Съдържание

Общ отдел

Философия

Езотерична литература

Психология

Религия. Теология

Обществени науки

Политика

Икономика

Право

Обществено управление. Военно дело

Социални науки

Педагогика

Етнография. Фолклор

Математика. Естествени науки

Медицина

Приложни науки. Техника

Селско стопанство. Лов. Риболов

Домакинство. Комунално-битово обслужване

Изкуство

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

Чужда художествена литература

Българска художествена литература

Съвременна българска проза

Съвременна българска поезия

Художествена литература за деца и юноши

Отраслова литература за деца и юноши

География

История

История на България

Пазарджишки автори - художествена литература

Пазарджишки автори - отраслова литература

Краеведска литература

 Индекси