелиев, Росен 1 
Пондев, Петър 197 
Попов, Александър 212 344 355 
Попов, Александър Антонов 212 344 355 
Попов, Пане Любомиров 84 
Попхлебарова, Антоанета 155 
Поромански, Венко 100 
Праматарова, Мариана 334 
Праматарова, Мариана Ралчева 334 
Пушкин, А. С. 121 123 
Пушкин, Александр Сергеевич 121 123 
Пушкин, Алексей 271 
Първанова, Станислава 249 250 251 252 253 
Раденков, Иван 286 
Радкова, Антония 248 
Разбойникова, София 30 31 34 45 47 48 51 
Райдер, Катя 321 
Райков, Никола 270 271 297 
Райков, Никола Руменов 270 271 297 
Райчев, Андрей 21 
Райчев, Венцел 1 
Райчевски, Стоян 336 
Рашева-Джейвънс, Валентина 186 
Рашева-Джейвънс, Валентина Борисова 186 
Рашкова-Софианидес, Анна 1 
Роде, Аксел 146 
Розова, Надежда 177 184 
Розова, Надежда Иванова 166 
Розова, Надя 166 
Ротстейн, Лари 10 
Роуз, Дейвид 166 
Роулинг, Дж. К. 287 
Роулинг, Джоан К. 287 
Рулева, Галина 1 
Руневски, Николай 41 46 
Русанов, Валерий 1 
Русев, Руси Г. 91 92 
Рускова, Елизария 2 108 111 114 118 
Рускова, Елизария Райчева 108 111 118 
Рутен, Аарон 271 
Рюбел, Дорис 318 322 323 
Савов, Тодор 91 92 
Савова, Милена 1 
Самуилова, Ивинела 203 213 214 226 
Самуилова, Ивинела Вескова 203 213 214 226 
Самуилова, Розия 163 165 183 
Санино, Данило 271 
Сарамаго, Жозе 167 
Сарамагу, Жузе 167 
Сачев, Евгений 336 
Сачкова, Елена Любенова 61 
Свиленов, Атанас 1 
Свинаров, Христо 326 
Сендов, Благовест 1 
Симонов, Владимир 215 
Сиромахов, Иво 204 
Сиромахов, Иво Божанов 204 
Скай, Кристина 155 
Скамандър, Нют 287 
Скот, Пол 142 
Славкова, Анка 36 
Славов, Недялко 227 
Славов, Недялко Славов 227 
Славова, Маргарита 108 
Славова, Маргарита Тодорова 108 
Славчев, Сава 24 
Славчев, Славчо 241 345 358 
Сланчев, Георги 38 42 46 
Смит, Елинор 143 
Снайдър, Тимъти 340 
Соколов, Любомир 152 
Спасова, Цветанка 44 
Спасова, Цветанка Спасова 36 41 
Спасова-Стоянова, Цветанка 36 
Спелмън, Луси 308 
Спиридонова, Юлия 298 
Спиридонова, Юлия Симеонова 298 
Стаевски, Константин 86 
Стаевски, Константин Георгиев 86 
Стайков, Петър 1 
Сталева, Лилия 160 
Сталева, Лилия Стоянова 160 
Стаматов, Румен 9 
Стаматов, Румен Иванов 9 
Стаменов, Бойко Боянов 84 
Станев, Илко 107 
Станишев, Георгий 101 
Станкова, Румяна 91 92 
Станчов, Иван 1 
Старейшински, Георги 134 
Старирадев, Владимир 107 108 
Старирадев, Владимир Ангелов 108 
Старирадев], Владимир 107 
Стефанав, Сава 257 
Стефанов, Димитър 235 
Стефанов, Илия 231 361 
Стефанов, Илия Костадинов 231 361 
Стефанов, Сава 257 
Стефанов, Стефан 61 
Стефанова, Лиляна 228 
Стефанова, Надежда 72 
Стиър, Дугълд 304 
Стиър, Дюгал А. 304 324 
Стоева, Гергана 114 
Стойчев, Марко 292 
Стойчев, Марко Кънчев 292 
Стойчев], Кънчо 21 
Стойчева и др.], Трендафила 62 347 354 
Стойчева, Трендафила 62 347 354 
Стоукс, Майкъл 272 
Стоянов, Александър 54 
Стоянов, Валери 336 
Стоянов, Стойко 1 
Стоянов, Христо 216 229 
Стоянов, Христо Недков 216 229 
Стоянова, Ваня 336 
Стоянова, Оля 217 
Ступел, Юри 1 
Суворов, Виктор 20 
Сугарев, Едвин 23 
Сугарев, Едвин Стефанов 23 
Суетенс, Клара 310 
Съливан, Стивън 263 264 
Табакова, Красимира 330 
Табакова, Красимира Лазарова 330 
Тажиян, Джейк 288 
Тажиян, Дженет 288 
Тайлър, Ан 127 
Талев, Павел 99 
Танев, Стоян 336 
Танева, Звездомира 76 
Тачева, Виолета 80 
Тачева, Виолета Горанова 80 
Темелкова-Кюркчиева, Теодора 1 
Тенев, Иван 2 
Тепавичаров, Атанас 1 
Терзиев, Фикрет 1 
Терзииванов, Димитър 77 
Терзииванов, Димитър Николов 77 
Терзийски, Стоян 40 51 
Теру, Пол 176 
Тетимова, Евгения 2 109 111 
Тетимова, Евгения Георгиева 109 111 
Титянова, Екатерина 84 
Титянова, Екатерина Благоева 84 
Тиърни, Джон 14 
Тодев, Илия 336 
Тодоров, Димитър 1 
Тодорова, Красимира 187 
Томалин, Клеър 184 
Томик, Томислав 324 
Томич, Томислав 304 
Томова, Иванка 142 187 
Тонев, Асен 100 
Тотева, Жана 28 
Тотева, Жана Василева 28 
Тошев, Георги 94 98 
Тошев, Тошо 200 
Тошева, Юлия 133 
Трендафилов, Владимир 110 
Трендафилов, Владимир Андреев 110 
Трендафилов, Константин 244 
Троия, Анри 106 
Тромю, Жулиен 271 
Троцки, Лев 335 
Троцки, Лев Давидович 335 
Троя, Анри 106 
Уайлд, Оскар 185 
Убинова, Цветанка 245 346 360 
Убинова, Цветанка Делова 245 346 360 
Удруф, Марта 186 
Удуърд, Джон 307 
Уедсли, Оливия 144 
Уилз], Гари 126 
Уолси, Сара Чанси 248 
Уорд, Хелън 304 324 
Уорн, Фредерик 255 
Успенский, Э. 247 
Успенский, Эдуард Николаевич 247 
Ушаклъгил, Халид Зия 141 
Фай, Хилде 1 
Фалачи, Ориана 22 
Февал, Пол 145 
Фелт, Даниел 114 
Филипов, Владимир 134 
Филипова, Елена 12 
Филипова, Невена 61 
Филипова, Хубавинка 141 
Фицджералд, Ф. Скот 187 
Фицджералд, Франсис Скот 187 
Флеминг, Лия 188 
Фликенщайн, Уилям 28 
Флорин, Сидер 153 179 185 
Фордър, Никълъс 307 
Фройд, Зигмунд 15 
Фъркова, Гергана 146 
Фъркова, Гергана Иванова 146 
Хаджидимиев, Ивайло 74 
Хаджимишев, Иво 94 
Хаджистойков, Мартин 102 103 
Хаджитодоров, Стефан 1 
Халачева, Антония 85 
Халачева, Антония Господинова 85 
Халачева-Русева, Щилияна 135 136 
Хамилтън, Лоръл К. 162 
Хараланова, Бета 27 
Хафъзов, Сюлейман 141 
Хелман, Лилиан 124 126 
Хинов, Петко 350 
Хоу, Джон 324 
Христов, Димитър 235 
Христов, Иван 7 8 
Христов, Иван Василев 7 8 
Христов], Венко 190 
Христова, Елена Алекова 3 
Христова, Зоя 279 
Хруцки, Едуард 128 
Хюз, Лангстън 131 
Цанков, Георги 137 
Цветанова, Росица 174 
Цветков, Жоро 339 
Цветков, Жоро Драганов 339 
Чавдарова, Албена Дянкова 61 
Чалъкова, Илияна 167 
Чаушев, Юксел 1 
Чейс, Джеймс Хадли 158 
Червенков, Павел 94 
Червенова, Ева Бек 2 
Чижиков, В. А. 247 
Чижикова, В. 247 
Чобанов, Стоян 205 
Чобанов, Стоян Ангелов 205 
Чорбаджиев, Владимир 1 
Шабан, Яшар 1 
Шарган, Констанце 320 
Шафак, Елиф 299 
Швайцер, Елена 271 
Шевалие, Трейси 168 
Шепард, Ърнест 296 
Шийхън, Фредерик 28 
Шолохов, Михаил 125 
Шолохов, Михаил Александрович 125 
Шопкин, Матей 235 
Шопов, Наум 94 
Шопов, Наум Христов 94 
Шопов, Петър 118 
Штих], Боян 120 
Шумкова, Лора 255 
Шурбанов, Александър 280 
Щилянова, Таня 241 345 358 
Юго, Виктор 160 
Якимов, Наум 1 
Яков, Дамян 1 
Ялъмов, Ибрахим 336 
Янакиева, Елка 59 
Янева, Златка 5 
Янков, Александър 1 
Янкова-Боюклиева, Чанна 15 
Bagshawe, Tilly 196 
Balistreri, Antonio 24 
Carter, Mary 194 
Duarte, Judy 194 
Gospodinova, Antonia 111 
Lamb, Cathy 194 
Machiavelli, Niccolo 24 
Macias, Susan 195 
Macomber, Debbie 194 
Mallery, Susan 195 
Moigne, Valerie 254 
Power, Jo-Ann 191 
Redmond, Susan Macias 195 
Roberts, Nora 192 
Slavcev, Sava 24 
Slavtchev, Sava 24 
Stariradev, Vladimir 107 
Tetimova, Evgenia 111 
Waeber, Rolf 73 
Woods, Sherryl 193 
Zourkova, Krassi 220 
Zurkova, Krasi 220 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автономията ???? 210 
Аз и майор Блюхер 201 
Аз искам да бъда 2 273 
Аз искам да бъда... 260 
Ако животът не е чудо 226 
Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство 329 
Алибито 164 
Ами това е 229 
Ангелите пазители 274 
Анн от "Зелените покриви" 153 
Априлското въстание и възникването на Княжество България 342 
Архитектурни теории в монолози 1985-2015 101 
Атанас Буров 339 
Атанас Буров - банкер, политик, дипломат 341 
Баба праща поздрави и се извинява 172 
Балканите и Балканската война 335 
Балканските войни на Българската армия 54 
Балоните на Грийнспан 28 
Безмълвният дом 165 
Билковата аптека на Димков 81 
Билковата аптека на Слава Севрюкова 82 
Боб и падащите звезди 259 
Ботев календар 116 
Братството на розата 154 
Брегът на москитите 176 
Буда и любовта 17 
Българи и турци 336 
Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век 25 
България в потури, но с цилиндър 218 
България в Първата световна война 333 
Българската езикова политика 105 
Български народни приказки 257 
Български работи 204 
Българските водопади 326 
Бяла приказка 301 
В дълбините на океана 307 
В търсене на Константинопол 350 
Ветрендол из славното минало 357 
Виновните - невинни 21 
Висшият мюсюлмански духовен съвет срещу България (Жалба № 39023/97) 45 
Владетелят 24 
Влюбеният дявол 137 
Вниз по волшебной реке 247 
Война 119 
Войната на таралежите 292 
Време на негодници 126 
Времето за умиране стига 200 
Всички реки текат 135 136 
Всичко е в твоите ръце 13 
Вълчи патила 303 
Вятърът на младостта 242 
Гатанки от небето 214 
Годишното състезание 283 
Големите майстори на хумора 161 
Голямото приключение на малкото таласъмче 270 
Гордост и предразсъдъци 129 
Графиня дьо Монсоро 132 
Да изиграеш краля 178 
Далнина 235 
Дамата с камелиите 189 
Дами канят 222 
Датската литература в България - един век очарование 118 
Два капитана 122 
Двойната планета 256 
Делата Ангелов срещу България, Манчева срещу България 44 
Делата Кехая и други срещу България, Кирилова и други срещу България, Капитал банк АД срещу България 51 
Делата Николов срещу България, Шишков срещу България, Китов срещу България 36 
Делата Николова срещу България (№ 2), Божинов срещу България, Божилов срещу България 46 
Делата Пръмов срещу България, Нешев срещу България 47 
Делата Рачеви срещу България, И. Д. срещу България, Прикян и Ангелова срещу България 50 
Делата Тодоров срещу България, Кюркчиян срещу България, Димитров срещу България 48 
Делата Тотева срещу България, Кръстанов срещу България 49 
Делата Хаджикостова срещу България, Джангозов срещу България 41 
Делата Янков срещу България, Хамънов срещу България, Белчев срещу България 40 
Делото Ангелова срещу България (Жалба № 38361/97) 35 
Делото Асенов и други срещу България (90/1997/874/1086) 30 
Делото Върбанов срещу България (Жалба № 31365/96) 31 
Делото Данов срещу България (Жалба № 56796/00) 52 
Делото Илийков срещу България (Жалба № 33977/96) 32 
Делото Йоргов срещу България (Жалба № 40653/98) 39 
Делото Кепенеров срещу България (Жалба № 39269/98) 37 
Делото М. Ч. срещу България (Жалба № 39272/98) 38 
Делото Начова и други срещу България (Жалби № 43577/98 и 43579/98) 43 
Делото С. Х. К. срещу България (Жалба № 37355/97) 42 
Делото Станков и Обединена македонска организация "Илинден" срещу България (Жалби № 29221/95 и 29225/95) 33 
Делото Хасан и Чауш срещу България (Жалба № 30985/96) 34 
Децата на животните 315 
Джак и бобеното стъбло 249 
Диамант, голям колкото хотел "Риц" и разкази 187 
Диворастяща храна 88 
Динозаврите 311 
Диференциално и интегрално смятане на функции на няколко променливи 71 
Дневникът на една камериерка 190 
Дневникът на Мал 295 
Добердоб 120 
Добросъците 297 
Доктор Живаго 130 
Донские рассказы 125 
Достоевски 106 
Други цветове 163 
Дръж жена си изкъсо! 158 
Екологичното образование - стъпка към бъдещето на нашата планета 63 
Епиграми 237 343 352 
Ерос и култура 15 
Етика и мултикултурализъм 6 
Жената със затворени очи 150 
Жената, която търсеше любовта 213 
Животът ми като автор на комикси 288 
Жилищата на животните 317 
Жълтата стая 205 
За preвода 117 
За кого се сещаш, когато се сетиш за някого? 244 
За мястото ни под слънцето 212 344 355 
За пръв път Александър Божинов разказва 96 
Загорово Сарамбей Септември 338 348 359 
Заклинанията на Мал 294 
Запознаване на децата от предучилищна възраст с околната действителност 59 
Защо се разболяваме 322 
Здравословно отслабване 75 
Златокоска и трите мечета 250 
Играчката на ветровете 278 
Избрани разкази 179 181 
Избрани творби 185 
Иконите спят 199 
Илийчо и Август и седемте джуджета 293 
Интернет холдем покер 102 
Испанският дом 143 
Истинската история на Христина Морфова 95 
Истории за Маша и Мечока 279 
Истории от големия двор 286 
История на въстанието в Батак 337 356 
История на педагогиката 60 
История на педагогиката и българското образование 61 
Историята, населена с хора 1 
Как да общуваме с децата 9 
Как дядо Желе откри пътя на усмивките 267 
Какво прави вятърът, когато не духа 300 
Какво става в тъмното? 319 
Катя Паскалева 98 
Квартал "Зона обиколна" 209 
Кейти на училище 248 
Клинична фармакология 77 
Книга за операта 93 
Кнут Хамсун - писател на три века 111 
Кнут Хамсун и България 109 
Кой живее в градината? 316 
Колко ягоди растат по морето? 280 
Комуникативни умения в медицинската практика 80 
Конникът без глава 134 
Корсиканският вампир 145 
Котарак шапкарак 275 
Кралицата дева 156 
Кризата, която обнадеждава 110 
Кронос 298 
Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности 334 
Къде отиваш, пътнико? 203 
Кървави поля 340 
Къща от карти 169 
Летището 314 
Линдберг 281 
Литератор по душевна нагласа 113 
Личен разговор 94 
Любов и омраза в Бевърли Хилс 133 
Магическият лунен празник 255 
Магология 324 
Малки ритуали за сбогуване 217 
Малки чудеса 186 
Малкият Елиът и големият град 282 
Мандрагора 180 
Материалознание и технология на материалите 86 
Медиен език и стил 18 
Медицина на бедствените ситуации 79 
Между небето и земята 232 349 
Методика на обучението по история 330 
Мечо Пух 296 
Мистерии и загадки в пещерата Прохория 207 
Могат ли възрастните да станат хора? 291 
Може би 124 
Момичето с перлената обица 168 
Момичето, което бях 175 
Мотивацията 12 
Моят луд век 228 
Моят първи атлас на животните 309 
Моята история 104 
Музикална педагогика 58 
Музикалното възпитание в детската градина 57 
Мустафа Шарков и Дружба "Родина" в Чепинско 328 
На гости във фермата 321 
Наивният и сантименталният писател 112 
Наръчник на шпионина 55 56 
Наследството на Гулденбург 146 
Нашето бебе 310 
Невидимата жена 184 
Невинността на порока 223 
Неорганична химия 67 
Непознатият Андерсен 108 
Непослушните тролчета 284 
Неспокойният дух на рода Ненкови 332 351 
Никога не прави нищо 290 
Норвегия във времето 2 
Нощта е действие 234 
Обектът на престъплението 157 
Обичам ви, милорд 138 
Обладание 144 
Облог 206 
Обща химия 65 
Обща хистология 72 
Огуст Стриндберг и XXІ век 114 
Океанът отблизо 305 
Онова, което не ме убива 174 
Орисници и фурии 177 
Ороци 208 
Освободителят 20 
Осъзнай тялото, излекувай духа 10 
От името на мъртвата принцеса 140 
От морето до небето 277 
Още по-голямото приключение на малкото таласъмче 271 
Пазете се от мечката 262 
Панаири, пазари, тържища в българските земи 27 
Пансионът 182 
Парижката Света Богородица 160 
Парламентарно право 53 
Перла в короната 142 
Пиперливи закачки 238 
Пловдив - другият бряг на Европа 331 
По пътя на труповете от Плевен до Бристол 3 
Повест за училището 221 
Повести Белкина ; Дубровский ; Капитанская дочка 123 
Подвеждаща премяна 264 
Подлите времена 23 
Покори нощта 159 
Полет над кукувиче гнездо 149 
Последното писмо от любимия 170 
Похищението 166 
Пощенската картичка 188 
Поэмы 121 
Пратеник на кралицата 263 
Превъплъщенията на Морган 127 
Приключението Старбъкс 85 
Принцеса Алесандра 147 
Принцеси от цял свят 254 
Пристъпете към ликвидиране! 128 
Приятелка на своя убиец 202 
Проглеждане 167 
Промени в наименованията на физикогеографски обекти в България 1878-2014 г. 327 
Професор д.ик.н. Стоян Денчев 70 
Пътеводител за обучението на ловното куче 90 
Пътят към смъртоносния прах 152 
Развъждане на дивеч 89 
Разкази ; Гераците 197 
Разкаяние 141 
Рандеву 139 
Растенията 312 
Речното чудовище 258 
Решение за суперстреса 11 
Рубинът 155 
Сакъз Сардуня 299 
Самодива 220 
Сафари отблизо 306 
Светлината в Стария завет 16 
Свръхсетивното 74 
Сега и завинаги 239 353 
Сергей Антонов - страдалецът от Рим 26 
Сериозно за България 216 
Сила на волята 14 
Силата на разума 22 
Симпъл разказва 131 
Синя луна 162 
Синя любов 236 
Слончето от цирка 266 
Случай "Пеперудата" 230 
Случаят Джем 198 
Слънце, вятър, дъжд 320 
Смиреност 219 
Снежанка и седемте джуджета 251 
Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност 107 
Социална медицина 78 
Спяща пчелекрасота 265 
Статистическа физика 68 
Странникът 261 
Странност на ума 183 
Ступени 233 
Стълба за двама 211 
Събирач на стари вещи 245 346 360 
Съдия Биуакс 272 
Сърце от лед 148 
Съчинения 7 8 
Тайните на морето 313 
Такси "България" 215 
Там, където не сме 240 
Тафта 241 345 358 
Творци, публикували в "Нов живот" - вестника на Източните Родопи 5 
Терминологичен четириезиков (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области 91 92 
Тими Провала 268 269 285 
Това съм аз! Това си ти! 318 
Трудната прошка на историята 231 361 
Тук и сега 4 
Убиец 224 
Уди 97 
Управление на човешките ресурси 29 
Учебник по нервни болести 84 
Фантастични животни и къде да ги намерим 287 
Фаустино 227 
Фестивал за края на зимата 289 
Физиология на човека 83 
Фолклорни ескизи от Чепинско 64 
Фондацията 100 
Хей, таралежите, защо ми се ежите? 302 
Хензел и Гретел 252 
Химия на елементите и техните съединения 66 
Холд'ем техники за всички играчи 103 
Хранителна микробиология 69 
Цар Симеон и семейството му 19 
Цветовете 323 
Чарли Чаплин без грим 99 
Червената шапчица 253 
Човек на име Уве 173 
Човешкото тяло 325 
Чудовищология 304 
Шантал 151 
Шекспировската трагедия 115 
Щъркелите и планината 225 
Я тоже был маленьким 246 
Японският любовник 171 
"Приказни истории" - "Телефон" 276 
[Двадесет и първи] 21. век 243 
[Сто и двадесет] 120 най-ефективни диети 76 
[Сто и осемдесет] 180 години училище в Батак 62 347 354 
[Уиндоус] Windows 10 87 
Almost home 194 
An overview of exraterrestrial races 73 
Chasing tomorrow 196 
Eнциклопедия на животните 308 
Feels like family 193 
The Calhouns 192 
The Nightingale`s song 191 
Two of a kind 195 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автотренинг 13 
Актриси, български - биографии 98 
Актьори, български - биографски материали 94 
Андерсен, Ханс Кристиан 108 
Андерсен, Ханс Кристиан - юбилеи и чествания - конференции 108 
Априлско въстание 1876 - Батак 337 356 
Априлско въстание, 1876 г. 342 
Балканска война 1912-1913 335 
Балканска война, 1912-1913 г. - участие на България 54 
Балкански полуостров - история 335 
Батак 337 356 
Биотерапия 74 
Будизъм - популярна литература 17 
Буров, Атанас 341 
Буров, Атанас Димитров, 1875-1954 - биографии 339 
България - вътрешна политика - право 21 
България - история 337 339 341 342 356 
България - литературознание 110 118 
България - политика - история 341 
България - пътеводители 326 
България - театър 94 
България - търговия 27 
България - търговия - история - конференции 27 
България и Норвегия - конференции 2 
Българо-датски литературни връзки 118 
Българомохамедани - интервюта 25 
Българска литература - 1944- 110 
Българска литература - връзка и взаимодействие с други литератури - конференции 118 
Български език - речници, българско-немски-английски-руски 91 92 
Великобритания - литературознание 115 
Власт - теория 24 
Военна история - България 54 
Военна медицина - учебници за ВУЗ 79 
Военно изкуство, българско - история 54 
Воля 14 
Възпитание в семейството - ръководства 9 
Възпитание, предучилищно - учебници за ВУЗ 59 
Готварство - рецепти 75 
Градове, български - история - конференции 27 
Грийнспан, Алън, 1926- - дейност 28 
Дания - литературознание 108 118 
Датска литература - връзка и взаимодействие с други литератури - конференции 118 
Датска литература - превод и влияние в България 118 
Датска литература - преводи на други езици - български език - конференции 118 
Датско-български литературни връзки 118 
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- - интервюта 70 
Детски писатели, датски - юбилеи и чествания - конференции 108 
Деца - психология и възпитание - ръководства 9 
Дивечовъдство - наръчници и ръководства 89 
Диференциално смятане - Учебници за ВУЗ 71 
Дружба "Родина" - Чепински край - история 328 
Държава - теория 24 
Еврейски език - семантика 16 
Европа - право 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Европейски съд по правата на човека 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Езикова политика - България - история - лекции 105 
Икономическо поведение - популярна литература 85 
Инстанбул - история 350 
Интегрално смятане - учебници за ВУЗ 71 
История - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 330 
Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ 29 
Категории, философски 7 8 
Киноартисти, североамерикански - биографии 99 
Кинорежисьори, северноамерикански - биографии 99 
Комуникация - в медицината 80 
Конституционно право - България 53 
Културно-историческо наследство 334 
Културно-историческо наследство - управление и организация 329 
Културно-просветни дружества - Родопски край - история 328 
Личност - психология 12 
Ловно стопанство - наръчници и ръководства 89 
Логика 7 8 
Луканов, Андрей Карлов 21 
Любов - популярна литература 17 
Материалознание - учебници за ВУЗ 86 
Медико-санитарна защита - учебници за ВУЗ 79 
Медитация - популярна литература 10 
Медицина 80 
Международни съдилища - Европа 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Метали - обработка - учебници за ВУЗ 86 
Морска фауна - детска и юношеска литература 307 
Морфова, Христина Василева, 1889-1936 - биографии 95 
Музикално възпитание - в детската градина - учебници за ВУЗ 57 
Музикално възпитание - христоматии - учебници за ВУЗ 58 
Народна медицина - рецепти 81 82 
Наука - етични проблеми 3 
Националноосвободително движение - България 342 
Неврология - учебници за ВУЗ 84 
Неорганична химия - Учебници за ВУЗ 66 67 
Неотложни случаи (медицина) - учебници за ВУЗ 79 
Нервни болести - учебници за ВУЗ 84 
Норвегия - култура - конференции 2 
Норвегия - култура - политика - литературознание 2 
Норвегия - литературознание 111 
Норвежка литература - теми, образи, сюжети - конференции 2 
Норвежки език - конференции 2 
Образование и просвета - България - история 61 
Обществено-политически учения - Италия - история 24 
Океан - детска и юношеска литература 307 
Операционни системи - наръчници и ръководства 87 
Отслабване 76 
Отслабване - популярна литература 75 
Пазари - България - история - конференции 27 
Панаири - България - история - конференции 27 
Парапсихология 74 
Паскалева, Катя, 1945-2002 - биографии 98 
Педагогика - история 61 
Педагогика - история - учебници за ВУЗ 60 
Писатели, датски - творчество 118 
Писатели, датски - юбилеи и чествания - конференции 108 
Писатели, норвежки - творчество 109 
Писатели, норвежки - творчество - конференции 111 
Пловдив - история 331 
Поведение 12 
Политика - СССР - история 20 
Политици, български 21 341 
Политически убийства - България 21 
Права на човека - Европа 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 23 
Приложни програми - наръчници и ръководства 87 
Природни бедствия - учебници за ВУЗ 79 
Психоанализа - популярна литература 10 
Психотерапия - популярна литература 10 
Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - САЩ - управление и организация - популярна литература 85 
Родопски край - организации 328 
Руско-турска освободителна война 1877-1878 - история 3 
Самоусъвършенстване 13 
САЩ - стопански обединения 85 
САЩ - финанси 28 
Светлина - религиозни проблеми 16 
Селскостопанска техника - терминология - речници 91 92 
Скандинавска литература - конференции 107 
Скандинавски страни - литература 107 
Снори Стурлусон 107 
Социална медицина - учебници за ВУЗ 78 
Социолингвистика - лекции 105 
Средства за масова информация 334 
Средства за масова информация - език и стил - учебници за ВУЗ 18 
СССР - политика 20 
Стар завет 16 
Статистическа физика - учебници за ВУЗ 68 
Стопански предприятия - САЩ - управление и организация - популярна литература 85 
Стриндберг, Огуст, 1849-1912 - творчество - сборници 114 
Съдебни решения 21 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Термодинамика - учебници за ВУЗ 68 
Техничиска микробиология - учебници за ВУЗ 69 
Трагедия, английска 115 
Трудови ресурси - управление - учебници за ВУЗ 29 
Туризъм - България - пътеводители 326 
Успех - популярна литература 85 
Фармакология - учебници за ВУЗ 77 
Физиология - учебници за ВУЗ 83 
Философия на ценностите 12 
Философия, антична 7 8 
Фитотерапия - рецепти 81 82 
Хамсун, Кнут 109 
Хамсун, Кнут - творчество 109 
Хамсун, Кнут, 1859-1952 - творчество - конференции 111 
Херменевтика 16 
Химически елементи - учебници за ВУЗ 66 
Химия - учебница за ВУЗ 65 
Хистология - учебници за ВУЗ 72 
Хранене - хигиена 76 
Хранене - хигиена - популярна литература 75 
Храни - състав - учебници за ВУЗ 69 
Чепински край - етнография 64 
Чепински край - организации 328 
Шарков, Мустафа Якубов, 1912-1983 - юбилеи и чествания 328 
Шекспир, Уилиам - отделни произведения 115 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиографични романи 228 
автобиографични фрагменти 163 
адаптации по филми 261 262 263 264 265 272 294 295 
адаптирани приказки 249 250 251 252 253 261 262 263 264 265 272 
американска имигрантска литература 225 
американска литература 124 126 127 131 133 135 136 139 147 148 149 154 155 156 157 159 162 164 168 176 177 179 186 187 191 192 193 194 195 220 
американска литература за деца 248 268 269 275 282 284 285 288 289 290 291 294 295 
американски актьори 97 99 
американски приказки 282 
американски разкази 131 179 187 
американски режисьори 97 99 
американски романи 124 127 133 135 136 139 147 148 149 154 155 156 157 159 162 164 168 176 177 186 191 192 193 194 195 
американски романи за деца 248 268 269 285 288 290 291 294 295 
американски стихове за деца 275 
анатомия на човека 325 
английска литература 115 129 134 138 142 143 144 151 152 158 166 169 170 175 178 181 184 185 188 196 
английска литература за деца 255 280 287 296 
английска поезия за деца 280 296 
английски актриси 184 
английски народни умотворения за деца 280 
английски приказки 255 
английски разкази 181 
английски разкази за деца 296 
английски романи 129 134 138 142 143 144 151 152 158 166 169 170 175 178 184 188 196 
английски романи за деца 287 
английски футболисти 104 
антична философия 7 8 
Априлско въстание 337 342 356 
архитекти 101 
архитектурни критици 101 
Балканска война 54 
балканска история 54 
бебета 310 318 
безконтактен масаж 74 
беседи 112 
биобиблиографии 5 
биографии 94 96 97 99 
биографични романи 184 
биотерапия 74 
будизъм 17 
българи 336 
българомохамедани 25 
българска военна история 54 
българска езикова политика 105 
българска емигрантска литература 220 
българска етнография 64 
българска история 328 342 
българска литература 110 113 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 297 343 344 345 346 349 352 353 355 358 360 361 
българска литература за деца 256 257 258 259 260 266 267 270 271 273 274 276 277 278 283 286 292 293 298 300 301 302 303 
българска музика 100 
българска поезия 199 232 233 234 235 236 239 240 241 242 243 244 245 345 346 349 353 358 360 
българска поезия за деца 276 277 300 302 303 
българска проза 205 
българска търговия 27 
български актриси 98 
български актьори 94 
български банкери 341 
български дипломати 341 
български епиграми 238 
български есета 231 361 
български журналисти 4 
български карикатуристи 96 
български пиеси 217 
български писатели 113 116 
български повести 197 221 
български политици 341 
български приказки 256 257 258 259 260 266 267 270 271 273 277 278 283 286 293 297 301 
български разкази 197 201 209 214 215 216 218 223 229 
български разкази за деца 260 273 
български революционери 116 
български романи 198 200 202 203 206 207 210 211 212 213 219 220 222 224 225 226 227 228 230 344 355 
български романи за деца 292 298 
български художници 96 
българско образование 61 
вегетариански храни 88 
вербална комуникация 80 
вестници 5 
Ветрен дол 357 
власт 24 
водопади 326 
военна медицина 79 
воля 14 
времето 320 
Втора световна война 340 
вътрешна политика 21 23 
гатанки 277 
география на България 326 327 
географски имена 327 
градини 316 
датска литература 118 
дела срещу България 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
детска психология 9 
детски градини 57 
детски енциклопедии 325 
детски писатели 108 
дивеч 89 
дивечовъдство 89 
диворастящи растения 88 
диети 76 
динозаври 311 
диференциално смятане 71 
Дружба "Родина" 328 
държава 24 
Европейски съд по правата на човека 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
европейско право 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
екологично образование 63 
енциклопедии за деца 308 
епиграми 237 343 352 
ерготерапия 83 
еротични разкази 223 
есета 208 
етика 6 
етични проблеми 3 
животни 309 315 317 
журналисти 5 
извънземни раси 73 
Източни Родопи 5 
интегрално смятане 71 
интервюта 25 101 
ислямски тероризъм 22 
ислямски фундаментализъм 22 
Истанбул 350 
исторически романи 120 188 198 
история 20 27 60 61 330 350 
история на България 333 339 341 
италианска литература 22 180 
италиански пиеси 180 
канадска литература 153 
канадски романи 153 
книга-игра 305 306 307 324 
книги-игри 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 
комикси 293 
композитори 93 
комуникативни умения 80 
комуникация лекар - пациент 80 
краеведски изследвания 338 348 359 
краезнание 338 348 357 359 
криминални романи 152 158 174 
култура 2 15 
културно-историческо наследство 329 334 
лекции 68 105 115 
летища 314 
лечебни свойства 88 
либрета 93 
литературна критика 115 
литературна теория 117 
литературна техника 117 
литературни творци 5 
личност 12 15 
личност и общество 15 
ловни кучета 90 
ловно стопанство 89 
логика 7 8 
магьосници 324 
математика 71 
материали от конференции 27 
материалознание 86 
медитация 10 
медицина 80 322 
медицински кадри 80 
медицински сестри 83 
международни политически отношения 2 
Междусъюзническа война 54 
метали 86 
методика на преподаването 330 
механика 68 
многоезични речници 91 92 
морал 6 
море 313 
музикална педагогика 58 
музикално възпитание 57 
народна медицина 81 82 
наука 3 
националноосвободителна борба 342 
невербана комуникация 80 
неврология 84 
немска литература 146 
немска литература за деца 281 
немски приказки 281 
немски романи 146 
неорганична химия 66 67 
нервни болести 84 
Нов живот 5 
норвежка литература 2 109 111 
норвежки език 2 
норвежки писатели 109 111 
океан 305 307 
операционни системи 87 
опери 93 
оперни певици 95 
организация на персонала 29 
отслабване 75 76 
пазарджишки родове 332 351 
пазари 27 
панаири 27 
парапсихология 74 
парламентарно право 53 
педагогика 60 61 
поведение 12 
поеми 121 
покер 102 103 
политика 20 
политическа етика 24 
политически теории 24 
политически убийства 21 
полска литература 182 
полски романи 182 
португалска литература 167 
португалски романи 167 
превод 117 
предучилищно възпитание 59 
преход от тоталитаризъм към демокрация 23 
приказки 185 249 250 251 252 253 261 262 263 264 265 272 
приказки-игри 297 
приказни повести 247 
природни бедствия 79 
психично здраве 11 
психоанализа 10 
психологични проблеми 15 
психология 12 15 
психология на личността 13 
психотерапия 10 11 
психофизиология 11 
публицистика 4 22 119 
Първа световна война 333 
пътеводители 326 
размисли 163 
разузнаване 55 56 
растения 312 
религиозен фанатизъм 22 
рехабилитация 83 
рецепти 75 88 
родова история 338 348 359 
родови проучвания 332 351 
Родопски край 328 
романизовани биографии 106 
руска литература 119 121 122 123 125 128 130 
руска литература за деца 246 247 279 
руска поезия 121 233 
руски писатели 106 
руски повести 123 128 130 
руски повести за деца 247 
руски приказки 279 
руски разкази 125 
руски романи 122 123 130 
ръководства 9 
самоусъвършенстване 13 
селско стопанство 91 92 
селскостопанска техника 91 92 
семейно възпитание 9 
скандинавска литература 107 
словенска литература 120 
словенски романи 120 
социална медицина 78 
социография 2 
социолингвистика 105 
спомени 96 126 163 
справочници 88 327 
СССР 20 
стар завет 16 
стихотворения за деца 246 
стрес 11 
съвременна архитектура 101 
съдебни решения 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
телевизионна журналистика 4 
телевизионни предавания 4 
теория на романа 112 
терминологични речници 91 92 
термодинамика 68 
трагедии 115 
трилър 166 
трилъри 157 
туризъм 326 
туристически обекти 326 
турска литература 112 141 163 165 183 
турска литература за деца 299 
турски градове 350 
турски романи 141 165 183 
турски романи за деца 299 
турци 336 
тържища 27 
управление на персонала 29 
учебници за ВУЗ 18 57 58 59 60 61 65 66 67 68 69 71 72 77 78 79 83 84 86 330 
фантастични романи 162 
фантастични романи за деца 287 
фармакология 77 
фармация 83 
фентъзи 220 
ферми 321 
физика 68 
физиология 83 
физиология на човека 325 
физическа география 327 
финанси 28 
финансов резерв 28 
фолклорни традиции 64 
фототипни издания 199 
френска литература 132 137 140 145 150 160 189 190 
френска литература за деца 254 
френски повести 137 
френски приказки 254 
френски романи 132 140 145 150 160 189 190 
футбол 104 
химически елементи 66 
химия 65 
хистология 72 
хранене 75 
хранителна микробиология 69 
христоматии 58 
Чепински край 64 328 
чилийска литература 171 
чилийски романи 171 
шведска литература 114 172 173 174 
шведски писатели 114 
шведски романи 172 173 174 
шпиони 55 56 
юношески романи 122 
nursery rhymes 280 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алън, Уди 97 
Андерсен, Ханс Кристиан 108 
Антонов, Сергей Иванов 26 
Бойчев, Яко 113 
Ботев, Христо 116 
Буров, Атанас Димитров 339 341 
Грийнспан, Алън 28 
Денчев, Стоян Георгиев 70 
Джерард, Стивън 104 
Дикенс, Чарлс 184 
Луканов, Андрей Карлов 21 
Морфова, Христина Василева 95 
Паскалева, Катя Кирилова 98 
Симеон II, цар български 19 
Сталин, Йосиф Висарионович 340 
Стриндберг, Огуст 114 
Търнан, Нели 184 
Хамсун, Кнут 109 111 
Хитлер, Адолф 340 
Чаплин, Чарли 99 
Шарков, Мустафа Якубов 328 
Шекспир, Уилиам 115 
Шопов, Наум Христов 94 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Ветрен дол 357 
Норвегия 2 
Пловдив 331 
Септември 338 348 359