НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

23044, ЗВ/00/М7023044; ЗВ/00/М70

Митев, Венелин

   Прогонените гении на България : "Предците ми от там са, где Дунавът студен край Тракия минава..." / Венелин Митев ; Предг. Георги Тошев . - София : Книгомания, 2016 . - 327 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-105-5 

 корица 

Сист. No: 63891

Философия

- 2 -

ЗВ/101(091)/К60 

Кисьов, Тоньо Динчев

   Въведение в античната философия : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Тоньо Динчев Кисьов . - София : Люрен, 1995 . - 184 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 177-183

   ISBN 954-568-026-1 

  

Сист. No: 63961

Психология

- 3 -

ЗВ/159.9/Д95 

Дънкан, Бари Л. и др.

   Да си го кажем направо: мъжете са задници : А могат ли жените да ги променят / Бари Дънкан, Джоузеф Рок ; Прев. от англ. Корнелия Стефанова Великова-Дарева . - София : Сиела, 1999 . - 314 с. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   Ориг. загл. Let's face it, men are : What women can do about it / Joseph W. Rock, Barry L. Duncan

   ISBN 954-649-228-0 

  

Сист. No: 63948

Религия. Теология

- 4 -

ЗВ/23/28/У69 

Уолш, Нийл Доналд

   Разговори с Бога : Един необикновен диалог : Кн. 1 - / Нийл Доналд Уолш ; Прев. от англ. Мария Кръстева . - София : Недкова и сие - Математика, 1999 - . - 20 см

   Ориг. загл. Conversation with God an uncommon dealogue / Neale Donald Walsch. - Възприетата форма на името на Мария Кръстева Георгиева е Мария Кръстева

   Кн. 3 . - 2000 . - 399 с.

   

   ISBN 954-9903-04-4 

 корица 

Сист. No: 63941

- 5 -

ЗВ/23/28/P93 

Provatakis, Theocharis M.

   Meteora : History of the monasteries and monasticism / Theocharis M. Provatakis ; Photogr. N. Kontos et al . - Athens : Toubi's, [1994] . - 111 p. : col. ill., m. ; 24 cm + 1 maps

   Други фотогр. : M. Toubis, Thomas Provatakis, D. Trikas, N. Manthos, K. Grigoroudes, D. Zervopoulos

   ISBN 960-7504-03-8 

 корица 

Сист. No: 63947

Обществени науки

Статистика. Социология

- 6 -

Ч1/316/К91 

Крумова, Теодора Сивкова и др.

   Сборник материали "Преодоляване на традиционните и нови антиромски стереотипи" / Теодора Крумова, Деян Колев, Гергана Даскалова-Цветкова . - Велико Търново : Астарта, 2011 . - 101 с. : с ил., табл., диагр., 1 к. ; 30 см

   Кор. опис. - Изд. по проект "Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи". - Библиогр. с. 98-100

   ISBN 978-954-350-123-6 

   ISBN 978-954-350-123-7 !

 корица 

Сист. No: 63997

- 7 -

Ч1/316/К80 

Компендиум на добри практики в ромската интеграция  / Хорст-Фридрих Роли и др . - [Силистра] : Игъл, 2013 . - 215 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Други авт.: А.-Н. Ведър, Д. Колев, Т. Крумова, Д. Авилейс, В. Георгиев, Д.-А. Каско, Л. Ковачева, С. Кръстев, С. новополская, Б. С. Олдебратен, Л. Оливейра, Д. Омерска, Б. Филипсен, С. Рибеиро, А. Розанова, К. Стех, Р.-К. Шикшай, С. Велинова. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 207-215

   ISBN 978-954-8007-58-0 

   ISBN 978-954-8007-58-098 !

 корица | съдържание 

Сист. No: 63993

- 8 -

Ч1/316/Н26 

Наръчник за ромска история и култура  / Деян Колев и др ; Ред. Аля-Недялка Ведър . - [Силистра] : Игъл, 2013 . - 144 с. : с ил. ; 22 см

   Изд. на Фонд. АДРА България, Център АМАЛИПЕ. - Други авт.: Т. Крумова, Д. Авилейс, В. Георгиев, Д.-А. Каско, Л. Ковачева, С. Кръстев, С. Ножополская, Б. С. Олдебратен, Л. Оливейра, Д. Омерска, Б. Филипсен, С. Рибеиро, Х.-Ф. Роли, А. Розанова, К. Стех, Р.-К. Шикшай, А. Ведър, С. Велинова. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 142-144

   ISBN 978-954-8007-58-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63994

- 9 -

Ч1/316/Н26 

Наръчник по толерантност  / Теодора Крумова и др . - Велико Търново : ЦМДТ Амалипе, 2013 . - 120 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

   Изд. по проект "Младежта е толерантност - преодоляване на антиромските стереотипи сред младите хора". - Други авт.: Д. Колев, А. Пампоров, Р. Михтиева, С. Петрова-Михайлова, М. Баев, С. Тодоров, Е. Тодорова, М. Донева, В. Панчев, П. Фиъелиер. - Имената на авт. отбелязани под съответните раздели. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-350-179-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63996

- 10 -

ЗВ/316/P91 

Preventing early marriages  / Deyan Kolev et al . - Plovdiv : Astarta, 2011 . - 172 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 29 см

   Изд. на Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance. - Други авт.: T. Krumova, A. Pamporov, R. Sechkova, S. Enache, J. Kacso, K. Szikszai, N. Arapidou

   ISBN 978-954-350-118-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63998

- 11 -

ЗВ/316/M26 

Manual on Roma history and culture  / Teodora Krumova et al . - [Силистра] : [Игъл], 2013 . - 144 с. : с ил. ; 22 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на кор. - Изд. на Фонд. АДРА България, Център АМАЛИПЕ. - Библиогр. с. 142-144

 корица 

Сист. No: 63990

Политика

- 12 -

ЗВ/32/Ж34 

Желев, Жельо Митев

   Интервюта : Януари 1989 - септември 2000 г. / Жельо Желев ; Състав. Георги Георгиев-Геш . - София : Фонд. Д-р Желю Желев, 2004 . - 548 с. ; 21 см . -  (Президентска библиотека ; 8)

   Авт. не е отбелязан на кор. - Съдържа и Неудобни свидетелства / Георги Георгиев-Геш. - Офс. изд.

   ISBN 954-91-142-2-8 

 корица 

Сист. No: 63986

- 13 -

ЗВ/327/Ф83 

Фридман, Джордж

   Следващите 100 години : Геополитическа прогноза за XXI век / Джордж Фридман ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медия, 2009 . - 316 с. : с к. ; 21 см

   Ориг. загл. The next 100 years / George Friedman

   ISBN 978-954-8477-91-8 

 корица 

Сист. No: 63866

- 14 -

ЗВ/327/Ф83 

Фридман, Джордж

   Взривоопасните точки на Европа : Евросъюзът - фалит или възход / Джордж Фридман ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2015 . - 314 с. : с к. ; 21 см

   Ориг. загл. Flashpoints / George Friedman.

   ISBN 978-954-9913-50-7 

 корица 

Сист. No: 63867

Икономика

- 15 -

ЗВ/334/П52 

Пипер, Рюдигер и др.

   Мениджмънт : Управление на прехода : [Ръководство за студенти и стоп. ръководители] / Рюдигер Пипер, Кнут Рихтер ; [Прев. от нем.]  . - София : [Европринт] и др., 1993 . - 344 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Ориг. загл. Management Bedingungen, Erfahrungen, Perspektiven / R. Pieper, K. Richter. - Други изд.: Die Wirtschaft - Берлин, Gable - Висбаденr

   ISBN 954-8140-09-8 

  

Сист. No: 64012

- 16 -

ЗВ/330/С52 

Сотирова, Екатерина Стефанова

   Микроикономика : Сб. от задачи и тестове / Екатерина Сотирова . - София : Люрен, 1993 . - 176 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-568-0015-6 

  

Сист. No: 63959

- 17 -

ЗВ/330/С23 

Сборник с тестове, задачи и въпроси за дискусия по Икономикс  / Асен Асенов и др ; Отг. ред. Стоядин Савов . - София : Люрен, 1994 . - 272 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

   Други авт.: В. Иванова, В. Пиримова, Г. Карамочева, Г. Касабов, Е. Сотирова, Е. Харманджиев, П. Илиев, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Бележки за авт.

  

Сист. No: 63945

- 18 -

ЗВ/330/Й85 

Йотова, Лилия

   Икономикс : [Учебник за студентите от УНСС - София] : Ч. 1 - 2 / Лилия Йотова . - София : Рацио 90, 1994 - . - 23 см

   Пълното име на авт. е Лилия Йотова Коларова

   Ч. 1. Въведение и микроикономикс . - 1994 . - 223 с. : със сх., табл., диагр.

   

   ISBN 954-8566-0 

  

Сист. No: 63915

- 19 -

ЗВ/330/Й85 

Йотова, Лилия и др.

   Икономикс : [Учебник за студентите от УНСС - София] : Ч. 1 - 2 / Лилия Йотова . - София : Рацио 90, 1994 - . - 23 см

   Пълното име на авт. е Лилия Йотова Коларова

   Ч. 2. Макроикономикс в затворена и отворена система / Лилия Йотова, Валентина Алякова . - 1995 . - 248 с. : със сх., табл., диагр.

   

   ISBN 954-8566-06-0 

  

Сист. No: 63916

- 20 -

ЗВ/334/В38 

Велев, Младен и др.

   Управление на малката фирма / Младен Велев, Борислава Колчагова . - София : Информа-Интелект, 1995 . - 300 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см . -  (Поредица Малък бизнес и предприемачество ; 2)

   

   ISBN 954-8492-07-5 

 корица 

Сист. No: 64010

- 21 -

ЗВ/338/Л73 

Личев, Тихомир Александров

   Икономическа география на България : Сб. материали за кандидат-студенти / Тихомир Личев . - Свищов : Д. Найденов, 1995 . - 329 с. : с табл. ; 20 см

   

  

Сист. No: 63907

- 22 -

ЗВ/334/Б48 

Блекуел, Едуард

   Как да подготвим бизнес план / Едуард Блекуел ; Прев. от англ. Елизабет Шопова . - София : Кабри, [1996] . - 160 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 954-693-001-6 

 корица 

Сист. No: 64011

- 23 -

ЗВ/311/К18 

Калоянов, Тодор

   Бизнес статистика / Тодор Калоянов . - София : DDC, 1996 . - 312 с. : с табл., диагр. ; 29 см

   

  

Сист. No: 63962

- 24 -

ЗВ/334/П47 

Петров, Георги Атанасов

   Основи на финансите на фирмата / Георги Петров . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Труд и право, 1996 . - 256 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 954-608-007-1 

  

Сист. No: 63939

- 25 -

Ч1/330.3/.5/О-69 

Орешарски, Пламен Василев

   Анализ и управление на инвестициите / Пламен Орешарски . - 2. доп. изд . - София : Люрен, 1997 . - 152 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 954-568-032-6 

  

Сист. No: 63950

- 26 -

ЗВ/338/М39 

Матеев, Евгени Георгиев

   За управлението на икономиката в САЩ / Евгени Матеев . - София : Нови хоризонти, 2000 . - 264 с. : с ил. ; 20 см . -  (Серия Икономическа класика)

   Съдържа и За автора на настоящата книга / Васил Манов. - Предм. показалец

   ISBN 954-9758-02-8 

  

Сист. No: 63949

- 27 -

Ч1/33/К78 

Колев, Деян Димитров и др.

   Европейските фондове и ромската интеграция в България : 2010-2011 г. / Деян Колев, Юлия Григорова . - Пловдив : Астарта, 2013 . - 128 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на Център "Амалипе"

   ISBN 978-954-350-157-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63989

- 28 -

ЗВ/334/М89 

Морита Акио и др.

   Произведено в Япония : Акио Морита & Sony / Акио Морита, Едуин Рейнголд, Шимомура Мицуко ; Прев. Вера Георгиева . - София : Жануа `98, 2015 . - 366 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Made in Japan: Akio Morita and Sony / Edwin Reingold, Mitsuko Shimomura

   ISBN 978-954-376-105-0 

 корица 

Сист. No: 63885

Право

- 29 -

ЗВ/347/З-69 

Златарев, Емил Николов и др.

   Търговско право : [Учебник за ВУЗ] : Ч. 1, 3 / Емил Златарев, Веселин Христофоров . - София : Мартилен, 1995 . - 244 с. ; 24 см

   В кн. означено 2. прераб. и доп. изд.

   ISBN 954-548-035-4 

 корица 

Сист. No: 63913

- 30 -

ЗВ/347/З-69 

Златарев, Емил Николов и др.

   Търговско право : [Учебник] / Емил Златарев, Веселин Христофоров . - 3. преаб. и доп. изд . - София : Сиела, 1997 . - 341 с. ; 22 см

   Съдържа : Обща част ; Видове търговци ; Търговски сделки ; Несъстоятелност. - Библиогр. под линия

   ISBN 954-649-074-1 

  

Сист. No: 63943

- 31 -

ЗВ/340/Х15, Ч1/34/Х15ЗВ/340/Х15; Ч1/34/Х15

Хаджийски, Минко

   Психопатията в полето на юридическата психология / Минко Хаджийски . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 116 с. ; 20 см

   Бибиогр. с. 111-116

   ISBN 978-619-00-0453-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63858

Обществено управление. Военно дело

- 32 -

ЗВ/35/С83 

Стоянов, Георги

   Правен режим на приватизацията в България : Правни изследвания и комент. върху Закона за преобразуване и приватизация на държ. и общин. предприятия и подзаконовите актове по неговото прил. / Георги Стоянов . - София : Сиби, 1996 . - 295 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Георги Стоянов Хорозов. - Библиогр. с. 260-262.

   ISBN 954-8150-61-1 

  

Сист. No: 63953

- 33 -

ЗВ/338.2/Х69 

Хорозов, Георги

   Практически правни проблеми на приватизацията : ЗППДОП ; Съдебна практика по приложението на ЗППДОП ; Практически студии по приватизацията / Георги Хорозов . - София : Сиби, 1998 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-730-014-8 

  

Сист. No: 63955

Социални науки

- 34 -

ЗВ/36/З-37 

Застраховане  : Орг. и управл. : [Учебник за ВУЗ] / Христо Драганов и др . - София : ФорКом, 1998 . - 239 с. ; 20 см

   Други авт.: Б. Илиев, И. Мишева, З. Първанова. - Библиогр. с. 235

   ISBN 954-464-071-1 

  

Сист. No: 63940

- 35 -

Ч1/36/Г72 

Гочев, Гочо Пеев и др.

   Социално осигуряване : Теория и практика / Гочо Гочев, Богомил Манов . - София : Тракия М, 2001 . - 410 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 409-410

   ISBN 954-9574-71-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63936

- 36 -

ЗВ/36/B55 

Beyond anti-Roma stereotypes  / Deyan Kolev et al ; Ed. Deyan Kolev . - Plovdiv : Astarta, 2013 . - 167 с. : с диагр., сх., табл. ; 21 см

   Изд. на Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance. - Други авт.: T. Krumova, A. Pamporov, D. Radulescu, S. van der Zwaan, T. Balcik. - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-350-167-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63992

Педагогика

- 37 -

ДЧ/37/К78 

Колев, Деян Димитров и др.

   Истории край огнището : Уч. тетрадка за ученици от II до IV кл. : [За часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор"] / Деян Колев, Антония Кръстева, Теодора Крумова . - Велико Търново : Астарта, 2004 . - 96 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

   Офс. изд.

   ISBN 954-8324-32-6 

 корица 

Сист. No: 64001

- 38 -

ДЧ/37/К78 

Колев, Деян Димитров и др.

   Разказани пътища : Уч. тетрадка за ученици от V до VIII кл. : [За часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор] / Деян Колев, Теодора Крумова . - Велико Търново : Астарта, 2004 . - 80 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

   Библиогр. с. 79. - Офс. изд.

   ISBN 954-8324-33-4 

 корица 

Сист. No: 64002

- 39 -

ДЧ/37/К91 

Крумова, Теодора Сивкова и др.

   Истории край огнището : Уч. помагало за ученици от II до IV кл. : [В помощ на часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор"] / Теодора Крумова, Йосиф Нунев, Деян Колев . - 2. доп. и прераб. изд . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 208 с. : с ил., ноти ; 29 см + 1 CD

   Изд. на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" в рамките на проект "Да докоснем недосегаемите, борейки се с традиционни и антиромски стереотипи" по Програма "Основни човешки права и гражданско участие". - Библиогр. с. 204-205. - Прил.: 1CD. - В. Търново : ЦМЕДТ Амалипе. - Изд. по Програма "Намаляване на отпадането на ромските деца от училище"

   ISBN 978-954-350-128-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64000

- 40 -

ДЧ/37/К91 

Крумова, Теодора Сивкова и др.

   Разказани пътища : Уч. помагало за ученици от V до VІІ кл. : [За часовете по СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор"] / Теодора Крумова, Йосиф Нунев, Деян Колев . - 2. доп. и прераб. изд . - Пловдив : Астарта, 2012 . - 240 с. : с ил., ноти ; 29 см + 1 CD

   Изд. на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". - Библиогр. с. 238-239. - Прил.: 1 CD. - В. Търново : ЦМЕДТ Амалипе. - Изд. по Програма "Намаляване на отпадането на ромските деца от училище"

   ISBN 978-954-350-142-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64003

- 41 -

Ч1/37/Н33 

Доклади от Националната научно-практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище" 25-26 юни 2013 г., Велико Търново

   Доклади от Националната научно-практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище" 25-26 юни 2013 г., Велико Търново /  Състав. Теодора Крумова и др ; Ред. Магданела Делинешев . - София : ARS Magna, 2014 . - 338 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". - Кор. загл. Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. - Други състав.: Т. Ванова, В. Димова, Н. Николова, Р. Йорданова, Й. Данова. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-954-92632-7-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63995

Етнография. Фолклор

- 42 -

ЗВ/39/Т79 

Традиции и памет  : Т.1- . - Велико Търново : Астарта, 2003- . - 20 см

   Офс. изд.

   Т.1. Ромската сватба във Великотърновско /  Състав.  Деян Колев, Теодора Крумова . - 2003 . - 168 с. : с ил., табл.

   Съдържа материали от Б. Сапунов, В. Стойчева, Д. Колев, К. Котларска, Л. Каменова, М. Христова, Р. Асенов, С. Янакиева, С. Колева, Т. Крумова, Т. Петровски. - Съдържа и Данни за авторите, Списък на информаторите. - Библиогр. след отд. материали и под линия

   ISBN 954-8324-01-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63987

- 43 -

ЗВ/39/Т79 

Традиции и памет  : Т. 1- . - Велико Търново : Астарта, 2003- . - 20 см

   Офс. изд.

   Т. 2. Между Сцила и Харибда : За идентичността на миллета / Деян Колев, Теодора Крумова . - 2005 . - 216 с. : с табл., диагр., факс.

   Библиогр. с. 214-215

   ISBN 954-8324-88-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63988

Математика. Естествени науки

- 44 -

ЗВ/57/Л18, Ч2/57/Л18ЗВ/57/Л18; Ч2/57/Л18

Ламбрев, Евтим Иванов

   Препариране на птици, бозайници, риби и насекоми / Евтим Ламбрев . - 2. изд . - София : Наслука, 2008 . - 132 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 130-131

   ISBN 978-954-8723-02-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63985

Медицина

- 45 -

Ч2/615/С13 

Сайонджи, Масаиуки

   Източен специален божествен масаж : С илюстрации : Хълбочно-изправяща притискащо-разтриваща терапия / Масаиуки Сайонджи ; Прев. от есп. Никола Донев . - 2. прераб. изд . - [София] : Хелиопол, 1993 . - 151 с. : със сх. ; 19 см

   

   ISBN 954-578-007-X 

  

Сист. No: 63957

- 46 -

К/5/Д40 

Демирова, Гина Андреева

   Връзка с космоса / Гина Демирова . - Пазарджик : [Изд. авт.], 1994 . - 117 с. ; 20 см

   В библиогр. каре авт. означена Гинка Демирева. - На кор. означено 1995. - В кн. означено кн. 1.

   ISBN 954-799-423-9 

  

Сист. No: 63958

- 47 -

ЗВ/613/Х38 

Хейдън, Нора

   Как да бъде задоволявана жената всеки път... и накарана да моли за още! / Нора Хейдън ; Прев. [от англ.] Евелина Банева . - 2. изд . - София : Кибеа, 1994 . - 128 с. ; 20 см . -  (Серия Здраве)

   Ориг. загл. How to satisfy a woman every time... and have her beg for more! / Naura Hayden

   ISBN 954-474-025-2 

 корица 

Сист. No: 63901

- 48 -

Ч2/615/Д14 

Дале, Роже

   Самоучител по акупресура : Премахнете болките чрез точков масаж / Роже Дале ; Прев. от фр. Радка Василева . - София : Колибри, 2003 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Supprimez vous-meme vos douleurs par simple pression d'un doigt / Roger Dalet. - Съдържа и Речник

   ISBN 954-529-261-X 

 корица 

Сист. No: 63905

- 49 -

ЗВ/615.8/К59 

Кирякова, Ирина

   Любовта намира начин : Психотерапия на ежедневието / Ирина Кирякова ; Ил. Мартин Киряков . - София : Миротворец, 2015 . - 210 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и За авторката

   ISBN 978-619-90525-0-1 

 корица 

Сист. No: 63969

Приложни науки. Техника

- 50 -

ЗВ/651/С23 

Сборник от текстове по стенография, машинопис, коректура, стенодактилография и за компютърн бработка  /  Състав. Ангел Железаров и др . - София : Столично д-во за машинописци и стенографи ; Фата, 1994 . - 125 с. ; 24 см

   Други състав.: Д. Ковачев, Е. Петрова, М. Иванова, М. Петрова, С. Лакова

   ISBN 954-8394-05-7 

 корица 

Сист. No: 63899

- 51 -

ЗВ/657/Н48 

Нейков, Марин Иванов

   Застрахователно счетоводство / Марин Иванов Нейков . - София : Рацио 90, 1997 . - 359 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 359

   ISBN 954-9566-12-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63898

Селско стопанство. Лов. Риболов

- 52 -

ЗВ/636/Ч-44 

Частно животновъдство  : Учебник за селскостоп. техникуми / Петко П. Иванов и др . - 3. изд . - София : Земиздат, 1961 . - 388 с. : с ил. ; 23 см

   Други авт.: В. Г. Попов, А. Лаков, С. Бъчваров

  

Сист. No: 63908

- 53 -

Ч2/636/639/П79 

Породите дребни кучета  /  Състав. Атанас Стаменов . - [София] : Животно, 1998 . - 168 с. : с ил., факс., 2 л. цв. ил. ; 21 см . -  (Голяма поредица Обичам те, животно)

   

  

Сист. No: 63954

- 54 -

ЗВ/630/К33 

Карамфилов, Валентин и др.

   Горска азбука / Валентин Карамфилов, Иван Костов ; Карикатури Доньо Донев . - София : Наслука, 2008 . - 32 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8723-44-2 

 корица 

Сист. No: 63984

- 55 -

ЗВ/63/Д40, К/47/Д40ЗВ/63/Д40; К/47/Д40

Демирджиев, Костадин Кирилов

   Земеделието в Пазарджишко от древността до наши дни / Костадин Демирджиев . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2014 . - 420 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 408-414

   ISBN 978-954-697-096-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64038

Домакинство. Комунално-битово обслужване

- 56 -

ЗВ/64/Ш40 

Шауфлер, Р. и др.

   Искам да съм красива : Кн. за красотата на тялото и лицето : Рецепти за дом. козметика / Р. Шауфлер, Даниела Иванакова, Н. Стефанова . - София : Византия, 1993 . - 128 с. : с ил. ; 20 см . -  (Серия Деметра)

   

   ISBN 954-8022-13-3 

 корица 

Сист. No: 63904

- 57 -

Ч2/64/П13 

Павлова, Елизабет

   Китайска кухня : [Рецепти] / Елизабет Павлова . - София : Май, [1996] . - 112 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 63960

Изкуство

- 58 -

ИзГр/77/Ф70, ИзЧГр/77/Ф70ИзГр/77/Ф70; ИзЧГр/77/Ф70
 Фондация Фодар. Биенале, ІХ. Плевен. 2015 

   [Фодар] Phodar Biennial'15 : 9th edition motto No vice is greater than fear : [Биенале "Фодар" 2015 : 9. изд. под мотото "Няма по-голям порок от страха" : Албум] /  [Предг. Антоан Божинов] . - [София] : Фонд. Фодар, [2015] . - 88 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Текст на бълг. и англ. ез. - Съдържа и Участници в Биенале "Фодар" 2015 ; Награди

   ISBN 978-954-91285-7-4 

  

Сист. No: 63999

- 59 -

ЗВ/782/785/Д49, ИзЧ/782/785/Д49ЗВ/782/785/Д49; ИзЧ/782/785/Д49

Джаксън, Лора

   Брайън Мей : Цялата история на Queen / Лора Джаксън ; Прев. от англ. Лилия Илиева . - София : Сиела, 2016 . - 239 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Briam May: The definitive biography / Laura Jackson

   ISBN 978-954-28-2101-4 

 корица 

Сист. No: 63849

- 60 -

ИзЧ/72/P21 

Panaiotou, Niki Drossou

   Athens past and present : Guide with reconstructions of ancient monuments /  By Niki Drossou Panaiotou ; Engl. transl. Leslie J. Elmslie . - Roma : Vision, 1990 . - 96 p. : ill. ; 11Х16 cm

   

  

Сист. No: 63946

Спорт. Игри

- 61 -

ЗВ/796/799/Б84, Ч2/796/799/Б84ЗВ/796/799/Б84; Ч2/796/799/Б84

Бузолов, Иван

   Ловна стрелба : Дисциплини: "Скийт", "Трап", силует "Бягащ заек" : Теория, техника и методика на обучение / Иван Бузолов . - София : Наслука, 2009 . - 128 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8723-63-3 

 корица 

Сист. No: 63983

Езикознание

- 62 -

С1/808.2/Р95 

Руско-български речник  : Т. I-II / Д. Божков и др ; Под ред. на С. Влахов и др ; Под общата ред. на Иван Леков . - София : Наука и изкуство, 1960 . - 27 см

   Други авт.: В. Велчев, С. Влахов, Е. М. Главнюков, М. Джананова, Н. М. Дилевски, В. Е. Церел, А. Людсканов, А. А. Петренко, К. Д. Савченко, Г. А. Тагамлицкая, В. В. Татарова, В. В. Тотева, Н. Е. Ховрина ; Други ред.: А. Людсканов, Г. А. Тагамлицкая

   [Т.] 2. П-Я . - 817 с.

   

  

Сист. No: 63917

- 63 -

23046 

Григоров, Асен Георгиев и др.

   Есперанто : Нач. учебник за курсове и самообучение / Асен Григоров, Виолин Олянов . - София : Наука и изкуство, 1978 . - 188 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63902

- 64 -

С1/808Б/Ц48 

Ценкова, Емилия Тодорова идр.

   Българско-испански речник / Емилия Ценкова, Тодор Нейков . - 2. изд . - София : Наука и изкуство, 1995 . - 499 с. ; 23 см

   Кор. Diccionaruio bulgaro-espanol

   ISBN 954-02-0131-4 

  

Сист. No: 63914

- 65 -

ИзАВК1/802.0/К94 

Курсът за мен  : Английски : Ниво А1 - А2 : [АВК] /  Със съдействието на Беате Щерн . - София : КЛЕТ България, 2014 . - 320 с. : с ил., табл. ; 23 см + 2 CD

   Прил. CD 1. Уроци 1 - 8 и преговор 1+2 [аудио CD]. - 2014. - CD 2. Уроци 9 - 16 и преговор 3+4 [аудио CD]. - 2014. - Изд. на PONS

   ISBN 978-954-344-252-2 

 корица 

Сист. No: 63868

- 66 -

ИзАВК1/802.0/Д34 

Дейвис, Ребека

   Английски за 4 седмици : Самоучител : [АВК] / Ребека Дейвис ; Прев. [от англ.] Майя Долапчиева . - 2. изд . - София : КЛЕТ България, 2015 . - 208с. : с ил., табл. ; 24 см + 1 CD

   Прил. Аудиодиск. Текстове и упражнения [Аудио CD] / Диктори Джулиан Батмейкър и др. - 1 аудиодиск (1 ч. 21 мин. 38 сек.) : зв. ; 12 см. - Други четци: Х. Блоксидж, М. Борил, П. Кол, Дж. Мартин, Р. Мене, П. Нюкомб, Д. Ребш, И. Споутън, Д. Волмър, М.-Л. Волмър. - Изд. на PONS

   ISBN 978-954-344-054-2 

 корица 

Сист. No: 63869

- 67 -

ЗВ/808Б/Б92 

Българско-руски разговорник  : Над 4 000 израза и думи /  Прев. Лариса Юлевна Желева . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 192 с. ; 17 см . -  (Разговорници Хермес)

   

   ISBN 954-459-957-6 

 корица 

Сист. No: 63965

- 68 -

23049 

Janev, Neno

   Ekzercaro por elementa kurso de esperanto / Neno Janev . - Sofiо : Bulgara esperantista asocio, 1985 . - 111 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 63963

Литературознание

- 69 -

23052, ЗВ/820/899/К5423052; ЗВ/820/899/К54

Кинг, Стивън

   За писането : Мемоари на занаята / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Евелина Банева . - 2. изд . - София : Ciela, 2016 . - 288 с. ; 22 см

   Ориг. загл. On writing / Stephen King. - Съдържа и Допълнение, част ІІ: Списък с книги

   ISBN 978-954-28-2051-2 

 корица 

Сист. No: 64051

- 70 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960 - . - 25 см

   

   Bd. 1. Hbd. 1. Von den Anfangen bis 1160 /  Von  Ewald Erb . - 1982 . - ХІІ, 448 с. : с ил., к., факс. ; 5 л. : к., ил.

   Unverand. Nachdr. d. durchges. fotomechan. Nachdr. d. 2. Aufl. von 1965. - Библиогр. след всяка гл.

 корица | съдържание 

Сист. No: 63970

- 71 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 1. Hbd. 2. Von den Anfangen bis 1160 /  Von  Ewald Erb . - 1982 . - VІ, 452-1151 с. : с ил., факс.

   Unverand. Nachdr. d. durchges. fotomechan. Nachdr. d. 2. Aufl. von 1965. -Съдържа и Sachregister, Titelregister, Personenregister. - Библиогр. след всяка гл.

 корица | съдържание 

Сист. No: 63971

- 72 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 4. Von 1480 bis 1600 /  Von  Joachim G. Boeckh, et al. . - 1983 . - ХІ, 544 с. : с ил., факс. ; 7 л. : к., ил.

   Други авт.: G. Albrecht, K. Bottcher, K. Gusi, P. G. Krohn. - Fotomechan. Nachdr. d. 2. durchges. Aufl. 1961. - Съдържа и Sachregister, Personenregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63972

- 73 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- /  Автор и водещ Werner Rieck et al . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 6. Vom Ausgang des 17. jahrhunderts bis 1789 . - 1979 . - 956 с. : с ил., факс. ; 7 л. : к., ил.

   Други авт.: P. G. Krohn, H-H. Reuter, R. Otto. - Съдържа и Personen- und Werkregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63973

- 74 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 7. 1789 bis 1830 /  Von autorenkoll. leitung und gesamtbearb.  Hans-Dietrich Dahnke, Thomas Hohle ; Zsarb.  Hans-Georg Werner . - 1978 . - 968 с. : с ил., факс. ; 12 л. : к., ил.

   Съдържа и Personen- und Werkregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63974

- 75 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 8. Hbd. 1. Von 1830 bis zum Ausgang des 19. jahrhunderts : On der franzosischen Julirevolution bis zur Niederlage der burgerlich-demokratischen revolution, 1830 bis 1848/49 /  Von autorenkoll. leitung und gesamtbearb.  Kurt Bottcher ; Zsarb.  Rainer Rosenberg, Helmut Richter, Kurt Krolop . - 1975 . - 708 с. : с ил., факс. ; 6 л. : к., ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63975

- 76 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 8. Hbd. 2. Von 1830 bis zum Ausgang des 19. jahrhunderts : Von der Pariser Kommune und der Grundung des preussisch-deut. Reiches bis zur Konsolidierung des Imperialismus, 1871 bis zum Ausgang des Jahrhunderts /  Von autorenkoll. leitung und gesamtbearb.  Kurt Bottcher ; Zsarb.  Paul Gunter Krohn, Peter Wruck . - 1975 . - XI, 711-1274 с. : с ил., факс. ; 5 л. : к., ил.

   Съдържа и Personen- und Titelregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63976

- 77 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 10. 1917 bis 1945 /  Von einem autorenkoll. leitung  Hans Kaufmann ; Zsarb.  Dieter Schiller . - 1978 . - 754 с. : с ил., факс. ; 8 л. : ил.

   Съдържа и Personen- und Titelregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63977

- 78 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 11. Literatur der Deutschen Demokratischen Republik /  Von einem autorenkoll. leitung  Horst Haase, et al. . - 1977 . - 908 с. : с ил., факс. ; 6 л. : к., ил.

   Други авт.: H. J.Geerdts, E. Kuhne, W. Pallus. - Nachdr. der aufl. 1976. - Съдържа и Personen- und Werk-Register

 корица | съдържание 

Сист. No: 63978

- 79 -

23050 

Geschichte der deutschen literatur  : Von den Anfangen bis zur Gegenwart : Bd.1- . - Berlin : Volk und Wissen, 1960- . - 25 см

   

   Bd. 12. Literatur der BRD /  Von einem autorenkoll. leitung  Hans Joachim Bernhard . - 1983 . - 640 с. : с ил., факс. ; 8 л. : ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 63979

- 80 -

ЗВ/820/899/Z98, Хр/82/89/Z98ЗВ/820/899/Z98; Хр/82/89/Z98

Zwischen Klassik und Romantik  /  Leitung Klaus Gusi . - 5. bearb. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1971 . - 248 с., 7 л. : ил., факс. ; 22 см . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 4)

   Hrsg. von Kollektiv fur Literaturgeschichte im Volkseigenen verag. Volk und Wessen. - Съдържа и Biographische Daten - Bibiliographische Angaben ; Quellennachweis ; Register

 корица | съдържание 

Сист. No: 63919

- 81 -

ЗВ/820/899/B37 

Befreiungskriege  /  Leitung Kurt Bottcher . - 6. durchges. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1973 . - 232 с. ; 8 л. : ил. ; 22 см . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 6)

   Ново изд. на 5. основно прераб. и доп. изд. - Съдържа и Biographische Daten - Bibiliographische Angaben ; Bibliographisches verzeichnis von werken uber die Befreiungskriege ; Quellennachweise der erlauterungen ; Nachweis der abbildungen ; Personenregister / Dieter Koppe

 корица | съдържание 

Сист. No: 63928

- 82 -

ЗВ/820/899/A92 

Aufklarung  /  Leitung Kurt Bottcher . - 4. durchges. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1974 . - 771 с. ; 16 л. : ил. ; 22 см . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 1)

   Hrsg. von Kollektiv fur Literaturgeschichte im Volkseigenen verag. Volk und Wessen. - Съдържа и Biographische Daten / Bibiliographische Angaben ; Quellennachweis ; Register personen ; Register titelverz

 корица | съдържание 

Сист. No: 63926

- 83 -

ЗВ/820/899/K51 

Klassik  /  Leitung Kurt Bottcher . - 7. durchges. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1974 . - 508 с. ; 16 л. : ил. ; 22 cm . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 3)

   Hrsg. von Kollektiv fur Literaturgeschichte im Volkseigenen verag. Volk und Wessen. - Съдържа и Biographische Daten Goethes - Bibiliographische Angaben ; Quellennachweis ; Register

 корица | съдържание 

Сист. No: 63925

- 84 -

ЗВ/820/899/R75 

Romantik  /  Leitung Kurt Bottcher . - 3. durchges. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1977 . - 668 с. ; 16 л. : ил. ; 22 см . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 5)

   Hrsg. von Kollektiv fur Literaturgeschichte im Volkseigenen verag. Volk und Wessen. - Съдържа и Biographische Daten / Bibiliographische Angaben ; Quellennachweis ; Register / Klaus Schaefer

 корица | съдържание 

Сист. No: 63923

- 85 -

ЗВ/820/899/V92 

Vormarz  : 1830 - 1848 /  Leitung Kurt Bottcher . - 10. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1977 . - 483 с. ; 8 л. : ил. ; 22 см . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 7)

   Hrsg. von Kollektiv fur Literaturgeschichte im Volkseigenen verag. Volk und Wessen. - Съдържа и Biographische Daten - Bibiliographische Angaben ; Quellennachweis ; Bilderlauterungen ; Personenregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63929

- 86 -

ЗВ/820/899/S90 

Sturm und Drang  /  Leitung Kurt Bottcher . - 5. aufl . - Berlin : Volk und Wissen, 1978 . - 572 с. ; 8 л. : ил. ; 22 см . -  (Erlauterungen zur deutschen literatur ; 2)

   Hrsg. von Kollektiv fur Literaturgeschichte im Volkseigenen verag. Volk und Wessen. - Съдържа и Biographische Daten - Bibiliographische Angaben ; Quellennachweis ; Personen- und Werkregister

 корица | съдържание 

Сист. No: 63927

- 87 -

ЗВ/820/899/L81 

Literary knowledge and open horizons  : Expectations and prospects /  Ed. by Raya Kuncheva . - [София] : Изд. център Боян Пенев, 2011 . - 203 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. of Literature. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-8712-68-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63991

Чужда художествена литература

- 88 -

ЗВ/Ч869.0(81)/А60 

Амаду, Жоржи

   Какао и кръв : Роман / Жоржи Амаду ; Прев. от англ. Сидер Флорин . - София : Нар. култура, 1956 . - 296 с., 1 л. портр. ; 21 см

   Прев. е направен от The violent land / George Amado. - Съдържа и Бележки за авт.

  

Сист. No: 63909

- 89 -

ЗВ/Ч840/М49 

Мерл, Робер

   Малвил : Роман / Робер Мерл ; Прев. от фр. [с предг.] Ангелина Терзиева . - София : Нар. култура, 1978 . - 500 с. ; 20 см

   Оириг. загл. Malevil

 корица 

Сист. No: 63897

- 90 -

ЗВ/Ч820/К90 

Кристи, Агата

   Свидетел на обвинението : Разкази / Агата Кристи ; Прев. от англ. Теодора Давидова ; [С предг. от Димитри Иванов] . - София : Нар. култура, 1979 . - 268 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Selected stories

  

Сист. No: 64014

- 91 -

ЗВ/Ч820(729)/Н17 

Найпол, Видиадхар С.

   Дом за мистър Бисвас : Роман / В. С. Найпол ; Прев. от англ. [с предг.] Аглика Маркова . - София : Нар. култура, 1981 . - 592 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A house Mr Biswas

  

Сист. No: 63930

- 92 -

ЗВ/Ч-1/О-47 

Окуджава, Булат Шалвович

   Сантиментален марш : [Сб. стихотворения] / Булат Окуджава ; Подб. и прев. от рус. [с предг.] Иван Николов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985 . - 119 с. : с ил., портр. ; 22Х22 см + 1 грамофонна плоча . -  (Поети с китара)

   Съдържа и Булат Окуджава представен от Любен Георгиев

  

Сист. No: 63944

- 93 -

ЗВ/Ч894.511/Й79 

Йокаи, Мор

   Унгарски магнат : Роман / Мор Йокаи ; Прев. от унг. Александра Трон . - София : Нар. култура, 1988 . - 503 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Egy magyar ndbob / Jokai Mor

  

Сист. No: 64016

- 94 -

ЗВ/Ч820(73)/А66 

Андрюс, Майк

   Ченге от Манхатън : Полицейски трилър / Майк Андрюс ; Прев. от англ. Екатерина Шекерджийска . - София : Сп. Антени, 1992 . - 192 с. ; 20 см . -  (Холивудски звезди на криминалния жанр)

   Ориг. загл. Manhattan cop / Mike Andrews

   ISBN 954-8075-02-4 

  

Сист. No: 63931

- 95 -

ЗВ/Ч820(73)/Б32 

Бейшир, Норма

   Ангели в нощта : [Роман] / Норма Бейшир ; Прев. [от англ.] Галина Ангелова Динева . - Берковица : Бонкомерс, 1992 . - 316 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Angels at Midnight / Norma Beishir

  

Сист. No: 63932

- 96 -

ЗВ/Ч820(73)/Б75 

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Винаги на върха : [Роман] / Барбара Брадфорд ; Прев. от англ. Иванка Томова . - Варна : Галактика, 1992 . - 320 с. ; 24 см

   Ориг. загл. To be the best / Barbara Taylor Bradford. - Кн. е продълж. на романа Изключителна жена

   ISBN 954-418-042-7 

  

Сист. No: 64029

- 97 -

ЗВ/Ч820(73)/Г46 

Гидиън, Робин

   Страстната робиня на пирата : [Роман] / Робин Гидиън ; Прев. [от англ.]  . - София : Съвременник, 1992 . - 303 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 64022

- 98 -

ЗВ/Ч840/С18 

Сан Антонио

   Дерзайте, пичове! : [Роман] / Сан Антонио ; Възпроизвел от фр. Теодор Михайлов . - София : Колибри, 1992 . - 208 с. ; 20 см . -  (Сан Антонио ; 1)

   Ориг. загл. Clauds, les lapins! / San Antonio. - Сан Антонио - псевд. на Фредерик Дар

   ISBN 954-529-015-3 

  

Сист. No: 63922

- 99 -

ЗВ/Ч820/С35 

Сигъл, Ерик

   Мъжът, жената, детето : Роман / Ерик Сигъл ; Прев. от англ. Цветелина Василева . - София : M.-L., 1992 . - 217 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Man, woman and child / Erich Segal

  

Сист. No: 64026

- 100 -

ЗВ/Ч820(73)/П86 

Престъплението на една светица  : Да убиеш на сън : Роман /  [Прев. от англ.]  . - [Русе] : Радулов империал, 1993 . - 199 с. ; 20 см

   Кор. Да убиеш на сън. - Авт., прев. неустановени

  

Сист. No: 63935

- 101 -

ЗВ/Ч840/Р48 

Рей, Пиер

   Гъркът : Роман : Ч. 1 - / Пиер Рей ; Прев. от фр. Георги Ходжев . - Варна : Хипопо, 1993 . - 20 см

   

   Ч. 1 . - 1993 . - 361 с.

   

   ISBN 954-619-004-7 

  

Сист. No: 64024

- 102 -

ЗВ/Ч840/Р48 

Рей, Пиер

   Гъркът : Роман : Ч. 1 - / Пиер Рей ; Прев. от фр. Георги Ходжев . - Варна : Хипопо, 1993 . - 20 см

   

   Ч. 2 . - 1994 . - 503 с.

   

   ISBN 954-619-004-7 

  

Сист. No: 64025

- 103 -

ЗВ/Ч820(73)/Ф60 

Флайшър, Лионор

   Герой по неволя : Роман / Лионор Флайшър ; Прев. от англ. Кристин Балчева . - София : Еквус Арт, 1993 . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Accidental Hero / Leonor Fleischer

   ISBN 954-8029-11-1 

  

Сист. No: 63921

- 104 -

ЗВ/Ч820(73)/Б48 

Блейк, Дженифър

   Див жасмин : Роман / Дженифър Блейк ; Прев. [от англ.] Андреа Михайлова . - София : Ирис, 1994 . - 350 с. ; 20 см . -  (Съвременни любовни романи)

   Ориг. загл. Wild Dream / Jennifer Blake. - Дженифър Блейк - псевд. на Патриша Максуел

   ISBN 954-445-014-2 

  

Сист. No: 64021

- 105 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Сенки от миналото : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Юлия Кенова . - Пловдив : Хермес, 1994 . - 216 с. ; 20 см . -  (Колекция Сандра Браун)

   Ориг. загл. Shadows of Yesterday / Sandra Brown

   ISBN 954-459-172-9 

  

Сист. No: 63924

- 106 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Да догониш мечтата : Роман / Сандра Браун ; Прев. [от англ.] Илия Годев . - Пловдив : Хермес & Херос, 1994 . - 190 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A Treasure Worth Seeking / Sandra Brown

   ISBN 954-654-002-1 

  

Сист. No: 64020

- 107 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Джейн

   Кървави целувки : [Кримин. роман] / Джейн Робъртс ; Прев. [от англ.] Георги Стойчев . - Габрово : Торнадо, 1994 . - 416 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Blood kisses / Jan Roberts

   ISBN 954-17-0053-5 

  

Сист. No: 64013

- 108 -

ЗВ/Ч820(73)/С37 

Симпсън, Памела

   Огледалце, огледалце... : [Роман] / Памела Симпсън ; Прев. [от англ.] Стоян Медникаров . - В. Търново : Слово, 1994 . - 469 с. ; 20 см . -  (Колекция Любов ; №11)

   Ориг. загл. Mirror, mirror / Pamela Simpson

   ISBN 954-439-288-2 

  

Сист. No: 64017

- 109 -

ЗВ/Ч820(73)/Б16 

Бакстър, Мери Лин

   Възмездие : [Роман] / Мери Лин Бакстър ; Прев. от англ. Евгения Попова . - София : Монограм, 1995 . - 333 с. ; 20 см . -  (Романс)

   

  

Сист. No: 64015

- 110 -

ЗВ/Ч820(73)/Б78 

Браун, Сандра

   Свидетелката : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Райна Чернева . - София : Коала, 1995 . - 349 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   Ориг. загл. The Witness / Sandra Brown

   ISBN 954-530-027-2 

  

Сист. No: 64019

- 111 -

ЗВ/Ч820(73)/М19 

МакКомас, Мери Кей

   Загадъчната непозната : Роман / Мери Кей МакКомас ; Прев. [от англ.] Илия Годев . - Пловдив : Хермес, 1995 . - 135 с. ; 20 см . -  (Нови любовни романи ; 36)

   Ориг. загл. Wait For Me / Mary Kay McComas

   ISBN 954-459-232-6 

  

Сист. No: 63934

- 112 -

ЗВ/Ч820(73)/С35 

Сигъл, Ерик

   Награди : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Ерик Сийгъл ; Прев. [от англ.]  . - София : Бард, 1995 . - 20 см . -  (Съвременни романи)

   Ориг. загл. Prizes / Erich Segal

   Кн. 1 /  Прев.  Крум Бъчваров, Цветана Генчева . - 236 с.

   

  

Сист. No: 64027

- 113 -

ЗВ/Ч820(73)/С35 

Сигъл, Ерик

   Награди : [Роман] : Кн. 1 - 2 / Ерик Сийгъл ; Прев. [от англ.]  . - София : Бард, 1995 . - 20 см . -  (Съвременни романи)

   Ориг. загл. Prizes / Erich Segal

   Кн. 2 /  Прев.  Юлия Чернева . - 236 с.

   

  

Сист. No: 64028

- 114 -

ЗВ/Ч820(73)/Х27 

Харис, Рут

   Желания : [Роман] / Рут Харис ; Прев. [от англ.] Златозар Керчев . - Варна : Компас, 1995 . - 426 с. ; 20 см . -  (Романите на розата ; 48)

   Ориг. загл. Modern women / Ruth Harris

   ISBN 954-8181-83-5 

  

Сист. No: 64008

- 115 -

ЗВ/Ч820/Ч-49 

Чейс, Джеймс Хадли

   Асо в ръкава : Роман / Джеймс Хадли Чейс ; Прев. от англ. Веселин Лаптев . - [2. изд.] . - София : Атлантис, [1995] . - 192 с. ; 20 см

   Ориг. загл. An ace up my sleeve / James Hadley Chase

  

Сист. No: 63920

- 116 -

ЗВ/Ч820(73)/Г53 

Глас, Джоузеф

   Очи : Роман / Джоузеф Глас ; Прев. от англ. Мая Калоферова . - София : Кронос, 1999 . - 336 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Eyes / Joseph Glass

   ISBN 954-8516-42-X 

 корица 

Сист. No: 63900

- 117 -

ЗВ/Ч820(73)/С34 

Сестри и тайни  : [Роман] / Катрин Стоун и др ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 1999 . - 285 с. ; 20 см . -  (Съвременни романи. Галерия Бард)

   Орит. загл. Sisters & secrets / Katherine Stone, Anne Stuart, Donna Julian, Jodie Larsen. - Други авт.: А. Стюард, Д. Джулиан, Дж. Ларсън ; На кор. авт. Д. Джулиан означена Д. Джулиън

   ISBN 954-585-060-4 

  

Сист. No: 63918

- 118 -

ЗВ/Ч820/А28 

Адамс, Дъглас

   Сьомгата на съмнението : Последно стопиране през Галактиката / Дъглас Адамс ; Прев. [от англ.] Росица Панайотова . - София : Бард, 2003 . - 303 с. ; 20 см . -  (Избрана световна фантастика ; 102)

   Ориг. загл. The salmon of doubt / Douglas Adams. - Съдържа и Бележки на редактора / Питър Гизарди

   ISBN 954-585-423-5 

 корица 

Сист. No: 64005

- 119 -

ЗВ/Ч820(73)/Л93 

Лъдлъм, Робърт

   Директивата "Янсън" / Робърт Лъдлъм ; Прев. [от англ.] Цветана Русева . - [София] : Прозорец, 2003 . - 655 с. ; 20 см . -  (Колекция Робърт Лъдлъм)

   Ориг. загл. The Janson directive / Robert Ludlum

   ISBN 954-733-332-1 

  

Сист. No: 64023

- 120 -

ЗВ/Ч820(494)/Б44 

Бин Ладен, Кармен

   Отхвърленото фередже / Кармен Бин Ладен ; Прев. от англ. Цветелина Пулева . - София : Емас, 2004 . - 190 с. ; 20 см . -  (Преживяно)

   Ориг. загл. Inside the kingdom: my life in Saudi Arabia / Carmen Bin Ladin

   ISBN 954-8793-61-X 

  

Сист. No: 64018

- 121 -

ЗВ/Ч820/Б31 

Бегшоу, Луиз

   Блясък : Роман / Луиз Бегшоу ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 479 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. Glamour / Louise Bagshawe

   ISBN 978-954-26-0833-2 

 корица 

Сист. No: 64004

- 122 -

23045, ЗВ/Ч820(94)/Р7023045; ЗВ/Ч820(94)/Р70

Робъртс, Грегъри Дейвид

   Шантарам : Роман / Грегъри Дейвид Робъртс ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата . - София : Оргон, 2010 . - 867 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Shantaram / Gregory David Roberts

   ISBN 978-954-90339-4-6 

 корица 

Сист. No: 63895

- 123 -

ЗВ/Ч820(73)/Р70 

Робъртс, Нора

   Легло от рози : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 368 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Bed of Roses / Nora Roberts. - Кн. 2 от тетралогията Сватбена агенция

   ISBN 978-954-26-0912-4 

 корица 

Сист. No: 64007

- 124 -

ЗВ/Ч869.0(81)/К94 

Кури, Аугусто

   Продавач на мечти : Бунтът на безименните / Аугусто Кури ; Прев. [от португ.] Дарина Миланова . - София : Ера, 2012 . - 245 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-195-5 

 корица 

Сист. No: 64006

- 125 -

ЗВ/Ч850/М93 

Моча, Федерико

   Три метра над небето / Федерико Моча ; Прев. [от итал.] Нели Раданова . - София : Skyprint, 2012 . - 355 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Tre metri sopra il cielo / Federico Moccia. - Възприета форма на името на прев. Нели Николова Раданова-Кушев

   ISBN 978-954-390-100-5 

 корица 

Сист. No: 63870

- 126 -

ЗВ/Ч820/К78 

Колинс, Джаки

   Тузарско пътешествие / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Йолина Миланова . - [София] : Прозорец, 2013 . - 384 с. ; 20 см . -  (Колекция Джаки Колинс)

   Ориг. загл. The power trip / Jackie Collins

   ISBN 978-954-733-793-0 

  

Сист. No: 64009

- 127 -

ЗВ/Ч859.0/П97 

Първулеску, Йоана

   Животът започва в петък : Роман / Йоана Първулеску ; Прев. от рум. Христо Боев . - [София] : Персей, 2013 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-104-1 

 корица 

Сист. No: 63846

- 128 -

ЗВ/Ч820(73)/Я41 

Ялом, Ървин Д.

   Когато Ницше плака : Роман / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Анелия Николова . - София : Колибри, 2013 . - 376 с. ; 20 см

   Ориг. загл. When nietzsche wept / Ievin D. Yalom

   ISBN 978-619-150-080-2 

 корица 

Сист. No: 63893

- 129 -

ЗВ/Ч820(73)/Г69 

Гортнър, Кристъфър

   Последната кралица : Историята на Хуана Лудата / Кристъфър Гортнър ; Прев. от англ. Мариана Христова . - София : Enthusiast, 2014 . - 456 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The last queen / C. W. Gortner

   ISBN 978-619-164-110-9 

 корица 

Сист. No: 63879

- 130 -

ЗВ/Ч840/Ж23 

Жапризо, Себастиен

   Любимецът на жените : [Роман] / Себастиен Жапризо ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2014 . - 400 с. ; 21 см

   Ориг. загл. La passion des femmes / Sebastien Japrisot

   ISBN 978-619-164-127-7 

 корица 

Сист. No: 63878

- 131 -

ЗВ/Ч820(73)/З-89 

Зонтаг, Сюзън

   Болестта като метафора : СПИН и неговите метафори : [Есета] / Сюзан Зонтаг ; Прев. от англ. Христина Кочемидова, Юлиян Антонов . - 2. изд . - София : Изток-Запад, 2014 . - 199 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Illness as metaphor ; AIDS and its metaphors / Susan Sontag. - Възприета форма на името на авт. е Сюзън Зонтаг

   ISBN 978-954-321-453-2 

 корица 

Сист. No: 63886

- 132 -

ЗВ/Ч820/Б15 

Байът, Антония Сюзън

   Обладаване / А. С. Байът ; Прев. от англ. Димана Илиева . - София : Агата-А, 2015 . - 687 с. ; 18 см . -  (В огледалото)

   Ориг. загл. Possession / A. S. Byatt

   ISBN 978-954-540-100-8 

 корица 

Сист. No: 63872

- 133 -

ЗВ/Ч820(73)/З-89 

Зонтаг, Сюзън

   Да гледаш болката на другите / Сюзан Зонтаг ; Прев. от англ. Юлиян Антонов . - София : Изток-Запад, 2015 . - 140 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Regarding the pain of others picador / Susan Sontag. - Възприета форма на името на авт. е Сюзън Зонтаг

   ISBN 978-619-152-589-8 

 корица 

Сист. No: 63887

- 134 -

ЗВ/Ч885.0/К93 

Кундера, Милан

   Валс на раздяла / Милан Кундера ; Прев. от чеш. Мариана Лозкова . - 2. изд . - София : Колибри, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-529-417-4 

 корица 

Сист. No: 63894

- 135 -

ЗВ/Ч830/В16 

Вайдерман, Фолкер

   Остенде : 1936, лятото на едно приятелство : Роман / Фолкер Вайдерман ; Прев. от нем. Даря Хараланова . - София : Панорама, 2016 . - 175 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Ostende / Volker Weidermann

   ISBN 978-954-9655-80-3 

 корица 

Сист. No: 63845

- 136 -

ЗВ/Ч820(73)/Г28 

Гейбъл, Мишел

   Ще се видим в Париж : [Роман] / Мишел Гейбъл ; Прев. от англ. Милена Радева . - София : СофтПрес, 2016 . - 448 с. ; 20 см

   Ориг. загл. I`ll See You in Paris / Michelle Gable

   ISBN 978-619-151-280-5 

 корица 

Сист. No: 63964

- 137 -

23038, ЗВ/Ч840/Д9823038; ЗВ/Ч840/Д98

Дюма, Александър

   Учителят по фехтовка : Роман / Александър Дюма ; Прев. [от фр.] Мариян Петров . - [София] : Персей, 2016 . - 288 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Ориг. загл. Le maitre d`armes / Alexandre Dumas

   ISBN 978-619-161-105-8 

 корица 

Сист. No: 63847

- 138 -

23043, ЗВ/Ч830/К5323043; ЗВ/Ч830/К53

Кестнер, Ерих

   Стъкленият човек : Разкази / Ерих Кестнер ; Прев. от нем. Венцеслав Константинов ; Ил. Мая Стайкова-Митова . - София : Книгомания, 2016 . - 276 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Der Heer aus dlas / Erich Kastner

   ISBN 978-619-195-088-1 

 корица 

Сист. No: 63890

- 139 -

ЗВ/Ч820(73)/Л51 

Летни дни и летни нощи  : 12 любовни истории / Вероника Рот и др ; Под ред. на Стефани Пъркинс ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Сиела, 2016 . - 472 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Summer days & summer nights. - Други авт. К. Клеър, Д. Е. Смит, Л. Бардуго, Л. Гросман, С. Пъркинс, Л. Брей, Ф. Л. Блок, Б. Колбърт, Д. Сковрон, Н. Лакор, Т. Федерле

   ISBN 978-954-28-2089-5 

 корица 

Сист. No: 63848

- 140 -

ЗВ/Ч820(73)/М57 

Милей, Катя

   Морето на спокойствието : [Роман] / Катя Милей ; Прев. [от англ.] Димитрия Петрова . - София : Тиара Букс, 2016 . - 560 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Sea of Tranquility / Katja Millay

   ISBN 978-954-2969-51-8 

 корица 

Сист. No: 63856

- 141 -

ЗВ/Ч820/М79 

Мойс, Джоджо

   След теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 400 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   Ориг. загл. After you / Jojo Moyes. - Кн. е продължение на романа Аз преди теб от същия авт.

   ISBN 978-954-26-1582-8 

 корица 

Сист. No: 63864

- 142 -

ЗВ/Ч886.1/П56 

Пищало, Владимир

   Тесла, портрет сред маски : Роман / Владимир Пищало ; Прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович . - София : Унискорп, 2016 . - 373 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Tesla. Portret medu maskata / Vladimir Pistalo

   ISBN 978-954-330-437-0 

 корица 

Сист. No: 63857

- 143 -

ЗВ/Ч820(73)/С55 

Спаркс, Никълъс

   Никога не си сама / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Ера, 2016 . - 301 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Guardian / Nicholas Sparks

   ISBN 978-954-389-401-7 

 корица 

Сист. No: 63968

- 144 -

ЗВ/Ч820/Т13 

Таброн, Колин

   Йерусалим : Преминете зад стените на един загадъчен град между небето и земята / Колин Таброн ; Прев. от англ. Маргарит Дамянов . - София : Вакон, 2016 . - 259 с. ; 21 см . -  (Пътешествия и приключения)

   Ориг. загл. Jerusalem / Colin Thubron

   ISBN 978-619-7300-01-7 

 корица 

Сист. No: 63873

- 145 -

ЗВ/Ч820(73)/Т81 

Трембли, Пол

   Призраци в моята глава : [Роман] / Пол Трембли ; Прев. [от англ.] Богдан Русев . - София : Еднорог, 2016 . - 351 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A Head Full of Ghsts / Paul Trembly

   ISBN 978-954-365-177-1 

 корица 

Сист. No: 63877

- 146 -

23051, ЗВ/Ч830/Т8623051; ЗВ/Ч830/Т86

Троянов, Илия

   Власт и съпротива / Илия Троянов ; Прев. от нем. Любомир Илиев . - София : Ciela, 2016 . - 440 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Macht und Widerstand / Ilija Trojanow

   ISBN 978-954-28-2139-7 

 корица 

Сист. No: 64047

- 147 -

ЗВ/Ч820/Ф82 

Фрейн, Майкъл

   Стремглаво : [Роман] / Майкъл Фрейн ; Прев. [от англ.]  . - София : Кибеа, 2016 . - 392 с. ; 20 см

   Олиг. загл. Headlong / Michael Frayn

   ISBN 978-954-474-730-5 

 корица 

Сист. No: 63889

- 148 -

ЗВ/Ч820(73)/Я41 

Ялом, Ървин Д.

   Изцелението [на] Шопенхауер : Роман / Ървин Ялом ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   Ориг. загл. The Schopenhauer cure / Irvin D. Yalom. - Възприета форма на името на авт.: Ървин Д. Ялом

   ISBN 978-954-26-1251-3 

 корица 

Сист. No: 63863

- 149 -

ЗВ/Ч820(73)/Я41 

Ялом, Ървин Д.

   Лъжи на дивана : Роман / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. Анелия Николова . - София : Колибри, 2016 . - 464 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Lying on the couch / Irvin D. Yalom

   ISBN 978-619-150-654-5 

 корица 

Сист. No: 63892

- 150 -

ЗВ/Ч820(73)/Я41 

Ялом, Ървин Д.

   Мимолетни създания : [Още психотерапевтични истории] / Ървин Ялом ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 224 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Creatures of a Day / Irvin D. Yalom. - Възприета форма на името на авт.: Ървин Д. Ялом

   ISBN 978-954-26-1534-7 

 корица 

Сист. No: 63966

Българска художествена литература

- 151 -

К/82/К84 

Копривщенов, Иван Михайлов

   Когато цъфнат налъмите : Шаржове на автори от Пазарджишкия край / Иван Копривщенов . - Пазарджик : I.M. & CO, [2005] . - 96 с. ; 17 см

   Съдържа и Накратко за автора. - Офс. изд.

   ISBN 954-9845-14-1 

 корица 

Сист. No: 40305

- 152 -

ЗВ/Б/Г69 

Горска христоматия  /  Състав. Йордан Стубел, Иван Васев . - 3. прераб. изд . - София : Наслука, 2008 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Йордан Стубел - псевд. на Йордан Иванов Бакалов

   ISBN 978-954-8723-44-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 63982

- 153 -

ЗВ/Б/И21, К/82/И21, ФДЧ/Б/И21ЗВ/Б/И21; К/82/И21; ФДЧ/Б/И21

Иванов, Иван Димитров

   О писменах, Патриарси на словото : Или хилядолетен славянобългарски конгрес : Ч. 1- / Иван Д. Иванов . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев, [2016]- . - 30 см

   

   Ч. 3. Патриарх Евтимий Търновски "Похвално Слово за Константин и Елена" /  Прераб. и обраб.  Иван Д. Иванов . - 2016 . - 47 с.

   Прераб. по текста в изд. на Е. Калужняцки. - Сведения за авт. отг. отбелязани на с. 44. - Библиогр. и пояснения с. 44-46

   ISBN 954-697-025-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64039

Съвременна българска проза

- 154 -

ЗВ/Б/Н35 

Начев, Венцеслав Антонов

   Годеници на смъртта : Роман / Венцеслав Начев . - София : Воен изд., 1988 . - 199 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 63903

- 155 -

ЗВ/Б/А82 

Арденски, Владимир Младенов

   Със самосвал за пъдпъдъци : Ловен бележник / Владимир Арденски . - София : Наслука, 2008 . - 112 с. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-8723-52-7 

 корица 

Сист. No: 63980

- 156 -

Д/Б/К97, ФД/Б/К97Д/Б/К97; ФД/Б/К97

Кърджилов, Петър Иванов

   Старогръцки митове и легенди : Т. 1 - / Петър Кърджилов ; Ил. Петър Станимиров . - София : Изток-Запад, 2012 - . - 23 см

   

   Т. 1. [За богове, титани и герои] . - 2012 . - 281 с. : с ил. 

   

   ISBN 978-619-152-056-5 

 корица 

Сист. No: 63888

- 157 -

ЗВ/Б/К73 

Коен, Леа Пепо

   Събирачът на дневници : Роман / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2014 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-121-5 

 корица 

Сист. No: 63880

- 158 -

ЗВ/Б/К73 

Коен, Леа Пепо

   Търсачи на любов : Три новели / Леа Коен . - София : Enthusiast, 2014 . - 368 с. ; 21 см

   Съдържа: Докато смъртта ни раздели ; Кратката вечност на Алма М. ; Флориада

   ISBN 978-619-164-122-2 

 корица 

Сист. No: 63881

- 159 -

К/82/К84 

Копривщенов, Иван Михайлов

   В огромното сияние на залеза : Разкази / Иван Копривщенов ; Предг. Георги К. Спасов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 140 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-76-3 

 корица 

Сист. No: 64030

- 160 -

ЗВ/Б/Г28, К/82/Г28ЗВ/Б/Г28; К/82/Г28

Гемиджиева, Дида Димитрова

   По панагюрски : Хумористични разкази / Дида Гемиджиева ; Худож. Стайо Гарноев . - Панагюрище : Оборище, 2016 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-682-059-4 

 корица 

Сист. No: 64045

- 161 -

23039, ЗВ/Б/Д5823039; ЗВ/Б/Д58

Димитрова, Блага Николова

   Глухарчето : [Роман] / Блага Димитрова . - 2. изд . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1546-0 

 корица 

Сист. No: 63862

- 162 -

К/82/Е86 

Есета на автори, участвали и отличени в първия конкурс "Моята библиотека-мечта"  : Организиран от РБ Н. Фурнаджиев в рамките на Националния маратон на четенето - 2016 г. . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев, 2016 . - [20] с. ; 21 см + 1 CD

   Кор. опис. - Прил.: 1 CD с идентично с книгата съдържание

 корица 

Сист. No: 64040

- 163 -

ЗВ/Б/К78 

Колева, Филка

   Милионер по назначение : Роман за живота ни през прехода / Филка Колева . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 470с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-234-4 

 корица 

Сист. No: 63884

- 164 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Подарък за избраницата : Разкази и новели / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2016 . - 155 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и След залеза... : [Стихотворение] / Дона Чонова ; Светът е за двама / Росица Василева ; Отзиви [за други загл. от автора] : Налягайте си парцалите и работете / Михаил Григоров ; Оцеляване на добротата / Емил Измирлиев ; Човешка и земна книга / Росица Копукова ; Откровения под дъгата / Благовеста Касабова ; Проза без поза / Георги Майоров ; Съпротивления срещу неправдите / Васил Лазаров ; Неудържимо търсене на човека / Продрум Димов ; От същия автор

   ISBN 978-954-380-388-0 

 корица 

Сист. No: 64036

- 165 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Стефан Костадинов

   Направи точния избор : Фрагменти / Стефан Риков . - София : Пропелер, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-371-7 

 корица 

Сист. No: 64037

- 166 -

ЗВ/Б/С34, К/82/С34ЗВ/Б/С34; К/82/С34

Серафимов, Филип Димитров

   Из под перото ми : Събрано и подбрано / Филип Серафимов . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2016 . - 122 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-697-106-7 

 корица 

Сист. No: 64035

- 167 -

ЗВ/Б/С55, К/82/С55ЗВ/Б/С55; К/82/С55

Спасов, Георги Костадинов

   Седмицата : [Публицистика] / Георги К. Спасов . - [София] : Литературен форум, 2016 . - 88 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-740-094-8 

 корица 

Сист. No: 64034

- 168 -

23040, ЗВ/Б/С7523040; ЗВ/Б/С75

Стефанов, Валери Стоилов

   Поетика на любовта / Валери Стефанов . - София : Авлига, 2016 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7245-09-7 

 корица 

Сист. No: 63871

- 169 -

23042, ЗВ/Б/С7523042; ЗВ/Б/С75

Стефанов, Валери Стоилов

   Любовни истории от вавилонската библиотека / Валери Стефанов . - София : Колибри, 2016 . - 197 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-845-7 

 корица 

Сист. No: 63883

- 170 -

ЗВ/Б/У77, К/82/У77ЗВ/Б/У77; К/82/У77

Урумов, Александър

   Али Безсмъртния : Началота идва след края : Роман / Александър Урумов . - [София] : Витлеем, 2016 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92130-7-2 

 корица 

Сист. No: 63874

Съвременна българска поезия

- 171 -

ЗВ/Б-1/Д49 

Джамбазов, Милко Русев

   Писмо от гълъб : Любовна лирика / Милко Джамбазов ; Ил. Магдалена Павлова ; [Предг. Илиян Джамбазов] . - София : Наслука, 2011 . - 112 с. : с портр., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8723-76-3 

 корица 

Сист. No: 63981

- 172 -

К/82/Б31 

Бегова, Мария Петрова

   Думи насъщни : [Стихове] / Мария Бегова ; Худож. Манол Панчовски . - Панагюрище : Оборище, 2014 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-682-053-2 

 корица 

Сист. No: 64044

- 173 -

К/82/М74 

Михайлов, Михаил

   Мигове на простичкото щастие : Стихове / Михаил Михайлов . - София : Богианна, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 90-91

   ISBN 978-954-676-132-3 

 корица 

Сист. No: 64043

- 174 -

ЗВ/Б-1/К48, К/82/К48ЗВ/Б-1/К48; К/82/К48

Кацаров, Георги Ангелов

   На думите отровеното жило : Избрани стихове / Георги А. Кацаров - Жак Анжел ; Подб., [предг.] Марин Маринов ; Ил. G. K`King . - Пазарджик : Симолини 94, 2016 . - 48 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Жак Анжел, G. K`King - псевд. на автора

   ISBN 978-619-188-082-9 

 корица 

Сист. No: 64041

- 175 -

К/82/П22 

Парнарев, Пламен Димитров

   Брегове без връхни дрехи : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2016 . - 60 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-89-0 

 корица 

Сист. No: 64033

Художествена литература за деца и юноши

- 176 -

ФД/Б/П36 

Пенчева, Станка Михайлова

   Мили бате! ... : Писма на един дакел / Станка Пенчева ; Ил. Костадин Костадинов . - 4. изд . - Пловдив : Жанет 45, 2008 . - 96 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-491-410-3 

 корица 

Сист. No: 63882

- 177 -

Д/Ч820(73)/К54, ФД/Ч820(73)/К54Д/Ч820(73)/К54; ФД/Ч820(73)/К54

Кини, Джеф

   Дневникът на един дръндьо : Двама са малко, трима са много / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2015] . - 218 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. Diary of a wimpy kid : The Third Wheel / Jeff Kinney. - На гърба на кн. означено 7.

   ISBN 978-954-8396-68-4 

 корица 

Сист. No: 63876

- 178 -

Д/Б/К84, К/82/К84, ФД/Б/К84Д/Б/К84; К/82/К84; ФД/Б/К84

Копривщенов, Иван Михайлов

   И никога, никога вече : Повест за деца / Иван Копривщенов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и От същия автор

   ISBN 978-954-8215-94-7 

 корица 

Сист. No: 64031

- 179 -

Д I 22, Д/Ч840/С33, ФД/Ч840/С33Д I 22; Д/Ч840/С33; ФД/Ч840/С33

Сент Екзюпери, Антоан дьо

   Малкият принц : [Фантаст. разказ] / Антоан дьо Сент Екзюпери ; Прев. [от фр.] Константин Константинов ; Ил. Борис Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 112 с. : с цв. ил. ; 17 см

   Ориг. загл. Le petit prince / Antoine de Saint-Еxupery

   ISBN 978-954-26-1447-0 

 корица 

Сист. No: 63865

- 180 -

Д/Ч860(720)/Х50 

Хименес, Пако

   Началото на лятото : Първа среща /  Текст на Пако Хименес ; Прев. Боряна Цветкова . - София : Егмонт България, 2016 . - 158 с. ; 19 см . -  (Soy Luna)

   Ориг. загл. Soy Luna. - Изд. на ориг. Disney

   ISBN 978-954-27-1710-2 

 корица 

Сист. No: 63967

Отраслова литература за деца и юноши

- 181 -

Д/087.5/Г63, ФД/087.5/Г63Д/087.5/Г63; ФД/087.5/Г63

Голяма книга за момичета  : Балерини ; Принцеси ; Феи ; Русалки . - София : Фют, 2011 . - [48] с. : с цв. ил., 12 л. стикери ; 26 см

   Кор. опис

 корица 

Сист. No: 63860

- 182 -

Д/73/76/О-11, ДЧ/73/76/О-11, ФД/73/76/О-11, ФДЧ/73/76/О-Д/73/76/О-11; ДЧ/73/76/О-11; ФД/73/76/О-

О`Браян, Ейлийн и др.

   [Двадесет] 20 художествени проекта от хартия : Оригами ; Тримерни картички ; Подвижни модели на животни / Ейлийн О`Браян, Кейт Нийдъм ; Ил. Джон Удкок, Тери Гоуър ; Прев. Ирина Манушева . - София : Фют, 2012 . - 48 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

 корица 

Сист. No: 63861

- 183 -

ДЧ/39/Г78, ФДЧ/39/Г78ДЧ/39/Г78; ФДЧ/39/Г78

Грбич, Оливера

   Енциклопедия на митичните създания /  Текст Оливера Грбич ; Ил. Горан Грбич ; Прев. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2016 . - 86 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-151-298-0 

 корица 

Сист. No: 63853

- 184 -

Д/51/О-33, ФД/51/О-33Д/51/О-33; ФД/51/О-33

Овърдек, Лора

   Математика за лека нощ : Забавни задачки за малки умници / Лора Овърдек ; Ил. Джим Пейлот ; Прев. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2016 . - 96 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-151-290-4 

 корица 

Сист. No: 63854

- 185 -

Д/51/О-33, ФД/51/О-33Д/51/О-33; ФД/51/О-33

Овърдек, Лора

   Математика за лека нощ : Задачки решавай, любопитни факти научавай! / Лора Овърдек ; Ил. Джим Пейлот ; Прев. от англ. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2016 . - 96 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-151-304-8 

 корица 

Сист. No: 63855

- 186 -

Д/087.5/Р98, ФД/087.5/Р98Д/087.5/Р98; ФД/087.5/Р98

Рюбел, Дорис

   Нашата храна : Енциклопедия за най-малките : С повдигащи се капачета на всяка страница /  Текст Дорис Рюбел ; Ил. Дорис Рюбел ; Прев. [от нем. ез.] Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кор. опис. - Ориг. загл. Was essen wir / Ill. und Text Doris Rubel. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

   ISBN 978-619-199-127-3 

 корица 

Сист. No: 63859

- 187 -

Д/64/69/С89, ФД/64/69/С89Д/64/69/С89; ФД/64/69/С89

Суицър, Уенди

   Уча се да готвя с 10 лесни урока / Уенди Суицър ; Прев. Корнелия Лозанова ; Ил. Джоана Кер . - София : Пан, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Суперумения)

   Речник на кухненското оборудване ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-660-623-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 55812

География

- 188 -

Ч1/914Б/М75 

Михалев, Иван Христов и др.

   Нови 101 отбивки : Идеи за пътешествия до малко познати места в България / Иван Михалев, Елина Цанкова . - София : Сиела, 2016 . - 280 с. : с фотогр., к. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2037-6 

 корица 

Сист. No: 63852

История

- 189 -

ЗВ/941Б.01/.06/Д58 

Димитров, Руси

   Ангел войвода : Докум. повест / Руси Димитров ; С предг. от Георги Караславов . - 2. изд . - София : БЗНС, 1983 . - 364 с. : 8 л. ил. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 9097

- 190 -

К/913.22/К52 

Керелов, Трендафил

   Батак глава не скланя : [Исторически очерк] / Трендафил Керелов . - 2. изд . - София : Партиздат, 1985 . - 248 с., 4 л. : портр., ил. ; 17 см . -  (Историческо четиво)

   

  

Сист. No: 63906

- 191 -

23048 

Петкова, Атанаска Димитрова

   Ботевата чета : [Изследване] / Атанаска Петкова . - София : Нар. просв., 1986 . - 144 с., 32 л. : ил., портр., факс. ; 21 см

   

  

Сист. No: 63951

- 192 -

23041, К/913.22/А7923041; К/913.22/А79

Априлското въстание 1876 в пресата на Австро-Унгария  : Сб. от дописки, докл., съобщения и статии от виенската преса /  Състав. Димитър Драндийски ; Ред., комент. и бел. Виктория Тилева . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Гутенберг, 2016 . - 1036 с. : с факс., ил. ; 24 см

   Съдържа и Балканската политика и пресата на Австро-Унгария за Априлското въстание (1871-1877 г.) / В. Паскалева; Речник на чуждите думи ; Именен, геогр. показалец. Текст и на нем. ез.

   ISBN 978-619-176-064-0 

 корица 

Сист. No: 63875

История на България

- 193 -

ЗВ/941Б.082/Б37, К/913.22/Б37ЗВ/941Б.082/Б37; К/913.22/Б37

Копривщенов, Иван Михайлов

   Нашият Бенковски : Родова памет / Иван Копривщенов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2015 . - 118 с. : с портр., ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и Копривщица - град-република / Венцислав Начев ; Името на Копривщица / Петко Радомиров ; Икономическият живот на града / Светлана Мухова ; Детство и юношество на Георги Бенковски / Петя Каменова ; Копривщица : [Стихотворение] / Ив. К. ; Книги от същия автор

   ISBN 978-954-8215-86-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64032

- 194 -

ЗВ/941Б.084/.088/Н74, Ч1/941Б/Н74ЗВ/941Б.084/.088/Н74; Ч1/941Б/Н74

Николов, Григор

   Грешките на българските политици : [1885, 1912, 1941, 1948, 1989 и други български години] / Григор Николов . - София : Ciela, 2016 . - 376 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   Пълно име на авт. Григор Николов Илиев

   ISBN 978-954-28-2033-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64049

Пазарджишки автори - художествена литература

- 195 -

К/82/К84 

Копривщенов, Иван Михайлов

   Когато цъфнат налъмите : Шаржове на автори от Пазарджишкия край / Иван Копривщенов . - Пазарджик : I.M. & CO, [2005] . - 96 с. ; 17 см

   Съдържа и Накратко за автора. - Офс. изд.

   ISBN 954-9845-14-1 

 корица 

Сист. No: 40305

- 196 -

К/82/Б31 

Бегова, Мария Петрова

   Думи насъщни : [Стихове] / Мария Бегова ; Худож. Манол Панчовски . - Панагюрище : Оборище, 2014 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-682-053-2 

 корица 

Сист. No: 64044

- 197 -

К/82/К84 

Копривщенов, Иван Михайлов

   В огромното сияние на залеза : Разкази / Иван Копривщенов ; Предг. Георги К. Спасов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2014 . - 140 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-8215-76-3 

 корица 

Сист. No: 64030

- 198 -

К/82/М74 

Михайлов, Михаил

   Мигове на простичкото щастие : Стихове / Михаил Михайлов . - София : Богианна, 2015 . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 90-91

   ISBN 978-954-676-132-3 

 корица 

Сист. No: 64043

- 199 -

ЗВ/Б/Г28, К/82/Г28ЗВ/Б/Г28; К/82/Г28

Гемиджиева, Дида Димитрова

   По панагюрски : Хумористични разкази / Дида Гемиджиева ; Худож. Стайо Гарноев . - Панагюрище : Оборище, 2016 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-682-059-4 

 корица 

Сист. No: 64045

- 200 -

К/82/Е86 

Есета на автори, участвали и отличени в първия конкурс "Моята библиотека-мечта"  : Организиран от РБ Н. Фурнаджиев в рамките на Националния маратон на четенето - 2016 г. . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев, 2016 . - [20] с. ; 21 см + 1 CD

   Кор. опис. - Прил.: 1 CD с идентично с книгата съдържание

 корица 

Сист. No: 64040

- 201 -

ЗВ/Б-1/К48, К/82/К48ЗВ/Б-1/К48; К/82/К48

Кацаров, Георги Ангелов

   На думите отровеното жило : Избрани стихове / Георги А. Кацаров - Жак Анжел ; Подб., [предг.] Марин Маринов ; Ил. G. K`King . - Пазарджик : Симолини 94, 2016 . - 48 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Жак Анжел, G. K`King - псевд. на автора

   ISBN 978-619-188-082-9 

 корица 

Сист. No: 64041

- 202 -

Д/Б/К84, К/82/К84, ФД/Б/К84Д/Б/К84; К/82/К84; ФД/Б/К84

Копривщенов, Иван Михайлов

   И никога, никога вече : Повест за деца / Иван Копривщенов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и От същия автор

   ISBN 978-954-8215-94-7 

 корица 

Сист. No: 64031

- 203 -

К/82/П22 

Парнарев, Пламен Димитров

   Брегове без връхни дрехи : Стихотворения / Пламен Парнарев . - Варна : Онгъл, 2016 . - 60 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-89-0 

 корица 

Сист. No: 64033

- 204 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Васил Стефанов

   Подарък за избраницата : Разкази и новели / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2016 . - 155 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и След залеза... : [Стихотворение] / Дона Чонова ; Светът е за двама / Росица Василева ; Отзиви [за други загл. от автора] : Налягайте си парцалите и работете / Михаил Григоров ; Оцеляване на добротата / Емил Измирлиев ; Човешка и земна книга / Росица Копукова ; Откровения под дъгата / Благовеста Касабова ; Проза без поза / Георги Майоров ; Съпротивления срещу неправдите / Васил Лазаров ; Неудържимо търсене на човека / Продрум Димов ; От същия автор

   ISBN 978-954-380-388-0 

 корица 

Сист. No: 64036

- 205 -

ЗВ/Б/Р61, К/82/Р61ЗВ/Б/Р61; К/82/Р61

Риков, Стефан Костадинов

   Направи точния избор : Фрагменти / Стефан Риков . - София : Пропелер, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-371-7 

 корица 

Сист. No: 64037

- 206 -

ЗВ/Б/С34, К/82/С34ЗВ/Б/С34; К/82/С34

Серафимов, Филип Димитров

   Из под перото ми : Събрано и подбрано / Филип Серафимов . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2016 . - 122 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-697-106-7 

 корица 

Сист. No: 64035

- 207 -

ЗВ/Б/С55, К/82/С55ЗВ/Б/С55; К/82/С55

Спасов, Георги Костадинов

   Седмицата : [Публицистика] / Георги К. Спасов . - [София] : Литературен форум, 2016 . - 88 с. ; 21 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик

   ISBN 978-954-740-094-8 

 корица 

Сист. No: 64034

- 208 -

ЗВ/Б/И21, К/82/И21, ФДЧ/Б/И21ЗВ/Б/И21; К/82/И21; ФДЧ/Б/И21

Иванов, Иван Димитров

   О писменах, Патриарси на словото : Или хилядолетен славянобългарски конгрес : Ч. 1- / Иван Д. Иванов . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев, [2016]- . - 30 см

   

   Ч. 3. Патриарх Евтимий Търновски "Похвално Слово за Константин и Елена" /  Прераб. и обраб.  Иван Д. Иванов . - 2016 . - 47 с.

   Прераб. по текста в изд. на Е. Калужняцки. - Сведения за авт. отг. отбелязани на с. 44. - Библиогр. и пояснения с. 44-46

   ISBN 954-697-025-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64039

Пазарджишки автори - отраслова литература

- 209 -

ЗВ/63/Д40, К/47/Д40ЗВ/63/Д40; К/47/Д40

Демирджиев, Костадин Кирилов

   Земеделието в Пазарджишко от древността до наши дни / Костадин Демирджиев . - Пазарджик : Първа частна печатница, 2014 . - 420 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 408-414

   ISBN 978-954-697-096-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64038

- 210 -

ЗВ/941Б.082/Б37, К/913.22/Б37ЗВ/941Б.082/Б37; К/913.22/Б37

Копривщенов, Иван Михайлов

   Нашият Бенковски : Родова памет / Иван Копривщенов . - Пазарджик : Барич и Сие, 2015 . - 118 с. : с портр., ил. ; 20 см

   Спомоществовател на изд. е Община Пазарджик. - Съдържа и Копривщица - град-република / Венцислав Начев ; Името на Копривщица / Петко Радомиров ; Икономическият живот на града / Светлана Мухова ; Детство и юношество на Георги Бенковски / Петя Каменова ; Копривщица : [Стихотворение] / Ив. К. ; Книги от същия автор

   ISBN 978-954-8215-86-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 64032

Краеведска литература

- 211 -

К/913.22/К52 

Керелов, Трендафил

   Батак глава не скланя : [Исторически очерк] / Трендафил Керелов . - 2. изд . - София : Партиздат, 1985 . - 248 с., 4 л. : портр., ил. ; 17 см . -  (Историческо четиво)

   

  

Сист. No: 63906

- 212 -

ЗВ/908Б/П33, Ч1/908/П33ЗВ/908Б/П33; Ч1/908/П33

Пелова, Анна и др.

   Села и туризъм : Посоки за пътешествия из България / Анна Пелова, Гавраил Гавраилов, Михаил Михов . - София : Сиела, 2016 . - 204 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2100-7 

 корица 

Сист. No: 63850